Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957, ,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50"

Transkript

1 CENÍK VÝROBKŮ 1) OBVODOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO platný od A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Tloušťka neomítnuté Tep. odpor při prostupu Pevnost v tlaku dl./š.=tl.zdi/v stěny konstrukcí R neomít./omít. celé (MPa) (Kč/ks) (ks) 1/ 1/4 (kg) 1 SIP-N/4 P 8 400//190 1 ř 17, (M á mm) 3,4 / 3,71, 1,0 71,- 888,- 97,- 73, SIP-NC P 400//190 SIP-NCP (M á 00 mm) 1 ř 19, 7,- 90,- 314,- 83, SIP-RL P SIP-RP o SIP- 4 P R- (ROH) K- (KOUT) SIP-PŘ P SIP-V/4 P3 SIP- V/4 1/3 SIP- V/4 1/ SIP- V/4 /3 400//190 40//190 40//190 00//190 (M á 00 mm) 400//190 (M á mm) 400// (M á mm) 400//9 (M á mm) 400//1 (M á mm) 3,44 / 3,73 3,08 / 3,37 3,0 / 3,34, /,94, /,94, /,94, /,94,,, 3, 8,33 11,11,00 1,0 31,,00 17,8 0,- 7,- 90,- 00,- 0,- 4 4,- 0,- 8,- 30,- 37,- 1,- 0,- 7,- 938,- 9,- 9,- 488,- 4, 7, ř 11, 70 ř 14, 30 ř 7,0 ř,0 ř,0 4 ř 3,0 40 ř 4,0 40 množství na (ks/pal) Pasivní domy (U 0,1 W/m K) Konstrukce stěny Tl. zdiva R (m K/W) U (W/m K) Celková tl. konstrukce zdiva + zateplení včetně jednostranné omítky - PUTZU (K č/m ) Tvárnice SIP - N/4 P + zateplení EPS tl. 00 mm ,8 0, ,- Tvárnice SIP - N/4 P + zateplení EPS tl. mm +, Nízkoenergetické domy (U 0, W/m K) 0, ,- TVÁRNICE NORMÁLNÍ SIP SIP - N/4 P Konstrukce stěny Tvárnice SIP - N/4 P + zateplení EPS tl. 0 mm Energeticky úsporné domy ( U 0,38 W/m K) Konstrukce stěny Tl. zdiva Tl. zdiva Tvárnice SIP-N/4 P R (m K/W) R (m K/W) U (W/m K) U (W/m K) 3,73 (s omítkou) 0,7 (s omítkou) 3,44 (bez omítek) 0,9 (bez omítek) Celková tl. konstrukce Celková tl. konstrukce zdiva + zateplení včetně jednostranné omítky - PUTZU (K č/m ) + 0,00 0,0 30 1,- zdiva + zateplení včetně jednostranné omítky - PUTZU (K č/m ) 888,- (zdivo bez omítek) Hodnoty U jsou součinitele prostupu tepla jednostranně omítnutého zdiva. Poz.: Ceny zdiva včetně zateplení jsou uvedeny jako ceny orientační ceníkové (CÚ.pol.0) a nezahrnují vlastní montážní práce. Přesnou cenovou kalkulaci Vám rádi zpracujeme (výpočet spotřeby materiálu) na základě dodání Vaší projektové dokumentace

2 1B) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO IZO PLUS TIP-N/4 P TIP-NC P -NCP TIP-RL -RP TIP- 4 R (ROH) K (KOUT) TIP- PŘ TIP- V/4 1/1 TIP- V/4 1/3 TIP- V/4 1/ TIP- V/4 /3 dl./š.=tl.zdi/v 400//190 (M á mm) 400//190 (M á 00 mm) Tloušťka neomítnuté Tep. odpor při prostupu Pevnost v tlaku stěny konstrukcí R neomít./omít. celé (MPa) (Kč/ks) (ks) 1/ 1/4 (kg),70 / 3,01, 1,0 1,- 73,- 41, ,- 3 1, /,9, 1,0,- 813,- 70,- 83, //190,7 / 3,03, 8,33,- 1,- 4, 48 7,- 40//190 40//190 00//190 (M á 00 mm) 400//190 (M á mm) 400// (M á mm) 400//9 (M á mm) 400//1 (M á mm),40 /,7, 11,11 84,- 933,- 3 0,-,30 /,1,,00,- 1400,- 0,37 /,8 3, 31, 9,- 90,-,37 /,8 3,,00 3,- 900,-,37 /,8 3, 17,8 49,- 87,-,37 /,8 3, 1,0 4,- 7,- 449,- 4 4, ř 4,0 890 množství na (ks/pal) ř 9, ř 19,0 93 ř, 940 ř 11, 7 ř,0 740 ř 3, 700 ř,0 740 ř, ZDĚNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) Při zdění se všechny tvárnice SUPER IZO ukládají dutinami dolů (tj. obráceně oproti nakresleným obrázkům) a maltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění z tvárnic SUPER IZO se provádí jednoduchou převazbou s posunem o čtvrtinu, resp. o polovinu délky tvárnice (tj. min. o modulové posunutí á - 00 mm) na maltu pouze ve vodorovné spáře tl. cca mm, která se doporučuje provádět z tepelně izolačních maltovin (např. tepelně izolačních zdících malt výrobce HASIT a.s. Velké Hydčice - označení LEICHT-Mauermörtel 80 M nebo vápenocementových maltovin podobných vlastností od jiných výrobců). Před vlastním zahájením zdění první vrstvy tvárnic doporučujeme případné výškové odchylky podkladního betonu vyrovnat vápenocementovou maltou tak, aby byl vytvořen zcela vodorovný podklad pro zeď z tvárnic SUPER IZO. Vlastní zdivo začneme stavět v rozích objektů. Tvárnice pokládáme do malty a jejich přesnou vodorovnou a svislou polohu upravujeme pomocí gumové palice srovnáním do zednické šňůry. Maltování se nedoporučuje provádět v šířce plné polystyrenové vložky bez ozubů (cca 70 mm), čímž vznikne uzavřená vzduchová tepelně izolační dutina, zabraňující úniku tepla v ložné spáře zdiva. Provádění této dutiny může vhodně urychlit jednoduchá maltovací pomůcka s podélnou plechovou příčkou kónického tvaru (tzv. sáňky - viz obr.1), která je při projeveném zájmu dodávána, popř. půjčována. Pro max. zajištění izolačních vlastností ložné spáry je možné dutinu vyplnit polystyrénovým proužkem šířky 0 mm v tl. mm. Svislé spáry jsou řešeny zámkovým spojem tvárnic bezmaltově pouze na sraz izolačních vložek s dodatečným utěsněním spáry vnější a vnitřní omítkou. Rohové tvárnice a tvárnice k dělení (půlení a čtvrcení) umožňují zdění bez dozdívek u rohů, koutů, otvorů a meziokenních pilířů při modulovém založení objektu po mm. PROVÁZÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC TN DO ZDIVA Z TVÁRNIC SUPER IZO alt. IZO PLUS +,900 +, , (překlad) ,9 +0, tvárnice nosná betonová TN 30, TN 40/ á 800 mm 40/ dl. mm á 800 mm tvárnice překladová SIP - PŘ tvárnice normální SIP - N/4 L 40/40/ kotvení pozednice - přivařit k pásovině tvárnice věncová SIP - V/4 stropní trámec ST - P18 stropní vložka SV - P/ světlá výška místnosti cca 700 cca čistá podlaha KARI síť Provazba vnitřních nosných zdí tl. 0, a 400 mm z betonových tvárnic TN 30, TN 30 AKU, TN a TN AKU výšky 190 mm s obvodovým zdivem se provádí jejich zapuštěním do hloubky 7 mm (odseknutí první skořepiny tvárnic SUPER IZO) v každé druhé, max. třetí vrstvě. Stejným způsobem provazujeme i zdivo příčkové z tvárnic TP 1B, L a TP 7B, L. 400 bednící dílec BD 40 (podélně) - -

3 ) VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO A CIHLY dl./š.=tl.zdi/v TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ Tep. odpor při prostupu konstrukcí R neomít. Pevnost v tlaku celé 1/ (MPa) (Kč/ks) (ks) 1/4 (kg) Tloušťka neomítnuté stěny 400//190 TN 30 P 0,89, 1,0 (M á mm) TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ TN P 400/0/ ,79, 1,0 (M á mm) TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ //190 TN 30 - L P 1,09, 1,0 (M á mm) 38,- 47,- 18,- 33,- 413,-,- 44,- 0,- 1831,- 1 1,- 1 49,- 1 1, množství na (ks/pal) 7 ř 30,0 1 1 ř 4, ř 3, TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 4 TN - L P 400/0/ ,01, 1,0 (M á mm) 39,- 487,- 1948,- 1 49, ř 19, CIHLA 4 MALÝ FORMÁT BETONOVÁ CM - B P 40// 40,0 3,70 8,14 114,30 1,80, 9,0 1,- 8,90 4 ř 4, CIHLA MALÝ FORMÁT LIAPOROVÁ CM - L 40// 40 3, 3,70 8,14 114,30 7,- 8,90 407,- 800,- 91,- 4 ř, CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ 7 CV - B P 90/140/ ,0 3,40 48,4 98, 1, 7, 343,80 9,- 99, ř, CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ 8 CV - B P1 90/140/ ,0 3,40 48,4 98, 17,0 7,0 33,0 7,- 738, ř, CIHLA VELKÝ FORMÁT LIAPOROVÁ 9 CV - L 90/140/ BETONOVÁ KOSTKA 30 BK - šedá 90/40/ ,,0 3,40 48,4 98, 30,7 40,00 7,9 7,0 307,-,- 34,- 484,0 98,0 30,0,- 7,90 99, ř 3, ř, , 3 1, 3 1, 3, 4, 4, Pasivní domy (U 0,1 W/m K) Konstrukce stěny Tvárnice TN 30 LIAPOR P + zateplení EPS tl.00 mm Tl. zdiva R (m K/W) U (W/m K) Celková tl. konstrukce zdiva + zateplení včetně jednostranné omítky - PUTZU (K č/m ) + 00,7 0,1 00 0,- Nízkoenergetické domy (U 0, W/m K) Tvárnice TN 30 - LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm +,4 0, ,- Tvárnice TN 30 LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm + 4, 0, ,- Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 180 mm Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm Energeticky úsporné domy ( U 0,38 W/m K) ,1 0,19 4 9, ,13 0, ,- Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm 0 + 3,1 0, ,- TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 30 TN 30 - L P TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ TN - L P - 3 -

4 3) VYSOKOPEVNOSTNÍ A AKUSTICKÉ ZDIVO TVÁRNICE NOSNÁ AKU TN 30 AKU P dl./š.=tl.zdi/v 400//190 (M á mm) Tep. odpor při prostupu konstrukcí R neomít./omít. Pevnost v tlaku celé 1/ (MPa) (Kč/ks) (ks) 1/4 (kg) Tloušťka neomítnuté stěny 0,8,0 1,0 44,- 0,- 181,- 1 7,- 3 4 ř 31, množství na (ks/pal) 7 1 TVÁRNICE NOSNÁ AKU 3 TN AKU P 400/0/190 (M á mm) 0 0,78,0 1,0 41,- 13,- 00,- 1 8, ř 9, Pozn.: Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN 30 P AKU 3 db; Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN P AKU 3 db; vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. 4) NENOSNÉ /PŘÍČKOVÉ/ ZDIVO dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka Tep. odpor neomítnuté při prostupu stěny konstrukcí R neomít. Pevnost v tlaku množství na (MPa) (Kč/ks) (ks) (kg) (ks/pal) TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ 1 BETONOVÁ 40 TP 1 - B 00//190 3,,0 1,- 170,-,-,0,- 4 ř1, TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ 1 LIAPOROVÁ 41 TP 1 - L 00//190,,0 8,- 80,- 333,-,0,- 80 ř, TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ 7 BETONOVÁ 4 TP 7 - B 00/70/ ,,0 14,0 14,- 070,- 3,0 1,- 4 ř 9, TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ 7 LIAPOROVÁ 43 TP 7 - L 00/70/190 70,,0 1,-,- 999,- 3,0 1,- 130 ř 4, UKÁZKA NABÍDKY TYPOVÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ RODINNÝCH DOMŮ BSVARIACE BS - VARIACE II BS - VARIACE VI BS - VARIACE V - 4 -

5 ) BEDNÍCÍ DÍLCE (TZV. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor při prostupu konstrukcí R neomít. Pevnost v tlaku celé (MPa) (Kč/ks) (ks) 1/ / (kg) množství na (ks/pal) BEDNÍCÍ DÍLEC 1 (/) 40 00//0 8 1 BD 1 (/) 3, 8,0 8,- 4,- 149,- ř 0,0 0 (M á 0 mm) 13,- 0 3 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) 1 BD 0 (/) 00/00/0 (M á 0 mm) 00 3, 8,0 30,- 40,-,- 198, ř 1,0 8 0 BEDNÍCÍ DÍLEC (1/) BD (1/) 00/0/0 (M á 0 mm) 0 3, 8,0 3,-,- 4,- 4, ř 3, BEDNÍCÍ DÍLEC 30 (1/) 3 00//0 BD 30 (1/) 3, 8,0 (M á 0 mm) 34,- 7,- 90, , ř, BEDNÍCÍ DÍLEC 40 (1/) 4 BD 40 (1/) 00/400/ , 8,0 (M á 0 mm) 38,- 304,- 70, , ř 31, 0 8 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (1/) 400/00/0 BD 0 (1/) 00 3,,0 (M á 0 mm) 4,- 40,- 840,- 3 8, ř 31, PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 30 PT 30/1 //330,0 3ks/1bm 80,- 40,- (1 bm) 40 (l/bm),- (Kč/bm) 4 ř 33, PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 40 7 PT 40/31 400/400/ ,0 3ks/1bm 1,- 330,- (1 bm) 83 (l/bm) 137,- (Kč/bm) 18 ř 0, PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 8 PT /31+1 /400/330 0 (400),0 3ks/1bm,- 480,- (1 bm) 13 (l/bm) 03,- (Kč/bm) 1 ř 80, Poznámka: betonu vychází z ceny,- Kč/m

6 ) ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY A PRVKY, VÝZTUŽE PŘEKLADŮ, BETONÁŘSKÉ OCELI A SÍTĚ.1.) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY 190 překladu Délka překladu Světlost otvoru za ks (Kč) (1 ks/kg) PŘ-0/190/ ,,39 4,,- 7,0 pro zdi š. 70 mm (TP 7) pro zdi š. mm (TP 1) 0 PŘ-0/190/ PŘ-0/190/1400 PŘ-0/190/ , 9, 9,,39,39,39 19, 14,4,4 180,- 1,- 3,- 3,0 37,0 43,0 PŘ-0/190/ ,94 3,8 11,8 80,- 48,0 PŘ-0/190/ ,94 3,8 9, 3,- 4,0 PŘ-0/190/ ,70 4,91 9,4 38,- 9,0 pro zdi š. 0 mm (TN ;TN AKU) pro zdi š. mm (TN 30 ;TN 30 AKU) Veškeré statické hodnoty platí pro jeden překlad. (vícenásobné x počet) Vysvětlivky: qd - qo - výpočtové extrémní rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy překladu ( kn/m) q o = 0,7 kn/m (vlastní tíha) Qu - smyková únosnost (kn) Mu - moment únosnosti (knm) Délka uložení překladu je min. 00 mm Stupeň hořlavosti: D1 - nehořlavé Použitý beton: C0/ XCI (B) Výztuž: 0 (R) Prefabrikované překlady PŘ - 0/190/dl. jsou dodávány na paletách do max. 0 ks sepnutých paletovací páskou. PŘ-0/190/400 PŘ-0/190/00 PŘ-0/190/800 PŘ-0/190/0 PŘ-0/190/ PŘ-0/190/3400 PŘ-0/190/ ,70 9,70 9,70,0,0,0,0 4,91 4,91 4,91,30,30,30,30 8, 7,0,8,0,4 4,8 4, 43,- 48,-,- 0,- 0,- 0,- 9,- 4,0 70,0 7,0 80,0 8,0 91,0 9,0..) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KLENBY PRO ZDIVO Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH TVÁRNIC SUPER IZO (alt. IZO PLUS) PRO ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC TN 30, TN, TP 1 Objem klenby Prostá klenba (pro TN 30, TN, TP 1) Sendvič. klenba (SUPER IZO alt. IZO PLUS) STANDARDNÍ PLOCHÉ < 0, , , , ,- 0, - 0, , , , ,- 0,0-1, , , , ,- > 1, , , , ,- STANDARDNÍ KRUHOVÉ Standartní klenby - jsou veškeré polokruhové, respektive ploché klenby do šířky max. mm (s kruhovým poloměrem zakřivení), které vychází z těchto základních poloměrů: R = od 30 mm po á 0 mm do mm, dále pak 1, 0,, 700 a 000 mm. Klenby, které nebudou rozměrově shodné s těmito rozměry budou považovány za - nestandardní atypické. Mezi tyto atypické výrobky dále patří veškeré dvojklenby, popř. trojklenby upravené ozubem pro osazení do zdiva, překlady lomené, atd... Při objednávání kleneb je nutné uvést: - druh klenby (prostá, sendvičová) - veškeré rozměry - viz nedopsané nákresy tj. délka, šířka (do max. mm), výška a poloměr zakřivení - zatížení (od průvlaků, stropu,..., bez zatížení).3) ŽELEZOBETONOVÉ ATYPICKÉ TYČOVÉ PRVKY SLOUPY, PŘEKLADY, TRÁMY, PRŮVLAKY < 0, 0, - 0,0 0,0-1,00 > 1, , ,- +00, , ,- 00, , , , , , ,- NESTANDARDNÍ ATYPICKÉ K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši 1 00,- 1 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku). Při zadávání atypických prvků je nutné uvést: - druh prvku (prostý, sendvičový) - základní požadované rozměry tj. délka, šířka, výška - veškeré předpokládané zatížení, které má prvek přenášet Termíny dodání a veškeré údaje (statické posouzení, dodržení požadovaných rozměrů, ceny, vhodnost použití,...) budou konzultovány a upřesněny s technickým oddělením BS GROUP s.r.o. Veškeré prvky jsou dodávány jako kusový nebalený materiál uložený na paletách. K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši 1 00,- 1 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku). Ceny překladů a železobetonových prefabrikovaných prvků se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. - -

7 .4.) VÝZTUŽE PŘEKLADŮ SYSTÉMU SUPER PLUS (dtto IZO PLUS) PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ PŘEKLADY ZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK TYP N KONSTRUKCE TYPU BSK TYP Z Délka Světlost Označ. překladu otvoru Výška Označ. překladu Výška překladu včetně překladu M u SIP-PŘ navázání SIP-PŘ překladu TIP-PŘ (knm) (Kč/ks) TIP-PŘ (knm) N/80 N/ N/ N/140 N/ N/180 N/00 N/0 N/40 N/0 N/80 N/ N/30 N/340 N/30 N/380 N/400 N/40 N/ , 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9,41 11,74 13,18 13,39 7,91 7,91 31,01 31,01 31,01 33,77 včetně navázání (Kč/ks),1,- Z/ ,,1,- 88,7 3,- Z/ 14 7, 88,7 3,-,3 370,- Z/ 14 7,,3 370,- 4,07 440,- Z/ , 4,07 440,- 3,3 49,- Z/ 14 9,41 40, 0,- 4,1 0,- Z/ ,74 38,43,- 19,09,- Z/ ,18 33,77 79,- 1, 80,- Z/ ,39 7,1 930,- 1,4 73,- Z/ , 9, ,- 1,97 88,- Z/ , 7, 1 18,- 13, ,- Z/ ,38 4, ,- 13,8 1 19,- Z/ 340,93, ,- 11, 1 3,- Z/ ,0 1,0 1 30,- 19,0 1,- Z/ ,91 19,0 1,- 18, ,- 17, 1 890,- vrchní (horní) výztuž (v. 13 mm; š. 8 mm) 1, ,- Řez výztuží Boční pohled 1,30 080,- překladu (D+H) 14, 30,- Tato tabulka nenahrazuje statický výpočet a návrh výztuže statikem, slouží jako podklad pro předběžný návrh překladů a jejich cenovou kalkulaci. POZOR! Montážně podepřít po celé délce! (alt. nadvýšit o 1/ rozpětí) Vysvětlivky: D - dolní (vnitřní) výztuž prostorová v. 1 mm H - horní (vrchní) výztuž prostorová v. 13 mm S - speciální prostorová výztuž v. mm + ocelové příložky R 0 ř - 1 mm (kn/m) (kn/m) Řez výztuží překladu (S) vnitřní (dolní) výztuž (v. 1 mm; š. mm) Boční pohled ocelová příložka ř 1 mm..) VÝZTUŽE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A VAZAČSKÉ PRÁCE..1.) BETONÁŘSKÁ OCEL Průměr oceli - drátu,0 8,0,0 1,0 14,0 1,0 18,0 0,0 13,- 17,- 0,- 1,- 7,- 3,- za 1,0 bm oceli dané kvality (Kč) - BST IV - S (R 0) (žebrovaná) (Kč),0 11,0 1,0 3,- 30,0 38,- 48,- 0,-...) OCELOVÉ TŘMÍNKY VOLNĚ LOŽENÉ (z oceli E 1; ř mm, alt. R 0) TYPOVÉ: Délka rozvinutá Rozměr ATYPICKÉ: A B C D E (mm x mm) 130 x 8 x 8 8 x x x x x (Kč/ks) Délka rozvinutá,- 11,- 13,- 13,- 14,- 1,- 14,- ř mm F ř 8 mm G Ocel je dodávána v kvalitě a s atesty pro daný průměr a kvalitu. Poznámka: - běžné dělení prutů na délku,0 m je zahrnuto v ceně (např. do ztužujícího věnce) - ostatní dělení do ř,0 mm včetně = 1,0 Kč/dělení (stříhání oceli dle požadavků odběratele): ostatní ř 1-0 mm =,0 Kč/dělení do ř,0 mm včetně = 1,0 Kč/ohyb - ohýbání ocelí (pomocí ohýbačky TVARS): ostatní ř 1-0 mm =,0 Kč/ohyb Rozměr Poznámka: (mm x mm) (Kč/ks) libov. libov. libov. libov. libov. Ostatní třmínky jiných průměrů a délek budou individuelně kalkulovány pro každou zakázku! libov. Ceny překladů, ocelových výztuží, třmínků a KARI sítí se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu

8 ..3.) VAZAČSKÉ PRÁCE Poznámka: Dle potřeby svážeme (připravíme) libovolné výztuže do stavebních konstrukcí přesně dle požadavků odběratele a výkresu výztuže (např. pro patky, sloupy, překlady, panely,...)..) VÝZTUŽNÉ SÍTĚ DO BETONU - jsou dodávány ze žebrovaných KARI drátů /kvalita BSt IV - S = 0/ - po předběžném projednání možno dodat i sítě jiných průměrů a velikostí ok! Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Ceny těchto výztuží budou kalkulovány individuelně pro každou zakázku! Navázání 1 bm překladu (třmínky á mm)... 90,- Kč Navázání 1 bm ztužujícího a pozedního věnce (třmínky á 00 mm)... 7,- Kč sítě Průměr nosného drátu sítě ok sítě (mm x mm) Rozměr sítě (mm x mm) Plocha sítě sítě (Kč) /bez DPH/ Celá síť Např.: Navázaná výztuž ztužujícího a pozedního věnce.../4 ř V ; třmínky ř E mm typ A, á 00 mm/ ,- Kč/m KA 1 KD 3 4,0 x 000 x 0,0 x 000 x 0,0,- 399,-,0 91,- 49,- KH 30,0 x 000 x 0,0 18,- 79,- KY 49 8,0 x 000 x 0,0 1,- 1 99,- KA 17 4,0 x 000 x 0,0 4,- 9,- KD 37,0 x 000 x 0,0 3,- 379,- KH 0,0 x 000 x 0,0 88,- 9,- KY 0 8,0 x 000 x 0,0,- 899,- 7) BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK 7.1.) ZÁKLADNÍ STROPNÍ TRÁMCE (ZST) K ODBĚRU IHNED Typ stropních trámců Tloušťka stropní konstrukce Pořadové číslo Popis trámce Rozměr š. x v. x dl. Max. světlost při uložení x00 mm xmm Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 40 mm 0 mm qn qn Váha trámce (kg) (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce (Kč/ks) Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce Stropní trámce - PLUS - SV-P/ mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Z1 Z Z3 Z4 Z Z Z7 Z8 Z9 Z Z11 ZST - P18 = 40 / 0800 / ZST - P18 = 80 / 0800 / x 180 x ,14 x 180 x ZST - P18 = 30 / 0800 / x 180 x ZST - P18 = 30 / 080 / x 180 x 3400 ZST - P18 = 400 / 0 / x 180 x ZST - P18 = 440 / 8 / x 180 x ZST - P18 = 480 / / x 180 x ZST - P18 = 0 / 1400 / x 180 x ZST - P18 = 0 / 141 / x 180 x ZST - P18 = 00 / 1418 / x 180 x ZST - P18 = 40 / 140 / x 180 x ,8 7,8,3,1 4,9,09 4,3 4,8 4,1,9 4,4 4, 3,8 4,39 3, 4,1 3,77 3,99 3,74 3,49 3,11* 13,,7 8,71 7,03,79 4,70, 4,74,3 4,,90,1,08 4,4,97 4,81,7,1,7,0 4,89 4,00 34,1 39,7 4, 1,7 8,0,1 71,4 79,8 89,, 9,4 187,- 187,- 187,- 19,- 03,- 1,- 0,- 38,- 7,-,- 333,- 449,- 4,- 98,- 70,- 81,- 933,- 1 0,- 1 38, , ,- 131,- 497,- 497,- 497,- 09,- 1,- 34,- 4,- 73,- 0,-,- 71,- Vysvětlivky: q n = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m ) (pro mezilehlé světlosti lze qn interpolovat!) ZST - P18 SV - P/1 Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 : 1,00 kn/m na hodnoty cca 3,0 : 4,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP 7/L nebo porobeton do tl. 0-80mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. 48 hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) - 8 -

9 Typ stropních trámců Tloušťka stropní konstrukce Pořadové číslo Popis trámce Rozměr š. x v. x dl. Max. světlost při uložení x00 mm xmm Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 40 mm 0 mm qn qn Váha trámce (kg) (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce (Kč/ks) Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce Stropní trámce - PLUS - Z1 ZST - P18 = 40 / 0800 / x 180 x ,4 00 1,98 Z ZST - P18 = 80 / 0800 / x 180 x ,9 00 8,4 Z3 ZST - P18 = 30 / 0800 / x 180 x 800 7,19 0,9 Z4 ZST - P18 = 30 / 080 / x 180 x 7, ,97 Z ZST - P18 = 400 / 0 / x 180 x 4000, ,77 Z ZST - P18 = 440 / 8 / x 180 x ,33 400,43 Z7 ZST - P18 = 480 / / x 180 x ,38 400, Z8 ZST - P18 = 0 / 1400 / x 180 x , 000, Z9 ZST - P18 = 0 / 141 / x 180 x , ,1 Z ZST - P18 = 00 / 1418 / x 180 x , ,87 Z11 ZST - P18 = 40 / 140 / x 180 x , ,07 Vysvětlivky: q n = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m ) (pro mezilehlé světlosti lze qn interpolovat!) SV-S/ mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 70 ZST - P18 SV - S/1 17,8 14,0 11,0 9,30 7,77,33 7,1,38 7,,17 7,9,91,9,0 8,18 7,4 9,83 8,8 9,0 8,48 8,09 7,07 34,1 39,7 4,4 1,7 8,0,1 71,4 79,8 89,, 9,4 187,- 187,- 187,- 19,- 03,- 1,- 0,- 38,- 7,-,- 333,- 449,- 4,- 98,- 70,- 81,- 933,- 1 0,- 1 38, , ,- 131,- 1,- 1,- 1,- 33,- 4,- 8,- 70,- 97,-,- 90,- 740,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 : 1,00 kn/m na hodnoty cca 3,0 : 4,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP 7/L nebo porobeton do tl. 0-80mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. 48 hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Stropní trámce - STANDARD - SV-S/ mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 70 POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) Z1 ZST - S = 00 / 8 / x 0 x ,0,9 74,9 1, ,- Z13 ZST - S = 40 / / x 0 x ,37 4, 4,7 4,8 81,3,- 1 1,- 4,- Z14 ZST - S = 80 / 8 / x 0 x ,89 4,7 4,18, 88,9 37,- 1 37,- 78,- 00 4,1 4,4 9,- Z1 ZST - S = 0 / 1408 / x 0 x ,3, 97,9,- 1 81,- Z1 ZST - S = 0 / 1414 / x 0 x ,98 4, 4,77,9 8,0 7,- 1 8,- 3,- Z17 ZST - S = 700 / 141 / x 0 x ,03 3,9 3,39* 4,8 4,74 4,11 11,4 94,- 08,- 4,- 81,- Z18 ZST - S = 740 / 140 / x 0 x ,79 4,0 17,7 30,- 38, ,30* 4,01 70,- Vysvětlivky: q n = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m ) Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým (pro mezilehlé světlosti lze qn interpolovat!) stropním na hodnoty trámcům cca 3,0 (ST) : 4,0 zvýšena kn/mo cca tak, 0,0 aby: v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP 7/L nebo ZST - S SV - S/1 porobeton do tl. 0-80mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. Důležité: Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. 48 hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) - 9 -

10 7) BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK 7..) STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ ST 7..1) JEDNODUCHÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ DODACÍ LHŮTA DO PRACOVNÍCH DNÍ Typ stropních trámců Tloušťka stropní konstrukce Pořadové číslo Popis trámce Rozměr š. x v. x dl. Max. světlost (uložení á x mm) Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 40 mm 0 mm qn qn Váha trámce (kg) (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce (Kč/ks) PLUS Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce STANDARD MAX Stropní trámce - PLUS - SV-P/ mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = ST - P 18 = / 0800 / x 180 x , 3,0,7 187,- 99,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 180 / 0800 / x 180 x ,3 3,87, 187,- 337,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 00 / 0800 / x 180 x ,3 18,7 8,4 187,- 374,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 0 / 0800 / x 180 x ,78 14, 31, 187,- 411,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 40 / 0800 / x 180 x ,8,7 34,1 187,- 449,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 0 / 0800 / x 180 x ,13 9,03 3,9 187,- 48,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 80 / 0800 / x 180 x ,3 7,03 39,7 187,- 4,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = / 0800 / x 180 x 0 800,33,89 4, 187,- 1,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 30 / 0800 / x 180 x 0 4,9 4,70 4,4 187,- 98,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 340 / 0800 / x 180 x , 3,89 48,3 187,- 3,- 81,- 497,- 1,- ST - P 18 = 30 / 080 / x 180 x ,3 4,74 1,7 19,- 70,- 93,- 09,- 33,- ST - P 18 = 380 / 080 / x 180 x , 4,0 4, 19,- 741,- 93,- 09,- 33,- ST - P 18 = 400 / 0 / x 180 x ,1 4, 8,0 03,- 81,- 30,- 1,- 4,- ST - P 18 = 40 / 0 / x 180 x , 3,9 0,9 03,- 83,- 30,- 1,- 4,- ST - P 18 = 440 / 8 / x 180 x ,4,1,1 1,- 933,- 318,- 34,- 8,- ST - P 18 = 40 / 8 / x 180 x , 4,3 8,0 1,- 97,- 318,- 34,- 8,- ST - P 18 = 480 / 8 / x 180 x , 3,9 71,0 1, ,- 318,- 34,- 8,- ST - P 18 = 00 / / x 180 x ,7 3,89 74,4 0,- 1,- 330,- 4,- 70,- ST - P 18 = 0 / 8 / x 180 x ,0 4,9 78,9 31,- 1 01,- 34,-,- ST - P 18 = 40 / 1400 / x 180 x ,8 4,0 8,9 44, ,- 3,- 8,- ST - P 18 = 0 / 1408 / x 180 x , 4,4 87, 7, ,- 38,- 01,- ST - P 18 = 80 / 14 / x 180 x ,0 3,9 91, 70,- 1,- 40,- 1,- ST - P 18 = 90 / 141 / x 180 x ,1 4,0 94,3 8,- 1 4,- 43,- 39,- ST - P 18 = 00 / 1414 / x 180 x , 4, 97, 9, ,- 44,- 8,- ST - P 18 = 0 / 141 / x 180 x ,07 4,04,1 308,- 1 9,- 4,- 78,- ST - P 18 = 40 / 1418 / x 180 x ,93 3,84 7,3 333,- 131,- 499,- 71,- ST - P 18 = 0 / 140 / x 180 x ,79 3,9 11,8 33,- 330,- 9,- 74,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 7,- 7,- 9,- 9,- 8,- 8,- 8,- 94,- PLUS STANDARD MAX - STANDARD - Stropní trámce SV-P/ mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 70 8 ST - S = 0 / / x 0 x ,49 4,8 9 ST - S = 40 / / x 0 x ,89 4,18 30 ST - S = 0 / / x 0 x ,48 3,71 31 ST - S = 80 / 8 / x 0 x ,1 4,4 3 ST - S = 00 / 8 / x 0 x ,7 4, 33 ST - S = 0 / 8 / x 0 x ,07 3, 34 ST - S = 40 / 1400 / x 0 x ,00 3,8 3 ST - S = 0 / 1408 / x 0 x , 3,98 3 ST - S = 70 / 14 / x 0 x ,1 4,0 37 ST - S = 80 / 141 / x 0 x ,0 4,08 38 ST - S = 90 / 1414 / x 0 x , 81,3 84,3 88,9 9,0 9,1 99,3 4,,8 9,7,-,-,- 37,- 37,- 37,- 0,- 3,- 7,- 89, ,- 1 1,- 1 0,- 1 37,- 1 4,- 1 49,- 1 00,- 1 73, ,- 1 9,- 700,73 3,1 11,9 30,- 084,- 43,- 39 ST - S = 700 / 141 / x 0 x ,39 4,11 11,4 31,- 0,- 47,- 40 ST - S = 70 / 1418 / x 0 x ,70 3, 11,9 340,- 448,-,- 41 ST - S = 740 / 140 / x 0 x ,30 4,01 17,7 30,- 4,- 40,- 78,- 78,- 78,- 9,- 9,- 9,- 1,- 34,- 4,- 73,- 93,- 71,- 70,- 780,- 338,- 338,- 338,- 3,- 3,- 3,- 37,- 394,- 414,- 433,- 0,- 0,- 0,- 19,- 19,- 19,- 39,- PLUS STANDARD MAX - MAX - Stropní trámce SV-M/ + 40 mm NADBETONOVÁNÍ = SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 30 4 ST - M 7 = 0 / 1400 / x 70 x ,39 4,8 43 ST - M 7 = 80 / 1400 / x 70 x ,97 4,13 44 ST - M 7 = 700 / 1400 / x 70 x ,00 3,70 4 ST - M 7 = 70 / 1408 / x 70 x ,1 3,91 4 ST - M 7 = 740 / 14 / x 70 x ,00 3,78 47 ST - M 7 = 70 / 141 / x 70 x ,07 3,89 48 ST - M 7 = 70 / 1414 / x 70 x ,3 4,09 49 ST - M 7 = 780 / 141 / x 70 x ,14 4,00 0 ST - M 7 = 800 / 1418 / x 70 x ,07 3,94 1 ST - M 7 = 80 / 140 / x 70 x ,00 3,89 Vysvětlivky: qn = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m ) ST - P 18 ST - S ST - M 7 3,7,8 1,0 11, 119, 1, 1,0 131, 137,0 143,1,-,-,- 70,- 8,- 9,- 308,- 31,- 347,- 3,- 1 90, ,- 1 79, ,- 087,- 1,- 341,- 04,- 77, ,- 384,- 384,- 384,- 40,- 43,- 44,- 4,- 489,- 0,- 49,- 48,- 48,- 48,- 9,- 87,- 70,- 7,- 73,- 784,- 813,- Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) - -

11 7..) ZDVOJENÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ DODACÍ LHŮTA DO PRACOVNÍCH DNÍ Typ stropních trámců Stropní trámce - PLUS - - STANDARD - - MAX - Stropní trámce Stropní trámce Tloušťka stropní konstrukce SV-P/ mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/ mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/1 + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 70 SV-M/ + 40 mm NADBETONOVÁNÍ = SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 30 Únosnost Celková pro maximální (jednoho Celková materiálová cena světlost při metru) cena (vložky + zdvojené trámce) Rozměr jednoho stropní konstrukce nadbetonování Popis trámce š. x v. x dl. stropního trámce 40 mm 0 mm trámce qn qn (Kč/ks) PLUS STANDARD MAX 1 x ST - P 18 = / 0800 / x 180 x ,77,1,7 187,- 99,- 479,- 4,- 84,- 70,- x ST - P 18 = 180 / 0800 / x 180 x ,07 41,, 187,- 337,- 479,- 4,- 84,- 70,- 3 x ST - P 18 = 00 / 0800 / x 180 x ,73 3,19 8,4 187,- 374,- 479,- 4,- 84,- 70,- 4 x ST - P 18 = 0 / 0800 / x 180 x ,77,3 31, 187,- 411,- 479,- 4,- 84,- 70,- x ST - P 18 = 40 / 0800 / x 180 x ,3 0,9 34,1 187,- 449,- 479,- 4,- 84,- 70,- x ST - P 18 = 0 / 0800 / x 180 x ,0 1,81 3,9 187,- 48,- 479,- 4,- 84,- 70,- 7 x ST - P 18 = 80 / 0800 / x 180 x ,38 13,87 39,7 187,- 4,- 479,- 4,- 84,- 70,- 8 x ST - P 18 = / 0800 / x 180 x 0 800,31 11,03 4, 187,- 1,- 479,- 4,- 84,- 70,- 9 x ST - P 18 = 30 / 0800 / x 180 x 0 8,3 9, 4,4 187,- 98,- 479,- 4,- 84,- 70,- x ST - P 18 = 340 / 0800 / x 180 x ,3 8,18 48,3 187,- 3,- 479,- 4,- 84,- 70,- 11 x ST - P 18 = 30 / 080 / x 180 x , 9,9 1,7 19,- 70,- 499,- 84,- 704,- 7,- 1 x ST - P 18 = 380 / 080 / x 180 x ,48 8,3 4, 19,- 741,- 499,- 84,- 704,- 7,- 13 x ST - P 18 = 400 / 0 / x 180 x ,3 9,3 8,0 03,- 81,- 0,- 70,- 7,- 74,- 14 x ST - P 18 = 40 / 0 / x 180 x ,7 8,1 0,9 03,- 83,- 0,- 70,- 7,- 74,- 1 x ST - P 18 = 440 / 8 / x 180 x ,1,,1 1,- 933,- 43,- 78,- 748,- 79,- 1 x ST - P 18 = 40 / 8 / x 180 x ,11 9,11 8,0 1,- 97,- 43,- 78,- 748,- 79,- 17 x ST - P 18 = 480 / 8 / x 180 x , 8,11 71,0 1, ,- 43,- 78,- 748,- 79,- 18 x ST - P 18 = 00 / / x 180 x ,14 8,0 74,4 0,- 1,- 3,- 748,- 78,- 789,- 19 x ST - P 18 = 0 / 8 / x 180 x ,08 9,31 78,9 31,- 1 01,- 91,- 77,- 0 x ST - P 18 = 40 / 1400 / x 180 x ,4 9,37 8,9 44, ,-,- 8,- 1 x ST - P 18 = 0 / 1408 / x 180 x ,4 9, 87, 7, ,- 8,- 843,- x ST - P 18 = 80 / 14 / x 180 x ,04 8,89 91, 70,- 1,- 91,- 87,- 3 x ST - P 18 = 90 / 141 / x 180 x ,1 9,1 94,3 8,- 1 4,- 7,- 907,- 4 x ST - P 18 = 00 / 1414 / x 180 x 900 7,4 9,4 97, 9, ,- 7,- 940,- x ST - P 18 = 0 / 141 / x 180 x , 9,08,1 308,- 1 9,- 788,- 973,- x ST - P 18 = 40 / 1418 / x 180 x ,80 8,7 7,3 333,- 131,- 8, ,- 7 x ST - P 18 = 0 / 140 / x 180 x , 8,4 11,8 33,- 330,- 904, ,- PLUS STANDARD MAX 8 x ST - S = 0 / / x 0 x ,93 9,7 78,, ,- 7,- 781,- 80,- 9 x ST - S = 40 / / x 0 x ,0 8,7 81,3,- 1 1,- 7,- 781,- 80,- 30 x ST - S = 0 / / x 0 x , 7,90 84,3,- 1 0,- 7,- 781,- 80,- 31 x ST - S = 80 / 8 / x 0 x ,7 9,3 88,9 37,- 1 37,- 07,- 81,- 833,- 3 x ST - S = 00 / 8 / x 0 x ,78 8,1 9,0 37,- 1 4,- 07,- 81,- 833,- 33 x ST - S = 0 / 8 / x 0 x ,94 7,7 9,1 37,- 1 49,- 07,- 81,- 833,- 34 x ST - S = 40 / 1400 / x 0 x , 8,09 99,3 0,- 1 00,- 40,- 84,- 8,- 3 x ST - S = 0 / 1408 / x 0 x ,94 8, 4, 3,- 1 73,- 73,- 878,- 3 x ST - S = 70 / 14 / x 0 x , 8,0,8 7, ,- 707,- 91,- 37 x ST - S = 80 / 141 / x 0 x ,07 8,11 9,7 89,- 1 9,- 740,- 94,- 38 x ST - S = 90 / 1414 / x 0 x ,44 7,74 11,9 30,- 084,- 773,- 978,- 39 x ST - S = 700 / 141 / x 0 x ,71 8,08 11,4 31,- 0,- 80, ,- 40 x ST - S = 70 / 1418 / x 0 x ,44 7,78 11,9 340,- 448,- 870,- 1 07,- 41 x ST - S = 740 / 140 / x 0 x ,17 7, 17,7 30,- 4,- 9,- 1 17,- PLUS STANDARD MAX 4 x ST - M 7 = 0 / 1400 / x 70 x ,84 9,47 3,7,- 1 90,-,- 7,- 881,- 43 x ST - M 7 = 80 / 1400 / x 70 x ,81 8,8,8, ,-,- 7,- 881,- 44 x ST - M 7 = 700 / 1400 / x 70 x , 7,97 1,0,- 1 79,-,- 7,- 881,- 4 x ST - M 7 = 70 / 1408 / x 70 x ,9 8,9 11, 70, ,- 91,- 701,- 917,- 4 x ST - M 7 = 740 / 14 / x 70 x , 8,1 119, 8,- 087,- 7,- 948,- 47 x ST - M 7 = 70 / 141 / x 70 x 700 7,83 8,48 1, 9,- 1,- 7,- 981,- 48 x ST - M 7 = 70 / 1414 / x 70 x ,1 8, ,- 341,- 788, ,- 49 x ST - M 7 = 780 / 141 / x 70 x ,98 8,7 131, 31,- 04,- 8, ,- 0 x ST - M 7 = 800 / 1418 / x 70 x ,8 8,9 137,0 347,- 77,- 888, ,- 1 x ST - M 7 = 80 / 140 / x 70 x ,8 8,47 143,1 3, ,- 937,- 1 13,- Pořadové číslo Max. světlost (uložení á x mm) Vysvětlivky: qn = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m ) Poznámka: Zdvojené trámce (viz obrázek) sestávají ze dvou vedle sebe uložených jednotlivých trámců. x ST - P 18 x ST - S x ST - M 7 Váha trámce (kg) dvou strop. trámců Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. Podrobnější statické podklady viz. podklady pro navrhování alt. návrhový výpočetní program. Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř výztuže!)

12 7.3) STROPNÍ TRÁMCE ATYPICKÉ Mimo základní a typové stropní trámce jsou vyráběny i stropní trámce atypické (ozn. ST A - P18; ST A - S; ST A - M7), tj. v libovolné délce (v délkovém modulu á mm) a druhu výztuže. tohoto trámce se vypočte: délka požadovaného ST x cena bm-1 ST/ výztuž Příklad: trámce ST A - P18 - dl. 4 mm; výztuž // - viz označení ST A - P 18 = 430 // 4,30 x 0,- Kč = 94,- Kč/ks + DPH 0% Dodací lhůty těchto atypických stropních trámců jsou cca - 0 dní od písemného objednání. Ceník úprav stropních trámců typu ST A) za odstranění krytí výztuže u ST (pro vložení trámce do ocelových nosníků) 11 A.1) Odstranění krytí výztuže při výrobě ST (vložený polystyrén)...,-kč/á 1 x OK + DPH 0% A.) Odstranění krytí výztuže dodatečně (odříznutím spodní části betonu ST)... 0,-Kč/á 1 x OK + DPH 0% - označení těchto trámců např. ST A - P18 = 80 / 14 / 1 OK Poznámka: Dále je možné vyrobit tyto atypické stropní trámce v těchto variantách: - stropní trámce s oboustranně odstraněným krytím x OK; cena x,- Kč + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P 18 = 430 / 8 / OK - stropní trámce s jednostranně obnaženou výztuží 1 x OV; cena... 0,- Kč / á 1 x OV + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P 18 = 430 / 8 / 1OV - stropnítrámcesoboustranněobnaženouvýztuží x OV; cena x 0 Kč / áxov+dph 0 % ozn. trámcenapř. ST A - P 18 = 430 / 8 / OV - složené balkónové trámce viz různé druhy výztuže a jejich výšky - cena konkrétního stropního trámce bude vypočtena v rámci nabídkového řízení. B) za krácení stropních trámců "na míru" ze skladových zásob - za jeden řez... 0,-Kč + DPH 0% - Pozn.: Odběrateli bude účtována cena celého trámce a dodán POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 04/003 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) požadovaný rozměr trámce včetně uříznutého zbytku. 7.4) STROPNÍ VLOŽKY A DESTIČKY 4 3 DODACÍ LHŮTA DO -0 PRACOVNÍCH DNÍ 4 dl./š./v Konstrukční výška (tl.) stropu Tep. odpor při prostupu stropem R Pevnost v tlaku množství na STROPNÍ VLOŽKA 1 SV - P/1 (strop BSKPLUS) STROPNÍ VLOŽKA 1 SV - S/1 (strop BSKSTANDARD) STROPNÍ VLOŽKA SV - M/ (strop BSKMAX) STROPNÍ DESTIČKA 7 SD - 7/ (pro všechny typy) 80/0/ 80/0/ 80/0/0 80/0/70 STROPNÍ POLYSTYRÉNOVÁ UCPÁVKA SV - P / 1 (sada 3 ks) 74 SV - S / 1 (sada 3 ks) SV - M / (sada 3 ks) (MPa) (Kč/ks) (ks) (kg) 00 a 0 0,4 3, 0 a 70 0,7 3,, 30 a 30 pro všechny typy 0,87 3, 3,,0 (,13) zdvoj. trámce,0 (,13) zdvoj. trámce,0 (,13) zdvoj. trámce,0 (,13) zdvoj. trámce 1,- 3,- (18,-) 0 ř 0,0 40,- 40,- (0,-) 40 ř, ,- 44,- (,-) 30 ř, ,- 3,- (14,-) ř 1,0,- (sada) 0,- (balení) (á 3 ks v balení) ř 0,1 1 včetně ST 900 (1) 18 () včetně ST 840 (880) 1 () včetně ST TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ TYPU BSK BSK - PLUS Celková tloušťka stropní konstrukce PRO JEDNODUCHÉ TRÁMCE BSK - STANDARD 70 BSK - MAX PRO ZDVOJENÉ TRÁMCE BSK - PLUS BSK - STANDARD BSK - MAX Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) ,1 1,19 13,1,4 11, 9,43 7,3 1,8,0,3 8,70 8,47 7,,9 stropní konstrukce Vlastní materiál 14, 14, 1,0 1,0 19, 19, 19, 141,0 141,0 13, 13, 1, 1, 1, ř včetně betonové zálivky 88,0 334,0 3,0 37,0 3,0 41,0 481,0 31,0 37,0 37,0 419,0 4,0 47,0 4,0-1 -

13 ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - PLUS TL. 00 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-P 18/ XC1 XC1 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1 3, m ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - STANDARD TL. 0 A 70 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-S / XC1 XC1 Podepření stropních trámců před roznesením stropních vložek a zabetonováním ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - MAX TL. A 30 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-M 7/ Vnitřní ztužující věnec na zdivu TN 30 Prostup (šachta) u zdi ve dvou polích - příčná výměna mezi zdvojenými trámci (pohled zhora před zabetonováním) Ukládání a způsob dopravy betonové směsi na stropní konstrukci. XC1 XC1 Ukládání zálivkového betonu v ploše stropní konstrukce. Kontrola výšky nadbetonování před finálním zpracováním. Zpracování uložené betonové směsi vibrační latí. 8) BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální stropní konstrukcí, kterou lze použít pro veškeré typy staveb (rodinné a bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti) či rekonstrukce s důrazem na její vysokou kvalitu, dobré užitné vlastnosti, rychlou a jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Systém stropních konstrukcí z betonových skládaných stropních panelů vhodně doplňuje stávající výrobní program firmy a to stropní konstrukce BSK ( PLUS, STANDARD, MAX). Betonové skládané stropní panely BSSP se skládají z vibrolisovaných stropních vložek a betonových žeber šířky 78 až 118 mm, která jsou vyztužena prutovou a prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou a zabetonována betonem třídy C 0/ XC1 (B). Stropní panely BSSPse vyrábějí v tloušťkách a 40 mm a jsou vhodné pro použití až do světlosti stropu 700 mm. Standardně se vyrábějí panely s běžnou únosností v provedení: - normální BSSP-N (šířka m) - doplňkové BSSP-ND (šířka 900 a 00 mm) viz. tabulky str. 14, 1. Nadstandardně na zakázku jsou vyráběny panely v provedení: - zesílené se zvýšenou únosností (normální i doplňkové) BSSP-ZN, BSSP-ZND - atypické - prostupové panely BSSP-AP - balkonové panely BSSP-AB - panely půdorysně tvarově upravené BSSP-ATU - panely s vyčnívající nosnou výztuží BSSP-AVV Základní délkový modul stropních panelů BSSPje 00 mm. Betonové skládané stropní panely BSSP je možné ukládat na libovolné stěnové systémy (zdivo SUPER IZO a IZO PLUS, cihelné popř. porobetonové stěnové systémy dostatečné únosnosti), s minimálním uložením x mm a stejně tak i na viditelné nebo skryté překlady a průvlaky. Je možné je použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených objektů, ale tyto je nutné ošetřit proti vniknutí vlhkosti do konstrukce. 8.1) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ 1 / / q = 3,43 kn/m 0 Pořad. číslo BSSP-N1 /180x/ BSSP-N1 /00x/ BSSP-N1 /0x/ BSSP-N1 /40x / BSSP-N1 /0x / BSSP-N1 /80x / BSSP-N1 /x / BSSP-N1 /30x / BSSP-N1 /340x / BSSP-N1 /30x / BSSP-N1 /380x / BSSP-N1 /400x / BSSP-N1 /40x / BSSP-N1 /440x / BSSP-N1 /40x / BSSP-N1 /480x / BSSP-N1 /00x / BSSP-N1 /0x / BSSP-N1 /40x / BSSP-N1 /0x / BSSP-N1 /80x / BSSP-N1 /00x / BSSP-N1 /0x / BSSP-N1 /40x / Délka světlost Uložení Šířka Plocha dolní nosné výztuže (cm ) Plocha (ks/m ) Rovnoměrné zatížení ,01,1 0,00 4, ,01,40 0,00 4, ,01,4 0,00 4, ,01,88 19,33 3, ,01 3,1 1,8 19, ,01 3,3 13,11 1, ,01 3,0,9 13,4 0 3,01 3,84 9,1 11, ,01 4,08 7,8 9, ,01 4,3,4 8, ,81 4,,9 8, ,81 4,80,93 7, ,147,04,3 7, ,838,8,79 7, ,09,,04 7, ,31,7,90 7, ,94,00, 7, ,179,4,74 7, ,373,48,0, ,441,7,14, ,441,9 4,39, ,441 7,0 3,74 4, ,441 7,44 3,00 4, ,441 7,8,48 3,38 q n q d (kn/m ) (kn/m ) ( Kč) za m za panel (ks) 117,- 3,- 87,- 8,- 3 08,- 3 93,- 3 8,- 3 73, ,- 4 34,- 4 49, ,- 141,- 38,- 30,- 87,-,- 77,- 934, , , ,- 7 91,- 8 18,- 980,- 1 00, ,- (kg)

14 8.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ 1 / 90 / q = 3, kn/m 0 Pořad. číslo Délka světlost Uložení Šířka Plocha dolní nosné výztuže (cm ) Plocha (ks/m ) Rovnoměrné zatížení BSSP-ND1 /180x90/ ,7 1, 0,00 4,3 BSSP- ND1 /00x90/ ,7 1,80 0,00 4,3 BSSP- ND1 /0x90/ ,7 1,98 0,00 4,3 BSSP- ND1 /40x90/ ,7,1 0,00 4,3 BSSP- ND1 /0x90/ ,7,34 17,94 1,88 BSSP- ND1 /80x90/ ,7, 14,7 18,0 BSSP- ND1 /x90/ ,7,70 1,39 1, BSSP- ND1 /30x90/ 0 900,7,88,33 1,7 BSSP- ND1 /340x90/ ,7 3,0 8,7,8 BSSP- ND1 /30x90/ ,7 3,4 7,37 9,19 BSSP- ND1 /380x90/ ,7 3,4,48 8,1 BSSP- ND1 /400x90/ ,7 3,0,1,9 BSSP- ND1 /40x90/ ,89 3,78,7 7,1 BSSP- ND1 /440x90/ ,0 3,9,9 7,18 BSSP- ND1 /40x90/ ,87 4,14,98 7,3 BSSP- ND1 /480x90/ ,1 4,3,0,9 BSSP- ND1 /00x90/ ,18 4,0,,98 BSSP- ND1 /0x90/ ,34 4,8,9 7,18 BSSP- ND1 /40x90/ ,88 4,8, 7,01 BSSP- ND1 /0x90/ ,3,04,01,3 BSSP- ND1 /80x90/ ,3, 4,8,48 BSSP- ND1 /00x90/ ,3,40 3,4 4,71 BSSP- ND1 /0x90/ ,3,8,90 3,9 BSSP- ND1 /40x90/ ,3,7,39 3, q n q d (kn/m ) (kn/m ) (Kč) za m 1 00, ,- 1,- za panel (ks) 1,- 1 83,- 00,- 03,- 387,- 70,- 74,- 938,- 3 11,- 3 30, ,- 3 7,- 4 04,- 4 37, ,- 4,- 4 81,- 4,- 443,- 4,- 84,- 048,- 0,- 41,- (kg) ) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ 1 / 0 / q = 3, kn/m 0 Pořad. číslo BSSP-ND1 /180x0/ BSSP- ND1 /00x0/ BSSP- ND1 /0x0/ BSSP- ND1 /40x0/ BSSP- ND1 /0x0/ BSSP- ND1 /80x0/ BSSP- ND1 /x0/ BSSP- ND1 /30x0/ BSSP- ND1 /340x0/ BSSP- ND1 /30x0/ BSSP- ND1 /380x0/ BSSP- ND1 /400x0/ BSSP- ND1 /40x0/ BSSP- ND1 /440x0/ BSSP- ND1 /40x0/ BSSP- ND1 /480x0/ BSSP- ND1 /00x0/ BSSP- ND1 /0x0/ BSSP- ND1 /40x0/ BSSP- ND1 /0x0/ BSSP- ND1 /80x0/ BSSP- ND1 /00x0/ BSSP- ND1 /0x0/ BSSP- ND1 /40x0/ Délka světlost Uložení Šířka Plocha dolní nosné výztuže (cm ) Rovnoměrné zatížení Plocha q n q d (ks/m ) (kn/m ) (kn/m ) 00 1,08 1,08 0,00 4,3 00 1,08 1,0 0,00 4,3 00 1,08 1,3 0,00 4,3 00 1,08 1,44 19,18 3, ,08 1, 1,71 19,3 00 1,08 1,8 1,9 1, ,08 1,80,77 13,9 00 1,08 1,9 9,00 11, ,08,04 7,3 9, ,08,1,31 7, ,791,8,81 8, 00 1,791,40,78 7,31 00,074,,08 7,7 00,419,4,4 7, ,048,7,89 7, ,7,88,7 7,7 00 4,147 3,00,47,94 00,090 3,1,9 7,07 00,87 3,4,3,79 00,1 3,3 4,99,3 00,1 3,48 4,4,4 00,1 3,0 3,9 4,8 00,1 3,7,8 3,89 00,1 3,84,33 3, (Kč) za m 1 00, ,- 1,- za panel (ks) 1,- 1 4,- 1 34,- 1 49,- 1 91, ,- 1 83,- 1 98,- 081,- 03,- 3,- 448,- 9,- 8,- 93,- 3 08,- 3, ,- 3 9,- 3 73, ,- 4 03,- 4 1, ,- (kg) Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. 900mm tl. mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. 00mm tl. mm. Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. 40mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. 900mm tl. 40mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. 00mm tl. 40mm

15 8.4) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ 4 / / q = 4,4 kn/m 0 Pořad. číslo Délka světlost Uložení Šířka Plocha dolní nosné výztuže (cm ) Plocha (ks/m ) Rovnoměrné zatížení q n q d (kn/m ) (kn/m ) BSSP-N4 /180x/ BSSP-N 4 /00x / BSSP-N 4 /0x / BSSP-N 4 /40x / BSSP-N4 /0x / BSSP-N4 /80x / BSSP-N4 /x / BSSP-N4 /30x / BSSP-N4 /340x / BSSP-N4 /30x / BSSP-N4 /380x / BSSP-N4 /400x / BSSP-N4 /40x / BSSP-N4 /440x / BSSP-N4 /40x / BSSP-N4 /480x / BSSP-N4 /00x / BSSP-N4 /0x / BSSP-N4 /40x / BSSP-N4 /0x / BSSP-N4 /80x / BSSP-N4 /00x / BSSP-N4 /0x / BSSP-N4 /40x / ,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,81 3,81 4,147 4,147 4,838 4,838,78,09 7,31 8,94,179 11,373 1,31 14,00,1,40,4,88 3,1 3,3 3,0 3,84 4,08 4,3 4, 4,80,04,8,,7,00,4,48,7,9 7,0 7,44 7,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, 13,88 11, 9,7 8,1 8,91 7,0 8,09,97 7,8,0,8,47,8,3,,37,7,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0,3 17,01 14,30 1,0,0 11,04 9,4,0 8,7 9,4 8,7 8, 8,11 8, 7,98 8,34 7,99 7,87 8, BSSP-N4 /0x / ,4 7,9,43 8,0 BSSP-N4 /80x / ,1 8,1,31 7,9 7 BSSP-N4 /700x / ,483 8,40,14 7,7 8 BSSP-N4 /70x / ,483 8,4,38,81 9 BSSP-N4 /740x / ,483 8,88 4,70,99 30 BSSP-N4 /70x / ,483 9,1 4,09, 31 BSSP-N4 /780x / ,483 9,3 3,3 4,9 (Kč) za m 1 08,- 1 1,- 1 1,- 1 0,- 1 8,- za panel (ks) 344,- 04,- 84,- 3 1,- 3 38,- 3 4,- 3 90,- 4 1,- 4 47,- 4 87, ,- 08,- 70,- 940,-,- 480,- 70,- 7 70,- 7 49,- 7 89,- 8 8, ,- 8 9,- 9 4,- 9 44, ,- 794,- 11, , ,- 1 08,- (kg) ) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ 4 / 90 / q = 4,9 kn/m 0 Pořad. číslo Délka světlost Uložení Šířka Plocha dolní nosné výztuže (cm ) Plocha (ks/m ) Rovnoměrné zatížení q n q d (kn/m ) (kn/m ) 1 BSSP-ND4 /180x90/ ,7 1, 0,00 4,3 BSSP- ND4 /00x90/ ,7 1,80 0,00 4,3 3 BSSP- ND4 /0x90/ ,7 1,98 0,00 4,3 4 BSSP- ND4 /40x90/ ,7,1 0,00 4,3 BSSP- ND4 /0x90/ ,7,34 0,00 4,3 BSSP- ND4 /80x90/ ,7, 18,94 3,08 7 BSSP- ND4 /x90/ ,7,70 1,89 19,4 8 BSSP- ND4 /30x90/ 0 900,7,88 13,39 1,4 9 BSSP- ND4 /340x90/ ,7 3,0 11,33 13,9 BSSP- ND4 /30x90/ ,7 3,4 9,0 11,87 11 BSSP- ND4 /380x90/ ,7 3,4 8,8,8 1 BSSP- ND4 /400x90/ ,7 3,0 7,0 8,8 13 BSSP- ND4 /40x90/ ,89 3,78 7, 8,87 14 BSSP- ND4 /440x90/ ,89 3,9,0 7, 1 BSSP- ND4 /40x90/ ,0 4,14 7,38 9,0 1 BSSP- ND4 /480x90/ ,0 4,3,4 8,0 17 BSSP- ND4 /00x90/ ,770 4,0,14 7,7 18 BSSP- ND4 /0x90/ ,87 4,8,1 8,1 19 BSSP- ND4 /40x90/ ,1 4,8,11 7,8 0 BSSP- ND4 /0x90/ ,18,04,7 7,88 1 BSSP- ND4 /80x90/ ,34,, 8,9 BSSP- ND4 /00x90/ ,88,40, 8,30 3 BSSP- ND4 /0x90/ ,3,8,0 7,79 4 BSSP- ND4 /40x90/ ,11,7,8 8, BSSP- ND4 /0x90/ ,,94,3 7,97 BSSP- ND4 /80x90/ ,13,1,90 7,43 7 BSSP- ND4 /700x90/ ,394,30,0 7, 8 BSSP- ND4 /70x90/ ,394,48,30,71 9 BSSP- ND4 /740x90/ ,394, 4,,90 30 BSSP- ND4 /70x90/ ,394,84 4,0,17 31 BSSP- ND4 /780x90/ ,394 7,0 3,4 4,49 (Kč) za m 1 1,- 1 1,- 1 0,- 1 4,- 1 3,- za panel (ks) 1 8,- 0,- 8,- 430,- 33,- 83, ,- 3 40, ,- 3 4, ,- 4 00, ,- 4 13,- 4 83,- 033,- 43,- 39,- 8,- 073,- 90,- 07,- 947, ,- 7 39,- 7 19, ,- 8 8,- 8 8,- 9 03,- 9 30,- (kg) Detail zámkového spoje mezi panely. Detail přechodu mezi panely BSSP a stropní konstrukcí BSK. Detail provedení vnitřního ztužujícího věnce. Detail provedení obvodového ztužujícího věnce ve zdivu SUPER IZO

16 8.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ 4 / 0 / q = 4,39 kn/m 0 Plocha Rovnoměrné Pořad. Délka Šířka dolní Plocha číslo Uložení zatížení světlost nosné výztuže q n q d (cm ) (ks/m ) (kn/m ) (kn/m ) 1 BSSP-ND4 /180x0/ ,08 1,08 0,00 4,3 BSSP- ND4 /00x0/ ,08 1,0 0,00 4,3 3 BSSP- ND4 /0x0/ ,08 1,3 0,00 4,3 4 BSSP- ND4 /40x0/ ,08 1,44 0,00 4,3 BSSP- ND4 /0x0/ ,08 1, 0,00 4,3 BSSP- ND4 /80x0/ ,08 1,8 1,1 0,19 7 BSSP- ND4 /x0/ ,08 1,80 13,73 1,8 8 BSSP- ND4 /30x0/ ,08 1,9 11,47 14,14 9 BSSP- ND4 /340x0/ ,08,04 9,1 11,90 BSSP- ND4 /30x0/ ,08,1 8,0,04 11 BSSP- ND4 /380x0/ ,791,8 8,7,88 1 BSSP- ND4 /400x0/ ,791,40 7,4 9,30 13 BSSP- ND4 /40x0/ ,074, 7,94 9,90 14 BSSP- ND4 /440x0/ ,074,4,8 8, 1 BSSP- ND4 /40x0/ ,419,7 7,43 9,9 1 BSSP- ND4 /480x0/ ,419,88,4 8,11 17 BSSP- ND4 /00x0/ ,39 3,00,43 8,09 18 BSSP- ND4 /0x0/ ,048 3,1,3 7,9 19 BSSP- ND4 /40x0/ ,7 3,4,43 8,09 0 BSSP- ND4 /0x0/ ,147 3,3,1 7,8 1 BSSP- ND4 /80x0/ ,090 3,48,1 8,18 BSSP- ND4 /00x0/ ,87 3,0, 7,83 3 BSSP- ND4 /0x0/ ,18 3,7,1 7,71 4 BSSP- ND4 /40x0/ , 3,84,31 7,94 BSSP- ND4 /0x0/ ,31 3,9,8 7,90 BSSP- ND4 /80x0/ ,111 4,08,1 7,7 7 BSSP- ND4 /700x0/ ,4 4,0,99 7, 8 BSSP- ND4 /70x0/ ,4 4,3,3, 9 BSSP- ND4 /740x0/ ,4 4,44 4,,83 30 BSSP- ND4 /70x0/ ,4 4, 3,94,09 31 BSSP- ND4 /780x0/ ,4 4,8 3,38 4,43 (Kč) za m 1 1,- 1 1,- 1 0,- 1 4,- 1 3,- za panel (ks) 1 1,- 1 30,- 1 48,- 1 0,- 1 7, ,- 0,-,- 9,- 430,-,- 700,- 93,- 3 07,- 3 1,- 3 3,- 3 49,- 3 70, , , , ,- 4 31, , ,- 080,-,- 74,- 883,- 04,- 01,- (kg) qo - vlastní tíhy v kn/m qd - maximální výpočtové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m qn - maximální normové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m Pozn.: Veškeré výše uvedené panely mají výšku 40 mm. 9) ZVUKOVÉ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BSAKUSTIK POUŽITÍ ZVUKOVĚ ABSORPČNÍCH TVÁRNIC BS-AKUSTIK Zvukově absorpční tvárnice BS AKUSTIK jsou určeny vzhledem k vysokému činiteli pohltivosti v nízkých frekvenčních oblastech do hlučných interiérů i exteriérů, jak pro přizdívky ke stávajícím stavebním konstrukcím, tak i pro samostatně stojící zdi (tj. zvukové clony pro železniční tratě a nádraží,silniční a dálniční bariéry a zvukově absorpční stěny pro obytné nebo jinak chráněné aglomerace), nebo pro akustické zástěny a bariéry (zejména v průmyslových provozech strojovny, kompresorovny, transformovny, haly elektráren,...). Jejich aplikace je vhodná i pro řešení interiérů akustických sálů, kanceláří, sportovních a společenských prostorů. Pro užití do stropní konstrukce kombinujeme tvárnici BS AKUSTIK se stropními trámci typu BSK, které vyrábí a dodává stejný výrobce. 9.1) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY BS-AKUSTIK dl./š. = tl. zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Pevnost v tlaku zdiva zdiva 3 zdiva množství na (MPa) Ks (Kč/ks) 3 (ks) (kg) (ks/pal) TVÁRNICE BS - AKUSTIK 90 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) 398/00/ , 1, 7,- 838,- 4190,- 0 ř 1, 900 TVÁRNICE BS - AKUSTIK 91 BS - AKUSTIK červená 398/00/ , 1, 83,- 38,- 190,- 0 ř 1, Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% - 1 -

17 9.) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STROPY BS-AKUSTIK dl./š. = tl. zdi/v Konstrukční výška stropu (tl.) Pevnost v tlaku stropu stropu množství na (MPa) Ks (Kč/ks) (ks) (kg) (ks/pal) TVÁRNICE BS - AKUSTIK 9 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) 398/00/ ,,9 7,- 98,- 0 ř 1, 900 STROPNÍ TRÁMEC 93 ST - S /délka/0 /délka/0 40 0,07,07,-/m-1 až 30,-/m -1 4,- až 74,- ř 1, Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% Orientační ceny kompletní zvukově absorpční stropní konstrukce BS - AKUSTIK (ceny bez DPH): - světlost stropní konstrukce do,00 m - světlost stropní konstrukce do 3,00 m - světlost stropní konstrukce do 4,00 m - světlost stropní konstrukce do,00 m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 1 08,- Kč / m cca 1 08,- Kč / m cca 1,- Kč / m cca 1 1,- Kč / m cca 1 40,- až 1 44,- Kč / m Poloha tvárnic při zdění s převazbou Teoretický pohled do tvárnic BS AKUSTIK shora Poznámka: Uvedené ceny platí pro jednoduché stropní trámce. TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ ZVUKOVĚ ABSOPČNÍCH STROPŮ BS - AKUSTIK Celková tloušťka stropní konstrukce Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) stropní konstrukce Vlastní materiál ř včetně betonové zálivky BS - AKUSTIK ,9 11,49,0,0 31,0 40,0 8 8 XC1 8 8 XC1-17 -

18 ) PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY - (svahovky a plotové sloupky) dl./š./v. -1 Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku množství na (MPa) (Kč/ks) (Kč/ks) (ks) (kg) (ks/pal) BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR BS - FLOR - šedý (přírodní) BS - FLOR - červený (barevný) - hnědý - černý - žlutý 00/440/,7 tl. stěny 440mm 8,33 00 (440) (bez odskočení) alt jedna vrstva tl. stěny 00mm Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca 14-1 dní 89,- 119,- 19,- 94,- / 741,- 794,- / 991,- 80,- / 7,- 1 ř 49, LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR 1 BS - FLOR - šedý (přírodní) na objednávku,7 BS - FLOR - červený 00/440/ tl. stěny 440mm (barevný) - hnědý 8,33 - černý - žlutý tl. stěny 00mm 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva 119,- 19,- 139,- 794,- / 991,- 80,- / 7,- 97,- / 118,- 1 ř 3, BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) 7,9 BS - FLOR UNI 00/30/ (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý 30 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca 14-1 dní 79,- 9,- 119,- 9,- 88,- 947,- 1 ř 39, LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI 3 BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) na objednávku BS - FLOR UNI (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý 00/30/ 7,9 30 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,- 119,- 19,- 88,- 947,- 7,- 1 ř 8, Řešení opěrné zdi z betonových svahovek BS-FLOR. Oplocení RD z bednících dílců v kombinaci s plotovými stříškami

19 ) PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY -(plotové - desky, obrubníky a žlabovky) dl./š./v. Potřeba na m -1 plotu (ks/m) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku 1bm plotu množství na (MPa) (Kč/ks) (Kč/ks) (ks) (kg) (ks/pal) PLOTOVÁ DESKA 4 PD - šedá (přírodní) 0/0/ PD /19 - šedá 0/0/190 (možnost výroby atypických rozměrů) 190 (výška) 33,- 0,- 11,- (bm-1) 87,- (bm-1) ř,0 ř,0 PLOTOVÁ DESKA 7 PD 0 - šedá 00/0/ PD 0/19 - šedá 00/0/190 (možnost výroby atypických rozměrů) 0,40 m -1 0,40 m (výška),- (bm-1) 90,- (bm-1) 99,-,- ř 88,0 ř,0 PLOTOVÁ DESKA 8 9 PD 00 - šedá 000/0/ PD 00/19 - šedá 000/0/190 (možnost výroby atypických rozměrů) 0,0 m -1 0,0 m (výška) 0,- 19,- 130,- (bm-1) 98,- (bm-1) ř 70,0 ř 44,0 ZAHRADNÍ OBRUBNÍK ř (výška) 49/0/4,- 1, 1 ZO - šedý (přírodní) 4 80 BETONOVÁ ŽLABOVKA 111 BŽ - šedá (přírodní) 700/40/130 80,- 1 ř 0, ,, 8, 7, Poznámka: Zahradní obrubník a betonovou žlabovku je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení (viz. BS-FLOR). Příplatek dle barvy: červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% ) PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY -(plotové - stříšky a sloupové sloupevé hlavice) dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka stěny (plotu) 1bm plotu (ks/m) (Kč/ks) (ks) (kg) množství na (ks/pal) SLOUPOVÁ HLAVICE SH SH /390/ 73,- 0 ř 14, SLOUPOVÁ HLAVICE SH SH /490/ 1,- 30 ř, SLOUPOVÁ HLAVICE SH SH 40 ozdobná 40/40/ 1,- přibalením ř,0 PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 390/70 11 PS 390/70 390/70/, 70 9,- 173,- 70 ř, PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 390/30 11 PS 390/30 390/30/, 30 7,- 190,- 0 ř 1, Poznámka: Plotové stříšky a sloupové hlavice je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení. Příplatek dle barvy:červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% Technické doporučení: plotové hlavice a stříšky doporučujeme po montáži ošetřit impregnačním nátěrem

20 ) PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY -(plotové - sloupky a patky) prahy) dl./š./v. Potřeba na m -1 plotu (ks/m) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku (MPa) (Kč/ks) (ks) (kg) množství na (ks/pal) BETONOVÝ SLOUPEK - HRANATÝ 117 BS - H/dl. - šedý (přírodní) PLOTOVÁ PATKA 118 PP - průběžná 80 x 80/délka (možnost výroby atypických rozměrů) 80/190/ 0,33-0, (á 3-4 m) dle počtu BS - H 800 (000) 400 (0) 000 () 0 (800) 119 PP - koncová 370/190/ dle počtu BS - H 8,- 48 9,- 71,- 40,- 13,- 187,- 4 ř 4,0 ř 3,0 ř 30,0 ř,0 ř, ř 31, Příklady použití: ) SERVISNÍ SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ PRODEJ 11.1) SUCHÉ ZDÍCÍ MALTY (VÝROBKY FIRMY HASIT ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, A.S.) Výrobek Pevnost v tlaku (MPa) Obsah pytle Vydatnost hotové malty (l/pytel) pytle hotové malty bez DPH (Kč) (Kč/l) Balení (pytle/pal.) LEICHT - Mauermörtel 80 M (H ) tepelně izolační zdící malta 30 kg 30,0 188,-,7 3 ks LEICHT - Mauermörtel 830 M (H ) tepelně izolační zdící malta 30 kg 33,0 39,- 7,4 3 ks Mauermörtel 90 M (H 00) vápennocementová zdící malta 30 kg 1, 71,- 4,30 4 ks Mauermörtel 90 M (H 00) cementová zdící malta 30 kg 17,0 8,-,00 4 ks Mauermörtel 918 M1 (H 00) cementová zdící malta 1 30 kg 1,0 9,-,13 4 ks Suché maltové směsi uváděné na trh v ČR firmou HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s. jsou certifikovány Státní zkušebnou č.04 TZÚS Praha. Suché maltové směsi jsou dodávány na EUR paletách x 800 mm. Pozn.: Spotřeby malty v čerstvém stavu (l/m ) pro zdivo dle jednotlivých druhů jsou uvedeny v ceníku jednotlivých zdících prvků (1). 11..) CENÍK PŮJČOVNÉHO MONTÁŽNÍCH PODPĚR A PŘÍSLUŠENSTVÍ Půjčovné montážních podpěr a příslušenství: ceny jsou uvedené bez DPH 0%, cena na 1 den zapůjčení Doba zapůjčení Montážní podpěra Křížová hlavice Trojnožka do 30 dnů 4,- Kč 1,- Kč,- Kč do 0 dnů 3,0 Kč 1,- Kč 1,0 Kč nad 0 dnů 3,- Kč 1,- Kč 1,- Kč Poznámka: Při zapůjčení kompletní sady - tj. 40 ks podpěr, ks hlavic a ks trojnožek - sleva % z výše uvedených cen. Záloha na stojku: 799,- Kč (záloha vratná v plné výši po úplném vrácení očištěných a nepoškozených stojek zpět do výrobního závodu, částka se nedodaňuje) V případě zájmu o tuto službu by byla tato záležitost fakturována zálohově při převzetí montážních podpěr. ZAPŮJČENÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ NA VODOROVNÉ PODEPÍRÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: 0,0 Kč/bm/den bez DPH ) MALTOVACÍ POMŮCKA (SÁŇKY) Prodej: 819,- Kč + DPH 0% Půjčovné: 0,- Kč / 1 den + DPH 0% - 0 -

platný od 1. 10. 2011 SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5

platný od 1. 10. 2011 SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5 CENÍK VÝROBKŮ platný od. 0. 0 ) ) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ IZOLAČNÍ ZDIVO ZDIVO A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO SIP-N/ P Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny

Více

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS)

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) reklamní agentura plát: black (01.prn) CENÍK VÝROBKÙ platný od 1. 5. 2008 1) 1) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNÌ TEPELNÌ IZOLAÈNÍ IZOLAÈNÍ ZDIVO ZDIVO 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Velikost (rozměry)

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP... víc než jen stropy www.betonstavby.cz BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2012 Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Když teplo zůstává doma. PORFIX. Mimořádně úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná

Více

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK www.betonstavby.cz STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK A) BSK PLUS tl. 00 0 mm B) BSK STANDARD tl. 50 70 mm C) BSK MAX tl. 30 (350) mm

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2011 Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ Tvárnice PORFIX Plus P2-420 hladké / s perem, drážkou a kapsou - PDK = 0,089 W/mK

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství BETONOVÉ STAVBY GROUP, s.r.o. CENÍK VÝROBKŮ Platnost ceníku od: 1.5.2014 označení - položky se změnou ceny. Přehled kategorií : Systém LIVETHERM ZDIVO Systém IZO Zdivo BS AKUSTIK Armovací příslušenství

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ PORIT Přesné tvárnice, přesné tvárnice, PORIT XL, XL, překlady a a příslušenství Tvárnice Tvárnice pro nízkoenergetické pro a pasivní a pasivní domy domy JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ Leonardo

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Téma: Příčky zděné POS1

Téma: Příčky zděné POS1 Téma: Příčky zděné POS1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdělení příček Z hlediska použitého materiálu

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115

livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115 livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Sídlo společnosti Předslav 99, 339 01 KLATOVY Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115 Tel.: +420 376 360 164 Fax: +420 376

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

TVAROVKY KB. hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo. www.kb-blok.cz

TVAROVKY KB. hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo. www.kb-blok.cz hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více