časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu"

Transkript

1 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

2 slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky hospodaření za tři čtvrtletí roku. Náš provozní zisk před odpisy meziročně vzrostl o 4 % na 64,7 mld. Kč, čistý zisk meziročně vzrostl o 27 % na 33,4 mld. Kč. Za růstem zisku stojí hlavně vyšší výroba v jaderných elektrárnách, nárůst výroby v rumunském větrném parku a také mimořádné finanční náklady v loňském roce. Negativně naopak působí vývoj v Albánii, kde nedošlo k naplnění dohody o postupném narovnání regulatorních podmínek ze strany albánského regulačního úřadu a státu. V celoroční predikci jsme vývoj v Albánii zahrnuli, očekáváme provozní zisk před odpisy ve výši 85 mld. Kč a čistý zisk 40 mld. Kč. Ostatní naše aktivity se navzdory problémům evropské ekonomiky vyvíjejí lépe než plán, předpokládáme proto pouze mírný pokles celoročních výsledků oproti roku Většina naší konkurence pociťuje dopady ekonomické krize a rostoucí regulace citelněji. Aktivními opatřeními a úspěšným prodejem elektřiny na více let dopředu se nám podařilo tyto vlivy oddálit, v dalších letech nás ale zasáhnou již naplno. Máme strategii, jak nepříznivému vývoji čelit, tu jsme představili v září. Nyní je třeba, aby každý z nás udělal pro splnění společných cílů maximum. Děkuji všem za dosažené výsledky a přeji úspěšné poslední týdny roku. Daniel Beneš generální ředitel ČEZ, a. s.

3 Z obsahu svět ČEZ 4 téma 8 Ve fondu kvalifikovaných investorů je od listopadu letošního roku kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. K nim jsme ještě přidali devět dalších společností, které vlastní především fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. Úspěšně jsme tak dokončili převod našich obnovitelných zdrojů na území České republiky do tohoto fondu. rozhovor 14 Alan Svoboda V tomto vydání ČEZ News se hned několikrát mluví o uhlí. Řeč na něj dojde také v rozhovoru s Alanem Svobodou, který i přes těžká jednání s dodavateli věří, že smírné řešení sporů právě kolem uhlí je možné. Kde ale optimistou není, to jsou otázky evropské regulace energetiky. Jak cestuje plyn? Pokud čekáte, že plyn může mezi zeměmi putovat jedině potrubím, vyvedeme vás z omylu. Díky zkapalňování a zpětnému zplynění může plyn cestovat třeba mezi Katarem a Barcelonou klidně i na lodi. Zkapalněním totiž zmenší svůj objem až šestsetkrát, do podpalubí se ho tedy vejde víc než dost. energetika 22 na návštěvě 28 Uhlí, kam se podíváš Jak jsme už řekli, v tomto vydání ČEZ News se nemálo mluví o uhlí. A tak jsme se zajeli podívat do úpravny uhlí v Ledvicích. Čekal nás tam rachot pásů, lomoz sypajícího se uhlí a závěje uhelného prachu. Zkrátka, toto není místo pro slabší nátury, ale místo je to zajímavé. Skoro by se dalo říct, vzhledem k tomu uhlí všude kolem, že pekelně. naše principy ČEZ NEWS 11/2012 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 3/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Štěpán Vorlíček REDAKCE Marika Klíčová ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 3/1444, Praha 4, tel.: , NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz GRAFICKOU ÚPRAVU, DTP A TISK pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: 6395, ISSN:

4 aktuality svět ČEZ foto: archiv, Shutterstock Fotoeditorial Oranžových hřišť jsou už dvě stovky Děti z Horních Počernic mají od října nové bezpečné místo na hraní krásné dopravní hřiště u Základní školy Stolinská. Jde o jubilejní, dvousté Oranžové hřiště postavené z příspěvků Nadace ČEZ. Slavnostního otevření se zúčastnili i Jan Železný a Petr Bříza, sportovní legendy a velké vzory pro mnohé holky a kluky. Šárka Samková Číslo měsíce 40 miliard čistého zisku, tedy o 2 % méně než loni, Skupina ČEZ očekává vydělat za celý rok Výhled výsledků hospodaření reflektuje vývoj v Albánii, výsledky ostatních aktivit jsou naopak nad plánem. Obnovitelné zdroje 1,5 TWh Jaderné elektrárny 22,3 TWh Přečerpávací elektrárny 0,5 TWh Uhelné elektrárny 23,6 TWh Hospodářské Výsledky Výroba roste díky jádru Meziroční růst 4 % zaznamenala výroba našich zdrojů na území ČR, když za tři čtvrtletí letošního roku dosáhla celkového objemu 47,9 TWh. Přispěly k tomu hlavně jaderné elektrárny, jejichž výroba se meziročně zvýšila o 8 %. Jaderná elektrárna Dukovany navýšila instalovaný výkon, v Temelíně se zase dařilo zkracovat délky odstávek. Šárka Samková 4

5 Měření Statistika není nuda Anebo možná trochu je, ale o tom, že získané údaje jsou rozhodně cenné, ví ČEZ Měření svoje. Díky výsledkům tzv. statistické výběrové zkoušky (SVZ) totiž o několik let prodlouží životnost tisíců elektroměrů. Z určeného souboru elektroměrů, kterým končí úřední ověření, je Českým metrologickým institutem náhodně vybrán malý vzorek. Pouze tyto přístroje pak musí být vymontovány ze sítě a projít zatěžkávací zkouškou. A pokud uspějí, považují se za ověřené i všechny ostatní z daného souboru, vysvětluje princip fungování zkoušky Pavel Zamouřil z ČEZ Měření. Ač je elektroměry podle nové legislativy možné statisticky ověřovat teprve od letošního roku, úspěšně jich zkouškou prošlo již na padesát tisíc. O tento počet se tak sníží počet výměn elektroměrů v síti v roce 2013, doplňuje Pavel Zamouřil. Gabriela Pátková teplárna Stop prachu v Ledvicích Počet elektroměrů s prošlým ověřením Počet elektroměrů ověřených SVZ Rumunsko Největší větrná farma v Evropě Připojením 216. turbíny předběhl rumunský Fantanele a Cogealac svého konkurenta ve Skotsku a s celkovým instalovaným výkonem 540 megawattů se stal největší pevninskou větrnou farmou v Evropě. Větrný park leží na zcela unikátním pozemku jedné ze dvou největrnějších oblastí v Evropě. Po dobu svého, byť i neúplného provozu vyrobil park jen za prvních devět měsíců tohoto roku elektrickou energii v objemu 655,9 GWh. Prakticky to znamená, že jsme dodali elektřinu do více než 600 tisíc rumunských domácností. Další turbíny jsou k síti připojovány každým dnem. Všech 240 o výkonu 600 MW by mělo být plně v provozu již na konci tohoto roku. Barbora Půlpánová O další teplárenskou lokalitu s roční dodávkou tepla přes 2400 TJ se v říjnu rozrostla ČEZ Teplárenská (TAS). Nově nabízí a dodává teplo z Teplárny Trmice jak odběratelům v samotných Trmicích, tak v Ústí nad Labem a nejbližším okolí. TAS rovněž zahájila dodávky tepla do Bíliny přepojením plynových kotelen v lokalitě Pražské Předměstí a napojením středu města na centrální zásobování teplem prostřednictvím horkovodního napáječe z Elektrárny Ledvice. Třetím a neméně důležitým projektem, který se podařilo na podzim TAS zahájit, je napojování města Ledvice na soustavu centrálního zásobování teplem, a nahrazení tak stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. V řeči čísel to bude znamenat odstranění 7,6 t emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny. Realizace tohoto projektu, který je součástí iniciativy Stop prach, začala po dvouleté přípravě 9. října slavnostním symbolickým výkopem přímo v centru města. Renata Skupníková 5

6 aktuality svět ČEZ foto: archiv turecko 11 tisíc pilot v Egemeru Na jihovýchodním pobřeží Turecka finišují zemní práce a pilotáž na paroplynové elektrárně Egemer, která je vůbec prvním paroplynem v rámci zahraničních akvizic ČEZ. Elektrárnu typu multi-shaft (dvě plynové turbíny, dva třítlaké horizontální spalinové kotle a jedna parní turbína) staví společnost Egemer, která je dceřinou společností společného podniku (JV) Skupiny ČEZ a turecké skupiny Akkök. Samotné staveniště se zvedlo na pět metrů nad hladinu moře a pilotáž představovala 10 tisíc sypaných a tisíc betonových pilot. Nejkritičtější částí stavby, která právě v těchto dnech probíhá, je vybudování 1,4 km dlouhého přivaděče mořské vody. Uložení, betonáž a zásyp totiž probíhají pod mořskou hladinou v hloubce až deset metrů. Elektrárna Egemer by měla začít dodávat elektřinu do sítě v polovině roku Renata Skupníková Vítězství ČEZ opět na stupních vítězů dohled Elektrárny v přímém přenosu Sledovat 33 elektráren v reálném čase dokáže nové Dohledové centrum obnovitelných zdrojů, které spustilo ostrý provoz v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Jeho úkolem je nepřetržitě hlídat aktuální výkon všech sledovaných elektráren, monitorovat stav klíčových komponent a rychle reagovat v případě poruchy. 24 hodin denně sledujeme dvě větrné, 19 vodních a 12 fotovoltaických elektráren plus jednu bioplynovou stanici. Na dálku se sledují prvky a zařízení nízkého a vysokého napětí až do úrovně střídačů, meteorologická data, stav komunikačních linek, datové rozvody, a dokonce i stav zabezpečení objektů. Závada na zařízení je ihned nahlášena obsluze výrobny, podle povahy poruchy je zároveň centrálně zajištěn servis. Alena Němcová Ocenění zaměstnavatel desetiletí převzal za ČEZ manažer strategického náboru Pavel Puff (druhý zleva) Třetí místo v jubilejním ročníku soutěže Zaměstnavatel desetiletí v kategorii The Most Desired Company jsme si zasloužili za systematickou práci se studenty technických škol zejména v posledních čtyřech letech. Do té doby jsme se v této soutěži vůbec neumisťovali na stupních vítězů. V dotazníkovém šetření pořádaném studentskou organizací AIESEC jmenují studenti 25 vysokých škol tři firmy, ve kterých by chtěli pracovat. První místo získala Komerční banka, následovala ČSOB. ČEZ je jedinou průmyslovou firmou, která se v žebříčku soutěže umístila, a to považuji za obrovský úspěch, řekl ředitel pro strategický nábor Pavel Puff. Lucie Ehrlichová 6

7 měření Jak se měří elektromobily Testovat elektromobily a detailně měřit jejich provoz mohou od letošního března technici společnosti ČEZ Měření v Hradci Králové a Ostravě, kteří vozidla speciálně upravená pro převoz nářadí a elektroměrů používají při svých každodenních pracích. Elektromobily jsou dobíjeny ze standardních zásuvek 230 V, přičemž průběh nabíjení je měřen průběhovým elektroměrem. Na základě odečítaných dat vyhodnocujeme spotřebu elektromobilu a účinnost nabíjení, ale i vlivy okolních teplot nebo využití klimatizace, vysvětluje Radislav Folta z ČEZ Měření. Gabriela Pátková Celková spotřeba obou vozů 1351,73 kwh Průměrná spotřeba je 18 kwh na 100 km Auta byla celkem nabíjena již 148krát Maximální ujetá vzdálenost na jedno dobití: 95 km (v Dukovanech 130 km, zde s ohledem na reálný provoz ve městě pouze 95 km) Baterie jsou nabíjeny s 96% účinností Klimatizace má vliv na spotřebu energie cca 14 % Průměrná doba dobíjení Ostrava: 6 h 14 min Hradec Králové: 3 h 6 min aktuality perný měsíc Davida Knéska vedoucího oddělení Péče o zařízení Horní Vltava, provoz Lipno strojovna vodní elektrárny Lipno I. je zakopána cca 160 METRŮ pod zemí a jediná přístupová cesta pro vyvezení demontovaných dílů včetně oběžného kola a navezení dílů nových je tunelem dlouhým 212 METRŮ. Tunel má sklon 44 40' a jezdí v něm šikmý nákladní výtah o nosnosti 80 tun. Rozsah generální opravy turbogenerátoru 2 je tak velký, že vyžadoval pečlivou a důkladnou přípravu, popisuje svůj perný měsíc David Knések. Soustrojí opravujeme po takřka třiceti letech, a to je teprve podruhé za dobu provozu od roku Poprvé měníme spirálu stroje, takže budeme mít kompletně novou turbínu. Generálka sice začala 5. listopadu demontáží, ale už v předstihu jsme měli kompletně svařenou a k obrobení připravenou kostru statoru, vyrábí se statorové tyče. Odlito je i oběžné kolo a pracuje se na svařování nové spirály. Průměrné množství ujetých km mezi jednotlivými dobíjeními A Průměrné množství dobíjených kw B Ostrava: 65,9 km Hradec Králové: 45,2 km Ostrava: 11,7 kwh Hradec Králové: 8,1 kwh temelín Námitkám Arevy jsme nevyhověli Po pečlivém posouzení jednotlivých důvodů ČEZ nevyhověl námitkám společnosti Areva podaným proti vyloučení ve veřejné zakázce na dostavbu bloků Temelín 3 a 4. Areva v nabídce nenaplnila zákonné a další požadavky, které představovaly předem definovaná vylučovací kritéria. Jelikož tendr probíhá podle zákona o veřejných zakázkách, její nabídka musela být z dalšího řízení vyřazena. Společnosti Areva jsme důvody detailně specifikovali, pro dodržení korektnosti tendru je ale zveřejňovat nebudeme. Areva může podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Ladislav Kříž Pokud vše půjde podle plánu, Lipno v novém kabátě spustíme do provozu v prosinci 2013 Máte také perný měsíc? Napište nám na 7

8 téma připravila: Gabriela Pátková foto: archiv 200 MW do jednoho fondu Obnovitelné zdroje vkládáme do fondu kvalifikovaných investorů K 1. listopadu 2012 byl dokončen převod obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ na území České republiky do fondu kvalifikovaných investorů. Převedeno bylo kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a dalších devíti společností vlastnících zvláště fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. 8

9 Vodní elektrárny často stojí v romantické krajině, jako třeba tato u Černého jezera na Šumavě 9

10 téma Proč převod do fondu? Schéma převodu obnovitelných zdrojů do FKI ČEZ, a. s. zjednodušení struktury a snížení nákladů na správu portfolia OZE možnost přizvat další investory a získat volné finanční prostředky žádná omezení v rozhodování a zachování kontroly nad portfoliem OZE eenergy Ralsko, a. s. eenergy Ralsko-Kuřivody, a. s. eenergy Hodonín, a. s. (2,13 MW) FVE Vranovská Ves, a. s. Gentley, a. s. (29,9 MW) 3 L invest, a. s. AREA GROUP- CL, a. s. DOMICA FPI, s. r. o. Bohemian Development, a. s. (38,27 MW) (17,49 MW) (16,03 MW) Fúze s FKI ČEZ OZ uzavřený investiční fond Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí zajišťovat samotný fond Fond kvalifikovaných investorů (FKI) nová akciová společnost s názvem ČEZ OZ uzavřený investiční fond převzal téměř vše, co Skupina ČEZ v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) v České republice vlastní. Celkem bylo převedeno 19 malých vodních elektráren, 12 fotovoltaických elektráren, dva větrné parky a jedna bioplynová stanice. Jedná se tedy prakticky o všechny obnovitelné zdroje na našem území s výjimkou velkých vodních elektráren, které mají parametry konvenčních zdrojů a jejichž produkce není vykupována v systému garantovaných výkupních cen. Skupina ČEZ v České republice postupně získala a vybudovala portfolio obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 200 MW. Vznikla tak složitá vlastnická struktura společností, kterou nyní chceme tímto krokem přirozeně zjednodušit, a snížit tak náklady na její správu, vysvětluje hlavní důvod konsolidace ředitel divize distribuce a zahraničí Tomáš Pleskač. Pro volbu nejvýhodnějšího subjektu k soustředění majetku obnovitelných zdrojů bylo zvažováno několik alternativ. Základními kritérii při hodnocení jednotlivých variant byla především vhodnost pro budoucí uvolnění finančních prostředků, účetní dopady na Skupinu ČEZ a zřizovací a režijní náklady. Podle hodnocení jednotlivých kritérií a při zohlednění současné struktury portfolia aktiv OZE se varianta fondu kvalifikovaných investorů ukázala jako nejvýhodnější. Konsolidace majetku přináší hned několik výhod Dojde k úspoře režijních nákladů a ke zjednodušení činností souvisejících s provozem jednotlivých společností, jako jsou například daňové a finanční služby, odpadne nutnost konání pravidelných dozorčích rad a podobně, uvádí konkrétní příklady Tomáš Pleskač. Konsolidace aktiv do fondu kvalifikovaných investorů navíc do budoucna umožní rozšířit okruh případných zájemců o vstup do portfolia OZE Skupiny ČEZ o institucionální investory. To znamená lepší zhodnocení aktiv v oblasti OZE a v konečném důsledku získání volných prostředků, které mohou být použity k dalším investicím v souladu s naší strategií. To je zvláště v dnešní době tenčícího se balíku volných investičních prostředků velmi zajímavá příležitost. Investoři z řad pojišťoven a penzijních fondů hledají investice, které jim přinášejí dlouhodobý, jasně čitelný výnos. V případě 10

11 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. FVE (19 MW) MVE (67 MW) VTE (8 MW) Odštěpení od ČEZ OZ FVE Buštěhrad, a. s. (2,4 MW) Bioplyn tech., s. r. o. (0,5 MW) vstupu investorů přitom nebudou narušeny ani jinak omezeny naše rozhodovací pravomoci. Institucionální investoři jsou čistými portfoliovými investory a nemají zájem podílet se na rozhodovacích procesech, což nám poskytuje možnost zachování plné kontroly nad portfoliem obnovitelných zdrojů, doplňuje manažer útvaru realizace fúzí a akvizic a šéf celého projektu Andrzej Martynek. Jak bude v praxi fond fungovat? Držitelem licence na výrobu a provozovatelem jednotlivých elektráren bude na základě nájemní smlouvy s fondem společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí být ze zákona o kolektivním investování zajišťován samotným fondem. Ten může vykonávat pouze činnost kolektivního investování, vysvětluje Andrzej Martynek. Z pohledu provozu se tak prakticky nic nemění. Které divize a společnosti péči o obnovitelné zdroje převezmou po plánovaném zrušení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje v průběhu příštího roku, je stále předmětem analýz a interních diskusí. Fondy kvalifikovaných investorů v České republice regulované nástroje kolektivního investování transparentní struktura a hospodaření ochrana investorů: kontrola depozitářem a dohled České národní banky možnost získání nových investorů a kapitálu pro zkušené, profesionální investory, např. banky, pojišťovny, penzijní fondy apod. počet investorů je omezen na 2 až 100 výše investice jednoho subjektu činí nejméně 1 mil. Kč FKI nemůže vykonávat jinou aktivitu než kolektivní investování Fotovoltaickou elektrárnu najdete i v bývalém vojenském prostoru Ralsko 11

12 téma Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu Minirozhovor Oldřich Kožušník generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Neztrácíme převodem do fondu kontrolu nad provozem obnovitelných zdrojů? To v žádném případě neztrácíme. Fond je vlastněn společnostmi Skupiny ČEZ a navíc jako subjekt dozorovaný ČNB se sám výrobou elektřiny zabývat nemůže, svá energetická zařízení za tržních podmínek pronajímá provozovateli s touto licencí, a tím je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Kdo bude mít na starosti péči o obnovitelné zdroje? Provozování a údržbu OZE aktiv v majetku fondu zajišťuje na základě smlouvy společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Které útvary nebo společnosti Skupiny provoz a údržbu v budoucnu převezmou, zatím nebylo rozhodnuto. Jak převod ovlivní ČEZ Obnovitelné zdroje a její zaměstnance? Převod energetických zařízení do fondu není pro zaměstnance v podstatě ničím novým. Již v minulosti pro jiné společnosti Skupiny ČEZ zajišťovali provoz a údržbu fotovoltaických elektráren. V těchto činnostech budou pokračovat i pro fond. Odštěpení a fúze aneb Něco pro milovníky obchodního práva Pro účely konsolidace byl zakoupen již dříve založený investiční fond s licencí, připravený na vstup investorů. Ten byl následně přejmenován na ČEZ OZ uzavřený investiční fond. Pořízení již existujícího fondu bylo levnějším i rychlejším řešením, než kdybychom zakládali fond nový. Fond je vlastněn společnostmi ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a ČEZ Správa majetku. Samotné vyčlenění majetku do fondu proběhlo formou odštěpení části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a fúzí fondu jako nástupnické společnosti v případě ostatních společností. Přeměna byla zanesena do obchodního rejstříku k 1. listopadu Dozor ČNB poskytuje záruky investorům ČEZ OZ uzavřený investiční fond má licenci České národní banky a současně je centrální bankou průběžně dozorován. Tento dozor poskytuje současným a případným budoucím akcionářům dostatečné garance proti možnému znehodnocení jejich investic a zaručuje celkovou transparentnost. Míra rizika pro vlastníky i případné investory je tak výrazně eliminována. Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu. Jedinečnost našeho fondu spočívá v tom, že s majetkem přesahujícím 19 miliard Kč jde o největší fond kvalifikovaných investorů v zemi. Realizace celého projektu by nebyla možná bez podpory mnoha kolegů. Velký dík patří zejména odborníkům z útvarů centrální controlling a majetkové účasti divize finance a ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, uzavírá Andrzej Martynek. ve fki najdete také stanici bioplynu v číčově 12

13 Zdroje, které byly převedeny do fondu kvalifikovaných investorů Větrná elektrárna 2x Vodní elektrárna 19x Bioplynová stanice 1x Fotovoltaická elektrárna 12x Akcionáři ČEZ 98,63 % ČEZ Obnovitelné zdroje 1,31 % ČEZ Správa majetku 0,06 % 19 miliard Kč S celkovým majetkem více než 19 miliard Kč se jedná o největší FKI v České republice. 13

14 rozhovor připravili: Šárka Samková, Jiří Holubec foto: WWA Alan Svoboda Nenecháme se zatlačit do kouta K pozici ředitele divize obchod mu před více než rokem přibyla odpovědnost za vedení iniciativy Zajištění paliv. Navzdory těžkým jednáním s dodavateli uhlí si stále myslí, že smírné řešení sporů je možné. Stejně tak v úspěšnou transakci věří, když mluví o prodeji některé z elektráren v rámci dohody s Evropskou komisí. U otázek k evropské regulaci energetiky už ovšem Alan Svoboda optimismem nehýří. 14

15 15

16 rozhovor rozhovor Alan Svoboda se zaměstnanci segmentu obchod oceněnými Čézarem Dodávky uhlí máte zajištěny jen do konce roku. Moc času na jednání tedy nezbývá. Jak se zatím vyvíjí? Naše kroky se ubírají několika směry. Zaprvé se snažíme vyřešit kontrakty, ve kterých jsme se dostali do názorového a následně právního střetu s dodavateli. V případě Czech Coal jde o dohodu, že budou dodávat uhlí do elektrárny Počerady, kterou jsme se my naopak zavázali modernizovat. Czech Coal tuto dohodu posléze zpochybnil. Sokolovská uhelná zase tlačí na snižování dodávek a zvyšování cen, což odůvodňuje nečekanými přírodními událostmi v lokalitě lomu a vývojem na trhu energií. Oba spory řešíme jak právní cestou, tak snahou o mimosoudní dohodu. Je dohoda pravděpodobná? Byla by samozřejmě ideálním řešením pro všechny. My jsme do jednání přinesli významné ústupky, které ukazují, jak důležité pro nás dodávky paliva jsou. Na druhou stranu známe hranici, za kterou by už další kompromisy nedávaly pro naši společnost smysl. Pokud bychom se měli za tuto hranici dostat, budeme se muset spolehnout na rozhodnutí soudu. Co se stane, když k obnovení dodávek nedojde? V rámci iniciativy Zajištění paliv zkoumáme další alternativy, mezi nimi i pokrytí potřeb paliva v rámci Skupiny. Provedli jsme revizi smluv Severočeských dolů, jaký objem paliva je smluvně vázán a kolik zbývá pro nás. Také jsme zvážili možnosti navýšení těžby. Jsme schopni pokrýt významnou část ohrožených dodávek. Také prověřujeme možnosti náhrady uhlí alternativními palivy, zejména biomasou. Paralelně jsme začali jednat o potenciálním prodeji některých našich elektráren. Zdroje vyčleňujeme a dokončujeme rozsáhlou smluvní dokumentaci, aby byl případný prodej ošetřen po všech stránkách včetně naplnění závazků vůči Evropské komisi. Přišel už někdo s nabídkou, která je pro ČEZ zajímavá? Nabídky jsme obdrželi na elektrárny Chvaletice, Počerady a Dětmarovice. O Počerady a Chvaletice mají zájem Czech Coal a Energetický a průmyslový holding. U Dětmarovic jsou zájemci tři opět EPH, New World Resources a Gascontrol. Původně jsme jednali i se společností Česká energie, její nabídka na Dětmarovice ale nesplňovala naše požadavky zejména na rizikový profil protistrany a zřejmě i přijatelnost pro Evropskou komisi, proto jsme ji z dalších jednání vyřadili. Po mnohatýdenním jednání se zájemci jsme se dobrali k finálnímu znění smluvní dokumentace. Na začátku listopadu jsme zájemce vyzvali k předložení upravených nabídek a prodloužení jejich platnosti do konce roku. Dá se tedy určit přesnější termín, kdy k prodeji elektráren dojde? Celý proces je vázán na finální potvrzení ze strany Evropské komise, že je pro ni tato forma narovnání vyhovující. Vše bylo projednáno na pracovní úrovni a následně ještě prověřeno tržním testem, takže obavy nemáme, ale komise musí závazky formálně schválit. To by mohlo nastat v průběhu prosince. Když mluvíme o Evropské komisi, očekáváte nějaké nové legislativní zásahy do energetiky? Čekáme, protože zavádění nové legislativy je v případě EU spíše pravidlem než výjimkou. Velkým tématem příštích měsíců bude napří- Dotazník pro Alana Svobodu Proč ČEZ? Protože energetika je fascinující obor. Kterých vlastností spolupracovníků si vážím? Zapálení pro věc a samostatnosti. Co se mi v ČEZ nejvíc povedlo? Povedlo se nám transformovat středoevropský trh s elektřinou do podoby, která dává nejlepším hráčům možnost uspět. Největší dilema? Nevím, jestli můžu věřit v to, že se v EU racionální úsudek prosadí dříve, než bude pozdě. Největší výzva pro letošní rok? Zvolit správné směřování firmy a obchodní kroky v současných nesnadno čitelných podmínkách. 16

17 O prodeji některé z elektráren chceme rozhodnout do konce roku klad transpozice směrnice o účinnosti, kterou v září tohoto roku přijal Evropský parlament a která má pomáhat snižovat spotřebu na straně koncových zákazníků. Jaké bude mít směrnice dopady na fungování ČEZ? Nejprve musí dojít k jejímu přepisu do naší legislativy. Směrnice naštěstí připouští řadu variant implementace. Pro nás může znamenat jak hrozbu, tak příležitost. V kaž dém případě by měla co nejméně zatěžovat koncového zákazníka. Nemyslím si, že by byla dobrá cesta typu Jeden člověk si zateplí dům, aby ušetřil, a ostatní mu na to přispějí formou dotace. Jaký předpokládáte vývoj kolem povolenek CO 2 a jak ČEZ ovlivní jejich derogace? Derogace neboli přechodné přidělení zdarma na základě výjimky nám napomohla vytvořit kapitál pro modernizaci české energetiky. To ale platilo v době, kdy ceny povolenek podněcovaly investice do snižování emisí. Dnešní ceny generují jen asi třetinu prostředků dříve očekávaných pro nové investice. Nízké ceny povolenek navíc paradoxně způsobují, že například v Německu staré uhelné elektrárny vyrábí, zatímco moderní plynové s třetinovými emisemi stojí. Proč vůbec k poklesu ceny povolenek došlo? Klesla po nich poptávka. Ne ovšem z důvodu, že by došlo k razantní modernizaci elektráren a snížení emisí CO 2, ale jednoduše proto, že během krize klesla výroba i spotřeba energie. S touto variantou ovšem tvůrci systému nepočítali. Na nepříznivý vývoj cen elektřiny reagujete zvyšováním prodeje na delší období. Co za touto strategií stojí? Z projekce posledních dvou let vidíme, že na trhu roste vliv energie z alternativních zdrojů. Ta však svou cenu neodvozuje z tržních mechanismů, ale z výše dotací. Musíme tedy počítat se scénářem, že velkoobchodní ceny elektřiny budou dále klesat, a chtěli bychom proto určitý menší objem výroby prodat na delší časové období dopředu, dokud jsou ceny akceptovatelné. A na jaké období se s energií dá obchodovat? Zatím jsme prodávali s horizontem roku 2020, což bylo dáno především rámcem obchodování s CO 2, který je do tohoto roku pevně daný. Teď jsme otevřeni i jednání o smlouvách do roku Mezi výrobcem a koncovým spotřebitelem při těchto obchodech většinou stojí velké finanční domy, které s komoditami obchodují. Když už se díváme do budoucnosti, vidíte tam pro energetiku nějaké světlo na konci tunelu? Pokud bude energetika i nadále řízena spíše regulacemi, může dojít až k úplné erozi cen elektřiny a velkým ztrátám klasických výrobců. To by vedlo k prudkému nárůstu cen pro uživatele, což je mimochodem něco, co pocítí už od Nového roku v Německu. Přechod na alternativní zdroje navíc zahlcuje přenosové soustavy až k hranici hrozícího kolapsu. Buď přijdeme na způsob, jak zařadit obnovitelné zdroje do tržních mechanismů, anebo je budeme nadále dotovat a zastaví nás až fyzické meze přenosových sítí a ochota lidí to celé platit. Divize obchod v číslech velkoobchodních transakcí uzavře trading za rok korun je největší z dlouhodobých obchodů s elektřinou korun letos burzovní obchody tradingu přispějí do marže 1 mezi alternativními obchodníky s plynem se stal ČEZ Prodej požadavků zákazníků řeší ročně ČEZ Zákaznické služby 14 sekund čeká zákazník na lince do vyzvednutí hovoru v call centru 17

18 o čem se mluví připravila: Barbora Půlpánová foto: archiv, Profimedia V zahraničí jsme v plusu, až na Albánii V zemích, kde ČEZ působí, se navzdory finanční krizi daří plnit ekonomické ukazatele a realizovat klíčové změny v souladu s plánem. Výjimkou je pouze Albánie, která jako jediná země kvůli nestabilnímu podnikatelskému prostředí nedosahuje plánované návratnosti. V zahraničí se v souladu s naší strategií zaměřujeme na investice do obnovitelných zdrojů energie. V oblasti distribuce se soustředíme zejména na zvyšování efektivity, což obnáší optimalizaci počtu zaměstnanců a snižování ztrát v sítích. V Bulharsku a Rumunsku přinášejí tyto snahy pozitivní výsledky. Jedinou výjimkou je Albánie, kde jsme se snažili využít našich předchozích zkušeností na Balkáně, ale bohužel se zde tento postup vzhledem ke zcela nepředvídatelným zásahům ze strany místních autorit ukázal jako neefektivní, vysvětluje Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Albánie výjimkou Naše zahraniční společnosti významně přispívají k dobrým výsledkům Skupiny ČEZ, na dividendách jsme vyplatili 8,8 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy plánujeme realizovat do konce roku, uvádí Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Díky výborným výsledkům zahraničních akvizic se nám vrátilo již 71 % vložených investic. ČEZ vlastní v zahraničí významnější energetická aktiva celkem v sedmi zemích, ve všech se s výjimkou Albánie daří naplňovat, či dokonce překračovat plánovanou návratnost investic. V Albánii se potýkáme s velmi nestandardním podnikatelským prostředím. Náš tým se snaží řešit všechny vzniklé problémy maximálně konstruktivně. Primárním limitem našich aktivit ale vždy bude ochrana zájmů našich akcionářů, říká Tomáš Pleskač a dodává: S albánským premiérem Salim Berishou jsme se dohodli, že zahájíme jednání o způsobu řešení nastalé situace. K řešení chceme dojít do konce tohoto roku, připravujeme se přitom na všechny možné scénáře, včetně odchodu. Albánská akvizice představuje méně než jedno procento všech investic Skupiny ČEZ v letech 2005 až Veškeré zahraniční akvizice tvoří přibližně jednu pětinu celkového objemu. Situaci v Albánii chceme vyřešit do konce roku 18

19 distribuce projekt připravila: Šárka Samková foto: archiv hledání lepších řešení jak na to generování nápadů Jak to vidím já Jiří Kovařík vedoucí oddělení Rozvoj analýza distribuční sítě workshopy Náklady závislé na technickém řešení? Jde to i naopak Metoda optimalizace výdajů na péči o zařízení Design-to-Cost se ve Skupině ČEZ používá víc a víc. Nejprve se osvědčila v divizi výroba, teď se úspěšně zavádí v distribuci. První dva pilotní projekty v ČEZ Distribuce uspořily čtvrtinu plánovaných investičních nákladů. Při Design-to-Cost spolupracuje tým odborníků z různých oblastí, kteří u velkých strategických investic hledají řešení, jak odstranit zbytečné požadavky a optimalizovat technická a konstrukční řešení s ohledem na celkové náklady po dobu životnosti investice. Nejprve je nutné, aby se členové týmu detailně seznámili se současným stavem a prvotním návrhem řešení investice. Pak následuje generování nápadů a hledání lepších řešení. Závěrem je návrh optimální varianty k realizaci, doporučený všemi členy týmu. Tým využívá běžné metody, jako analýzy poruchovosti, benchmarking nebo interní workshopy, vysvětluje Radim Černý, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv z ČEZ Distribuce. Důležité je i zapojení dodavatelů, a to již ve fázi zpracovávání záměru investiční akce. Méně standardním postupem jsou workshopy s možnými dodavateli a využívání jejich znalostí, dodává Radim Černý. Výsledkem metody jsou nižší náklady a často i jednodušší a do budoucna lépe udržovatelné technické řešení. Čtvrtina nákladů ušetřena, kvalita zůstává V ČEZ Distribuce již proběhly dva pilotní projekty, které metodu ověřily na konkrétních investičních záměrech. U obou byla potvrzena možnost efektivnějšího vynakládání investičních prostředků s úsporami v řádu desítek milionů korun. Pro příklad druhý z projektů se týkal rekonstrukce vedení velmi vysokého napětí propojujícího elektrárnu v Komořanech s rozvodnou 110 kv Výškov. Došli jsme k tomu, že je možné ušetřit cca 24 % předpokládaných nákladů, a to bez zhoršení kvality technického řešení, hodnotí výsledky Karel Kohout, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční sítě. Metoda se nyní zavádí do standardního liniového řízení. Podle Karla Kohouta ale pouhé vydání řídicí dokumentace stačit rozhodně nebude: Rozhodli jsme se pro zpracování dalších tří pilotních projektů přímo v režii ČEZ Distribuce. Do těchto projektů již byli nominováni příslušní pracovníci, kteří by měli metodu používat v běžné praxi a v pilotních projektech se s ní naučí pracovat. Optimalizace investičních nákladů je součástí strategického programu Výkonnost, řízeného divizí strategie. Metoda se úspěšně testuje i v Severočeských dolech. Byl jsem v týmu pilotního projektu úpravy transformovny 110/22 kv Černá Louka. Nepřekvapilo mě ani tak množství nových zkušeností, jako spíš jistá profesní slepota při nahlížení na technické řešení. Práce v týmu mi v tomto směru otevřela oči. Nejpřínosnější byla naprostá otevřenost spolupráce týmu, což vedlo i k řešením, která se zdají v jistém smyslu nelogická. Úskalí vidím v tom, že i když tým oceňuje technické řešení a stanovuje úsporu prostředků dle svých nejlepších schopností, dosažení skutečné úspory se potvrdí až při realizaci investice. Máte na věc jiný názor? Napište nám na 19

20 den s připravil: Roman Peterka foto: Jiří Hroník Stanislav Kučera Bunkrista, elektrárna Hodonín Přestože název profese bunkrista vzbudí okamžitě představu vojenského bunkru, s armádou nemá skutečný bunkrista nic společného. Jeho úkolem je zajistit, aby v zásobnících (bunkrech) v elektrárně bylo neustále dost paliva. Aby bylo pořád čím přikládat do kotle. Bunkry se nesmějí nikdy úplně vyprázdnit. Hraniční stav je dvacet procent, říká bunkrista hodonínské elektrárny Stanislav Kučera. Na starosti má osm bunkrů, každý z nich má kapacitu 150 tun paliva, a dále dva bunkry na biomasu. Palivo pak z bunkrů putuje do jednoho ze dvou kotlů v jednom se pálí uhlí, ve druhém biomasa. Kotel na biomasu zásobuje šestice bunkrů ve dvou se shromažďuje štěpka, ve čtyřech pelety (výlisky vyráběné buď ze zbytků dendromasy, nebo fytomasy pozn. red.). Další čtyři bunkry pak zásobují kotel na uhlí. Čtveřice uhelných bunkrů nevyžaduje takovou péči bunkrista je naplní jednou za směnu a pak už má od nich víceméně pokoj. Když naplním bunkry, mám zhruba hodinu a tři čtvrtě času, než musím začít plnit znovu, vysvětluje Stanislav Kučera. Plnění bunkrů není samo o sobě nijak náročná práce obstarává ho pojízdný pás, na který dorazí palivo po pásech z úseku zauhlování, který bunkrista obsluhuje. Jeho povinností je zajistit, aby se bunkry plnily rovnoměrně a aby přišlo správné palivo do správného bunkru. Je také přes vysílačku neustále ve spojení s pracovníky zauhlování a domlouvá se s nimi, co má zrovna sypat a kdy. Bunkrista je sice v elektrárně hodně malý pán, dalo by se říct ten nejmenší, ale mistr zauhlování ho musí poslouchat, říká s úsměvem Stanislav Kučera. Pokud zrovna neplní bunkry, má stále co na práci. Kontroluji přesypy, šneky a svodky, zda nevznikají někde nánosy, čistím stěrky, které stírají prach a usazeniny z pásů, protože kdybych je nečistil, během pár hodin se na nich vytvoří docela velká hromádka. Občas zaskočím na velín nebo do kotelny, pokud potřebují s něčím pomoct mnohdy nestihnu ani oběd, popisuje. Ale nestěžuje si. Není to vůbec špatná práce a je tu i vidina nějakého profesního postupu, tu jsem v předchozím zaměstnání, kde jsem obsluhoval CNC stroje, neměl vůbec žádnou, říká. Ve volném čase se věnuje na svůj věk neobvyklému koníčku včelaří. Je pravda, že věkový průměr včelařů je zhruba 65 let, směje se. Začínal před třemi roky s jedním včelstvem, teď už jich má šestnáct. Mám je u babičky na zahradě, původně o tom nechtěla ani slyšet, ale už si zvykla, a dokonce mi s nimi pomáhá, dodává Bunkristé pracují v nepřetržitém provozu. Směna začíná Stanislavu Kučerovi v šest ráno, do práce doráží ale už ve tři čtvrtě. Zhruba za čtvrt hodiny pojede první várka biomasy. Pokud se neděje nic mimořádného, probíhá přísun paliva v ustálených rytmech. Stanislav Kučera obsluhuje pojízdný pás, aby se palivo sypalo do správného bunkru. V mezidobí Stanislav Kučera kontroluje přesypy a další části trasy, po které přichází palivo ze zauhlování. Ve dvě odpoledne ranní směna končí. 20

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte, abych Vás

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace

Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace Pavel Prior PROSPEKSA, a.s. Českomoravská elektrotechnická asociace založena v roce 1995 univerzální komoditní burza organizuje obchody zejména s energetickými a průmyslovými komoditami sekce Energetická

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Energetické služby Česká energie je připravena zajistit v rámci dodávky elektřiny, zemního plynu nebo samostatně následující služby:

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 0 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Šance pohnout světem k

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12.

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. 2011 1. FUNKČNÍ BURZOVNÍ TRH VYTVÁŘÍ JIŽ ZE SVÉHO PRINCIPU OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více