4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3."

Transkript

1 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká společnost pro paliativní medicínu ČLS JEP Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká nefrologická společnost, občanské sdružení Česká asociace sester 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: / Generální partner:

2 PREZIDENT KOLOKVIA prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR MUDr. J. Barkmanová prof. MUDr. D. Cibula, CSc. prof. MUDr. J. Daneš, CSc. Z. Dlouhá prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. doc. MUDr. B. Konopásek, CSc. MUDr. I. Krajsová prof. MUDr. Z. Krška, CSc. doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. MUDr. J. Mališ prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Mgr. K. Moravcová prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. prim. MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. J. Starý, DrSc. doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. prof. MUDr. M. Trněný, CSc. Bc. M. Tůmová ČESTNÝ VÝBOR prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. M. Anděl, CSc. doc. MUDr. V. Bek, DrSc. doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. prof. MUDr. P. Klener, DrSc. doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA VĚDECKÝ VÝBOR prof. MUDr. M. Babjuk, CSc. doc. MUDr. J. Čermák, CSc. prof. MUDr. P. Dítě, DrSc. MUDr. V. Dvořák prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. prof. MUDr. J. Hoch, CSc. prof. MUDr. J. Homolka, DrSc. prim. MUDr. L. Kabelka, Ph.D. prof. MUDr. V. Kolek, DrSc. doc. MUDr. T. Kozák, Ph.D. MUDr. Z. Linke prof. MUDr. A. Martan, DrSc. doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D. prof. MUDr. M. Pešek, CSc. prof. MUDr. L. Rob, CSc. prof. MUDr. M. Ryska, CSc. prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. prof. MUDr. J. Skřičková, CSc. doc. MUDr. P. Urbánek, CSc. prof. MUDr. R. Vyzula, CSc. prof. MUDr. M. Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc.

3 Souhrnný program Čtvrtek 24. ledna 2013 Lékařská sekce, sál Zenit 08:30-08:45 Slavnostní zahájení kolokvia 08:45-10:10 Personalizovaná léčba v klinické praxi a nové perspektivy 10:10-10:30 Přestávka s kávou 10:30-12:00 Personalizovaná léčba karcinomu plic 12:00-13:00 Oběd 13:00-14:30 Lokální terapie karcinomu prsu 14:30-15:00 Přestávka s kávou 15:00-16:30 Multimodalitní léčba karcinomu ledvin Paralelní program Sesterská sekce, sály Leo, Virgo 09:30-10:50 1. část programu 10:50-11:15 Přestávka s kávou 11:15-12:25 2. část programu 12:25-13:15 Oběd 13:15-14:45 3. část programu 14:45-15:10 Přestávka s kávou 15:10-16:15 4. část programu 16:30-17:30 Setkání necentrových lékařů

4 Pátek 25. ledna 2013 Lékařská sekce, sál Zenit 08:30-10:00 Pokroky v diagnostice a stagingu gynekologických nádorů 10:00-10:30 Přestávka s kávou 10:30-12:00 Časné následky a pozdní dopady onkologické léčby 12:00-13:00 Oběd Od 12:30 se bude v průběhu oběda konat posterová sekce s postgraduálními studenty, diskuse u posterů 13:00-14:30 Kontroverze léčby kolorektálního karcinomu Paralelní program Paliativní seminář, sály Leo, Virgo 08:45-10:05 1. část programu 10:05-10:25 Přestávka s kávou 10:25-11:50 2. část programu 11:50-13:00 Oběd 13:00-13:45 3. část programu Neuroonkologická sekce, sály Leo, Virgo 14:00-15:20

5 Program PragueONCO 2013 Čtvrtek 24. ledna :30-08:45 Slavnostní zahájení kolokvia 08:45-10:00 Personalizovaná léčba v klinické praxi a nové perspektivy L. Petruželka, G. von Minckwitz, G. Attard, P. Klener, J. Žaloudík, J. Abrahámová 08:45-09:05 G. von Minckwitz: New arrivals in targeted therapy of HER2+ breast cancer 09:05-09:20 T. Rau: Immunoscore in colorectal cancer 09:20-09:35 G. Attard: New possible target for treatment of prostate cancer 09:35-09:50 J. Žaloudík: Diagnostické deficity I. a II. typu a důsledky pro onkoterapii 09:50-10:10 Diskuse 10:10-10:30 Přestávka s kávou 10:30-12:00 Personalizovaná léčba karcinomu plic L. Petruželka, V. Kolek, R. Pirker, M. Hajdúch, M. Zemanová, J. Votruba, J. Skřičková, C. Povýšil 10:30-10:50 J. Votruba, J. Homolka, V. Kolek, L. Petruželka: Vize personalizovaného screeningu plicních karcinomů 10:50-11:05 M. Hajdúch: Molekulární klasifikace NSCLC a klinická praxe

6 11:05-11:20 V. Kolek: Současné postavení biologicky cílené léčby v adjuvantním podání u časných fází nemalobuněčného karcinomu plic 11:20-11:35 R. Pirker: Personalized approach to treatment of NSCLC in clinical practice 11:35-12:00 Panelová diskuse se závěry R. Pirker, L. Petruželka, M. Pešek, J. Skřičková, V. Kolek, M. Zemanová, K. Košatová 12:00-13:00 Oběd 13:00-14:30 Lokální terapie karcinomu prsu J. Gatěk, J. Daneš, P. Šlampa, P. Tesařová, K. Odrážka, J. Kubeš, M. Skovajsová 13:00-13:20 J. Gatěk: Současná doporučení chirurgické léčby axilárních uzlin u karcinomu prsu 13:20-13:35 P. Strnad: Optimální lokální léčba ca in situ. 13:35-13:50 D. Pavlišta, J. Daneš: Kryodestrukce jako alternativa lokální léčby nádorů 13:50-14:05 P. Šlampa: Radioterapie u karcinomu prsu při minimálním postižení axilárních uzlin 14:05-14:30 Diskuse 14:30-15:00 Přestávka s kávou 15:00-16:30 Multimodalitní léčba karcinomu ledvin T. Hanuš, M. Babjuk, J. Abrahámová, T. Büchler, H. Honová, R. Grill, J. Katolická

7 15:00-15:10 R. Sobotka: Nové markery nádorů ledvin 15:10-15:25 T. Hanuš: Indikace biopsie u nádorů ledvin 15:25-15:40 R. Grill, P. Klézl: Operovat či neoperovat small renal lesions? 15:40-15:55 M. Babjuk: Pokročilé nádory ledvin: Co dříve? Operace nebo léky? 15:55-16:05 T. Büchler: Nežádoucí účinky jako prediktor léčebného efektu cílené terapie renálního karcinomu 16:05-16:30 Diskuse

8 Pátek 25. ledna :30-10:00 Pokroky v diagnostice a stagingu gynekologických nádorů D. Cibula, L. Rob, M. Zikán, P. Dundr, M. Kubecová 08:30-08:50 P. Dundr: Morfologie a molekulární biologie karcinomu ovaria 08:50-09:05 M. Zikán: Racionální klinický staging recentní výsledky multicentrických studií 09:05-09:25 L. Rob: Významné změny ve FIGO klasifikaci 09:25-09:45 D. Cibula: Význam chirurgického stagingu 09:45-10:00 Diskuse 10:00-10:30 Přestávka s kávou 10:30-12:00 Časné následky a pozdní dopady onkologické léčby B. Melichar, M. Wagnerová, J. Marková, J. Kvasnička, J. Prausová 10:30-10:50 B. Melichar: Kardiotoxicita chemoterapie a cílené léčby 10:50-11:00 P. Tesařová: Trombofilní stavy u maligních onemocnění a novinky v léčbě a prevenci 11:00-11:10 M. Wagnerová: Současná pravidla prevence febrilní neutropenie v onkologii 11:10-11:25 J. Marková: Pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu 11:25-11:40 J. Kruseová: Incidence sekundárních malignit po léčbě zhoubného nádoru v dětství

9 11:40-12:00 Diskuse 12:00-13:00 Oběd 12:30-13:00 Posterová sekce s postgraduálními studenty, diskuse u posterů: Cena Dr. Luboslavy Krásné za nejlepší postery P. Tesařová z 1. LF UK, + zástupce z 2. a 3. LF UK 13:00-14:30 Kontroverze léčby kolorektálního karcinomu R. Adam, W. Scheithauer, L. Petruželka, Z. Krška, M. Ryska, R. Vyzula, J. Fínek, V. Třeška, T. Šálek 13:00-13:10 M. Ryska, Z. Krška: Multidisciplinární tým jako podmínka rozhodovacího procesu léčby KRK 13:10-13:40 R. Adam: The oncosurgery approach to managing liver metastases from colorectal cancer: a multidisciplinary international consensus of :40-13:45 Z. Krška: Diskuse 13:45-14:15 Kontroverze cílené léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu wtkras L. Petruželka: AntiEGFR therapy - monoclonal antibodies targeting the epidermal growth factor receptor W. Scheithauer: AntiVEGF therapy - monoclonal antibodies targeting the vascular epithelial growth factor

10 14:15-15:00 Panelová diskuse moderátoři: Z. Krška, J. Fínek a R. Vyzula Problémy spojené s léčbou primárního nádoru u pacientů s kolorektálním karcinomem stadia IV Challange of primary tumor management in patients with stage IV colorectal cancer 15:30 Slavnostní ukončení

11 Paralelní program Sesterská sekce sály Leo, Virgo / Čtvrtek :30-09:35 Zahájení D. Jurásková 09:35-09:50 Věřte mi! K. Králová 09:50-09:55 Úvod do kurzu Informace o PROJEKTU 35 P. Tesařová 09:55-10:05 Aktivní úloha zdravotní sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu P. Tesařová 10:05-10:50 Karcinom prsu mladých žen a hormonální rizika P. Tesařová 10:50-11:15 Přestávka s kávou 11:15-11:35 Epidemiologie karcinomu prsu ve věkové skupině mladých žen M. Palácová 11:35-11:55 Indikace mamografických vyšetření, UZ vyšetření a NMR K. Petráková 11:55-12:25 Klinické projevy karcinomu prsu K. Petráková 12:25-13:15 Oběd 13:15-14:00 Genetické vyšetření při CA prsu M. Zimovjanová

12 14:00-14:45 Návod na odběr rodinné anamnézy J. Halámková 14:45-15:10 Přestávka s kávou 15:10-15:55 Návod na samovyšetřování prsů (demonstrace na modelu) M. Palácová Diskuse 15:55-16:15 Vyplnění evaluačního dotazníku, rozdání osvědčení 16:30-17:30 Schůze necentrových lékařů

13 Paliativní seminář sály Leo, Virgo / Pátek :45-08:55 Zahájení paliativního semináře 08:55-10:05 1. blok P. Tesařová, A. Aschermannová, E. Kotrlíková, O. Sláma 08:55-09:15 Metabolické důsledky onkologické léčby, možnosti terapie E. Kotrlíková III. interní klinika, MJIP, VFN a 1. LF UK 9:15-9:35 Chemie kolem nás a v organismu K. Nesměrák Přírodovědecká fakulta UK 9:35-9:55 Mobilní hospic možnosti a limitace práce s pacientem v terénu I. Závadová, A. Krutská Domácí hospic Cesta domů 9:55-10:05 Diskuse 10:05-10:25 Přestávka 10:25-11:50 2. blok A. Aschermannová, J. Kolombová, O. Sláma, J. Vydra 10:25-10:45 Stavy po operacích v oblasti malé pánve - RHB pánevního dna, nácvik mikce J. Kolombová Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

14 10:45-11:00 Současné možnosti terapie lymfedému po operacích prsu M. Šonková, M. Vondrušková, J. Barkmanová Lymfologická ambulance Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN 11:00-11:20 Otoky u pacientů s pokročilým nádorem - možnosti paliativní léčby O. Sláma Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ Brno 11:20-11:40 Problematika nemocničních kaplanů M. Opatrná Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN 11:40-11:50 Diskuse 11:50-13:00 Oběd 13:00-13:45 3. blok A. Aschermannová, M. Frýdecká - sestra Konsoláta, M. Opatrná 13:00-13:20 Dobrovolníci M. Frýdecká - sestra Konsoláta Domov sv. Karla Boromejského 13:20-13:35 Muzikoterapie A. Aschermannová Institut onkologie a rehabilitace na Pleši 13:35-13:45 Diskuse a zakončení paliativního semináře P. Tesařová, A. Aschermannová

15 Neuroonkologická sekce Sympozium Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP sály Leo, Virgo A. Šedo, O. Slabý 14:00-14:20 O. Kalita, F. Kramář, J. Strenková, J. Mužík: Pět let existence registru gliomů DoIT v ČR 14:20-14:40 P. Bušek, E. Balažiová, A. Šedo: Proteázy v gliálních nádorech 14:40-15:00 O. Slabý: MikroRNA u glioblastomu: nová třída biomarkerů a terapeutických cílů 15:00-15:20 R. Lakomý, P. Fadrus, P. Šlampa, L. Křen, E. Lžičařová, J. Šána, O. Slabý, M. Smrčka, R. Vyzula, M. Svoboda: Výsledky multimodalitní léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech

16 Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů je ohodnocena 12 kredity. Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získají 10 ESMO-MORA bodů kategorie 1. Sesterská a paliativní sekce jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání a účast na nich je ohodnocena 4 kredity. Potvrzení o účasti vám bude vydáno po ukončení sekcí. Odborný garant: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. Organizátor akce: We Make Media, s. r. o., Jeseniova 55, Praha 3 tel.: IČO: / DIČ: CZ

17 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Pořádá 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Záštitu nad kolokviem dále převzaly:

18 Vystavovatelé: Partneři kolokvia:

19 Partneři kolokvia a sekcí:

20 Významní partneři kolokvia Generální partner kolokvia: Hlavní partner kolokvia:

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11.

OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11. OBSAH I. Onkologická prevence 1. Mamografický screening v ČR 20 Žižlavská A., Rašínová L. 2. Prevence karcinomu prsu 20 Augustinová B. 3. Liga proti rakovině Brno - náplň preventivní činnosti neziskové

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen 2014. Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str.

N E W S. Ročník 1. Číslo 1 Červen 2014. Karcinom plic - největší zabiják mezi malignitami TERAPIE MDS S DEL (5Q) LENALIDO- MIDEM. 2 str. 4 str. Media kit 2015 Ročník 1 Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat Nové Možnosti Antiemetické Pprofylaxe CINV Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII STŘEDA, 26. listopadu 2008 14:00 14.10 Zahájení konference 14.10 15.50 1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII Předsedající: Divoký V., Svoboda M. 1. Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium 24. 25. leden 2013 Clarion Congress hotel Prague **** Praha 9, eská republika Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333 e-mail: info@wemakemedia.cz

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více