Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a literatura český jazyk a literatura / DUM k opakování a procvičování učiva Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_99 Jméno autora: Mgr. Ladislava Hanibalová Datum vytvoření materiálu:

2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 CZ.1.07/1.5.00/ Jsme moderní! III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků Kosmetické služby 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura pracovní listy Mgr. Ladislava Hanibalová Cílová vzdělávací skupina Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD (PDF nebo CD PDF PPT) prezentace Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu školy HANIBALOVÁ_VY_32_INOVACE_99 Anotace Vzdělávací oblast Tematická oblast Vyučovací předmět Popis způsobu využití, případně metodické pokyny Klíčová slova Druh učebního materiálu Člověk v demokratické společnosti Tvarosloví Český jazyk a literatura Úkoly k ověření znalosti tvarosloví. Lze využít i jako pracovní list. Slovní druhy, koncovky, utvořit, doplnit. Pracovní list

3 Obsah I. Úkoly k procvičení tvarosloví II. Řešení III. Zdroje informací

4 I. Úkoly k procvičení tvarosloví 1. Určete slovní druhy u všech slov následujícího textu: Dívka se cítila sama a měla špatný pocit. Zdálo se jí, že se ocitla sama v lese a nemohla najít cestu domů. 2. Vyberte pomnožná, hromadná a látková podstatná jména: strom, housle, sedlák, konec, stromoví, stavení, krev, společnost, Velikonoce, učitel, učitelstvo, čas, rozpor, vrata, hněv, voda, listí, kraj, Hradčany, hmyz, skot, látka, tepláky, křoví, písek, prázdniny, kleště, železo, soudce, narozeniny, dubina 3. Kterými slovními druhy mohou být slova: kolem, jí, je, Utvořte krátké věty: 4. Opravte chyby v následujících větách: Je starší jak já. Je tam jednou tolik lidí. Vidím tam spousta dětí. Řekni ji to. Pošlete mě taky dopis. O těch pracech budeme ještě mluvit. Rádi vám donesem nákup. Koupil bysem si auto. Vchod z Nerudové ulice je uzavřen. Celkem máme osm čestných uznáních. Spolupracujeme s dvěmi dívkami. 5. Doplňte koncovky: Letos u nás byly_ velké mraz_. Jestřáb_ a sokol_ jsou tam vzácn_. Na větv- se něco pohnulo. U dědečkov_ zahrady čekal_ Martinov_ sestry. Zde tábořil_ tlup_ pravěkých lovců. Choval_ jsme poštovní holub_. Přišl_ nějac_ ciz_ lidé. 6. Určete druh přídavných jmen: včelí, zdravý, sestřin, látkový, cizí, zdravější, dlouhý, pražský, chlapcův, starý

5 7. Doplňte i/í: nad vaš_ zahradou, pro tvoj_ firmu, čteme vaš_ knihu, za naš_ školou, pro naš_ matku, s vaš_mi dětmi, na naš_ jabloni, s tvoj_ sestrou, bez naš_ pomoci 8. Utvořte následující tvary od uvedených slov: dvě židle tři sta korun několik hradů obě myši jedny housle troje nůžky oba dva jubilanti čtvery hrábě 3. pád 2. pád 7. pád 7. pád 6. pád 3. pád 3. pád 4. pád 9. Dejte následující slovesa do uvedených tvarů: osoba číslo čas způsob rod přijít 1. množné přítomný podmiňovací činný být 2. jednotné rozkazovací činný psát 2. množné budoucí oznamovací činný zaplatit 3. jednotné minulý oznamovací trpný 10. Převeďte do množného čísla: Měl bys nám to říci. Byla bys sama proti sobě, kdybys tam nešla. Kdyby ses býval přihlásil, byl bys dostal dobrou známku. Kdybych to nekupoval, ušetřil bych. 11. Rozlište rod činný a trpný: Všichni přijeli. Město bylo dobyto. Vyprávělo se dlouho. Obilí bylo naseto. Nebudeme mluvit. 12. Utvořte příčestí trpné a použijte ve větách: otevřít zpozdit zaplatit zkoušet uhradit

6 13. U následujících sloves určete vid: skočit uslyšel nenecháme telefonovat napsat skákat zahynul objednají žádají 14. U podtržených slov určete slovní druh: Jsou ve škole. Brr, to je zima. Kéž se to podaří! Je mu zle. Mezi školou a bankou je park. Vrabec frnk na střechu. Venku je krásně. Jakmile přišel, najedl se. Vpředu byl Žižka. 15. Stupňujte příslovce: To ti přijde draho. Chovej se tiše. Je mi tak lehko. Má se dobře. Mnoho dětí tam zůstalo. Pacientovi bylo zle. 16. Spojky ve větách nahraďte jinými spojkami, zachovejte stejný význam vět: Děti plakaly hlady, a ona jim neměla co dát. Když budeš mít dobré výsledky, získáš lepší zaměstnání. Zůstal doma, neboť onemocněl. Ačkoliv bylo krásné počasí, nešel ven. Když mi nevěříš, podívej se do slovníku. 17. Nahraďte přísudková slovesa vhodnými citoslovci: Dítě upadlo na zem. Kočka skočila na okno. Pták uletěl na střechu. Pes vrčel. Z dálky se ozvalo troubení.

7 II. Řešení 1. podstatné jméno, zájmeno, sloveso, přídavné jméno, spojka, sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso, zájmeno, zájmeno, spojka, zájmeno, sloveso, předložka, podstatné jméno, spojka, sloveso, sloves, podstatné jméno, příslovce 2. pomnožná housle, Velikonoce, vrata, Hradčany, tepláky, prázdniny, kleště, narozeniny hromadná stromoví, učitelstvo, listí, hmyz, skot, křoví látková krev, voda, písek, železo 3. podst. jm. 7. p., č. jed. Chlapec praštil kolem. příslovce Šel kolem nějaký muž. předložka Kolem školy jsou záhony s květinami. sloveso 3. os., č. j., zp. ozn. On jí málo masa zájmeno osobní 3., 7. pád, č. jed. Řekneme jí to. sloveso 3. os., č. j., čas přít. On je také na výletě. zájmeno osobní 4. pád, č. mn. Vidím je tam. 4. než, dvakrát, spoustu, jí, mně, pracích, doneseme, koupil bych si, z Nerudovy, uznání, dvěma 5. byly mrazy, jestřábi a sokoli, vzácní, větvi, dědečkovy, čekaly, Martinovy, tábořily, tlupy, chovali, holuby, přišli nějací cizí lidé 6. tvrdá zdravý, látkový, dlouhý, pražský, starý měkká včelí, cizí, zdravější přivlastňovací sestřin, chlapcův 7. naší, tvoji, vaši, naší, naši, vašimi, naší, tvojí, naší 8. dvěma židlím, tří set korun, několika hrady, oběma myšmi, jedněch houslích, trojím nůžkám, oběma dvěma jubilantům, čtvery hrábě 9. přišli bychom, buď, budete psát, byl zaplacen 10. Měli byste nám to říci. Byly byste samy proti sobě, kdybyste tam nešly. Kdybyste se bývali přihlásili, byli byste dostali dobrou známku. Kdybychom to nekupovali, ušetřili bychom. 11. činný, trpný, trpný, trpný, činný 12. Muzeum bylo/je/bude otevřeno. Vlak byl/je/bude zpožděný. Ten účet byl/je/bude zaplacen. Žák byl/je/bude zkoušen. Částka byla/je/bude uhrazena. 14. předložka, citoslovce, částice, příslovce, předložka, podstatné jméno, citoslovce, příslovce, spojka, zájmeno, příslovce 15. dráže, nejdráže tišeji, nejtišeji lehčeji, nejlehčeji lépe, nejlépe - více, nejvíce - hůře, nejhůře 16. ale, avšak jestliže, pokud protože, jelikož, poněvadž třebaže, přestože, I když jestliže, jestli, pokud, nevěříš-li 17. bum, hop, frnk, vrrr, trá, trá

8 Zdroje informací HANIBALOVÁ, L. Vlastní archiv.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Členění daní III/2 VY_32_INOVACE_31 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Datum: 7. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 7. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 7. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_105 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Anotace: materiál obsahuje 7 listů Šablona: III/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 16. Lekce 16

Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 16. Lekce 16 Lekce 16 Str. 157/cv. 1 země = 1. naše planeta (odborně Země); 2. pevnina, souš (x moře, vzduch); 3. stát; 4. zemský povrch, půda, po které chodíme, podlaha (častěji zem); 4. půda, hlína (častěji zem)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více