11- Vývoj a rozmnožování rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11- Vývoj a rozmnožování rostlin"

Transkript

1 11- Vývoj a rozmnožování rostlin proces zvyšování počtu jedinců zachování existence druhu expanze do okolního prostoru Rozmnožování nepohlavní vznik z vegetativních částí rostliny rychlejší vývoj jedince než ze semene, zachování vlastností druhu Rozmnožování pohlavní dědičnost a evoluce druhu, adaptace na měnící se prostředí Nejvýhodnější - kombinace Kompetice horizontální a vertikální

2 Rozmnožování nepohlavní vegetativní sporami partenogeneze regenerace - zvyšuje se počet jedinců daného druhu prostřednictvím oddělováním životaschopných částí rostlin klon potomstvo vzniklé vegetativním způsobem z jediného individua 1) dělení jednobuněčné organismy (bakterie, sinice, řasy) mateřské individuum zaniká (binární dělení) 2) fragmentace vícebuněčné organismy roztržení stélky, trsů mechů a trav, výhonky podběl, jahodník - šlahouny, větvičky- vrba křehká

3 3) vícebuněčná rozmnožovací tělíska morfologické útvary nepravá viviparie - některé zavlečené rostliny pouze vegetativně - roznášení živočichy, vodními ptáky vegetativní diaspory fragmentace cibulky, pacibulky rozmnožovací pupeny

4 jatrovky, lišejníky Porostnice mnohotvárná vegetativní množení i množení semeny orobinec (Typha) lipnice cibulkonosná (Poa bulbosa)

5 Vegetativní rozmnožování - řízkování (stonkové i kořenové řízky), hřížení, roubování, očkování, klonování in vitro - brambory, ovocné stromy, cukrová třtina, česnek, banánovník, chmel, některé květiny - výhody geneticky identičtí jedinci, rostliny dorůstají rychle, není období klidu - nevýhody nevznikají nové kombinace vlastností, choroby roub podnož

6 ex - planta Rostlinné explantáty využití - rozmnožování, ozdravování, udržování genofondu

7 Rozmnožování rostlin Rozmnožování nepohlavní vegetativní sporami partenogeneze Rozmnožování pohlavní

8 Sporami tj. nepohlavními výtrusy - bezcévné rostliny, mechorosty, cévnaté výtrusné rostliny (kapraďorosty) - spory tvoří se ve/na sporangiu - sporofyt - podle způsobu vzniku diploidní mitospory haploidní meiospory - podle místa diferenciace: - exospory konidiospory vznik pučením na mateřském jedinci (houby) - endospory sporangiospory vznik uvnitř výtrusnice (sporangia) (mechorosty, kapraďorosty) bezcévné rostliny jednobuněčné sporangium mitospory mechorosty, cévnaté výtrusné mnohobuněčné sporangium meiospory haploidní generace (gametofyt) semenné rostliny samčí sporangia (prašná pouzdra) haploidní mikrospory; samičí sporangia (vajíčka) haploidní megaspory

9 Rozmnožování rostlin Rozmnožování nepohlavní vegetativní sporami partenogeneze Parthenos řecky panna Nový jedinec vzniká pouze z mateřského organismu 1. embryo vznikne z neoplozené samičí gamety haploidní jedinec (trubci včel) - neschopnost rozmnožování, zakrslost 2. embryo vzniká z anomální diploidní samičí gamety (mšice) 3. embryo vznikne z některé somatické buňky zárodečného vaku běžné u rostlin z některé buňky zárodečného vaku

10 Rozmnožování rostlin Rozmnožování nepohlavní vegetativní sporami Rozmnožování pohlavní živočichové gonochoristé rostliny většinou hermafroditi, ale brání se autogamii

11 Pohlavní rozmnožování živočichů (nahoře) a rostlin (dole) 2n 1n

12 Rodozměna - střídání generací generace pohlavní GAMETOFYT generace nepohlavní SPOROFYT GAMETOFYT haploidní stélka tvoří gametangia, ve kterých se diferencují gamety samičí gameta v gametangiu vaječná buňka (oosféra) pohyblivé samčí gamety spermatozoidy; nepohyblivé - spermatické buňky fúzí vzniká zygota SPOROFYT diploidní generace vzniká ze zygoty -z fylogenetického hlediska - gametofyt stejně velký jako sporofyt nebo i větší existovaly odděleně a nezávisle v průběhu fylogeneze dochází k redukci gametofytu ve prospěch sporofytu

13

14 Porovnání objemu sporofytu a gametofytu u řas anizomorfní rodozměna izomorfní rodozměna

15 pelatky Střídání sporofytu a gametofytu u mechorostů Haploidní gametofyt převládá nad diploidním sporofytem zárodečníky gametofyt - prvoklíček, lodyžka s lístky nesoucí gametangia sporofyt štět s tobolkou

16 kanálek vaječná buňka štět s tobolkou (sporofyt) archegonium (zárodečník) antheridium (pelatka)

17 Střídání sporofytu a gametofytu u mechorostů 1n 2n 2n 1n 1n 1n 2n 2n 1n sporogeneze gametogeneze

18 Střídání sporofytu a gametofytu u kapraďorostů Diploidní sporofyt převládá nad haploidním gametofytem žijí samostatně mladý sporofyt vyživovaný gametofytem

19 sporangia u kapradin výtrusnicové kupky chráněné ostěrou

20 Střídání sporofytu a gametofytu u kapraďorostů 2n 2n 2n 1n 2n 1n 1n sporogeneze gametogeneze

21 Střídání sporofytu a gametofytu u kvetoucích rostlin sporofyt převažuje, představuje celou rostlinu gametofyt je drobný a zcela odkázán na sporofyt oplození oproštěno od vodního prostředí proces opylení samičí výtrusnice megasporangium - vajíčka samčí výtrusnice mikrosporangium prašná pouzdra

22 Semenné rostliny (Spermatophyta) nahosemenné cykasy, jinany, jehličnany, lianovce semena leží volně na plodolistu, netvoří plody Pohlavní orgány nahosemenných rostlin

23 Cykas japonský Jinan dvoulaločnatý Tis červený - míšek

24 Jehličnany - borovice samčí samičí

25 Semenné rostliny krytosemenné

26 Uspořádání květu krytosemenných rostlin kukuřice (Zea mays) vlčí bob(lupinus sp.) Listy 4 řady - fertilní i sterilní (květní obal), zkrácená internodia Květy - oboupohlavné, jednopohlavné Sagittaria lancifolia Helianthus annuus Rostliny - jednodomé (kukuřice, bříza, dub), dvoudomé (topol, javor jasanolistý, knotovka), mnohomanželné (jasan ztepilý, jasan babyka)

27 Samčí a samičí květy ořešáku královského (Juglans regia): Samčí a samičí květy lísky obecné (Corylus avellana): botanika.wendys.cz

28 Střídání sporofytu a gametofytu u kvetoucích rostlin 2n mikrosporofyl 2n megasporofyl 2n 1n 1n 1n 2n sporogeneze gametogeneze

29 MIKROSPOROGENEZE 2n n Homologie samčích a samičích orgánů krytosemenných rostlin

30 Andreceum (androeceum) soubor tyčinek v květu Obecná morfologie tyčinek a příklady uspořádání v květech prašná pouzdra prašný váček A - čtyřmocné tyčinky B dvoubratré tyčinky C trojbratré tyčinky D synandrium nahosemenné rostliny šupinovité, ploché, větší počet prašných pouzder útvar homologický sporangiu mikrosporangium prašné váčky

31 Fylogenetický vývoj samčích orgánů kvetoucích rostlin (vlevo archaické typy, zcela vpravo tyčinka současných květů) Vývin z listového útvaru nesoucího výtrusnice typu mikrosporangií Tyčinka homologická sporofylu

32 Mikrosporogeneze Příčný řez mladým prašníkem lilie sporogenní pletivo

33 Mikrosporogeneze proces ve kterém vznikají mikrospory ze sporogenních buněk archespor sporogenní buňky (mitosa) mikrosporocyty (mateřské buňky mikrospor PMC) (meiosa) tetráda samčích spor tetrády, diády..

34 velikost pylových zrn μm exina -primitivnější čeledi větší zrna Obal pylového zrna (sporoderma) intina -proteiny, glycidy,lipidy, enzymy, vitaminy, pigmenty - exina pektocelulosový obal, kutin, sporopoleniny

35 vzdušné vaky

36

37 MIKROGAMETOGENEZE Homologie samčích a samičích orgánů krytosemenných rostlin

38 Mikrogametogeneze vývoj samčích pohlavních buněk v pylové láčce dvoubuněčné pylové zrno (většina krytosemenných r.) v pylovém zrnu - trojbuněčné pylové zrno (vývojově pokročilejší taxony) spermatické buňky jsou uvnitř vegetativní buňky jejich pohyb zajišťuje pohyb cytoplasmy vegetativní (láčkové) buňky samčí gametofyt krytosemenných rostlin

39 Vývoj mikrospory ve zralé pylové zrno vj vegetativní jádro vb vegetativní buňka gj generativní jádro gb generativní buňka sb spermatická buňka pl pylová láčka

40 Vlevo nahoře nákres pylového zrna větrosnubné rostliny se vzdušnými vaky (vz) a hmyzosnubné rostliny s trny. Dole pylová láčka. Vpravo klíčení pylu v kultuře in vitro

41 MEGASPOROGENEZE Homologie samčích a samičích orgánů krytosemenných rostlin

42 Gyneceum (gynaeceum) Gyneceum je soubor plodolistů v květu větší počet jednoplodolistových pestíků (apokarpní gyneceum) nebo jeden pestík srostlý z více plodolistů (cenokarpní gyneceum) Schema samičích pohlavních orgánů krytosemenných rostlin

43 Vznik pestíku z plodolistů listového původu megasporofylů nahosemenných předků Purves et al., Life: The Science of Biology, 4th Edition, by Sinauer Associates

44 apokarpní cenokarpní Evoluční vývoj gyneacea

45 apokarpní cenokarpní

46 Uspořádání semeníku v květu

47 Vajíčko (ovulum) = megasporangium vyvíjí se z dělivého pletiva plodolistu (placenty) základ nucellus na bázi vaječné obaly integumenty obalují nucellus vrcholu zůstává otvor klový prorůstá tudy pylová láčka na nucellus Poloha vajíčka na plodolistu krytosemenné rostliny Zleva doprava: vajíčko přímé (evolučně původní typ), obrácené a příčné 1 chaláza, 2 otvor klový, 3 vaječné poutko

48 MEGAGAMETOGENEZE Homologie samčích a samičích orgánů krytosemenných rostlin

49 integumenty nucellus megasporocyt mikropyle funiculus MEGASPOROGENEZE 1. archesporní buňka nucellu se tangenciálně dělí 2. vzniká mateřská buňka megaspor (megasporocyt)

50 Vývoj zárodečného vaku krytosemenných rostlin (dva hlavní typy) Megasporogeneze a megagametogeneze mateřská buňka megaspor megaspory dvoujaderný zárodečný vak samičí gametofyt zralý zárodečný vak

51 Koning, Ross E Pollen and Embryo Sac. Plant Physiology Information Website.

52

53

54 Opylení a oplození u rostlin Vlevo povrch blizny na němž se zachycují pylová zrna Vpravo pylové láčky prorůstající čnělkou blizny

55

56 Přenos pylu na bliznu Opylení 1) samosprašnost - autogamie méně častá 2) cizosprašnost alogamie entomogamie asi 80% rostlin, krytosemenné rostliny, opylovači - blanokřídlí (včely), dvoukřídlí, motýli, méně brouci; barevné vonné květy, nektárium anemogamie vzdušné proudy, větší počet květů, velké množství pylu, zmenšení květů, laločnatá, pérovitá blizna, nahloučená květenství, často jednopohlavé květy, exina hladká, menší pravděpodobnost opylení

57 Entomogamie Ornitogamie Chiropterogamie Jinými savci Evropa 100 % Asie 80 % 19,4 % 0,6 % - Afrika 76 % 23,5 % 0,5 % - Austrálie 71 % 28,2 % 0,4 % 0,4 % Sev. Amerika 99,5 % 0,5 % - - Střední Amerika 73,5 % 26,0 % 0,5 % - Jižní Amerika 58 % 41,5 % 0,5 % - Opylovači nacházejí fertilní části květu na základě polarizovaného světla Eustomia russellianum Anemone coronaria Lavatera clementii Rosea Curr Biol. Jun 16, 2014; 24(12):

58 Méně běžné způsoby opylení ornitogamie kolibříci, papoušci chiropterogamie kaloni, noční kvetení hydrogamie květy na hladině vačnatci, měkkýši, plazi botanika.wendys.cz nektária = medníky uvnitř květů mimo květy řapíky glukóza, fruktóza, aminokyseliny význam: opylovači mutualistický hmyz u nás nemá nektária jen 10% rostlin

59 autogamie opylení vlastním pylem (hrách, rajče) samosprašnost ze stejného nebo jiného květu téhož jedince kleistogamie ještě před otevřením květu (např. pšenice, pozdní květy - šťavel kyselý, violka vonná) allogamie z jiného jedince cizosprašnost většina semenných rostlin (kukuřice, žito, líska) inkompatibilita zabránění určité rodičovské kombinaci, zabránění autogamie pyl a blizna, prorůstání láčkou autoinkompatibilita neschopnost opylení vlastním pylem, ale funkční samčí a samičí gametofyt, nejběžnější samčí sterilita rostlina nevytváří funkční pyl morfologické změny orgánů, tyčinková, pylová Různočnělečnost

60 Mechanismy bránící samoopylení RŮZNOČNĚLEČNOST DALŠÍ MECHANISMY dvoudomé rostliny (rostliny samčí a samičí) dozrávání tyčinek a pestíků v různou dobu uměle při šlechtění odstraňování tyčinek AUTOINKOMPATIBILITA = neslučitelnost - geny tzv. S-lokusy - alela genu S blizny nesmí být shodná s alelou genu S pylového zrna biochemický blok - produkce RNas bliznou degradace RNA v láčce, akvaporiny,

61 Mezidruhové a mezirodové křížení Titicale - žitovec josta

62 Opylení a (dvojité) oplození Dvojité oplození dvě samčí gamety splývají 1) s vaječnou buňkou, 2) s centrální buňkou zárodečného vaku blizny suché, vlhké prorůstání čnělkou plné (douděložné rostliny), duté (jednoděložné) rychlost růstu láčky 0,5 3 mm/h blizny období receptivity - signalizace ionty vápníku produkované vaječnou buňkou zabránění polyspermie budování buněčné stěny

63 Pylová láčka Pylová láčka Arabidopsis thaliana (vlevo) Pylové láčky se zářícími spermatickými buńkami, lilie (vpravo dole) (Foto E. Lord, Scott F. Gilbert Developmental Biology, 2010 a Katarzyna Šolcová ÚEB AV ČR)

64 Stavba vajíčka krytosemenných rostlin a jeho přeměna v semeno zásobní látky endosperm (trávy, obiloviny), perisperm (řepa), děložní listy (luskoviny) klíčení kořínek (radikula), prodlužuje se hypokotyl, děložní listy (kotyledony), vrcholový pupen

65 Vývoj embrya suspenzor děložní listy - protoderm - prokambium - základní meristém Yadegari et al., Plant Cell 6: , 1994 embryogeneze trvá různě dlouho dnů pšenice, bavlník

66 Vývoj embrya a mladého semene krytosemenných rostlin

67 -Klíčivost semen 2-15 let -Podmínky pro klíčení teplota, vzduch, voda - voda absorpce 50-60%, klubíčka cukrovky až 130% - teplota C - světlo např. tabák, salát; tma např. tykev -Klíčivost individuální lotos let; po vysemenění ihned ztrácejí klíčivost vrby, topoly, devětsily, koniklece -pravá viviparie klíčí již na mateřské rostlině (např. mangrovy)

68 Klíčení semen (germinace) Ovlivněno interakcí mezi semenem a prostředím, některá semena vyklíčí až v dalším roce (rezerva pro nepříznivé podmínky) Podmínky: teplota, voda, světlo, kyslík Stratifikace posklizňové dozrávání semen, např. požadavek chladu (5 C) pro porušení dormance Teplotní maximum pro klíčení C Některé rostliny vyžadují světlo, např. salát Imbibice rehydratace semen (obsah vody v suchých semenech 5-20%), objem semen se zvyšuje několikanásobně Radikula primární kořínek vyrůstá jako první- okamžitý příjem vody Skarifikace porušení odolného osemení vnějšími podmínkami nebo trávícími šťávami frugivorních živočichů prostup vody a kyslíku, klíčivost až několik tisíců let

69 Zásobní látky endosperm, děložní listy Jednoděložné rostliny k využití endospermu je potřeba kyseliny giberelové signál potřebný pro štěpení škrobu na jednoduché cukry Nadzemní část vlivem působení světla diferenciace chloroplastů (potmě se chloroplasty nevytvářejí)

70 radikula hlavní kořínek; plumula epikotyl hypogeické dělohy funkce haustoria

71 Růst rostlina roste dělením buněk po celý svůj život: 1. Embryonální fáze malé tenkostěnné buňky, velká jádra, bez vakuol, rychlé dělení 2. Prodlužovací fáze buňky se prodlužují do délky, tenká buň. stěna, začínají vakuoly, není diferenciace 3. Diferenciační fáze buňky se již nezvětšují, vznik specializovaných buněk a pletiv typy růstu: pravý buňka se zvětšuje přírůstkem cytoplasmy a organel nepravý zvýšení objemu vody ve vakuolách prodlužovací růst stonku a kořenů, kořenové vlášení růst zajištěn dělivými pletivy meristémy apikální, interkalární, laterální, regenerační

72 Vývoj rostlinného organismu ontogeneze 1. Embryonální fáze embryo se vyvíjí v mateřském sporofytu (zygota dozrání semene) 2. Vegetativní fáze (trofická) samostatná existence sporofytu růst a vývoj orgánů (klíčení semene tvorba vegetativních orgánů) 3. Generativní fáze (reprodukční, rozmnožovací) tvorba sporofylů, vznik gametofytu a základ nového sporofytu (embryí) 4. Fáze senescence (klidová, odpočinková) - převládají katabolické procesy, smrt (jednoleté rostliny) nebo klid (víceleté rostliny, zásobní orgány)

73 Přechod z vegetativní do generativní fáze Vegetativní a reprodukční orgány jsou odvozeny z apikálního meristému prýtu založeného již v embryonální fázi univerzální buňky Reprodukční schopnost závisí na správném načasování kvetení a distribuci asimilátů do jednotlivých semen Indukce kvetení předpokládá se signál z listů do vrcholu prýtu, transport floémem fytohormony, mrna Fotoperioda délka dne závisí na zeměpisné šířce Krátkodenní kvetou za krátkého dne (např. kukuřice, rýže konopí, sója..) - Dlouhodenní (ředkvička, salát, pšenice, žito, ječmen..) - Neutrální přechod nezávisí na délce dne rostliny z extrémních podmínek, např. kukuřice, slunečnice, tabák, brambor Někdy jen fakultativně krátkodenní/dlouhodenní Kritická délka dne

74 Juvenilita - Především u semenáčků stromů rostliny nepřejdou do generativní fáze, i když jsou jinak splněny všechny podmínky musí nejdříve získat schopnost na vnější a vnitřní signály reagovat regulace např. gen EARLY PHASE CHANGE (EPC) u kukuřice Dormance klidové období nutné pro překonání nepříznivých podmínek, zvýšení inhibičních látek (např. kys. abscisová) Doba trvání ontogeneze: různá - druhově specifická: nahosemenné rostliny vytrvalé rostliny s dlouhou juvenilní fází, semena tvoří opakovaně po desetiletí krytosemenné rostliny monokarpické x polykarpické (jednoleté, dvouleté, víceleté)

75 Regulace ontogeneze: vnitřní faktory: regulovaná exprese genů např. EMF (embryonic flowering), TFL (terminal flower), LEAFY, AP1, AP3, AG fytohormony auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová, etylén a další Inhibitory kvetení u některých rostlin v listech, stoncích, kořenech význam správného načasování kvetení pro optimální produkci potomstva Pohyblivý protein FT (exprese v listech) putuje vodivými pletivy z listů do vrcholů tam vyvolává kvetení v závislosti na délce dne

76 vnější faktory: teplota teplotní optimum pro reakce dormance pupenů nízké teploty, kvetení, klíčení semen jarovizace (vernalizace) rostlina vykvete až poté co projde obdobím nízké teploty (0-15 C) světlo fotoperioda soumrak a svítání, informace o ročním období kritická délka dne - krátkodenní, dlouhodenní rostliny fytochtomy (660 nm), kryptochromy (730 nm)

77 Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin Auxiny regulace růstu a reakce na vnější podněty polarita a koordinovaný růstu rostliny vzniká v růstovém vrcholu transport do kořenů IAA - kyselina indol-3-octová - přenos proteinovými komplexy (PIN) polární transport - apikální dominance gradient auxinů ve stonku větvení - stimulace tvorby laterálních kořenů - reguluje směr růstu - prodlužování - reakce na vnější podmínky fototropismus, gravitropismus, hydrotropismus, tigmotropismus

78 Cytokininy - deriváty adeninu - poprvé popsány v endospermu kukuřice (Zea mays) zeatin - syntetizují se převážně v kořenech - ve vrcholech podpora buněčného dělení kmenových buněk - inhibice apikální dominance - stimulace tvorby kořenů - stimulace sekundárního tloustnutí - stimulace fotosyntézy - oddálení senescence Antagonismus auxiny - cytokininy

79 Další fytohormony Gibereliny funkce při prodlužování buněk i jejich dělení, porušení dormance, štěpení škrobu v semenech při klíčení, spolu s auxiny tvorba plodů, odolnost k chladu Kyselina abscisová (ABA) hormon vodního provozu rostliny (uzavírá průduchy), regulace embryogeneze, potlačuje buněčné dělení, přechod rostlin do zimního spánku, opad listů, zabraňuje předčasnému rašení pupenů, regulace syntézy obranných látek proti patogenům giberelin kyselina abscisová

80 Brasinosteroidy steroidní hormony rostlin růst a vývoj, obrana proti stresům (zasolení, nepříznivé teploty), hospodaření s vodou Etylén plynný hormon, zrání plodů, opad listů, apoptóza, obrana rostlin Kyselina salicylová obrana proti stresům Kyselina jasmonová - obrana proti stresům

81 Signalizace u rostlin

82 Rostlinné biotechnologie Selekce kukuřice v neolitu Transgenní rostliny vnesení cizího genu - bavlník, kukuřice, brambory - Bt toxin z Bacillus thuringiensis hubení hmyzích škůdců - bavlník, kukuřice, sója, cukrová třtina, pšenice - tolerance vůči herbicidům - zlatá rýže geny z narcisu vitamin A kukuřice teosinte GM plodiny záchrana nebo nebezpečí? Biolistické vnášení genů genovou pistolí

83 Protoplasty a jejich fúzování

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Otázka 22 Rozmnožování rostlin Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí

Více

Vladimír Vinter

Vladimír Vinter Přehled vývojových cyklů cévnatých rostlin U nejstarších psilofytních rostlin se gametofyt pravděpodobně morfologicky neodlišoval od sporofytu. Rozdíl byl pouze v počtu chromozomů a také v tom, že na gametofytu

Více

6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukce je způsobem zachování druhu v prostoru a čase Zvětšení počtu jedinců rozmnožení dosahují rostliny různými způsoby vegetativní: na procesu množení se podílí přímo tělo

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. rostlina jednoletá rostlina

Více

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26)

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26) BOTANIKA - 1.ročník Krytosemenné rostliny (26) SEMENNÉ ROSTLINY opakování! Snaha o přežití období s nedostatkem vody v suchozemském prostředí vedla ke vzniku ochranných mechanismů a struktur: a) Proces

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách Fáze růstu na buněčné úrovni: zárodečná (embryonální) dělení buněk meristematických pletiv prodlužovací

Více

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové Otázka: Růst a vývin rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Verunka kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové FÁZE RŮSTU lze

Více

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Ročník 1. Datum tvorby

Více

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů. "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Pohlavní rozmnožování Gametogeneze u rostlin a živočichů. 2/65 Pohlavní rozmnožování obecně zajišťuje variabilitu druhu

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí.

Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Reprodukce I Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila nebo byla oddělena od mateřského jedince nebo která vznikla rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Němec,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Oplození "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození 1/66 Oplození = splynutí samčí pohlavní buňky s pohlavní buňkou samičí, při čemž vzniká diploidní zygota středa,

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

Vladimír Vinter

Vladimír Vinter Embryo (zárodek) Vývoj embrya (embryogeneze) trvá různě dlouhou dobu (např. u pšenice 20-25 dnů). U některých rostlin jsou embrya zcela nediferencovaná, např. u orchidejí. Zygota je výrazně polární buňka

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová ÚVOD MECHOROSTY Ivana Lipnerová ÚVOD - ORGANIZACE pokyny v informačním e-mailu zápočet max 2 absence protokoly morfologický herbář do 31. 5. 2013! http://www.botanickafotogalerie.cz/ zásady bezpečné práce

Více

Regulace růstu a vývoje

Regulace růstu a vývoje Regulace růstu a vývoje REGULACE RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINNÉHO ORGANISMU a) Regulace na vnitrobuněčné úrovni závislost na rychlosti a kvalitě metabolických drah, resp. enzymů a genů = regulace aktivity enzymů

Více

Systém rostlin Část vyšší rostliny

Systém rostlin Část vyšší rostliny Systém rostlin Část vyšší rostliny Literatura Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. Rosypal S. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list.

ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. ROSTLINNÁ PLETIVA I Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. Orgány jsou složeny lž z buněk, které tvoří uvnitř orgánů ů odlišná uskupení pletiva.

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky -odkázány na kapilární

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

Anatomie, histologie a embryologie

Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie Témata: - Embryogeneze a sexuální rozmnožování rostlin - Vegetativní a generativní cykly semenných rostlin - Základní strukturní a funkční organizace generativních orgánů

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU Vyšší rostliny Embryophyta Milan Štech, PřF JU = suchozemské rostliny Embryophyta * mechorosty * cévnaté rostliny * jejich společní předci/přímí předchůdci Vznik chloroplastu klíčová událost na cestě k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin.

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. ROSTLINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. Rostliny samy si umí vyrobit ústrojné látky z neústrojných (fotosyntéza)

Více

cévnaté rostliny výtrusné semenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné

cévnaté rostliny výtrusné semenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné cévnaté rostliny výtrusné semenné nahosemenné krytosemenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné VÝTRUSNÉ ROSTLINY spora izosporie n. heterosporie mikrosporofyly

Více

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta) Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,

Více

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.8 Opylení - přenos pylového zrna na bliznu větrem /větroprašné pylová zrnka malá/ - živočichy /hmyzosprašná větší, s výčnělky k přichycení na jejich těle/ - pokud je pylové zrnko přeneseno na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Reprodukční systémy vyšších rostlin

Reprodukční systémy vyšších rostlin Reprodukční systémy vyšších rostlin Ivana Doležalová Osnova přednášky: Allogamie, autogamie, apomixie Výhody a nevýhody jednotlivých systémů Kombinované reprodukční systémy Evoluce reprodukčních systémů

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN RŮST A VÝVOJ ROSTLIN LIBUŠE PAVLOVÁ / LUKÁŠ FISCHER KAROLINUM Růst a vývoj rostlin doc. RNDr. Libuše Pavlová, CSc. RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Recenzovaly: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat. RNDr.

Více

ANATOMIE REPRODUKČNÍCH ÚTVARŮ

ANATOMIE REPRODUKČNÍCH ÚTVARŮ ANATOMIE REPRODUKČNÍCH ÚTVARŮ životní cyklus - Bryofyta - Lycopodiofyta - Polypodiofyta - Equisetofyta - Spermatofyta vývoj samčího i samičího gametofytu z hlediska fylogeneze i ontogeneze Bryophyta životní

Více

Anatomie, histologie a embryologie

Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie Témata: - Opylení a oplození - Dvojí oplození u krytosemenných rostlin - Zygota, vývin embrya a semene Vývoj samčích a samičích gamét v květných orgánech Po dokončení

Více

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část. řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část. řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales Nahosemenné rostliny dřeviny stromy a keře, druhotně tloustnou rostliny jednodomé i dvoudomé nemají květy, jen

Více

Reprodukční orgány II. Krytosemenné rostliny

Reprodukční orgány II. Krytosemenné rostliny Reprodukční orgány II Krytosemenné rostliny Samčí i samičí pohlavní orgány krytosemenných rostlin jsou součástí květu. Květ je část prýtu omezeného růstu, jehož jednotlivé části se buď přímo nebo nepřímo

Více

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Reprodukční orgány II

Reprodukční orgány II Reprodukční orgány II Plant cell (1993) 5:1139-1146 Reprodukční orgány II Střídání generací u semenných rostlin Vývoj samčího gametofytu Mikrosporogeneze Mikrogametogeneze Interakce sporofytu s gametofytem

Více

7) Dormance a klíčení semen

7) Dormance a klíčení semen 2015 7) Dormance a klíčení semen 1 a) Dozrávání embrya a dormance b) Klíčení semen 2 a) Dozrávání embrya a dormance Geny kontrolující pozdní fázi vývoje embrya - dozrávání ABI3 (abscisic acid insensitive

Více

Anatomie, histologie a embryologie

Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie Témata: - Vývin pohlavních buněk, samičí gametofyt - Megasporogeneze - Megagametogeneze Květní orgány Soubor všech kališních (sepals) a korunních (petals) lupínků perianth

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 03 Reprodukční vývoj apomixie doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz 1. Pohlavní amfimixis megasporogeneze megagametogeneze mikrosporogeneze mikrogametogeneze

Více

RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované

RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované RŮST A VÝVOJ Růst nevratný nárůst hmoty způsobený činností živé protoplasmy hmota a objem buněk, počet buněk, množství protoplasmy kvantitativní změny Diferenciace rozlišování meristematických buněk na

Více

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám:

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám: Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Úvod k rostlinám: Eukaryotické (Eukaryotická buňka s pravým jádrem) autotrofní (zdrojem uhlíku je anorganická

Více

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin Květ Květ soubor listů vyrůstajících na zkrácené ose a metamorfovaných k účelům pohlavního rozmnožování směřujícího k vytvoření semen a plodů. na květním

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Molekulární biotechnologie č.12 Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Transgenní organismy Transgenní organismus: Organismus, jehož genom byl geneticky modifikován cizorodou

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Praktické cvičení č. 2.

Praktické cvičení č. 2. Praktické cvičení č. 2. Cvičení 2. 1. Květ - stavba, květní vzorec, květní diagram (film) 2. Květenství a) film b) rozbor květenství racemózního (hroznovitého) - úboru (Helianthus tuberosus - slunečnice

Více

Biologie. fyziologie rostlin. botanika

Biologie. fyziologie rostlin. botanika Biologie botanika fyziologie rostlin studuje životní procesy a funkce rostlin fotosyntéza dýchání vodní režim minerální výživa růst a vývoj rostlin vztahy k vnějšímu prostředí adaptace a stresy biotické

Více

M A G N O L I O P H Y T A

M A G N O L I O P H Y T A M A G N O L I O P H Y T A Rozdíly nahosemenné x krytosemenné výhradně dřeviny s druhotným tloustnutím v sekundárním dřevě tracheidy sítkovice bez průvodních buněk jednopohlavné samčí a samičí pohlavní

Více

Samičí gametofyt. Gyneceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku)

Samičí gametofyt. Gyneceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku) Samičí gametofyt Gyneceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku) Gyneceum Pestík (pistillum) je samičí pohlavní orgán vznikající srůstem

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón:

Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón: Rostlinné orgány - orgány jsou soubory pletiv s určitou charakteristickou funkcí - obor, který se zabývá orgány, se označuje organologie podle funkce můžeme orgány rozdělit na: - vegetativní zabezpečují

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN. RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK,

RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN. RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, scevkova@fns.uniba.sk RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN rodozmena (životný cyklus) = striedanie

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MECHOROSTY (BRYOPHYTA)

MECHOROSTY (BRYOPHYTA) MECHOROSTY (BRYOPHYTA) pracovní list Mechorosty jsou většinou suchozemské, výtrusné, stélkaté organismy. Mají nápadnou rodozměnu. Zelené rostliny pohlavní generace (gametofytu) se pravidelně střídají se

Více

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy

Více

M A T U R I T N Í T É M A T A

M A T U R I T N Í T É M A T A M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury

Více

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.)

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) Úloha č. 18 Obnova apikální dominance na klíčních rostlinách hrachu - 1 - OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA RŮSTOVÝCH KORELACÍ Jednotlivé

Více

8. SEMENO. osemení s trichomy bavlníku (Gossypium sp.)

8. SEMENO. osemení s trichomy bavlníku (Gossypium sp.) 8. SEMENO po oplození se ze zygoty (oplozené vaječné buňky) vyvíjí zárodek, z vajíčka se stává semeno (z poutka vzniká stopka semene), ze semeníku plod osemení (testa) se tvoří z obou integumentů, případně

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika.

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Ak je peľ prenesený z tyčinky na piestik toho istého kvetu jedná sa o samoopelenie (autogamia). Ak je peľ prenesený na cudzí kvet

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

2012/2013. Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol.

2012/2013. Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol. 2012/2013 Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol. Místo konání: Viničná 7, 2. patro, B7, Zoologická posluchárna, 14:50-17:15 No. Téma: Přednášející CZ: Datum 1 Formování

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Rostlinná pletiva II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce rostlinných

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

RVR ) Vývoj květu a kontrola kvetení. d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění

RVR ) Vývoj květu a kontrola kvetení. d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění 2015 6) Vývoj květu a kontrola kvetení 1 d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění 2 d) Vznik gamet Životní cyklus rostliny Mikrosporogeneze Megasporogeneze Vývoj samčího gametofytu

Více

Vznik dřeva přednáška

Vznik dřeva přednáška Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Oddělení Cycadophyta (cykasy)

Oddělení Cycadophyta (cykasy) Oddělení Cycadophyta (cykasy) Stálezelené recentní i fosilní dřeviny, vzhledem připomínající palmy hlavní kořen kůlovitý, s četnými postranními, dichotomicky větvenými V pletivech kořenů duté hlízky se

Více

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Mendelova genetika v příkladech Transgenoze rostlin Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

2) Reprodukce rostlin

2) Reprodukce rostlin 1 2) Reprodukce rostlin 2015 2 d) Vznik gamet d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění Životní cyklus rostliny Mikrosporogeneze Megasporogeneze 3 Vývoj samčího gametofytu - mikrosporogeneze

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány

Reprodukční orgány. Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin. Reprodukční orgány Sexualita vyšších rostlin Sexualita vyšších rostlin 5000 B.C. Asyrští kněží znali pohlavnost rostlin, egyptský Bůh opyluje palmu datlovou Přesný popis pohlavního rozmnožování rostlin (Giovanni Battista

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Klíčení semene - obnovení růstu zárodku při současném vývoji mladé rostliny - podmínkou je vlhkost a dostupnost kyslíku

Klíčení semene - obnovení růstu zárodku při současném vývoji mladé rostliny - podmínkou je vlhkost a dostupnost kyslíku Vývoj samičího gametofytu krytosemenných rostlin - samičí pohlavní orgán = pestík, vzniklý srůstem plodolistů, uvnitř se vyvíjí vajíčko (-a) - uvnitř se vyvíjí mladý zárodečný vak (samičí výtrus, megaspora)

Více

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10)

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10) 2.ročník - Zoologie Rozmnožování Zárodečné listy (10) ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ROZMNOŽOVÁNÍ: 1) Nepohlavní = zachována stejná genetická informace rodiče a potomka - založeno na schopnosti regenerace (obnovy

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty 15.5.2013 Anotace

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Plody, semena autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Autor: Katka Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n

Autor: Katka  Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n Suchozemské rostliny - přechod již v prvohorách (siluru) - vývoj kořenů oddělení mechy - zelené výtrusné rostliny - patří mezi nejprimitivnější stále mají stélku o příchytná vlákna, lodyžka, lístky - nemá

Více

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA Slide 1a Slide 1b Systém Slide 1c Systém Anatomie Slide 1d Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce Slide 1e Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce buněčná stěna, buněčné membrány, membránové

Více