Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok

2 1. Charakteristika školy a základní údaje: Škola Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří mezi školy s nižším počtem žáků a tříd. Je to škola málotřídní dvoutřídní s 1. stupněm ZŠ, s ročníkem. Dále sdružujeme jednotřídní mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Školským úřadem v Náchodě byla naše škola zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Červený Kostelec. Od získala naše škola právní subjektivitu Základní údaje Název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostelec Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová

3 1. 4. Součásti školy Typ školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Kapacita: škola 35 žáků IZO: školní družina 21 žáků mateřská škola 25 dětí školní jídelna 47 obědů Rozdělení žáků do tříd Ve školním roce na ZŠ pracovaly dvě třídy: I. třída s 1., 4. a 5. ročníkem II. třída s 2. a 3. ročníkem Od září navštěvovalo školu 29 žáků. Byli rozděleni do tříd takto: I. třída 1. ročník 5 žáků 4. ročník 5 žáků 5. ročník 4 žáků II. třída - 2. ročník 7 žáků 3. ročník 8 žáků V průběhu druhého pololetí se jedna žákyně 5. ročníku odstěhovala a počet žáků klesl na 28. Na škole pracovalo 1 oddělení školní družiny, kam bylo zapsáno na počátku školního roku 20 žáků. Do mateřské školy nastoupilo na pravidelnou docházku 25 dětí, všichni zapsáni na celodenní docházku. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 24 školáků, 7 dospělých a střídavý počet dětí z MŠ podle aktuální docházky.

4 2. Přehled učebních plánů a materiální zabezpečení Učební dokumenty Na základní škole se již pátým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice, č.j. 177/07, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je tak již zaveden ve všech ročnících. V ZŠ v každém ročníku přistupují pedagogové k výuce podle vlastních učebních plánů vypracovaných na jednotlivé měsíce a podle spojení ročníků tak, aby bylo splněno učivo předepsané osnovami a dané učebním plánem ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice. Školní družina pracuje podle vlastního ŠVP pro ŠD. Ke zkvalitnění práce ve ŠD bychom potřebovali mnohem větší prostory, neboť stávající jsou velmi stísněné a nevyhovují hygieně. Paní vychovatelka proto využívá i náhradní prostory jako je tělocvična, školní dvorek, školní třídy, co nejčastěji pobývá s dětmi venku vycházky, lesní hřiště apod. Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP s názvem Život na vesnici po celý rok. Tento program byl přepracován, aktualizován a upraven podle nových potřeb a skutečností. ČŠI v Hradci Králové potvrdila, že náš ŠVP PV je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání Materiální vybavení Vybavení pořízené z projektu EU Peníze školám Na základě žádosti o finanční podporu pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost jsme získali pro naši školu dotaci na tyto klíčové aktivity:

5 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií Z projektu EU peníze školám byly pořízeny 2 interaktivní tabule - do každé třídy jedna - včetně dataprojektorů, ozvučení a notebooků, dále jeden notebook navíc, který mohou využívat učitelé při přípravě na vyučování. Tím dále zajímavou formou zpřístupňují žákům učivo, zpestřují hodiny, které se tak stávají zábavnější a zajímavější. Učitelky vytvořily pro žáky téměř 200 výukových materiálů DUM, které jsou využívány v běžné výuce. Jedná se o materiály na : Český jazyk pro 3. a 4. ročník - vyjmenovaná slova Anglický jazyk pro ročník - procvičování slovný zásoby Přírodověda pro ročník - živá a neživá příroda Vlastivěda pro 4. a 5. ročník - naše vlast, Evropa, historie Prvouka pro ročník - živá a neživá příroda Čtení pro 3. a 4. ročník - pracovní listy k čítance 3 (Studio 1+1) Matematika geometrie pro ročník Hudební výchova V rámci vzdělávání absolvovaly všechny učitelky celkem 14 školení na zlepšení informací v oblasti práce s počítačem a interaktivní tabulí Zařízení z vlastních zdrojů Ve škole je pro žáky i učitele k dispozici učebna výpočetní techniky s pěti počítači vybavenými připojením k internetu. Slouží k pravidelné výuce ICT v 5. ročníku. Dále ji žáci využívají při nepravidelných návštěvách v odpoledních hodinách, kdy si na výukových programech procvičují probrané učivo. Postupně podle možností dokupujeme další nové výukové programy. Všechny uvedené přístroje a zařízení využívá ve své činnosti i školní družina. Další dva počítače, které jsou na škole k dispozici všem pracovníkům, jsou v kanceláři školy a v kanceláři školní jídelny. Oba dva jsou také připojeny na internet. Další počítač s výukovými programy (není připojen na internet) je umístěn v I. třídě, kde si žáci mohou střídavě procvičovat právě probírané učivo individuálně. Z didaktické techniky vlastní škola dva kazetové magnetofony, dva magnetofony s CD přehrávačem, zpětný projektor, radiopřijímače, dva multifunkční přístroje kopírka, tiskárna a skener jeden černobílý, druhý barevný. V loňském roce byly instalovány nové školní celozelené a zároveň magnetické tabule a 3 pojízdné magnetické tabule. Průběžně také obnovujeme sortiment školních potřeb.

6 Na tělesnou výchovu využíváme vlastní tělocvičnu se základním vybavením, školní dvorek, hřiště u místní Sokolovny a přírodní prostory, které nám nabízí okolí školy. Pravidelně se všichni žáci ZŠ i předškoláci z MŠ účastní plavecké výuky v Náchodě. V MŠ je dětem k dispozici televizor a videopřehrávač, starý promítací přístroj na diapozitivy, CD přehrávač, DVD přehrávač, byla zakoupena nová kopírka do kanceláře MŠ. Na školní zahradě je k dispozici herní věž se skluzavkou, žebříkem, sítí a chodníkem a pískoviště. To prošlo letos o prázdninách rekonstrukcí, aby splňovalo bezpečnostní předpisy. V herně mají děti k dispozici nový nábytek, kuchyňku. Často také využívají školní tělocvičnu a dvorek. 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi Pedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Vzdělání Úvazek Délka praxe Dodatek Ředitelka školy Mgr. Jitka VŠ 100 % 31 let Švidroňová Učitelka ZŠ Mgr. Irena Šubrtová VŠ 100 % 35 let Učitelka ZŠ Zdeňka Burešová SŠ 54,5 % 17 let Nekvalifikovaná Vychovatelka ŠD Zdeňka Burešová SŠ 59,8 % 17let Učitelka MŠ Učitelka MŠ Učitelka MŠ Dis. Radka Nývltová - Laštovičková Dis. Hana Řeháková Dis. Kateřina Flousková VOŠ 6 roků T.č. na mateřské dovolené VOŠ 94,8% 13 let VOŠ 94,8% 1 rok Zastupující učitelka za MD Nepedagogičtí pracovníci: Pracovní Jméno zařazení Úvazek Ekonomka Blanka Hrubá 30% Vedoucí ŠJ Blanka Hrubá 25% Kuchařka Zdeňka Hanušová 100 % Školnice ZŠ Magda Nývltová 65 % Topič Magda Nývltová 30 % Školnice MŠ Soňa Balášová 40 %

7 3. 3. Zaměstnanci na dohodu: Pracovní zařazení Jméno Počet hodin Drobná údržba a opravy Radoslav Nývlt 7 hodin měsíčně Praní prádla Soňa Balášová 12 hodin měsíčně Správa webových stránek Ondřej Švec 60 hodin ročně Všechna místa na škole jsou kvalifikovaně obsazená, pouze několik hodin výchov je vyučováno nekvalifikovaně, i když paní vychovatelka má pedagogické vzdělání, ale ne vysokoškolské. Svou vedlejší práci však vykonává velmi svědomitě. Důvod k tomuto kroku je velmi jednoduchý. Není možné sehnat na školu vysokoškolsky kvalifikovaného učitele, který by k nám dojížděl kvůli několika hodinám roztroušených do celého týdne a zároveň měl kvalifikaci i na práci ve ŠD. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se dále vzdělávají a prohlubují své znalosti v kursech DVPP pořádaných Centrem vzdělávání v Náchodě, ale i v Hradci Králové a jinde (viz. dále). 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Koncem ledna se na všech spádových školách Červeného Kostelce konal zápis do 1. ročníku školního roku K nám přišlo k zápisu 12 budoucích žáčků se svými rodiči. Rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky a oběma bylo vyhověno. Do nového školního roku tak nastoupí 10 nových prvňáčků. Školu opouští 3 žáci 5. ročníku, kteří budou pokračovat v dokončení povinné školní docházky na Základní škole V. Hejny v Červeném Kostelci. Na přelomu května a června se konal zápis do MŠ. Na 12 uvolněných míst bylo podáno 17 žádostí o přijetí do MŠ. Několika zájemcům tedy nemohlo být vyhověno. Všichni se záporným rozhodnutím souhlasili, nikdo si nepodal odvolání. Kapacita MŠ bude od září plně obsazena, tj. máme zapsáno celkem 25 žáků, z toho překvapivě 16 předškoláků.

8 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání v jednotlivých ročnících na konci školního roku: žáci, kteří dokončili ročník na naší škole Ročník Žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Hodnocení žáků V letošním školním roce byly v prvním pololetí uděleny dvě snížené známky z chování, obě žákům 5. ročníku za opakované porušování školního řádu (krádeže) Integrovaní žáci Ve škole byli na začátku školního roku tři žáci s postižením, jeden s individuálním vzdělávacím plánem, další dva zatím bez IVP Údaje o zameškaných hodinách Omluvené hodiny za školní rok podle jednotlivých ročníků: Ročník Počet omluvených hodin Průměr na žáka Celkem Vysoký počet zameškaných hodin byl způsoben vleklou epidemií spály na naší škole. Nebyla zaznamenána žádná neomluvená hodina.

9 6. Spolupráce Spolupráce s rodiči Škola dobře spolupracuje s rodiči. Během roku jsme uspořádali dvě společné schůzky rodičů žáků ZŠ i MŠ a s rodiči školáků jsme se nepravidelně setkávali při konzultačních hodinách vyhlášených většinou při čtvrtletním hodnocení žáků nebo při domluvených individuálních schůzkách podle potřeby. Pro rodiče a přátele školy byly připraveny Vánoční besídka a besídka ke Svátku matek v MŠ, pálení čarodějnic na zahradě MŠ, na závěr školního roku společné opékání vuřtů a rozloučení s předškoláky. Pro rodiče prvňáčků pak Svátek slabikáře. Rodiče přispívají různým materiálem na pracovní a výtvarnou výchovu apod Spolupráce s Radou školy Rada školy vznikla na naší škole Pracuje ve tříčlenném složení. Přijímá podněty pro změny ve školní práci jak v MŠ tak i v ZŠ, schvaluje výroční zprávy a změny ve ŠVP Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je tradičně na vysoké úrovni. I když obě školní budovy jsou nyní ve zdánlivě dobrém stavu, (nová okna, dveře, oplocení kolem budov, napojení obou školních budov na místní kanalizaci, obnovené vstupní schodiště a opravena ochranná zídka kolem školy, natřené všechny dveře a zárubně, vyměněna podlaha včetně krytiny v herně MŠ), je stále ještě co vylepšovat. Letos o prázdninách došlo k veliké opravě ve školní budově byly opraveny propadající se podlahy v obou třídách školní budovy a parkety nahrazeny dřevotřískovými deskami a novým linoleem. Došlo k celkové rekonstrukci již nevyhovujícího sociálního zařízení ve škole byla vyměněna všechna WC, upraveny rozvody vody a elektřiny, obklady stěn a nová dlažba a celková výmalba sociálního zařízení a šatny. Byla také opravena veranda v MŠ a rekonstrukcí prošlo i pískoviště vše z rozpočtu zřizovatele. Z vlastních zdrojů (z naspořené rezervy) jsme dále nechali obě třídy kompletně vymalovat, zakoupili nový nábytek do tříd (všechny skříně) vyměnili linoleum na chodbičce, do skladu ŠJ zakoupili nový regál na potraviny a myčku nádobí. Škola i školka se skví novotou a může přivítat nové žáky.

10 6. 4. Spolupráce s dalšími složkami Úzce spolupracujeme s Městským kulturním střediskem, které nám nabízí různé kulturní akce pro žáky, s místním Sokolem a Hasiči, s pobočkou Městské knihovny v Olešnici apod. 7. Vzdělávání pedagogických i provozních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Švidroňová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Hana Řeháková, Dis. Kateřina Flousková, Dis. - Novela právních předpisů - Setkání ředitelů ZŠ RVP ZV - Interaktivní tabule a PC pro učitele - Interaktivní tabule a PC pro učitele - Taneční a pohybová výchova - Hudebně výrazové prostředky podzimu - Léto v hodinách RDPD Nepedagogičtí pracovníci: Blanka Hrubá Zdenka Hanušová - Hygienické minimum - Školní stravování - Hygienické minimum 8. Údaje o mimoškolních aktivitách Zájmové kroužky: Kroužek Sportovní hry Hra na flétnu Angličtina pro druháčky Kreativní kroužek Logopedie Vedoucí Zdeňka Burešová Zdeňka Burešová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Hana Řeháková Všechny tyto zájmové útvary pracovaly pravidelně jednou týdně. Kromě toho navštěvovaly děti jak při hodinách výuky tak i při každé jiné příležitosti počítačovou učebnu, kde si pod dozorem pedagogů, kteří neměli

11 právě přímou vyučovací povinnost, mohli procvičovat a prohlubovat poznatky z vyučování zábavnější formou na výukových programech schválených MŠMT Akce konané během školního roku ve škole, školní družině i v mateřské škole: Září: - slavnostní zahájení školního roku - společná schůzka rodičů žáků ZŠ a MŠ - návštěva výstavy o Vízmburku v knihovně v Červeném Kostelci - návštěva výstavy 650 let Červeného Kostelce - poznej svého psa vystoupení a přednáška o tom, jak se správně chovat ke psům - MŠ návštěva domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci Říjen: - Olešenské posvícení pochod s medvědem do Červeného Kostelce a účast na mši za živé i mrtvé v kostele sv. Jakuba - Beseda s policií ČR ochrana za mimořádných situací - sběr plodů pro lesní zvěř, předání členům mysliveckého sdružení (402 kg) - zahájení práce zájmových kroužků hra na flétnu - sportovní hry - kreativní kroužek - angličtina pro druháčky - pohádka z tašky p. Holasové O kohoutkovi a slepičce v MŠ - podzimní dílny pro rodiče a děti v MŠ Listopad: - podzimní listování - zahájení plaveckého výcviku ZŠ i MŠ - konzultační hodiny pro rodiče - jablíčkový den celoškolní projekt - účast v soutěži střediska volného času Bájo v České Skalici Říše ryb Prosinec: - vánoční výzdoba školy, rozsvěcení vánočního stromu před školou a zpívání na školních schodech - děti z MŠ zpívání u BETLÉMA instalovaného u restaurace - Vánoční spirála aneb čtyři týdny do Vánoc zahájení družinové hry - tvoříme nepečené cukroví v MŠ - Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ - Výlet Hrádek u Nechanic výstava Vánoce na zámku

12 - účast ZŠ na generální zkoušce vánoční besídky v MŠ Jak zvířátka našla domov - vánoční besídka pro rodiče a přátele MŠ - vlastní vánoční besídka, nadílka a pracovní dílny pro žáky školy - vycházka ke krmelci nadílka pro zvířátka Leden: - zakončení plaveckého výcviku předáním Mokrých vysvědčení - výroba dárečků pro budoucí prvňáčky ve ŠD - zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2013/ pololetní vysvědčení Únor: - vystoupení kouzelníka Waldiny v MŠ - maškarní rej v MŠ Březen: - vynášení Morany MŠ - divadelní představení v Č.K. Hody, hody, doprovody - souvislá pedagogická praxe Judity Špulákové Duben: - Barevný týden týdenní projekt v mateřské škole - Děti našemu městu vystoupení žáků v městském divadle - Výstava prací Děti našemu městu účast v soutěži k jubileu města Červený Kostelec - Návštěva místní knihovny - Konzultační hodiny pro rodiče - Putování za dinosaury, hledání kostí, šipkovaná - MŠ - společné stavění a zdobení Májky a pálení čarodějnic Květen: - testování žáků 5. ročníku - výroba dárečků pro maminky k svátku - společná schůzka rodičů žáků ZŠ a MŠ - jarní besídka dětí MŠ Kytičky a zahradníci Červen: - společný výlet ZŠ a MŠ do Letohradu návštěva Muzea řemesel a Tvrze Orlice - dětský den v MŠ - loutkové divadlo v MŠ Jak kozlík zachránil princeznu - Svátek slabikáře prvňáčci svým rodičům a známým

13 - rozloučení s budoucími prvňáčky a opékání uzenin zakončené spaním ve školce - Cirkus ve škole návštěva a vystoupení Cirkusu na školním dvoře - školní nocování spojené s různými sportovními hrami, soutěží v poznávání přírody, opékáním vuřtů, stezkou odvahy - turnaj v Pexesu - netradiční zakončení školního roku ve vyklizených třídách, vyhodnocení a ocenění žáků za účast ve výtvarné soutěži Děti našemu městu 9. Kontroly Kontroly provedené Českou školní inspekcí Poslední kontrola ČŠI byla provedena na škole ve dnech 16., 17. a 19. dubna Zpráva z této inspekce je uložena ve školní dokumentaci pod č.j. ČŠI / Poslední kontrola ČŠI na mateřské škole proběhla 7. a 11. listopadu Zpráva z této inspekce uložena ve školní dokumentaci pod č.j / Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány V září 2012 byl proveden vnitřní audit ve školní jídelně. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 byla provedena v listopadu 2012 u paní Blanky Hrubé ekonomky, hospodářky a vedoucí školního stravování paní Ivanou Dolanskou interním auditorem. Závěr: účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem. V lednu 2013 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného se závěrem. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Během roku navštívila školu několikrát pracovnice majetkového odboru MěÚ paní Petrů, která sleduje stav budov a jsou ji hlášeny potřebné opravy a požadavky do rozpočtu na další kalendářní rok týkající se správy budov. Během roku byly provedeny pravidelné kontroly hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí, revize BOZP a PO, el. spotřebičů, hromosvodů, žebříků, elektrických spotřebičů apod.

14 10. Závěr Školní rok byl v základní škole slavnostně ukončen v pátek předáním vysvědčení. V mateřské škole provoz pokračoval pro přihlášené děti až do Poté byl provoz přerušen a obnoven Závěrečné ustanovení Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Červeném Kostelci, Olešnici za školní rok byla schválena radou školy, projednána na pedagogické radě a schválena všemi pedagogickými pracovníky školy. 12. Přílohy Výroční zpráva o hospodaření za rok Zpráva o poskytování informací za rok Vlastní hodnocení školy za období Výroční zpráva byla zaslána: Městskému úřadu v Červeném Kostelci jako našemu zřizovateli V Červeném Kostelci Olešnici dne Zapsala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy

15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 I. Hospodaření s prostředky od KÚ v Hradci Králové A. Příjmy: celkem ,- Kč Z toho: - limit objemu prostředků na platy pedagogů ,- Kč - limit objemu prostředků na platy nepedagogů ,- Kč - objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků ,- Kč - příděl do FKSP ,- Kč - objem ostatních neinvestičních výdajů ONIV ,- Kč III. IV. V. B. Výdaje: celkem ,- Kč Z toho: - prostředky na platy ,- Kč - zákonné odvody ,- Kč - z toho - sociální pojištění ,- Kč - zdravotní pojištění ,- Kč - příděl do FKSP ,- Kč - ostatní neinvestiční výdaje ,- Kč - z toho - učebnice 5 589,- Kč - pracovní oděvy 1 107,- Kč - školní pomůcky 0,- Kč - odporná literatura a časopisy 0,- Kč - plavecký výcvik 3 600,- Kč - DVPP 1 500,- Kč - zákonné pojištění 924,- Kč - náhrada mezd v nemoci ,- Kč - stravování mzd. náklady 9 420,- Kč Rozpočet byl čerpán průběžně tak, aby nedošlo k překročení limitu mzdových ani ostatních nákladů a aby dané prostředky byly čerpány účelně a spravedlivě vzhledem k jednotlivým organizačním složkám naší organizace. (viz. přiložené čerpání dotací ze státního rozpočtu příloha č. 1).

16 II. Hospodaření s prostředky MÚ v Červeném Kostelci Rozpočet pro rok 2012 činil od zřizovatele - Města Červený Kostelec ,- Kč, které byly postupně poukazovány na účet školy u Komerční banky a průběžně dle potřeby byly tyto svěřené prostředky čerpány tak, aby nedošlo k deficitu v bance. Během roku bylo na úplatách za poskytování vzdělávání a školských služeb vybráno školné ,- Kč, které bylo také zaúčtováno jako příjmy organizace. Z fondu rezerv bylo vybráno ,- Kč. Další příjmy tvořily úroky a ostatní výnosy (4 781,22 Kč). Celkové příjmy tedy činily ,22 Kč. Podle doporučení Města byl rozpočet rozdělen do několika kapitol. V jednotlivých kapitolách docházelo během roku k přesunům finančních objemů podle současných potřeb. Podrobné čerpání je zaznamenáno na příloze č. 2 čerpání dotací od zřizovatele). Celkem bylo vyčerpáno ,05 Kč Celkový hospodářský výsledek školy činí za rok ,17 Kč. Žádost o schválení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování do fondu rezerv byla podána MÚ v Červeném Kostelci. Hospodářský výsledek byl schválen a převeden do fondu rezerv. V roce 2013 počítáme s vyčerpáním fondu rezerv na obnovu zařízení v základní i mateřské škole např. nákup nového nábytku do obou tříd ZŠ, vymalování obou tříd ZŠ, nákup regálu do skladu ŠJ, nákup nové myčky nádobí do ŠJ, dokoupení kancelářského nábytku do MŠ. Obnovu linolea na chodbě školy atp. podle finančních možností.

17 III. Hospodaření s prostředky z dotace EU peníze školám Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ takto: V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovanými OP VK se naší škole poskytuje dotace ve výši ,- Kč V první fázi obdržela naše škola ,40 Kč. Ve druhé fázi jsme dostali zbytek dotace ,60 Kč. V tomto roce byl celý obnos dočerpán na nákup druhé interaktivní tabule s projektorem a ozvučením, jednoho notebooku, školení pedagogických pracovníků a cestovné a na mzdové náklady na tvorbu digitálních učebních materiálů, které s projektem nezbytně souvisí. viz příloha č. 2 Celková dotace byla vyčerpána a projekt bude ukončen závěrečnou monitorovací zprávou v srpnu Vypracovala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy V Červeném Kostelci Olešnici

18

19

20 12.2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 V období od do nebyla na naší škole evidována žádná ústní ani písemná žádost o poskytnutí informace, ani žádná stížnost, podnět nebo oznámení. Vypracováno na základě Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vypracovala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy V Červeném Kostelci Olešnici Na vědomí : Městský úřad Červený Kostelec

21 12.3. Vlastní hodnocení školy za školní rok Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 2. Základní údaje Název školy: Olešnice 190 Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostele Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Webové stránky: www. skolaolesnice.org Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová Součásti školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Dle zřizovací listiny umožňuje základní škola plnit povinnou školní docházku na 1. stupni ZŠ a poskytuje základní vzdělání podle vzdělávacích programů daných zákonem č.561/2004 Sb. Od školního roku a postupně dále se zaváděl do výuky vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice vytvořený na základě Rámcového vzdělávacího programu. Jedno oddělení mateřské školy pracuje podle Školního vzdělávacího programu Život na vesnici po celý rok. V tomto školním roce byla kapacita MŠ zcela naplněna. Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců školy. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a v odpoledních hodinách v rámci zájmových kroužků, které škola každý rok nabízí. 3. Oblasti hodnocení školy : 1. V oblasti koncepce vzdělávání - ve školním roce se již ve všech ročnících vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ

22 Olešnice utvořeného podle RVP daného MŠMT. Postupně docházelo k zapracovávání změn vyplývajících z potřeb a nařízení RVP. - učební plán respektuje počty hodin stanovené vzdělávacím programem v jednotlivých ročnících, škola si upravuje pouze vnitřní uspořádání v rámci jednotlivých předmětů podle seskupení ročníků v daném školním roce 2. V oblasti personální - na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor - vyučovací předměty jsou obsazovány kvalifikovaně, pouze v některých předmětech se využívá praxe vychovatelky školní družiny (předměty výchovného charakteru), která má středoškolské pedagogické vzdělání - dále si paní učitelka i paní vychovatelka dokončily vzdělání v jazykovém kurzu Brána jazyků vykonáním zkoušky jazykové úrovně B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - stále umožňujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatního personálu, zvyšování počítačové gramotnosti pedagogů, všechny učitelky za ZŠ se účastní vzdělávacích kurzů v rámci zapojení do projekte EU peníze školám (o projektu dále) - v MŠ pracují dvě plně kvalifikované paní učitelky, v současné době je jedna na MD a na její místo jako zástup nastoupila také plně kvalifikovaná učitelka - konkrétní personální obsazení školy a délku praxe pedagogických pracovníků možno najít ve výroční zprávě o činnosti školy za rok 2012/ pro další vzdělávání pedagogických pracovníků využívá škola Pedagogické a vzdělávací centrum v Náchodě a NIDV Praha s pobočkou v Hradci Králové, využívá i vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogicko psychologickou poradnou v Náchodě 3. V oblasti pedagogického procesu - efektivně využíváme vyučovací hodiny se zařazováním nových metod a forem práce se žáky, využíváme spojených ročníků při spolupráci mladších a starších dětí (vzájemná kontrola, pomoc v nesnázích...) - žáci se účastnili různých soutěží při motivaci k učení a sportu (matematický Klokan, lehká atletika, vybíjená, soutěže ve třídách, mezi třídami apod.) - více a efektivněji využíváme počítačů ve výuce, žáci mají možnost vyhledávání informací na internetu - díky zapojení do projektu EU peníze školám jsme na školu zakoupili dvě interaktivní tabule s dataprojektory a notebooky, které jsou využívány v hodinách velmi často. Využíváme také prací, které byly v rámci zapojení do projektu vypracovány jako DUMY digitální učební materiály. - častěji začleňujeme témata problematiky ochrany člověka za mimořádných situací a ochrany dětí před škodlivými a patologickými jevy podle vypracovaného minimálního preventivního programu - žákům umožňujeme účastnit se plavecké výuky po celou dobu školní docházky na naší ZŠ i v posledním ročníku docházky do MŠ 4. V oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými potřebami - v MŠ se paní učitelka věnuje dětem s logopedickými problémy

23 - malý počet žáků ve třídách zajišťuje individuální přístup ke každému žákovi - diferencovanou práci v jednotlivých vyučovacích předmětech - vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování 5. V oblasti mimoškolní výchovy - umožňujeme docházku do školní družiny žákům všech ročníků, kteří ji nezbytně potřebují (k tomu potřebujeme rozšíření prostor pro práci ŠD, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám) - organizujeme na škole každoročně několik různých zájmových kroužků - propagujeme tělovýchovu v obci (Sokol) - organizujeme několik jednorázových mimoškolních akcí v průběhu každého školního roku přehled každoročně ve výroční zprávě 6. V oblasti vybavení školy - v obou třídách ZŠ i ve ŠD máme výškově stavitelné lavice i židličky - postupně podle finančních možností inovujeme a aktualizujeme některé školní pomůcky - v počítačové učebně máme k dispozici pět počítačů a jeden notebook a další dva pro zaměstnance jeden v ZŠ a jeden v MŠ, který využívá i ŠJ. Všechny jsou připojeny na internet - díky projektu EU peníze do škol jsme obě třídy vybavili interaktivní tabulí s dataprojektorem a učitelky mají k dispozici dva notebooky, na kterých si mohou připravovat digitální učební materiály pro zkvalitnění a zpestření výuky žáků - doplňujeme školní knihovnu o nové tituly nejen knižní (hlavně různé encyklopedie a jiné zdroje informací), ale i časopisy a digitální nosiče - rozšířili jsme nabídku výukových programů na PC o další nové 7. V oblasti prezentace školy - K dispozici jsou webové stránky školy s úřední deskou, adresa je - na nich jsou zveřejněny výroční zprávy školy a další vybraná dokumentace - školu také prezentujeme na webových stránkách Červeného Kostelce, uveřejňujeme články do červenokosteleckého zpravodaje a v jiných médiích - zajišťujeme účast veřejnosti na školních i mimoškolních akcích (besídky v MŠ i ZŠ, Svátek slabikáře, pracovní dílny, společné akce s rodiči hlavně v MŠ apod.) 8. V oblasti spolupráce s rodiči - spolupracujeme s radou školy, již několik podnětů vznesených na RŠ bylo úspěšně realizováno - organizujeme pravidelné konzultační hodiny a schůzky s rodiči - nejedná se jen o běžnou informovanost rodičů prostřednictvím žákovské knížky, ale představuje to především osobní kontakty, jednání s učiteli a ostatními vyučujícími - individuální pohovory s rodiči problémových dětí

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011 2012 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010 2011 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013 2014 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009 2010 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008 2009 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007 2008 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006 2007 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2005 2006 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více