INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři

2 Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), zpracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 SPŠ a SOU, Trutnov, Školní Všechna práva vyhrazena. URL:

3 1. Úvod Žádná dnešní společnost se dnes neobejde bez nějaké formy informačního systému. Tento systém zajišťuje přenos informací uvnitř společnosti i ve vztahu k zákazníkům, partnerům i široké veřejnosti. Také vzdělávací instituce pro svou funkci nezbytně potřebují takový systém. Jako hlavní komunikační prostředek dnešní doby slouží globální počítačová síť - Internet. Jednou z jeho nejpoužívanějších služeb je nepochybně zprostředkování informací. Proto existují propracované informační služby pro zajištění této služby. Tyto nástroje lze také použít pro budování školního informačního systému jak uvnitř školy, tak i ve vztahu k veřejnosti. Jednoduchý informační systém si může škola buď budovat sama, nebo tuto službu pro ni zajišťují jiné organizace. Ale v každém případě je vhodné mít přehled o možnostech těchto systémů, protože bez znalosti principů nelze budovat efektivně fungující systém ani zadávat jeho vytvoření. A právě tuto funkci by měla alespoň zčásti zastat tato příručka. 2. Klient server Internet je počítačová síť s globálním charakterem. Poskytuje více různých služeb, například: www (World Wide Web) česky lze vyjádřit termínem celosvětová pavučina, slouží k poskytování informací. K přenosu dat tato služba většinou využívá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). ftp (File Transfer Protocol) služba přenosu dat přes Internet, umožňuje download (stahování) směrem k zákazníkovi i upload opačný přenos, poskytnutí, prezentace, natažení dat na server. Elektronická pošta ( ) pro výměnu zpráv a komunikaci News pro distribuci aktuálních informací VPN (Virtual Private Network) virtuální privátní síť, slouží pro propojení různých částí podnikové sítě prostřednictvím veřejného Internetu (například v různých pobočkách). Těch služeb je samozřejmě daleko více. V další části se ale téměř výhradně budeme zabývat první službou, tzn. poskytováním informací. Tyto služby pracují na principu klient server. Uživatel v roli klienta zadává ze svého počítače požadavky na určité informace (adresu, URL, odkaz). Poskytovatel informací provozuje server, který tyto požadavky vyřizuje a odesílá zpět ke klientovi vyžádané informace. 3. Internet, Intranet, Extranet Internet je veřejná celosvětová síť, která se postupně vyvinula ze sítě Aloha Net pro komunikaci mezi ostrovy. Později se začala používat v akademickém prostředí a pro vojenské účely. Vzhledem k tomu, že se tato síť osvědčila, masově se rozšířila po celém světě ve všech oborech pod názvem Internet. Internet je tvořen soustavou serverů (řídících počítačů) propojených přenosovými trasami. Nemá žádného vlastníka ani správce a jen určité části jeho infrastruktury (jednotlivé servery a přenosové trasy) vlastní určité firmy. Jeho provoz se řídí uznávanými standardy a protokoly, které vznikají na základě postupného vývoje a jsou projednávány ve standardizačních organizacích (ISO) a vydávány ve formě doporučení (RFC). Těmito doporučeními se potom řídí jak výrobci a provozovatelé infrastruktury, tak tvůrci aplikací pro Internet a poskytovatelé obsahu. Vzhledem k tomu, že Internet nikdo nevlastní, Strana 1/9

4 dochází k jeho rychlému rozvoji, který pružně reaguje na aktuální potřeby a není zatěžován zájmy jednotlivých firem. Na druhou stranu ho však také lze zneužít. Vlastníci větších částí Internetu umožňují druhým firmám připojení další části sítě na základě smluvených podmínek. Takováto firma bývá nazývána provider [ provajdr ] neboli poskytovatel připojení. Tito menší poskytovatelé připojení potom nabízejí služby připojení dalším firmám i jednotlivým uživatelům. Ti pak mohou buď pomocí vlastních nebo pronajatých prostředků provozovat vlastní webové servery (servery nabízející informační služby prostřednictvím WWW), případně i servery pro další služby ( , FTP a další). Využívání webového serveru jiné firmy (poskytovatele připojení) je nazýváno webhosting [ webhastink ]. Způsob zajišťování těchto služeb a volbu konkrétních programových prostředků je nezbytné zvolit podle konkrétních podmínek. Pomocí Internetu a webového serveru může škola zveřejňovat základní informace (jedna z povinností daná zákonem) i další údaje o vzdělávací instituci, jejím životě a poskytovaných službách. Zároveň také slouží jako prezentace školy a reklama služeb, které nabízí. Protože Internet se postupným vývojem osvědčil a má propracované technologie pro poskytování informací, byly tyto technologie využity i při budování vnitropodnikových informačních systémů Intranetů. Tyto Intranety jsou provozovány ve vnitřní uzavřené síti, která je oddělena z důvodů zabezpečení od celosvětové sítě Internet. Z toho plyne, že v tomto případě nelze využívat služby webhostingu. Ve škole může Intranet sloužit pro vzájemnou komunikaci vedení školy, pedagogických i dalších pracovníků a studentů. Extranet je technologie, která umožňuje přístup do vnitřního podnikového Intranetu i zvenčí určitému okruhu lidí. Jedná se například o zákazníky firmy nebo dodavatele, obchodní zástupce, partnery a podobně. Extranet tedy řeší zabezpečený kontrolovaný přístup do Intranetu pouze určitým osobám prostřednictvím veřejného Internetu. Ve školním prostředí by mohl být Extranet využitý například pro komunikaci školy s rodiči žáků. 4. Domény, URL Způsob přenosu dat na Internetu je založen na skupině protokolů TCP/IP (Transmision Control Protocol / Internet Protocol). Jeho základem je IP protokol. Ten pracuje na základě IP adres. Každý počítač připojený do Internetu má svou unikátní adresu IP adresu. Na základě těchto adres probíhá veškerá komunikace. Pokud chcete připojit svůj počítač do Internetu, tak musíte mít přidělenou IP adresu. Přidělit ji může pouze váš poskytovatel připojení, z důvodů organizace číslování. Protože odkazování na jednotlivé servery v internetu prostřednictvím jejich IP adres by pro běžné použití nebylo pohodlné, lze místo IP adres zadávat jména. Z tohoto důvodu musí být zajištěna celosvětově zajištěna unikátnost jak IP adres, tak i jmen. K tomuto účelu se používají doménová jména. Doménová jména Celý Internet je rozdělen do oblastí (domén). Pro každou doménu je určen správce, který zajišťuje přidělování jmen uvnitř domény. Tím je zajištěna jedinečnost celého doménového jména, které se vždy udává včetně názvu domény, oddělené od vlastního jména tečkou (spssoutu.cz). Základní domény jsou dvoupísmennné, národní podle jednotlivých zemí (cz, sk, de, au, fr, uk ). Kromě národních domén se ještě používají nadnárodní domény, členěné podle oboru. Tyto domény jsou třípísmenné. Nejznámější jsou com (komerce - obchod), gov (government - státní správa), edu (education - vzdělávání), net (network - sítě), org (organization - organizace) a další. Jméno si můžete zvolit libovolné, pokud ho již někdo jiný nemá zaregistrované. Nesmí obsahovat mezery, některé speciální znaky a nedoporučuje se používat diakritiku (háčky a čárky nad písmeny), i když podle nových doporučení RFC je toto Strana 2/9

5 umožněno. Běžně se používají písmena, číslice, pomlčky, podtržítko a další. V české republice je správcem organizace NIC.CZ a jím pověřené další firmy. Za přidělení jména se platí registrační poplatek na každý rok. URL (Unified Resource Locator) URL je zkratka, běžně používaná pro označení kompletní internetové adresy. Například Úvodní část URL (http://) lze většinou při zadávání vynechat a internetový prohlížeč tuto část (protokol) doplňuje automaticky. Jmenné služby Celý proces přenosu dat po Internetu vždy probíhá na základě IP adres, přestože uživatelé většinou zadávají doménová jména (URL). Takový způsob zadávání adresy jim umožňují služby, které umí automaticky tato jména překládat na IP adresy a naopak. Dnes se většinou používá jako standardní služba DNS (Domain Name Services). Služba běží na serverech, které tuto službu poskytují, proto se také nazývají jmenné servery, DNS servery. Ty si udržují tabulku s doménovými jmény a jim odpovídajícími IP adresami. Je ale nemožné, aby takový server obsahoval záznamy o všech serverech v Internetu, které se navíc neustále mění podle toho jak se Internet dále rozvíjí. Proto DNS server obsahuje vždy pouze určitou část záznamů. Má však nastavenou vazbu na jiné servery (nadřízené), kterým v případě potřeby předá dotaz klienta. Klient, který se chce připojit do Internetu musí mít nejen IP adresu, ale také nastavenou IP adresu serveru DNS, aby věděl, kam se budou směrovat dotazy na překlad jmen. Každý provider má své DNS servery a většinou vám sdělí jaké nastavení máte provést. 5. Protokoly Protokol je jakýmsi společným jazykem, kterým se mohou jednotlivé počítače a systémy spolu domluvit. Je to souhrn pravidel, na kterých se domluví významné firmy v oboru a pak se jimi všichni řídí. Pro různé účely jsou vytvořeny protokoly, které mají na starosti určité části komunikace. Základním pilířem Internetové komunikace je TCP/IP. TCP/IP Je tvořen celým souborem více protokolů. Ty zajišťují vlastní navazování a ukončování spojení, kontrolu a řízení vlastní komunikace, kontrolu chyb, směrování dat přes nejvýhodnější cesty a řadu dalších. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Protokol pro přenos hypertextových informací. Většina webových stránek (stránek zobrazovaných v prohlížeči) je hypertextových. To znamená, že je to soubor různých dokumentů, navzájem provázaných odkazy, pomocí kterých lze mezi nimi přecházet. Pomocí tohoto protokolu se po zadání adresy (URL) v prohlížeči zobrazí základní webová stránka a pak lze další stránky prohlížet výběrem příslušných odkazů. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) Zabezpečená verze protokolu HTTP. Při běžné komunikaci jsou data přenášená veřejně přístupným Internetem a může je odposlouchávat i nepovolaná osoba. Pro případ přenosu důležitých dat je nezbytné tato data zabezpečit šifrováním. Šifrovaný přenos zajišťuje protokol HTTPS, který využívá pro vlastní bezpečný přenos dat protokol SSL (Secure Socket Layer). Pouze při použití tohoto protokolu je možné využívat některé služby, například internetové bankovnictví, platby přes Internet, přihlašování se a podobně. Strana 3/9

6 6. Směrování Celý Internet funguje na základě propojení jednotlivých uzlů sítě (serverů) přes routery (směrovače). Sousední směrovače si průběžně vyměňují informace o svém okolí (routovací tabulky) a na jejich základě vyhodnocují kvalitu jednotlivých přenosových cest a vybírají optimální trasu. Proto při přenosu dat (například stahování webové stránky), mohou jít jednotlivé části dat (pakety) různými cestami a teprve v cíli se sestavují a zobrazují v konečné podobě. Díky těmto mechanismům je celý Internet velice pružný systém, který se stále mění, průběžně reaguje na problémy, přizpůsobuje se a může stále růst a přitom efektivně fungovat. Spojení a trasu přenášených dat můžete kontrolovat následujícími příkazy (zadávají se do příkazové řádky MS-DOSu): Ping kontroluje průchodnost cesty k cíli. Za příkaz se vypíše jako parametr název cílové stanice (nebo její IP adresa). Výsledkem je vypsání doby odezvy (čím nižší, tím kvalitnější spojení), nebo chybové hlášení že cíl není dostupný. Tracert příkaz pro kontrolu celé cesty. Parametrem příkazu je opět název nebo IP adresa cíle. Výsledkem je vypsání celé cesty, po které prochází data k cíli postupně jako seznam jednotlivých uzlů (routerů) a odezev na dotaz. Tyto příkazy jsou základními nástroji, které můžete použít pro odhalení problémů při komunikaci v síti. Například pokud fungují příkazy ping a tracert jen při zadání IP adresy a nefungují při zadání jména, bude nejspíš problém v nastavení DNS serveru nebo jeho nedostupnosti. Pokud jsou při příkazu tracert vidět odezvy pouze prvních několika uzlů, tak lze zjistit kde je neprůchodné místo. Lze také zjistit zda data prochází pouze po vnitřní síti, nebo prochází jen k providerovi (pak je závada u něj) a podobně. 7. HTML a XHTML HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který popisuje webovou stránku a s jeho pomocí se tyto stránky tvoří. Prostřednictvím jednotlivých tagů (příkazů) jsou definovány prvky stránky a jejich vlastnosti. Například nadpis stránky (jeho velikost, barva, umístění), obrázek, text, tabulky a jednotlivé hypertextové odkazy (jména dalších stránek na které ukazují). Strukturu webové stránky, kterou máte právě zobrazenou v prohlížeči si můžete kdykoli zobrazit volbou Zobrazit Zdrojový kód v nabídce prohlížeče. Vývoj HTML skončil s verzí Nástupcem HTML je XHTML (extensible Hypertext Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk). Tento jazyk vznikl z potřeby zajistit, aby webová stránka psaná v jazyce HTML, byla zároveň i dokumentem, který vyhovuje standardu XML (obecný značkovací jazyk - formát pro výměnu a ukládání dat). 8. Statické a dynamické stránky Základní způsob tvorby stránky jejím naprogramováním, poskládáním jednotlivých tagů umožňuje vytvořit webovou stránku. Jedná se o stránku statickou. To znamená, že při nutnosti nějaké změny zobrazených dat je nutné změnit zdrojový kód dané stránky. Tímto způsobem byly dříve tvořeny prakticky všechny stránky. Hlavní problém tohoto způsobu je nutná programátorská práce při změnách. Ne však každý, kdo potřebuje prezentovat nějaká data na webu je programátor, který umí vytvářet webové stránky. Navíc je tato práce časově náročná. Strana 4/9

7 V současnosti je trend vytvářet dynamické stránky. Je zapotřebí rychle zobrazovat průběžně se měnící data. Proto se webová stránka vždy generuje teprve v okamžiku požadavku zobrazení dané stránky. Podle daného programu se z uložených dat (která se mohou průběžně měnit) sestaví stránka, která tedy vždy bude obsahovat právě aktuální data. Tady už není nutný programátor, který při aktualizaci dat musí přeprogramovat dané webové stránky. 9. Tvorba statických stránek Při vytváření statických webových stránek je nutné sestavit správnou posloupnost tagů, které tvoří zdrojový kód dané stránky. Tento proces je možné dělat více způsoby pomocí různých prostředků. Textový editor nejzákladnější způsob tvorby webové stránky. Ručně se vypisují jednotlivé příkazy. Postačuje jakýkoli textový editor, který umožňuje ukládat text v čisté podobě bez řídících znaků. Například Poznámkový blok (NotePad) z příslušenství systému Windows. Výhodou tohoto způsobu tvorby je dostupnost editoru na jakémkoli počítači. Nevýhodou je nutnost podrobné znalosti jednotlivých tagů a jejich atributů a nutnost ručního psaní a kontroly všech příkazů. HTML editor pro usnadnění práce je k dispozici celá řada specializovaných editorů, které usnadňují práci programátora. Tyto editory nabízejí připravené základní tagy, které stačí vkládat do zdrojového kódu. Mívají také zabudovanou základní syntaktickou kontrolu, která průběžně hlídá správnou syntaxe (posloupnost tagů včetně jejich parametrů, řádného ukončení apod.).. Výhodou je urychlení práce a přitom plná kontrola nad všemi funkcemi a prvky stránky. Tyto editory lze pořídit i zdarma, bývají šířeny jako freeware. Nevýhodou je nutnost znalostí jednotlivých příkazů a programování. Front Page jedná se o poměrně rozšířený editor webových stránek firmy Microsoft. Je to představitel editorů kategorie Wysivyg (co vidíš to dostaneš). U těchto programů již není nutné znát podrobně jednotlivé příkazy HTML jazyka. Webová stránka se vytváří umisťováním jednotlivých prvků na danou stránku pomocí myši. Na základě takto sestavené stránky program vygeneruje výsledný zdrojový kód stránky. Výhodou je snadná práce i pro méně zkušeného autora webových stránek, správa celého webu např. souhrné zprávy ze serveru, potíže s nepropojenými soubory nebo hypertextovými odkazy, publikování webu na server, automatické přejmenování všech odkazů při změně názvu souboru apod. Nevýhodou je nutnost zakoupení licence programu. Ještě je jedna možnost tvorby webové stránky. Pokud nepotřebujete rozsáhlou prezentaci, ale jen několik provázaných jednoduchých stránek, tak je možné použít i textový editor Microsoft Word (nebo obdobný), který umožňuje ukládání ve formátu HTML. Výhodou tohoto způsobu je, že ho může použít i laik bez znalostí programování HTML. Nevýhodou je možnost tvorby pouze jednoduchých stránek a výsledný kód je málo efektivní. Výsledný zdrojový kód webové stránky je nezbytné před umístěním na Internet důkladně zkontrolovat a odzkoušet. Hotové stránky nebo šablonu stylů je možné prověřit na stránkách konsorcia W3C - World Wide Web Konsortium (http://www.w3c.org). Zde je možné najít prostředky (validátory) pro kompletní otestování vaší stránky, zda splňuje požadavky Strana 5/9

8 předepsaných standardů a specifikace (popis všech tagů a atributů) jazyka HTML a XHTML nebo CSS 10. Tvorba dynamických stránek Pro tvorbu dynamických stránek musí být na příslušném webovém serveru k dispozici tři základní komponenty: Soubor zobrazovaných dat (databáze) Tuto databázi obsluhuje nějaký databázový stroj, který většinou pracuje na principu jazyka SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk). Ten umožňuje pomocí souboru příkazů zadávat dotazy (kritéria) pro výběr konkrétních dat z databáze. Databáze obsahují velké množství řádků (vět), které se mohou podle potřeb přidávat, měnit a odstraňovat. Neměnná zůstává struktura databáze, jednotlivé kategorie (sloupce). Další nezbytnou částí serveru obsluhujícího dynamické stránky je nějaký programový prostředek, skriptovací jazyk, který umožňuje zadávat požadavky na databázový stroj. Z takto získaných dat potom umožňuje vytvářet výsledné webové stránky a kontrolovat jejich úpravu. Databáze dat Je vlastní soubor dat. Ten je umístěn v požadované podobě na serveru. Uživatelé k tomuto souboru nepřistupují přímo, ale prostřednictvím speciálních nástrojů. Podle velikosti dat je nutné mít odpovídající kapacitu serveru tak, aby zde bylo možné vlastní data ukládat. Podle předpokládaného počtu souběžně přistupujících uživatelů (dotazů) je potřeba vybrat server s dostatečným výkonem. Pro menší databáze (rozsah do 1 miliónu vět) a menší počet souběžných dotazů postačuje běžný server. Takové budou běžně rozsahy školní databáze. Pro velké databáze a velké počty dotazů (různé portály, data velkých firem a podobně) už nepostačují ani nejvýkonnější servery, ale vytváří se celá seskupení takovýchto výkonných serverů vzájemně spřažených, serverové farmy. Databázový stroj Provádí vlastní obsluhu databáze. K dispozici je na trhu celá řada takovýchto programů. Liší se od sebe výkonností, cenou a oblastí použití. Microsoft SQL Databázový stroj firmy Microsoft. Bývá dodáván v rámci serverových nástrojů Microsoft Back Office, určených hlavně pro servery Microsoft Windows server 2000/2003. Je určen pro obsluhu databází středně velkého rozsahu. Cena je řádově desetitisíce až statisíce korun. MySQL Je databázový stroj šířený pod licencí Open Source. To znamená je dostupný zdarma. Původně byl vyvíjen pro platformu operačních systémů Linux, potom byl postupně portován i na další platformy a je dostupný i pro prostředí Microsoft Windows. Je určený spíše pro menší až středně velké databáze. InterBase Databázový stroj původně šířený volně, nyní je to placený program. Oblast použití také menší až středně velké databáze. Strana 6/9

9 FireBird Databázový stroj, odvozený od InterBase, ale je stále šířený zdarma. Výhodou je vysoká míra kompatibility s poměrně rozšířeným programem InterBase. V poslední době je poměrně často používaný na různých platformách (Linux i Microsoft). Oracle Databázový stroj určený hlavně pro obsluhu velkých databází a velkého množství souběžných dotazů. Tomu odpovídá i cena, která začíná na miliónech korun. 11. Skriptovací jazyk Skriptovací jazyk Podle požadavků generuje průběžně z dat v databázi zdrojový kód webové stránky. Pro tyto účely je k dispozici více různých skriptovacích jazyků. Dříve se na webových serverech používaly skripty CGI nebo skripty založené na jazyku Perl. Nyní se převážně používají dva základní skriptovací jazyky ASP, PHP a jazyk Java. Princip Uživatel spustí skript v prohlížeči (například odkazem z běžné HTML stránky). Tento dotaz obsahuje parametry dotazu (dané výběrem uživatele). Na serveru se vyvolá daný program (skript), který prostřednictvím databázového stroje vybere požadovaná data a sestaví z nich konečnou podobu webové stránky. Tuto stránku dále převede do běžného kódu HTML a odešle ji zpátky klientovi jako odpověď na jeho dotaz. ASP (Active Server Page) Je skriptovací jazyk společnosti Microsoft. Podpora tohoto programovacího jazyka je integrována do některých serverových aplikací firmy Microsoft. Používání tohoto jazyka je zpoplatněno a používá se spíše ve větších firmách. PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocesor) PHP je produkt volně dostupný zdarma, a proto je poměrně rozšířen. Využíván je spíše v menších a středních firmách, popřípadě pro osobní použití. Pravděpodobně nejoptimálnější volba pro školu z hlediska dostupnosti, rozšířenosti i poměrně rozsáhlým zdrojům pro podporu. 12. Další prvky Animace Ve webových stránkách mohou být umístěny i animované prvky. Ty mohou být tvořeny animovanými obrázky typu GIF. Pro náročnější animace se dnes většinou používají prvky Macromedia Flash. K jejich správnému zobrazení v prohlížeči potřebujete mít nainstalovaný plug-in (rozšiřující prvek) Macromedia Flash Player. Pro vytváření těchto prvků je nutné používat speciální programy. Kaskádové styly Jazyk HTML podporuje způsob definovaného formátování znaků a odstavců prostřednictvím technologie CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádových stylů. CSS je souhrn značek Strana 7/9

10 a metod pro grafickou úpravu stránek a jsou momentálně nejmodernější volbou při formátování obsahu webu (nastavení pozadí, písma, vlastností odstavců, tabulek, formulářů, filtrů atd.). Dnes je již tato technologie ve specifikaci CSS 2.1. Jejich nevýhodou je, že starší prohlížeče tuto technologii nepodporují. Nejvýznamnějšími výhodami technologie CSS je: dosažení jednotného vzhledu v rámci celého webu rychlé změny designu celého webu vzhled jednotlivých elementů je úsporně definován odděleně od HTML kódu, čímž se snižuje velikost výsledné webové stránky jeden styl může být sdílen více stránkami pro vytvoření stylů CSS lze použít jakýkoliv textový editor 13. Technické řešení Vlastní web server Pokud škola chce provozovat informační systém, tak musí mít k dispozici technické vybavení pro jeho provoz. Toto vybavení je nutné jak pro provoz vnitřního i vnějšího informačního serveru (Internetu i Intranetu). Oba systémy mohou běžet na jednom serveru, ale z hlediska bezpečnosti je vhodnější tyto dva systémy oddělit na různé servery. Podle zvoleného prostředí webserveru je nutné mít odpovídající výkon a vybavení serveru. Nejnižší nároky má platforma Linux/Apache. Důležité je správné začlenění tohoto serveru do školní sítě a přístup k němu. Většinou bývá umístěn na hraničním serveru mezi školní sítí a Internetem, kde zároveň běží více služeb poštovní server, firewall, proxy. Pro vyšší bezpečnost je vhodnější tyto služby přesunout do takzvané demilitarizované zóny. Vlastní file server, kde jsou uložená data (žáků, učitelů a další) je vhodnější oddělit od komunikačního serveru (pokud je to možné). V každém případě je velice důležité a nezbytné správné zabezpečení proti průnikům a virům. Pokud server není řádně zabezpečen, tak hacker může pozměnit vaše webové stránky nebo je znepřístupnit. Nejhorším případem je proniknutí až do vnitřní sítě. Proto škola při budování web serveru musí rozmyslet následující: Hardware serveru počítač na kterém bude web provozován Konektivitu serveru do Internetu dostatečnou kapacitu komunikační linky, závisí na využívání serveru (počtu souběžných přístupů, dotazů) Operační systém serveru (Linux, Novell, Microsoft) Vlastní program pro provoz webových služeb (Apache, Microsoft Internet Information Server) Zabezpečení serveru (uživatelské účty a hesla pro přístup, antivirový program, firewall, zálohování) Zvážit použití statických nebo dynamických stránek a způsob umístění vlastních dat V případě dynamických stránek navíc zvolit typ databáze, databázového stroje a skriptovacího jazyka Vytvoření vlastní prezentace a naplnění dat. Strana 8/9

11 Webhosting Webhosting je možnost využít server a další služby providera nebo jiné firmy pro umístění webu. Výhody použití webhostingu: Škola nemusí vlastnit webový server a příslušné technologie a starat se o jeho provoz. Poskytovatel zajišťuje smluvně trvalý provoz bez výpadků Poskytovatel umisťuje tyto pronajímané servery na páteřní trasy, kde je podstatně vyšší rychlost přístupu než rychlost připojení školního webserveru. Nevýhody použití webhostingu: Závislost na určitém poskytovateli připojení Možnost používat pouze technologie které daný poskytovatel nabízí Nezbytnost přenosu dat pro aktualizaci webu k poskytovateli. Každá škola si musí sama zvážit využití webhostingu pro zajištění své prezentace podle konkrétních technických a cenových podmínek. Důležitým hlediskem je také to, zda má škola vlastní zdroje (technické i personální) pro zajištění odpovídající úrovně. Pro většinu menších škol je určitě výhodnější webhosting používat. Strana 9/9

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Programovací jazyky Přehled a vývoj

Programovací jazyky Přehled a vývoj Programovací jazyky Přehled a vývoj 1 Programování a programovací jazyk Historie a současnost programovacích jazyků Objektově orientované a vizuální programování Značkovací a skriptovací jazyky 2 Programování

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pátý až pro šestý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pátý až pro šestý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pátý až pro šestý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_3A_6_Internet Vyučovací předmět: Informatika

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.05 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 05 Zásady psaní v jazyce PHP DUM naučí základní kroky v psaní správné syntaxe PHP, žák napíše svůj první skript Ing.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma

Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča Analýza síťového provozu Ing. Dominik Breitenbacher ibreiten@fit.vutbr.cz Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Komunikace na síti a internetu Ukázka nejčastějších protokolů na internetu Zachytávání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Co je počítačová síť?

Co je počítačová síť? Počítačové sítě Co je počítačová síť? Počítačovou sítí se obecně rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny

Více