Praktické cvičení nervová soustava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické cvičení nervová soustava"

Transkript

1 Praktické cvičení nervová soustava Pozn. pro 2.C 2011/ Z témat nervová soustava a smysly zpracováváte dohromady jeden protokol. Jedná se o dvě praktická cvičení s jedním společným protokolem. První ze cvičení proběhne v řádném termínu pátky a Hodinu. Druhá dvouhodinovka proběhne náhradou za 8.6. nahradí 1. skupina ve středu 16.5.; za Nahradí druhá skupina ve středu Tím budou praktika v letošním roce ukončena. Termín pro odevzdání protokolů 1. Skupina 30.5.; 2. Skupina 6.6. Pomůcky: Publikace Cvičení z biologie III, pravítko, brožurka s úlohami testů IQ 1) Zornicový reflex a) Vysvětlete, co je zornicový reflex (Cvičení z biologie III. str. 89). b) Provedení a pozorování reflexu: Jeden student si sedne tváří k oknu a zakryje si oběma rukama otevřené oči. Asi po 20 sekundách si oči odkryje. Druhý student z dvojice pozoruje oči spolužáka. Do protokolu zaznamenejte výsledek. Potom si rukou zakryje jen jedno otevřené oko. Asi po 20 sekundách je opět odkryje. Po odkrytí a zakrytí pozorujte zornici nezakrytého oka. Do protokolu zaznamenejte výsledek. 2) Čéškový (patelární) reflex: o Vysvětlete, o jaký reflex se jedná a také jak ho dokazujeme (Cvičení z biologie III. str. 90). o Provedení a pozorování reflexu: Zkoumaný žák se posadí a přeloží pravé koleno přes levé. Přeložená noha visí uvolněně. Mezi čéškou a drsnatinou holenní kosti nahmatáme šlachu, kterou se upíná čtyřhlavý sval stehenní na kost holenní. Toto místo musí vyšetřující dobře znát, aby neudeřil do kosti. V okamžiku, kdy to zkoumaný žák neočekává, udeříme jemně, ale energicky hranou ruky do šlachy. Abychom odvedli pozornost zkoumaného žáka od provádění pokusu a zajistili skutečné uvolnění jeho stehenních svalů, můžeme mu např. uložit, aby se tahem snažil rozpojit pevně zaklesnuté prsty rukou. Výsledek zaznamenejte do protokolu. 3) Plantární reflex (tzv. reflex Babinského): o Vysvětlete, o jaký reflex se jedná a také, jak ho dokazujeme (Cvičení z biologie III. str. 91). o Provedení a pozorování reflexu: Hranou pravítka zvolna přejíždíme za mírného tlaku po kůži chodidla zkoumaného žáka od paty k prstům po zevním okraji. Výsledek zaznamenejte do protokolu. 4) Testy IQ o Co měří IQ? Jaká je historie tohoto měření? Jaké jsou hodnoty a hranice pro typy lidí podle IQ? A co je to EQ? o Zkuste vyřešit alespoň 5 úloh z testových brožurek, které jsou k dispozici. Zkontrolujte si řešení. Do protokolu uveďte, jak jste uspěli. 5) Paměť o Proveďte podle instrukcí test paměti. Výsledek zaznamenejte do protokolu. o hodnocení: bodů skvělý postřeh, výborná paměť bodů dobrý postřeh, slušná paměť 11 8 bodů průměrný výsledek 7 4 body nic moc 3 0 bodů pokud ti není přes 70 let, tak musíš asi učením strávit hodně času 1

2 6) Jazykolamy: o Jak asi souvisí jazykolamy s nervovou soustavou? Není to spíše o soustavě dýchací? Většina z nás při mluvení příliš nevěnuje pozornost tomu, co říká proto se přeříkáváme, občas řekneme nevhodné slovo atp. A jazykolamy nemají za úkol nám zlámat jazyk, ale donutit nás k tomu, abychom se opravdu soustředili na to, co říkáme. Takže pár příkladů na ukázku: Všeci ptáci v seči sú, sklapla piksla, osuš si šosy. Strýc Šusta suší švestky, pět švestek, šest švestek. Byly přečteny přiřčené ceny, sazeč dnes všecko nevysází. Sčeš si vlasy z čela, vlky plky, drbu vrbu. Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn, ještě stěžeň zasténá. Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Čistý s Čistou čistili činčilový čepec. Z čeho chceš sčítat, ještě štěstí, že se nesešli. Nás nejvíc sžírá žárlivost. Stojí zde přes šest století. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími. Šísovo sousoší Špatný sen. Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu. U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky. Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo. Je Olivier olivrejovaný, nebo neolivrejovaný? Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či neroprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosáčárny. Olemujeme-li mu to, či neolemujeme-li mu to. Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nelomenicovatější lomenice. Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pro proroka. Prut plul rychle po proudu, jelen letěl jetelem. V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. Pokopete-li mi to pole, či nepokopete-li mi to pole. Na Prokopa promokne kdekterá kopa. Královna Klára na klavír hrála. Jako limit berte, že za jednu minutu byste měli říci jazykolamy až po pštrosy (silně vytištěno), bez jediného zadrhnutí a přeřeknutí. Svůj výsledek zaznamenejte do protokolu. 2

3 7) Zjišťování laterality párových orgánů o Lateralita je převaha jedné strany nad druhou. Projevuje se v činnosti párových orgánů sklonem používat více jeden z nich a také jeho větší obratností. Málokdo je čistý pravák či čistý levák a vůbec nezáleží pouze na tom, kterou rukou píšete, či jak držíte příbor. Vyplňte si následující tabulku (udělej vždy křížek u příslušné strany), pokud si nejste jisti, tak si to vyzkoušejte, ale zkuste svoji volbu neovlivňovat rozumem! činnost levá pravá Založ si ruce na prsou. Která je nahoře? Poškrábej se na zádech. Kterou to bylo rukou? Když provedeš úklon hlavy, ke kterému rameni ji ukloníš blíž? Kterou rukou píšeš? Sepni ruce. Který palec je nahoře? Postav se na jednu nohu. Na které stojíš? (na které je to příjemnější) Dej nohu přes nohu. Která je nahoře? Zatleskej, jako když tleskáš v divadle. Která ruka je nahoře? Na kterém boku se ti lépe leží? Postav se rovně. Kamarád ti řekne, jestli máš jedno rameno výš. Které? Na které straně se ti přirozeně tvoří pěšinka ve vlasech? Když neslyšíš, které ucho nastavíš? Kterou nohou kopeš do míče? Kterou rukou hážeš? Když neseš dvě tašky, ve které poneseš tu těžší? Kterou botu si obuješ jako první? Kterou nohou vykročíš do schodů? Když na někoho mrkneš, kterým okem? Kterou nohou se odrážš při skoku? Které oko máš dominantní? * *dominantní oko ukaž prstem na něco na opačném konci místnosti při pohledu oběma očima. Pak nehýbej rukou a zavři postupně jedno i druhé oko. Oko, při kterém (když je samo otevřené) ukazuješ na předmět je dominantní (u druhého oka je ruka s prstem od předmětu poněkud posunutá). Jaké závěry z tabulky vyvozuješ? Zaznamenej do protokolu. 3

4 Praktické cvičení smysly Prostřednictvím smyslových orgánů získávají živočichové (včetně lidí) informace o vnějším světě. Existuje však řada čidel i uvnitř těla, jejichž prostřednictvím jsou koordinovány základní životní funkce, a to často bez našeho vědomí. Zachycovat tyto signály jim umožňují speciálně organizované smyslové buňky receptory. Činnost smyslových buněk úzce souvisí s určitými pomocnými strukturami. Spojení smyslových buněk s buňkami pomocnými tvoří společně smyslový orgán. Informace z vnějšího nebo vnitřního prostředí přijímají smyslové buňky receptorů. Receptory přeměňují získané podněty na nervovou aktivitu. Jsou-li smyslové buňky podrážděné, jejich membrána se depolarizuje a vyvolá se stupňovitá odpověď na podnět, tzv. receptorový potenciál. Podnět, na který jsou receptory nejcitlivější, se nazývá přiměřený = adekvátní. Podle druhu adekvátního podnětu dělíme receptory na chemoreceptory, mechanoreceptory a radioreceptory. Receptory jsou zdrojem informací pro CNS. V CNS vznikají smyslové vjemy. Při pokusech, které provádíte ve dvojicích, se vystřídají oba členové dvojice!!! Do protokolu uvádějte vždy výsledky obou studentů z dvojice. Čich 1) Testování čichu Pomůcky: 10 lahviček s různými vzorky výrazné vůně. Se zavázanýma očima testuj jednotlivé vzorky čichem a výsledky sděluj kamarádovi, který je zaznamená do tabulky: vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 vzorek 7 vzorek 8 vzorek 9 vzorek 10 Chuť 1) Sdružení chuťových a čichových vjemů Vznik chuťových vjemů je podporován i správnou činností čichového receptoru. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že při zánětech sliznice nosní, při rýmě, ztrácíte čich a s ním zároveň i chuť. Pomůcky: 8 kádinek (naplněných kousky různých potravin podobné konzistence, párátka, lžička, kádinka s vodou. Pokusná osoba zavře oči, aby se nemohla orientovat zrakem, a stiskne si nos. Druhý z dvojice vloží pokusné osobě do úst první vzorek. Zeptá se na druh pokrmu. Pravděpodobně se mu nedostane správné odpovědi. Pokud se uvolní nosní otvory, druh potravy se okamžitě pozná. Podobně provedete s ostatními vzorky potravy. Po každém pokusu si osoba vypláchne pusu čistou vodou. Do tabulky zapište výsledky obou žáků z dvojice (ano poznal, ne nepoznal). Jméno/vzorek č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 4

5 2) Lokalizace chuťových receptorů Pomůcky: 20% roztok kuchyňské soli, 40% roztok řepného cukru, 2% roztok kyseliny vinné (citron), 2% roztok chininu (tonik), vatová tyčinka, 2 kádinky s vodou, malá kádinka s vodou Postup: Štěteček lehce namočíme v jednom z roztoků a potíráme jím jazyk zkoumaného žáka na hrotu, stranách, na hřbetě a na kořeni. Poznamenáme si, na kterém místě jazyka pociťoval chuť. Pokus postupně opakujeme se všemi připravenými roztoky. Před pokusem s dalším roztokem si žák vždy vypláchne ústa čistou vodou. Štěteček také propereme v čisté vodě. Výsledky zapisujeme do tabulky: hrot jazyka okraj jazyka kořen jazyka sladko slano kyselo hořko Chemoreceptory se nalézají rovněž uvnitř organizmu. Jsou citlivé např. na změny množství kyslíku a oxidu uhličitého, hodnotu ph nebo koncentraci glukózy v krvi. Sluch Zvukové vlny pronikají do vnitřního ucha jednak vzduchem (zevním zvukovodem a středním uchem), jednak lebečními kostmi. Rinneho pokus zjišťuje rozdíl mezi převodem zvuku kostí a vzduchem. Zdravé ucho slyší déle zvuk vedený vzduchem než kostí. Weberův pokus informuje o poměru vedení na obou stranách lebky. Člověk s normálním sluchem slyší oběma ušima stejně silně. Pomůcky: ladička s frekvencí 400 kmitů, kladívko, stopky, hodinky (budík) se zřetelným tikotem, krejčovský metr 1) Rinneho pokus Ladičku rozezvučíme úderem kladívka. Pak ji opřeme o bradavkový výběžek spánkové kosti vyšetřovaného spolužáka a vyzveme ho, aby pokynem ruky oznámil okamžik, kdy zvuk ladičky přestane slyšet. V tuto chvíli spustíme stopky a přeneseme ladičku před ucho vyšetřovaného žáka tak, aby obě ramena ladičky byla od ucha stejně vzdálena. Vyšetřovaný žák opět udá okamžik, kdy přestane slyšet. Tehdy zastavíme stopky. Pokus opakujeme ještě jednou. Čas zjištěný při druhém pokusu zaznamenáme. 2) Pokus Weberův Ladičku rozezvučíme úderem kladívka a postavíme ji na střed lebeční klenby zkoumaného žáka. Zkoumaný žák nám oznámí, zda slyší oběma ušima stejně silně, popř. ve kterém uchu slyší ladičku silněji. Tentýž pokus opakujeme ještě dvakrát. Jednou si vyšetřovaný zacpe prstem pravé ucho, podruhé levé. Pokaždé se ptáme, ve kterém uchu slyší silněji. Při zacpaném zvukovodu slyšíme zvuk silněji na straně zacpaného ucha. 5

6 3) Sluchová ostrost Hodinky (budík) umístíme do takové vzdálenosti před vyšetřované ucho, aby jejich tikot nebyl slyšet. Pak je zvolna k uchu přibližujeme. Vyšetřovaný oznámí, kdy tikot hodinek poprvé zaslechl. Tuto vzdálenost změříme, neboť udává sluchovou ostrost. Pokus opakujeme pro druhé ucho. Zaznamenejte výsledky všech pokusů. K jakému jste dospěli závěru? Zrak 1) Vzdálenost mezi zornicemi Při předepisování poukazu na brýle uvádí oční lékař kromě jiných údajů také vzdálenost obou zornic, protože vzdálenost mezi ohnisky obou čoček brýlí musí být stejná, jako je zornicová šířka. Vzdálenost obou zornic kolísá u dospělého člověka od 56 do 64 mm. Za velkou vzdálenost považujeme 68 až 70 mm. Pokusná osoba hledí na vzdálený předmět (aby se zabránilo sbíhání očních os). Měřítko přiložíme začátkem stupnice nad střed jedné zornice a vzdálenost středu druhé zornice odečítáme na milimetrovém měřítku. Zapište průměrnou vzdálenost zornic ve skupině 10 studentů 2) Důkaz slepé skvrny Slepá skvrna je místo na zadní straně oční koule, kde zrakový nerv opouští sítnici. Toto místo neobsahuje ani tyčinky, ani čípky. Asi 4 mm zevně od slepé skvrny je žlutá skvrna, kde jsou pouze čípky. Je to místo nejostřejšího vidění. Pozorujeme li nějaký předmět, stáčí se oční koule automaticky tak, aby se jeho obraz promítl ve žluté skvrně. Tento princip leze použít k demonstraci slepé skvrny. Pomůcky: Mariottovy obrázky Obrázek držíme nataženou paží před očima. Zavřeme levé oko a pravým hledíme na trojúhelník. Obrázek pomalu přibližujeme k oku. Ve vzdálenosti cm zmizí kruh a papír na jeho místě je černý. Když plynule pokračujeme v přibližování čtvrtky k oku, kruh se opět objeví. Vysvětlete proč? 3) Blízký bod a vyšetření zrakové ostrosti Snellenův test Jako blízký bod označujeme minimální vzdálenost od oka, z níž se při maximální akomodaci ještě vytvoří na sítnici ostrý obraz pozorovaného předmětu. Tento bod se během života neustále od oka vzdaluje, nejdříve pomalu, s pokročilejším věkem poměrně rychle. Je to způsobeno tím, že čočka se stává méně pružnou, čímž se omezuje její vyklenutí při akomodaci. V deseti letech je blízký bod vzdálen asi 8 cm, ve dvaceti letech 10 cm, ve třiceti letech 14 cm, ve čtyřiceti 22 cm, v padesáti 40 cm, v šedesáti letech 100 cm, v sedmdesáti letech 400 cm a v sedmdesáti pěti letech v nekonečnu. Dioptrie se rovná převrácené hodnotě naměřených vzdáleností. Například je-li blízký bod ve vzdálenosti 8 cm, má čočka ohniskovou vzdálenost 0,08 m optickou mohutnost 1: 0,008 D. Optická mohutnost lidského oka v klidu je 66,7 D. Pomůcky: Snellenovy optotypy Zraková ostrost na dálku se zjišťuje každým okem zvlášť. Při této zkoušce se sleduje, kterou řádku vyšetřovaný ještě přečte. Vyšetřovaný žák si stoupne 3 nebo 5 m od optotypů (podle typu optotypů) a čte písmena, která mu okazuje spolužák. Blízký bod zjistí tak, že změříte, v jaké vzdálenosti bezpečně zaostříte text knížky, kterou postupně přibližujete k oku. Napište výsledek vlastního hodnocení zrakové ostrosti. 4) Poruchy zraku Otestujte si zda: Rozeznáváte barvy? Máte v pořádku sítnici? Nemáte nemocnou rohovku? Zadání úkolů najdete v materiálech, které přinese váš učitel na tato praktická cvičení. Výsledky zapište do protokolu. 6

7 Vysvětlete následující pojmy: krátkozrakost, dalekozrakost, kontaktní čočky, presbyopie, daltonismus, ječné zrno, astigmatismus, katarakta, glaukom, myopie, hypertropismus 5) Binokulární vidění zjištění rozdílu mezi monokulárním a binokulárním viděním při přibližování dvou předmětů k sobě Zorné pole je ta část okolního prostředí, kterou okem vnímáme. Teoreticky by mělo být kruhové, ale ve skutečnosti je na vnitřní straně omezeno nosem a v horní části stropem očnice. Centrální části obou očí se překrývají, a proto kterýkoliv předmět v tomto prostoru vidíme binokulárně, což nám umožňuje vnímání prostoru, odhad rychlosti a vzdálenosti. V každé ruce držte jednu tužku hroty obrácenými proti sobě. Hroty ať jsou vzdáleny od sebe asi 60 cm. Paže mějte mírně předpaženy, ale musí být mírně pokrčené. Snažte se k sobě přiblížit hroty tužek k sobě tak, aby se vzájemně dotkly. Zkoušku vykonejte desetkrát binokulárně s oběma očima otevřenýma a desetkrát monokulárně s jedním okem zavřeným. Každou zkoušku začínejte s hroty ve vzdálenosti asi 60 cm. Výsledky kontroluje druhý student. Výsledky zapište do tabulky. binokulární monokulární úspěšné úspěšné jméno pokusy pokusy 6) Optické klamy Potrapte se trochu sledováním různých optických klamů, které jsou v praktiku k dispozici. Popřemýšlejte, proč klamou a pokuste se to vysvětlit. Řadu dalších najdete na: Hmat 1) Stanovení prostorového prahu tlakového čití simultánní metodou Zkoumané osobě zavážeme oči a vyzveme ji, aby hlásila, zda cítí jeden nebo dva doteky. Ramena dvoubodového esteziometru rozevřete tak, aby hroty byly od sebe 2 cm, a oběma současně se dotkneme dlaně zkoumané osoby. Hroty esteziometru postupně přibližujeme a znovu se jimi dotýkáme přibližně na stejném místě dlaně, a to tak dlouho, dokud zkoumaná osoba nehlásí, že místo dvou dotyků cítí jeden. Zaznamenáváme tu vzdálenost obou hrotů esteziometru, při které zkoumaná osoba naposledy cítila dva doteky. Pokus opakujeme na bříšku prstů, na hřbetě ruky, na předloktí a na šíji. Do tabulky zapište výsledky obou žáků z dvojice. jméno doteky na dlani (v mm) doteky na hřbetě ruky doteky na šíji Nezapomeňte na závěr, pokud nemáte dílčí závěry zjištění, uveďte všechny výsledky v závěru. Pokud máte dílčí zjištění, v závěru uveďte jen stručné zhodnocení funkcí nerovové a smyslové soustavy pozorovaných osob. Překvapil Vás výsledek některého z pokusů? 7

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK Hlava a obličej Hlava děťátka je velmi křehkou a citlivou částí těla, ještě po porodu se dále vyvíjí. Mezera mezi lebečními kostmi v horní části lebky je pokryta vazivovou membránou (nazývá se fontanela),

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

SVĚT NAŠIMI SMYSLY CHUŤ

SVĚT NAŠIMI SMYSLY CHUŤ Základní škola edmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm L C utor: gr. Pavel edlák ytvořeno: leden 2013 Název: _32_NOCE_PR_15_L 3. 5. ročník Projekt edmikráska CZ.1.07/1.4.00/21.3812

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika)

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce strážníka dle 4 zákona č. 553/1991 Sb.,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název: Mentální testy

Název: Mentální testy Název: Mentální testy Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.

Obecná psychologie. Zimní semestr 2007. Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha. lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky. Obecná psychologie Zimní semestr 2007 Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz www.jirilukavsky.info Teaching high school students to use heuristics while reading historical

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =?

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =? ÚLOHA 1 Ladička má rekvenci 100 Hz. Kmitá ve vzduchu, kde je rychlost zvuku přibližně c 340 m/s. Úkoly: a) Jak lze u zvuku charakterizovat vlnovou délku λ? b) Jak lze u zvuku charakterizovat periodu T?

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Trvalé magnety frontální sada

Trvalé magnety frontální sada Trvalé magnety frontální sada Sada obsahuje: - metodické listy - dva tyčové magnety - krabička s hřebíčky (cca 30dkg) - krabička se vzorky materiálů - velká a malá miska - dvě malé červené gumičky - velký

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ PRAVÁ RUKA 1.PALEC 2.UKAZOVÁK 4.PRSTENÍČEK 5.MALÍČEK LEVÁ RUKA KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 1.MALÍČEK SPECIÁLNÍ AGENT 2.PRSTENÍČEK 4.UKAZOVÁK

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, ABSOLVENTSKÝ PROJEKT SMYSLY V EXPERIMENTECH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, ABSOLVENTSKÝ PROJEKT SMYSLY V EXPERIMENTECH Autor: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.cz ABSOLVENTSKÝ PROJEKT SMYSLY V EXPERIMENTECH Studijní

Více

SVĚT NAŠIMI SMYSLY ZRAK

SVĚT NAŠIMI SMYSLY ZRAK Základní škola edmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 ožnov pod adhoštěm Z utor: gr. Pavel edlák ytvořeno: leden 2013 Název: _32_NOCE_P_15_ 3. 5. ročník Projekt edmikráska CZ.1.07/1.4.00/21.3812 zdělávací

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Lidské smysly. Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Lidské smysly. Akademie věd ČR hledá mladé vědce biologie Lidské smysly Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Biologie Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ/G Délka trvání: 90 min. Název hodiny: Lidské smysly Výukový celek: Biologie člověka

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Optické zobrazování - čočka

Optické zobrazování - čočka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Optické zobrazování - čočka

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-06 Předmět: biologická, fyzikální

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více