Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK"

Transkript

1 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká urologická společnost ČLS JEP Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká společnost pro paliativní medicínu ČLS JEP Program kolokvia 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům leden 2011 Clarion Congress Hotel Prague**** Praha 9, Česká republika Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: / Generální partner:

2 Prezident kolokvia prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Vědecký sekretář doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Organizační výbor MUDr. J. Barkmanová prof. MUDr. D. Cibula, CSc. prof. MUDr. J. Daneš, CSc. Z. Dlouhá prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. doc. MUDr. B. Konopásek, CSc. MUDr. I. Krajsová prof. MUDr. Z. Krška, CSc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D. MUDr. J. Mališ prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Mgr. K. Moravcová prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. J. Starý, DrSc. doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. prof. MUDr. M. Trněný, CSc. Bc. M. Tůmová Vědecký výbor: doc. MUDr. J. Čermák, CSc. prof. MUDr. P. Dítě, DrSc. MUDr. V. Dvořák prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. doc. MUDr. M. Hanuš, CSc. prof. MUDr. J. Hoch, CSc. prof. MUDr. J. Homolka, DrSc. prim. MUDr. L. Kabelka Ph.D. prim. MUDr. S. Kos, CSc. doc. MUDr. T. Kozák, Ph.D. MUDr. Z. Linke prof. MUDr. A. Martan, Ph.D. doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D. prof. MUDr. L. Rob, CSc. prof. MUDr. M. Ryska, CSc. prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. doc. MUDr. P. Urbánek, CSc. prof. MUDr. R. Vyzula, CSc. prof. MUDr. P. Zatloukal, CSc. prof. MUDr. M. Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc. Čestný výbor: prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. M. Anděl, CSc. doc. MUDr. V. Bek, DrSc. prof. MUDr. Z. Dienstbier, DrSc. doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. prof. MUDr. P. Klener, DrSc. doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA

3 Souhrnný program Čtvrtek Lékařská sekce, sál Meridian 08:30 8:45 Slavnostní zahájení 08:45 10:00 Multidisciplinární přístup v onkologii základní podmínka individualizované péče o pacienta s nádorem - plenární sekce 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Multidisciplinární problematika karcinomu ledviny 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 Multidisciplinární přístup k diagnóze karcinomu plic 14:30 15:00 Přestávka s kávou 15:00 16:30 Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit 16:30 17:45 Multidisciplinární přístup k léčbě malignit dětského věku Paralelní program Sesterská sekce, sál Virgo 08:45 10:15 1. část programu 10:15 10:45 Přestávka s kávou 10:45 12:20 2. část programu 12:20 13:20 Oběd 13:20 15:20 3. část programu Posterová sekce

4 Pátek :30 10:00 Multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu prsu 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního hrdla 12:00 13:00 Oběd, během něhož bude probíhat posterová sekce 13:00 16:30 Multidisciplinární řešení problematiky karcinomů GITu Paralelní program Paliativní sekce 08:30 10:15 1. část programu 10:15 10:45 Přestávka s kávou 10:45 12:00 2. část programu 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 3. část programu Pacientská sekce 10:00 11:15 1. část programu 11:15 11:45 Přestávka s kávou 11:45 13:35 2. část programu

5 Program PragueONCO 2011 Čtvrtek Lékařská sekce, sál Meridian 08:30 08:45 Slavnostní zahájení 08:45 10:00 Multidisciplinární přístup v onkologii základní podmínka individualizované péče o pacienta s nádorem - plenární sekce Předsednictvo: prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., Onkologické oddělení FTNsP prof. Dr. J. Klastersky, MD, Ph.D., Institut Jules Bordet, Brusel prof. MUDr. P. Klener, DrSc., I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. B. Melichar, PhD., Onkologická klinika FN Olomouc prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. T. Tursz, MD., Ph.D., Institut Gustave Roussy, Paříž prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc., Východoslovenský onkologický ústav, Košice 08:45 09:05 T. Tursz: Towards personalised treatment of cancer patients through genomics and molecular analyses. Recent results at the Institut Gustave Roussy 09:05 09:25 P. Klener: Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění 09:25 09:45 J. Klastersky: Systém multidisciplinární onkologické léčby v Bruselu 09:45 10:00 L. Petruželka, M. Matějů, H. Úlovcová, B. Matouš: Standardy pro pregraduální onkologické vzdělávání - cesta ke kvalitní interdisciplinární péči o onkologicky nemocného pacienta

6 Panelová diskuze 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Multidisciplinární problematika karcinomu ledviny prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., Urologická klinika 1. LF UK a VFN doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., Urologická klinika 3. LF UK a FNKV MUDr. H. Honová, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D., Onkologická klinika FN Olomouc prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN prof. dr hab. n. med C. Szczylik, Department of Oncology CSK WAM, President of the Foundation of Experimental and Clinical Oncology MUDr. M. Zemanová, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN 10:30 10:50 C. Szcylik: New treatment algoritmus of biologic treatment in metastatic renal cancer 10:50 11:10 C. Povýšil: Význam patologické a molekulární diagnostiky pro indikaci současné bioterapie 11:10 11:30 T. Hanuš, K. Novák: Zásadní význam chirurgické léčby u nádorů ledvin a její současné možnosti 11:30 11:50 H. Honová, M. Zemanová, L. Petruželka: Multimodalitní léčba oligometastatického karcinomu ledviny Panelová diskuze: klinické kasuistiky

7 prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. J. Heráček, Ph.D., Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Předkladatelé kasuistik: MUDr. P. Macek, Ph.D., MUDr. K. Novák, MUDr. R. Sobotka, Urologická klinika 1. LF UK a VFN 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 Multidisciplinární přístup k diagnóze karcinomu plic prof. F. Hirsch, MD, Ph.D., Medicine and Patology, University of Colorado Health Sciences Centre, Denver prof. MUDr. V. Kolek, DrSc., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc prof. MUDr. Z. Krška, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. M. Marel, CSc., I. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie 1. LF UK a FN HK prof. MUDr. P. Zatloukal, CSc., Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce MUDr. M. Zemanová, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN 13:00 13:20 F. Hirsch: Targeted therapy in NSCLC prognostic and predictive tools for bedside use? 13:20 13:35 A. Ryška: Cílená molekulární biologická léčba z pohledu molekulárního patologa 13:35 13:50 M. Marel: Pokrok v endobronchiálních metodách - úloha perbronchiální biopsie pod endosono kontrolou pro mediastinální uzlinový staging 13:50 14:05 P. Zatloukal: Algoritmus léčby NSCLC stadia III

8 14:05 14:20 D. Feltl: Stereotaktická radiochirurgie plicních nádorů Panelová diskuze (M. Zemanová, L. Petruželka): 1. Personalizovaná léčba NSCLC 2. Multimodální léčba oligometastatického onemocnění 14:30 15:00 Přestávka s kávou 15:00 16:30 Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit MUDr. D. Belada, Ph.D., II. Interní klinika OKH FN HK a 1. LF UK prof. MUDr. P. Klener, DrSc., I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF UK a VFN doc. MUDr. T. Papajík, CSc., Hemato-onkologická klinika FN Olomouc as. MUDr. R. Pytlík, I. Interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN doc. MUDr. P. Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 15:00 15:20 R. Pytlík, M. Trněný: Incidence a distribuce jednotlivých typů lymfomů v České republice 15:20 15:40 T. Papajík: Postavení PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů 15:40 16:00 D. Belada: Vývoj v léčebných možnostech u lymfomů v České republice 16:00 16:15 K. Benešová: Lymfomy u HIV pozitivních nemocných 16:15 16:30 D. Pohlreich: G-CSF v podpůrné hematologické léčbě 16:30 17:45 Multidisciplinární přístup k léčbě malignit dětského věku

9 as. MUDr. V. Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie FN Brno as. MUDr. J. Mališ, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol as. MUDr. O. Přibylová, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN 16:30 16:50 J. Mališ: Neuroblastom stratifikovaná terapie 16:50 17:05 A. Vícha: Početní a strukturální změny chromozomů a jejich vliv na prognózu 17:05 17:20 M. Kynčl: Image defined risk factors 17:20 17:35 M. Rygl: Chirurgické rizikové faktory Paralelní program Panelová diskuze Sesterská sekce, sál Virgo Předsednictvo: Zdeňka Dlouhá, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Jarmila Košťálová, Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce Bc. Růžena Macháčková, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol Mgr. Karolína Moravcová, Vysoká škola zdravotnická, Praha PhDr. Jitka Němcová, Ph.D, Vysoká škola zdravotnická, Praha Mgr. Jana Novotná, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Seminář moderuje: Bc. Růžena Macháčková 08:45 09:00 D. Jurásková: Slavnostní zahájení 09:00 09:15 D. Jurásková: Sestra jako osobnost 09:15 09:30 J. Karešová: Křest a prezentace knihy - Praktické rady pro onkologické pacienty. Křest knihy se uskuteční za účasti kmotrů paní Vilmy Cibulkové, Miroslava Etzlera, prof. MUDr. P. Klenera, DrSc, Mgr. Jaroslava Štindla a doc. MUDr. P. Tesařové, CSc.

10 09:30 09:50 L. Hoffmanová: Role sestry pacient s kolorektálním karcinomem 9:50 10:05 Z. Pešková: Rakovina na vlastní kůži Panelová diskuze 10:15 10:45 Přestávka s kávou 10:45 11:00 P. Karásková: Simulace pacientky s ca prsu 11:00 11:15 A. Černá, Z. Dlouhá: Čemu všemu je vystavena sestra v onkologické péči 11:15 11:30 P. Lauková, A. Mazalánová, J. Němcová: Komunikační dovednosti sestry v onkologii 11:30 11:45 P. Lauková, A. Mazalánová, J. Němcová: Vývoj postavení sestry ve společnosti od FN 11:45 12:00 V. Čepeláková: Role sestry při rekondičních pobytech dětí i dospělých 12:00 12:15 J. Novotná: Konfliktní role sester Panelová diskuze 12:20 13:20 Oběd 13:20 13:35 P. Tesařová: Nové trendy v biologické léčbě 13:35 13:50 M. Tůmová, M. Novotná: Prezentace časopisu Sesterna a vzpomínky na reprezentační ples Sestry na sál! 13:50 14:05 I. Víšková: Jednoznačná identifikace pacienta 14:05 14:20 E. Valentová: Péče o nemocné při radioterapii karcinomu prostaty 14:20 14:35 M. Křížová: Cítím se dobře, když dobře vypadám - proměny 14:35 14:50 E. Marková, J. Blatnická: Psychoterapeutické prvky v práci sestry 14:50 15:05 M. Vaňková: Supervize pro sestry 15:05 15:20 D. Jančová: Relaxační techniky v práci sestry

11 Program PragueONCO 2011 Pátek Lékařská sekce, sál Meridian 8:30 10:00 Multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu prsu prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc., Onkologické oddělení FTNsP prim. MUDr. J. Gatěk, Ph.D., Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D., Radiologické centrum Multiscan, Pardubice prim. MUDr. K. Petráková, Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc., Východoslovenský onkologický ústav, Košice 08:30 08:45 K. Petráková: Možnosti systémové léčby oligometastatického procesu 08:45 09:20 Indikace chirurgie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu? Chirurgické odstranění primárního nádoru, resekce jaterních metastáz: Pro: J. Gatěk Proti: L. Petruželka 09:20 09:40 K. Odrážka: Nové možnosti a indikace radioterapie oligometastatického karcinomu prsu 09:40 10:00 P. Tesařová, B. Konopásek, L. Petruželka: Místo antracyklinů v léčbě metastatického karcinomu prsu 10:00 10:30 přestávka s kávou

12 10:30 12:00 Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního hrdla doc. MUDr. D. Cibula, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN as. MUDr. D. Fischerová, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN MUDr. E. Kmoníčková, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce MUDr. M. Kubecová, Ph.D., Radioterapeutická a onkologická klinika 2. LF UK a FNM prof. MUDr. V. Mandys, CSc., Ústav patologie 3. LF UK a FN KV doc. MUDr. H. Robová, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM doc. MUDr. B. Svoboda, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV MUDr. Libor Ševčík, Ph.D., Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava MUDr. V. Tomancová, Onkologická klinika 1. LF UK VFN a URO FN Bulovka 10:30 10:45 D. Fischerová: Možnosti a limitace současného stagingu 10:45 11:00 H. Robová, L. Rob: Využití neoadjuvantní chemoterapie v současném managementu 11:00 11:15 L. Ševčík: Klinické využití biopsie sentinelové uzliny 11:15 11:30 D. Cibula: Hodnocení prognostických parametrů u časných stadií 11:30 11:45 V. Tomanová, E. Kmoníčková: Kontroverze v adjuvantní radioterapii 12:00 13:00 Oběd Panelová diskuze

13 Během oběda bude probíhat diskuze u posterů, kterou bude moderovat doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., 1. LF UK a VFN a zástupci 2. a 3. LF UK 13:00 16:30 Multidisciplinární řešení problematiky karcinomů GITu prof. Eric Van Cutsem, MD, Ph.D., Internal Medicine at the University of Leuven, Belgie prof. MUDr. R. Gürlich, CSc., Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV prof. MUDr. Z. Krška, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK a VFN MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. M. Ryska, CSc., Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN MUDr. E. Sedláčková, MBA, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., Ústav radiační onkologie FN Bulovka plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN MUDr. M. Zemanová, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., MOU Brno 13:00 13:50 M. Ryska: Současný přínos downsizingu u primárně neresekabilních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu 13:50 14:10 M. Zavoral: Nedostatečná endoskopická diagnostika karcinomu pravého tračníku - vliv odlišných mechanizmů kancerogeneze? 14:10 14:30 Eric Van Cutsem: Optimal treatment of metastatic colorectal cancer

14 Panelová diskuze Druhá část sekce 14:30 14:50 P. Pafko: Dlaždicový karcinom jícnu multimodální léčba ano, ale pro koho? 14:50 15:10 Z. Krška: Chirurgické řešení adenokarcinomů distálního jícnu, junkční zóny a žaludku se zaměřením na význam rozsahu lymfadenektomie 15:10 15:30 M. Zemanová: (Neo)adjuvantní léčba adenokarcinomů jícnu/žaludku operace není sama 15:30 15:45 L. Petruželka: Kritický pohled na evropský konsensus léčby karcinomů žaludku 15:45 16:00 Z. Linke, J. Prausová: Optimální terapie GISTu výsledky sledování Paralelní program Paliativní sekce Panelová diskuze: Nádory jícnu a žaludku: 2, 3 nebo více nosologických jednotek? Předsednictvo: MUDr. J. Barkmanová, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK prim. MUDr. L. Kabelka Ph.D., Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa MUDr. O. Sláma, Ph.D., MOU Brno MUDr. J. Lejčko, Centrum pro léčbu bolesti FN Plzeň 08:30 08:45 P. Tesařová, J. Barkmanová: Zahájení paliativní sekce 08:45 09:00 L. Kabelka: Nový nástavbový obor Paliativní medicína - v čem může být zajímavý pro klinického onkologa? 09:00 09:30 O. Sláma: Průlomová bolest nejčastější klinické formy, způsoby hodnocení a základní strategie léčby 09:30 09:50 J. Lejčko: Praktická doporučení léčby průlomové bolesti

15 09:50 10:00 J. Barkmanová: Novinky v terapii průlomové bolesti Panelová diskuze 10:15 10:45 Přestávka s kávou Předsednictvo: J. Barkmanová, L. Kabelka, D. Marx, O. Sláma 10:45 11:00 O. Sláma: Role ambulance paliativní medicíny v rámci onkologického centra 11:00 11:45 D. Marx: Modely chování lékař versus pacient v klinické praxi praktické ukázky 12:00 13:30 Oběd Panelová diskuze Předsednictvo: J. Barkmanová, A. Aschermannová, M. Opatrná, J. Novotný 13:30 13:50 M. Opatrná: Možnosti klinické pastorační péče v Evropě a u nás 13:50 14:10 J. Novotný: Umění paliativní léčby v onkologii 14:10 14:30 A. Aschermannová: Klinické kasuistiky Pacientská sekce Panelová diskuze a zakončení paliativního semináře Předsednictvo: Mgr. Jana Drexlerová, Mamma HELP Praha Iva Kurcová, Dis., Liga proti rakovině PhDr. Věra Reichlová, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol

16 10:00 10:15 J. Bogdanová: Zahájení pacientského semináře 10:15 10:30 J. Singerová: Nejsi na to sama a DVD Průvodce onemocněním karcinomem prsu v praxi 10:30 10:45 Z. Spurná: Přednáška psychologa 10:45 11:00 J. Karešová: Prezentace knihy Praktické rady pro onkologické pacienty 11:00 11:15 P. Tesařová: Biologická léčba (zaměření na pacienty) 11:15 11:45 Přestávka s občerstvením 11:45 11:55 M. Chrdlová, P. Tichá: Vzdělávací semináře pro aktivní členy pacientských organizací v roce Součást projektu: Průvodce pro život s rakovinou. 11:55 12:10 V. Reichlová: Transplantace kostní dřeně od A do Z videoprezentace 12:10 12:25 L. Kment: Má plastická a korektivní chirurgie své místo v onkologii? ANO! 12:25 12:35 J. Fricová: Průlomová bolest: definice, možnosti léčby, současná situace 12:35 12:50 L. Tumpachová: Mammologická poradna OK FN Bulovka 12:50 13:05 J. Drexlerová: Mamma HELP centra 13:05 13:20 M. Bereň: Prezentace pacientské organizace Hemojunior 13:20 13:35 M. Čermáková: Prezentace pacientské organizace LYMFOM HELP, o. s. 13:35 13:50 I. Kurcová: Prezentace Liga proti rakovině Praha Společenský večer V rámci kolokvia se v Klášterním pivovaru Strahov (v areálu Strahovského kláštera) uskuteční společenský večer, na který jsou srdečně zváni účastníci se vstupenkou. V pivovarských prostorách bude pro vás od 19:00 hodin připraveno občerstvení formou rautu a možnost prohlídky pivovaru včetně výkladu. Klášterní pivovar Strahov, Strahovské nádvoří 301/10, Praha 1

17 Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů je ohodnocena 20 kredity. Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získají 11 ESMO-MORA bodů kategorie 1. Sesterská a paliativní sekce jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání a účast na nich je ohodnocena 4 kredity. Potvrzení o účasti vám bude vydáno po ukončení sekcí. Organizátor akce We Make Media, s. r. o., Jeseniova 55, Praha 3 tel.: / IČO: / DIČ: CZ

18 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Pořádá 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Záštitu nad kolokviem dále převzaly:

19 Partneři kolokvia a sekcí: Vystavovatelé Mediální partneři

20 Generální partner kolokvia Hlavní partneři kolokvia

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více