Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání."

Transkript

1 TM Rozjeď to! Jak začít společensky prospěšné podnikání.

2

3 Obsah 1/ Úvod do soiálního podnikání 1.1 Začínáme podnikat 1.2 Kulturní změna 1.3 Etika v podnikání 1.4 Speifika soiálního podnikání 1.5 Soiální podnikání a mise organizae 1.6 Přínosy soiálního podnikání a jejih měření 2/ Podnikatelský nápad a konept 2.1 Identifikae řešeného problému 2.2 Volba podnikatelského nápadu 2.3 Generování podnikatelskýh nápadů 2.4 Právní formy soiálníh podniků 2.5 Zdroje finanování soiálníh podniků 2.6 Partnerství akelerátor úspěhu soiálního podnikání 3/ Byznys plán 3.1 Úvod do tvorby byznys plánu 3.2 Představení soiálního podniku 3.3 Náš produkt 3.4 Zájem o náš produkt na trhu 3.5 Jak si získat a udržet zákazníky 3.6 Plán činnosti 3.7 Co potřebujeme koupit 3.8 Naši lidé 3.9 Majetek 3.10 Externí a interní analýza (SWOT) 3.11 Rizika pro naše podnikání 3.12 Soiální aspekty 3.13 Finanční plán 4/ Jdeme do toho! 1

4 Vysvětlivky K provičení Praktiká vičení k danému tématu Do hloubky Rozšiřujíí informae 2

5 ? Pro koho je tato publikae určena Cílem této publikae je pomoi vám dotvořit myšlenku vašeho soiálního podnikání a převést ji do byznys plánu. Primárně je tato publikae určena pro praovníky českýh neziskovýh organizaí, kteří htějí začít podnikat anebo rozvíjet podnikatelské aktivity svýh organizaí. Motivae organizaí mohou být rozmanité od snahy o větší nezávislost na veřejnýh zdrojíh až po záměr rozšířit svou činnost. Užitečné informae zde ale najdou i všihni ostatní, kteří uvažují o rozjezdu soiálního podnikání: jednotlivi se společensky prospěšným podnikatelským záměrem, praovníi družstev, firem či jinýh právnikýh osob, které již soiálně podnikají nebo to plánují, zaměstnani bank a další subjekty podílejíí se na finanování podnikání s pozitivním společenským dopadem, praovníi úřadů a různýh organizaí spolupraujííh se soiálními podnikateli. Tato publikae shrnuje nejnutnější teorii pro rozjezd soiálního neboli společensky prospěšného podnikání. Zájemi o hlubší informae pak mohou využít desítky odkazů, kterými je text proložen. Tato publikae je však především praktikou studijní pomůkou. Její uživatel má příležitost si na praktikýh příkladeh osvojit klíčové kompetene, které ho pomohou připravit na realitu světa podnikání. Než začneme tuto publikai číst, měli byhom si odpovědět na základní otázky: Co je mou motivaí dozvědět se ví o soiálním podnikání? Co pro mě vlastně soiální podnikání znamená? Novou životní výzvu? Další způsob, jak pomáhat? Nástroj, jak posunout svou organizai k větší soběstačnosti? Odpovědi na tyto otázky aktivují naši energii a motivai získávat nové kompetene, které nám pomohou úspěšně rozjet naše soiální podnikání. 3

6

7 Všehny naše sny se mohou splnit, máme-li odvahu za nimi jít. Walt Disney 1/ Úvod do soiálního podnikání V této kapitole se seznámíme s podstatou podnikání a s klíčovými faktory jeho úspěhu. Zamyslíme se nad tím, zda je žádouí podnikat etiky a jakou změnu přístupu od nás rozjezd podnikání vyžaduje. V další části se budeme zabývat speifiky podnikání soiálního a souvislostí rozhodnutí podnikat s misí naší organizae. Nakone formulujeme přínosy soiálního podnikání. 1.1 Začínáme podnikat Podnikání je soustavná samostatná činnost vykonávaná nejčastěji za účelem dosažení zisku. Potivě podnikat znamená vytvářet hodnoty. Ty je třeba doručit platíím zákazníkům. Vše musíme řídit tak, abyhom z doručování hodnoty zákazníkům vydělali peníze. Rozjezd podnikání je náročná, ale vzrušujíí zkušenost. Pro úspěh podnikání jsou kritiky důležité tři věi: a) jasný produkt a pečlivě vybrané místo na trhu, b) kvalitní tým, ) nadšení, tvrdá práe a vytrvalost. Nezbytnost 1: Jasný produkt a pečlivě vybrané místo na trhu Svým podnikáním musíme vytvářet hodnotu, za kterou od zákazníků můžeme inkasovat dostatečný příjem. V tomto kurzu budeme formulovat podnikatelské plány tak, aby měly šani tento klíčový íl podnikání naplnit. Musíme se však zbavit rozšířené představy, že v podnikání má vyhráno ten, kdo má dobrý podnikatelský nápad (tj. účel a místo na trhu). Ve skutečnosti lze podnikatelský nápad / záměr přirovnat spíše k registrai závodníka, která nás opravňuje zúčastnit se závodu, ale rozhodně nám nezaručuje úspěh. Nezbytnost 2: Kvalitní tým Investoři, u kterýh začínajíí podnikatelé hledají prostředky pro rozvoj svého záměru, obvykle říkají: Dobrý tým je nejdůležitější faktor, podle kterého se rozhodujeme. Skvělý tým vždy může vylepšit nedokonalý podnikatelský nápad, ale sebelepší nápad realizovaný špatným týmem je odsouzen k neúspěhu. 5

8 Co to znamená mít dobrý tým? Lidé, kteří na projektu praují, musejí dohromady mít všehny klíčové kompetene (odborné, ekonomiké, organizační), a především musejí být shopni vzájemně dobře komunikovat a spolupraovat. O poteniálu našeho týmu nám nejvíe napoví výsledky spolupráe jeho členů na jiném projektu v minulosti. Z širšího pohledu lze za tým považovat i naše externí partnery či dodavatele, kteří nám budou s rozjezdem podnikání pomáhat. 3) Rádi byhom zužitkovali to, v čem jsme dobří (a efektivněji tak například pomohli naší ílové skupině)? 4) Cheme přinést unikátní produkt / službu / hodnotu naší ílové skupině (a je třeba, aby za ni platili)? Nezbytnost 3: Nadšení, tvrdá práe a vytrvalost Nadšení nám dává sílu k vytrvalé a tvrdé prái při rozvoji podnikání. Abyhom byli nadšení, musíme znát svou motivai. Je dobré si uvědomit a nejlépe i napsat, o nás k podnikání motivuje, například: 1) Je to potřeba vydělat dodatečné peníze (a snížit tak závislost naší organizae např. na dotaíh)? Pokud jsou naší motivaí všehny tyto důvody, měli byhom je zkusit seřadit od nejdůležitějšího k méně důležitému. Budeme se tak v budounu umět lépe rozhodovat na křižovatkáh podnikatelského života. Dále byhom se měli zamyslet, zda je náplň našeho podnikání v souladu s naší motivaí podnikat. Cheme-li například vydělat dodatečné peníze, ale naše podnikání slibuje maximálně pokrytí nákladů, pak je potřeba změnit buď motivai, nebo podnikatelský záměr. 2) Cheme být pány vlastního času (a řídit si, na čem a kdy budeme praovat)? 6

9 To, o je za námi, i to, o je před námi, je bezvýznamné v porovnání s tím, o je v nás. Walt Emerson Mám vlastnosti nezbytné pro podnikání? Jedním z hlavníh pozitiv podnikání je, že jsme svým pánem poskytuje nám větší svobodu a flexibilitu. To je vyváženo negativem v podobě větší nejistoty. Sebe-zhodnoení následujííh vlastností nám pomůže odpovědět na otázku: Je pro mě/nás podnikání dobrá volba?. Po zodpovězení těhto otázek máme první signál, jestli jsme shopni překonat překážky, které nás určitě čekají. Vyplatí se zodpovědět si otázky za sebe, ale i za elý realizační tým, který se má na rozjezdu našeho podnikání podílet. 1) Mám/e jednoznačnou vizi, čeho hi/heme v podnikání dosáhnout? 5) Umím/e se učit z vlastníh hyb? A z hyb ostatníh? 6) Jsem/jsme otevřený/á/otevření názorům a radám jinýh lidí? 7) Baví mě/nás změny a poznávání novýh věí? 8) Dokážu/dokážeme pro vě svým nadšením získat jiné lidi (zákazníky, zaměstnane, klíčové partnery, podporovatele)? 2) Jsem/jsme shopný/á/í na rozjezdu podnikání tvrdě, vytrvale a dlouhodobě praovat? 9) Jsou moje odpovědi na výše uvedené otázky opravdu realistiké? 3) Uvědomuji/jeme si rizika a možné překážky, které mě/nás mohou potkat? 4) Umím/e dotahovat věi do kone? Pokud tyto vlastnosti nemáme v dostatečné míře, je rozhodnutí podnikat rizikové. Na druhou stranu není nutné na všehny otázky odpovědět kladně. Musíme si však být vědomi svýh slabýh stránek a praovat na jejih zlepšení. 7

10 Fáze podnikatelského projektu Každý podnikatelský záměr (projekt) prohází od svého vzniku až do kone realizae speifikými fázemi. Každá z těhto fází klade na majitele podniku trohu jiné nároky. Fáze podnikatelského projektu: a) formulae počáteční myšlenky, b) sestavení byznys plánu, ) získání investi (vlastní a izí kapitál), d) řízení a monitorování realizae projektu, e) růst, vystoupení z projektu nebo jeho ukončení. 1.2 Kulturní změna Podnikání je velmi vzdálené od toho, jak neziskové organizae běžně fungují. Má-li v něm být organizae úspěšná, musí být její lidé shopni myslet a hlavně jednat jinak. Musejí být především ohotni nést rizika, která s podnikáním souvisejí. Musejí neustále přemýšlet o hodnotě toho, o nabízejí svým zákazníkům. Musejí vždy na první místo dávat zákazníka a učit tomu i své zaměstnane. Často to znamená dělat tvrdá a nepopulární rozhodnutí. Tato změna smýšlení z neziskového na komerční je prvním a možná nejtěžším krokem na estě k úspěšnému soiálnímu podnikání neziskovýh organizaí. Tato publikae se věnuje především prvním třem fázím jak formulovat myšlenku podnikatelského projektu, jak sestavit byznys plán a jak lze na projekty soiálního podnikání získávat finanování. 8

11 Změníme-li způsob, jakým se na věi díváme, změníme tím i věi samotné. Wayne Dyer Odpovědi na následujíí otázky nám napoví, jestli jsme na tuto změnu připraveni: Budeme svůj produkt nebo službu prodávat zákazníkům? Je nám jasné, kdo budou naši zákazníi? Víme, kolik za stejný produkt nebo službu zákazníi již na trhu platí? Máme představu, jak zákazníky přesvědčíme, aby produkt či službu kupovali od nás, a ne od konkurene? Jakým způsobem své zákazníky oslovíme? Pokud jsme na komerční přístup nebyli zvyklí, mohou nám tyto termíny znít ize. Pokud ale nejsme ohotní takto přemýšlet a příčí se nám představa prodávání zboží či služeb zákazníkům, je to úplně v pořádku, ale s podnikáním byhom neměli začínat. Zdroj: [3A; 13, 22] 9

12 Problémy nemohou být vyřešeny na úrovni vědomí, které je vytvořilo. Albert Einstein Pomo od konzultantů S rozjezdem podnikání nám mohou pomoi externí odborníi, kteří s tím mají zkušenosti. Protože za jejih služby musíme platit, výstupy jejih práe by nám měly pomoi udělat klíčová rozhodnutí. Nesmíme se na jejih pomoi stát dlouhodobě závislými, ale je potřeba využít jejih pomoi k vybudování vlastníh kapait pro naše podnikání. Je dobré odpovědět si na následujíí otázky: 4) Jsme shopni konzultanta finančně či nefinančně motivovat na úspěhu úkolu, který mu zadáváme? 5) Neheme konzultanta najmout, protože na rozjezd podnikání sami nemáme dost času? Pak nemá smysl se do věi pouštět 6) Jsme shopni s konzultanty průběžně spolupraovat, abyhom se o nejvíe Zdroj: [3A; 14] naučili? 1) Víme, jaký výstup od konzultantů heme? 2) Jaké informae jim musíme předat dát, aby svůj úkol mohli splnit? 3) Máme toho správného konzultanta? Má úspěhy v oblasti rozjezdu svého podnikání? 10

13 Přístup je nenápadná vě, na které ohromně záleží. Winston Churhill 1.3 Etika v podnikání V českýh podmínkáh se často setkáváme s názorem, že úspěh v podnikání bývá obvykle spojený s neetikým jednáním. V mnoha případeh je to pravda určitá část podnikatelů dosáhla bohatství díky neetikým a nelegálním praktikám typu upláení a manipulae s veřejnými zakázkami. Základ pro dlouhodobě udržitelné podnikání však spočívá v pravém opaku v budování vzájemné důvěry mezi naším podnikem a jeho okolím zákazníky, dodavateli, odběrateli, veřejnými instituemi, partnerskými organizaemi atd. Jde o těžší, ale udržitelnější a správnou estu k úspěhu. Tyto předpoklady by měl splňovat člověk, který podnik řídí. Zároveň zodpovídá za přenesení své osobní etiky do etiky organizae nebo firmy. Zajímavé pojednání Libora Friedela na téma Etika v podnikání: text_teorie.do Mít důvěru zákazníků, obhodníh partnerů, investorů či vlastníků představuje pro podnik obrovskou konkurenční výhodu. Důvěru lze postupně vytvářet tím, jak své okolí přesvědčujeme, že souběžně splňujeme všehny 4 uvedené podmínky: 1) Máme vnitřní integritu: vše, o říkáme, je v souladu s tím, o děláme. Plníme své závazky vůči okolí. 2) Máme transparentní úmysly: dáváme je najevo. Naše úmysly nejsou namířené proti zájmům našemu okolí. 3) Jsme kompetentní: máme potřebné shopnosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti, abyhom dosahovali výsledků, o které usilujeme. Zdroj: [4A; 74 75] 4) Máme výsledky: už v minulosti jsme dokázali dosáhnout pozitivníh výsledků. 11

14 Zamyslete se, jak splňujete předpoklady pro vytváření důvěry u vašeho okolí 1) Jak dávám svému okolí najevo všehny čtyři předpoklady pro získání důvěry? 2) Jak toto dává najevo naše organizae nebo tým, který plánuje realizai podnikatelského plánu? 3) V jakém ze 4 předpokladů mám/máme největší slabiny? vnitřní integrita, transparentní úmysly, kompetene: shopnosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti, minulé výsledky. 4) Jak lze tyto slabiny napravit? 12

15 Většinou jednáme, jako kdyby pohodlí a luxus byly ílem našeho života. Přitom jediná vě, která nás činí opravdu šťastnými, je být pro něo nadšený. Charles Kingsley 1.4 Speifika soiálního podnikání Cílem běžného podnikatele je obvykle pouze dosahování zisku (přesněji maximalizae tržní hodnoty jeho podniku, nejčastěji formou dosahování zisku). V případě soiálního podnikatele není ekonomiká výkonnost ílem, ale nástrojem k řešení určitého společenského problému. 6) Naši zaměstnani dostávají tržní mzdu a důstojné praovní podmínky. Zdroj: [5A] 7) Baví nás to! Jednotná legislativní definie soiálního podnikání neexistuje ani v mnoha zemíh, kde má tato činnost dlouhou tradii. Přesto lze najít desítky rozdílnýh defini. Jednou z nejuznávanějšíh a nejlepšíh je pojetí profesora Yunnuse, držitele Nobelovy eny za přínos v oblasti mikropůjček nejhudším lidem v rozvojovýh zemíh. Jsme soiální podnik, pokud splňujeme 7 pravidel: 1) Naším podnikáním pomáháme řešit určitý problém, který ohrožuje elou společnost, její část nebo přírodu. 2) Jsme ve své činnosti finančně soběstační. 3) Naši investoři mohou dostat zpět maximálně své vklady, ale nemají nárok na žádné dividendy. 4) Poté, o jsme vyplatili investory, veškerý zisk vraíme do zlepšování a rozšiřování podnikání; nepřivlastňujeme si tedy zisk. 5) Bereme ohled na životní prostředí. Pokud splňujeme nebo budeme splňovat všehny tyto podmínky, můžeme se s klidným svědomím považovat za soiální neboli společensky přínosný podnik. Poznámka slovo soiální mívá v češtině často souvislost s podporou ekonomiky slabýh občanů. Protože však je sousloví soiální podnikání v češtině již zažité, držíme se ho i v této publikai. Za výstižnější název této činnosti považujeme společensky prospěšné podnikání. Je však potřeba mít na zřeteli, že soiální podnikatelé řeší nejenom problémy spojené se společností, ale také s přírodou, resp. životním prostředím (např. ohrana ohroženýh území, reyklae odpadů apod.). 13

16 Další definie soiálního podnikání Viz strany 9 a 10. Příběh profesora Yunuse Velký projekt soiálního podnikání v Bangladéši (spolupráe Grameen a Danone) Příklady soiálního podnikání z českého a slovenské prostředí Hub Praha Hub (angliky entrum ) je sdílený praovní prostor, který kombinuje výhody profesionální kaneláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Pro prái a pro setkávání Hub využívají lidé na volné noze, začínajíí podnikatelé, zástupi firemní i neziskové sféry a další lidé, kteří htějí při prái získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Hub Praha je součástí mezinárodní sítě tvořené 30 Huby na čtyřeh kontinenteh. Pražský Hub byl založen v roe 2010 a sídlí v Praze na Smíhově v prostoráh bývalé tiskárny. Projekt Hub usiluje o to, aby v něm jako v podnikatelském inkubátoru vznikaly a praktiky se realizovaly inovativní a společensky prospěšné projekty. K tomu Hub poskytuje prostor pro prái a setkávání, pořádá a hostí ake a aktivně propojuje své uživatele mezi sebou. Hub není odvětvově zaměřený; jednou z hlavníh přidanýh hodnot má být rozmanitost jeho uživatelů. Hub Praha podporuje inovativní, kreativní a společensky či environmentálně prospěšné aktivity a nápady. Poskytuje jim zázemí, kontakty a konzultae, aby vyrostly v úspěšné projekty. K tomuto íli slouží také klub partnerskýh firem, které htějí podobné projekty podporovat. 14

17 Hub je ekonomiky soběstačný projekt, jehož hlavními zdroji příjmů jsou členské tarify, pronájem zasedaíh místností a pronájem elého prostoru. Užívání Hubu funguje na bázi klubového členství a pružnýh časovýh tarifů, platí se jen čas skutečně strávený v prostoru, který tvoří open spae, hill out lobby, sdílený offee-bar, terasa a zasedaí místnosti, které se však platí hodinově. Celý prostor i se zasedačkami je možné pronajmout na večer nebo na víkend i bez členství. Internetové stránky Hubu Praha Nový prostor Nový Prostor je čtrnátideník, který na uliíh prodávají lidé v soiální tísni, osoby bez přístřeší a další lidé ohrožení soiálním vyloučením. Polovina z každého prodaného výtisku zůstává prodeji, zatímo druhá polovina jde na úhradu souvisejííh nákladů. Nový prostor byl založen v roe 1999 jako neziskové občanské sdružení, které funguje na prinipu soiálního podniku. Cílem jeho činnosti je: vývoj a realizae soiálně-terapeutiké služby street-paper, destigmatizae osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků problémů klientů, prosazování práv a zájmů soiálně handiapovanýh osob, Zdroj: [6] medializae soiální problematiky a změna vnímání této problematiky. V roe 2009 měl projekt v Praze a Brně 428 prodejů. Pokud jde o ekonomiké fungování organizae, projekt si sám hradí 80 % nákladů, a to příjmy z prodeje časopisů. Zbytek pomáhají pokrýt dári. Cílem organizae je posun k absolutní udržitelnosti Zdroj: [6] vlastní ekonomikou činností. Případová studie časopisu Nový prostor Internetové stránky Nového prostoru Integra Slovakia Integra Slovakia je společnost, která si klade za íl poskytovat podnikatelská řešení soiálníh problémů v postkomunistikýh ekonomikáh střední a výhodní Evropy. Vznikla v roe 1995 a nyní má 68 zaměstnanů. Jejím hlavním ílem je podporovat stávajíí i nově vznikajíí podniky, které usilují o naplnění soiální vize. Funguje ve smíšené struktuře nadae (nezisková) a družstevní (komerční a investiční) společnost. Nadae nabízí podporu v oblasti školení, poradenské služby či obstarávání grantů a družstevní společnost poskytuje soiálním podnikům finanční prostředky, zejména úvěry a Zdroj: [2] investie. 15

18 Integra buduje a provozuje soiální firmy, jako jsou: Oil Partner společnost, která nabízí ryhlou výměnu oleje v osobníh vozeh a zaměstnává lidi, kteří absolvovali léčebný pobyt na místní protidrogové klinie; Ten Senses společnost obhodujíí s fair trade výrobky, a další. Soiální firmy skupiny Integra nabízejí služby konkureneshopné na trhu a jsou finančně Zdroj: [2] soběstačné. Případová studie Integra Slovakia Internetové stránky Integra Slovakia Gerlih Odry Společnost byla založena v roe 1999 dvěma společníky, manželi Danou a Zdenkem Mateiiuovými. Dnes zaměstnává 50 lidí, z čehož 75 % jsou lidé se zdravotními problémy. Hlavním záměrem společnosti je poskytovat smysluplné zaměstnání zdravotně znevýhodněným, lidem se změněnou praovní shopností a částečným invalidům. Společnost vyrábí dřevěné hračky, stolní hry a předměty pro zrakově postižené, knihy, Zdroj: [5] pohlednie, veterinární pomůky, ale také vybavení dětskýh hřišť a další. Gerlih Odry s.r.o. vydělává na prodeji svýh produktů a kromě jednoho roku firmy vždy dosahovala zisku. Podnik využívá možnosti čerpání příspěvků na mzdy zdravotně znevýhodněnýh zaměstnanů z Úřadu Zdroj: [5] práe. Případová studie Gerlih Odry Internetové stránky Gerlih Odry Café Rozmar Café Rozmar je soiální podnik, který vznikl v roe 2009 v rámi projektu Ruku v rue obeně prospěšné společnosti Rozmarýna. Jde o kavárnu a restaurai, která nabízí tréninkové zaměstnávání mladým lidem po odhodu z ústavní výhovy. Mohou zde praovat jako pomoný kuhař, uklízeč nebo číšník. Klienti v kavárně praují po dobu několika měsíů, pak uvolní místo dalším a hledají si prái mimo soiální podnik. Cílem projektu je umožnit klientům získání praovníh návyků, uznatelné praxe a sebevědomí, které pak využijí k získání stálého zaměstnání na otevřeném trhu práe. Rozmar zaměstnává 4 6 lidí, kteří vyšli z dětskýh Zdroj: [6A] domovů. Příjmy z vlastní podnikatelské činnosti zatím tvoří menší část elkovýh příjmů občanského sdružení. Cílem je ale postupný nárůst tohoto podílu směrem k větší nezávislosti na dotaíh z veřejnýh Zdroj: [6A] zdrojů. Internetové stránky Café Rozmar 16

19 Rozdíly mezi běžným a soiálním podnikáním Jak již bylo uvedeno, ílem běžného podnikání je zpravidla maximalizae zisku pro vlastníky podniku. Naproti tomu soiální podnikání prostřednitvím udržitelné ekonomiké činnosti v první řadě řeší zvolený společenský či environmentální problém. Má tedy dva vzájemně rovnoenné íle: pozitivní společenský přínos a ekonomikou výkonnost. Toto je základní rozdíl, ale zvláště pro jednání s bankami a investory je dobré uvědomovat si i další rozdíly v následujííh aspekteh: 1) Vyšší počáteční náklady plnění společensky přínosnýh ílů s sebou může nést dodatečné náklady (např. bezbariérový přístup do provozu firmy, méně dělníků řízenýh jedním mistrem, speiální praovní pomůky apod.). 2) Očekávání investorů investoři od soiálníh podniků nemohou obeně očekávat tak velký výnos jako v běžném podnikání. Například podle Yunusovy definie je investorům v případě úspěhu vráena právě jen vložená částka. Není to pravidlem u všeh soiálníh podniků, ale obeně bývá návratnost vloženýh prostředků spíše nižší ve srovnání s čistě komerčními projekty. Investoři do soiálníh podniků by tak měli být motivováni spíše snahou vytvářet pozitivní společenský přínos. 3) Větší averze k riziku soiální podniky vlastněné neziskovými organizaemi zpravidla itlivěji vnímají rizika a nejsou ohotny je podstupovat tolik jako jejih komerční konkurene na stejném trhu. Přitom nezbytnou vlastností soiálního podnikatele je ohota podstoupit podnikatelské riziko, které se může proměnit ve společenský a finanční přínos. 4) Víezdrojové finanování protože k některým zdrojům finanování mají soiální podniky obtížný přístup (vklady investorů očekávajííh vysoký výnos, běžné bankovní úvěry apod.), musejí obvykle využívat víe zdrojů např. včetně grantů, dotaí a speiálníh půjček. 5) Víe zainteresovanýh partnerů na vznik a fungování soiálníh podniků má často vliv víe různýh subjektů než na klasiké podniky. Může jít o neziskovou organizai, která podnik zřídila, veřejnou institui, která ho podporuje dotaemi, nadai poskytujíí kapitál na rozjezd či komunitu lidí, jejihž problémy má soiální podnikání Zdroj: [3A; 23] řešit. 17

20 Výhody a nevýhody soiálního podnikání oproti podnikání běžnému Rozhodneme-li se pro společensky prospěšné podnikání, musíme počítat s jeho speifiky. Některá tato speifika nám situai oproti běžným podnikatelům ulehčí, zatímo jiná ztíží. Nevýhody horší přístup k běžným formám finanování (klasiké bankovní úvěry, kapitál investorů požadujííh vysoký výnos), odhodlání řídit se etikými pravidly (často i nad ráme vyžadovaný legislativou), která mohou znamenat konkurenční nevýhodu (také díky požadavkům podporovatelů, partnerů apod.), neznalost trhu a podnikatelského prostředí (jsme-li nový subjekt na trhu), nutnost překonávat nedůvěru zákazníků (v případě zaměstnávání znevýhodněnýh lidí), možná nižší vnitřní produktivita díky zaměstnávání znevýhodněnýh lidí (díky tomu např. nutnost držet nadstav oproti konkureni, vyšší náklady na vzdělání a vedení zaměstnanů či na úpravu praovního prostředí), komplikované a nepružné rozhodovaí mehanizmy uvnitř organizaí. větší nadšení stakeholderů pro podnikatelskou aktivitu (nápad obvykle vyhází z osobní zkušenosti s problémy, které soiální podnikání řeší s ílovou skupinou, lokalitou apod.), silná mise vytváření dlouhodobě udržitelnýh řešení důležitýh společenskýh problémů. Tato mise zvyšuje naši motivai a také navenek nás může zvýhodňovat oproti běžným podnikatelům. V některýh západoevropskýh zemíh mají společensky přínosné podniky přesně definovaný status a těší se podpoře např. ve formě daňovýh zvýhodnění, zvýhodnění na povinném pojištění, lepšímu přístupu k veřejným zakázkám apod., v ČR tomu tak zatím není. Připravovaná legislativa o veřejné prospěšnosti však může tuto situai zlepšit. Výhody přístup k veřejným nebo zvýhodněným zdrojům finanování (např. veřejné dotae, granty od nadaí atd.), větší podíl reinvestovanýh zisků může zvyšovat výkonnost podnikání, 18

21 Toužíte-li po úspěhu, neusilujte o něj. Jen dělejte s láskou věi, které milujete, a úspěh se dostaví přirozeně sám. David Frost Výhody a nevýhody toho, že jsme soiální podnik. Máme-li už nějaký podnikatelský záměr, zamyslete se, zda výše uvedené platí i v našem případě. Dále navrhněte, jak by bylo možné: a) snížit negativní dopady nevýhod, b) zvýšit pozitivní dopady výhod společensky prospěšného podnikání. 19

22 1.5 Soiální podnikání a mise organizae Podnikání by mělo být v souladu s naší misí. Ta definuje zásadní směrování naší organizae, popisuje, proč existuje a jak he dosáhnout své vize. Mise organizae může být definována na mnoho let, či dokone na elou dobu fungování. Je to obený íl, kterého se snaží organizae dlouhodobě dosáhnout a s nímž by měly být veškeré její aktivity v souladu. Mise vyjadřuje motivai organizae k činnosti. Podnikání by mělo být nástrojem k dosažení naší mise. Mise soiálního podniku vyhází z těhto 3 základníh věí: porozumění příčinám, následkům a souvislostem problému, který svým podnikáním řešíme, definování způsobu a nástrojů, které k tomu používáme, vědomí dlouhodobě udržitelného dopadu, který má naše činnost na řešený problém. Příklady mise: nezisková organizae Amnesty International: Misí Amnesty International je podnikat výzkum v oblasti lidskýh práv a směřovat veškerou svou činnost k preveni a ukončení hrubého porušování těhto práv, společnosti Wal-Mart: Dát běžným lidem možnost kupovat stejné věi, jako kupují bohatí, společnosti Mary Kay Cosmetis: Dát ženám neomezené příležitosti, společnosti Mirosoft: Umožnit lidem a společnostem po elém světě dosáhnout svého plného poteniálu, Hub Praha: Vytvářet zázemí a příležitost pro rozvoj inovativníh a společensky Zdroj: [2A; 11] přínosnýh iniiativ. Jednoduhá metoda, která pomůže k formulai naší mise, je zodpovězení tří otázek: Kdo jsem? Co dělám? Proč to dělám? Tyto otázky jsou stejně dobře použitelné pro organizai i pro jednotlive. 20

23 Jen to je ztraeno, čeho se sami vzdáváme. Lessing Gotthold Efram Jaká je naše motivae k rozjezdu soiálního podnikání? Soulad podnikatelského plánu s misí organizae je důležitý předpoklad. Ještě důležitější je však naše individuální motivae, proč se do podnikání pustit. Je dobré si motivae organizae i své osobní písemně formulovat, ož nám bude sloužit jako záhytný bod při obtížnýh rozhodnutíh, která nás čekají. Zároveň nám pomáhá odlišit se od standardníh podnikatelů. Zkuste si stručně písemně odpovědět na následujíí otázky: 1) Jaká je moje motivae k rozjezdu soiálního podnikání? Proč zrovna já se hi podílet na řešení daného problému? 2) Jaké jsou alternativní možnosti pro naši organizai kromě podnikání? 3) Máme dostatečně dobrý podnikatelský nápad? 4) Máme k rozjezdu podnikání dost informaí? 5) Máme nebo jsme shopni zajistit si dostatečnou podporu vedení a partnerů organizae? 6) Jaké jsou íle našeho podnikání seřazené podle důležitosti od nejdůležitějšího k méně důležitému? C) D) E) Pořadí ílů by nám mělo pomáhat při důležitém rozhodování v budounu. Ve fázi, kdy ještě nemáme svůj podnikatelský nápad ujasněný, může být předčasné stanovovat misi našeho soiálního podniku. Až tomu tak bude, je velmi důležité se k misi vrátit a formulovat ji na základě již konkrétního podnikatelského plánu. A) B) 21

24 Jaká je mise vaší organizae? Pokud nemáte misi sepsanou, zkuste to a zapojte do toho také kolegy, kteří vám mají s rozjezdem podnikání pomoi. Příklad: Cheme poskytovat vysoe kvalitní plaené služby pro zdravotně znevýhodněné lidi a zvyšovat jejih šane pro uplatnění na trhu práe. 22

25 Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti, optimista vidí příležitost v každé obtížnosti. Winston Churhill Kdo je typiký soiální podnikatel? Země s jednou z nejrozvinutějšíh tradi soiálního podnikání je Velká Británie. Podle zdejšíh organizaí podporujííh rozvoj soiálního podnikání má největší šani na úspěh podnikatel s tímto profilem: podnikavý jednotlive, člověk, který má osobní, často itový vztah k řešenému problému (silná motivae), člověk, který již nějak působil nebo působí v daném oboru nebo komunitě. Z hlediska psyhologikého profilu pak lze nejúspěšnější soiální podnikatele popsat následovně: silná energie, vize, zaměření na řešení problémů, vynalézavost, odhodlanost, manažerské a vůdčí shopnosti, ohota podstupovat riziko a shopnost vtáhnout ostatní do dění. Definie soiálního podnikatele je jednoduhá jde o člověka, který ve svém okolí identifikoval problém a do praxe zavedl jeho dlouhodobě udržitelné řešení. Má jak silnou motivai ke zlepšení situae v určité oblasti, tak odhodlání uskutečnit své plány. (Krátká videa se silnými příběhy soiálníh podnikatelů lze najít na www. youtube.om pod heslem soial entrepreneur ). Jednotlivi či malé skupiny lidí, kteří splňují alespoň většinu z uvedenýh předpokladů, se dobře orientují v rozjezdu podnikání. Mají zpravidla potřebné nadšení a kontakty, a jsou tak odolnější vůči rizikům. Naopak nevládní neziskové organizae mívají start podnikání těžší. Jsou svázány zvyky, jakými fungovaly doposud a jejih rozhodování často ovlivňují lidé s negativním vztahem k podnikatelskému riziku. Řešení z pohledu neziskové organizae spočívá v aktivitáh, které její podnikatelský tým přiblíží situai individuálního podnikavého jednotlive. Jak to udělat? V týmu by v první řadě měli být pouze praovníi nadšení pro myšlenku řešení daného společenského problému pomoí podnikání. Zadruhé, tým by se měl učit myslet jako podnikatel tj. zaměřovat se na efektivní použití vstupníh zdrojů, na ziskový prodej produktů a služeb a na projektové řízení vedouí k hmatatelným výsledkům. Tohoto posunu může být dosaženo i zdánlivě radikálními opatřeními, jako je např. navázání variabilní složky mzdy členů podnikatelského týmu na úspěhy v rozjezdu podnikání. Zajímavým a hodnotným zdrojem pro stimulai podnikatelského duha uvnitř organizae je konept intrapreneurship, kdy se zaměstane hová jako podnikatel (entrepreneur), ale v rámi firmy nebo organizae. 23

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš

Představení. Roman Bojko Jakub Mareš Sociálne Podnikání Představení Kombinujeme zkušenosti a znalosti z neziskového a firemního sektoru. Pomáháme klientům s plánováním a zvyšováním efektivity. Aktivizujeme potenciál uvnitř organizací. Roman

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Vítejte u REAL MORAVIA

Vítejte u REAL MORAVIA Vítejte u REAL MORAVIA Obsah: Chcete se podílet na dynamickém růstu realitní sítě REAL MORAVIA? Realitní franchising REAL MORAVIA v kostce Co je franchising? Vsaďte na jistotu Podmínky pro partnerství

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s.

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Exchange Prezentace. Poradenství pro finance a pojištění

Exchange Prezentace. Poradenství pro finance a pojištění Exchange Prezentace Poradenství pro finance a pojištění Kdo jsme Mezinárodní poradenská síť pro financování a pojištění působící v mnoha zemích. Exchange poskytuje integrované služby s individuálními řešeními

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt Nové cesty k sociálnímu začlenění Na člověka zaměřený přístup Julie Lunt Jaký je cíl dnešního dne Seznámit se s projektem a s uplatňováním přístupů zaměřených na člověka v ČR Seznámit se s vývojem situace

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů.

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. Co nezměříme, to neuřídíme Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. 2 Pokud se čeští HR manažeři chtějí stát opravdovými

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU JAK PSÁT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Průvodce pro příjemce grantu z Grantového programu OC Nisa 2015 OC Nisa se rozhodlo podpořit dobrou věc a nechce být jen tichým dárcem, chceme být součástí celého projektu a

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více