Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011"

Transkript

1 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

2 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za rok Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP, o její činnosti a informace ekonomické a finanční. Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na zmapování sítě a činnosti smluvních, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

3 Obsah strana 1. Pojištěnci Pojišťovny 2 Část A Pojištěnci VZP 4 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného 6 2. Výběr pojistného 9 3. Síť 13 Část A Celkový přehled 16 Část B Primární péče 17 Část C Ambulantní péče 18 Část D Lůžková péče 40 Část E Lázně a ozdravovny 54 Část F Lékařská služba první pomoci, zdravotnická záchranná služba a dopravní zdravotní služba 54 Část G Přehled o nákladné zdravotnické technice 55 Část H Centra Náklady na zdravotní péči Činnost 75 Část A Výkony 78 Část B Léky 133 Část C Zdravotnické prostředky 137 Část D Lázně a ozdravovny 139 Část E Praktičtí lékaři 139 Část F Stomatologové 147 Část G Ambulantní péče 148 Část H Akutní lůžková péče 160 Část I Následná péče 174 Část J Dopravní zdravotní služba, zdravotnická záchranná služba, lékařská služba první pomoci 177 Část K Nákladná zdravotnická technika Regulační poplatky a doplatky za léky 179

4 1 Činnost pojišťovny Pojištěnci VZP Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

5 1Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného zdravotního pojištění: osoby, které měly na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství); osoby, které na území ČR neměly trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle 6 zákona o daních z příjmů; cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany; žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území ČR; cizinci, jimž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jejich děti narozené na území ČR. Dále: osoby pojištěné na základě platných evropských nařízení (Nařízení Rady 1408/71 a 574/72, Nařízení EP a Rady 883/04 a 987/09) osoby pojištěné na základě platných mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení (Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Turecko, Japonsko) Část A Pojištěnci VZP Všechny údaje o počtech pojištěnců byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce VZP a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle ů a pohlaví, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do e jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního e. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců za celou Českou republiku a vypočtený průměrný věk pojištěnců VZP v členění podle ů a pohlaví, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle ů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném i. Tabulka dále obsahuje počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Veškeré údaje jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, v členění do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet, vše v členění dle ů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2011 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to v celé ČR i ve VZP. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

6 1Pojištěnci VZP Část A Pojištěnci VZP T 1.1 pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Nezařazeno do e Celkem pojištěnců VZP Pojištěnci VZP dle pohlaví Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha 65,2 59,5 62,3 50,8 49,2 Středočeský 58,5 55,7 57,1 50,6 49,4 Jihočeský 64,3 64,4 64,4 49,2 50,8 Plzeňský 61,5 61,7 61,6 49,2 50,8 Karlovarský 71,0 70,8 70,9 49,3 50,7 Ústecký 71,1 70,7 70,9 49,4 50,6 Liberecký 75,8 77,1 76,4 48,7 51,3 Královéhradecký 61,7 61,5 61,6 49,2 50,8 Pardubický 71,7 73,1 72,4 48,8 51,2 Vysočina 75,1 75,2 75,2 49,6 50,4 Jihomoravský 61,0 59,6 60,3 49,6 50,4 Olomoucký 45,1 42,3 43,7 50,6 49,4 Moravskoslezský 37,1 35,6 36,3 50,3 49,7 Zlínský 66,2 65,3 65,8 49,4 50,6 Nezařazeno do e 0,0 0,0 0,0 - - Celkem 60,8 59,3 60,0 49,7 50,3 4 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

7 1Pojištěnci VZP T 1.2 Průměrný věk pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,10 43,27 41,73 41,95 45,45 43,67 1,85 2,18 1,94 Středočeský 38,60 41,21 39,92 40,98 44,19 42,57 2,38 2,98 2,65 Jihočeský 39,37 41,98 40,70 40,60 43,72 42,19 1,23 1,74 1,49 Plzeňský 39,79 42,37 41,10 40,91 44,49 42,73 1,12 2,12 1,63 Karlovarský 39,00 41,83 40,44 39,90 43,03 41,49 0,90 1,20 1,05 Ústecký 38,46 41,29 39,89 39,68 42,71 41,21 1,22 1,42 1,32 Liberecký 38,70 41,57 40,16 39,71 42,84 41,32 1,01 1,27 1,16 Královéhradecký 39,51 42,61 41,08 41,12 44,78 42,98 1,61 2,17 1,90 Pardubický 39,09 42,04 40,58 40,17 43,73 41,99 1,08 1,69 1,41 Vysočina 39,20 42,01 40,61 40,40 43,78 42,10 1,20 1,77 1,49 Jihomoravský 39,19 42,38 40,82 41,23 45,21 43,24 2,04 2,83 2,42 Olomoucký 39,25 42,29 40,80 44,10 49,03 46,54 4,85 6,74 5,74 Moravskoslezský 38,85 41,99 40,45 43,45 49,00 46,21 4,60 7,01 5,76 Zlínský 39,25 42,65 40,98 41,20 45,55 43,40 1,95 2,90 2,42 Nezařazeno do e 37,41 33,81 36, Celkem 39,16 42,11 40,66 41,13 44,80 42,98 1,97 2,69 2,32 T 1.3 Věková struktura pojištěnců VZP k Muži Ženy Občané ČR Věková skupina Z toho VZP Z toho VZP Z toho VZP Celkový počet Celkový počet Celkový počet % % % 0-4 roky , , ,2 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,5 85 let a více , , ,2 Celkem , , ,0 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

8 1Pojištěnci VZP Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného T 1.5 pojištěnců VZP dle způsobu platby pojistného k pojištěnců VZP zaměstnavatelů Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Celkem Samostatně Zaměstnanci OSVČ OBZP subjektů v jednotlivých skupinách plátců Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu Souběh OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Celkem Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

9 1Pojištěnci VZP T 1.6 pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle e) do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,8 Středočeský , , ,1 Jihočeský , , ,8 Plzeňský , , ,6 Karlovarský , , ,5 Ústecký , , ,2 Liberecký , , ,7 Královéhradecký , , ,8 Pardubický , , ,2 Vysočina , , ,5 Jihomoravský , , ,2 Olomoucký , , ,1 Moravskoslezský , , ,0 Zlínský , , ,3 Celkem , , ,3 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP T 1.7 pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát rok 2011 pojištěnců VZP Období za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,0 únor , , ,8 březen , , ,7 duben , , ,4 květen , , ,3 červen , , ,1 červenec , , ,1 srpen , , ,1 září , , ,7 říjen , , ,0 listopad , , ,0 prosinec , , ,3 Průměr , , ,3 údaje k 1. dni v měsíci Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

10 1Pojištěnci VZP T 1.8 Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát k Skupiny pojištěnců ČR VZP podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,4 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,0 Poživatelé důchodů ,0 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,7 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,2 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,1 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,5 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,6 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně a řádně o dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku ,8 Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,4 OBZP pobírající nemocenskou ,1 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,5 Mladiství v ústavech ,2 Osoby s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany ,6 Celkem ,0 8 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

11 2 Činnost Výběr pojišťovny pojistného Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

12 2Výběr pojistného Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy VZP v roce 2011 členěné po ích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy, dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2011 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného a příjmy od státu a z přerozdělení. Vše za celý rok 2011 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. 10 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

13 2Výběr pojistného T 2.1 Příjmy pojistného v roce 2011 Průměrný příjem Příjmy () () na osobu (v Kč) Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Zaměstnanci OSVČ + OBZP Hlavní město Praha ,9 7,5 0, Středočeský ,9 15,8 1, Jihočeský ,1 14,0 0, Plzeňský ,8 11,2 1, Karlovarský ,7 15,7 1, Ústecký ,9 12,0 1, Liberecký ,3 13,7 1, Královéhradecký ,7 13,4 0, Pardubický ,1 13,0 0, Vysočina ,2 12,1 0, Jihomoravský ,9 11,2 0, Olomoucký ,8 13,9 1, Moravskoslezský ,9 11,7 1, Zlínský ,6 13,3 1, Celkem ,6 11,4 1, Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému T 2.2 Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2011 Období Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Přerozdělení Příjmy celkem Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Přerozdělení leden ,4 7,3 0,6 32,7 únor ,3 7,7 0,6 35,4 březen ,6 9,0 0,7 34,7 duben ,2 6,5 0,6 32,7 květen ,9 7,1 0,7 35,3 červen ,1 7,9 0,6 34,4 červenec ,3 8,4 0,5 31,8 srpen ,6 6,9 0,6 32,9 září ,1 7,5 0,6 33,8 říjen ,9 7,7 0,7 32,7 listopad ,2 7,8 0,7 34,3 prosinec ,1 7,5 0,6 30,8 Celkem ,3 7,6 0,6 33,5 Průměr měsíční Údaje Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

14 2Výběr pojistného T 2.3 Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy () Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 2011/ ,0 100,2 101,8 Rozdíl T 2.4 Přehled příjmů pojistného v roce 2011 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Příjmy celkem Index 2011/ ,7 100,5 102,0 Rozdíl Údaje *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému 12 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

15 3 Činnost Síť pojišťovny Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

16 3Síť Část A Celkový přehled V souhrnné tabulce je uveden přehled počtu smluvních a pracovišť podle základních segmentů zdravotní péče. V rámci ambulancí jsou evidovány počty a pracovišť společně pro ambulance v rámci jak ambulantních (AZZ), tak v rámci lůžkových (LZZ). Druhou část tvoří přehled a pracovišť s lůžkovou péčí, kde je navíc uveden i počet lůžek v konkrétním typu. Poslední část tvoří ostatní smluvní zdravotnická, jako jsou lázně a ozdravovny, dopravní zdravotní služba, zdravotnická záchranná služba, zvláštní ambulantní péče a lékárny a výdejny prostředků. Část B Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. ambulantní i lůžková zdravotnická ) smluvních a pracovišť odborností primární péče, a to v členění podle ů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti 001 praktický lékař pro dospělé, 002 praktický lékař pro děti a dorost a 014 praktický zubní lékař. Vedle počtu smluvních (IČ) a pracovišť (IČP) jsou uvedeny také součty úvazků. Úvazek lékaře vychází z metodiky VZP, kdy jako úvazek ve výši 1,0 je u odborností 001 a 002 brána kapacita 25 hodin týdně a u odbornosti 014 kapacita 35 hodin týdně. Tyto hodiny jsou stanoveny na základě optimálního rozpisu ordinačních hodin lékaře, není zde tak zahrnuta doba, po kterou lékař provádí administrativní činnost, návštěvní službu apod. Část C Ambulantní péče Tato část je rozdělena na tři oblasti, a to na odbornosti ambulantních specialistů, na odbornosti komplementu a na ostatní odbornosti ambulantní péče nelékařského charakteru. Ve všech oblastech jsou uvedeny počty smluvních (IČ) a pracovišť (IČP), a to v členění podle toho, zda se jedná o /pracoviště ambulantního (AZZ) či lůžkového typu (LZZ). Za oba tyto typy dohromady jsou pak uvedeny počty úvazků (u ambulantních specialistů) či úvazků zdravotnického personálu (u komplementu a nelékařských odborností). Úvazkem se rozumí součet kapacit, kde jako úvazek 1,0 je brána kapacita 30 hodin týdně. Úvazkem nelékařského personálu se u odborností komplementu rozumí součet kapacit a jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, kde je jako úvazek 1,0 brána kapacita 40 hodin týdně; u nelékařských odborností jsou pro odbornosti brány součty kapacit klinických psychologů, klinických logopedů a fyzioterapeutů a také jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, pro odbornosti součty kapacit nelékařského zdravotnického pracovníka (např. sestry); jako úvazek 1,0 je u nelékařských odborností brána kapacita 40 hodin týdně. V rámci jednotlivých oblastí jsou uveřejněny tabulky v členění podle ů a za ČR celkem, a to pouze za nejvýznamnější odbornosti v rámci celého systému zdravotní péče. Část D Lůžková péče Část lůžkové péče se dělí na oblast akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče a ostatní lůžkové péče. Tabulky v oblasti akutní lůžkové péče zahrnují počty smluvních (IČ), smluvních pracovišť (IČP) a součty úvazků (kde jako úvazek 1,0 je brána kapacita 40 hodin týdně), spolu s počty lůžek, která jsou členěna na lůžka standardní péče a intenzivní péče. Uvedeny jsou tabulky za nejvýznamnější obory v členění podle ů a za ČR celkem. U následné lůžkové péče jsou ve stejném členění uvedeny počty smluvních, pracovišť, úvazků a lůžek, přičemž jsou samostatně sledovány odborné léčebné ústavy (OLÚ) psychiatrické, OLÚ pneumologie a ftizeologie, OLÚ rehabilitační a ostatní OLÚ, dále pak léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), lůžka ošetřovatelské péče a hospice. Ostatními mi lůžkové péče jsou pracoviště geriatrie, pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství, spinální jednotky a pracoviště dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Část E Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uveřejněny počty smluvních lázeňských a ozdravenských dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých ích, včetně jejich lůžkové kapacity. 14 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

17 3Síť Část F Lékařská služba první pomoci, zdravotnická záchranná služba a dopravní zdravotní služba Tato část obsahuje údaje o počtu smluvních (IČ) a pracovišť (IČP) u lékařské služby první pomoci (odb. 003), stomatologické lékařské služby první pomoci (odb. 019), pracoviště zdravotnické záchranné služby (odb. 709) a u pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček (odb. 989), v členění podle ů a za ČR celkem. Část G Přehled o nákladné zdravotnické technice Tabulka uvádí počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky a počty, v nichž se tato technika nachází, a to k Část H Centra Tato část obsahuje počet center se zvláštní smlouvou s VZP k v členění dle diagnostických skupin a ů. Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

18 3Síť Část A Celkový přehled k Druh Odbornost ZZ (IČ) pracovišť (IČP) lůžek Ambulance v AZZ i LZZ Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Praktický zubní lékař 014, Ambulantní gynekolog 603, Ambulantní specialisté *) Psychiatrické sestry Ergoterapeuti Nutriční terapeuti Porodní asistentky Domácí péče Ortoptická péče Fyzioterapie Zdravotnická komplementu laboratoře 222, , radiologie a zobrazovací metody mammografický screening 806, screening karcinomu děložního hrdla soudní lékařství patologie a laboratoř patologie Ostatní ambulantní péče lékařská služba první pomoci (LSPP) stomatologická LSPP zvláštní ambulantní péče v LZZ hemodialýza asistovaná reprodukce (IVF) kliničtí psychologové kliničtí logopedi pracoviště jednodenní péče _J_ zákrokové sálky _Z_ ostatní, výše neuvedené 091, 881, Lůžková zdravotnická Nemocnice (lůžka ZZ akutní péče) **) Odborné léčebné ústavy (OLÚ) OLÚ psychiatrické 3U5, 3U6, 3U7, 3U8, 3U OLÚ rehabilitační 2U OLÚ pneumologie a ftizeologie (TRN) 2U OLÚ ostatní 1U1, 2U9, 3U1, 4U Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) 9U Ošetřovatelská lůžka 9F9, 9H Hospice 9U Pracoviště DIP a DIOP Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) 7D Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) 7U Lázně Ozdravovny Dopravní zdravotní služba Zdravotnická záchranná služba Zvláštní ambulantní péče v PZSS Lékárny a výdejny prostředků Zdravotnická celkem Poznámka: *) , , , , , 601, 602, , **) _F_ (kromě 9F9), _H_ (kromě 9H9), _I_, _T_, 6P3, 5S9 16 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

19 3Síť Část B Primární péče k Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost 014 pracoviště praktického zubního lékaře ZZ (IČ) Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 pracovišť (IČP) Úvazky ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Hlavní město Praha , , ,8 Středočeský , , ,0 Jihočeský , , ,7 Plzeňský , , ,0 Karlovarský , , ,5 Ústecký , , ,8 Liberecký , , ,0 Královéhradecký , , ,4 Pardubický , , ,3 Vysočina , , ,9 Jihomoravský , , ,8 Olomoucký , , ,1 Moravskoslezský , , ,2 Zlínský , , ,7 Celkem , , ,1 Úvazky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

20 3Síť Část C Ambulantní péče k ambulantní specialisté Odbornost 101 pracoviště interního lékařství ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,8 Jihočeský ,4 Plzeňský ,4 Karlovarský ,7 Ústecký ,3 Liberecký ,9 Královéhradecký ,4 Pardubický ,3 Vysočina ,7 Jihomoravský ,8 Olomoucký ,5 Moravskoslezský ,8 Zlínský ,2 Celkem ,8 Odbornost 102 pracoviště angiologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,0 Středočeský ,8 Jihočeský ,5 Plzeňský ,8 Karlovarský ,0 Ústecký ,6 Liberecký ,0 Královéhradecký ,9 Pardubický ,3 Vysočina ,1 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,6 Moravskoslezský ,6 Zlínský ,9 Celkem ,2 Odbornost 103 pracoviště diabetologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,0 Jihočeský ,7 Plzeňský ,8 Karlovarský ,3 Ústecký ,6 Liberecký ,6 Královéhradecký ,7 Pardubický ,7 Vysočina ,6 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,7 Celkem ,8 18 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

21 3Síť Odbornost 104 pracoviště endokrinologie (mimo laboratorní činnosti) ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,8 Středočeský ,7 Jihočeský ,8 Plzeňský ,4 Karlovarský ,8 Ústecký ,5 Liberecký ,1 Královéhradecký ,9 Pardubický ,6 Vysočina ,2 Jihomoravský ,6 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,2 Zlínský ,1 Celkem ,9 Odbornost 105 pracoviště gastroenterologie a hepatologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,3 Jihočeský ,7 Plzeňský ,0 Karlovarský ,1 Ústecký ,5 Liberecký ,1 Královéhradecký ,6 Pardubický ,3 Vysočina ,0 Jihomoravský ,2 Olomoucký ,8 Moravskoslezský ,1 Zlínský ,5 Celkem ,3 Odbornost 107 pracoviště kardiologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,0 Středočeský ,0 Jihočeský ,0 Plzeňský ,0 Karlovarský ,6 Ústecký ,4 Liberecký ,1 Královéhradecký ,7 Pardubický ,3 Vysočina ,8 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,8 Zlínský ,3 Celkem ,2 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

22 3Síť Odbornost 108 pracoviště nefrologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,7 Jihočeský ,0 Plzeňský ,0 Karlovarský ,5 Ústecký ,6 Liberecký ,3 Královéhradecký ,5 Pardubický ,3 Vysočina ,4 Jihomoravský ,4 Olomoucký ,2 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,6 Celkem ,2 Odbornost 109 pracoviště revmatologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,4 Středočeský ,7 Jihočeský ,3 Plzeňský ,7 Karlovarský ,6 Ústecký ,6 Liberecký ,0 Královéhradecký ,8 Pardubický ,7 Vysočina ,9 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,5 Zlínský ,7 Celkem ,5 Odbornost 128 pracoviště hemodialýzy ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,2 Jihočeský ,3 Plzeňský ,4 Karlovarský ,0 Ústecký ,9 Liberecký ,5 Královéhradecký ,7 Pardubický ,7 Vysočina ,1 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,1 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,0 Celkem ,7 20 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

23 3Síť Odbornost 201 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,5 Středočeský ,0 Jihočeský ,1 Plzeňský ,2 Karlovarský ,4 Ústecký ,2 Liberecký ,7 Královéhradecký ,3 Pardubický ,5 Vysočina ,0 Jihomoravský ,5 Olomoucký ,3 Moravskoslezský ,2 Zlínský ,3 Celkem ,1 Odbornost 202 pracoviště klinické hematologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,7 Středočeský ,8 Jihočeský ,1 Plzeňský ,5 Karlovarský ,2 Ústecký ,6 Liberecký ,0 Královéhradecký ,1 Pardubický ,4 Vysočina ,0 Jihomoravský ,2 Olomoucký ,9 Moravskoslezský ,4 Zlínský ,2 Celkem ,1 Odbornost 203 pracoviště přenosných nemocí ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,4 Středočeský ,4 Jihočeský ,1 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,4 Liberecký ,4 Královéhradecký ,5 Pardubický ,0 Vysočina ,6 Jihomoravský ,8 Olomoucký ,8 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,6 Celkem ,0 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

24 3Síť Odbornost 205 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,0 Středočeský ,8 Jihočeský ,9 Plzeňský ,3 Karlovarský ,5 Ústecký ,6 Liberecký ,9 Královéhradecký ,3 Pardubický ,7 Vysočina ,0 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,5 Moravskoslezský ,6 Zlínský ,7 Celkem ,9 Odbornost 207 pracoviště alergologie a klinické imunologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,3 Jihočeský ,6 Plzeňský ,5 Karlovarský ,3 Ústecký ,5 Liberecký ,4 Královéhradecký ,7 Pardubický ,2 Vysočina ,2 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,3 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,7 Celkem ,7 Odbornost 208 pracoviště lékařské genetiky ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,8 Středočeský ,3 Jihočeský ,0 Plzeňský ,4 Karlovarský ,3 Ústecký ,3 Liberecký ,5 Královéhradecký ,0 Pardubický ,9 Vysočina ,6 Jihomoravský ,5 Olomoucký ,5 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,4 Celkem ,8 22 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

25 3Síť Odbornost 209 pracoviště neurologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,8 Jihočeský ,4 Plzeňský ,9 Karlovarský ,5 Ústecký ,3 Liberecký ,1 Královéhradecký ,5 Pardubický ,4 Vysočina ,6 Jihomoravský ,7 Olomoucký ,7 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,1 Celkem ,6 Odbornost 409 pracoviště dětské neurologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,4 Jihočeský ,7 Plzeňský ,6 Karlovarský ,0 Ústecký ,1 Liberecký ,7 Královéhradecký ,0 Pardubický ,8 Vysočina ,9 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,3 Celkem ,5 Odbornost 301 pracoviště pediatrie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,2 Jihočeský ,1 Plzeňský ,0 Karlovarský ,2 Ústecký ,8 Liberecký ,4 Královéhradecký ,4 Pardubický ,5 Vysočina ,2 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,5 Zlínský ,5 Celkem ,1 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

26 3Síť Odbornost 302 pracoviště dětské kardiologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,1 Středočeský ,7 Jihočeský ,5 Plzeňský ,6 Karlovarský ,3 Ústecký ,4 Liberecký ,9 Královéhradecký ,2 Pardubický ,8 Vysočina ,3 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,6 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,4 Celkem ,4 Odbornost 305 pracoviště psychiatrie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,8 Jihočeský ,7 Plzeňský ,2 Karlovarský ,0 Ústecký ,3 Liberecký ,8 Královéhradecký ,2 Pardubický ,0 Vysočina ,4 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,1 Moravskoslezský ,8 Zlínský ,1 Celkem ,4 Odbornost 306 pracoviště dětské psychiatrie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,9 Jihočeský ,4 Plzeňský ,2 Karlovarský ,4 Ústecký ,1 Liberecký ,4 Královéhradecký ,7 Pardubický ,2 Vysočina ,7 Jihomoravský ,4 Olomoucký ,8 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,5 Celkem ,3 24 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

27 3Síť Odbornost 308 pracoviště léčby alkoholismu a jiných toxikomanií ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,8 Středočeský ,4 Jihočeský ,7 Plzeňský ,6 Karlovarský ,3 Ústecký ,3 Liberecký ,0 Královéhradecký ,0 Pardubický ,1 Vysočina ,2 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,1 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,3 Celkem ,7 Odbornost 309 pracoviště sexuologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,4 Středočeský ,4 Jihočeský ,1 Plzeňský ,1 Karlovarský ,0 Ústecký ,4 Liberecký ,1 Královéhradecký ,6 Pardubický ,1 Vysočina ,8 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,2 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,6 Odbornost 402 pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,9 Středočeský ,5 Jihočeský ,5 Plzeňský ,5 Karlovarský ,0 Ústecký ,5 Liberecký ,5 Královéhradecký ,5 Pardubický ,1 Vysočina ,2 Jihomoravský ,7 Olomoucký ,5 Moravskoslezský ,7 Zlínský ,5 Celkem ,7 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

28 3Síť Odbornost 403 pracoviště radioterapie a radiační onkologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,1 Jihočeský ,4 Plzeňský ,7 Karlovarský ,3 Ústecký ,7 Liberecký ,6 Královéhradecký ,3 Pardubický ,0 Vysočina ,9 Jihomoravský ,8 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,6 Zlínský ,9 Celkem ,0 Odbornost 404 pracoviště dermatovenerologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,4 Jihočeský ,6 Plzeňský ,5 Karlovarský ,4 Ústecký ,1 Liberecký ,5 Královéhradecký ,9 Pardubický ,8 Vysočina ,8 Jihomoravský ,2 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,7 Odbornost 407 pracoviště nukleární medicíny ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,4 Středočeský ,4 Jihočeský ,8 Plzeňský ,9 Karlovarský ,0 Ústecký ,2 Liberecký ,0 Královéhradecký ,7 Pardubický ,9 Vysočina ,5 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,8 Moravskoslezský ,7 Zlínský ,5 Celkem ,7 26 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

29 3Síť Odbornost 501 pracoviště chirurgie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,3 Jihočeský ,2 Plzeňský ,1 Karlovarský ,1 Ústecký ,5 Liberecký ,6 Královéhradecký ,2 Pardubický ,1 Vysočina ,0 Jihomoravský ,5 Olomoucký ,1 Moravskoslezský ,5 Zlínský ,2 Celkem ,9 Odbornost 502 pracoviště dětské chirurgie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,7 Středočeský ,7 Jihočeský ,1 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,4 Liberecký ,1 Královéhradecký ,3 Pardubický ,0 Vysočina ,2 Jihomoravský ,7 Olomoucký ,9 Moravskoslezský ,5 Zlínský ,3 Celkem ,8 Odbornost 505 pracoviště kardiochirurgie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,0 Jihočeský ,7 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,0 Liberecký ,0 Královéhradecký ,0 Pardubický ,0 Vysočina ,0 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,3 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,6 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

30 3Síť Odbornost 506 pracoviště neurochirurgie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,5 Středočeský ,2 Jihočeský ,1 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,5 Liberecký ,0 Královéhradecký ,0 Pardubický ,0 Vysočina ,0 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,1 Moravskoslezský ,7 Zlínský ,4 Celkem ,9 Odbornost 601 pracoviště plastické chirurgie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,5 Středočeský ,4 Jihočeský ,6 Plzeňský ,2 Karlovarský ,0 Ústecký ,0 Liberecký ,0 Královéhradecký ,3 Pardubický ,7 Vysočina ,0 Jihomoravský ,4 Olomoucký ,7 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,9 Odbornost 602 pracoviště popáleninové medicíny ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,0 Jihočeský ,0 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,0 Liberecký ,0 Královéhradecký ,0 Pardubický ,0 Vysočina ,0 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,3 28 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

31 3Síť Odbornost 603 pracoviště gynekologie a porodnictví ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,5 Jihočeský ,3 Plzeňský ,8 Karlovarský ,4 Ústecký ,2 Liberecký ,9 Královéhradecký ,8 Pardubický ,6 Vysočina ,3 Jihomoravský ,8 Olomoucký ,7 Moravskoslezský ,4 Zlínský ,2 Celkem ,1 Odbornost 604 pracoviště dětské gynekologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,7 Středočeský ,5 Jihočeský ,3 Plzeňský ,8 Karlovarský ,0 Ústecký ,5 Liberecký ,8 Královéhradecký ,1 Pardubický ,7 Vysočina ,4 Jihomoravský ,7 Olomoucký ,3 Moravskoslezský ,7 Zlínský ,8 Celkem ,3 Odbornost 606 pracoviště ortopedie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,9 Středočeský ,8 Jihočeský ,1 Plzeňský ,2 Karlovarský ,0 Ústecký ,4 Liberecký ,2 Královéhradecký ,0 Pardubický ,3 Vysočina ,8 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,8 Moravskoslezský ,5 Zlínský ,3 Celkem ,6 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

32 3Síť Odbornost 607 pracoviště ortopedické protetiky ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,0 Jihočeský ,0 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,7 Liberecký ,2 Královéhradecký ,0 Pardubický ,0 Vysočina ,0 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,8 Zlínský ,0 Celkem ,1 Odbornost 613 pracoviště akreditovaného centra asistované reprodukce ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,0 Jihočeský ,4 Plzeňský ,0 Karlovarský ,2 Ústecký ,8 Liberecký ,3 Královéhradecký ,6 Pardubický ,0 Vysočina ,5 Jihomoravský ,2 Olomoucký ,0 Moravskoslezský ,1 Zlínský ,8 Celkem ,3 Odbornost 701 pracoviště otorinolaryngologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,3 Jihočeský ,6 Plzeňský ,3 Karlovarský ,0 Ústecký ,3 Liberecký ,8 Královéhradecký ,3 Pardubický ,2 Vysočina ,4 Jihomoravský ,3 Olomoucký ,2 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,8 Celkem ,7 30 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

33 3Síť Odbornost 702 pracoviště foniatrie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,9 Středočeský ,9 Jihočeský ,4 Plzeňský ,0 Karlovarský ,3 Ústecký ,8 Liberecký ,6 Královéhradecký ,7 Pardubický ,9 Vysočina ,6 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,4 Moravskoslezský ,4 Zlínský ,5 Celkem ,4 Odbornost 704 pracoviště dětské otorinolaryngologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,7 Středočeský ,0 Jihočeský ,0 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,0 Liberecký ,0 Královéhradecký ,8 Pardubický ,0 Vysočina ,8 Jihomoravský ,9 Olomoucký ,3 Moravskoslezský ,4 Zlínský ,5 Celkem ,3 Odbornost 705 pracoviště oftalmologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,7 Středočeský ,0 Jihočeský ,0 Plzeňský ,1 Karlovarský ,4 Ústecký ,5 Liberecký ,3 Královéhradecký ,5 Pardubický ,6 Vysočina ,2 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,6 Moravskoslezský ,4 Zlínský ,5 Celkem ,9 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok

34 3Síť Odbornost 706 pracoviště urologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,3 Středočeský ,8 Jihočeský ,6 Plzeňský ,5 Karlovarský ,0 Ústecký ,2 Liberecký ,5 Královéhradecký ,4 Pardubický ,3 Vysočina ,9 Jihomoravský ,0 Olomoucký ,9 Moravskoslezský ,3 Zlínský ,3 Celkem ,9 Odbornost 707 pracoviště dětské urologie ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,2 Středočeský ,0 Jihočeský ,3 Plzeňský ,0 Karlovarský ,0 Ústecký ,0 Liberecký ,0 Královéhradecký ,0 Pardubický ,0 Vysočina ,0 Jihomoravský ,5 Olomoucký ,9 Moravskoslezský ,0 Zlínský ,0 Celkem ,9 Odbornost 708 pracoviště anesteziologicko-resuscitační ZZ (IČ) pracovišť (IČP) Úvazky v AZZ v LZZ v AZZ v LZZ Hlavní město Praha ,6 Středočeský ,6 Jihočeský ,2 Plzeňský ,5 Karlovarský ,7 Ústecký ,2 Liberecký ,6 Královéhradecký ,5 Pardubický ,0 Vysočina ,2 Jihomoravský ,2 Olomoucký ,9 Moravskoslezský ,8 Zlínský ,8 Celkem ,8 32 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne prosince 2010, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Lůžková péče. Bed care

Lůžková péče. Bed care Lůžková péče 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

a jeho další LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov

a jeho další LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov Vzdělávání v oboru Intenzivní medicína a jeho další směrov rování Pavel Ševčík & Vladimír Černý LF MU a FN Brno, آ LF UK a FN Hradec Králov آ lové, آ čti: KARIM V arabštin tině ctihodný, úctyhodný Převzaly

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

s poskytovateli specializované ambulantní péče,

s poskytovateli specializované ambulantní péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, 101-109, 128, 201-209, 301-309, 401-409, 501-507, 601-607, 613, 701-708, 901, 903,

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více