Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)"

Transkript

1 Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

2 Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb) mulnfunkční inhibitor tyrozinkinázy - malá molekula Bevacizumab (AvasNn) ann VEGFR (vaskulární endoteliální růstový faktor receptor) pronlátka Možnost použi: pouze v KOC (nákladná centrová léčba )

3 Cílená léčba v onkologii palianvní u pokročilých onemocnění ale! jediná výjimka (za_m) adjuvantní léčba u nepokročilého Ca prsu HER2 pozinvního KURATIVNÍ

4 Luminal A Luminal B Subtypy Ca prsu ER a/nebo PgR poz. HER 2 neg Ki 67 nízké (<14%) (Luminal B HER 2 neg) - ER a/nebo PgR poz. - HER 2 neg - Ki 67 - vysoké (Luminal B HER 2 poz.) - ER a/nebo PgR poz. - Jakékoliv Ki 67 - HER 2 + (overexprese nebo amplifikace) Erb-B2 overexprese (HER 2 poz., non luminal) HER 2 overexprese nebo amplifikace ER a PgR neg Basal like Triple neganve ER a PgR neg HER 2 neg.

5 Studie s Hercep^nem v adjuvantní léčbě : > nemocných HERA (mimo USA) (n=5090) CT ± RT Sledování H q3 týdny x 12 měsíců H q3 týdny x 24 měsíců NSABP- B31 (USA) (n=1960) AC x 4 AC x 4 Paklitaxel q3 týdny x 4 Paklitaxel q3 týdny + H týdně x 52 NCCTG N9831 (US) (n=3046) AC x 4 AC x 4 AC x 4 Paklitaxel týdně x 12 Paklitaxel týdně x 12 H týdně x 52 Paklitaxel týdně x 12 + H týdně x 52 BCIRG 006 (globální) (n=3222) AC x 4 AC x 4 Docetaxel q3 týdny x 4 Docetaxel q3 týdny x 4 + H týdně x 12 H q3 týdny x 13 Docetaxel + karbopla^na q3 týdny x 6 + H týdně x 18 H q3 týdny x 11 CT = chemoterapie v různých režimech povolených protokolem studie HERA protokol) RT = radiotherapie; H = Herceptin; AC = doxorubicin + cyklofosfamid

6 Hercep^n roční léčba DFS 48% redukce příhod (p<0,001) OS 39% redukce příhod (p<0,001)

7 Hercep^n Kombinovaná analýza 33% zlepšení OS kardiální bezpečnost žádné nové problémy

8 Závěry studie (více než 4000 žen) riziko smrn o 39% HercepNn může být podáván souběžně s chemoterapií sekvenčně Jednoletá adjuvantní léčba Hercep^nem poskytuje pacientkám s HER2 pozinvním časným karcinomem prsu dlouhodobý benefit v oblas^ rekurence onemocnění i přeži:.

9 Úplnost záznamů v registru Herceptin N = 3226 Všechny pacientky v registru BREAST k se záznamem o léčbě Herceptinem N = 3178 Pacientky s dostatečně vyplněným záznamem léčené v (neo)adjuvanci a/ nebo pro metastatické onemocnění 1) N = 48 Prozatím neúplné záznamy. 1) Dostatečně vyplněný záznam musí mít vyplněné tyto parametry: Ø Založen formulář "Diagnostika" Ø Datum zahájení léčby Herceptinem Ø Současný stav (stav a k němu příslušné datum) 9

10 Léčba Herceptinem N = 3178 Typ léčby Herceptinem N % pacientek 0% 25% 50% 75% 100% Jen adjuvantní léčba ,8 Jen léčba pro pokročilé onemocnění ,6 Neoadjuvance Adjuvance 157 Adjuvance Pokročilé onemocnění 97 Jen neoadjuvantní léčba 69 Neoadjuvance Pokročilé onemocnění 5 Neoadjuvance Adjuvance Pokročilé onemocnění 5 Pokročilé onemocnění Adjuvance 3 4,9 3,1 2,2 0,2 0,2 0,1 Celkem

11 Počet pacientek léčených v různých fázích onemocnění rok zahájení léčby Herceptin adjuvance (N= 2036) Herceptin mbc (N=1178) Herceptin neoadjuvance (N= 236) Rok zahájení léčby: Počty pacientek Počty pacientek Počty pacientek < * 77* 27 * 21* * Jedná se o stav k

12 Prevalence pacientek léčených Herceptinem (Neo)adjuvantní léčba Léčba pro pokročilé onemocnění Počet léčených pacientek /2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/ / / /2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009 7/2009 8/2009 9/ /2009 Datum (měsíc, rok) 11/ /2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/ / / /2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 9/ / / /2011

13 Histologický typ primárního nádoru N = % 80% 2,5 3,2 5,5 2,5 2,2 1,9 4,2 6,5 Duktální Lobulární Smíšený Jiný Podíl pacientů 60% 40% 94,5 90,4 86,2 Neoadjuvance 223 (94,5%) Adjuvance 1692 (90,4%) 6 (2,5%) 78 (4,2%) 1 (0,4%) 42 (2,2%) 6 (2,5%) 59 (3,2%) 20% Pokročilé onemocnění 921 (86,2%) 69 (6,5%) 20 (1,9%) 59 (5,5%) 0% Neoadjuvance Adjuvance Pokročilé onemocnění

14 Typ léčby Herceptinem N = % 80% Monoterapie Kombinovaná léčba* Podíl pacientů 60% 40% 99,6 74,2 89,6 Neoadjuvance 1 (0,4%) Adjuvance 482 (25,8%) 235 (99,6%) 1389 (74,2%) 20% 0% 0,4 25,8 10,4 Neoadjuvance Adjuvance Pokročilé onemocnění Pokročilé onemocnění 111 (10,4%) 960 (89,6%) * Jedná se o kombinaci s chemoterapií a/nebo s hormonální léčbou. Tedy pacientka má záznam o alespoň jedné léčebné epizodě v kombinaci s chemoterapií či hormonoterapií.

15 Důvod ukončení léčby u pacientek s ukončenou léčbou N = 3178 Neoadjuvance Adjuvance Pokročilé onemocnění Důvod ukončení: % pacientek 0% 25% 50% 75% 100% % pacientek % pacientek 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Řádné dokončení 91,2 83,2 15,3 Progrese onemocnění 1,0 3,3 64,2 Nežádoucí účinek léčby 0,5 6,4 4,6 Odmítnutí pacientkou 2,5 4,6 Ztracena ze sledování 0,5 0,6 1,1 Zhoršení stavu bez progrese 0,2 1,0 Úmrtí 0,2 0,6 Jiný 4,7 2,9 6,8 Neznámo 2,1 0,6 1,7

16 Délka léčby Herceptinem u pacientek s ukončenou léčbou Délka léčby (měsíce) 10% percentil Medián 90% percentil Indikace N Průměr Medián 10% 90% Neoadjuvance 184 3,1 2,8 1,8 4,8 Adjuvance ,9 11,7 7,2 12,5 Pokročilé onemocnění ,6 10,4 2,5 28, Délka léčby (měsíce)

17 Výskyt nežádoucích účinků N = % 80% Ano Ne Podíl pacientů 60% 40% 98,7 93,9 85,9 Neoadjuvance 3 (1,3%) 233 (98,7%) Adjuvance 115 (6,1%) 1756 (93,9%) 20% 0% 1,3 6,1 14,1 Neoadjuvance Adjuvance Pokročilé onemocnění Pokročilé onemocnění 151 (14,1%) 920 (85,9%) Ve většině případů se jednalo o kardiotoxicitu.

18 Celkové přežití od data zahájení adjuvantní léčby Herceptinem 1,0 0,8 Medián OS (95% IS) Celkové přežití nedosažen Podíl žijících pacientek 0,6 0,4 0,2 0, Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 99,0 (98,5; 99,5) 2leté přežití 96,1 (95,0; 97,2) 3leté přežití 93,8 (92,2; 95,3) Přežití pacientek bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

19 Přežití bez známek progrese od zahájení adjuvantní léčby Herceptinem 1,0 0,8 Medián PFS (95% IS) PFS nedosažen Podíl pacientek bez známek progrese 0,6 Přežití bez známek progrese % pacientek (95% IS) 0,4 0,2 0, leté přežití 96,0 (95,0; 97,0) 2leté přežití 92,2 (90,7; 93,7) 3leté přežití 90,0 (88,1; 91,8) U pacientek byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

20 Celkové přežití od data zahájení léčby Herceptinem pro pokročilé onemocnění 1,0 0,8 Medián OS (95% IS) Celkové přežití 36,1 měsíce (32,6; 39,6) Podíl žijících pacientek 0,6 0,4 0,2 0, Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 83,8 (81,4; 86,1) 3leté přežití 50,6 (46,9; 54,3) 5leté přežití 30,9 (26,7; 35,1) Přežití pacientek bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

21 Přežití bez známek progrese od zahájení léčby Herceptinem pro pokročilé onemocnění 1,0 Podíl pacientek bez známek progrese 0,8 Medián PFS (95% IS) PFS 16,5 měsíce (14,5; 18,5) 0,6 PFS (%, 95% IS) 0,4 1leté přežití 60,4 (57,3; 63,5) 3leté přežití 29,6 (26,3; 32,9) 5leté přežití 20,2 (16,9; 23,5) 0,2 0, U pacientek byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

22 Predikce na rok 2013

23 Prediktivní odhady na rok 2013: Karcinom prsu (C50) Karcinom prsu (C50) Predikované hodnoty pro rok 2013 Incidence (90% interval spolehlivosti) Stadium I 3279 (2976; 3584) Stadium II 2231 (2038; 2424) Stadium III 1052 (929; 1174) Stadium IV 554 (478; 628) Stadium neznámo z objektivních důvodů 96 (59; 134) Stadium neznámo bez udání důvodu 54 (33; 76) CELKEM 7266 (6513; 8020) Karcinom prsu (C50) Predikované hodnoty pro rok 2013 Prevalence (90% interval spolehlivosti) Stadium I (31 943; ) Stadium II (28 688; ) Stadium III 7856 (7710; 8002) Stadium IV 3562 (3464; 3660) Klinické stadium neznámo 2021 (1947; 2095) CELKEM (73 752; ) Karcinom prsu (C50) CELKEM Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I III) Stadium I 3245 (2945; 3546) Stadium II 2190 (2001; 2380) Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu IV Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV Léčená relabující a progredující onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech 437 (377; 496) 1441 (1332; 1550) Stadium III 1018 (899; 1136) 6453 (5845; 7062) 1878 (1709; 2046) 8331 (7554; 9108)

24 Prediktivní odhady na rok 2013: Herceptin (Trastuzumab) [L01XC03] 1) (neo)adjuvance a 1. linie léčby u metastatického onemocnění Varianta výpočtu Klinické stadium I Léčba v (neo)adjuvanci Klinické stadium II - III Léčba pokročilého onemocnění (kalkulováno jako 13 % HER2 pozitivních: a) primárně metastatických pacientek, b) diseminovaných relapsů u pacientů z předchozích let) 212 (191; 236) 417 (377; 457) 244 (222; 266) CELKEM 873 (790; 959) 2) 2. linie léčby metastatického onemocnění Varianta výpočtu Léčba trastuzumabem v 2. linii léčby metastatického nemocnění CELKEM 84 (70; 101)

25 Počty pacientek Všechny pacientky se založeným záznamem o léčbě Avastinem. N = 95 N = 4 N = 91 Prozatím neúplné záznamy. Pacientky s dostatečně vyplněným záznamem 1) 1) Dostatečně vyplněný záznam musí mít vyplněné tyto parametry: Ø Datum diagnózy a stádium v době diagnózy Ø Datum zahájení léčby Avastinem Ø Linie léčby pokročilého onemocnění, ve které je poprvé podáván Avastin Ø Současný stav (stav a k němu příslušné datum) 25

26 Linie léčby Avastinem a lokalizace metastáz N = 91 4,4% Linie léčby 4,4% Lokalizace metastáz v době zahájení léčby Lokalizace 1) Počet % pacientek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18,7% Kosti 36 Játra 34 39,6 37,4 72,5% Plíce 29 31,9 Uzliny 19 20,9 1. linie léčby (N = 66) 2. linie léčby (N = 17) 3. linie léčby (N = 4) Další linie léčby (N = 4) Mozek 1 Jiná 20 1,1 22,0 1) Každá pacientka může mít metastázy ve více lokalizacích. 26

27 Stav léčby Avastinem důvod ukončení léčby Stav léčby Avastinem Důvody ukončení léčby Avastinem N = 91 N % 80,2% Progrese onemocnění 57 78,1% 19,8% Neschválení úhrady pojišťovnou 3 4,1% Řádné dokončení léčebného úseku 3 4,1 % Zhoršení stavu bez progrese 2 2,7 % Pacientky s probíhající léčbou Pacientky s ukončenou léčbou N = 18 N = 73 Smrt pacientky 1 1,4 % Nežádoucí účinek léčby 1 1,4 % Odmítnutí pacientkou 1 1,4 % Jiné 5 6,8 % Celkem ,0% 27

28 Nejlepší dosažená odpověď při léčbě Avastinem Léčebná odpověď u všech pacientek Léčebná odpověď pouze u pacientek s ukončenou léčbou N = 91 N = 73 13,2% 5,5% 14,3% 16,4% 1,4% 17,8% 30,8% 24,7% 36,3% 39,7% CR N = 13 PR N = 28 SD N = 33 PD N = 12 Neznámo/ Neuvedeno N = 5 CR N = 13 PR N = 18 SD N = 29 PD N = 12 Neznámo/ Neuvedeno N = 1 28

29 Celkové přežití od data zahájení léčby Avastinem 1,0 0,8 Celkové přežití Počet pacientek 91 Medián OS (95% IS) nedosažen Podíl žijících pacientů 0,6 0,4 0,2 Celkové přežití (%, 95% IS) 3měsíční přežití 95,5 (91,1; 99,8) 6měsíční přežití 86,9 (79,7; 94,2) 1leté přežití 67,6 (57,0; 78,2) 0, Přežití pacientek bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce) 29

30 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Avastinem 1,0 PFS Podíl pacientů bez známek progrese 0,8 Počet pacientek 91 Medián PFS (95% IS) 8,5 měsíců (7,4; 9,5) 0,6 0,4 0,2 3měsíční přežití bez progrese onemocnění 6měsíční přežití bez progrese onemocnění PFS (%, 95% IS) 80,2 (71,8; 88,7) 65,7 (55,6; 75,9) 0, Čas (měsíce) 1leté přežití bez progrese onemocnění 38,9 (28,1; 49,6) U pacientek byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. 30

31

32

33

34

35 Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Příklad monitoringu konkrétní modality protinádorové léčby v TN cílená léčba solidních nádorů /Data NOR ČR a data TN/ Prezentace zpracovává oblast solidních nádorů dospělých, především za období 1/2004 6/2012. Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

36 Podíl žijících pacientek Přežití od data zahájení léčby Herceptinem (metastatický karcinom prsu) Thomayerova nemocnice vykazuje nadprůměrné výsledky přežití. 1,0 Celkové přeži- 1,0 Přeži- bez známek progrese 0,8 Registr ČOS TN (N=48) 0,8 Registr ČOS TN (N=48) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1126) 0,6 Registr ČOS ČR 1) (N=1126) Podíl pacientek bez známek progrese 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Čas (měsíce) 0, Čas (měsíce) Registr ČOS TN (N=48) Registr ČOS ČR 1) (N=1126) Registr ČOS TN (N=48) Registr ČOS ČR 1) (N=1126) Medián OS (95% IS) 46,7 měsíce (19,5; 73,9) 36,1 měsíce (32,8; 39,4) Medián PFS (95% IS) 15,8 měsíce (13,7; 17,9) 14,3 měsíce (4,9; 23,7) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přeži: 82,9 (72,1; 93,7) 83,9 (81,6; 86,2) 2leté přeži: 58,5 (43,6; 73,4) 63,8 (60,5; 67,0) (%, 95% IS) Registr ČOS TN Registr ČOS ČR 1) 1leté přeži: 59,2 (56,1; 62,2) 56,0 (41,9; 70,1) 2leté přeži: 38,0 (34,8; 41,3) 37,9 (23,9; 52,0) 1) Všechna centra ČR vyjma Thomayerovy nemocnice.

37 Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační plavorma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ.1.07/2.4.00/

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika

Více

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY TESTIKULÁRNÍ NÁDORY Základní charakteristika onemocnění Nádory varlat jsou vzácné nádory vyskytující se především u mladších mužů. Plná polovina případů je diagnostikována v poměrně úzkém věkovém rozmezí

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrát a rozpouštědlo pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna jednodávková injekční lahvička TAXOTERE

Více