Ambice Partnerství Strategie Úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ambice Partnerství Strategie Úspěch"

Transkript

1

2 Ambice Partnerství Strategie Úspěch

3 Kdo jsme Zkušení profesionálové Enterprise Investors (EI) je nejstarší a jednou z největších společností spravující fondy v oblasti private equity a rozvojového kapitálu v České republice a střední a východní Evropě. Firmu založili John P. Birkelund a Robert G. Faris, kteří byli průkopníky private equity a rozvojového kapitálu v USA a v současnosti jsou uznávanými autoritami v tomto odvětví. Tito investiční odborníci navázali na své úspěchy v USA a v západní Evropě a jako mentoři celého investičního týmu EI přinesli do střední a východní Evropy ty nejlepší standardy v této oblasti. Od roku 1990 spravujeme kapitál předních evropských a amerických finančních institucí. Naším cílem je investovat svěřené peníze do společností s vysokým potenciálem růstu a následně spolupracovat s podnikateli a manažery těchto společností na zvyšování jejich hodnoty. Děláme všechno proto, abychom vrátili investorům kapitál s atraktivním zhodnocením. Od založení společnosti jsme vytvořili sedm fondů, jejichž celkový kapitál přesahuje 1,7 miliardy eur. Doposud jsme investovali 1,5 miliardy eur do více než 120 společností a ukončili více než 90 investic s výnosem téměř 1,7 miliardy eur. Zkušenosti a síť vztahů na místních trzích představují naše hlavní přednosti. Tyto silné stránky přinesly naší společnosti uznání významných zahraničních investorů, kteří nám svěřují do správy stále rostoucí objemy finančních prostředků. Globální hráči V souladu s globálními ekonomickými trendy se čím dál více zapojujeme do kapitálově náročných projektů, které zahrnují více zemí. Pokud to rozsah projektu vyžaduje, vytváříme konsorcia s dalšími investory. Díky vzniku našeho fondu rozvojového kapitálu jsme schopni nabídnout kapitál všem dynamicky rostoucím podnikům, nehledě na jejich velikost a lokalitu. Inovátoři Jako průkopníci private equity v investování máme za sebou výrazné úspěchy jako první v Polsku jsme například zavedli opční plány pro manažery. Byli jsme také prvním finančním investorem, který uvedl společnost na burzu cenných papírů ve Varšavě a jako jedni z prvních jsme ve střední a východní Evropě využili bankovní financování akvizicí (LBO). Po tom, co jsme našimi inovativními transakcemi přes 20 let podporovali rozvoj ekonomiky v regionu, se nyní zaměřujeme na odkupy společností, manažerské buyout a buyin, transakce před IPO a financování expanze. Společnost Enterprise Investors uvedla 30 společností na Varšavskou a Newyorskou burzu cenných papírů, více než jakákoli jiná private equity firma v regionu. Aktivně podporujeme odkupy firem manažery a sponzorujeme MBI & MBO Klub pro manažery ze střední a východní Evropy, kteří mají zájem o tyto typy transakcí. Efektivní investoři Firmy potřebují neustále investovat a zvyšovat svou hodnotu, protože žádný podnik si nemůže dovolit stagnovat. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je partnerství s private equity firmou. Ve společnosti Enterprise Investors spravujeme finanční prostředky efektivně a u ukončených investic dosahujeme v průměru téměř trojnásobného zhodnocení vloženého kapitálu. Naše investice jsou v rozsahu od 5 do 100 milionů eur, a v některých případech i více. Jsme připraveni zaujmout menšinové či většinové pozice až do výše 100 % podílu ve společnosti. Výrazné úspěchy Většina firem roste podobným tempem jako ekonomika, ve které působí. V Enterprise Investors máme kapitál, zkušenosti a odborné znalosti na to, abychom pomohli Vaší společnosti rozvíjet se rychleji než ekonomika a konkurence. Stejně jako Vy jsme odhodláni vypořádat se s výzvami globální ekonomiky a následně těžit z výsledků finančních a tržních úspěchů. Jako průkopníci v oblasti private equity investování v Polsku jsme získali unikátní zkušenosti, které naši obchodní partneři oprávněně vnímají jako známku kvality. Pověst naší firmy potvrzuje řada prestižních ocenění včetně ceny Nejlepší private equity firma ve střední a východní Evropě. Enterprise Investors je nezávislá, soukromá společnost ve společném vlastnictví svých partnerů. Naše fondy investují do společností v Polsku a v zemích střední a východní Evropy působících v širokém spektru odvětví. Jsme schopni reagovat na výzvy rychle rostoucích ekonomik v tomto regionu. Představenstvo Enterprise Investors Corporation (zleva): Dariusz Prończuk, Stanisław Knaflewski, Jacek Siwicki, Michał Rusiecki, Robert Faris, Rafał Bator, Robert Manz, Sebastian Król, Jacek Woźniak.

4 Jak pracujeme Ambice Stanovujeme si ambiciózní cíle. Společnosti, do kterých investujeme, obvykle předstihnou své konkurenty a stávají se lídry ve svém odvětví v lokálním, evropském i globálním měřítku. Efektivně řídíme velké investice a díky naší flexibilitě dosahujeme úspěchů i v případě nekonvenčních projektů. Máme zájem o rostoucí firmy, které se už na trhu osvědčily díky dobrým produktům, službám nebo zkušenému vedení. Strategie Investujeme především do středně velkých soukromých firem, ale náš fond rozvojového kapitálu poskytuje finanční prostředky také menším společnostem. Doba naší účasti se obvykle pohybuje v rozmezí tří až sedmi roků. Po akvizici se soustředíme na dlouhodobý růst společnosti. V případě potřeby zabezpečíme její další financování a systematicky reinvestujeme zisky. Aktivně se podílíme na rozvoji společností v našem portfoliu prostřednictvím zastoupení v dozorčích radách bez toho, abychom zasahovali do jejich každodenních aktivit. Firmy, se kterými spolupracujeme, se mohou spolehnout na naši plnou podporu při přijímání klíčových rozhodnutí o strategii, operativních otázkách a v rámci finančního plánování. Pomáháme jim s výběrem osob s cílem zabezpečit co nejvyšší kvalitu managementu. Pomáháme jim také realizovat fúze a akvizice a připravujeme společnosti ke vstupu na kapitálový trh. Díky rozsáhlé síti našich obchodních vztahů jsme podle potřeby schopni zprostředkovat kontakty pro zástupce našich společností s nejlepšími právními a účetními poradci. Nabízíme také přístup k více než 100 společnostem, ve kterých jsme byli investory, nebo které stále máme v našem portfoliu, a také k jejich zákazníkům. Partnerství V Enterprise Investors přistupujeme ke každé investici individuálně a přizpůsobujeme strategii dlouhodobým investičním plánům každé společnosti. Víme, jak budovat hodnotu, vytvářet správné struktury a motivovat manažery. Rozumíme podnikatelům a manažerským týmům a respektujeme jejich široké odborné znalosti. Společně jsme schopni proměnit rozvíjející se firmy na výborně organizované, dynamické korporace. Vrcholovým manažerům firem, kteří se rozhodnou s námi spolupracovat, ve většině případů nabízíme opční programy. Odbornost Enterprise Investors má nejzkušenější investiční tým ve střední a východní Evropě a důvěra, kterou nám neustále prokazují investoři na světových finančních trzích, je důkazem našich mimořádných schopností. Díky znalostem a potenciálu tohoto týmu přidáváme každé investici měřitelnou přidanou hodnotu a minimalizujeme transakční rizika, důkazem čehož jsou naše předchozí výsledky. Flexibilita Podíváme-li se do naší historie, dalo by se říci, že Enterprise Investors vyrůstali s předními společnostmi a ekonomikami střední a východní Evropy, se kterými drží krok a investují stále víc kapitálu do individuálních projektů. Jsme si však vědomi, že nová generace společností potřebuje kapitál. Vytvořili jsme Enterprise Venture Fund I, náš první fond rozvojového kapitálu, jako odpověď na kapitálové potřeby malých a středně velkých společností působících na trzích střední a východní Evropy. Řízení a správa společností Investoři, kteří nám svěří své peníze, vědí, že pracujeme eticky a důsledně dodržujeme principy řízení a správy společností, jež upravují místní a mezinárodní kapitálové trhy. Jako průkopníci zavádění principů správného podnikání ve společnostech si zakládáme na vysoké transparentnosti našich transakcí a dodržování nejvyšších podnikatelských standardů v každém našem počínání. To je především přínosné pro naše partnery, do jejichž podniků investujeme, neboť jim to zajišťuje transparentnost a výbornou pověst, která jim může pomoci přilákat investora z daného odvětví nebo získat další kapitál na veřejném trhu. Instituce vykonávající dozor nad kapitálovým trhem vysoce hodnotí společnosti v našem portfoliu z důvodu příkladného dodržování postupů řízení a správy společnosti. Široké horizonty Přestože hlavní oblastí našich investičních aktivit zůstává Polsko, neustále vyhledáváme nové příležitosti, jež vznikají v rostoucích ekonomikách střední a východní Evropy. Naši regionální investiční strategii realizujeme z kanceláří ve Varšavě, Praze, Budapešti, Bratislavě a Bukurešti. Kanceláře EI ve Varšavě jsou umístěny ve Varšavském finančním centru v 29. a 31. patře.

5 Naše fondy Private equity Enterprise Investors investují kapitál z Polish Enterprise Fund VI (PEF VI) ve výši 658 milionů eur již od roku Tento fond aktivně vyhledává obchodní projekty typu buyout v atraktivních sektorech ve střední a východní Evropě. Podnikatelé se často rozhodnou přizvat nás jako partnery, když prodávají část své společnosti nebo když zahajují další fázi jejího rozvoje. Ochotně spolupracujeme s jednotlivci, kteří chtějí řídit svou společnost a udržet si kontrolní podíl, ale potřebují kapitál pro expanzi, otevření nových poboček, výstavbu továren v zahraničí, či akvizici konkurentů. Máme také zájem o partnerství s podnikateli, kteří jsou na trhu už delší období a chtějí diverzifikovat svá aktiva prodejem většinového podílu, přičemž si chtějí zachovat vliv ve své firmě v rámci představenstva nebo dozorčí rady. EI fungují již více než 20 let a založili šest private equity fondů a jeden fond rozvojového kapitálu. Investiční cíle Enterprise Investors jsou osvědčeným partnerem rozvíjejících se společností. Dokážeme efektivně spolupracovat s většími i menšími společnostmi, neboť poskytujeme kapitál jak pro jejich odkup, tak i pro expanzi. Společnosti, do kterých nejčastěji investujeme, jsou podniky s dobrými hospodářskými výsledky, ziskové a s dobrými finančními toky. Díky své geografické poloze, patentům a finanční efektivitě mívají silnou konkurenční pozici. Jako private equity investory nás zajímá, zda daná společnost dokáže prokázat nadprůměrný růst hodnoty a pokračovat v něm i po uskutečnění investice. Hledáme také firmy, které mají potenciál zlepšit své finanční výsledky prostřednictvím plánované restrukturalizace. Rozhodující jsou rovněž schopnosti a kompetence současných manažerů, případně plány na posílení týmu výjimečnými osobnostmi. Ve většině případů investuje PEF VI alespoň 30 až 60 milionů eur výměnou za většinový nebo 100% podíl. Rozvojový kapitál V roce 2008 jsme založili náš první fond rozvojového kapitálu, Enterprise Venture Fund I (EVF), s celkovým kapitálem 100 milionů eur. Fond financuje rozvoj malých a středně velkých společností, které se pohybují jak v technologickém sektoru, tak i v tradičních odvětvích ve střední a východní Evropě. Chceme spolupracovat s podniky, které jsou na trhu aktivní, mají prokazatelný a úspěšný obchodní model a vytvářejí výnosy a zisky alespoň na provozní úrovni. Tento fond investuje mezi 1 a 6 miliony eur do financování rozvoje podniků výměnou za menšinový podíl. Zveme Vás ke spolupráci.

6 Náš tým Enterprise Investors tvoří tým více než 30 managing partnerů, partnerů, viceprezidentů, investičních ředitelů a analytiků. Celkovou strategii a rozvojové cíle určuje představenstvo společnosti. Jádro investičního týmu EI tvoří jeho partneři. Robert Faris Dariusz Prończuk Stanisław Knaflewski Cristian Nacu Předseda představenstva, spoluzaložil firmu v roce Robert Faris pracuje v oblasti rozvojového kapitálu a private equity 40 let. Předtím pracoval jako prezident společnosti Alan Patricof Associates (nyní Apax), jedné z největších private equity firem v USA a v západní Evropě. V roce 2011 byl panu Farisovi udělen Velitelský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy za jeho přínos k rozvoji polské ekonomiky. Jacek Siwicki Prezident a člen představenstva. Jacek Siwicki řídí aktivity firmy a zodpovídá za implementaci její strategie v celém regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se na maloobchod, domácí spotřebiče a spotřební zboží. V EI vedl 20 přímých investic, včetně těch do společností W. Kruk, LPP a Zelmer. Dříve pracoval v odvětví IT a v poradenství. V roce 1991 zastával funkci náměstka polského ministra privatizace. Robert Manz Managing partner a člen představenstva. Pan Manz zodpovídá za investice firmy v oblasti kabelové televize, telekomunikací, farmacie, rychloobrátkového zboží a za firemní strategii v Maďarsku a na Slovensku. V EI řídil 15 přímých investic, například do společností Orange Slovakia, Nay a PharmaSwiss. Robert Manz byl zakládajícím prezidentem Polské asociace private equity a vedl ji v jejích prvních 5 letech. Robert je také předsedou pracovní skupiny Evropského sdružení private equity a rozvojového kapitálu pro střední a východní Evropu. Před nástupem do EI pracoval v divizi fúzí a akvizic firmy Dillon Read & Co. se sídlem v New Yorku. Managing partner a člen představenstva. Pan Prończuk se specializuje na sektor finančních služeb, IT a stavebnictví a zodpovídá za aktivity firmy v České republice. Řídil 20 investičních projektů v EI včetně investic do společností Lukas, Comp Rzeszów (nyní Asseco), Magellan, Kruk a Skarbiec. Před nástupem do EI pracoval Dariusz Prończuk v oblasti poradenství a byl viceprezidentem investiční banky Hejka Michna. Michał Rusiecki Managing partner a člen představenstva. Pan Rusiecki zodpovídá za investice v oblasti maloobchodního prodeje potravin, rychloobrátkového zboží, zdravotnictví, energie z obnovitelných zdrojů a služeb. Koordinuje aktivity firmy ve Slovinsku a Chorvatsku. Michał Rusiecki zodpovídal za 15 transakcí včetně Polish Energy Partners, Harper Hygienics, DGS, Dino, Wento a UOS. Před vstupem do oblasti private equity pracoval na polském Ministerstvu privatizace a na Varšavské univerzitě. Rafał Bator Partner a člen představenstva. Pan Bator vede tým fondu rozvojového kapitálu. Specializuje se na investice v oblasti technologií a mezi jeho dosud nejdůležitější projekty patří AVG Technologies a restrukturalizace společností AB a Teta. Před nástupem do EI pracoval Rafał Bator pro dvě přední polské IT společnosti Prokom Software Systems a Optimus a pro společnost Price Waterhouse. Partner a člen představenstva. Pan Knaflewski se specializuje na farmaceutický a telekomunikační sektor, sektor stavebních materiálů a koordinuje aktivity firmy v Bulharsku. Řídil investice EI do Bulgarian Telecom, Nomi a Nordglass. Před nástupem do EI pracoval pro The Boston Consulting Group v Paříži a Varšavě, kde vedl projekty v oblasti strategického poradenství a restrukturalizace společností. Sebastian Król Partner a člen představenstva. Pan Król se zaměřuje na sektor finančních a stavebních služeb a na maloobchodní prodej potravin. Mezi jeho nejdůležitější investiční projekty v EI patří investice do společností Magellan, Skarbiec, Profi a X-Trade Brokers. Před nástupem do EI pracoval pan Król ve společnostech Arthur Andersen a Hachette Distribution Services. Je držitelem kvalifikace ACCA. Jacek Woźniak Partner a člen představenstva. Jacek Woźniak řídí investice EI v sektorech FMCG, potravinářského průmyslu a nábytku. Mezi jeho nejdůležitější investiční projekty v EI patří investice do společností Sfinks, Agros Nova a Kofola. Před nástupem do EI pracoval jako konzultant ve varšavské kanceláři společnosti Arthur Andersen a byl investičním ředitelem ve společnosti Trinity Management, jež se zabývala správou fondů v rámci polského programu masové privatizace. Partner a ředitel zastoupení EI v Rumunsku. Jeho nejdůležitější projekty k dnešnímu dni zahrnují investice ve společnostech Macon, Siveco a Profi. V minulosti působil v International Finance Corporation, investiční divizi Světové banky. Pracoval také pro rumunskou vládu, kde spravoval jedno z největších investičních portfolií a ukončil 25 privatizačních projektů. Cristian Nacu je prezidentem South Eastern Europe s Private Equity Association (SEEPEA). Ivan Jakúbek Viceprezident EI pro Českou republiku a Slovensko. Pan Jakúbek má přes 11 let zkušeností v oblasti private equity, podnikových financí a restrukturalizace. Specializuje se na sektor spotřebního zboží a služeb, k jeho nejvýznamnějším projektům patří AVG, Kofola, Nay a STD Donivo. Ivan Jakúbek je prezidentem Slovenské asociace rozvojového kapitálu (Slovak Venture Capital and Private Equity Association). Před nástupem do EI pracoval pro společnost Deloitte Central Europe v oblasti podnikových finančních služeb. V současné době je členem dozorčí rady tří společností v portfoliu EI a drží kvalifikaci FCCA.

7 Přišli jsme, investovali a společně vydělali Jako private equity investor se soustředíme na zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Způsob, jakým k tomu přistupujeme, závisí na konkrétním odvětví a na míře vyzrálosti dané společnosti. Není pro nás rozhodující jen konečný cíl, ale také způsob, jakým jej dosáhneme. Neustále zdokonalujeme náš přístup v souladu se změnami, ke kterým dochází v jednotlivých ekonomikách regionu. Zatímco v minulosti jsme mohli budovat hodnotu společností pomocí poměrně jednoduchých metod, nyní používáme mnohem sofistikovanější nástroje, jež nám umožňují držet krok s nároky globální konkurence. Z našich předchozích investic máme bohaté zkušenosti, které se snažíme neustále rozšiřovat novými, například kontinuálním rozvojem vztahů s nejlepšími manažery, kterým nabízíme spolupráci na nových projektech. A máme stále chuť dosahovat dalších a dalších úspěchů. Na následujících stránkách popisujeme hlavní typy transakcí spolu s ukázkami případových studií. Již od počátku jsou EI úzce spojeni s rozvojem polské tržní ekonomiky. Dnes je společnost důležitým hráčem na polském kapitálovém trhu a je široce oceňovaná a přijímaná nejen polskou finanční komunitou, ale i politickou elitou.

8 Buyout Financování expanze Společnosti, které chtějí udržet krok s dynamickým vývojem na trhu, obvykle potřebují externí podporu. Ta jim může pomoci získat maximum na trhu a využít výhody vedoucí pozice v určitém sektoru. Firmy v mnoha případech nemají dostatečné zdroje a kapitál na financování exponenciálního rozvoje organizačních struktur, technologie a lidských zdrojů. Investiční fondy v oblasti private equity se specializují na využívání příležitostí, jež trh nabízí. V případě transakcí typu buyout koupíme část podniku obvykle většinový podíl. Zakladatelé firmy v ní často zůstávají jako naši partneři. Mnozí podnikatelé na nás spoléhají, že jim pomůžeme uskutečnit hladký přechod do dalšího stádia rozvoje jejich společnosti, zejména podporou při definování strategie, pomocí s expanzí podniku, např. prostřednictvím fúzí, akvizic a implementací efektivních finančních pravidel. Oceňují také naši odbornost v oblasti podnikového řízení a kapitálových trhů. Financování expanze umožňuje další růst a expanzi společnosti. Kapitál může být použit na financování akvizic konkurenta, na zvýšení produkční kapacity, vývoj a uvedení produktu na trh nebo může poskytnout dodatečný pracovní kapitál. Enterprise Investors nabízejí nejen kapitál, ale i znalost, zkušenost a partnerství v procesu přijímání klíčových obchodních rozhodnutí. Na rozdíl od bank neposkytujeme půjčky, ale přímo investujeme kapitál. Takto se dělíme o riziko investice spolu s podnikatelem. Co nás odlišuje od strategických investorů v daném odvětví je skutečnost, že nikdy nejsme v přímé konkurenci s podnikateli. Když investujeme do byznysu, zavážeme se podporovat současné vlastníky a management v realizování rozvojové strategie jejich společnosti. Na rozdíl od investorů z kapitálového trhu se při přijímání rozhodnutí nespoléháme na krátkodobý aktuální stav trhu, ale upřednostňujeme dlouhodobý výhled do budoucna. Když investujeme do dynamických společností, jež podnikají na rychle rostoucích trzích, jsme připraveni počkat si na výsledky naší práce déle než většina finančních investorů. Na rozdíl od našich konkurentů často odkládáme výplatu dividend. Naše fondy poskytly expanzní kapitál mnoha úspěšným firmám ve střední a východní Evropě, nejvýznamnější z nich jsou W.Kruk, X-Trade Brokers, Dino, Wento a Macon. Náš fond rozvojového kapitálu nedávno financoval rozvoj Dystrybucja Polska, PBKM a Webmedia. Buyout transakce jsme uskutečnili například ve společnostech Kruk, Kofola, Zelmer a AVG Technologies. Kruk Kruk, momentálně největší společnost na trhu maloobchodních pohledávek v Polsku a Rumunsku, byla založena dvěma mladými právníky ve Wrocławi v roce Zakladatelé dobře rozpoznali poptávku po outsourcingu maloobchodního vymáhání pohledávek v polských sektorech telekomunikací, energetiky a bankovnictví. Společnost se od počátku rozvíjela velmi dynamicky, ale podnikatelé neměli dostatek kapitálu a zdrojů, aby dokázali držet krok s rostoucí poptávkou na trhu. O společnost se začali zajímat EI a v roce 2003 náš fond koupil její většinový podíl. Zbývající část si ponechali sami zakladatelé a jeden z nich dodnes zastává pozici CEO. O rok později náš fond opět do společnosti Kruk investoval. Tento kapitál Získání EI jako investora bylo byl použit na vývoj technologických a organizačních struktur pro zvládnutí jedním z milníků v historii rostoucího počtu zákazníků a velkého množství vyřizovaných pohledávek. společnosti. Společně jsme byli schopni významně posílit Jako akcionáři jsme spolu s vrcholovým managementem vytvořili strategii dalšího rozvoje společnosti Kruk. Společně jsme posílili manažerský tým a vedoucí pozici společnosti Kruk na trhu. zavedli nové procesy řízení rizik a zhodnocování portfolia. Kruk nedávno založil první zajišťovací fond na trhu. Společnost bude nadále rozvíjet své podnikání v oblasti nákupu pohledávek, jež představuje přirozenou oblast růstu pro firmy, které podnikají v tomto sektoru. Kruk také paralelně rozvíjí Piotr Krupa Prezident a zakladatel společnosti Kruk svou přítomnost na rumunském trhu s pohledávkami, kde má vedoucí postavení v segmentu B2C. Macon Společnost Macon byla založena v 60. letech a zprivatizována v 90. letech minulého století, a je vedoucí společností v oblasti výroby stavebních materiálů v Rumunsku. Enterprise Investors se rozhodli koupit 100 % společnosti Macon v roce Věřili jsme, že dobrá tržní pozice společnosti Macon a perspektiva růstu v kombinaci s jedinečnou odborností EI v budování hodnoty, správy a řízení společnosti posílí pozici firmy Macon a pomůže jí stát se lídrem na trhu. Finanční výsledky společnosti Macon okamžitě prokázaly, že tyto předpoklady byly správné. Díky efektivní spolupráci s Enterprise Investors a obzvlášť výsledkem komplexní restrukturalizace společnosti Macon vzrostly její prodeje o 30 % a čistý zisk se zvýšil o 70 %, a to během jednoho roku. Další rozvojová strategie firmy Macon vyžadovala akvizici konkurenta. Jako nejlepší se ukázala volba Simcor Group a Enterprise Investors poskytli equity financování, aby společnost Macon získala její většinový podíl. Transakce v hodnotě 53 milionů eur zabezpečila společnosti Macon vedoucí pozici na trhu. Kombinací tržního potenciálu společnosti Macon a zkušeností EI v oblasti efektivního řízení, corporate governance a utváření hodnot společnosti, se nám podařilo stát se jasným lídrem na trhu. Akvizice společnosti Simcor Group, financovaná kapitálem fondu spravovaného EI, byla klíčovým faktorem celého procesu. Marius Marin Prezident společnosti Macon V roce 2011 společnost Kruk úspěšně debutovala na Varšavské burze cenných papírů. Náš fond prodal část podílu v IPO, čímž dosáhl velmi atraktivního zhodnocení původní investice.

9 Management buyout Leveraged buyout Protože nikdo nezná podnik lépe než jeho management, dají se měřitelné výsledky dosáhnout snadněji, když jsou manažeři společnosti zároveň jejími akcionáři. Enterprise Investors se jako akcionář snaží maximalizovat synergii manažerů a akcionářů, což je zárukou zvyšování hodnoty každé společnosti v našem portfoliu. Dosahujeme toho úzkou spoluprací s manažerským týmem při nákupu podílu v podniku. Tento tým uskutečňuje nejen záměry akcionářů společnosti, ale také pomáhá definovat její strategie, cíle a operativní plány. V případě transakce typu management buyout je nejdůležitější motivací manažerů společnosti splnit nejen okamžité, ale i dlouhodobé strategické cíle. Od roku 2004 Enterprise Investors podporují rozvoj transakcí typu management buyout a buyin sponzorováním neformální organizace MBI & MBO Klub, která spojuje manažery ze střední a východní Evropy se zájmem o realizaci management buyout a buyin. Manažerské odkupy jsme uskutečnili ve společnostech Skarbiec, Gamet a Artima, z toho poslední dva byly realizovány právě díky kontaktům navázaných na setkáních klubu. Řada soukromých společností, které byly založeny počátkem 90. let ve střední a východní Evropě, měly příležitost rychle se rozrůstat. Jejich zakladatelé vybudovali podniky, které dnes mají značnou hodnotu a zaujímají na svých trzích vedoucí pozice. Fondy private equity spravované společností Enterprise Investors ochotně investují do těchto typů firem, protože mají potenciál se dále rozvíjet. Vlastníci těchto společností mohou zúročit své investice prodejem 100% či téměř 100% podílu akcií. Mohou tak učinit z mnoha důvodů aby našli své nástupce před odchodem do penze, zrealizovali nové podnikatelské nápady, věnovali svůj čas osobním zájmům nebo charitativní činnosti. Nákup tak významného podílu ve společnostech s vysokou tržní hodnotou vyžaduje větší kapitálový závazek. Proto využívají Enterprise Investors pro financování transakcí typu leveraged buyout bankovní úvěry. Využití bankovního úvěru vytváří potenciál vygenerovat vyšší návratnost investice pro kupce a zvyšuje atraktivitu transakce pro prodejce. Skarbiec Skarbiec patří mezi nejstarší firmy spravující aktiva v Polsku. V oblasti investičních fondů získala společnost důležitý podíl na silně konkurenčním polském trhu, kterému dominují fondy provázané s velkými bankami. Skarbiec dosáhl své silné pozice díky kreativnímu přístupu jeho vedení k novým produktům a spolehlivosti při správě svěřených prostředků. V roce 2007 koupil náš fond 100 % akcií společnosti Skarbiec a uskutečnil tak první převzetí společnosti spravující aktiva fondem private equity ve střední a východní Evropě. Brzy po této transakci prodali EI 7% podíl ve společnosti Skarbiec skupině dvanácti klíčových manažerů, kteří jsou součástí manažerského opčního programu. Naše firma dokončila jeden z prvních odkupů využívajících bankovní úvěr v této části Evropy. Naše úspěšnost při získávání úvěrů a vytváření finančních struktur pro transakce typu leveraged buyout nemá na středoevropském trhu private equity obdoby. Mezi naše dosud nejvýznamnější transakce typu leveraged buyout patří akvizice společností Nomi, Sklepy Komfort, Harper Hygienics a Nordglass a nákupy kontrolních podílů ve společnostech a DGS. Nordglass Nordglass je jedním z největších evropských výrobců automobilových skel. V roce 2007 náš fond získal 100 % společnosti od jejích zakladatelů v transakci typu leveraged buyout. Vedle Enterprise Investors investovali i manažeři společnosti Skarbiec své vlastní značné zdroje do společnosti, aby nakoupili akcie. Svým počínáním prokázali důvěru v pokračující růst podniku. Pro nás jako investory představuje takové jednání další garanci úspěchu. Rozhodnutí Enterprise Investors investovat do společnosti Skarbiec bylo založené na několika faktorech. Hlavním důvodem byl zkušený a kompetentní tým řídících pracovníků a příznivý makroekonomický výhled, jenž zaručoval rychlý růst podílových fondů. Tyto předpoklady, spolu se zkušenostmi EI ve finančním sektoru, pomáhají zvyšovat hodnotu společnosti. Enterprise Investors se jako spolumajitel společnosti Skarbiec aktivně podílí na růstu společnosti. Zkušenosti investorů v oblasti finančních služeb pomohly společnosti k jejímu mnohem dynamičtějšímu rozvoji v posledních letech. Změna vlastnictví firmy nám také vytvořila mnoho nových příležitostí. Bogusław Grabowski Prezident Skarbiec Asset Management Holding Společnost byla založena v roce 1991 a provozuje dva moderní závody, které se nacházejí v blízkosti Baltského pobřeží a vyrábějí čelní skla pro téměř všechny modely osobních automobilů, nákladních vozů, autobusů a vlaků. Nordglass má také celostátní distribuční a montážní síť automobilových skel. Firma získala svou jedinečnou pozici na polském a evropském trhu výrobců a distributorů předního skla díky vysoké kvalitě jak svých produktů, tak i zákaznických služeb. Vedení týmu, které se po buyoutu v roce 2007 postavilo do čela, systematicky implementuje firemní strategii růstu. V rámci tohoto přístupu Nordglass založila své vlastní prodejní organizace v klíčových trzích Evropské unie, včetně Německa, Francie a Velké Británie. Tím, že dynamicky zvyšuje prodeje ve vlastních výrobnách, Nordglass pomáhá zvýšit profesní standardy v Polsku na trhu automobilových skel. Společnost splácí bankovní úvěr použitý pro tuto transakci v souladu se splátkovým kalendářem. Již od svého založení využívala společnost Nordglass nejpokročilejších výrobních technologií a flexibilní přístup k potřebám klientů. Vybudovali jsme společnost, která je obdivována zahraničními konkurenty, a stala se atraktivním akvizičním cílem pro uznávaného investora jakým je EI. Tato spolupráce nám umožnila zdvojnásobit výnosy během pár let a získat evropské trhy na úkor globálních gigantů v oboru. Grzegorz Łajca Prezident společnosti Nordglass

10 Enterprise Investors Warsaw Financial Center Emilii Plater Varšava, Polsko tel. (+48 22) fax (+48 22) Enterprise Investors 2012

11 Naše investice Investiční politika EI bere v úvahu změny, k nimž dochází v ekonomikách střední a východní Evropy. Naše firma se soustředí na expanzi v atraktivních sektorech a odvětvích, které známe nejlépe: oblast spotřebního zboží, průmyslu, finančních služeb, telekomunikací, médií, IT, farmacie a zdravotnictví. Ve velkém množství těchto sektorů nás staví naše zkušenosti a profesionální kompetence z hlediska odbornosti na srovnatelnou úroveň s investory specializujícími se na dané odvětví. Private equity fondy Enterprise Investors mají v současnosti podíly v následujících společnostech: Nordglass Jeden z předních výrobců automobilových skel a jejich největší distributor v Polsku. V roce 2007 koupil náš fond 100% podíl společnosti v leveraged buyout transakci. Transakci jsme strukturovali jako management buyin (MBI), přičemž jsme zachovali a posílili stávající manažerský tým. STD Donivo Poskytovatel přepravních služeb na Slovensku. V roce 2007 náš fond získal společnosti STD Slovakia a Donivo MKD, které sloučil a stal se tak 75% akcionářem nové společnosti. United Oilfield Services AVG Technologies* Globální poskytovatel antivirového software, jehož programy v současnosti chrání více než 100 miliónů počítačů po celém světě. Po uskutečnění buyoutu v roce 2005 jsme získali 34% podíl společnosti. Nyní po IPO na newyorské burze roku 2012 vlastníme 27 % kapitálu AVG. Kruk* Největší společnost zabývající se správou pohledávek v Polsku a jeden z lídrů trhu v Rumunsku. Náš fond získal podíl v této firmě v roce 2003 kombinací odkupu a navýšení jmění společnosti. V roce 2011 debutoval Kruk na Varšavské burze cenných papírů. Po IPO kontrolujeme 25 % společnosti. Novaturas Největší cestovní kancelář v pobaltských státech. Do Novaturas jsme investovali v roce Stali jsme se majoritním akcionářem společnosti se 71% podílem v transakci financované kombinací dluhu a equity. UOS poskytuje seismologické služby a dále služby v oblasti hloubení a konstrukce vrtů společnostem, které se zabývají průzkumem ložisek ropy a plynu a jejich zpracováním. UOS nabízí svým zákazníkům technologie a expertízu potřebnou pro oblast polských zásob břidlicového plynu. Náš fond získal v roce 2012 prostřednictvím ekvity financování minoritní podíl ve společnosti. Profi Wento Dino Polský řetězec supermarketů, dynamicky se rozvíjející v západní části země. V roce 2010 získal náš fond 49 % akcií společnosti Dino a podpořil tak rychlý růst řetězce. Gamet Největší polský výrobce dekorativních nábytkových doplňků. V roce 2005 koupil náš fond 100 % společnosti Gamet v rámci MBI transakce. Harper Hygenics* Polský výrobce bavlněných produktů pro péči o pleť prodávaný pod značkou Cleanic. Náš fond investuje do firmy již od roku 2004 a nyní vlastní 75 % akcií společnosti. Od roku 2010 je společnost Harper Hygienics obchodována na Varšavské burze cenných papírů. Kofola* Společnost vznikla fúzí společností Kofola a Hoop a stala se jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Kofola vyrábí své produkty v továrnách v Polsku, České republice a na Slovensku. Náš fond získal podíl ve společnosti Kofola prostřednictvím veřejné nabídky na odkup akcií na Varšavské burze cenných papírů v roce Vlastníme 43 % společnosti. Macon Jeden z vedoucích výrobců stavebních materiálů v Rumunsku. V roce 2006 náš fond koupil 100% podíl v této společnosti. V roce 2008 jsme poskytli firmě Macon equity financování, které jí umožnilo získat většinový podíl ve společnosti Simcor Group, a tak posílit své pozice na trhu. Magellan* Nebankovní finanční instituce, která se specializuje na poskytování služeb ve zdravotnickém sektoru v Polsku, České republice a na Slovensku. V roce 2003 ukončil náš fond navýšení základního jmění, které firmě pomohlo rozšířit její nabídku produktů a pokračovat v rozvoji na trhu. V roce 2007 debutovala Magellan na Varšavské burze cenných papírů. Po IPO vlastní EI stále 68 % společnosti. Nay Společnost Nay provozuje největší slovenskou síť obchodů s bílou a černou elektronikou. Náš fond získal ve společnosti Nay v roce 2005 od jejích zakladatelů 48% podíl. Netrisk.hu Největší online pojišťovací broker v Maďarsku, jež je aktivní také v Rumunsku. V roce 2010 získal náš fond v Netrisk.hu 80% kontrolní podíl. Jedna z největších sítí supermarketů v Rumunsku. Náš private equity fond získal všechny akcie Profi Rom Food Group v MBI transakci v roce Siveco Největší rumunská softwarová společnost poskytující ERP řešení pro společnosti a software pro veřejnou a místní správu. Náš fond získal akcie společnosti Siveco v roce 2005 kombinací navýšení kapitálu a odkupu. EI vlastní 23% podíl společnosti. Skarbiec Asset Management Holding Společnost se zabývá správou podílových fondů a zprostředkováním finančních převodů, přičemž je jednou z největších finančních institucí v Polsku. V roce 2006 koupil náš fond 100 % společnosti. Sklepy Komfort Polská síť obchodů s podlahovými krytinami s více než 160 obchody v Polsku, České republice a na Slovensku. V roce 2007 naše fondy koupily 100 % maloobchodního řetězce Komfort v leveraged buyout transakci. Společnost se zabývá výstavbou větrných elektráren v Polsku. Náš private equity fond vstoupil do společnosti v roce 2012 a je jeho 100% vlastníkem. X-Trade Brokers X-Trade Brokers jsou největší makléřskou firmou zaměřenou na uzavírání obchodních transakcí na derivátových trzích měn, indexů, komodit a akcií ve střední a východní Evropě. V roce 2011 získal fond private equity spravovaný Enterprise Investors ve společnosti X-Trade, která se začíná rozšiřovat po celém světě, významný minoritní podíl. Zelmer* Největší polský výrobce malých domácích spotřebičů. Náš fond získal 49% podíl v rámci IPO na Varšavské burze cenných papírů při privatizaci společnosti Zelmer v roce 2005 a následné veřejné nabídce na odkup akcií. * Veřejně obchodované společnosti * Veřejně obchodované společnosti Enterprise Investors 2012

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., za rok 2014 1 Vize, mise a firemní hodnoty Naše dlouhodobá vize je i pro

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více