Pohled dlouhodobého investora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled dlouhodobého investora 1997-2011"

Transkript

1 Pohled dlouhodobého investora Autoři: Ing. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 28. únor 2012 Pohled dlouhodobého investora ukazuje důležité poradenské principy, se kterými pečujeme o naše klienty. Rovněž ukazuje, jak by v minulosti v prostředí ČR obstála naše metodika. Zásady pro splnění finančních cílů a splnění finanční nezávislosti o o o o o o Odkládat pravidelně peníze stranou. Mít diverzifikované portfolio. Nemovitosti nakupovat s využitím hypotéky. Neodkládat zbytečně nákup nemovitosti. Zajistit se proti nenadálým událostem. Klient, který by posledních 15 let tyto zásady dodržoval, by se stal finančně nezávislým z 83 95%. Vývoj na trzích za posledních 15 let v CZK (str. 3), Vývoj majetku investorů Vývoj majetku rentiéra za 15 let (str. 4) Vývoj majetku investora po 15 letech (str.9) Podíl splátek hypotéky na příjmu (str.16) Cena odložení nákupu nemovitosti (str.17) 1

2 Obsah POHLED DLOUHODOBÉHO INVESTORA OBSAH HISTORICKÝ VÝVOJ PORTFOLIÍ VÝVOJ NA TRZÍCH V POSLEDNÍCH 15 LETECH JEDNO Z NEJTĚŽŠÍCH OBDOBÍ PRO AKCIOVÉHO INVESTORA RENTIÉR, KTERÝ MĚL MAJETEK 50 MIL. KČ, ROZŠÍŘIL SVŮJ MAJETEK ZA 15 LET O 21 MIL. KČ PŘI REÁLNÉ RENTĚ 100 TIS. KČ MĚSÍČNĚ NÁŠ TYPICKÝ KLIENT BY PO 15 LETECH MĚL FINANČNÍ MAJETEK NA RENTU VE VÝŠI TIS KČ MĚSÍČNĚ ROZHODNUTÍ VZÍT SI HYPOTEČNÍ ÚVĚR NA VLASTNÍ BYDLENÍ MĚLO HODNOTU 6,7 MIL KČ. NEODKLÁDAT HYPOTÉKU BY PŘINESLO 2,2 MIL KČ ZAJIŠTĚNÍ OCHRÁNÍ PŘED NENADÁLÝMI TRAGICKÝMI UDÁLOSTMI JAK VYPADÁ VÝVOJ NAŠICH REÁLNÝCH KLIENTŮ V POLOČASE CO NEFUNGOVALO A FUNGOVAT NEBUDE VYMĚNIT JEDEN PŘEDRAŽENÝ PRODUKT ZA JINÝ NEMÁ SMYSL NAKUPOVÁNÍ PODLE EMOCÍ BY NÁS PŘIPRAVILO O HODNĚ PENĚZ VÝVOJ NA TRZÍCH V UPLYNULÝCH 15 LETECH BÝČÍ TRH DEVADESÁTÝCH LET SPLASKNUTÍ BUBLINY INTERNETOVÝCH SPOLEČNOSTÍ RŮST EKONOMIKY TAŽENÝ ÚVĚRY A NEMOVITOSTNÍ BUBLINA FINANČNÍ KRIZE KŘEHKÉ, ALE JISTÉ OŽIVOVÁNÍ EKONOMIKY DLUHOVÁ KRIZE STÁTŮ JIŽNÍ EVROPY JAK JSME DALEKO OD POSLEDNÍHO VRCHOLU AKCIOVÉHO TRHU? Důležité upozornění Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby konzultantů Fichtner s.r.o. Analýza a její závěry jsou platné k , ale vzhledem k poměrně bouřlivému vývoji na finančních trzích může ze dne na den dojít k její neaktuálnosti. Tato analýza nemůže a ani nemá za cíl postihnout všechny aspekty investování a finančního plánování. Jejím cílem je to, aby pro profesionálního konzultanta byla rozumným vodítkem při jeho práci s klienty. Zásadně nedoporučujeme samostatně používat jakékoli závěry z analýzy. Všechny závěry je nutné realizovat v souladu s finančním plánem Fichtner s.r.o. a po přímé osobní nebo telefonické poradě s finančním konzultantem Fichtner s.r.o. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této publikaci bez respektování finančního plánu Fichtner s.r.o. a bez porady s konzultantem Fichtner s.r.o., nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody. 2

3 1. Historický vývoj portfolií 1.1. Vývoj na trzích v posledních 15 letech jedno z nejtěžších období pro akciového investora Následující graf ukazuje posledních 15 let na trzích z pohledu českého investora. V grafu je vývoj světových akcií v CZK, domácího dluhopisového trhu a tuzemského trhu peněžního. Z pohledu na graf je patrné, že období posledních 10 let nebylo z hlediska akcií zrovna příznivé. V korunovém vyjádření ztratil index 43 % oproti maximům z roku Důvodem byl jednak vývoj na akciových trzích a jednak postupné posilování koruny vůči ostatním světovým měnám. Graf č Dlouhodobý vývoj hlavních tříd aktiv Zdroj: vlastní výpočty 3

4 1.2. Rentiér, který měl majetek 50 mil. Kč, rozšířil svůj majetek za 15 let o 21 mil. Kč při reálné rentě 100 tis. Kč měsíčně. Následující graf ukazuje, jak pravidelné investice ve spojení s realokací fungovaly v historii. V grafu je nominální vývoj portfolia rentiéra s majetkem 50 mil. CZK. Při tom 28 mil. CZK by směřovalo do Wealth Protection portfolia, ze kterého by rentiér vybíral 100 tis. Kč měsíční reálnou rentu (to znamená, že by výběry postupně zvyšoval o inflaci až k 160 tis Kč na konci). 22 mil. Kč by investoval do Growth portfolia. Graf č Vývoj majetku rentiéra s reálnou rentou 100 tis. Kč ( ) Dlouhodobý pohled ukazuje, že rentiér by své prostředky celkově zhodnotil. I přes výběr renty by portfolio v průběhu let nominálně narůstalo. Portfolio by si udrželo hodnotu i přes stagnaci trhů od roku 2000 do roku Lepší výkonnost vykázalo Wealth Protection portfolio, protože obsahuje více dluhopisů. K by se portfolia rozrostla o následující částky: 1 mil. Kč po vybírání reálné renty Wealth Protection portfolio s průměrným výnosem 4,5 % 20 mil. Kč Growth portfolio s průměrným výnosem 4,4 % 4

5 1.3. Náš typický klient by po 15 letech měl finanční majetek na rentu ve výši tis Kč měsíčně Cílem našeho klienta je dosáhnout rentu 50 tis. měsíčně, pořídit nemovitost a zajistit dětem vzdělání. Typickým cílem našich klientů je dosáhnout finanční nezávislosti za 15 let. Požadovaná renta je 50 tis. Kč měsíčně. Kromě toho mají klienti i další cíle jako nákup nemovitosti, studium pro své děti a pochopitelně zajištění. Následující tabulka shrnuje hodnotu těchto cílů. Cíle Kolik Za jak dlouho Renta ve finanční nezávislosti Kč 15 Hodnota kupované nemovitosti Kč Hypotéka na 85% ceny Kč Vzdělání a další cíle Kč 8 K naplnění těchto cílů mají klienti určité zdroje. Je to nějaký jednorázový majetek a především část příjmů, která jim zbude po zaplacení výdajů a kterou mohou na splnění cílů využít. Cash Flow Příjem na rodinu Měsíční výdaje Pravidelné investice Pojištění Splátka hypotečního úvěru Jednorázový majetek Finanční majetek Hodnota Kč Kč Kč 3100 Kč Kč Hodnota Kč 5

6 Zajímalo nás, s jakou úspěšností by tento náš klient dosáhl finanční nezávislosti, pokud by začal před 15 lety v roce Protože v průběhu času se mění příjmy i hodnota peněz díky inflaci, podívali jsme se, jaké parametry by klient v roce 1997 měl. Vycházíme z toho, že příjmy by se vyvíjely podobně jako průměrná mzda. Stejně by se samozřejmě vyvíjely i výdaje. To znamená, že poměr výdajů a příjmů by byl stále stejný. Hodnota nemovitosti by rostla podle průměrného vývoje nemovitostí a ceny cílů podle inflace. Graf č Vývoj tříd aktiv, českých nemovitostí, průměrných mezd a inflace v ČR Z grafu je vidět, že největší růst v tomto období zaznamenaly české nemovitosti. Jejich hodnota vzrostla na 480 %. Z tříd aktiv největší zhodnocení přinesly dluhopisy. Hotovost a akcie přinesly výnosy přibližně na úrovni inflace, nebo mírně pod. Mzdy rostly rychlejším tempem než inflace. 6

7 Následující tabulka ukazuje, jak by vypadaly cíle našeho klienta před 15 lety. Cíle v roce 1997 Za jak dlouho Renta ve finanční nezávislosti Kč 15 Hodnota kupované nemovitosti Kč Hypotéka na 85% ceny Kč Vzdělání a další cíle Kč 8 Cash Flow v roce 1997 Příjem na rodinu Kč Měsíční výdaje Kč Pravidelné investice Kč Pojištění 1400 Kč Splátka hypotečního úvěru Kč Jednorázový majetek Hodnota Finanční majetek Kč Graf č Vývoj jednotlivých složek Cash-Flow. Výdaje by stále byly přibližně 40 % příjmů. Na splnění cílů by šlo 60 % příjmů. Tato částka by směřovala na splátku hypotečního úvěru, pojištění a investice. Protože splátka hypotečního úvěru postupem času neroste, ale zůstává zhruba stejná (kolísá dle úrokové sazby), zbývalo by klientovi stále více peněz na investování. 7

8 Základní strategie pro finanční nezávislost odkládat pravidelně peníze Volné Cash-flow, neboli budoucí nespotřebované příjmy, jsou často největším bohatstvím našich klientů. Obrovskou přidanou hodnotou pravidelného investování je odkládání samo. I kdyby naši klienti nenakupovali žádná aktiva, tak budou bohatnout jen proto, že odkládají peníze stranou. Jak ukazuje graf, na delším horizontu je pravidelná investice do akcií výnosnější a méně riziková než pravidelné odkládání na spořicí účty. Hlavním důvodem je riziko inflace. Graf č Reálný výnos pravidelných 15letých investic do akcií a spořicích účtů p.a. 8

9 V dalším grafu je nominální 1 vývoj portfolia klienta (dle rizikového profilu) a k tomu také varianta, kdy by se jen odkládalo na spořicí účty (varianta Pouze Cash). Počítáme s tím, že klient by postupně rebalancoval své portfolio podle naší metodiky. Pravidelně by investoval volné cash-flow po odečtení splátek hypotéky (viz graf č. 4). Investici předpokládáme do světového akciového fondu (MSCI AC World vývoj v CZK), do českého dluhopisového fondu a do bankovních vkladů 2 a spořicích účtů. Klient by se chtěl stát v roce 2011 finančně nezávislým. To znamená začít ze svého portfolia pobírat rentu. Proto má investor v tuto chvíli stále ještě část portfolia v akciích. Graf č Vývoj hodnoty investovaných prostředků podle profilu klienta V grafu je vidět, jak hodnota portfolia postupně rostla primárně díky vlastním vkladům. Vývoj rovněž zahrnuje splnění cíle vzdělávání. Klient si přál tento cíl v hodnotě tis. Kč v cenách roku Cíl chtěl splnit na konci roku 2004 a v té době by byla požadovaná částka 1,5 mil Kč (kvůli inflaci). 1 Používáme nominální vývoj, protože vliv inflace simulujeme na změně cílů tedy na kov roce 2011 roce požadujeme větší nominálně větší rentu než na začátku v roce V letech by dluhopisy i hotovost představovaly vklady u bank dle aktuálních sazeb. Zdroj: 9

10 V době finanční nezávislosti by se klient chtěl zbavit svých dluhů. Po 15 letech by mu zbývalo ještě přibližně 800 tis. Kč z hypotečního úvěru. Následující tabulka ukazuje, kolik majetku klient na konci bude mít a jakou by z toho mohl čerpat rentu. Z tabulky je vidět, že za posledních 15 si klient mohl dovolit čerpat rentu tis. Kč dle profilu. To odpovídalo splnění cíle na %. Nejlépe na tom byl konzervativní klient a nejhůře růstový. Důvod je ten, že za posledních 15 let se nejlépe dařilo dluhopisům. Na druhou stranu akcie potkaly dva velké propady (splasknutí technologické bubliny a finanční krize) a významné posilování koruny proti světovým měnám. I v takto obtížné době z hlediska finančních trhů se klientům podařilo dosáhnout velmi slušné finanční nezávislosti. Pokud by klient pravidelně posílal stále stejnou část příjmů a peníze ušetřené díky nižšímu podílu splátky by použil na zvýšení životní úrovně, finanční nezávislost by byla pouze kolem 65 %. Rozdíl na finanční nezávislosti by činil 30 %. Hodnota Finančních aktiv Zbývajicí jistina hypotéky Hodnota po zaplaceni zbytku HU Renta při době výplaty 40 let Splnění cíle Konzervativní Kč Kč Kč Kč 95% Vyvážený Kč Kč Kč Kč 90% Růstový Kč Kč Kč Kč 83% Jen spořicí účet Kč Kč Kč Kč 87% 10

11 Nikdy nevíme, co přijde, proto je důležité mít diverzifikované portfolio a postupně rebalancovat. Složení portfolia klienta se bude měnit podle toho, jak se bude postupně blížit k cíli. Čím bude kratší časový horizont, tím se bude v portfoliu snižovat podíl akcií a poroste podíl dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Řídíme se přesně podle zásady, že akcie mají být v portfoliu, pokud mají dost času pro vás pracovat. Ve většině případů přinášejí dlouhodobě do portfolia nadprůměrné výnosy. Jakmile se přiblíží doba, kdy budeme peníze potřebovat, musíme se akcií zbavovat a redukovat jejich váhu. Abychom omezili riziko. Jestliže jsou prostředky určeny pro splnění cílů, měly by být připraveny v peněžním trhu. Jestliže jsou určeny pro finanční nezávislost, budou připraveny v takovém portfoliu, které zajistí rentu za rok, dva,..., až do smrti. To znamená, že budou obsahovat nějakou akciovou složku. Graf č Portfolio pro splnění finanční nezávislosti vyváženého investora a jeho zkonzervativňování Složení portfolia pro splnění finanční nezávislosti dle časového horizontu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dluhopisy Peněžní trh Akcie Časový horizont do splnění finanční nezávislosti (roky) 11

12 Graf č Portfolio pro splnění cíle vyváženého investora a jeho zkonzervativňování Složení portfolia pro splnění cíle dle časového horizontu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dluhopisy Peněžní trh Akcie Časový horizont do splnění cíle (roky) Posledních 15 let vítězily dluhopisy a nemovitosti. Akcie pouze pokryly reálnou hodnotu. V minulosti ale byla i jiná období. Jaká bude budoucnost, nevíme. Proto je důležité diverzifikovat a nevsázet, že se historie bude opakovat. 12

13 Následující graf ukazuje srovnání vývoje v několika obdobích, kdy akcie nominálně rostly o 10 %, což byl jejich průměrný výnos na 15letém horizontu. První období je od roku 1954 do roku Druhé portfolio je od roku Ve všech případech počítáme se stejnými investicemi. Graf č Srovnání vývoje modelového klienta v obdobích , a Z grafu je vidět, že v jiných obdobích, kdy akcie rostly průměrným tempem, byla finanční nezávislost o % vyšší jen při průměrném vývoji portfolia. Pokud bychom však nediverzifikovali a spoléhali jen na dluhopisy, mohli bychom o dodatečné výnosy přijít. Stejně tak při posledních 15 letech, pokud bychom spoléhali jen na akcie, dosáhli bychom nižšího výsledku. K diverzifikaci patří i to, že doporučujeme investovat do skutečně širokého portfolia obsahujícího celý svět. Nesnažíme se vytipovat aktuálního vítěze nebo se svézt na módní vlně. Pro portfolia našich klientů chceme standardní vysoký výkon v jakékoliv tržní situaci. Proto nedoporučujeme držet příliš úzce zaměřená portfolia. 13

14 1.4. Rozhodnutí vzít si hypoteční úvěr na vlastní bydlení mělo hodnotu 6,7 mil Kč. Neodkládat hypotéku by přineslo 2,2 mil Kč Důležité je nakupovat nemovitosti s využitím hypotečního úvěru Jedním z důležitých cílů našich klientů je nákup vlastního bydlení. Klientům obvykle doporučujeme ve větší či menší míře využít k financování bydlení hypoteční úvěr. I v tomto případě se můžeme podívat, jak se hypoteční úvěr osvědčil. Ceny nemovitostí v ČR v posledních 15 letech rostly vysokým tempem. Ceny nemovitostí rostly podstatně rychleji než celková inflace nebo mzdy. Graf č Srovnání vývoje cen nemovitostí v ČR a průměrné mzdy. Zdroje ČNB, Statistický úřad. Minulé výnosy nemovitostí v ČR byly specifické a nelze předpokládat, že v následujících letech by byl růst cen takový jako v minulosti. 14

15 V 90. letech byla poměrně vysoká inflace. Ta se projevila také na výši úrokových sazeb. Na konci 90. let byly sazby úvěrů více než 10 %. Teprve po roce 2000 došlo ke snížení úroků. Z tohoto hlediska se mohla zdát hypotéka s tak vysokou sazbou jako nevýhodná. Graf č Sazby hypotečních úvěrů v jednotlivých letech (zdroj ČNB a Hypoindex) Následující tabulka ukazuje našeho klienta. Jaký má příjem a jakou nemovitost chce pořídit. Také zobrazuje, jakou splátku hypotéky by měl nyní a jakou tehdy. Počítáme se splatností úvěru 30 let. Hodnota 2012 Hodnota 1997 Hodnota kupované nemovitosti Kč Kč Hypotéka na 85% ceny Kč Kč Příjem na rodinu Kč Kč Splátka hypotečního úvěru Kč Kč Sazba HU 4% 13,00% Splátka poměrem k příjmu 21,55% 22,87% 15

16 Graf č Podíl splátky hypotéky na mzdě v průběhu 15 let a zůstatek hypotéky Z grafu je vidět, že splátka se v průběhu času stala méně a méně důležitou. Nyní by byla jen 6 % příjmu klienta. Důvod je ten, že splátka je v podstatě konstantní. Kolísá jen s ohledem na sazbu hypotéky (mění se vždy jen v období fixace). Příjmy a ceny nemovitostí se však mění. Dlouhodobě má obojí tendenci růst. 16

17 Je zásadní zbytečně nákup nemovitosti neodkládat Následující graf srovnává tři scénáře. První ukazuje vývoj majetku při nákupu nemovitosti na hypotéku v roce Graf ukazuje vývoj hodnoty nemovitosti poníženou o zbývající úvěr. Nyní by měla nemovitost hodnotu 8,6 mil. Kč, ale ještě by klient dlužil 800 tis Kč. S tím srovnáváme variantu, kdy by klient chtěl na dům úplně ušetřit (odložil by hypotéku o 15 let). Při té klient platí nájem a ušetřené prostředky investuje 3. Hodnota takto investovaných prostředků začne později klesat, ve chvíli, kdy je nájemné vyšší než původní hypotéka 4. Třetí varianta je odložení hypotéky o 5 let. Tento klient nejprve investuje. Bere si hypotéku až v roce 2002 (odložil rozhodnutí o 5 let). Při tom si opět bere hypotéku na 85 % nemovitosti. Nemovitost kupuje za tis Kč. Graf č Srovnání hodnoty majetku podle využití hypotéky Jak je z grafu vidět, odložení hypotéky by klienta stálo 2,2 mil Kč. Nevzít si hypotéku vůbec by ho stálo 6,7 mil. Kč a na nemovitost by již nedosáhl. 3 Při tom počítáme, že platí nájem celou dobu pouze 3 % z ceny nemovitosti. Do roku 2000 investuje do akcií a pak do dluhopisů (tedy má maximální štěstí na vývoj trhů). Výpočty jsou tak velmi milosrdné k variantě odložení HU. 4 Srovnáváme vždy stejný finanční tok. Všichni tři klienti mají na začátku k dispozici 274 tis. a pak peníze odpovídajicí splátce HU. Ty mohou buď použít na hypotéku, nebo je investovat (a platit nájem) nebo kombinace obojího. Srovnáváme tak srovnatelné využití prostředků. 17

18 1.5. Zajištění ochrání před nenadálými tragickými událostmi Zajištění je potřeba pro to, aby se plán splnil za každého počasí. Následující grafy ukazují hodnotu majetku, který by byl potřeba v případě smrti klienta. Druhý graf ukazuje, jaké zdroje jsou k dispozici a jaký je deficit. Klientovi by chybělo tis. Kč. Vhodným zajištěním je pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou. V průběhu času však úlohu zajištění převezme vlastní majetek. Pojištění je důležité hlavně v počátku, kdy majetku není dost. 18

19 2. Jak vypadá vývoj našich reálných klientů v poločase Vývoj za posledních 15 let byl založen především na modelovém výpočtu. S některými našimi klienty už investujeme více než 8 let. Jak je z portfolií vidět, tito klienti s námi dodržují zásady pro dosažení finanční nezávislosti. Tito klienti již splnili cíle bydlení a další cíle a nyní investují pro naplnění své finanční nezávislosti. Dle našich výpočtů lze očekávat, že klienti splní na 76 a 97 %. Nižší splnění cíle souvisí především s vyššími výdaji za nemovitosti, než se původně plánovalo. Je třeba vědět, že výše ceny nakupované nemovitosti může mít vliv na posunutí finanční nezávislosti o několik let. Graf č Vývoj portfolií našich klientů od roku 2003 do roku Vývoj portfolia Vývoj portfolia

20 3. Co nefungovalo a fungovat nebude 3.1. Vyměnit jeden předražený produkt za jiný nemá smysl Běžnou praxí, kterou na trhu vídáme, je výměna jednoho produktu s drahými vstupními poplatky za jiný produkt. V 90. letech minulého a počátkem tohoto století byly (zprostředkovateli) oblíbené kapitálové životní pojistky. Později je zprostředkovatelé začali nahrazovat investičními životními pojistkami. Výsledkem je, že průměrná trvanlivost pojistky je 4 8 let, i když jsou sjednávané na let. Nyní jsou často nahrazovány pravidelnou investicí předplacenou na desítky let. My tento přístup nedoporučujeme. Naopak doporučujeme při pravidelném investování používat podílové fondy s předplaceným poplatkem na 3 nebo maximálně 5 let. Všechny uvedené formy investice mají velké počáteční náklady (zpravidla na provize zprostředkovateli). U pojistek jdou obvykle celé první dva roky peníze na poplatky. Kdo prostřídal všechny moderní produkty, hodně na tom tratil. V grafu je vidět, jaké dopady na portfolio to mělo. Klient by měl o 40 % méně, než kdyby jednoduše spořil na spořicím účtu. Graf č Vývoj pravidelné investice při střídání drahých produktů 20

21 3.2. Nakupování podle emocí by nás připravilo o hodně peněz Za posledních 15 let se rozhodně nevyplácelo podléhat emocím. Emotivní nákupy jsou většinou podle tzv. zpětného zrcátka. Kupovat, co rostlo a prodávat, co klesalo. Emoce tak významně ovlivňuje krátkodobá minulá výkonnost. Pokud vidíme na trzích propady, máme větší strach (co když budou pokračovat). Když ale trhy rostou, cítíme se naopak jistěji a chceme na tom také něco vydělat. Graf ukazuje, jak by se vyvíjel majetek klienta, který by se vždy po 3 letech podíval na výkonnost za poslední tři roky. Když by na tomto horizontu zvítězily akcie, investoval by do nich. Pokud by si naopak vedly lépe dluhopisy, veškeré akcie by prodal. Graf č Srovnání vývoje portfolia investora podléhajícího emocím, investora do akcií a do diverzifikovaného portfolia (50 % akcie, 50 % dluhopisy) Investovat podle emocí se v posledních 15 letech velmi nevyplácelo. Na tomto časovém úseku by si emotivní investor vždy užil ztráty na akciích a přišel by o zisky. Díky tomu by dopadl mnohem hůře než ten, kdo by na začátku koupil akcie a zapomněl. 21

22 4. Vývoj na trzích v uplynulých 15 letech Býčí trh devadesátých let Prakticky celá 90. léta akciové trhy silně rostly. Ekonomikám vyspělých zemí se dařilo a na trzích se nafukovala bublina. Především sektor technologií rostl prudkým tempem. V závěru 90. let vládla na trzích euforie. Extrémem byly především internetové firmy, jejichž akcie rostly, aniž by generovaly zisk, nebo měly udržitelný business. Průměrný vývoj světových akciových trhů v té době byl přes 10 % Splasknutí bubliny internetových společností V roce 2000 došlo v USA ke zvýšení úrokových sazeb a následnému prasknutí internetové bubliny (které se také říká dot com bubble podle koncovky.com v názvu řady internetových společností). Kromě toho došlo v roce 2001 k teroristickým útokům v USA. Další ránu trhům zasadily účetní skandály firem jako Enron, které falšovaly účetnictví, aby skryly ohromné ztráty. Tyto události vedly k celosvětové recesi a podlomily další důvěru v trhy. Propad akciových trhů trval až do roku Graf č Vývoj indexu NASDAQ 100, který obsahuje velkou část technologických titulů, v době dot com bubliny. 22

23 Růst ekonomiky tažený úvěry a nemovitostní bublina Prudké snížení úrokových sazeb po celém světě vedlo k růstu úvěrů. Úvěry pak ovlivňují množství peněz v ekonomice. Více peněz tlačí ceny vzhůru. Světová ekonomika byla v té době díky levným úvěrům jako na drogách. Důsledkem růstu peněz v ekonomice bylo to, že od roku 2003 do roku 2007 rostly trhy akcií, nemovitostí a komodit. V případě akcií si ještě řada lidí pamatovala propad z roku 2000, ale propady nemovitostí a cen komodit byly pro řadu investorů tak vzdálené, že podlehli iluzi o jejich neustálém růstu. Graf č Vývoj ceny nemovitostí, akcií a komodit ukazuje na boom v letech V této době se mnoho lidí se mylně domnívalo, že nemovitost je bezpečná investice, jejíž hodnota neklesá. Finanční krize započala v USA v segmentu tzv. subprime hypoték. To jsou hypotéky pro dlužníky s velmi nízkými příjmy. Tyto hypotéky se v posledních letech před krizí značně rozmohly. Dlužníci s nízkými příjmy si brali hypotéky, kde se splácely pouze úroky a na ně jim peníze sotva vystačily. Aby byly hypotéky finančně dostupné, začal se běžně používat model úvěru s odloženou splatností. V případě takového úvěru se dva roky splácí pouze úroky nebo jejich část. Předpokládalo se, že cena nemovitosti 23

24 vzroste a po dvou letech se udělá nová hypotéka opět s odloženou splatností. Dokud jsou sazby nízké a ceny nemovitostí rostou, tak model zdánlivě funguje. To vše při nízkých úrokových sazbách. Když se pak sazby zvýšily, řada lidí nebyla schopna své hypotéky vůbec splácet. Kromě toho se v řadě států zvýšily náklady na daně z nemovitostí a pojištění v důsledku obav z větší četnosti hurikánů (především na Floridě). Tyto okolnosti vedly k poklesu cen nemovitostí. Pád nemovitostí znamenal, že velká část lidí dlužila bance větší obnos než byla hodnota jejich majetku. Řada z nich raději vrátila bance klíče. Plně se roztočila spirála poklesů cen nemovitostí. V uplynulých desetiletích začaly na trzích cenných papírů vznikat nové strukturované produkty balíčky. Hypoteční úvěry a další dluhy z USA tak mohly do svých portfolií nakupovat investiční společnosti a banky po celém světě (především to dělaly banky v západní Evropě). Za jiných okolností by subprime hypotéky nebyly takový problém. Banky by je ustály. Díky moderním sofistikovaným investičním nástrojům tzv. šedého bankovnictví se subprime hypotéky ocitly v portfoliích bank po celém světě v balíčcích známých pod zkratkami jako ABS, CDO, nebo MBS. Protože tyto strukturované produkty nebyly příliš průhledné, nikdo nevěděl, jaký průšvih se kde skrývá. To vedlo ke krizi důvěry, kdy se tyto balíčky staly neprodejné. Proto se jim začalo přezdívat toxická aktiva Finanční krize Naplno finanční krize vypukla v září roku Investiční banka Lehman Brothers zbankrotovala. Díky pojištění úvěrů (CDS) se do problémů dostala pojišťovna AIG (a byla zachráněna). Na pokraj krachu se dostala celá řada dalších klíčových finančních institucí, které byly částečně zachráněny, částečně odkoupeny konkurencí. Strach a nedůvěra mezi bankami vyústily v krizi důvěry a omezení mezibankovních úvěrů. Aby tato situace nevedla k řetězové reakci krachů bank a následně i k hospodářské krizi, vyčlenily USA a státy Evropy na podporu bankovního sektoru miliardy USD (EUR). Na trhu se začala šířit naprostá nedůvěra. Nikdo si nebyl jist, co vlastní jednotlivé banky a proto si banky mezi sebou přestaly půjčovat. Považovaly se vzájemně za rizikové věřitele. 24

25 To vedlo k problémům s likviditou. Na trhu začaly chybět hotové peníze. Proto došlo k výprodeji všeho, co se na trhu dalo prodat. Firemními dluhopisy počínaje a akciovými tituly konče. Finanční krize vedla k propadu řady ekonomik do recese. Došlo ke snižování spotřeby, masivnímu propouštění a dalším doprovodným jevům. České republiky se situace týkala především nepřímo omezením exportu (snížila se poptávka ze zahraničí) Křehké, ale jisté oživování ekonomiky Akciové trhy dosáhly dna v březnu roku Vlády se prohlubující recesi snažily řešit především pomocí stimulačních balíčků. USA schválily opatření na boj s krizí v hodnotě stovek mld. USD. K podobným krokům přistoupilo i Německo. Vlády se snažily jednak zachránit banky, které byly too big to fail, zvýšit vládní výdaje a stimulovat poptávku po spotřebě. Zatímco světová ekonomika v roce 2009 ještě klesala, na trzích akcií a korporátních dluhopisů došlo k oživení Dluhová krize států jižní Evropy Zatímco roky 2008 a 2009 byly především o finančních problémech soukromé sféry, v roce 2010 a 2011 se více hovořilo o fiskálních problémech některých zemí. Do problémů se dostaly země Eurozóny, pro které se vžila zkratka PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko). Při tom Řecko, Irsko a Portugalsko byly nuceny zažádat o mezinárodní pomoc. Problémy se zadlužením se prohloubily především v roce Jak se ukázalo, tak Řecko již není schopné splácet své dluhy. V roce 2011 se řešilo především to, jakým způsobem se s bankrotem Řecka vyrovnat, aby to nadělalo co nejmenší škody. V průběhu roku 2011 se situace vyhrotila také v Itálii a Španělsku. Posledních 15 let bylo bohatých na boření zažitých představ. Investoři mohli zjistit, že akcie, nemovitosti ani ropa nerostou do nebes a nejsou bez rizika. Dříve také platilo, že kdo chce dobře jíst, kupuje akcie, kdo chce dobře spát, kupuje dluhopisy. V posledních letech se ukázalo, že je velmi důležité, s jakými dluhopisy je možné klidně spát (USA, Německo) a s jakými nikoliv (řecké, portugalské, irské). 25

26 Dluhová krize v roce 2011 úplně zastínila jakékoliv jiné události. Přesto, že světová ekonomika pokračovala v pomalém oživení a v USA se ve druhé polovině roku začala zlepšovat ekonomické situace, trhy žily především dluhovou krizí. Akciový trh rostl a klesal podle aktuálního dění v Eurozoně. Graf č Vývoj světového HDP ukazuje, že roky jsou stále růstové 26

27 4.7. Jak jsme daleko od posledního vrcholu akciového trhu? Pro zajímavost, následující graf ukazuje, za jak dlouho by akciový trh dosáhl maxim z roku 2007 v USD, pokud by rostl konstantním tempem. Jedná se pouze o simulaci, jak daleko bychom byli od nového maxima, pokud by trhy rostly. Přestože v současnosti je náš výhled na akcie pozitivní, nejedná se o předpovídání budoucnosti. Graf č Simulace vývoje světového akciového trhu v případě 5%, 10% a 15% p.a. zhodnocení akcií. Při růstu tempem 15 % by se trh na svá maxima dostal za 1,5 roku, při tempu růstu 10 % za 2,25 roku a při tempu růstu 5 % by to bylo za 4,25 let. Průměrný růst ode dna byl přibližně 2 2% p.a., podobný růst však nelze předpokládat. Dlouhodobý průměrný růst akcií je 8 10 %. 27

Analýza dluhopisových příležitostí CZK

Analýza dluhopisových příležitostí CZK Analýza dluhopisových příležitostí CZK 9. března 2010 Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH...2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...2 1. NAŠE DOPORUČENÍ (SOUHRN)...3

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace:

Investiční plán. Vzorové portfolio 100 mil. Kč. Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012. Důležité informace: Investiční plán Vzorové portfolio 100 mil. Kč Zpracoval: Tomáš Tyl Schválil: Vladimír Fichtner Dne: 1. srpna 2012 Důležité informace: Veškerá doporučení uvedená v tomto investičním plánu jsou závislá na

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I v roce 2012 náklad 60 000 ks měsíčně I elektronická distribuce 135 000

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

VLTAVA FUND - Výroční zpráva 2014 Dopis investorům

VLTAVA FUND - Výroční zpráva 2014 Dopis investorům Vážení akcionáři, za rok 2014 vzrostlo NAV fondu o 18,5 % a majetek ve správě dosáhl k 31. 12. 2014 hodnoty 1,9 miliardy korun. Největší akciové pozice na počátku roku 2015 byly Berkshire Hathaway, WHSmith,

Více