Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé"

Transkript

1 Metodika ke klíčové aktivitě 3: Vzdělávací a tréninkový program pro profesi lektor hmatového modelování pro nevidomé Projekt: Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením na výukovém a tréninkovém pracovišti HMATELIÉR, Praha 7, Umělecká 5, zřizovaném občanským sdružením OKAMŽIK sdružení pro podporu nejen nevidomých EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Obsah: 1. Základní informace o vzdělávacím programu 1. 1 Úvod 1. 2 Cíle vzdělávacího programu 1. 3 Cílová skupina vzdělávacího programu 1.4 Východiska 2. Teoretické základy pro lektorování 2.1. Cíle kurzu Lektorování beze zraku 2.2. Struktura první části kurzu Obecná doporučení pro vzdělávání dospělých 2.3. Druhá část kurzu - praktický trénink vedení kurzu nebo workshopu 3. Příprava zrakově postiženého lektora k vedení workshopu/kurzu 3.1 Formy přípravy na akce 4. Předávání technik z oblasti keramických dovedností hmatového modelování pro zrakově postižené lektory 5. Závěr 4.1 Výuka technik pro osoby slabozraké a tzv. se zbytky zraku 4.2 Výuka technik pro osoby nevidomé s vizuální pamětí 4.3 Výuka technik pro osoby nevidomé od narození Přílohy: Nevidomí lidé a výtvarné výstavy autor Miroslav Michálek

3 1. Základní informace o vzdělávacím programu Metodický text zahrnuje postupy pro práci s klienty v oblasti vzdělávání a tréninkové práce pro profesi Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik pro zrakově postižené Vzdělávací a tréninkový program je součástí projektu Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením, jejímž realizátorem je Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých. Občanské sdružení Okamžik je od roku 2000 profilováno jako zařízení, jehož posláním je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit. Kromě těchto aktivit zřizuje sdružení Okamžik též Hmateliér ateliér a dílnu hmatového modelování pro nevidomé, kde se zrakově postižení klienti vzdělávají pro budoucí profesi Řemeslník hmatového modelování a Lektor hmatového modelování Cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího a tréninkového programu je připravit zrakově postižené klienty s vhodnými předpoklady a zájmem na roli lektora hmatového modelování pro nevidomé. Absolvent vzdělávacího programu bude připraven na: -jednorázové seznamování s vybranými technikami práce s hlínou vhodnými pro nevidomé, jejich krátkodobé zaškolování ve vybrané technice či dlouhodobou výuku nevidomých a jinak těžce zrakově postižených vedení tvořivých keramických dílen a workshopů pro účastníky z řad zrakově postižených a vidící veřejnosti. Lektorování mohou absolventi realizovat: buď v samostatné výdělečné činnosti v oblasti lektorování keramických technik pro zrakově postižené i pro vidící veřejnost jako zaměstnanci např. zařízení pro osoby se zrakovým postižením. Dalším cílem programu je umožnit klientům praxi v odzkoušení jejich nabytých dovedností v rámci veřejných workshopů, výstav, a dalších prezentačních a prodejních akcí, pořádaných sdružením Okamžik a při předávání dovedností novým zrakově postiženým zájemcům o zvládání keramických technik, nebo méně zkušeným zájemcům vzdělávajících se pro profesi Řemeslník hmatového modelování Cílová skupina vzdělávacího programu Cílovou skupinou pro vzdělávací a tréninkový program Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik jsou osoby s těžkým zrakovým postižením, které byly vzdělány pro profesi Řemeslník hmatového modelování a mají profesní zájem předávat své nabyté dovednosti a zkušenosti v oblasti řemeslné práce

4 s keramikou dalším zrakově postiženým zájemcům nebo zájemcům z řad vidící veřejnosti. 1.4 Východiska vzdělávacího programu Předpokladem pro úspěšné dokončení vzdělávacího a tréninkového programu Lektor hmatového modelování a jiných keramických technik je absolvování kurzu komunikačních a lektorských dovedností s obecnými informacemi, praktickým cvičením a závěrečnou veřejnou prezentací, které sdružení Okamžik pořádá pro zrakově postižené klienty v rámci projektu Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením v rámci klíčové aktivity 6 uvedeného projektu. Tento kurz obsahuje seznámení se standardními komunikačními a lektorskými dovednostmi s ohledem na možnosti práce lektora se zrakovým postižením. Po absolvování tohoto kurzu si klient procvičuje lektorské dovednosti při výukové a tréninkové práci ve Hmateliéru jako praktikum s méně zkušenými klienty, kteří se zde vzdělávají pro profesi Řemeslník hmatového modelování a s novými zájemci o tuto profesi. za odborného dohledu vedoucí lektorky a své nové dovednosti si ověřuje v rámci workshopů aj. veřejných akcí sdružení Okamžik a v praxi si zkouší své dovednosti v rámci systematické práce se zrakově postiženými klienty, kteří se pravidelně vzdělávají ve Hmateliéru pro profesi Řemeslník hmatového modelování 2. Teoretické základy pro lektorování Základem pro dovednosti lektorování byl pro klienty kurz Lektorské dovednosti beze zraku OKAMŽIK, sdružení pro podporu nejen nevidomých s časovou dotací 60 hodin. Kurz vedla odborná lektorka na oblast komunikace a lektorských dovedností. 2.1 Cíle kurzu Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se standardními lektorskými dovednostmi a společně pak hledat možnosti a vhodné způsoby práce pro lektora se zrakovým omezením Struktura první části kurzu Obecná doporučení pro vzdělávání dospělých partnerství, respekt potřebnost a užitečnost pro účastníky zkušenost a praxe účastníků jako základní prvek dalšího rozvoje Prezentační dovednosti Prezentace jako proces příprava - v předstihu (včetně analýzy cílové skupiny - posluchačů) - bezprostředně před prezentací (včetně osobní psychologické přípravy, zvládání trémy) realizace (fáze prezentace) zahájení, průběh, závěr vyhodnocení

5 téma a cíle prezentace struktura sdělení Komunikační nástroje základní pravidla rétoriky neverbální komunikace (řeč těla) získávání zpětné vazby práce s technickými pomůckami Speciální dovednosti jak zaujmout posluchače navázání a udržování kontaktu s posluchači podpora zapamatování Vyhodnocení prezentace zdroje zpětné vazby závěry pro další vystoupení Specifika práce se skupinou postoje účastníků, vliv očekávání přímé a nepřímé obrany co účastníky ohrožuje vliv atmosféry ve skupině jak rozvíjet tvůrčí klima ve skupině, podpora aktivity typy intervencí (expertní a facilitující přístup) čeho se vyvarovat při práci se skupinou Metody a formy práce se skupinou výklad, prezentace případové studie hraní rolí v modelových situacích icebreakers a energizující aktivity simulační hry videotrénink (včetně rozborů a zpětné vazby) skupinové diskuse burza nápadů, výměny zkušeností fórum problémových situací kreativní hry Problémové situace při workshopu a možnosti řešení problémové typy účastníků a jak s nimi jednat problémy, které si může způsobovat sám lektor, jak se jich vyvarovat problémy vyplývající z absence zrakové kontroly lektora Druhá část kurzu - praktický trénink vedení vlastního samostatného workshopu nebo lektorského kurzu

6 V průběhu druhého týdne lektorských dovedností si každý účastník sestavil modelový program (workshop) a realizoval ho v kurzu. Výsledek byl dokumentován videonahrávkou Modelový program měl odpovídat reálné situaci, se kterou se bude účastník setkávat ve své praxi., takže předvádějící měli možnost okamžité zpětné vazby z nahrávky i z reakcí dalších účastníků kurzu. 3. Příprava zrakově postiženého lektora pro praktické vedení výuky Při přípravě zrakově postiženého lektora zejména na vedení workshopu nebo dlouhodobého programu určeného nevidomým je třeba probrat varianty situací a řešení např. k následujícím tématům: informování zájemců o konkrétních údajích spojených s akcí v odpovídajícím formátu, tj. zda všichni ovládají komunikaci prostřednictvím u, s jakým formátem textu jsou schopni pracovat, v jakém předstihu potřebují informace, aby si mohli zajistit doprovod atd; zajistit obvyklé informace o dostupnosti místa konání akce, např. zda klienti potřebují tzv. popis trasy pro nevidomé, které zpracovávají vidící odborníci nebo laici poučení o tématu; v případě možné volby mezi místy konání akce zvolit optimálně dostupné místo, v případě uskutečnění akce v rámci většího celku (např. veletrhů) zajistit informovanost pořadatelů o specifických potřebách nevidomých k orientaci v objektu, kde se společná akce koná; zvážit optimální počet účastníků s ohledem na jejich míru zrakového postižení a dovednosti sebeobsluhy a orientace v interiéru; vyhodnotit potřebu pomoci vidících spolupracovníků, jejich předpoklady pro dobrou spolupráci s nevidomými (zkušenosti s cílovou skupinou, event. dílčí znalost práce s hlínou apod.); promyslet optimální uspořádání interiéru dle počtu účastníků a obsahu akce (rozmístění předmětů pro výuku, odložení svrchníků, umístění vodících psů, uložení jídla účastníků event. možnosti jejich stravování včetně zajištění doprovodu na něj); zajištění bezpečného pohybu více nevidomých v celém adekvátním prostoru (dílna, šatna, WC, chodba atd. tak, aby nedocházelo ke střetům mezi nimi, event. dohodnout pravidla pohybu (např. na chodbě po pravé straně, využívání tzv. bezpečnostní pozice při chůzi bez hole atd.; promyslet a stanovit pravidla pro manipulaci s materiálem a výrobky tak, aby nedošlo k jejich poškození (sražení ze stojanu či stolu při chůzi apod.); proškolit nejbližšího spolupracovníka (asistenta, spolu-lektora) ve specifických potřebách osob se zrakovým postižením v oblasti komunikace a doprovázení; s tímto nejbližším spolupracovníkem přesně ujasnit role a dohodnout se s ním, na jaké okolnosti má zrakově postiženého lektora upozorňovat, event. dohodnout si zjednodušující prvky pro vzájemnou komunikaci;

7 promyslet celý průběh akce od příchodu účastníků přes jejich vlastní účast na programu až po jejich odchod včetně zajištění doprovodů tak, aby akce mohla v určený čas začít i skončit při dodržení bezpečnosti účastníků; dohodnout formu podávání zpětné vazby od účastníků a naplánovat evaluaci akce se spolupracovníky tak, aby příští mohla být kvalitně připravena; obdobně je nutno s budoucími lektory hmatového modelování probrat varianty situací pro akce s vidícími v rozsahu odpovídající jiné cílové skupině. 3.1 Formy přípravy na akce Vhodnými formami přípravy na akce jsou: diskuze a diskusní workshopy účastníků vzdělávacího programu a dalších zkušených nevidomých vč. pracovníků organizace (brainstorming ke každému z okruhů a otázek, diskuze nad výstupy); tréninkové workshopy realizované v rámci projektu již zs cílovou skupinou; předávání zkušeností lektorkou vzdělávacího programu právě na základě s probíhajícího kurzu se vzdělávajícími se účastníky vzdělávacího programu) pojmenování jejich zkušenosti a její zpracování pro další využití). 4. Předávání technik z oblasti keramických dovedností hmatového modelování pro zrakově postižené lektory Programová výuka technik hmatového modelování předávaná zrakově postiženými i vidícími, v této oblasti proškolenými lektory, se individuálně liší vzhledem ke stupni zrakového postižení vyučovaných klientů. Při předávání technik a dovedností ve výuce je třeba zohlednit, zda jde o osoby: a) slabozraké b) se zbytky zraku, které mají ještě určitý, omezený způsob vidění c) nevidomé, které ale v minulosti, byť omezeným způsobem viděly, a mají zbytky vizuální paměti d) nevidomé od narození, bez vizuální zkušenosti 4.1 Výuka technik pro osoby slabozraké a tzv. se zbytky zraku Pro výuku osob slabozrakých a osob se zbytky zraku je vhodné využít pro počáteční fázi tzv. klapky na oči, které umožňují při výuce a práci spolehnout se výhradně na hmatové dovednosti, které klienti mívají i při tomto druhu postižení dobře vyvinuty a praxí v běžném životě posilovány. Klienti tak získávají pocit jistoty a určité svobody, že práci zvládnou i bez zrakové kontroly a nejsou zatíženi obavami o výsledek. Spolehnou se základně na své hmatové dovednosti. Tento postup je důležitý i vzhledem k možné progresivitě jejich zrakového postižení. Tito klienti mají dobrou vizuální představu o světě, mívají přesné znalosti o vzhledu běžných i uměleckých předmětů, které kdysi viděly a omezeným způsobem dosud vidí. Kontrolu výsledku své práce mohou ještě získat prostřednictvím zpětné vazby od vidících.

8 4.2 Výuka technik pro osoby nevidomé s vizuální pamětí Pro výuku osob nevidomých, které zcela ztratily možnost vidění např. v dětství nebo v průběhu dospělosti, ale mají ještě zachovánu vizuální paměť, je třeba upravit formy vzdělávání individuálně, neboť do programu vstupují s rozdílnými zkušenostmi o vizuálním světě. Někteří mají velmi dobré znalosti o hmatatelné realitě i o např. současném umění, byť ho sledují převážně hmatem, nebo zprostředkovaně od vidících. Někteří se seznamují s možnostmi výtvarného vyjadřování vlastně poprvé. Zde je potřeba umožnit jim co nejširší nabídku podnětů k získání nových představ základně o reálných - nikdy neviděných předmětech. Následně pak o výtvarném prostorovém umění a jeho trendech, jako to zatím ve skrovné míře zajišťují např. instituce, pořádající hapestetické výstavy. Osvědčilo se užití modelů objektů hmatem nedosažitelných (stavby, architektura, figury zvířat aj.) a doplňování všeobecných informací, které umožňují rozšíření náhledu a možnost dorovnávat informační deficit vyplývající ze zrakového postižení. Takto postižení klienti mají možnost kontrolovat výsledky své práce jen hmatem a zpětnou vazbou od vidících. 4.3 Výuka technik pro osoby nevidomé od narození Pro výuku klientů nevidomých od narození jsou možné 2-3 typy předávání dovedností s ohledem na vizuální možnosti: a) Nevidomý od narození + vidící lektor b) Nevidomý od narození + zrakově postižený lektor s vizuální pamětí c) Nevidomý od narození + lektor nevidomý od narození Ad a) V tandemu nevidomý + vidící lektor je potřeba vytvoření společně sdílené představy budoucího hmatově reálného předmětu - výrobku, který ale nikdy nebyl klientem viděn, jen příp. prostřednictvím hmatového vzoru. Tato fáze je pro klienta i lektora nejdůležitější a nejtěžší. Některé pojmy jsou oboustranně chápány jen abstraktně, v běžně užívaných pojmech, bez možnosti vzájemné kontroly, jak rozlišně klient a lektor chápe jejich smysl. Např. pojem barva, je pro klienta i lektora jistě odlišný. Pokud klient nikdy barvu neviděl a zná ji jen z popisu (tráva = zelená) bude společná představa jen pocitová, nikdy ne zcela jasná. Pro vidícího lektora je zas zhola nemožné zažít vnitřní zkušenost úplného předchozího nevidění čehokoli, např. barev, prostoru, předmětů, byť při vzdělávání pro nevidomé pracuje pro hlubší porozumění problematiky s klapkami na očích. K výuce takto postižených klientů je vhodný individuální přístup lektora s hledáním zpúsobů předávání informací vzhledem k možnostem vnímání beze zraku.

9 Zde záleží na schopnostech lektora, aby přispěl k co nejsamostatnější a nejpřesnější výtvarné realizaci představy klienta. K předání představy o výtvarném vyjádření, např. perspektivě se osvědčuje např. přirovnání ke zvuku, jeho přibližování, oddalování, jehož nuance nevidomí velmi dobře vnímají. Ad b) Předávání dovedností mezi nevidomým od narození + zrakově postiženým lektorem s vizuální pamětí se osvědčuje. Zrakově postižený lektor má ještě v paměti vizuální představu o realitě a zároveň zkušenosti s tím, jaká omezení zrakové postižení způsobuje. Dovede se tedy již lépe vcítit do situace klienta nevidomého od narození. Ad c) Vhodným spojením pro předávání praktických zkušeností při práci s materiálem pro nevidomé od narození je získávání informací z praxe od stejně postiženého člověka. Zde se stírají rozdíly a možné oboustranné nepochopení mezi sdělením viditelného těžko popsatelného a nikdy neviděného. Nevidomí od narození si předávají své zkušenosti na základě podobného způsobu vnímání. 5. Závěr Doporučenou součástí vzdělávání klientů je jejich seznamování s prací v s příbuzných zařízeních pracujících s podobnou problematikou, jako jsou např.: Mezinárodní škola Axmanovy techniky hmatového modelování pro zdravotně postižené v Tasově na Moravě Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina Šmolíkova 866/1, Praha 6 Tato metodika obsahuje informace k datu ukončení projektu, tj. k Zpracovala: Jarmila Kerlická vedoucí dílny Hmateliér

10 Příloha: K inspiraci pro nevidomé lektory může posloužit informační text Nevidomí lidé a výstavy vydaný o. s. Okamžik, jehož autorem je Ing. Miroslav Michálek Nevidomí lidé a výtvarné výstavy Nabízíme Vám úvodní informace k několika následujícím otázkám: 1. Mají nevidomí lidé zájem o výtvarné umění? Mnozí možná ne, ale jiní ano. Někteří dříve viděli a výtvarno je vždy zajímalo a stále zajímá, někteří jednotlivci dokonce chodí s průvodcem na výstavy a nechávají si popisovat obrazy. Jiné nevidomé zajímá výtvarné umění jako součást intelektuálního a kulturního života. Někteří nevidomí vyhledávají příležitost nahlédnout do běžných výstav pomocí tzv. hmatových stezek. Další zajímají specializované hapestetické výstavy pro nevidomé. A několik nevidomých do výtvarného umění nebo uměleckého řemesla také přináší vlastní tvorbu. 2. Co je to hapestetika? Hapestetika nebo-li hmatová estetika je obor zaměřený na estetickou hodnotu hmatového vnímání nevidomých lidí. Vedle informační hodnoty hmatového vjemu tak vystupuje do popředí estetický zážitek spojený s objektem vnímání a vnitřním světem nevidomého. Více o hapestetice najdete např. v publikaci Terezie Hradílkové a Vladimíry Sýkorové Dotýkejte se, prosím! (vydalo Sdružení Hapestetika, Praha 1998, 3. Jaké jsou rozdíly mezi hapestetickou výstavou a zpřístupněním běžné výstavy nevidomým? Hapestetické výstavy jsou prvoplánově určeny pro nevidomé návštěvníky s cílem přiblížení hmatem vnímatelného umění nevidomým nebo prezentace speciálních uměleckých předmětů určených pro vnímání hmatem. Zpřístupnění běžné výstavy nevidomým lidem (např. pomocí hmatové stezky) má pro ně kromě estetické hodnoty i hodnotu informační přibližuje umění a společenský život většinové (vidící) společnosti. Zpřístupňování výstav napomáhá integraci nevidomých do běžného života (na výstavu může jít celá rodina, nevidomý člen rodiny není ze sdílení zážitků vyloučen). 4. Co je to hmatová stezka na běžné výtvarné výstavě a jak ji vytvořit? Hmatová stezka pro nevidomé slouží alespoň k částečnému přiblížení běžné výstavy nevidomým návštěvníkům. V praxi to znamená vybrat přiměřeně velký soubor objektů, které jsou dobře vnímatelné hmatem a zároveň dostatečně reprezentují hlavní ideu výstavy. Vystavované objekty je nutno vhodně umístit pro manuální prohlídku, opatřit popisem v Braillově písmu a uspořádat tak, aby si je nevidomý mohl samostatně a v klidu prohlédnout. Tomu mohou napomoci vodicí linie vytvořené hmatnými lištami na stolech, vymezení směru pohybu pomocí provazů, připravený personál atp.

11 Poraďte se s profesionály pracujícími s nevidomými a se zkušenými nevidomými návštěvníky výstav (viz též Adresář poskytovatelů služeb pro osoby se zrakovým postižením, Okamžik 2008). Vyhledejte zkušené organizátory hapestetických i běžných výstav s hmatovými expozicemi pro nevidomé. 5. Jaká učinit organizační a technická opatření při výstavách a obdobných kulturních akcích určených nevidomým? Pro informování o akci využijte informační kanály dostupné nevidomým (rozhlasové pořady pro nevidomé, speciální časopisy, ové konference nevidomých). Myslete na dobrou dopravní dostupnost objektu (umístění vzhledem k MHD, ideální je vytvoření popisu trasy k místu konání odborníkem a umístění akustického orientačního majáku nad vchod do objektu atp.). Poskytněte nevidomému informace v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě nebo zajistěte poučený personál připravený nevidomému informace podat. Zajistěte proškolení vaší pořadatelské služby v dovednostech správné komunikace a doprovázení nevidomých. 6. Co přinášejí nevidomí do výtvarného umění a uměleckého řemesla? Jsou to například: umělecké řemeslo Axmanova technika hmatového modelování pro nevidomé a její pomocí vytvářené předměty v Mezinárodním centru hmatového modelování v Tasově na Moravě (viz výrobky řemeslníků ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér občanského sdružení Okamžik ( osobitou tvorbu několika nevidomých umělců založenou na speciálních technikách pro nevidomé (katalogy Okamžiku: Pavla Francová 2004, Pavel Sláma 2005, Naslepo 2011, Božena Přikrylová 2012). O související tematice se dočtete v knize Evžena Perouta Arteterapie se zrakově postiženými (Okamžik, 2005) 7. Na co byste měli pamatovat při pomoci a komunikaci s nevidomým návštěvníkem výstavy? Komunikujte partnersky rovný s rovným. Gesta a mimiku můžete nahradit slovním popisem ( podávám vám ruku atp.) Vyhýbejte se nepřesným nebo různě interpretovatelným směrovým výrazům ( tam, vpravo bez upřesnění). Pomoc nevidomému nabídněte a domluvte se, v čem má spočívat. Při doprovázení se nevidomý přidržuje za vaši paži a jde půlkrok za vámi. Chcete-li nevidomému ukázat určitý předmět, vyzvěte ho, aby svou rukou sjel po vaší, která se předmětu dotýká. Při popisu předmětů postupujte od celku k detailu, nedohodnete-li se jinak. Více o komunikaci a pomoci nevidomým naleznete na internetových stránkách organizací poskytujících nevidomým služby a v letácích a publikacích vydavatele (

12

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti )

Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti ) : Vidět tvýma očima Služba: Asistence pro děti se zrakovým postižením Metodika výcviku asistentů pro děti se zrakovým postižením ( dále nevidomé děti ) Základní struktura výcviku: I. blok 1. den: Seznámení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová

o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová Metodika kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením o. s. Okamžik, 2012 Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Jolana Fořtová EVROPSKÝ

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

MARIANNA MACHALOVÁ-JÁNOŠÍKOVÁ

MARIANNA MACHALOVÁ-JÁNOŠÍKOVÁ MARIANNA MACHALOVÁ-JÁNOŠÍKOVÁ MARIANNA MACHALOVÁ-JÁNOŠÍKOVÁ POHLAZENÍ Vydání katalogu finančně podpořil: Sednu si k hroudě hlíny, položím na ni ruce. Na tu vlhkou hromádku, která voní po dešti. Sedím,

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Metodika výuky klientů pro profesi Řemeslník hmatového modelování

Metodika výuky klientů pro profesi Řemeslník hmatového modelování Metodika výuky klientů pro profesi Řemeslník hmatového modelování Projekt: Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením na výukovém a tréninkovém pracovišti HMATELIÉR, Praha 7, Umělecká

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb. metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká

Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb. metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup aneb Kdy už konečně budete mít metodiky a standard? Mgr. Helena Selucká http://kuc.cz/xfzkvr Počet medailí? http://http://kuc.cz/rak33t Kategorie Cena

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat.

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Seminář Regionální funkce knihoven. Pardubice 20. 11. 2013 Mgr. Zuzana Ježková Obec Petrůvky počet obyvatel: 83 V pátek dne 22. dubna 2011 proběhlo

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008 Konference zaměřená na aktuální trendy a inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů NABÍDKA K ÚČASTI 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání 6.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Úvodní slovo předsedy sdružení Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým Asistence pro děti se zrakovým postižením Poradenské centrum

Úvodní slovo předsedy sdružení Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým Asistence pro děti se zrakovým postižením Poradenské centrum Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických,

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více