Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 91. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Eva Kořínková (předseda KŠSV), Zdeněk Nývlt (pověřený zástupce SKŠ), Miroslav Hurta (ŠdŠ). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 90. schůze VV ŠSČR K bodu 15 minulého zápisu (Zpráva předsedy LK námitka BŠŠ) vznesl připomínky P. Buchníček, který poukázal na nutnost několika formulačních zpřesnění. Usnesení 91/1: VV ŠSČR souhlasí s připomínkami P. Buchníčka k bodu 15 minulého zápisu a pověřuje zapisovatele opravou zápisu. Usnesení 91/2: VV ŠSČR schvaluje zápis z 90. schůze VV ŠSČR. Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV 3. Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR Program 91. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 90. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR V. Novotný 1

2 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 6 Termínový kalendář F. Štross 7 Zpráva sekretariátu F. Štross 8 Kontrola úkolů F. Štross 9 Zpráva hospodáře R. Svoboda 10 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 11 Změna loga ŠSČR M. Šindelář 12 Rekonstrukce webu ŠSČR M. Šindelář 13 Grantové řízení na popularizaci šachu M. Šindelář 14 Komunikační strategie ŠSČR M. Šindelář 15 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 16 Šachy do škol J. Havlíček 17 Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy LK P. Buchníček 19 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 20 Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace KŘ ŠSČR L. Palovský 21 Zpráva předsedy OK L. Palovský 22 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 23 Hodnocení olympiády M. Vokáč 24 Zpráva předsedy STK P. Záruba 25 Zpráva delegáta P. Pisk 26 Sympatizanti ŠSČR V. Novotný 27 Různé 28 Závěr Na základě žádosti P. Buchníčka se hlasovalo o následující změně programu: body ze zaslaného programu se přesunou za bod 9 (tzn. budou z nich body 10-16), zpráva LK bude jako bod 17 a z původních bodů budou budou nově body Tento návrh nebyl přijat. L. Palovský navrhl přesunout bod 25 za bod 15. Usnesení 91/3: VV ŠSČR schvaluje přesunutí bodu 25 (zpráva delegáta) za bod 15 (zpráva předsedy KM). V zápisu zůstávají body v programu na základě původní pozvánky. Usnesení 91/4: VV ŠSČR schvaluje program 91. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 2

3 V posledním období jsem se kromě zasloužené dovolené věnoval ve spolupráci s delegátem Petrem Piskem diplomacii, jak po mediální stránce, tak např. při hledání vhodných kandidátů do nově vznikajících komisí ECU. Olympiádu v Tromso jsem též využil k tlaku na provozovatele Arény, kde řešíme závazky provozovatelů vůči ŠSČR. Situaci vyostřilo i ukončení administrace A. Kubeczkou, kterému provozovatel přes mnoho slibů stále nezaplatil dlužné odměny za jeho práci. Aréna tak aktuálně sice funguje, ale nikdo se nestará o její náplň, nekomunikuje s hráči a neřeší jejich případné stížnosti. Taková služba pak pouze poškozuje dobré jméno ŠSČR, který ji ale vůbec nemůže ovlivnit. Současný provozovatel Arény stále trvá na tom, že nepřevzal závazky Premium Chess Ltd., s kterou má ŠSČR smlouvu, zdůrazňuje potřebu omezení výdajů jen do výše příjmů, které jsou nízké. Jako možný model do budoucna nabízí model, kdy by ŠSČR obdržel část příjmů od hráčů. Vzhledem k výše i níže uvedenému proto navrhuji vypovědět smlouvu s Premium Chess Ltd. pro neplacení úhrad ze smlouvy, neuzavírat smlouvu se současným provozovatelem a dořešit s ním pouze další postup ohledně hráčů, kteří si zaplatili některé z členství. Vypovězení smlouvy s Arénou, která poskytuje exkluzivitu na herní server, zároveň otevírá možnost využít jiné online nástroje, tentokrát především na výuku šachu pro děti. TMK dostala za úkol posoudit oficiální server CIS FIDE (Šachy do škol), web Kasparov Chess Foundation či jeden maďarský projekt. Každé řešení sebou nese práci s překladem a různé finanční požadavky. Používání těchto serverů bych každopádně rád nastavil jako bonus pro platící členy ŠSČR a hradil paušálem provozovateli. Usnesení 91/5: VV ŠSČR vypovídá smlouvu s Premium Chess Ltd o provozování Online Arény ŠSČR a pověřuje předsedu jednáním s aktuálním provozovatelem Online Arény ohledně ukončení účasti ŠSČR v projektu Online Arény. Usnesení 91/6: VV ŠSČR pověřuje předsedu V. Novotného a delegáta FIDE P. Piska jednáním ohledně uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczkovi. Usnesení 91/7: VV ŠSČR pověřuje gen. sekretáře F. Štrosse zveřejněním o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd a informováním o dalších krocích ŠSČR. Usnesení 91/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: 3

4 Usnesení 91/9: VV ŠSČR schvaluje přestup Epaminondase Kourousise z Řecké šachové federace do ŠSČR. Usnesení 91/10: VV ŠSČR schvaluje zálohovou platbu za MS mládeže ve výši euro. Usnesení 91/11: VV ŠSČR schvaluje celkovou platbu za ME mládeže ve výši euro. Usnesení 91/12: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za letenky na MS mládeže 2014 ve výši Kč. Usnesení 91/13: VV ŠSČR schvaluje proplacení pololetní faktury FIDE ve výši euro. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 91/14: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za uplynulé období. I přes dobu prázdnin a dovolených bylo práce víc než dost. Hlavní náplně sekretariátu uplynulého období mimo běžnou agendu: 1) Úspěšně byly vyřízeny žádosti o změnu federace Miroslava Plchota a Epaminondase Kourousise a oba hráči jsou již na FIDE uvedeni pod naší federací. 2) Před odjezdem naší výpravy na olympiádu byly zajištěny závěrečné organizační záležitosti včetně vytvoření medailonku našich reprezentantek pro tiskovou konferenci. 3) Na MŠMT byly ve stanovené lhůtě zaslány výkazy výsledků z ME žen, Olympiády a MS řešitelů. MS řešitelů bylo bohužel opět bez české účasti. 4) Z ČOV přišla zpráva o převodu druhé splátky finančního příspěvku z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností v celkové výši Kč. 5) Ve spolupráci s reprezentačním trenérem mládeže Davidem Kaňovským proběhla registrace na ME a MS mládeže včetně zajištění letenek a uhrazení všech poplatků. 6) Proběhla registrace Tadeáše Kriebla na MS juniorů včetně uhrazení poplatků. 4

5 7) Účastníkům Akademického MS byly ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu předány zálohy a nezbytné dokumenty pro účast na MS. 8) Probíhá vyúčtování ME žen a Olympiády. 9) Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli pro zbývající mistrovské soutěže ŠSČR v tomto roce. Konkrétně pro MČR D18,D20 a polofinále MČR H18, H20 (STK), MČR v rapid šachu mládeže (KM), Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let (KM), Mistrovství Čech do 16 let (KM) a Mistrovství Čech do 8 a 10 let. 10) Na webu ŠSČR byla zveřejněna výzva k podání žádosti o dotaci MŠMT v programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení. Podání žádostí o dotace MŠMT bude hlavním a prioritním úkolem sekretariátu v měsíci září, protože uzávěrka podání všech programů je již 30. září. 11) Díky sekretáři J. Kolašínovi byl odveden velký kus práce na webových stránkách ŠSČR. Kromě pravidelných aktualit na hlavní stránce a na svazovém Facebooku byla aktualizována dlouho neudržovaná sekce reprezentace a dále některé mistrovské soutěže ŠSČR. 12) Z nakladatelství Albatros Media jsme obdrželi nabídku informovat na webu ŠSČR o nové knize Koncovka podivuhodný vzestup a pád Bobbyho Fischera s tím, že nakladatelství by poskytlo 25% slevu pro naše kluby. Po dohodě s hospodářem jsme tuto nabídku přijali a kromě výše uvedené slevy ještě obdržíme zdarma 20 těchto knih + 10 dalších dle vlastního výběru. Tyto knihy pak budou v budoucnu použity jako ceny do soutěží. 13) Ve spolupráci s Organizační komisí proběhla aktualizace našich členů a klubů v katalogu firmy.cz spravovaném společností Seznam.cz. 14) Ze skladu ŠSČR v Praze na Strahově byly převezeny skladované knihy Šachinfa do skladů Vladimíra Vyskočila z Typografického studia KORŠACH. Od paní Modrové jsme za bezplatné skladování zdarma obdrželi 3 knihy od Garri Kasparova, které mohou být použity jako ceny do soutěží. 15) Po dohodě z KMK poskytl sekretariát z rozpočtu KMK dotaci ve výši Kč šachovému klubu Smíchov za propagaci šachu (a ŠSČR) na festivalu sportu pro děti s názvem Sporťáček, která se uskutečnila v Praze Jedním z mnoha prezentovaných sportů tam byly i šachy. Šachovému klubu Smíchov byl pro propagaci ŠSČR poskytnut reklamní roll-up s logem ŠSČR. 16) Proběhla schůzka se zástupcem sdružení Sokrates panem Vladislavem Pivoňkou ohledně nominací na udělení cen Salo Flohra. Slavnostní předávání cen je naplánováno na 28. listopadu v kavárně Era svět v Praze na Jungmannově náměstí. Pořadatelé by rádi na tuto akci získali jednoho 5

6 z českých velmistrů na plánovanou simultánku. Pan Pivoňka, jako pracovník Městské části Praha 6, zároveň nabídl svou pomoc při zajišťování akcí a případných dotací z Magistrátu HMP na šachové akce konané v Praze. 17) Obdrželi jsme od pana Jaroslava Daneše s návrhem uspořádat sbírku na pamětní desku Břetislava Modra jako ocenění za jeho celoživotní práci pro český šach. 18) Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o licence rozhodčích pro Martina Přibyla, Davida Šimona a Karla Obrázka. 19) Na FIDE byla odeslána a následně kladně vyřízena žádost o udělení titulu FM pro Jakuba Půlpána. 20) Na MČR seniorů a na MEU mládeže byly zapůjčeny elektronické online desky s příslušenstvím. 21) Proběhla schůzka s předsedou Revizní komise ŠSČR Ing. Zdeňkem Urbanem za účelem dodání všech potřebných podkladů ke schůzi Revizní komise ŠSČR v Praze na Strahově v předběžném termínu 16. září. 22) Od hospodáře ECU Martina Huby jsme obdrželi žádost o kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů s možností spolufinancování, viz samostatná příloha. 23) Uběhla tříměsíční zkušební doba sekretáře J. Kolašína. Dle předběžné dohody by se měla zvýšit jeho měsíční mzda z Kč na Kč. Od září zároveň gen. sekretář F. Štross začal pracovat znovu na plný úvazek. Dle předběžné dohody s předsedou a hospodářem by se jeho mzda měla zvýšit na Kč. Usnesení 91/15: VV ŠSČR určuje V. Novotného jako kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů ve spolupráci s ECU. Usnesení 91/16: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu sekretáře J. Kolašína na Kč. Usnesení 91/17: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu gen. sekretáře F. Štrosse na Kč. Usnesení 91/18: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Kontrola úkolů 6

7 F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Velkou výtku si vysloužila Legislativní komise (P. Buchníček) za velký počet nesplněných úkolů. Usnesení 91/19: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva hospodáře Svou zprávu okomentoval R. Svoboda. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová: Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,46 Kč ,56 Kč ,96 Kč 488,01 Kč Kč Kč ,34 Kč (1.078,97 Euro) ,80 Kč Kč 100,33 Kč ,46 Kč Dotace MŠMT pro rok 2015 Došlo k několika změnám oproti letošnímu roku. Počet programů byl rozšířen na VII. Tato úprava je spíše formální, protože nově vzniklé Program VI Významné sportovní akce a Program VII Zdravotně postižení sportovci již v dotacích byly, jen byly součástí Programu V. Nově je sjednocený termín podání žádostí pro všechny programy do A pro náš svaz je rovněž zajímavá změna u Programu III Činnost sportovních organizací. Zde mohou žádat prostřednictvím NNO nestátní nezisková organizace spolek s celostátní působností i jednotlivé TJ/SK či pobočné spolky. Obsahové zaměření je určeno na oblast volnočasového, školního a universitního sportu: - pravidelná činnost sportovních organizací - podpora volnočasového sportu, která je zaměřena na podporu sportovní činnosti a organizace sportu prostřednictvím sportovní organizace celostátního charakteru. - pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. - organizační záležitosti sportovních organizací spolků, včetně spolků zajišťujících sportovní činnost na krajské, regionální a místní úrovni. 7

8 U Programu VI je žadatelem stále NNO s celostátní působností. Žádosti jsou rozděleny do dvou typů priorit. 1. skupina priorita: MS a ME. 2. skupina ostatní: Ostatní soutěže SP, EP, Mezinárodní akce, Otevřená Mistrovství České republiky apod. Stále platí pro všechny žadatele, že musí vést podvojné účetnictví. Fakturace oddílům pro rok 2014 V termínu 90 dnů po splatnosti neuhradil fakturu i přes několik výzev jeden oddíl: - ŠK DDM Varnsdorf Dle ES ŠSČR byla tomuto oddílu a jeho členům pozastavena činnost. Usnesení 91/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 10. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK přednesl M. Šindelář. KMK pokračuje v úsilí o rekonstrukci webových stránek Svazu, přičemž stojí před roztříštěnými názory VV ohledně vizuální, technické i smluvní podoby. Podobně je tomu tak i s podobou Svazového loga. Proto obě tato témata dává do programu schůze VV jako samostatné body. Jako samostatné body KMK také předkládá VV návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na projekty popularizující šachy a Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Mediálně se podařilo poměrně upoutat pozornost na šachovou olympiádu. Tiskové konference se zúčastnilo 7 novinářů - ČT, ČTK, MF Dnes, ČRO, Esport. Celkem bylo 155 mediálních výstupů ze šachové Olympiády a výsledky se pravidelně objevovaly např. v MF Dnes, v Právu a v regionálních Denících. Média zaujalo zejména vítězství mužské reprezentace nad Ruskem, všímala si i voleb předsedy FIDE, zaznamenaly ukončení kariéry Judit Polgárové i smrt dvou šachistů v průběhu olympiády. Zároveň KMK obstarávala aktuální zpravodajství na svazovém webu prostřednictvím trenéra reprezentace Vlastimila Jansy. Dne byl na Českém rozhlase Plus odvysílán půlhodinový pořad o šachu. Vzhledem k zaneprázdnění předních reprezentantů, trenérů a čelních představitelů šachu (rozhlas se ozval pouhý den před živým vysíláním) se role hosta zhostil předseda KMK ŠSČR. Záznam naleznete zde: Na facebookové stránce ŠSČR stále pokračuje mírný nárůst sledujících, za léto se počet zvýšil z 629 na 688. Průměrný denní dosah (tzn. počet uživatelů, kterým se zobrazí jakýkoliv obsah spojený s naší stránkou) je 532. Příspěvek s největším dosahem je zpráva o šachovnicích v ulicích Prahy, kterou vidělo zhruba 3200 lidí. Velkou sledovanost měli také novinky z olympiády a Czech openu, zajímavá diskuze se rozběhla u příspěvků o změně loga. 8

9 Přes prázdniny běžela na FB soutěž v řešení diagramů, která byla spíše zklamáním. Soutěžní diagramy měly slušný dosah (většinou mezi ) i dost liků a pozitivních ohlasů, nicméně do samotné soutěže se zapojilo pouze 16 účastníků, z toho zhruba polovina se zapojovala pravidelně. KMK zároveň navázala kontakt s panem Kobzou a společně s Šachplac, které se účastnilo grantového řízení. S nimi zahajuje jednání o možné podobě další prezentace šachů na veřejných prostranstvích. Usnesení 91/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. 11. Změna loga ŠSČR M. Šindelář informoval o aktuálním vývoji s návrhem změny nového loga ŠSČR. VV na červencové schůzi uložil KMK vyzvat šachovou komunitu, aby se vyjádřila k novému návrhu na vizuální podobu loga Svazu. KMK oslovila prostřednictvím mailů všechny krajské funkcionáře a předsedy šachových klubů. Z více než 600 oslovených zareagovalo 20. KMK tuto aktivitu rozvinula i na Svazovém Facebooku. Na FB obdrželo stávající logo 16 kladných hlasů. Návrh nového loga obdržel 20 kladných hlasů. V rámci dostupných reakcí existují v menší či větší míře tři tábory: 1. Zastánci současného loga, popřípadě s malou změnou 2. Zastánci navrženého loga s možností variability textu 3. Zastánci veřejné soutěže návrhy dalších log KMK se na těchto základech se domnívá, že by mělo příslušet VV, aby svou většinou rozhodl, kterou z cest se vydat z čehož by mělo vzniknout usnesení VV ŠSČR a zároveň konstatuje: První varianta je možná, ale není příliš vhodná ani estetická pro nové technologie, ani lákavá pro oko našich mladších kolegů. Druhá již ušla kus cesty a v souvztažnosti s rekonstrukcí webu je nejlépe schůdná. Třetí varianta je také možná, vyžaduje však čas a bude nejen nákladnější, ale v souběhu rozdělaných projektů komplikovanější. Usnesení 91/19: VV ŠSČR schvaluje návrh nového loga a pověřuje KMK dopracováním. (R. Svoboda a M. Vokáč hlasovali proti). Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Rekonstrukce webu ŠSČR 9

10 M. Šindelář informoval o aktuální situaci s rekonstrukcí webu ŠSČR. K navržené smlouvě firmou Esport proběhla komunikace s IT experty z ČOV a ČSOB. Stále zůstává mnoho otázek nezodpovězeno a nevyjasněno (webhosting, přesné zadání, subdodavatelé, vlastnictví atd.). Po delší diskuzi dohodnuto, že KMK za podpory IT profesionálů zkusí doladit sporné body smlouvy tak, aby smlouva byla pro ŠSČR co nejvýhodnější. VV následně výsledný návrh prodiskutuje a schválí ideálně za přítomnosti zástupců Esport. Zároveň byl J. Havlíček, jako expert z oblasti IT, pověřen přesným zadáním celkové rekonstrukce webu ŠSČR. Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Grantové řízení na popularizaci šachu O výsledcích a vyhodnocení grantového řízení na popularizaci šachu informoval M. Šindelář. Konference ŠSČR vyhradila na grantové řízení částku ,-Kč. Předseda KMK požádal před spuštěním grantového řízení Výkonný výbor o zvýšení této částky alespoň na ,-Kč, čemuž VV vyhověl. Komise obdržela 20 žádostí o grant v celkové výši ,- Kč. Zájem tedy téměř desetinásobně převýšil vyhrazenou částku. V prvním kole se komise rozhodla vyřadit převážně žádosti, směřující k podpoře turnajů a vlastní činnosti klubů. Ve druhém kole stála před dilematem, zda se nesoustředit jen na jeden projekt, který nejlépe vystihuje zadání grantového řízení (projekt Šachu přátelské prostředí odhadované celkové náklady ,-Kč), nebo zda dát žádajícím o grant najevo, že se vydali žádoucím směrem a alespoň symbolicky tyto snahy ocenit. Nakonec se komise přiklonila ke druhé, kompromisní variantě. Jednalo se o první počin ŠSČR tohoto druhu a prošel si tak nevyšlapanou cestu. Do budoucna je tato aktivita žádoucí, stejně tak jako zpřesnění grantové pobídky, tedy např. vyhlášení grantového řízení o projekt např. Šachy do nemocnic parku, na hrady apod. Komise závěrem vyjadřuje naději, že najde pro své rozhodnutí pochopení u všech, i zainteresovaných. Usnesení 91/20: VV ŠSČR schvaluje návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na popularizaci šachů pro rok 2014 a ukládá sekretariátu rozeslat rozhodnutí VV ŠSČR účastníkům řízení. Zároveň ukládá KMK vystavit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí o grant na webové stránky Svazu. 10

11 Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu 14. Komunikační strategie ŠSČR Zprávu vypracovanou KMK ŠSČR předložil Milan Šindelář. Usnesení 91/21: VV ŠSČR schvaluje Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR 15. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. Jsou připraveny poslední turnaje v tomto roce, a to MČR v rapid šachu, MMaS, MČ HD8-10 a MČ HD Vyvstává nám nový problém, a to řada protestů proti tomu, že pořadatel MČ HD12-16 penalizuje účastníky, kteří si zařídí ubytování sami, vyšším startovným. V květnu byl rozeslán prvotní materiál k diskuzi o mládežnickém šachu, další materiál, který slouží jako podklad pro jednání rozšířené KM ŠSČR byl rozeslán na kraje v srpnu a následně pro informaci i členům VV. Výstupy z jednání se budu snažit zpracovat do 91. schůze VV. Pokračuji dále v jednání o zajištění prostor a ubytování republikového kola Přeboru škol ve všech kategoriích. Uspěl jsem s žádostí na MŠMT se zařazením Přeboru školních družstev (tedy Přeboru škol) do akcí podporovanými MŠMT. Najdete to v Návrhu na vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 pod touto značkou: C 45) Přebor školních družstev v šachu (15. ročník) 3 kategorie (1. 5. třída, třída, SŠ), Š (10 11/2014), O (12/2014 1/2015), K (1-2/2015), Ú (3 4/2015) Kontaktní adresa: Ing. Jiří Havlíček, Komise mládeže ŠSČR, Zátopkova 100/2, Praha 6, tel To by mělo usnadnit pouštění učitelů jako dozorů na tuto akci. Usnesení 91/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM ŠSČR. 11

12 16. Šachy do škol O projektu ŠdŠ informoval Jiří Havlíček. Projekt je v chodu, již máme 13 krajských manažerů, takže vše by se mělo podařit bez problémů organizačně zajistit. Do projektu vstupují další školy, konečná bilance se udělá v září. M. Hurta doplnil, že momentálně je přihlášeno 24 škol (tzn. stejně jako v loňském roce), ale stále je možnost přihlášek, uzávěrka je 28. září. Poměrně časově náročnou administrativní agendu zatím vyřizuje sám, od příštího roku by ji měli již zajišťovat krajští manažeři. Ti po uzávěrce přihlášek škol do projektu dostanou na školy kontakt, aby s nimi postupně navázali spolupráci. Jejich úkolem bude též připravit ve spolupráci s krajskými komisemi mládeže a TMK seminář učitelů, který se dá spojit se školením trenérů 4. třídy. Kraje by na tento seminář měli obdržet Kč z rozpočtu projektu. Problémem je vytvoření databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy svazu. To by se měla pokusit vyřešit Organizační komise ŠSČR. V krátkosti se hovořilo také o vrácení materiálu od těch škol, které nesplnily podmínky smlouvy šachy měly pouze jako kroužek a nikoliv jako nepovinný předmět. V následné diskuzi dohodnuto, že školy, které budou v projektu pokračovat, mohou mít materiál zapůjčený do konce školního roku 2014/2015. Ostatní jej musí vrátit. V. Novotný zmínil, že bude ČT vysílat reportáž o projektu Šachy do škol. Televizní štáb by měl navštívit ZŠ Partyzánská v České Lípě. Usnesení 91/23: VV ŠSČR souhlasí s prodloužením výpůjčky šachového materiálu zapojených škol do Usnesení 91/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček zažádal o avizovanou úpravu Soutěžního řádu týkající se soutěží KM. - Článek zkrátit o poslední dvě slova: nebo cizinec. - Změnit názvy soutěží: Extraligu mládeže - 16 družstev ligu mládeže - 4 skupiny po 12 družstvech P. Buchníček doplnil žádost STK o změnu článku

13 Usnesení 91/25: VV ŠSČR schvaluje změnu Soutěžního řádu na základě žádosti KM a STK. Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR 18. Zpráva předsedy LK P. Buchníček informoval o rezignaci na funkci předsedy LK z důvodu enormního časového zaneprázdnění. Novým předsedou LK je Antonín Továrek. P. Buchníček zůstává jako člen LK i VV. Usnesení 91/26: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na předsedu LK, jmenuje Antonína Továrka předsedou komise a Michala Vávru a Petra Buchníčka jako členy LK. 19. Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský uvedl zprávy Komise rozhodčích a Klasifikační komise. Komise rozhodčích - KR ŠSČR předložila návrh na schválení nové Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach - více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu - mobilní telefony - nakonec se nenaplnily informace delegáta Petra Piska, že od by mělo dojít k modifikaci pravidla o mobilních telefonech, v Trømso došlo tak pravděpodobně ke druhému scénáři - delegáti souhlasili s modifikací pravidla o mobilních telefonech, ale jelikož nebylo dostačující kvorum, tak se návrh neschválil a konečné rozhodnutí bylo delegováno na Prezidentskou radu. Od tedy nenastala v této otázce žádná změna, v soutěžích platí výklad zveřejněný a schválený VV ŠSČR na začátku července tohoto roku. Doplňující informace k prohlídkám - prohlídky je možné provádět jen před a po skončení partie (nelze je provádět v průběhu partie). KR ŠSČR upozorňuje, že prohlídky jsou nejkrajnějším řešením, v případě, že rozhodčí si je téměř 100%ně jistý, že dochází k podvádění (prohlídky nelze provádět na požádání soupeře a rozhodčí nemusí takovému požadavku vyhovět, vždy záleží pouze na rozhodnutí a posouzení rozhodčího). - celkem 130 posluchačů se zúčastnilo seminářů v Ostravě, Praze, Brně, Pardubicích, Liberci a Plzni. Tato akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla završena vytvořením on-line testu (bylo rozesláno 140 přihlašovacích mailů), jehož vyplněním a splněním 75% bodového zisku bude posluchačům prodloužena třída rozhodčího (týká se zejména rozhodčích R1, R2 a R3). K vyplnění testu je možné se přihlásit kdykoliv v termínu od do úspěšně proběhla úprava databáze otázek vzhledem k novým pravidlům šachu FIDE pro elektronické (online) testování rozhodčích 13

14 - upozorňujeme případné zájemce, že komise rozhodčích vyhlásila nový termín pro školení R1 v Brně je (momentálně je přihlášeno 5 osob) - komise na základě informací jednotlivých vedoucích soutěží (z přihlášek jednotlivých družstev do skupin I. a II. ligy) a zaslaných dotazníků intenzivně pracuje na delegaci rozhodčích pro novou sezónu 2014/ v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích - v řešení zápis ze schůze KR ŠSČR, která proběhla v Pardubicích Klasifikační komise - rating administrátor Ing. M. Šmajzr vydal k LOK pro rapid šach a k LOK pro praktický šach - KK ŠSČR předložila VV ŠSČR návrh na aktualizaci Klasifikačního řádu - změny se týkají VT pro neregistrované, upřesnění výpočtu pro VT, tempa hry pro rapid šach, výpočtu OK (hranice 300 bodů posunuta na 400 bodů) a Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu Usnesení 91/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR a KK. 20. Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR L. Palovský zažádal o úpravu přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a o aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/28: VV ŠSČR schvaluje novou přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/29: VV ŠSČR schvaluje aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR 14

15 21. Zpráva předsedy OK L. Palovský okomentoval zprávu Organizační komise. - komise přijala oddíl ŠK Porg Praha do ŠSČR - do 31.8 byly zrealizovány veškeré registrace cizinců a přestupy v ŠSČR informace jsou zveřejněny na webu ŠSČR (některé problematické přestupy, které byly řádně podány v přestupním termínu, budou dořešeny v 30 denní lhůtě). Velký kus práce a poděkování patří p. J. Kniezkové (administrativní pracovnici v Ostravě). - komise připravuje novelizaci Organizačního řádu ŠSČR, ve spolupráci s hospodářem se chystá aktualizace Registračního a přestupního řádu Usnesení 91/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 22. Zpráva předsedy TMK M. Vokáč přednesl zprávu Trenérsko-metodické komise. Reprezentační úsek V srpnu proběhla olympiáda v Tromso. Reprezentační družstvo mužů obsadilo 26. místo, družstvo žen 21. místo. Více ve zprávě hodnocení olympiády. Aktualizace rozpočtu TMK Na začátku září z iniciativy několika rodičů hráčů nominovaných na MS mládeže 2014 v Durbanu vznikl požadavek na zvýšení počtu doprovázejících trenérů na 3. Navrhli uhradit většinu nutných nákladů na účast Pavla Šimáčka v případě, že ŠSČR k tomu přispěje částkou Kč ze svého rozpočtu. Na MS cestují pouze 2 extrahráči, z nich Nguyen Thai Dai Van má v úmyslu svou přípravu řešit prostřednictvím skype. Za současného stavu by dva nominovaní trenéři připravovali 11 oficiálních účastníků, což rozhodně není ideální případ. Třetí trenér by kromě jednoho extrahráče převzal do přípravy i tři nominované reprezentanty, což by vedlo k obvyklému rozdělení péče o účastníky. Z tohoto pohledu se cena Kč jeví jako přijatelná. Reprezentační trenér mládeže David Kaňovský navrhuje přesunout zatím nevyužitou částku rozpočtu V3.4 (na extra hráče ve výši Kč) do rozpočtu MS mládeže (V3.1). Po revizi dosavadních skutečných nákladů MS mládeže s tím vyslovil souhlas hospodář svazu. Metodický úsek Zahájení nového cyklu školení trenérů 2. třídy cyklu 2014/2015 bylo odloženo na neurčito vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášek. 15

16 Usnesení 91/31: VV ŠSČR souhlasí s převodem rozpočtové položky V3.4 do rozpočtové položky V3.1. Usnesení 91/32: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 23. Hodnocení olympiády O výsledcích a hodnocení olympiády referoval M. Vokáč. Družstvo žen se muselo vyrovnat s neúčastí dvou klíčových hráček předcházejících soutěží, přesto znovu dokázalo, že soutěže švýcarským systémem zvládá velmi dobře, sahalo v závěrečném kole po vynikajícím umístění, nezvládnutí tří časových tísní sice znamenalo sestup na 21. místo, což je ale stejně o 6 míst lépe než startovní nasazení družstva. Družstvo mužů předvedlo výbornou hru a pohybovalo se většinu kol v první desítce soutěže. Stejně jako na mnoha předcházejících soutěžích ale nezvládlo závěr švýcarského systému a po porážce v posledním kole se propadlo na 26. místo, což je o 10. míst hůře než nasazení družstva. Konečný výsledek rozhodně neodpovídá předvedené hře, zvláště historickému vítězství s nejvýše nasazeným Ruskem, nelze však hovořit o smůle. Pravidelně špatné závěry těchto soutěží svědčí o tom, že jde o systémovou chybu, kterou se ani tentokrát nepodařilo odstranit. Více v přiložených zprávách kapitánů družstev. Zprávy jsou v současné době podrobovány analýze v TMK, předmětem diskuse je především otázka závěrečných kol v soutěži mužů. Usnesení 91/33: VV ŠSČR bere na vědomí hodnocení olympiády. Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády 24. Zpráva předsedy STK O zprávě STK informoval Petr Záruba. Byl ukončen konkurz na turnaje pro seriál Grand Prix v rapid šachu 14/15. Do série byly zařazeny tyto turnaje: Turnov ( ), Hostivice ( ), Dolní Benešov ( ), Praha-Kbely ( ), Velké Losiny ( ). Dobrovice ( ), Bohuslavice ( ), Znojmo (přelom dubna/května 2015), Ústí nad Labem ( ) a v Mosty u Jablunkova ( ). Kdy první 16

17 turnaj v Turnově již proběhl. Výsledky je možné najít na stránkách GP. Stránky GP budou dále aktualizovány o další informace série. Dále byl vybrán pořadatel trojkola tht Extraligy 14/15. Pořadatelem bude Zikuda Turnov. Nyní je nutné s pořadatelem uzavřít smlouvu. Nadále probíhá konkurz na pořadatele MČR mužů, žen a juniorů se odehrálo MČR seniorů v kategoriích U50, U60 a U70 v Rychnově nad Kněžnou. Turnaj měl standardního pořadatele, který akci zdařile zabezpečil se odehrálo MČR juniorů, dorostu a kategorie U16 v rapid šachu ve Světlé nad Sázavou. Tohoto turnaje se zúčastnil i předseda STK a může tak hodnotit, že toto MČR bylo zdařilé a ke spokojenosti všech účastníků (zpráva pořadatele v samostatné příloze) je termín pro podání soupisek do soutěží družstev. Některé družstva již soupisky zaslala a zbytek bude znovu vyzván em. Usnesení 91/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK. Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu 25. Zpráva delegáta P. Pisk informoval o konaných kongresech FIDE a ECU během olympiády v Tromso. K. ljumžinov po několikáté obhájil post prezidenta FIDE (VV pověřil delegáta volbou G. Kasparova), naopak S. Danailov musel uznat prohru se Z. Azmajparašvilim, který se stal novým prezidentem ECU. P. Pisk dále informoval o velkém diplomatickém úspěchu. Byl zvolen do funkce Turnajové ředitele ECU a zároveň prezidentem FIDE zóny 1.4, kam kromě ČR spadá i Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Ve funkci turnajového ředitele ECU se poprvé objevil na Mistrovství EU mládeže v Koutech nad Desnou, se kterým po organizační stránce vyjádřil maximální spokojenost. Usnesení 91/35: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta. 26. Sympatizanti ŠSČR V. Novotný předložil materiál s navrženou koncepcí Sympatizantů ŠSČR. Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje koncepci Sympatizanti ŠSČR. Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 17

18 27. Různé V krátkosti byla projednána odměna členů VV bez portfeje (P. Pisk a P. Buchníček). Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje od října 2014 odměnu členům VV bez portfeje P. Piskovi a Buchníčkovi ve výši Kč měsíčně. 28. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 0: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát

19 Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 19

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Praha, 15. 10. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Petr Buchníček, Jiří Krejnický Hosté: František Štross Omluveni: Ladislav

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Pardubice, 15. 7. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice,

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, 17. 7. 2016 Přítomni: Viktor Novotný (VV + ŠSLK), Marek Vokáč (VV), Martin Petr (VV), Jan Malec (VV), Jiří Havlíček (VV), Jan Hruška (PŠS), Ladislav Sýkora (JŠS),

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání ZÁPIS z 9. jednání Českého baseballová asociace konaného dne 21.9.2015 v 17:30 hod. salónek,hotel Kotyza,Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Pavel Chadim, Pavel Jozek,

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Brno, 10. 9. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Záruba Hosté: František Štross Omluveni:

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31.

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. října 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR A. Podpora sportovní

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s.

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1. Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, z.s. (dále jen CDO).

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

2012/ 60pr 2012/ 61pr

2012/ 60pr 2012/ 61pr SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 12. 13. 4. 2013 (pension Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice) Členové ŘK SKŠ:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.2.2006 v Praze Přítomni: Jančálek, Dobeš, Matyášová, Kupová, Palánová, Pluhařová Hosté: Parkan, Kotyza Omluveni: Slavík, Jakoubek, John, Koblížek

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Praha, 10. 12. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR),

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Praha, 25. 3. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Ladislav Palovský, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Hosté: Jan Lamser (prezident

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference byla zahájena v 18.00 hodin a ukončena ve 21.50 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó Zápis z jednání Generálního shromáždění konaného dne 6.3.2010, Praha 6. března 2010 Zasedací místnost fy ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9 Poznámka úvodem: V případě hlasování je v zápise uveden pouze

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup

Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras konané dne 12.4.2007 v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup Valnou hromadu MAS Moravský kras zahájil v 17 hodin předseda Miloslav Novotný a konstatoval, že je přítomno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 14.04.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více