Geberit Pluvia technické informace. 1 Systém 3 2 Navrhování 21 3 Montáž 47 4 Údržba 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geberit Pluvia technické informace. 1 Systém 3 2 Navrhování 21 3 Montáž 47 4 Údržba 57"

Transkript

1

2

3 Geberit Pluvia technické informace Systém 3 2 Navrhování 2 3 Montáž 47 4 Údržba 57-23

4 2-23

5 Systém Systém. Přehled systému 4.2 Funkce 4.2. Princip Rozdíl mezi systémem Pluvia a gravitačními systémy pro odvodnění střech Výhody Geberit Pluvia oproti gravitačnímu odvodňování střech 5.3 Součásti systému 6.3. Přehled Střešní vtoky Pluvia Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia Potrubní systém Geberit PE.3.5 Upevňovací systém Pluvia Výpočtový program Geberit ProPlanner 4.4 Oblast použití střešních vtoků Pluvia 5.4. Střešní vtoky Pluvia 2 l Střešní vtoky Pluvia 25 l

6 Systém. Přehled systému.2 Funkce Pomocí systému pro odvodnění střech Geberit Pluvia se prostřednictvím malého počtu střešních vtoků a odpadních potrubí odvodňují velké střešní plochy..2. Princip Na rozdíl od gravitačních systémů pro odvodnění střech se u systému Geberit Pluvia potrubní systém zcela naplní vodou. Tím vzniká v potrubním systému podtlak, který ze střechy rychle odsává dešťovou vodu. Na základě nasávacího efektu je systém Geberit Pluvia několikanásobně výkonnější než gravitační systémy pro odvodnění střech. Proto je možné velké střešní plochy odvodnit pomocí malého počtu odpadních potrubí. Tím se zjednodušuje projektování a snižují náklady resp. doba montáže. h Systém Geberit Pluvia je tak možné použít na střechách bez tepelné izolace nebo s tepenou izolací. Pomocí systému Geberit Pluvia je možné odvodňovat i jiné typy střech (např. zatravněné střechy). Ať jde o m 2 anebo m 2 - Geberit Pluvia je vždy tím vhodným systémem. Obrázek : Princip funkce systému Geberit Pluvia h Výška vodního sloupce Hned jak se voda z nádoby nacházející se výše dostává do hadice, vzniká vlivem vodního sloupce ve svislé části hadice h tlakový rozdíl mezi nádobou a odtokem. Tento tlakový rozdíl vede ke vzniku podtlaku v systému. Tím se voda z nádoby nasává do hadice. Tento nasávací efekt se technicky využívá v systému Geberit Pluvia. Při silném dešti se potrubní systém Pluvia zcela naplní vodou. Tím se potrubí od střešního vtoku až po napojení na gravitační kanalizaci zaplní vodou. Na střeše vznikne vzdutí dešťové vody až po definovanou výšku. Tlakem nahromaděné vody se vodní sloupec pohybuje ležatým potrubím. Přesunem vodního sloupce z ležatého potrubí do odpadního potrubí vznikne v potrubním systému podtlak. Současně se dosáhne dalšího úplného naplnění potrubního systému. Vlivem podtlaku se dešťová voda nasaje ze střechy do potrubního systému. Pro dosažení úplného naplnění potrubního systému a tím i podtlaku potřebného pro vznik nasávacího efektu do potrubního systému není nasáván žádný vzduch. Proto musí být potrubní systém přesně nadimenzovaný. Nasávání vzduchu do potrubí zabraňuje konstrukce střešních vtoků Pluvia. Ty jsou vybaveny funkční deskou, která dešťové vodě umožňuje vtékat pouze ze stran, přičemž zabraňuje nasávání vzduchu. 4-23

7 Systém.2.2 Rozdíl mezi systémem Pluvia a gravitačními systémy pro odvodnění střech Chování při malé a velké intenzitě deště Při malé intenzitě deště se systém Geberit Pluvia chová jako gravitační systém pro odvodnění střech. Potrubní systém se dešťovou vodou naplní pouze částečně (částečné plnění)..2.3 Výhody Geberit Pluvia oproti gravitačnímu odvodňování střech Díky úplnému zaplnění potrubního systému má systém pro odvodnění střech Geberit Pluvia oproti gravitačnímu systému pro odvodnění střech více výhod. Gravitační systém pro odvodnění střech Obrázek 2: Gravitační systém pro odvodnění střech při malé intenzitě deště (částečné plnění) Obrázek 3: Systém Geberit Pluvia při malé intenzitě deště (částečné plnění) Větší počet střešních vtoků Nutnost uložení ležatého potrubí ve sklonu Více odpadních potrubí Nákladné svodné potrubí v zemi Velké průměry potrubí Geberit Pluvia Při velké intentitě deště se gravitační systém pro odvodnění střech nadále plní pouze částečně. Systém Geberit Pluvia se z důvodu menších průměrů trubek zcela naplní vodou (úplné plnění). Vzniká sací efekt. Obrázek 4: Gravitační systém pro odvodnění střech při velké intenzitě deště (nadále pouze částečné plnění) Menší počet střešních vtoků z důvodu velké hydraulické kapacity střešního vtoku Úspora stavebního prostoru Snížené náklady na montáž Menší průměry potrubí Samočistící schopnost potrubí na základě vysokých průtočných rychlostí Architektonická volnost Obrázek 5: Systém Geberit Pluvia při velké intenzitě deště (úplné plnění) -23 5

8 Systém.3 Součásti systému.3. Přehled.3.2 Střešní vtoky Pluvia Systém Geberit Pluvia se skládá následujících součástí: Střešní vtoky Pluvia Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia (střešní vtoky Pluvia se soupravou nouzového přepadu) Potrubní systém Geberit PE Upevňovací systém Pluvia Výpočtový program Geberit ProPlanner Střešní vtoky Pluvia zajišťují odvedení dešťové vody a zabraňují tomu, aby s spolu s ní do potrubního systému byl nasáván vzduch. Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia odvádějí spolu se střešními vtoky dešťovou vodu v případech, kdy skutečná intenzita deště přesahuje hydraulickou kapacitu systému pro odvodnění střech. Potrubní systém Geberit PE je na základě použitého materiálu a svařovaných spojů vhodný pro podtlakové odvodnění. Upevňovací systém Pluvia slouží k upevnění PE potrubí a zachytává jeho teplotně podmíněnou změnu délky. Pro dosažení úplného zaplnění potrubního systému je potřeba tento systém přesně nadimenzovat. Modul Pluvia výpočtového programu Geberit ProPlanner vypočítá parametry potřebné k tomuto účelu. Střešní vtoky a potrubí se dimenzují tak, aby bylo dosaženo úplného zaplnění potrubního systému. Obrázek 6: Střešní vtok Pluvia Střešní vtoky Pluvia jsou k dispozici s různými hydraulickými kapacitami: Střešní vtoky Pluvia s 2 l/s Střešní vtoky Pluvia s 25 l/s Pomocí speciálního příslušenství je možné střešní vtoky Pluvia použít jako bezpečnostní střešní vtoky, viz Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia na straně 9. Střešní vtoky Pluvia a 2 l Střešní vtoky Pluvia 2 l jsou k dispozici ve dvou vyhotoveních: Skládaný systémový střešní vtok Systémový střešní vtok Skládané systémové střešní vtoky se sestavují v závislosti na střešní konstrukci. 6-23

9 Systém Skládané systémové střešní vtoky Skládané systémové střešní vtoky se sestavují ze: Základních modulů Přídavných dílů, v závislosti na střešní konstrukci a střešním hydroizolačním pásu Střešní konstrukce a střešní hydroizolační pás určují výběr základních modulů a přídavných dílů. Skládané systémové střešní vtoky zahrnují následující základní moduly a přídavné díly: a Č. Základní moduly Přídavné díly Pojízdné přídavné prvky Pochůzné přídavné prvky 2 Funkční deska 3 Vtoková deska 4 Připojení na střešní hydroizolační pás: Připojovací plech Universal Izolační límec 5 Základní těleso 6 Upevňovací deska (pouze při připojení parotěsné zábrany) 7 Připojení na parotěsnou zábranu: Připojovací plech Universal Příruba volná Izolační límec 8 Základní těleso (pouze při připojení parotěsné zábrany) 9 Připevnění k nosné konstrukci: Izolace proti orosování Zpevňující plech Jemný kroužek pro zachytávání štěrku pro zrnitost štěrku 8-6 mm Ochranný koš 2 Souprava nouzového přepadu 3a 3b Vytápěcí pásek 23 V Vytápěcí těleso 23 V 4 Izolace proti orosování 4 3b Obrázek 7: Přehled všech použitelných součástí systémových skládaných Pluvia střešních vtoků 2 l -23 7

10 Systém Systémové střešní vtoky Systémové střešní vtoky jsou k dispozici v následujících provedeních: Se základní částí pro střešní žlaby S upevňovací přírubou pro střešní hydroizolační fólie S připojovacím plechem pro živičné krytiny Prefabrikované střešní vtoky se skládají z následujících součástí: a 3b Č. Základní moduly Přídavné díly Pojízdné přídavné prvky Pochůzné přídavné prvky 2 Funkční deska 3a 3b Základní těleso s upevňovací přírubou Základní těleso s připojovacím plechem 4 Izolace proti orosování 5 Upevňovací deska (pouze při připojení parotěsné zábrany) 6 Připojení na parotěsnou zábranu: Připojovací plech Universal Příruba volná Izolační límec 7 Základní těleso (pouze při připojení parotěsné zábrany) 8 Připevnění k nosné konstrukci: Izolace proti orosování Zpevňující plech 9 Jemný kroužek pro zachytávání štěrku pro zrnitost štěrku 8-6 mm Ochranný koš Souprava nouzového přepadu Při specifické střešní konstrukci (např. pochůzné střechy) jsou potřeba přídavné díly a 7 3b 4 8 Obrázek 8: Přehled všech použitelných součástí systémových Pluvia střešních vtoků 2 l Obrázek 9: Součásti střešního vtoku Pluvia 2 l pro střešní žlaby Ochranný koš 2 Funkční deska 3a Základní těleso s připojovacím plechem pro střešní žlaby (např. pro měď pol. č ) 3b Střešní vtok Pluvia 2 l s přírubou pro střešní žlab, nebo základní těleso ( ) s připojovacím plechem pro žlaby (pol. č ) 4 Izolace proti orosování 8-23

11 Systém Střešní vtoky Pluvia 25 l Střešní vtoky 25 l jsou systémové střešní vtoky určené pro napojení na určitý typ střešního hydroizolačního pásu: S připojovacím plechem pro živičné krytiny S upevňovací přírubou pro střešní hydroizolační fólie.3.3 Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia Bezpečnostní střešní vtoky Pluvia skládají z/ze: střešního vtoku Pluvia soupravy nouzového přepadu Pluvia Skládají se z následujících součástí: 2 3 4a 4b 5 Střešní vtok se kombinuje s příslušnou soupravou nouzového přepadu. Souprava nouzového přepadu je k dispozici ve dvou provedeních: Souprava nouzového přepadu Pluvia pro střešní vtoky 2 l Souprava nouzového přepadu Pluvia pro střešní vtoky 25 l Souprava nouzového přepadu Pluvia 2 l Součásti Souprava nouzového přepadu Pluvia 2 l se skládá z následujících součástí: Obrázek : Součásti střešních vtoků Pluvia 25 l Ochranná deska 2 Křídlová matka 3 Ochranný koš s integrovanou funkční deskou 4a Základní tělo s připojovacím plechem 4b Základní tělo s upevňovací přírubou 5 Připojení parotěsné zábrany pro vtoky 25l Střešní vtoky 25 l je možné ve smíšené instalaci kombinovat se střešními vtoky 2 l. Obrázek : Součásti soupravy nouzového přepadu Pluvia 2 l Funkční kryt 2 Upevňovací svorka, v závislosti na materiálu střešního vtoku (plast anebo kov) 3 Přepadový prvek 4 Těsnění Funkce Pomocí střešního vtoku 2 l se systémem pro odvodnění střech odvádí voda s výškou vzdutí max. 5 mm. Při výšce vzdutí vyšší než 5 mm začne fungovat nouzový přepad. Systém pro odvodnění střech a nouzový systém dosahují při výšce vzdutí 65 mm současně své nejvyšší hydraulické kapacity 24 l/s. 35 mm mm 65 mm 5 mm 3 mm mm Obrázek 2: 2 l/s l/s - 2 l/s Princip funkce nouzového přepadu se střešním vtokem Pluvia 2 l -23 9

12 Systém Souprava nouzového přepadu Pluvia 25 l.3.4 Potrubní systém Geberit PE Součásti Souprava nouzového přepadu Pluvia 25 l se skládá z následujících součástí: Obrázek 5: Potrubní systém Geberit PE Obrázek 3: Součásti soupravy nouzového přepadu Pluvia 25 l Upevňovací materiál 2 Přepadový prvek 3 Těsnicí kroužek Funkce 2 3 Pomocí střešního vtoku 25 l se systémem pro odvodnění střech odvádí voda s výškou vzdutí max. 5 mm. Při výšce vzdutí vyšší než 5 mm začne fungovat nouzový přepad. Systém pro odvodnění střech a nouzový systém dosahují při výšce vzdutí mm současně své nejvyšší hydraulické kapacity 5 l/s. 25 l/s l/s -25 l/s mm 5 mm mm Potrubní systém Geberit PE se skládá z: trubek s průměrem d 4-35 mm tvarovek tvarovek pro spoje (elektrospojky, termospojky) přechodek na jiné potrubní systémy Trubky a tvarovky potrubního systému Geberit PE je možné navzájem spojit různými způsoby, jako např. svařováním pomocí elektrotvarovek, svarem natupo nebo mechanickým spojem. Materiálové vlastnosti potrubního systému Geberit PE umožňují úseky potrubí prefabrikovat a následně spojovat v místě montáže. Jednotlivé úseky je tak možné prefabrikovat v bezpečném a čistém prostředí. Díky prefabrikaci je možné potrubní systém Geberit Pluvia namontovat bezpečně, snadno a rychle. Ušetří se materiál a doba montáže, což minimalizuje finanční náklady. Z důvodu vyšší průtočné rychlosti a vznikajícího podtlaku nejsou všechny součásti potrubního systému Geberit PE vhodné pro střešní odvodňovací systém Pluvia. Přehled vhodných tvarovek je uveden v následující tabulce. Obrázek 4: Princip funkce nouzového přepadu se střešním vtokem Pluvia 25 l -23

13 Systém Tabulka : Trubky a tvarovky potrubního systému Geberit PE Označení Trubka Koleno 45 Geberit Pluvia U průměrů trubek d 2 mm a větších se musí při podtlacích vyšších než,45 MPa použít PE trubky PN4 Koleno 9 Koleno 9 s malým poloměrem Pouze jako připojovací koleno k střešnímu vtoku Připojovací koleno 88,5 Odbočka 45 Odbočka 88,5 Vícenásobná odbočka Redukce Připojovací koleno a přímé hrdlo Horní úroveň excentrické redukce v jedné rovině s nejvyšší částí potrubí Tabulka 2: Typy spojení Označení Svařované spoje: Svar na tupo Svařování pomocí elektrotvarovek Přírubový spoj: Přírubový spoj Hrdlový spoj: Svislé dlouhé hrdlo Ležaté dlouhé hrdlo Geberit Pluvia Je možné použít jen pro potrubí do d mm. Společnost Geberit přebírá záruku, pokud se použije pouze potrubní systém Geberit PE. Geberit Silent-db2 se nesmí použít pro pro montáž střešního odvodňovacího systému Geberit Pluvia. -23

14 Systém.3.5 Upevňovací systém Pluvia Upevňovací systém Pluvia se skládá z: trubkových objímek systému nosného profilu závěsných prvků Trubkové objímky a systém nosných profilů Pluvia Obrázek 6: Upevňovací systém Pluvia Trubkové objímky a systém nosných profilů slouží k horizontálnímu upevnění PE potrubí a zachytávají jeho teplotně podmíněnou změnu délky. Vznikající posuvné síly se pomocí trubkových objímek s pevným bodem přenášejí na nosný profil, který je vedený paralelně s potrubím. Upevňovací systém se skládá z: upevnění se čtyřhranným profilem pro trubky s průměrem d 4-2 mm trubkové objímky nosné profily upevnění s C profilem pro trubky s průměrem od d 25 mm trubkové objímky nosné profily upevnění ke stavební konstrukci pomocí kotvících destiček Čtyřhranné nosné profily se smí používat pouze s trubkovými objímkami pro čtyřhranné profily, C profily pouze s trubkovými objímkami pro C profily. Upevňovací systém Pluvia se vyznačuje následujícími vlastnostmi: Méně upevňovacích bodů než u konvenčního upevnění (větší vzdálenost závěsů) Možnost upevnění k lehké střešní konstrukci Možnost předpřípravy na zemi (podlaze) Zajištění trubkových objímek pomocí upevňovacích klínů Bez nutnosti speciálních montážních nástrojů Možnost jednoduché montáže izolace proti orosování Bez nutnosti použití dlouhých hrdel Následující tabulka informuje, jak se součásti upevňovacího systému Pluvia používají v závislosti na průměrech potrubí. 2-23

15 Systém Tabulka 3: Součásti upevňovacího systému Pluvia v závislosti na průměrech potrubí d [mm] Trubková objímka (pevný bod a kluzný bod) Dodatečně pro pevný bod Systém nosných profilů Nosný profil Spojovací prvek Závěsný prvek Upevňovací klín Závitová tyč a kotvicí destička 2 kusy

16 Systém Boční upevnění.3.6 Výpočtový program Geberit ProPlanner Obrázek 7: Příklad bočního upevnění Boční upevnění slouží k dodatečnému podepření upevňovacího systému Pluvia při nepříznivých okrajových podmínkách. Obrázek 8: Výpočtový program Geberit ProPlanner Nepříznivé okrajové podmínky jsou například turbulentní proudění, změny tlaku anebo přerušení průtoku. Pro zabránění mechanických poruch způsobených nepříznivými okrajovými podmínkami se boční upevnění navrhuje u: změn směru potrubí velkých průměrů potrubí dlouhých závěsů potrubí dlouhých, rovných úseků potrubí Boční upevnění se umísťují ve vzdálenosti každých - 5 m. Optimální účinnost systému Geberit Pluvia je zaručena tehdy, jestliže se potrubní systém rychle zaplní a všechna dešťová voda je rovnoměrně odvedena. Potrubní systém musí být proto přesně nadimenzovaný. Dimenzování je závislé na intenzitě srážek, velikosti plochy střechy, střešní konstrukci a vedení potrubí. Pomocí programu Geberit ProPlanner je možné jednoduše nadimenzovat i složité projekty střech. Program Geberit ProPlanner vytváří: výkresy izometrií hydraulické výpočty výpisy materiálu včetně upevňovacích prvků výpočty nákladů 4-23

17 Systém.4 Oblast použití střešních vtoků Pluvia Systém Geberit Pluvia se používá zejména pro odvodnění střech s plochou větší než 3 m 2, jako jsou například: průmyslové objekty skladovací haly nákupní centra letiště hotely sportovní centra V závislosti na střešní konstrukci se používají různé střešní vtoky Pluvia. Následující tabulky poskytují přehled o tom, které střešní vtoky Pluvia se mohou použít pro danou střešní konstrukci..4. Střešní vtoky Pluvia 2 l Tabulka 4: Oblasti použití skládaných systémových střešních vtoků Pluvia 2 l Přídavné prvky Masivní střecha Bez tepelné izolace Bez tepelné izolace, pochůzná Připojovací plech Universal Bez tepelné izolace, pojízdná S tepelnou izolací nebo izolační límec S tepelnou izolací, připojení parotěsné zábrany /

18 Systém Přídavné prvky S tepelnou izolací, extenzivně zatravněná, připojení parotěsné zábrany S tepelnou izolací, intenzivně zatravněná, připojení parotěsné zábrany Připojovací plech Universal anebo S tepelnou izolací, pochůzná, připojení parotěsné zábrany nebo izolační límec S tepelnou izolací, pojízdná, připojení parotěsné zábrany Střecha s lehkou konstrukcí Bez tepelné izolace Připojovací plech Universal S tepelnou izolací S tepelnou izolací, připojení parotěsné zábrany nebo izolační límec / 2 vhodné Střešní vtoky Pluvia 2 l je možné volitelně vybavit vytápěcím tělesem anebo vytápěcím páskem. 6-23

19 Systém Tabulka 5: Oblasti použití systémových střešních vtoků Pluvia 2 l Přídavné prvky Masivní střecha Bez tepelné izolace Střešní izolační fólie Živičné pásy Střešní žlaby Bez tepelné izolace, pochůzná Bez tepelné izolace, pojízdná S tepelnou izolací S tepelnou izolací, připojení parotěsné zábrany S tepelnou izolací, extenzivně zatravněná, připojení parotěsné zábrany nebo S tepelnou izolací, intenzivně zatravněná, připojení parotěsné zábrany S tepelnou izolací, pochůzná, připojení parotěsné zábrany S tepelnou izolací, připojení parotěsné zábrany /

20 Systém Přídavné prvky Střecha s lehkou konstrukcí Bez tepelné izolace Střešní izolační fólie Živičné pásy Střešní žlaby S tepelnou izolací S tepelnou izolací, připojení parotěsné zábrany Střešní žlaby Střešní žlab 2 / 2 vhodné nevhodné Střešní vtoky Pluvia 2 l je možné volitelně vybavit vytápěcím tělesem anebo vytápěcím páskem. 8-23

21 Systém.4.2 Střešní vtoky Pluvia 25 l Tabulka 6: Oblasti použití střešních vtoků Pluvia 25 l Masivní střecha Bez tepelné izolace Upevňovací příruba Střešní hydroizolační fólie Připojovací plech Živičné pásy S tepelnou izolací Bez tepelné izolace, pochůzná Bez tepelné izolace, pojízdná Střecha s lehkou konstrukcí Bez tepelné izolace S tepelnou izolací vhodné Střešní vtoky Pluvia 25 l je možné vybavit vytápěcím páskem

22 Systém 2-23

23 2 Navrhování 2 Navrhování 2. Skladba střešního pláště Základní pravidla Masivní střecha Střecha s lehkou konstrukcí Střešní žlab Zatravněné střechy Střešní vtoky Základní pravidla Rozmístění střešních vtoků Vedení potrubí Základní pravidla Oddělené vedení potrubí Připojení a redukce Přechod ze systému Geberit Pluvia na gravitační kanalizaci Ochrana před mrazem Ochrana proti vlhkosti Ochrana před škodami způsobenými krupobitím Zvuková izolace Upevnění potrubí Změna délky vyvolaná teplotou Možnosti upevnění Upevňovací systém Pluvia d 4 až d 2 mm Upevňovací systém Pluvia d 25 až d 35 mm Vertikální upevnění potrubí s dlouhým hrdlem Pevná montáž Dimenzování Průběh dimenzování Zohlednění bezpečnostního faktoru Nouzové odvodnění Všeobecně Základní pravidla Nouzové odvodnění plochých střech ve stavební konstrukci Nouzové odvodnění u střešních žlabů Nouzové odvodnění pomocí střešních vtoků s nouzovým přepadem Pluvia Gravitační nouzové odvodnění Dimenzování nouzových přepadů

24 2 Navrhování 2. Skladba střešního pláště Pro velké objekty se nejčastěji používají ploché střechy a nebo šedové střechy s vnitřními žlaby. 2.. Základní pravidla Obrázek 9: Plochá střecha Při navrhování odvodňovacího systému Geberit Pluvia se musí dodržovat předpisy související s odvodněním střech, které jsou platné v dané zemi. U plochých střech je obzvlášť nutné dbát na zvýšené zatížení střechy, průhyby nosné konstrukce, vzdutí dešťové vody a zatížení sněhem. Zvláště u střech s lehkou konstrukcí se musí přesně zkontrolovat jejich nosnost. O očekávaném statickém zatížení stavební konstrukce musí být informovaný stavební inženýr a architekt. Střechy s parotěsnou zábranou Parotěsnou zábranu je nutné navrhnout a připojit v souladu s předpisy platnými v dané zemi. Vlhkost ze stavební konstrukce se nesmí dostat do tepelné izolace, která je umístěna nad ní. U střech s parotěsnou zábranou je nutné k střešnímu vtoku použít také základní prvek pro připojení parotěsné zábrany. Obrázek 2: Šedová střecha s vnitřním žlabem 2 Pro oba typy střech mohou být provedeny v různých skladbách střešního pláště: Střecha bez tepelné izolace Střecha s tepelnou izolací Střecha s tepelnou izolací, s parotěsnou zábranou Pochůzná anebo pojízdná Zatravněná střecha Obrázek 2: Střešní vtok Pluvia s připojením parotěsné zábrany Základní tělo vtokového prvku 2 Základní prvek pro připojení parotěsné zábrany Následující kapitoly uvádějí základní pravidla, která se musí dodržovat při navrhování střech, a ukazují typické příklady střešní konstrukce se systémem Geberit Pluvia

25 2 Navrhování Pochůzné anebo pojízdné střechy 2..2 Masivní střecha U pochůzných anebo pojízdných střech je nutné použít dlažbu s pojivem na bázi plastu. Pokud se musí použít dlažba anebo povrch s obsahem cementu, musí byť střešní vtoky chráněné proti zanesení cementem pomocí stabilizační vrstvy o velikosti x m (zrnitost kameniva 6-32 mm). Skladby střešního pláště uvedené v následující části jsou pouze nezávazné příklady. Bez tepelné izolace Se střešní hydroizolační fólií m m 3 2 Obrázek 22: Stabilizační vrstva x m U pochůzných ploch je nutné z důvodu uložení dlažby ve stabilizační vrstvě počítat s opožděným náběhem systému Geberit Pluvia (viz Určení odtoku dešťové vody na straně 4). U parkových střech, teras atd. s intenzivním pohybem lidí je nutné z důvodu rizika znečištění střešního vtoku projednat použití systému Geberit Pluvia se společností Geberit. Obrázek 23: Skladba - masivní střecha, bez tepelné izolace, se střešní hydroizolační fólií Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Střešní hydroizolační fólie 7 Střešní vtok Pluvia 8 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou S živičnou krytinou, pochůzná Obrázek 24: Skladba - masivní střecha, bez tepelné izolace, s živičnou krytinou, pochůzná Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Střešní vtok Pluvia 6 Živičná krytina (minimálně dvouvrstvá) 7 Tepelná izolace 8 Chodníková dlažba se stabilizační vrstvou v oblasti střešního vtoku 9 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou

26 2 Navrhování S živičnou krytinou, pojízdná S živičnou krytinou Obrázek 25: Skladba - masivní střecha, bez tepelné izolace, s živičnou krytinou, pojízdná Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Střešní vtok Pluvia 6 Pojízdný přídavný prvek Pluvia 7 Živičná krytina (minimálně dvouvrstvá) 8 Živičná vrstva 9 Asfaltová vrstva Ochranný koš Pluvia s funkční deskou S tepelnou izolací Obrázek 27: Skladba - masivní střecha, s tepelnou izolací, s živičnou krytinou Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Parotěsná zábrana 7 Tepelná izolace 8 Střešní vtok Pluvia 9 Živičná krytina (minimálně dvouvrstvá) Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Vedení potrubí přes parotěsnou zábranu musí na místě instalace vyřešit dodavatel střechy Se střešní hydroizolační fólií Obrázek 26: Skladba - masivní střecha, s tepelnou izolací, se střešní hydroizolační fólií Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Parotěsná zábrana 7 Tepelná izolace 8 Střešní vtok Pluvia 9 Střešní hydroizolační fólie Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Vedení potrubí přes parotěsnou zábranu musí na místě instalace vyřešit dodavetel střechy

27 2 Navrhování S tepelnou izolací, s parotěsnou zábranou Se střešní hydroizolační fólií Se střešní hydroizolační fólií, pochůzná Obrázek 28: Skladba - masivní střecha, s tepelnou izolací, se střešní hydroizolační fólií a připojením parotěsné zábrany Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Parotěsná zábrana 7 Připojení parotěsné zábrany Pluvia 8 Tepelná izolace 9 Střešní vtok Pluvia Střešní hydroizolační fólie Stabilizační vrstva (kamenivo) 2 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Obrázek 29: Skladba - masivní střecha, s parotěsnou zábranou a střešní hydroizolační fólií, pochůzná Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Parotěsná zábrana 7 Připojení parotěsné zábrany Pluvia 8 Tepelná izolace 9 Střešní vtok Pluvia Střešní hydroizolační fólie Filtrační vrstva/separační vrstva 2 Pochůzný přídavný prvek Pluvia 3 Stabilizační vrstva 4 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou 5 Chodníková dlažba

28 2 Navrhování 2..3 Střecha s lehkou konstrukcí Bez tepelné izolace S tepelnou izolací Se střešní hydroizolační fólií Se střešní hydroizolační fólií 9 8 Obrázek 3: Skladba - střecha s lehkou konstrukcí, bez tepelné izolace, se střešní hydroizolační fólií Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Izolace proti orosování Pluvia 4 Trapézový plech 5 Zpevňující plech Pluvia 6 Střešní vtok Pluvia 7 Střešní hydroizolační fólie 8 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou S živičnou krytinou Obrázek 32: Skladba - střecha s lehkou konstrukcí, s tepelnou izolací, se střešní hydroizolační fólií Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Trapézový plech 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Parotěsná zábrana 6 Tepelná izolace 7 Střešní vtok Pluvia 8 Střešní hydroizolační fólie 9 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Vedení potrubí přes parotěsnou zábranu musí na místě instalace vyřešit dodavatel střechy. S živičnou krytinou Obrázek 3: Skladba - střecha s lehkou konstrukcí, bez tepelné izolace, s živičnou krytinou Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Izolace proti orosování Pluvia 4 Trapézový plech 5 Zpevňující plech Pluvia 6 Střešní vtok Pluvia 7 Živičná krytina (minimálně dvouvrstvá) 8 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Obrázek 33: Skladba - střecha s lehkou konstrukcí, s tepelnou izolací, s živičnou krytinou Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Trapézový plech 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Parotěsná zábrana 6 Tepelná izolace 7 Střešní vtok Pluvia 8 Živičná krytina (minimálně dvouvrstvá) 9 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Vedení potrubí přes parotěsnou zábranu musí na místě instalace vyřešit dodavatel střechy

29 2 Navrhování S tepelnou izolací, s parotěsnou zábranou Se střešní hydroizolační fólií 2..4 Střešní žlab U střešních žlabů se z hlediska jejich navrhování a montáže uplatňují zvláštní požadavky. Projektant anebo architekt musí v souladu s předpisy platnými pro danou zemi navrhout rozměry žlabu a hydraulické posouzení Střešní žlaby a ploché střechy se nemohou odvodňovat společným potrubním systémem. Připojovací materiál střešních vtoků je nutné zvolit tak, aby se nemohly vyskytnout žádné vlivy způsobující korozi. Použití ohřevu v délce žlabu je nutné prověřit a přizpůsobit ho okolnostem platným v dané zemi Obrázek 34: Skladba - střecha s lehkou konstrukcí, s tepelnou izolací, s připojením parotěsné zábrany Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Trapézový plech 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Zpevňující plech Pluvia 6 Připojení parotěsné zábrany Pluvia 7 Parotěsná zábrana 8 Tepelná izolace 9 Střešní vtok Pluvia Střešní hydroizolační fólie Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Obrázek 35: Skladba- střešní žlab Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Izolace proti orosování Pluvia 4 Střešní vtok Pluvia 5 Střešní žlab 6 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou Zatravněné střechy Stále více se u novostaveb a rekonstrukcí starých staveb ploché střechy zatravňují. Zatravnění střech s sebou přináší ekologické a stavebně-fyzikální výhody, např.: ochrana izolace (ochrana před UV a mechanická ochrana) vysoká míra zadržování vody (retence) zvýšená akustická izolace vázání prachu Skladba vrstev u zatravněných střech zadržuje dešťovou vodu. Tato retenční schopnost závisí v podstatě na tloušťce vrstvy substrátu. Čím je tato vrstva tlustší, tím vyšší je retenční schopnost. U zatravněných střech se z odvodňovacího a vegetačně-technického hlediska rozlišuje mezi intenzivním a extenzivním zatravněním

30 2 Navrhování Rozdíl mezi intenzivním a extenzivním zatravněním je dán tloušťkou vrstvy humusu a výškou rostlinného porostu. Extenzivní zatravnění jsou téměř přírodně vysazené formy vegetace, které se do značné míry samostatně udržují a dále rozvíjejí. Používají se rostliny se samostatnou schopností přizpůsobit se místním extrémním podmínkám s vysokou schopností regenerace. Do značné míry uzavřené, plošné vegetační porosty jsou tvořeny mechy, sukulenty, bylinami a trávami. Extenzivní zatravnění s nízkým zatížením ploch a malými tloušťkami vrstvy humusu umožňují šetrné zatravnění velkoplošných střech. Extenzivně zatravněné střechy se navrhují bez zadržování vody. Intenzivní zatravnění zahrnuje keře, lesní dřeviny a trávníky, v ojedinělých případech i stromy. Z hlediska různorodosti využívání a ztvárnění jsou intenzivní zatravnění srovnatelná s pozemními zelenými plochami. Použité rostliny kladou víceméně vysoké nároky na skladbu vrstvy a na pravidelný přísun vody a živin, a proto je potřeba se o ně pravidelně starat. Intenzivně zatravněné střechy se mohou navrhovat s a nebo bez zadržování vody. A Obrázek 36: < 3 cm 25 cm Porovnání extenzivního zatravnění (A) a intenzivního zatravnění (B) B > 5 cm > 25 cm Extenzivně zatravněná střecha Součinitel odtoku C =,7 až,4 Výška vrstvy humusu 25 cm Výška rostlinného porostu do cca 3 cm 4 Obrázek 37: Skladba - extenzivně zatravněná střecha Připojovací potrubí s pevným spojem 2 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 3 Betonová střecha 4 Izolace proti orosování Pluvia 5 Spádová vrstva / spádový potěr 6 Parotěsná zábrana 7 Připojení parotěsné zábrany Pluvia 8 Tepelná izolace 9 Střešní vtok Pluvia Střešní hydroizolační fólie Filtrační vrstva/separační vrstva 2 Drenáž 3 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou 4 Extenzivní zatravnění se stabilizační vrstvou v oblasti střešního vtoku Skladba vrstvy se skládá u obou typů zatravnění zpravidla z: ochranné vrstvy sloužící na ochranu proti mechanickému poškození a prorůstání kořenů střešním hydroizolačním pásem odvodňovací a drenážní vrstvy filtrační vrstvy vegetační vrstvy V okolí střešního vtoku Pluvia je potřeba udržovat 5 cm širokou zónu bez vegetace (např. použitím stabilizační vrstvy s kamenivem)

31 2 Navrhování Intenzivně zatravněná střecha Pokyny týkající se navrhování Součinitel odtoku C =,3 až, Výška vrstvy humusu > 25 cm Výška rostlinného porostu od 5 cm do cca m Obrázek 38: Skladba - intenzivně zatravněná střecha Betonová střecha 2 Spádová vrstva / spádový potěr 3 Připojovací potrubí s pevným spojem 4 Izolace proti orosování (dodávka stavby) 5 Izolace proti orosování Pluvia 6 Parotěsná zábrana 7 Připojení parotěsné zábrany Pluvia 8 Tepelná izolace 9 Střešní vtok Pluvia Střešní hydroizolační fólie Filtrační vrstva/separační vrstva 2 Stabilizační vrstva 3 Ochranný koš Pluvia s funkční deskou 4 Pochůzný přídavný prvek Pluvia 5 Intenzivní zatravnění Součinitel odtoku musí u zatravněných plochých střech stanovit dodavatel zatravněné střechy Zatravněné střechy se střešním odvodňovacím systémem Pluvia je nutné vždy vybavit drenážní vrstvou Prosakující a povrchová voda může způsobit znečištění střešních vtoků a potrubí, proto je potřeba použít filtrační vrstvu Střešní vtoky musí být i po zatravnění střechy volně přístupné pro účely údržby; použijte šachty se snímatelným víkem Pro vyloučení znečištění vodním kamenem a zanášení střešních vtoků a potrubí nesmí obsah lehce rozpustných uhličitanů v použitých substrátech a sypaninách překročit hodnotu 6 g/l (viz směrnice ústavu Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (ústav zabývající se výzkumem, rozvojem a výstavbou krajiny)) V okolí střešního vtoku Pluvia je potřeba udržovat 5 cm širokou zónu bez vegetace (např. použitím stabilizační vrstvy kameniva) Pomocí střešního odvodňovacího systému Pluvia se zatravněné ploché střechy nesmí odvodňovat s nezatravněnými plochými střechami společným odpadním potrubím

32 2 Navrhování 2.2 Střešní vtoky 2.2. Základní pravidla Mezi střešním vtokem a atikami atd. se musí dodržovat minimální vzdálenost m Střechy s lehkou konstrukcí se musí zkontrolovat z hlediska možného zatížení Nezávisle na velikosti plochy střechy je nutné navrhnout nouzový odvodňovací systém Pro připevnění připojovacího potrubí střešního vtoku se navrhuje pevný bod ke stavební konstrukci Na jednu plochu střechy musí být navrženy minimálně dva střešní vtoky a nebo jeden střešní vtok a jeden nouzový přepad Rozmístění střešních vtoků Při uspořádání střešních vtoků Pluvia je nutné dbát na následující pravidla: Střešní vtoky je nutné vhodně a rovnoměrně rozmístit v návaznosti na plochu střechy Střešní vtoky umístěte v nejnižším bodě plochy střechy Maximální vzdálenost mezi dvěma střešními vtoky na jednom odvodňovacím potrubí nesmí přesáhnout 2 m Aby byla zajištěna správná funkce střešních vtoků, musí být vtoky umístěné ve vzdálenosti minimálně m od stěn, atik atd. Ploché střechy s atikou U plochých střech s atikou, terasami atd. může dojít k hromadění dešťové vody. Z tohoto důvodu musí být k dispozici minimálně dva střešní vtoky Pluvia pro každou dílčí plochu střechy resp. každou plochu terasy. Tím se umožní přetékání dešťové vody od jednoho střešního vtoku k druhému a nebo od střešního vtoku Pluvia k nouzovému střešnímu přepadu. Vnitřní žlaby Použití systému Pluvia na odvodnění žlabů je v zásadě možné. V této souvislosti však platí samostatné požadavky týkající se navrhování a montáže. Dimenzování vnitřních žlabů a hydraulické posouzení se musí uskutečnit v souladu se směrnicemi a normami platnými v dané zemi. U vnitřních žlabů musí být k dispozici minimálně dva střešní vtoky Pluvia a dva nouzové přepady na jeho koncích. Obrázek 4: Střešní vtoky a vedení potrubí u vnitřních žlabů Střešní vtok Pluvia a zcela zaplněné potrubí 2 Gravitační potrubí s částečným plněním 3 Nouzové přepady 3 2 Při použití systému Geberit Pluvia v žlabech je nutné zohlednit následující základní pravidla: Maximální vzdálenost mezi střešními vtoky 2 m Minimální šířka žlabu 35 cm pro navaření, resp. 3 cm při použití vtoku s přírubou Použití pouze v hranatých žlabech; bez příčného sklonu Sklon žlabu v podélném směru 5 mm/m (,5%) Maximální množství dešťové vody na jeden vtok ve žlabu 6l/s.5 % 3.5 % max. m max. 2 m max. 2 m 3 3 Obrázek 4: Uspořádání vtoků ve žlabech 2 Obrázek 39: Střešní vtoky a vedení potrubí u plochých střech s atikou Střešní vtok Pluvia a zcela zaplněné potrubí 2 Gravitační potrubí s částečným plněním 3 Nouzové střešní přepady 3-23

33 2 Navrhování 2.3 Vedení potrubí 2.3. Základní pravidla Maximální podtlak v potrubním systému je: ø 4-6 = -,8 MPa ø 2-35 = -,45 MPa ø 2-35 PE trubky PN4 = -,8 MPa Proto se k tomuto účelu smí použít pouze svařovaný potrubní systém z materiálu Geberit PE. Hrdlové spoje nebo upínací spojky (např. spojka CV) nejsou povoleny Pro smysluplné navrhování by délka horizontální větve neměla přesáhnout maximální hodnotu Připojení a redukce Připojení střešních vtoků Pluvia Střešní vtoky Pluvia je možné k potrubnímu systému připojit přímo pomocí kolena 9. Střešní vtoky Pluvia 2 l a 25 l je možné připojit také pomocí redukce anebo rozšíření. Maximální délka je definována následovně: I max = h l max : Maximální délka horizontální větve potrubí h: Výškový rozdíl mezi střešním vtokem a přechodem na gravitační kanalizaci Horizontální potrubí se musí instalovat s nulovým sklonem Jiné odpadní vody, např. kondenzát, se nesmí odvádět do střešního odvodňovacího systému Pluvia Oddělené vedení potrubí Obrázek 43: Připojení střešního vtoku Pluvia pomocí kolena 9 Všechny další změny směru o 9 v potrubním systému Pluvia se smí provést pouze pomocí dvou kolen 45. Pokud se střešní vtok Pluvia připojuje na potrubní systém pomocí redukce, je nutné dodržet následující minimální průměry: Střešní vtoky Pluvia 2 l redukovatelné do maximálně d4mm Střešní vtoky Pluvia 25 l redukovatelné do maximálně d75mm Obrázek 42: Oddělené vedení potrubí Ploché střechy se musí odvodňovat odděleným potrubím při: rozdílných odtokových součinitelích plochách > 5 m 2 výškovém rozdílu > 4 m Dvě plochy střech se vzájemným výškovým rozdílem do 4 m je možné odvodňovat společným potrubím, pokud je možné vyloučit riziko přetečení dešťové vody z horní na dolní střechu. Pro odvodnění se musí použít pouze střešní vtoky Pluvia 2 l. Obrázek 44: Připojení střešního vtoku Pluvia pomocí redukce -23 3

34 2 Navrhování Pokud se střešní vtok Pluvia připojuje na potrubní systém pomocí redukce-rozšíření, je nutné dodržet následující maximální rozměry: Střešní vtoky Pluvia 2 l rozšiřitelné do maximálně d 75 mm Střešní vtoky Pluvia 25 l rozšiřitelné do maximálně d mm Přechod ze systému Geberit Pluvia na gravitační kanalizaci Střešní odvodňovací systém Pluvia končí v definovaném bodě. Od tohoto bodu je nutné potrubní systém nadimenzovat gravitačně. Podkladem pro takové dimenzování jsou místní normy a předpisy pro navrhování. Hydraulická kapacita gravitační dešťové kanalizace musí vyhovovat celkovému odtoku dešťových vod ze systému Geberit Pluvia. Tento bod je současně přechodem z odvodňování střechy s úplným plněním (Geberit Pluvia) na odvodňování střechy s částečným plněním (gravitační odvodňování střech). Z tohoto důvodu je nutné zvětšit dimenzi gravitační kanalizace. A Obrázek 45: Redukce Připojení střešního vtoku Pluvia pomocí redukce-rozšíření Pro Geberit Pluvia je možné použít jak centrické, tak i excentrické redukce. 2 Obrázek 49: Rozšíření pomocí redukce A Geberit Pluvia (úplné plnění) B Gravitační odvodňování střech (částečné plnění) B Možné je také rozšíření kanalizačního potrubí v šachtě, pokud přítok a odtok leží proti sobě. Obrázek 46: Excentrické a centrické redukce Excentrické redukce 2 Centrické redukce Pro dosažení optimálního průtoku dešťové vody se doporučuje použití následujících redukcí: Centrické redukce u vertikálního potrubí Excentrické redukce u horizontálního potrubí A B Obrázek 47: Centrická redukce u vertikálního potrubí Obrázek 5: Rozšíření v šachtě A Geberit Pluvia (úplné plnění) B Gravitační odvodňování střech (částečné plnění) Pokud se přechod na gravitační odvodňování nachází za šachtou, musí být potrubí Pluvia v šachtě uzavřené. Potrubí Geberit Pluvia musí být spojené. Nesmí být přerušené (např. šachtou). Obrázek 48: Excentrická redukce u horizontálního potrubí Při upevnění pomocí upevňovacího systému Pluvia se musí horní úroveň excentrické redukce u horizontálního potrubí zabudovat v jedné rovině s nejvyšší částí potrubí. Obrázek 5: Rozšíření za šachtou-povolené A Geberit Pluvia (úplné plnění) B Gravitační odvodňování střech (částečné plnění) A B 32-23

35 2 Navrhování Ochrana proti vlhkosti Při teplotních rozdílech mezi potrubím odvádějícím vodu ze střechy, skladbou střešního pláště a okolím může na trubce kondenzovat voda. Pro zabránění kondenzace vody se musí potrubí odvádějící vodu ze střechy opatřit tepelnou izolací proti orosování. Obrázek 52: Rozšíření až před napojením na kanalizaci Geberit Pluvia 2 Gravitační kanalizace s minimální délkou 2 m jako uklidňovací úsek před kanalizací Ochrana před škodami způsobenými krupobitím V oblastech ohrožených kroupami doporučuje společnost Geberit ochranu střešního vtoku Pluvia. Provedení - plochá střecha Řešení v místě instalace - pomocí mřížky, velikost otvoru cca 8 x 2 mm, v oblasti střešního vtoku. Obrázek 53: Rozšíření až vyústěním do recipientu Geberit Pluvia Vyústění do recipientu je nutné zhotovit tak, aby se na odtoku nevytvářel žádný led. Při dimenzovaní potrubí je nutné při přechodu na gravitační systém odvodňování zohlednit normy a předpisy specifické pro danou zemi Ochrana před mrazem Obrázek 54: Mřížka pro střešní vtok Pluvia Provedení - vnitřní žlab Řešení v místě instalace - pomocí mřížky, velikost otvoru cca 8 x 2 mm, podél celé délky žlabu včetně střešního vtoku. U nezateplených střech a zejména u převislých střech jsou opatření na ochranu před mrazem nutná, protože části potrubí mohou zamrznout. V takových případech se oblast střešního vtoku, rovněž i střešní žlaby, musí chránit pomocí samoregulačního vyhřívání. Přitom je nutné dbát na to, aby bylo vyhřívání instalováno vně žlabu a aby odtokový výkon střešního vtoku nebyl tímto opatřením snížen. Vyhřívání se musí nadimenzovat tak, aby se v systému Pluvia při oblevě nevytvářel led. Vyhřívání nemá být provozováno v trvalém režimu. Obrázek 55: Mřížka pro žlab Vyhřívání je nutné instalovat a používat v souladu s údaji výrobce příslušného vyhřívání

36 2 Navrhování Zvuková izolace Vlivem vysoké průtočné rychlosti v potrubním systému je hladina hluku u systému Geberit Pluvia vyšší než u gravitačních střešních odvodňovacích systémů. V budovách bez požadavků na zvukovou izolaci se systém Geberit Pluvia může navrhovat bez omezení. V budovách s požadavky na ochranu před hlukem se hlukově optimalizovaného vedení potrubí dosahuje: zabráněním šíření hluku do stavební konstrukce (zvuková izolace) optimálním umístěním střešních vtoků a potrubí Pro zabránění přenosu zvuku šířeného konstrukcí je nutné v místě styku stavební konstrukce a potrubního systému provést zvukovou izolaci (zabránění vytvorění akustického mostu). Pro zabránění zvuku šířeného vzduchem se může provést instalace v zvukově izolovaných instalačních šachtách a/nebo montáž se zvukovou izolací pomocí Geberit Isol. Při použití střešního odvodňovacího systému Pluvia v budovách s požadavky na ochranu před hlukem je nutné tuto problematiku řešit se specialistou na stavební akustiku. Kombinované zvukové izolace a ochrany proti vlhkosti je možné dosáhnout použitím izolace Geberit Isol. Geberit Isol se kromě použití jako desková zvuková izolace hodí také jako tepelná izolace proti orosování ve standardně namáhaných prostorech. Přitom je nutné zohlednit následující parametry okolí: Teplota dešťové vody C Vnitřní teplota < 25 C Vlhkost vzduchu < 6 % U jiných parametrů okolí anebo použití je nutné využít kombinovaná řešení s dodatečnou tepelnou izolací (např. Armaflex). Tabulka 7: Izolace potrubí odvádějících dešťovou vodu (dešťová voda o teplotě C, vnitřní teplota < 25 C, vlhkost vzduchu < 6 %) Průměr trubky DN ) d Izolace proti orosování, izolace proti zvuku šířeného konstrukcí a izolace proti zvuku šířeného vzduchem Desková zvuková izolace ) - Geberit Isol bez olověné vrstvy Všechny spoje izolace je nutné oblepit lepicí páskou - spoje rovnoběžné s osou trubky - spoje kolmé na osu trubky - u tvarovek všechny vnéjší spoje - V závislosti na přilnavosti lepicí pásky je v případě potřeby nutné použít vícenásobné přelepení 2) Možnost zakoupit: v obchodech s izolačními materiály. Nebo je možné použít také jiné rovnocenné výrobky. Izolace proti orosování a izolace proti zvuku šířeného konstrukcí Armaflex AF 2) Armaflex IT 2 mm s = 7 mm s = 3 mm s = 3 mm Č. výr H-42 3 x H-48 3 x H-54 3 x H-57 3 x H-64 3 x H-76 3 x H-89 3 x H-4 3 x H-33 / 4 3 x

37 2 Navrhování 2.4 Upevnění potrubí 2.4. Změna délky vyvolaná teplotou Materiály se při zvýšení teploty roztahují. Když teplota klesne, materiály se smrští. Stupeň roztažení anebo smrštění závisí na druhu materiálu. Prodloužení anebo smrštění se udává pomocí součinitele délkové roztažnosti α [mm/m K]. Součinitel délkové roztažnosti α pro Geberit PE je,2 mm/m K. Rozdíl teplot ΔT = 5 C způsobí u Geberit PE délkové prodloužení mm na metr potrubí. Rozdíl teplot ΔT = -3 C způsobí délkové smrštění 6 mm na metr potrubí. Příklad: 3 C 8 C C Obrázek 56: mm 5 mm mm 55 mm 994 mm 497 mm Příklad změny délky Geberit PE Změnu délky Δl Geberit PE je možné stanovit na základě následujícího grafu: Možnosti upevnění Teplotně podmíněná změna délky potrubního systému musí být kompenzována upevněním potrubí pomocí pevných bodů a kluzných bodů. Pevné body působí proti silám způsobených změnou délky a řídí tak délkové prodloužení potrubí v definovaném směru. Kluzné body zabraňují u změny délky vyvolané teplotou vybočení potrubí a přenáší hmotnost potrubí naplněného vodou do stavební konstrukce. Systém Geberit Pluvia je možné upevnit následovně: Horizontální potrubí - upevnění pomocí upevňovacího systému Pluvia Vertikální potrubí - upevnění použitím dlouhých hrdel Horizontální a vertikální potrubí - upevnění pomocí pevné montáže Při upevnění pomocí upevňovacího systému Pluvia je změna délky vyvolaná teplotou zachycená nosným profilem. Z tohoto důvodu Geberit doporučuje upevnění potrubí při vertikálním vedení potrubí pomocí dlouhých hrdel a při horizontálním vedení potrubí pomocí upevňovacího systému Pluvia. Pevná montáž se nedoporučuje, protože změna délky se zachycuje pevnými body a přenáší přímo do stavební konstrukce. Příklad: ΔT [ C] Obrázek 57: Stanovení změny délky Δl pro Geberit PE na základě grafu Δl Změna délky ΔT Rozdíl teplot l Délka trubky l [m] m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m m , Δl [cm]

38 2 Navrhování Upevňovací systém Pluvia d 4 až d 2 mm Při horizontálním upevnění pomocí upevňovacího systému Pluvia se pevné body a kluzné body provádějí následovně: Tabulka 8: Provedení pevných bodů a kluzných bodů u upevňovacího systému Pluvia Pevný bod Kluzný bod Závěs Trubková objímka Pluvia s navařovacím Trubková objímka Pluvia elektropáskem GEBERIT Závěs se používá pro upevnění nosného profilu ke stavební konstrukci. Při navrhování a montáži pevných bodů a kluzných bodů se musí dodržet předepsané vzdálenosti. Pevné body se musí umístit: Na začátku a konci každého úseku potrubí a u každé změny směru U každé odbočky (vždy na hlavním a odbočujícím potrubí) U každé redukce na straně většího průměru Na přímých úsecích vždy po 5 m AA = 2,5 m A FG F A A FG G RA G FA = 5, m G G F RA RA RA Obrázek 58: Vzdálenosti závěsů a objímek u upevňovacího systému Pluvia A Závěs (vnitřní závit M) F Pevný bod G Kluzný bod AA Vzdálenost závěsů RA Vzdálenost mezi trubkovými objímkami FA Vzdálenost mezi pevnými body FG Síla v místě závěsu způsobená hmotností zaplněného systému F A A F A F Tabulka 9: Vzdálenosti mezi trubkovými objímkami u upevňovacího systému Pluvia Rozměr trubky d [mm] DN RA [m] FG v A ) [N] 4 4, , , , , ,8 23, , , , , ,7 2 ) Zatížení v místě závěsu zaplněného systému pri dodržení vzdálenosti závěsů 2,5 m Obrázek 59: F X Příklad upevnění potrubí v místě přerušení nosného profilu Pluvia Tabulka : Vzdálenost mezi trubkovými objímkami Trubka d Max. vzdálenost trubkových objímek x < DN 7 (d 75 mm),8 m > DN 9 (d 9 mm) x d F 36-23

39 2 Navrhování Upevňovací systém Pluvia d 25 až d 35 mm d 35 FG AA = 2,5 m A A A A AA = 2,5 m AA = 2,5 m AA = 2,5 m 26 cm ø 35 mm A Zavěs (závitová tyč M) F Pevný bod G Kluzný bod AA Vzdálenost zavěsů FA Vzdálenost mezi pevnými body FG Síla v místě závěsu způsobená hmotností zaplněného systému F G G F G G,2 m,2 m,7 m,6 m,7 m,7 m,6 m FA = 5 m FA = 5 m Pro upevnění ke stavební konstrukci je nutné si použití dalšího potřebného materiálu (šrouby, hmoždinky, konzoly atd.) vyjasnit s dodavatelem upevnění Zabudované odbočky se musí zabezpečit pomocí pevných bodů U přímých úseků potrubí je nutné umístit pevný bod každých 5 m U d 35 mm se musí všechny pevné body provést pomocí 2 trubkových objímek s navařovacími elektropásky. Vzdálenost mezi oběma trubkovými objímkami je,2 m. Obrázek 6: Trubková objímka Pluvia se závitovým nátrubkem M6 a navařovacím elektropáskem Při přechodu z d 2 mm na d 25 mm resp. d 35 mm se nosné profily nemohou navzájem spojovat, protože výška horních hran nosných profilů se liší o mm. +/- cm - cm ø 25 mm / ø 35 mm Obrázek 6: ø 2 mm Přechod mezi nosnými profily

40 2 Navrhování Vertikální upevnění potrubí s dlouhým hrdlem Při vertikálním upevnění potrubí pomocí dlouhého hrdla se pevné body a kluzné body provádějí následovně: Tabulka : Provedení pevných bodů a kluzných bodů pomocí dlouhého hrdla Pevný bod Trubková objímka s dlouhým hrdlem Trubková objímka s navařovacím elektropáskem L Kluzný bod Trubková objímka L L Rozměr závitových tyčí (trubek) závisí na vzdálenosti L dlouhého hrdla nebo na vzdálenosti osy potrubí od stěny. Následující tabulky udávají rozměry závitových tyčí pro pevné body a kluzné body. Tabulka 2: Vertikální upevnění potrubí s dlouhým hrdlem: rozměr závitových tyčí (trubek) u pevných bodů Vzdálenost Průměr od stěny L DN 5 DN 56 DN 7 DN 9 DN DN 25 DN 5 DN 2 DN 25 DN 3 [cm] d 5 d 56 d 75 d 9 d d 25 d 6 d 2 d 25 d 35 /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" 3/4" 3/4" " 5/4" 5/4" 3 /2" /2" /2" /2" 3/4" 3/4" " 5/4" 5/4" 5/4" 4 /2" /2" /2" 3/4" 3/4" " " 5/4" /2" 2" 5 /2" /2" 3/4" 3/4" " " 5/4" /2" 2" 2" 6 /2" 3/4" 3/4" 3/4" " " 5/4" /2" 2" - Tabulka 3: Vertikální upevnění potrubí s dlouhým hrdlem: rozměr závitových tyčí (trubek) u kluzných bodů Vzdálenost Průměr od stěny L DN 5 DN 56 DN 7 DN 9 DN DN 25 DN 5 DN 2 DN 25 DN 3 [cm] d 5 d 56 d 75 d 9 d d 25 d 6 d 2 d 25 d 35 M M M M M M M M M M M /2" /2" " " " 3 M M M M /2" /2" /2" " " " 4 /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" " " " 5 /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" " " " 6 /2" /2" /2" /2" /2" /2" /2" " " " U vertikálního upevnění potrubí pomocí dlouhého hrdla je nutné věnovat pozornost následujícím bodům: Maximální vzdálenost dlouhých hrdel s pevným bodem je 6 m Bezprostředně před resp. za horizontálními úseky potrubí je potřeba použít objímku s pevným bodem vytvořeným pomocí elektrotvarovek a nebo navařovacím elektropáskem 38-23

41 2 Navrhování Pevná montáž Uložení potrubí s pevným upevněním Použití pro vodorovné a svislé potrubí Doporučení do DN 25 (d = 25 mm) Dilatační síly, které vznikají v důsledku změny délky vyvolané teplotou, se přenášejí do stavební konstrukce Cílený přenos síly přebírají pevné body Záruka za systém Geberit Pluvia je zaručená pouze při použití upevňovacího systému Pluvia. Pevné body a kluzné body Pevná montáž se nedoporučuje pro upevnění systému Geberit Pluvia. Pokud není možný žádný jiný druh upevnění, pevné body a kluzné body je potřeba provést následovně: Tabulka 4: Provedení pevných bodů a kluzných bodů při pevné montáži Horizontálně na stropech Vertikálně na stěnách Trubková objímka s elektrotvarovkami Trubková objímka s elektrotvarovkami L L Pevný bod Trubková objímka s navařovacím elektropáskem Trubková objímka s navařovacím elektropáskem L L Kluzný bod Trubková objímka Trubková objímka L L Rozměr závitových tyčí (trubek) závisí na vzdálenosti L potrubí od stěny. Následující tabulky udávají rozměry závitových tyčí (trubek) pro pevné body. Rozměr závitových tyčí (trubek) pro kluzné body viz tabulka 3 na straně 38. Tabulka 5: Pevná montáž: rozměr závitových tyčí (trubek) u pevných bodů na stropech Průměr Vzdálenost od DN 5 DN 56 DN 7 DN 9 DN DN 25 stropu L [cm] d 5 d 56 d 75 d 9 d d 25 " " " 5/4" /2" 2" 2 5/4" 5/4" /2" 2" /2" /2" 2" " 2" 2" " 2" "

42 2 Navrhování Tabulka 6: Pevná montáž: rozměr závitových tyčí (trubek) u pevných bodů na stěnách Vzdálenost od stěny L [cm] Průměr DN 5 DN 56 DN 7 DN 9 DN DN 25 d 5 d 56 d 75 d 9 d d 25 /2" /2" 3/4" " " 5/4" 2 3/4" " " 5/4" 5/4" /2" 3 " " 5/4" 5/4" 2" 2" 4 " 5/4" 5/4" /2" 2" - 5 5/4" 5/4" /2" 2" 2" - 6 5/4" /2" /2" 2" - - Pro vytvoření pevných bodů je možné použít běžně dostupné výrobky. Vzdálenosti upevnění Je nutné dodržet následující vzdálenosti upevnění: F F G G G G F F RA RA RA RA G F G F RA G F RA G G Kluzný bod RA Vzdálenost mezi trubkovými objímkami F Pevný bod Tabulka 7: Vzdálenosti upevnění na stropech a stěnách d DN RA [mm] [m] 5 5, ,8 75 7,8 9 9,8, 25 25,2 4-23

43 2 Navrhování 2.5 Dimenzování 2.5. Průběh dimenzování Dimenzování střešního odvodňovacího systému Pluvia se realizuje pomocí softwaru Geberit ProPlanner, modul Pluvia. Pro návrh střešního odvodňovacího systému Pluvia jsou nutné následující podklady: Počet a umístění střešních vtoků Výška budovy (řezy objektem) Trasa vedení potrubí Ležaté potrubí Odpadní potrubí Přechod na gravitační odvodnění Odtok dešťových vod (požadovaný průtok) Pravidla a požadavky na rozmístnění střešních vtoků jsou uvedeny v kapitole 2.2 "Střešní vtoky" na straně 3. Pravidla a požadavky na vedení potrubí jsou uvedeny v kapitole 2.3 "Vedení potrubí" na straně 3. Při změně plochy střechy, výšky budovy, vedení potrubí anebo počtu střešních vtoků je potřeba provést nový hydraulický výpočet Určení odtoku dešťové vody Intenzita deště je uvedena v ČSN a pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením se uvažuje hodnota i =,3 l/s m 2. Vyšší hodnotu intenzity deště může však stanovit i projektant nebo investor v návaznosti na požadavky pojišťoven v rámci pojištění budovy. Množství vody na střešní vtok 2 l: Min. l/s Max. 2 l/s Množství vody na střešní vtok 25 l: Min. 8 l/s Max. 25 l/s Součinitel odtoku závisí na skladbě střešního pláště a je uveden v ČSN a udává, jaký podíl jmenovité hodnoty srážek se skutečně odvádí, např.: Fóliové a plechové střechy (střechy s hydroizolací) C =, Střechy s kamenivem C =, Podle údajů výrobce (příp. podle dodavatele zatravněné střechy) Tabulka 8: Informativní součinitelé odtoku pro zatravněné ploché střechy Tloušťka vrstvy humusu Sklon střechy do 5 Součinitel odtoku C Sklon střechy více než 5 > 5 cm, - > 25-5 cm,2 - > 5-25 cm,3 - > -5 cm,4,5 > 6- cm,5,6 > 4-6 cm,6,7 > 2-4 cm,7,8 Uvedené informativní součinitele odtoku vycházejí ze směrnic ústavu Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (ústav zabývající se výzkumem, rozvojem a výstavbou krajiny). Odtok dešťové vody se vypočítá pomocí následujícího vzorce: Q r = A i C Q r Odtok dešťové vody [l/s] A Půdorysný průmět střechy podle ČSN EN [m 2 ] i Intenzita deště [l/s m 2 ] C Součinitel odtoku [-] -23 4

44 2 Navrhování Dimenzování pomocí softwaru Geberit ProPlanner, modul Pluvia Pokud jsou stanoveny počet a umístění střešních vtoků, vedení potrubí a odtok dešťové vody, je možné systém Geberit Pluvia nadimenzovat pomocí softwaru Geberit ProPlanner. Dimenzování má v podstatě následující průběh: Vytvoření potrubního systému v izometrickém náhledu Stanovení umístění připojení na kanalizaci v zemi Nakreslení trasy potrubí Osazení střešních vtoků Zadání délek potrubí a odtoku dešťové vody pro jednotlivé vtoky Vypočítání dimenzí potrubního systému Zohlednění bezpečnostního faktoru Zohlednění bezpečnostního faktoru by vedlo u systému Geberit Pluvia k nežádoucímu předimenzování, což by mohlo vést k poruchám hydraulické kapacity a samočistící funkce. Z tohoto důvodu se při dimenzovaní systému Geberit Pluvia nezohledňuje bezpečnostní faktor

45 2 Navrhování 2.6 Nouzové odvodnění 2.6. Všeobecně Základní pravidla Je nutné dodržovat a aplikovat normy a předpisy platné v příslušné zemi. Následující dokumenty obsahují údaje o nouzových přepadech: ČSN ČSN EN 256 DIN 986- BS 849 SN 592 Směrnice o plochých střechách od Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Centrální německý svaz pokrývačů střech) Avis Technique CSTB Směrnice o odvodňovaní střech suissetec U plochých střech s vnitřním odpadním potrubím (např. střechy s atikami, střechy vnitřními mezistřešními a zaatikovými žlaby) je nutné navrhovat nouzové přepady, aby se zabránilo riziku vnikání dešťové vody do budovy nebo přetěžování střešní konstrukce (viz. ČSN EN 256-3). Proto nemá druh odvodňování (podtlakový střešní odvodňovací systém Pluvia nebo gravitační systém odvodnění střech) žádný vliv na základní otázku týkající se vytvoření a potřeby nouzových přepadů. Další důvody pro vytvoření nouzových přepadů: Malá průtočná kapacita kanalizace, na kterou je střešní odvodňovací systém napojen Možnost ucpání gravitační kanalizace Možnost znečištění střešních vtoků (např. listím) Statická únosnost střešních konstrukcí s trapézovým plechem Níže uvedená pravidla se mají chápat jako nezávazná směrnice. Tato pravidla musí být schválena v daném projektu příslušnými odborníky, jako např. architekty, projektanty stavebních a statických konstrukcí. Úlohou nouzového odvodnění je odvádět dešťovou vodu, když odtok dešťové vody překročí průtočnou kapacitu stávajícího střešního odvodňovacího systému. Tento systém je oddělený od systému pro odvodnění střech a musí se navrhnout a vypočítat samostatně. V zásadě by mělo být možné odvádět pomocí nouzových střešních vtoků minimálně stejné množství dešťové vody, kterou budou odvádět i střešní vtoky. Nouzové odvodnění je možné realizovat pomocí nouzového přepadu přes fasádu (atiku) objektu nebo pomocí vtoků s nouzovým přepadem s dodatečným potrubním systémem (Obr. 68 na straně 45). Nouzové odvodnění přitom nesmí být napojeno na gravitační kanalizaci, ale musí být bez překážek vyvedeno na pozemky, které je možné neškodně zaplavit. Nouzové odvodnění může být navrženo: U plochých střech s nouzovými přepady ve fasádě (atice) objektu U vnitřních žlabů s nouzovými přepady na čelní straně žlabu (Obr. 66 na straně 45) Doplňkovým samostatným potrubním systémem Pluvia se střešními vtoky se soupravou nouzového přepadu Pluvia Doplňkovým samostatným gravitačním potrubním systémem s nouzovými střešními vtoky Nouzové odvodnění je nutné navrhnout jako doplňkový samostatný potrubní systém v těch případech, když např. geometrie střechy neumožňuje zajistit odvodnění pomocí nouzových přepadů ve fasádě. Nouzové přepady je nutné navrhnout a rozmístit tak, aby přístupy na střechu nemohly být zaplaveny. Dolní hrana nouzových přepadů musí být umístěna nad hladinou vzdutí vody v okolí střešních vtoků Pluvia

46 2 Navrhování Nouzové odvodnění plochých střech ve stavební konstrukci Ploché střechy je možné odvodňovat pomocí nouzových přepadů ve fasádě (atice) objektu. Nouzové přepady je nutné umístit tak, aby v trase odtoku dešťové vody mezi střešním vtokem a nouzovým přepadem nebyla žádná překážka. Nezávisle na provedení nouzových přepadů se musí dolní hrana nouzových přepadů umístit 5 cm nad nejvyšší úrovní krytiny (platí i pro zatravněné střechy). Kromě toho je nutné dbát na to, aby se prostupy střechou, přístupy na střechu atd. nenacházely pod úrovní nouzového přepadu Nouzové odvodnění u střešních žlabů Střechy se žlaby je možné odvodňovat pomocí nouzových přepadů v střešním žlabu. Podokapní žlaby U podokapních žlabů se jako nouzový přepad může použít níže umístěná přední hrana žlabu. 35 cm Aby nouzovými přepady mohla rychle odtékat dešťová voda a aby nedocházelo k zvýšenému zatížení nosné konstrukce střechy, měly by být pravoúhlé a umístěné v podélném směru. Obrázek 62: Nouzový přepad u ploché střechy, v atice X Šířka nouzového přepadu H Vzdálenost horní úrovně přepadu od horní hrany atiky 5 H -5 X -5 Obrázek 63: Nouzový přepad u podokapních žlabů U podokapních žlabů je možné nouzové přepady navrhnout u střešních vtoků (nejnižší bod příslušného úseku střešního žlabu), ale i na čelní straně žlabu. H - 5 cm cm X Obrázek 64: Nouzový přepad u střešního žlabu, v podélném směru X Šířka nouzového přepadu H Vzdálenost od horní úrovně přepadu k hraně žlabu 44-23

47 2 Navrhování Vnitřní žlaby Nouzové přepady je nutné umístit tak, aby byla zachována jejich správná funkce. To je důležité zejména u vnitřních žlabů (např. u šedových střech), protože funkce nouzového přepadu může být zaručena pouze přes čelní strany střešního žlabu. Přitom je nutné dbát na následující: Nouzové přepady je nutné umístit na obou čelních stranách žlabu Nouzové přepady musí mít stejnou šířku jako střešní žlab a musí být směrem nahoru otevřené Spodní hrana nouzového přepadu se musí být 5- cm nad nejbližším střešním vtokem Nouzové odvodnění pomocí střešních vtoků s nouzovým přepadem Pluvia Na nouzové odvodnění je možné jednoduše, rychle a bez zvyšování úrovně střešní krytiny použít střešní vtoky Pluvia ve spojení s vhodnou soupravou nouzového přepadu Pluvia. U plochých střech by se měl střešní vtok Pluvia se soupravou nouzového přepadu umístit v bezprostřední blízkosti střešního vtoku Pluvia (cca m). Obrázek 65: Nouzový přepad u střešního žlabu, v čelní straně - šířka nouzového přepadu X Šířka nouzového přepadu X 5 - cm Obrázek 67: Souprava nouzového přepadu Pluvia 2 l a 25 l Nouzový systém Pluvia je samostatný odvodňovací systém, který je oddělený od střešního odvodňovacího systému Pluvia. Odváděná dešťová voda musí být pomocí volného výtoku odvedena na pozemky, které je možné neškodně zaplavit cm,5 % m Obrázek 66: Nouzový přepad u střešního žlabu, na čelní straně - přepadová hrana a vzdálenost od nejbližšího střešního vtoku Při statickém výpočtu střechy a střešních žlabů se bezpodmínečně musí zohlednit výška vzdutí. Obrázek 68: Nouzový systém Pluvia jako oddělený odvodňovací systém Odvodňovací systém Pluvia 2 Nouzový systém Pluvia

48 2 Navrhování Gravitační nouzové odvodnění Pokud je nutné pro budovu zajistit výjimečné ochranné opatření, mělo by být nouzové zařízení schopné samostatně odvést stoletou vodu i (5,). To platí např. pro nemocnice, divadla, citlivá komunikační zařízení, skladovací prostory pro látky, které vlivem vlhkosti produkují toxické anebo zápalné plyny, a budovy, ve kterých se nacházejí specifická umělecká díla. Obrázek 69: Systém Pluvia s nouzovým odvodněním gravitačním potrubním systémem 5 cm Intenzitu deště i (5,) v dané oblasti stavby je nutno prověřit u Českého hydrometeorologického ústavu. Výpočet velikosti pravoúhlého nouzového přepadu Výpočet pravoúhlého nouzového přepadu je možné navrhnout podle ČSN EN Rozměry nouzového přepadu se stanoví ze vztahu: Obrázek 7: Gravitační nouzové odvodnění - řešení stavebním detailem U nouzového odvodnění řešeným jako stavební detail, musí být dolní hrana nouzového přepadu minimálně 5 cm nad úrovní krytiny. L w = L W Q NOT h Q NOT 24 h, 5 Délka nouzového přepadu (mm) Odtok dešťové vody nouzovým přepadem (l/s) Tlaková výška na nouzovém přepadu (mm) Dimenzování nouzových přepadů Výpočet odtoku dešťové vody nouzovým přepadem podle DIN 986- a ČSN EN L w h Podle DIN 986-:28 musí odvodňovací a nouzový systém společně odvést dešťvé srážky o intenzitě 5 minutového deště s periodicitou let, který se vyskytuje v dané lokalitě, kde se navrhovaný objekt nachází (i (5,) ). Minimální kapacita odtoku dešťové vody nouzovým přepadem je výsledkem rozdílu mezi deštěm o intenzitě 5 minut při periodicitě let a deště s intenzitou podle ČSN Q NOT = [ i [5, ] - i C ] A Obrázek 7: Pravoúhlý nouzový přepad Pro zaručení optimálního odtoku dešťové vody a zabránění nadměrného zatěžování střechy se musí výška nouzového přepadu navrhovat mezi až 5 cm. Pokud výpočtem vychází celková plocha nouzového přepadu velká a pokud je to z hlediska stavebně konstrukčního řešení možné, lze celkový nouzový přepad rozdělit na větší počet menších. Q NOT i (5, ) i C A Minimální kapacita odtoku dešťové vody nouzovým přepadem nouzových přepadů (l/s) Intenzita 5 minutového deště při periodicitě n =, ( let) pro danou lokalitu (l/s m 2 ) Intenzita deště podle ČSN , která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou i =,3 l/s m 2 Součinitel odtoku (zohlednění součinitele odtoku C je povoleno pouze při výpočtu odtoku dešťové vody při intenzitě i =,3 l/s m 2 ) Půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená podle čl ČSN EN (m 2 ) 46-23

49 3 Montáž 3 Montáž 3. Střešní vtoky Pluvia Základní pravidla Zabudování do střešní konstrukce Připojení střešní hydroizolační fólie Vytápění vtoků Upevnění potrubí Vertikální upevnění s dlouhým hrdlem Upevňovací systém Pluvia První uvedení do provozu

50 3 Montáž 3. Střešní vtoky Pluvia 35 x 35 cm 3.. Základní pravidla Připojovací potrubí střešního vtoku je nutné upevnit ke stavební konstrukci pomocí pevného bodu Pro zabezpečení hydraulické kapacity střešních vtoků je nutné ihned po ukončení izolačních prací střechy namontovat funkční desku a ochranný koš. Pokud nebudou funkční desky instalované, bude v průběhu stavební fáze možné pouze nouzové odvodnění s výrazně sníženým výkonem Je potřeba zabránit uložení připojovacího potrubí v tepelné izolaci. Při napojování střešních hydroizolačních pásů a navařovacích plechů je nutné dbát na to, aby se střešní vtok vlivem ukládání nebo svařování nepoškodil. Obrázek 73: Obrázek 74: Rozměry při montáži v prostupu ve stavební konstrukci Prodloužení základního tělesa v místě instalace 3..2 Zabudování do střešní konstrukce Skládané systémové střešní vtoky 2 l Střecha s lehkou konstrukcí Při montáži do střechy s lehkou konstrukcí je nutné zhotovit pro střešní vtok otvor s následujícími rozměry: Masivní střecha Pro upevnění ve střešní konstrukci se musí použít upevňovací ocelové prvky. 3 x 3 cm Při montáži do masivní střechy je nutné dodržovat následující rozměry: 3 cm Obrázek 72: Montáž před zabetonováním 48-23

51 3 Montáž Střešní vtok se upevní ve střešní konstrukci pomocí zpevňujícího plechu pol. č Střešní konstrukce s parotěsnou zábranou U střešní konstrukce s parotěsnou zábranou se základní těleso pro připojení parotěsné zábrany, a rovněž střešní vtoky montují do střešní konstrukce (masivní střecha, střecha s lehkou konstrukcí, střecha s tepelnou izolací). Příruba s namontovanou fólií se nasadí na základní těleso a upevní pomocí upevňovací desky. Střešní konstrukce s tepelnou izolací Při montáži do střešní konstrukce s tepelnou izolací je nutné dodržovat následující rozměry: 3 x 3 cm 7 cm x 6 cm Montáž do tepelné izolace Vyhloubení otvoru 3 x 3 x 7 cm, délku připojovací trubky prodloužit resp. zkrátit na x + 5 cm. Tepelná izolace vtoku se do vyhloubení tepelné izolace montuje bez upevňovacích ocelových prvků. Systémové střešní vtoky 2 l Masivní střecha a střecha s tepelnou izolací Při montáži do masivní střechy nebo střešní konstrukce s tepelnou izolací je nutné dodržovat následující rozměry: Střešní vtoky se na střešní hydroizolační pás ve střešní konstrukci upevňují pomocí příslušenství příslušenství, např. pomocí připojovacího plechu pro živičnou krytinu. 3 cm 7 cm 6 cm

52 3 Montáž Střešní vtok pro střešní hydroizolační fólie, rovněž i střešní vtok pro živičnou krytinu se upevňují přímo ke konstrukci střechy. Střešní žlab Při montáži střešního vtoku do střešních žlabů je nutné dodržovat následující rozměry: 35 cm 27 x 29 cm Střecha s lehkou konstrukcí V závislosti na materiálu se střešní vtok se střešním žlabem spojí pájením anebo svaří. Při montáži do střechy s lehkou konstrukcí je nutné provést pro uložení střešního vtoku otvor s následujícími rozměry: 3 x 3 cm Střešní vtok DAF 2 l s přírubou pro střešní hydroizolační fólie se ve střešní konstrukci upevní pomocí zpevňujícího plechu pol. č Strešný vtok s přírubou pro střešní žlab Postup montáže Obrázek 75: Vyznačení polohy vtoku Střešní vtok pro živičnou krytinu se oproti tomu může upevnit přímo, bez použití přídavných dílů. Obrázek 76: Vyznačení otvorů pro vtok a šrouby 3 x 3 cm 3 x 3 cm Střešní konstrukce s parotěsnou zábranou Připojení parotěsné zábrany se do střešní konstrukce montuje jako skládaný systémový střešní vtok Pluvia 2 l. Obrázek 77: Těsnění slouží jako šablona 5-23

53 3 Montáž ø 9 mm Obrázek 78: Vyvrtání otvorů pro šrouby Obrázek 84: Osazení ochranného koše pro zachytávání listí 2 68 Obrázek 79: Vystřihnutí otvoru 2 Obrázek 85: Osazení funkční desky Obrázek 8: Osazení těsnění na vtok Obrázek 86: Osazení horního krytu vtoku Obrázek 8: Osazení vtoku ze spodní části žlabu Obrázek 87: Zkompletovaný vtok Obrázek 82: Osazení přítlačné příruby 3 mm 5 Nm Obrázek 83: Utáhnutí matek -23 5

54 3 Montáž Střešní vtoky 25 l Montážní rozměry Při montáži do střešní konstrukce je nutné provést pro uložení střešního vtoku otvor s následujícími rozměry: 28 x 28 cm Obrázek 88: Masivní střecha bez tepelné izolace 28 x 28 cm / ø 28 cm 9 cm Obrázek 89: ø 2 cm Střešní konstrukce s tepelnou izolací 28 x 28 cm / ø 28 cm Obrázek 9: Střecha s lehkou konstrukcí Upevnění ve střešní konstrukci U plochých střech se střešní vtok upevňuje přímo ke střešní konstrukci

55 3 Montáž 3..3 Připojení střešní hydroizolační fólie Při připojení střešní hydroizolační fólie pomocí upevňovací příruby se nesmí používat střešní hydroizolační fólie s potaženým rounem (textilií). Živičná krytina Před pokládáním živičné krytiny se musí připojovací plech zdrsnit a vyčistit pomocí brusného papíru. Dbejte na doporučení výrobce živičného pásu. Střešní hydroizolační fólie Připojení pomocí izolačního límce Při připojení pomocí izolačního límce se střešní hydroizolační fólie spojí s příslušným izolačním límcem. Připojení pomocí upevňovací příruby Fólie se umístí na těsnění příruby a upevní pomocí příruby. Připojovací plech natřete primerem.. Střešní hydroizolační fólii umístěte na střešní vtok. 2. Vyřízněte otvory pro závity šroubů. 3. Upevněte přírubu. 4. Vyřízněte otvor pro střešní vtok. Na suchý primer položte pás živice

56 3 Montáž 3..4 Vytápění vtoků Vytápěcí těleso 23 V 3.2 Upevnění potrubí Vytápěcí těleso nasuňte na odtokovou trubku střešního vtoku Vertikální upevnění s dlouhým hrdlem Změna délky trubek a tvarovek musí být vyrovnána dlouhým hrdlem. Pro tento typ upevnění se musí použít odpovídající pevné body a kluzné body. Dlouhá hrdla musí být vždy upevněna pomocí pevných bodů. Přitom je nutné dodržet následující vzdálenosti: Maximální vzdálenost mezi kluznými body: 5 x průměr potrubí Maximální vzdálenost mezi dvěma dlouhými hrdly: 6 m Maximální vzdálenost mezi dvěma pevnými body: 6 m Vytápěcí pásek 23 V Vytápěcí pásek 23 V omotejte kolem odtokové trubky střešního vtoku a upevněte. max. 6 m 5 x ø max. 6 m Obrázek 9: Maximální vzdálenost mezi dlouhým hrdlem a pevným bodem Hloubka zasunutí trubky do dlouhého hrdla závisí na montážní teplotě. Při montážní teplotě 2 C je hloubka zasunutí,5 cm, při C pouze 8 cm

57 3 Montáž Upevňovací systém Pluvia 2 C.5 cm Upevnění potrubí pomocí upevňovacího systému Pluvia je možné ve dvou variantách: Pomocí trubkových objímek a upevňovacích klínů Pluvia Našroubováním trubkových objímek na nosný C profil 2 6 m Při použití nosných profilů se čtyřhrannými průřezem upevněte trubkovou objímku na nosném profilu pomocí upevňovacího klínu Pluvia. Obrázek 92: Hloubka zasunutí při montážní teplotě 2 C C 8 cm m 3 Obrázek 93: Hloubka zasunutí při montážní teplotě C Tabulka 9: Hloubka zasunutí v závislosti na montážní teplotě d [mm] Hloubka zasunutí [cm] - C C + C +2 C 5-6 6, 8, 9,, , 8, 9, 2,5 Obrázek 94: Upevňovací systém Pluvia do d 2 mm Při použití nosných profilů s C profilem přišroubujte trubkovou objímku k nosnému profilu. Nr. 7 Obrázek 95: Pluvia upevňovací systém d 25 a 35 mm

58 3 Montáž 3.3 První uvedení do provozu Kontrolní body: Kontrola systému Pluvia s realizační dokumentací a hydraulickým výpočtem. Zejména je nutné zkontrolovat: Účinnou plochu střechy Součinitel odtoku Uspořádání, provedení a správnou montáž střešních vtoků Pluvia a příslušné ochrany např. proti vyplavování substrátu. Funkční části musí být zcela smontované a ochranný koš musí být pevně spojený se střešním vtokem Vedení potrubí a průměry trubek Provedení přechodu z úplného plnění na gravitační kanalizaci (uklidňovací úsek) Zhotovení případných čisticích a revizních otvorů Změny od schválené dokumentace se musí zaznamenat do dokumentace. Změny je nutné překontrolovat kontrolním výpočtem Kontrola použitých výrobků. Použít se mohou pouze trubky a tvarovky Geberit, které jsou vhodné pro systém Geberit Pluvia Kontrola upevnění, správného provedení a počtu trubkových objímek Kontrola správného rozmístění a velikost rozměrů nouzových přepadů Plocha střechy se před uvedením do provozu musí vyčistit. Obzvlášť je nutné dbát na to, aby na ploše střechy nezůstaly zbytky obalů a izolačního materiálu Veškeré potrubí střešního odvodňovacího systému se musí propláchnout 56-23

59 4 Údržba 4 Údržba 4. Pravidelná kontrola a údržba Základní pravidla Čištění střešních vtoků Pluvia

60 4 Údržba 4. Pravidelná kontrola a údržba 4.2 Čištění střešních vtoků Pluvia Za kontrolu a údržbu systému pro odvodnění střech Pluvia je zodpovědný majitel budovy. Společnost Geberit doporučuje, aby návrhem intervalů údržby a vykonáváním těchto prací byli pověřeni odborní pracovníci. Tyto práce je nutné vykonávat pravidelně anebo podle místních podmínek a písemně je zaznamenat. Díky tomu je možné posoudit proces stárnutí ploché střechy. Na základě kontrolních a údržbových prací je možné včas rozpoznat a odstranit projevy opotřebování a poškození. Tím se prodlouží životnost střešního odvodňovacího systému. Kromě toho je možné posoudit proces stárnutí střešní konstrukce a dlouhodobě naplánovat sanaci. Čistění střešního vtoku závisí na příslušných místních povětrnostních podmínkách. Proto není možné časově přesně určit intervaly údržby. Práce údržby Odstraňte cizí tělesa jako nečistoty, listí anebo porost na střeše Vyčistěte střešní vtok a funkční desku Čištění střešního vtoku: Interval údržby Interval údržby zvolte tak, aby se zamezilo ucpání střešního vtoku Interval údržby zvolte tak, aby se zamezilo ucpání střešního vtoku, nejméně však jednou za rok Kontrolní a údržbové práce je nutné vykonávat pravidelně nebo podle potřeby a písemně je zaznamenat. Po bouřkách musí majitel budovy nebo jím pověřený pracovník zkontrolovat střešní odvodňovací systém. Pravidelná údržba ploché střechy, odvodňovacích žlabů a střešních vtoků zaručuje trvale bezpečné a optimální odvodnění střech. Obrázek 96: Čištění střešního vtoku Pluvia 2 l Základní pravidla Střešní odvodňovací systém Pluvia je nenáročný na údržbu V okolí střešního vtoku Pluvia je potřeba udržovat 5 cm širokou zónu bez vegetace (např. použitím stabilizační vrstvy kameniva). Nečistoty, jako např. listí anebo porost, je potřeba pravidelně odstraňovat, aby se zabránilo tvorbě humusu anebo ucpání Čištění se musí pravidelně vykonávat podle příslušných povětrnostních podmínek a zahrnuje také celou plochu střechy, odvodňovací žlaby a nouzové přepady Abychom zabránili znečištění a ucpání potrubí při kritických skladbách střešního pláště, je nutné zajistit jeho pravidelné čištění. Obrázek 97: Čištění střešního vtoku Pluvia 25 l 58-23

61

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

Izolovaný komínový systém BokraSLIM Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM+ PDM SLIM Strana 4 Proti dešťová manžeta SLIM Roura SLIM 0,25 / 0,5

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více