Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání."

Transkript

1 TM Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání.

2

3 Obsah 1/ Úvod do soiálního podnikání 1.1 Začínáme podnikat 1.2 Kulturní změna 1.3 Etika v podnikání 1.4 Speifika soiálního podnikání 1.5 Soiální podnikání a mise organizae 1.6 Přínosy soiálního podnikání a jejih měření 2/ Podnikatelský nápad a konept 2.1 Identifikae řešeného problému 2.2 Volba podnikatelského nápadu 2.3 Generování podnikatelskýh nápadů 2.4 Právní formy soiálníh podniků 2.5 Zdroje finanování soiálníh podniků 2.6 Partnerství akelerátor úspěhu soiálního podnikání 3/ Byznys plán 3.1 Úvod do tvorby byznys plánu 3.2 Představení soiálního podniku 3.3 Náš produkt 3.4 Zájem o náš produkt na trhu 3.5 Jak si získat a udržet zákazníky 3.6 Plán činnosti 3.7 Co potřebujeme koupit 3.8 Naši lidé 3.9 Majetek 3.10 Externí a interní analýza (SWOT) 3.11 Rizika pro naše podnikání 3.12 Soiální aspekty 3.13 Finanční plán 4/ Jdeme do toho! 1

4 Vysvětlivky K provičení Praktiká vičení k danému tématu Do hloubky Rozšiřujíí informae 2

5 ? Pro koho je tato publikae určena Cílem této publikae je pomoi vám dotvořit myšlenku vašeho soiálního podnikání a převést ji do byznys plánu. Primárně je tato publikae určena pro praovníky českýh neziskovýh organizaí, kteří htějí začít podnikat anebo rozvíjet podnikatelské aktivity svýh organizaí. Motivae organizaí mohou být rozmanité od snahy o větší nezávislost na veřejnýh zdrojíh až po záměr rozšířit svou činnost. Užitečné informae zde ale najdou i všihni ostatní, kteří uvažují o rozjezdu soiálního podnikání: jednotlivi se společensky prospěšným podnikatelským záměrem, praovníi družstev, firem či jinýh právnikýh osob, které již soiálně podnikají nebo to plánují, zaměstnani bank a další subjekty podílejíí se na finanování podnikání s pozitivním společenským dopadem, praovníi úřadů a různýh organizaí spolupraujííh se soiálními podnikateli. Tato publikae shrnuje nejnutnější teorii pro rozjezd soiálního neboli společensky prospěšného podnikání. Zájemi o hlubší informae pak mohou využít desítky odkazů, kterými je text proložen. Tato publikae je však především praktikou studijní pomůkou. Její uživatel má příležitost si na praktikýh příkladeh osvojit klíčové kompetene, které ho pomohou připravit na realitu světa podnikání. Než začneme tuto publikai číst, měli byhom si odpovědět na základní otázky: Co je mou motivaí dozvědět se ví o soiálním podnikání? Co pro mě vlastně soiální podnikání znamená? Novou životní výzvu? Další způsob, jak pomáhat? Nástroj, jak posunout svou organizai k větší soběstačnosti? Odpovědi na tyto otázky aktivují naši energii a motivai získávat nové kompetene, které nám pomohou úspěšně rozjet naše soiální podnikání. 3

6

7 Všehny naše sny se mohou splnit, máme-li odvahu za nimi jít. Walt Disney 1/ Úvod do soiálního podnikání V této kapitole se seznámíme s podstatou podnikání a s klíčovými faktory jeho úspěhu. Zamyslíme se nad tím, zda je žádouí podnikat etiky a jakou změnu přístupu od nás rozjezd podnikání vyžaduje. V další části se budeme zabývat speifiky podnikání soiálního a souvislostí rozhodnutí podnikat s misí naší organizae. Nakone formulujeme přínosy soiálního podnikání. 1.1 Začínáme podnikat Podnikání je soustavná samostatná činnost vykonávaná nejčastěji za účelem dosažení zisku. Potivě podnikat znamená vytvářet hodnoty. Ty je třeba doručit platíím zákazníkům. Vše musíme řídit tak, abyhom z doručování hodnoty zákazníkům vydělali peníze. Rozjezd podnikání je náročná, ale vzrušujíí zkušenost. Pro úspěh podnikání jsou kritiky důležité tři věi: a) jasný produkt a pečlivě vybrané místo na trhu, b) kvalitní tým, ) nadšení, tvrdá práe a vytrvalost. Nezbytnost 1: Jasný produkt a pečlivě vybrané místo na trhu Svým podnikáním musíme vytvářet hodnotu, za kterou od zákazníků můžeme inkasovat dostatečný příjem. V tomto kurzu budeme formulovat podnikatelské plány tak, aby měly šani tento klíčový íl podnikání naplnit. Musíme se však zbavit rozšířené představy, že v podnikání má vyhráno ten, kdo má dobrý podnikatelský nápad (tj. účel a místo na trhu). Ve skutečnosti lze podnikatelský nápad / záměr přirovnat spíše k registrai závodníka, která nás opravňuje zúčastnit se závodu, ale rozhodně nám nezaručuje úspěh. Nezbytnost 2: Kvalitní tým Investoři, u kterýh začínajíí podnikatelé hledají prostředky pro rozvoj svého záměru, obvykle říkají: Dobrý tým je nejdůležitější faktor, podle kterého se rozhodujeme. Skvělý tým vždy může vylepšit nedokonalý podnikatelský nápad, ale sebelepší nápad realizovaný špatným týmem je odsouzen k neúspěhu. 5

8 Co to znamená mít dobrý tým? Lidé, kteří na projektu praují, musejí dohromady mít všehny klíčové kompetene (odborné, ekonomiké, organizační), a především musejí být shopni vzájemně dobře komunikovat a spolupraovat. O poteniálu našeho týmu nám nejvíe napoví výsledky spolupráe jeho členů na jiném projektu v minulosti. Z širšího pohledu lze za tým považovat i naše externí partnery či dodavatele, kteří nám budou s rozjezdem podnikání pomáhat. 3) Rádi byhom zužitkovali to, v čem jsme dobří (a efektivněji tak například pomohli naší ílové skupině)? 4) Cheme přinést unikátní produkt / službu / hodnotu naší ílové skupině (a je třeba, aby za ni platili)? Nezbytnost 3: Nadšení, tvrdá práe a vytrvalost Nadšení nám dává sílu k vytrvalé a tvrdé prái při rozvoji podnikání. Abyhom byli nadšení, musíme znát svou motivai. Je dobré si uvědomit a nejlépe i napsat, o nás k podnikání motivuje, například: 1) Je to potřeba vydělat dodatečné peníze (a snížit tak závislost naší organizae např. na dotaíh)? Pokud jsou naší motivaí všehny tyto důvody, měli byhom je zkusit seřadit od nejdůležitějšího k méně důležitému. Budeme se tak v budounu umět lépe rozhodovat na křižovatkáh podnikatelského života. Dále byhom se měli zamyslet, zda je náplň našeho podnikání v souladu s naší motivaí podnikat. Cheme-li například vydělat dodatečné peníze, ale naše podnikání slibuje maximálně pokrytí nákladů, pak je potřeba změnit buď motivai, nebo podnikatelský záměr. 2) Cheme být pány vlastního času (a řídit si, na čem a kdy budeme praovat)? 6

9 To, o je za námi, i to, o je před námi, je bezvýznamné v porovnání s tím, o je v nás. Walt Emerson Mám vlastnosti nezbytné pro podnikání? Jedním z hlavníh pozitiv podnikání je, že jsme svým pánem poskytuje nám větší svobodu a flexibilitu. To je vyváženo negativem v podobě větší nejistoty. Sebe-zhodnoení následujííh vlastností nám pomůže odpovědět na otázku: Je pro mě/nás podnikání dobrá volba?. Po zodpovězení těhto otázek máme první signál, jestli jsme shopni překonat překážky, které nás určitě čekají. Vyplatí se zodpovědět si otázky za sebe, ale i za elý realizační tým, který se má na rozjezdu našeho podnikání podílet. 1) Mám/e jednoznačnou vizi, čeho hi/heme v podnikání dosáhnout? 5) Umím/e se učit z vlastníh hyb? A z hyb ostatníh? 6) Jsem/jsme otevřený/á/otevření názorům a radám jinýh lidí? 7) Baví mě/nás změny a poznávání novýh věí? 8) Dokážu/dokážeme pro vě svým nadšením získat jiné lidi (zákazníky, zaměstnane, klíčové partnery, podporovatele)? 2) Jsem/jsme shopný/á/í na rozjezdu podnikání tvrdě, vytrvale a dlouhodobě praovat? 9) Jsou moje odpovědi na výše uvedené otázky opravdu realistiké? 3) Uvědomuji/jeme si rizika a možné překážky, které mě/nás mohou potkat? 4) Umím/e dotahovat věi do kone? Pokud tyto vlastnosti nemáme v dostatečné míře, je rozhodnutí podnikat rizikové. Na druhou stranu není nutné na všehny otázky odpovědět kladně. Musíme si však být vědomi svýh slabýh stránek a praovat na jejih zlepšení. 7

10 Fáze podnikatelského projektu Každý podnikatelský záměr (projekt) prohází od svého vzniku až do kone realizae speifikými fázemi. Každá z těhto fází klade na majitele podniku trohu jiné nároky. Fáze podnikatelského projektu: a) formulae počáteční myšlenky, b) sestavení byznys plánu, ) získání investi (vlastní a izí kapitál), d) řízení a monitorování realizae projektu, e) růst, vystoupení z projektu nebo jeho ukončení. 1.2 Kulturní změna Podnikání je velmi vzdálené od toho, jak neziskové organizae běžně fungují. Má-li v něm být organizae úspěšná, musí být její lidé shopni myslet a hlavně jednat jinak. Musejí být především ohotni nést rizika, která s podnikáním souvisejí. Musejí neustále přemýšlet o hodnotě toho, o nabízejí svým zákazníkům. Musejí vždy na první místo dávat zákazníka a učit tomu i své zaměstnane. Často to znamená dělat tvrdá a nepopulární rozhodnutí. Tato změna smýšlení z neziskového na komerční je prvním a možná nejtěžším krokem na estě k úspěšnému soiálnímu podnikání neziskovýh organizaí. Tato publikae se věnuje především prvním třem fázím jak formulovat myšlenku podnikatelského projektu, jak sestavit byznys plán a jak lze na projekty soiálního podnikání získávat finanování. 8

11 Změníme-li způsob, jakým se na věi díváme, změníme tím i věi samotné. Wayne Dyer Odpovědi na následujíí otázky nám napoví, jestli jsme na tuto změnu připraveni: Budeme svůj produkt nebo službu prodávat zákazníkům? Je nám jasné, kdo budou naši zákazníi? Víme, kolik za stejný produkt nebo službu zákazníi již na trhu platí? Máme představu, jak zákazníky přesvědčíme, aby produkt či službu kupovali od nás, a ne od konkurene? Jakým způsobem své zákazníky oslovíme? Pokud jsme na komerční přístup nebyli zvyklí, mohou nám tyto termíny znít ize. Pokud ale nejsme ohotní takto přemýšlet a příčí se nám představa prodávání zboží či služeb zákazníkům, je to úplně v pořádku, ale s podnikáním byhom neměli začínat. Zdroj: [3A; 13, 22] 9

12 Problémy nemohou být vyřešeny na úrovni vědomí, které je vytvořilo. Albert Einstein Pomo od konzultantů S rozjezdem podnikání nám mohou pomoi externí odborníi, kteří s tím mají zkušenosti. Protože za jejih služby musíme platit, výstupy jejih práe by nám měly pomoi udělat klíčová rozhodnutí. Nesmíme se na jejih pomoi stát dlouhodobě závislými, ale je potřeba využít jejih pomoi k vybudování vlastníh kapait pro naše podnikání. Je dobré odpovědět si na následujíí otázky: 4) Jsme shopni konzultanta finančně či nefinančně motivovat na úspěhu úkolu, který mu zadáváme? 5) Neheme konzultanta najmout, protože na rozjezd podnikání sami nemáme dost času? Pak nemá smysl se do věi pouštět 6) Jsme shopni s konzultanty průběžně spolupraovat, abyhom se o nejvíe Zdroj: [3A; 14] naučili? 1) Víme, jaký výstup od konzultantů heme? 2) Jaké informae jim musíme předat dát, aby svůj úkol mohli splnit? 3) Máme toho správného konzultanta? Má úspěhy v oblasti rozjezdu svého podnikání? 10

13 Přístup je nenápadná vě, na které ohromně záleží. Winston Churhill 1.3 Etika v podnikání V českýh podmínkáh se často setkáváme s názorem, že úspěh v podnikání bývá obvykle spojený s neetikým jednáním. V mnoha případeh je to pravda určitá část podnikatelů dosáhla bohatství díky neetikým a nelegálním praktikám typu upláení a manipulae s veřejnými zakázkami. Základ pro dlouhodobě udržitelné podnikání však spočívá v pravém opaku v budování vzájemné důvěry mezi naším podnikem a jeho okolím zákazníky, dodavateli, odběrateli, veřejnými instituemi, partnerskými organizaemi atd. Jde o těžší, ale udržitelnější a správnou estu k úspěhu. Tyto předpoklady by měl splňovat člověk, který podnik řídí. Zároveň zodpovídá za přenesení své osobní etiky do etiky organizae nebo firmy. Zajímavé pojednání Libora Friedela na téma Etika v podnikání: text_teorie.do Mít důvěru zákazníků, obhodníh partnerů, investorů či vlastníků představuje pro podnik obrovskou konkurenční výhodu. Důvěru lze postupně vytvářet tím, jak své okolí přesvědčujeme, že souběžně splňujeme všehny 4 uvedené podmínky: 1) Máme vnitřní integritu: vše, o říkáme, je v souladu s tím, o děláme. Plníme své závazky vůči okolí. 2) Máme transparentní úmysly: dáváme je najevo. Naše úmysly nejsou namířené proti zájmům našemu okolí. 3) Jsme kompetentní: máme potřebné shopnosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti, abyhom dosahovali výsledků, o které usilujeme. Zdroj: [4A; 74 75] 4) Máme výsledky: už v minulosti jsme dokázali dosáhnout pozitivníh výsledků. 11

14 Zamyslete se, jak splňujete předpoklady pro vytváření důvěry u vašeho okolí 1) Jak dávám svému okolí najevo všehny čtyři předpoklady pro získání důvěry? 2) Jak toto dává najevo naše organizae nebo tým, který plánuje realizai podnikatelského plánu? 3) V jakém ze 4 předpokladů mám/máme největší slabiny? vnitřní integrita, transparentní úmysly, kompetene: shopnosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti, minulé výsledky. 4) Jak lze tyto slabiny napravit? 12

15 Většinou jednáme, jako kdyby pohodlí a luxus byly ílem našeho života. Přitom jediná vě, která nás činí opravdu šťastnými, je být pro něo nadšený. Charles Kingsley 1.4 Speifika soiálního podnikání Cílem běžného podnikatele je obvykle pouze dosahování zisku (přesněji maximalizae tržní hodnoty jeho podniku, nejčastěji formou dosahování zisku). V případě soiálního podnikatele není ekonomiká výkonnost ílem, ale nástrojem k řešení určitého společenského problému. 6) Naši zaměstnani dostávají tržní mzdu a důstojné praovní podmínky. Zdroj: [5A] 7) Baví nás to! Jednotná legislativní definie soiálního podnikání neexistuje ani v mnoha zemíh, kde má tato činnost dlouhou tradii. Přesto lze najít desítky rozdílnýh defini. Jednou z nejuznávanějšíh a nejlepšíh je pojetí profesora Yunnuse, držitele Nobelovy eny za přínos v oblasti mikropůjček nejhudším lidem v rozvojovýh zemíh. Jsme soiální podnik, pokud splňujeme 7 pravidel: 1) Naším podnikáním pomáháme řešit určitý problém, který ohrožuje elou společnost, její část nebo přírodu. 2) Jsme ve své činnosti finančně soběstační. 3) Naši investoři mohou dostat zpět maximálně své vklady, ale nemají nárok na žádné dividendy. 4) Poté, o jsme vyplatili investory, veškerý zisk vraíme do zlepšování a rozšiřování podnikání; nepřivlastňujeme si tedy zisk. 5) Bereme ohled na životní prostředí. Pokud splňujeme nebo budeme splňovat všehny tyto podmínky, můžeme se s klidným svědomím považovat za soiální neboli společensky přínosný podnik. Poznámka slovo soiální mívá v češtině často souvislost s podporou ekonomiky slabýh občanů. Protože však je sousloví soiální podnikání v češtině již zažité, držíme se ho i v této publikai. Za výstižnější název této činnosti považujeme společensky prospěšné podnikání. Je však potřeba mít na zřeteli, že soiální podnikatelé řeší nejenom problémy spojené se společností, ale také s přírodou, resp. životním prostředím (např. ohrana ohroženýh území, reyklae odpadů apod.). 13

16 Další definie soiálního podnikání Viz strany 9 a 10. Příběh profesora Yunuse Velký projekt soiálního podnikání v Bangladéši (spolupráe Grameen a Danone) Příklady soiálního podnikání z českého a slovenské prostředí Hub Praha Hub (angliky entrum ) je sdílený praovní prostor, který kombinuje výhody profesionální kaneláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Pro prái a pro setkávání Hub využívají lidé na volné noze, začínajíí podnikatelé, zástupi firemní i neziskové sféry a další lidé, kteří htějí při prái získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Hub Praha je součástí mezinárodní sítě tvořené 30 Huby na čtyřeh kontinenteh. Pražský Hub byl založen v roe 2010 a sídlí v Praze na Smíhově v prostoráh bývalé tiskárny. Projekt Hub usiluje o to, aby v něm jako v podnikatelském inkubátoru vznikaly a praktiky se realizovaly inovativní a společensky prospěšné projekty. K tomu Hub poskytuje prostor pro prái a setkávání, pořádá a hostí ake a aktivně propojuje své uživatele mezi sebou. Hub není odvětvově zaměřený; jednou z hlavníh přidanýh hodnot má být rozmanitost jeho uživatelů. Hub Praha podporuje inovativní, kreativní a společensky či environmentálně prospěšné aktivity a nápady. Poskytuje jim zázemí, kontakty a konzultae, aby vyrostly v úspěšné projekty. K tomuto íli slouží také klub partnerskýh firem, které htějí podobné projekty podporovat. 14

17 Hub je ekonomiky soběstačný projekt, jehož hlavními zdroji příjmů jsou členské tarify, pronájem zasedaíh místností a pronájem elého prostoru. Užívání Hubu funguje na bázi klubového členství a pružnýh časovýh tarifů, platí se jen čas skutečně strávený v prostoru, který tvoří open spae, hill out lobby, sdílený offee-bar, terasa a zasedaí místnosti, které se však platí hodinově. Celý prostor i se zasedačkami je možné pronajmout na večer nebo na víkend i bez členství. Internetové stránky Hubu Praha Nový prostor Nový Prostor je čtrnátideník, který na uliíh prodávají lidé v soiální tísni, osoby bez přístřeší a další lidé ohrožení soiálním vyloučením. Polovina z každého prodaného výtisku zůstává prodeji, zatímo druhá polovina jde na úhradu souvisejííh nákladů. Nový prostor byl založen v roe 1999 jako neziskové občanské sdružení, které funguje na prinipu soiálního podniku. Cílem jeho činnosti je: vývoj a realizae soiálně-terapeutiké služby street-paper, destigmatizae osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků problémů klientů, prosazování práv a zájmů soiálně handiapovanýh osob, Zdroj: [6] medializae soiální problematiky a změna vnímání této problematiky. V roe 2009 měl projekt v Praze a Brně 428 prodejů. Pokud jde o ekonomiké fungování organizae, projekt si sám hradí 80 % nákladů, a to příjmy z prodeje časopisů. Zbytek pomáhají pokrýt dári. Cílem organizae je posun k absolutní udržitelnosti Zdroj: [6] vlastní ekonomikou činností. Případová studie časopisu Nový prostor Internetové stránky Nového prostoru Integra Slovakia Integra Slovakia je společnost, která si klade za íl poskytovat podnikatelská řešení soiálníh problémů v postkomunistikýh ekonomikáh střední a výhodní Evropy. Vznikla v roe 1995 a nyní má 68 zaměstnanů. Jejím hlavním ílem je podporovat stávajíí i nově vznikajíí podniky, které usilují o naplnění soiální vize. Funguje ve smíšené struktuře nadae (nezisková) a družstevní (komerční a investiční) společnost. Nadae nabízí podporu v oblasti školení, poradenské služby či obstarávání grantů a družstevní společnost poskytuje soiálním podnikům finanční prostředky, zejména úvěry a Zdroj: [2] investie. 15

18 Integra buduje a provozuje soiální firmy, jako jsou: Oil Partner společnost, která nabízí ryhlou výměnu oleje v osobníh vozeh a zaměstnává lidi, kteří absolvovali léčebný pobyt na místní protidrogové klinie; Ten Senses společnost obhodujíí s fair trade výrobky, a další. Soiální firmy skupiny Integra nabízejí služby konkureneshopné na trhu a jsou finančně Zdroj: [2] soběstačné. Případová studie Integra Slovakia Internetové stránky Integra Slovakia Gerlih Odry Společnost byla založena v roe 1999 dvěma společníky, manželi Danou a Zdenkem Mateiiuovými. Dnes zaměstnává 50 lidí, z čehož 75 % jsou lidé se zdravotními problémy. Hlavním záměrem společnosti je poskytovat smysluplné zaměstnání zdravotně znevýhodněným, lidem se změněnou praovní shopností a částečným invalidům. Společnost vyrábí dřevěné hračky, stolní hry a předměty pro zrakově postižené, knihy, Zdroj: [5] pohlednie, veterinární pomůky, ale také vybavení dětskýh hřišť a další. Gerlih Odry s.r.o. vydělává na prodeji svýh produktů a kromě jednoho roku firmy vždy dosahovala zisku. Podnik využívá možnosti čerpání příspěvků na mzdy zdravotně znevýhodněnýh zaměstnanů z Úřadu Zdroj: [5] práe. Případová studie Gerlih Odry Internetové stránky Gerlih Odry Café Rozmar Café Rozmar je soiální podnik, který vznikl v roe 2009 v rámi projektu Ruku v rue obeně prospěšné společnosti Rozmarýna. Jde o kavárnu a restaurai, která nabízí tréninkové zaměstnávání mladým lidem po odhodu z ústavní výhovy. Mohou zde praovat jako pomoný kuhař, uklízeč nebo číšník. Klienti v kavárně praují po dobu několika měsíů, pak uvolní místo dalším a hledají si prái mimo soiální podnik. Cílem projektu je umožnit klientům získání praovníh návyků, uznatelné praxe a sebevědomí, které pak využijí k získání stálého zaměstnání na otevřeném trhu práe. Rozmar zaměstnává 4 6 lidí, kteří vyšli z dětskýh Zdroj: [6A] domovů. Příjmy z vlastní podnikatelské činnosti zatím tvoří menší část elkovýh příjmů občanského sdružení. Cílem je ale postupný nárůst tohoto podílu směrem k větší nezávislosti na dotaíh z veřejnýh Zdroj: [6A] zdrojů. Internetové stránky Café Rozmar 16

19 Rozdíly mezi běžným a soiálním podnikáním Jak již bylo uvedeno, ílem běžného podnikání je zpravidla maximalizae zisku pro vlastníky podniku. Naproti tomu soiální podnikání prostřednitvím udržitelné ekonomiké činnosti v první řadě řeší zvolený společenský či environmentální problém. Má tedy dva vzájemně rovnoenné íle: pozitivní společenský přínos a ekonomikou výkonnost. Toto je základní rozdíl, ale zvláště pro jednání s bankami a investory je dobré uvědomovat si i další rozdíly v následujííh aspekteh: 1) Vyšší počáteční náklady plnění společensky přínosnýh ílů s sebou může nést dodatečné náklady (např. bezbariérový přístup do provozu firmy, méně dělníků řízenýh jedním mistrem, speiální praovní pomůky apod.). 2) Očekávání investorů investoři od soiálníh podniků nemohou obeně očekávat tak velký výnos jako v běžném podnikání. Například podle Yunusovy definie je investorům v případě úspěhu vráena právě jen vložená částka. Není to pravidlem u všeh soiálníh podniků, ale obeně bývá návratnost vloženýh prostředků spíše nižší ve srovnání s čistě komerčními projekty. Investoři do soiálníh podniků by tak měli být motivováni spíše snahou vytvářet pozitivní společenský přínos. 3) Větší averze k riziku soiální podniky vlastněné neziskovými organizaemi zpravidla itlivěji vnímají rizika a nejsou ohotny je podstupovat tolik jako jejih komerční konkurene na stejném trhu. Přitom nezbytnou vlastností soiálního podnikatele je ohota podstoupit podnikatelské riziko, které se může proměnit ve společenský a finanční přínos. 4) Víezdrojové finanování protože k některým zdrojům finanování mají soiální podniky obtížný přístup (vklady investorů očekávajííh vysoký výnos, běžné bankovní úvěry apod.), musejí obvykle využívat víe zdrojů např. včetně grantů, dotaí a speiálníh půjček. 5) Víe zainteresovanýh partnerů na vznik a fungování soiálníh podniků má často vliv víe různýh subjektů než na klasiké podniky. Může jít o neziskovou organizai, která podnik zřídila, veřejnou institui, která ho podporuje dotaemi, nadai poskytujíí kapitál na rozjezd či komunitu lidí, jejihž problémy má soiální podnikání Zdroj: [3A; 23] řešit. 17

20 Výhody a nevýhody soiálního podnikání oproti podnikání běžnému Rozhodneme-li se pro společensky prospěšné podnikání, musíme počítat s jeho speifiky. Některá tato speifika nám situai oproti běžným podnikatelům ulehčí, zatímo jiná ztíží. Nevýhody horší přístup k běžným formám finanování (klasiké bankovní úvěry, kapitál investorů požadujííh vysoký výnos), odhodlání řídit se etikými pravidly (často i nad ráme vyžadovaný legislativou), která mohou znamenat konkurenční nevýhodu (také díky požadavkům podporovatelů, partnerů apod.), neznalost trhu a podnikatelského prostředí (jsme-li nový subjekt na trhu), nutnost překonávat nedůvěru zákazníků (v případě zaměstnávání znevýhodněnýh lidí), možná nižší vnitřní produktivita díky zaměstnávání znevýhodněnýh lidí (díky tomu např. nutnost držet nadstav oproti konkureni, vyšší náklady na vzdělání a vedení zaměstnanů či na úpravu praovního prostředí), komplikované a nepružné rozhodovaí mehanizmy uvnitř organizaí. větší nadšení stakeholderů pro podnikatelskou aktivitu (nápad obvykle vyhází z osobní zkušenosti s problémy, které soiální podnikání řeší s ílovou skupinou, lokalitou apod.), silná mise vytváření dlouhodobě udržitelnýh řešení důležitýh společenskýh problémů. Tato mise zvyšuje naši motivai a také navenek nás může zvýhodňovat oproti běžným podnikatelům. V některýh západoevropskýh zemíh mají společensky přínosné podniky přesně definovaný status a těší se podpoře např. ve formě daňovýh zvýhodnění, zvýhodnění na povinném pojištění, lepšímu přístupu k veřejným zakázkám apod., v ČR tomu tak zatím není. Připravovaná legislativa o veřejné prospěšnosti však může tuto situai zlepšit. Výhody přístup k veřejným nebo zvýhodněným zdrojům finanování (např. veřejné dotae, granty od nadaí atd.), větší podíl reinvestovanýh zisků může zvyšovat výkonnost podnikání, 18

21 Toužíte-li po úspěhu, neusilujte o něj. Jen dělejte s láskou věi, které milujete, a úspěh se dostaví přirozeně sám. David Frost Výhody a nevýhody toho, že jsme soiální podnik. Máme-li už nějaký podnikatelský záměr, zamyslete se, zda výše uvedené platí i v našem případě. Dále navrhněte, jak by bylo možné: a) snížit negativní dopady nevýhod, b) zvýšit pozitivní dopady výhod společensky prospěšného podnikání. 19

22 1.5 Soiální podnikání a mise organizae Podnikání by mělo být v souladu s naší misí. Ta definuje zásadní směrování naší organizae, popisuje, proč existuje a jak he dosáhnout své vize. Mise organizae může být definována na mnoho let, či dokone na elou dobu fungování. Je to obený íl, kterého se snaží organizae dlouhodobě dosáhnout a s nímž by měly být veškeré její aktivity v souladu. Mise vyjadřuje motivai organizae k činnosti. Podnikání by mělo být nástrojem k dosažení naší mise. Mise soiálního podniku vyhází z těhto 3 základníh věí: porozumění příčinám, následkům a souvislostem problému, který svým podnikáním řešíme, definování způsobu a nástrojů, které k tomu používáme, vědomí dlouhodobě udržitelného dopadu, který má naše činnost na řešený problém. Příklady mise: nezisková organizae Amnesty International: Misí Amnesty International je podnikat výzkum v oblasti lidskýh práv a směřovat veškerou svou činnost k preveni a ukončení hrubého porušování těhto práv, společnosti Wal-Mart: Dát běžným lidem možnost kupovat stejné věi, jako kupují bohatí, společnosti Mary Kay Cosmetis: Dát ženám neomezené příležitosti, společnosti Mirosoft: Umožnit lidem a společnostem po elém světě dosáhnout svého plného poteniálu, Hub Praha: Vytvářet zázemí a příležitost pro rozvoj inovativníh a společensky Zdroj: [2A; 11] přínosnýh iniiativ. Jednoduhá metoda, která pomůže k formulai naší mise, je zodpovězení tří otázek: Kdo jsem? Co dělám? Proč to dělám? Tyto otázky jsou stejně dobře použitelné pro organizai i pro jednotlive. 20

23 Jen to je ztraeno, čeho se sami vzdáváme. Lessing Gotthold Efram Jaká je naše motivae k rozjezdu soiálního podnikání? Soulad podnikatelského plánu s misí organizae je důležitý předpoklad. Ještě důležitější je však naše individuální motivae, proč se do podnikání pustit. Je dobré si motivae organizae i své osobní písemně formulovat, ož nám bude sloužit jako záhytný bod při obtížnýh rozhodnutíh, která nás čekají. Zároveň nám pomáhá odlišit se od standardníh podnikatelů. Zkuste si stručně písemně odpovědět na následujíí otázky: 1) Jaká je moje motivae k rozjezdu soiálního podnikání? Proč zrovna já se hi podílet na řešení daného problému? 2) Jaké jsou alternativní možnosti pro naši organizai kromě podnikání? 3) Máme dostatečně dobrý podnikatelský nápad? 4) Máme k rozjezdu podnikání dost informaí? 5) Máme nebo jsme shopni zajistit si dostatečnou podporu vedení a partnerů organizae? 6) Jaké jsou íle našeho podnikání seřazené podle důležitosti od nejdůležitějšího k méně důležitému? C) D) E) Pořadí ílů by nám mělo pomáhat při důležitém rozhodování v budounu. Ve fázi, kdy ještě nemáme svůj podnikatelský nápad ujasněný, může být předčasné stanovovat misi našeho soiálního podniku. Až tomu tak bude, je velmi důležité se k misi vrátit a formulovat ji na základě již konkrétního podnikatelského plánu. A) B) 21

24 Jaká je mise vaší organizae? Pokud nemáte misi sepsanou, zkuste to a zapojte do toho také kolegy, kteří vám mají s rozjezdem podnikání pomoi. Příklad: Cheme poskytovat vysoe kvalitní plaené služby pro zdravotně znevýhodněné lidi a zvyšovat jejih šane pro uplatnění na trhu práe. 22

25 Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti, optimista vidí příležitost v každé obtížnosti. Winston Churhill Kdo je typiký soiální podnikatel? Země s jednou z nejrozvinutějšíh tradi soiálního podnikání je Velká Británie. Podle zdejšíh organizaí podporujííh rozvoj soiálního podnikání má největší šani na úspěh podnikatel s tímto profilem: podnikavý jednotlive, člověk, který má osobní, často itový vztah k řešenému problému (silná motivae), člověk, který již nějak působil nebo působí v daném oboru nebo komunitě. Z hlediska psyhologikého profilu pak lze nejúspěšnější soiální podnikatele popsat následovně: silná energie, vize, zaměření na řešení problémů, vynalézavost, odhodlanost, manažerské a vůdčí shopnosti, ohota podstupovat riziko a shopnost vtáhnout ostatní do dění. Definie soiálního podnikatele je jednoduhá jde o člověka, který ve svém okolí identifikoval problém a do praxe zavedl jeho dlouhodobě udržitelné řešení. Má jak silnou motivai ke zlepšení situae v určité oblasti, tak odhodlání uskutečnit své plány. (Krátká videa se silnými příběhy soiálníh podnikatelů lze najít na www. youtube.om pod heslem soial entrepreneur ). Jednotlivi či malé skupiny lidí, kteří splňují alespoň většinu z uvedenýh předpokladů, se dobře orientují v rozjezdu podnikání. Mají zpravidla potřebné nadšení a kontakty, a jsou tak odolnější vůči rizikům. Naopak nevládní neziskové organizae mívají start podnikání těžší. Jsou svázány zvyky, jakými fungovaly doposud a jejih rozhodování často ovlivňují lidé s negativním vztahem k podnikatelskému riziku. Řešení z pohledu neziskové organizae spočívá v aktivitáh, které její podnikatelský tým přiblíží situai individuálního podnikavého jednotlive. Jak to udělat? V týmu by v první řadě měli být pouze praovníi nadšení pro myšlenku řešení daného společenského problému pomoí podnikání. Zadruhé, tým by se měl učit myslet jako podnikatel tj. zaměřovat se na efektivní použití vstupníh zdrojů, na ziskový prodej produktů a služeb a na projektové řízení vedouí k hmatatelným výsledkům. Tohoto posunu může být dosaženo i zdánlivě radikálními opatřeními, jako je např. navázání variabilní složky mzdy členů podnikatelského týmu na úspěhy v rozjezdu podnikání. Zajímavým a hodnotným zdrojem pro stimulai podnikatelského duha uvnitř organizae je konept intrapreneurship, kdy se zaměstane hová jako podnikatel (entrepreneur), ale v rámi firmy nebo organizae. 23

Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání.

Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání. TM Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání. http://www.spoleenskyprospesnepodnikani.z Obsah 1/ Úvod do soiálního podnikání 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Začínáme podnikat Kulturní změna Etika v

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Lze podnikat a pomáhat?

Lze podnikat a pomáhat? Lze podnikat a pomáhat? Sociální podnikání jako udržitelné řešení společenských problémů Jakub Mareš Impact Hub Chřibská 24. 9. 2016 Praha Brno Ostrava Potřeba udržitelných řešení krize důvěry v (sociální)

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš Sociálne Podnikání Představení Kombinujeme zkušenosti a znalosti z neziskového a firemního sektoru. Pomáháme klientům s plánováním a zvyšováním efektivity. Aktivizujeme potenciál uvnitř organizací. Roman

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Pavel Pelčák Komerční banka, a.s. Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství Návratnost investice řešíme jako první věc OBSAH KAPITOLA 01_Co je inovativní projekt A. Definice

Více

Dobrovolnictví a komerční firmy

Dobrovolnictví a komerční firmy Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz http://www.hest.cz http://www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví a komerční firmy Jiří Tošner 2.6.2014 1 I. Mýty o dobrovolnictví Dobrovolnictví

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

BUĎTE FLEXIBILNÍ BUDETE EFEKTIVNÍ

BUĎTE FLEXIBILNÍ BUDETE EFEKTIVNÍ BUĎTE FLEXIBILNÍ BUDETE EFEKTIVNÍ Flexibilita cesta k výkonu Světový průzkum, kterého se zúčastnily nadnárodní korporace, malé a střední firmy a veřejný sektor.* 83 % 61 % 58 % firem, které zavedly flexibilitu,

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE,

PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE, PROJEKT ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VĚZNICE VINAŘICE, 29. 8. 2016 Co se dnes dozvíte a kdo bude hovořit Projekt zaměstnávání odsouzených společně představí: Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Martin Kučera,

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

INOVACE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

INOVACE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ INOVACE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ Vladimír Žítek Viktorie Klímová Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Banská Bystrica, 6.- 7.11.2014 STRUKTURA PŘÍSPĚVKU Sociální podnik(ání) Inovace Inovace v

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více