Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům"

Transkript

1 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká urologická společnost ČLS JEP Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta UK 3. lékařská fakulta UK Česká asociace sester Třetí anonce 1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: / Diamantový partner: Generální partner:

2 PREZIDENT KOLOKVIA prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslava Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. PhDr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba ČESTNÝ VÝBOR prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA VĚDECKÝ VÝBOR prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

3 Souhrnný program Středa 21. ledna 2015 Sály: Tycho, Kepler 17:00 19:00 ASCO GI Čtvrtek 22. ledna 2015 Lékařská sekce, sál Zenit 08:15 Slavnostní zahájení 08:30 10:30 Karcinom prsu 10:30 11:00 Přestávka s kávou 11:00 13:00 Kolorektální karcinom - Jak dále v léčbě pokročilého onemocnění 13:00 14:30 Oběd 14:30 15:30 Kam kráčí onkologie 21. století? 15:30 16:00 Přestávka s kávou 16:00 17:00 Cílená léčba lymfomů Paralelní program Sesterská sekce, sály: Tycho, Kepler 09:00 Slavnostní zahájení 09:05 09:40 I. blok 09:40 10:00 Přestávka s kávou 10:00 12:00 II. blok 12:00 13:00 Oběd 13:00 15:30 III. blok Schůze necentrových lékařů, sál: Stella 13:30 14:30 Optimální spolupráce komplexních onkologických center a regionálních onkologů v péči o HER2 negativní pacientky s metastatickým karcinomem prsu

4 Pátek 23. ledna 2015 Lékařská sekce, sál Zenit 08:30 10:00 Karcinom prostaty 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Onkogynekologie - Hereditární karcinom prsu a vaječníků 12:00 13:00 Oběd 12:30 13:00 Posterová sekce 13:00 14:55 Karcinom plic 14:55 15:30 Panelová diskuse 15:30 Slavnostní ukončení Paralelní program Paliativní seminář, sály: Tycho, Kepler 08:45 08:55 Zahájení 08:55 10:05 I. blok 10:05 10:35 Přestávka 10:35 12:00 II. blok 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 III. blok Neuroonkologická sekce, sál Leo 14:00 15:30 Program lékařské sekce PragueONCO 2015 Středa 21. ledna :00 19:00 ASCO GI, v závěru diskuse Čtvrtek 22. ledna :15 08:25 Slavnostní zahájení 08:25 08:30 Přestávka 08:30 10:30 Karcinom prsu State of the art - HER2+ breast cancer State of the art - HR+ breast cancer Setkání nejen mladých onkologů s profesory - Optimální léčba karcinomu prsu v roce 2015

5 10:30 11:00 Přestávka s kávou 11:00 13:00 Kolorektální karcinom - Jak dále v léčbě pokročilého onemocnění 13:00 14:30 Oběd Panelová mezioborová diskuse: Can we define an optimal treatment strategy for advanced colorectal cancer? Update in the management of clearly unresectable metastatic colorectal cancer Integrating systemic approach and surgery in the treatment of colorectal cancer with liver (lung) metastases Strukturovaná diskuse podložená kazuistickými sděleními - Interactive case studies 1. Optimal treatment strategy for first-line wild type metastatic CRC patient 2. Locoregional treatment (RFA/IRE) as a part of treatment strategy for metastatic CRC 3. Optimising biomarkers based management beyond RAS 4. Optimising treatment strategy for primary resectable metastatic disease with curative intention 14:30 15:30 Kam kráčí onkologie 21. století? Oncogenes and transduction pathways in oncology Tekuté biopsie Imunoterapie solidních nádorů Řešení defektů po radikálním odstranění kožních melanomů 15:30 16:00 Přestávka s kávou 16:00 17:00 Cílená léčba lymfomů Vyšetřovací program a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů - nová doporučení Nové inhibitory kináz v léčbě lymfomů - ibrutinib, idelalisib Imunoterapie v léčbě lymfomů NHL u dětí

6 Pátek 23. ledna :30 10:00 Karcinom prostaty Úvod do problematiky mezioborové spolupráce v péči o pacienty s karcinomem prostaty Novinky nukleární medicíny v péči o pacienty s karcinomem prostaty Současné výsledky radioterapie pokročilého karcinomu prostaty Současné možnosti léčby karcinomu prostaty po docetaxelu Léčba oligometastatického karcinomu prostaty Kazuistiky pacientů s metastatickým karcinomem prostaty Panelová diskuse k přednáškám a kazuistikám 10:00 10:30 Přestávka s kávou 10:30 12:00 Onkogynekologie - Hereditární karcinom prsu a vaječníků Kazuistiky Testování genetické dispozice ke vzniku zhoubných nádorů v ČR Profylaxe gynekologických zhoubných nádorů Profylaktická mastektomie Specifika léčby BRCA pozitivních žen s karcinomem prsu a ovarií Pohled pacientky - Žít s mutací 12:00 13:00 Oběd 12:30 13:00 Posterová sekce 13:00 15:00 Karcinom plic Nové perspektivy časné diagnostiky bronchogenního karcinomu - Nastal čas pro uplatnění screeningových metod? Pro / Proti Multimodalitní léčba nemetastazujícího NSCLC: Představení projektu NSCLC stadium III observační studie diagnostických a léčených postupů Algoritmus cílené biologické léčby ve všech léčebných liniích: - KRAS in lung cancer - Algoritmus cílené léčby u adenokarcinomů - Možnosti a perspektivy cílené léčby u dlaždicových karcinomů Panelová diskuse

7 15:30 Slavnostní ukončení Paralelní program Středa 21. ledna :00 18:00 Pacientský seminář Čtvrtek 22. ledna :00 15:30 Sesterská sekce 09:00 Slavnostní zahájení 09:05 09:20 Historické aspekty starostlivosti o onkologických pacientov z pohľadu ošetrovateľstva 09:20 09:40 Fascinace švýcarským ošetřovatelstvím 09:40 10:00 Přestávka s kávou Nové možnosti v onkologii 10:00 10:15 Nové možnosti anti HER2 neu léčby 10:15 10:30 Anti EGFR terapie a její nežádoucí účinky v léčbě kolorektálního karcinomu 10:30 10:45 Nové možnosti v léčbě neresekovatelného nebo metastazujícího melanomu s pozitivitou BRAF V :45 11:15 Průvodce onemocněním mukozitidou při onkologické léčbě 11:15 11:45 Sestra a závislost na tabáku 11:45 12:00 Mezinárodní projekt - Možnosti grantů a mezinárodní spolupráce

8 12:00 13:00 Oběd 13:00 13:10 Informace pro pacienty prostřednictvím Onkoportálu 13:10 15:10 Právní problematika v sesterské praxi 15:10 Ukončení Pátek 23. ledna :00 15:30 Neuroonkologická sekce Molecular mechanisms of therapeutic resistance in glioblastoma multiforme Genetické a cytogenetické změny u rekurentního glioblastomu Využití pokročilých MR technik v diagnostice a sledování pacientů s high-grade gliomy Přesměrování acidního stresu v glioblastomech 08:45 14:30 Paliativní seminář 08:55 10:05 I. blok 08:55 09:15 Nejčastější iontové disbalance u pacientů v paliativní péči: příčiny a možnosti léčby 09:15 09:35 Paliativní chirurgické výkony na GITu 09:35 09:55 Neuropatie v souvislosti s onkologickým onemocněním a léčbou a jejich managment, paraneoplastické neurologické syndromy 09:55 10:05 Diskuse 10:05 10:35 Přestávka 10:35 12:00 II. blok 10:35 11:00 Právní aspekty péče, odmítnutí pacienta, reverz 11:00 11:20 Stres a vyhoření českých zdravotníků 11:20 11:40 Psychiatrické aspekty paliativní péče

9 11:40 12:00 Diskuse 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:30 III. blok 13:00 13:20 Historie analgetické léčby 13:20 13:40 Proměny v hodnotovém žebříčku v průběhu onkologického onemocnění 13:40 14:00 ABC léčby opioidy 14:00 14:30 Diskuse a závěr semináře Odborný garant: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Generálním partnerem třetí anonce je společnost Novartis. Kolokvium podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: /

10 Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Pořádají 1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Záštitu nad kolokviem převzaly:

11 Vystavovatelé: Partneři kolokvia:

12 Partneři kolokvia a sekcí:

13 Hlavní partner kolokvia: Mediální partneři:

14 Významní partneři kolokvia Diamantový partner kolokvia: Generální partner kolokvia:

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D

Více