Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 91. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Eva Kořínková (předseda KŠSV), Zdeněk Nývlt (pověřený zástupce SKŠ), Miroslav Hurta (ŠdŠ). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 90. schůze VV ŠSČR K bodu 15 minulého zápisu (Zpráva předsedy LK námitka BŠŠ) vznesl připomínky P. Buchníček, který poukázal na nutnost několika formulačních zpřesnění. Usnesení 91/1: VV ŠSČR souhlasí s připomínkami P. Buchníčka k bodu 15 minulého zápisu a pověřuje zapisovatele opravou zápisu. Usnesení 91/2: VV ŠSČR schvaluje zápis z 90. schůze VV ŠSČR. Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV 3. Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR Program 91. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 90. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 91. schůze VV ŠSČR V. Novotný 1

2 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 6 Termínový kalendář F. Štross 7 Zpráva sekretariátu F. Štross 8 Kontrola úkolů F. Štross 9 Zpráva hospodáře R. Svoboda 10 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 11 Změna loga ŠSČR M. Šindelář 12 Rekonstrukce webu ŠSČR M. Šindelář 13 Grantové řízení na popularizaci šachu M. Šindelář 14 Komunikační strategie ŠSČR M. Šindelář 15 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 16 Šachy do škol J. Havlíček 17 Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy LK P. Buchníček 19 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 20 Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace KŘ ŠSČR L. Palovský 21 Zpráva předsedy OK L. Palovský 22 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 23 Hodnocení olympiády M. Vokáč 24 Zpráva předsedy STK P. Záruba 25 Zpráva delegáta P. Pisk 26 Sympatizanti ŠSČR V. Novotný 27 Různé 28 Závěr Na základě žádosti P. Buchníčka se hlasovalo o následující změně programu: body ze zaslaného programu se přesunou za bod 9 (tzn. budou z nich body 10-16), zpráva LK bude jako bod 17 a z původních bodů budou budou nově body Tento návrh nebyl přijat. L. Palovský navrhl přesunout bod 25 za bod 15. Usnesení 91/3: VV ŠSČR schvaluje přesunutí bodu 25 (zpráva delegáta) za bod 15 (zpráva předsedy KM). V zápisu zůstávají body v programu na základě původní pozvánky. Usnesení 91/4: VV ŠSČR schvaluje program 91. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. 2

3 V posledním období jsem se kromě zasloužené dovolené věnoval ve spolupráci s delegátem Petrem Piskem diplomacii, jak po mediální stránce, tak např. při hledání vhodných kandidátů do nově vznikajících komisí ECU. Olympiádu v Tromso jsem též využil k tlaku na provozovatele Arény, kde řešíme závazky provozovatelů vůči ŠSČR. Situaci vyostřilo i ukončení administrace A. Kubeczkou, kterému provozovatel přes mnoho slibů stále nezaplatil dlužné odměny za jeho práci. Aréna tak aktuálně sice funguje, ale nikdo se nestará o její náplň, nekomunikuje s hráči a neřeší jejich případné stížnosti. Taková služba pak pouze poškozuje dobré jméno ŠSČR, který ji ale vůbec nemůže ovlivnit. Současný provozovatel Arény stále trvá na tom, že nepřevzal závazky Premium Chess Ltd., s kterou má ŠSČR smlouvu, zdůrazňuje potřebu omezení výdajů jen do výše příjmů, které jsou nízké. Jako možný model do budoucna nabízí model, kdy by ŠSČR obdržel část příjmů od hráčů. Vzhledem k výše i níže uvedenému proto navrhuji vypovědět smlouvu s Premium Chess Ltd. pro neplacení úhrad ze smlouvy, neuzavírat smlouvu se současným provozovatelem a dořešit s ním pouze další postup ohledně hráčů, kteří si zaplatili některé z členství. Vypovězení smlouvy s Arénou, která poskytuje exkluzivitu na herní server, zároveň otevírá možnost využít jiné online nástroje, tentokrát především na výuku šachu pro děti. TMK dostala za úkol posoudit oficiální server CIS FIDE (Šachy do škol), web Kasparov Chess Foundation či jeden maďarský projekt. Každé řešení sebou nese práci s překladem a různé finanční požadavky. Používání těchto serverů bych každopádně rád nastavil jako bonus pro platící členy ŠSČR a hradil paušálem provozovateli. Usnesení 91/5: VV ŠSČR vypovídá smlouvu s Premium Chess Ltd o provozování Online Arény ŠSČR a pověřuje předsedu jednáním s aktuálním provozovatelem Online Arény ohledně ukončení účasti ŠSČR v projektu Online Arény. Usnesení 91/6: VV ŠSČR pověřuje předsedu V. Novotného a delegáta FIDE P. Piska jednáním ohledně uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczkovi. Usnesení 91/7: VV ŠSČR pověřuje gen. sekretáře F. Štrosse zveřejněním o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd a informováním o dalších krocích ŠSČR. Usnesení 91/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: 3

4 Usnesení 91/9: VV ŠSČR schvaluje přestup Epaminondase Kourousise z Řecké šachové federace do ŠSČR. Usnesení 91/10: VV ŠSČR schvaluje zálohovou platbu za MS mládeže ve výši euro. Usnesení 91/11: VV ŠSČR schvaluje celkovou platbu za ME mládeže ve výši euro. Usnesení 91/12: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za letenky na MS mládeže 2014 ve výši Kč. Usnesení 91/13: VV ŠSČR schvaluje proplacení pololetní faktury FIDE ve výši euro. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 91/14: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za uplynulé období. I přes dobu prázdnin a dovolených bylo práce víc než dost. Hlavní náplně sekretariátu uplynulého období mimo běžnou agendu: 1) Úspěšně byly vyřízeny žádosti o změnu federace Miroslava Plchota a Epaminondase Kourousise a oba hráči jsou již na FIDE uvedeni pod naší federací. 2) Před odjezdem naší výpravy na olympiádu byly zajištěny závěrečné organizační záležitosti včetně vytvoření medailonku našich reprezentantek pro tiskovou konferenci. 3) Na MŠMT byly ve stanovené lhůtě zaslány výkazy výsledků z ME žen, Olympiády a MS řešitelů. MS řešitelů bylo bohužel opět bez české účasti. 4) Z ČOV přišla zpráva o převodu druhé splátky finančního příspěvku z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností v celkové výši Kč. 5) Ve spolupráci s reprezentačním trenérem mládeže Davidem Kaňovským proběhla registrace na ME a MS mládeže včetně zajištění letenek a uhrazení všech poplatků. 6) Proběhla registrace Tadeáše Kriebla na MS juniorů včetně uhrazení poplatků. 4

5 7) Účastníkům Akademického MS byly ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu předány zálohy a nezbytné dokumenty pro účast na MS. 8) Probíhá vyúčtování ME žen a Olympiády. 9) Byly vytvořeny smlouvy s pořadateli pro zbývající mistrovské soutěže ŠSČR v tomto roce. Konkrétně pro MČR D18,D20 a polofinále MČR H18, H20 (STK), MČR v rapid šachu mládeže (KM), Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let (KM), Mistrovství Čech do 16 let (KM) a Mistrovství Čech do 8 a 10 let. 10) Na webu ŠSČR byla zveřejněna výzva k podání žádosti o dotaci MŠMT v programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení. Podání žádostí o dotace MŠMT bude hlavním a prioritním úkolem sekretariátu v měsíci září, protože uzávěrka podání všech programů je již 30. září. 11) Díky sekretáři J. Kolašínovi byl odveden velký kus práce na webových stránkách ŠSČR. Kromě pravidelných aktualit na hlavní stránce a na svazovém Facebooku byla aktualizována dlouho neudržovaná sekce reprezentace a dále některé mistrovské soutěže ŠSČR. 12) Z nakladatelství Albatros Media jsme obdrželi nabídku informovat na webu ŠSČR o nové knize Koncovka podivuhodný vzestup a pád Bobbyho Fischera s tím, že nakladatelství by poskytlo 25% slevu pro naše kluby. Po dohodě s hospodářem jsme tuto nabídku přijali a kromě výše uvedené slevy ještě obdržíme zdarma 20 těchto knih + 10 dalších dle vlastního výběru. Tyto knihy pak budou v budoucnu použity jako ceny do soutěží. 13) Ve spolupráci s Organizační komisí proběhla aktualizace našich členů a klubů v katalogu firmy.cz spravovaném společností Seznam.cz. 14) Ze skladu ŠSČR v Praze na Strahově byly převezeny skladované knihy Šachinfa do skladů Vladimíra Vyskočila z Typografického studia KORŠACH. Od paní Modrové jsme za bezplatné skladování zdarma obdrželi 3 knihy od Garri Kasparova, které mohou být použity jako ceny do soutěží. 15) Po dohodě z KMK poskytl sekretariát z rozpočtu KMK dotaci ve výši Kč šachovému klubu Smíchov za propagaci šachu (a ŠSČR) na festivalu sportu pro děti s názvem Sporťáček, která se uskutečnila v Praze Jedním z mnoha prezentovaných sportů tam byly i šachy. Šachovému klubu Smíchov byl pro propagaci ŠSČR poskytnut reklamní roll-up s logem ŠSČR. 16) Proběhla schůzka se zástupcem sdružení Sokrates panem Vladislavem Pivoňkou ohledně nominací na udělení cen Salo Flohra. Slavnostní předávání cen je naplánováno na 28. listopadu v kavárně Era svět v Praze na Jungmannově náměstí. Pořadatelé by rádi na tuto akci získali jednoho 5

6 z českých velmistrů na plánovanou simultánku. Pan Pivoňka, jako pracovník Městské části Praha 6, zároveň nabídl svou pomoc při zajišťování akcí a případných dotací z Magistrátu HMP na šachové akce konané v Praze. 17) Obdrželi jsme od pana Jaroslava Daneše s návrhem uspořádat sbírku na pamětní desku Břetislava Modra jako ocenění za jeho celoživotní práci pro český šach. 18) Na FIDE byly odeslány a následně kladně vyřízeny žádosti o licence rozhodčích pro Martina Přibyla, Davida Šimona a Karla Obrázka. 19) Na FIDE byla odeslána a následně kladně vyřízena žádost o udělení titulu FM pro Jakuba Půlpána. 20) Na MČR seniorů a na MEU mládeže byly zapůjčeny elektronické online desky s příslušenstvím. 21) Proběhla schůzka s předsedou Revizní komise ŠSČR Ing. Zdeňkem Urbanem za účelem dodání všech potřebných podkladů ke schůzi Revizní komise ŠSČR v Praze na Strahově v předběžném termínu 16. září. 22) Od hospodáře ECU Martina Huby jsme obdrželi žádost o kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů s možností spolufinancování, viz samostatná příloha. 23) Uběhla tříměsíční zkušební doba sekretáře J. Kolašína. Dle předběžné dohody by se měla zvýšit jeho měsíční mzda z Kč na Kč. Od září zároveň gen. sekretář F. Štross začal pracovat znovu na plný úvazek. Dle předběžné dohody s předsedou a hospodářem by se jeho mzda měla zvýšit na Kč. Usnesení 91/15: VV ŠSČR určuje V. Novotného jako kontaktní osobu pro řešení rozvojových projektů ve spolupráci s ECU. Usnesení 91/16: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu sekretáře J. Kolašína na Kč. Usnesení 91/17: VV ŠSČR stanovuje měsíční mzdu gen. sekretáře F. Štrosse na Kč. Usnesení 91/18: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Kontrola úkolů 6

7 F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Velkou výtku si vysloužila Legislativní komise (P. Buchníček) za velký počet nesplněných úkolů. Usnesení 91/19: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva hospodáře Svou zprávu okomentoval R. Svoboda. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová: Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,46 Kč ,56 Kč ,96 Kč 488,01 Kč Kč Kč ,34 Kč (1.078,97 Euro) ,80 Kč Kč 100,33 Kč ,46 Kč Dotace MŠMT pro rok 2015 Došlo k několika změnám oproti letošnímu roku. Počet programů byl rozšířen na VII. Tato úprava je spíše formální, protože nově vzniklé Program VI Významné sportovní akce a Program VII Zdravotně postižení sportovci již v dotacích byly, jen byly součástí Programu V. Nově je sjednocený termín podání žádostí pro všechny programy do A pro náš svaz je rovněž zajímavá změna u Programu III Činnost sportovních organizací. Zde mohou žádat prostřednictvím NNO nestátní nezisková organizace spolek s celostátní působností i jednotlivé TJ/SK či pobočné spolky. Obsahové zaměření je určeno na oblast volnočasového, školního a universitního sportu: - pravidelná činnost sportovních organizací - podpora volnočasového sportu, která je zaměřena na podporu sportovní činnosti a organizace sportu prostřednictvím sportovní organizace celostátního charakteru. - pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou účast v zahraničí. - organizační záležitosti sportovních organizací spolků, včetně spolků zajišťujících sportovní činnost na krajské, regionální a místní úrovni. 7

8 U Programu VI je žadatelem stále NNO s celostátní působností. Žádosti jsou rozděleny do dvou typů priorit. 1. skupina priorita: MS a ME. 2. skupina ostatní: Ostatní soutěže SP, EP, Mezinárodní akce, Otevřená Mistrovství České republiky apod. Stále platí pro všechny žadatele, že musí vést podvojné účetnictví. Fakturace oddílům pro rok 2014 V termínu 90 dnů po splatnosti neuhradil fakturu i přes několik výzev jeden oddíl: - ŠK DDM Varnsdorf Dle ES ŠSČR byla tomuto oddílu a jeho členům pozastavena činnost. Usnesení 91/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. 10. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK přednesl M. Šindelář. KMK pokračuje v úsilí o rekonstrukci webových stránek Svazu, přičemž stojí před roztříštěnými názory VV ohledně vizuální, technické i smluvní podoby. Podobně je tomu tak i s podobou Svazového loga. Proto obě tato témata dává do programu schůze VV jako samostatné body. Jako samostatné body KMK také předkládá VV návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na projekty popularizující šachy a Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Mediálně se podařilo poměrně upoutat pozornost na šachovou olympiádu. Tiskové konference se zúčastnilo 7 novinářů - ČT, ČTK, MF Dnes, ČRO, Esport. Celkem bylo 155 mediálních výstupů ze šachové Olympiády a výsledky se pravidelně objevovaly např. v MF Dnes, v Právu a v regionálních Denících. Média zaujalo zejména vítězství mužské reprezentace nad Ruskem, všímala si i voleb předsedy FIDE, zaznamenaly ukončení kariéry Judit Polgárové i smrt dvou šachistů v průběhu olympiády. Zároveň KMK obstarávala aktuální zpravodajství na svazovém webu prostřednictvím trenéra reprezentace Vlastimila Jansy. Dne byl na Českém rozhlase Plus odvysílán půlhodinový pořad o šachu. Vzhledem k zaneprázdnění předních reprezentantů, trenérů a čelních představitelů šachu (rozhlas se ozval pouhý den před živým vysíláním) se role hosta zhostil předseda KMK ŠSČR. Záznam naleznete zde: Na facebookové stránce ŠSČR stále pokračuje mírný nárůst sledujících, za léto se počet zvýšil z 629 na 688. Průměrný denní dosah (tzn. počet uživatelů, kterým se zobrazí jakýkoliv obsah spojený s naší stránkou) je 532. Příspěvek s největším dosahem je zpráva o šachovnicích v ulicích Prahy, kterou vidělo zhruba 3200 lidí. Velkou sledovanost měli také novinky z olympiády a Czech openu, zajímavá diskuze se rozběhla u příspěvků o změně loga. 8

9 Přes prázdniny běžela na FB soutěž v řešení diagramů, která byla spíše zklamáním. Soutěžní diagramy měly slušný dosah (většinou mezi ) i dost liků a pozitivních ohlasů, nicméně do samotné soutěže se zapojilo pouze 16 účastníků, z toho zhruba polovina se zapojovala pravidelně. KMK zároveň navázala kontakt s panem Kobzou a společně s Šachplac, které se účastnilo grantového řízení. S nimi zahajuje jednání o možné podobě další prezentace šachů na veřejných prostranstvích. Usnesení 91/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. 11. Změna loga ŠSČR M. Šindelář informoval o aktuálním vývoji s návrhem změny nového loga ŠSČR. VV na červencové schůzi uložil KMK vyzvat šachovou komunitu, aby se vyjádřila k novému návrhu na vizuální podobu loga Svazu. KMK oslovila prostřednictvím mailů všechny krajské funkcionáře a předsedy šachových klubů. Z více než 600 oslovených zareagovalo 20. KMK tuto aktivitu rozvinula i na Svazovém Facebooku. Na FB obdrželo stávající logo 16 kladných hlasů. Návrh nového loga obdržel 20 kladných hlasů. V rámci dostupných reakcí existují v menší či větší míře tři tábory: 1. Zastánci současného loga, popřípadě s malou změnou 2. Zastánci navrženého loga s možností variability textu 3. Zastánci veřejné soutěže návrhy dalších log KMK se na těchto základech se domnívá, že by mělo příslušet VV, aby svou většinou rozhodl, kterou z cest se vydat z čehož by mělo vzniknout usnesení VV ŠSČR a zároveň konstatuje: První varianta je možná, ale není příliš vhodná ani estetická pro nové technologie, ani lákavá pro oko našich mladších kolegů. Druhá již ušla kus cesty a v souvztažnosti s rekonstrukcí webu je nejlépe schůdná. Třetí varianta je také možná, vyžaduje však čas a bude nejen nákladnější, ale v souběhu rozdělaných projektů komplikovanější. Usnesení 91/19: VV ŠSČR schvaluje návrh nového loga a pověřuje KMK dopracováním. (R. Svoboda a M. Vokáč hlasovali proti). Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Rekonstrukce webu ŠSČR 9

10 M. Šindelář informoval o aktuální situaci s rekonstrukcí webu ŠSČR. K navržené smlouvě firmou Esport proběhla komunikace s IT experty z ČOV a ČSOB. Stále zůstává mnoho otázek nezodpovězeno a nevyjasněno (webhosting, přesné zadání, subdodavatelé, vlastnictví atd.). Po delší diskuzi dohodnuto, že KMK za podpory IT profesionálů zkusí doladit sporné body smlouvy tak, aby smlouva byla pro ŠSČR co nejvýhodnější. VV následně výsledný návrh prodiskutuje a schválí ideálně za přítomnosti zástupců Esport. Zároveň byl J. Havlíček, jako expert z oblasti IT, pověřen přesným zadáním celkové rekonstrukce webu ŠSČR. Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Grantové řízení na popularizaci šachu O výsledcích a vyhodnocení grantového řízení na popularizaci šachu informoval M. Šindelář. Konference ŠSČR vyhradila na grantové řízení částku ,-Kč. Předseda KMK požádal před spuštěním grantového řízení Výkonný výbor o zvýšení této částky alespoň na ,-Kč, čemuž VV vyhověl. Komise obdržela 20 žádostí o grant v celkové výši ,- Kč. Zájem tedy téměř desetinásobně převýšil vyhrazenou částku. V prvním kole se komise rozhodla vyřadit převážně žádosti, směřující k podpoře turnajů a vlastní činnosti klubů. Ve druhém kole stála před dilematem, zda se nesoustředit jen na jeden projekt, který nejlépe vystihuje zadání grantového řízení (projekt Šachu přátelské prostředí odhadované celkové náklady ,-Kč), nebo zda dát žádajícím o grant najevo, že se vydali žádoucím směrem a alespoň symbolicky tyto snahy ocenit. Nakonec se komise přiklonila ke druhé, kompromisní variantě. Jednalo se o první počin ŠSČR tohoto druhu a prošel si tak nevyšlapanou cestu. Do budoucna je tato aktivita žádoucí, stejně tak jako zpřesnění grantové pobídky, tedy např. vyhlášení grantového řízení o projekt např. Šachy do nemocnic parku, na hrady apod. Komise závěrem vyjadřuje naději, že najde pro své rozhodnutí pochopení u všech, i zainteresovaných. Usnesení 91/20: VV ŠSČR schvaluje návrh hodnotící komise na rozdělení grantu na popularizaci šachů pro rok 2014 a ukládá sekretariátu rozeslat rozhodnutí VV ŠSČR účastníkům řízení. Zároveň ukládá KMK vystavit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí o grant na webové stránky Svazu. 10

11 Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu 14. Komunikační strategie ŠSČR Zprávu vypracovanou KMK ŠSČR předložil Milan Šindelář. Usnesení 91/21: VV ŠSČR schvaluje Dlouhodobou komunikační strategii ŠSČR. Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR 15. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy KM okomentoval J. Havlíček. Jsou připraveny poslední turnaje v tomto roce, a to MČR v rapid šachu, MMaS, MČ HD8-10 a MČ HD Vyvstává nám nový problém, a to řada protestů proti tomu, že pořadatel MČ HD12-16 penalizuje účastníky, kteří si zařídí ubytování sami, vyšším startovným. V květnu byl rozeslán prvotní materiál k diskuzi o mládežnickém šachu, další materiál, který slouží jako podklad pro jednání rozšířené KM ŠSČR byl rozeslán na kraje v srpnu a následně pro informaci i členům VV. Výstupy z jednání se budu snažit zpracovat do 91. schůze VV. Pokračuji dále v jednání o zajištění prostor a ubytování republikového kola Přeboru škol ve všech kategoriích. Uspěl jsem s žádostí na MŠMT se zařazením Přeboru školních družstev (tedy Přeboru škol) do akcí podporovanými MŠMT. Najdete to v Návrhu na vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 pod touto značkou: C 45) Přebor školních družstev v šachu (15. ročník) 3 kategorie (1. 5. třída, třída, SŠ), Š (10 11/2014), O (12/2014 1/2015), K (1-2/2015), Ú (3 4/2015) Kontaktní adresa: Ing. Jiří Havlíček, Komise mládeže ŠSČR, Zátopkova 100/2, Praha 6, tel To by mělo usnadnit pouštění učitelů jako dozorů na tuto akci. Usnesení 91/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM ŠSČR. 11

12 16. Šachy do škol O projektu ŠdŠ informoval Jiří Havlíček. Projekt je v chodu, již máme 13 krajských manažerů, takže vše by se mělo podařit bez problémů organizačně zajistit. Do projektu vstupují další školy, konečná bilance se udělá v září. M. Hurta doplnil, že momentálně je přihlášeno 24 škol (tzn. stejně jako v loňském roce), ale stále je možnost přihlášek, uzávěrka je 28. září. Poměrně časově náročnou administrativní agendu zatím vyřizuje sám, od příštího roku by ji měli již zajišťovat krajští manažeři. Ti po uzávěrce přihlášek škol do projektu dostanou na školy kontakt, aby s nimi postupně navázali spolupráci. Jejich úkolem bude též připravit ve spolupráci s krajskými komisemi mládeže a TMK seminář učitelů, který se dá spojit se školením trenérů 4. třídy. Kraje by na tento seminář měli obdržet Kč z rozpočtu projektu. Problémem je vytvoření databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy svazu. To by se měla pokusit vyřešit Organizační komise ŠSČR. V krátkosti se hovořilo také o vrácení materiálu od těch škol, které nesplnily podmínky smlouvy šachy měly pouze jako kroužek a nikoliv jako nepovinný předmět. V následné diskuzi dohodnuto, že školy, které budou v projektu pokračovat, mohou mít materiál zapůjčený do konce školního roku 2014/2015. Ostatní jej musí vrátit. V. Novotný zmínil, že bude ČT vysílat reportáž o projektu Šachy do škol. Televizní štáb by měl navštívit ZŠ Partyzánská v České Lípě. Usnesení 91/23: VV ŠSČR souhlasí s prodloužením výpůjčky šachového materiálu zapojených škol do Usnesení 91/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o projektu Šachy do škol. Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Změna Soutěžního řádu ŠSČR J. Havlíček zažádal o avizovanou úpravu Soutěžního řádu týkající se soutěží KM. - Článek zkrátit o poslední dvě slova: nebo cizinec. - Změnit názvy soutěží: Extraligu mládeže - 16 družstev ligu mládeže - 4 skupiny po 12 družstvech P. Buchníček doplnil žádost STK o změnu článku

13 Usnesení 91/25: VV ŠSČR schvaluje změnu Soutěžního řádu na základě žádosti KM a STK. Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR 18. Zpráva předsedy LK P. Buchníček informoval o rezignaci na funkci předsedy LK z důvodu enormního časového zaneprázdnění. Novým předsedou LK je Antonín Továrek. P. Buchníček zůstává jako člen LK i VV. Usnesení 91/26: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na předsedu LK, jmenuje Antonína Továrka předsedou komise a Michala Vávru a Petra Buchníčka jako členy LK. 19. Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský uvedl zprávy Komise rozhodčích a Klasifikační komise. Komise rozhodčích - KR ŠSČR předložila návrh na schválení nové Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach - více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu - mobilní telefony - nakonec se nenaplnily informace delegáta Petra Piska, že od by mělo dojít k modifikaci pravidla o mobilních telefonech, v Trømso došlo tak pravděpodobně ke druhému scénáři - delegáti souhlasili s modifikací pravidla o mobilních telefonech, ale jelikož nebylo dostačující kvorum, tak se návrh neschválil a konečné rozhodnutí bylo delegováno na Prezidentskou radu. Od tedy nenastala v této otázce žádná změna, v soutěžích platí výklad zveřejněný a schválený VV ŠSČR na začátku července tohoto roku. Doplňující informace k prohlídkám - prohlídky je možné provádět jen před a po skončení partie (nelze je provádět v průběhu partie). KR ŠSČR upozorňuje, že prohlídky jsou nejkrajnějším řešením, v případě, že rozhodčí si je téměř 100%ně jistý, že dochází k podvádění (prohlídky nelze provádět na požádání soupeře a rozhodčí nemusí takovému požadavku vyhovět, vždy záleží pouze na rozhodnutí a posouzení rozhodčího). - celkem 130 posluchačů se zúčastnilo seminářů v Ostravě, Praze, Brně, Pardubicích, Liberci a Plzni. Tato akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla završena vytvořením on-line testu (bylo rozesláno 140 přihlašovacích mailů), jehož vyplněním a splněním 75% bodového zisku bude posluchačům prodloužena třída rozhodčího (týká se zejména rozhodčích R1, R2 a R3). K vyplnění testu je možné se přihlásit kdykoliv v termínu od do úspěšně proběhla úprava databáze otázek vzhledem k novým pravidlům šachu FIDE pro elektronické (online) testování rozhodčích 13

14 - upozorňujeme případné zájemce, že komise rozhodčích vyhlásila nový termín pro školení R1 v Brně je (momentálně je přihlášeno 5 osob) - komise na základě informací jednotlivých vedoucích soutěží (z přihlášek jednotlivých družstev do skupin I. a II. ligy) a zaslaných dotazníků intenzivně pracuje na delegaci rozhodčích pro novou sezónu 2014/ v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích - v řešení zápis ze schůze KR ŠSČR, která proběhla v Pardubicích Klasifikační komise - rating administrátor Ing. M. Šmajzr vydal k LOK pro rapid šach a k LOK pro praktický šach - KK ŠSČR předložila VV ŠSČR návrh na aktualizaci Klasifikačního řádu - změny se týkají VT pro neregistrované, upřesnění výpočtu pro VT, tempa hry pro rapid šach, výpočtu OK (hranice 300 bodů posunuta na 400 bodů) a Přílohy ŠSČR pro rapid a bleskový šach. Více informaci naleznete v přílohách k projednávanému bodu Usnesení 91/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR a KK. 20. Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR L. Palovský zažádal o úpravu přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a o aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/28: VV ŠSČR schvaluje novou přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach na základě připravených podkladových materiálů. Usnesení 91/29: VV ŠSČR schvaluje aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR na základě připravených podkladových materiálů. Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR 14

15 21. Zpráva předsedy OK L. Palovský okomentoval zprávu Organizační komise. - komise přijala oddíl ŠK Porg Praha do ŠSČR - do 31.8 byly zrealizovány veškeré registrace cizinců a přestupy v ŠSČR informace jsou zveřejněny na webu ŠSČR (některé problematické přestupy, které byly řádně podány v přestupním termínu, budou dořešeny v 30 denní lhůtě). Velký kus práce a poděkování patří p. J. Kniezkové (administrativní pracovnici v Ostravě). - komise připravuje novelizaci Organizačního řádu ŠSČR, ve spolupráci s hospodářem se chystá aktualizace Registračního a přestupního řádu Usnesení 91/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. 22. Zpráva předsedy TMK M. Vokáč přednesl zprávu Trenérsko-metodické komise. Reprezentační úsek V srpnu proběhla olympiáda v Tromso. Reprezentační družstvo mužů obsadilo 26. místo, družstvo žen 21. místo. Více ve zprávě hodnocení olympiády. Aktualizace rozpočtu TMK Na začátku září z iniciativy několika rodičů hráčů nominovaných na MS mládeže 2014 v Durbanu vznikl požadavek na zvýšení počtu doprovázejících trenérů na 3. Navrhli uhradit většinu nutných nákladů na účast Pavla Šimáčka v případě, že ŠSČR k tomu přispěje částkou Kč ze svého rozpočtu. Na MS cestují pouze 2 extrahráči, z nich Nguyen Thai Dai Van má v úmyslu svou přípravu řešit prostřednictvím skype. Za současného stavu by dva nominovaní trenéři připravovali 11 oficiálních účastníků, což rozhodně není ideální případ. Třetí trenér by kromě jednoho extrahráče převzal do přípravy i tři nominované reprezentanty, což by vedlo k obvyklému rozdělení péče o účastníky. Z tohoto pohledu se cena Kč jeví jako přijatelná. Reprezentační trenér mládeže David Kaňovský navrhuje přesunout zatím nevyužitou částku rozpočtu V3.4 (na extra hráče ve výši Kč) do rozpočtu MS mládeže (V3.1). Po revizi dosavadních skutečných nákladů MS mládeže s tím vyslovil souhlas hospodář svazu. Metodický úsek Zahájení nového cyklu školení trenérů 2. třídy cyklu 2014/2015 bylo odloženo na neurčito vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášek. 15

16 Usnesení 91/31: VV ŠSČR souhlasí s převodem rozpočtové položky V3.4 do rozpočtové položky V3.1. Usnesení 91/32: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. 23. Hodnocení olympiády O výsledcích a hodnocení olympiády referoval M. Vokáč. Družstvo žen se muselo vyrovnat s neúčastí dvou klíčových hráček předcházejících soutěží, přesto znovu dokázalo, že soutěže švýcarským systémem zvládá velmi dobře, sahalo v závěrečném kole po vynikajícím umístění, nezvládnutí tří časových tísní sice znamenalo sestup na 21. místo, což je ale stejně o 6 míst lépe než startovní nasazení družstva. Družstvo mužů předvedlo výbornou hru a pohybovalo se většinu kol v první desítce soutěže. Stejně jako na mnoha předcházejících soutěžích ale nezvládlo závěr švýcarského systému a po porážce v posledním kole se propadlo na 26. místo, což je o 10. míst hůře než nasazení družstva. Konečný výsledek rozhodně neodpovídá předvedené hře, zvláště historickému vítězství s nejvýše nasazeným Ruskem, nelze však hovořit o smůle. Pravidelně špatné závěry těchto soutěží svědčí o tom, že jde o systémovou chybu, kterou se ani tentokrát nepodařilo odstranit. Více v přiložených zprávách kapitánů družstev. Zprávy jsou v současné době podrobovány analýze v TMK, předmětem diskuse je především otázka závěrečných kol v soutěži mužů. Usnesení 91/33: VV ŠSČR bere na vědomí hodnocení olympiády. Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády 24. Zpráva předsedy STK O zprávě STK informoval Petr Záruba. Byl ukončen konkurz na turnaje pro seriál Grand Prix v rapid šachu 14/15. Do série byly zařazeny tyto turnaje: Turnov ( ), Hostivice ( ), Dolní Benešov ( ), Praha-Kbely ( ), Velké Losiny ( ). Dobrovice ( ), Bohuslavice ( ), Znojmo (přelom dubna/května 2015), Ústí nad Labem ( ) a v Mosty u Jablunkova ( ). Kdy první 16

17 turnaj v Turnově již proběhl. Výsledky je možné najít na stránkách GP. Stránky GP budou dále aktualizovány o další informace série. Dále byl vybrán pořadatel trojkola tht Extraligy 14/15. Pořadatelem bude Zikuda Turnov. Nyní je nutné s pořadatelem uzavřít smlouvu. Nadále probíhá konkurz na pořadatele MČR mužů, žen a juniorů se odehrálo MČR seniorů v kategoriích U50, U60 a U70 v Rychnově nad Kněžnou. Turnaj měl standardního pořadatele, který akci zdařile zabezpečil se odehrálo MČR juniorů, dorostu a kategorie U16 v rapid šachu ve Světlé nad Sázavou. Tohoto turnaje se zúčastnil i předseda STK a může tak hodnotit, že toto MČR bylo zdařilé a ke spokojenosti všech účastníků (zpráva pořadatele v samostatné příloze) je termín pro podání soupisek do soutěží družstev. Některé družstva již soupisky zaslala a zbytek bude znovu vyzván em. Usnesení 91/34: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK. Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu 25. Zpráva delegáta P. Pisk informoval o konaných kongresech FIDE a ECU během olympiády v Tromso. K. ljumžinov po několikáté obhájil post prezidenta FIDE (VV pověřil delegáta volbou G. Kasparova), naopak S. Danailov musel uznat prohru se Z. Azmajparašvilim, který se stal novým prezidentem ECU. P. Pisk dále informoval o velkém diplomatickém úspěchu. Byl zvolen do funkce Turnajové ředitele ECU a zároveň prezidentem FIDE zóny 1.4, kam kromě ČR spadá i Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Ve funkci turnajového ředitele ECU se poprvé objevil na Mistrovství EU mládeže v Koutech nad Desnou, se kterým po organizační stránce vyjádřil maximální spokojenost. Usnesení 91/35: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu delegáta. 26. Sympatizanti ŠSČR V. Novotný předložil materiál s navrženou koncepcí Sympatizantů ŠSČR. Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje koncepci Sympatizanti ŠSČR. Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 17

18 27. Různé V krátkosti byla projednána odměna členů VV bez portfeje (P. Pisk a P. Buchníček). Usnesení 91/36: VV ŠSČR schvaluje od října 2014 odměnu členům VV bez portfeje P. Piskovi a Buchníčkovi ve výši Kč měsíčně. 28. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 0: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 91/1: Upravit zápis z 90. schůze VV ŠSČR na základě připomínek P. Buchníčka F. Štross Úkol 91/2: Projednat uhrazení závazků provozovatelů Online Arény vůči ŠSČR a A. Kubeczky V. Novotný, P. Pisk Úkol 91/3: Zveřejnit na webu a FB zprávu o vypovězení smlouvy s Premium Chess Ltd, odstranit reklamy na Online Arénu a informovat o dalších krocích ŠSČR sekretariát Úkol 91/4: Oslovit reprezentanty s uzavřenou reprezentační smlouvou ohledně mediální akce - účasti na simultánce při udělování cen Salo Flohra F. Štross Úkol 91/5: Připravit změnu mzdových výměrů zaměstnanců F. Štross Úkol 91/6: Dopracovat návrh nového loga včetně vypracování grafického manuálu KMK Úkol 91/7: Doladit návrh smlouvy s firmou Esport KMK Úkol 91/8: Vypracovat přesné zadání celkové rekonstrukce webu ŠSČR Havlíček Úkol 91/9: Rozeslat rozhodnutí o rozdělení grantu na popularizaci šachů účastníkům řízení sekretariát Úkol 91/10: Zveřejnit rozhodnutí o přidělení grantu včetně všech žádostí na webu ŠSČR KMK Úkol 91/11: Vyřešit otázku databáze učitelů, kteří absolvovali školení, ale nejsou členy ŠSČR OK Úkol 91/12: Zveřejnit změny v Soutěžním řádu na webu ŠSČR sekretariát

19 Úkol 91/13: Zveřejnit Přílohu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizovaný Klasifikační řád ŠSČR sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 90. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k Příloha 3: Odsouhlasená grafická podoba loga ŠSČR určená k dopracování Příloha 4: Souhrn žádostí o grantový příspěvek Příloha 5: Návrh hodnotící komise na rozdělení grantu Příloha 6: Komunikační strategie ŠSČR Příloha 7: Soutěžní řád ŠSČR s vyznačenými změnami Příloha 8: Soutěžní řád ŠSČR Příloha 9: Příloha pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach Příloha 10: Aktualizace Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 11: Komentář k Příloze pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a aktualizaci Klasifikačního řádu ŠSČR Příloha 12: Hodnocení olympiády muži Příloha 13: Hodnocení olympiády ženy Příloha 14: Celkové výsledky olympiády Příloha 15: Zpráva pořadatele MČR juniorů a dorostenců v rapid šachu Příloha 16: Sympatizanti ŠSČR 19

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR 1. Základní principy 1.1 Intenzivní příprava vybrané skupiny nejtalentovanějších hráčů a hráček Zajišťuje ŠSČR, řídí trenér reprezentace mládeže ve spolupráci

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha 11. 6. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Praha, 23. června 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk Omluveni: Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Zápis z konference Šachového svazu České republiky konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) Delegáti s hlasem rozhodujícím:

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014

13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014 13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014 16. 23. 8. 2014 PLZEŇ ČESKÁ REPUBLIKA Šachový klub 64 Plzeň pořádá 13. ročník mezinárodního šachového festivalu INGEM PLZEŇ 2014 hraného zároveň

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Přílohy: Prezenční listina Zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta ČAPEK zaslány před FZ Schválený rozpočet na

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky

zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky schváleno 10.2.2015 ~ 1 ~ Technické požadavky: Webové stránky se musí bezchybně zobrazovat ve všech webových

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE 1. Schválení programu jednání Valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Název spolku: GeekLab z.s. Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín Čl. II Účel spolku Spolek je založen k naplňování zájmu osvěty, testování, výzkumu a vývoje

Více

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU PRAHA 2006 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU PRAHA 2006 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU Část I. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád (dále jen OŘ) České ragbyové

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 9. 12. 2014, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Přítomní členové CVK: J. Juda OVK Vysočina, M. Dědek OVK Hruboskalsko, R. Mikuláš OVK Dubské skály P.Weisser OVK Jižní Morava, K. Berndt

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více