časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu"

Transkript

1 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

2 slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky hospodaření za tři čtvrtletí roku. Náš provozní zisk před odpisy meziročně vzrostl o 4 % na 64,7 mld. Kč, čistý zisk meziročně vzrostl o 27 % na 33,4 mld. Kč. Za růstem zisku stojí hlavně vyšší výroba v jaderných elektrárnách, nárůst výroby v rumunském větrném parku a také mimořádné finanční náklady v loňském roce. Negativně naopak působí vývoj v Albánii, kde nedošlo k naplnění dohody o postupném narovnání regulatorních podmínek ze strany albánského regulačního úřadu a státu. V celoroční predikci jsme vývoj v Albánii zahrnuli, očekáváme provozní zisk před odpisy ve výši 85 mld. Kč a čistý zisk 40 mld. Kč. Ostatní naše aktivity se navzdory problémům evropské ekonomiky vyvíjejí lépe než plán, předpokládáme proto pouze mírný pokles celoročních výsledků oproti roku Většina naší konkurence pociťuje dopady ekonomické krize a rostoucí regulace citelněji. Aktivními opatřeními a úspěšným prodejem elektřiny na více let dopředu se nám podařilo tyto vlivy oddálit, v dalších letech nás ale zasáhnou již naplno. Máme strategii, jak nepříznivému vývoji čelit, tu jsme představili v září. Nyní je třeba, aby každý z nás udělal pro splnění společných cílů maximum. Děkuji všem za dosažené výsledky a přeji úspěšné poslední týdny roku. Daniel Beneš generální ředitel ČEZ, a. s.

3 Z obsahu svět ČEZ 4 téma 8 Ve fondu kvalifikovaných investorů je od listopadu letošního roku kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. K nim jsme ještě přidali devět dalších společností, které vlastní především fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. Úspěšně jsme tak dokončili převod našich obnovitelných zdrojů na území České republiky do tohoto fondu. rozhovor 14 Alan Svoboda V tomto vydání ČEZ News se hned několikrát mluví o uhlí. Řeč na něj dojde také v rozhovoru s Alanem Svobodou, který i přes těžká jednání s dodavateli věří, že smírné řešení sporů právě kolem uhlí je možné. Kde ale optimistou není, to jsou otázky evropské regulace energetiky. Jak cestuje plyn? Pokud čekáte, že plyn může mezi zeměmi putovat jedině potrubím, vyvedeme vás z omylu. Díky zkapalňování a zpětnému zplynění může plyn cestovat třeba mezi Katarem a Barcelonou klidně i na lodi. Zkapalněním totiž zmenší svůj objem až šestsetkrát, do podpalubí se ho tedy vejde víc než dost. energetika 22 na návštěvě 28 Uhlí, kam se podíváš Jak jsme už řekli, v tomto vydání ČEZ News se nemálo mluví o uhlí. A tak jsme se zajeli podívat do úpravny uhlí v Ledvicích. Čekal nás tam rachot pásů, lomoz sypajícího se uhlí a závěje uhelného prachu. Zkrátka, toto není místo pro slabší nátury, ale místo je to zajímavé. Skoro by se dalo říct, vzhledem k tomu uhlí všude kolem, že pekelně. naše principy ČEZ NEWS 11/2012 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 3/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Štěpán Vorlíček REDAKCE Marika Klíčová ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 3/1444, Praha 4, tel.: , NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz GRAFICKOU ÚPRAVU, DTP A TISK pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: 6395, ISSN:

4 aktuality svět ČEZ foto: archiv, Shutterstock Fotoeditorial Oranžových hřišť jsou už dvě stovky Děti z Horních Počernic mají od října nové bezpečné místo na hraní krásné dopravní hřiště u Základní školy Stolinská. Jde o jubilejní, dvousté Oranžové hřiště postavené z příspěvků Nadace ČEZ. Slavnostního otevření se zúčastnili i Jan Železný a Petr Bříza, sportovní legendy a velké vzory pro mnohé holky a kluky. Šárka Samková Číslo měsíce 40 miliard čistého zisku, tedy o 2 % méně než loni, Skupina ČEZ očekává vydělat za celý rok Výhled výsledků hospodaření reflektuje vývoj v Albánii, výsledky ostatních aktivit jsou naopak nad plánem. Obnovitelné zdroje 1,5 TWh Jaderné elektrárny 22,3 TWh Přečerpávací elektrárny 0,5 TWh Uhelné elektrárny 23,6 TWh Hospodářské Výsledky Výroba roste díky jádru Meziroční růst 4 % zaznamenala výroba našich zdrojů na území ČR, když za tři čtvrtletí letošního roku dosáhla celkového objemu 47,9 TWh. Přispěly k tomu hlavně jaderné elektrárny, jejichž výroba se meziročně zvýšila o 8 %. Jaderná elektrárna Dukovany navýšila instalovaný výkon, v Temelíně se zase dařilo zkracovat délky odstávek. Šárka Samková 4

5 Měření Statistika není nuda Anebo možná trochu je, ale o tom, že získané údaje jsou rozhodně cenné, ví ČEZ Měření svoje. Díky výsledkům tzv. statistické výběrové zkoušky (SVZ) totiž o několik let prodlouží životnost tisíců elektroměrů. Z určeného souboru elektroměrů, kterým končí úřední ověření, je Českým metrologickým institutem náhodně vybrán malý vzorek. Pouze tyto přístroje pak musí být vymontovány ze sítě a projít zatěžkávací zkouškou. A pokud uspějí, považují se za ověřené i všechny ostatní z daného souboru, vysvětluje princip fungování zkoušky Pavel Zamouřil z ČEZ Měření. Ač je elektroměry podle nové legislativy možné statisticky ověřovat teprve od letošního roku, úspěšně jich zkouškou prošlo již na padesát tisíc. O tento počet se tak sníží počet výměn elektroměrů v síti v roce 2013, doplňuje Pavel Zamouřil. Gabriela Pátková teplárna Stop prachu v Ledvicích Počet elektroměrů s prošlým ověřením Počet elektroměrů ověřených SVZ Rumunsko Největší větrná farma v Evropě Připojením 216. turbíny předběhl rumunský Fantanele a Cogealac svého konkurenta ve Skotsku a s celkovým instalovaným výkonem 540 megawattů se stal největší pevninskou větrnou farmou v Evropě. Větrný park leží na zcela unikátním pozemku jedné ze dvou největrnějších oblastí v Evropě. Po dobu svého, byť i neúplného provozu vyrobil park jen za prvních devět měsíců tohoto roku elektrickou energii v objemu 655,9 GWh. Prakticky to znamená, že jsme dodali elektřinu do více než 600 tisíc rumunských domácností. Další turbíny jsou k síti připojovány každým dnem. Všech 240 o výkonu 600 MW by mělo být plně v provozu již na konci tohoto roku. Barbora Půlpánová O další teplárenskou lokalitu s roční dodávkou tepla přes 2400 TJ se v říjnu rozrostla ČEZ Teplárenská (TAS). Nově nabízí a dodává teplo z Teplárny Trmice jak odběratelům v samotných Trmicích, tak v Ústí nad Labem a nejbližším okolí. TAS rovněž zahájila dodávky tepla do Bíliny přepojením plynových kotelen v lokalitě Pražské Předměstí a napojením středu města na centrální zásobování teplem prostřednictvím horkovodního napáječe z Elektrárny Ledvice. Třetím a neméně důležitým projektem, který se podařilo na podzim TAS zahájit, je napojování města Ledvice na soustavu centrálního zásobování teplem, a nahrazení tak stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. V řeči čísel to bude znamenat odstranění 7,6 t emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny. Realizace tohoto projektu, který je součástí iniciativy Stop prach, začala po dvouleté přípravě 9. října slavnostním symbolickým výkopem přímo v centru města. Renata Skupníková 5

6 aktuality svět ČEZ foto: archiv turecko 11 tisíc pilot v Egemeru Na jihovýchodním pobřeží Turecka finišují zemní práce a pilotáž na paroplynové elektrárně Egemer, která je vůbec prvním paroplynem v rámci zahraničních akvizic ČEZ. Elektrárnu typu multi-shaft (dvě plynové turbíny, dva třítlaké horizontální spalinové kotle a jedna parní turbína) staví společnost Egemer, která je dceřinou společností společného podniku (JV) Skupiny ČEZ a turecké skupiny Akkök. Samotné staveniště se zvedlo na pět metrů nad hladinu moře a pilotáž představovala 10 tisíc sypaných a tisíc betonových pilot. Nejkritičtější částí stavby, která právě v těchto dnech probíhá, je vybudování 1,4 km dlouhého přivaděče mořské vody. Uložení, betonáž a zásyp totiž probíhají pod mořskou hladinou v hloubce až deset metrů. Elektrárna Egemer by měla začít dodávat elektřinu do sítě v polovině roku Renata Skupníková Vítězství ČEZ opět na stupních vítězů dohled Elektrárny v přímém přenosu Sledovat 33 elektráren v reálném čase dokáže nové Dohledové centrum obnovitelných zdrojů, které spustilo ostrý provoz v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Jeho úkolem je nepřetržitě hlídat aktuální výkon všech sledovaných elektráren, monitorovat stav klíčových komponent a rychle reagovat v případě poruchy. 24 hodin denně sledujeme dvě větrné, 19 vodních a 12 fotovoltaických elektráren plus jednu bioplynovou stanici. Na dálku se sledují prvky a zařízení nízkého a vysokého napětí až do úrovně střídačů, meteorologická data, stav komunikačních linek, datové rozvody, a dokonce i stav zabezpečení objektů. Závada na zařízení je ihned nahlášena obsluze výrobny, podle povahy poruchy je zároveň centrálně zajištěn servis. Alena Němcová Ocenění zaměstnavatel desetiletí převzal za ČEZ manažer strategického náboru Pavel Puff (druhý zleva) Třetí místo v jubilejním ročníku soutěže Zaměstnavatel desetiletí v kategorii The Most Desired Company jsme si zasloužili za systematickou práci se studenty technických škol zejména v posledních čtyřech letech. Do té doby jsme se v této soutěži vůbec neumisťovali na stupních vítězů. V dotazníkovém šetření pořádaném studentskou organizací AIESEC jmenují studenti 25 vysokých škol tři firmy, ve kterých by chtěli pracovat. První místo získala Komerční banka, následovala ČSOB. ČEZ je jedinou průmyslovou firmou, která se v žebříčku soutěže umístila, a to považuji za obrovský úspěch, řekl ředitel pro strategický nábor Pavel Puff. Lucie Ehrlichová 6

7 měření Jak se měří elektromobily Testovat elektromobily a detailně měřit jejich provoz mohou od letošního března technici společnosti ČEZ Měření v Hradci Králové a Ostravě, kteří vozidla speciálně upravená pro převoz nářadí a elektroměrů používají při svých každodenních pracích. Elektromobily jsou dobíjeny ze standardních zásuvek 230 V, přičemž průběh nabíjení je měřen průběhovým elektroměrem. Na základě odečítaných dat vyhodnocujeme spotřebu elektromobilu a účinnost nabíjení, ale i vlivy okolních teplot nebo využití klimatizace, vysvětluje Radislav Folta z ČEZ Měření. Gabriela Pátková Celková spotřeba obou vozů 1351,73 kwh Průměrná spotřeba je 18 kwh na 100 km Auta byla celkem nabíjena již 148krát Maximální ujetá vzdálenost na jedno dobití: 95 km (v Dukovanech 130 km, zde s ohledem na reálný provoz ve městě pouze 95 km) Baterie jsou nabíjeny s 96% účinností Klimatizace má vliv na spotřebu energie cca 14 % Průměrná doba dobíjení Ostrava: 6 h 14 min Hradec Králové: 3 h 6 min aktuality perný měsíc Davida Knéska vedoucího oddělení Péče o zařízení Horní Vltava, provoz Lipno strojovna vodní elektrárny Lipno I. je zakopána cca 160 METRŮ pod zemí a jediná přístupová cesta pro vyvezení demontovaných dílů včetně oběžného kola a navezení dílů nových je tunelem dlouhým 212 METRŮ. Tunel má sklon 44 40' a jezdí v něm šikmý nákladní výtah o nosnosti 80 tun. Rozsah generální opravy turbogenerátoru 2 je tak velký, že vyžadoval pečlivou a důkladnou přípravu, popisuje svůj perný měsíc David Knések. Soustrojí opravujeme po takřka třiceti letech, a to je teprve podruhé za dobu provozu od roku Poprvé měníme spirálu stroje, takže budeme mít kompletně novou turbínu. Generálka sice začala 5. listopadu demontáží, ale už v předstihu jsme měli kompletně svařenou a k obrobení připravenou kostru statoru, vyrábí se statorové tyče. Odlito je i oběžné kolo a pracuje se na svařování nové spirály. Průměrné množství ujetých km mezi jednotlivými dobíjeními A Průměrné množství dobíjených kw B Ostrava: 65,9 km Hradec Králové: 45,2 km Ostrava: 11,7 kwh Hradec Králové: 8,1 kwh temelín Námitkám Arevy jsme nevyhověli Po pečlivém posouzení jednotlivých důvodů ČEZ nevyhověl námitkám společnosti Areva podaným proti vyloučení ve veřejné zakázce na dostavbu bloků Temelín 3 a 4. Areva v nabídce nenaplnila zákonné a další požadavky, které představovaly předem definovaná vylučovací kritéria. Jelikož tendr probíhá podle zákona o veřejných zakázkách, její nabídka musela být z dalšího řízení vyřazena. Společnosti Areva jsme důvody detailně specifikovali, pro dodržení korektnosti tendru je ale zveřejňovat nebudeme. Areva může podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Ladislav Kříž Pokud vše půjde podle plánu, Lipno v novém kabátě spustíme do provozu v prosinci 2013 Máte také perný měsíc? Napište nám na 7

8 téma připravila: Gabriela Pátková foto: archiv 200 MW do jednoho fondu Obnovitelné zdroje vkládáme do fondu kvalifikovaných investorů K 1. listopadu 2012 byl dokončen převod obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ na území České republiky do fondu kvalifikovaných investorů. Převedeno bylo kompletní portfolio elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a dalších devíti společností vlastnících zvláště fotovoltaické projekty Skupiny ČEZ. 8

9 Vodní elektrárny často stojí v romantické krajině, jako třeba tato u Černého jezera na Šumavě 9

10 téma Proč převod do fondu? Schéma převodu obnovitelných zdrojů do FKI ČEZ, a. s. zjednodušení struktury a snížení nákladů na správu portfolia OZE možnost přizvat další investory a získat volné finanční prostředky žádná omezení v rozhodování a zachování kontroly nad portfoliem OZE eenergy Ralsko, a. s. eenergy Ralsko-Kuřivody, a. s. eenergy Hodonín, a. s. (2,13 MW) FVE Vranovská Ves, a. s. Gentley, a. s. (29,9 MW) 3 L invest, a. s. AREA GROUP- CL, a. s. DOMICA FPI, s. r. o. Bohemian Development, a. s. (38,27 MW) (17,49 MW) (16,03 MW) Fúze s FKI ČEZ OZ uzavřený investiční fond Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí zajišťovat samotný fond Fond kvalifikovaných investorů (FKI) nová akciová společnost s názvem ČEZ OZ uzavřený investiční fond převzal téměř vše, co Skupina ČEZ v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) v České republice vlastní. Celkem bylo převedeno 19 malých vodních elektráren, 12 fotovoltaických elektráren, dva větrné parky a jedna bioplynová stanice. Jedná se tedy prakticky o všechny obnovitelné zdroje na našem území s výjimkou velkých vodních elektráren, které mají parametry konvenčních zdrojů a jejichž produkce není vykupována v systému garantovaných výkupních cen. Skupina ČEZ v České republice postupně získala a vybudovala portfolio obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 200 MW. Vznikla tak složitá vlastnická struktura společností, kterou nyní chceme tímto krokem přirozeně zjednodušit, a snížit tak náklady na její správu, vysvětluje hlavní důvod konsolidace ředitel divize distribuce a zahraničí Tomáš Pleskač. Pro volbu nejvýhodnějšího subjektu k soustředění majetku obnovitelných zdrojů bylo zvažováno několik alternativ. Základními kritérii při hodnocení jednotlivých variant byla především vhodnost pro budoucí uvolnění finančních prostředků, účetní dopady na Skupinu ČEZ a zřizovací a režijní náklady. Podle hodnocení jednotlivých kritérií a při zohlednění současné struktury portfolia aktiv OZE se varianta fondu kvalifikovaných investorů ukázala jako nejvýhodnější. Konsolidace majetku přináší hned několik výhod Dojde k úspoře režijních nákladů a ke zjednodušení činností souvisejících s provozem jednotlivých společností, jako jsou například daňové a finanční služby, odpadne nutnost konání pravidelných dozorčích rad a podobně, uvádí konkrétní příklady Tomáš Pleskač. Konsolidace aktiv do fondu kvalifikovaných investorů navíc do budoucna umožní rozšířit okruh případných zájemců o vstup do portfolia OZE Skupiny ČEZ o institucionální investory. To znamená lepší zhodnocení aktiv v oblasti OZE a v konečném důsledku získání volných prostředků, které mohou být použity k dalším investicím v souladu s naší strategií. To je zvláště v dnešní době tenčícího se balíku volných investičních prostředků velmi zajímavá příležitost. Investoři z řad pojišťoven a penzijních fondů hledají investice, které jim přinášejí dlouhodobý, jasně čitelný výnos. V případě 10

11 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. FVE (19 MW) MVE (67 MW) VTE (8 MW) Odštěpení od ČEZ OZ FVE Buštěhrad, a. s. (2,4 MW) Bioplyn tech., s. r. o. (0,5 MW) vstupu investorů přitom nebudou narušeny ani jinak omezeny naše rozhodovací pravomoci. Institucionální investoři jsou čistými portfoliovými investory a nemají zájem podílet se na rozhodovacích procesech, což nám poskytuje možnost zachování plné kontroly nad portfoliem obnovitelných zdrojů, doplňuje manažer útvaru realizace fúzí a akvizic a šéf celého projektu Andrzej Martynek. Jak bude v praxi fond fungovat? Držitelem licence na výrobu a provozovatelem jednotlivých elektráren bude na základě nájemní smlouvy s fondem společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných aktiv vložených do fondu kvalifikovaných investorů nesmí být ze zákona o kolektivním investování zajišťován samotným fondem. Ten může vykonávat pouze činnost kolektivního investování, vysvětluje Andrzej Martynek. Z pohledu provozu se tak prakticky nic nemění. Které divize a společnosti péči o obnovitelné zdroje převezmou po plánovaném zrušení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje v průběhu příštího roku, je stále předmětem analýz a interních diskusí. Fondy kvalifikovaných investorů v České republice regulované nástroje kolektivního investování transparentní struktura a hospodaření ochrana investorů: kontrola depozitářem a dohled České národní banky možnost získání nových investorů a kapitálu pro zkušené, profesionální investory, např. banky, pojišťovny, penzijní fondy apod. počet investorů je omezen na 2 až 100 výše investice jednoho subjektu činí nejméně 1 mil. Kč FKI nemůže vykonávat jinou aktivitu než kolektivní investování Fotovoltaickou elektrárnu najdete i v bývalém vojenském prostoru Ralsko 11

12 téma Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu Minirozhovor Oldřich Kožušník generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Neztrácíme převodem do fondu kontrolu nad provozem obnovitelných zdrojů? To v žádném případě neztrácíme. Fond je vlastněn společnostmi Skupiny ČEZ a navíc jako subjekt dozorovaný ČNB se sám výrobou elektřiny zabývat nemůže, svá energetická zařízení za tržních podmínek pronajímá provozovateli s touto licencí, a tím je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Kdo bude mít na starosti péči o obnovitelné zdroje? Provozování a údržbu OZE aktiv v majetku fondu zajišťuje na základě smlouvy společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Které útvary nebo společnosti Skupiny provoz a údržbu v budoucnu převezmou, zatím nebylo rozhodnuto. Jak převod ovlivní ČEZ Obnovitelné zdroje a její zaměstnance? Převod energetických zařízení do fondu není pro zaměstnance v podstatě ničím novým. Již v minulosti pro jiné společnosti Skupiny ČEZ zajišťovali provoz a údržbu fotovoltaických elektráren. V těchto činnostech budou pokračovat i pro fond. Odštěpení a fúze aneb Něco pro milovníky obchodního práva Pro účely konsolidace byl zakoupen již dříve založený investiční fond s licencí, připravený na vstup investorů. Ten byl následně přejmenován na ČEZ OZ uzavřený investiční fond. Pořízení již existujícího fondu bylo levnějším i rychlejším řešením, než kdybychom zakládali fond nový. Fond je vlastněn společnostmi ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a ČEZ Správa majetku. Samotné vyčlenění majetku do fondu proběhlo formou odštěpení části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a fúzí fondu jako nástupnické společnosti v případě ostatních společností. Přeměna byla zanesena do obchodního rejstříku k 1. listopadu Dozor ČNB poskytuje záruky investorům ČEZ OZ uzavřený investiční fond má licenci České národní banky a současně je centrální bankou průběžně dozorován. Tento dozor poskytuje současným a případným budoucím akcionářům dostatečné garance proti možnému znehodnocení jejich investic a zaručuje celkovou transparentnost. Míra rizika pro vlastníky i případné investory je tak výrazně eliminována. Na českém trhu se nejedná o nevyzkoušenou cestu. Jedinečnost našeho fondu spočívá v tom, že s majetkem přesahujícím 19 miliard Kč jde o největší fond kvalifikovaných investorů v zemi. Realizace celého projektu by nebyla možná bez podpory mnoha kolegů. Velký dík patří zejména odborníkům z útvarů centrální controlling a majetkové účasti divize finance a ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, uzavírá Andrzej Martynek. ve fki najdete také stanici bioplynu v číčově 12

13 Zdroje, které byly převedeny do fondu kvalifikovaných investorů Větrná elektrárna 2x Vodní elektrárna 19x Bioplynová stanice 1x Fotovoltaická elektrárna 12x Akcionáři ČEZ 98,63 % ČEZ Obnovitelné zdroje 1,31 % ČEZ Správa majetku 0,06 % 19 miliard Kč S celkovým majetkem více než 19 miliard Kč se jedná o největší FKI v České republice. 13

14 rozhovor připravili: Šárka Samková, Jiří Holubec foto: WWA Alan Svoboda Nenecháme se zatlačit do kouta K pozici ředitele divize obchod mu před více než rokem přibyla odpovědnost za vedení iniciativy Zajištění paliv. Navzdory těžkým jednáním s dodavateli uhlí si stále myslí, že smírné řešení sporů je možné. Stejně tak v úspěšnou transakci věří, když mluví o prodeji některé z elektráren v rámci dohody s Evropskou komisí. U otázek k evropské regulaci energetiky už ovšem Alan Svoboda optimismem nehýří. 14

15 15

16 rozhovor rozhovor Alan Svoboda se zaměstnanci segmentu obchod oceněnými Čézarem Dodávky uhlí máte zajištěny jen do konce roku. Moc času na jednání tedy nezbývá. Jak se zatím vyvíjí? Naše kroky se ubírají několika směry. Zaprvé se snažíme vyřešit kontrakty, ve kterých jsme se dostali do názorového a následně právního střetu s dodavateli. V případě Czech Coal jde o dohodu, že budou dodávat uhlí do elektrárny Počerady, kterou jsme se my naopak zavázali modernizovat. Czech Coal tuto dohodu posléze zpochybnil. Sokolovská uhelná zase tlačí na snižování dodávek a zvyšování cen, což odůvodňuje nečekanými přírodními událostmi v lokalitě lomu a vývojem na trhu energií. Oba spory řešíme jak právní cestou, tak snahou o mimosoudní dohodu. Je dohoda pravděpodobná? Byla by samozřejmě ideálním řešením pro všechny. My jsme do jednání přinesli významné ústupky, které ukazují, jak důležité pro nás dodávky paliva jsou. Na druhou stranu známe hranici, za kterou by už další kompromisy nedávaly pro naši společnost smysl. Pokud bychom se měli za tuto hranici dostat, budeme se muset spolehnout na rozhodnutí soudu. Co se stane, když k obnovení dodávek nedojde? V rámci iniciativy Zajištění paliv zkoumáme další alternativy, mezi nimi i pokrytí potřeb paliva v rámci Skupiny. Provedli jsme revizi smluv Severočeských dolů, jaký objem paliva je smluvně vázán a kolik zbývá pro nás. Také jsme zvážili možnosti navýšení těžby. Jsme schopni pokrýt významnou část ohrožených dodávek. Také prověřujeme možnosti náhrady uhlí alternativními palivy, zejména biomasou. Paralelně jsme začali jednat o potenciálním prodeji některých našich elektráren. Zdroje vyčleňujeme a dokončujeme rozsáhlou smluvní dokumentaci, aby byl případný prodej ošetřen po všech stránkách včetně naplnění závazků vůči Evropské komisi. Přišel už někdo s nabídkou, která je pro ČEZ zajímavá? Nabídky jsme obdrželi na elektrárny Chvaletice, Počerady a Dětmarovice. O Počerady a Chvaletice mají zájem Czech Coal a Energetický a průmyslový holding. U Dětmarovic jsou zájemci tři opět EPH, New World Resources a Gascontrol. Původně jsme jednali i se společností Česká energie, její nabídka na Dětmarovice ale nesplňovala naše požadavky zejména na rizikový profil protistrany a zřejmě i přijatelnost pro Evropskou komisi, proto jsme ji z dalších jednání vyřadili. Po mnohatýdenním jednání se zájemci jsme se dobrali k finálnímu znění smluvní dokumentace. Na začátku listopadu jsme zájemce vyzvali k předložení upravených nabídek a prodloužení jejich platnosti do konce roku. Dá se tedy určit přesnější termín, kdy k prodeji elektráren dojde? Celý proces je vázán na finální potvrzení ze strany Evropské komise, že je pro ni tato forma narovnání vyhovující. Vše bylo projednáno na pracovní úrovni a následně ještě prověřeno tržním testem, takže obavy nemáme, ale komise musí závazky formálně schválit. To by mohlo nastat v průběhu prosince. Když mluvíme o Evropské komisi, očekáváte nějaké nové legislativní zásahy do energetiky? Čekáme, protože zavádění nové legislativy je v případě EU spíše pravidlem než výjimkou. Velkým tématem příštích měsíců bude napří- Dotazník pro Alana Svobodu Proč ČEZ? Protože energetika je fascinující obor. Kterých vlastností spolupracovníků si vážím? Zapálení pro věc a samostatnosti. Co se mi v ČEZ nejvíc povedlo? Povedlo se nám transformovat středoevropský trh s elektřinou do podoby, která dává nejlepším hráčům možnost uspět. Největší dilema? Nevím, jestli můžu věřit v to, že se v EU racionální úsudek prosadí dříve, než bude pozdě. Největší výzva pro letošní rok? Zvolit správné směřování firmy a obchodní kroky v současných nesnadno čitelných podmínkách. 16

17 O prodeji některé z elektráren chceme rozhodnout do konce roku klad transpozice směrnice o účinnosti, kterou v září tohoto roku přijal Evropský parlament a která má pomáhat snižovat spotřebu na straně koncových zákazníků. Jaké bude mít směrnice dopady na fungování ČEZ? Nejprve musí dojít k jejímu přepisu do naší legislativy. Směrnice naštěstí připouští řadu variant implementace. Pro nás může znamenat jak hrozbu, tak příležitost. V kaž dém případě by měla co nejméně zatěžovat koncového zákazníka. Nemyslím si, že by byla dobrá cesta typu Jeden člověk si zateplí dům, aby ušetřil, a ostatní mu na to přispějí formou dotace. Jaký předpokládáte vývoj kolem povolenek CO 2 a jak ČEZ ovlivní jejich derogace? Derogace neboli přechodné přidělení zdarma na základě výjimky nám napomohla vytvořit kapitál pro modernizaci české energetiky. To ale platilo v době, kdy ceny povolenek podněcovaly investice do snižování emisí. Dnešní ceny generují jen asi třetinu prostředků dříve očekávaných pro nové investice. Nízké ceny povolenek navíc paradoxně způsobují, že například v Německu staré uhelné elektrárny vyrábí, zatímco moderní plynové s třetinovými emisemi stojí. Proč vůbec k poklesu ceny povolenek došlo? Klesla po nich poptávka. Ne ovšem z důvodu, že by došlo k razantní modernizaci elektráren a snížení emisí CO 2, ale jednoduše proto, že během krize klesla výroba i spotřeba energie. S touto variantou ovšem tvůrci systému nepočítali. Na nepříznivý vývoj cen elektřiny reagujete zvyšováním prodeje na delší období. Co za touto strategií stojí? Z projekce posledních dvou let vidíme, že na trhu roste vliv energie z alternativních zdrojů. Ta však svou cenu neodvozuje z tržních mechanismů, ale z výše dotací. Musíme tedy počítat se scénářem, že velkoobchodní ceny elektřiny budou dále klesat, a chtěli bychom proto určitý menší objem výroby prodat na delší časové období dopředu, dokud jsou ceny akceptovatelné. A na jaké období se s energií dá obchodovat? Zatím jsme prodávali s horizontem roku 2020, což bylo dáno především rámcem obchodování s CO 2, který je do tohoto roku pevně daný. Teď jsme otevřeni i jednání o smlouvách do roku Mezi výrobcem a koncovým spotřebitelem při těchto obchodech většinou stojí velké finanční domy, které s komoditami obchodují. Když už se díváme do budoucnosti, vidíte tam pro energetiku nějaké světlo na konci tunelu? Pokud bude energetika i nadále řízena spíše regulacemi, může dojít až k úplné erozi cen elektřiny a velkým ztrátám klasických výrobců. To by vedlo k prudkému nárůstu cen pro uživatele, což je mimochodem něco, co pocítí už od Nového roku v Německu. Přechod na alternativní zdroje navíc zahlcuje přenosové soustavy až k hranici hrozícího kolapsu. Buď přijdeme na způsob, jak zařadit obnovitelné zdroje do tržních mechanismů, anebo je budeme nadále dotovat a zastaví nás až fyzické meze přenosových sítí a ochota lidí to celé platit. Divize obchod v číslech velkoobchodních transakcí uzavře trading za rok korun je největší z dlouhodobých obchodů s elektřinou korun letos burzovní obchody tradingu přispějí do marže 1 mezi alternativními obchodníky s plynem se stal ČEZ Prodej požadavků zákazníků řeší ročně ČEZ Zákaznické služby 14 sekund čeká zákazník na lince do vyzvednutí hovoru v call centru 17

18 o čem se mluví připravila: Barbora Půlpánová foto: archiv, Profimedia V zahraničí jsme v plusu, až na Albánii V zemích, kde ČEZ působí, se navzdory finanční krizi daří plnit ekonomické ukazatele a realizovat klíčové změny v souladu s plánem. Výjimkou je pouze Albánie, která jako jediná země kvůli nestabilnímu podnikatelskému prostředí nedosahuje plánované návratnosti. V zahraničí se v souladu s naší strategií zaměřujeme na investice do obnovitelných zdrojů energie. V oblasti distribuce se soustředíme zejména na zvyšování efektivity, což obnáší optimalizaci počtu zaměstnanců a snižování ztrát v sítích. V Bulharsku a Rumunsku přinášejí tyto snahy pozitivní výsledky. Jedinou výjimkou je Albánie, kde jsme se snažili využít našich předchozích zkušeností na Balkáně, ale bohužel se zde tento postup vzhledem ke zcela nepředvídatelným zásahům ze strany místních autorit ukázal jako neefektivní, vysvětluje Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Albánie výjimkou Naše zahraniční společnosti významně přispívají k dobrým výsledkům Skupiny ČEZ, na dividendách jsme vyplatili 8,8 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy plánujeme realizovat do konce roku, uvádí Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Díky výborným výsledkům zahraničních akvizic se nám vrátilo již 71 % vložených investic. ČEZ vlastní v zahraničí významnější energetická aktiva celkem v sedmi zemích, ve všech se s výjimkou Albánie daří naplňovat, či dokonce překračovat plánovanou návratnost investic. V Albánii se potýkáme s velmi nestandardním podnikatelským prostředím. Náš tým se snaží řešit všechny vzniklé problémy maximálně konstruktivně. Primárním limitem našich aktivit ale vždy bude ochrana zájmů našich akcionářů, říká Tomáš Pleskač a dodává: S albánským premiérem Salim Berishou jsme se dohodli, že zahájíme jednání o způsobu řešení nastalé situace. K řešení chceme dojít do konce tohoto roku, připravujeme se přitom na všechny možné scénáře, včetně odchodu. Albánská akvizice představuje méně než jedno procento všech investic Skupiny ČEZ v letech 2005 až Veškeré zahraniční akvizice tvoří přibližně jednu pětinu celkového objemu. Situaci v Albánii chceme vyřešit do konce roku 18

19 distribuce projekt připravila: Šárka Samková foto: archiv hledání lepších řešení jak na to generování nápadů Jak to vidím já Jiří Kovařík vedoucí oddělení Rozvoj analýza distribuční sítě workshopy Náklady závislé na technickém řešení? Jde to i naopak Metoda optimalizace výdajů na péči o zařízení Design-to-Cost se ve Skupině ČEZ používá víc a víc. Nejprve se osvědčila v divizi výroba, teď se úspěšně zavádí v distribuci. První dva pilotní projekty v ČEZ Distribuce uspořily čtvrtinu plánovaných investičních nákladů. Při Design-to-Cost spolupracuje tým odborníků z různých oblastí, kteří u velkých strategických investic hledají řešení, jak odstranit zbytečné požadavky a optimalizovat technická a konstrukční řešení s ohledem na celkové náklady po dobu životnosti investice. Nejprve je nutné, aby se členové týmu detailně seznámili se současným stavem a prvotním návrhem řešení investice. Pak následuje generování nápadů a hledání lepších řešení. Závěrem je návrh optimální varianty k realizaci, doporučený všemi členy týmu. Tým využívá běžné metody, jako analýzy poruchovosti, benchmarking nebo interní workshopy, vysvětluje Radim Černý, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv z ČEZ Distribuce. Důležité je i zapojení dodavatelů, a to již ve fázi zpracovávání záměru investiční akce. Méně standardním postupem jsou workshopy s možnými dodavateli a využívání jejich znalostí, dodává Radim Černý. Výsledkem metody jsou nižší náklady a často i jednodušší a do budoucna lépe udržovatelné technické řešení. Čtvrtina nákladů ušetřena, kvalita zůstává V ČEZ Distribuce již proběhly dva pilotní projekty, které metodu ověřily na konkrétních investičních záměrech. U obou byla potvrzena možnost efektivnějšího vynakládání investičních prostředků s úsporami v řádu desítek milionů korun. Pro příklad druhý z projektů se týkal rekonstrukce vedení velmi vysokého napětí propojujícího elektrárnu v Komořanech s rozvodnou 110 kv Výškov. Došli jsme k tomu, že je možné ušetřit cca 24 % předpokládaných nákladů, a to bez zhoršení kvality technického řešení, hodnotí výsledky Karel Kohout, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční sítě. Metoda se nyní zavádí do standardního liniového řízení. Podle Karla Kohouta ale pouhé vydání řídicí dokumentace stačit rozhodně nebude: Rozhodli jsme se pro zpracování dalších tří pilotních projektů přímo v režii ČEZ Distribuce. Do těchto projektů již byli nominováni příslušní pracovníci, kteří by měli metodu používat v běžné praxi a v pilotních projektech se s ní naučí pracovat. Optimalizace investičních nákladů je součástí strategického programu Výkonnost, řízeného divizí strategie. Metoda se úspěšně testuje i v Severočeských dolech. Byl jsem v týmu pilotního projektu úpravy transformovny 110/22 kv Černá Louka. Nepřekvapilo mě ani tak množství nových zkušeností, jako spíš jistá profesní slepota při nahlížení na technické řešení. Práce v týmu mi v tomto směru otevřela oči. Nejpřínosnější byla naprostá otevřenost spolupráce týmu, což vedlo i k řešením, která se zdají v jistém smyslu nelogická. Úskalí vidím v tom, že i když tým oceňuje technické řešení a stanovuje úsporu prostředků dle svých nejlepších schopností, dosažení skutečné úspory se potvrdí až při realizaci investice. Máte na věc jiný názor? Napište nám na 19

20 den s připravil: Roman Peterka foto: Jiří Hroník Stanislav Kučera Bunkrista, elektrárna Hodonín Přestože název profese bunkrista vzbudí okamžitě představu vojenského bunkru, s armádou nemá skutečný bunkrista nic společného. Jeho úkolem je zajistit, aby v zásobnících (bunkrech) v elektrárně bylo neustále dost paliva. Aby bylo pořád čím přikládat do kotle. Bunkry se nesmějí nikdy úplně vyprázdnit. Hraniční stav je dvacet procent, říká bunkrista hodonínské elektrárny Stanislav Kučera. Na starosti má osm bunkrů, každý z nich má kapacitu 150 tun paliva, a dále dva bunkry na biomasu. Palivo pak z bunkrů putuje do jednoho ze dvou kotlů v jednom se pálí uhlí, ve druhém biomasa. Kotel na biomasu zásobuje šestice bunkrů ve dvou se shromažďuje štěpka, ve čtyřech pelety (výlisky vyráběné buď ze zbytků dendromasy, nebo fytomasy pozn. red.). Další čtyři bunkry pak zásobují kotel na uhlí. Čtveřice uhelných bunkrů nevyžaduje takovou péči bunkrista je naplní jednou za směnu a pak už má od nich víceméně pokoj. Když naplním bunkry, mám zhruba hodinu a tři čtvrtě času, než musím začít plnit znovu, vysvětluje Stanislav Kučera. Plnění bunkrů není samo o sobě nijak náročná práce obstarává ho pojízdný pás, na který dorazí palivo po pásech z úseku zauhlování, který bunkrista obsluhuje. Jeho povinností je zajistit, aby se bunkry plnily rovnoměrně a aby přišlo správné palivo do správného bunkru. Je také přes vysílačku neustále ve spojení s pracovníky zauhlování a domlouvá se s nimi, co má zrovna sypat a kdy. Bunkrista je sice v elektrárně hodně malý pán, dalo by se říct ten nejmenší, ale mistr zauhlování ho musí poslouchat, říká s úsměvem Stanislav Kučera. Pokud zrovna neplní bunkry, má stále co na práci. Kontroluji přesypy, šneky a svodky, zda nevznikají někde nánosy, čistím stěrky, které stírají prach a usazeniny z pásů, protože kdybych je nečistil, během pár hodin se na nich vytvoří docela velká hromádka. Občas zaskočím na velín nebo do kotelny, pokud potřebují s něčím pomoct mnohdy nestihnu ani oběd, popisuje. Ale nestěžuje si. Není to vůbec špatná práce a je tu i vidina nějakého profesního postupu, tu jsem v předchozím zaměstnání, kde jsem obsluhoval CNC stroje, neměl vůbec žádnou, říká. Ve volném čase se věnuje na svůj věk neobvyklému koníčku včelaří. Je pravda, že věkový průměr včelařů je zhruba 65 let, směje se. Začínal před třemi roky s jedním včelstvem, teď už jich má šestnáct. Mám je u babičky na zahradě, původně o tom nechtěla ani slyšet, ale už si zvykla, a dokonce mi s nimi pomáhá, dodává Bunkristé pracují v nepřetržitém provozu. Směna začíná Stanislavu Kučerovi v šest ráno, do práce doráží ale už ve tři čtvrtě. Zhruba za čtvrt hodiny pojede první várka biomasy. Pokud se neděje nic mimořádného, probíhá přísun paliva v ustálených rytmech. Stanislav Kučera obsluhuje pojízdný pás, aby se palivo sypalo do správného bunkru. V mezidobí Stanislav Kučera kontroluje přesypy a další části trasy, po které přichází palivo ze zauhlování. Ve dvě odpoledne ranní směna končí. 20

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

Vymáhání pohledávek. Provozní financování. Daniel Burada

Vymáhání pohledávek. Provozní financování. Daniel Burada Vymáhání pohledávek Provozní financování Daniel Burada ČEZ Díky výborným výsledkům zahraničních akvizic se společnosti ČEZ vrátilo již 71% vložených investic. V zemích, kde ČEZ působí, se navzdory dopadům

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014 Trh s plynem 2014 Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb Květen 2014 Principy regulace z pohledu odběratelů Dlouhodobě chybí stimulace provozovatelů pro vyšší využívání soustav Platby za překročení kapacity

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 11.3.2009 DO (dokument podle 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. května 2010

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Ústí nad Labem Střekov Mimoň ralsko Spálov Les Království

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 772/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 772/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Doručeno poslancům:

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN BEZPEČNĚ, ČISTĚ A LEVNĚ VYRÁBÍME 20 PROCENT ČESKÉ SPOTŘEBY ELEKTŘINY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN 2013 Pavel Šimák OBSAH Energetický mix ČR Představení JE Temelín Projekt Bezpečně 15TERA Bezpečnost je hlavní

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více