Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé"

Transkript

1 Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé Projekt: Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením na výukovém a tréninkovém pracovišti HMATELIÉR, Praha 7, Umělecká 5, zřizovaném občanským sdružením OKAMŽIK sdružení pro podporu nejen nevidomých EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Obsah: 1. Základní informace o vzdělávacím programu 1. 1 Úvod 1. 2 Cíle vzdělávacího programu 1. 3 Cílová skupina vzdělávacího programu 1.4 Východiska 2. Teoretické základy pro lektorování 2.1. Cíle kurzu Lektorování beze zraku 2.2. Struktura první části kurzu Obecná doporučení pro vzdělávání dospělých 2.3. Druhá část kurzu - praktický trénink vedení kurzu nebo workshopu 3. Příprava zrakově postiženého lektora k vedení workshopu/kurzu 3.1 Formy přípravy na akce 4. Předávání technik z oblasti keramických dovedností hmatového modelování pro zrakově postižené lektory 5. Závěr 4.1 Výuka technik pro osoby slabozraké a tzv. se zbytky zraku 4.2 Výuka technik pro osoby nevidomé s vizuální pamětí 4.3 Výuka technik pro osoby nevidomé od narození Přílohy: Nevidomí lidé a výtvarné výstavy autor Miroslav Michálek

3 1. Základní informace o vzdělávacím programu Metodický text zahrnuje postupy pro práci s klienty v oblasti vzdělávání a tréninkové práce pro profesi Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik pro zrakově postižené Vzdělávací a tréninkový program je součástí projektu Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením, jejímž realizátorem je Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých. Občanské sdružení Okamžik je od roku 2000 profilováno jako zařízení, jehož posláním je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit. Kromě těchto aktivit zřizuje sdružení Okamžik též Hmateliér ateliér a dílnu hmatového modelování pro nevidomé, kde se zrakově postižení klienti vzdělávají pro budoucí profesi Řemeslník hmatového modelování a Lektor hmatového modelování Cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího a tréninkového programu je připravit zrakově postižené klienty s vhodnými předpoklady a zájmem na roli lektora hmatového modelování pro nevidomé. Absolvent vzdělávacího programu bude připraven na: -jednorázové seznamování s vybranými technikami práce s hlínou vhodnými pro nevidomé, jejich krátkodobé zaškolování ve vybrané technice či dlouhodobou výuku nevidomých a jinak těžce zrakově postižených vedení tvořivých keramických dílen a workshopů pro účastníky z řad zrakově postižených a vidící veřejnosti. Lektorování mohou absolventi realizovat: buď v samostatné výdělečné činnosti v oblasti lektorování keramických technik pro zrakově postižené i pro vidící veřejnost jako zaměstnanci např. zařízení pro osoby se zrakovým postižením. Dalším cílem programu je umožnit klientům praxi v odzkoušení jejich nabytých dovedností v rámci veřejných workshopů, výstav, a dalších prezentačních a prodejních akcí, pořádaných sdružením Okamžik a při předávání dovedností novým zrakově postiženým zájemcům o zvládání keramických technik, nebo méně zkušeným zájemcům vzdělávajících se pro profesi Řemeslník hmatového modelování Cílová skupina vzdělávacího programu Cílovou skupinou pro vzdělávací a tréninkový program Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik jsou osoby s těžkým zrakovým postižením, které byly vzdělány pro profesi Řemeslník hmatového modelování a mají profesní zájem předávat své nabyté dovednosti a zkušenosti v oblasti řemeslné práce

4 s keramikou dalším zrakově postiženým zájemcům nebo zájemcům z řad vidící veřejnosti. 1.4 Východiska vzdělávacího programu Předpokladem pro úspěšné dokončení vzdělávacího a tréninkového programu Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik je absolvování kurzu komunikačních a lektorských dovedností s obecnými informacemi, praktickým cvičením a závěrečnou veřejnou prezentací, které sdružení Okamžik pořádá pro zrakově postižené klienty v rámci projektu Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením v rámci klíčové aktivity 6 uvedeného projektu. Tento kurz obsahuje seznámení se standardními komunikačními a lektorskými dovednostmi s ohledem na možnosti práce lektora se zrakovým postižením. Po absolvování tohoto kurzu si klient procvičuje lektorské dovednosti při výukové a tréninkové práci ve Hmateliéru jako praktikum s méně zkušenými klienty, kteří se zde vzdělávají pro profesi Řemeslník hmatového modelování a s novými zájemci o tuto profesi. za odborného dohledu vedoucí lektorky a své nové dovednosti si ověřuje v rámci workshopů aj. veřejných akcí sdružení Okamžik a v praxi si zkouší své dovednosti v rámci systematické práce se zrakově postiženými klienty, kteří se pravidelně vzdělávají ve Hmateliéru pro profesi Řemeslník hmatového modelování 2. Teoretické základy pro lektorování Základem pro dovednosti lektorování byl pro klienty kurz Lektorské dovednosti beze zraku OKAMŽIK, sdružení pro podporu nejen nevidomých s časovou dotací 60 hodin. Kurz vedla odborná lektorka na oblast komunikace a lektorských dovedností. 2.1 Cíle kurzu Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se standardními lektorskými dovednostmi a společně pak hledat možnosti a vhodné způsoby práce pro lektora se zrakovým omezením Struktura první části kurzu Obecná doporučení pro vzdělávání dospělých partnerství, respekt potřebnost a užitečnost pro účastníky zkušenost a praxe účastníků jako základní prvek dalšího rozvoje Prezentační dovednosti Prezentace jako proces příprava - v předstihu (včetně analýzy cílové skupiny - posluchačů) - bezprostředně před prezentací (včetně osobní psychologické přípravy, zvládání trémy) realizace (fáze prezentace) zahájení, průběh, závěr vyhodnocení

5 téma a cíle prezentace struktura sdělení Komunikační nástroje základní pravidla rétoriky neverbální komunikace (řeč těla) získávání zpětné vazby práce s technickými pomůckami Speciální dovednosti jak zaujmout posluchače navázání a udržování kontaktu s posluchači podpora zapamatování Vyhodnocení prezentace zdroje zpětné vazby závěry pro další vystoupení Specifika práce se skupinou postoje účastníků, vliv očekávání přímé a nepřímé obrany co účastníky ohrožuje vliv atmosféry ve skupině jak rozvíjet tvůrčí klima ve skupině, podpora aktivity typy intervencí (expertní a facilitující přístup) čeho se vyvarovat při práci se skupinou Metody a formy práce se skupinou výklad, prezentace případové studie hraní rolí v modelových situacích icebreakers a energizující aktivity simulační hry videotrénink (včetně rozborů a zpětné vazby) skupinové diskuse burza nápadů, výměny zkušeností fórum problémových situací kreativní hry Problémové situace při workshopu a možnosti řešení problémové typy účastníků a jak s nimi jednat problémy, které si může způsobovat sám lektor, jak se jich vyvarovat problémy vyplývající z absence zrakové kontroly lektora Druhá část kurzu - praktický trénink vedení vlastního samostatného workshopu nebo lektorského kurzu

6 V průběhu druhého týdne lektorských dovedností si každý účastník sestavil modelový program (workshop) a realizoval ho v kurzu. Výsledek byl dokumentován videonahrávkou Modelový program měl odpovídat reálné situaci, se kterou se bude účastník setkávat ve své praxi., takže předvádějící měli možnost okamžité zpětné vazby z nahrávky i z reakcí dalších účastníků kurzu. 3. Příprava zrakově postiženého lektora pro praktické vedení výuky Při přípravě zrakově postiženého lektora zejména na vedení workshopu nebo dlouhodobého programu určeného nevidomým je třeba probrat varianty situací a řešení např. k následujícím tématům: informování zájemců o konkrétních údajích spojených s akcí v odpovídajícím formátu, tj. zda všichni ovládají komunikaci prostřednictvím u, s jakým formátem textu jsou schopni pracovat, v jakém předstihu potřebují informace, aby si mohli zajistit doprovod atd; zajistit obvyklé informace o dostupnosti místa konání akce, např. zda klienti potřebují tzv. popis trasy pro nevidomé, které zpracovávají vidící odborníci nebo laici poučení o tématu; v případě možné volby mezi místy konání akce zvolit optimálně dostupné místo, v případě uskutečnění akce v rámci většího celku (např. veletrhů) zajistit informovanost pořadatelů o specifických potřebách nevidomých k orientaci v objektu, kde se společná akce koná; zvážit optimální počet účastníků s ohledem na jejich míru zrakového postižení a dovednosti sebeobsluhy a orientace v interiéru; vyhodnotit potřebu pomoci vidících spolupracovníků, jejich předpoklady pro dobrou spolupráci s nevidomými (zkušenosti s cílovou skupinou, event. dílčí znalost práce s hlínou apod.); promyslet optimální uspořádání interiéru dle počtu účastníků a obsahu akce (rozmístění předmětů pro výuku, odložení svrchníků, umístění vodících psů, uložení jídla účastníků event. možnosti jejich stravování včetně zajištění doprovodu na něj); zajištění bezpečného pohybu více nevidomých v celém adekvátním prostoru (dílna, šatna, WC, chodba atd. tak, aby nedocházelo ke střetům mezi nimi, event. dohodnout pravidla pohybu (např. na chodbě po pravé straně, využívání tzv. bezpečnostní pozice při chůzi bez hole atd.; promyslet a stanovit pravidla pro manipulaci s materiálem a výrobky tak, aby nedošlo k jejich poškození (sražení ze stojanu či stolu při chůzi apod.); proškolit nejbližšího spolupracovníka (asistenta, spolu-lektora) ve specifických potřebách osob se zrakovým postižením v oblasti komunikace a doprovázení; s tímto nejbližším spolupracovníkem přesně ujasnit role a dohodnout se s ním, na jaké okolnosti má zrakově postiženého lektora upozorňovat, event. dohodnout si zjednodušující prvky pro vzájemnou komunikaci;

7 promyslet celý průběh akce od příchodu účastníků přes jejich vlastní účast na programu až po jejich odchod včetně zajištění doprovodů tak, aby akce mohla v určený čas začít i skončit při dodržení bezpečnosti účastníků; dohodnout formu podávání zpětné vazby od účastníků a naplánovat evaluaci akce se spolupracovníky tak, aby příští mohla být kvalitně připravena; obdobně je nutno s budoucími lektory hmatového modelování probrat varianty situací pro akce s vidícími v rozsahu odpovídající jiné cílové skupině. 3.1 Formy přípravy na akce Vhodnými formami přípravy na akce jsou: diskuze a diskusní workshopy účastníků vzdělávacího programu a dalších zkušených nevidomých vč. pracovníků organizace (brainstorming ke každému z okruhů a otázek, diskuze nad výstupy); tréninkové workshopy realizované v rámci projektu již zs cílovou skupinou; předávání zkušeností lektorkou vzdělávacího programu právě na základě s probíhajícího kurzu se vzdělávajícími se účastníky vzdělávacího programu) pojmenování jejich zkušenosti a její zpracování pro další využití). 4. Předávání technik z oblasti keramických dovedností hmatového modelování pro zrakově postižené lektory Programová výuka technik hmatového modelování předávaná zrakově postiženými i vidícími, v této oblasti proškolenými lektory, se individuálně liší vzhledem ke stupni zrakového postižení vyučovaných klientů. Při předávání technik a dovedností ve výuce je třeba zohlednit, zda jde o osoby: a) slabozraké b) se zbytky zraku, které mají ještě určitý, omezený způsob vidění c) nevidomé, které ale v minulosti, byť omezeným způsobem viděly, a mají zbytky vizuální paměti d) nevidomé od narození, bez vizuální zkušenosti 4.1 Výuka technik pro osoby slabozraké a tzv. se zbytky zraku Pro výuku osob slabozrakých a osob se zbytky zraku je vhodné využít pro počáteční fázi tzv. klapky na oči, které umožňují při výuce a práci spolehnout se výhradně na hmatové dovednosti, které klienti mívají i při tomto druhu postižení dobře vyvinuty a praxí v běžném životě posilovány. Klienti tak získávají pocit jistoty a určité svobody, že práci zvládnou i bez zrakové kontroly a nejsou zatíženi obavami o výsledek. Spolehnou se základně na své hmatové dovednosti. Tento postup je důležitý i vzhledem k možné progresivitě jejich zrakového postižení. Tito klienti mají dobrou vizuální představu o světě, mívají přesné znalosti o vzhledu běžných i uměleckých předmětů, které kdysi viděly a omezeným způsobem dosud vidí. Kontrolu výsledku své práce mohou ještě získat prostřednictvím zpětné vazby od vidících.

8 4.2 Výuka technik pro osoby nevidomé s vizuální pamětí Pro výuku osob nevidomých, které zcela ztratily možnost vidění např. v dětství nebo v průběhu dospělosti, ale mají ještě zachovánu vizuální paměť, je třeba upravit formy vzdělávání individuálně, neboť do programu vstupují s rozdílnými zkušenostmi o vizuálním světě. Někteří mají velmi dobré znalosti o hmatatelné realitě i o např. současném umění, byť ho sledují převážně hmatem, nebo zprostředkovaně od vidících. Někteří se seznamují s možnostmi výtvarného vyjadřování vlastně poprvé. Zde je potřeba umožnit jim co nejširší nabídku podnětů k získání nových představ základně o reálných - nikdy neviděných předmětech. Následně pak o výtvarném prostorovém umění a jeho trendech, jako to zatím ve skrovné míře zajišťují např. instituce, pořádající hapestetické výstavy. Osvědčilo se užití modelů objektů hmatem nedosažitelných (stavby, architektura, figury zvířat aj.) a doplňování všeobecných informací, které umožňují rozšíření náhledu a možnost dorovnávat informační deficit vyplývající ze zrakového postižení. Takto postižení klienti mají možnost kontrolovat výsledky své práce jen hmatem a zpětnou vazbou od vidících. 4.3 Výuka technik pro osoby nevidomé od narození Pro výuku klientů nevidomých od narození jsou možné 2-3 typy předávání dovedností s ohledem na vizuální možnosti: a) Nevidomý od narození + vidící lektor b) Nevidomý od narození + zrakově postižený lektor s vizuální pamětí c) Nevidomý od narození + lektor nevidomý od narození Ad a) V tandemu nevidomý + vidící lektor je potřeba vytvoření společně sdílené představy budoucího hmatově reálného předmětu - výrobku, který ale nikdy nebyl klientem viděn, jen příp. prostřednictvím hmatového vzoru. Tato fáze je pro klienta i lektora nejdůležitější a nejtěžší. Některé pojmy jsou oboustranně chápány jen abstraktně, v běžně užívaných pojmech, bez možnosti vzájemné kontroly, jak rozlišně klient a lektor chápe jejich smysl. Např. pojem barva, je pro klienta i lektora jistě odlišný. Pokud klient nikdy barvu neviděl a zná ji jen z popisu (tráva = zelená) bude společná představa jen pocitová, nikdy ne zcela jasná. Pro vidícího lektora je zas zhola nemožné zažít vnitřní zkušenost úplného předchozího nevidění čehokoli, např. barev, prostoru, předmětů, byť při vzdělávání pro nevidomé pracuje pro hlubší porozumění problematiky s klapkami na očích. K výuce takto postižených klientů je vhodný individuální přístup lektora s hledáním zpúsobů předávání informací vzhledem k možnostem vnímání beze zraku.

9 Zde záleží na schopnostech lektora, aby přispěl k co nejsamostatnější a nejpřesnější výtvarné realizaci představy klienta. K předání představy o výtvarném vyjádření, např. perspektivě se osvědčuje např. přirovnání ke zvuku, jeho přibližování, oddalování, jehož nuance nevidomí velmi dobře vnímají. Ad b) Předávání dovedností mezi nevidomým od narození + zrakově postiženým lektorem s vizuální pamětí se osvědčuje. Zrakově postižený lektor má ještě v paměti vizuální představu o realitě a zároveň zkušenosti s tím, jaká omezení zrakové postižení způsobuje. Dovede se tedy již lépe vcítit do situace klienta nevidomého od narození. Ad c) Vhodným spojením pro předávání praktických zkušeností při práci s materiálem pro nevidomé od narození je získávání informací z praxe od stejně postiženého člověka. Zde se stírají rozdíly a možné oboustranné nepochopení mezi sdělením viditelného těžko popsatelného a nikdy neviděného. Nevidomí od narození si předávají své zkušenosti na základě podobného způsobu vnímání. 5. Závěr Doporučenou součástí vzdělávání klientů je jejich seznamování s prací v s příbuzných zařízeních pracujících s podobnou problematikou, jako jsou např.: Mezinárodní škola Axmanovy techniky hmatového modelování pro zdravotně postižené v Tasově na Moravě Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina Šmolíkova 866/1, Praha 6 Tato metodika obsahuje informace k datu ukončení projektu, tj. k Zpracovala: Jarmila Kerlická vedoucí dílny Hmateliér

10 Příloha: K inspiraci pro nevidomé lektory může posloužit informační text Nevidomí lidé a výstavy vydaný o. s. Okamžik, jehož autorem je Ing. Miroslav Michálek Nevidomí lidé a výtvarné výstavy Nabízíme Vám úvodní informace k několika následujícím otázkám: 1. Mají nevidomí lidé zájem o výtvarné umění? Mnozí možná ne, ale jiní ano. Někteří dříve viděli a výtvarno je vždy zajímalo a stále zajímá, někteří jednotlivci dokonce chodí s průvodcem na výstavy a nechávají si popisovat obrazy. Jiné nevidomé zajímá výtvarné umění jako součást intelektuálního a kulturního života. Někteří nevidomí vyhledávají příležitost nahlédnout do běžných výstav pomocí tzv. hmatových stezek. Další zajímají specializované hapestetické výstavy pro nevidomé. A několik nevidomých do výtvarného umění nebo uměleckého řemesla také přináší vlastní tvorbu. 2. Co je to hapestetika? Hapestetika nebo-li hmatová estetika je obor zaměřený na estetickou hodnotu hmatového vnímání nevidomých lidí. Vedle informační hodnoty hmatového vjemu tak vystupuje do popředí estetický zážitek spojený s objektem vnímání a vnitřním světem nevidomého. Více o hapestetice najdete např. v publikaci Terezie Hradílkové a Vladimíry Sýkorové Dotýkejte se, prosím! (vydalo Sdružení Hapestetika, Praha 1998, 3. Jaké jsou rozdíly mezi hapestetickou výstavou a zpřístupněním běžné výstavy nevidomým? Hapestetické výstavy jsou prvoplánově určeny pro nevidomé návštěvníky s cílem přiblížení hmatem vnímatelného umění nevidomým nebo prezentace speciálních uměleckých předmětů určených pro vnímání hmatem. Zpřístupnění běžné výstavy nevidomým lidem (např. pomocí hmatové stezky) má pro ně kromě estetické hodnoty i hodnotu informační přibližuje umění a společenský život většinové (vidící) společnosti. Zpřístupňování výstav napomáhá integraci nevidomých do běžného života (na výstavu může jít celá rodina, nevidomý člen rodiny není ze sdílení zážitků vyloučen). 4. Co je to hmatová stezka na běžné výtvarné výstavě a jak ji vytvořit? Hmatová stezka pro nevidomé slouží alespoň k částečnému přiblížení běžné výstavy nevidomým návštěvníkům. V praxi to znamená vybrat přiměřeně velký soubor objektů, které jsou dobře vnímatelné hmatem a zároveň dostatečně reprezentují hlavní ideu výstavy. Vystavované objekty je nutno vhodně umístit pro manuální prohlídku, opatřit popisem v Braillově písmu a uspořádat tak, aby si je nevidomý mohl samostatně a v klidu prohlédnout. Tomu mohou napomoci vodicí linie vytvořené hmatnými lištami na stolech, vymezení směru pohybu pomocí provazů, připravený personál atp.

11 Poraďte se s profesionály pracujícími s nevidomými a se zkušenými nevidomými návštěvníky výstav (viz též Adresář poskytovatelů služeb pro osoby se zrakovým postižením, Okamžik 2008). Vyhledejte zkušené organizátory hapestetických i běžných výstav s hmatovými expozicemi pro nevidomé. 5. Jaká učinit organizační a technická opatření při výstavách a obdobných kulturních akcích určených nevidomým? Pro informování o akci využijte informační kanály dostupné nevidomým (rozhlasové pořady pro nevidomé, speciální časopisy, ové konference nevidomých). Myslete na dobrou dopravní dostupnost objektu (umístění vzhledem k MHD, ideální je vytvoření popisu trasy k místu konání odborníkem a umístění akustického orientačního majáku nad vchod do objektu atp.). Poskytněte nevidomému informace v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě nebo zajistěte poučený personál připravený nevidomému informace podat. Zajistěte proškolení vaší pořadatelské služby v dovednostech správné komunikace a doprovázení nevidomých. 6. Co přinášejí nevidomí do výtvarného umění a uměleckého řemesla? Jsou to například: umělecké řemeslo Axmanova technika hmatového modelování pro nevidomé a její pomocí vytvářené předměty v Mezinárodním centru hmatového modelování v Tasově na Moravě (viz výrobky řemeslníků ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér občanského sdružení Okamžik (www.hmatelier.cz); osobitou tvorbu několika nevidomých umělců založenou na speciálních technikách pro nevidomé (katalogy Okamžiku: Pavla Francová 2004, Pavel Sláma 2005, Naslepo 2011, Božena Přikrylová 2012). O související tematice se dočtete v knize Evžena Perouta Arteterapie se zrakově postiženými (Okamžik, 2005) 7. Na co byste měli pamatovat při pomoci a komunikaci s nevidomým návštěvníkem výstavy? Komunikujte partnersky rovný s rovným. Gesta a mimiku můžete nahradit slovním popisem ( podávám vám ruku atp.) Vyhýbejte se nepřesným nebo různě interpretovatelným směrovým výrazům ( tam, vpravo bez upřesnění). Pomoc nevidomému nabídněte a domluvte se, v čem má spočívat. Při doprovázení se nevidomý přidržuje za vaši paži a jde půlkrok za vámi. Chcete-li nevidomému ukázat určitý předmět, vyzvěte ho, aby svou rukou sjel po vaší, která se předmětu dotýká. Při popisu předmětů postupujte od celku k detailu, nedohodnete-li se jinak. Více o komunikaci a pomoci nevidomým naleznete na internetových stránkách organizací poskytujících nevidomým služby a v letácích a publikacích vydavatele (www.okamzik.cz).

12

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti )

Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti ) : Vidět tvýma očima Služba: Asistence pro děti se zrakovým postižením Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti ) Základní struktura výcviku: I. blok 1. den: Seznámení

Více

- 93 - KEBLOVÁ, Alena. Čich a chuť u zrakově postižených. 1. vyd. Praha : Septima, 1999. 32 s. ISBN 80-7216-081-8.

- 93 - KEBLOVÁ, Alena. Čich a chuť u zrakově postižených. 1. vyd. Praha : Septima, 1999. 32 s. ISBN 80-7216-081-8. - 93 - SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY Monografie BERNARD, Patrick, FABRE, Pierre. Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí : Muzea pro všechny. [Praha] : Český výbor ICO, 2003. [65] s. ISBN 80-86611-03-5.

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Metodika výuky klientů pro profesi

Metodika výuky klientů pro profesi Metodika výuky klientů pro profesi Řemeslník hmatového modelování Projekt: Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením na výukovém a tréninkovém pracovišti HMATELIÉR, Praha 7, Umělecká

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová

o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová Metodika kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová EVROPSKÝ

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Orlické hory pro všechny

Orlické hory pro všechny Orlické hory pro všechny Cesta k certifikaci NAD ORLICÍ, o.p.s.25.4.2012 VÍTEJTE! 11:00 13:00 Presentace projektových záměrů účastníků a osobní konzultace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Struktura obchodního jednání a vyjednávání

Struktura obchodního jednání a vyjednávání Zpráva vyhodnocení kurzu Struktura obchodního jednání a vyjednávání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více