Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 91. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Eva Kořínková (předseda KŠSV), Zdeněk Nývlt (pověřený zástupce SKŠ), Miroslav Hurta (ŠdŠ). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 90. schůze VV ŠSČR K bodu 15 minulého zápisu (Zpráva předsedy LK námitka BŠŠ) vznesl připomínky P. Buchníček, který poukázal na nutnost několika formulačních zpřesnění. Usnesení 91/1: VV ŠSČR souhlasí s připomínkami P. Buchníčka k bodu 15 minulého zápisu a pověřuje zapisovatele opravou zápisu. Usnesení 91/2: VV ŠSČR schvaluje zápis z 90. schůze VV ŠSČR. Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV 3. Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR Program 91. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 90. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR V. Novotný 1

2 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 6 Termínový kalendář F. Štross 7 Zpráva sekretariátu F. Štross 8 Kontrola úkolů F. Štross 9 Zpráva hospodáře R. Svoboda 10 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 11 Změna loga ŠSČR M. Šindelář 12 Rekonstrukce webu ŠSČR M. Šindelář 13 Grantové řízení na popularizaci šachu M. Šindelář 14 Komunikační strategie ŠSČR M. Šindelář 15 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 16 Šachy do škol J. Havlíček 17 Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy LK P. Buchníček 19 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 20 Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace KŘ ŠSČR L. Palovský 21 Zpráva předsedy OK L. Palovský 22 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 23 Hodnocení olympiády M. Vokáč 24 Zpráva předsedy STK P. Záruba 25 Zpráva delegáta P. Pisk 26 Sympatizanti ŠSČR V. Novotný 27 Různé 28 Závěr Na základě žádosti P. Buchníčka se hlasovalo o následující změně programu: body ze zaslaného programu se přesunou za bod 9 (tzn. budou z nich body 10-16), zpráva LK bude jako bod 17 a z původních bodů budou budou nově body Tento návrh nebyl přijat. L. Palovský navrhl přesunout bod 25 za bod 15. Usnesení 91/3: VV ŠSČR schvaluje přesunutí bodu 25 (zpráva delegáta) za bod 15 (zpráva předsedy KM). V zápisu zůstávají body v programu na základě původní pozvánky. Usnesení 91/4: VV ŠSČR schvaluje program 91. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 2

3 V posledním období jsem se kromě zasloužené dovolené věnoval ve spolupráci s delegátem Petrem Piskem diplomacii, jak po mediální stránce, tak např. při hledání vhodných kandidátů do nově vznikajících komisí ECU. Olympiádu v Tromso jsem též využil k tlaku na provozovatele Arény, kde řešíme závazky provozovatelů vůči ŠSČR. Situaci vyostřilo i ukončení administrace A. Kubeczkou, kterému provozovatel přes mnoho slibů stále nezaplatil dlužné odměny za jeho práci. Aréna tak aktuálně sice funguje, ale nikdo se nestará o její náplň, nekomunikuje s hráči a neřeší jejich případné stížnosti. Taková služba pak pouze poškozuje dobré jméno ŠSČR, který ji ale vůbec nemůže ovlivnit. Současný provozovatel Arény stále trvá na tom, že nepřevzal závazky Premium Chess Ltd., s kterou má ŠSČR smlouvu, zdůrazňuje potřebu omezení výdajů jen do výše příjmů, které jsou nízké. Jako možný model do budoucna nabízí model, kdy by ŠSČR obdržel část příjmů od hráčů. Vzhledem k výše i níže uvedenému proto navrhuji vypovědět smlouvu s Premium Chess Ltd. pro neplacení úhrad ze smlouvy, neuzavírat smlouvu se současným provozovatelem a dořešit s ním pouze další postup ohledně hráčů, kteří si zaplatili některé z členství. Vypovězení smlouvy s Arénou, která poskytuje exkluzivitu na herní server, zároveň otevírá možnost využít jiné online nástroje, tentokrát především na výuku šachu pro děti. TMK dostala za úkol posoudit oficiální server CIS FIDE (Šachy do škol), web Kasparov Chess Foundation či jeden maďarský projekt. Každé řešení sebou nese práci s překladem a různé finanční požadavky. Používání těchto serverů bych každopádně rád nastavil jako bonus pro platící členy ŠSČR a hradil paušálem provozovateli. Usnesení 91/5: VV ŠSČR vypovídá smlouvu s Premium Chess Ltd o provozování Online Arény ŠSČR a pověřuje předsedu jednáním s aktuálním provozovatelem Online Arény ohledně ukončení účasti ŠSČR v projektu Online Arény. Usnesení 91/6: VV ŠSČR pověřuje předsedu V. Novotného a delegáta FIDE P. Piska jednáním ohledně uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczkovi. Usnesení 91/7: VV ŠSČR pověřuje gen. sekretáře F. Štrosse zveřejněním o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd a informováním o dalších krocích ŠSČR. Usnesení 91/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: 3

4 Usnesení 91/9: VV ŠSČR schvaluje přestup Epaminondase Kourousise z Řecké šachové federace do ŠSČR. Usnesení 91/10: VV ŠSČR schvaluje zálohovou platbu za MS mládeže ve výši euro. Usnesení 91/11: VV ŠSČR schvaluje celkovou platbu za ME mládeže ve výši euro. Usnesení 91/12: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za letenky na MS mládeže 2014 ve výši Kč. Usnesení 91/13: VV ŠSČR schvaluje proplacení pololetní faktury FIDE ve výši euro. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 91/14: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za uplynulé období. I přes dobu prázdnin a dovolených bylo práce víc než dost. Hlavní náplně sekretariátu uplynulého období mimo běžnou agendu: 1) Úspěšně byly vyřízeny žádosti o změnu federace Miroslava Plchota a Epaminondase Kourousise a oba hráči jsou již na FIDE uvedeni pod naší federací. 2) Před odjezdem naší výpravy na olympiádu byly zajištěny závěrečné organizační záležitosti včetně vytvoření medailonku našich reprezentantek pro tiskovou konferenci. 3) Na MŠMT byly ve stanovené lhůtě zaslány výkazy výsledků z ME žen, Olympiády a MS řešitelů. MS řešitelů bylo bohužel opět bez české účasti. 4) Z ČOV přišla zpráva o převodu druhé splátky finančního příspěvku z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností v celkové výši Kč. 5) Ve spolupráci s reprezentačním trenérem mládeže Davidem Kaňovským proběhla registrace na ME a MS mládeže včetně zajištění letenek a uhrazení všech poplatků. 6) Proběhla registrace Tadeáše Kriebla na MS juniorů včetně uhrazení poplatků. 4

5 7) Účastníkům Akademického MS byly ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu předány zálohy a nezbytné dokumenty pro účast na MS. 8) Probíhá vyúčtování ME žen a Olympiády. 9) Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli pro zbývající mistrovské soutěže ŠSČR v tomto roce. Konkrétně pro MČR D18,D20 a polofinále MČR H18, H20 (STK), MČR v rapid šachu mládeže (KM), Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let (KM), Mistrovství Čech do 16 let (KM) a Mistrovství Čech do 8 a 10 let. 10) Na webu ŠSČR byla zveřejněna výzva k podání žádosti o dotaci MŠMT v programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení. Podání žádostí o dotace MŠMT bude hlavním a prioritním úkolem sekretariátu v měsíci září, protože uzávěrka podání všech programů je již 30. září. 11) Díky sekretáři J. Kolašínovi byl odveden velký kus práce na webových stránkách ŠSČR. Kromě pravidelných aktualit na hlavní stránce a na svazovém Facebooku byla aktualizována dlouho neudržovaná sekce reprezentace a dále některé mistrovské soutěže ŠSČR. 12) Z nakladatelství Albatros Media jsme obdrželi nabídku informovat na webu ŠSČR o nové knize Koncovka podivuhodný vzestup a pád Bobbyho Fischera s tím, že nakladatelství by poskytlo 25% slevu pro naše kluby. Po dohodě s hospodářem jsme tuto nabídku přijali a kromě výše uvedené slevy ještě obdržíme zdarma 20 těchto knih + 10 dalších dle vlastního výběru. Tyto knihy pak budou v budoucnu použity jako ceny do soutěží. 13) Ve spolupráci s Organizační komisí proběhla aktualizace našich členů a klubů v katalogu firmy.cz spravovaném společností Seznam.cz. 14) Ze skladu ŠSČR v Praze na Strahově byly převezeny skladované knihy Šachinfa do skladů Vladimíra Vyskočila z Typografického studia KORŠACH. Od paní Modrové jsme za bezplatné skladování zdarma obdrželi 3 knihy od Garri Kasparova, které mohou být použity jako ceny do soutěží. 15) Po dohodě z KMK poskytl sekretariát z rozpočtu KMK dotaci ve výši Kč šachovému klubu Smíchov za propagaci šachu (a ŠSČR) na festivalu sportu pro děti s názvem Sporťáček, která se uskutečnila v Praze Jedním z mnoha prezentovaných sportů tam byly i šachy. Šachovému klubu Smíchov byl pro propagaci ŠSČR poskytnut reklamní roll-up s logem ŠSČR. 16) Proběhla schůzka se zástupcem sdružení Sokrates panem Vladislavem Pivoňkou ohledně nominací na udělení cen Salo Flohra. Slavnostní předávání cen je naplánováno na 28. listopadu v kavárně Era svět v Praze na Jungmannově náměstí. Pořadatelé by rádi na tuto akci získali jednoho 5

6 z českých velmistrů na plánovanou simultánku. Pan Pivoňka, jako pracovník Městské části Praha 6, zároveň nabídl svou pomoc při zajišťování akcí a případných dotací z Magistrátu HMP na šachové akce konané v Praze. 17) Obdrželi jsme od pana Jaroslava Daneše s návrhem uspořádat sbírku na pamětní desku Břetislava Modra jako ocenění za jeho celoživotní práci pro český šach. 18) Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o licence rozhodčích pro Martina Přibyla, Davida Šimona a Karla Obrázka. 19) Na FIDE byla odeslána a následně kladně vyřízena žádost o udělení titulu FM pro Jakuba Půlpána. 20) Na MČR seniorů a na MEU mládeže byly zapůjčeny elektronické online desky s příslušenstvím. 21) Proběhla schůzka s předsedou Revizní komise ŠSČR Ing. Zdeňkem Urbanem za účelem dodání všech potřebných podkladů ke schůzi Revizní komise ŠSČR v Praze na Strahově v předběžném termínu 16. září. 22) Od hospodáře ECU Martina Huby jsme obdrželi žádost o kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů s možností spolufinancování, viz samostatná příloha. 23) Uběhla tříměsíční zkušební doba sekretáře J. Kolašína. Dle předběžné dohody by se měla zvýšit jeho měsíční mzda z Kč na Kč. Od září zároveň gen. sekretář F. Štross začal pracovat znovu na plný úvazek. Dle předběžné dohody s předsedou a hospodářem by se jeho mzda měla zvýšit na Kč. Usnesení 91/15: VV ŠSČR určuje V. Novotného jako kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů ve spolupráci s ECU. Usnesení 91/16: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu sekretáře J. Kolašína na Kč. Usnesení 91/17: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu gen. sekretáře F. Štrosse na Kč. Usnesení 91/18: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Kontrola úkolů 6

7 F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Velkou výtku si vysloužila Legislativní komise (P. Buchníček) za velký počet nesplněných úkolů. Usnesení 91/19: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva hospodáře Svou zprávu okomentoval R. Svoboda. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová: Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,46 Kč ,56 Kč ,96 Kč 488,01 Kč Kč Kč ,34 Kč (1.078,97 Euro) ,80 Kč Kč 100,33 Kč ,46 Kč Dotace MŠMT pro rok 2015 Došlo k několika změnám oproti letošnímu roku. Počet programů byl rozšířen na VII. Tato úprava je spíše formální, protože nově vzniklé Program VI Významné sportovní akce a Program VII Zdravotně postižení sportovci již v dotacích byly, jen byly součástí Programu V. Nově je sjednocený termín podání žádostí pro všechny programy do A pro náš svaz je rovněž zajímavá změna u Programu III Činnost sportovních organizací. Zde mohou žádat prostřednictvím NNO nestátní nezisková organizace spolek s celostátní působností i jednotlivé TJ/SK či pobočné spolky. Obsahové zaměření je určeno na oblast volnočasového, školního a universitního sportu: - pravidelná činnost sportovních organizací - podpora volnočasového sportu, která je zaměřena na podporu sportovní činnosti a organizace sportu prostřednictvím sportovní organizace celostátního charakteru. - pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. - organizační záležitosti sportovních organizací spolků, včetně spolků zajišťujících sportovní činnost na krajské, regionální a místní úrovni. 7

8 U Programu VI je žadatelem stále NNO s celostátní působností. Žádosti jsou rozděleny do dvou typů priorit. 1. skupina priorita: MS a ME. 2. skupina ostatní: Ostatní soutěže SP, EP, Mezinárodní akce, Otevřená Mistrovství České republiky apod. Stále platí pro všechny žadatele, že musí vést podvojné účetnictví. Fakturace oddílům pro rok 2014 V termínu 90 dnů po splatnosti neuhradil fakturu i přes několik výzev jeden oddíl: - ŠK DDM Varnsdorf Dle ES ŠSČR byla tomuto oddílu a jeho členům pozastavena činnost. Usnesení 91/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 10. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK přednesl M. Šindelář. KMK pokračuje v úsilí o rekonstrukci webových stránek Svazu, přičemž stojí před roztříštěnými názory VV ohledně vizuální, technické i smluvní podoby. Podobně je tomu tak i s podobou Svazového loga. Proto obě tato témata dává do programu schůze VV jako samostatné body. Jako samostatné body KMK také předkládá VV návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na projekty popularizující šachy a Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Mediálně se podařilo poměrně upoutat pozornost na šachovou olympiádu. Tiskové konference se zúčastnilo 7 novinářů - ČT, ČTK, MF Dnes, ČRO, Esport. Celkem bylo 155 mediálních výstupů ze šachové Olympiády a výsledky se pravidelně objevovaly např. v MF Dnes, v Právu a v regionálních Denících. Média zaujalo zejména vítězství mužské reprezentace nad Ruskem, všímala si i voleb předsedy FIDE, zaznamenaly ukončení kariéry Judit Polgárové i smrt dvou šachistů v průběhu olympiády. Zároveň KMK obstarávala aktuální zpravodajství na svazovém webu prostřednictvím trenéra reprezentace Vlastimila Jansy. Dne byl na Českém rozhlase Plus odvysílán půlhodinový pořad o šachu. Vzhledem k zaneprázdnění předních reprezentantů, trenérů a čelních představitelů šachu (rozhlas se ozval pouhý den před živým vysíláním) se role hosta zhostil předseda KMK ŠSČR. Záznam naleznete zde: Na facebookové stránce ŠSČR stále pokračuje mírný nárůst sledujících, za léto se počet zvýšil z 629 na 688. Průměrný denní dosah (tzn. počet uživatelů, kterým se zobrazí jakýkoliv obsah spojený s naší stránkou) je 532. Příspěvek s největším dosahem je zpráva o šachovnicích v ulicích Prahy, kterou vidělo zhruba 3200 lidí. Velkou sledovanost měli také novinky z olympiády a Czech openu, zajímavá diskuze se rozběhla u příspěvků o změně loga. 8

9 Přes prázdniny běžela na FB soutěž v řešení diagramů, která byla spíše zklamáním. Soutěžní diagramy měly slušný dosah (většinou mezi ) i dost liků a pozitivních ohlasů, nicméně do samotné soutěže se zapojilo pouze 16 účastníků, z toho zhruba polovina se zapojovala pravidelně. KMK zároveň navázala kontakt s panem Kobzou a společně s Šachplac, které se účastnilo grantového řízení. S nimi zahajuje jednání o možné podobě další prezentace šachů na veřejných prostranstvích. Usnesení 91/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. 11. Změna loga ŠSČR M. Šindelář informoval o aktuálním vývoji s návrhem změny nového loga ŠSČR. VV na červencové schůzi uložil KMK vyzvat šachovou komunitu, aby se vyjádřila k novému návrhu na vizuální podobu loga Svazu. KMK oslovila prostřednictvím mailů všechny krajské funkcionáře a předsedy šachových klubů. Z více než 600 oslovených zareagovalo 20. KMK tuto aktivitu rozvinula i na Svazovém Facebooku. Na FB obdrželo stávající logo 16 kladných hlasů. Návrh nového loga obdržel 20 kladných hlasů. V rámci dostupných reakcí existují v menší či větší míře tři tábory: 1. Zastánci současného loga, popřípadě s malou změnou 2. Zastánci navrženého loga s možností variability textu 3. Zastánci veřejné soutěže návrhy dalších log KMK se na těchto základech se domnívá, že by mělo příslušet VV, aby svou většinou rozhodl, kterou z cest se vydat z čehož by mělo vzniknout usnesení VV ŠSČR a zároveň konstatuje: První varianta je možná, ale není příliš vhodná ani estetická pro nové technologie, ani lákavá pro oko našich mladších kolegů. Druhá již ušla kus cesty a v souvztažnosti s rekonstrukcí webu je nejlépe schůdná. Třetí varianta je také možná, vyžaduje však čas a bude nejen nákladnější, ale v souběhu rozdělaných projektů komplikovanější. Usnesení 91/19: VV ŠSČR schvaluje návrh nového loga a pověřuje KMK dopracováním. (R. Svoboda a M. Vokáč hlasovali proti). Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Rekonstrukce webu ŠSČR 9

10 M. Šindelář informoval o aktuální situaci s rekonstrukcí webu ŠSČR. K navržené smlouvě firmou Esport proběhla komunikace s IT experty z ČOV a ČSOB. Stále zůstává mnoho otázek nezodpovězeno a nevyjasněno (webhosting, přesné zadání, subdodavatelé, vlastnictví atd.). Po delší diskuzi dohodnuto, že KMK za podpory IT profesionálů zkusí doladit sporné body smlouvy tak, aby smlouva byla pro ŠSČR co nejvýhodnější. VV následně výsledný návrh prodiskutuje a schválí ideálně za přítomnosti zástupců Esport. Zároveň byl J. Havlíček, jako expert z oblasti IT, pověřen přesným zadáním celkové rekonstrukce webu ŠSČR. Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Grantové řízení na popularizaci šachu O výsledcích a vyhodnocení grantového řízení na popularizaci šachu informoval M. Šindelář. Konference ŠSČR vyhradila na grantové řízení částku ,-Kč. Předseda KMK požádal před spuštěním grantového řízení Výkonný výbor o zvýšení této částky alespoň na ,-Kč, čemuž VV vyhověl. Komise obdržela 20 žádostí o grant v celkové výši ,- Kč. Zájem tedy téměř desetinásobně převýšil vyhrazenou částku. V prvním kole se komise rozhodla vyřadit převážně žádosti, směřující k podpoře turnajů a vlastní činnosti klubů. Ve druhém kole stála před dilematem, zda se nesoustředit jen na jeden projekt, který nejlépe vystihuje zadání grantového řízení (projekt Šachu přátelské prostředí odhadované celkové náklady ,-Kč), nebo zda dát žádajícím o grant najevo, že se vydali žádoucím směrem a alespoň symbolicky tyto snahy ocenit. Nakonec se komise přiklonila ke druhé, kompromisní variantě. Jednalo se o první počin ŠSČR tohoto druhu a prošel si tak nevyšlapanou cestu. Do budoucna je tato aktivita žádoucí, stejně tak jako zpřesnění grantové pobídky, tedy např. vyhlášení grantového řízení o projekt např. Šachy do nemocnic parku, na hrady apod. Komise závěrem vyjadřuje naději, že najde pro své rozhodnutí pochopení u všech, i zainteresovaných. Usnesení 91/20: VV ŠSČR schvaluje návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na popularizaci šachů pro rok 2014 a ukládá sekretariátu rozeslat rozhodnutí VV ŠSČR účastníkům řízení. Zároveň ukládá KMK vystavit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí o grant na webové stránky Svazu. 10

11 Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu 14. Komunikační strategie ŠSČR Zprávu vypracovanou KMK ŠSČR předložil Milan Šindelář. Usnesení 91/21: VV ŠSČR schvaluje Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR 15. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. Jsou připraveny poslední turnaje v tomto roce, a to MČR v rapid šachu, MMaS, MČ HD8-10 a MČ HD Vyvstává nám nový problém, a to řada protestů proti tomu, že pořadatel MČ HD12-16 penalizuje účastníky, kteří si zařídí ubytování sami, vyšším startovným. V květnu byl rozeslán prvotní materiál k diskuzi o mládežnickém šachu, další materiál, který slouží jako podklad pro jednání rozšířené KM ŠSČR byl rozeslán na kraje v srpnu a následně pro informaci i členům VV. Výstupy z jednání se budu snažit zpracovat do 91. schůze VV. Pokračuji dále v jednání o zajištění prostor a ubytování republikového kola Přeboru škol ve všech kategoriích. Uspěl jsem s žádostí na MŠMT se zařazením Přeboru školních družstev (tedy Přeboru škol) do akcí podporovanými MŠMT. Najdete to v Návrhu na vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 pod touto značkou: C 45) Přebor školních družstev v šachu (15. ročník) 3 kategorie (1. 5. třída, třída, SŠ), Š (10 11/2014), O (12/2014 1/2015), K (1-2/2015), Ú (3 4/2015) Kontaktní adresa: Ing. Jiří Havlíček, Komise mládeže ŠSČR, Zátopkova 100/2, Praha 6, tel To by mělo usnadnit pouštění učitelů jako dozorů na tuto akci. Usnesení 91/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM ŠSČR. 11

12 16. Šachy do škol O projektu ŠdŠ informoval Jiří Havlíček. Projekt je v chodu, již máme 13 krajských manažerů, takže vše by se mělo podařit bez problémů organizačně zajistit. Do projektu vstupují další školy, konečná bilance se udělá v září. M. Hurta doplnil, že momentálně je přihlášeno 24 škol (tzn. stejně jako v loňském roce), ale stále je možnost přihlášek, uzávěrka je 28. září. Poměrně časově náročnou administrativní agendu zatím vyřizuje sám, od příštího roku by ji měli již zajišťovat krajští manažeři. Ti po uzávěrce přihlášek škol do projektu dostanou na školy kontakt, aby s nimi postupně navázali spolupráci. Jejich úkolem bude též připravit ve spolupráci s krajskými komisemi mládeže a TMK seminář učitelů, který se dá spojit se školením trenérů 4. třídy. Kraje by na tento seminář měli obdržet Kč z rozpočtu projektu. Problémem je vytvoření databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy svazu. To by se měla pokusit vyřešit Organizační komise ŠSČR. V krátkosti se hovořilo také o vrácení materiálu od těch škol, které nesplnily podmínky smlouvy šachy měly pouze jako kroužek a nikoliv jako nepovinný předmět. V následné diskuzi dohodnuto, že školy, které budou v projektu pokračovat, mohou mít materiál zapůjčený do konce školního roku 2014/2015. Ostatní jej musí vrátit. V. Novotný zmínil, že bude ČT vysílat reportáž o projektu Šachy do škol. Televizní štáb by měl navštívit ZŠ Partyzánská v České Lípě. Usnesení 91/23: VV ŠSČR souhlasí s prodloužením výpůjčky šachového materiálu zapojených škol do Usnesení 91/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček zažádal o avizovanou úpravu Soutěžního řádu týkající se soutěží KM. - Článek zkrátit o poslední dvě slova: nebo cizinec. - Změnit názvy soutěží: Extraligu mládeže - 16 družstev ligu mládeže - 4 skupiny po 12 družstvech P. Buchníček doplnil žádost STK o změnu článku

13 Usnesení 91/25: VV ŠSČR schvaluje změnu Soutěžního řádu na základě žádosti KM a STK. Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR 18. Zpráva předsedy LK P. Buchníček informoval o rezignaci na funkci předsedy LK z důvodu enormního časového zaneprázdnění. Novým předsedou LK je Antonín Továrek. P. Buchníček zůstává jako člen LK i VV. Usnesení 91/26: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na předsedu LK, jmenuje Antonína Továrka předsedou komise a Michala Vávru a Petra Buchníčka jako členy LK. 19. Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský uvedl zprávy Komise rozhodčích a Klasifikační komise. Komise rozhodčích - KR ŠSČR předložila návrh na schválení nové Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach - více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu - mobilní telefony - nakonec se nenaplnily informace delegáta Petra Piska, že od by mělo dojít k modifikaci pravidla o mobilních telefonech, v Trømso došlo tak pravděpodobně ke druhému scénáři - delegáti souhlasili s modifikací pravidla o mobilních telefonech, ale jelikož nebylo dostačující kvorum, tak se návrh neschválil a konečné rozhodnutí bylo delegováno na Prezidentskou radu. Od tedy nenastala v této otázce žádná změna, v soutěžích platí výklad zveřejněný a schválený VV ŠSČR na začátku července tohoto roku. Doplňující informace k prohlídkám - prohlídky je možné provádět jen před a po skončení partie (nelze je provádět v průběhu partie). KR ŠSČR upozorňuje, že prohlídky jsou nejkrajnějším řešením, v případě, že rozhodčí si je téměř 100%ně jistý, že dochází k podvádění (prohlídky nelze provádět na požádání soupeře a rozhodčí nemusí takovému požadavku vyhovět, vždy záleží pouze na rozhodnutí a posouzení rozhodčího). - celkem 130 posluchačů se zúčastnilo seminářů v Ostravě, Praze, Brně, Pardubicích, Liberci a Plzni. Tato akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla završena vytvořením on-line testu (bylo rozesláno 140 přihlašovacích mailů), jehož vyplněním a splněním 75% bodového zisku bude posluchačům prodloužena třída rozhodčího (týká se zejména rozhodčích R1, R2 a R3). K vyplnění testu je možné se přihlásit kdykoliv v termínu od do úspěšně proběhla úprava databáze otázek vzhledem k novým pravidlům šachu FIDE pro elektronické (online) testování rozhodčích 13

14 - upozorňujeme případné zájemce, že komise rozhodčích vyhlásila nový termín pro školení R1 v Brně je (momentálně je přihlášeno 5 osob) - komise na základě informací jednotlivých vedoucích soutěží (z přihlášek jednotlivých družstev do skupin I. a II. ligy) a zaslaných dotazníků intenzivně pracuje na delegaci rozhodčích pro novou sezónu 2014/ v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích - v řešení zápis ze schůze KR ŠSČR, která proběhla v Pardubicích Klasifikační komise - rating administrátor Ing. M. Šmajzr vydal k LOK pro rapid šach a k LOK pro praktický šach - KK ŠSČR předložila VV ŠSČR návrh na aktualizaci Klasifikačního řádu - změny se týkají VT pro neregistrované, upřesnění výpočtu pro VT, tempa hry pro rapid šach, výpočtu OK (hranice 300 bodů posunuta na 400 bodů) a Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu Usnesení 91/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR a KK. 20. Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR L. Palovský zažádal o úpravu přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a o aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/28: VV ŠSČR schvaluje novou přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/29: VV ŠSČR schvaluje aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR 14

15 21. Zpráva předsedy OK L. Palovský okomentoval zprávu Organizační komise. - komise přijala oddíl ŠK Porg Praha do ŠSČR - do 31.8 byly zrealizovány veškeré registrace cizinců a přestupy v ŠSČR informace jsou zveřejněny na webu ŠSČR (některé problematické přestupy, které byly řádně podány v přestupním termínu, budou dořešeny v 30 denní lhůtě). Velký kus práce a poděkování patří p. J. Kniezkové (administrativní pracovnici v Ostravě). - komise připravuje novelizaci Organizačního řádu ŠSČR, ve spolupráci s hospodářem se chystá aktualizace Registračního a přestupního řádu Usnesení 91/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 22. Zpráva předsedy TMK M. Vokáč přednesl zprávu Trenérsko-metodické komise. Reprezentační úsek V srpnu proběhla olympiáda v Tromso. Reprezentační družstvo mužů obsadilo 26. místo, družstvo žen 21. místo. Více ve zprávě hodnocení olympiády. Aktualizace rozpočtu TMK Na začátku září z iniciativy několika rodičů hráčů nominovaných na MS mládeže 2014 v Durbanu vznikl požadavek na zvýšení počtu doprovázejících trenérů na 3. Navrhli uhradit většinu nutných nákladů na účast Pavla Šimáčka v případě, že ŠSČR k tomu přispěje částkou Kč ze svého rozpočtu. Na MS cestují pouze 2 extrahráči, z nich Nguyen Thai Dai Van má v úmyslu svou přípravu řešit prostřednictvím skype. Za současného stavu by dva nominovaní trenéři připravovali 11 oficiálních účastníků, což rozhodně není ideální případ. Třetí trenér by kromě jednoho extrahráče převzal do přípravy i tři nominované reprezentanty, což by vedlo k obvyklému rozdělení péče o účastníky. Z tohoto pohledu se cena Kč jeví jako přijatelná. Reprezentační trenér mládeže David Kaňovský navrhuje přesunout zatím nevyužitou částku rozpočtu V3.4 (na extra hráče ve výši Kč) do rozpočtu MS mládeže (V3.1). Po revizi dosavadních skutečných nákladů MS mládeže s tím vyslovil souhlas hospodář svazu. Metodický úsek Zahájení nového cyklu školení trenérů 2. třídy cyklu 2014/2015 bylo odloženo na neurčito vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášek. 15

16 Usnesení 91/31: VV ŠSČR souhlasí s převodem rozpočtové položky V3.4 do rozpočtové položky V3.1. Usnesení 91/32: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 23. Hodnocení olympiády O výsledcích a hodnocení olympiády referoval M. Vokáč. Družstvo žen se muselo vyrovnat s neúčastí dvou klíčových hráček předcházejících soutěží, přesto znovu dokázalo, že soutěže švýcarským systémem zvládá velmi dobře, sahalo v závěrečném kole po vynikajícím umístění, nezvládnutí tří časových tísní sice znamenalo sestup na 21. místo, což je ale stejně o 6 míst lépe než startovní nasazení družstva. Družstvo mužů předvedlo výbornou hru a pohybovalo se většinu kol v první desítce soutěže. Stejně jako na mnoha předcházejících soutěžích ale nezvládlo závěr švýcarského systému a po porážce v posledním kole se propadlo na 26. místo, což je o 10. míst hůře než nasazení družstva. Konečný výsledek rozhodně neodpovídá předvedené hře, zvláště historickému vítězství s nejvýše nasazeným Ruskem, nelze však hovořit o smůle. Pravidelně špatné závěry těchto soutěží svědčí o tom, že jde o systémovou chybu, kterou se ani tentokrát nepodařilo odstranit. Více v přiložených zprávách kapitánů družstev. Zprávy jsou v současné době podrobovány analýze v TMK, předmětem diskuse je především otázka závěrečných kol v soutěži mužů. Usnesení 91/33: VV ŠSČR bere na vědomí hodnocení olympiády. Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády 24. Zpráva předsedy STK O zprávě STK informoval Petr Záruba. Byl ukončen konkurz na turnaje pro seriál Grand Prix v rapid šachu 14/15. Do série byly zařazeny tyto turnaje: Turnov ( ), Hostivice ( ), Dolní Benešov ( ), Praha-Kbely ( ), Velké Losiny ( ). Dobrovice ( ), Bohuslavice ( ), Znojmo (přelom dubna/května 2015), Ústí nad Labem ( ) a v Mosty u Jablunkova ( ). Kdy první 16

17 turnaj v Turnově již proběhl. Výsledky je možné najít na stránkách GP. Stránky GP budou dále aktualizovány o další informace série. Dále byl vybrán pořadatel trojkola tht Extraligy 14/15. Pořadatelem bude Zikuda Turnov. Nyní je nutné s pořadatelem uzavřít smlouvu. Nadále probíhá konkurz na pořadatele MČR mužů, žen a juniorů se odehrálo MČR seniorů v kategoriích U50, U60 a U70 v Rychnově nad Kněžnou. Turnaj měl standardního pořadatele, který akci zdařile zabezpečil se odehrálo MČR juniorů, dorostu a kategorie U16 v rapid šachu ve Světlé nad Sázavou. Tohoto turnaje se zúčastnil i předseda STK a může tak hodnotit, že toto MČR bylo zdařilé a ke spokojenosti všech účastníků (zpráva pořadatele v samostatné příloze) je termín pro podání soupisek do soutěží družstev. Některé družstva již soupisky zaslala a zbytek bude znovu vyzván em. Usnesení 91/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK. Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu 25. Zpráva delegáta P. Pisk informoval o konaných kongresech FIDE a ECU během olympiády v Tromso. K. ljumžinov po několikáté obhájil post prezidenta FIDE (VV pověřil delegáta volbou G. Kasparova), naopak S. Danailov musel uznat prohru se Z. Azmajparašvilim, který se stal novým prezidentem ECU. P. Pisk dále informoval o velkém diplomatickém úspěchu. Byl zvolen do funkce Turnajové ředitele ECU a zároveň prezidentem FIDE zóny 1.4, kam kromě ČR spadá i Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Ve funkci turnajového ředitele ECU se poprvé objevil na Mistrovství EU mládeže v Koutech nad Desnou, se kterým po organizační stránce vyjádřil maximální spokojenost. Usnesení 91/35: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta. 26. Sympatizanti ŠSČR V. Novotný předložil materiál s navrženou koncepcí Sympatizantů ŠSČR. Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje koncepci Sympatizanti ŠSČR. Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 17

18 27. Různé V krátkosti byla projednána odměna členů VV bez portfeje (P. Pisk a P. Buchníček). Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje od října 2014 odměnu členům VV bez portfeje P. Piskovi a Buchníčkovi ve výši Kč měsíčně. 28. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 0: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát

19 Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 19

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 13. března 2010 Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Martin Slaboch Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Vážení sportovní přátelé. Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí prvního roku činnosti předsednictva, které bylo

Více