IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz"

Transkript

1 TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD

2 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické vlastnosti zdících prvků LTHERM Přednosti a výhody zdících prvků LTHERM 7 Rozdělení výrobkové řady LTHERM 8 8 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM 1 Založení zdiva z tvárnic systému LTHERM 7 Zdění z tvárnic systému LTHERM 8 Technické údaje a statické parametry obvodového zdiva LTHERM 9 3 Vnitřní nosné zdivo LTHERM Systém ULTRA THERM 3 Technické údaje a statické parametry vnitřního nosného zdiva LTHERM 3 41 Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo LTHERM 41 Technické údaje a statické parametry vysokopevnostního a akustického zdiva LTHERM 4 Železobetonové prefabrikované překlady LTHERM Železobetonové prefabrikované prvky 4 8 Ceník LTHERM 4 48 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM 49 Vnitřní nosné zdivo LTHERM 0 1 Vysokopevnostní a akustické zdivo LTHERM Malty, překlady, výztuže, půjčovna pomůcek 8 Dodací a platební podmínky, služby 9 0 Kontakty 1 Všeobecné obchodně prodejní podmínky společnosti Betonové stavby Group s.r.o.

3 INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. Historie české soukromé společnosti sahá do roku 1993, kdy byla založena firma BETONOVÉ STAVBY KLATOVY s.r.o.. Tato společnost se od samého počátku zaměřila na výrobu drobného betonářského zboží (zdících tepelně izolačních tvárnic IZO PLUS, nosných betonových tvárnic, příčkovek, bednících dílců, stropních konstrukcí BS PLUS a BS PLUS MAX a samozřejmě na výrobu a dodávky veškerých typů betonových směsí). V roce 1997 byla tato společnost transformována na firmu Betonové stavby Group s.r.o., Klatovy s rozšířeným spektrem činnosti kromě výroby též s orientací na subdodávky částí staveb až po kompletní dodávku staveb formou generální dodávky. Stavební činnost je orientována převážně v regionu západních Čech, popř. regionu Prahy a okolí. Výrobní program společnosti byl postupně inovován i doplňován a tak v roce 1 byla zahájena výroba i dodávky kompletního komínového systému BLK (lehčené komínové tvárnice s nerezovými komínovými vložkami), což znamenalo podstatné rozšíření nabídky komínové techniky v rámci České republiky. Značka BLK byla pro firmu výrazným obchodním úspěchem a tak došlo na rozšíření nabídky o výrobky firmy PLEWA (komíny s keramickou výstrojí). Díky výhradnímu obchodnímu zastoupení pro ČR od německé firmy PLEWA byly zahájeny dodávky komínových systému Classic S, Classic K a Classic. V rámci dalšího vývoje byly postupně na trh zavedeny značky PLEWA PREFA Komín (kompletní prefabrikované komínové systémy) a jedinečný produkt PLEWA UniTherm, který zahrnuje komínové těleso a krbovou vložku intergrovanou v jediný stavební prvek. Firma nezahálela ani při vývoji stropních konstrukcí. V roce 3 byl původní stropní systém BS PLUS a BS PLUS MAX inovován v systémy stropů BSK PLUS, STANDARD, MAX, tato inovace umožnila možnost použití těchto stropních konstrukcí až do světlého rozpětí 9 mm. V roce došlo k rozšíření výroby o betonové skládané stropní panely BSSP, které vhodně doplnili konstrukce typu BSK. Postupným vývojem a zdokonalováním prošel i základní zdící systém IZO PLUS. V roce 4 započala výroba stěnového systému SUPER IZO, kdy byl poprvé v historii firmy použit pro výrobu zdících prvků liaporbeton. Tepelně izolační sendvičové zdivo SUPER IZO vhodně doplnili vysokopevnostní a akustické tvárnice pro mezibytové stěny a společnost tak mohla nabídnout ucelený stavební systém pro stavby rodinných i bytových domů. Rozšířena byla též nabídka prefabrikovaných dílců (sloupy, průvlaky, patky, atd.), v roce 010 společnost získala certifikát i pro výrobu schodišťových prvků. Firma dosáhla soběstačnosti i ve výrobě vibrolisovacích strojů, což jí umožnilo další zdokonalování kvality vyráběných stavebních prvků. Rok 011 přináší další inovaci výrobků a to do podoby inteligentního stavebního systému LTHERM, jehož nabídku Vám právě předkládáme. V nabídce firmy jsou dále projektové práce, firma disponuje vlastní nabídkou typových projektových dokumentací rodinných domů. Vlastní autodoprava a kompletní stavební servis jsou samozřejmostí a důležitou součástí nabídky společnosti Betonové stavby Group s.r.o. Firma při vývoji a zkoušení nabízených výrobků úzce spolupracuje s TaZUS Praha s.r.o. a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 9, číslo CQS 183/011.

4 3 Základní Základní charakteristika charakteristika aa možnosti možnosti použití použití zdících zdících prvků prvků LTHERM LTHERM Ekologický stavební materiál Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků LTHERM je mezerovitý beton popř. liaporbeton. Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených materiálů tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách. Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba zdících prvků LTHERM energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící prvky LTHERM se vyrábějí dle ČSN EN Beton jako takový je staletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní zdící prvek LTHERM, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na fasádě. Možnosti použití Zdící prvky LTHERM jsou betonové alt. liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo ze zdících prvků LTHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 podlaží (viz statické řešení a statický výpočet). Hospodárnost systému LTHERM Při vývoji zdících prvků LTHERM byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a na zajištění výroby dokonale přesných výrobků, zajišťující možnost zdění tvárnic na maltu pro tenké spáry (lepidlo). Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře

5 4 opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. Prvky LTHERM jsou ideální pro stavby nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný provoz (vytápění). Dům z tvárnic LTHERM je tepelně úsporný, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice. Přidámeli kompletnost systému (tvárnice rovnézákladní, rohové, překladové a věncové), systém zdění péro + drážky a zdění na maltu na tenké spáry docílíme i výrazného snížení pracnosti a to jak odbouráním různého dělení, tak i menší náročnosti na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty pro tenké spáry je minimální, díky toleranci zdících prvků v ložné spáře ± 1,0 mm. Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému, který sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce LTHERM BSK, PANEL, komínové systémy BLK, PLEWA, bednící dílce atd.). Ucelenost systému LTHERM a poskytovaný stavební servis může výrazně ušetřit též náklady na projektové práce a následně též provést stavbu rychleji a efektivně ušetří tak čas při výstavbě i Vaše peníze. Stavebně Stavebně technické technické vlastnosti vlastnosti zdících zdících prvků prvků LTHERM LTHERM Pevnost v tlaku Zdící prvky LTHERM se vyrábějí v pevnostní třídě P a P10, což umožňuje použití tohoto zdiva do max. 4 podlaží (v odvislosti od použitého konstrukčního systému stavby a rozpětí stropních konstrukcí mezi nosnými zdmi). Pevnost v tlaku je zatížení mezi pevností vztažené na celou nosnou plochu nosné části tvárnice (40 mm), tj. bez plochy polystyrénové izolace a nenosné přední skořepiny. Vzhledem k sendvičovému typu konstrukce je u zdících prvků LTHERM v dokonalé rovnováze tepelný odpor konstrukce, hmotnost zdiva i pevnost v tlaku. Zdící prvky LTHERM je možné použít bez omezení ve všech seizmických oblastech České republiky, díky možnosti svislého promaltování kapes splňují požadavky normy ČSN EN Hotová stavební konstrukce je masivní, přesně tak, jak je v dnešní době požadováno a je obvyklé.

6 Radioaktivita Dle ČSN a ČSN je možné do obytných staveb zabudovat pouze takové výrobky, které plní požadavky na jejich radioaktivitu. Dle zákona č.18/1997 Sb. a následné vyhlášky č.307/ Sb. se stanovují požadavky na zajištění radiační ochrany. U výrobků z betonu určených pro bytovou výstavbu je stanovena směrná hodnota pro index hmotnostní aktivity 0,. Veškeré výrobky v komoditě zdících prvků LTHERM tento požadavek splňují. Tepelně izolační vlastnosti Výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva LTHERM zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm v kombinaci s betonovou popř. liaporbetonovou částí tvárnice. Bez další doplňkové tepelné izolace dosahuje toto zdivo při tloušťce mm výborných tepelně izolačních vlastností (součinitel prostupu tepla U = 0,1 0,19 mk/w). Takto lze účinně spořit energii a náklady na bydlení. Vnitřní nosná část tvárnice vykazuje výraznou akumulační schopnost a ta ovlivňuje vnitřní klima objektu tím, že naakumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, což výhodně vyrovnává kolísání vnitřní teploty. Díky vysokému tepelnému odporu je zdivo z tvárnic LTHERM schopné utlumit i vnější vysoké teploty a zachovat tak vnitřní prostory příjemně chladné. Na příjemnou pohodu v místnosti působí velmi pozitivně, pokud je rozdíl teplot mezi teplotou vzduchu v prostoru a povrchem stěny co nejmenší, a to i při nízkých venkovních teplotách v zimních měsících. Vnější i vnitřní stěny ze zdících prvků LTHERM jsou zařazeny mezi těžké konstrukce, které přispívají k příjemnému letnímu klimatu uvnitř stavby. Při realizaci staveb v nízkoenergetickém standardu je důležité, aby byly izolační vlastnosti všech částí stavby navzájem v souladu a zároveň je nutné zvolit vhodné řešení technického vybavení domu. Nasákavost Obecně platí, že liaporbeton či mezerovitý beton je nejméně nasákavý materiál z běžně používaných stavebních systémů. V kombinaci s polystyrénovou vložkou, jejíž vlastní nasákavost je do % její hmotnosti lze říci, že nasákavost je mnohem nižší než u hmot s kapilární nebo porézní strukturou, popř. se zdícími prvky s vloženou minerální izolací. Prvky LTHERM jsou ideální i pro stavby do oblastí se zvýšením rizikem případných záplav (povodní), neboť jsou i dostatečně hmotné. Odolnost proti mrazu Zdící prvky LTHERM nejsou citlivé na mráz díky své velké mezerovitosti nosné části tvárnice a její minimální nasákavosti. Izolace proti hluku Zdící prvky LTHERM plní díky svému sendvičovému složení a dostatečné hmotnosti a šířce i požadavky na ochranu proti hluku bez dodatečných opatření a splňují tak normu ČSN při tloušťce zdiva mm. Hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw je 3 db. Odolnost proti ohni Požární odolnost stanovuje charakteristiky stavební konstrukce odolávat po určitou dobu působení požáru, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability, odolávat požáru bez přenosu na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů a schopnost odolávat významnému přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou při průměrném vzrůstu teploty na neexponované straně omezené na 140 C nad průměrnou počáteční teplotu. Reakce na oheň je úrověň chování stavební konstrukce při exponování plamenem nebo horkými plyny a vývoj plamenů a plamenně hořících částic po určitou dobu expozice konstrukce. Stěny ze zdících prvků LTHERM jsou odolné proti ohni a splňují nejvyšší požadavky na požární ochranu.

7 Přednosti a výhody zdících prvků LTHERM nadstandardní tepelná izolace zdiva LTHERM bez omítek (U = až 0, m K/W), s tepelně izolačními omítkami (U = až 0,19 mk/w) již při tloušťce zdiva mm průběžná izolační vložka z polystyrénu (styroporu, neoporu) jako dokonalé izolační jádro v tloušťce 140 mm (a to i rozích, v místě překladů i ztužujících a pozedních věnců). přesné tvárnice (s výškovou tolerancí tvárnic ± 1,0 mm) pro tenkostěnné maltování v tl.,00 mm (po doklepnutí tvárnic) tenká vnější liaporbetonová nebo betonová samonosná vrstva (skořepina) je ideálním podkladem pro vnější jednovrstvé omítky silná, teplo akumulující vnitřní nosná liaporbetonová nebo betonová část tvárnice, která akumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, čímž vhodně vyrovnává kolísání teplot řešení veškerých spár zdiva bez tepelných mostů s maltováním pouze v ložných spárách (v tl.,00 mm), svislé styčné spáry jsou řešeny univerzálním vícenásobným zámkovým spojem tvárnic, bezmaltově pouze na sraz polystyrénových (styroporových, neoporových) vložek tvárnice opatřena maltovací kapsou pro zvýšení smykové únosnosti (pro seizmické oblasti dle ČSN EN 19981) možnost použití veškerých prvků LTHERM pro pohledové (režné) zdivo při výšce tvárnic 190 mm provedení sendvičové konstrukce v nízkoenergetickém standardu jedním pracovním cyklem bez nutnosti dodatečného zateplení malá pracnost, nízká hmotnost jednotlivých prvků vysoká únosnost zdiva použití pro stavby až do ti podlaží nadstandardní zvuková izolace kompletní stavební systém od základů po stropy systémové řešení veškerých detailů minimální provozní náklady na vytápění stavby dlouhá životnost konstrukce, vysoká užitná hodnota staveb ze zdících prvků LTHERM použití ekologických materiálů a výroba šetrná k životnímu prostředí kombinování zdících prvků LTHERM s libovolnými typy stropních konstrukcí kompletní poradenský servis (zpracování cenových nabídek, výpočet potřebných prvků na základě zaslané projektové dokumentace, zaškolení na stavbách, stavební servis založení staveb, dodávky zdících malt, půjčovna stavebních pomůcek atd.) možnost dodávky hrubých staveb vlastní provádějící stavební firmou popř. staveb na klíč

8 INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM 7 Rozdělení výrobkové řady TOB Betonové tepelně izolační obvodové zdivo v =198 i 190mm Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu ) TOL, TOL+N Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu ), nebo neoporu TNB, TNL Betonové nebo liaporové vnitřní nosné zdivo v =198mm AKU Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo v =198 i 190 mm TOL+NP Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo vyplněné perlitem v =198mm Izolační vložka z neoporu TPB, TPL Betonové nebo liaporové příčkové nenosné zdivo v =198mm BD Zámkové bednící dílce a pilířové tvárnice v =198mm STROP PANEL Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo v =198mm Připravujeme 01 Skladová řada výrobků: Pro světlost až 9mm Inovovaná výrobní řada stropních konstrukcí BSK PLUS, STANDARD, MAX Pro světlost až 700mm Inovovaná výrobní řada skládaných stropních panelů BSSP Zboží na objednávku: PŘESNÉ ZDIVO PRO MALTU NA TENKÉ SPÁRY MTS 10/ VÝŠKOVÁ TOLERANCE TVÁRNIC ± 1,0mm / 30 dnů BĚŽNÉ ZDIVO TVÁRNICE PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ /s možným zaspárováním svislých i vodorovných spár/ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO U (WmK1) 0,3 0,30 0, 0,0 0,1 0,10 0,0 0,00 do Energeticky úsporné domy 0,19 0,0 0, TOL+N TOL TOB 0,148 TOL+NP š. mm (liapor+neopor+výplň perlitem) š. mm (liapor+neopor) š. mm (liapor) Nízkoenergetické domy Pasivní domy š. mm (beton)

9 8 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep198 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm. Tvárnice je vyrobena z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOB Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep198 P10 (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOB Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOB Z/Lep198 P10 jsou celá, třetinová (levá, pravá) vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá Tvárnice TOB Z/Lep198 P a TOB Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB Z/Lep198 P a TOB Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB. Tvárnice obvodová základní TOB Z/Lep9 P10 (1/) (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOB Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOB R/Lep9 P10 (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 7 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá, třetinová (levá, pravá)

10 9 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep198 P (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm, kde je kladen důraz na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOL Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep198 P10 (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOL Z/Lep198 P10 jsou celá, třetinová (levá, pravá) vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá Tvárnice TOL Z/Lep198 P a TOL Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL Z/Lep198 P a TOL Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL. Tvárnice obvodová základní TOL Z/Lep9 P10 (1/) (liapor + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL R/Lep9 P (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) celá, třetinová (levá, pravá)

11 10 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep198 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do celá 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep198 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických popř. pasivních domů o tloušťce zdi mm, kde je kladen důraz na vysokou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N Z/Lep198P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá k půlení Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep198 P10 (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických popř. pasivních domů (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm s požadavkem na vysokou tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N Z/Lep198P10 je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. celá, třetinová (levá, pravá) Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 4 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P a TOL + N Z/Lep198 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi doplněné speciální neoporovou vložkou tl. 140 mm (polystyrén s příměsí grafitu ). Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL + N Z/Lep198 P a TOL + N Z/Lep198 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL + N. Tvárnice obvodová základní TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) (liapor + neopor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů celá k půlení Tvárnice obvodové základní TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL + N Z/Lep198 P10 a P určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL + N R/Lep9 P (1/). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL + N Z/Lep9 P10 (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) celá, třetinová (levá, pravá)

12 11 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM celá Tvárnice obvodová základní TOB Z/M190 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOB Z/M190 P jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/M190 P je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů, Díky průměrné pevnosti MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOB Z/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48) Tvárnice obvodová základní TOB Z/M190 P10 (beton + styropor) (půdorysný modul M = 100 mm) celá k půlení do 30 dnů Tvárnice obvodové základní TOB Z/M190 P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi mm. Zdivo z tvárnic TOB Z/M190 P10 průměrné pevnosti 10,0 MPa je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOB Z/M190 P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : (celá, půlená, třetinová levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 3 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48) celá, třetinová (levá, pravá) Tvárnice TOB Z/M190 P a TOB Z/M190 P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Obě tvárnice jsou určené pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice. Svislé spáry se zdí na sucho na zámkové spoje (vše viz Zdění obvodového zdiva LTHERM). Tyto tvárnice je možné použít též pro realizace pohledového (režného zdiva) způsob provádění viz Zdění z tvárnic LTHERM str.. Tvárnice TOB Z/M190 P a TOB Z/M190 P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB/M190. Typy obvodového zdiva LTHERM Připravujeme 01 Označení zdiva TOB P, P10 beton+styropor TOL P, P10 liapor+styropor TOL+N P, P10 liapor+neopor TOL+NP liapor+neopor+ výplň dutin perlitem Šířka zdiva (mm) Součin.prostupu tepla (WmK1) 0, 0,0 0,19 0,148 Tepelný odpor (mkw1) 4,41 4,8,1,74 Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 pro Doporučené hodnoty U= 0, WmK1 a překračuje požadavek pro Požadované hodnoty U= 0,30 WmK1 Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 pro Doporučené hodnoty U= 0, WmK1 a překračuje požadavek pro Požadované hodnoty Poznámka Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 na Pasivní domy v současnosti a na min. do roku Splňuje požadavky novelizované ČSN 73040/011 Tepelná ochrana budov Požadavky na Doporučované hodnoty pro pasivní domy tzv. bude plnit požadavky i po roce 01. Spolehlivě splňuje požadavky na nízkoenergické stavby

13 1 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová rohová TOB R/Lep198 P (beton + styropor) (půdorysný modul M = mm) rohová pravá Tvárnice obvodová rohová TOL R/Lep198 P ( ) Tvárnice TOB R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOB R/Lep198 P na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) (liapor + styropor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice TOL R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOL R/Lep198 P na paletě je ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice obvodová rohová TOL + N R/Lep198 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice TOL + N R/Lep198 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL + N určených pro spojování na maltu pro tenké spáry. Celkový počet tvárnic TOL + N R/Lep198 P na paletě je ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) (půdorysný modul M = mm) ) (beton + styropor) ( Tvárnice obvodová rohová TOB R/M190 P rohová levá do 30 dnů Tvárnice TOB R/M190 P kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB (ozn.m190) určených pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice. Celkový počet tvárnic TOB R/M190 P na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48). Pozn.: Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N R/Lep198 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé), který většinou odpovídá i potřebě na stavbě, neboť se rohové tvárnice ve vrstvách nad sebou vždy střídají. Tvárnice obvodová rohová TOB R/Lep9 P (1/) (beton + styropor) Tvárnice obvodová rohová TOL R/Lep9 P (1/) (liapor + styropor) Tvárnice obvodová rohová TOL+N R/Lep9 P (1/) (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.r/lep9 P (1/)) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím (ozn. R/Lep198 P) určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi základními (ozn. Z/Lep9 P (1/)). S pomocí těchto doplňkových tvarovek řešíme výhradně konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm. Tvárnice obvodové rohové jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 9 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 11 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL + N R/Lep9 P (1/) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový počet tvárnic na paletě je 11 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) rohová pravá 1/ rohová levá 1/

14 13 Provazba rohu v obvodových tvárnicích LTHERM Standardní vazba v obvodových tvárnicích systému LTHERM je v půdorysném modulu á 100 mm (10 mm) klasickou převazbou o třetinu obr. 1 délky resp. o polovinu její délky (viz obr. 1). Minimální velikost rohového pilíře Minimální velikost rohového pilíře je dána šířkou obvodového zdiva LTHERM mm. V této šířce u rohu lze provést standardní převazbu zdiva v modulu mm (viz obr. ). Následné prodloužení rohového pilíře je možné provádět dle požadavku investora a vždy v základním půdorysném modulu á 100 mm (viz obr. 3). Řešení provazby zdiva u atypických půdorysů obr. V systému obvodového zdiva LTHERM používáme pro standardní rohy 90 rohové tvárnice. Vyzdívky atypických rohů (např. 30 nebo 4 ) řešíme provazbou běžných základních tvárnic, s tím, že je musíme rozměrově upravit flexou popř. strojní pilou dle naznačených obrázků provazby zdiva viz obr.4,. Velikost případných okenních nebo dveřních otvorů volíme výhradně v půdorysném modulu 100 mm popř. v modulu 10 mm. Pro dodržení celkového venkovního modulu stavby á 100 mm je po provedení zdiva arkýře nutné případný délkový rozdíl oproti modulovému rozměru dozdít (doplnit) tepelnou izolací (polystyrénem) š.140 mm a dobetonovat obr. 3 popř. zaplnit vápenocementovou maltou v každé vrstvě tvárnic. Pro zajištění dostatečné únosnosti atypického piliře (zejména u menších rozměrů) doporučujeme tvárnice na stavbě probetonovat (resp. promaltovat) t.j. tvárnice zde zdít dutinami vzhůru. obr. 4 obr.

15 14 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová překladová TOB PŘ/M190 P (beton + styropor) Tvárnice obvodová překladová TOL PŘ/M190 P (liapor + styropor) Tvárnice obvodová překladová TOL + N PŘ /M190 P (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové překladové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. PŘ/M190 P) jsou dodávány a určeny k provádění překladů na stavbě v rozpětích a zatížení dle statického výpočtu a v modulových délkách po mm. Tvárnice ozn. PŘ/M190 P jsou též vhodné k provádění mezilehlých ztužujících věnců (např. u obezdívek ŽB skeletů), ztužujících věnců pod uložením stropní konstrukce (např. stropy SPIROLL, ) popř. věnců pro ukotvení pozednice. Tvárnice TOB PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 0 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.4) Tvárnice TOL + N PŘ/M190 P jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47) Provádění překladů v systémech LTHERM K provádění překladů v systémech LTHERM (obvodové zdivo) využíváme tvárnice překladové ŘEZ VÝZTUŽÍ TYPU N BOČNÍ POHLED ŘEZ VÝZTUŽÍ TYPU Z (zkr.př/m190 P) popř. doplněné tvárnicemi věncovými (zkr.v) při větších rozpětích a zatíženích. Dle typu zatížení rozdělujeme překlady na : TYP N : překlady nezatížené stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL, ale pouze zdivem systému LTHERM o délkách mm (viz tabulka str. 1) TYP Z : překlady zatížené stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL a zdivem LTHERM v délkách mm (viz tabulka str.1) Výztuž překladů TYP N K vyztužení překladů používáme pro podélnou výztuž ocel. 100 (R) ř 8 0 mm a pro smykovou výztuž (třmínky), též ocel 100 (R) ř ; 8 mm dle statického návrhu překladů. Montáž překladů LTHERM (obvodové zdivo) Překladové tvárnice typu PŘ/M190 P se osazují na sraz na předem připravené dřevěné bednění s tím, že TYP Z se krajní tvárnice podmaltují (v tl.10 mm). Při ukládce jednotlivých překladových tvárnic dbáme na to, aby jednotlivé zámky v polystyrénové izolaci do sebe vzájemně zapadali. Nadvýšení dřevěného bednění provádíme ve středu překladu na 1/ jeho rozpětí (před betonáží!!!). Uložení překladu na zdivo je min. mm, u lichých rozměrů oken popř. dveří a vrat je uložení mm na jedné straně a mm na straně druhé. Do vzniklého profilu překladu osadíme předepsanou ocelovou výztuž překladu dle rozměru a druhu zatížení. Nikdy nesmí dojít k záměně výztuže typu Z (zatížená) za typ N (nezatíženou). Následně překlad : zabetonujeme řidší betonovou směsí min. třídy C 1/0 XC1 (S4 S) D max.=1mm. Před vlastní betonáží doporučujeme překladové tvárnice navlhčit tak, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonové směsi. Betonáž provádíme postupně za neustálého hutnění alt. poklepu výztuže. Míchání betonu na stavbě v maltových míchačkách nedoporučujeme, neboť nedojde k řádnému promíchání betonové směsi a ta následně není kvalitní. Výztuž překladů musí navrhovat statik. Po dodání veškerých podkladů o rozpětích a zatížení překladů je možné návrh výztuže autorizovaným statikem samostatně objednat u výrobní organizace tj.betonových staveb Group s.r.o., Klatovy. Montážní nadvýšení překladu N = cca max. 1/ světlosti otvoru. Příklad světlosti otvoru: 1,0 m..... mm,00 m mm 3,00 m mm

16 1 Technické parametry obvodových překladů systému LTHERM PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ LTHERM ( BSK, PANEL) TYP N Délka překladu Světlost otvoru (mm) (mm) Nn/ ř R 14 řr Nn/ ř R 1 ř R Nn/0 14 ř R 1+ř R 8 ř R Nn/ 14 ř R 1+ř R 1 ř R 10 0 Nn/ 14 3 ř R 1 ř R Nn/00 14 ř R 0 ř R Nn/ ř R 0+ř R 8 ř R Nn/0 14 ř R 0+ř R 1 ř R Nn/3 14 ř R 0+ř R 1 ř R Nn/ ř R 0 ř R Nv/3 34 ř R 1 ř R 10 +V8 3 0 Nv/3 34 ř R 1+ř R 8 ř R 10 +V Nv/ ř R 1+ř R 1 ř R 10 +V Nv/ ř R 1 ř R 10 +V Nv/0 34 ř R 0+ř R 8 ř R 1 +V Nv/4 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V8 4 0 Nv/4 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V Nv/ ř R 0 ř R 1 +V8 Délka překladu Světlost otvoru (mm) (mm) PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ LTHERM ( BSK, PANEL) TYP Z VÝZTUŽ /max/ (popis) Výška Výška překladu (nosná) (mm) Dolní Horní (mm) (mm) Nn/ řr8 řr8 800 Nn/ řr8 řr Nn/1 14 ř R 10 řr Zn/1 14 ř R 14 řr8 Nn/1 14 ř R 1 řr Zn/1 14 ř R 1 ř R Zn/ ř R 1+ř R 10 ř R Zn/ řr 1 ř R Zn/0 14 ř R 0+ř R 10 ř R Zn/ 14 ř R 0+ř R 1 ř R 1 0 Zn/ 14 3 ř R 0 ř R Zv/ 34 ř R 1 ř R 10 +V8 0 Zv/ 34 ř R 1+ř R 8 ř R 10 +V8 00 Zv/00 34 ř R 1+ř R 1 ř R 10 +V8 800 Zv/ ř R 1 ř R 10 +V Zv/0 34 ř R 0+ř R 8 ř R 1 +V Zv/3 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V8 3 0 Zv/3 34 ř R 0+ř R 1 ř R 1 +V Zv/ ř R 0 ř R 1 +V8 Označ překladu TOBPŘ TOLPŘ VÝZTUŽ /max/ (popis) Smyková (třmínek) (ozn.) Označ překladu TOBPŘ TOLPŘ překladu (nosná) (mm) Dolní Horní (mm) (mm) Zn/ ř R 10 řr8 Zn/ ř R 1 řr8 Smyková (třmínek) (ozn.) LEGENDA (vysvětlivky) Nn = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (14 mm) Nv = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (34 mm) Zn = Překlad zatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (14 mm) Zv = Překlad zatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (34 mm) =Třmínek typ R (1 x 1 mm) průměru mmcca á 100 mm V8 =Třmínek typ V (1 x 30 mm) průměru 8 mmcca á 10 mm +V8 = Třmínky typu R + V cca á 10 mm uložení výztuže typu N v = 14 mm v tvárnicích ozn. PŘ/M190 uložení výztuže typu Z v = 30 mm v tvárnicích ozn. PŘ/M190 + V/LEP198 Provádění překladů v obvodovém zdivu LTHERM 1. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí do max. světlosti otvoru 0 mm (Nn/3 viz obr.1), respektive do 0 mm (Zn/ viz obr. ) u překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše a tím vzniká překlad výšky 14 mm (198 mm). Tento překlad betonujeme před uložením stropní konstrukce, při betonáži dbáme na to, aby betonová směs nevyčnívala z překladu. Po této betonáži je možné pokračovat ve zdění dalších vrstev tvárnic alt. pokládce stropní konstrukce.. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí světlosti větší než 800 mm (Nv/3 a dále, respektive nad 1800 mm (Zv/ a dále) u překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše v. 30 mm, čímž vzniká překlad výšky 34 mm (398 mm). V případě uložení překladu v poslední vrstvě pod stropní konstrukcí (viz obr. 3 je nutné provádět celou betonáž okenního překladu současně betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce. Výztuž věnce je nutné napojit s přesahem min. mm do armatury překladu (tj. v místě tvárnice překladové a věncové) překlad výšky 34 mm (398 mm). obr.1 obr. obr.3

17 1 Řešení překladů větších rozpětí Ocelový překlad pod uložením stropní konstrukce Překlady v systému obvodových tvárnic LTHERM při světlosti otvorů větších než 4 mm u překladů nezatížených respektive větší než 3 mm u překladů zatížených, popř. u překladů menšího rozpětí, ale extremního zatížení je možné řešit pouze s použitím válcovaných nosníků tvaru I, U, jejichž počet a velikost je odvislá od statického výpočtu daného překladu (obr.4) se spodním zateplením pomocí desek z extrudovaného polystyrénu a venkovním krytím pomocí železobetonových prefabrikovaných překladů PŘ170 1/190/ délky dle velikosti ocelových nosníků. Uložení ocelových nosníků (překladů) musí být větší než min. mm (přesná délka uložení viz statický výpočet) a tvárnice typu TOB, TOL, TOL + N pod uložením tohoto překladu doporučujeme probetonovat (soustředné zatížení). Skryté překlady obr.4 Skrytý ocelový překlad v úrovni stropu U staveb, kde je z architektonického hlediska požadavek na skryté obvodové překlady je možné tento detail řešit dvěmi způsoby a to buď použitím ocelových válcovaných nosníků (obr.) popřípadě použitím ŽB překladu vytvořeného zašalováním na stavbě. Návrh těchto překladů musí provádět statik. Řešení překladů systému LTHERM při použití rolet či venkovních žaluzií Pro kombinaci s obvodovým zdivem LTHERM je možné používat veškeré dostupné typy roletových kastlíků či venkovních žaluzií. Nabídku roletových kastlíků lze rozdělit na dva typy : A) nenosný roletový kastlík typizovaných rozměrů, který se neukládá na nosné zdivo (rozměry roletového kastlíku kopírují světlost okenního otvoru např. kastlíky PROTHERMA) a je možné je kombinovat s libovolným oknem popř. dveřmi. B) částečné nosné roletové kastlíky (např. BATIMA), kterými řešíme zejména rolety větších rozměrů okenních otvorů. Tyto kastlíky částečně přebírají funkci překladu a je vhodné je kombinovat se standardními nosnými překlady vytvořených pomocí tvárnic překladových. Překlad osazujeme nad roletový kastlík a platí pravidlo, že délka nosného překladu je o mm delší než délka roletového kastlíku. Nenosné roletové kastlíky popř. venkovní žaluzie osazujeme dodatečně po provedení montáže prefabrikovaného překladu a po osazení okna a parapetu, do otvoru vytvořeného dle obr., 7. Vlastní roletu popř. venkovní žaluzii vždy kotvíme do okenního popř. dveřního rámu. Po jejich osazení se kastlík či žaluzie omítne zároveň s provedením venkovní fasády. Pro řešení těchto překladů se používají speciální nosné překlady PŘ 190/190 či 11/190 alt. dalších atypických rozměrů, které jsou vyráběny na zakázku dle konkrétního požadavku zákazníka. Překlad PŘ 190/190 (170/190, 11/190 či jiné) osazujeme buď přímo pod následné uložení stropní konstrukce (nadpraží mm viz obr.), u větších světlostí okenních popř. dveřních otvorů (světlost více než 0 mm) doporučujeme provádět nosný překlad výšky větší než 190 mm (nutno posoudit statikem). Vzniku tepleného mostu nad roletou popř. žaluzií zabráníme vložením extrudovaného polystyrénu potřebné tloušťky, který přikotvíme před osazením roletového kastlíku či žaluzie do spodního líce stropní konstrukce a venkovního překladu, který vynáší vnější skořepinu obvodových tvárnic. Veškeré činnosti spojené s návrhem roletových kastlíků či venkovních žaluzií musí provádět statik. Pozn.: Po předání veškerých podkladů o rozpětí, tvaru stropní konstrukce, typu rolety či žaluzie a uvažovaném zatížení je možné toto samostatně objednat u výrobní organizace tj. Betonové stavby Group s.r.o., Klatovy. obr. Nadpraží s konstrukcí rolety obr. Nadpraží s konstrukcí žaluzie obr.7

18 17 Tepelně izolační obvodové zdivo LTHERM Tvárnice obvodová věncová TOB V/Lep198 (beton + styropor) Tvárnice obvodová věncová TOL V/Lep198 (liapor + styropor) Tvárnice obvodová věncová TOL + N V/Lep198 (liapor + neopor) (půdorysný modul M = mm) Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. V/Lep198) jsou určené k zajištění průběhu tepelné izolace a k zabránění vytvoření tepelného mostu v místě uložení stropní konstrukce. Způsob zdění je stejný jako u základních tvárnic, tj. spojujeme je maltou pro tenké spáry MTS10, svislé spáry jsou na sucho na sraz polystyrénových vložek (+ zámkově). Dále je možné tvárnice ozn.v/lep198 užít na vnitřní mezibytové příčky (tepelně i zvukově izolující) popř. na nenosné konstrukce s vysokými nároky na tepelnou izolaci (např. obezdění chladicích či mrazicích boxů, sušáren dřeva, vodohospodářských staveb,.). Celkový počet tvárnic TOB V/Lep198 na paletě je 7 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 4). Celkový počet tvárnic TOL V/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 4). Celkový počet tvárnic TOL + N V/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47). Tvárnice obvodová věncová 1/4, 1/, 3/4 TOB V/Lep4 (1/4), TOB V/Lep9 (1/), TOB V/Lep14 (3/4) TOL V/Lep4 (1/4), TOL V/Lep9 (1/), TOL V/Lep14 (3/4) TOL+N V/Lep4 (1/4), TOL+N V/Lep9 (1/), TOL+N V/Lep14 (3/4) (půdorysný modul M = mm) věncová celá věncová celá 1/4 Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.v/lep4 (1/4), V/Lep9 (1/), V/Lep14 (3/4)) jsou speciální doplňkové tvarovky určené k bezproblémové provazbě obvodového zdiva věncová celá 1/ LTHERM se stropní konstrukcí LTHERM BSK, PANEL. Použitím speciálních věncových tvárnic vytváříme jednotný a ideální podklad pro omítku bez nutnosti armování a šalování, zároveň zajišťujeme průběh tepelné izolace v místě uložení stropní konstrukce. Vyráběny jsou ze standardních tvárnic ozn. V/Lep198, jejich strojním překrojením na požadovanou velikost. Dodávány jsou přibalením k ostatnímu zboží na paletě s klasickými věncovými tvárnicemi. Celkové počty tvárnic na paletě viz technické údaje výrobků str věncová celá 3/4 Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOB R/Lep198 P Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOL R/Lep198 P Tvárnice obvodová věncová rohová viz TOL + N R/Lep198 P (půdorysný modul M = mm) viz. str.1 Pozn.: U atypických vyzdívek věncových rohů (mimo 90 ) provádíme vyzdívku rohu seříznutím dvou tvárnic obr. 1 (ozn.v/lep198) pod požadovaným úhlem viz obr.1. Tvárnice ve svislé spáře spojíme maltou pro tenké spáry MTS 10.

19 18 Možnosti použití speciálních věncových tvárnic věncové tvárnice strop mm věncové tvárnice strop 0 mm věncové tvárnice strop mm věncové tvárnice strop 30 mm Příklady skladeb vrstev zdiva LTHERM a jejich výšky Konstrukční výška zdiva (v mm) Světlá výška podlaží (mm) podlaha tl. mm x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep x ozn. Z/Lep9 (1/) x ozn. Z/Lep198 Skladba vrstev (pro typy TOB, TOL a TOL+N) Výztuž ztužujících a pozedních věnců K vyztužení ztužujících věnců konstrukcí používáme pro podélnou výztuž ocel. min (R) min. ř 10 mm a pro smykovou výztuž (třmínky) ocel. min (R) ř mm. Vzdálenost třmínků ve ztužujícím věnci je max. mm. komponenty zvlášť (třmínky, podélná výztuž) a svázání nebo provázání s ostatními konstrukcemi (strop LTHERM BSK, PANEL nebo střední nosné zdi) si provádí na stavbě odběratel. Dle požadavku odběratele dodáváme výztuž ztužujících věnců svázanou v jednotlivých segmentech požadované délky nebo dodáváme samostatné Nově jsou k dispozici též výztuže věnců z prostorové filigránové výztuže (na objednávku) jejich použití a stupeň vyztužení musí posoudit statik.

20 19 Typ K /7 x 1 mm/ rozvinutá dl. 10 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ V /1 x 30 mm/ rozvinutá dl. 80 mm se používá pro montáž překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ /M190 překlady zatížené či nezatížené větších rozpětí), dále pro obvodové či vnitřní ztužující věnce zdiva š. mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm Typ L /7 x 10 mm/ rozvinutá dl. 0 mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce (např. PŘ 11/190/dl.) Typ W /10 x 190 mm/ rozvinutá dl. 790 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ M /7 x 190 mm/ rozvinutá dl. 40 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ X /10 x 0 mm/ rozvinutá dl. 910 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ N /7 x 0 mm/ rozvinutá dl. 70 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ Y /10 x 30 mm/ rozvinutá dl. 100 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ P /7 x 30 mm/ rozvinutá dl. 900 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm Typ G /10 x 10 mm/ rozvinutá dl. 70 mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové tvárnice PT30/1 Typově dodávané třmínky Typ R /1 x 1 mm/ rozvinutá dl. 10 mm se používá pro montáž překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ /M190 překlady zatížené či nezatížené menších rozpětí), dále se používá na ztužující a pozední věnce pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm a dále pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm Typ H /0 x 0 mm/ rozvinutá dl mm univerzální třmínek určený pro různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové tvárnice PT40/31 Typ S /1 x 10 mm/ rozvinutá dl. 0 mm se používá pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm, dále pro ztužující věnce středních zdí tl.17 mm a stropu LTHERM STROP tl. mm, popř. pro ŽB konstrukce (např. PŘ 170/190/dl.) Typ T /1 x 190 mm/ rozvinutá dl. 740 mm se používá pro ztužující věnce středních zdí tl.40 mm a stropu LTHERM STROP tl. 0 mm, dále pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP tl. mm Typ U /1 x 0 mm/ rozvinutá dl. 80 mm se používá pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. mm a dále pro ztužující věnce středních zdí tl. mm a stropu LTHERM STROP, PANEL tl. 0 mm TOB TOL TOL+N LTHERM STROP LTHERM PANEL (tl. stropu 10 mm) LTHERM STROP LTHERM PANEL (tl. stropu 40 0 mm) TNB 17 TNL 17 TNB 40 TNL 40 TNB TNL TNB TNL Univerzální třmínky 7/10 R K M N P L 10/10 S R T U G V LTHERM STROP (tl. stropu mm) 0/0 T S W X Y H

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS)

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) reklamní agentura plát: black (01.prn) CENÍK VÝROBKÙ platný od 1. 5. 2008 1) 1) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNÌ TEPELNÌ IZOLAÈNÍ IZOLAÈNÍ ZDIVO ZDIVO 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Velikost (rozměry)

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50 CENÍK VÝROBKŮ 1) OBVODOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO platný od 1.. 0 1A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Tloušťka neomítnuté Tep. odpor při prostupu Pevnost v tlaku dl./š.=tl.zdi/v stěny konstrukcí

Více

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP... víc než jen stropy www.betonstavby.cz BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

BEST LUNETA I - IV, nízká

BEST LUNETA I - IV, nízká TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV, nízká EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV EST LUNET nízká EST LUNET nízká půlka moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_26_TECH_1.11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Bednění věnců za dvě minuty

Bednění věnců za dvě minuty Bednění věnců za dvě minuty STAVEBNÍ ODBORNÍK RADÍ: Vyzkoušejte nejlepší bednění na trhu! - Rychlá montáž (2 min/bm) = ušetříte čas i peníze - Získáte bednění, izolaci a podklad pro omítku v jednom - Univerzální

Více

Bezplatná infolinka: Platný od

Bezplatná infolinka: Platný od Platný od 1. 4. 2017 Elegantně, snadno a rychle. S materiálem PORFIX PREMIUM lze zdít bez nutnosti dodatečného zateplení. Stavby z pórobetonových tvárnic jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně nezávadné

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Zdicí systém BEST - UNIKA. Zdicí systém BEST UNIKA

Zdicí systém BEST - UNIKA. Zdicí systém BEST UNIKA Zdicí systém BEST - UNIKA Zdicí systém BEST UNIKA II. BEST UNIKA zdicí systém Stavební zdicí systém je již více než 70 let úspěšně prověřován v západních zemích, především ve Francii a Belgii, kde tento

Více

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství BETONOVÉ STAVBY GROUP, s.r.o. CENÍK VÝROBKŮ Platnost ceníku od: 1.5.2014 označení - položky se změnou ceny. Přehled kategorií : Systém LIVETHERM ZDIVO Systém IZO Zdivo BS AKUSTIK Armovací příslušenství

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

HELUZ Supertherm STI SB a SB PŘESNOST

HELUZ Supertherm STI SB a SB PŘESNOST broušené cihelné bloky s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi v ČR HELUZ Supertherm STI SB a SB PŘESNOST Hlavní výhody broušených cihel HELUZ Supertherm sti sb a SB Broušené cihelné bloky pro zdění

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/10 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

Pracovní postup Cemix: Zdění z broušených cihel Platnost od 28. března 2014

Pracovní postup Cemix: Zdění z broušených cihel Platnost od 28. března 2014 Platnost od 28. března 2014 Obsah 1. Obecné... 1 2. Pracovní postup... 2 2.1. Zaměření základové desky... 2 2.2. Příprava lože pro uložení první řady... 2 2.3. Kladení první řady cihel... 3 2.4. Zdění

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Systémy zdění z vápenopískových prvků

Systémy zdění z vápenopískových prvků Systémy zdění z vápenopískových prvků Ing. Jiří Kux Obsah - složení, výroba - stavebně fyzikální vlastnosti - stropy - sortiment - provádění - reference Stránka 2 Co to je vápenopískový zdicí prvek? Masivní

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 2 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

nový p r o s p e k t k s y s t é m u

nový p r o s p e k t k s y s t é m u nový p r o s p e k t k s y s t é m u o b s a h n o v ý m a x p l u s a k u nový maxplus aku obsah představení systému postup montáže obvodová stěna pasivního domu stěnové díly z neoporu jádro stěny založení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

nové řešení tepelných mostů broušené cihelné bloky HELUZ zásady správného zdění zdění na tenkou spáru s lepidlem pracovní pomůcky pro zdění

nové řešení tepelných mostů broušené cihelné bloky HELUZ zásady správného zdění zdění na tenkou spáru s lepidlem pracovní pomůcky pro zdění nové TECHNOLOGIE ZDĚNÍ broušené cihelné bloky HELUZ zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem řešení tepelných mostů zásady správného zdění pracovní pomůcky pro zdění

Více

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně CENÍK 2015 Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně a 500 000 Kč ve finále facebook.com/porfixczsk youtube.com/c/porfixczsk www.porfix.cz

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

TK 3.2 MONTÁŽNÍ POSTUPY ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM

TK 3.2 MONTÁŽNÍ POSTUPY ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM Vypracoval autor, autoři: Bc. Zdeněk Vlček TK Strana: 1/17 Připomínky, korektura: Za aktuálnost zodpovídá: Ing. Jiří Zacharda Bc. Zdeněk Vlček 3.2.1 MONTÁŽNÍ - 1. KONTROLA ROZMĚRŮ 1.1 ROZMĚROVÉ MĚŘENÍ

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4 CSB CSB - GRNITO - CSBLOK ES03 Technické údaje o výrobku: Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, Dlažba okrasných je tvořena zdí, sestavou

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Když si to sečtete. porfix. Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka:

Když si to sečtete. porfix.  Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: Když si to sečtete. porfix. www.porfix.cz Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: 800 900 366 Rozměr Tepelný odpor Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) hladké / s perem, drážkou a

Více

Katalog výrobků POROTHERM

Katalog výrobků POROTHERM Katalog výrobků POROTHERM 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. CIHLU NIČÍM NENAHRADÍŠ OBSAH OVĚŘENÁ TRADICE Stručný přehled výrobků.....................................................................................

Více