STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby"

Transkript

1 PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom nejen snaží zasvětit zájemce o studium do tajů norského jazyka, ale přináší také množství informací o Norsku a životě jeho obyvatel, který se od našeho v mnohém liší. Učebnice seznamuje uživatele s jazykovou formou norštiny zvanou bokmål, která je tím rozšířenějším ze dvou úředních norských jazyků. (O současné jazykové situaci v Norsku a jejích historických příčinách se dočtete v článku T. H. Svevada Bokmål, nynorsk a norské dialekty). Cílem učebnice je výuka současného mluveného i psaného jazyka, přičemž důraz je kladen především na mluvenou formu a rozvíjení komunikačních dovedností. Texty úvodních lekcí jsou proto zpravidla ve formě dialogů, na jejichž vytváření se podíleli žáci norských středních škol. Všechny texty, mluvnice i cvičení v jednotlivých lekcích byly konzultovány s řadou rodilých mluvčích. Aktuální jazyk byl čerpán rovněž z tisku a internetu. Použití norského frekvenčního slovníku by mělo zajistit, že v učebnici nechybí žádný ze základních výrazů. Vzhledem k poměrně snadné mluvnici norštiny, zvlášť pro ty z vás, kteří již ovládají angličtinu, němčinu či jiný germánský jazyk, jsme do lekcí vědomě zařadily větší množství slovní zásoby. Celkem byste si po zvládnutí všech 22 lekcí učebnice měli osvojit téměř slov a slovních spojení i veškerou základní mluvnici jazyka, což vám umožní nejen plynně se dorozumět v každodenních situacích, ale také se orientovat v norských textech či zvládnout běžný písemný projev (např. dopis nebo žádost o zaměstnání). Zájemcům o odborné studium norštiny doporučujeme pokračovat se speciálními norskými jazykovými příručkami. Učebnice je v prvé řadě zaměřena na samostudium, proto také byla cvičení vytvářena tak, abyste přesné řešení každého z nich mohli najít v Klíči. Uživatelům vycházíme vstříc i podrobným výkladem gramatických jevů, překladem článků prvních deseti lekcí do češtiny (v Klíči) či slovníčkem všech slov, která se v učebnici vyskytují. 18

2 Důležitou součástí učebnice je audionahrávka namluvená rodilými mluvčími. Obsahuje články vybraných lekcí, nácvik výslovnosti složitých hlásek a intonace i další typy poslechových cvičení. Nahrané texty, dialogy, slovíčka a cvičení jsou v učebnici označeny symbolem CD s číslem CD a číslem příslušné stopy v nahrávce. Jsme si vědomy toho, že učebnici budou používat i vyučující v jazykových kurzech. Z toho důvodu jsme do lekcí zařadily velký počet cvičení, aby měl lektor možnost volby pro aktivity podle svých představ. PODĚKOVÁNÍ Rády bychom poděkovaly Thoru Henriku Svevadovi za vydatnou pomoc při jazykové úpravě textů, PhDr. Jarce Vrbové za odbornou metodickou spolupráci, norským lingvistkám Ingvild Nistovové za gramatické konzultace a Åse Berit Strandskogenové za svolení použít její učebnici norské fonetiky jako zdroj výslovnostních cvičení. Rodilí mluvčí Kirsten Kristiansenová, Mette Hovdeová, Berit a Arne Kleppovi a především Yngvar Brenna zaslouží poděkování za podnětné připomínky k textům a cvičením i za ochotu konzultovat sporné jazykové jevy, Yngvar Brenna navíc za pomoc při norských korekturách, Jørgen Jørgensen a jeho studenti pak za zprostředkování autentických rozhovorů. Autorky 19

3 STRUKTURA UČEBNICE Učební část obsahuje v úvodu přehled pravidel norské výslovnosti, intonace a transkripce, se kterými se budete v učebnici setkávat a s nimiž budete pracovat. Následuje 22 lekcí, které se skládají z několika bloků. Lekce mají jednotnou strukturu a jsou tematicky zaměřené na komunikativní situace běžného života. STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Jsou vypracovány tak, aby vycházely z běžných životních situací a zároveň dobře ilustrovaly gramatické jevy probírané v jednotlivých lekcích. Dialogy Krátké situační rozhovory obsahují množství užitečných frází a slovních obratů. Najdete je ve většině lekcí za úvodním textem. Slovíčka Jsou rozdělena do dvou částí podstatná jména a ostatní slovní druhy. U podstatných jmen je uveden člen (od 6. lekce stojí v závorce, pokud jde o podstatné jméno nepočitatelné). Zaznamenány jsou také nepravidelné tvary skloňování, od 7. lekce pak u sloves koncovka minulého času, u nepravidelných sloves tvar minulého času i příčestí minulého. Odhadněte význam Tento oddíl obsahuje především slova natolik podobná českým ekvivalentům či slova v zásadě mezinárodního charakteru, že je nebylo nutné zařadit do oddílu Slovíčka, nebo složeniny ze slov již známých. Rozšiřující slovní zásoba Byla zařazena pouze do některých lekcí. Obsahuje slova či slovní spojení, která úzce souvisejí s tématem lekce. Fráze a předložkové vazby Tato část obsahuje důležitá slovní spojení, věty a fráze, které vycházejí z úvodních textů a vztahují se k tématu lekce. 20

4 Reálie Zahrnují fakta o Norsku a životě Norů. Informace se týkají zeměpisu, historie, zajímavých osobností, zvyků apod. Mluvnice K pochopení výkladu mluvnice stačí znalost pouze základních gramatických pojmů. Výklad je postaven na srovnávání norštiny s češtinou a zdůrazněny jsou především ty jevy, které mohou být pro české uživatele obtížné. Pro důkladné zapamatování si a procvičení určitého mluvnického jevu jsou méně obtížná drilová cvičení zařazena přímo za příslušný výklad. Oddíl Mluvnice není součástí lekcí 5, 10, 15 a 20, které slouží k opakování mluvnice dosud probrané. Poslechová a výslovnostní cvičení Cvičení jsou zaměřena nejen na nácvik správné norské výslovnosti, ale také na porozumění jednotlivým slovům, větám i krátkým textům. Souhrnná cvičení Závěr každé lekce tvoří cvičení na opakování mluvnice, slovní zásoby i konverzačních obratů z lekce aktuální i lekcí předchozích. Řada cvičení je koncipována tak, že je lze využít jak pro samostudium, tak pro práci ve dvojicích či skupinách v jazykovém kurzu. V závěru učebnice najdete tabulku nepravidelných sloves a přehled názvů světadílů, zemí a od nich odvozených názvů obyvatel a přídavných jmen. KLÍČ Poskytuje překlady článků a dialogů prvních deseti lekcí, texty nahrávek a řešení většiny cvičení. SLOVNÍK Norsko-český slovník obsahuje veškerou slovní zásobu učebnice. Za každým výrazem je v závorkách uvedena informace o tom, ve které lekci se dané slovo poprvé vyskytuje. JAK S UČEBNICÍ PRACOVAT Při výuce v kurzu si učitel volí postup podle svých zkušeností a podmínek třídy (skupiny), pro samostudium doporučujeme následující: 1. Seznamte se se slovní zásobou lekce. Poslechněte si výslovnost jednotlivých slov a několikrát si je zopakujte podle nahrávky. Je důležité zvládnout jak 21

5 jejich zvukovou, tak i psanou podobu. (Nahrávka slovní zásoby je k dispozici u prvních pěti lekcí.) 2. Poslechněte si nahrávku úvodního textu a pokuste se mu porozumět. (U některých lekcí není nahrávka textu k dispozici nebo je nahrána pouze část textu.) 3. Přečtěte si úvodní text. Budete-li mít problémy s překladem, nahlédněte do Klíče. Přečtěte si článek nahlas. Opět můžete využít nahrávku, podle své potřeby ji zastavovat, vracet a text opakovat po částech. 4. Nezapomeňte na situační dialogy, které následují za textem. Fráze a věty si opakujte nahlas. 5. Prostudujte si pozorně probírané mluvnické jevy a projděte cvičení určená k jejich procvičení. Po seznámení s každým novým gramatickým jevem můžete znovu nahlédnout do úvodního článku, kde najdete jeho praktické využití. 6. Projděte si všechna poslechová (a výslovnostní) cvičení, i opakovaně, pokud vám porozumění bude činit potíže. Nahrávku také můžete podle individuální potřeby zastavovat, vracet a svou odpověď korigovat. 7. V jakémkoli pořadí si zpracujte sérii opakovacích souhrnných cvičení. Správné řešení si ověřujte v Klíči. Cvičení můžete provádět ústně i písemně. Přejeme vám hodně štěstí a vytrvalosti při učení, protože jedině soustavným opakováním a upevňováním učiva jazyka lze dosáhnout výsledků, z nichž budete mít radost a prospěch. 22

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Metodická příručka pro obor Kadeřník

Metodická příručka pro obor Kadeřník Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více