Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín"

Transkript

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_Úč24.13 Druhý a třetí Účtové třídy - Účetnictví Účtová tř. 3 Směnky z pohledu účetnictví Ing. Lenka Hřibová Datum vytvoření 8. prosince 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví. Žákům osvětluje pojem směnky z hlediska účetnictví, naznačuje jejich rozdělení a způsoby účtování. Prezentace obsahuje 21 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Osnova: Účtová tř. 3 - Směnky z pohledu účetnictví 1) Charakteristika směnky 2) Směnka v účetnictví 3) Náležitosti směnky 4) Oceňování směnek 5) Základní pojmy 6) Druhy směnek 7) RIMESY směnky k inkasu 8) TRATY směnky k úhradě 9) Otázky k opakování 10) Zdroje

3 1. Charakteristika směnky převoditelný cenný papír má předepsanou formu dlužník se zavazuje uhradit svůj závazek věřiteli obchodovatelná snadná vymahatelnost dluhu musí být písemná nemusí být na papíře

4 2. Směnka v účetnictví Platební prostředek ( u věřitele na účtu 256 (065), u dlužníka na účtu 322 (478)) Cenný papír (eviduje se na účtu 256 nebo 065 podle splatnosti) Zajišťovací prostředek (neúčtují se, evidují se na podrozvahových účtech)

5 3. Náležitosti směnky označení, že jde o směnku slib nebo příkaz k zaplacení dané částky jméno směnečníka údaj o splatnosti údaj místa platby jméno věřitele datum a místo vystavení podpis výstavce včetně jeho adresy

6 4. Oceňování směnek Pořizovací cenou (plat. prostředek, CP) Směnečnou hodnotou (zajišťovací prostředek)

7 Směnečná částka obsahuje : a) pouze dohodnutou cenu za dodávku (je větší než při běžném placení) b) smluvní cenu a úroky

8 5. Základní pojmy Akcept směnky(přijetí) podepsání směnky směnečníkem na líci směnky, čímž se zavazuje ji v den splatnosti uhradit Výstavce směnky (trasant) dlužník Věřitel (remitent) ten, komu má být zaplaceno

9 Směnečník (trasát) třetí osoba, většinou banka, kde má dlužník svůj účet Eskont směnky odkoupení směnky bankou před dnem splatnosti Reeskont směnky následný eskont ČNB odkupuje od ostatních bank směnky na dobu 90 dnů, pak je opět odprodává zpět bance. ČNB odkupuje směnky vystavené a splatné v ČR, znějící na Kč a jejichž lhůta splatnosti není delší 180dní

10 Protest směnky listina, kterou vyhotovuje notářství (popř. soud) a kterou se úředně potvrzuje, že směnka byla řádně a včas předložena k proplacení a nebyla zaplacena Regres směnky postih při neplacení Indosament směnky převod směnky na jinou osobu rubopisem

11 Aval směnky - zajištění směnky ručitelem Avalista ručitel směnky Trata cizí směnka, v níž výstavce vystupuje jako nepřímý dlužník Rimesa směnka k inkasu

12 6. Druhy směnek a) podle způsobu vystavení : vlastní výstavcem je dlužník (odběratel), který se zavazuje, že věřiteli (dodavateli) zaplatí určitou částku na směnce uvedenou. Směnečné prohlášení začíná slovy Za tuto směnku zaplatím. cizí výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil ve stanovené době směnečnému věřiteli danou částku. Figuruje zde formulace: Zaplaťte za tuto směnku na řad můj vlastní

13 b) podle účetnictví (vztah mezi věřitelem a dlužníkem) směnka k inkasu (rimesa) směnka k úhradě pohledávky směnka k úhradě (trata) směnka k úhradě závazku

14 7. RIMESY směnky k inkasu Evidují se na účtu 256 Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku. V případě dlouhodobých směnek se použije účet 065 Dluhové CP držené do splatnosti. Nominální hodnota směnky se navýší o úrok, který je vlastně poplatkem za pozdější platbu. Tento úrok se účtuje na účtu 662 a souvztažně na analytickém účtu 256/2.

15 6.. Tržby 311 Odběratelé 256/1 Dluhové CP 221 B. účet tržba bez DPH úhrada směnkou zaplacení směnky VYFA VUD BV 343 DPH z tržby VYFA 662 Úroky 256/2 Dluhové CP-úrok úrokový výnos VUD zaplacení směnky BV

16 Eskont směnky provádí se u směnek k inkasu 256/1 313 Pohl.za esk.cp 232 (461) 221 1)směnka k eskontu 3) úhrada směnky dluž. 2a) Eskontní úvěr VUD BV, avízo BVU 562 Úroky 2 b diskont ze směnky ( BV)

17 8. TRATY směnky k úhradě ,131,042 3) úhrada směnkou 2a) úhrada směnkou 1a ) cena bez DPH BV VUD DOFA 343 1b) DPH z ceny DOFA 562 2b) úrok ze směnky VUD

18 9. Otázky k opakování 1. Co je to směnka? Převoditelný, obchodovatelný CP v předepsané formě 2. Ve které účtové třídě se směnky účtují? Účtová třída 2 a 3,podle druhu směnky. 3. Jaký je rozdíl mezi směnkou vlastní a cizí? Na vlastní směnce je slib k zaplacení, na cizí směnce je příkaz k zaplacené směnečné částky.

19 4. Jaký je rozdíl mezi rimesou a tratou? Rimesa je směnka k pohledávce,trata je směnka k úhradě dluhu. 5. Co je to eskont směnky? Vysvětli. Jde o odkoupení směnky před dnem splatnosti obchodní bankou, která tím vlastně firmě poskytne eskontní úvěr. 6. Co zahrnuje směnečná hodnota? Hodnotu původní faktury a úrok. 7. VUD úhrada DOFA směnkou 321/322; 562/322

20 8. VUD úhrada VYFA směnkou 256.1/ Předpis úroku z rimesy / VUD - Směnka k inkasu byla eskontovaná obchodní bankou. 313/ BV, BVU banka poskytla firmě eskontní úvěr 221/232

21 10. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví díl. 14. vyd. Znojmo: Štohl Pavel Ing. vzdělávací středisko, ISBN

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování 'r:.~1iiq)t (j/vt{~ I 6 v t 15uv{ ~. ~d1.ji/fm~y:: {~7 { /d.~1(~ fnj.

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_019

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více