ROUTE 66 Navigate 7 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROUTE 66 Navigate 7 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Uživatelská příručka

2 Verze 1.0 Březen 2006 Copyright ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní značky. Data copyright NAVTEQ B.V. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádná část této příručky nesmí být rozmnožována, ukládána do databáze, ani kopírována v elektronické či mechanické podobě, a to fotokopírováním, na zvukových nosičích nebo jakýmkoli jiným způsobem, bez výslovného písemného souhlasu ROUTE 66. Windows CE a Windows 98 SE/ME/2000/XP jsou obchodní značky společnosti Microsoft Corp. Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. ROUTE 66: S přehledem nejlepší! 2

3 Obsah KONVENCE A ZKRATKY 5 ÚVOD 6 VÍTÁME VÁS 6 PRVNÍ CESTA: NAVIGACE DO CÍLE 7 PRVNÍ KROKY 8 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ 8 ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI 9 ORIENTACE V NAVIGAČNÍ OBRAZOVCE 9 POHYB V MENU 10 POHYB V MAPĚ 11 POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE 11 POUŽÍVÁNÍ FILTRU 11 POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A DOTYKOVÉHO PERA (STYLUS) 11 HLAVNÍ MENU 12 NAVIGACE NA MÍSTO 13 JAK PRACOVAT S MÍSTY 14 NAVIGACE NA VAŠI DOMÁCÍ ADRESU 15 NAVIGACE DO VAŠÍ KANCELÁŘE 15 VYHLEDÁNÍ ADRESY A NAVIGACE NA NI 16 NAVIGACE DO OBLÍBENÉHO MÍSTA 17 NAVIGACE DO NEDÁVNO NAVŠTÍVENÉHO MÍSTA (HISTORIE) 18 NAVIGACE DO POI (ZAJÍMAVÉHO MÍSTA) V OKOLÍ POZICE GPS 19 NAVIGACE DO POI (ZAJÍMAVÉHO MÍSTA) V OKOLÍ CÍLE 20 VYHLEDÁNÍ MÍSTA NA MAPĚ A NAVIGACE DO NĚJ 21 NAVIGACE DO CÍLE PŘES PRŮJEZDNÍ MÍSTA (NAVIGOVAT PŘES) 22 PLÁNOVAT TRASU 24 PŘIZPŮSOBTE SI SVOU NAVIGACI 27 3 ZVUK ZAPNOUT / ZVUK VYPNOUT 27 NASTAVENÍ MAPY 28 DENNÍ BARVY / NOČNÍ BARVY 28 2D PERSPEKTIVA / 3D PERSPEKTIVA 29 NASTAVIT 3D ÚHEL 30 ZOBRAZIT OBLÍBENÁ MÍSTA / SKRÝT OBLÍBENÁ MÍSTA 31 ZOBRAZIT MĚŘÍTKO / SKRÝT MĚŘÍTKO 32 VYBRAT MAPU 33 LEGENDA 34 ZAJÍMAVÁ MÍSTA 35 PŘIBLÍŽIT 36 ZMĚNIT NASTAVENÍ 37 PODSVÍCENÍ 37 JAZYK 38

4 JEDNOTKY 39 HLASITOST 40 TYP TRASY 41 VYHÝBAT SE DÁLNICÍM 42 VYHÝBAT SE PLACENÝM KOMUNIKACÍM 42 VYHÝBAT SE TRAJEKTŮM 42 AUTOMATICKÝ ZOOM 43 KONFIGUROVAT UPOZORNĚNÍ 44 RYCHLOST 45 ZADAT DATUM/ČAS 46 SMĚROVÉ ŠIPKY VERTIKÁLNĚ / SMĚROVÉ ŠIPKY HORIZONTÁLNĚ 47 KALIBROVAT OBRAZOVKU 48 NASTAVTE SVÉ ZKUŠENOSTI S NAVIGACÍ 49 ZAJÍMAVÁ MÍSTA 49 ÚDRŽBA POI 49 PŘIDAT JAKO POI 49 PŘEJMENOVAT POI 50 ODSTRANIT POI 51 ÚDRŽBA KATEGORIE POI 52 PŘIDAT KATEGORII POI 52 PŘEJMENOVAT KATEGORII POI 53 ODSTRANIT KATEGORII POI 54 UPOZORNĚNÍ NA POI 55 OBLÍBENÁ MÍSTA 58 ZADAT DOMÁCÍ ADRESU 58 ZADAT ADRESU KANCELÁŘE 59 PŘIDAT OBLÍBENÉ MÍSTO 60 PŘEJMENOVAT OBLÍBENÁ MÍSTA 61 ODSTRANIT OBLÍBENÁ MÍSTA 62 DODATEK 63 INSTALACE JINÉ ZEMĚPISNÉ MAPY, POPŘ. MAP, A HLASOVÝCH INSTRUKCÍ NA PAMĚŤOVOU KARTU 63 FORMÁTOVÁNÍ VAŠÍ PAMĚŤOVÉ KARTY 64 JAK FUNGUJE GPS? 65 STRUČNÝ PŘEHLED NAVIGACE NA MÍSTO 66 ZÁKAZNICKÁ PODPORA 68 LICENČNÍ SMLOUVA 68 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 69 4

5 Konvence a zkratky V této uživatelské příručce je použito následujících konvencí při značení: ❶, ❷, ❸ Sled pokynů. Místa, Změnit nastavení Menu a submenu v ROUTE 66 Navigate 7.,, Ikony v ROUTE 66 Navigate 7., Amsterdam restaurant Příklady. Upozornění nebo důležitá informace. V této uživatelské příručce jsou použity následující zkratky: 2D 3D GPS IT POI USB Dvojrozměrný Trojrozměrný Globální polohový systém Informační technologie Zajímavé místo Univerzální sériová sběrnice 5

6 Úvod Vítáme vás Blahopřejeme vám k zakoupení ROUTE 66 Navigate 7! Stali jste se majitelem navigačního řešení vše v jednom, připraveného pro GPS. Tento navigační systém je vybaven vestavěným softwarem se snadnou obsluhou, souborem map s nejúplnějším pokrytím, jaké je v současnosti na trhu k dostání, a nejmodernější technikou. Software se snadným ovládáním: Abyste mohli používat tento výrobek, nemusíte být zkušeným řidičem ani odborníkem na informační technologii. Naše odborné řešení je jednoduché a vstřícné vůči uživateli. Dovolte výrobku, aby provedl výpočty za vás. Vy se zatím soustřeďte na cestu před sebou a užijte si jízdu. Za volantem. Na kole. Nebo jen pěšky. Naše řešení se přizpůsobí vašim potřebám a životnímu stylu. Přizpůsobování! Nikdy nebylo snazší přizpůsobit si navigaci tak, aby vám vyhovovala! Přepněte z denního na noční režim. Prohlédněte si svou trasu v klasickém 2D zobrazení nebo se na mapu podívejte z 3D ptačí perspektivy, což je mnohem zajímavější. Změňte barvy mapy. Nastavte si omezení rychlosti a upozornění při jejich překročení. Vyberte si jazyk hlasových pokynů a uživatelského rozhraní. Využijte obsáhlé databáze zajímavých míst. Mějte své výdaje pod kontrolou... Chcete se nechat navigovat z bodu A do bodu B? Chtěli byste se odchýlit od původní trasy? Co takhle delší cesty s mnoha zastávkami? Několik poklepání a jedeme! Rozsáhlé pokrytí mapami: Geografické údaje poskytuje NAVTEQ, světová jednička v oblasti digitálních map prvotřídní kvality. Na úrovni ulice nebo jen důležité silnice. Mapy jednotlivých států nebo celé Evropy. Záleží na vás! Vyberte si z impozantní databáze zajímavých míst, která zahrnuje restaurace, hotely a čerpací stanice. Nejmodernější technika: Navigační software a mapy jsou předem nahrané v zařízení, což zkracuje čekání na odpověď. Takže se vyhnete stagnacím v důsledku pomalého připojení na internet nebo špatného síťového pokrytí. S technikou Windows Mobile budete mít informace k dispozici vždy a všude, a vaše zkušenosti budou osobnější a různorodější. Zahajte navigaci hned teď! Je to tak jednoduché! 6

7 První cesta: Navigace do cíle S ROUTE 66 Navigate 7 může být vaše cestování jednodušší a mnohem rychlejší. Například když chcete jet do restaurace v Amsterdamu: ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat ❷ Klepněte na Místa.. ❸ Napište Amsterdam restaurant nebo jen amst rest a potvrďte svou volbu. ❹ Ze seznamu výsledků zvolte místo, které vám nejlépe vyhovuje, např. Caruso Amsterdam a potvrďte svou volbu. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 7

8 První kroky Příprava zařízení Než začnete ROUTE 66 Navigate 7 používat, je třeba provést následující 4 kroky: ❶ Nabijte baterii svého zařízení. ❷ Vložte do zařízení paměťovou kartu. ❸ Zapněte své zařízení a počkejte, až se ustálí pozice GPS. ❹ Spusťte ROUTE 66 Navigate 7. 8

9 Základní dovednosti Orientace v navigační obrazovce Hlavní prvky navigační obrazovky jsou znázorněny na následujícím obrázku. Prvek Popis Prvek Popis 1 Přiblížit 10 Síla signálu GPS 2 Příští ulice 11 Zbývající vzdálenost k příští odbočce 3 Oddálit 12 Upozornění na POI 4 Nejbližší odbočka 13 Aktuální trasa 5 Zbývající vzdálenost k nejbližší odbočce 14 Současná ulice 6 Určený čas příjezdu 15 Ukazatel pozice GPS (aktuální pozice) 7 Zbývající doba jízdy 16 Zajímavá místa 8 Zbývající vzdálenost do cíle 17 Nabití baterie 9 Příští odbočka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 a 17 představují pokyny k jízdě. Pokyny k jízdě jsou také označovány směrovými šipkami. Směrové šipky se standardně nacházejí na navigační obrazovce vpravo. Můžete je však také přemístit do spodní části navigační obrazovky. Podrobnosti naleznete v kapitole Směrové šipky vertikálně / Směrové šipky horizontálně. Když se dotknete některých částí navigační obrazovky, zobrazí se další informace: Pro otevření obrazovkyhlavní menu klepněte na mapu. Pro zopakování posledního hlasového pokynu klepněte na pravý horní roh (4). 9 Pro zobrazení obrazovky Statistika klepněte na část vpravo uprostřed (čísla 5, 6, 7 a 8).

10 Pro zobrazení obrazovky informace GPS klepněte na část vpravo dole (čísla 9, 10, 11 a 17). Pohyb v menu Pro pohyb v programu použijte následující ikony: Ikona Činnost Přechod na další obrazovku nebo potvrzení volby na aktuální obrazovce. Například potvrzení výběru jazyka nebo zahájení navigace. Návrat na předchozí obrazovku nebo přerušení aktuální činnosti. Například návrat k výběru typu trasy nebo zrušení vyhledávání. Návrat na hlavní navigační obrazovku, bez ohledu na to, na které obrazovce se právě nacházíte. Výběr/zrušení výběru položky nebo možnosti. Pohyb o jednu obrazovku výš. Pohyb o jednu obrazovku níž. Třídění dlouhých seznamů výsledků hledání. Vymazání vybrané položky ze seznamu. Vymazání všech položek ze seznamu. 10

11 Pohyb v mapě Klepnutím na následující ikony si můžete prohlédnout mapu vhodnějším způsobem: Ikona Činnost Zvětšení náhledu mapy (přiblížení). Když si mapu přiblížíte, znázorní se na ní více detailů. Zmenšení náhledu mapy (oddálení). Když mapu oddálíte, znázorní se na ní méně detailů. Mapu můžete posouvat tím způsobem, že na ni klepnete, podržíte a posunete ji požadovaným směrem. Používání klávesnice Klávesnice se automaticky zobrazí, chcete-li zadat nějaký název (sestávající z čísel, písmen nebo obojího), například adresu. Znázorní se všechna písmena a několik symbolů. Pro zobrazení číslic a dalších symbolů klepněte na. Pro vymazání znaků klepněte na. Používání filtru V případě delších seznamů klepněte na filtr, čímž snížíte počet vyhledaných výsledků. Zadejte písmeno, skupinu písmen nebo slovo. Dojde k hledání tohoto klíčového hesla ve všech položkách seznamu. Klíčové heslo může být nalezeno kdekoliv v seznamu: na začátku, uprostřed nebo na konci některé z položek. Používání dotykové obrazovky a dotykového pera (stylus) Pomocí dotykové obrazovky můžete provést volbu, procházet mapu nebo zadávat data. Požadovaného předmětu na obrazovce se dotkněte pomocí dotykového pera nebo jednoduše jedním prstem. 11

12 Hlavní menu Věnujte nejprve několik minut pročtení následujícího přehledu, který shrnuje hlavní znaky ROUTE 66 Navigate 7. Ikona Název Popis Navigovat Nastavení mapy Pro výběr cíle a zahájení navigace do požadovaného místa klepněte na tuto ikonu. Jenom klepněte na svou domácí adresu nebo adresu kanceláře; napište název konkrétního místa; vyberte si oblíbené místo nebo nedávno navštívené místo (Historie); projděte si obsáhlou databázi zajímavých míst v okolí vaší aktuální polohy. Prohlédněte si mapu, klepněte na místo a zahajte navigaci do tohoto místa. Chcete-li přizpůsobit výrobek svým zkušenostem, klepněte na tuto ikonu. Přepněte z denního režimu na noční. Zobrazte si svou trasu v 2D nebo 3D perspektivě. Nastavte si perspektivu mapy. Zviditelněte nebo skryjte svá oblíbená místa nebo měřítko mapy. Zobrazte legendu a změňte barvy. Vyberte si, která zajímavá místa chcete zobrazit na mapě. / Zvuk zapnout / Zvuk vypnout Zajímavá místa Oblíbená místa Přiblížit Změnit nastavení Plánovat trasu Navigovat přes informace GPS Zapněte nebo vypněte reproduktor. Pro vytvoření a uložení kategorií zajímavých míst klepněte na tuto ikonu. Obsaďte tyto kategorie místy, která jste navštívili nebo objevili během svých cest. Nastavte si upozornění. Pro uložení a uchování adres nebo cílů, které často navštěvujete nebo které jsou pro vás velmi důležité, klepněte na tuto ikonu. Uložte je jako oblíbené. Přidejte oblíbená místa na své trasy. Tuto ikonu můžete použít jako účinný nástroj k vyhledání specifického místa na mapě. Přizpůsobte si celkovou činnost výrobku. Nastavte si jazyk uživatelského rozhraní a hlasových instrukcí. Použijte podsvícení, ukazatel času nebo automatický zoom. Přepněte z metrických jednotek na britské. Zkontrolujte hlasitost mluvených pokynů. Upřesněte požadovaný typ trasy. Nastavte bezpečnostní ukazatele, včetně alarmu a překročení nastavené rychlosti. Upřesněte, čemu se chcete na cestě vyhnout (dálnicím, placeným komunikacím, trajektům). Zkalibrujte obrazovku svého zařízení. Zvolte místo odjezdu, cíl a případně libovolný počet zastávek (průjezdních míst) dle vaší potřeby. Poté vypočtěte trasu, prostudujte si její popis a zahajte navigaci. Klepněte na tuto ikonu, chcete-li sestavit trasu, která obsahuje jednu či více zastávek, a zahajte navigaci. Zvolte alespoň místo odjezdu a cíl. Pokud vaše trasa obsahuje několik zastávek (průjezdních míst), přidejte každou na trasu jako další místo na cestě. Zkontrolujte stav přijímače GPS vestavěného ve vašem zařízení. Nápověda Otevřete seznam témat nápovědy a informace Co je Navigate. 12

13 Navigace na místo Nyní jste připraveni vydat se na svou první cestu. Zvolte cíl a zahajte navigaci. Nacházíte-li se na obrazovce Navigovat, klepněte na: Ikona Název Popis Domů Do kanceláře Jedná se o adresu nebo místo, kam se necháváte často navigovat, například vaše domácí adresa. Jedná se o adresu nebo místo, kam se necháváte často navigovat, například sídlo vaší firmy. Místa Oblíbená místa Historie Místo můžete hledat tak, že napíšete jeho název. Jedná se o adresy nebo místa, která jste uložili pro příští cesty. Není třeba hledat místo pokaždé, když je potřebujete. Můžete si je uložit jako oblíbené a zvolit je, jak často chcete. Zde naleznete místa, která jste nedávno navštívili. Do POI v okolí pozice GPS Jedná se o POI (zajímavá místa) v okolí vaší aktuální pozice GPS. Do POI v okolí cíle Jedná se o POI (zajímavá místa) v okolí cíle trasy. Ukázat na mapě Prohlédněte si mapu a označte libovolné místo. Podrobnosti o vyhledání cílů naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. 13

14 Jak pracovat s místy Různá zařízení. Adresy. Místa. Body v mapě. To jsou základní prvky, které můžete využít při sestavování nové cesty. Místem může být místo odjezdu, cíl nebo jakékoliv průjezdní místo. Jak využít míst, která máte k dispozici? prohledejte místa podle jména; prohledejte kategorie zajímavých míst v okolí vaší aktuální pozice nebo v okolí cíle ; určete svou domácí adresu nebo adresu kanceláře ; přizpůsobte si svá oblíbená místa ; uspořádejte místa, která jste nedávno navštívili (Historie) ; projděte mapu a označte jakékoliv místo. Vaše možnosti jsou neomezené! 14

15 Navigace na vaši domácí adresu Představte si, že vám právě skončilo obchodní jednání kdesi na venkově nebo v neznámém městě. A jediné, po čem toužíte, je jet domů. Nebylo by příjemné klepnout na Domů a zahájit navigaci do cíle? Teď je to možné! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Domů. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci na vaši domácí adresu. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste již dříve zadali svou domácí adresu! Navigace do vaší kanceláře Nebylo by příjemné, kdybyste každé ráno - ať jste kdekoliv - jen několikrát poklepali na obrazovku svého zařízení, než se vydáte na cestu do práce: do kanceláře, na univerzitu nebo na staveniště? ROUTE 66 Navigate 7 to umí. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Do kanceláře. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do své kanceláře. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste již dříve zadali adresu své kanceláře! 15

16 Vyhledání adresy a navigace na ni Jedete na důležitou schůzku, ale najednou vám vaše sekretářka zavolá, že v posledním okamžiku došlo ke změně: schůzka se koná v jiném městě a v jiném hotelu. Zapněte své zařízení, vyhledejte toto místo a zahajte navigaci. To vše během několika vteřin! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Místa. ❸ Napište název města, např. Amsterdam nebo jen amst. Protože by seznam míst, která přicházejí v úvahu, mohl být dlouhý, omezte hledání tím, že napíšete druhé klíčové heslo, např. hotel nebo jen hot. Po zadání všech vyhledávacích řetězců proveďte jejich potvrzení. ❹ Vyčkejte několik vteřin. Když se zobrazí seznam výsledků, vyberte místo, které hledáte. Potvrďte svou volbu. Nebyl-li nalezen žádný výsledek, opakujte krok ❸ a zadejte jiný vyhledávací řetězec! To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 16

17 Navigace do oblíbeného místa Jezdíte kupříkladu pravidelně na stejné místo, jako je čerpací stanice, lyžařské středisko nebo kino. To jsou vaše oblíbená místa. Chtěli byste si je uložit do své osobní složky? Už nikdy je neztratíte! Díky ROUTE 66 Navigate 7 budete mít oblíbená místa vždy s sebou, rychle je naleznete a snadno se do nich necháte navigovat. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Oblíbená místa. ❸ Seznam míst, která jste si v minulosti uložili jako oblíbená, se nyní objeví na obrazovce. V případě potřeby klepněte na filtr. Chcete-li vymazat vybrané oblíbené místo, klepněte na Smazat. Chcete-li vymazat všechna oblíbená místa, klepněte na Smazat vše. Vyberte požadované místo a potvrďte svou volbu. Seznam oblíbených míst je prázdný, pokud jste si dříve neuložili žádné oblíbené místo! To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 17

18 Navigace do nedávno navštíveného místa (Historie) Minulý týden se vám například velmi líbila návštěva národního parku v horách. Příští víkend byste se rádi vrátili na stejné místo. Můžete se pokusit zapamatovat si všechny podrobnosti o cestě, ale to není vždy zcela jednoduché. Nebo můžete prostě otevřít svůj seznam Historie a vyhledat adresu, kterou jste minulý týden navštívili. Pak ji zvolte jako svůj cíl na tento víkend. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Historie. ❸ Na obrazovce se objeví seznam míst, která jste nedávno navštívili. V případě potřeby klepněte na filtr. Pro vymazání vybrané položky klepněte na Smazat. Chcete-li vymazat všechny položky, klepněte na Smazat vše potvrďte svou volbu.. Vyberte ze seznamu libovolnou položku a Jestliže se jedná o vaši první cestu, neobsahuje seznam Vybrat z historie žádné položky a je prázdný! To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 18

19 Navigace do POI (zajímavého místa) v okolí pozice GPS Jste například na dovolené v neznámém městě (které představuje vaši aktuální pozici GPS). Rádi byste navštívili co nejvíce zajímavých míst, například muzea, kasina a knihovny. Mohli byste sice požádat personál hotelu o detaily a pokyny k jízdě, to je však zdlouhavé. Nebo můžete použít své zařízení, vybrat kategorii POI (zajímavých míst) a konkrétní zajímavé místo. Pak už je jen na vás, abyste se rozhodli, které místo navštívíte jako první! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Do POI v okolí pozice GPS. ❸ Zvolte příslušnou kategorii POI (zajímavých míst), například Kasino, a potvrďte svou volbu. ❹ Výsledky hledání jsou roztříděné podle vzdálenosti: první POI na seznamu se nachází nejblíže vaší pozici GPS. V případě potřeby klepněte na filtr. Vyberte ze seznamu položku a potvrďte svou volbu. Pokud zadaným kritériím vyhledání nevyhovuje žádné místo, zobrazí se zpráva Nic nenalezeno!! To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 19

20 Navigace do POI (zajímavého místa) v okolí cíle Příští týden máte jet na služební cestu do neznámého města (váš budoucí cíl po dobu několika dní). Rádi byste předem věděli, kde naleznete banku, bankomat nebo kongresové centrum. Mohli byste sice požádat personál hotelu o podrobnosti a pokyny, to je však zdlouhavé. Nebo můžete použít své zařízení, vybrat kategorii POI (zajímavých míst) a poté adresu. Pak už je jen na vás, abyste upravili svůj program. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Do POI v okolí cíle. ❸ Zvolte příslušnou kategorii POI (zajímavých míst), například Půjčovna automobilů, a potvrďte svou volbu. ❹ Výsledky vyhledávání jsou roztříděny podle vzdálenosti: první POI na seznamu se nachází nejblíže vašemu cíli. V případě potřeby klepněte na filtr. Vyberte jakoukoliv položku ze seznamu a potvrďte svou volbu. Pokud zadaným kritériím vyhledání nevyhovuje žádné místo, zobrazí se zpráva Nic nenalezeno!! To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 20

21 Vyhledání místa na mapě a navigace do něj Jste například na dovolené v oblasti, kterou jste navštívili vloni. Máte úžasné vzpomínky na určité místo s jedinečným výhledem, ale nemůžete si vzpomenout, jak se toto místo jmenuje. Pamatujete si pouze jeho přibližnou polohu na mapě. Projděte na obrazovce mapu, podívejte se, kde se právě nacházíte (vaše aktuální pozice GPS). Poté vyhledejte konkrétní místo a klepněte na ně. Zahajte navigaci do tohoto místa. Rychle a jednoduše! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Ukázat na mapě. ❸ Zobrazí se mapa a vaše aktuální pozice (pozice GPS). Přibližte si mapu. Tím se na ní znázorní více podrobností. Oddálením uvidíte větší výsek mapy. Klepněte na mapu, podržte ji a posuňte ji požadovaným směrem. Jakmile si na mapě všimnete místa, které máte na mysli, klepněte na ně. Toto místo je na mapě vyznačeno křížkem. ❹ Chcete-li zvolit toto místo jako cíl, klepněte na Navigovat. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 21

22 Navigace do cíle přes průjezdní místa (Navigovat přes) Dnes máte velice nabitý program. Musíte jet do kanceláře, máte obchodní oběd, pak domů, vyzvednout rodinu a jet s ní na nákup a na závěr byste rádi do kina. Považujte každé z těchto míst za cíl: jakmile dojedete na jedno místo, následující se stane vaším příštím cílem atd. Přidejte každé místo jako zastávku na svou trasu. Je to snadné a rychlé! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat přes. ❷ Obrazovka Přehled míst na cestě znázorňuje seznam míst, která jste si zvolili již dříve nebo míst, která by měla být součástí vaší příští cesty. Vyberte jedno místo na cestě a potvrďte svou volbu. Další možnosti: Klepněte na Uložit trasu, napište příslušný název a pak potvrďte svou volbu. Tím uložíte aktuální skupinu míst na cestě. Klepněte na Načíst vyznačená místa na cestě a potvrďte svou volbu. Tím provedete načtení skupiny vyznačených míst na cestě, která jste si uložili během předchozí cesty. 22

23 Chcete-li přesunout místo v seznamu nahoru, klepněte na Posunout nahoru. To znamená, že vybrané místo bude během vaší cesty předcházet jiným místům. Chcete-li přesunout místo v seznamu dolů, klepněte na Posunout dolů. To znamená, že vybrané místo bude během vaší cesty následovat po jiných místech. Pro vymazání místa ze seznamu klepněte na Smazat. Pro vymazání všech míst ze seznamu klepněte na Smazat vše. ❸ Klepněte na Ano a přejděte ke kroku ❹, chcete-li na svou trasu přidat jiná místa jako další zastávky. Pro zahájení navigace klepněte na Ne. ❹ V nabídce Přidat místo na cestě vyberte jiné místo, které má být součástí vaší trasy, např. adresu kanceláře. Poté, co jste přidali všechna místa na cestě, potvrďte je a pak klepněte na Ne. Podrobnosti týkající se vyhledávání míst naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. Krok ❹ můžete opakovat, kolikrát potřebujete! Na základě předcházejícího příkladu můžete také přidat restauraci, kde se bude konat obchodní oběd, svou domácí adresu, nákupní centrum a nakonec i kino. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 23

24 Plánovat trasu Máte například v plánu strávit dovolenou v Beneluxu. Vaše cesta začíná v Amsterdamu a chcete navštívit Rotterdam a Eindhoven. Projít mapu v tištěné podobě a zvolit nejlepší trasu, která by zahrnula všechna místa, jež chcete navštívit, stojí čas a námahu. Místo toho můžete během několika vteřin naplánovat svou trasu prostřednictvím ROUTE 66 Navigate 7. A své plány na dovolenou můžete měnit znovu a znovu! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Plánovat trasu. ❷ Zadejte místo odjezdu (Amsterdam) a potvrďte svou volbu. Podrobnosti o vyhledávání míst naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. ❸ Zadejte první cíl (Rotterdam) a potvrďte svou volbu. ❹ Klepněte na Ano a přejděte ke kroku ❺, chcete-li na svou trasu přidat další zastávky (průjezdní místa). Pro zobrazení mapy a místa odjezdu klepněte na Ne a přejděte ke kroku ❻. ❺ Na obrazovce Cíl vyberte příští zastávku (průjezdní místo) své trasy (Eindhoven). 24

25 Krok ❺ můžete opakovat, kolikrát potřebujete! ❻ Tato trasa byla spočítána. Celá trasa se zobrazí na mapě. Pro zahájení cesty po naplánované trase klepněte na Navigovat. Další možnosti: Klepněte na Přiblížit a poté Cíl. Tím se zobrazí cíl vaší cesty. Pro zobrazení seznamu všech instrukcí k vámi naplánované cestě klepněte na Itinerář. Zvolte směrovou šipku a potvrďte, aby se odbočení zobrazilo na mapě. 25

26 Zelená vlaječka symbolizuje místo odjezdu. Červená vlaječka symbolizuje cíl. To je vše! Teď můžete zahájit navigaci do cíle. 26

27 Přizpůsobte si svou navigaci Jste na dovolené. Máte se skvěle. Ale jste vzdáleni několik hodin jízdy od svého cíle. Proč si cestu nezpříjemnit? Proč byste nepřizpůsobili své zařízení stylu své jízdy nebo dopravní situaci? Přečtěte si následující odstavce a využijte možnosti nastavení ROUTE 66 Navigate 7. Zvuk zapnout / Zvuk vypnout ❶ Jděte na obrazovku Hlavní menu. ❷ Zvolte Zvuk zapnout, pokud chcete během navigace poslouchat hlasové pokyny. Pro vypnutí hlasových pokynů zvolte Zvuk vypnout. Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme nechat zvuk zapnutý a řídit se hlasovými instrukcemi! Tímto způsobem se můžete soustředit na cestu před vámi a nedostanete se do nepříjemných dopravních situací! 27

28 Nastavení mapy Denní barvy / Noční barvy ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Zvolte Denní barvy, pokud navigujete ve dne (obrazovka zařízení je jasnější). Zvolte Noční barvy, pokud navigujete v noci (obrazovka zařízení je tlumenější). 28

29 2D perspektiva / 3D perspektiva ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Chcete-li si prohlédnout mapu shora, jako byste se dívali na tištěnou mapu, zvolte možnost 2D perspektiva. Pro panoramatický pohled, tj. jak ve skutečnosti vidíte cestu před sebou, zvolte možnost 3D perspektiva. 29

30 Nastavit 3D úhel ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Klepněte na Nastavit 3D úhel. ❸ Klepněte na posuvník a podržte ho. Pro zvětšení úhlu pohledu jím pohněte doleva (3D). Pro zmenšení úhlu pohledu ho posuňte doprava (2D). ❹ Potvrďte svou volbu. 30

31 Zobrazit oblíbená místa / Skrýt oblíbená místa ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Pro zobrazení vašich vlastních oblíbených míst na mapě zvolte Zobrazit oblíbená místa. Pro odstranění oblíbených míst z mapy zvolte Skrýt oblíbená místa. Například máte-li následující seznam oblíbených míst: můžete oblíbená místa na mapě zobrazit nebo je z mapy odstranit: 31

32 Zobrazit měřítko / Skrýt měřítko ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Pro zobrazení měřítka mapy klepněte na Zobrazit měřítko v horní části obrazovky. Když si mapu přiblížíte nebo oddálíte, vzdálenost nad měřítkem se odpovídajícím způsobem přizpůsobí. Chcete-li měřítko skrýt, klepněte na Skrýt měřítko. Měřítko je k dispozici pouze v 2D perspektivě! 32

33 Vybrat mapu ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Zvolte Vybrat mapu. ❸ Zobrazí se seznam dostupných map, přičemž aktivní mapa je zvýrazněna. Vyberte mapu a potvrďte svou volbu. Na paměťové kartě, která je součástí tohoto výrobku, je nahraná mapa státu (nebo skupiny států), v němž jste výrobek zakoupili. V závislosti na výrobku, který jste si pořídili, můžete nainstalovat další mapy z přiloženého CD. Počet map, které můžete nainstalovat na svou paměťovou kartu, závisí na její velikosti: na větší paměťovou kartu uložíte více map! Když vyberete jinou mapu, budou vám k dispozici pouze kategorie POI (zajímavých míst) a zajímavá místa, která jsou součástí této mapy! 33

34 Legenda ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Klepněte na Legenda. ❸ Na obrazovce Legenda klepněte na: Města/symboly pro města a čísla silnic. Silnice pro různé typy silnic. Oblasti/GPS pro oblasti a ukazatele směru. Ikony pro zajímavá místa. ❹ Standardní barvy pro Města/symboly, Silnice a Oblasti/GPS můžete změnit. Klepněte na Města/symboly, Silnice nebo Oblasti/GPS a dvakrát klepněte na položku ze seznamu. Na obrazovce Vyberte barvu smíchejte odstíny červené, zelené a modré pro vytvoření vaší oblíbené barvy. Klepněte dotykovým perem na každý z posuvníků, podržte je zde a pohněte posuvníkem doleva nebo doprava. Případně klepněte na Standardní Potvrďte provedené změny, čímž se vrátíte ke standardním barvám.. Od tohoto okamžiku bude ROUTE 66 Navigate 7 používat nové barvy. 34

35 Zajímavá místa ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Nastavení mapy. ❷ Zvolte Zajímavá místa. ❸ Zobrazí se seznam všech kategorií POI. Vyberte ty kategorie, do kterých patří zajímavá místa, jež chcete zobrazit na mapě. Zrušte ty kategorie, do kterých patří zajímavá místa, jež na mapě zobrazit nechcete. V případě potřeby klepněte na filtr. ❹ Potvrďte svou volbu. 35

36 Přiblížit Než se vydáte na cestu, rádi byste se například podívali na určité místo na mapě a zajímavá místa v jeho okolí. Můžete si mapu projít, přiblížit si ji, čímž získáte více podrobností, oddálit, čímž zvětšíte její rozsah, nebo ji posunout požadovaným směrem. Nebo můžete prostě jen určit libovolné místo a ROUTE 66 Navigate 7 je znázorní na mapě. Poté se vydejte na cestu do daného místa! ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Přiblížit. ❷ Rozhodněte se, které místo chcete zobrazit na mapě. Podrobnosti o vyhledávání míst naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. ❸ Objeví se obrazovka Přiblížit. Pro změnu svých voleb pro navigaci klepněte na Nastavení mapy. Klepněte na Přiblížit. Tím otevřete obrazovku Přiblížit. Pro zahájení navigace do vybraného místa klepněte na Navigovat. 36

37 Změnit nastavení Podsvícení ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Podsvícení. ❸ Klepněte na posuvník, podržte ho a pohněte jím doleva (Min). Tak snížíte jas navigační obrazovky. Pro zvýšení jasu navigační obrazovky klepněte na posuvník, podržte ho a pohněte jím doprava (Max). ❹ Potvrďte svou volbu. 37

38 Jazyk ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Jazyk. ❸ Zobrazí se seznam dostupných jazyků. Jedná se o jazyky, které lze použít pro uživatelské rozhraní a hlasové pokyny. Vyberte jazyk a potvrďte svou volbu. Počet dostupných jazyků závisí na typu výrobku, který jste zakoupili! 38

39 Jednotky ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Jednotky. ❸ Chcete-li, aby byly informace o vzdálenosti vyjadřovány v metrických jednotkách (kilometrech a metrech), klepněte na Kilometry: Chcete-li, aby byly informace o vzdálenosti vyjadřovány v britských jednotkách (mílích a yardech), klepněte na Míle: 39

40 Hlasitost ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Hlasitost. ❸ Klepněte na posuvník, podržte ho a pohněte jím doleva (Min). Tak snížíte hlasitost mluvených pokynů. Chcete-li zvýšit hlasitost mluvených pokynů, klepněte na posuvník, podržte ho a pohněte jím doprava (Max). ❹ Potvrďte svou volbu. 40

41 Typ trasy ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Typ trasy. ❸ Vyberte typ trasy, která nejlépe odpovídá vašemu stylu navigace: Nejrychlejší/auto navigace do cíle, autem, nejrychlejší trasa. Nejkratší/auto - navigace do cíle, autem, nejkratší trasa. Nejrychlejší/kamion - navigace do cíle, nákladní auto (kamion), nejrychlejší trasa. Nejkratší/kamion - navigace do cíle, nákladní auto (kamion), nejkratší trasa. Pěší - pěšky do cíle. ❹ Potvrďte svou volbu. 41

42 Vyhýbat se dálnicím ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Vyhýbat se dálnicím. ❸ Klepněte na Zapnout, pokud se na trase chcete vyhýbat dálnicím. Klepněte na Vypnout, pokud se dálnicím vyhýbat nechcete. Vyhýbat se placeným komunikacím ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte Změnit nastavení. ❷ Zvolte Vyhýbat se placeným komunikacím. ❸ Klepněte na Zapnout, pokud se na trase chcete vyhýbat placeným komunikacím. Klepněte na Vypnout, pokud se placeným komunikacím vyhýbat nechcete. Vyhýbat se trajektům ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Vyhýbat se trajektům. ❸ Klepněte na Zapnout, pokud chcete vyloučit trajekty ze své trasy. Klepněte na Vypnout, pokud trajekty ze své trasy vyloučit nechcete. 42

43 Automatický zoom ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Automatický zoom. ❸ Klepněte na Zapnout, chcete-li automaticky zvětšit mapu (přiblížit) a zobrazit více detailů silnice, když se blížíte ke křižovatce. Klepněte na Vypnout, chcete-li potřebnou úroveň zoomu nastavit manuálně. Úroveň zoomu, kterou zvolíte, zůstane zachována až do provedení další manuální změny. 43

44 Konfigurovat upozornění Nikdy nepodceňujte bezpečnostní opatření! Využijte této možnosti a nastavte si bezpečnou rychlost: dosáhnete-li během navigace stanovené rychlosti, upozorní vás alarm, že jedete příliš rychle. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Konfigurovat upozornění. ❸ Klepněte na číselnou hodnotu (například 140). Na obrazovce Výstraha při rychlosti napište odlišnou hodnotu a potvrďte svou volbu. ❹ V oddílu Typ výstrahy klepněte na šipku doleva nebo doprava, čímž zvolíte typ výstrahy, jež se automaticky spustí, jedete-li příliš rychle: Nic žádná výstraha Zvuková výstraha zvuková výstraha Vizuální výstraha výstraha blikáním Obojí - zvuková výstraha v kombinaci s blikáním ❺ Potvrďte svou volbu. 44

45 Rychlost Využijte možností dalšího přizpůsobování své navigace! Pro každý typ silnice můžete určit, jaké rychlosti dáváte přednost. Tyto hodnoty budou brány v potaz při vypočítávání trasy, odhadování doby jízdy a času příjezdu. Uvědomte si, že když změníte nastavení rychlosti, vypočítané trasy budou odlišné. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Rychlost. ❸ Vyberte typ silnice (například Dálnice). Klepněte na číselnou hodnotu (například 100). Na obrazovce Výstraha při rychlosti napište odlišnou hodnotu a potvrďte svou volbu. ❹ Poté, co jste upravili hodnoty rychlosti, proveďte jejich potvrzení. 45

46 Zadat datum/čas Datum a čas, které se zobrazují na ROUTE 66 Navigate 7, můžete změnit. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Zadat datum/čas. ❸ První tři ovládací prvky vyjadřují datum (rok-měsíc-den). Zbylé dva udávají čas (hodinaminuty). Pro výběr správných hodnot použijte šipku nahoru nebo dolů. ❹ Pro výběr časového pásma použijte šipku zpět nebo dopředu. ❺ Klepněte na Synchronizovat s přijímačem GPS, chcete-li nastavit datum a čas v závislosti na zvoleném časovém pásmu a dostupných informacích GPS. ❻ Potvrďte svou volbu. 46

47 Směrové šipky vertikálně / Směrové šipky horizontálně Chtěli byste, aby se pokyny k jízdě (směrové šipky) zobrazovaly raději v pravé nebo spodní části navigační obrazovky? Zvolte možnost, která vám vyhovuje. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Pro zobrazení pokynů k jízdě v pravé části obrazovky zvolte Směrové šipky vertikálně. Pro zobrazení pokynů k jízdě ve spodní části obrazovky zvolte Směrové šipky horizontálně. 47

48 Kalibrovat obrazovku Abyste zajistili správnou funkci vaší obrazovky, je třeba v případě potřeby provést její kalibraci. Kalibrace obrazovky znamená seřízení přesnosti a reakcí obrazovky. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Změnit nastavení. ❷ Zvolte Kalibrovat obrazovku. ❸ Dotkněte se dotykovým perem symbolu + a podržte je zde. Obrazovky se musíte dotknout celkem 5krát: nejdříve uprostřed a poté 4krát v rozích obrazovky. ❹ Znovu se dotkněte obrazovky, čímž uložíte své nastavení. 48

49 Nastavte své zkušenosti s navigací Zajímavá místa Podnikli jste mnoho cest a navštívili řadu nádherných míst. Teď přišel ten pravý okamžik, abyste uspořádali místa, která jste během svých cest navštívili. Definujte si své vlastní kategorie zajímavých míst. Přidejte místa do svých kategorií POI (zajímavých míst). Nastavte si dokonalejší výstrahy. Údržba POI Přidejte, přejmenujte nebo odstraňte zajímavá místa. Přidat jako POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba POI. ❸ Zvolte Přidat jako POI. ❹ Vyberte kategorii POI (zajímavých míst) definovanou uživatelem a potvrďte svou volbu. Každé POI musí patřit do určité kategorie zajímavých míst. Nemůžete pokračovat, jestliže neexistuje alespoň jedna kategorie zajímavých míst (POI) definovaná uživatelem! ❺ Rozhodněte, jak chcete vyhledat POI (zajímavé místo), které byste rádi přidali. Podrobnosti o vyhledávání míst naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. Potvrzením provedete uložení vybraného místa jako POI v aktuální kategorii. 49

50 Přejmenovat POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba POI. ❸ Zvolte Přejmenovat POI. ❹ Vyberte kategorii POI (zajímavých míst) definovanou uživatelem a potvrďte svou volbu. ❺ Vyberte, které zajímavé místo chcete přejmenovat a potvrďte svou volbu. ❻ Změňte název vybraného zajímavého místa. ❼ Potvrďte svou volbu. 50

51 Odstranit POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba POI. ❸ Zvolte Odstranit POI. ❹ Vyberte kategorii POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. ❺ Vyberte zajímavé místo, které chcete vymazat, a svou volbu potvrďte. ❻ Klepněte na Ano, čímž potvrdíte, že toto zajímavé místo chcete skutečně vymazat. 51

52 Údržba kategorie POI Přidejte, přejmenujte nebo odstraňte kategorie POI (zajímavých míst). Nezapomeňte, že existují dvě kategorie POI (zajímavých míst): předem nainstalované kategorie Tyto kategorie zajímavých míst jsou součástí zeměpisné mapy. Nemohou být změněny nebo odstraněny. kategorie definované uživatelem Tyto kategorie zajímavých míst můžete přidat a změnit. Přidat kategorii POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba kategorie POI. ❸ Zvolte Přidat kategorii POI. ❹ Napište název nové kategorie, například Hotel (nl). Potvrďte svou volbu. ❺ Vyberte příslušnou ikonu pro novou kategorii zajímavých míst a potvrďte svou volbu. 52

53 Přejmenovat kategorii POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba kategorie POI. ❸ Zvolte Přejmenovat kategorii POI. ❹ Vyberte kategorii POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. ❺ Změňte název vybrané kategorie POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. 53

54 Odstranit kategorii POI ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Údržba kategorie POI. ❸ Zvolte Odstranit kategorii POI. ❹ Vyberte kategorii POI (zajímavých míst) definovanou uživatelem, kterou chcete vymazat, a potvrďte svou volbu. ❺ Klepněte na Ano, čímž potvrdíte, že tuto kategorii POI (zajímavých míst) chcete opravdu vymazat. Když vymažete kategorii POI (zajímavých míst), odstraníte zároveň i všechna zajímavá místa, jež jsou součástí této kategorie! 54

55 Upozornění na POI Jste na dovolené na cestě do cílové destinace. Nebylo by příjemné vědět předem, že se 1 km před vámi na trase nachází čerpací stanice nebo hotel? Aktivujte si Upozornění na POI! Nikdy neminete důležité místo. ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Zajímavá místa. ❷ Zvolte Upozornění na POI. ❸ Vyberte kategorie POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. To znamená, že v průběhu navigace budete předem upozorněni, že se blížíte k zajímavého místu z této kategorie POI (zajímavých míst) na trase. Vyberte například kategorii zajímavých míst Muzeum. To znamená, že budete upozorněni vždy, když se přiblížíte k muzeu. Každá kategorie má vlastní ikonu, například Nemocnice má, Knihovna a Muzeum. označuje kategorii zajímavých míst, která byla dříve upravena pro Upozornění na POI. označuje kategorii zajímavých míst, kterou jste právě vybrali pro Upozornění na POI. označuje kategorii zajímavých míst, která není v současnosti z hlediska Upozornění na POI brána v potaz. Můžete vybrat a upravit několik kategorií najednou! U všech kategorií, které zvolíte, bude použit stejný typ, dosah a zvuk upozornění! ❹ Vyberte typ upozornění, který vám vyhovuje, a potvrďte svou volbu : Ikona a vzdálenost v levém horním rohu: 55

56 Ikona a vzdálenost v pravém horním rohu: Ikona a vzdálenost v pozici GPS: ❺ Zvolte, v jaké vzdálenosti od zajímavého místa chcete dostávat upozornění, a potvrďte svou volbu. ❻ Vyberte si zvuk upozornění a potvrďte svou volbu : Zajímavá místa jen na trase? Je-li zvolena tato možnost, budete dostávat upozornění pouze na zajímavá místa na vaší trase. Jinak budete upozorňováni na jakákoli zajímavá místa na vaší trase i v jejím okolí. 56

57 Zvuk upozornění Vyberte si zvuk, který se vám líbí. Klepněte na šipku vlevo nebo vpravo, pomocí nichž se můžete pohybovat v nabídce zvuků, které jsou k dispozici. Testovací zvuk Klepněte zde a poslechněte si vybraný zvuk. 57

58 Oblíbená místa Existuje mnoho míst, která navštěvujete pravidelně a která jsou z vašeho hlediska důležitá. Uložte si tato místa jako svá oblíbená stačí jen jednou! A pak znovu a znovu přidávejte tato oblíbená místa na svou trasu. Použijte menu Oblíbená místa pro nastavení své domácí adresy a adresy kanceláře. Můžete rovněž přidat, přejmenovat a odstranit oblíbené položky. Zadat domácí adresu ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Oblíbená místa. ❷ Zvolte Zadat domácí adresu. ❸ Napište název místa, které chcete vyhledat, a potvrďte svou volbu. ❹ V seznamu nalezených výsledků vyberte adresu, kterou chcete zadat jako svou domácí adresu. V případě potřeby klepněte na filtr. Chcete-li pokračovat, klepněte na. ❺ Zobrazí se souhrnné hlášení. Pro dokončení klepněte na. 58

59 Zadat adresu kanceláře ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Oblíbená místa. ❷ Zvolte Zadat adresu kanceláře. ❸ Napište název místa, které chcete vyhledat a potvrďte svou volbu. ❹ V seznamu vyhledaných výsledků vyberte adresu, kterou chcete zadat jako adresu kanceláře. V případě potřeby klepněte na filtr. Chcete-li pokračovat, klepněte na. ❺ Zobrazí se souhrnné hlášení. Pro dokončení klepněte na. 59

60 Přidat oblíbené místo ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Oblíbená místa. ❷ Zvolte Přidat oblíbené místo. ❸ Rozhodněte, jakým způsobem má být vyhledáno oblíbené místo, které chcete přidat. Podrobnosti o vyhledávání míst naleznete v kapitole Jak pracovat s místy. ❹ Klepněte na. Tím uložíte vybrané místo jako oblíbené. 60

61 Přejmenovat oblíbená místa ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Oblíbená místa. ❷ Zvolte Přejmenovat oblíbená místa. ❸ Vyberte oblíbené místo, které chcete přejmenovat, a potvrďte svou volbu. ❹ Změňte název vybraného oblíbeného místa a potvrďte svou volbu. 61

62 Odstranit oblíbená místa ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Oblíbená místa. ❷ Zvolte Odstranit oblíbená místa. ❸ V seznamu výsledků: Klepněte na Smazat pro vymazání vybraného oblíbeného místa; Klepněte na Smazat vše pro vymazání všech oblíbených míst. ❹ Klepněte na Ano, čímž potvrdíte, že toto oblíbené místo chcete skutečně smazat. 62

63 Dodatek Instalace jiné zeměpisné mapy, popř. map, a hlasových instrukcí na paměťovou kartu Na paměťovou kartu můžete z přiloženého CD nainstalovat (reinstalovat) navigační software, mapu(y) a hlasové instrukce. Při první instalaci produktu z CD musíte nejprve manuálně zformátovat paměťovou kartu (viz. popis v odstavci Formátování paměťové karty). Pokud jste již první instalaci z CD provedli, můžete pokračovat těmito kroky. 1. Do USB konektoru Vašeho PC připojte čtečku / zapisovačku paměťových karet. Poté do ní vložte paměťovou kartu a do CD mechaniky v PC zasuňte CD. 2. Instalace by měla začít automaticky. Pokud se tak nestalo, prohlédněte si obsah CD a spusťte soubor setup.exe. 3. Zvolte si jazyk instalace, např. "Česky", klepněte na tlačítko Další. 4. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 5. Vyberte si jednotku, kam se mají soubory nainstalovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 6. Přečtěte si prosím pozorně text licenčního ujednání. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Pokud jsou na paměťové kartě nainstalovány nějaké mapy a hlasové instrukce, vyberte si příslušné položky a klikněte na tlačítko Další. Změnit / Modify pro instalaci nových částí programu nebo odinstalování nepotřebných částí (viz. kroky 7 a 10 níže). Opravit / Repair pro opětovnou instalaci již nainstalovaných částí (viz. kroky 7 a 10 níže). Odstranit / Remove pro odinstalování nepotřebných částí (viz. krok 10 níže). 7. Vyberte jazykovou verzi hlasových instrukcí (např. Ceština ), které chcete nainstalovat na paměťovou kartu. Poznámka: Výchozí jazyk je nastaven podle jazykové verze instalace. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 8. Vyberte zeměpisnou mapy, které chcete nainstalovat na paměťovou kartu (např. Východní Evropa ). Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 9. Pro spuštění instalace map a hlasových instrukcí na paměťovou kartu klikněte na tlačítko Instalovat (Pro produkty dodávané na více než jednom CD: ne vždy je nutné do počítače vkládat postupně všechna CD to záleží na tom, jaké mapy jste vybrali pro instalaci v kroku 8). 10. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit. Mapy a hlasové instrukce jsou nyní uloženy na paměťové kartě a mohou být použity pro navigaci v mobilním telefonu. 63

64 Formátování vaší paměťové karty Naformátováním paměťové karty získáte více volného místa a také rychlost čtení a zápisu dat z a na kartu bude vyšší. Upozornění: Formátováním smažete VŠEHNA data na paměťové kartě. Program ROUTE 66 Navigate 7 a mapy můžete vždy na kartu znovu nainstalovat z dodávaných CD, ale pokud máte na kartě i jiná data (např. fotografie nebo hudbu), před formátováním je prosím překopírujte na jiný datový nosič. 1. Vložte paměťovou kartu do čtečky & zapisovačky paměťových karet. 2. Zasuňte čtečku & zapisovačku paměťových karet do USB konektoru Vašeho počítače. 3. Poklepejte na ikonu Tento počítač na obrazovce Vašeho PC. Zobrazí se okno s výpisem diskových jednotek, které máte k dispozici. V části nazvané Zařízení s vyměnitelným úložištěm uvidíte zařízení, pojmenované jako Vyměnitelný disk. Ujistěte se, že se jedná o právě vloženou čtečku & zapisovačku paměťových karet například čtečku odpojte od PC a znovu ji připojte, a zároveň sledujte, zda zmizí a znovu se objeví ve výše zmíněném seznamu zařízení s vyměnitelným úložištěm. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný Vyměnitelný disk a vyberte z menu příkaz Formátovat. Ve zobrazeném okně zvolte v položce Souborový systém variantu FAT (ne FAT32 ) a klikněte na tlačítko Spustit. Na obrazovce se zobrazí upozornění, že všechna data na vyměnitelném disku budou smazána. Pokud souhlasíte, klikněte na tlačítko OK. Poté proběhne naformátování paměťové karty a smazání původních dat. 5. Po asi 10 sekundách se zobrazí dialogové okno s informací o dokončení formátování. Klikněte na OK a poté na tlačítko Zavřít. 64

65 Jak funguje GPS? Globální polohový systém (GPS) je satelitní navigační systém, který sestává ze 24 družic obíhajících planetu Zemi. GPS funguje za jakéhokoli počasí, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Abyste GPS mohli používat, nemusíte platit žádné předplatné nebo poplatky za zprovoznění. Přijímač GPS musí zachytit signál alespoň tří družic, aby byl schopen určit 2D polohu (zeměpisnou šířku a délku) a sledovat pohyb. Pokud přijímač zaměří čtyři a více družic, může určit 3D polohu (zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku). 65

66 Stručný přehled Navigace na místo Tento Stručný přehled, který je možno vytisknout, použijte, chcete-li jednoduše a rychle nalézt kroky nezbytné pro zahájení navigace do určitého místa. Navigace na vaši domácí adresu ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Domů. Navigace do vaší kanceláře ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Do kanceláře Vyhledání adresy a navigace na ni ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Místa. ❸ Napište název města. Po zadání všech vyhledávacích řetězců potvrďte. ❹ Vyčkejte několik vteřin. Když se zobrazí seznam výsledků, vyberte místo, které hledáte. Potvrďte svou volbu. Navigace do oblíbeného místa ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Oblíbená místa. ❸ Seznam míst, která jste si v minulosti uložili jako oblíbená, se nyní objeví na obrazovce. Vyberte požadované místo a potvrďte svou volbu.. Navigace do nedávno navštíveného místa (Historie) Navigace do POI (zajímavého místa) v okolí pozice GPS Navigace do POI (zajímavého místa) v okolí cíle ❶ V nabídce Hlavní menu ❶ V nabídce Hlavní menu ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. klepněte na Navigovat. klepněte na Navigovat. ❷ Klepněte na Historie. ❸ Na obrazovce se nyní objeví seznam míst, která jste nedávno navštívili. Vyberte položku ze seznamu a potvrďte svou volbu. ❷ Klepněte na Do POI v okolí pozice GPS. ❸ Zvolte příslušnou kategorii POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. ❷ Klepněte na Do POI v okolí cíle. ❸ Zvolte příslušnou kategorii POI (zajímavých míst) a potvrďte svou volbu. ❹ Vyberte položku ze seznamu a potvrďte svou volbu. ❹ Vyberte položku ze seznamu a potvrďte svou volbu. 66

67 Vyhledání místa na mapě a navigace do něj ❶ V nabídce Hlavní menu Navigace do cíle přes průjezdní místa (Navigovat přes) ❶ V nabídce Hlavní menu Plánovat trasu ❶ V nabídce Hlavní menu klepněte na Navigovat. klepněte na Navigovat přes. klepněte na Plánovat trasu. ❷ Klepněte na Ukázat na mapě. ❸ Zobrazí se mapa a vaše aktuální pozice. Klepněte na mapu, podržte ji a posuňte ji požadovaným směrem. Jakmile si na mapě všimnete místa, které máte na mysli, klepněte na ně. Toto místo je na mapě vyznačeno křížkem. ❹ Chcete-li zvolit toto místo jako cíl, klepněte na Navigovat. ❷ Vyberte jedno místo na cestě a potvrďte svou volbu. ❸ Chcete-li na svou trasu přidat jiná místa jako další zastávky, klepněte na Ano a přejděte ke kroku ❹. Pro zahájení navigace klepněte na Ne. ❹ V nabídce Přidat místo na cestě vyberte jiné místo, které má být součástí vaší trasy. Po přidání všech míst na cestě proveďte jejich potvrzení a klepněte na Ne. ❷ Zadejte místo odjezdu. ❸ Zadejte svůj první cíl. ❹ Chcete-li na svou trasu přidat jiná místa jako další zastávky, klepněte na Ano a přejděte ke kroku ❺. Pro zobrazení mapy a místa odjezdu klepněte na Ne a přejděte ke kroku ❻. ❺Na obrazovce Cíl vyberte druhý cíl své cesty. ❻ Trasa byla spočítána. Celá trasa se zobrazí na mapě. Pro zahájení cesty po naplánované trase klepněte na Navigovat. 67

68 Zákaznická podpora Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně produktu ROUTE 66 Navigate 7, zašlete prosím na adresu (pouze v angličtině nebo němčině). Zákazníci z ČR a SR mohou posílat své dotazy na adresu Můžete také navštívit webové stránky firmy ROUTE 66 na adrese nebo české stránky kde najdete aktuální informace o produktech. Licenční smlouva Toto je licenční smlouva uzavíraná mezi Vámi, koncovým uživatelem, a firmou ROUTE 66 Geographic Information BV, Ridderkerk, The Netherlands ("dále jen ROUTE 66"). JESTLIŽE NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, BEZ PRODLENÍ PROSÍM VRAŤTE VŠECHNY SOUČÁSTI PRODUKTU (ZA PŘEDPOKLADU, ŽE NEBYLY POUŽITY) VČETNĚ CD-ROM/HARDWARE A DOPLŇKOVÝCH SOUČÁSTÍ PRODUKTU TOMU, OD KOHO JSTE PRODUKT KOUPILI. POKUD JSTE JIŽ ZA DODANÝ PRODUKT OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE A/NEBO HARDWARE ZAPLATILI FIRMĚ ROUTE 66 NEBO JEJICH AUTORIZOVANÉMU DISTRIBUTOROVI A PROKÁŽETE TO DOKLADEM O KOUPI A ZAPLACENÍ, BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA OTEVŘENÍM OBALU CD-ROM/DISKETY, STISKNUTÍM TLAČÍTKA "SOUHLASÍM NEBO I AGREE" PŘI STAHOVÁNÍ SOFTWARE Z INTERNETU NEBO PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE A/NEBO HARDWARE VYSLOVUJETE S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY SVŮJ SOUHLAS. TÍMTO TAKÉ PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE PLNOLETÝ/Á A ŽE MÁTE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST K UZAVAVŘENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD NE, PAK NEJSTE OPRÁVNĚNI TENTO SOFTWARE/HARDWARE POUŽÍVAT. Tato Licenční smlouva podléhá rozhodnému právu Nizozemského království a případné spory, týkající se této Licenční smlouvy a použití Hardware a/nebo Software bude řešit oblastní soud v Rotterdamu. Tato smlouva se neřídí»konvencí OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží«(united Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). 1) AUTORIZOVANÉ POUŽITÍ: Dle této Licenční smlouvy smíte používat program ROUTE 66 a doprovodné digitální mapy získané s tímto programem na libovolném jednom počítači a to za podmínky, že v jakémkoliv okamžiku bude produkt nainstalován pouze na jednom počítači a jednom (1) příslušném navigačním systému. Tato licence je nevýhradní a nelze ji přenést na jiné osoby. Tato licence nezakládá vaše právo na budoucí aktualizace nebo nové verze Software. Použití případných aktualizovaných verzí produktu je vázáno na uzavření nové Licenční smlouvy a může vyžadovat zaplacení finanční částky. 2) AUTORSKÁ PRÁVA: Autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví k Software a Hardware jsou ve vlastnictví firmy ROUTE 66 a jejich dodavatelů. Máte právo buď (a) vytvořit jednu záložní kopii Software pro účely archivace nebo (b) přesunout Software na jiné médium pod podmínkou, že bude vytvořena za účelem archivace a nebude nainstalována ani používána na žádném počítači. Manuál(y) ani doprovodnou dokumentaci k Software kopírovat nesmíte. Nákupem Software získáváte vlastnická práva pouze k fyzickému datovému médiu, nikoli k Software, který je na něm uložen. 3) DALŠÍ OMEZENÍ: Software a Hardware nesmíte nikomu pronajímat, půjčovat nebo veřejně zpřístupňovat. Taktéž je zakázáno modifikovat Software nebo jeho části, analyzovat zdrojový kód, provádět dekompilace a vytvářet jiné produkty vzniklé touto činností. Pokud potřebujete získat informace za účelem propojení Software s jinými aplikacemi, kontaktujte firmu ROUTE 66 zasláním u na adresu Zejména je zakázáno stahovat programy a data obsažená v Software nebo je přenášet na jiné datové nosiče nebo počítače. 4) UTAJENÍ: Tímto uznáváte, že vývoj Software a Hardware vyžadoval ze strany firmy ROUTE 66 vynaložení finančních prostředků a jiných zdrojů a že je tudíž Software i Hardware součástí obchodního tajemství firmy ROUTE 66. Z tohoto důvodu se zavazujete neposkytovat přístup k Software jiným osobám. Pokud přesto zpřístupníte Hardware a/nebo Software jiné osobě, garantujete, že tato osoba bude vázána podmínkami této licenční smlouvy a že odškodníte firmu ROUTE 66 a její autorizované distributory za případné nároky, vznešené na ně touto osobou. OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 1) Software a Hardware smíte používat až po přečtení dodaného návodu(ů). Pokud při používání Software a Hardware narazíte na nějaký problém, zkontrolujte, zda je používáte v souladu s návodem(y). 2) Při použití Software a/nebo Hardware pro navigaci může dojít k chybě, způsobené lokálními přírodními podmínkami a/nebo nekompletními daty. Firma ROUTE 66 nemůže garantovat, že produkt ROUTE 66 a přenos či nosič dat budou vždy fungovat bez jakýchkoliv chyb. 3) ROUTE 66 garantuje, že dodaný Hardware bude bez závad a funkční minimálně po dobu (a) jednoho roku od data nákupu (b) nebo kratší dobu, pokud porušíte některé z ustanovení této Licenční smlouvy ("dále jen Záruční doba"). Během Záruční doby bude Hardware zdarma opraven firmou ROUTE 66 (dále jen Omezené záruka). Tato Omezená záruka se vztahuje také na výměnu nosiče dat. Pokud během Záruční 68

Verze 1.3. Listopad 2006

Verze 1.3. Listopad 2006 1 Verze 1.3 Listopad 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní značky. Data copyright NAVTEQ B.V. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádná část této

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

První profesionální navigační systém pro telefony se systémem Symbian UIQ

První profesionální navigační systém pro telefony se systémem Symbian UIQ ROUTE 66 Mobile 2006 První profesionální navigační systém pro telefony se systémem Symbian UIQ Uživatelská příručka Verze 1.0 Květen 2005 ROUTE 66: S přehledem nejlepší! Copyright 1993-2005 ROUTE 66. Všechna

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Downloadkey II, první kontakt

Downloadkey II, první kontakt 4 5 8 9 10 6 7 Upozornění: Downloadkey se dodává ve dvou variantách: Jako základní verze a jako TIS-Compact II s rozšířenými softwarovými funkcemi pro archivaci a vizualizaci stažených dat. Tip: Postup

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více