VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013. www.jkr.eu"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

2 Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R. mezi dlouhodobě největší a nejvýznamnější dodavatele ERP řešení na českém trhu. Společnost byla založena v Příbrami jako česká firma bez zahraničního kapitálu a cizího know-how. Nyní zaměstnává více než 100 lidí v příbramské centrále, v divizích v Praze, Brně a Teplicích. Prostřednictvím sítě vlastních poboček a rozsáhlé distribuční a partnerské sítě působí především v České republice a na Slovensku. Roční obrat společnosti přesahuje 94 milionů korun. Své kvality v oblasti implementace informačních systémů J.K.R. úspěšně prokazuje již od roku Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblastí řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovaných řešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřeb zákazníků. Důležitými atributy jsou také spolehlivost, solidnost a stabilita společnosti, což v kombinaci s kvalitními produkty, špičkovými službami a servisem zákazníkům, zaručuje jistotu a úspěch. Informační systémy BYZNYS ERP Podnikové informační systémy BYZNYS ERP mají za sebou v České republice a na Slovensku více než úspěšných instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Řešení BYZNYS ERP patří mezi nejlepší, nejmodernější a nejkomplexnější informační systémy pro střední a větší organizace napříč všemi obory. Rozsahem nabízených modulů, vysokou variabilitou při nasazování a možnostmi přizpůsobení individuálním požadavkům jsou systémy BYZNYS ERP schopny pokrýt široké potřeby těchto organizací. Mezi zákazníky například figurují Ravak, RYOR, Marimex CZ, Jednota České Budějovice, Nohel Garden, Sapho, Vltava-Labe-Press, Canaria Travel či Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák. Identifikační údaje Obchodní firma: J.K.R. spol. s r.o. Sídlo: Pražská 14, Příbram 2 IČO: Kapitál: český Založena: duben 1991 Divize: Praha, Brno, Teplice Počet zaměstnanců: 101 Produkt: podnikové informační systémy BYZNYS ERP

3 Úvod Vážení uživatelé, partneři a obchodní přátelé společnosti J.K.R., rok končící (ne)populárním číslem 13 máme za sebou. V úvodu této Výroční zprávy za rok 2013 bych chtěl poděkovat všem uživatelům systému BYZNYS za vzájemný vztah, který u drtivé většiny trvá déle než 10 a někde i déle než 20 let. Poděkování patří i všem našim partnerům a zaměstnancům, kteří se na tomto úspěchu nemalou měrou podílejí. Celosvětový vývoj ekonomického ovzduší byl negativně odstartován již někdy v roce Předpokládaly se různé úrovně dopadů do různých odvětví. Největší obavy byly v sektoru reklamy, propagace a médií a pak v IT oblasti. Rok 2013 to potvrdil a i naše společnost pocítila dopady. Příležitostí se objevilo dost, ale podnikatelský sektor reagoval velmi vlažně, protože měl obavy z budoucnosti. Jasně se projevila také absence politických pozitivních informací umocněná volebním rokem. Společnost J.K.R. nabízela svůj systém BYZNYS zejména pro cílovou oblast středních a větších firem kde dominovali zájemci o komplexní řešení podnikové agendy. Pořádali jsme různé semináře, kde byli účastníci seznamování jak s obecnou problematikou, tak i následně s možnostmi řešení v rámci systému BYZNYS. Nedosáhli jsme sice plánovaných finančních ukazatelů, ale nesmírně důležité bylo, že jsme se nedostali do nežádoucích čísel a dokonce i zisk byl na slušné úrovni. Zároveň jsme si vytvořili dostatečně kvalitní portfolio bonitních zájemců o systém BYZNYS a naše služby. V roce 2013 jsme chtěli uvést do řízené distribuce a nasazení náš nový ERP systém BYZNYS EVO, který bude nástupcem stávajícího řešení, ale hlavně technologicky se bude jednat o nejmodernější ERP systém v České republice. Bohužel k tomu nedošlo, protože se některé části musely v zájmu dalšího vývoje systému předělat. Což se na konci roku podařilo, a tak vývoj mohl pokračovat dále. Na jaře roku 2013 byly zahájeny práce na stavbě business centra v Příbrami, kde bude mít společnost J.K.R. své nové sídlo včetně školicího střediska. Bude se jednat o výrazné vylepšení podmínek pro vlastní práci pracovníků J.K.R. s naprosto bezproblémovým parkováním a super možnostmi školení uživatelů systému BYZNYS. K akci kulový blesk dojde na podzim roku V roce 2013 se rozběhly programátorské práce na řešení mobilního pořizování a mobilního přístupu k datům v BYZNYS ERP. Byly nasazeny 2 pilotní projekty a výsledky jsou velmi potěšující! Očekáváme zde zvýšený zájem ze strany našich uživatelů. Pro rok 2014 jsme si dali náročné cíle v získávání nových příležitostí, v oblasti dokončení první etapy vývoje nového systému, přestěhování sídla a plné zprovoznění školicího střediska. Uděláme maximum pro udržení a další posílení naší pozice na trhu s ERP systémy. V závěru chci poděkovat všem pracovníkům společnosti J.K.R. za jejich práci pro společnost a naše uživatele v roce Zároveň je to pro nás všechny i výzva, aby se nikdy spokojenost nepřeklopila v uspokojení z dosaženého výsledku. Jsou před námi další cíle a věřím, že společně jsme schopni je naplnit. Příbram, červen 2014 Ing. Vladimír Králíček Generální ředitel společnosti J.K.R. Výroční zpráva J.K.R. 2013

4 Ekonomické ukazatele Ekonomické ukazatele za rok 2013 dokazují, že cílení společnosti J.K.R. na potřeby středních a větších organizací se ukazuje jako dlouhodobě perspektivní směr vývoje. Tržby jsou v posledních 5 letech stabilní a zákazníci tak mají jistotu kvalitního produktu a profesionálních služeb na vysoké úrovni. Zjednodušená rozvaha (v tisících Kč) /2012 AKTIVA CELKEM % Dlouhodobý majetek % Oběžná aktiva % Zásoby % Dlouhodobé pohledávky % Krátkodobé pohledávky % Finanční majetek % PASIVA CELKEM % Vlastní kapitál % Základní kapitál % Kapitálové fondy Fondy ze zisku % Hospodářský výsledek % Cizí zdroje % Krátkodobé závazky % Zjednodušený výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč) /2012 Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží % Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží % Přidaná hodnot % Osobní náklady % Daně a poplatky % Ostatní provozní výnosy % Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek % Finanční výsledek Hospodářský výsledek za účetní období % Vlastní výkony/zaměstnance % Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti J.K.R., spol. s r.o. k 31. prosinci 2013 a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting

5 Srovnávací ukazatele Počet konzultačních hodin Počet osobních prezentací Počet konzultací Počet prodaných licencí BYZNYS ERP Prodej licencí podnikových informačních systémů BYZNYS ERP od roku 2009 v porovnání s minulostí plně sleduje dlouhodobý strategický cíl společnosti zaměření na střední a větší organizace. Výroční zpráva J.K.R. 2013

6 Významné události Pro vybrané studenty posledních dvou ročníků vysokých a středních škol připravila počátkem roku společnost J.K.R. rozvojový Talent program, který jim poskytne odborné zázemí a pomůže jim rozvinout praktické dovednosti, které mohou uplatnit při dalším studiu a v budoucím zaměstnání. Rozvojové programy umožňují předávání praktických dovedností a znalostí, ke kterým by jinak měli studenti obtížný přístup. Zkušenosti získané v rámci těchto stáží studentům pomohou při jejich dalším studiu, hledání zaměstnání i přímo v pracovním procesu. Do Talent programu společnosti J.K.R. se mohou hlásit studenti středních a vysokých škol, ideálně se zaměřením na ekonomiku a informatiku. Pro pracoviště v Příbrami, Liberci a v Brně jsou otevřeny pozice programátor, tester, softwarový architekt a analytik. Do programu pro konzultanty ERP systémů se mohou hlásit studenti v lokalitách Příbram, Praha, Brno a Teplice. V Národním domě na Vinohradech v Praze uspořádala v únoru pro své zákazníky, partnery a přátele společnost J.K.R. 17. reprezentační ples. Pozvání přijalo více než 500 osob, výtěžek dobročinné tomboly byl věnován Střední škole pro zrakově postižené. Významné životní jubileum, 50. narozeniny, oslavil v únoru Vladimír Králíček, generální ředitel společnosti J.K.R. Pod jeho vedením se společnost J.K.R. z malé příbramské firmy rozrostla na společnost s více než stovkou zaměstnanců a pobočkami po celé republice, která patří mezi lídry v oblasti podnikových informačních systémů ERP. Vladimír Králíček, generální ředitel společnosti J.K.R., byl vyhlášen Manažerem roku 2012 v kategorii Informační a komunikační technologie a poradenství. Jubilejní 20. předávání prestižních ocenění nejlepších lídrů českého managementu se uskutečnilo v Praze na Žofíně za přítomnosti řady významných osobností včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana. Vladimír Králíček byl za své manažerské dovednosti a kvality v minulosti již několikrát oceněn. Například za rok 2009 se stal v soutěži Manažer roku finalistou v kategorii Zpracování dat a softwarové služby. Soutěž Manažer roku si bere za cíl objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu, špičky ve svém oboru, významné osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem a ekonomiky, ale i celé společnosti. Řízení efektivity obchodních příležitostí implementované v BYZNYS ERP přináší uživateli objektivní pohled na jeho vlastní obchodní činnost. Hlavní předností je konkrétně pro obchodního manažera soustředěnost důležitých informací, precizní controlling obchodního týmu a řízení komunikace se zákazníkem z různých zdrojů na jednom místě v informačním systému. Pro vrcholové manažery a majitele firem představuje zdroj systematických informací o potenciálních a reálných příjmech a také klíčovou informaci o výkonnosti a úspěšnosti jejich obchodního týmu. Kniha jízd je integrována jako součást Výkazů činnosti. Jedná se o možnost evidovat jednotlivé jízdy jednoduchou a přehlednou formou. Modulová část obsahuje evidenci vozidel, řidičů i vlastníků, typů jízd a sledování ujetých kilometrů. Řidiči a vlastníci vozidel tak budou mít pohodlný přístup k evidenci jízd přímo v BYZNYS ERP nebo z webového prohlížeče, obdobně jako u výkazů pracovní činnosti. Portfolio řešení v rámci BYZNYS ERP rozšířila mobilní aplikace BYZNYS Pocket pro chytré telefony a tablety s platformou Apple ios, Google Android a Windows Phone. BYZNYS Pocket funguje jako miniaplikace, kde uživatel systému BYZNYS ERP může sledovat aktuální informace stejně, jako z firemního počítače. Aplikace zprostředkovává on-line přístup k datům nejen pracovníkům uživatele, ale také obchodním partnerů, popřípadě i zákazníkům, čímž může přispět k jejich větší informovanosti a spokojenosti. S Výkazy činnosti získáte jednoduchou kontrolu nad prací každého zaměstnance. Základním principem této nabídky je přesná evidence každodenní činnosti jednotlivých pracovníků, a to dle oddělení nebo pracovních týmů. Nabídka obsahuje jak samotné výkazy činnosti, tak i číselníky osob, oddělení a činností pro pořízení nových záznamů. Společnost J.K.R. prokázala kvalitu svých produktů a služeb, technologickou vyspělost i spokojenost svých zákazníků a získala titul Microsoft Gold Application Development, nejvyšší ocenění v rámci dané kategorie. Potvrzená úroveň integrace řešení společnosti J.K.R. s produkty Microsoft a kvalita služeb i samotných systémů BYZNYS ERP přináší uživatelům dlouhodobě vysokou technickou kvalitu řešení i servisní služby na vysoké úrovni. Od odborného časopisu CIO Business World získala společnost J.K.R. ocenění za případovou studii nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP ve společnosti VSP Data. Cena byla udělena v kategorii Efektivní řešení roku Odborná porota měsíčníku CIO Business World udělila cenu redakce za efektivní řešení roku 2013 společnosti J.K.R. za případovou studii u zákazníka VSP Data s názvem BYZNYS ERP pomáhá opravovat elektroniku.

7 Noví uživatelé BYZNYS ERP v roce 2013 ALMEA s.r.o. Mánek Jiří FLOSMAN a.s. AMERICA TOURS v.o.s. WELL Consulting, s.r.o. FER KLADNO s.r.o. AZ-CZECH s.r.o. ELMO Schoř, s.r.o. BEKR nábytek, s.r.o. SPONA, s.r.o. - SK SILVINI s.r.o. LUKRA - Holding, s.r.o. Bella Bohemia s.r.o. VN machinery s.r.o. Česká distribuční a.s. Flexible Ideas a.s. ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o. Anbremetall, a.s. LOS KACHLOS s.r.o. Penny Market s.r.o. ZEBRA Finance s.r.o. HK-DŘESTAV s.r.o. JB BAU s.r.o. KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o. ROTERM spol. s r.o. ICP Czech s.r.o. ECO - F a.s. HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. A.C.G. Praha, a. s. Anton Michal Mech-tec s.r.o. Reference R.T. kování a.s Společnost R.T. kování a.s. se zaměřuje na dodávky stavebního kování a příslušenství pro okna a dveře. Systém BYZNYS ERP používáme 9 let. Hlavní přínosy tohoto systému jsou možnost detailního sledování toků zboží a dokladů, komplexní analýza prodeje, kvalitní manažerské nadstavby. Jana Rovenská, majitelka, členka dozorčí rady VSK Profi, s.r.o. V naší firmě cítíme čím dál větší potřebu rychlého přístupu k datům z různých obchodně-ekonomických oblastí ERP-systému a to včetně pohledu na jejich historický vývoj a následnou grafickou reprezentaci. Po implementaci modulu BYZNYS BI se nám podařilo výrazně ušetřit mnoho hodin neproduktivního času stráveného při připravování pravidelných reportů a výrazně zkvalitnit analyzování potřebných dat pro naše rozhodování. Luboš Fistr, finanční ředitel společnosti VSK Profi Vrabec a Vrabec, s. r. o. BYZNYS ERP nám vyhovuje, je pružný, vyvíjí se, umožňuje uživatelské přizpůsobení, je možné zákaznicky promlouvat do jeho budoucí funkčnosti a to si ceníme. Pomohl nám zorganizovat narůstající objem zakázek a držet kvalitu prodeje na solidní úrovni. Díky němu se nám povedlo nasadit a vylepšit propojení s WMS spolu ovládáním objednávek, což mělo za následek nižší pracnost, automatickou kontrolu při pořizování objednávek a zvýšení produktivity. Miroslav Churáček, IT specialista Jsem uživatelem systému BYZNYS od roku Sleduji jeho vývoj a prakticky využívám ve své praxi účetní, daňového poradce a auditora a v poslední době i ekonoma obchodní společnosti. V současné době spolupracuji s programátory společnosti J.K.R. na implementaci uživatelského rozšíření systému BYZNYS na míru v podnikatelské činnosti této obchodní společnosti. Jsem mile překvapena profesionálním přístupem zaměstnanců společnosti J.K.R. Jaroslava Pechová, auditorka Výroční zpráva J.K.R. 2013

8 Partneři společnosti J.K.R. Dealerská síť Honka Kamil zastupuje zájmy společnosti J.K.R. na Domažlicku, Klatovsku a Tachovsku, kde od roku 1996 zajišťuje kompletní dodávky systému BYZNYS ERP včetně instalace, školení a následné podpory. Řeší též kompletní dodávku hardware včetně správy síti ve spolupráci s firmou TBW Kdyně. VHsoft zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. v oblasti Karlových Varů, Sokolovska, Chebska a Chomutovska. Od roku 1997 má za sebou VHsoft desítky úspěšných implementací ze všech oblastí podnikání. Partnerská síť Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. BitServis s J.K.R. jako IBM Premier Business Partner spolupracuje na komplexních návrzích IT infrastruktury. Kromě toho se zabývá IT konzultacemi, servisem a prodejem výpočetní techniky. Combitrading je dodavatelem čteček čárových kódů společnosti Symbol Technologies a dodavatelem zařízení společnosti Datamax. Ty tvoří spolu se systémem BYZNYS ERP společnosti J.K.R. spolehlivé kompletní řešení pro vedení skladového hospodářství. S J.K.R. úzce spolupracuje již od roku FRAIVA zabezpečuje pro uživatele produktů BYZNYS ERP vývoj a údržbu nadstavbového modulu Excellent. Manažerský, controllingový a reportingový nástroj Excellent poskytuje uživatelům vysoce efektivní nástroj pro finanční analýzu a plnění různých reportingových povinností. Fugasoft dodává ve spolupráci s J.K.R. modul Výroba, plně integrovaný do systému BYZNYS ERP. Mimo již tradiční oblast strojírenské a elektrotechnické výroby byly realizovány i instalace ve stavebnictví či slévárenství. Microsoft podporuje J.K.R. při vývoji systému BYZNYS ERP z pozice největšího světového dodavatele systémového softwaru. J.K.R. využívá vývojové nástroje Microsoft. Obě společnosti také úzce spolupracují na konkrétních implementacích podnikových informačních systémů. BYZNYS ERP navíc jako databázovou platformu využívá MS SQL Server. PC Centrum je dlouholetým partnerem v oblasti dodávek a servisu počítačů, návrhu realizace a realizace počítačových sítí. Kromě toho je PC Centrum schopno provádět školení operačních systémů a kancelářských aplikací. Saitech dodává docházkový systém Power Key, který lze snadno napojit na BYZNYS ERP. Uživatelé tak mohou jednoduchým způsobem přenášet údaje o docházce zaměstnanců do informačního systému. TROELL vyvíjí od roku 2004 řešení ibyznys, které nabízí jednoduchý a pružný internetový obchod či webovou prezentaci. Hlavní předností produktů řady ibyznys je jejich plná provázanost s BYZNYS ERP. MCS plus byla založena v roce 1991 v Hustopečích. Firma poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Dále nabízí široké spektrum služeb jako prodej a servis počítačů, notebooků a tabletů, návrhy počítačových sítí, kamerové a docházkové systémy. Arsiqa system, specialista na plánování a řízení výroby, vznikla v roce 2006 z týmu pracovníků, kteří se již 18 let zabývají vývojem systému pro plánování a řízení výroby AROP a jeho implementacemi u zákazníků. ebrána je v současnosti jednou z největších společností nabízejících webová řešení v České republice. Za dobu své existence spustila již více než webových projektů. P.V.A. systems dodává obchodně skladový systém BOSS Enterprise, který je propojen komunikačním rozhraním s produkty BYZNYS ERP. Společnost nabízí uživatelům produktů BYZNYS ERP také dodávky kompletního hardware od klasických PC až po speciální pokladní komponenty, obchodní váhy, datové terminály, vybavení prodejen a zde působí jako systémový integrátor. Obchodní síť Obchodní partneři zprostředkovávají obchodní kontakty a poskytují základní informace k informačním systémům BYZNYS ERP. Obchodní partner Město www ROSA Computers Horažďovice ELISA Computer Klatovy JIMIRO Kralovice Václavík Jiří Kralovice Aleš Kulich Kadaň MiPi servis Louny Happy Technik Písek AGC systems Plzeň DISCOMP Plzeň GIGACOMPUTER Plzeň Walk Solutions Plzeň Obchodní partner Město www Roset Strakonice BlahaSoft Švihov MEGABYTE Teplice Hardware Plus Ústí nad Labem Diestra consulting CZ Ústí nad Labem Netos Praha Losan Praha Briard Český Brod Arakis & Belleville Č. Budějovice Aramit Praha Komrska IT Strakonice EKO SOFT Krásná Hora

9 Foto ze života J.K.R. 17. reprezentační ples J.K.R. v Národním domě na Vinohradech Předání ceny Pracovníka roku 2012 na 17. reprezentačním plese J.K.R. Generální ředitel Vladimír Králíček oslavil na reprezentačním plese své 50. narozeniny Děti zaměstanců J.K.R. po předání odměn za vysvědčení Dvoudenní celofiremní teambuilding na Sázavě Zaměstnanecké odpoledne na střelnici Jedna ze společných teambuildingových aktivit Výroční zpráva J.K.R. 2013

10 BYZNYS ERP BYZNYS ERP system is an instrument for global business management. The system is appreciated primarily by companies that would like to centralize and unify various fields and to get an instrument to master basic company needs in monitoring all economic activities. BYZNYS ERP offers solutions for planning and management of key processes at all levels of a company structure. It is projected to increase efficiency in all key activities. It s continuous development represents today 16 years of J.K.R. experience and know-how in development of information technologies and their practical implementation. Due to the large scale of system modules and flexibility the system can cover needs of companies in various fields, e.g. trading, services including accountancy and all kinds of manufacturing companies. BYZNYS ERP is suitable solution for companies with wide range of activities as well as for companies emphasizing large scale data processing. System is a subject to certification by an established auditing authority twice a year. Apart from basic modules (General Ledger, AR & AP, Bank Operation, Fixed Assets, Cash desk, Inventory, Payroll, etc.) it offers also specialized modules for various fields and functions as Production, Transport, CRM, OLAP, Financial analysis Excellent, ibusines. More you can see in presentation. The system fully supports e-communication with governmental offices (e-entries, e-signature). It includes also a solution for center s book-keeping to multilevel organization adaptation. All system has incorporated multilingual support. ERP solution BYZNYS ERP supports the newest trends on ICT market. To name some new properties of system: Development on Microsoft.NET technology Support of new trends (menu in ribbon, format support, user desktop) Optimalization for Windows (Gadgets, Windows Aero) Communication with MS Office (plastic graphs, BVR Office component) Support of newest formats DOCx, XPS BYZNYS ERP system is more user comfort, which will be accomplished by higher flexibility of system, which can be set to individual user level setup, by link to Microsoft Office or by bringing actual information to user desktop without starting the system. Second goal of this system is complete support of multilevel project planning and direction with the link to modules Trade Orders and Information or to individual business transaction (CODE) of the company. Partial projects, together with individual business transaction information and Card of Order make complete picture of realized actions of a company. After analysis of user everyday behavior working on ERP system the developers of J.K.R. company conclude that it is necessary to work on attractivity, ergonomy and system design in a manner, which will enable the user to have more convenient access to work and offers. The result is BYZNYS ERP, system, which will allow to display applications in whole screen or just as a panel on part of the screen, it also can display offers in ribbon for easier orientation of the user, it displays its own thumbnail above every document in disc or in centre of shared documents for better choosing of the document, or it displays user defined combinations of lists, forms or systems with different multiversion companies. Ergonomic items are second aspect of higher amiability of BYZNYS ERP system. For example automatic texts (general oriented or targeted to certain forms), window for starting favorite or last used offers, lists of general details over every record in system, central search, which is used according to newest trends, used for example in environment of operating system Windows.

11 BYZNYS ERP ERP sistema BYZNYS ERP es sistema integral de gestión para la empresa ERP. Es destinado para las empresas las cuales quisieran unificar sus gestiones empresariales o las cuales piden un ayudante eficaz para cumplir con las necesidades de vida empresarial en forma cómoda. BYZNYS ERP ofrece soluciones para la planificación y soluciones de todos los procesos empresariales en todos los niveles de estas. El sistema esta diseńado de tal manera para que en los procesos empresariales claves la eficiencia aumentaría en forma máxima. Sistema BYZNYS ERP sigue en su vida de desarrollo, hoy día disfrutando experiencia con bondades de know-how de J.K.R., en ramo de desarrollo y administración en práctica ya contando todos los ańos desde principio en Con su rango de módulos y alto nivel de variabilidad aplicando a este el sistema es capaz cubrir necesidades de empresas de los diferentes sectores empezando de empresas comerciales, de contabilidad hasta productores de varias apuntaciones. BYZNYS ERP así puede hallar soluciones para empresas, las cuales tienen exigencias muy extendidas pero también para empresas los cuales están muy dependientes de procesamiento de gran cantidades de datos. El sistema pasa por inspección regularmente dos veces por ańo y así se actualiza su certificación. Excepto de módulos elementales (Financiero, Facturación, Banco, Bienes, Caja, Stock (Almacén, Bodega), Nomina (Salarios y Personal, Recursos humanos y otros) ofrece módulos especializados según diferentes sectores y apuntaciones al funcionamiento como son por ejemplo Producción, Transporte, CRM, OLAP, Análisis Financieras, ibyznys (ebusiness o mejor dicho Comercio Electrónico) vea la presentación. El sistema plenamente sustenta intercambio electrónico de documentos con entidades estatales (entrega electrónica, firma electrónica registrada). Solución para procesamiento de datos en centros elegidos esta parte integral del sistema en más niveles preseleccionados. El sistema permite usar y definir diferentes lenguas según deseo del cliente. El sistema de BYZNYS ERP apoya lo más actual en mercado de ICT. Las más nuevas características del sistema son: Desarrollo con tecnología.net de compańía Microsoft, Apoya al novedosas tendencias (menú en ribbon, apoyo al nuevos formatos, Escritorio) Optimizado para Windows (juego de Gadgets, Windows Aero), Comunicar con MS Office (diagramas plásticas, parte BYZNYS Office), Apoyo al nuevos formatos de DOCx, XPS. La meta de BYZNYS VR es alcanzar más comodidades para el usuario, este por más flexibilidad de sistema ajustable hasta nivel de usuario individual, lazos estrechos con los componentes de MS Office y con las informaciones actual en Escritorio de usuario sin necesidad de poner en marcha el propio sistema. La secunda meta es sustento completo de multinivel (multilevel) planeación de proyectos y control con lazos directos al módulos de Encargos e informaciones o al Asuntos de empresa. Aparte de las informaciones de asuntos y cartas de encargos, los proyectos parciales así completan imagen total de efectuadas acciones de empresa. En base de análisis de comportamiento diario de usuario con sistema ERP los diseńadores del sistema de compańía J.K.R. tienen coincidencia de importancia de desarrollo de absorbencia, ergonomía y cara del sistema de tal manera, que usuario debe tener posibilidad de acceso y gozar sus tareas en forma la más cómoda. De estos principios nació BYZNYS ERP, el cual facilita presentar aplicaciones en todo escritorio de pantalla o en su parte, más tiene indicaciones de ofertas en ribbon para orientación mas rápida de usuario, en centro de compartimiento de documentos se ve juicio para ayudar con elección rápido del propio documento, más es posible ver varios tipos de listas, formularios o sistemas con varios empresas de multiversion. Al segundo se pueden mencionar nuevos bondades para los usuarios en el sistema de BYZNYS ERP como son las nuevas partes ergonómicas. Como ejemplo de este es usos de textos automáticos (en practica sustento al formularios), ventanillas los cuales memorizan las ultimas ajustes en estas, listas de los detalles últimos con notas de actualizaciones de recados en sistema, central búsqueda con aplicación en todo el sistema más co nuevas bondades de entorno de sistema Windows. Annual Report J.K.R. 2013

12 Significant events At the beginning of the year J.K.R. prepared a Talent Programme for selected students in the last two years of high and secondary schools. This will give them a professional background and help them to develop practical skills that they can apply for further studies and employment in the future. Development programmes allow for the transfer of practical skills and knowledge that would otherwise be difficult for students to gain access to. The experiences gained in the framework of these internships help students in their further studies, when finding a job and directly in their work. Students from secondary and high schools can register in the J.K.R. Talent Programme, ideally those with a focus on economics and computer science. The positions of programmer, tester, software architect and analyst are open at the workplaces in Příbram, Liberec and Brno. Students in Příbram, Prague, Brno and Teplice can register for the programme for consultants in ERP systems. In February J.K.R. arranged the 17 th Gala Ball at the National House of Vinohrady in Prague for its customers, partners and friends of the company. More than 500 people accepted the invitation; the proceeds of the charity raffle were donated to the Secondary School for the Visually Impaired. In February Vladimír Králíček, CEO of J.K.R., celebrated an important jubilee, his 50th birthday. Under his leadership, J.K.R. has grown from a small firm in Příbram to a company with more than 100 employees and branches throughout the republic, making it one of the leaders in the field of ERP systems. Vladimír Králíček, the CEO at J.K.R., which develops and delivers the business information systems BYZNYS and ERP, was declared Manager of the Year 2012 in the category of Information and Communication Technology, and Consulting. The 20th awards ceremony of this prestigious prize for the best leaders of Czech management took place in Prague s Žofín Palace in the presence of a number of important figures, including the President of the Czech Republic Miloš Zeman. Vladimír Králíček has been awarded several times in the past for his managerial skills and qualities. For instance in 2009 he was a finalist in the competition Manager of the Year in the category of Data Processing and Software Services. The Manager of the Year competition aims to objectively and independently choose and highlight the best leaders from Czech management, frontrunners in their field, important people whose methods not only benefit the development of companies and the economy, but also society as a whole. Managing the efficiency of the business opportunities implemented in the BYZNYS ERP brings users an objective view of their business activity. The main advantage is specifically for a business executive; the concentration of important information, precise control of the sales team and customer communications management from various sources in one place in the information system. For top managers and company owners it represents a source of systematic information about potential and real incomes and also key information on the performance and success of their business team. The log book is integrated as part of the Activity Statements. This is an opportunity to record individual journeys in a simple and clear form. The module section contains records of vehicles, drivers and owners, the types of journeys and the mileage travelled. Thus drivers and owners of vehicles will have convenient access to the journey records directly in the BYZNYS ERP, or from a web browser, similarly as with the work statements. The portfolio of solutions in BYZNYS ERP has been expanded by the mobile application BYZNYS Pocket for smart phones and tablets running on Google Android, Apple ios and Windows Phone platforms. BYZNYS Pocket works as a mini-application where the user of the BYZNYS ERP system can follow up-to-date information just like from a company computer. The application provides online access to the data, not only to users, but also to business partners as well as customers, which can contribute to their greater awareness and satisfaction. With Activity Statements, you have simple control over the work of each employee. The basic principle of this menu is a precise record of the day-to-day activities of each worker, that being by department or by work team. The menu contains both the activity statements and classifications of the person, department and activities for procurement. J.K.R. has demonstrated the quality of its products and services, through the technological advancement and satisfaction of its customers and it won the title of Microsoft Gold Application Development, the highest award in the given category. Part of the vindication of the quality of J.K.R. and its BYZNYS ERP systems for obtaining competence was fulfilling the conditions of the Customer satisfaction index, in which it was necessary to obtain a sufficient number of points from assessments by users of the system and to provide the required number of references to obtain a sufficient credit rating. The BYZNYS ERP information systems meet individual requirements unreservedly. The certified level of integration of J.K.R. solutions with Microsoft products and the quality of the services and the actual BYZNYS ERP systems gives users long-lasting solutions of high technical quality and provides a service at a very high level. J.K.R. received an award from the magazine CIO Business World for a case study for employing the business information system BYZNYS ERP in the company VSP Data. The prize was awarded in the category Effective Solution for The jury on the monthly CIO Business World awarded the editor s prize for Effective Solution for 2013 to J.K.R. for the case study at its customer VSP Data entitled BYZNYS ERP Helps Repair Electronics.

13 Acontecimientos importantes A principio del año la empresa J.K.R preparó un programa de desarrollo Talent program para los estudiantes seleccionados de los dos últimos cursos de escuelas de secundaria y universidades, que les proporcionaría un respaldo profesional y les ayudaría a desarrollar habilidades prácticas que los estudiantes podrían aprovechar para sus futuros estudios y carreras profesionales. Los programas de desarrollo permiten transmisión de habilidades e información que normalmente serían difíciles de obtener. La experiencia ganada durante estas prácticas les ayudaría a los estudiantes durante sus futuros estudios, búsqueda de empleo y directamente en el trabajo. El Talent program de le empresa J.K.R está destinado a los estudiantes de escuelas secundarias y universidades especializadas en economía e informática. Para los centros en Příbram, Liberec y Brno se abren puestos de programador, tester, arquitecto de software y analítico. El programa para los consultores de sistemas ERP está destinado a los estudiantes de las localidades de Příbram, Praga, Brno y Teplice. En febrero J.K.R organizó el 17 baile de representación en la Casa Nacional en Vinohrady en Praga para sus clientes, socios y amigos de la empresa. Más de 500 personas aceptaron la invitación, la recaudación de la tómbola solidaria fue destinada a la Escuela secundaria para personas con discapacidad visual. En febrero Vladimír Králíček, director general de la empresa J.K.R celebró un aniversario personal importante: cumplió 50 años. Bajo su liderazgo, J.K.R. pasó de ser una empresa pequeña de Příbram a convertirse en una empresa con más de cien empleados y con sucursales en todas partes de la república que hoy en día es uno de los líderes en el sector de sistemas informáticos ERP para empresas. Vladimír Králíček, director general de la empresa J.K.R. que desarrolla y suministra sistemas informáticos BYZNYS ERP para empresas, fue elegido el Mánager del año 2012 en la categoría de tecnología informática y consultoría. El 20 aniversario de entrega de los prestigiosos premios a los mejores líderes del management checo se celebró en Praga en Žofín en presencia de muchas personalidades destacadas, inclusive Miloš Zeman, presidente de la República Checa. Vladimír Králíček ya obtuvo varios premios por sus capacidades y cualidades de mánager en el pasado. Por ejemplo, en 2009 fue elegido el Mánager del año en la categoría de Procesamiento de datos y servicios de software. El objetivo de la competición Mánager del año es seleccionar objetivamente y hacer visibles a los mejores líderes del management checo, élites en su sector, personajes importantes cuyos métodos son beneficiosos no sólo para el desarrollo de empresas y de la economía, sino también de la sociedad. La gestión de la efectividad de oportunidades comerciales, implementadas en el BYZNYS ERP, le trae al usuario una vista objetiva sobre su propia actividad comercial. La ventaja más importante para un mánager comercial es la concentración de información comercial importante, control preciso del equipo comercial y gestión de la comunicación con el cliente de varias fuentes en un lugar en el sistema informático. Para los top managers y propietarios de empresas es una fuente de información sistemática sobre ingresos potenciales y reales y también de información clave sobre la productividad y efectividad de su equipo comercial. El libro de viajes está integrado como una parte del Informe de actividad. Se trata de una posibilidad de registrar cada viaje de manera simple y de fácil manejo. La parte modular contiene un registro de vehículos, conductores y propietarios, tipos de viajes y un registro de kilómetros recorridos. Así los conductores y los propietarios de los vehículos tendrán acceso cómodo al registro de viajes directamente en el sistema BYZNYS ERP o desde el navegador de internet, de manera similar como en el caso de informes de actividad laboral. El portfolio de soluciones en el sistema BYZBYS ERP ha sido ampliado gracias a la aplicación móvil BYZNYS Pocket para teléfonos inteligentes y tablets con la plataforma Apple ios, Google Android y Windows Phone. La BYZNYS Pocket funciona como una miniaplicación donde el usuario del sistema BYZNYS ERP puede seguir la información actual de la misma manera que desde su ordenador de la empresa. La aplicación asegura un acceso en línea a los datos no sólo a los empleados del usuario, sino también a los socios comerciales, o sea a los clientes, lo cual puede contribuir a mejorar la transmisión de información y a la satisfacción de los mismos. Los informes de actividad van a recibir un mecanismo de control fácil del trabajo de cada uno de sus empleados. El principio básico de esta oferta es un registro preciso de la actividad de cada uno de los empleados, según su departamento o equipo de trabajo. La oferta incluye tanto los informes mismos, como diales de la persona, del departamento y de la actividad para adquirir. La empresa J.K.R. demostró la calidad de sus productos y servicios, su madurez tecnológica y satisfacción de sus clientes y ganó el título de Microsoft Gold Application Development, el título más prestigioso de su categoría. Para demostrar la calidad de la empresa J.K.R. y de sus sistemas BYZNYS ERP y ganar la competencia fue necesario, entre otras cosas, cumplir con las condiciones del Customer satisfaction index, lo cual consiste en ganar suficientes puntos en el área de evaluación por los usuarios del sistema y proporcionar la cantidad necesaria de referencias con el fin de ganar el nivel suficiente de la evaluación por medio de créditos. Los sistemas de información BYZNYS ERP cumplieron con los requisitos particulares sin objeciones. El nivel confirmado de integración de las soluciones de la empresa J.K.R en los productos de Microsoft y la calidad de los servicios y de los sistemas BYZNYS ERP mismos trae a los usuarios una alta calidad técnica de soluciones y de servicios. La empresa J.K.R. recibió un premio otorgado por la revista profesional CIO Business por el estudio de caso de la implementación del sistema informático BYZNYS ERP en la empresa VSP Data. El premio fue otorgado en la categoría Solución efectiva del año El jurado profesional de la revista mensual CIO Business World otorgó el premio de la redacción por la solución efectiva del año 2013 a la empresa J.K.R. por su estudio de caso en el cliente VSP Data cuyo título fue BYZNYS ERP ayuda reparar electrónica. Annual Report J.K.R. 2013

14 Economic indicators / Indicadores Económicos Economic indicators from the year 2013 have revealed that the orientation of the company J.K.R. towards the needs of medium-sized and larger organizations is a promising direction of development for the long term. Income for the past four years has been stable, and clients have the certainty of a high-quality product and equally high services. Los indicadores económicos de 2013 muestran que la adaptación de JKR a las necesidades de medianas y grandes empresas resulta ser una dirección adecuada, con perspectiva a largo plazo de desarrollo. Las ventas son en los últimos 5 años, estables, y de esta manera los clientes tienen la garantía de calidad de producto y especialmente de los servicios. Simplified balance (in thousands CZK) / Balance simplificado (en miles de CZK) /2012 TOTAL ASSETS / ACTIVE TOTAL % Long therm assets / Activo fijo % Current assets / Activo corriente % Inventory / Provisiones % Long-term receivables / Deudores a largo plazo % Short-term receivables / Deudores a corto plazo % Finance assets / Activos financieros % TOTAL LIABILITIES / PASIVO TOTAL % Equity capital / Capital propio % Ordinary capital / Capital básico % Other capital accounts / Capital fundos Reserve retained earnings / Fondos de beneficios % Economic results / Beneficio % Separate resources / Obligaciones % Short-term debts / Deudas a corto plazo %

15 Simplified profit and loss statement (in thousands CZK) / Balance simplificado (en miles de CZK) /2012 Product, service and goods earnings / Ventas de mercaderías, productos o prestación de servicios % Output consumption and selling goods expenses / Costo de las ventas y coste de las mercancías vendidas % Added value / Valor añadido % Private expenses / Gastos personales % Taxes and charges / Impuestos y tasas % Other operational revenues / Otros rendimientos % Other operational costa / Otros gastos Operational economic result / Beneficio operativo % Finance result / Resultado financiero Economic result per accounting period / Resultado por periodo económico % Actual output-employees / Resultado propio-empleado % According to our opinion final accounts represent in all substantial aspects true and fair reflection of assets, debts and financial situation of J.K.R., company to 31st December 2013, expenses, revenues and trading income per year 2013 in accordance with Czech accounting regulations. Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting En nuestra opinión, los estados financieros presentan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de J.K.R., spol. s r.o., al 31 diciembre de 2013, los gastos, los ingresos y los resultados de sus operaciones durante el año 2013, de conformidad con la normativa para contabilidad de República Checa. Jana Rosenbaumová, auditora, empresa Audit & Consulting Annual Report J.K.R. 2013

16 Introduction Dear users, partners and business friends of J.K.R. the year 2013, ending with the (un)popular number 13 is behind us. In the introduction to this annual report for 2013, I would like to thank all the users of the BYZNYS system for our mutual relationship, which for the vast majority has lasted more than 10, or even more than 20 years. Thanks to all our partners and employees who, in no small part, are involved in this success. The global economic climate got off to a bad start sometime in It was assumed there would be different levels of impacts in various sectors. The biggest concerns were in the sector of advertising, promotion and media, and then in the area of IT. This was confirmed in 2013, and even our company felt the effects. There were enough opportunities, but the business sector responded very half-heartedly, because it was afraid of the future. There was also an absence of positive political information enhanced by an election year. J.K.R. offered its BYZNYS system primarily to the target area of medium-sized and larger companies where an interest in a comprehensive solution to the corporate agenda dominated. We organised various workshops, where the participants were acquainted with both general issues and subsequently with the possibilities of a solution in the framework of the BYZNYS system. We might not have achieved the planned financial indicators, but the important thing was that we didn t get into undesirable numbers and in the end even profit was at a decent level. At the same time, we created a sufficiently highquality portfolio of affluent people interested in the BYZNYS system and our services. In 2013 we wanted to put our new ERP system BYZNYS EVO into controlled distribution and deployment. This will be both a successor to the current solution, but it will chiefly be the most technologically advanced ERP system in the Czech Republic. Unfortunately, this has not happened because some parts had to be remade in the interests of further developing the system. Which we managed to do at the end of the year, and so development can continue. In the spring of 2013 work commenced on the construction of a business centre in Příbram, where J.K.R. will have its new headquarters, including a training centre. It will greatly improve conditions for J.K.R. workers with absolutely problem-free parking and great opportunities to train users in the BYZNYS system. The ball lightning activity will start in the autumn of In 2013 programming work on solutions for mobile procurement and mobile access to data in the BYZNYS ERP was set in motion. 2 pilot projects were deployed and the results are very pleasing! We can expect increased interest in this area from our users. For 2014 we have set ourselves ambitious targets in the acquisition of new opportunities in the area of completing the first phase of developing the new system, moving headquarters and getting the training centre up and running. We will do the utmost in order to maintain and further strengthen our position in the market for ERP systems. To conclude, I d like to thank all the staff at J.K.R. for their work for the company and our users in At the same time it is also a challenge for them to never let satisfaction turn into satisfaction from the outcome achieved. There are other objectives ahead of us and I believe that together we are able to meet them. Příbram, June 2014 Ing. Vladimír Králíček CEO of J.K.R.

17 Annual Report J.K.R Introducción Estimados usuarios del sistema, socios y amigos de la sociedad J.K.R. Hemos superado el año 2013 con el impopular número 13 en el final. Al inicio de este informe anual del 2013 quisiera agradecer a todos los usuarios del sistema BYZNYS las relaciones profesionales que en la mayoría de casos duran ya más de 10 o incluso 20 años. Hay que agradecer a todos nuestros socios y empleados los cuales participan en gran parte de nuestro éxito. El desarrollo negativo de la economía mundial ha comenzado ya alrededor de Se esperaban distintos niveles de influencia sobre los diversos sectores. Mayor preocupación había en el sector de publicidad, promoción, medios y en el sector de la tecnología de información. En el año 2013 las preocupaciones se confirmaron y nuestra sociedad ha experimentado el impacto. Surgieron muchas oportunidades, pero el sector empresarial ha reaccionado muy tibiamente porque existían preocupaciones por el futuro. La ausencia de información política positiva, multiplicada por el año de elecciones, también han influido claramente. La sociedad J.K.R ofertaba su sistema BYZNYS ante todo al grupo objetivo de empresas de tamaño mediano y grande donde predominaban interesados en soluciones complejas de agenda de la empresa. Organizábamos diversos seminarios donde informábamos a los participantes tanto de la problemática general, como de las posibles soluciones por medio del sistema BYZNYS. No alcanzamos los objetivos financieros planeados, pero es muy importante que no presentamos cifras negativas e incluso el nivel de nuestro beneficio fue bueno. Al mismo tiempo creamos un buen portfolio de interesados solventes en el sistema BYZBYS y nuestros servicios. En 2013 queríamos comenzar con la distribución regida por nuestro nuevo sistema ERP BYZNYS EVO, el cual será no sólo el sucesor del sistema actual, sino ante todo será el sistema ERP más moderno en la República Checa desde el punto de vista tecnológico. Desgraciadamente no lo conseguimos, porque algunas partes del sistema tuvieron que ser modificadas de cara al futuro desarrollo del sistema. Estas modificaciones fueron llevadas a cabo a finales del año, así que pudimos continuar con el desarrollo. En primavera de 2013 iniciamos los trabajos en la construcción del centro comercial en Příbram, donde la empresa J.K.R. tendrá su nueva sede con un centro de formación. Se tratará de mejoras importantes de las condiciones de trabajo de los empleados de la J.K.R. con la posibilidad de aparcar absolutamente sin problemas y con la posibilidad de formación de usuarios del sistema BYZNYS. La acción rayo en bola se realizará en otoño de En 2013 se iniciaron los trabajos de programación para la solución de adquisición y acceso móviles a los datos en el sistema ERP BYZNYS. Se aplicaron los proyectos piloto y los resultados son muy positivos. Esperamos un aumento de interés por parte de los usuarios. Para el año 2014 hemos establecido metas difíciles en lo que se refiere a la búsqueda de nuevas oportunidades, en el área de finalización de la primera etapa de desarrollo del nuevo sistema, mudanza de la sede y puesta en marcha completa del centro de formación. Haremos lo máximo para mantener y reforzar nuestra posición en el mercado de sistemas ERP. Para finalizar quiero agradecer a todos los empleados de la empresa J.K.R su trabajo en la empresa y con nuestros usuarios en el año Al mismo tiempo se trata de un reto para ellos para que el contento no se convertiría en la satisfacción del resultado alcanzado. Se nos presentan otras metas y creo que somos capaces de alcanzarlas juntos. Příbram, junio de 2014 Ing. Vladimír Králíček Director general de la empresa J.K.R.

18 Company J.K.R. J.K.R. is among the largest purely Czech manufacturers of corporate software in the Czech Republic. The business information systems BYZNYS ERP have put J.K.R. among the biggest and most important long-term suppliers of ERP solutions in the Czech market. The company was founded in 1991 in Příbram as a Czech company without foreign capital or know-how, now it employs more than 100 people in the main office in Příbram and its divisions in Prague, Brno and Teplice. Through its network of branch offices and extensive distribution and partner networks it has primarily been active in the Czech Republic and Slovakia. The company s annual turnover exceeds 95 million crowns. J.K.R. has successfully demonstrated its quality in the area of implementing information systems for over 21 years. Consequently, it has extensive experience in implementing processes in the field of managing economics, logistics systems, custom-based solutions, production and other business solutions, together with the creation of user modifications according to the specific needs of customers. Important attributes are also the company s reliability, solidity and stability, which, in combination with its high-quality products and cutting-edge services and service for customers, ensures certainty and success. Business information systems BYZNYS ERP The business information systems BYZNYS ERP have more than successful implementations in the Czech Republic and Slovakia in various areas of business. BYZNYS ERP solutions are among the best, the latest and most comprehensive information systems for medium-sized and larger organizations across all lines of business. The range of modules on offer and the high variability during deployment as well as the options to adjust them to individual requirements means BYZNYS ERP systems can cover the broad needs of these organizations. Business name: J.K.R. spol. s r.o. Registered office: Pražská 14, Příbram 2 Bus. Reg. No.: Capital: Czech Founded: April 1991 Divisions: Prague, Brno, Teplice Number of employees: 101 Product: Business information systems BYZNYS ERP

19 La compañía J.K.R. J.K.R. es una de las mayores empresas de software - especialmente en ERP - de la República Checa. Su capital y origen es puramente checo. El sistema ERP BYZNYS desarrollado por la propia J.K.R. se ha ido constituyendo durante mucho tiempo como una de los mayores y más importantes proveedores de soluciones ERP del mercado checo. La compañía fue fundada en el año 1991 en Příbram como empresa checa sin capital extranjero, con know how propio. Actualmente emplea a más de 100 personas en la sede de Pribram y además tiene divisiones en Praga, Brno y Teplice. A través de su propia red de filiales y una amplia red de socios distribuidores, opera principalmente en la República Che y en la República Eslovaca. La facturación anual supera los 95 millones. J.K.R. ha demostrado con éxito durante más de 21 años su calidad en la implementación de los sistemas de información. Por lo tanto tiene una amplia experiencia en el proceso de implementación en los campos de la economía. Los sistemas de logística, por encargo desarrolla soluciones personalizadas y orientadas a las necesidades del cliente, producción y otras soluciones de la gama para adaptarse a las necesidades específicas. Los atributos más importantes de la empresa son la fiabilidad, solidez y estabilidad de la sociedad, lo cual combinado con los productos de alta calidad, excelente servicio y atención al cliente, garantizan la seguridad y el éxito. Información del Sistema ERP BYZNYS La información de los sistemas empresariales ERP BYZNYS ha alcanzado con éxito en la República Checa y en la República Eslovaca más de instalaciones en diversos campos de negocios. Las soluciones ERP BYZNYS son algunas de las mejores y los últimos y más completos sistemas de información para las organizaciones y empresas medianas y grandes y en todos los sectores. La gama de módulos ofrecidos con una alta diversificación en la implementación y la adaptación personal de los sistemas ERP BYZNYS cubriendo las necesidades empresariales individuales y también tienen la capacidad de satisfacer las necesidades generales de estas organizaciones. Nombre de la Empresa: J.K.R. spol. s.r.o. Ubicación de la Sede oficial: Pražská 14, Příbram 2 ICO (ID): Capital: Todo de origen checo Establecida en: Abril de 1991 Divisiones: Praga, Brno y Teplice Número de empleados: 101 Producto Sistemas ERP BYZNYS Annual Report J.K.R. 2013

20 ANNUAL REPORT INFORME ANUAL 2013

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012. www.jkr. eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012. www.jkr. eu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 www.jkr. eu Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R.

Více

výroční zpráva za rok 2009

výroční zpráva za rok 2009 výroční zpráva za rok 2009 O společnosti ERP třídy BYZNYS O společnosti J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

EU CONDICIONES PARA EXPOSITORES PODMÍNKY ÚČASTI

EU CONDICIONES PARA EXPOSITORES PODMÍNKY ÚČASTI WINE FESTIVAL wines and food from EU countries VINNÝ FESTIVAL vína a produkty zemí EU CONDICIONES PARA EXPOSITORES PODMÍNKY ÚČASTI Praha 27. a 28. března 2015 Condiciones A cumplir en el lugar de celebración

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source Martin Zikmund Technical Account Manager martin.zikmund@suse.com O mně 5 let na pozici Presale v SAP Zodpovědný za různá řešení: Mobilní platformy UX (SAP Fiori,

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2008 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Bakalářský studijní program: Ekonomika a management

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 www.jkr.eu Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tieto přináší nové příležitosti v IT.

Tieto přináší nové příležitosti v IT. Tieto přináší nové příležitosti v IT. Martina Kramářová, HR Co-ordinator 26.2.2009 Copyright 2009 TietoEnator Corporation Obsah. Tieto ve světě Tieto v Ostravě Naše služby zákazníkům ve vybraných odvětvích

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

Přihláška Motivační dopis

Přihláška Motivační dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Distinguido Señor: Distinguida

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více