JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi."

Transkript

1 Co je je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skriptů jsou skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen výsledky.) Existují i jiné jazyky klientských skriptů, například VBScript. Jsou ale tak málo používané, že když se dnes mluví o "skriptech", myslí se tím y. není Java je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s em pouze podobnou syntaxi. Čte se to různě Někdo čte javascript s j, někdo s dž na začátku. Oboje je používané. Já to čtu většinou [džavaskript], ale hodně to střídám a málokdy si všimnu, jak jsem to vlastně řekl. V angličtině se to vyslovuje [džev'skript]. Co je potřeba umět HTML, alespoň základy základy programování, alespoň trochu Charakteristiky jazyka je jazyk interpretovaný -- nemusí se kompilovat objektový -- využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů závislý na prohlížeči -- funguje ale ve většině prohlížečů case sensitivní -- záleží na velikosti písem v zápisu syntaxí podobný jazykům C, Java a podobným Omezení jazyka funguje pouze v prohlížeči

2 Uživatel může zakázat Existují různé odlišné verze jazyka i prohlížečů, což vede k častým chybám. Neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným systémovým objektům. Neumí žádná data uložit (kromě cookies). Začlenění skriptu do stránky Tři způsoby zápisu 1. Pomocí tagu <script> normálně do proudu dokumentu. 2. Tagem <script> s odkazem na externí soubor 3. In-line (řádkový) zápis jako atribut tagu bez použití tagu <script> Pro začátek nemusíte umět všechny způsoby, stačí ten první. Chcete-li se naučit skriptovat rychle, tuto stránku přeskočte a později se k ní vraťte. Normálně do HTML kódu Skript se vloží mezi značky <script> a </script>. Tento způsob je asi nejčastější a byl použit i na stránce prvních příkladů tohoto kurzu. Příklad normálního začlenění skriptu, který zobrazí povzbuzující okénko: <script> alert('hlavu vzhůru, bude hůř!'); </script> Skript se může objevit kdekoliv v HTML kódu -- jak v hlavičce, tak v těle dokumentu. Prohlížeč pak skript zpracovává okamžitě, jakmile na něj narazí. Externím souborem Program v u se dá uložit i do jiného souboru a potom ho do stránky načítat. Příklad: Do souboru externi_skript.js uložím toto: document.write("toto napsal externí Java Script"); Do stránky, do které pak chci skript vložit, vložím tento kus HTML kódu: <script src="externi_skript.js"></script> Stane se to samé, jako bych ten skript vypsal mezi tagy <script>. Zobrazte si příklad použití externího skriptu. Obliba skriptů v externích souborech je velmi široká. Nejčastěji se to používá k načítání stejného skriptu do různých stránek, což je netušená zbraň. In-line zápis In-line znamená "v řádku" a je to třetí způsob začlenění u do HTML stránek. Nevyužívá tag <script>, ale zapisuje se jako atribut jiného tagu. Většinou reaguje na nějakou uživatelovu událost. Raději ukážu příklad: <a href="http://www.meuslany.cz" onmouseover="alert('na úřadě je myš!!!')">městský úřad Slaný</a> - 2 -

3 Příklad ukazuje normální odkaz (tag <a>) s textem Městský úřad Slaný. Důležitý je tam ten atribut onmouseover, což znamená "při přejetí myší". No a při přejetí myší se spouští ten skript, co je zapsán jako hodnota atributu. Všimněte si, že v in-line zápisu je nutno používat apostrofy místo uvozovek (protože uvozovky by zakončily zápis skriptu). A takhle to vypadá, zkuste si přejet myší: Městský úřad Slaný Onmouseover je jednou z událostí, kterých existuje asi tucet. Bez existence událostí by in-line zápis skriptu nedával smysl. href="javascript:..." Jiný in-line způsob nepoužívá události, ale odkazů. Místo adresy cíle (URL) ale začíná textem "javascript: a následuje program". Např. <a href="javascript: alert('toto není odkaz')">skript</a> Namísto přechodu na jinou adresu se prostě provede skript. Ukázka: Skript Tento způsob začlenění scriptu se moc nedoporučuje. Kombinace způsobů Všechny způsoby začlenění skriptů do stránky jsou sice rovnocenné, ale v různých případech různě výhodné. V naprosté většině složitějších skriptů se tedy způsoby kombinují, protože je to efektivní. Sami jistě chápete, že například zapisovat příliš dlouhý in-line skript vede k chybám a zmatku, takže se in-line zapisuje většinou jenom volání funkcí, které jsou definované dříve. Nejčastější způsob kombinace: externím skriptem jsou definovány funkce normálním zápisem (pomocí <script> ) jsou inicializovány proměnné a startovní funkce in-line skripty volají funkce podle událostí v závislosti na reakcích uživatele Deklarace proměnných Příklad: <body> <script> var x = "Obsah proměnné"; document.write(x); </script> </body> Tento příklad s jednoduchou proměnnou si můžete zobrazit v prohlížeči. Výstup je jednoduchý: Obsah proměnné Vysvětlení skriptu Předpokládám, že každý už pozná, kde začíná a končí skript (tagy <script></script>)

4 Názvem proměnné může být libovolné slovo (s výjimkou několika klíčových slov jazyka). Záleží na velikosti písmen. V u je dobré proměnné deklarovat. Na deklarování slouží klíčové slovo var následované výpisem použitých proměnných. Ale nemusí se to dělat. Proměnná použitá v příkladu má jméno x. Do proměnné x je načtena hodnota "Obsah proměnné", která je dalším příkazem document.write zapsána do proudu dokumentu. Všimněte si, že v příkazu document.write(x) už není to x obaleno uvozovkami, protože se jedná o proměnnou. Kdyby tam ty uvozovky byly, tak to vypíše x namísto Obsah proměnné. document.write(x); /* vypíše Obsah proměnné */ document.write("x"); /* vypíše x */ Počítání s proměnnou Proměnné se inicializují při prvním přiřazení hodnoty (což doporučuji udělat hned při deklaraci). Není třeba deklarovat typ proměnné (číslo, text apod.), určí typ proměnné automaticky podle obsahu (řetězec, číslo nebo logická hodnota). Je to velmi pohodlné. S proměnnými se dají dělat normální výpočty. Syntaxe je v jednoduchých případech zřejmá. Příklad: <script> var y, text; y = 13; y = y * 2 * 7 * 11; text = "Hezké číslo je " + y; document.write(text); </script> Příklad výpočtů s proměnnými si můžete zobrazit. Program by měl vypsat Hezké číslo je Používají se zde dvě proměnné y a text; y je proměnná číselná, text je proměnná textová. Je zde vidět i příklad automatické konverze -- k textovému řetězci se přičte číslo (v proměnné y), které se přitom automaticky převede na řetězec. Poznámka o velikosti písem je jazyk case-senzitivní, to znamená, že v něm všude záleží na velikosti písmen (na rozdíl od HTML). Je na to třeba dávat pozor zejména u jmen proměnných. Takže například proměnná x je různá od proměnné X. Pokud vám přijde, že to zdůrazňuji zbytečně často, při zoufalém ladění chyb poznáte, že to zdůrazňuji málo. :-) Textové proměnné Všechny proměnné typu text musejí mít hodnoty zadané v uvozovkách nebo v apostrofech. Apostrofy je nutno použít, pokud se celý skript nachází v uvozovkách (in-line zápis). Např.: <a onmouseover="myska='prejeta' ">... Jak dostat do proměnné dostat nějaký znak, který by Javascript pochopil jako součást programu? Například uvozovky? Znaku se předřadí zpětné lomítko. Např: - 4 -

5 promenna = "<a href=\"index.html\">obsah</a>"; document.write( promenna ); Tento prográmek by vypsal text, který by byl pochopen jako odkaz. To zajímavé je použití zpětných lomítek pro vypsání uvozovek. V tomto případě by se náhodou problém dal řešit také těmi apostrofy: promenna = "<a href='index.html'>obsah</a>"; document.write( promenna ); Logické proměnné Do proměnné se dá uložit pravda nebo nepravda. To je moc výhodné (zejména se to ocení při větvení programu, protože se zkrátí zápis). Pro logické hodnoty existují v u dvě klíčová slova true a false. Zapisují se bez uvozovek. Např. takmer = true; ozaj = false; Základy syntaxe u Příkazy se oddělují středníkem nebo koncem řádku jeden příkaz; další příkaz další příkaz který ale nemůže pokračovat na dalším řádku; V praxi se doporučuje středníky používat, protože přidávají přehlednost. Záleží na velikosti písmen Všude. V názvech proměnných, v názvech objektů. Proměnná je něco jiného než proměnná. Objekt window.location je špatně, protože tam má být window.location. Řetězce se uzavírají do uvozovek Přípustné jsou i apostrofy (na české klávesnici Alt + 39). Je to jedno, zda se použije apostrofy nebo uvozovky. Někdy jsou apostrofy nutné, zejména při in-line zápisu. <img onmouseover="alert('ahoj')"> Při přejetí obrázku se zobrazí hláška s textem AHOJ. Jindy je třeba využít escape sekvencí. Escape sekvence Pokud je nějaký speciální znak, který interpretuje, potřeba zapsat do stránky, musí se využít tzv. escape sekvence. Před ten znak se napíše zpětné lomítko. Nejčastěji se to používá u uvozovek. Předchozí příklad lze zapsat i takto: <img onmouseover="alert(\"ahoj\")"> Logické hodnoty zná speciální hodnotu pro pravdu: true a pro nepravdu: false

6 Další pravidla Objekty a jejich metody a vlastnosti se oddělují tečkami: objekt.podobjekt.vlastnost Programové sekvence se uzavírají do složených závorek {} (zejména při větvení a deklaraci funkcí). Operátory Operátory vycházejí z jazyka Java nebo C. Kromě níže uvedených existují ještě bitové operátory, které se ale skoro nepoužívají. Operátory přiřazení Slouží k nastavení hodnot proměnných. Normálně by stačilo jenom =, ale používají se i jiné operátory. = přiřazení += přičtení *=, -=, / přinásobení, odečtení, "přidělení" ++ přičtení 1 Například je to samé a += 4 a = a + 4 b ++ b = b + 1 Početní operátory + sčítání, spojování řetězců - odčítání, unární negace * násobení / dělení Logické operátory == rovnost (dvě rovnítka)!= nerovnost <,<=,>=,> &&, aritmetické srovnání (teď nevím, jestli tam je >= nebo =>) logické AND (a zároveň), logické OR (nebo)! logické NOT (negace)? : podmínkový výběr (ternální operátor), logické spojení (třeba v zápisu parametrů funkcí) - 6 -

7 Logické operátory se používají zejména při větvení programů na stanovení podmínek. Podmínky nabývají hodnot true (pravda) a false (nepravda). Zejména je třeba upozornit na dvě rovnítka (zjišťování rovnosti). Kdyby se použilo jenom jedno, tak by to znamenalo přiřazení. Jedná se o nejčastější a nejhůře odhalitelnou chybu. Větvení Základní způsoby větvení a cyklů v u jsou příkazy if, while a for. if(podmínka) {program} while(podmínka) {program} for(iniciace; podmínka; navýšení){program} jestliže je splněna podmínka, vykonává se program program se opakuje, dokud trvá podmínka cyklus (vykonávaný většinou přesně několikrát) if if(podmínka) { příkazy prováděné při splnění podmínky; } else { příkazy prováděné při nesplnění podmínky; } Jako podmínka se musí uvést výraz, jehož logická hodnota je true nebo false (pravda nebo nepravda). Např.: if (volby == "svobodne"){ document.write("možná máme demokracii"); pokracovat = true;} else { document.write("máme diktaturu"); pokracovat = false;} Zápis je ve většině případů jednodušší. Např.: if (puntiku!= 12) document.write("nemáme celý ciferník!"); Jak je vidět, pokud je příkaz jenom jeden, nemusí se uzavírat do složených závorek. Také lze vynechat else, není-li potřeba. Časté chyby u if: špatný zápis podmínky (pro rovnost se musejí používat dvě rovnítka) chybějící středníky nebo složené závorky nadbytečné středníky mezery většinou nehrají v zápisu roli rozhodovací operátor? : Ternální operátor umožňuje rychlejší zápis rozhodování, pokud chci pouze přiřadit hodnotu proměnné. Syntaxe: - 7 -

8 proměnná = podmínka? hodnota1 : hodnota2; Pokud je podmínka pravdivá, má proměnná hodnotu hodnota1, pokud je podmínka nepravdivá, má proměnná hodnotu hodnota2. switch case Pro větvení do více alternativ existuje příkaz switch, který ale nefunguje v trojkových verzích prohlížečů, proto je lepší jej nepoužívat. Sytaxe je: switch(proměnná) { case hodnota : příkaz; case hodnota2 : příkaz2;... default : příkazx} while Cyklus s podmínkou na začátku. Sekvence vnitřních příkazů se provádí dokola, dokud platí podmínka. Jakmile podmínka neplatí, pokračuje program dál. while (podmínka) { sekvence příkazů } Následující příklad zvyšuje proměnnou o pět jednotek, dokud nebude větší nebo rovna třiceti: while(promenna < 30) { promenna += 5; } Časté chyby u while: zápis podmínky musí být logická hodnota (pozor na dvě rovnítka) uvědomte si, zda podmínka má nebo naopak nesmí platit pokud podmínka nezávisí na měněných proměnných, můžete dostat nekonečný cyklus. do while Cyklus s podmínkou na konci nefunguje v trojkových verzích prohlížečů. Syntaxe: do {sekvence příkazů} while (podmínka) Je-li podmínka pravdivá, cyklus se ukončí a program jde dál. for Cyklus obvykle určený pro daný počet opakování (třebaže to může být jinak). Syntaxe: for (počáteční hodnota; podmínka; navýšení) { příkazy; } Např. tento program vypíše všechny HTML velikosti písma: for (i=1; i <= 7; i++) { document.write("<font size=\"" + i + "\">Vzorek písma</font>"); document.write("<br>"); } Zobrazte si příklad. Drobný komentář: používám proměnnou i, která má na počátku hodnotu 1. Navýšení i++ znamená, že při každém dalším průchodu cyklem se i zvýší o 1 (++ je navýšení o - 8 -

9 jedna). Trochu komplikovanější věcí je použití sekvence \", což je způsob, jak do výstupu vložit uvozovky. for in Cyklus přiřazuje proměnné postupně všechny vlastnosti objektu. Nefunguje v IE 3. Syntaxe: for (proměnná in objekt) {příkazy} break Příkaz break předčasně ukončí cyklus while nebo for. continue Příkaz continue skočí na začátek cyklu

10 Funkce Syntaxe deklarace funkce v u: function jmenofunkce(parametry) {tělo funkce}; nebo podrobněji zapsáno: function jmenofunkce(parametr, parametr) { příkaz; příkaz; return hodnota }; Například: function upozorneni(stranka) { alert("tímto se dostanete na stránku s názvem " + stranka) }; Volání funkce: jmenofunkce(hodnota, hodnota); Velmi často se funkce volají na základě událostí dokumentu přímo z HTML kódu, například: <a href="index.htm" onclick="upozorneni('hlavní stránka');">obsah</a> Při kliknutí na slovo "Obsah" se vyvolá funkce upozorneni() s hodnotou parametru "hlavní stránka". Předtím samozřejmě musí být funkce inicializovaná (v předchozím příkladu). Pokud funkce vrací hodnotu (deklarace obsahuje return hodnota), dá se funkce volat zápisem proměnná = jmenofunkce(parametry); Proměnné ve funkci Proměnná deklarovaná ve funkci klíčovým slovem var je lokální. Lokální proměnné jsou i parametry funkce (to, co je v závorce za jménem funkce). Pokud se ve funkci použije jméno jiné nedeklarované proměnné, jde o proměnnou globální. Zabudované funkce u eval Eval je od slova vyhodnotit (evaluate). Funkce vezme svoje argumenty a vyhodnotí je jako by to byl kus programu. Používá se zejména pro dynamickou změnu kódu. Tuto funkci mají v oblibě všichni programátoři u, protože umožňuje zápis konstrukcí běžných z vyšších jazyků, které by jinak nevzal. Příklad: promenna="document.write"; promenna2="(1 + 1)"; eval(promenna + promenna2) Funkce eval() vezme argument promenna + promenna2 a vyhodnotí ho. Dostane řetězec document.write(1 + 1) a rovnou to provede. Takže se vypíše dvojka. Můžete se přesvědčit

11 parsefloat a parseint Převodní a zaokrouhlovací funkce. Argumentem je řetězec, který je převeden na číslo. parseint z něj vrátí jenom celou část, parsefloat i s desetinou částí. Události u Přehled uživatelských událostí Události okna a dokumentu: Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky body, img onunloa d při opouštění stránky body onresize při změně velikosti okna body onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onclick při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci ondblclick při dvojkliku na prvku onmouseover při najetí myší na prvek všechny elementy, onmouseout onmousemove při odjetí z prvku při pohybu myši nad prvkem v 4. verzích prohlížečů ale jenom některé onmousedow n při stisknutí tlačítka nad prvkem onmouseup při uvolnění tlačítka nad prvkem

12 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní onkeydow n onkeyup při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv Test onkeypress Události formuláře a formulářových polí Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onsubmit těsně před odesláním formuláře, příklad form onreset při vynulování formuláře tlačítkem reset form onfocus při aktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onblur při deaktivaci políčka (okna) input, select, textarea, (window nepotvrzeno) onchang e při změně hodnoty políčka input, select, textarea při výběru jiné hodnoty v onselect selectu nebo při vybrání textu select, body (výběr textu) výběr textu nefunguje v a NN* myší

13 Další události Událos t Popis Lze použít na Popor a onabor t při přerušení načítání img, body Události okna a dokumentu Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky se všemi objekty body, img onunloa d při opouštění stránky body onresize při změně velikosti okna body onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow OnLoad Událost onload nastává ve chvíli, kdy je objekt načten. Praktický význam má pro dokument (tag <body>) nebo pro obrázek (<img>). Podle mých zkušeností nelze vázat na jiné tagy (možná ještě <object>, nevím). Příklad vyhození hlášky ve chvíli načtení dokumentu: <body onload="alert('dokument je načten')> Událost onload se spouští až po té, co jsou načteny i všechny vložené objekty, např. obrázky. (Nevím, jestli událost čeká i na načtení obsahů do <iframe>, ale asi ano.) V některých návodech se uvádí, že se onload spouští ve chvíli, kdy se načte poslední znak zdroje. Není to tak, čeká se i na obrázky. Velmi praktické je použít událost onload také na obrázek. Dejme tomu, že chci nějakou akci spustit až ve chvíli, kdy je obrázek načten. To se hodí, pokud ta akce pracuje s tím obrázkem. Kdyby byla totiž funkce volána jinak, mohla by se spustit ve chvíli, kdy obrázek ještě není ze serveru načtený. Příklad: <img src="obrazek.gif" onload="animuj(this)"> Příklad předpokládá dřívější deklaraci té funkce animuj(), ale o to v tuto chvíli nejde. Jde o to, že se pracuje s už načteným obrázkem. Animované gify spouštětjí onload chybně při každém zobrazování prvního snímku

14 Jako synonymum k události onload umí Internet Explorer od 4. verze použít také onreadystatechange. Praktický rozdíl v tom není, snad jen že onload je událostí okna, kdežto onreadystatechange je událostí dokumentu. OnUnload Událost se spouští těsně před opuštěním dokumentu. To může být přechod na jinou stránku nebo zavření okna prohlížeče. Událost se váže na objekt window a zapisuje se do tagu body: <body onunload="window.alert('nashledanou!')"> V tomto příkladu stránka před zavřením vyhodí hlášku s textem Nashledanou!. Daly by se dělat i jiné kousky, například se leckde vidí hláška "Opravdu chcete odejít z této super stránky?" Na základě odpovědi se dá i zavírání skriptem zrušit. Vlastnosti onunload na vyhazování hlášek nebo jiných záludností doporučuji nepoužívat. Je to jako takový křik malého fracka "mamí nesmíš jít pryč!", prostě to považuji za nedůstojné. Je ale dobré vědět, že vlastnost onunload existuje a v případě potřeby na ní navěsit skript, který nebude uživatele obtěžovat. OnResize Událost onresize nastane vždy, když se změní velikost okna prohlížeče. Využívá se zejména na stránkách s dynamickým obsahem, které mají elementy vkládány stylem na přesnou pozici. Když se změní velikost okna, je potřeba pozice přepočítat. Onresize se dá navázat i na jiné objekty v dokumentu, které mají definovanou šířku. (Pouze v Intenret Exploreru, v Mozille mi to nefunguje.) Např. <div onclick="this.style.width = '50px'" onresize="alert('měním velikost')">klikni si!</div> Klikni si! Jiný příklad. V některých případech změny velikosti okna se ze záhadných důvodů spouští událost onresize několikrát po sobě. Také se spouští ve chvíli, kdy se nějakým skriptem změní šířka dokumentu. Na to je třeba myslet a nevázat na onresize akce, které mění velikost dokumentu, protože by mohlo dojít k zacyklení. OnScroll Událost onscroll nastává obecně při rolování. Dá se použít u všeho, co má rolovací lišty. Nejčastěji se váže na tag <body>, protože to je z hlediska skriptování nejpoužitelnější. Pak se dá například přepočítávat pozice elementů, které mají být viditelné, i když se se stránkou posouvá. Příklad objektu zafixovaného na stránce. Test události onscroll. Událost onscroll neprobublává

15 Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onclick při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci ondblclick při dvojkliku na prvku onmouseover při najetí myší na prvek všechny elementy, onmouseout onmousemove při odjetí z prvku při pohybu myši nad prvkem v 4. verzích prohlížečů ale jenom některé onmousedow n při stisknutí tlačítka nad prvkem onmouseup při uvolnění tlačítka nad prvkem OnClick Onclick se spouští ve dvou případech: 1. jestliže se na element kliklo myší 2. nebo pokud dojde k předdefinované akci elementu. Předdefinovaná akce elementu nastává zejména při práci s tabulátorem a Entrem -- ťukáním tabulátoru se aktivují odkazy a formulářová políčka. Když se pak dá Enter, odkaz proklikne i bez myši. I v tom případě je ale volána událost onclick. OnClick se na stránkách bohatě používá. Při kliknutí pravým nebo prostředním tlačítkem se událost onclick nevyvolá. Tam je potřeba využít události onmousedown nebo onmouseup. Samotné události paknejsou schopné rozlišit, zda se kliklo levým nebo pravým tlačítkem. Události pravého tlačítka se musejí odchytávat z události onmousedown a následnou podmínkou. Informace o tom, které tlačítko bylo stisknuto, se uložena ve vlastnosti event.button. Hodnoty event.button jsou 1 pro levé tlačítko, 2 pro pravé, 4 pro prostřední a případně se to sčítá. Hodnota 3 tedy odpovídá stisknutí pravého a levého tlačítka najednou, nulová hodnota event.button znamená, že myš nikdo neutiskuje. Příklad: <img onmousedown="if(event.button == 2) alert('bylo stisknuto pravé myšítko')"> Po kliknutí na obrázek (<img>) pravým tlačítkem se objeví hláška. Při kliknutí levým se nic dít nebude, ačkoli proběhla událost onmousedown i onclick. Zrušení kliknutí Dost častý problém u odkazů je ten, že chci, aby po kliknutí spouštěly nějaký skript a aby nenutily prohlížeč přejít na jinou stránku. Kdyby totiž prohlížeč přešel na jinou stránku, tak je ten provedený

16 skript většinou na nic. Zrušení navigace se provede pomocí klauzule return false, čímž jakoby odkazu řeknu, že nebyl prokliknut: <a href="někam_úplně_jinam" onclick="něcoudělej(); return false">odkaz</a> OnDblClick Dvojklik nastává, pokud se na elementu klikne dvakrát rychle za sebou. Není to moc použitelná věc, protože lidé nejsou na internetu zvyklí klikat dvakrát. Rychlost dvojkliku záleží na nastavení systému. OnMouseOver, onmouseout, onmousemove Tyto tři vlastnosti jsou taková trojčata. Událost onmouseover se spouští ve chvíli, kdy myš najede na element. OnMouseOut se spouští, když myš element opustí. Mezitím probíhá události onmousemove s výjimkou situace, kdy se myš úplně zastaví. Onmouseover a onmouseout se většinou používají ve dvojkombinaci. Něco se stane, když myš na prvek najede, jiná akce (zpravidla inverzní) se děje, když myš prvek opustí. Klasickým příkladem je záměna obrázků po najetí myší: <img src="privni.gif" onmouseover="this.src = 'druhy.gif'" onmouseout="this.src = 'prvni.gif'"> (Nyní pomíjím, že by příklad nefungoval ve starších prohlížečích, to ale není způsobeno událostmi, leč použitím objektu this.) Událost onmousemove se používá dost zřídka. Není totiž moc šikovná a při uměleckém zápisu dokáže navíc pěkně zavařit procesor (např. SMS brána Oskara v roce 2002), protože se spouští opakovaně ve velmi krátkých intervalech. OnMouseDown, onmouseup Zřídka používané události zachycují stisknutí a uvolnění tlačítka myši, nikoliv samotný klik. Ke kliknutí (onclick) dojde jen v tom případě, že na jednom elementu nastane po sobě onmousedown a onmouseup. Pokud tedy někde myšítko stisknu, odjedu na jiný element a tam myš pustím, k události onclick na elementech nedojde. (Onclick ale zachytí pravděpodobně pouze objekt document, protože myš se stiskla i uvolnila na něm.) Podstatná výhoda těchto dvou událostí je v přesném načasování skriptu a také v tom, že narozdíl od onclick reagují i na stisknutí pravého nebo prostředního tlačítka. Příklady: Identifikace pravého tlačítka, Pofidérní zakázání pravého tlačítka OnContextMenu Událost se volá při vyvolání kontextové nabídky, nejčastěji kliknutím pravého tlačítka. Nefunguje v Opeře. Nejjednodušší zakázání pravého tlačítka myši: <body oncontextmenu="return false"> A zcela mimochodem: nezakazujte pravé tlačítko, je to prasárna

17 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní onkeydow n onkeyup při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv Události klávesnice se dají použít ve chvíli, kdy je aktivní nějaký element, který by měl na stisk kláves reagovat. Naprosto nejčastěji jsou to formulářové prvky (ale teoreticky i odkazy, ty si všímají Entru). Test onkeypress OnKeyDown reaguje na stlačení, onkeyup na uvolnění klávesy. Dohromady to dává událost onkeypress, která se také pro klávesové události používá v naprosté většině. Podrobnější informace Jan Ševčík mi poslal velmi zajímavé odkazy o událostech v javascriptu:

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Formuláře. Internetové publikování

Formuláře. Internetové publikování Formuláře Internetové publikování Formuláře - příklad Formuláře - použití Odeslání dat od uživatele Možnosti zpracování dat Webová aplikace na serveru (ASP, PHP) Odeslání e-mailem Lokální script Formuláře

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Hlavní užitečné funkce Visual LISPu jsou:

Hlavní užitečné funkce Visual LISPu jsou: Základy AutoLISPU AutoLISP je programovací jazyk, který muže automatizací často používaných opakovaných úloh podstatně zvýšit vaší produktivitu. Nabízí náhled do vnitřního fungování AutoCADu a muže sloužit

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Základy PERLu snadno a rychle

Základy PERLu snadno a rychle Základy PERLu snadno a rychle Začínáme Začneme tak, že si vytvoříme třeba soubor hellopl, do souboru napíšeme: print "Hello world\n"; Pak soubor nastavíme jako spustitelný: $ chmod +x hellopl A teď si

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Práce ke zkoušce z předmětu Programovatelné logické obvody Jméno: Jiří Paar Datum: 17. 2. 2010 Poznámka k jazyku

Více

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí Seminář IVT MS Excel, opakování funkcí Výuka Opakování z minulé hodiny. Založeno na výsledcích Vašich domácích úkolů, podrobné zopakování věcí, ve kterých děláte nejčastěji chyby. Nejčastější jsou následující

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Ovládání programu DAE a zápis překladu do znakované češtiny 1. Instalace programu 2. První spuštění 3. Ovládání programu 4. Překlad dialog Translation Instalace programu Pro instalaci programu stačí spustit

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

ČERV. Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML.

ČERV. Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. ČERV Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra napodobuje pohyb viru-červa v počítačové síti. Úkolem hráče je napadat (požírat) počítače a snaží se vyhnout srážce s

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem CSS styly - úvod Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem Formátování HTML Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

JavaScript v praxi: Sokoban (5. přednáška)

JavaScript v praxi: Sokoban (5. přednáška) JavaScript v praxi: Sokoban (5. přednáška) Sokoban... Cíl Přesunout krabice tak, aby každá krabice byla na žlutém poli. Pravidla 1. Panáček se může pohybovat nahoru, dolů, doprava, doleva 2. Panáček může

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Regionální kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B

Regionální kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B Pokyny: 1. Kategorie A řeší pouze úlohy 1, 2, 3 a kategorie B pouze úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Lekce 04 Řídící struktury

Lekce 04 Řídící struktury Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 04 Řídící struktury Tento projekt CZ.1.07/1.3.12/04.0006 je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např. A05, B23 apod.). Řešení, uložená v jiné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02- Zásady psaní a řetězení příkazů, jednoduchý skript DUM naučí žáky zásady práce s příkazy shellu BASH, zásady psaní

Více

Podklad pro tvorbu ilayer typu

Podklad pro tvorbu ilayer typu 1 Podklad pro tvorbu ilayer typu poslední úprava 11.2011 Obsah Ilayer v SWF jednosouborové a dvousouborové 1 Kódování ilayeru 2 Kódy v dvousouborovém layeru 3 1. STARTER SWF SOUBOR 3 2. LAYER SWF SOUBOR

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více