Praktické cvičení nervová soustava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické cvičení nervová soustava"

Transkript

1 Praktické cvičení nervová soustava Pozn. pro 2.C 2011/ Z témat nervová soustava a smysly zpracováváte dohromady jeden protokol. Jedná se o dvě praktická cvičení s jedním společným protokolem. První ze cvičení proběhne v řádném termínu pátky a Hodinu. Druhá dvouhodinovka proběhne náhradou za 8.6. nahradí 1. skupina ve středu 16.5.; za Nahradí druhá skupina ve středu Tím budou praktika v letošním roce ukončena. Termín pro odevzdání protokolů 1. Skupina 30.5.; 2. Skupina 6.6. Pomůcky: Publikace Cvičení z biologie III, pravítko, brožurka s úlohami testů IQ 1) Zornicový reflex a) Vysvětlete, co je zornicový reflex (Cvičení z biologie III. str. 89). b) Provedení a pozorování reflexu: Jeden student si sedne tváří k oknu a zakryje si oběma rukama otevřené oči. Asi po 20 sekundách si oči odkryje. Druhý student z dvojice pozoruje oči spolužáka. Do protokolu zaznamenejte výsledek. Potom si rukou zakryje jen jedno otevřené oko. Asi po 20 sekundách je opět odkryje. Po odkrytí a zakrytí pozorujte zornici nezakrytého oka. Do protokolu zaznamenejte výsledek. 2) Čéškový (patelární) reflex: o Vysvětlete, o jaký reflex se jedná a také jak ho dokazujeme (Cvičení z biologie III. str. 90). o Provedení a pozorování reflexu: Zkoumaný žák se posadí a přeloží pravé koleno přes levé. Přeložená noha visí uvolněně. Mezi čéškou a drsnatinou holenní kosti nahmatáme šlachu, kterou se upíná čtyřhlavý sval stehenní na kost holenní. Toto místo musí vyšetřující dobře znát, aby neudeřil do kosti. V okamžiku, kdy to zkoumaný žák neočekává, udeříme jemně, ale energicky hranou ruky do šlachy. Abychom odvedli pozornost zkoumaného žáka od provádění pokusu a zajistili skutečné uvolnění jeho stehenních svalů, můžeme mu např. uložit, aby se tahem snažil rozpojit pevně zaklesnuté prsty rukou. Výsledek zaznamenejte do protokolu. 3) Plantární reflex (tzv. reflex Babinského): o Vysvětlete, o jaký reflex se jedná a také, jak ho dokazujeme (Cvičení z biologie III. str. 91). o Provedení a pozorování reflexu: Hranou pravítka zvolna přejíždíme za mírného tlaku po kůži chodidla zkoumaného žáka od paty k prstům po zevním okraji. Výsledek zaznamenejte do protokolu. 4) Testy IQ o Co měří IQ? Jaká je historie tohoto měření? Jaké jsou hodnoty a hranice pro typy lidí podle IQ? A co je to EQ? o Zkuste vyřešit alespoň 5 úloh z testových brožurek, které jsou k dispozici. Zkontrolujte si řešení. Do protokolu uveďte, jak jste uspěli. 5) Paměť o Proveďte podle instrukcí test paměti. Výsledek zaznamenejte do protokolu. o hodnocení: bodů skvělý postřeh, výborná paměť bodů dobrý postřeh, slušná paměť 11 8 bodů průměrný výsledek 7 4 body nic moc 3 0 bodů pokud ti není přes 70 let, tak musíš asi učením strávit hodně času 1

2 6) Jazykolamy: o Jak asi souvisí jazykolamy s nervovou soustavou? Není to spíše o soustavě dýchací? Většina z nás při mluvení příliš nevěnuje pozornost tomu, co říká proto se přeříkáváme, občas řekneme nevhodné slovo atp. A jazykolamy nemají za úkol nám zlámat jazyk, ale donutit nás k tomu, abychom se opravdu soustředili na to, co říkáme. Takže pár příkladů na ukázku: Všeci ptáci v seči sú, sklapla piksla, osuš si šosy. Strýc Šusta suší švestky, pět švestek, šest švestek. Byly přečteny přiřčené ceny, sazeč dnes všecko nevysází. Sčeš si vlasy z čela, vlky plky, drbu vrbu. Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn, ještě stěžeň zasténá. Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Čistý s Čistou čistili činčilový čepec. Z čeho chceš sčítat, ještě štěstí, že se nesešli. Nás nejvíc sžírá žárlivost. Stojí zde přes šest století. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími. Šísovo sousoší Špatný sen. Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu. U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky. Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo. Je Olivier olivrejovaný, nebo neolivrejovaný? Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či neroprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosáčárny. Olemujeme-li mu to, či neolemujeme-li mu to. Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nelomenicovatější lomenice. Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pro proroka. Prut plul rychle po proudu, jelen letěl jetelem. V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. Pokopete-li mi to pole, či nepokopete-li mi to pole. Na Prokopa promokne kdekterá kopa. Královna Klára na klavír hrála. Jako limit berte, že za jednu minutu byste měli říci jazykolamy až po pštrosy (silně vytištěno), bez jediného zadrhnutí a přeřeknutí. Svůj výsledek zaznamenejte do protokolu. 2

3 7) Zjišťování laterality párových orgánů o Lateralita je převaha jedné strany nad druhou. Projevuje se v činnosti párových orgánů sklonem používat více jeden z nich a také jeho větší obratností. Málokdo je čistý pravák či čistý levák a vůbec nezáleží pouze na tom, kterou rukou píšete, či jak držíte příbor. Vyplňte si následující tabulku (udělej vždy křížek u příslušné strany), pokud si nejste jisti, tak si to vyzkoušejte, ale zkuste svoji volbu neovlivňovat rozumem! činnost levá pravá Založ si ruce na prsou. Která je nahoře? Poškrábej se na zádech. Kterou to bylo rukou? Když provedeš úklon hlavy, ke kterému rameni ji ukloníš blíž? Kterou rukou píšeš? Sepni ruce. Který palec je nahoře? Postav se na jednu nohu. Na které stojíš? (na které je to příjemnější) Dej nohu přes nohu. Která je nahoře? Zatleskej, jako když tleskáš v divadle. Která ruka je nahoře? Na kterém boku se ti lépe leží? Postav se rovně. Kamarád ti řekne, jestli máš jedno rameno výš. Které? Na které straně se ti přirozeně tvoří pěšinka ve vlasech? Když neslyšíš, které ucho nastavíš? Kterou nohou kopeš do míče? Kterou rukou hážeš? Když neseš dvě tašky, ve které poneseš tu těžší? Kterou botu si obuješ jako první? Kterou nohou vykročíš do schodů? Když na někoho mrkneš, kterým okem? Kterou nohou se odrážš při skoku? Které oko máš dominantní? * *dominantní oko ukaž prstem na něco na opačném konci místnosti při pohledu oběma očima. Pak nehýbej rukou a zavři postupně jedno i druhé oko. Oko, při kterém (když je samo otevřené) ukazuješ na předmět je dominantní (u druhého oka je ruka s prstem od předmětu poněkud posunutá). Jaké závěry z tabulky vyvozuješ? Zaznamenej do protokolu. 3

4 Praktické cvičení smysly Prostřednictvím smyslových orgánů získávají živočichové (včetně lidí) informace o vnějším světě. Existuje však řada čidel i uvnitř těla, jejichž prostřednictvím jsou koordinovány základní životní funkce, a to často bez našeho vědomí. Zachycovat tyto signály jim umožňují speciálně organizované smyslové buňky receptory. Činnost smyslových buněk úzce souvisí s určitými pomocnými strukturami. Spojení smyslových buněk s buňkami pomocnými tvoří společně smyslový orgán. Informace z vnějšího nebo vnitřního prostředí přijímají smyslové buňky receptorů. Receptory přeměňují získané podněty na nervovou aktivitu. Jsou-li smyslové buňky podrážděné, jejich membrána se depolarizuje a vyvolá se stupňovitá odpověď na podnět, tzv. receptorový potenciál. Podnět, na který jsou receptory nejcitlivější, se nazývá přiměřený = adekvátní. Podle druhu adekvátního podnětu dělíme receptory na chemoreceptory, mechanoreceptory a radioreceptory. Receptory jsou zdrojem informací pro CNS. V CNS vznikají smyslové vjemy. Při pokusech, které provádíte ve dvojicích, se vystřídají oba členové dvojice!!! Do protokolu uvádějte vždy výsledky obou studentů z dvojice. Čich 1) Testování čichu Pomůcky: 10 lahviček s různými vzorky výrazné vůně. Se zavázanýma očima testuj jednotlivé vzorky čichem a výsledky sděluj kamarádovi, který je zaznamená do tabulky: vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 vzorek 7 vzorek 8 vzorek 9 vzorek 10 Chuť 1) Sdružení chuťových a čichových vjemů Vznik chuťových vjemů je podporován i správnou činností čichového receptoru. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že při zánětech sliznice nosní, při rýmě, ztrácíte čich a s ním zároveň i chuť. Pomůcky: 8 kádinek (naplněných kousky různých potravin podobné konzistence, párátka, lžička, kádinka s vodou. Pokusná osoba zavře oči, aby se nemohla orientovat zrakem, a stiskne si nos. Druhý z dvojice vloží pokusné osobě do úst první vzorek. Zeptá se na druh pokrmu. Pravděpodobně se mu nedostane správné odpovědi. Pokud se uvolní nosní otvory, druh potravy se okamžitě pozná. Podobně provedete s ostatními vzorky potravy. Po každém pokusu si osoba vypláchne pusu čistou vodou. Do tabulky zapište výsledky obou žáků z dvojice (ano poznal, ne nepoznal). Jméno/vzorek č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 4

5 2) Lokalizace chuťových receptorů Pomůcky: 20% roztok kuchyňské soli, 40% roztok řepného cukru, 2% roztok kyseliny vinné (citron), 2% roztok chininu (tonik), vatová tyčinka, 2 kádinky s vodou, malá kádinka s vodou Postup: Štěteček lehce namočíme v jednom z roztoků a potíráme jím jazyk zkoumaného žáka na hrotu, stranách, na hřbetě a na kořeni. Poznamenáme si, na kterém místě jazyka pociťoval chuť. Pokus postupně opakujeme se všemi připravenými roztoky. Před pokusem s dalším roztokem si žák vždy vypláchne ústa čistou vodou. Štěteček také propereme v čisté vodě. Výsledky zapisujeme do tabulky: hrot jazyka okraj jazyka kořen jazyka sladko slano kyselo hořko Chemoreceptory se nalézají rovněž uvnitř organizmu. Jsou citlivé např. na změny množství kyslíku a oxidu uhličitého, hodnotu ph nebo koncentraci glukózy v krvi. Sluch Zvukové vlny pronikají do vnitřního ucha jednak vzduchem (zevním zvukovodem a středním uchem), jednak lebečními kostmi. Rinneho pokus zjišťuje rozdíl mezi převodem zvuku kostí a vzduchem. Zdravé ucho slyší déle zvuk vedený vzduchem než kostí. Weberův pokus informuje o poměru vedení na obou stranách lebky. Člověk s normálním sluchem slyší oběma ušima stejně silně. Pomůcky: ladička s frekvencí 400 kmitů, kladívko, stopky, hodinky (budík) se zřetelným tikotem, krejčovský metr 1) Rinneho pokus Ladičku rozezvučíme úderem kladívka. Pak ji opřeme o bradavkový výběžek spánkové kosti vyšetřovaného spolužáka a vyzveme ho, aby pokynem ruky oznámil okamžik, kdy zvuk ladičky přestane slyšet. V tuto chvíli spustíme stopky a přeneseme ladičku před ucho vyšetřovaného žáka tak, aby obě ramena ladičky byla od ucha stejně vzdálena. Vyšetřovaný žák opět udá okamžik, kdy přestane slyšet. Tehdy zastavíme stopky. Pokus opakujeme ještě jednou. Čas zjištěný při druhém pokusu zaznamenáme. 2) Pokus Weberův Ladičku rozezvučíme úderem kladívka a postavíme ji na střed lebeční klenby zkoumaného žáka. Zkoumaný žák nám oznámí, zda slyší oběma ušima stejně silně, popř. ve kterém uchu slyší ladičku silněji. Tentýž pokus opakujeme ještě dvakrát. Jednou si vyšetřovaný zacpe prstem pravé ucho, podruhé levé. Pokaždé se ptáme, ve kterém uchu slyší silněji. Při zacpaném zvukovodu slyšíme zvuk silněji na straně zacpaného ucha. 5

6 3) Sluchová ostrost Hodinky (budík) umístíme do takové vzdálenosti před vyšetřované ucho, aby jejich tikot nebyl slyšet. Pak je zvolna k uchu přibližujeme. Vyšetřovaný oznámí, kdy tikot hodinek poprvé zaslechl. Tuto vzdálenost změříme, neboť udává sluchovou ostrost. Pokus opakujeme pro druhé ucho. Zaznamenejte výsledky všech pokusů. K jakému jste dospěli závěru? Zrak 1) Vzdálenost mezi zornicemi Při předepisování poukazu na brýle uvádí oční lékař kromě jiných údajů také vzdálenost obou zornic, protože vzdálenost mezi ohnisky obou čoček brýlí musí být stejná, jako je zornicová šířka. Vzdálenost obou zornic kolísá u dospělého člověka od 56 do 64 mm. Za velkou vzdálenost považujeme 68 až 70 mm. Pokusná osoba hledí na vzdálený předmět (aby se zabránilo sbíhání očních os). Měřítko přiložíme začátkem stupnice nad střed jedné zornice a vzdálenost středu druhé zornice odečítáme na milimetrovém měřítku. Zapište průměrnou vzdálenost zornic ve skupině 10 studentů 2) Důkaz slepé skvrny Slepá skvrna je místo na zadní straně oční koule, kde zrakový nerv opouští sítnici. Toto místo neobsahuje ani tyčinky, ani čípky. Asi 4 mm zevně od slepé skvrny je žlutá skvrna, kde jsou pouze čípky. Je to místo nejostřejšího vidění. Pozorujeme li nějaký předmět, stáčí se oční koule automaticky tak, aby se jeho obraz promítl ve žluté skvrně. Tento princip leze použít k demonstraci slepé skvrny. Pomůcky: Mariottovy obrázky Obrázek držíme nataženou paží před očima. Zavřeme levé oko a pravým hledíme na trojúhelník. Obrázek pomalu přibližujeme k oku. Ve vzdálenosti cm zmizí kruh a papír na jeho místě je černý. Když plynule pokračujeme v přibližování čtvrtky k oku, kruh se opět objeví. Vysvětlete proč? 3) Blízký bod a vyšetření zrakové ostrosti Snellenův test Jako blízký bod označujeme minimální vzdálenost od oka, z níž se při maximální akomodaci ještě vytvoří na sítnici ostrý obraz pozorovaného předmětu. Tento bod se během života neustále od oka vzdaluje, nejdříve pomalu, s pokročilejším věkem poměrně rychle. Je to způsobeno tím, že čočka se stává méně pružnou, čímž se omezuje její vyklenutí při akomodaci. V deseti letech je blízký bod vzdálen asi 8 cm, ve dvaceti letech 10 cm, ve třiceti letech 14 cm, ve čtyřiceti 22 cm, v padesáti 40 cm, v šedesáti letech 100 cm, v sedmdesáti letech 400 cm a v sedmdesáti pěti letech v nekonečnu. Dioptrie se rovná převrácené hodnotě naměřených vzdáleností. Například je-li blízký bod ve vzdálenosti 8 cm, má čočka ohniskovou vzdálenost 0,08 m optickou mohutnost 1: 0,008 D. Optická mohutnost lidského oka v klidu je 66,7 D. Pomůcky: Snellenovy optotypy Zraková ostrost na dálku se zjišťuje každým okem zvlášť. Při této zkoušce se sleduje, kterou řádku vyšetřovaný ještě přečte. Vyšetřovaný žák si stoupne 3 nebo 5 m od optotypů (podle typu optotypů) a čte písmena, která mu okazuje spolužák. Blízký bod zjistí tak, že změříte, v jaké vzdálenosti bezpečně zaostříte text knížky, kterou postupně přibližujete k oku. Napište výsledek vlastního hodnocení zrakové ostrosti. 4) Poruchy zraku Otestujte si zda: Rozeznáváte barvy? Máte v pořádku sítnici? Nemáte nemocnou rohovku? Zadání úkolů najdete v materiálech, které přinese váš učitel na tato praktická cvičení. Výsledky zapište do protokolu. 6

7 Vysvětlete následující pojmy: krátkozrakost, dalekozrakost, kontaktní čočky, presbyopie, daltonismus, ječné zrno, astigmatismus, katarakta, glaukom, myopie, hypertropismus 5) Binokulární vidění zjištění rozdílu mezi monokulárním a binokulárním viděním při přibližování dvou předmětů k sobě Zorné pole je ta část okolního prostředí, kterou okem vnímáme. Teoreticky by mělo být kruhové, ale ve skutečnosti je na vnitřní straně omezeno nosem a v horní části stropem očnice. Centrální části obou očí se překrývají, a proto kterýkoliv předmět v tomto prostoru vidíme binokulárně, což nám umožňuje vnímání prostoru, odhad rychlosti a vzdálenosti. V každé ruce držte jednu tužku hroty obrácenými proti sobě. Hroty ať jsou vzdáleny od sebe asi 60 cm. Paže mějte mírně předpaženy, ale musí být mírně pokrčené. Snažte se k sobě přiblížit hroty tužek k sobě tak, aby se vzájemně dotkly. Zkoušku vykonejte desetkrát binokulárně s oběma očima otevřenýma a desetkrát monokulárně s jedním okem zavřeným. Každou zkoušku začínejte s hroty ve vzdálenosti asi 60 cm. Výsledky kontroluje druhý student. Výsledky zapište do tabulky. binokulární monokulární úspěšné úspěšné jméno pokusy pokusy 6) Optické klamy Potrapte se trochu sledováním různých optických klamů, které jsou v praktiku k dispozici. Popřemýšlejte, proč klamou a pokuste se to vysvětlit. Řadu dalších najdete na: Hmat 1) Stanovení prostorového prahu tlakového čití simultánní metodou Zkoumané osobě zavážeme oči a vyzveme ji, aby hlásila, zda cítí jeden nebo dva doteky. Ramena dvoubodového esteziometru rozevřete tak, aby hroty byly od sebe 2 cm, a oběma současně se dotkneme dlaně zkoumané osoby. Hroty esteziometru postupně přibližujeme a znovu se jimi dotýkáme přibližně na stejném místě dlaně, a to tak dlouho, dokud zkoumaná osoba nehlásí, že místo dvou dotyků cítí jeden. Zaznamenáváme tu vzdálenost obou hrotů esteziometru, při které zkoumaná osoba naposledy cítila dva doteky. Pokus opakujeme na bříšku prstů, na hřbetě ruky, na předloktí a na šíji. Do tabulky zapište výsledky obou žáků z dvojice. jméno doteky na dlani (v mm) doteky na hřbetě ruky doteky na šíji Nezapomeňte na závěr, pokud nemáte dílčí závěry zjištění, uveďte všechny výsledky v závěru. Pokud máte dílčí zjištění, v závěru uveďte jen stručné zhodnocení funkcí nerovové a smyslové soustavy pozorovaných osob. Překvapil Vás výsledek některého z pokusů? 7

Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly

Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly Upozornění: u tohoto praktického cvičení je vypracování protokolu dobrovolné. Kdo má dvě známky z protokolů za 2. pololetí, protokol již vypracovávat nemusí.

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Název: Smyslová soustava

Název: Smyslová soustava Název: Smyslová soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Člověk smyslové orgány

Člověk smyslové orgány Člověk smyslové orgány VY_12_INOVACE_PRV.123.34 Mgr.Charlotta Kurcová prosinec 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Člověk smyslové orgány. Podtéma: seznámení s lidskými smyslovými orgány a jejich

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Laboratorní práce č. 1

Laboratorní práce č. 1 Laboratorní práce č. 1 Pozorování stavby těla savců Pomůcky: Mikroskop, potřeby pro mikroskopování, chlupy savců (podsada a pesíky), např. psa, kočky, králíka nebo morčete, lebky králíka, psa nebo kočky,

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko?

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test na oční vady Přinášíme vám několik testů, při kterých zjistíte, jak jste na tom s vaším zrakem. Čtěte dále a otestujte se. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test měří schopnost číst a vidět

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

Úkol č. 1 Podle návodů vyzkoušejte všechny v tabulce uvedené - reflexy nejméně u dvojice osob.

Úkol č. 1 Podle návodů vyzkoušejte všechny v tabulce uvedené - reflexy nejméně u dvojice osob. FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 11 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Podle návodů vyzkoušejte všechny

Více

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Úkoly 1: zornicový reflex

Úkoly 1: zornicový reflex Cvičení - smysly RNDr. Vladimír Malohlava, Ph.D., 2012 zdroje: Srovnávací fyziologie Vácha a kol. Materiály Mgr. L. Hlaváčka Google.com Velká kniha optických iluzí Al Seckel Úkoly 1: zornicový reflex ÚVOD

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika Autor: Ing. Markéta Střelcová Anotace: Žák se seznámí

Více

SVĚT NAŠIMI SMYSLY CHUŤ

SVĚT NAŠIMI SMYSLY CHUŤ Základní škola edmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm L C utor: gr. Pavel edlák ytvořeno: leden 2013 Název: _32_NOCE_PR_15_L 3. 5. ročník Projekt edmikráska CZ.1.07/1.4.00/21.3812

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.2 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Analýza smyslový vjem

Analýza smyslový vjem SMYSLOVÉ ORGÁNY Smyslové orgány - čidla složení : základem jsou vlastní smyslové buňky (receptory) pomocné útvary (čočky) ochranná zařízení (víčka, řasy) receptory pole původu podnětu: exteroreceptory

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče Obsah (seznam metodických listů) Ůvod - ADHD-LMD - léčba pohybem....... 1 Rovnováha I. - ve stoji...................... 2 Rovnováha II. - houpání na úsečích......... 3 Rovnováha III. - houpání na míčích.........

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Téma: Lidské tělo Cíl: Procvičit učivo prvouky pro 2. ročník ZŠ, téma Lidské tělo. Pojmy k procvičení: hlava - brada, čelo, temeno, týl trup prsa, bok břicho,

Více

Vzduchová technika v potápění

Vzduchová technika v potápění Vzduchová technika v potápění (Funkce plicních automatik ) 8.1.2003 Čillík, Buřil 1 V bodech Historie potápění Vidění pod vodou Slyšení pod vodou Plicní automatika 8.1.2003 Čillík, Buřil 2 Historie potápění

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ) Oko Oko je optická soustava, kterou tvoří: rohovka, komorová voda, čočka a sklivec.

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie

Název: Plantogram. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Název: Plantogram Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku.

7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. 7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. Základní typy receptorů: Mechanoreceptory reagují na mechanické podráždění

Více

T V O R B A 3 D V I D E A

T V O R B A 3 D V I D E A T V O R B A 3 D V I D E A CÍLE LABORTATORNÍ ÚLOHY 1. Seznámení se s metodami tvorby 3D videa 2. Složení snímků a použití 3D brýlí pro 3D vjem obrazu TEORETICKÝ ZÁKLAD Člověk přijímá informace ze svého

Více

Malujeme bez rukou 154 KREATIVNÍ HRY OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST. Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy.

Malujeme bez rukou 154 KREATIVNÍ HRY OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST. Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy. Malujeme bez rukou OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy. Pomůcky: vodové barvy, štětec, papír a sklenice vody Prostředí: místnost

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK Hlava a obličej Hlava děťátka je velmi křehkou a citlivou částí těla, ještě po porodu se dále vyvíjí. Mezera mezi lebečními kostmi v horní části lebky je pokryta vazivovou membránou (nazývá se fontanela),

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Člověk a příroda Fyzika Cvičení z fyziky Laboratorní práce z fyziky 4. ročník vyššího gymnázia

Člověk a příroda Fyzika Cvičení z fyziky Laboratorní práce z fyziky 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno:

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno: Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno: Téma: Optické vlastnosti lidského oka jméno: Lucie Wolfová datum: 19. 12. 2002 Úvod: Viděním se rozumí činnost dostatečně vyvinutého zraku. Vnější

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Úloha č. 5. Měření zvětšení lupy a mikroskopu

Úloha č. 5. Měření zvětšení lupy a mikroskopu Fzikání praktikum IV. Měření zvětšení up a mikroskopu - verze 01 Úoha č. 5 Měření zvětšení up a mikroskopu 1) Pomůck: Stojan upa měřítka mikroskop průhedné měřítko do mikroskopu stojan s měřítkem osvětovací

Více

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu MUDr. Lenka Štrosová Rozsah pracovně-lékařské prohlídky se řídí vyhl. č. 79/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Život se zrakovým postižením em hodiny je přiblížit žákům svět osob

Více

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Inovace výuky Fyzika Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síly Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Zákon setrvačnosti, Zákon

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II.

Strečink- adduktory vnitřní stehno - 1. - vsedě I. Strečink- adduktory vnitřní stehno - 2. - vsedě II. stehno - 1. - vsedě I. Posadíme se zády ke stěně, hýžděmi se opíráme o stěnu. Roznožíme a pokrčíme kolena tal, aby se chodidla navzájem dotýkala. Chodidla nebo kotníky uchopíme rukama a přitáhneme si je

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Název: Mentální testy

Název: Mentální testy Název: Mentální testy Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půda a kyselé deště (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-05 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více