Výdaje na financování programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výdaje na financování programů"

Transkript

1 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Kancelář prezidenta republiky Pořízení a tech. obnova invest. majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu Pořízení bytů pro poslance Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Poslanecká sněmovna Parlamentu Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Senát Parlamentu Pořízení a tech. obnova invest. majetku Úřadu vlády Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Úřad vlády Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu 400 Bezpečnostní informační služba Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území ČR Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Ministerstvo zahraničních věcí Rozvoj mobilní komunikační infrastruktury Rozvoj operačně takt. systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil Rozvoj a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností Zabezpečení krizového řízení Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj strategického zpravodajství Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj taktického průzkumu Rozvoj vzdušného průzkumu Rozvoj pátracích senzorů Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Rozvoj a modernizace protiletadlového vojska Rozvoj a modernizace chemického vojska Rozvoj sil územní obrany a záchranného systému Rozvoj výcvikových zařízení pozemních sil Zkvalitnění výcviku a života pozemních sil Civilní ochrana, nevojenská část Rozvoj a modernizace taktického letectva

2 122 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Rozvoj a modernizace vrtulníkového letectva Rozvoj a modernizace specielního letectva Rozvoj a modernizace PLRV Rozvoj systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Rozvoj logistiky vzdušných sil a PLRV Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil a PLRV Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinár. operacích Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR Výcvikové aktivity se zahraniční účastí Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády Bezpečnostní investice NATO Ostatní zahraniční aktivity Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení Modernizace a rozvoj dopravních systémů Rozvoj opravárenství a zkušebnictví Rozvoj kontejnerizace a manipulačních prostředků Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ost. materiálem Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Rozvoj školství a vzdělávání Náhrada objektů vydaných v restitucích Rozvoj bytového programu Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Ministerstvo obrany Pořízení a technická obnova investičního majetku NBÚ Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Národní bezpečnostní úřad Pořízení a technická obnova invest. majetku Kanceláře veřejného ochránce práv Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Kancelář Veřejného ochránce práv Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva financí Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU na centrální úrovni řízení Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS) Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU v územních finančních orgánech Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS) Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU v orgánech správy cel Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT ministerstva financí Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT daňové správy Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT správy cel Pořízení,obnova a provozování registrů a evidencí Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy a WEB Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Systémová integrace informačních systémů resortu MF Ministerstvo financí

3 123 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy služeb zaměstnanosti Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče Realizace informačního systému státní sociální podpory Realizace informačního systému MPSV Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu Ministerstvo práce a sociálních věcí Reprodukce investičního majetku pracovišť MV Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb Reforma veřejné správy Převod správních činností Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností Národní program přípravy ČR na členství v EU Rozvoj a obnova infrastruktury komunikačních systémů rezortu - HELIOS Rozvoj a obnova centrálních informačních systémů Obnova koncových zařízeních informačních a komunikačních systémů Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů Reprodukce movitého investičního majetku policejních útvarů Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení Reprodukce investičního majetku tělovýchovných a sportovních zařízení Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT ministerstva vnitra Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT - Policie ČR Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT - územních orgánů státní správy Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT - HELIOS Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT - HSIZS - PEGAS Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení,obnova a provozování inform.systémů územních orgánů státní správy Rozvoj a obnova materiálně-technické základny vědeckovýzkumné činnosti Materielně-technické zabezpečení vědecko-výzkumných úkolů Ministerstvo vnitra Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků Prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími klimatickými vlivy Revitalizace říčních systémů Drobné vodohospodářské ekologické akce Národní program přípravy ČR na členství v EU Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo životního prostředí

4 124 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy bytového fondu Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí Podpora hypotéčního úvěrování Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou Podpora regionálního rozvoje Obnova venkova Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Ministerstvo pro místní rozvoj Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Grantová agentura Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem Podpora opatření k úsporám energiíí Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví Posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo průmyslu a obchodu Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu Výstavba a obnova místních komunikací Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Podpora výstavby pražského metra Výstavba a technická obnova staveb MHD Podpora pořízení a obnovy vozidel městské hromadné dopravy Podpora pořízení a obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Ministerstvo dopravy a spojů Repodukce majetku ve správě ČTÚ Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Český telekomunikační úřad Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod Podpora reprodukce investičního majetku lesního hopodářství a zemědělství Protipovodňová opatření Odstranění škod způsobených povodní MZe Odstranění škod způsobených povodní MZe Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo zemědělství

5 125 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT Výstavba a obnova budov a staveb základních škol Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje základních škol Výstavba a obnova budov a staveb středních škol Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje středních škol Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol Rozvoj materielně tech. základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže Výstavba a obnova sportovních zařízení Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Podpora informační gramotnosti Podpora výzkumu a vývoje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Reprodukce investičního majetku v působnosti MK Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Záchrana architektonického dědictví Reprodukce majetku ve správě MK Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU Náhrada objektů vydaných v restitucích Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví Rehabilitace památníků bojů za svobodu,nezávislost a demokracii Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo kultury Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ Vybavení nemocnic,poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními Státní podpora humanitárních projektů Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací zřízených MZ Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č.493/ Státní podpora občanských sdružení Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo zdravotnictví Reprodukce investičního majetku MS a organizací systému řízení resortu Výstavba soudů a státních zastupitelství Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství Výstavba objektů vazebních věznic a věznic Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Reprodukce investičního majetku organizací vědy a výzkumu Podpora řešení úkolů vědy a výzkumu Ministerstvo spravedlnosti

6 126 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro veřejné informační systémy Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování resortních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Úřad pro veřejné informační systémy Pořízení a technická obnova invest. majetku Úřadu pro ochranu osobních údajů Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Úřad pro ochranu osobních údajů Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování resortních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Úřad průmyslového vlastnictví Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Český statistický úřad Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti ČÚZK Informační systém katastru nemovitostí Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu Český úřad zeměměřický a katastrální Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování resortních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Komise pro cenné papíry Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ČBÚ Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Český báňský úřad Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ÚOHS Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování resortních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ústavního soudu Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Ústavní soud 2 000

7 127 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu Akademie věd Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas. a televizní vysílání Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace Vytvoření a udržování nouzových zásob ropy a ropných produktů Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Správa státních hmotných rezerv Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Státní úřad pro jadernou bezpečnost Reprodukce majetku okresních úřadů Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Pořízení,obnova a provozování informačních systémů veřejné správy Okresní úřady Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKÚ Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů Nejvyšší kontrolní úřad Náhrady objektů vydaných v restituci Reforma veřejné správy Operace státních finančních aktiv Technická opatření v pásmech ochrany vod Akční plán realizace státní informační politiky Výstavba a obnova infrastruktury finanovaná úvěry přijatými KOB(ČMZRB) Ostatní účelově určené výdaje na financování reprodukce majetku Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství Dotace poskytované obcím Všeobecná pokladní správa financování programů

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 Kancelář prezidenta republiky 58 360 58 360 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více