BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK"

Transkript

1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Bezhotovostní platební styk Sada: 2 Číslo DUM: 12 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , Název listu: Jméno autora: Anotace: Bezhotovostní platební styk Ing. Dominika Tamelová Šablona navazuje na šablony FIG 10 a 11 a uzavírá tak problematiku platebního styku. Uvádí a charakterizuje základní nástroje bezhotovostního platebního styku (např. podstatné náležitosti příkazu kúhradě/inkasu), poměrně podrobně prezentace informuje o platebních kartách, šecích, směnkách, shrnuje možnosti pro zahraniční platební styk. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Klíčové kompetence: Přesahy a vazby: Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): Cílová skupina: Použitá literatura, zdroje: Velikost Příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, směnky, šeky. K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Matematika, účetnictví, právo 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Žáci let Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. 129 kb

4 Základní nástroje bezhotovostního platebního styku Příkaz k úhradě/ inkasu Hromadný příkaz k úhradě/ inkasu Trvalý příkaz k úhradě/ inkasu Paymentorder= platební příkaz pro zahraniční/ přeshraniční PS Šek Platební karta Dokumentární akreditiv/ inkaso Bankovní záruky

5 Příkaz k úhradě Klient dává příkaz své bance, aby na vrub jeho účtu provedla úhradu ve prospěch účtu třetí osoby Podání na předepsaných formulářích dané banky, ale i na obecných formulářích Je možno vhodit do sběrných boxů

6 Povinné náležitosti příkazu k úhradě Bankovní spojení plátce (tj. číslo účtu + kód banky) Bankovní spojení příjemce Měna Částka Podpis (nebo elektron. podpis či jiný kód) Razítko (pokud je s bankou domluveno užití)

7 Varianty příkazu k úhradě Hromadný příkaz k úhradě Chce-li klient provést více plateb na vrub 1 účtu ve prospěch několika příjemců Lze jen pro platby splatné v 1 den Trvalý příkaz k úhradě Používá se pro pravidelné platby stejné výše

8 Příkaz k inkasu Slouží klientům, kteří požadují ve prospěch svého korunového účtu inkasovat částku na vrub jiného korunového účtu (ať už v korunách nebo jiné měně) Klient, z jehož účtu je čerpáno, musí dát k tomu bance písemný souhlas + uvedena je maximální částka

9 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK 1) především PS uskutečňovaný přes hranice 1 nebo více států 2) platby uskutečňované na území ČR v cizí měně ZPS je řízen zákonem o platebním styku, devizovým zákonem aj.

10 Členění zahraničního PS A) přeshraničníps = převod peněžních prostředků z 1 členského státu nebo státu EHS do jiného členského státu EU nebo EHS v domácí měně kteréhokoli členského státu EU/ EHS až do výše eur B) ostatní PS = platby do ostatních zemí + platby vyšší než eur Přeshraničníi ostatní PS může provádět pouze orgán s licencí ČNB Pozn. : EHS = EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island

11 Nástroje ZPS Hladké platby Směnky Šeky Platební karty Dokumentární platby

12 Hladké platby Nejrozšířenější nástroj ZPS Hladká platba vyšlá (z ČR do zahraničí) / došlá (ze zahraničí do ČR) K provedení hladké platby stačí pouze příkaz k úhradě SWIFT = mezinárodní bankovní komunikační systém

13 Směnky Velmi starý nástroj, v tuzemském PS velmi často do r Právní úprava: zákon směnečný a šekový Směnka je depozitním i úvěrovým nástrojem Všestranné použití pro obchodní i jiné platby

14 Definice směnky Směnka je cenný papír dvojího druhu: 1) slib zaplatit oprávněnému majiteli směnky v určité částce na určitém místě v určitou dobu 2) příkaz zaplatit jiné osobě (oprávněnému majiteli směnky) v určitou dobu na určitém místě Tento cenný papír lze indosamentem (rubopisem) převádět na jiné osoby, není-li to v doložce zakázáno.

15 Formy směnek I/ Obchodní: vznikla v důsledku prodeje zboží či služeb na obchodní úvěr Finanční : nejsou podloženy pohybem zboží či Finanční : nejsou podloženy pohybem zboží či služeb, pouze finanční transakce, kdy dlužník získává od věřitele úvěr

16 Formy směnek II/ Vlastní: směnku vystavuje dlužník a zavazuje se zaplatit dlužnou částku ve prospěch určité osoby či na její řad Cizí: směnku vystavuje věřitel, jemuž má být placeno, a přikazuje směnečníkovi (dlužníkovi), aby zaplatil určitou částku na určitém místě výstavci nebo třetí osobě

17 Podstatné náležitosti směnky Písemná forma (sepsáno v 1 jazyce) Označení směnka Jméno toho, kdo má platit + komu má být placeno + výstavce směnky Částka Kde má být placeno Datum splatnosti Místo a datum vystavení

18 Placení směnky Dlužník splácí až po vyzvání ( nutno vyzvat v den splatnosti nebo následující 2 prac. dny) Dlužník může odmítnout předčasné splacení Platnost směnky 3 roky ode dne splatnosti Eskont směnky = odkup dosud nesplacené pohledávky Protest = úkon, kterým protestní orgán (soud, notář, obecní úřad) osvědčuje neplacení hlavním dlužníkem

19 Šeky Patří mezi klasické instrumenty PS Obliba v různých státech různá velmi rozšířené v USA, západní Evropě, naopak v ČR u fyzické osoby občana spíše jiné varianty Právní úprava: zákon č. 191/1950, zákon směnečný a šekový Nástroj, který má 2 základní funkce: Provádění bezhotovostních plateb Výběr v hotovosti

20 Šeky podstatné náležitosti 1) formální: písemná forma + 1 jazyk 2) obsahové: Označení šek v souvislém textu listiny Příkaz zaplatit Částka Jméno toho, kdo má platit Místo, kde má být placeno Datum a místo vystavení Podpis výstavce

21 Splatnost šeků Šek vystavení a splatný v 1 státě: lhůta 8 dnů Různé státy stejného světadílu: 20 dnů Různé státy různých světadílů: 70 dnů Stát evropský a stát Středomoří: 20 dnů

22 Druhy šeků 1) z hlediska způsobu placení: K zúčtování šek je určen k bezhotovostnímu převodu Pokladní slouží jen k výběru peněz v bance 2) z hlediska toho, v čí prospěch je šek 2) z hlediska toho, v čí prospěch je šek vystaven: Šek na řad může být rubopisem převeden na další osobu Šek na jméno na určitou osobu Šek na majitele (držitele, doručitele) není uvedeno, vyplacen tomu, kdo předloží (legitimace)

23 Druhy šeků 3) tuzemské a zahraniční 4) členění dle měny 5) z hlediska subjektu výstavce Bankovní šeky Soukromé šeky Cestovní šeky

24 Bankovní šeky Šeky, které vystavuje bankanebo jiný peněžní ústav Klient musí disponovat dostatečným krytím a sumu převede na vnitřní účet banky Banka garantuje tento šek a vždy jej proplácí

25 Soukromé šeky Výstavcem je samotný klientbanky nebo jiná FO či PO Banka mu vydá šekovou knížku (soubor číslovaných šeků) a klient se zaváže, že: Bude používat pouze tiskopisy své banky Nebude vystavovat šek nekrytý Banka negarantuje proplacení těchto šeků Kontroluje formální stránku poskytuje autorizaci (ověří, zda je krytý)

26 Cestovní šeky Speciální druh šeků, který vznikl pro potřeby mezinárodního cestovního ruchu Znějí na konkrétní částku a měnu Jsou vydávány v nejobvyklejších světových měnách (nejčastěji EUR a USD) Při vydávání se platí provize tomu, kdo je prodává (1 2 % z celkové částky)

27 Platební karty Moderní instrument Slouží k bezhotovostním platbám a výběru peněz v hotovosti 1. platební karta použita v roce 1914 (Western Union plechové věrnostní karty telefonní služby) 1950: 1. univerzální karta pak první bankovní karty (1958 VISA) V ČSR v roce 1988 (tuzexová konta) Zdroj:

28 Platební karta definice Platební karta je karta, která odpovídá mezinárodním normám ISO 3554, a umožňuje držiteli karty provádět peněžní transakce, které byly dohodnuty mezi držitelem karty a jejím vydavatelem

29 Náležitosti platební karty Předepsané rozměry Označení vydavatele karty Jméno držitele karty (popř. ještě oprávněných osob) Číslo platební karty Obvykle i platnost karty

30 Vydavatelé platebních karet Banky a bankovní asociace (VISA, Mastercard) Finanční společnosti (American Express) Obchodní domy, letecké společnosti, Obchodní domy, letecké společnosti, telekomunikační společnosti

31 Typy platebních karet Embosované platební karty protlačované plastické písmo Dražší, ale bezpečnější Platební karty s hladkým tiskem Nejrozšířenější a nejlevnější: s magnetickým proužkem Vyšší bezpečnost: čipové karty

32 Druhy karet dle využití Charge karta Úhrada plateb až po určité době Platí pro síť určitého obchodu Debetní karta Platby jsou zúčtovány na online účet do určitého rámce, stanoven denní limit Kreditní karta Umožňuje čerpat i hotovost, kterou nedisponujeme v rámci úvěrového limitu čerpáme revolvingový úvěr Nevýhoda: vysoké úroky (1,54 2,2 %)

33 Využití platebních karet Pro výběr v hotovosti v bankomatech (bankomaty jednoúčelové / víceúčelové) Přímé hotovostní placení Výběr hotovosti na pokladně banky Cash back (při provedení platby kartou možnost vybrat si hotovost) Doprovodné služby (pojištění, asistenční služby, slevy na zboží a služby ) Platby přes internet

34 Ztráta nebo odcizení karty Zablokování Dočasné nebo trvalé omezení práva užívat kartu (cena v řádu stovek Kč) Stoplistace Trvalé nevratné zrušení práva používat kartu (cena až několik tisíc Kč) Provádí se telefonicky Většinou nese majitel účtu vzniklé náklady do půlnoci dne nahlášení

35 Dokumentární platby Využití v mezinárodním obchodě Pro větší finanční částky (statisíce, miliony) Za účelem eliminace rizik pramenících z nejistoty(smluvní strany se málo znají, pochybnosti o tom, zda kupující zaplatí či prodávající odešle zboží, nestabilní politická či ekonomická situace v zemi jednoho z partnerů)

36 Právní úprava Obchodní zákoník Zákon o bankách Okrajově zákon o cenných papírech Tyto platby jsou doplněny dokumenty zahraničního obchodu: Obchodní a celní dokumenty Pojišťovací dokumenty Přepravní dokumenty Další dokumenty

37 Kontrakt Popis zboží nebo služeb Cena Stanovení dodacích podmínek Instrumenty platebního styku

38 Dokumentární akreditiv - definice Nejbezpečnější, avšak nejdražší nástroj Takový nástroj, pro nějž je charakteristické, že mezi kupujícího a prodávajícího vstupuje banka Ta učiní písemný závazek (tj. dok. akreditiv), že zaplatí dodavateli zboží či služeb, pokud prokáže, že splnil podmínky akreditivu a odevzdá bance příslušné předem dohodnuté dokumenty

39 Dokumentární akreditiv - definice Tento nástroj zaručuje, že bude zaplaceno za zboží či služby i v případě, že je kupující odmítl převzít Abstraktní nástroj banka nemá povinnost Abstraktní nástroj banka nemá povinnost kontrolovat dodávku, pouze dokumenty!!!

40 Účastníci vztahu Příkazce (kupující) = ten, kdo dává bance příkaz, aby otevřela akreditiv ve prospěch dodavatele zboží (služeb) Banka příkazce = otevírající banka = otevírá akreditiv Příjemce = dodavatel zboží (služeb), prodávající = v jeho prospěch je akreditiv otevřen Banka příjemce = avizující banka

41 Průběh vztahu Odběratel a dodavatel mezi sebou uzavřou kontrakt Odběratel musí nechat vystavit akreditiv ve prospěch dodavatele dá příkaz bance (v podmínkách ČR pouze akreditiv neodvolatelný nemůže být jednostranně zrušen) Banka nemá povinnost a. vystavit, pouze svým bonitním klientům a pouze kryté akreditivy!

42 Průběh vztahu Banka o vystavení akreditivu informuje příjemce pomocí banky příjemce zašle doklady, klient provede kontrolu Dodavatel odešle zboží odběrateli a dodavatel odešle doklady otevírající bance Ta provede platbu avizujícíbance a ta zaplatí příjemci

43 Dokumentární inkaso Velmi specifický nástroj Především u zahraničního platebního styku Je to pokyn příkazce (dodavatele) bance, aby obstarala úhradu za zboží proti vydání dokumentu Dokumenty opravňující dovozce k nakládání se zbožím jsou mu předány pouze tehdy, jestli zaplatil za zboží a nebo splnil jiné inkasní podmínky

44 Právní úprava, užití nástroje Obchodní zákoník, incoterms Užití, pokud dodavatel není ochoten přistoupit na hladkou platbu a nemá potřebu jistit dodávku akreditivem Větší jistota než hladká platba (kupující se nedostane ke zboží dřív, než zaplatí)

45 Průběh vztahu Vývozce a dovozce uzavřou smlouvu, kde stanoví platbu pomocí dokumentárního inkasa Vývozce odešle zboží a oznámí to dovozci Vývozce shromáždí dokumenty, předá bance, dává příkaz k inkasu Banka zašle tyto dokumenty s inkasními pokyny bance dovozce

46 Průběh vztahu Banka dovozce oznámí dovozci přijetí dokumentů Dovozce zaplatí nebo splní jiné podmínky Dostane od banky dokumenty

47 Výhody a nevýhody Výhody Menší pracnost a tudíž menší časová náročnost Nižší bankovní odměny (tj. lacinější nástroj než akreditiv) Neváže devizové prostředky či domácí měnu Nevýhody Nedává vývozci takovou jistotu, že bude zboží dovozcem převzato a zaplaceno

48 Použití na základě výhod a nevýhod V zemích s dobře prosperujícím hospodářstvím, se stabilním politickým a právním prostředím Pro trvalý a zavedený obchodní styk partnerů, kteří se znají Není pochybnost o ochotě odběratele zaplatit Nechtějí použít hladkou platbu, ale ani se jistit akreditivem

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění

Více

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet

Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Postavení a společenský význam zabezpečení platebních karet Status and social importance of payment cards security Vlastimil Hrabina Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více