Automatizace. Vodní hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatizace. Vodní hospodářství"

Transkript

1 Automatizace Vodní hospodářství

2 Napájecí zdroje WAGO produkty zajišťující čerstvost Vodní hospodářství Voda je možná nejvíce kontrolovanou látkou, kterou konzumujeme. Požadavky na kvalitu zařízení jsou z důvodu nefunkčnosti pochopitelně extrémně vysoké. Náš důraz je kladen na inovace, nadprůměrnou kvalitu spojení (např. vibračně odolné připojení) a celkovou automatizaci. Srdcem všeho našeho snažení je: přijatelná cena za instalaci, snadné použití a nízké provozní náklady. Oblast získávání a úpravy vody nabírá v posledních letech stále na větší důležitosti. Nalezení stále lepších cest pro provozovatele technologií, jako jsou například mobilní čistírny vody, přenosy výšky hladin, bezdrátová komunikace mezi zásobníky vody a čerpacími stanicemi. WAGO představuje řešení s novými možnostmi se zaměřením na efektivně vynaložené prostředky a fl exibilní cestu jak jen to je možné. Explosivní prostředí- Spolehlivě s CAGE CLAMP Každým dnem dokazují komponenty WAGO, vybavené pružinovou technologií připojení vodičů CAGE CLAMP, svoji spolehlivost v nejtěžších podmínkách po celém světě. Myšlenka pružinového připojení je již za desetiletí ověřena nejen certifi káty, ale i nasazením v prostředí s možností výskytu výbušných látek, či agresivního prostředí. Samozřejmostí je celková bezúdržbovost, odolnost proti vibracím, rychlá a spolehlivá montáž. WAGO Bluetooth PERSPECTO ovládací panely TO-PASS GPRS modem WAGO berte v úvahu jako vašeho důvěrného partnera pro náročná, kvalitní a spolehlivá řešení. WAGO-I/O-IPC Průřez vodičů pro řadové svorky od mm 2

3 WAGO produkty zajišťující čistotu TO-PASS telemetrické systémy Zaměřujeme se na technologie pro efektivní zacházení a čištění odpadních vod. Vzhledem k tlaku na samosprávu měst a obcí, musejí brát všechny inovace ohled na přijatelnou cenu a snadné použití. Se společností WAGO, jednou z předních společností na trhu s komponenty pro elektrické připojení a automatizaci, máte jistotu řešení, které naplní vaše požadavky. V oblasti čištění odpadních vod je kladen velký důraz na spolehlivost komponentů používaných v těchto náročných prostředích. Komponenty společnosti WAGO splňují a v mnohých případech požadavky náročného prostředí díky použitým technologiím překračují: odolností vůči agresivnímu prostředí, poskytují imunitu vůči vibracím, urychlují instalační fázi a redukují nutnou údržbu. Automatizace kalového hospodářství, minimalizace velkého/malého zatížení a zahuštění kalu jsou jen málem co naše produkty jsou schopny zajistit. Vhodně zvolená detekce poruch z přečerpávacích stanic, bezdrátová komunikace (např. z mostů dosazovacích nádrží) požaduje praktické a na údržbu nenáročné řešení, k prospěchu provozovatelů čistíren odpadních vod. Když se zaměříme na jednotlivé komponenty, WAGO je váš spolehlivý partner pro zajištění těchto požadavků na funkčnost a spolehlivost systému. WAGO SPEEDWAY, modularní I/O systém IP67 WAGO-I/O-SYSTEM modulární I/O systém IP20 JUMPFLEX převodníky, relé a optočleny

4 Vše v jednom WAGO-I/O-SYSTEM Při výběru automatizačního systému je potřeba vzít v úvahu následující Výkon dle požadavků ECO a standardní komunikační moduly, 16 a 32 bitové procesorové moduly a průmyslová PC s různými průmyslovými komunikacemi jsou připraveny splnit různorodé požadavky vašich automatizačních úloh. Splní nároky jednoúčelových řešení až po náročné aplikace s globálními síťovými komunikacemi. Procesorové moduly a průmyslová PC jsou oproti komunikačním modulům rozšířeny o funkčnost programovatelného logického automatu (PLC). Konfi gurace, programování a vizualizace jsou tvořeny v softwarovém balíku WAGO-I/O-PRO dle IEC ( Codesys Automation Alliance ). Binární vstupní moduly Systémové moduly AC/DC 230 V DC 24 V AC120 V Binární výstupní moduly

5 faktory, odlišující WAGO-I/O-SYSTEM: Maximální investiční návratnost otevřená, standardizovaná a na průmyslových sběrnicích nezávislá koncepce v závislosti na aplikaci, je možné vybrat komunikační či procesorový modul s danou komunikací. Cena/výkon rozličný počet kanálů (1-16) v jednom modulu umožňuje sestavení stanice přesně podle potřeb aplikace, malé rozměry (12mm I/O modul) a přímé připojení vodičů šetří montážní prostor a tím se snižují celkové investiční náklady, redukce náhradních dílů v systému snižuje provozní náklady. Optimalizace životního cyklu snadné použití snižuje náklady na projektování, oživení a servis, moderní koncepce eliminuje chyby při montáži, snadná instalace díky zřeknutí se nepotřebného příslušenství a fi remních konfi guračních nástrojů. Vysoká spolehlivost důrazem na kvalitu a spolehlivost pro širokou škálu možností nasazení - všechny produkty společnosti WAGO splňují či v mnohém překračují platné normy pro podmínky různorodých aplikací (např. klimatické, vibrační, jiskrové bezpečnosti a nárazové, EMC či vyzařovaného rušení) nezávislá koncepce v závislosti na aplikaci, je možné vybrat komunikační či procesorový modul s danou komunikací. Jiskrově bezpečné moduly EEx i Analogové výstupní moduly Analogové vstupní moduly Moduly pro řízení pohonů a motorů Komunikační rozhraní

6 Komplexní řešení pro PC obsluha, velín Profi bus další Profi bus zařízení EEx i jiskrově bezpečná zóna Metalický redun čerpací stanice, česle biologické čištění

7 náročné aplikace Databázový server Ethernet dantní kruh Optický redundantní kruh GSM Router programování, diagnostika Automatizační prvky mohou být distribuovány dle požadavku aplikace po celém objektu po sběrnicích Ethernet, Profi bus, Profi net, DeviceNet, Modbus, CanOpen a další. Jednoduché i rozsáhlé aplikace mohou být snadno realizovány a udržovány díky modulárnosti WAGO-I/O-SYSTEM. Komunikační úlohy v síti Procesorové modulu dohlížejí nejen na vzájemnou komunikaci či komunikaci s operátorskými pracovišti, ale mají i na starost řízení v otevřené či uzavřené smyčce. Tato decentralizace algoritmu má za následek snížení komunikace a tím vede k celkovému zrychlení aplikace. Přímý přístup Ethernet poskytuje přímý přístup ke všem potřebným údajům z lokálních či vzdálených objektů. Systémový integrátor poskytne přehled o jednotlivých hodnotách na operátorské stanice (např. PC, či zobrazovacím panelu) a umožní jejich nastavení dle přístupových práv. Alarmy z technologií se zobrazují nebo zasílají em či SMS zprávou. Jakákoliv změna programu může být provedena za běhu aplikace např. i přes Internet. Všechny tyto vlastnosti usnadňují správu a snižují náklady. Do systému je možné integrovat i další sběrnice, např Profi bus, Profi net, DeviceNet, Modbus, CanOpen a další. Vizualizace procesu Webové rozhraní nabízí jednoduché a standardní rozhraní pro uživatele. Stav technologie a nastavení jednotlivých parametrů může být prováděno ze standardního internetového prohlížeče, či vizualizačního systému SCADA. odstranění tuku a písku kalové hospodářství

8 Produkty 750/753 MP-Bus, DALI, EIB, RTC, AS-i master, měření vibrací, řízení krokových a DC motorů, Profi Save a EEXi (jiskrově bezpečné obvody) indikace stavu sepnutí pomocí LED diod pro každý kanál, u analogových proudových smyček indikace přetížení, rozpojení, zkrat 758 PLC a vzdálené I/O komunikace: Profi bus DP, Profi Net, Ethernet, DeviceNet, CanOpen až 64 I/O modulů na jedné stanici celková délka interní sběrnice 500 (mezi I/O moduly 50m) binární, analogové a speciální moduly snadná rozšiřitelnost PERSPECTO 762 modulární I/O systém IP 20 konfi gurace snadno přizpůsobitelná aplikaci procesorové moduly s funkčností PLC a vzdálené I/O snadné rozšíření v budoucnosti komunikace Ethernet, Profi bus DP, Profi Net, DeviceNet, CANopen, Interbus, LON, Modbus RTU/TCP/ UDP, KNX/IP, BacNet, CC-Link, Sercos III, Ethernet/IP, IEC ,104 volná kombinace binárních, analogových a speciálních modulů celkem až 250 I/O modulů v jedné stanici, tj. až 4000 DI/DO, či 1000 AI/AO kombinace různých napěťových úrovní (5V DC, 24V DC/AC, 42V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 120V AC, 250V AC) binární moduly (DI) 2, 4, 8, 16-kanálové, výstupy (DO) 0,5A, 2A, elektronické či relé, stykačový modul 16A analogové moduly 0/±10V DC, 0/4-20mA, 0-1(5) A, 0-30V DC, odporové čidla teploty (Pt/Ni 100, 1000, ), termočlánky (J,K,E ), 3-fázové měření proudu, napětí a výkonu, modul pro tenzometrické můstky speciální moduly RS 232, RS485, TTY, SSI, HART, Bluetooth, inkrementální čidla, PWM, rychlé čítače, bezdrátová komunikace Enocean, I/O-IPC průmyslový počítač řízení, monitorování a vizualizace přímo v technologii PLC + IT funkcionalita v jednom zařízení přímé připojení I/O modulů z řady WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 rozličné výkony CPU od Geode až po Pentium M 1.4GHz otevřený systém s Linux 2.6 možnost programování PLC v prostředí CoDeSys 2.3 integrace vizualizace přímo přes integrovaný Web server nebo přímé připojení monitory DVI/VGA pasivní chlazení bez pohyblivých částí žádné rotační části pro ukládání dat WAGO modulární I/O systém IP65 procesorové moduly s funkčností dotykové zobrazovací panely volně programovatelné velikost 3,5 ;5,7 ;10,4 ;12,1 a 15 verze jako zobrazovač, webpanel a řídicí panel (PLC funkce) TFT displej od 320x240 až po 1024x768 Rozhraní Ethernet, Can, USB, RS232/RS485 Rozšíření paměti o SD kartu ETHERNETOVÉ SWITCHE 5 a 8 portů, metalika v kombinaci s optikou klasické/konfi gurovatelné switche široký rozsah napájení: 9 V V redundantní DC napájení DIP přepínače umožňují alarmové funkce (výpadek napájení, výpadek komunikace na portu) krytí IP30

9 kovové provedení, odolnost vůči nárazu / vibracím / pádu ochrana proti přepětí a otočení polarity SFP moduly pro optické sítě Konfi gurovatelné switche navíc: plně konfi gurovatelný kruhová topologie, zotavení < 50ms Web based management SNMP, QoS, VLAN, zrcadlení portů (Port mirroring) násobení přenosové cesty (Port trunking) JUMPLFEX 857 převodníky, zásuvná mini relé TO-PASS systém pro monitorování jednoduchých procesů binární a analogové vstupy/výstupy registrování a odesílání překročených limitů ukládání procesních a stavových hodnot vzdálené nastavování procesů přístup přes Internet, SMS nebo RS232 parametrizace bez znalosti programování MODEMY A ROUTERY Napájecí zdroje, UPS, redundance jedno/tří-fázové napájecí zdroje, široký rozsah napájecího napětí AC a výstupního napětí 5, 12, 24, 48V DC výstupní proud 1,3;2,5;5;10;20;40A funkce PowerBoost (+60A po dobu 50ms). a TopBoost (200% energii po dobu 4s) monitoring přes RS232 (LineMonitor) jako opce elektronické jističe 24V DC (0-10A) záložní zdroje (UPS) 10A, 20A vyrovnávací modul redundantní modul TOPJOB S řadové svorkovnice konfi gurovatelné převodníky pro teploty pro odporová čidla (RTD), termočlánky napětí/proud (I,U) konfi gurovatelné pomocí přepínačů DIP konfi gurovatelné pomocí softwaru 1-kanálový pasivní oddělovač 2-kanálový pasivní oddělovač posilovač napájení s HART rozbočení signálů galvanické oddělení 2,5kV rozsah teplot: C přenosová chyba < 0,1% Relé šíře pouze 6mm výměna relé, signalizace stavu napětí 12, 24, 48, 60, 110V DC, 24, 115, 230V AC proud 0,1 až 2A rozhraní RS232 nebo Ethernet obousměrná komunikace GPRS / GSM, EDGE VPN, Firewall konfi gurace pomocí Web server DHCP server zabezpečená komunikace SMS, Fax Service řízení pomocí AT-příkazů možnonst spínaní externími signály rozhraní pro sériové aplikace pružinové řadové sorky připojení vodičů o průřezu od 0,08mm 2 až po 95mm 2 až třípatrové provedení bezúdržbové (není nutnost dotahovat) automatické přizpůsobení tlaku na vodič dle průřezu vibracím odolné rychlé a snadné připojení bez nutnosti nástroje více než 50 letá tradice vývoje bezšroubového připojení konektorový systém XCOM

10 Reference Česká republika: Bzenec, úpravna vody Dobřany, čistírna odpadních vod Dubenec, čistírna odpadních vod Hulín, čistírna odpadních vod Ježov, čistírna odpadních vod Kozičín, čistírna odpadních vod Slavičín, čistírna odpadních vod Stod, čistírna odpadních vod Studnice, čistírna odpadních vod Otrokovice, čistírna odpadních vod Trutnov, čistírna odpadních vod Velehrad, čistírna odpadních vod Vizovice, čistírna odpadních vod Zlín Malenovice, čistírna odpadních vod Žeravice, čistírna odpadních vod

11 Zahraniční: Norimberg, Německo: čistírna odpadních vod Hamburg, Německo: čistírna odpadních vod (HART) Hamburger Wasserwerke GmbH, Německo: úpravna pitné vody Ženeva, Švýcarsko: čistírna odpadních vod (HART, pneumatika Bürket) Klärschlamm und Müllverbrennung, Švýcarsko: kalové hospodářství Norit Nijhuis, Nizozemsko: odsolnění mořské vody pro Austrálii (i monitoring vibrací) National water agency, Singapur: integrace napěťových inventerů Řeka Weser, Německo: měření hladiny řeky Bionade, Německo: zpracování odpadních vod z produkce limonád

12 WAGO-Elektro spol. s r. o. Oblast Čechy: Rozvodova Praha 4 Modřany tel.: fax: Oblast Morava: Nováčkova Brno Husovice tel.: fax:

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU Představení společnosti Teco a.s. Vážení přátelé! Dovolte, abychom se Vám představili: Jsme společnost Teco a.s.,

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY 2 Systém CMC III nabízí novou dimenzi flexibility, efektivity, technologie a úspornosti.

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE

ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE ENABLING CONNECTED INTELLIGENCE LTE/HSPA /UMTS/CDMA/EDGE/GPRS CONEL MOBILNÍ ROUTERY PRO M2M APLIKACE Aplikace Komunikace v dopravě Meteorologická měření na vozovkách Monitorování hustoty provozu silniční

Více

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti Reference Služby Software Hardware Radiomodemy Aplikace MORSE O nás Profil společnosti O nás O nás O n á s Rok 1989 není jen rokem sametové revoluce a pádu komunismu v tehdejším Československu, ale i

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky C MO DI CO N C MO DI CO N M O IDC O N

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

O nás. Hlavní aktivity. Cíle společnosti. ISO 9001:2001 Certifikace. Podpora projektů a servis. Hlavní dodavatelé a partneři

O nás. Hlavní aktivity. Cíle společnosti. ISO 9001:2001 Certifikace. Podpora projektů a servis. Hlavní dodavatelé a partneři O nás Působíme na našem a slovenském trhu jako nezávislý distributor od roku 1991. Během existence firmy jsme vytvořili spolehlivou síť zahraničních dodavatelů z USA, Evropy a Dálného východu. Spolupracujeme

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz 1 Foxtrot dostupný systém domácí automatizace bez omezení FOXTROT je systém inteligentního ovládání domu a domácí automatizace,

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Ceník zabezpečovací techniky

Ceník zabezpečovací techniky Ceník zabezpečovací techniky Legenda: Výprodej X Zvýhodněná sada ovinka Snížení ceny 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč MAGELLA MAGELLA ideální kombinace drátové a bezdrátové zabezpečovací ústředny v

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více