JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi."

Transkript

1 Co je je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skriptů jsou skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen výsledky.) Existují i jiné jazyky klientských skriptů, například VBScript. Jsou ale tak málo používané, že když se dnes mluví o "skriptech", myslí se tím y. není Java je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s em pouze podobnou syntaxi. Čte se to různě Někdo čte javascript s j, někdo s dž na začátku. Oboje je používané. Já to čtu většinou [džavaskript], ale hodně to střídám a málokdy si všimnu, jak jsem to vlastně řekl. V angličtině se to vyslovuje [džev'skript]. Co je potřeba umět HTML, alespoň základy základy programování, alespoň trochu Charakteristiky jazyka je jazyk interpretovaný -- nemusí se kompilovat objektový -- využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů závislý na prohlížeči -- funguje ale ve většině prohlížečů case sensitivní -- záleží na velikosti písem v zápisu syntaxí podobný jazykům C, Java a podobným Omezení jazyka funguje pouze v prohlížeči

2 Uživatel může zakázat Existují různé odlišné verze jazyka i prohlížečů, což vede k častým chybám. Neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným systémovým objektům. Neumí žádná data uložit (kromě cookies). Začlenění skriptu do stránky Tři způsoby zápisu 1. Pomocí tagu <script> normálně do proudu dokumentu. 2. Tagem <script> s odkazem na externí soubor 3. In-line (řádkový) zápis jako atribut tagu bez použití tagu <script> Pro začátek nemusíte umět všechny způsoby, stačí ten první. Chcete-li se naučit skriptovat rychle, tuto stránku přeskočte a později se k ní vraťte. Normálně do HTML kódu Skript se vloží mezi značky <script> a </script>. Tento způsob je asi nejčastější a byl použit i na stránce prvních příkladů tohoto kurzu. Příklad normálního začlenění skriptu, který zobrazí povzbuzující okénko: <script> alert('hlavu vzhůru, bude hůř!'); </script> Skript se může objevit kdekoliv v HTML kódu -- jak v hlavičce, tak v těle dokumentu. Prohlížeč pak skript zpracovává okamžitě, jakmile na něj narazí. Externím souborem Program v u se dá uložit i do jiného souboru a potom ho do stránky načítat. Příklad: Do souboru externi_skript.js uložím toto: document.write("toto napsal externí Java Script"); Do stránky, do které pak chci skript vložit, vložím tento kus HTML kódu: <script src="externi_skript.js"></script> Stane se to samé, jako bych ten skript vypsal mezi tagy <script>. Zobrazte si příklad použití externího skriptu. Obliba skriptů v externích souborech je velmi široká. Nejčastěji se to používá k načítání stejného skriptu do různých stránek, což je netušená zbraň. In-line zápis In-line znamená "v řádku" a je to třetí způsob začlenění u do HTML stránek. Nevyužívá tag <script>, ale zapisuje se jako atribut jiného tagu. Většinou reaguje na nějakou uživatelovu událost. Raději ukážu příklad: <a href=" onmouseover="alert('na úřadě je myš!!!')">městský úřad Slaný</a> - 2 -

3 Příklad ukazuje normální odkaz (tag <a>) s textem Městský úřad Slaný. Důležitý je tam ten atribut onmouseover, což znamená "při přejetí myší". No a při přejetí myší se spouští ten skript, co je zapsán jako hodnota atributu. Všimněte si, že v in-line zápisu je nutno používat apostrofy místo uvozovek (protože uvozovky by zakončily zápis skriptu). A takhle to vypadá, zkuste si přejet myší: Městský úřad Slaný Onmouseover je jednou z událostí, kterých existuje asi tucet. Bez existence událostí by in-line zápis skriptu nedával smysl. href="javascript:..." Jiný in-line způsob nepoužívá události, ale odkazů. Místo adresy cíle (URL) ale začíná textem "javascript: a následuje program". Např. <a href="javascript: alert('toto není odkaz')">skript</a> Namísto přechodu na jinou adresu se prostě provede skript. Ukázka: Skript Tento způsob začlenění scriptu se moc nedoporučuje. Kombinace způsobů Všechny způsoby začlenění skriptů do stránky jsou sice rovnocenné, ale v různých případech různě výhodné. V naprosté většině složitějších skriptů se tedy způsoby kombinují, protože je to efektivní. Sami jistě chápete, že například zapisovat příliš dlouhý in-line skript vede k chybám a zmatku, takže se in-line zapisuje většinou jenom volání funkcí, které jsou definované dříve. Nejčastější způsob kombinace: externím skriptem jsou definovány funkce normálním zápisem (pomocí <script> ) jsou inicializovány proměnné a startovní funkce in-line skripty volají funkce podle událostí v závislosti na reakcích uživatele Deklarace proměnných Příklad: <body> <script> var x = "Obsah proměnné"; document.write(x); </script> </body> Tento příklad s jednoduchou proměnnou si můžete zobrazit v prohlížeči. Výstup je jednoduchý: Obsah proměnné Vysvětlení skriptu Předpokládám, že každý už pozná, kde začíná a končí skript (tagy <script></script>)

4 Názvem proměnné může být libovolné slovo (s výjimkou několika klíčových slov jazyka). Záleží na velikosti písmen. V u je dobré proměnné deklarovat. Na deklarování slouží klíčové slovo var následované výpisem použitých proměnných. Ale nemusí se to dělat. Proměnná použitá v příkladu má jméno x. Do proměnné x je načtena hodnota "Obsah proměnné", která je dalším příkazem document.write zapsána do proudu dokumentu. Všimněte si, že v příkazu document.write(x) už není to x obaleno uvozovkami, protože se jedná o proměnnou. Kdyby tam ty uvozovky byly, tak to vypíše x namísto Obsah proměnné. document.write(x); /* vypíše Obsah proměnné */ document.write("x"); /* vypíše x */ Počítání s proměnnou Proměnné se inicializují při prvním přiřazení hodnoty (což doporučuji udělat hned při deklaraci). Není třeba deklarovat typ proměnné (číslo, text apod.), určí typ proměnné automaticky podle obsahu (řetězec, číslo nebo logická hodnota). Je to velmi pohodlné. S proměnnými se dají dělat normální výpočty. Syntaxe je v jednoduchých případech zřejmá. Příklad: <script> var y, text; y = 13; y = y * 2 * 7 * 11; text = "Hezké číslo je " + y; document.write(text); </script> Příklad výpočtů s proměnnými si můžete zobrazit. Program by měl vypsat Hezké číslo je Používají se zde dvě proměnné y a text; y je proměnná číselná, text je proměnná textová. Je zde vidět i příklad automatické konverze -- k textovému řetězci se přičte číslo (v proměnné y), které se přitom automaticky převede na řetězec. Poznámka o velikosti písem je jazyk case-senzitivní, to znamená, že v něm všude záleží na velikosti písmen (na rozdíl od HTML). Je na to třeba dávat pozor zejména u jmen proměnných. Takže například proměnná x je různá od proměnné X. Pokud vám přijde, že to zdůrazňuji zbytečně často, při zoufalém ladění chyb poznáte, že to zdůrazňuji málo. :-) Textové proměnné Všechny proměnné typu text musejí mít hodnoty zadané v uvozovkách nebo v apostrofech. Apostrofy je nutno použít, pokud se celý skript nachází v uvozovkách (in-line zápis). Např.: <a onmouseover="myska='prejeta' ">... Jak dostat do proměnné dostat nějaký znak, který by Javascript pochopil jako součást programu? Například uvozovky? Znaku se předřadí zpětné lomítko. Např: - 4 -

5 promenna = "<a href=\"index.html\">obsah</a>"; document.write( promenna ); Tento prográmek by vypsal text, který by byl pochopen jako odkaz. To zajímavé je použití zpětných lomítek pro vypsání uvozovek. V tomto případě by se náhodou problém dal řešit také těmi apostrofy: promenna = "<a href='index.html'>obsah</a>"; document.write( promenna ); Logické proměnné Do proměnné se dá uložit pravda nebo nepravda. To je moc výhodné (zejména se to ocení při větvení programu, protože se zkrátí zápis). Pro logické hodnoty existují v u dvě klíčová slova true a false. Zapisují se bez uvozovek. Např. takmer = true; ozaj = false; Základy syntaxe u Příkazy se oddělují středníkem nebo koncem řádku jeden příkaz; další příkaz další příkaz který ale nemůže pokračovat na dalším řádku; V praxi se doporučuje středníky používat, protože přidávají přehlednost. Záleží na velikosti písmen Všude. V názvech proměnných, v názvech objektů. Proměnná je něco jiného než proměnná. Objekt window.location je špatně, protože tam má být window.location. Řetězce se uzavírají do uvozovek Přípustné jsou i apostrofy (na české klávesnici Alt + 39). Je to jedno, zda se použije apostrofy nebo uvozovky. Někdy jsou apostrofy nutné, zejména při in-line zápisu. <img onmouseover="alert('ahoj')"> Při přejetí obrázku se zobrazí hláška s textem AHOJ. Jindy je třeba využít escape sekvencí. Escape sekvence Pokud je nějaký speciální znak, který interpretuje, potřeba zapsat do stránky, musí se využít tzv. escape sekvence. Před ten znak se napíše zpětné lomítko. Nejčastěji se to používá u uvozovek. Předchozí příklad lze zapsat i takto: <img onmouseover="alert(\"ahoj\")"> Logické hodnoty zná speciální hodnotu pro pravdu: true a pro nepravdu: false

6 Další pravidla Objekty a jejich metody a vlastnosti se oddělují tečkami: objekt.podobjekt.vlastnost Programové sekvence se uzavírají do složených závorek {} (zejména při větvení a deklaraci funkcí). Operátory Operátory vycházejí z jazyka Java nebo C. Kromě níže uvedených existují ještě bitové operátory, které se ale skoro nepoužívají. Operátory přiřazení Slouží k nastavení hodnot proměnných. Normálně by stačilo jenom =, ale používají se i jiné operátory. = přiřazení += přičtení *=, -=, / přinásobení, odečtení, "přidělení" ++ přičtení 1 Například je to samé a += 4 a = a + 4 b ++ b = b + 1 Početní operátory + sčítání, spojování řetězců - odčítání, unární negace * násobení / dělení Logické operátory == rovnost (dvě rovnítka)!= nerovnost <,<=,>=,> &&, aritmetické srovnání (teď nevím, jestli tam je >= nebo =>) logické AND (a zároveň), logické OR (nebo)! logické NOT (negace)? : podmínkový výběr (ternální operátor), logické spojení (třeba v zápisu parametrů funkcí) - 6 -

7 Logické operátory se používají zejména při větvení programů na stanovení podmínek. Podmínky nabývají hodnot true (pravda) a false (nepravda). Zejména je třeba upozornit na dvě rovnítka (zjišťování rovnosti). Kdyby se použilo jenom jedno, tak by to znamenalo přiřazení. Jedná se o nejčastější a nejhůře odhalitelnou chybu. Větvení Základní způsoby větvení a cyklů v u jsou příkazy if, while a for. if(podmínka) {program} while(podmínka) {program} for(iniciace; podmínka; navýšení){program} jestliže je splněna podmínka, vykonává se program program se opakuje, dokud trvá podmínka cyklus (vykonávaný většinou přesně několikrát) if if(podmínka) { příkazy prováděné při splnění podmínky; } else { příkazy prováděné při nesplnění podmínky; } Jako podmínka se musí uvést výraz, jehož logická hodnota je true nebo false (pravda nebo nepravda). Např.: if (volby == "svobodne"){ document.write("možná máme demokracii"); pokracovat = true;} else { document.write("máme diktaturu"); pokracovat = false;} Zápis je ve většině případů jednodušší. Např.: if (puntiku!= 12) document.write("nemáme celý ciferník!"); Jak je vidět, pokud je příkaz jenom jeden, nemusí se uzavírat do složených závorek. Také lze vynechat else, není-li potřeba. Časté chyby u if: špatný zápis podmínky (pro rovnost se musejí používat dvě rovnítka) chybějící středníky nebo složené závorky nadbytečné středníky mezery většinou nehrají v zápisu roli rozhodovací operátor? : Ternální operátor umožňuje rychlejší zápis rozhodování, pokud chci pouze přiřadit hodnotu proměnné. Syntaxe: - 7 -

8 proměnná = podmínka? hodnota1 : hodnota2; Pokud je podmínka pravdivá, má proměnná hodnotu hodnota1, pokud je podmínka nepravdivá, má proměnná hodnotu hodnota2. switch case Pro větvení do více alternativ existuje příkaz switch, který ale nefunguje v trojkových verzích prohlížečů, proto je lepší jej nepoužívat. Sytaxe je: switch(proměnná) { case hodnota : příkaz; case hodnota2 : příkaz2;... default : příkazx} while Cyklus s podmínkou na začátku. Sekvence vnitřních příkazů se provádí dokola, dokud platí podmínka. Jakmile podmínka neplatí, pokračuje program dál. while (podmínka) { sekvence příkazů } Následující příklad zvyšuje proměnnou o pět jednotek, dokud nebude větší nebo rovna třiceti: while(promenna < 30) { promenna += 5; } Časté chyby u while: zápis podmínky musí být logická hodnota (pozor na dvě rovnítka) uvědomte si, zda podmínka má nebo naopak nesmí platit pokud podmínka nezávisí na měněných proměnných, můžete dostat nekonečný cyklus. do while Cyklus s podmínkou na konci nefunguje v trojkových verzích prohlížečů. Syntaxe: do {sekvence příkazů} while (podmínka) Je-li podmínka pravdivá, cyklus se ukončí a program jde dál. for Cyklus obvykle určený pro daný počet opakování (třebaže to může být jinak). Syntaxe: for (počáteční hodnota; podmínka; navýšení) { příkazy; } Např. tento program vypíše všechny HTML velikosti písma: for (i=1; i <= 7; i++) { document.write("<font size=\"" + i + "\">Vzorek písma</font>"); document.write("<br>"); } Zobrazte si příklad. Drobný komentář: používám proměnnou i, která má na počátku hodnotu 1. Navýšení i++ znamená, že při každém dalším průchodu cyklem se i zvýší o 1 (++ je navýšení o - 8 -

9 jedna). Trochu komplikovanější věcí je použití sekvence \", což je způsob, jak do výstupu vložit uvozovky. for in Cyklus přiřazuje proměnné postupně všechny vlastnosti objektu. Nefunguje v IE 3. Syntaxe: for (proměnná in objekt) {příkazy} break Příkaz break předčasně ukončí cyklus while nebo for. continue Příkaz continue skočí na začátek cyklu

10 Funkce Syntaxe deklarace funkce v u: function jmenofunkce(parametry) {tělo funkce}; nebo podrobněji zapsáno: function jmenofunkce(parametr, parametr) { příkaz; příkaz; return hodnota }; Například: function upozorneni(stranka) { alert("tímto se dostanete na stránku s názvem " + stranka) }; Volání funkce: jmenofunkce(hodnota, hodnota); Velmi často se funkce volají na základě událostí dokumentu přímo z HTML kódu, například: <a href="index.htm" onclick="upozorneni('hlavní stránka');">obsah</a> Při kliknutí na slovo "Obsah" se vyvolá funkce upozorneni() s hodnotou parametru "hlavní stránka". Předtím samozřejmě musí být funkce inicializovaná (v předchozím příkladu). Pokud funkce vrací hodnotu (deklarace obsahuje return hodnota), dá se funkce volat zápisem proměnná = jmenofunkce(parametry); Proměnné ve funkci Proměnná deklarovaná ve funkci klíčovým slovem var je lokální. Lokální proměnné jsou i parametry funkce (to, co je v závorce za jménem funkce). Pokud se ve funkci použije jméno jiné nedeklarované proměnné, jde o proměnnou globální. Zabudované funkce u eval Eval je od slova vyhodnotit (evaluate). Funkce vezme svoje argumenty a vyhodnotí je jako by to byl kus programu. Používá se zejména pro dynamickou změnu kódu. Tuto funkci mají v oblibě všichni programátoři u, protože umožňuje zápis konstrukcí běžných z vyšších jazyků, které by jinak nevzal. Příklad: promenna="document.write"; promenna2="(1 + 1)"; eval(promenna + promenna2) Funkce eval() vezme argument promenna + promenna2 a vyhodnotí ho. Dostane řetězec document.write(1 + 1) a rovnou to provede. Takže se vypíše dvojka. Můžete se přesvědčit

11 parsefloat a parseint Převodní a zaokrouhlovací funkce. Argumentem je řetězec, který je převeden na číslo. parseint z něj vrátí jenom celou část, parsefloat i s desetinou částí. Události u Přehled uživatelských událostí Události okna a dokumentu: Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky body, img onunloa d při opouštění stránky body onresize při změně velikosti okna body onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onclick při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci ondblclick při dvojkliku na prvku onmouseover při najetí myší na prvek všechny elementy, onmouseout onmousemove při odjetí z prvku při pohybu myši nad prvkem v 4. verzích prohlížečů ale jenom některé onmousedow n při stisknutí tlačítka nad prvkem onmouseup při uvolnění tlačítka nad prvkem

12 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní onkeydow n onkeyup při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv Test onkeypress Události formuláře a formulářových polí Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onsubmit těsně před odesláním formuláře, příklad form onreset při vynulování formuláře tlačítkem reset form onfocus při aktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onblur při deaktivaci políčka (okna) input, select, textarea, (window nepotvrzeno) onchang e při změně hodnoty políčka input, select, textarea při výběru jiné hodnoty v onselect selectu nebo při vybrání textu select, body (výběr textu) výběr textu nefunguje v a NN* myší

13 Další události Událos t Popis Lze použít na Popor a onabor t při přerušení načítání img, body Události okna a dokumentu Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky se všemi objekty body, img onunloa d při opouštění stránky body onresize při změně velikosti okna body onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow OnLoad Událost onload nastává ve chvíli, kdy je objekt načten. Praktický význam má pro dokument (tag <body>) nebo pro obrázek (<img>). Podle mých zkušeností nelze vázat na jiné tagy (možná ještě <object>, nevím). Příklad vyhození hlášky ve chvíli načtení dokumentu: <body onload="alert('dokument je načten')> Událost onload se spouští až po té, co jsou načteny i všechny vložené objekty, např. obrázky. (Nevím, jestli událost čeká i na načtení obsahů do <iframe>, ale asi ano.) V některých návodech se uvádí, že se onload spouští ve chvíli, kdy se načte poslední znak zdroje. Není to tak, čeká se i na obrázky. Velmi praktické je použít událost onload také na obrázek. Dejme tomu, že chci nějakou akci spustit až ve chvíli, kdy je obrázek načten. To se hodí, pokud ta akce pracuje s tím obrázkem. Kdyby byla totiž funkce volána jinak, mohla by se spustit ve chvíli, kdy obrázek ještě není ze serveru načtený. Příklad: <img src="obrazek.gif" onload="animuj(this)"> Příklad předpokládá dřívější deklaraci té funkce animuj(), ale o to v tuto chvíli nejde. Jde o to, že se pracuje s už načteným obrázkem. Animované gify spouštětjí onload chybně při každém zobrazování prvního snímku

14 Jako synonymum k události onload umí Internet Explorer od 4. verze použít také onreadystatechange. Praktický rozdíl v tom není, snad jen že onload je událostí okna, kdežto onreadystatechange je událostí dokumentu. OnUnload Událost se spouští těsně před opuštěním dokumentu. To může být přechod na jinou stránku nebo zavření okna prohlížeče. Událost se váže na objekt window a zapisuje se do tagu body: <body onunload="window.alert('nashledanou!')"> V tomto příkladu stránka před zavřením vyhodí hlášku s textem Nashledanou!. Daly by se dělat i jiné kousky, například se leckde vidí hláška "Opravdu chcete odejít z této super stránky?" Na základě odpovědi se dá i zavírání skriptem zrušit. Vlastnosti onunload na vyhazování hlášek nebo jiných záludností doporučuji nepoužívat. Je to jako takový křik malého fracka "mamí nesmíš jít pryč!", prostě to považuji za nedůstojné. Je ale dobré vědět, že vlastnost onunload existuje a v případě potřeby na ní navěsit skript, který nebude uživatele obtěžovat. OnResize Událost onresize nastane vždy, když se změní velikost okna prohlížeče. Využívá se zejména na stránkách s dynamickým obsahem, které mají elementy vkládány stylem na přesnou pozici. Když se změní velikost okna, je potřeba pozice přepočítat. Onresize se dá navázat i na jiné objekty v dokumentu, které mají definovanou šířku. (Pouze v Intenret Exploreru, v Mozille mi to nefunguje.) Např. <div onclick="this.style.width = '50px'" onresize="alert('měním velikost')">klikni si!</div> Klikni si! Jiný příklad. V některých případech změny velikosti okna se ze záhadných důvodů spouští událost onresize několikrát po sobě. Také se spouští ve chvíli, kdy se nějakým skriptem změní šířka dokumentu. Na to je třeba myslet a nevázat na onresize akce, které mění velikost dokumentu, protože by mohlo dojít k zacyklení. OnScroll Událost onscroll nastává obecně při rolování. Dá se použít u všeho, co má rolovací lišty. Nejčastěji se váže na tag <body>, protože to je z hlediska skriptování nejpoužitelnější. Pak se dá například přepočítávat pozice elementů, které mají být viditelné, i když se se stránkou posouvá. Příklad objektu zafixovaného na stránce. Test události onscroll. Událost onscroll neprobublává

15 Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onclick při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci ondblclick při dvojkliku na prvku onmouseover při najetí myší na prvek všechny elementy, onmouseout onmousemove při odjetí z prvku při pohybu myši nad prvkem v 4. verzích prohlížečů ale jenom některé onmousedow n při stisknutí tlačítka nad prvkem onmouseup při uvolnění tlačítka nad prvkem OnClick Onclick se spouští ve dvou případech: 1. jestliže se na element kliklo myší 2. nebo pokud dojde k předdefinované akci elementu. Předdefinovaná akce elementu nastává zejména při práci s tabulátorem a Entrem -- ťukáním tabulátoru se aktivují odkazy a formulářová políčka. Když se pak dá Enter, odkaz proklikne i bez myši. I v tom případě je ale volána událost onclick. OnClick se na stránkách bohatě používá. Při kliknutí pravým nebo prostředním tlačítkem se událost onclick nevyvolá. Tam je potřeba využít události onmousedown nebo onmouseup. Samotné události paknejsou schopné rozlišit, zda se kliklo levým nebo pravým tlačítkem. Události pravého tlačítka se musejí odchytávat z události onmousedown a následnou podmínkou. Informace o tom, které tlačítko bylo stisknuto, se uložena ve vlastnosti event.button. Hodnoty event.button jsou 1 pro levé tlačítko, 2 pro pravé, 4 pro prostřední a případně se to sčítá. Hodnota 3 tedy odpovídá stisknutí pravého a levého tlačítka najednou, nulová hodnota event.button znamená, že myš nikdo neutiskuje. Příklad: <img onmousedown="if(event.button == 2) alert('bylo stisknuto pravé myšítko')"> Po kliknutí na obrázek (<img>) pravým tlačítkem se objeví hláška. Při kliknutí levým se nic dít nebude, ačkoli proběhla událost onmousedown i onclick. Zrušení kliknutí Dost častý problém u odkazů je ten, že chci, aby po kliknutí spouštěly nějaký skript a aby nenutily prohlížeč přejít na jinou stránku. Kdyby totiž prohlížeč přešel na jinou stránku, tak je ten provedený

16 skript většinou na nic. Zrušení navigace se provede pomocí klauzule return false, čímž jakoby odkazu řeknu, že nebyl prokliknut: <a href="někam_úplně_jinam" onclick="něcoudělej(); return false">odkaz</a> OnDblClick Dvojklik nastává, pokud se na elementu klikne dvakrát rychle za sebou. Není to moc použitelná věc, protože lidé nejsou na internetu zvyklí klikat dvakrát. Rychlost dvojkliku záleží na nastavení systému. OnMouseOver, onmouseout, onmousemove Tyto tři vlastnosti jsou taková trojčata. Událost onmouseover se spouští ve chvíli, kdy myš najede na element. OnMouseOut se spouští, když myš element opustí. Mezitím probíhá události onmousemove s výjimkou situace, kdy se myš úplně zastaví. Onmouseover a onmouseout se většinou používají ve dvojkombinaci. Něco se stane, když myš na prvek najede, jiná akce (zpravidla inverzní) se děje, když myš prvek opustí. Klasickým příkladem je záměna obrázků po najetí myší: <img src="privni.gif" onmouseover="this.src = 'druhy.gif'" onmouseout="this.src = 'prvni.gif'"> (Nyní pomíjím, že by příklad nefungoval ve starších prohlížečích, to ale není způsobeno událostmi, leč použitím objektu this.) Událost onmousemove se používá dost zřídka. Není totiž moc šikovná a při uměleckém zápisu dokáže navíc pěkně zavařit procesor (např. SMS brána Oskara v roce 2002), protože se spouští opakovaně ve velmi krátkých intervalech. OnMouseDown, onmouseup Zřídka používané události zachycují stisknutí a uvolnění tlačítka myši, nikoliv samotný klik. Ke kliknutí (onclick) dojde jen v tom případě, že na jednom elementu nastane po sobě onmousedown a onmouseup. Pokud tedy někde myšítko stisknu, odjedu na jiný element a tam myš pustím, k události onclick na elementech nedojde. (Onclick ale zachytí pravděpodobně pouze objekt document, protože myš se stiskla i uvolnila na něm.) Podstatná výhoda těchto dvou událostí je v přesném načasování skriptu a také v tom, že narozdíl od onclick reagují i na stisknutí pravého nebo prostředního tlačítka. Příklady: Identifikace pravého tlačítka, Pofidérní zakázání pravého tlačítka OnContextMenu Událost se volá při vyvolání kontextové nabídky, nejčastěji kliknutím pravého tlačítka. Nefunguje v Opeře. Nejjednodušší zakázání pravého tlačítka myši: <body oncontextmenu="return false"> A zcela mimochodem: nezakazujte pravé tlačítko, je to prasárna

17 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní onkeydow n onkeyup při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv Události klávesnice se dají použít ve chvíli, kdy je aktivní nějaký element, který by měl na stisk kláves reagovat. Naprosto nejčastěji jsou to formulářové prvky (ale teoreticky i odkazy, ty si všímají Entru). Test onkeypress OnKeyDown reaguje na stlačení, onkeyup na uvolnění klávesy. Dohromady to dává událost onkeypress, která se také pro klávesové události používá v naprosté většině. Podrobnější informace Jan Ševčík mi poslal velmi zajímavé odkazy o událostech v javascriptu:

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head>

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí Seminář IVT MS Excel, opakování funkcí Výuka Opakování z minulé hodiny. Založeno na výsledcích Vašich domácích úkolů, podrobné zopakování věcí, ve kterých děláte nejčastěji chyby. Nejčastější jsou následující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem CSS styly - úvod Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem Formátování HTML Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Visual Basic for Application

Visual Basic for Application Visual Basic for Application Leopold Bartoš 1 Začátek 1.1 Úvod Visual Basic for Application (VBA) je programové prostředí pro produkty, které jsou zahrnuty do balíku, který dostal jméno Microsoft Office.

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů O algoritmech Výňatek z diplomové práce Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu - Katedra informatiky a kvantitativních metod duben

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více