Zálohy základní charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zálohy základní charakteristika"

Transkript

1 Zálohy základní charakteristika 1 Cílem kurzu je seznámení se s charakteristikou záloh, a to jak přijatých tak poskytnutých, základními postupy účtování a následně s praktickými příklady účtování. 2 Obsah Přijaté a poskytnuté zálohy charakteristika Zálohová faktura Členění záloh Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté zálohy Účet 314 krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy Účet 051,052 poskytnuté zálohy na investice Účet 373 poskytnuté zálohy na transfery 3

2 Obsah Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté zálohy Účet 324 krátkodobé přijaté zálohy Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Účet 374 přijaté zálohy na transfer Poskytnutá záloha základní schéma účtování Přijatá záloha základní schéma účtování Vratka záloh Poskytnutá záloha na transfer Přijatá záloha na transfer 4 Přijaté a poskytnuté zálohy Charakteristika záloh Poskytování a přijímaní záloh před splněním dodávky nebo poskytnutím služby je běžným účetním případem účetnictví státu (účtování ÚSC i PO). Přijetím zálohy si dodavatel zabezpečuje část finančních prostředků, které má získat splněním dodávky nebo poskytnutím služby. 5 Zálohová faktura Zálohová faktura je doklad, v němž dodavatel požaduje vyplacení určité peněžní částky od odběratele v časovém předstihu před uskutečněním dodávky nebo poskytnutím služby. Zálohování je obvykle stanoveno již ve smlouvě jako podmínka mezi dodavatelem a odběratelem. Pro evidenci zálohových faktur je vytvořena samostatná dokladová řada. 6

3 Členění záloh Zálohy se člení na: přijaté poskytnuté Zálohy před splněním dodávky nebo služby se člení na: provozní investiční Zálohy podle doby zúčtování: krátkodobé dlouhodobé 7 Členění záloh Analytická evidence záloh: podle jednotlivých dlužníků u poskytnutých záloh podle jednotlivých věřitelů u přijatých záloh Zálohy z jiných důvodů Zálohy přijaté nebo poskytnuté před splněním dodávky nebo poskytnutím služby nutno odlišit od záloh poskytovaných z jiných důvodů, např. zálohy na pracovní cesty (účet Pohledávky za zaměstnanci), zálohy na daně ze závislé činnosti (účet Jiné přímé daně), nebo zálohy na jiné daně (účty účtové skupiny 34). 8 Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté zálohy Provozní poskytnuté zálohy: Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 Dlouhodobé poskytnuté zálohy účet 465 Investiční poskytnuté zálohy Poskytnuté investiční zálohy na DNM účet 051 Poskytnuté investiční zálohy na DHM účet 052 Poskytnuté zálohy na transfery Poskytnuté zálohy na dotace účet 373 Investiční poskytnuté zálohy a zálohy na transfery se nerozlišují krátkodobé a dlouhodobé. 9

4 Účet 314 krátkodobé poskytnuté zálohy B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem Poskytnutá záloha , Účet 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 19 - Dlouhodobé pohledávky Položka A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy účet 465 obsahuje poskytnuté zálohy, které budou zúčtovány za více než jeden rok Poskytnutá dlouhodobá záloha , Účet 051, 052 poskytnuté zálohy na investice Položka A.I.9. Poskytnuté zálohy na DNM účet 051 Položka A.II.10. Poskytnuté zálohy na DHM účet 052 Vyhláška nedefinuje obsahové vymezení účtů 051 a 052 využije se 10 odst. 1 Vyhlášky č. 410 Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky. Poskytnutá investiční záloha 05x 231,

5 Účet 373 poskytnuté zálohy na dotace 22 krátkodobé pohledávky Položka B.II.24. Poskytnuté zálohy na dotace účet 373 nemá ve vyhlášce obsahové vymezení. Využije se ustanovení 10 citované v předchozím snímku. Poskytnutá záloha na dotace účet 373 se použije na dlouhodobé i krátkodobé poskytnuté zálohy na dotace. 13 Krátkodobé a dlouhodobé přijaté zálohy Provozní přijaté zálohy: Krátkodobé přijaté zálohy účet 324 Dlouhodobé přijaté zálohy účet 455 Přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na dotace účet 374 Zálohy na transfery se nerozlišují krátkodobé a dlouhodobé. 14 Účet 324 krátkodobé přijaté zálohy Položka D.IV.8 krátkodobé přijaté zálohy účet 324 Obsahuje částky přijatých záloh od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům Základní schéma účtování Přijatá záloha 231,

6 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Položka D.III.5. Dlouhodobé přijaté zálohy účet 455 nemá ve vyhlášce č. 410 obsahové vymezení. Pro potřebu zaúčtování použijeme znění 10 vyhlášky Základní postup účtování Přijatá dlouhodobá záloha 231, Účet přijatá záloha na dotace Položka D.IV.30. Přijaté zálohy na dotace účet 374 nemá ve vyhlášce č. 410 obsahové vymezení. Pro potřebu zaúčtování použijeme znění 10 vyhlášky Základní postup účtování Přijatá záloha na dotaci 231, Poskytnutá záloha základní schéma účtování Poskytnutá záloha 3xx 231, 241 Došla faktura Předpis závazku 5xx 321 Úhrada zúčtování zálohy 321 3xx doplatek , 241 přeplatek vratka stejný rok 3xx v následujícím roce 231, 241 3xx 18

7 Přijatá záloha základní schéma účtování Přijatá záloha 231, 241 3xx Vystavená faktura Předpis pohledávky 311 6xx Úhrada zúčtování zálohy 3xx 311 doplatek 231, přeplatek vratka stejný rok 3xx v následujícím roce 3xx 231, Vratka zálohy ÚSC účtují vratku zálohy v daném účetním období kompenzačně (odmínusují příjem nebo výdej). Zákon č. 250/2000 Sb., 21 Kompenzační operací se do údajů o plnění rozpočtu zařazují vrácené poskytnuté nebo přijaté zálohy, a to ve stejné výši, ale v záporné hodnotě výdajů nebo příjmů téhož roku. Ustanovení se týká jenom ÚSC. Netýká se PO. 20 Přijatá záloha na transfer (dotaci) Základní postup účtování Přijatá záloha 231, Vyúčtování 34x 672 Zúčtování zálohy x Doplatek 231, x Vratka přeplatku V daném roce V následujícím roce ,

8 Poskytnutá záloha na transfer Základní postup účtování Poskytnutá záloha Vyúčtování Zúčtování zálohy Doplatek Vratka přeplatku V daném roce následujícím roce Cílem tohoto videokurzu bylo vydefinování pojmu zálohy a do poskytnuté i přijaté jako i základní postupy jejich účtování. 23

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2008

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Příloha č. 1 Příloha k účetní závěrce za rok 2008 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

Více