Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v roce 2002 Informace o hospitalizovaných v nemocnicích Hlavního města Prahy vychází ze statistiky hospitalizovaných, tj. ukončených hospitalizací na jednotlivých odděleních, za které se podává povinné Hlášení hospitalizace do Národního registru hospitalizovaných. V roce 2002 bylo hospitalizováno v nemocnicích v Praze celkem osob z celé ČR. Ve fakultních nemocnicích celkem osob, z toho 66 % obyvatel Prahy a 34 % obyvatel jiných krajů. Z ostatních krajů jsou nejvíce zastoupeni obyvatelé Středočeského kraje 18 %, dále Ústeckého kraje téměř 4 % a Jihočeského kraje 2 %. Ostatní kraje okolo 1 %. Situace je však značně rozdílná na jednotlivých odděleních. Zatímco na interních odděleních je hospitalizováno téměř 80 % obyvatel Prahy na odděleních kardiochirurgických je to jen 32 %, na oddělení nemocí z povolání dokonce jen 15 % obyvatel Prahy. Podrobné rozdělení podle oddělení a kraje bydliště hospitalizovaných je uvedeno v tabulce 1. V nemocnicích bylo hospitalizováno celkem osob, z nich 60 % tvořili obyvatelé hlavního města Prahy, zbylých 40 % obyvatelé ostatních krajů. Mezi pražské nemocnice patří řada zařízení se speciálními obory pro celou ČR, např. IKEM, Nemocnice Na Homolce a další. Z tohoto důvodu jsou na specializovaných odděleních, např. kardiologie, diabetologie, kardiochirurgie, nefrologie a dalších vysoké podíly mimopražských hospitalizovaných. Přehled podle oddělení a bydliště pacienta je uveden v tabulce 2. Tabulka 3 obsahuje údaje za nemocnice následné péče, ve kterých bylo v roce 2002 hospitalizováno osob, z nichž téměř 90 % bylo z Prahy. Na odděleních ošetřovatelské péče dokonce 95 %. Tabulka 4 uvádí souhrnné informace za nemocnice podle druhu a kraje bydliště pacienta. Zpracovala: Ing. Eva Vlčková ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 1

2 1. Hospitalizovaní na odděleních fakultních nemocnic v Praze podle kraje bydliště interní a b 79,01 11,55 1,32 0,62 0,90 2,48 1,08 0,46 0,59 0,75 0,34 0,21 0,27 0,42 100,00 kardiologie a b 61,19 21,23 1,64 0,82 0,72 7,28 4,34 0,60 0,61 0,71 0,25 0,18 0,09 0,36 100,00 revma- a tologie b 70,94 22,17 1,31 0,16 0,66 1,15 0,66 0,33 0,33 1,15 0,33 0,00 0,16 0,66 100,00 geriatrie a b 88,26 10,61 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 100,00 infekční a b 78,00 15,34 0,49 0,39 0,60 1,35 0,62 0,34 0,54 0,36 0,43 0,32 0,33 0,89 100,00 TRN a b 66,50 16,62 4,05 0,54 1,06 2,48 3,39 0,92 0,71 1,04 0,44 0,15 0,20 1,90 100,00 neurologie a b 65,19 15,94 2,51 1,13 1,74 3,38 1,45 1,93 1,42 1,67 1,06 0,62 0,84 1,11 100,00 psychiatrie a b 61,95 19,80 2,29 1,97 1,22 5,22 1,28 1,12 0,48 0,53 0,85 1,28 0,75 1,28 100,00 nemoci a z povolání b 15,25 34,46 3,95 2,82 0,56 7,06 9,32 4,52 7,91 5,08 5,37 1,13 1,13 1,41 100,00 dětské a b 61,53 20,07 2,25 1,34 1,29 3,77 1,60 1,03 0,92 1,81 1,65 0,62 0,68 1,45 100,00 ženské a b 73,44 18,45 0,81 0,52 0,51 1,91 0,99 0,67 0,57 0,50 0,42 0,34 0,28 0,60 100,00 novoroze- a necké b 70,15 22,94 0,69 0,58 0,35 1,55 0,94 0,40 0,53 0,43 0,49 0,15 0,33 0,48 100,00 chirurgie a b 75,56 13,73 1,64 0,76 0,71 2,67 0,91 0,72 0,54 0,81 0,44 0,31 0,34 0,86 100,00 neuro- a chirurgie b 37,89 29,77 5,28 0,90 2,96 6,96 1,93 2,19 2,71 3,48 2,06 1,80 0,26 1,80 100,00 plastická a chirurgie b 51,90 20,35 3,28 3,12 2,06 7,85 2,64 2,72 2,10 2,08 0,33 0,44 0,31 0,83 100,00 kardio- a chirurgie b 31,60 18,71 3,38 2,44 8,20 15,58 7,43 2,00 2,33 1,86 1,62 0,97 1,01 2,87 100,00 trauma- a tologie b 82,75 11,12 0,75 0,38 0,28 0,85 0,38 0,75 0,57 0,09 0,47 0,57 0,28 0,75 100,00 ARO a b 84,49 8,09 1,03 0,60 0,64 1,74 0,76 0,46 0,39 0,60 0,34 0,19 0,18 0,50 100,00 ortopedie a b 64,39 18,11 3,20 1,26 1,12 3,63 1,46 1,25 0,86 1,27 1,10 0,72 0,55 1,08 100,00 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 2

3 1. Hospitalizovaní na odděleních fakultních nemocnic v Praze podle kraje bydliště urologie a b 67,99 18,68 1,68 1,28 1,65 3,21 1,44 0,60 0,84 1,07 0,46 0,29 0,27 0,56 100,00 ORL a b 63,38 21,43 2,42 1,88 0,92 3,64 1,85 0,80 0,52 0,88 0,68 0,29 0,34 0,96 100,00 foniatrie a b 13,23 35,20 8,74 5,16 1,12 7,40 10,76 6,50 2,69 2,69 2,02 0,45 1,79 2,24 100,00 oční a b 56,36 25,19 3,51 1,33 1,29 4,90 1,86 0,36 0,57 1,45 0,68 0,66 0,54 1,30 100,00 stoma- a tologie b 50,31 32,66 2,44 1,45 0,77 5,37 1,96 0,80 0,80 1,22 0,37 0,43 0,45 0,97 100,00 kožní a b 68,97 22,67 0,57 0,29 0,57 2,43 1,25 0,89 0,29 0,54 0,54 0,21 0,14 0,64 100,00 klinická a onkologie b 36,72 17,80 7,07 3,99 1,86 9,79 5,14 2,25 3,72 4,70 1,57 2,08 0,88 2,42 100,00 radio- a terapie b 52,16 30,70 4,18 2,31 1,37 3,57 2,49 0,58 0,32 0,85 0,06 0,70 0,29 0,41 100,00 dětská a chirurgie b 58,41 26,60 2,16 1,44 1,18 4,00 1,60 0,79 0,64 0,91 0,44 0,43 0,41 0,99 100,00 nefrologie a b 49,64 17,81 3,42 1,26 1,26 6,47 2,16 5,40 0,72 0,72 3,06 4,14 2,70 1,26 100,00 klinická a hematol. b 49,64 27,32 3,01 1,07 0,15 10,09 6,07 0,44 0,15 0,97 0,10 0,87 0,10 0,05 100,00 rehabili- a tační b 56,10 18,31 4,28 2,64 2,73 4,19 1,28 2,00 2,82 2,00 1,18 0,82 0,64 1,00 100,00 nukleární a medicína b 22,18 16,26 6,50 5,46 2,79 9,76 3,83 3,83 3,48 6,85 9,87 1,16 7,08 0,93 100,00 léčba a popálenin b 34,86 25,25 6,01 4,81 2,84 13,99 4,48 3,72 2,08 0,98 0,11 0,55 0,00 0,33 100,00 dětské a oční b 37,55 18,57 4,05 3,97 4,14 11,22 6,24 2,95 1,35 2,45 0,76 1,10 0,68 4,98 100,00 ošetřova- a tel. péče b 93,81 4,29 1,43 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 a b 66,37 18,20 2,08 1,14 1,22 3,85 1,83 0,93 0,83 1,07 0,68 0,45 0,43 0,92 100,00 a - absolutně b - v procentech z celku ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 3

4 2. Hospitalizovaní na odděleních nemocnic v Praze podle kraje bydliště interní a b 86,55 5,35 0,62 0,74 1,18 1,61 0,89 1,15 0,46 0,45 0,44 0,13 0,18 0,26 100,00 kardiologie a b 39,83 21,26 3,66 3,77 2,73 14,66 7,54 1,64 1,15 1,73 0,30 0,49 0,35 0,89 100,00 revma- a tologie b 30,84 19,83 4,26 4,15 2,80 7,37 3,63 1,87 1,97 3,12 6,54 1,97 4,36 7,27 100,00 diabeto- a logie b 41,57 17,28 3,04 1,36 1,78 7,54 7,43 3,14 2,20 4,92 3,35 1,78 0,63 3,98 100,00 gastro- a enterologie b 55,72 15,65 3,59 1,85 2,70 7,81 4,40 1,70 1,66 0,96 0,63 1,33 0,67 1,33 100,00 TRN a b 37,47 50,13 1,47 0,67 0,27 3,35 3,49 1,21 0,47 0,34 0,27 0,13 0,67 0,07 100,00 neurologie a b 65,47 15,88 3,11 1,37 0,96 4,22 1,37 1,78 2,04 1,33 0,33 0,52 0,41 1,22 100,00 psychiatrie a b 47,43 17,90 2,68 0,89 3,13 10,29 4,03 4,47 2,68 0,67 2,24 0,22 0,89 2,46 100,00 dětské a b 65,63 32,44 0,15 0,45 0,00 0,74 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 100,00 ženské a b 71,70 17,27 1,29 0,80 0,62 2,82 1,37 1,11 0,73 0,75 0,38 0,25 0,24 0,65 100,00 novoroze- a necké b 75,50 17,58 0,64 0,30 0,44 0,97 0,94 0,54 0,74 0,64 0,57 0,30 0,17 0,67 100,00 chirurgie a b 61,31 17,47 2,77 1,78 2,63 5,91 2,19 1,82 0,99 0,85 0,76 0,47 0,31 0,73 100,00 neuro- a chirurgie b 35,11 30,33 3,92 3,11 3,92 7,88 2,15 2,04 1,81 2,25 2,50 1,06 1,36 2,56 100,00 kardio- a chirurgie b 26,30 23,65 1,85 5,79 3,19 20,06 6,89 2,20 4,59 3,69 0,65 0,35 0,45 0,35 100,00 ARO a b 70,61 17,96 2,24 1,84 0,82 1,22 1,22 1,63 1,02 0,20 0,20 0,20 0,00 0,82 100,00 ortopedie a b 55,29 22,92 2,76 2,64 0,77 4,81 2,60 2,42 1,50 1,38 1,10 0,55 0,46 0,80 100,00 urologie a b 68,12 16,22 1,58 1,20 1,39 4,08 1,58 1,30 0,65 1,02 0,56 0,19 0,65 1,48 100,00 ORL a b 53,67 21,05 4,04 3,49 1,41 6,49 3,43 1,16 0,98 1,16 0,86 0,67 0,55 1,04 100,00 oční a b 28,63 19,16 5,05 1,02 8,84 22,73 3,06 0,74 1,42 1,81 0,91 1,08 0,28 5,27 100,00 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 4

5 2. Hospitalizovaní na odděleních nemocnic v Praze podle kraje bydliště stoma- a tologie b 54,09 21,12 2,73 2,97 1,54 7,95 1,54 1,42 1,30 1,07 0,95 0,71 0,71 1,90 100,00 kožní a b 56,85 14,94 1,87 1,24 2,28 8,09 3,32 2,49 2,28 1,04 1,66 0,41 1,45 2,07 100,00 nefrologie a b 43,50 11,55 9,71 1,59 0,43 13,48 5,51 1,11 1,01 7,78 0,92 0,77 1,06 1,55 100,00 klinická a hematol. b 36,58 24,89 6,28 0,87 0,00 9,74 7,36 6,28 0,65 1,95 1,08 1,95 1,73 0,65 100,00 rehabili- a tační b 85,77 8,42 1,40 0,80 0,20 0,60 0,20 0,40 0,60 0,40 0,20 0,20 0,40 0,40 100,00 nukleární a medicína b 62,29 19,43 2,86 1,71 0,00 1,14 1,71 1,71 2,86 2,86 1,14 0,00 0,00 2,29 100,00 intenzivní a péče b 41,49 18,20 4,97 3,67 3,49 14,18 4,08 1,30 2,93 2,84 0,80 0,62 0,65 0,77 100,00 následná a péče b 99,22 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 a b 59,58 17,38 2,61 1,91 1,99 6,79 2,87 1,53 1,19 1,37 0,79 0,50 0,47 1,03 100,00 a - absolutně b - v procentech z celku ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 5

6 3. Hospitalizovaní na odděleních nemocnic následné péče v Praze podle kraje bydliště následná a péče b 79,27 10,69 1,75 1,44 0,16 0,80 1,28 2,07 2,07 0,00 0,16 0,00 0,00 0,32 100,00 ošetřova- a tel. péče b 95,72 2,50 0,52 0,10 0,10 0,10 0,21 0,10 0,52 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 100,00 a b 89,22 5,74 1,01 0,63 0,13 0,38 0,63 0,88 1,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 100,00 4. Hospitalizovaní v nemocnicích hl.m. Prahy celkem podle kraje bydliště fakultní a nemocnice b 66,37 18,20 2,08 1,14 1,22 3,85 1,83 0,93 0,83 1,07 0,68 0,45 0,43 0,92 100,00 nemocnice a b 59,58 17,38 2,61 1,91 1,99 6,79 2,87 1,53 1,19 1,37 0,79 0,50 0,47 1,03 100,00 nemocnice a násl. péče b 89,22 5,74 1,01 0,63 0,13 0,38 0,63 0,88 1,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 100,00 a b 64,75 17,93 2,21 1,33 1,41 4,58 2,09 1,08 0,93 1,14 0,71 0,46 0,44 0,95 100,00 a - absolutně b - v procentech z celku ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 6

7 Struktura hospitalizovaných ve fakultních nemocnicích Hlavního města podle kraje bydliště Ostatní kraje 15% Středočeský kraj 18% Praha 67% Struktura hospitalizovaných v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště Ostatní kraje 17% Středočeský kraj 18% Praha 65% ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy č. 5/2003 strana 7

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 41 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Rezorty celkem K 30. 6. 2002 existovalo v České republice

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 25.3.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003 V roce 2003

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12 2.10.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.9.2006 45 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006 Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 9.6.2003 é Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR podle oddělení v roce

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2007

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 3. 2008 8 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2007 Hospitals in the Czech Republic in 2007 Koncem roku bylo

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY za roky 2004 a 2005 ROČENKA 2004 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD DO ROČENKY ZA ROKY 2004 A 2005 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 14 12.11.2003 Hospitalizovaní obyvatelé Pardubického kraje na lůžkovém fondu nemocnic

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA

PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA PROVOZNÍ A ARO (ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ) PRO PACIENTY ORL PO-PÁ 10:30 11:30 hod. PRO PACIENTY VŠEOBECNÉ CHIRURGIE PO-PÁ 13.30-15:00 hod. AMBULANCE LÉČBY BOLESTI PO 8:00-15:00 hod. PÁ 8:30-15:30

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti STŘEDOČESKÝ KRAJ Počet obyvatel kraje 1 291 816 Počet lůžek v kraji 5 871 přijatých z jiných Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ano 0,01 0,03 Oblastní nemocnice Kladno,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 2. 8. 2007 Souhrn Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 4.7.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 31. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 4 30.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004 (, neuro, plastická,

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2003 65 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Řada lékařů

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení interního auditu a kontroly Oddělení řízení kvality Odbor bezpečnosti a krizového řízení Pověřenec GDPR Úsek lékařské a preventivní péče Úsek

Více