SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SafeRing / SafePlus. a kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. Distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. Návod na montáž, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Návod n montáž, obsluhu údržbu

2 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Obsh 1. Všeobecný popis Tbulk umístění Rozměrové náčrtky Doprv mnipulce Vstupní kontrol Skldování Technické údje Elektrické údje Tbulk přiřzení pojistek Instlce Kbelový prostor Připojení kbelů Trnsformátory proudu pro ochrnné relé Tlk plynu Provoz Prcovní podmínky Obsluh Montáž výměn pojistek Ochrnná relé Přídvná zřízení Pomocné kontkty Jednotk dálkové ovládání monitorování Kpcitní npěťová indikce Indikátor zkrtu Motorové ovládání Zkoušení kbelů Externí přípojnice Zřízení n potlčení oblouku Indikátor tlku Zákldový rám Blokování s klíčem systém Ronis Skříňk pro přívod kbelů nízkého npětí shor Nízkonpěťová nástvb Údržb Kontrol monitorování plynu Ekologický certifikát ABB

3 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 1. VŠEOBECNÝ POPIS SfeRing 3-cestná jednotk CCV SfeRing je distribuční jednotk izolovná plynem SF 6 SfePlus je kompktní rozváděč pro plikce v distribučních sítích vysokého npětí. SfeRing může být dodáván jko 2-cestná, 3-cestná, nebo 4-cestná stndrdní konfigurce s přídvným zřízením podle specifikce zákzník. DF, CCF, CCC, CCCF, CCFF, DV, CCV, CCCC, CCCV, CCVV. Sfe Plus je výjimečně flexibilní pro možnost rozšíření kombince plně modulárních částečně modulárních konfigurcí. Be - SL Sv M C De D F V. SfeRing SfePlus nbízí hermetickou nádobu z nerezvějící oceli, která obshuje všechny komponenty pod npětím spíncí funkce. Trnsformátor je jištěn buď kombincí odpínče s pojistkmi, nebo vkuovým vypínčem. Jednotky/moduly jsou dodávány z výrobního podniku připrvené pro instlci. Před odesláním jsou provedeny n všech jednotkách/modulech kusové zkoušky. Pro instlci zřízení nejsou poždovány žádné speciální nástroje. K dispozici jsou tyto moduly: C Kbelový spínč F Odpínč s pojistkmi D Přímé kbelové připojení De Přímé kbelové připojení s uzemněním V Vkuový vypínč Sl Podélný spínč přípojnic, odpínč Pevná spojk přípojnice je zpotřebí, když je Sl n prvé Sv Be M strně nádoby SF 6 Podélný spínč přípojnic, vkuový vypínč Sv je vždy společně s pevnou spojkou přípojnic (celková šířk = 650 mm) Uzemnění přípojnice skříň měření SfePlus modul s externí přípojnicí SfeRing / SfePlus s kombincí spínč s pojistkmi podle IEC U této jednotky bude trnsformátor jištěn vysokonpěťovými pojistkmi omezujícími proud, v kombinci s odpínčem. Odpínč je vyzbrojen pružinovým střádčovým mechnismem, který může být vybven kolíkem spouště pojistky. SfeRing / SfePlus s vkuovým vypínčem podle IEC U této jednotky bude trnsformátor jištěn vkuovým vypínčem v kombinci s ochrnnými relé měřicími trnsformátory proudu. Stndrdně jsou dodáván ochrnná relé n bázi digitální technologie, která nevyždují externí npájení. Dlší informce jsou uvedeny v ktlogu výrobku pro SfeRing pro SfePlus. SfePlus 14 modulů ABB 3

4 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF TABULKA UMÍSTĚNÍ 1. Závěsná ok 2. Kpcitní npěťová indikce (přídvné zřízení) 3. Indikátor zkrtu (přídvné zřízení) 4. Indikátor tlku (přídvné zřízení) 5. Typový štítek s výrobním číslem 6. Funkční schém 7. Ochrnné relé 8. Indikátor vybvení pojistky 9. Uzmyktelný kryt n viscí zámek 10. Kbelový prostor 11. Zkušební průchodky (přídvné zřízení) 12. Blokování s klíčem systém Ronis (přídvné zřízení) 13. Vypínč 14. Odpínč s pojistkmi 15. Uzemňovč 16. Odpojovč 17. Vypnutí vypínče/ nouzové vypnutí 18. Zpnutí vypínče 19. Pojistky NHP ABB

5 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF ROZMĚROVÉ NÁČRTKY Jednotk mm 1-cestná cestná cestná cestná cestná 1671 Odnímtelné NHP ABB 5

6 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 2. DOPRAVA A MANIPULACE Jednotky jsou dodávány z výrobního závodu připrvené k instlci. Tbulk hmotností pro stndrdní SfeRing 2-cestná DV 252 kg 2-cestná jednotk DF 260 kg 3-cestná CCV 313 kg 3-cestná jednotk CCF 320 kg 4-cestná CCCV 403 kg 4-cestná jednotk CCCF 410 kg 4-cestná CCVV 411 kg 4-cestná jednotk CCFF 430 kg 3-cestná CCC 300 kg 4-cestná CCCC 390 kg SfePlus Stndrdní 1-cestná cestná jko pro SfeRing 5-cestná cc. M-skříň měření cc. 130 kg kg 250 kg Hmotnosti jsou bez přídvného zřízení. SfeRing / SfePlus je vybven zvedcími oky, všk mnipulci je možno provádět tké n pletách vidlicovým stohovcím vozíkem. NHP VSTUPNÍ KONTROLA Při dodání SfeRing / SfePlus prosím zkontrolujte, že dodné zřízení nebylo poškozeno během doprvy. Jestliže k tkovému poškození došlo, je třeb okmžitě předložit doprvci reklmci. Po vyblení se musí zkontrolovt následující: NHP Ovládcí pák má být přiložen 1 kus 2. Zkontrolujte, že je ukztel n tlkovém indikátoru v zeleném pásmu. 3. Proveďte funkční zkoušku mechnických částí. Veškeré závdy opomenutí se musí okmžitě oznámit dodvteli. 2.2 SKLADOVÁNÍ Do doby instlce uvedení do provozu musí být SfeRing / Sfeplus skldován pod krytem v suchém dobře větrném prostoru. NHP NHP ABB

7 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3.1 ELEKTRICKÉ ÚDAJE SfeRing Modul C Modul F Modul V Odpínč Uzemňovč Odpínč s Vývodový Vkuový Uzemňovč pojistkmi uzemňovč vypínč Jmenovité npětí kv 12/15/17,5/25 12/15/17,5/25 12/17,5/25 12/17,5/25 12/15/17,5/25 12/15/17,5/25 Střídvé výdržné npětí kv 28/38/38/50 28/38/38/50 28/38/50 28/38/50 28/38/38/50 28/38/38/50 Impulsní výdržné npětí kv 95/95/95/125 95/95/95/125 95/95/125 95/95/125 95/95/95/125 95/95/95/125 Jmenovitý proud A 630/630/630/630 viz 1) 200/200/200/200 Vypíncí schopnost: proud činné zátěže A 630/630/630/630 proud uzvřené smyčky A 630/630/630/630 proud neztížených kbelů A 135/135/135/135 proud neztížených trnsformátorů A 20/20/20 proud zemního spojení A 200/150/150/150 proud kbelů zemního spojení A 115/87/87/87 zkrtový vypíncí proud ka viz 2) 21/21/16/16 Zpíncí schopnost ka 52,5/52,5/40/40 52,5/52,5/40/40 viz 2) 12,5/12,5/12,5 52,5/52,5/40/40 52,5/52,5/40/40 Krátkodobý proud 1 s ka 3) 5/5/5 Krátkodobý proud 3 s ka 21/21/16/16 21/21/16/16 21/21/16/16 4) 21/21/16/16 1) V závislosti n jmenovitém proudu pojistek 2) Omezeno vysokonpěťovými pojistkmi 3) Jiné prmetry jsou k dispozici n poždvek 4) Pltné jen s průchodkmi řdy 400 SfeRing je vyzkoušen podle publikcí IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420, IEC IEC SfeRing SfePlus Modul C Modul F Modul V Odpínč Uzemňovč Odpínč s Vývodový Vkuový Uzemňovč pojistkmi uzemňovč vypínč Jmenovité npětí kv 12/15/17,5/25 12/15/17,5/25 12/17,5/25 12/17,5/25 12/15/17,5/25 12/15/17,5/25 Střídvé výdržné npětí kv 28/38/38/50 28/38/38/50 28/38/50 28/38/50 28/38/38/50 28/38/38/50 Impulsní výdržné npětí kv 95/95/95/125 95/95/95/125 95/95/125 95/95/125 95/95/95/125 95/95/95/125 Jmenovitý proud A 630/630/630/630 viz 1) 200/200/200/200 Vypíncí schopnost: proud činné zátěže A 630/630/630/630 proud uzvřené smyčky A 630/630/630/630 proud neztížených kbelů A 135/135/135/135 proud neztížených trnsformátorů A 20/20/20 proud zemního spojení A 200/150/150/150 proud kbelů zemního spojení A 115/87/87/87 zkrtový vypíncí proud ka viz 2) 21/21/16/16 Zpíncí schopnost ka 62,5/52,5/52,5/52,5 62,5/52,5/40/40 viz 2) 12,5/12,5/12,5 52,5/52,5/40/40 52,5/52,5/40/40 Krátkodobý proud 1 s ka 25/-/-/- 25/-/-/- 5/5/5 Krátkodobý proud 3 s ka 21/21/21/21 21/21/21/21 21/21/16/16 3) 21/21/16/16 1) V závislosti n jmenovitém proudu pojistek 2) Omezeno vysokonpěťovými pojistkmi 3) Pltné jen s průchodkmi řdy 400 SfePlus je vyzkoušen podle publikcí IEC 60265, IEC 60129, IEC 60056, IEC 60420, IEC IEC ABB 7

8 7,2 kv 12 kv 17,5 kv 25 kv 7,2 kv 12 kv 17,5 kv 25 kv SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF TABULKA PŘIŘAZENÝCH POJISTEK 100% Jmenovitý výkon trnsformátoru [kva] U N (kv) CEF , , , Ny 25 tbell 25 kommer , , , Tto tbulk je zložen n použití pojistek ABB, typu CEF Normální prcovní podmínky, bez přetížení Teplot okolního vzduchu 25 C + 40 C 120% Jmenovitý výkon trnsformátoru [kva] U N (kv) CEF , , , , , , Tto tbulk je zložen n použití pojistek ABB, typu CEF Normální prcovní podmínky, s přetížením 20 % Teplot okolního vzduchu 25 C + 40 C 8 ABB

9 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 4. INSTALACE Zákldová ploch musí být rovná, optřená kotvícími šrouby podle rozměrového náčrtku pro počet modulů. Odnímtelné Vzdálenost mezi upínkmi n stěně Vzdálenost mezi jednotkmi při použití externího rozšíření 2-modulová jednotk 1-modulová jednotk NHP Jednotk A B C D 1-cestná cestná cestná cestná cestná ABB 9

10 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF KABELOVÝ PROSTOR Demontáž kbelového krytu: Poznámk! Kbelový kryt může být dodáván s blokováním n uzemňovč. Když je blokování nmontováno, je přístup do kbelového prostoru možný pouze, když je uzemňovč v zpnuté poloze. 1.Vyšroubujte šrouby n kbelovém krytu, kryt vyklopte vyjměte. 2. Sejměte přední část. A B 3. Přední část je sejmutá. 4. Pnel je možno vyjmout po vyšroubování A B 10 ABB

11 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF PŘIPOJENÍ KABELŮ SfeRing / SfePlus je vybven externími průchodkmi podle DIN 47636T1 & T2/EDF HN pro zkončení kbelů. Všechny průchodky jsou umístěny ve stejné výšce od podlhy jsou chráněny kbelovým krytem. SfeRing / SfePlus může být dodáván s následujícími průchodkmi dle typu skříně. Typ modulu Průchodky C F V řd 200, zásuvné X X řd 400, zásuvné X X X řd 400, šroubovné X X X řd 600, šroubovné X 400 S Šroub 600 S Šroub Stvitelný podpěrný nosník kbelu (přídvné zřízení). 400 S Zástrčk 200 S Zástrčk NHP Kbelové dptéry Doporučeny jsou následující typy: ABB Kbeldon ABB Kbel und Drht Elstimold Rychem Cooper 3M Viz dokumentce dodvtele, kde jsou uvedeny dlší podrobné informce. Je nutno postupovt podle instlčních instrukcí výrobce. Zjistěte, by průchodky byly řádně nmzány dodným silikonem. Podpěrný nosník kbelu Zemnicí přípojnice Kbelová příchytk (přídvné zřízení) Poznámk! Kde nejsou připojeny kbely, musí být uzemňovč uzmčen v zpnuté poloze, nebo musí být průchodky vybveny slepými zásuvkmi před uvedením jednotky do provozu. ABB 11

12 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF TRANSFORMÁTORY PROUDU PRO NAPÁJENÍ OCHRANNÉHO RELÉ Instlce trnsformátorů proudu. Stínění kbelu je vedeno zpět středovým otvorem uzemněno. Ochrnné relé se instluje do kždého modulu vkuového vypínče. Kbely od ochrnného relé k trnsformátorům proudu jsou uloženy v kbelovém prostoru, připrveny pro připojení ke třem dodným trnsformátorům proudu. Před instlcí: Zkontrolujte, že byly dodány tři trnsformátory proudu že jsou všechny stejného typu. Zkontrolujte, že trnsformátory proudu jsou správného typu, se správným jmenovitým převodem trnsformátoru pro jmenovitý proud distribučního trnsformátoru pro rozsh nstvení ochrnného relé (viz mnuál ochrnných relé). Kždý trnsformátor proudu musí být nmontován n příslušný vysokonpěťový kbel před montáží kbelové koncovky. Zemnění pláště kbelu se musí vyvést středovým otvorem v trnsformátoru proudu (viz obr. vlevo) uzemnit n zemnicí přípojnici v kbelovém prostoru. V kbelovém prostoru je rovněž uložen montážní desk pro trnsformátory proudu. Po instlci trnsformátorů proudu do jednotky se připojí kbely od ochrnných relé. Je nutno postupovt podle popisu připojení uvedeného v mnuálu dodného s ochrnným relé. NHP Stínění kbelu je vedeno zpět přes středový otvor uzemněno. Rozváděče SfeRing s vkuovými vypínči jsou připrvené pro tří různé typy ochrnných relé: SACE PR521, SEG WIC1 MPRB GF. Všechny tři typy jsou nvrženy tk, že pro správnou funkci nepotřebují externí pomocné npětí. Pro kždé z těchto ochrnných relé je připrven smosttný mnuál s příkldy nstvování. SACE PR 521 SEG WIC1 Tto ochrnná relé nbízí zdokonlenou ochrnu s čsově nezávislou, normálně inversní, velmi inversní extrémně inversní chrkteristikou, rovněž jednoduchou ochrnu proti zemnímu spojení podle IEC MPRB GF Toto je jednoduchý typ čsově závislého ochrnného relé s pevným nstveným zvláště vyvinutého pro distribuční trnsformátory. MPRB GF má tké modul ochrny proti zemnímu spojení. Pro správnou funkci je nezbytné, by trnsformátory proudu byly správně připojeny by ochrnné relé bylo správně nstveno. SfePlus může být dodáván s moderními ochrnnými relé. Volitelně může být dodáno SPAJ140 tké osttní relé ABB jko REJ REF54_ se mohou montovt. Toto bude vyždovt dodtečnou nízkonpěťovou nástvbu. Viz smosttná dokumentce pro tyto relé. 12 ABB

13 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 SF 6 Vzduch 4.4 TLAK PLYNU SfeRing / SfePlus obshuje plyn SF 6, s jmenovitým tlkem 1,4 bru při teplotě 20 C. Ventil POZNÁMKA! Nšroubujte/vyšroubujte jen tuto šestihrnnou mtici. SfeRing / SfePlus je hermeticky uzvřen n dobu životnosti" je vybven teplotně kompenzovným indikátorem tlku. N poždvek může být dodáno teplotně kompenzovné zřízení, které vysílá elektrický signál pro indikci nízkého tlku. Plnící tlk mbr Ukztel v zelené oblsti Ukztel v červené oblsti = jednotk má správný tlk = Tlk je příliš nízký Teplot okolního vzduchu NHP Atmosférický tlk mbr Doplnění plynu do SfeRing/SfePlus Je zpotřebí následující vybvení, láhev stlčeného plynu s mnometrem dptér redukčního ventilu zřízení n měření tlku. 1. Demontujte přední kryt odšroubujte mnometr, jk je uvedeno. 2. Nšroubujte (uthovcí moment 45 Nm) dptér n ventil. 3. Před připojením hdice od lhve plynu n dptér musí se odstrnit vzduch v hdici průtokem plynu SF 6 hdicí. 4. Při průtoku plynu do rozváděče SfeRing/SfePlus je nutno sledovt mnometr n lhvi plynu. Když je indikováno 0,4 bru při teplotě okolního vzduchu 20 C (1,4 bru bsolutních), musí se plnění plynu zstvit. Viz tbulku pro plnící tlk výše. 5. Demontujte plnící hdici připojte tlkové zřízení pro kontrolu uvnitř SfeRing/SfePlus. 6. Jestliže je nměřen správný tlk 0,4 bru (1,4 bru bsolutních), demontujte dptér nšroubujte s uthovcím momentem 45 Nm n SfeRing/SfePlus mnometr, jk je uvedeno výše. Dbejte n to, by bylo těsnění mezi mnometrem ventilem hldké čisté. 5. PROVOZ 5.1 PRACOVNÍ PODMÍNKY Normální prcovní podmínky SfeRing / SfePlus je celkově vybven pro provoz z normálních prcovních podmínek proto spíncí přístroje rozváděče vnitřního provedení podle IEC Pltí následující mezní hodnoty: Teplot okolního vzduchu: Mximální teplot: +40 C Mximální teplot (24-hodinový průměr) +35 C Minimální teplot - 25 C Vlhkost Průměrná reltivní vlhkost vzduchu měřená z 24 hodin nepřestoupí 95% Průměrná reltivní vlhkost vzduchu z dobu 1 měsíce nepřestoupí 90% Mximální ndmořská výšk pro instlci bez snížení tlku plynu 1500 m Zvláštní prcovní podmínky Podle IEC se musí výrobce konečný uživtel dohodnout n přípdných zvláštních prcovních podmínkách, které se liší od normálních prcovních podmínek. Pokud se vyskytnou zvláštní prcovní podmínky, musí být předem konzultovány s výrobcem/ dodvtelem. Npř. při instlci elektrického zřízení v ndmořské výšce vyšší než 1000 m se sníží tmosférický tlk tlk v nádobě bude muset být snížen. Letecká doprv Jednotky / moduly jsou dodávány se sníženým přetlkem viz postup doplnění. ABB 13

14 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 Odpínč: Zpnutí: Otáčejte ovládcí páku směrem doprv Vypnutí: Otáčejte ovládcí páku směrem dolev. 5.2 OBSLUHA Všechny spínče je možno ovládt s přiloženou ovládcí pákou. Interní mechnické blokování mezi odpínčem/odpojovčem připojenými uzemňovči zbrání nesprávné mnipulci. Odpojovč v modulu V je možno vypnout jen po vypnutí vypínče. Potom je možno pro zkušební účely zpnout vypínč. Ovládání odpínče/vypínče uzemňovčů může být dále blokováno pomocí viscího zámku. Uzemňovče jsou ovládány mžikovým mechnismem, který zjišťuje rychlé zpnutí. Uzemňovč se zpne otáčením ovládcí páky směrem doprv. Otáčením dolev se uzemňovč vypíná. Pro zpnutí odpínče s pojistkmi/vypínče se musí nstřádt pružinový mechnismu. Toto se provádí otáčením páky směrem doprv. Potom se musí pro zpnutí odpínče/ vypínče stlčit zelené zpíncí tlčítko. Všechny ovládcí páky jsou stndrdně vybveny protiodrzovým systémem, který zbrání okmžitému opětnému ovládání spínčů. Modul F B A C Uzemňovč: Zpnutí: Otáčejte ovládcí páku směrem doprv Vypnutí: Otáčejte ovládcí páku směrem dolev. D E Odpínč s pojistkmi: Zpnutí: Otáčejte ovládcí pákou směrem doprv pro nstřádání zpíncí/vypíncí pružiny. Potom stlčte zelené tlčítko (A). Vypnutí: Stlčte červené tlčítko (B). V konfigurcích s vypínčem může být vypínč trnsformátoru vypnout ochrnným relé, ztímco v konfigurcích s odpínčem s pojistkmi může být odpínč vypnut kolíkem spouště pojistky, v přípdě ndproudu nebo zkrtu. Modul V Mechnické ukztele polohy: C: Odpínč s pojistkmi E: Uzemňovč D: Odpojovč 14 ABB

15 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF MONTÁŽ A VÝMĚNA POJISTEK Červený indikátor pod symbolem pojistky n spodním předním pnelu indikuje vybvení pojistky. Pojistky se vyměňují, jk je uvedeno ve sledu ilustrcí. Konfigurce odpínčů s pojistkmi jsou dodávány bez nmontovných pojistek. Při první montáži pojistek postupujte ve sledu ilustrcí Odšroubujte kryt pojistek. 4. Vyklopte pnel pojistek. Tím si zjistíte přístup k pojistkovému pouzdru. 1. Indikátor vybvení pojistky 2. Zpněte uzemňovč otáčením ovládcí páky směrem doprv 5. Nszením ovládcí páky jejím otáčením dolev otevřete pojistkové pouzdro. ABB 15

16 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 6. Vytáhněte pojistkový držák. Pojistky jsou pevně připevněny v pojistkovém krytu. 8. Otáčejte pákou n krytu pojistky směrem doprv pro uzvření utěsnění pojistkového pouzdr. Použijte ovládcí páku. 9. Uzvřete pojistkový pnel. Spínče jsou nyní připrveny k provozu. 7. Upevněte pojistku do krytu použitím kontktního šroubu. Pro správnou funkci pojistky musí kolík spouště směřovt ven z pojistkového pouzdr. Upevněte kontktní šroub n pojistný kroužek. Pojistk Kolík spouště pojistky 16 ABB

17 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF OCHRANNÁ RELÉ Rozváděče SfeRing / SfePlus s vkuovými vypínči jsou připrvené pro tří různé typy ochrnných relé: SACE PR521, Circutor, MPRB GF SEG WIC1. Všechny tři typy jsou nvrženy tk, že pro správnou funkci nepotřebují externí pomocné npětí. Pro kždé z těchto ochrnných relé je připrven smosttný mnuál s příkldy pro nstvování. MPRB GF Toto je jednoduchý typ čsově závislého ochrnného relé s pevným nstveným zvláště vyvinutého pro distribuční trnsformátory. MPRB GF má tké modul ochrny proti zemnímu spojení. Pro správnou funkci je nezbytné, by trnsformátory proudu byly správně připojeny by ochrnné relé bylo správně nstveno. SfePlus může být dodáván s moderními ochrnnými relé. Volitelně může být dodáno SPAJ140 tké osttní relé ABB jko REJ REF54_ se mohou montovt. Toto bude vyždovt dodtečný nízkonpěťový prostor. Viz smosttná dokumentce těchto relé.. 6. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ 6.1 POMOCNÉ KONTAKTY PRO NÍZKONAPĚŤOVÁ PŘIPOJENÍ Pro indikci spíncích poloh všech spínčů/vypínčů je možno dodt pomocné kontkty (2 zp. + 2 vyp.). Přístup k připojením nízkého npětí je umožněn po demontáži horního předního pnelu. Odpínč/vypínč trnsformátoru může být vybven vypíncí cívkou (AC nebo DC). 6.2 JEDNOTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ SfeRing může být vybven integrovnou jednotkou dálkového ovládání monitorování. (viz obr. vlevo) Tto jednotk je předběžně nvržen může být dodán instlován jko retrofitové řešení nebo kompletně z výrobního závodu. SfePlus může mít stejné vybvení, le potřebuje dodtečnou nízkonpěťovou nástvbu v horní části rozváděče. ABB 17

18 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF KAPACITNÍ NAPĚŤOVÁ INDIKACE Zásuvk pro kpcitní npěťovou indikci modul HR IEC Vim 1 Npěťový indikátor Vim 3 Kpcitní npěťový indikátor typu HR Kontrol sledu fází 6.4 INDIKÁTOR ZKRATU Mohou být dodávány 3 typy: Horstmn ALPHA-M Horstmn ALPHA-E Horstmn GAMMA 18 ABB

19 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ Kbelové spínče, vkuové vypínče uzemňovče jsou ovládány mechnismem, který je umístěn z předním pnelem. Tento mechnismus pro všechny spínče vypínče je ovládán ručně s ovládcí úrovní (stndrd), nebo jsou vybveny motorovým ovládáním (přídvné vybvení). Uzemňovč může být ovládán pouze ručně je vybven mechnismem pro dosžení zkrtové zpíncí schopnosti. Motorové ovládání je možno sndno doplnit při retrofitu. 6.6 ZKOUŠENÍ KABELŮ Npěťové zkoušky určení míst poruch kbelu je možno provést dvěm způsoby: 1. Přímo n zkušebních zástrčkách (A), pokud jsou tyto nmontovány n jednotce. Postupujte následovně: Zpněte uzemňovč. Připojte zkušební zřízení n horní část zkušebních zástrček, n kterých je upevněn zemnicí přípojnice (B). Demontujte zemnicí přípojnici proveďte zkoušku. Před odpojením zkušebního zřízení znovu nmontujte zemnicí pásek. 2. Přímo n kbelových přípojkách, které jsou nvrženy n provádění npěťové zkoušky n kbelu. Postupujte podle instrukcí dodvtele 2.1. Kbelová přípojk připojená 2.2. Kbelová přípojk demontovná NHP ABB 19

20 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF EXTERNÍ PŘÍPOJNICE SfeRing SfePlus může být vybven s externí přípojnicí. Viz smosttný návod k obsluze NOPOWSP 6006 GB. zákldový rám 6.8 ZAŘÍZENÍ NA POTLAČENÍ OBLOUKU Zřízení n potlčení oblouku se může montovt n všech kbelových modulech pro SfeRing modulech C, D, De, V n SfePlus. Toto zřízení se musí objednt spolu s jednotkou nemůže být doplněno v rámci retrofitu. Vybvení zřízení n potlčení oblouku je indikováno pomocí elektrického kontktu v nádobě s plynem SF 6 vyvedeno n svorkovnici z horním předním pnelem (Toto vyžduje zdroj pomocného npětí). 6.9 INDIKÁTOR TLAKU SfeRing / SfePlus je vždy dodáván s indikátorem tlku ve formě mnometru. Nvíc je možné do systému nmontovt zřízení pro elektrickou signlizci při poklesu tlku. Toto vyžduje zdroj pomocného npětí ZÁKLADOVÝ RÁM SfeRing může být instlován n smosttném zákldovém rámu. Tento zákldový rám je určen pro vstup kbelů z obou strn nebo zezdu. Jsou dvě rozdílné výšky 290 mm 450 mm BLOKOVÁNÍ S KLÍČEM SYSTÉM RONIS SfeRing / SfePlus může být dodán s blokováním s klíčem systém Ronis, EL 11 AP pro vypínče, spínče uzemňovče. skříňk pro přívod kbelů nízkého npětí shor 6.12 SKŘÍŇKA PRO PŘÍVOD KABELŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ SHORA SfeRing / SfePlus může být dodán se skříňkou pro přívod kbelů nízkého npětí shor NÍZKONAPĚŤOVÁ NÁSTAVBA SfeRing / SfePlus může být dodán s nízkonpěťovou nástvbou pro ochrnná relé, měření osttní sekundární vybvení. SfePlus s nízkonpěťovou nástvbou 20 ABB

21 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 7. ÚDRŽBA Všechny komponenty ve nádobě s plynem SF 6 nevyždují údržbu po deklrovnou dobu životnosti výrobku. Skříň je vyroben z nerezové oceli. Pokud dojde k poškrábání nebo poškození pnelů, musí být tyto oprveny nátěrem, by se zbránilo vzniku koroze. Mechnické části jsou umístěny vně nádoby z předním pnelem. Toto umožňuje sndný přístup výměnu v přípdě poždvku. Mechnické díly jsou povrchově protikorozně ošetřeny. Pohyblivé součásti jsou ve výrobním závodě optřeny mzcím tukem n dobu předpokládné životnosti. V extrémních podmínkách (prch, písek znečištění) bude kontrol údržb nevyhnutelná některých přípdech budou nutné výměny. Kontrolujte, že nedošlo ke smytí nebo setření mzcího prostředku z mechnických pohyblivých součástí. 7.1 KONTROLA A MONITOROVÁNÍ PLYNU Rozváděč SfeRing předstvuje tlkově hermetický uzvřený systém, který z normálních okolností nevyžduje zvláštní kontroly. Před obsluhou je všk třeb vždy kontrolovt tlk plynu n mnometru. ABB 21

22 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF EKOLOGICKÝ CERTIFIKÁT 1. PROVOZNÍ ŽIVOTNOST VÝROBKU Výrobek byl vyvinut v souldu s poždvky uvedenými v IEC Nvržená konstrukce zhrnuje životnost více než 30 roků z prcovních podmínek ve vnitřním prostředí (IEC 60298, Příloh GG). Rozváděč je plynotěsný, s očekávnou difúzní rychlostí menší než 0,1 % z rok. S odvoláním n referenční tlk 1,4 bru, udrží si rozváděč po dobu nvržené životnosti plynotěsnost tlk plynu lepší než 1,3 bru *. *) při teplotě 20 C). 2. MOŽNOSTI RECYKLACE Surovin Hmotnost % celkové Recyklo- Ekologické vlivy hmotnosti vt & procesy recyklce/opětného využití 320kg Železo 132,80 kg 42,53 % Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Nerezová ocel 83,20 kg 24,93% Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Měď 43,98 kg 14,09 % Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Mosz 2,30 kg 0,74 % Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Hliník 8,55 kg 2,74 % Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Zinek 3,90 kg 1,25 % Ano Seprovt, využít místo nového zdroje (rud) Stříbro 0,075 kg 0,024 % Ano Elektrolýz, využít místo nového zdroje Termoplst 5,07 kg 1,63 % Ano Vytvořit grnulát, opětně použít nebo použít jko energeticky kvlitní přísdu při splování odpdu Epoxidová pryskyřice včetně 60 % křemenného písku 26,75 kg 8,35% Ano Rozemlít n prášek použít jko vysoce jkostní energetickou přísdu v cementárně Pryž 1,35 kg 0,42 % Ano Vysoce jkostní energetická přísd při splování odpdu. Trnsformátorový olej 0,21 kg 0,066 % Ano Regenerovt nebo použít jko vysoce jkostní energetickou přísdu při splování odpdu. Plyn SF 6 3,24 kg 1,04 % Ano Použitý plyn SF je regenerován firmou ABB Krft ve Skienu 6 Celkové množství k recyklci 311,44 kg 97,25 % Nespecifikováno * 9,00 kg Nálepky, filmové fólie, práškové brevné nátěry, šrouby, mtice, drobné součástky, mzcí tuk Celková hmotnost ** 320,00 kg 100 % Blicí fólie 0,2 kg Ano Vysoce jkostní energetická přísd při splování odpdu Dřevěné plety 21,5 kg Ano Znovu použít nebo využít jko energetickou přísdu při splování odpdu. **) Veškeré údje jsou shromážděny ze 3-cestné jednotky CCF se zřízením n potlčení oblouku. 3. Ukončení životnosti ABB AS, Power Technology Medium Voltge Products se ngžuje při ochrně životního prostředí dodržuje normu ISO Nší povinností je usndnit recyklci po skončení životnosti nšich výrobků. Neexistují výslovné poždvky, jk zcházet s vyřzenými rozváděči n konci životnosti. Recyklční služb v rámci ABB odpovídá normě IEC 1634, vydání 1995, část 6: Konec životnosti zřízení plněných SF 6 " především pk kpitole : Nízký rozkld": Nejsou poždován žádná zvláštní optření; neobnovitelné součásti se mohou odstrnit běžně v souldu s místními předpisy". Rovněž doporučujeme webovou stránku ABB: ABB AS, Power Technology Medium Voltge Products ve Skienu je vybven pro regenerování plynu SF 6 z vyřzených rozváděčů. 22 ABB

23 SfeRing / SfePlus Distribuční rozváděč izolovný plynem SF 6 ABB 23

24 1VLM Rev -, cs (NOPOWSR 5976 GB vydání 5. července 2002) Text ilustrce nejsou závzné. Vyhrzujeme si právo provádět změny. ABB s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republik Fx: E-mil:

SafeRing / SafePlus SafeRing / SafePlus

SafeRing / SafePlus SafeRing / SafePlus SafeRing / SafePlus Kompaktní Návod na montáž, distribuční obsluhu a údržbu rozváděč izolovaný plynem SF 6 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6 NOPOWSR 5976 GB ABB 1 Obsah 1. Všeobecný

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

SafeRing / SafePlus 36kV Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6

SafeRing / SafePlus 36kV Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6 Návod na montáž, NOPOWSR obsluhu a 5976 údržbu GB Obsah 1. Všeobecný popis... 3 1.1 Tabulka umístění... 4 1.2 Rozměrové náčrtky... 5 2. Doprava a manipulace...

Více

Instalační návod. Jednotka příslušenství pro venkovní jednotky s integrovanými hydraulickými součástmi EK2CB07CAV3.

Instalační návod. Jednotka příslušenství pro venkovní jednotky s integrovanými hydraulickými součástmi EK2CB07CAV3. Jednotk příslušenství pro venkovní jednotky s integrovnými češtin Obsh Obsh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o krbici. Jednotk příslušenství..... Vyjmutí veškerého příslušenství z jednotky

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Instalační návod. Jednotka příslušenství nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Jednotka příslušenství nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instalační návod. čeština Instlční návod Jednotk příslušenství nízkoteplotního monobloku Dikin Altherm EKCB07CAV Instlční návod Jednotk příslušenství nízkoteplotního monobloku Dikin Altherm češtin Obsh Obsh O této dokumentci. O

Více

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrzuje právo změn uvedených údjů. Copyright 216 TI-P45-51 B Vydání 1 BBV utomticky ručně ovládné odklovcí ventily DN15 ž DN65 pro kotle Popis

Více

G9SB. Tenká bezpečnostní reléová jednotka. Bezpečnostní reléová jednotka. Informace pro objednání. Struktura číselného značení modelů

G9SB. Tenká bezpečnostní reléová jednotka. Bezpečnostní reléová jednotka. Informace pro objednání. Struktura číselného značení modelů Bezpečnostní reléová jednotk Tenká bezpečnostní reléová jednotk Modely o šířce 17,5 mm k dispozici se 2 nebo 3 bezpečnostními kontkty. Modely o šířce 22,5 mm se 3 bezpečnostními kontkty pomocným kontktem

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru Pneumtické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovnou montáž pozicionéru Použití Zdvihový pohon vhodný především pro montáž n ventily konstrukce 240, 250, 280, 290 mikroventil typu 3510

Více

Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. typu SafePlus a Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. typu SafeRing 12 / 25 kv

Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. typu SafePlus a Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. typu SafeRing 12 / 25 kv Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6 typu SafePlus a Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6 typu SafeRing 12 / 25 kv Obsah Obsah Strana 1. Použití 1.1 SafeRing 4 1.2 SafePlus

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

FT46. Celonerezové plovákové odvaděče kondenzátu (DN15 až DN50)

FT46. Celonerezové plovákové odvaděče kondenzátu (DN15 až DN50) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrzuje právo změn uvedených údjů. Copyright 2016 TI-P143-01 ST Vydání 11 Celonerezové plovákové odvděče kondenzátu (DN15 ž ) 4.5 ž 21 br DN15

Více

OPTICKO-AKUSTICKÁ VENKOVNÍ SIRÉNA SP-4006

OPTICKO-AKUSTICKÁ VENKOVNÍ SIRÉNA SP-4006 OPTICKO-AKUSTICKÁ VENKOVNÍ SIRÉNA SP-4006 sp4006_cz_04/10 SP-4006 opticko-kustická sirén je nvržen pro zbezpečovcí systémy. Je dostupná ve třech verzích: SP-4006 R, SP-4006 O SP-4006 BL, lišící se brvou

Více

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009 Elektromgneticky ovládné rozváděče RE3-06 HC 4010 11/2011 D n 06 p mx 350 br Q mx 80 dm 3 min -1 certifikce CSA D n 06 p mx 320 br 80 dm 3 min -1 Nhrzuje HC 4010 12/2009 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009 Elektromgneticky ovládné rozváděče RE3-06 HC 4010 11/2011 D n 06 p mx 350 br Q mx 80 dm 3 min -1 certifikce CSA D n 06 p mx 320 br 80 dm 3 min -1 Nhrzuje HC 4010 12/2009 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní Jirkov

Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní Jirkov NÁVOD NA OBSLUHU Výhradní distributor pro Českou republiku\: ELIVA, s.r.o. Kostelní 75 431 11 Jirkov info@eliva.cz ZAPOUZDŘENÝ MODULARNI ROZVADEC VN S IZOLACI SF6 EKOS model RM 36. Tento rozváděč je určen

Více

ABB EJF. SafeRing 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafeRing 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafeRing 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû Pod typov m oznaãením SafeRing se rozumí distribuãní kompaktní rozvádûã pro sekundární distribuãní síè (Ring Main

Více

Strana Strana 22-3 a 4

Strana Strana 22-3 a 4 Strn -2 SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Pro olověné terie do 50 Ah Jmenovitý výstupní proud: 2,5 4,5 A / 12 V DC 1,25 2,5 A / 24 V DC Elektronická ochrn pro přípd zkrtu terie, orácení polrity

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

SVĚT KLIMATIZACE. pro průmysl

SVĚT KLIMATIZACE. pro průmysl pro průmysl SVĚT KLIMATIZACE OBSAH CHLADICÍ JEDNOTKY nástěnné série 10 SLIM 1100 W 4 10 W 20 W 6 2700 W 8 nástěnné série EASY 0 W W 10 10 W 1900 W 12 nástěnné série HIGH 700 W W 14 1460 W 16 1900 W 17

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW VIESMANN VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Tříthový kotel Topný výkon 0,52 ž 2,84 MW List technických údjů Obj. č. ceny n poptávku Nepltí k dimenzování kotle.

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehu.cz Pltnost od 04. 2015 Technické změny vyhrzeny Stvebnictví Automotive Průmysl HAS 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 4.1 OBSAH 4.1....Trubky RAUTHERM

Více

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz Ohřívče vzduchu LHS Řd ohřívčů vzduchu LHS pokrývá široký rozsh výkonu od 550 W do 40 kw. Díky této rozmnitosti jsou ohřívče vzduchu LHS vhodné prkticky pro všechny horkovzdušné plikce. Různá provedení

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač pro venkovní jednotky s integrovanými hydraulickými součástmi EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1.

Instalační návod. Záložní ohřívač pro venkovní jednotky s integrovanými hydraulickými součástmi EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Záložní ohřívč pro venkovní jednotky s integrovnými hydrulickými EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč pro venkovní jednotky s integrovnými hydrulickými češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu...

Více

Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafePlus 36.

Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafePlus 36. Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6, SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6, SafePlus 36 36 kv 2 Obsah Obsah Strana 1. Použití 4 7 2. Filozofi e projektu 8 9

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB, se zhášením oblouku ve vakuu, jsou nejen význačným přínosem pro uživatele

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

Renderoc Galvashield CC

Renderoc Galvashield CC Renderoc Glvshield CC Glvnizční protikorozní ochrnný systém pro železobetonové konstrukce Použití Preventivní ochrnný systém pro železobetonové konstrukce, kde hodnoty korozní ktivity indikují reálné nebezpečí

Více

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4 Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4: Inovace v rámci kontinuity Inovace, kontinuita a spolehlivost Nová řada vakuových vypínačů VD4 vznikla na základě zkušeností a spolupráce

Více

Instalační návod. Jednotka příslušenství nízkoteplotního monobloku ROTEX HPSU RK2CB07CAV3. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Jednotka příslušenství nízkoteplotního monobloku ROTEX HPSU RK2CB07CAV3. Instalační návod. čeština Jednotk příslušenství nízkoteplotního monobloku ROTEX HPSU češtin Obsh záložního ohřívče: Obsh Pokyny k instlci Formát: Ppírový výtisk (ve skříni záložního ohřívče) O této dokumentci. O tomto dokumentu...

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro

Více

Venkovní ocelové rozváděče s krytím IP66 OH3215

Venkovní ocelové rozváděče s krytím IP66 OH3215 Ocelové rozváděče s krytím IP66 Vhodné pro venkovní instalace media konvertorů 200M/2G a injektorů PoE-PSE Testováno dle EN 61439-1 Schválená výstroj rozváděčů - zásuvka 230VAC - zdroj 12, 24 nebo 48V

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE CS NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE ELEKTRICKÉ SUNOVÉ OHŘÍVČE - NM 450, NM 600 - NM 800, NM 900 1. BLENÍ ELEKTRICKÉHO SUNOVÉHO OHŘÍVČE OBSHUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY: 1. Ochranný plášť saunového ohřívače 2. Prostor

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako

Více

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud

Olejové odporové spoustece ODPOROV. Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové odporové spoustece ODPOROV Vysoky záberovy moment - omezeny rozbehovy proud Olejové spouštěče 3PA3 pro střídvé motory s kroužkovou kotvou do 1.800 kw Spouštěče 3PA3 jsou rozběhové odporníky se

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 OBSAH 4.1 Trubky RAUTHERM S příslušenství k trubkám 4.3 4.2 Násuvné objímky fitinky 4.5 Spojky 4.5 Kolen 4.5 T-kus přechody 4.6 Připojovcí grnitury s příslušenstvím

Více

Uživatelská příručka.

Uživatelská příručka. Uživtelská příručk. Telefonní skříň glvnického oddělení ZSBE - Z Dokumentce č.200 04 Tto uživtelská příručk obshuje: Návod pro montáž, instlci,uvedení do provozu, používání, k obsluze, nstvování, údržbu

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Měřící transformátory proudu

Měřící transformátory proudu Měřií trnsformátory očníky Měříí trnsformátory proudu www.irutor.om Měřií trnsformátory očníky Měříí trnsformátory proudu Měříí trnsformátory proudu jsou používány k převedení vysokého jmenovitého proudu

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva KTLOG TYPOÝCH SKŘÍŇOÝCH ROZÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRFOSTNICE DO ÝKONU 630 k RDO 630 01H/00/8 OBSH: 1. Určení........................................................................................

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače...

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače... P ř íkldy použití Obsh Zásobník plněný pneumtickou doprvou... Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s klotou... Textilní silo, šnekové dávkovče... Zbudování do zásobníku, vícenásobná limitní

Více

ELEKTROPOHON. VALPES Nm

ELEKTROPOHON. VALPES Nm ER PLUS ELEKTROPOHON /8 POPIS Elektropohony Valpes série ER PLUS o kroutících momentech od 0 do Nm slouží k automatizovanému ovládání průmyslových armatur. Čtvrtotáčkový elektropohon je uložen v polyamidovém

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr "d" Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX.

Zóna 0 a Zóna 1. Pevný závěr d Odměřování a snímač výšky hladiny. Lineární odměřování Micropulse. Obsah. Tyčové provedení NEX. Obsh provedení Ex Ex.2 Ex.4 Ex.8 Ex.9 Ex.10 Snímč výšky hldiny Obecná dt, Kompktní tyč DEX provedení PEX provedení NEX Mgnety plováky Zón 0 Zón 1 Pevný závěr "d" snímč výšky hldiny BTL ex Snímč výšky hldiny

Více

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti

Více

250 až 1800 A. Odpínače SIDERMAT. Funkce. Normy. Všeobecná charakteristika

250 až 1800 A. Odpínače SIDERMAT. Funkce. Normy. Všeobecná charakteristika Odpínače 250 až 1800 A Přístroje jsou tří- nebo čtyřpólové s ručním ovládáním s možností dálkového elektronického odpínání Zaručují bezpečné připojení a odpojení zátěže od obvodu a zaručují dostatečnou

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm Vzební člen, 6-8 A 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3 vzební člen s elektromechnickým relé, 1P ší k 6,2 mm, 2P ší k,3 mm - DC AC/DC ovládání - provedení pro dlouhá vedení - integrovný indikční EMC modul - bezpečné

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Domácí telefony DT 93

Domácí telefony DT 93 Domácí telefony DT 93 4FP 110 51-55 4FP 110 73-74 OBSAH: I. Provedení možnosti použití DT93 strn 1 Obr.1 Schém DT 4FP 110 51 DT93 strn 1 Obr.2 Schém DT 4FP 110 52 DT93 strn 1 Obr.3 Schém DT 4FP 110 53

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Rozměry Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 40, 46 60, 6 S9-G/8, G/4, G/ pneumaticky

Více

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007

RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC 4027 1/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4027 12/2007 Elektromgneticky ovládné rozváděče D n 03 p mx 50 r Q mx 0 dm 3 min -1 REK1-03 HC 407 1/01 Nhrzuje HC 407 1/007 4/3, 4/ rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromgnety liovolně nstvitelné kolem osy Nouzové

Více

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro sterilní vzduch

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro sterilní vzduch Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrzuje právo změn uvedených údjů bez předchozího upozornění. Copyright 2012 TI-P1-11 ST Vydání 2 CS1 CS1T Celonerezové mikrofiltry pro sterilní

Více

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU TYP VÝROBKU: KSv 6/PE kde K = kiosek S = spínací v = vnitřní spínací prvek je vypínač 6 = provozní napěťová úroveň v kv PE = označení výrobce NÁZEV VÝROBKU: Kiosek spínací 6kV s

Více

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný...

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný... echnický list SF2A-MF Klpkový pohon se zpětným pružinovým chodem, schopný komunikce pro přestvování VZ klpek ve vzduchotechnických klimtizčních zřízeních udov velikost klpky do cc m 2 krouticí moment 2

Více

VRX-VSX ELEKTROPOHONY

VRX-VSX ELEKTROPOHONY 1/10 POPIS Elektropohony Valpes série VRX-VSX slouží k automatizovanému ovládání průmyslových armatur. Elektropohon je umístěn v celohliníkovém krytu. V případě výpadku napájecího napětí se dají pohony

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Venkovní ocelové rozváděče s krytím IP66 OH4320

Venkovní ocelové rozváděče s krytím IP66 OH4320 v Ocelové rozváděče s krytím IP66 v Testováno dle EN 61439-1 v Schválená výstroj rozváděčů - zásuvka 230VAC - spínané zdroje 120W 48, 24 nebo 12 VDC - jistič 4A-char. C - přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň

Více

Strana 22-2. Strana 22-2

Strana 22-2. Strana 22-2 Strn 2 SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Pro olověné terie do 50 Ah Jmenovitý výstupní proud: 2,5 A 4,5 A / 12 V DC 1,25 A 2,5 A / 24 V DC Elektronická ochrn pro přípd zkrtu terie, orácení

Více

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn.

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn. Strana - Strana -3 Strana -3 PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD práh vybavení PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD prahy vybavení Nastavitelné bezpečnostní funkce Typy R3D prahy vybavení Nastavitelné

Více

Kompaktní rozvaděče vysokého napětí izolované SF6 s možností rozšíření obsahující odpínač nebo integrovaný vakuový vypínač.

Kompaktní rozvaděče vysokého napětí izolované SF6 s možností rozšíření obsahující odpínač nebo integrovaný vakuový vypínač. DR-6/DT-6 Kompaktní rozvaděče vysokého napětí izolované SF6 s možností rozšíření obsahující odpínač nebo integrovaný vakuový vypínač. Bezpečnost, spolehlivost, malé rozměry a ohleduplnost k životnímu prostředí

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva RDO 1000 HP/V8 630A

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva RDO 1000 HP/V8 630A KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva RDO 1000 HP/V8 630A OBSAH 1. Určení...4 2. Technické údaje...4 3. Technický popis...4 Skříň...4 Přístrojové

Více

Provozní termostat / Omezovací termostat RAZ-TW.. Kombinace elektromechanického provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu

Provozní termostat / Omezovací termostat RAZ-TW.. Kombinace elektromechanického provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu 1212 Dvojité termostaty Provozní termostat / Omezovací termostat RAZ-TW.. Kombinace elektromechanického provozního (TR) a omezovacího (TW) termostatu 2-polohový provozní termostat a omezovací termostat

Více

5 Podpěry přivařovací

5 Podpěry přivařovací 5.1 Přivřovcí podpěry jsou určeny pro typy vzeb: kluzné podpěry (SS), podpěry s vedením (GS, SS), osové zrážky (S) nebo pevné body (FP). Mohou být použity smosttně nebo v kombinci s kluznými deskmi podložnými

Více

Bezpečnostní spínače v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro

Bezpečnostní spínače v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro Výěrová tulk pro ezpečnostní spínče..vs s jištěním ochrnného ez monitorování stvu jištění ochrnného VSH Mechnické jištění ochrnného, princip klidového Elektrické jištění ochrnného, princip prcovního Ruční

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO

Více

Technická informace o produktu č CS Pojistný ventil lisu PSV 12 Typová řada

Technická informace o produktu č CS Pojistný ventil lisu PSV 12 Typová řada echnická informce o produktu č. 2060 CS ojistný ventil lisu SV 2 ypová řd 006-096-2 Osh Upozornění k této technické informci o výroku 2 Systém číslování firmy Ortlinghus 2 K produktu 3 Funkce 4 rovozní

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2

Ventily konstrukční řada S9-G1/8 až G1/2 Ventily konstrukční řada S9-G/8 až G/ Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Údaje pro objednání Přehled typů / cestné ventily konstrukční řada ruční 8, 9 0, 6 60, 6 S9-G/8, G/, G/ pneumaticky elektricky

Více