Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky"

Transkript

1 Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN)

2 St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR HER 2 Ki - 67

3 Luminal A Luminal B Subtypy Ca prsu ER a/nebo PgR poz. HER 2 neg Ki 67 nízké (<14%) (Luminal B HER 2 neg) - ER a/nebo PgR poz. - HER 2 neg - Ki 67 - vysoké (Luminal B HER 2 poz.) - ER a/nebo PgR poz. - Jakékoliv Ki 67 - HER 2 + (overexprese nebo amplifikace) Erb-B2 overexprese (HER 2 poz., non luminal) HER 2 overexprese nebo amplifikace ER a PgR neg Basal like Triple nega_ve ER a PgR neg HER 2 neg.

4

5 PredikJvní odhady celkové incidence Karcinom prsu (C50) v roce Při predikcích jsou uvažovány veškeré zhoubné nádory hlášené do databáze NOR. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivos_ (v závorkách). Predikované hodnoty pro rok 2013 Incidence 1 (90% interval spolehlivosj) Stadium I 3279 (2976; 3584) Stadium II 2231 (2038; 2424) Stadium III 1052 (929; 1174) Stadium IV 554 (478; 628) Stadium neznámo z objekjvních důvodů 2 96 (59; 134) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 54 (33; 76) CELKEM 7266 (6513; 8020)

6 Ca prsu I. II. III. IV. nez. je dalším prim. nádorem 8,6 % 8,7 % 8,8 % 9,2 % 13,3 % je dalším Tu kontralat. 5,1 4,0 3,1 4,5 2,8

7 PredikJvní odhady celkové prevalence v roce 2013 výpočet s korekcí dle modelů přeži` Karcinom prsu (C50) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Klinické stadium neznámo 1 CELKEM Predikované hodnoty pro rok 2013 Prevalence (90% interval spolehlivosj) (31 943; ) (28 688; ) 7856 (7710; 8002) 3562 (3464; 3660) 2021 (1947; 2095) (73 752; )

8 Souhrnný odhad počtu pacientů, kteří v roce 2013 pravděpodobně prodělají relaps do diseminovaného stádia nebo progresi onemocnění Karcinom prsu (C50) Klinické stadium základního onemocnění Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV CELKEM Predikované hodnoty pro rok 2013 Diseminované relapsy nebo progrese (90% interval spolehlivosj) 377 (345; 409) 756 (711; 801) 417 (383; 451) 275 (248; 302) 1825 (1687; 1963)

9 Souhrnný odhad počtu pacientů potenciálně léčených v roce 2013 Karcinom prsu C50 Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV Léčená relabující a progredující onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech Stadium I 3245 (2945; 3546) Stadium II 2190 (2001; 2380) 437 (377; 496) 1441 (1332; 1550) Stadium III 1018 (899; 1136) CELKEM 6453 (5845; 7062) 1878 (1709; 2046) 8331 (7554; 9108) Poznámka: podíl pacientů léčených pro_nádorovou terapií v jednotlivých stadiích (dle dat NOR za období ): stadium I 98,9%, stadium II 98,2%, stadium III 96,7%, stadium IV 79,0%.

10 HERCEPTIN (Trastuzumab) [L01XC03] (neo)adjuvance a 1. linie léčby u metastaického onemocnění Varianta výpočtu Klinické stadium I Léčba v (neo)adjuvanci * Klinické stadium II - III Léčba pokročilého onemocnění (kalkulováno jako 13 % HER2 pozijvních: a) primárně metastajckých pacientek, b) diseminovaných relapsů u pacientů z předchozích let) 212 (191; 236) 417 (377; 457) 244 (222; 266) CELKEM 873 (790; 959) U všech stadií uvažujeme 13 % HER2 pozi_vních nádorů.

11 HERCEPTIN (Trastuzumab) [L01XC03] 2. linie léčby Varianta výpočtu Léčba trastuzumabem v 2. linii léčby metastajckého nemocnění CELKEM 84 (70; 101)

12 Časný karcinom prsu Přípravek Hercep_n je indikován u pacientů s HER2 pozi_vním časným karcinomem prsu: po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) a radioterapii (pokud je to relevantní). používá se rovněž v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií s následným podáním přípravku HercepJn v adjuvantní léčbě při lokálně pokročilém onemocnění ( včetně inflamatorního)

13 Jak dlouho HercepJn podávat? 1 rok současný standard 2 roky? ½ roku?

14 Studie s HercepJnem v adjuvantní léčbě : > nemocných HERA (mimo USA) (n=5090) CT ± RT Sledování H q3 týdny x 12 měsíců H q3 týdny x 24 měsíců NSABP- B31 (USA) (n=1960) AC x 4 AC x 4 Paklitaxel q3 týdny x 4 Paklitaxel q3 týdny + H týdně x 52 NCCTG N9831 (US) (n=3046) AC x 4 AC x 4 AC x 4 Paklitaxel týdně x 12 Paklitaxel týdně x 12 H týdně x 52 Paklitaxel týdně x 12 + H týdně x 52 BCIRG 006 (globální) (n=3222) AC x 4 AC x 4 Docetaxel q3 týdny x 4 Docetaxel q3 týdny x 4 + H týdně x 12 H q3 týdny x 13 Docetaxel + karboplajna q3 týdny x 6 + H týdně x 18 H q3 týdny x 11 CT = chemoterapie v různých režimech povolených protokolem studie HERA protokol) RT = radiotherapie; H = Herceptin; AC = doxorubicin + cyklofosfamid

15

16 HercepJn roční léčba DFS 48% redukce příhod (p<0,001) OS 39% redukce příhod (p<0,001)

17 HercepJn Kombinovaná analýza 33% zlepšení OS kardiální bezpečnost žádné nové problémy

18 Závěry studie (více než 4000 žen) riziko smr_ o 39% Hercep_n může být podáván souběžně s chemoterapií sekvenčně Jednoletá adjuvantní léčba HercepJnem poskytuje pacientkám s HER2 pozi_vním časným karcinomem prsu dlouhodobý benefit v oblasj rekurence onemocnění i přeži`.

19 Budoucnost studie HERA (otázka z roku 2012) Srovnání jednoletého x dvouletého adj. podání Hercep_nu Odložené podání Hercep_nu

20 HERA Monoterapie po dobu 1 roku (n=1703) Monoterapie po dobu 2 let (n=1701) Pozorování (n=1698) Cíle porovnání ramen 1 a 3 2 a 3 1 a 2 Výsledky z roku

21 ESMO LBA6_PR;: "Studie HERA: Dvouletá versus jednoletá léčba trastuzumabem po adjuvantní chemoterapii u žen s HER2 poziivním časným karcinomem prsu při mediánu sledování 8 let." A. Goldhirsch a kol.

22 Výsledky ESMO 2012 Porovnání ramen 1 a 2 Medián sledování 8 let Žádný rozdíl v době po kterou ženy žily (DFS) ať dostávaly Hercep_n 1 nebo 2 roky Žádný HercepJn 1 leté podání HercepJnu 2 leté podání HercepJnu DFS OS HR = 0,76 p <0, % redukce rizika rekurence HR = 0,76 p=0, % redukce rizika úmrw 87% žen žije (při 8 let sledování) HR = 1,05, p=0,63 bez rozdílu HR = 1,05, p=0,63 bez rozdílu Kardiální dysfunkce nízká

23

24 PHARE je výzkum zkoumající "srovnatelnost" a jako takový tedy nebyl navržen, aby prokázal převahu. Zahrnuje pouze pacienty z Francie. HERA PHARE Místo Mezinárodní Regionální (Francie) Počet pacientů Rok zahájení Procento pacientů léčených taxanem jako adjuvantní chemoterapií Medián velikosj tumoru při diagnóze 4 cm 2 cm

25 Studie PHARE Nesplnila primární cíl: Neprokázala srovnatelnost přežiw bez nemoci (DFS) Riziko návratu choroby o 28% vyšší u půlročního užívání Hercep_nu opro_ užívání jednoletému OS Riziko úmrw o 47% vyšší u půlročního užívání opro_ užívání jednoletému

26 Jednoroční podávání HercepJnu v adjuvanci je nadále STANDARD

27

28 Kontroly VZP Kontroly referenčních laboratoří Kontroly a ochota zapla_t pouze aplikované množství Východisko Subkutánní podání

29 Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační playorma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ 2.07/2.4.00/

30 Děkuji za pozornost

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrát a rozpouštědlo pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková injekční lahvička TAXOTERE

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184955/2010 a přílohy k sp. zn. sukls222287/2011 a sukls149427/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrad 1mg potahovaná tableta

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více