IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz"

Transkript

1 TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD

2 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické vlastnosti zdících prvků LTHERM Přednosti a výhody zdících prvků LTHERM 7 Rozdělení výrobkové řady LTHERM 8 8 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM 1 Založení zdiva z tvárnic systému LTHERM 7 Zdění z tvárnic systému LTHERM 8 Technické údaje a statické parametry obvodového zdiva LTHERM 9 3 Vnitřní nosné zdivo LTHERM Systém ULTRA THERM 3 Technické údaje a statické parametry vnitřního nosného zdiva LTHERM 3 41 Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo LTHERM 41 Technické údaje a statické parametry vysokopevnostního a akustického zdiva LTHERM 4 Železobetonové prefabrikované překlady LTHERM Železobetonové prefabrikované prvky 4 8 Ceník LTHERM 4 48 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM 49 Vnitřní nosné zdivo LTHERM 0 1 Vysokopevnostní a akustické zdivo LTHERM Malty, překlady, výztuže, půjčovna pomůcek 8 Dodací a platební podmínky, služby 9 0 Kontakty 1 Všeobecné obchodně prodejní podmínky společnosti Betonové stavby Group s.r.o.

3 INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. Historie české soukromé společnosti sahá do roku 1993, kdy byla založena firma BETONOVÉ STAVBY KLATOVY s.r.o.. Tato společnost se od samého počátku zaměřila na výrobu drobného betonářského zboží (zdících tepelně izolačních tvárnic IZO PLUS, nosných betonových tvárnic, příčkovek, bednících dílců, stropních konstrukcí BS PLUS a BS PLUS MAX a samozřejmě na výrobu a dodávky veškerých typů betonových směsí). V roce 1997 byla tato společnost transformována na firmu Betonové stavby Group s.r.o., Klatovy s rozšířeným spektrem činnosti kromě výroby též s orientací na subdodávky částí staveb až po kompletní dodávku staveb formou generální dodávky. Stavební činnost je orientována převážně v regionu západních Čech, popř. regionu Prahy a okolí. Výrobní program společnosti byl postupně inovován i doplňován a tak v roce 1 byla zahájena výroba i dodávky kompletního komínového systému BLK (lehčené komínové tvárnice s nerezovými komínovými vložkami), což znamenalo podstatné rozšíření nabídky komínové techniky v rámci České republiky. Značka BLK byla pro firmu výrazným obchodním úspěchem a tak došlo na rozšíření nabídky o výrobky firmy PLEWA (komíny s keramickou výstrojí). Díky výhradnímu obchodnímu zastoupení pro ČR od německé firmy PLEWA byly zahájeny dodávky komínových systému Classic S, Classic K a Classic. V rámci dalšího vývoje byly postupně na trh zavedeny značky PLEWA PREFA Komín (kompletní prefabrikované komínové systémy) a jedinečný produkt PLEWA UniTherm, který zahrnuje komínové těleso a krbovou vložku intergrovanou v jediný stavební prvek. Firma nezahálela ani při vývoji stropních konstrukcí. V roce 3 byl původní stropní systém BS PLUS a BS PLUS MAX inovován v systémy stropů BSK PLUS, STANDARD, MAX, tato inovace umožnila možnost použití těchto stropních konstrukcí až do světlého rozpětí 9 mm. V roce došlo k rozšíření výroby o betonové skládané stropní panely BSSP, které vhodně doplnili konstrukce typu BSK. Postupným vývojem a zdokonalováním prošel i základní zdící systém IZO PLUS. V roce 4 započala výroba stěnového systému SUPER IZO, kdy byl poprvé v historii firmy použit pro výrobu zdících prvků liaporbeton. Tepelně izolační sendvičové zdivo SUPER IZO vhodně doplnili vysokopevnostní a akustické tvárnice pro mezibytové stěny a společnost tak mohla nabídnout ucelený stavební systém pro stavby rodinných i bytových domů. Rozšířena byla též nabídka prefabrikovaných dílců (sloupy, průvlaky, patky, atd.), v roce 010 společnost získala certifikát i pro výrobu schodišťových prvků. Firma dosáhla soběstačnosti i ve výrobě vibrolisovacích strojů, což jí umožnilo další zdokonalování kvality vyráběných stavebních prvků. Rok 011 přináší další inovaci výrobků a to do podoby inteligentního stavebního systému LTHERM, jehož nabídku Vám právě předkládáme. V nabídce firmy jsou dále projektové práce, firma disponuje vlastní nabídkou typových projektových dokumentací rodinných domů. Vlastní autodoprava a kompletní stavební servis jsou samozřejmostí a důležitou součástí nabídky společnosti Betonové stavby Group s.r.o. Firma při vývoji a zkoušení nabízených výrobků úzce spolupracuje s TaZUS Praha s.r.o. a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 9, číslo CQS 183/011.

4 3 Základní Základní charakteristika charakteristika aa možnosti možnosti použití použití zdících zdících prvků prvků LTHERM LTHERM Ekologický stavební materiál Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků LTHERM je mezerovitý beton popř. liaporbeton. Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených materiálů tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách. Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba zdících prvků LTHERM energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící prvky LTHERM se vyrábějí dle ČSN EN Beton jako takový je staletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní zdící prvek LTHERM, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na fasádě. Možnosti použití Zdící prvky LTHERM jsou betonové alt. liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo ze zdících prvků LTHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 podlaží (viz statické řešení a statický výpočet). Hospodárnost systému LTHERM Při vývoji zdících prvků LTHERM byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a na zajištění výroby dokonale přesných výrobků, zajišťující možnost zdění tvárnic na maltu pro tenké spáry (lepidlo). Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře

5 4 opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. Prvky LTHERM jsou ideální pro stavby nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný provoz (vytápění). Dům z tvárnic LTHERM je tepelně úsporný, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice. Přidámeli kompletnost systému (tvárnice rovnézákladní, rohové, překladové a věncové), systém zdění péro + drážky a zdění na maltu na tenké spáry docílíme i výrazného snížení pracnosti a to jak odbouráním různého dělení, tak i menší náročnosti na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty pro tenké spáry je minimální, díky toleranci zdících prvků v ložné spáře ± 1,0 mm. Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému, který sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce LTHERM BSK, PANEL, komínové systémy BLK, PLEWA, bednící dílce atd.). Ucelenost systému LTHERM a poskytovaný stavební servis může výrazně ušetřit též náklady na projektové práce a následně též provést stavbu rychleji a efektivně ušetří tak čas při výstavbě i Vaše peníze. Stavebně Stavebně technické technické vlastnosti vlastnosti zdících zdících prvků prvků LTHERM LTHERM Pevnost v tlaku Zdící prvky LTHERM se vyrábějí v pevnostní třídě P a P10, což umožňuje použití tohoto zdiva do max. 4 podlaží (v odvislosti od použitého konstrukčního systému stavby a rozpětí stropních konstrukcí mezi nosnými zdmi). Pevnost v tlaku je zatížení mezi pevností vztažené na celou nosnou plochu nosné části tvárnice (40 mm), tj. bez plochy polystyrénové izolace a nenosné přední skořepiny. Vzhledem k sendvičovému typu konstrukce je u zdících prvků LTHERM v dokonalé rovnováze tepelný odpor konstrukce, hmotnost zdiva i pevnost v tlaku. Zdící prvky LTHERM je možné použít bez omezení ve všech seizmických oblastech České republiky, díky možnosti svislého promaltování kapes splňují požadavky normy ČSN EN Hotová stavební konstrukce je masivní, přesně tak, jak je v dnešní době požadováno a je obvyklé.

6 Radioaktivita Dle ČSN a ČSN je možné do obytných staveb zabudovat pouze takové výrobky, které plní požadavky na jejich radioaktivitu. Dle zákona č.18/1997 Sb. a následné vyhlášky č.307/ Sb. se stanovují požadavky na zajištění radiační ochrany. U výrobků z betonu určených pro bytovou výstavbu je stanovena směrná hodnota pro index hmotnostní aktivity 0,. Veškeré výrobky v komoditě zdících prvků LTHERM tento požadavek splňují. Tepelně izolační vlastnosti Výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva LTHERM zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm v kombinaci s betonovou popř. liaporbetonovou částí tvárnice. Bez další doplňkové tepelné izolace dosahuje toto zdivo při tloušťce mm výborných tepelně izolačních vlastností (součinitel prostupu tepla U = 0,1 0,19 mk/w). Takto lze účinně spořit energii a náklady na bydlení. Vnitřní nosná část tvárnice vykazuje výraznou akumulační schopnost a ta ovlivňuje vnitřní klima objektu tím, že naakumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, což výhodně vyrovnává kolísání vnitřní teploty. Díky vysokému tepelnému odporu je zdivo z tvárnic LTHERM schopné utlumit i vnější vysoké teploty a zachovat tak vnitřní prostory příjemně chladné. Na příjemnou pohodu v místnosti působí velmi pozitivně, pokud je rozdíl teplot mezi teplotou vzduchu v prostoru a povrchem stěny co nejmenší, a to i při nízkých venkovních teplotách v zimních měsících. Vnější i vnitřní stěny ze zdících prvků LTHERM jsou zařazeny mezi těžké konstrukce, které přispívají k příjemnému letnímu klimatu uvnitř stavby. Při realizaci staveb v nízkoenergetickém standardu je důležité, aby byly izolační vlastnosti všech částí stavby navzájem v souladu a zároveň je nutné zvolit vhodné řešení technického vybavení domu. Nasákavost Obecně platí, že liaporbeton či mezerovitý beton je nejméně nasákavý materiál z běžně používaných stavebních systémů. V kombinaci s polystyrénovou vložkou, jejíž vlastní nasákavost je do % její hmotnosti lze říci, že nasákavost je mnohem nižší než u hmot s kapilární nebo porézní strukturou, popř. se zdícími prvky s vloženou minerální izolací. Prvky LTHERM jsou ideální i pro stavby do oblastí se zvýšením rizikem případných záplav (povodní), neboť jsou i dostatečně hmotné. Odolnost proti mrazu Zdící prvky LTHERM nejsou citlivé na mráz díky své velké mezerovitosti nosné části tvárnice a její minimální nasákavosti. Izolace proti hluku Zdící prvky LTHERM plní díky svému sendvičovému složení a dostatečné hmotnosti a šířce i požadavky na ochranu proti hluku bez dodatečných opatření a splňují tak normu ČSN při tloušťce zdiva mm. Hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw je 3 db. Odolnost proti ohni Požární odolnost stanovuje charakteristiky stavební konstrukce odolávat po určitou dobu působení požáru, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability, odolávat požáru bez přenosu na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů a schopnost odolávat významnému přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou při průměrném vzrůstu teploty na neexponované straně omezené na 140 C nad průměrnou počáteční teplotu. Reakce na oheň je úrověň chování stavební konstrukce při exponování plamenem nebo horkými plyny a vývoj plamenů a plamenně hořících částic po určitou dobu expozice konstrukce. Stěny ze zdících prvků LTHERM jsou odolné proti ohni a splňují nejvyšší požadavky na požární ochranu.

7 Přednosti a výhody zdících prvků LTHERM nadstandardní tepelná izolace zdiva LTHERM bez omítek (U = až 0, m K/W), s tepelně izolačními omítkami (U = až 0,19 mk/w) již při tloušťce zdiva mm průběžná izolační vložka z polystyrénu (styroporu, neoporu) jako dokonalé izolační jádro v tloušťce 140 mm (a to i rozích, v místě překladů i ztužujících a pozedních věnců). přesné tvárnice (s výškovou tolerancí tvárnic ± 1,0 mm) pro tenkostěnné maltování v tl.,00 mm (po doklepnutí tvárnic) tenká vnější liaporbetonová nebo betonová samonosná vrstva (skořepina) je ideálním podkladem pro vnější jednovrstvé omítky silná, teplo akumulující vnitřní nosná liaporbetonová nebo betonová část tvárnice, která akumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, čímž vhodně vyrovnává kolísání teplot řešení veškerých spár zdiva bez tepelných mostů s maltováním pouze v ložných spárách (v tl.,00 mm), svislé styčné spáry jsou řešeny univerzálním vícenásobným zámkovým spojem tvárnic, bezmaltově pouze na sraz polystyrénových (styroporových, neoporových) vložek tvárnice opatřena maltovací kapsou pro zvýšení smykové únosnosti (pro seizmické oblasti dle ČSN EN 19981) možnost použití veškerých prvků LTHERM pro pohledové (režné) zdivo při výšce tvárnic 190 mm provedení sendvičové konstrukce v nízkoenergetickém standardu jedním pracovním cyklem bez nutnosti dodatečného zateplení malá pracnost, nízká hmotnost jednotlivých prvků vysoká únosnost zdiva použití pro stavby až do ti podlaží nadstandardní zvuková izolace kompletní stavební systém od základů po stropy systémové řešení veškerých detailů minimální provozní náklady na vytápění stavby dlouhá životnost konstrukce, vysoká užitná hodnota staveb ze zdících prvků LTHERM použití ekologických materiálů a výroba šetrná k životnímu prostředí kombinování zdících prvků LTHERM s libovolnými typy stropních konstrukcí kompletní poradenský servis (zpracování cenových nabídek, výpočet potřebných prvků na základě zaslané projektové dokumentace, zaškolení na stavbách, stavební servis založení staveb, dodávky zdících malt, půjčovna stavebních pomůcek atd.) možnost dodávky hrubých staveb vlastní provádějící stavební firmou popř. staveb na klíč

8 INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM 7 Rozdělení výrobkové řady TOB Betonové tepelně izolační obvodové zdivo v =198 i 190mm Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu ) TOL, TOL+N Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu ), nebo neoporu TNB, TNL Betonové nebo liaporové vnitřní nosné zdivo v =198mm AKU Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo v =198 i 190 mm TOL+NP Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo vyplněné perlitem v =198mm Izolační vložka z neoporu TPB, TPL Betonové nebo liaporové příčkové nenosné zdivo v =198mm BD Zámkové bednící dílce a pilířové tvárnice v =198mm STROP PANEL Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo v =198mm Připravujeme 01 Skladová řada výrobků: Pro světlost až 9mm Inovovaná výrobní řada stropních konstrukcí BSK PLUS, STANDARD, MAX Pro světlost až 700mm Inovovaná výrobní řada skládaných stropních panelů BSSP Zboží na objednávku: PŘESNÉ ZDIVO PRO MALTU NA TENKÉ SPÁRY MTS 10/ VÝŠKOVÁ TOLERANCE TVÁRNIC ± 1,0mm / 30 dnů BĚŽNÉ ZDIVO TVÁRNICE PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ /s možným zaspárováním svislých i vodorovných spár/ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO U (WmK1) 0,3 0,30 0, 0,0 0,1 0,10 0,0 0,00 do Energeticky úsporné domy 0,19 0,0 0, TOL+N TOL TOB 0,148 TOL+NP š. mm (liapor+neopor+výplň perlitem) š. mm (liapor+neopor) š. mm (liapor) Nízkoenergetické domy Pasivní domy š. mm (beton)

9 8 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep198 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm. Tvárnice je vyrobena z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOB Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep198 P10 (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOB Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOB Z/Lep198 P10 jsou celá, třetinová (levá, pravá) vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá Tvárnice TOB Z/Lep198 P a TOB Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB Z/Lep198 P a TOB Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB. Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep9 P10 (1/) (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOB Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOB R/Lep9 P10 (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 7 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá, třetinová (levá, pravá)

10 9 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep198 P (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm, kde je kladen důraz na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOL Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep198 P10 (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOL Z/Lep198 P10 jsou celá, třetinová (levá, pravá) vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá Tvárnice TOL Z/Lep198 P a TOL Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL Z/Lep198 P a TOL Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL. Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep9 P10 (1/) (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL R/Lep9 P (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá, třetinová (levá, pravá)

11 10 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep198 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do celá 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických popř. pasivních domů o tloušťce zdi mm, kde je kladen důraz na vysokou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep198 P10 (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických popř. pasivních domů (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na vysokou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. celá, třetinová (levá, pravá) Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P a TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi doplněné speciální neoporovou vložkou tl. 140 mm (polystyrén s příměsí grafitu ). Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P a TOL + N Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL + N. Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL + N Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL + N R/Lep9 P (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá, třetinová (levá, pravá)

12 11 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM celá Tvárnice obvodová základní TOB Z/M190 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOB Z/M190 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/M190 P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOB Z/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48) Tvárnice obvodová základní TOB Z/M190 P10 (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOB Z/M190 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/M190 P10 průměrné pevnosti 10,0 MPa je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOB Z/M190 P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48) celá, třetinová (levá, pravá) Tvárnice TOB Z/M190 P a TOB Z/M190 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Obě tvárnice jsou určené pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice. Svislé spáry se zdí na sucho na zámkové spoje (vše viz Zdění obvodového zdiva LTHERM). Tyto tvárnice je možné použít též pro realizace pohledového (režného zdiva) způsob provádění viz Zdění z tvárnic LTHERM str.. Tvárnice TOB Z/M190 P a TOB Z/M190 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB/M190. Typy obvodového zdiva LTHERM Připravujeme 01 Označení zdiva TOB P, P10 beton+styropor TOL P, P10 liapor+styropor TOL+N P, P10 liapor+neopor TOL+NP liapor+neopor+ výplň dutin perlitem Šířka zdiva (mm) Součin.prostupu tepla (WmK1) 0, 0,0 0,19 0,148 Tepelný odpor (mkw1) 4,41 4,8,1,74 Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 pro Doporučené hodnoty U= 0, WmK1 a překračuje požadavek pro Požadované hodnoty U= 0,30 WmK1 Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 pro Doporučené hodnoty U= 0, WmK1 a překračuje požadavek pro Požadované hodnoty Poznámka Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 na Pasivní domy v současnosti a na min. do roku Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 Tepelná ochrana budov Požadavky na Doporučované hodnoty pro pasivní domy tzv. bude plnit požadavky i po roce 01. Spolehlivě splňuje požadavky na nízkoenergické stavby

13 1 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová rohová TOB R/Lep198 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = mm) rohová pravá Tvárnice obvodová rohová TOL R/Lep198 P ( ) Tvárnice TOB R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOB R/Lep198 P na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) (liapor + styropor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice TOL R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOL R/Lep198 P na paletě je ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice obvodová rohová TOL + N R/Lep198 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice TOL + N R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL + N určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOL + N R/Lep198 P na paletě je ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) (půdorysný modul M = mm) ) (beton + styropor) ( Tvárnice obvodová rohová TOB R/M190 P rohová levá do 30 dnů Tvárnice TOB R/M190 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB (ozn.m190) určených pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice. Celkový počet tvárnic TOB R/M190 P na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48). Pozn.: Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N R/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé), který většinou odpovídá i potřebě na stavbě, neboť se rohové tvárnice ve vrstvách nad sebou vždy střídají. Tvárnice obvodová rohová TOB R/Lep9 P (1/) (beton + styropor) Tvárnice obvodová rohová TOL R/Lep9 P (1/) (liapor + styropor) Tvárnice obvodová rohová TOL+N R/Lep9 P (1/) (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.r/lep9 P (1/)) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím (ozn. R/Lep198 P) určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi základními (ozn. Z/Lep9 P (1/)). S pomocí těchto doplňkových tvarovek řešíme výhradně konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm. Tvárnice obvodové rohové jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 9 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 11 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL + N R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 11 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) rohová pravá 1/ rohová levá 1/

14 13 Provazba rohu v obvodových tvárnicích LTHERM Standardní vazba v obvodových tvárnicích systému LTHERM je v půdorysném modulu á 100 mm (10 mm) klasickou převazbou o třetinu obr. 1 délky resp. o polovinu její délky (viz obr. 1). Minimální velikost rohového pilíře Minimální velikost rohového pilíře je dána šířkou obvodového zdiva LTHERM mm. V této šířce u rohu lze provést standardní převazbu zdiva v modulu mm (viz obr. ). Následné prodloužení rohového pilíře je možné provádět dle požadavku investora a vždy v základním půdorysném modulu á 100 mm (viz obr. 3). Řešení provazby zdiva u atypických půdorysů obr. V systému obvodového zdiva LTHERM používáme pro standardní rohy 90 rohové tvárnice. Vyzdívky atypických rohů (např. 30 nebo 4 ) řešíme provazbou běžných základních tvárnic, s tím, že je musíme rozměrově upravit flexou popř. strojní pilou dle naznačených obrázků provazby zdiva viz obr.4,. Velikost případných okenních nebo dveřních otvorů volíme výhradně v půdorysném modulu 100 mm popř. v modulu 10 mm. Pro dodržení celkového venkovního modulu stavby á 100 mm je po provedení zdiva arkýře nutné případný délkový rozdíl oproti modulovému rozměru dozdít (doplnit) tepelnou izolací (polystyrénem) š.140 mm a dobetonovat obr. 3 popř. zaplnit vápenocementovou maltou v každé vrstvě tvárnic. Pro zajištění dostatečné únosnosti atypického piliře (zejména u menších rozměrů) doporučujeme tvárnice na stavbě probetonovat (resp. promaltovat) t.j. tvárnice zde zdít dutinami vzhůru. obr. 4 obr.

15 14 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová překladová TOB PŘ/M190 P (beton + styropor) Tvárnice obvodová překladová TOL PŘ/M190 P (liapor + styropor) Tvárnice obvodová překladová TOL + N PŘ /M190 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové překladové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. PŘ/M190 P) jsou dodávány a určeny k provádění překladů na stavbě v rozpětích a zatížení dle statického výpočtu a v modulových délkách po mm. Tvárnice ozn. PŘ/M190 P jsou též vhodné k provádění mezilehlých ztužujících věnců (např. u obezdívek ŽB skeletů), ztužujících věnců pod uložením stropní konstrukce (např. stropy SPIROLL, ) popř. věnců pro ukotvení pozednice. Tvárnice TOB PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 0 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL + N PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) Provádění překladů v systémech LTHERM K provádění překladů v systémech LTHERM (obvodové zdivo) využíváme tvárnice překladové ŘEZ VÝZTUŽÍ TYPU N BOČNÍ POHLED ŘEZ VÝZTUŽÍ TYPU Z (zkr.př/m190 P) popř. doplněné tvárnicemi věncovými (zkr.v) při větších rozpětích a zatíženích. Dle typu zatížení rozdělujeme překlady na : TYP N : překlady nezatížené stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL, ale pouze zdivem systému LTHERM o délkách mm (viz tabulka str. 1) TYP Z : překlady zatížené stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL a zdivem LTHERM v délkách mm (viz tabulka str.1) Výztuž překladů TYP N K vyztužení překladů používáme pro podélnou výztuž ocel. 100 (R) ř 8 0 mm a pro smykovou výztuž (třmínky), též ocel 100 (R) ř ; 8 mm dle statického návrhu překladů. Montáž překladů LTHERM (obvodové zdivo) Překladové tvárnice typu PŘ/M190 P se osazují na sraz na předem připravené dřevěné bednění s tím, že TYP Z se krajní tvárnice podmaltují (v tl.10 mm). Při ukládce jednotlivých překladových tvárnic dbáme na to, aby jednotlivé zámky v polystyrénové izolaci do sebe vzájemně zapadali. Nadvýšení dřevěného bednění provádíme ve středu překladu na 1/ jeho rozpětí (před betonáží!!!). Uložení překladu na zdivo je min. mm, u lichých rozměrů oken popř. dveří a vrat je uložení mm na jedné straně a mm na straně druhé. Do vzniklého profilu překladu osadíme předepsanou ocelovou výztuž překladu dle rozměru a druhu zatížení. Nikdy nesmí dojít k záměně výztuže typu Z (zatížená) za typ N (nezatíženou). Následně překlad : zabetonujeme řidší betonovou směsí min. třídy C 1/0 XC1 (S4 S) D max.=1mm. Před vlastní betonáží doporučujeme překladové tvárnice navlhčit tak, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonové směsi. Betonáž provádíme postupně za neustálého hutnění alt. poklepu výztuže. Míchání betonu na stavbě v maltových míchačkách nedoporučujeme, neboť nedojde k řádnému promíchání betonové směsi a ta následně není kvalitní. Výztuž překladů musí navrhovat statik. Po dodání veškerých podkladů o rozpětích a zatížení překladů je možné návrh výztuže autorizovaným statikem samostatně objednat u výrobní organizace tj.betonových staveb Group s.r.o., Klatovy. Montážní nadvýšení překladu N = cca max. 1/ světlosti otvoru. Příklad světlosti otvoru: 1,0 m..... mm,00 m mm 3,00 m mm

16 1 Technické parametry obvodových překladů systému LTHERM PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ LTHERM ( BSK, PANEL) TYP N Délka překladu Světlost otvoru (mm) (mm) Nn/ ř R 14 řr Nn/ ř R 1 ř R Nn/0 14 ř R 1+ř R 8 ř R Nn/ 14 ř R 1+ř R 1 ř R 10 0 Nn/ 14 3 ř R 1 ř R Nn/00 14 ř R 0 ř R Nn/ ř R 0+ř R 8 ř R Nn/0 14 ř R 0+ř R 1 ř R Nn/3 14 ř R 0+ř R 1 ř R Nn/ ř R 0 ř R Nv/3 34 ř R 1 ř R 10 +V8 3 0 Nv/3 34 ř R 1+ř R 8 ř R 10 +V Nv/ ř R 1+ř R 1 ř R 10 +V Nv/ ř R 1 ř R 10 +V Nv/0 34 ř R 0+ř R 8 ř R 1 +V Nv/4 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V8 4 0 Nv/4 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V Nv/ ř R 0 ř R 1 +V8 Délka překladu Světlost otvoru (mm) (mm) PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ LTHERM ( BSK, PANEL) TYP Z VÝZTUŽ /max/ (popis) Výška Výška překladu (nosná) (mm) Dolní Horní (mm) (mm) Nn/ řr8 řr8 800 Nn/ řr8 řr Nn/1 14 ř R 10 řr Zn/1 14 ř R 14 řr8 Nn/1 14 ř R 1 řr Zn/1 14 ř R 1 ř R Zn/ ř R 1+ř R 10 ř R Zn/ řr 1 ř R Zn/0 14 ř R 0+ř R 10 ř R Zn/ 14 ř R 0+ř R 1 ř R 1 0 Zn/ 14 3 ř R 0 ř R Zv/ 34 ř R 1 ř R 10 +V8 0 Zv/ 34 ř R 1+ř R 8 ř R 10 +V8 00 Zv/00 34 ř R 1+ř R 1 ř R 10 +V8 800 Zv/ ř R 1 ř R 10 +V Zv/0 34 ř R 0+ř R 8 ř R 1 +V Zv/3 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V8 3 0 Zv/3 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V Zv/ ř R 0 ř R 1 +V8 Označ překladu TOBPŘ TOLPŘ VÝZTUŽ /max/ (popis) Smyková (třmínek) (ozn.) Označ překladu TOBPŘ TOLPŘ překladu (nosná) (mm) Dolní Horní (mm) (mm) Zn/ ř R 10 řr8 Zn/ ř R 1 řr8 Smyková (třmínek) (ozn.) LEGENDA (vysvětlivky) Nn = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (14 mm) Nv = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (34 mm) Zn = Překlad zatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (14 mm) Zv = Překlad zatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (34 mm) =Třmínek typ R (1 x 1 mm) průměru mmcca á 100 mm V8 =Třmínek typ V (1 x 30 mm) průměru 8 mmcca á 10 mm +V8 = Třmínky typu R + V cca á 10 mm uložení výztuže typu N v = 14 mm v tvárnicích ozn. PŘ/M190 uložení výztuže typu Z v = 30 mm v tvárnicích ozn. PŘ/M190 + V/LEP198 Provádění překladů v obvodovém zdivu LTHERM 1. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí do max. světlosti otvoru 0 mm (Nn/3 viz obr.1), respektive do 0 mm (Zn/ viz obr. ) u překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše a tím vzniká překlad výšky 14 mm (198 mm). Tento překlad betonujeme před uložením stropní konstrukce, při betonáži dbáme na to, aby betonová směs nevyčnívala z překladu. Po této betonáži je možné pokračovat ve zdění dalších vrstev tvárnic alt. pokládce stropní konstrukce.. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí světlosti větší než 800 mm (Nv/3 a dále, respektive nad 1800 mm (Zv/ a dále) u překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše v. 30 mm, čímž vzniká překlad výšky 34 mm (398 mm). V případě uložení překladu v poslední vrstvě pod stropní konstrukcí (viz obr. 3 je nutné provádět celou betonáž okenního překladu současně betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce. Výztuž věnce je nutné napojit s přesahem min. mm do armatury překladu (tj. v místě tvárnice překladové a věncové) překlad výšky 34 mm (398 mm). obr.1 obr. obr.3

17 1 Řešení překladů větších rozpětí Ocelový překlad pod uložením stropní konstrukce Překlady v systému obvodových tvárnic LTHERM při světlosti otvorů větších než 4 mm u překladů nezatížených respektive větší než 3 mm u překladů zatížených, popř. u překladů menšího rozpětí, ale extremního zatížení je možné řešit pouze s použitím válcovaných nosníků tvaru I, U, jejichž počet a velikost je odvislá od statického výpočtu daného překladu (obr.4) se spodním zateplením pomocí desek z extrudovaného polystyrénu a venkovním krytím pomocí železobetonových prefabrikovaných překladů PŘ170 1/190/ délky dle velikosti ocelových nosníků. Uložení ocelových nosníků (překladů) musí být větší než min. mm (přesná délka uložení viz statický výpočet) a tvárnice typu TOB, TOL, TOL + N pod uložením tohoto překladu doporučujeme probetonovat (soustředné zatížení). Skryté překlady obr.4 Skrytý ocelový překlad v úrovni stropu U staveb, kde je z architektonického hlediska požadavek na skryté obvodové překlady je možné tento detail řešit dvěmi způsoby a to buď použitím ocelových válcovaných nosníků (obr.) popřípadě použitím ŽB překladu vytvořeného zašalováním na stavbě. Návrh těchto překladů musí provádět statik. Řešení překladů systému LTHERM při použití rolet či venkovních žaluzií Pro kombinaci s obvodovým zdivem LTHERM je možné používat veškeré dostupné typy roletových kastlíků či venkovních žaluzií. Nabídku roletových kastlíků lze rozdělit na dva typy : A) nenosný roletový kastlík typizovaných rozměrů, který se neukládá na nosné zdivo (rozměry roletového kastlíku kopírují světlost okenního otvoru např. kastlíky PROTHERMA) a je možné je kombinovat s libovolným oknem popř. dveřmi. B) částečné nosné roletové kastlíky (např. BATIMA), kterými řešíme zejména rolety větších rozměrů okenních otvorů. Tyto kastlíky částečně přebírají funkci překladu a je vhodné je kombinovat se standardními nosnými překlady vytvořených pomocí tvárnic překladových. Překlad osazujeme nad roletový kastlík a platí pravidlo, že délka nosného překladu je o mm delší než délka roletového kastlíku. Nenosné roletové kastlíky popř. venkovní žaluzie osazujeme dodatečně po provedení montáže prefabrikovaného překladu a po osazení okna a parapetu, do otvoru vytvořeného dle obr., 7. Vlastní roletu popř. venkovní žaluzii vždy kotvíme do okenního popř. dveřního rámu. Po jejich osazení se kastlík či žaluzie omítne zároveň s provedením venkovní fasády. Pro řešení těchto překladů se používají speciální nosné překlady PŘ 190/190 či 11/190 alt. dalších atypických rozměrů, které jsou vyráběny na zakázku dle konkrétního požadavku zákazníka. Překlad PŘ 190/190 (170/190, 11/190 či jiné) osazujeme buď přímo pod následné uložení stropní konstrukce (nadpraží mm viz obr.), u větších světlostí okenních popř. dveřních otvorů (světlost více než 0 mm) doporučujeme provádět nosný překlad výšky větší než 190 mm (nutno posoudit statikem). Vzniku tepleného mostu nad roletou popř. žaluzií zabráníme vložením extrudovaného polystyrénu potřebné tloušťky, který přikotvíme před osazením roletového kastlíku či žaluzie do spodního líce stropní konstrukce a venkovního překladu, který vynáší vnější skořepinu obvodových tvárnic. Veškeré činnosti spojené s návrhem roletových kastlíků či venkovních žaluzií musí provádět statik. Pozn.: Po předání veškerých podkladů o rozpětí, tvaru stropní konstrukce, typu rolety či žaluzie a uvažovaném zatížení je možné toto samostatně objednat u výrobní organizace tj. Betonové stavby Group s.r.o., Klatovy. obr. Nadpraží s konstrukcí rolety obr. Nadpraží s konstrukcí žaluzie obr.7

18 17 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová věncová TOB V/Lep198 (beton + styropor) Tvárnice obvodová věncová TOL V/Lep198 (liapor + styropor) Tvárnice obvodová věncová TOL + N V/Lep198 (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. V/Lep198) jsou určené k zajištění průběhu tepelné izolace a k zabránění vytvoření tepelného mostu v místě uložení stropní konstrukce. Způsob zdění je stejný jako u základních tvárnic, tj. spojujeme je maltou pro tenké spáry MTS10, svislé spáry jsou na sucho na sraz polystyrénových vložek (+ zámkově). Dále je možné tvárnice ozn.v/lep198 užít na vnitřní mezibytové příčky (tepelně i zvukově izolující) popř. na nenosné konstrukce s vysokými nároky na tepelnou izolaci (např. obezdění chladicích či mrazicích boxů, sušáren dřeva, vodohospodářských staveb,.). Celkový počet tvárnic TOB V/Lep198 na paletě je 7 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 4). Celkový počet tvárnic TOL V/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 4). Celkový počet tvárnic TOL + N V/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47). Tvárnice obvodová věncová 1/4, 1/, 3/4 TOB V/Lep4 (1/4), TOB V/Lep9 (1/), TOB V/Lep14 (3/4) TOL V/Lep4 (1/4), TOL V/Lep9 (1/), TOL V/Lep14 (3/4) TOL+N V/Lep4 (1/4), TOL+N V/Lep9 (1/), TOL+N V/Lep14 (3/4) (půdorysný modul M = mm) věncová celá věncová celá 1/4 Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.v/lep4 (1/4), V/Lep9 (1/), V/Lep14 (3/4)) jsou speciální doplňkové tvarovky určené k bezproblémové provazbě obvodového zdiva věncová celá 1/ LTHERM se stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL. Použitím speciálních věncových tvárnic vytváříme jednotný a ideální podklad pro omítku bez nutnosti armování a šalování, zároveň zajišťujeme průběh tepelné izolace v místě uložení stropní konstrukce. Vyráběny jsou ze standardních tvárnic ozn. V/Lep198, jejich strojním překrojením na požadovanou velikost. Dodávány jsou přibalením k ostatnímu zboží na paletě s klasickými věncovými tvárnicemi. Celkové počty tvárnic na paletě viz technické údaje výrobků str věncová celá 3/4 Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOB R/Lep198 P Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOL R/Lep198 P Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOL + N R/Lep198 P (půdorysný modul M = mm) viz. str.1 Pozn.: U atypických vyzdívek věncových rohů (mimo 90 ) provádíme vyzdívku rohu seříznutím dvou tvárnic obr. 1 (ozn.v/lep198) pod požadovaným úhlem viz obr.1. Tvárnice ve svislé spáře spojíme maltou pro tenké spáry MTS 10.

19 18 Možnosti použití speciálních věncových tvárnic věncové tvárnice strop mm věncové tvárnice strop 0 mm věncové tvárnice strop mm věncové tvárnice strop 30 mm Příklady skladeb vrstev zdiva LTHERM a jejich výšky Konstrukční výška zdiva (v mm) Světlá výška podlaží (mm) podlaha tl. mm x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep198 Skladba vrstev (pro typy TOB, TOL a TOL+N) Výztuž ztužujících a pozedních věnců K vyztužení ztužujících věnců konstrukcí používáme pro podélnou výztuž ocel. min (R) min. ř 10 mm a pro smykovou výztuž (třmínky) ocel. min (R) ř mm. Vzdálenost třmínků ve ztužujícím věnci je max. mm. komponenty zvlášť (třmínky, podélná výztuž) a svázání nebo provázání s ostatními konstrukcemi (strop LTHERM BSK, PANEL nebo střední nosné zdi) si provádí na stavbě odběratel. Dle požadavku odběratele dodáváme výztuž ztužujících věnců svázanou v jednotlivých segmentech požadované délky nebo dodáváme samostatné Nově jsou k dispozici též výztuže věnců z prostorové filigránové výztuže (na objednávku) jejich použití a stupeň vyztužení musí posoudit statik.

20 19 Typ K /7 x 1 mm/ rozvinutá dl. 10 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ V /1 x 30 mm/ rozvinutá dl. 80 mm se používá pro montáž překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ /M190 překlady zatížené či nezatížené větších rozpětí), dále pro obvodové či vnitřní ztužující věnce zdiva š. mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm Typ L /7 x 10 mm/ rozvinutá dl. 0 mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce (např. PŘ 11/190/dl.) Typ W /10 x 190 mm/ rozvinutá dl. 790 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ M /7 x 190 mm/ rozvinutá dl. 40 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ X /10 x 0 mm/ rozvinutá dl. 910 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ N /7 x 0 mm/ rozvinutá dl. 70 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ Y /10 x 30 mm/ rozvinutá dl. 100 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ P /7 x 30 mm/ rozvinutá dl. 900 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ G /10 x 10 mm/ rozvinutá dl. 70 mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové tvárnice PT30/1 Typově dodávané třmínky Typ R /1 x 1 mm/ rozvinutá dl. 10 mm se používá pro montáž překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ /M190 překlady zatížené či nezatížené menších rozpětí), dále se používá na ztužující a pozední věnce pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm a dále pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm Typ H /0 x 0 mm/ rozvinutá dl mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové tvárnice PT40/31 Typ S /1 x 10 mm/ rozvinutá dl. 0 mm se používá pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm, dále pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP tl. mm, popř. pro ŽB konstrukce (např. PŘ 170/190/dl.) Typ T /1 x 190 mm/ rozvinutá dl. 740 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm, dále pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ U /1 x 0 mm/ rozvinutá dl. 80 mm se používá pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm a dále pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. 0 mm TOB TOL TOL+N LTHERM STROP LTHERM PANEL (tl. stropu 10 mm) LTHERM STROP LTHERM PANEL (tl. stropu 40 0 mm) TNB 17 TNL 17 TNB 40 TNL 40 TNB TNL TNB TNL Univerzální třmínky 7/10 R K M N P L 10/10 S R T U G V LTHERM STROP (tl. stropu mm) 0/0 T S W X Y H

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bakalářská práce Autor: Tereza Svobodová Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více