Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok

2 1. Charakteristika školy a základní údaje: Škola Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří mezi školy s nižším počtem žáků a tříd. Je to škola málotřídní dvoutřídní s 1. stupněm ZŠ, s ročníkem. Dále sdružujeme jednotřídní mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Školským úřadem v Náchodě byla naše škola zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Červený Kostelec. Od získala naše škola právní subjektivitu Základní údaje Název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostelec Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová

3 1. 4. Součásti školy Typ školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Kapacita: škola 35 žáků IZO: školní družina 21 žáků mateřská škola 25 dětí školní jídelna 47 obědů Rozdělení žáků do tříd Ve školním roce na ZŠ pracovaly dvě třídy: I. třída s 1., 4. a 5. ročníkem II. třída s 2. a 3. ročníkem Od září navštěvovalo školu 29 žáků. Byli rozděleni do tříd takto: I. třída 1. ročník 5 žáků 4. ročník 5 žáků 5. ročník 4 žáků II. třída - 2. ročník 7 žáků 3. ročník 8 žáků V průběhu druhého pololetí se jedna žákyně 5. ročníku odstěhovala a počet žáků klesl na 28. Na škole pracovalo 1 oddělení školní družiny, kam bylo zapsáno na počátku školního roku 20 žáků. Do mateřské školy nastoupilo na pravidelnou docházku 25 dětí, všichni zapsáni na celodenní docházku. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 24 školáků, 7 dospělých a střídavý počet dětí z MŠ podle aktuální docházky.

4 2. Přehled učebních plánů a materiální zabezpečení Učební dokumenty Na základní škole se již pátým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice, č.j. 177/07, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je tak již zaveden ve všech ročnících. V ZŠ v každém ročníku přistupují pedagogové k výuce podle vlastních učebních plánů vypracovaných na jednotlivé měsíce a podle spojení ročníků tak, aby bylo splněno učivo předepsané osnovami a dané učebním plánem ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice. Školní družina pracuje podle vlastního ŠVP pro ŠD. Ke zkvalitnění práce ve ŠD bychom potřebovali mnohem větší prostory, neboť stávající jsou velmi stísněné a nevyhovují hygieně. Paní vychovatelka proto využívá i náhradní prostory jako je tělocvična, školní dvorek, školní třídy, co nejčastěji pobývá s dětmi venku vycházky, lesní hřiště apod. Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP s názvem Život na vesnici po celý rok. Tento program byl přepracován, aktualizován a upraven podle nových potřeb a skutečností. ČŠI v Hradci Králové potvrdila, že náš ŠVP PV je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání Materiální vybavení Vybavení pořízené z projektu EU Peníze školám Na základě žádosti o finanční podporu pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost jsme získali pro naši školu dotaci na tyto klíčové aktivity:

5 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií Z projektu EU peníze školám byly pořízeny 2 interaktivní tabule - do každé třídy jedna - včetně dataprojektorů, ozvučení a notebooků, dále jeden notebook navíc, který mohou využívat učitelé při přípravě na vyučování. Tím dále zajímavou formou zpřístupňují žákům učivo, zpestřují hodiny, které se tak stávají zábavnější a zajímavější. Učitelky vytvořily pro žáky téměř 200 výukových materiálů DUM, které jsou využívány v běžné výuce. Jedná se o materiály na : Český jazyk pro 3. a 4. ročník - vyjmenovaná slova Anglický jazyk pro ročník - procvičování slovný zásoby Přírodověda pro ročník - živá a neživá příroda Vlastivěda pro 4. a 5. ročník - naše vlast, Evropa, historie Prvouka pro ročník - živá a neživá příroda Čtení pro 3. a 4. ročník - pracovní listy k čítance 3 (Studio 1+1) Matematika geometrie pro ročník Hudební výchova V rámci vzdělávání absolvovaly všechny učitelky celkem 14 školení na zlepšení informací v oblasti práce s počítačem a interaktivní tabulí Zařízení z vlastních zdrojů Ve škole je pro žáky i učitele k dispozici učebna výpočetní techniky s pěti počítači vybavenými připojením k internetu. Slouží k pravidelné výuce ICT v 5. ročníku. Dále ji žáci využívají při nepravidelných návštěvách v odpoledních hodinách, kdy si na výukových programech procvičují probrané učivo. Postupně podle možností dokupujeme další nové výukové programy. Všechny uvedené přístroje a zařízení využívá ve své činnosti i školní družina. Další dva počítače, které jsou na škole k dispozici všem pracovníkům, jsou v kanceláři školy a v kanceláři školní jídelny. Oba dva jsou také připojeny na internet. Další počítač s výukovými programy (není připojen na internet) je umístěn v I. třídě, kde si žáci mohou střídavě procvičovat právě probírané učivo individuálně. Z didaktické techniky vlastní škola dva kazetové magnetofony, dva magnetofony s CD přehrávačem, zpětný projektor, radiopřijímače, dva multifunkční přístroje kopírka, tiskárna a skener jeden černobílý, druhý barevný. V loňském roce byly instalovány nové školní celozelené a zároveň magnetické tabule a 3 pojízdné magnetické tabule. Průběžně také obnovujeme sortiment školních potřeb.

6 Na tělesnou výchovu využíváme vlastní tělocvičnu se základním vybavením, školní dvorek, hřiště u místní Sokolovny a přírodní prostory, které nám nabízí okolí školy. Pravidelně se všichni žáci ZŠ i předškoláci z MŠ účastní plavecké výuky v Náchodě. V MŠ je dětem k dispozici televizor a videopřehrávač, starý promítací přístroj na diapozitivy, CD přehrávač, DVD přehrávač, byla zakoupena nová kopírka do kanceláře MŠ. Na školní zahradě je k dispozici herní věž se skluzavkou, žebříkem, sítí a chodníkem a pískoviště. To prošlo letos o prázdninách rekonstrukcí, aby splňovalo bezpečnostní předpisy. V herně mají děti k dispozici nový nábytek, kuchyňku. Často také využívají školní tělocvičnu a dvorek. 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi Pedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Vzdělání Úvazek Délka praxe Dodatek Ředitelka školy Mgr. Jitka VŠ 100 % 31 let Švidroňová Učitelka ZŠ Mgr. Irena Šubrtová VŠ 100 % 35 let Učitelka ZŠ Zdeňka Burešová SŠ 54,5 % 17 let Nekvalifikovaná Vychovatelka ŠD Zdeňka Burešová SŠ 59,8 % 17let Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Dis. Radka Nývltová - Laštovičková Dis. Hana Řeháková Dis. Kateřina Flousková VOŠ 6 roků T.č. na mateřské dovolené VOŠ 94,8% 13 let VOŠ 94,8% 1 rok Zastupující učitelka za MD Nepedagogičtí pracovníci: Pracovní Jméno zařazení Úvazek Ekonomka Blanka Hrubá 30% Vedoucí ŠJ Blanka Hrubá 25% Kuchařka Zdeňka Hanušová 100 % Školnice ZŠ Magda Nývltová 65 % Topič Magda Nývltová 30 % Školnice MŠ Soňa Balášová 40 %

7 3. 3. Zaměstnanci na dohodu: Pracovní zařazení Jméno Počet hodin Drobná údržba a opravy Radoslav Nývlt 7 hodin měsíčně Praní prádla Soňa Balášová 12 hodin měsíčně Správa webových stránek Ondřej Švec 60 hodin ročně Všechna místa na škole jsou kvalifikovaně obsazená, pouze několik hodin výchov je vyučováno nekvalifikovaně, i když paní vychovatelka má pedagogické vzdělání, ale ne vysokoškolské. Svou vedlejší práci však vykonává velmi svědomitě. Důvod k tomuto kroku je velmi jednoduchý. Není možné sehnat na školu vysokoškolsky kvalifikovaného učitele, který by k nám dojížděl kvůli několika hodinám roztroušených do celého týdne a zároveň měl kvalifikaci i na práci ve ŠD. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se dále vzdělávají a prohlubují své znalosti v kursech DVPP pořádaných Centrem vzdělávání v Náchodě, ale i v Hradci Králové a jinde (viz. dále). 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Koncem ledna se na všech spádových školách Červeného Kostelce konal zápis do 1. ročníku školního roku K nám přišlo k zápisu 12 budoucích žáčků se svými rodiči. Rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky a oběma bylo vyhověno. Do nového školního roku tak nastoupí 10 nových prvňáčků. Školu opouští 3 žáci 5. ročníku, kteří budou pokračovat v dokončení povinné školní docházky na Základní škole V. Hejny v Červeném Kostelci. Na přelomu května a června se konal zápis do MŠ. Na 12 uvolněných míst bylo podáno 17 žádostí o přijetí do MŠ. Několika zájemcům tedy nemohlo být vyhověno. Všichni se záporným rozhodnutím souhlasili, nikdo si nepodal odvolání. Kapacita MŠ bude od září plně obsazena, tj. máme zapsáno celkem 25 žáků, z toho překvapivě 16 předškoláků.

8 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání v jednotlivých ročnících na konci školního roku: žáci, kteří dokončili ročník na naší škole Ročník Žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Hodnocení žáků V letošním školním roce byly v prvním pololetí uděleny dvě snížené známky z chování, obě žákům 5. ročníku za opakované porušování školního řádu (krádeže) Integrovaní žáci Ve škole byli na začátku školního roku tři žáci s postižením, jeden s individuálním vzdělávacím plánem, další dva zatím bez IVP Údaje o zameškaných hodinách Omluvené hodiny za školní rok podle jednotlivých ročníků: Ročník Počet omluvených hodin Průměr na žáka Celkem Vysoký počet zameškaných hodin byl způsoben vleklou epidemií spály na naší škole. Nebyla zaznamenána žádná neomluvená hodina.

9 6. Spolupráce Spolupráce s rodiči Škola dobře spolupracuje s rodiči. Během roku jsme uspořádali dvě společné schůzky rodičů žáků ZŠ i MŠ a s rodiči školáků jsme se nepravidelně setkávali při konzultačních hodinách vyhlášených většinou při čtvrtletním hodnocení žáků nebo při domluvených individuálních schůzkách podle potřeby. Pro rodiče a přátele školy byly připraveny Vánoční besídka a besídka ke Svátku matek v MŠ, pálení čarodějnic na zahradě MŠ, na závěr školního roku společné opékání vuřtů a rozloučení s předškoláky. Pro rodiče prvňáčků pak Svátek slabikáře. Rodiče přispívají různým materiálem na pracovní a výtvarnou výchovu apod Spolupráce s Radou školy Rada školy vznikla na naší škole Pracuje ve tříčlenném složení. Přijímá podněty pro změny ve školní práci jak v MŠ tak i v ZŠ, schvaluje výroční zprávy a změny ve ŠVP Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je tradičně na vysoké úrovni. I když obě školní budovy jsou nyní ve zdánlivě dobrém stavu, (nová okna, dveře, oplocení kolem budov, napojení obou školních budov na místní kanalizaci, obnovené vstupní schodiště a opravena ochranná zídka kolem školy, natřené všechny dveře a zárubně, vyměněna podlaha včetně krytiny v herně MŠ), je stále ještě co vylepšovat. Letos o prázdninách došlo k veliké opravě ve školní budově byly opraveny propadající se podlahy v obou třídách školní budovy a parkety nahrazeny dřevotřískovými deskami a novým linoleem. Došlo k celkové rekonstrukci již nevyhovujícího sociálního zařízení ve škole byla vyměněna všechna WC, upraveny rozvody vody a elektřiny, obklady stěn a nová dlažba a celková výmalba sociálního zařízení a šatny. Byla také opravena veranda v MŠ a rekonstrukcí prošlo i pískoviště vše z rozpočtu zřizovatele. Z vlastních zdrojů (z naspořené rezervy) jsme dále nechali obě třídy kompletně vymalovat, zakoupili nový nábytek do tříd (všechny skříně) vyměnili linoleum na chodbičce, do skladu ŠJ zakoupili nový regál na potraviny a myčku nádobí. Škola i školka se skví novotou a může přivítat nové žáky.

10 6. 4. Spolupráce s dalšími složkami Úzce spolupracujeme s Městským kulturním střediskem, které nám nabízí různé kulturní akce pro žáky, s místním Sokolem a Hasiči, s pobočkou Městské knihovny v Olešnici apod. 7. Vzdělávání pedagogických i provozních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Švidroňová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Hana Řeháková, Dis. Kateřina Flousková, Dis. - Novela právních předpisů - Setkání ředitelů ZŠ RVP ZV - Interaktivní tabule a PC pro učitele - Interaktivní tabule a PC pro učitele - Taneční a pohybová výchova - Hudebně výrazové prostředky podzimu - Léto v hodinách RDPD Nepedagogičtí pracovníci: Blanka Hrubá Zdenka Hanušová - Hygienické minimum - Školní stravování - Hygienické minimum 8. Údaje o mimoškolních aktivitách Zájmové kroužky: Kroužek Sportovní hry Hra na flétnu Angličtina pro druháčky Kreativní kroužek Logopedie Vedoucí Zdeňka Burešová Zdeňka Burešová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Hana Řeháková Všechny tyto zájmové útvary pracovaly pravidelně jednou týdně. Kromě toho navštěvovaly děti jak při hodinách výuky tak i při každé jiné příležitosti počítačovou učebnu, kde si pod dozorem pedagogů, kteří neměli

11 právě přímou vyučovací povinnost, mohli procvičovat a prohlubovat poznatky z vyučování zábavnější formou na výukových programech schválených MŠMT Akce konané během školního roku ve škole, školní družině i v mateřské škole: Září: - slavnostní zahájení školního roku - společná schůzka rodičů žáků ZŠ a MŠ - návštěva výstavy o Vízmburku v knihovně v Červeném Kostelci - návštěva výstavy 650 let Červeného Kostelce - poznej svého psa vystoupení a přednáška o tom, jak se správně chovat ke psům - MŠ návštěva domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci Říjen: - Olešenské posvícení pochod s medvědem do Červeného Kostelce a účast na mši za živé i mrtvé v kostele sv. Jakuba - Beseda s policií ČR ochrana za mimořádných situací - sběr plodů pro lesní zvěř, předání členům mysliveckého sdružení (402 kg) - zahájení práce zájmových kroužků hra na flétnu - sportovní hry - kreativní kroužek - angličtina pro druháčky - pohádka z tašky p. Holasové O kohoutkovi a slepičce v MŠ - podzimní dílny pro rodiče a děti v MŠ Listopad: - podzimní listování - zahájení plaveckého výcviku ZŠ i MŠ - konzultační hodiny pro rodiče - jablíčkový den celoškolní projekt - účast v soutěži střediska volného času Bájo v České Skalici Říše ryb Prosinec: - vánoční výzdoba školy, rozsvěcení vánočního stromu před školou a zpívání na školních schodech - děti z MŠ zpívání u BETLÉMA instalovaného u restaurace - Vánoční spirála aneb čtyři týdny do Vánoc zahájení družinové hry - tvoříme nepečené cukroví v MŠ - Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ - Výlet Hrádek u Nechanic výstava Vánoce na zámku

12 - účast ZŠ na generální zkoušce vánoční besídky v MŠ Jak zvířátka našla domov - vánoční besídka pro rodiče a přátele MŠ - vlastní vánoční besídka, nadílka a pracovní dílny pro žáky školy - vycházka ke krmelci nadílka pro zvířátka Leden: - zakončení plaveckého výcviku předáním Mokrých vysvědčení - výroba dárečků pro budoucí prvňáčky ve ŠD - zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2013/ pololetní vysvědčení Únor: - vystoupení kouzelníka Waldiny v MŠ - maškarní rej v MŠ Březen: - vynášení Morany MŠ - divadelní představení v Č.K. Hody, hody, doprovody - souvislá pedagogická praxe Judity Špulákové Duben: - Barevný týden týdenní projekt v mateřské škole - Děti našemu městu vystoupení žáků v městském divadle - Výstava prací Děti našemu městu účast v soutěži k jubileu města Červený Kostelec - Návštěva místní knihovny - Konzultační hodiny pro rodiče - Putování za dinosaury, hledání kostí, šipkovaná - MŠ - společné stavění a zdobení Májky a pálení čarodějnic Květen: - testování žáků 5. ročníku - výroba dárečků pro maminky k svátku - společná schůzka rodičů žáků ZŠ a MŠ - jarní besídka dětí MŠ Kytičky a zahradníci Červen: - společný výlet ZŠ a MŠ do Letohradu návštěva Muzea řemesel a Tvrze Orlice - dětský den v MŠ - loutkové divadlo v MŠ Jak kozlík zachránil princeznu - Svátek slabikáře prvňáčci svým rodičům a známým

13 - rozloučení s budoucími prvňáčky a opékání uzenin zakončené spaním ve školce - Cirkus ve škole návštěva a vystoupení Cirkusu na školním dvoře - školní nocování spojené s různými sportovními hrami, soutěží v poznávání přírody, opékáním vuřtů, stezkou odvahy - turnaj v Pexesu - netradiční zakončení školního roku ve vyklizených třídách, vyhodnocení a ocenění žáků za účast ve výtvarné soutěži Děti našemu městu 9. Kontroly Kontroly provedené Českou školní inspekcí Poslední kontrola ČŠI byla provedena na škole ve dnech 16., 17. a 19. dubna Zpráva z této inspekce je uložena ve školní dokumentaci pod č.j. ČŠI / Poslední kontrola ČŠI na mateřské škole proběhla 7. a 11. listopadu Zpráva z této inspekce uložena ve školní dokumentaci pod č.j / Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány V září 2012 byl proveden vnitřní audit ve školní jídelně. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 byla provedena v listopadu 2012 u paní Blanky Hrubé ekonomky, hospodářky a vedoucí školního stravování paní Ivanou Dolanskou interním auditorem. Závěr: účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem. V lednu 2013 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného se závěrem. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Během roku navštívila školu několikrát pracovnice majetkového odboru MěÚ paní Petrů, která sleduje stav budov a jsou ji hlášeny potřebné opravy a požadavky do rozpočtu na další kalendářní rok týkající se správy budov. Během roku byly provedeny pravidelné kontroly hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí, revize BOZP a PO, el. spotřebičů, hromosvodů, žebříků, elektrických spotřebičů apod.

14 10. Závěr Školní rok byl v základní škole slavnostně ukončen v pátek předáním vysvědčení. V mateřské škole provoz pokračoval pro přihlášené děti až do Poté byl provoz přerušen a obnoven Závěrečné ustanovení Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Červeném Kostelci, Olešnici za školní rok byla schválena radou školy, projednána na pedagogické radě a schválena všemi pedagogickými pracovníky školy. 12. Přílohy Výroční zpráva o hospodaření za rok Zpráva o poskytování informací za rok Vlastní hodnocení školy za období Výroční zpráva byla zaslána: Městskému úřadu v Červeném Kostelci jako našemu zřizovateli V Červeném Kostelci Olešnici dne Zapsala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy

15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 I. Hospodaření s prostředky od KÚ v Hradci Králové A. Příjmy: celkem ,- Kč Z toho: - limit objemu prostředků na platy pedagogů ,- Kč - limit objemu prostředků na platy nepedagogů ,- Kč - objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků ,- Kč - příděl do FKSP ,- Kč - objem ostatních neinvestičních výdajů ONIV ,- Kč III. IV. V. B. Výdaje: celkem ,- Kč Z toho: - prostředky na platy ,- Kč - zákonné odvody ,- Kč - z toho - sociální pojištění ,- Kč - zdravotní pojištění ,- Kč - příděl do FKSP ,- Kč - ostatní neinvestiční výdaje ,- Kč - z toho - učebnice 5 589,- Kč - pracovní oděvy 1 107,- Kč - školní pomůcky 0,- Kč - odporná literatura a časopisy 0,- Kč - plavecký výcvik 3 600,- Kč - DVPP 1 500,- Kč - zákonné pojištění 924,- Kč - náhrada mezd v nemoci ,- Kč - stravování mzd. náklady 9 420,- Kč Rozpočet byl čerpán průběžně tak, aby nedošlo k překročení limitu mzdových ani ostatních nákladů a aby dané prostředky byly čerpány účelně a spravedlivě vzhledem k jednotlivým organizačním složkám naší organizace. (viz. přiložené čerpání dotací ze státního rozpočtu příloha č. 1).

16 II. Hospodaření s prostředky MÚ v Červeném Kostelci Rozpočet pro rok 2012 činil od zřizovatele - Města Červený Kostelec ,- Kč, které byly postupně poukazovány na účet školy u Komerční banky a průběžně dle potřeby byly tyto svěřené prostředky čerpány tak, aby nedošlo k deficitu v bance. Během roku bylo na úplatách za poskytování vzdělávání a školských služeb vybráno školné ,- Kč, které bylo také zaúčtováno jako příjmy organizace. Z fondu rezerv bylo vybráno ,- Kč. Další příjmy tvořily úroky a ostatní výnosy (4 781,22 Kč). Celkové příjmy tedy činily ,22 Kč. Podle doporučení Města byl rozpočet rozdělen do několika kapitol. V jednotlivých kapitolách docházelo během roku k přesunům finančních objemů podle současných potřeb. Podrobné čerpání je zaznamenáno na příloze č. 2 čerpání dotací od zřizovatele). Celkem bylo vyčerpáno ,05 Kč Celkový hospodářský výsledek školy činí za rok ,17 Kč. Žádost o schválení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování do fondu rezerv byla podána MÚ v Červeném Kostelci. Hospodářský výsledek byl schválen a převeden do fondu rezerv. V roce 2013 počítáme s vyčerpáním fondu rezerv na obnovu zařízení v základní i mateřské škole např. nákup nového nábytku do obou tříd ZŠ, vymalování obou tříd ZŠ, nákup regálu do skladu ŠJ, nákup nové myčky nádobí do ŠJ, dokoupení kancelářského nábytku do MŠ. Obnovu linolea na chodbě školy atp. podle finančních možností.

17 III. Hospodaření s prostředky z dotace EU peníze školám Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ takto: V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovanými OP VK se naší škole poskytuje dotace ve výši ,- Kč V první fázi obdržela naše škola ,40 Kč. Ve druhé fázi jsme dostali zbytek dotace ,60 Kč. V tomto roce byl celý obnos dočerpán na nákup druhé interaktivní tabule s projektorem a ozvučením, jednoho notebooku, školení pedagogických pracovníků a cestovné a na mzdové náklady na tvorbu digitálních učebních materiálů, které s projektem nezbytně souvisí. viz příloha č. 2 Celková dotace byla vyčerpána a projekt bude ukončen závěrečnou monitorovací zprávou v srpnu Vypracovala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy V Červeném Kostelci Olešnici

18

19

20 12.2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 V období od do nebyla na naší škole evidována žádná ústní ani písemná žádost o poskytnutí informace, ani žádná stížnost, podnět nebo oznámení. Vypracováno na základě Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vypracovala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy V Červeném Kostelci Olešnici Na vědomí : Městský úřad Červený Kostelec

21 12.3. Vlastní hodnocení školy za školní rok Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 2. Základní údaje Název školy: Olešnice 190 Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostele Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Webové stránky: www. skolaolesnice.org Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová Součásti školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Dle zřizovací listiny umožňuje základní škola plnit povinnou školní docházku na 1. stupni ZŠ a poskytuje základní vzdělání podle vzdělávacích programů daných zákonem č.561/2004 Sb. Od školního roku a postupně dále se zaváděl do výuky vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice vytvořený na základě Rámcového vzdělávacího programu. Jedno oddělení mateřské školy pracuje podle Školního vzdělávacího programu Život na vesnici po celý rok. V tomto školním roce byla kapacita MŠ zcela naplněna. Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců školy. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a v odpoledních hodinách v rámci zájmových kroužků, které škola každý rok nabízí. 3. Oblasti hodnocení školy : 1. V oblasti koncepce vzdělávání - ve školním roce se již ve všech ročnících vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ

22 Olešnice utvořeného podle RVP daného MŠMT. Postupně docházelo k zapracovávání změn vyplývajících z potřeb a nařízení RVP. - učební plán respektuje počty hodin stanovené vzdělávacím programem v jednotlivých ročnících, škola si upravuje pouze vnitřní uspořádání v rámci jednotlivých předmětů podle seskupení ročníků v daném školním roce 2. V oblasti personální - na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor - vyučovací předměty jsou obsazovány kvalifikovaně, pouze v některých předmětech se využívá praxe vychovatelky školní družiny (předměty výchovného charakteru), která má středoškolské pedagogické vzdělání - dále si paní učitelka i paní vychovatelka dokončily vzdělání v jazykovém kurzu Brána jazyků vykonáním zkoušky jazykové úrovně B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - stále umožňujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatního personálu, zvyšování počítačové gramotnosti pedagogů, všechny učitelky za ZŠ se účastní vzdělávacích kurzů v rámci zapojení do projekte EU peníze školám (o projektu dále) - v MŠ pracují dvě plně kvalifikované paní učitelky, v současné době je jedna na MD a na její místo jako zástup nastoupila také plně kvalifikovaná učitelka - konkrétní personální obsazení školy a délku praxe pedagogických pracovníků možno najít ve výroční zprávě o činnosti školy za rok 2012/ pro další vzdělávání pedagogických pracovníků využívá škola Pedagogické a vzdělávací centrum v Náchodě a NIDV Praha s pobočkou v Hradci Králové, využívá i vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogicko psychologickou poradnou v Náchodě 3. V oblasti pedagogického procesu - efektivně využíváme vyučovací hodiny se zařazováním nových metod a forem práce se žáky, využíváme spojených ročníků při spolupráci mladších a starších dětí (vzájemná kontrola, pomoc v nesnázích...) - žáci se účastnili různých soutěží při motivaci k učení a sportu (matematický Klokan, lehká atletika, vybíjená, soutěže ve třídách, mezi třídami apod.) - více a efektivněji využíváme počítačů ve výuce, žáci mají možnost vyhledávání informací na internetu - díky zapojení do projektu EU peníze školám jsme na školu zakoupili dvě interaktivní tabule s dataprojektory a notebooky, které jsou využívány v hodinách velmi často. Využíváme také prací, které byly v rámci zapojení do projektu vypracovány jako DUMY digitální učební materiály. - častěji začleňujeme témata problematiky ochrany člověka za mimořádných situací a ochrany dětí před škodlivými a patologickými jevy podle vypracovaného minimálního preventivního programu - žákům umožňujeme účastnit se plavecké výuky po celou dobu školní docházky na naší ZŠ i v posledním ročníku docházky do MŠ 4. V oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými potřebami - v MŠ se paní učitelka věnuje dětem s logopedickými problémy

23 - malý počet žáků ve třídách zajišťuje individuální přístup ke každému žákovi - diferencovanou práci v jednotlivých vyučovacích předmětech - vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování 5. V oblasti mimoškolní výchovy - umožňujeme docházku do školní družiny žákům všech ročníků, kteří ji nezbytně potřebují (k tomu potřebujeme rozšíření prostor pro práci ŠD, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám) - organizujeme na škole každoročně několik různých zájmových kroužků - propagujeme tělovýchovu v obci (Sokol) - organizujeme několik jednorázových mimoškolních akcí v průběhu každého školního roku přehled každoročně ve výroční zprávě 6. V oblasti vybavení školy - v obou třídách ZŠ i ve ŠD máme výškově stavitelné lavice i židličky - postupně podle finančních možností inovujeme a aktualizujeme některé školní pomůcky - v počítačové učebně máme k dispozici pět počítačů a jeden notebook a další dva pro zaměstnance jeden v ZŠ a jeden v MŠ, který využívá i ŠJ. Všechny jsou připojeny na internet - díky projektu EU peníze do škol jsme obě třídy vybavili interaktivní tabulí s dataprojektorem a učitelky mají k dispozici dva notebooky, na kterých si mohou připravovat digitální učební materiály pro zkvalitnění a zpestření výuky žáků - doplňujeme školní knihovnu o nové tituly nejen knižní (hlavně různé encyklopedie a jiné zdroje informací), ale i časopisy a digitální nosiče - rozšířili jsme nabídku výukových programů na PC o další nové 7. V oblasti prezentace školy - K dispozici jsou webové stránky školy s úřední deskou, adresa je - na nich jsou zveřejněny výroční zprávy školy a další vybraná dokumentace - školu také prezentujeme na webových stránkách Červeného Kostelce, uveřejňujeme články do červenokosteleckého zpravodaje a v jiných médiích - zajišťujeme účast veřejnosti na školních i mimoškolních akcích (besídky v MŠ i ZŠ, Svátek slabikáře, pracovní dílny, společné akce s rodiči hlavně v MŠ apod.) 8. V oblasti spolupráce s rodiči - spolupracujeme s radou školy, již několik podnětů vznesených na RŠ bylo úspěšně realizováno - organizujeme pravidelné konzultační hodiny a schůzky s rodiči - nejedná se jen o běžnou informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky, ale představuje to především osobní kontakty, jednání s učiteli a ostatními vyučujícími - individuální pohovory s rodiči problémových dětí

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010 2011 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013 2014 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008 2009 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009 2010 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006 2007 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2005 2006 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více