časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu"

Transkript

1 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

2 slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky hospodaření za tři čtvrtletí roku. Náš provozní zisk před odpisy meziročně vzrostl o 4 % na 64,7 mld. Kč, čistý zisk meziročně vzrostl o 27 % na 33,4 mld. Kč. Za růstem zisku stojí hlavně vyšší výroba v jaderných elektrárnách, nárůst výroby v rumunském větrném parku a také mimořádné finanční náklady v loňském roce. Negativně naopak působí vývoj v Albánii, kde nedošlo k naplnění dohody o postupném narovnání regulatorních podmínek ze strany albánského regulačního úřadu a státu. V celoroční predikci jsme vývoj v Albánii zahrnuli, očekáváme provozní zisk před odpisy ve výši 85 mld. Kč a čistý zisk 40 mld. Kč. Ostatní naše aktivity se navzdory problémům evropské ekonomiky vyvíjejí lépe než plán, předpokládáme proto pouze mírný pokles celoročních výsledků oproti roku Většina naší konkurence pociťuje dopady ekonomické krize a rostoucí regulace citelněji. Aktivními opatřeními a úspěšným prodejem elektřiny na více let dopředu se nám podařilo tyto vlivy oddálit, v dalších letech nás ale zasáhnou již naplno. Máme strategii, jak nepříznivému vývoji čelit, tu jsme představili v září. Nyní je třeba, aby každý z nás udělal pro splnění společných cílů maximum. Děkuji všem za dosažené výsledky a přeji úspěšné poslední týdny roku. Daniel Beneš generální ředitel ČEZ, a. s.

3 Z obsahu svět ČEZ 4 téma 8 Ve fondu kvalifikovaných investorů je od listopadu letošního roku kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. K nim jsme ještě přidali devět dalších společností, které vlastní především fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. Úspěšně jsme tak dokončili převod našich obnovitelných zdrojů na území České republiky do tohoto fondu. rozhovor 14 Alan Svoboda V tomto vydání ČEZ News se hned několikrát mluví o uhlí. Řeč na něj dojde také v rozhovoru s Alanem Svobodou, který i přes těžká jednání s dodavateli věří, že smírné řešení sporů právě kolem uhlí je možné. Kde ale optimistou není, to jsou otázky evropské regulace energetiky. Jak cestuje plyn? Pokud čekáte, že plyn může mezi zeměmi putovat jedině potrubím, vyvedeme vás z omylu. Díky zkapalňování a zpětnému zplynění může plyn cestovat třeba mezi Katarem a Barcelonou klidně i na lodi. Zkapalněním totiž zmenší svůj objem až šestsetkrát, do podpalubí se ho tedy vejde víc než dost. energetika 22 na návštěvě 28 Uhlí, kam se podíváš Jak jsme už řekli, v tomto vydání ČEZ News se nemálo mluví o uhlí. A tak jsme se zajeli podívat do úpravny uhlí v Ledvicích. Čekal nás tam rachot pásů, lomoz sypajícího se uhlí a závěje uhelného prachu. Zkrátka, toto není místo pro slabší nátury, ale místo je to zajímavé. Skoro by se dalo říct, vzhledem k tomu uhlí všude kolem, že pekelně. naše principy ČEZ NEWS 11/2012 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 3/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Štěpán Vorlíček REDAKCE Marika Klíčová ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 3/1444, Praha 4, tel.: , NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz GRAFICKOU ÚPRAVU, DTP A TISK pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: 6395, ISSN:

4 aktuality svět ČEZ foto: archiv, Shutterstock Fotoeditorial Oranžových hřišť jsou už dvě stovky Děti z Horních Počernic mají od října nové bezpečné místo na hraní krásné dopravní hřiště u Základní školy Stolinská. Jde o jubilejní, dvousté Oranžové hřiště postavené z příspěvků Nadace ČEZ. Slavnostního otevření se zúčastnili i Jan Železný a Petr Bříza, sportovní legendy a velké vzory pro mnohé holky a kluky. Šárka Samková Číslo měsíce 40 miliard čistého zisku, tedy o 2 % méně než loni, Skupina ČEZ očekává vydělat za celý rok Výhled výsledků hospodaření reflektuje vývoj v Albánii, výsledky ostatních aktivit jsou naopak nad plánem. Obnovitelné zdroje 1,5 TWh Jaderné elektrárny 22,3 TWh Přečerpávací elektrárny 0,5 TWh Uhelné elektrárny 23,6 TWh Hospodářské Výsledky Výroba roste díky jádru Meziroční růst 4 % zaznamenala výroba našich zdrojů na území ČR, když za tři čtvrtletí letošního roku dosáhla celkového objemu 47,9 TWh. Přispěly k tomu hlavně jaderné elektrárny, jejichž výroba se meziročně zvýšila o 8 %. Jaderná elektrárna Dukovany navýšila instalovaný výkon, v Temelíně se zase dařilo zkracovat délky odstávek. Šárka Samková 4

5 Měření Statistika není nuda Anebo možná trochu je, ale o tom, že získané údaje jsou rozhodně cenné, ví ČEZ Měření svoje. Díky výsledkům tzv. statistické výběrové zkoušky (SVZ) totiž o několik let prodlouží životnost tisíců elektroměrů. Z určeného souboru elektroměrů, kterým končí úřední ověření, je Českým metrologickým institutem náhodně vybrán malý vzorek. Pouze tyto přístroje pak musí být vymontovány ze sítě a projít zatěžkávací zkouškou. A pokud uspějí, považují se za ověřené i všechny ostatní z daného souboru, vysvětluje princip fungování zkoušky Pavel Zamouřil z ČEZ Měření. Ač je elektroměry podle nové legislativy možné statisticky ověřovat teprve od letošního roku, úspěšně jich zkouškou prošlo již na padesát tisíc. O tento počet se tak sníží počet výměn elektroměrů v síti v roce 2013, doplňuje Pavel Zamouřil. Gabriela Pátková teplárna Stop prachu v Ledvicích Počet elektroměrů s prošlým ověřením Počet elektroměrů ověřených SVZ Rumunsko Největší větrná farma v Evropě Připojením 216. turbíny předběhl rumunský Fantanele a Cogealac svého konkurenta ve Skotsku a s celkovým instalovaným výkonem 540 megawattů se stal největší pevninskou větrnou farmou v Evropě. Větrný park leží na zcela unikátním pozemku jedné ze dvou největrnějších oblastí v Evropě. Po dobu svého, byť i neúplného provozu vyrobil park jen za prvních devět měsíců tohoto roku elektrickou energii v objemu 655,9 GWh. Prakticky to znamená, že jsme dodali elektřinu do více než 600 tisíc rumunských domácností. Další turbíny jsou k síti připojovány každým dnem. Všech 240 o výkonu 600 MW by mělo být plně v provozu již na konci tohoto roku. Barbora Půlpánová O další teplárenskou lokalitu s roční dodávkou tepla přes 2400 TJ se v říjnu rozrostla ČEZ Teplárenská (TAS). Nově nabízí a dodává teplo z Teplárny Trmice jak odběratelům v samotných Trmicích, tak v Ústí nad Labem a nejbližším okolí. TAS rovněž zahájila dodávky tepla do Bíliny přepojením plynových kotelen v lokalitě Pražské Předměstí a napojením středu města na centrální zásobování teplem prostřednictvím horkovodního napáječe z Elektrárny Ledvice. Třetím a neméně důležitým projektem, který se podařilo na podzim TAS zahájit, je napojování města Ledvice na soustavu centrálního zásobování teplem, a nahrazení tak stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. V řeči čísel to bude znamenat odstranění 7,6 t emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny. Realizace tohoto projektu, který je součástí iniciativy Stop prach, začala po dvouleté přípravě 9. října slavnostním symbolickým výkopem přímo v centru města. Renata Skupníková 5

6 aktuality svět ČEZ foto: archiv turecko 11 tisíc pilot v Egemeru Na jihovýchodním pobřeží Turecka finišují zemní práce a pilotáž na paroplynové elektrárně Egemer, která je vůbec prvním paroplynem v rámci zahraničních akvizic ČEZ. Elektrárnu typu multi-shaft (dvě plynové turbíny, dva třítlaké horizontální spalinové kotle a jedna parní turbína) staví společnost Egemer, která je dceřinou společností společného podniku (JV) Skupiny ČEZ a turecké skupiny Akkök. Samotné staveniště se zvedlo na pět metrů nad hladinu moře a pilotáž představovala 10 tisíc sypaných a tisíc betonových pilot. Nejkritičtější částí stavby, která právě v těchto dnech probíhá, je vybudování 1,4 km dlouhého přivaděče mořské vody. Uložení, betonáž a zásyp totiž probíhají pod mořskou hladinou v hloubce až deset metrů. Elektrárna Egemer by měla začít dodávat elektřinu do sítě v polovině roku Renata Skupníková Vítězství ČEZ opět na stupních vítězů dohled Elektrárny v přímém přenosu Sledovat 33 elektráren v reálném čase dokáže nové Dohledové centrum obnovitelných zdrojů, které spustilo ostrý provoz v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Jeho úkolem je nepřetržitě hlídat aktuální výkon všech sledovaných elektráren, monitorovat stav klíčových komponent a rychle reagovat v případě poruchy. 24 hodin denně sledujeme dvě větrné, 19 vodních a 12 fotovoltaických elektráren plus jednu bioplynovou stanici. Na dálku se sledují prvky a zařízení nízkého a vysokého napětí až do úrovně střídačů, meteorologická data, stav komunikačních linek, datové rozvody, a dokonce i stav zabezpečení objektů. Závada na zařízení je ihned nahlášena obsluze výrobny, podle povahy poruchy je zároveň centrálně zajištěn servis. Alena Němcová Ocenění zaměstnavatel desetiletí převzal za ČEZ manažer strategického náboru Pavel Puff (druhý zleva) Třetí místo v jubilejním ročníku soutěže Zaměstnavatel desetiletí v kategorii The Most Desired Company jsme si zasloužili za systematickou práci se studenty technických škol zejména v posledních čtyřech letech. Do té doby jsme se v této soutěži vůbec neumisťovali na stupních vítězů. V dotazníkovém šetření pořádaném studentskou organizací AIESEC jmenují studenti 25 vysokých škol tři firmy, ve kterých by chtěli pracovat. První místo získala Komerční banka, následovala ČSOB. ČEZ je jedinou průmyslovou firmou, která se v žebříčku soutěže umístila, a to považuji za obrovský úspěch, řekl ředitel pro strategický nábor Pavel Puff. Lucie Ehrlichová 6

7 měření Jak se měří elektromobily Testovat elektromobily a detailně měřit jejich provoz mohou od letošního března technici společnosti ČEZ Měření v Hradci Králové a Ostravě, kteří vozidla speciálně upravená pro převoz nářadí a elektroměrů používají při svých každodenních pracích. Elektromobily jsou dobíjeny ze standardních zásuvek 230 V, přičemž průběh nabíjení je měřen průběhovým elektroměrem. Na základě odečítaných dat vyhodnocujeme spotřebu elektromobilu a účinnost nabíjení, ale i vlivy okolních teplot nebo využití klimatizace, vysvětluje Radislav Folta z ČEZ Měření. Gabriela Pátková Celková spotřeba obou vozů 1351,73 kwh Průměrná spotřeba je 18 kwh na 100 km Auta byla celkem nabíjena již 148krát Maximální ujetá vzdálenost na jedno dobití: 95 km (v Dukovanech 130 km, zde s ohledem na reálný provoz ve městě pouze 95 km) Baterie jsou nabíjeny s 96% účinností Klimatizace má vliv na spotřebu energie cca 14 % Průměrná doba dobíjení Ostrava: 6 h 14 min Hradec Králové: 3 h 6 min aktuality perný měsíc Davida Knéska vedoucího oddělení Péče o zařízení Horní Vltava, provoz Lipno strojovna vodní elektrárny Lipno I. je zakopána cca 160 METRŮ pod zemí a jediná přístupová cesta pro vyvezení demontovaných dílů včetně oběžného kola a navezení dílů nových je tunelem dlouhým 212 METRŮ. Tunel má sklon 44 40' a jezdí v něm šikmý nákladní výtah o nosnosti 80 tun. Rozsah generální opravy turbogenerátoru 2 je tak velký, že vyžadoval pečlivou a důkladnou přípravu, popisuje svůj perný měsíc David Knések. Soustrojí opravujeme po takřka třiceti letech, a to je teprve podruhé za dobu provozu od roku Poprvé měníme spirálu stroje, takže budeme mít kompletně novou turbínu. Generálka sice začala 5. listopadu demontáží, ale už v předstihu jsme měli kompletně svařenou a k obrobení připravenou kostru statoru, vyrábí se statorové tyče. Odlito je i oběžné kolo a pracuje se na svařování nové spirály. Průměrné množství ujetých km mezi jednotlivými dobíjeními A Průměrné množství dobíjených kw B Ostrava: 65,9 km Hradec Králové: 45,2 km Ostrava: 11,7 kwh Hradec Králové: 8,1 kwh temelín Námitkám Arevy jsme nevyhověli Po pečlivém posouzení jednotlivých důvodů ČEZ nevyhověl námitkám společnosti Areva podaným proti vyloučení ve veřejné zakázce na dostavbu bloků Temelín 3 a 4. Areva v nabídce nenaplnila zákonné a další požadavky, které představovaly předem definovaná vylučovací kritéria. Jelikož tendr probíhá podle zákona o veřejných zakázkách, její nabídka musela být z dalšího řízení vyřazena. Společnosti Areva jsme důvody detailně specifikovali, pro dodržení korektnosti tendru je ale zveřejňovat nebudeme. Areva může podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Ladislav Kříž Pokud vše půjde podle plánu, Lipno v novém kabátě spustíme do provozu v prosinci 2013 Máte také perný měsíc? Napište nám na 7

8 téma připravila: Gabriela Pátková foto: archiv 200 MW do jednoho fondu Obnovitelné zdroje vkládáme do fondu kvalifikovaných investorů K 1. listopadu 2012 byl dokončen převod obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ na území České republiky do fondu kvalifikovaných investorů. Převedeno bylo kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a dalších devíti společností vlastnících zvláště fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. 8

9 Vodní elektrárny často stojí v romantické krajině, jako třeba tato u Černého jezera na Šumavě 9

10 téma Proč převod do fondu? Schéma převodu obnovitelných zdrojů do FKI ČEZ, a. s. zjednodušení struktury a snížení nákladů na správu portfolia OZE možnost přizvat další investory a získat volné finanční prostředky žádná omezení v rozhodování a zachování kontroly nad portfoliem OZE eenergy Ralsko, a. s. eenergy Ralsko-Kuřivody, a. s. eenergy Hodonín, a. s. (2,13 MW) FVE Vranovská Ves, a. s. Gentley, a. s. (29,9 MW) 3 L invest, a. s. AREA GROUP- CL, a. s. DOMICA FPI, s. r. o. Bohemian Development, a. s. (38,27 MW) (17,49 MW) (16,03 MW) Fúze s FKI ČEZ OZ uzavřený investiční fond Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí zajišťovat samotný fond Fond kvalifikovaných investorů (FKI) nová akciová společnost s názvem ČEZ OZ uzavřený investiční fond převzal téměř vše, co Skupina ČEZ v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) v České republice vlastní. Celkem bylo převedeno 19 malých vodních elektráren, 12 fotovoltaických elektráren, dva větrné parky a jedna bioplynová stanice. Jedná se tedy prakticky o všechny obnovitelné zdroje na našem území s výjimkou velkých vodních elektráren, které mají parametry konvenčních zdrojů a jejichž produkce není vykupována v systému garantovaných výkupních cen. Skupina ČEZ v České republice postupně získala a vybudovala portfolio obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 200 MW. Vznikla tak složitá vlastnická struktura společností, kterou nyní chceme tímto krokem přirozeně zjednodušit, a snížit tak náklady na její správu, vysvětluje hlavní důvod konsolidace ředitel divize distribuce a zahraničí Tomáš Pleskač. Pro volbu nejvýhodnějšího subjektu k soustředění majetku obnovitelných zdrojů bylo zvažováno několik alternativ. Základními kritérii při hodnocení jednotlivých variant byla především vhodnost pro budoucí uvolnění finančních prostředků, účetní dopady na Skupinu ČEZ a zřizovací a režijní náklady. Podle hodnocení jednotlivých kritérií a při zohlednění současné struktury portfolia aktiv OZE se varianta fondu kvalifikovaných investorů ukázala jako nejvýhodnější. Konsolidace majetku přináší hned několik výhod Dojde k úspoře režijních nákladů a ke zjednodušení činností souvisejících s provozem jednotlivých společností, jako jsou například daňové a finanční služby, odpadne nutnost konání pravidelných dozorčích rad a podobně, uvádí konkrétní příklady Tomáš Pleskač. Konsolidace aktiv do fondu kvalifikovaných investorů navíc do budoucna umožní rozšířit okruh případných zájemců o vstup do portfolia OZE Skupiny ČEZ o institucionální investory. To znamená lepší zhodnocení aktiv v oblasti OZE a v konečném důsledku získání volných prostředků, které mohou být použity k dalším investicím v souladu s naší strategií. To je zvláště v dnešní době tenčícího se balíku volných investičních prostředků velmi zajímavá příležitost. Investoři z řad pojišťoven a penzijních fondů hledají investice, které jim přinášejí dlouhodobý, jasně čitelný výnos. V případě 10

11 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. FVE (19 MW) MVE (67 MW) VTE (8 MW) Odštěpení od ČEZ OZ FVE Buštěhrad, a. s. (2,4 MW) Bioplyn tech., s. r. o. (0,5 MW) vstupu investorů přitom nebudou narušeny ani jinak omezeny naše rozhodovací pravomoci. Institucionální investoři jsou čistými portfoliovými investory a nemají zájem podílet se na rozhodovacích procesech, což nám poskytuje možnost zachování plné kontroly nad portfoliem obnovitelných zdrojů, doplňuje manažer útvaru realizace fúzí a akvizic a šéf celého projektu Andrzej Martynek. Jak bude v praxi fond fungovat? Držitelem licence na výrobu a provozovatelem jednotlivých elektráren bude na základě nájemní smlouvy s fondem společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí být ze zákona o kolektivním investování zajišťován samotným fondem. Ten může vykonávat pouze činnost kolektivního investování, vysvětluje Andrzej Martynek. Z pohledu provozu se tak prakticky nic nemění. Které divize a společnosti péči o obnovitelné zdroje převezmou po plánovaném zrušení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje v průběhu příštího roku, je stále předmětem analýz a interních diskusí. Fondy kvalifikovaných investorů v České republice regulované nástroje kolektivního investování transparentní struktura a hospodaření ochrana investorů: kontrola depozitářem a dohled České národní banky možnost získání nových investorů a kapitálu pro zkušené, profesionální investory, např. banky, pojišťovny, penzijní fondy apod. počet investorů je omezen na 2 až 100 výše investice jednoho subjektu činí nejméně 1 mil. Kč FKI nemůže vykonávat jinou aktivitu než kolektivní investování Fotovoltaickou elektrárnu najdete i v bývalém vojenském prostoru Ralsko 11

12 téma Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu Minirozhovor Oldřich Kožušník generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Neztrácíme převodem do fondu kontrolu nad provozem obnovitelných zdrojů? To v žádném případě neztrácíme. Fond je vlastněn společnostmi Skupiny ČEZ a navíc jako subjekt dozorovaný ČNB se sám výrobou elektřiny zabývat nemůže, svá energetická zařízení za tržních podmínek pronajímá provozovateli s touto licencí, a tím je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Kdo bude mít na starosti péči o obnovitelné zdroje? Provozování a údržbu OZE aktiv v majetku fondu zajišťuje na základě smlouvy společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Které útvary nebo společnosti Skupiny provoz a údržbu v budoucnu převezmou, zatím nebylo rozhodnuto. Jak převod ovlivní ČEZ Obnovitelné zdroje a její zaměstnance? Převod energetických zařízení do fondu není pro zaměstnance v podstatě ničím novým. Již v minulosti pro jiné společnosti Skupiny ČEZ zajišťovali provoz a údržbu fotovoltaických elektráren. V těchto činnostech budou pokračovat i pro fond. Odštěpení a fúze aneb Něco pro milovníky obchodního práva Pro účely konsolidace byl zakoupen již dříve založený investiční fond s licencí, připravený na vstup investorů. Ten byl následně přejmenován na ČEZ OZ uzavřený investiční fond. Pořízení již existujícího fondu bylo levnějším i rychlejším řešením, než kdybychom zakládali fond nový. Fond je vlastněn společnostmi ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a ČEZ Správa majetku. Samotné vyčlenění majetku do fondu proběhlo formou odštěpení části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a fúzí fondu jako nástupnické společnosti v případě ostatních společností. Přeměna byla zanesena do obchodního rejstříku k 1. listopadu Dozor ČNB poskytuje záruky investorům ČEZ OZ uzavřený investiční fond má licenci České národní banky a současně je centrální bankou průběžně dozorován. Tento dozor poskytuje současným a případným budoucím akcionářům dostatečné garance proti možnému znehodnocení jejich investic a zaručuje celkovou transparentnost. Míra rizika pro vlastníky i případné investory je tak výrazně eliminována. Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu. Jedinečnost našeho fondu spočívá v tom, že s majetkem přesahujícím 19 miliard Kč jde o největší fond kvalifikovaných investorů v zemi. Realizace celého projektu by nebyla možná bez podpory mnoha kolegů. Velký dík patří zejména odborníkům z útvarů centrální controlling a majetkové účasti divize finance a ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, uzavírá Andrzej Martynek. ve fki najdete také stanici bioplynu v číčově 12

13 Zdroje, které byly převedeny do fondu kvalifikovaných investorů Větrná elektrárna 2x Vodní elektrárna 19x Bioplynová stanice 1x Fotovoltaická elektrárna 12x Akcionáři ČEZ 98,63 % ČEZ Obnovitelné zdroje 1,31 % ČEZ Správa majetku 0,06 % 19 miliard Kč S celkovým majetkem více než 19 miliard Kč se jedná o největší FKI v České republice. 13

14 rozhovor připravili: Šárka Samková, Jiří Holubec foto: WWA Alan Svoboda Nenecháme se zatlačit do kouta K pozici ředitele divize obchod mu před více než rokem přibyla odpovědnost za vedení iniciativy Zajištění paliv. Navzdory těžkým jednáním s dodavateli uhlí si stále myslí, že smírné řešení sporů je možné. Stejně tak v úspěšnou transakci věří, když mluví o prodeji některé z elektráren v rámci dohody s Evropskou komisí. U otázek k evropské regulaci energetiky už ovšem Alan Svoboda optimismem nehýří. 14

15 15

16 rozhovor rozhovor Alan Svoboda se zaměstnanci segmentu obchod oceněnými Čézarem Dodávky uhlí máte zajištěny jen do konce roku. Moc času na jednání tedy nezbývá. Jak se zatím vyvíjí? Naše kroky se ubírají několika směry. Zaprvé se snažíme vyřešit kontrakty, ve kterých jsme se dostali do názorového a následně právního střetu s dodavateli. V případě Czech Coal jde o dohodu, že budou dodávat uhlí do elektrárny Počerady, kterou jsme se my naopak zavázali modernizovat. Czech Coal tuto dohodu posléze zpochybnil. Sokolovská uhelná zase tlačí na snižování dodávek a zvyšování cen, což odůvodňuje nečekanými přírodními událostmi v lokalitě lomu a vývojem na trhu energií. Oba spory řešíme jak právní cestou, tak snahou o mimosoudní dohodu. Je dohoda pravděpodobná? Byla by samozřejmě ideálním řešením pro všechny. My jsme do jednání přinesli významné ústupky, které ukazují, jak důležité pro nás dodávky paliva jsou. Na druhou stranu známe hranici, za kterou by už další kompromisy nedávaly pro naši společnost smysl. Pokud bychom se měli za tuto hranici dostat, budeme se muset spolehnout na rozhodnutí soudu. Co se stane, když k obnovení dodávek nedojde? V rámci iniciativy Zajištění paliv zkoumáme další alternativy, mezi nimi i pokrytí potřeb paliva v rámci Skupiny. Provedli jsme revizi smluv Severočeských dolů, jaký objem paliva je smluvně vázán a kolik zbývá pro nás. Také jsme zvážili možnosti navýšení těžby. Jsme schopni pokrýt významnou část ohrožených dodávek. Také prověřujeme možnosti náhrady uhlí alternativními palivy, zejména biomasou. Paralelně jsme začali jednat o potenciálním prodeji některých našich elektráren. Zdroje vyčleňujeme a dokončujeme rozsáhlou smluvní dokumentaci, aby byl případný prodej ošetřen po všech stránkách včetně naplnění závazků vůči Evropské komisi. Přišel už někdo s nabídkou, která je pro ČEZ zajímavá? Nabídky jsme obdrželi na elektrárny Chvaletice, Počerady a Dětmarovice. O Počerady a Chvaletice mají zájem Czech Coal a Energetický a průmyslový holding. U Dětmarovic jsou zájemci tři opět EPH, New World Resources a Gascontrol. Původně jsme jednali i se společností Česká energie, její nabídka na Dětmarovice ale nesplňovala naše požadavky zejména na rizikový profil protistrany a zřejmě i přijatelnost pro Evropskou komisi, proto jsme ji z dalších jednání vyřadili. Po mnohatýdenním jednání se zájemci jsme se dobrali k finálnímu znění smluvní dokumentace. Na začátku listopadu jsme zájemce vyzvali k předložení upravených nabídek a prodloužení jejich platnosti do konce roku. Dá se tedy určit přesnější termín, kdy k prodeji elektráren dojde? Celý proces je vázán na finální potvrzení ze strany Evropské komise, že je pro ni tato forma narovnání vyhovující. Vše bylo projednáno na pracovní úrovni a následně ještě prověřeno tržním testem, takže obavy nemáme, ale komise musí závazky formálně schválit. To by mohlo nastat v průběhu prosince. Když mluvíme o Evropské komisi, očekáváte nějaké nové legislativní zásahy do energetiky? Čekáme, protože zavádění nové legislativy je v případě EU spíše pravidlem než výjimkou. Velkým tématem příštích měsíců bude napří- Dotazník pro Alana Svobodu Proč ČEZ? Protože energetika je fascinující obor. Kterých vlastností spolupracovníků si vážím? Zapálení pro věc a samostatnosti. Co se mi v ČEZ nejvíc povedlo? Povedlo se nám transformovat středoevropský trh s elektřinou do podoby, která dává nejlepším hráčům možnost uspět. Největší dilema? Nevím, jestli můžu věřit v to, že se v EU racionální úsudek prosadí dříve, než bude pozdě. Největší výzva pro letošní rok? Zvolit správné směřování firmy a obchodní kroky v současných nesnadno čitelných podmínkách. 16

17 O prodeji některé z elektráren chceme rozhodnout do konce roku klad transpozice směrnice o účinnosti, kterou v září tohoto roku přijal Evropský parlament a která má pomáhat snižovat spotřebu na straně koncových zákazníků. Jaké bude mít směrnice dopady na fungování ČEZ? Nejprve musí dojít k jejímu přepisu do naší legislativy. Směrnice naštěstí připouští řadu variant implementace. Pro nás může znamenat jak hrozbu, tak příležitost. V kaž dém případě by měla co nejméně zatěžovat koncového zákazníka. Nemyslím si, že by byla dobrá cesta typu Jeden člověk si zateplí dům, aby ušetřil, a ostatní mu na to přispějí formou dotace. Jaký předpokládáte vývoj kolem povolenek CO 2 a jak ČEZ ovlivní jejich derogace? Derogace neboli přechodné přidělení zdarma na základě výjimky nám napomohla vytvořit kapitál pro modernizaci české energetiky. To ale platilo v době, kdy ceny povolenek podněcovaly investice do snižování emisí. Dnešní ceny generují jen asi třetinu prostředků dříve očekávaných pro nové investice. Nízké ceny povolenek navíc paradoxně způsobují, že například v Německu staré uhelné elektrárny vyrábí, zatímco moderní plynové s třetinovými emisemi stojí. Proč vůbec k poklesu ceny povolenek došlo? Klesla po nich poptávka. Ne ovšem z důvodu, že by došlo k razantní modernizaci elektráren a snížení emisí CO 2, ale jednoduše proto, že během krize klesla výroba i spotřeba energie. S touto variantou ovšem tvůrci systému nepočítali. Na nepříznivý vývoj cen elektřiny reagujete zvyšováním prodeje na delší období. Co za touto strategií stojí? Z projekce posledních dvou let vidíme, že na trhu roste vliv energie z alternativních zdrojů. Ta však svou cenu neodvozuje z tržních mechanismů, ale z výše dotací. Musíme tedy počítat se scénářem, že velkoobchodní ceny elektřiny budou dále klesat, a chtěli bychom proto určitý menší objem výroby prodat na delší časové období dopředu, dokud jsou ceny akceptovatelné. A na jaké období se s energií dá obchodovat? Zatím jsme prodávali s horizontem roku 2020, což bylo dáno především rámcem obchodování s CO 2, který je do tohoto roku pevně daný. Teď jsme otevřeni i jednání o smlouvách do roku Mezi výrobcem a koncovým spotřebitelem při těchto obchodech většinou stojí velké finanční domy, které s komoditami obchodují. Když už se díváme do budoucnosti, vidíte tam pro energetiku nějaké světlo na konci tunelu? Pokud bude energetika i nadále řízena spíše regulacemi, může dojít až k úplné erozi cen elektřiny a velkým ztrátám klasických výrobců. To by vedlo k prudkému nárůstu cen pro uživatele, což je mimochodem něco, co pocítí už od Nového roku v Německu. Přechod na alternativní zdroje navíc zahlcuje přenosové soustavy až k hranici hrozícího kolapsu. Buď přijdeme na způsob, jak zařadit obnovitelné zdroje do tržních mechanismů, anebo je budeme nadále dotovat a zastaví nás až fyzické meze přenosových sítí a ochota lidí to celé platit. Divize obchod v číslech velkoobchodních transakcí uzavře trading za rok korun je největší z dlouhodobých obchodů s elektřinou korun letos burzovní obchody tradingu přispějí do marže 1 mezi alternativními obchodníky s plynem se stal ČEZ Prodej požadavků zákazníků řeší ročně ČEZ Zákaznické služby 14 sekund čeká zákazník na lince do vyzvednutí hovoru v call centru 17

18 o čem se mluví připravila: Barbora Půlpánová foto: archiv, Profimedia V zahraničí jsme v plusu, až na Albánii V zemích, kde ČEZ působí, se navzdory finanční krizi daří plnit ekonomické ukazatele a realizovat klíčové změny v souladu s plánem. Výjimkou je pouze Albánie, která jako jediná země kvůli nestabilnímu podnikatelskému prostředí nedosahuje plánované návratnosti. V zahraničí se v souladu s naší strategií zaměřujeme na investice do obnovitelných zdrojů energie. V oblasti distribuce se soustředíme zejména na zvyšování efektivity, což obnáší optimalizaci počtu zaměstnanců a snižování ztrát v sítích. V Bulharsku a Rumunsku přinášejí tyto snahy pozitivní výsledky. Jedinou výjimkou je Albánie, kde jsme se snažili využít našich předchozích zkušeností na Balkáně, ale bohužel se zde tento postup vzhledem ke zcela nepředvídatelným zásahům ze strany místních autorit ukázal jako neefektivní, vysvětluje Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Albánie výjimkou Naše zahraniční společnosti významně přispívají k dobrým výsledkům Skupiny ČEZ, na dividendách jsme vyplatili 8,8 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy plánujeme realizovat do konce roku, uvádí Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Díky výborným výsledkům zahraničních akvizic se nám vrátilo již 71 % vložených investic. ČEZ vlastní v zahraničí významnější energetická aktiva celkem v sedmi zemích, ve všech se s výjimkou Albánie daří naplňovat, či dokonce překračovat plánovanou návratnost investic. V Albánii se potýkáme s velmi nestandardním podnikatelským prostředím. Náš tým se snaží řešit všechny vzniklé problémy maximálně konstruktivně. Primárním limitem našich aktivit ale vždy bude ochrana zájmů našich akcionářů, říká Tomáš Pleskač a dodává: S albánským premiérem Salim Berishou jsme se dohodli, že zahájíme jednání o způsobu řešení nastalé situace. K řešení chceme dojít do konce tohoto roku, připravujeme se přitom na všechny možné scénáře, včetně odchodu. Albánská akvizice představuje méně než jedno procento všech investic Skupiny ČEZ v letech 2005 až Veškeré zahraniční akvizice tvoří přibližně jednu pětinu celkového objemu. Situaci v Albánii chceme vyřešit do konce roku 18

19 distribuce projekt připravila: Šárka Samková foto: archiv hledání lepších řešení jak na to generování nápadů Jak to vidím já Jiří Kovařík vedoucí oddělení Rozvoj analýza distribuční sítě workshopy Náklady závislé na technickém řešení? Jde to i naopak Metoda optimalizace výdajů na péči o zařízení Design-to-Cost se ve Skupině ČEZ používá víc a víc. Nejprve se osvědčila v divizi výroba, teď se úspěšně zavádí v distribuci. První dva pilotní projekty v ČEZ Distribuce uspořily čtvrtinu plánovaných investičních nákladů. Při Design-to-Cost spolupracuje tým odborníků z různých oblastí, kteří u velkých strategických investic hledají řešení, jak odstranit zbytečné požadavky a optimalizovat technická a konstrukční řešení s ohledem na celkové náklady po dobu životnosti investice. Nejprve je nutné, aby se členové týmu detailně seznámili se současným stavem a prvotním návrhem řešení investice. Pak následuje generování nápadů a hledání lepších řešení. Závěrem je návrh optimální varianty k realizaci, doporučený všemi členy týmu. Tým využívá běžné metody, jako analýzy poruchovosti, benchmarking nebo interní workshopy, vysvětluje Radim Černý, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv z ČEZ Distribuce. Důležité je i zapojení dodavatelů, a to již ve fázi zpracovávání záměru investiční akce. Méně standardním postupem jsou workshopy s možnými dodavateli a využívání jejich znalostí, dodává Radim Černý. Výsledkem metody jsou nižší náklady a často i jednodušší a do budoucna lépe udržovatelné technické řešení. Čtvrtina nákladů ušetřena, kvalita zůstává V ČEZ Distribuce již proběhly dva pilotní projekty, které metodu ověřily na konkrétních investičních záměrech. U obou byla potvrzena možnost efektivnějšího vynakládání investičních prostředků s úsporami v řádu desítek milionů korun. Pro příklad druhý z projektů se týkal rekonstrukce vedení velmi vysokého napětí propojujícího elektrárnu v Komořanech s rozvodnou 110 kv Výškov. Došli jsme k tomu, že je možné ušetřit cca 24 % předpokládaných nákladů, a to bez zhoršení kvality technického řešení, hodnotí výsledky Karel Kohout, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční sítě. Metoda se nyní zavádí do standardního liniového řízení. Podle Karla Kohouta ale pouhé vydání řídicí dokumentace stačit rozhodně nebude: Rozhodli jsme se pro zpracování dalších tří pilotních projektů přímo v režii ČEZ Distribuce. Do těchto projektů již byli nominováni příslušní pracovníci, kteří by měli metodu používat v běžné praxi a v pilotních projektech se s ní naučí pracovat. Optimalizace investičních nákladů je součástí strategického programu Výkonnost, řízeného divizí strategie. Metoda se úspěšně testuje i v Severočeských dolech. Byl jsem v týmu pilotního projektu úpravy transformovny 110/22 kv Černá Louka. Nepřekvapilo mě ani tak množství nových zkušeností, jako spíš jistá profesní slepota při nahlížení na technické řešení. Práce v týmu mi v tomto směru otevřela oči. Nejpřínosnější byla naprostá otevřenost spolupráce týmu, což vedlo i k řešením, která se zdají v jistém smyslu nelogická. Úskalí vidím v tom, že i když tým oceňuje technické řešení a stanovuje úsporu prostředků dle svých nejlepších schopností, dosažení skutečné úspory se potvrdí až při realizaci investice. Máte na věc jiný názor? Napište nám na 19

20 den s připravil: Roman Peterka foto: Jiří Hroník Stanislav Kučera Bunkrista, elektrárna Hodonín Přestože název profese bunkrista vzbudí okamžitě představu vojenského bunkru, s armádou nemá skutečný bunkrista nic společného. Jeho úkolem je zajistit, aby v zásobnících (bunkrech) v elektrárně bylo neustále dost paliva. Aby bylo pořád čím přikládat do kotle. Bunkry se nesmějí nikdy úplně vyprázdnit. Hraniční stav je dvacet procent, říká bunkrista hodonínské elektrárny Stanislav Kučera. Na starosti má osm bunkrů, každý z nich má kapacitu 150 tun paliva, a dále dva bunkry na biomasu. Palivo pak z bunkrů putuje do jednoho ze dvou kotlů v jednom se pálí uhlí, ve druhém biomasa. Kotel na biomasu zásobuje šestice bunkrů ve dvou se shromažďuje štěpka, ve čtyřech pelety (výlisky vyráběné buď ze zbytků dendromasy, nebo fytomasy pozn. red.). Další čtyři bunkry pak zásobují kotel na uhlí. Čtveřice uhelných bunkrů nevyžaduje takovou péči bunkrista je naplní jednou za směnu a pak už má od nich víceméně pokoj. Když naplním bunkry, mám zhruba hodinu a tři čtvrtě času, než musím začít plnit znovu, vysvětluje Stanislav Kučera. Plnění bunkrů není samo o sobě nijak náročná práce obstarává ho pojízdný pás, na který dorazí palivo po pásech z úseku zauhlování, který bunkrista obsluhuje. Jeho povinností je zajistit, aby se bunkry plnily rovnoměrně a aby přišlo správné palivo do správného bunkru. Je také přes vysílačku neustále ve spojení s pracovníky zauhlování a domlouvá se s nimi, co má zrovna sypat a kdy. Bunkrista je sice v elektrárně hodně malý pán, dalo by se říct ten nejmenší, ale mistr zauhlování ho musí poslouchat, říká s úsměvem Stanislav Kučera. Pokud zrovna neplní bunkry, má stále co na práci. Kontroluji přesypy, šneky a svodky, zda nevznikají někde nánosy, čistím stěrky, které stírají prach a usazeniny z pásů, protože kdybych je nečistil, během pár hodin se na nich vytvoří docela velká hromádka. Občas zaskočím na velín nebo do kotelny, pokud potřebují s něčím pomoct mnohdy nestihnu ani oběd, popisuje. Ale nestěžuje si. Není to vůbec špatná práce a je tu i vidina nějakého profesního postupu, tu jsem v předchozím zaměstnání, kde jsem obsluhoval CNC stroje, neměl vůbec žádnou, říká. Ve volném čase se věnuje na svůj věk neobvyklému koníčku včelaří. Je pravda, že věkový průměr včelařů je zhruba 65 let, směje se. Začínal před třemi roky s jedním včelstvem, teď už jich má šestnáct. Mám je u babičky na zahradě, původně o tom nechtěla ani slyšet, ale už si zvykla, a dokonce mi s nimi pomáhá, dodává Bunkristé pracují v nepřetržitém provozu. Směna začíná Stanislavu Kučerovi v šest ráno, do práce doráží ale už ve tři čtvrtě. Zhruba za čtvrt hodiny pojede první várka biomasy. Pokud se neděje nic mimořádného, probíhá přísun paliva v ustálených rytmech. Stanislav Kučera obsluhuje pojízdný pás, aby se palivo sypalo do správného bunkru. V mezidobí Stanislav Kučera kontroluje přesypy a další části trasy, po které přichází palivo ze zauhlování. Ve dvě odpoledne ranní směna končí. 20

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO TRADE 3 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS Pojďte s námi na Sever SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO STÁT BY MĚL ROZLIŠIT

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce HLAVNÍ TÉMA ENERGETICKÁ BUDOUCNOST ZAMĚŘENO NA LOGISTIKU MĚSÍČNÍK PRO FIRMY A STÁTNÍ SPRÁVU ČERVEN 2010 Místo dolu vznikl dopravní terminál 14 Rozhovor s nejstarším podnikatelem 12 Nové! www.moravskehospodarstvi.cz

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více