5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům"

Transkript

1 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká urologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP 2. lékařská fakulta UK 3. lékařská fakulta UK Česká asociace sester 1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům leden 2014 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Pr aha 9, Česká republika Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: / Generální partner:

2 PREZIDENT KOLOKVIA prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslava Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Mgr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Mgr. Simona Šatová doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba ČESTNÝ VÝBOR prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA VĚDECKÝ VÝBOR prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

3 Souhrnný program Středa 22. ledna 2014 Sály: Tycho, Kepler 17:00 18:30 Léčba mcrc ve světle nejnovějších dat (Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS) Čtvrtek 23. ledna 2014 Lékařská sekce, sál Zenit 08:30 Slavnostní zahájení 09:00 10:30 State of the Art v onkologii 10:30 11:00 Přestávka s kávou 11:00 12:30 Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu 12:30 13:30 Oběd 13:30 14:30 Karcinom pankreatu setrvalá beznaděj? 14:30 15:00 Přestávka s kávou 15:00 16:00 Sarkomy měkkých tkání 16:00 17:30 Karcinom plic od screeningu k personalizované léčbě Paralelní program Paliativní seminář, sály: Tycho, Kepler 08:55 10:05 1. část programu 10:05 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 2. část programu 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 3. část programu 16:30 17:30 Schůze necentrových lékařů, sály: Tycho, Kepler

4 Pátek 24. ledna 2014 Lékařská sekce, sál Zenit 08:30 10:00 Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů 12:00 13:00 Oběd 12:30 13:00 Posterová sekce 13:00 14:00 Imunoterapie jako znovunalezená onkologická modalita pro léčbu solidních nádorů 14:10 14:30 Přestávka s kávou 14:30 16:00 Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty 16:00 Slavnostní ukončení Sesterská sekce, sály: Tycho, Kepler 08:30 09:00 Zahájení konference 09:00 10:05 1. část programu 10:05 10:35 Přestávka s kávou 10:35 11:35 2. část programu 11:35 12:40 Oběd 12:40 14:45 3. část programu 14:45 Závěr konference Program PragueONCO 2014 Středa 22. ledna :00 18:30 Léčba mcrc ve světle nejnovějších dat (Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS) Čtvrtek 23. ledna :30 Slavnostní zahájení Jitka Abrahámová, Michal Anděl, Ondřej Hrušák, Dana Jurásková, Luboš Petruželka, Aleksi Šedo, Jiří Vorlíček, Tomáš Zima

5 09:00 10:30 State of the Art v onkologii Jitka Abrahámová, Jozef Dolinský, Bohuslav Konopásek, Jiří Mazánek, Jana Prausová, Luboš Petruželka, Eva Sedláčková 09:00 09:30 Jonas Bergh: Hormonal treatment of metastatic breast cancer 09:30 10:00 Pia Österlund: The strategy of maintenance therapy of metastatic colorectal cancer 10:00 10:30 Robert Pirker: Lung cancer 10:30 11:00 Přestávka s kávou 11:00 12:30 Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu Jiří Hoch, Zdeněk Krška, Luboš Petruželka, Miroslav Ryska, Mária Wagnerová, Jan Žaloudík 11:00 11:25 Volker Heinemann: New treatment strategy of metastatic colorectal cancer 11:25 11:30 Diskuse 11:30 11:45 Mária Wagnerová: Skutečný přínos sekvenční cílené terapie metastatického kolorektálního karcinomu proti konvenční chemoterapii 11:45 12:00 Jiří Hoch, Ladislav Dušek: Dokážeme interpretovat výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu z nemocničních dat? 12:00 12:10 Petr Dytrych, Zdeněk Krška: Aktuální chirurgické a onkologické kontroverze CRC 12:10 12:30 Kontroverze strategie léčby synchronních metastáz Miroslav Ryska: z pohledu chirurga Rostislav Vyzula: z pohledu onkologa 12:30 13:30 Oběd 13:30 14:30 Karcinom pankreatu setrvalá beznaděj? Tomáš Büchler, Pavel Dundr, Tomáš Krechler, Zdeněk Krška, Luboš Petruželka, Miroslav Ryska, Renata Soumarová, Rostislav Vyzula, Miroslav Zavoral 13:30 13:45 Tomáš Krechler: Léčebný přínos z pohledu gastroenterologa

6 13:45 14:00 Miroslav Ryska: Léčebný přínos z pohledu chirurga 14:00 14:10 Zdeněk Krška: Přinášejí nové chirurgické postupy efekt? 14:10 14:20 Renata Soumarová: z pohledu radioterapeuta 14:20 14:30 Luboš Petruželka: z pohledu onkologa Závěr: panelová diskuse 14:30 15:00 Přestávka s kávou 15:00 16:00 Sarkomy měkkých tkání Tomáš Büchler, Eugen Kubala, Ctibor Povýšil, Jan Starý, Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík 15:00 15:15 Jan Žaloudík, Rudolf Nenutil, Pavel Šlampa, Ladislav Dušek: Rezervy v diagnostice a kombinované léčbě sarkomů měkkých tkání 15:15 15:30 Zdeněk Krška: Chirurgické řešení sarkomů měkkých tkání 15:30 15:45 David Hoskovec: Diferenciální diagnostika sarkomů 15:45 16:00 Eva Drahokoupilová: Sarkomy měkkých tkání u dětí 16:00 17:30 Karcinom plic od screeningu k personalizované léčbě Jiří Klein, Vítězslav Kolek, Robert Lischke, Pavel Pafko, Luboš Petruželka, Robert Pirker, Jana Skřičková, Jiří Votruba, Milada Zemanová 16:00 16:10 Jana Skřičková: Význam vyšetření bioptického materiálu pacientů s bronchogenním karcinomem vzhledem k moderním možnostem léčby pacientů stadia III 16:10 16:20 Jiří Votruba: Staging karcinomu plic Léčebná strategie stadia III: 16:20 16:30 Robert Lischke: z pohledu chirurga 16:30 16:45 Vítězslav Kolek: z pohledu pneumologa 16:45 17:00 Milada Zemanová: z pohledu radioterapeuta a onkologa 17:00 17:15 Jiří Klein: Tailoring chirurgické terapie NSCLC s vybranými kazuistikami 17:15 17:30 Robert Pirker, Luboš Petruželka: diskuse

7 Pátek 24. ledna :30 10:00 Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu Filip Janků, Bohuslav Konopásek, Jan Daneš, Renata Neumanová, David Pavlišta, Katarína Petráková, Luboš Petruželka, Petra Tesařová 08:30 09:00 Javier Cortés: Treatment of metastatic HER2 positive breast cancer 09:00 09:20 Filip Janků: Tekuté biopsie 09:20 09:40 Jan Daneš: Novinky ve screeningu karcinomu prsu v ČR 09:40 10:00 David Pavlišta: Chirurgie axily méně je více 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů David Cibula, David Feltl, Martina Kubecová, Lukáš Rob, Věra Tomancová, Michal Zikán 10:30 10:45 Ladislav Dušek: Prognóza gynekologických zhoubných nádorů 10:45 11:00 Věra Tomancová, Martina Kubecová: Možnosti konvenční radioterapie 11:00 11:15 David Feltl: Cyberknife a virtuální brachyterapie 11:15 11:30 Lukáš Rob: Recidivy po fertilitu šetřící léčbě 11:30 11:45 David Cibula: Operační léčba recidiv 11:45 12:00 Michal Zikán: Volba systémové léčby 12:00 13:00 Oběd 12:30 13:00 Posterová sekce s postgraduálními studenty, diskuse u posterů: Cena Dr. Luboslavy Krásné za nejlepší postery Aleksi Šedo, Petra Tesařová 13:00 14:00 Imunoterapie jako znovunalezená onkologická modalita pro léčbu solidních nádorů Pavel Dundr, Jindřich Fínek, Ivana Krajsová, Bohuslav Melichar, Luboš Petruželka, Blanka Říhová

8 13:00 13:30 Alexander M. M. Eggermont: Immunotherapy and the concept of a clinical cure 13:30 13:45 Ivana Krajsová: Imunoterapie a dlouhodobé přežití u pacientů s pokročilým melanomem 13:45 14:00 Eugen Kubala: Nové perspektivy imunoterapie u solidních nádorů (RCC, plíce) 14:00 14:10 Jindřich Fínek: Může imunoterapie přinést v budoucnu kurabilitu některých nádorů? Moderní léčba mění smysl slova paliativní 14:10 14:30 Přestávka s kávou 14:30 16:00 Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty Marek Babjuk, Pavel Dundr, Tomáš Hanuš, Hana Honová, Eva Kindlová, Jozef Kubinyi Léčba vysoce rizikového nebo pokročilého karcinomu prostaty 14:30 14:45 Marek Babjuk, Ladislav Jarolím: z pohledu urologa 14:45 14:55 Eva Kindlová: z pohledu onkologa Diskuse 15:00 15:15 Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun: Novinky v hormonální léčbě karcinomu prostaty Diskuse 15:20 15:35 Luboš Petruželka: Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty Diskuse 15:40 15:55 Jozef Kubinyi: Systémová radioterapie nová možnost léčby generalizovaného karcinomu prostaty Diskuse 16:00 Slavnostní ukončení Paralelní program Paliativní seminář Sály: Tycho, Kepler / Čtvrtek 23. ledna :30 Slavnostní zahájení (sál Zenit) 08:45 08:55 Zahájení paliativního semináře

9 08:55 10:05 1. blok Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Miroslav Kocík, Viktor Maňásek, Jiří Votruba 08:55 09:15 Viktor Maňásek: Problematika adekvátního žilního přístupu u onkologicky nemocných 09:15 09:35 Miroslav Kocík: Onkologický pacient z pohledu kardiologa, výsledky výzkumu ECHO 09:35 09:55 Jiří Votruba: Dušnost v onkologii pohled pneumologa 09:55 10:05 Diskuse 10:05 10:30 Přestávka s kávou :00 2. blok Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Bohuslav Konopásek, Karel Nesměrák, Magdaléna Skořepová 10:30 10:50 Martina Žemličková, Naděžda Polincová: Problematika chronických ran v onkologii 10:50 11:10 Magdaléna Skořepová: Mykotické slizniční a kožní infekce u oslabených nemocných 11:10 11:30 Karel Nesměrák: Příroda versus chemie, lepší vzhled, lepší život? 11:30 11:50 Alexandra Aschermannová, Bohuslav Konopásek: Paliativní medicína nový předmět 11:50 12:00 Diskuse 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 3. blok Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Olga Kunertová, Michal Maršálek, Irena Závadová 13:00 13:20 Michal Maršálek: Psychologické stavy u onkologicky nemocných a jejich řešení 13:20 13:40 Olga Kunertová: Postmoderní principy v psychoterapii pro onkologicky nemocné

10 13:40 13:55 Irena Závadová: Paliativní sedace - úskalí, indikace, postupy 13:55 14:10 Pavel Klimeš: Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v paliativní péči Diskuse a závěr semináře 16:30 17:30 Schůze necentrových lékařů, sály: Tycho, Kepler Praktické postupy v hormonální léčbě solidních nádorů Moderuje Petra Tesařová Šárka Lukešová: Praktické aspekty hormonální léčby u karcinomu prsu Petr Prošvic: Současný algoritmus hormonální léčby karcinomu prostaty Sesterká sekce Sály: Tycho, Kepler / Pátek 24. ledna :30 09:00 Dita Svobodová: Zahájení konference 09:00 09:30 Ondřej Kodet: Kožní nádory v rukou dermatologa 09:30 09:50 Miroslava Kulhánková, Kateřina Sochrová: Novinky v léčbě kožních nádorů 09:50 10:05 Věra Tomancová: Brachyterapie a její využití 10:05 10:35 Přestávka s kávou 10:35 10:45 Iva Baladová: Brachyterapie u diagnózy C50 10:45 10:55 Iva Víšková: Specifika příprav u pacienta před radioterapií 10:55 11:05 Eva Valentová: Radioterapie karcinomu prostaty 11:05 11:20 Vlastimila Břízová: Onkogynekologie přehled diagnóz a operačních výkonů 11:20 11:35 Ivana Riedlová: Pacientka s dg. Ca děložního hrdla v těhotenství kazuistika 11:35 12:40 Oběd 12:40 12:50 Naďa Jelínková: Historie a rozvoj onkologie na Pleši 12:50 13:10 Marcela Drdová, Věra Dvořáková: Paliativní péče v praxi kazuistiky 13:10 13:30 Petra Tesařová: Novinky v aplikaci biologické léčby přínos pro pacienty a zdravotnický personál

11 13:30 13:45 Dimka Sixtová: Bronchogenní karcinom 13:45 14:00 Ilona Juklíčková: Pacient s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC) kazuistika 14:00 14:15 Klára Staňková: Pacient s malobuněčným bronchogenním karcinomem (SCLC) kazuistika 14:15 14:45 Laura Janáčková: Relaxace onkologických sester 14:45 Závěr konference Kolokvium podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena 14 kredity. Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získají 12 ESMO-MORA bodů kategorie 1. Sesterská a paliativní sekce jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání a účast na nich je ohodnocena 4 kredity. Potvrzení o účasti vám bude vydáno po ukončení sekcí. Odborný garant: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: /

12 První anonce 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium Informace budou průběžně zveřejňovány na Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: /

13 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Pořádají 1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Záštitu nad kolokviem převzaly:

14 Vystavovatelé: Partneři kolokvia:

15 Partneři kolokvia a sekcí:

16 Významní partneři kolokvia Generální partner kolokvia: Hlavní partner kolokvia:

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více