Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka k testům Zkoušej.cz"

Transkript

1 Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá i ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, zejména testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol, s testy se mnozí žáci setkávají v rámci přijímacího řízení na různé druhy škol. Testování se uplatňuje i v mezinárodních výzkumných šetřeních, kterých se naši žáci běžně účastní. Testy, resp. testové úlohy jsou dnes běžně používány ve výuce, při monitorování i ověřování jejích výsledků, a v neposlední řadě také při přípravě na tato testování. Vzrůstající podíl testů v pedagogické praxi s sebou ovšem nese i jistá rizika. Naprostá většina pedagogů se při studiu s teorií testování nesetkala, většinu z nich nikdo neučil zásadám konstrukce testových úloh či jejich přímému vývoji. Z toho plynou jistá rizika při používání testů ve školách. Nejvýznamnějšími jsou nepřesná či dokonce chybná interpretace výsledků žáků při řešení testů a nebezpečí deformace výuky ve smyslu jejího podřízení úspěchu žáků v testech. Toto nebezpečí je přitom pochopitelné, protože nejen laická veřejnost má čas od času tendenci posuzovat školy, potažmo jejich učitele, jen podle výsledků žáků v testech. Takový zjednodušený pohled pak samozřejmě může například vést ze strany zřizovatelů k vytváření tlaku na školy ohledně výkonu žáků v testech. Úspěšnost žáků v testech může sice být důležitým ukazatelem výsledků vzdělávání v konkrétních školách a třídách, podstatné ale je, aby nebyla ukazatelem jediným. Přitom jedním ze základních předpokladů správného použití testů je jejich interpretace vycházející z účelu jejich použití. Jinými slovy, testové výsledky žáků lze správně interpretovat jedině tehdy, je-li zřejmé, s jakým účelem byl test zadáván (byl-li to vůbec test a nikoli pouze soubor testových úloh), co mělo být testem ověřováno či zda se jednalo o test standardizovaný. Smyslem tohoto manuálu je poskytnout našim uživatelům určitý vhled do problematiky testologie, samozřejmě zejména ve vztahu k produktům Zkoušej.cz. Systém Zkoušej.cz používá jeden typ úloh uzavřené úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, tedy typ nejčastěji užívaných uzavřených úloh, a to jak při klasickém papírovém testování, tak při testování elektronickém. Toto východisko samozřejmě znamená určité omezení ve spektru testovatelných dovedností, na druhé straně přináší uživatelům jednu významnou výhodu všechny úlohy v testu mohou mít shodnou bodovou hodnotu není tedy potřeba komplikovaně rozhodovat o přiřazení různých bodových hodnot úlohám různého typu. (Rozhodování o bodové hodnotě úloh v testu zná téměř každý pedagog z vlastní praxe, když posuzuje, kolik bodů má přiznat jednotlivým úlohám, když má dejme tomu v testu uzavřené úlohy s výběrem odpovědi, přiřazovací a uspořádací, vedle toho ještě úlohy otevřené). Typová jednobarevnost úloh v systému Zkoušej.cz nemusí ovšem znamenat i omezení ověřovaných dovedností. Řada dovedností, jejichž osvojení žáky lze ověřovat prostřednictvím uzavřených (např. přiřazovacích, dichotomických, uspořádacích) i otevřených úloh, je možné ověřovat i úlohami s výběrem odpovědi. Jako příklad může dobře posloužit úloha ověřující zvládnutí problematiky textové návaznosti. Velmi vhodným evaluačním nástrojem k ověřování zde je uspořádací úloha: 1 1 Úloha převzata z: Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 1

2 Seřaďte jednotlivé úryvky (A E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost: A) Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. B) Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. C) Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. D) Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. E) Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. řešení: D, A, C, B, E (B. Unsworth, Tanečnice) Žák při řešení takové úlohy musí posoudit návaznost mezi všemi úseky textu a seřadit je. Tuto dovednost lze ovšem ověřovat i úlohou s výběrem odpovědi. Nabízí se přitom několik možností transformace uspořádací úlohy v úlohu s jednou správnou odpovědí: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. (B. Unsworth, Tanečnice) Kterou z následujících možností pokračuje výchozí text? A) Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do krypty, trochu na stranu. B) Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu, ještě náročnějšímu než král. C) Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. D) Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula velice slabá vůně. řešení: C) provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 2

3 Při řešení takto konstruované úlohy žák oproti postupu při řešení úlohy uspořádací pracuje především se závěrem výchozího textu a na základě jeho výstavby vybírá jednu z možností, kterou by mohl výchozí text pokračovat. Se stejným efektem může být úloha konstruována tak, že žák bude pracovat zejména se začátkem výchozího textu: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. (B. Unsworth, Tanečnice) Která z následujících možností předchází výchozímu textu? A) Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do krypty, trochu na stranu. B) Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu, ještě náročnějšímu než král. C) Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula velice slabá vůně. D) Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. řešení: D Třetí možností je konstruovat úlohu tak, aby žák pracoval s vynechaným místem uvnitř textu. To znamená, že musí posoudit, zda se nabízená alternativa hodí do výchozího textu z obou stran: provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 3

4 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. Která z následujících možností patří na vynechané místo (+++++) ve výchozím textu? (B. Unsworth, Tanečnice) A) Ta blízkost druhých lidí na mě působila tísnivě, nebyl tu dostatek vzduchu, nicméně neviděl jsem jinou možnost. B) Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. C) Obvykle si velice zakládám na tom, jak vypadám, možná někdy až příliš, ano, zcela jistě na to dbám příliš, není to nic než marnivost. D) Pokud jsem si chtěl udržet důvěru těchto lidí a přesvědčit je o tom, že to s nimi myslím dobře, musel jsem zajistit, že za své muly dostanou slušnou cenu. řešení: B Poněkud zjednodušeně lze tedy konstatovat, že například třemi různými úlohami s výběrem odpovědi lze ověřit zhruba totéž co jednou uspořádací úlohou o pěti až šesti uspořádavaných úsecích textu. To samozřejmě není obecně platné tvrzení, počet zvolených úloh k ověření dané dovednosti je závislý na řadě faktorů (složitosti textové návaznosti, obsahové srozumitelnosti textu, délce textu aj.). Pro uživatele Zkoušej.cz je podstatnou skutečností, že danou dovednost mohou ověřovat, i když nemají k dispozici typický nástroj k ověřování této dovednosti (tedy uspořádací úlohy). V podobném duchu lze hovořit i o možnostech transformace úloh dichotomických, přiřazovacích a často i otevřených. Jak již bylo uvedeno, Zkoušej.cz používá úlohy, které se u nás v testech používají nejčastěji, tedy úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, běžně také nazývané multiplechoice. Zadání úlohy má nejčastěji formu otázky, méně často pak pokynu nebo nedokončeného tvrzení. Žákům je nabídnuto několik alternativ odpovědi, z nichž jen jedna je správná. [ ] U tohoto typu úlohy je třeba rozlišovat mezi úlohami s jednou správnou odpovědí a jednou nejpřesnější odpovědí. Zatímco úloha s jednou správnou odpovědí má vždy jednu odpověď správnou a ostatní možnosti (nazývané distraktory) jsou jednoznačně nesprávné, u úloh s jednou nejpřesnější odpovědí je postup řešení o něco složitější. Ze čtyř nabízených alternativ odpovědí se jedna nejvíce blíží «ideální» odpovědi, ostatní se tomuto «ideálnímu» řešení blíží méně, nebo jsou mu zcela vzdáleny. Může v nich ale být obsaženo něco, co je ve vztahu k zadání úlohy částečně správné, nicméně vždy obsahují i něco, co brání označit takové alternativy za správné řešení úlohy. Distraktory jsou tedy «méně správnou» odpovědí než nejpřesnější odpověď. Tento podtyp úloh se často používá zejména při ověřování dovedností spojených s porozuměním textu. 2 2 Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s. 5. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 4

5 Příklad úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Hlavně v malých městech a vesnicích je kolo běžným dopravním prostředkem. Jezdí se na něm do práce, na nákupy a děti do školy. (Nedělní svět ) Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou druhé věty výchozího textu? A) Na kole se jezdí do práce, na nákupy, do školy. B) Do práce, nebo na nákupy se jezdí na kole, do školy. C) Dospělí jezdí na něm do práce, na nákupy a do školy děti. D) Na něm se jezdí do práce, na nákupy, do školy na něm jezdí děti. řešení: A Z konstrukčního hlediska úloha vypadá na první pohled stejně jako například výše uvedených úloh vzniklých transformací uspořádací úlohy. Je zde ovšem jeden zjevný charakteristický rys v zadání úlohy, který úlohu s nejpřesnější odpovědí odlišuje. Zadání úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi obsahuje výraz s předponou nej- (nejlépe, nejpřesněji, nejspíše aj.). 3 Připočteme-li k tomu i úlohy s negativně formulovaným zadáním, dostáváme 4 podtypy úloh s výběrem odpovědi: a) úloha s jednou správnou odpovědí b) úloha s jednou nesprávnou odpovědí c) úloha s jednou nejpřesnější odpovědí d) úloha s jednou nejméně přesnou odpovědí Zkoušej.cz používá všechny čtyři podtypy, nicméně nejčastěji zastoupené jsou úlohy s jednou správnou odpovědí. Všechny testové úlohy pracují s autentickými texty z novin, internetových, případně knižních zdrojů. Jednotlivé úlohy jsou odvozeny buď od výchozího textu (úlohy s výchozím textem), nebo jsou autentické texty užity přímo v těle úlohy (úlohy bez výchozího textu). Každá úloha v aplikaci tak má reálnou oporu ve skutečně publikovaném textu, pracuje se zde se stejným principem, který je uplatňován v didaktických testech maturitní zkoušky, při testování žáků 5. a 9. tříd i mezinárodních výzkumech. Znění textů je jen minimálně upravováno, odstraněny jsou překlepy, případně chyby, které nejsou předmětem ověřování danou úlohou, některé texty jsou kráceny. Žádná z úloh ale neobsahuje uměle vytvořené chyby, ty jsou vždy autentické. 3 Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s. 6. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 5

6 Známou zkušeností pedagogické praxe je skutečnost, že žáci si snáze osvojují znalosti a dovednosti tehdy, jestliže jim je probírané učivo tematicky blízké. Také proto Zkoušej.cz začíná s texty, které zaujmou velkou část žáků v úlohách jsou použity především texty s tematikou našich dvou nejpopulárnějších sportů: fotbalu a ledního hokeje. Postupem času počítáme s postupným rozmělňováním převahy sportovních textů zařazováním úloh pracujících s dalšími tematickými příslušnostmi textů. Aby bylo zmírněno riziko, že žáci nevyřeší úlohu, protože se o sport nezajímají, a tudíž textu úplně neporozumí (jakkoli by taková situace u většiny tematických oblastí ve Zkoušej.cz neměla nastat, protože předmětem ověřování jsou přibližně ze tří čtvrtin dovednosti související se zvládnutím základních jazykových principů a pravidel českého jazyka), připravili jsme pro uživatele materiál, jehož cílem je usnadnit porozumění textům se sportovní tematikou. Zkousej.cz nabízí uživatelům možnost vygenerovat si vlastní test podle potřeb momentálního užití. Při generování testů se uplatňují tři základní kritéria: a) rozsah testu b) počet variant (mutací) testu c) obsah testu Rozsah testu Rozsah testu je vyjádřen počtem úloh (položek) v testu. Zkoušej.cz umožňuje generovat testy složené z 5, 10, 15 nebo 20 úloh. Počet úloh v testu zpravidla velmi úzce souvisí s účelem použití testu, rozsah testu ale zdaleka není jediným kritériem důležitým pro jeho konstrukci. Obecně platí, zejména v případě monotematických testů, že vyšší počet úloh v testu s sebou přináší přesnější informaci o znalostech a dovednostech žáků, snižuje se i zatíženost chybou měření. Rovněž obecně platí, že čím více úloh test obsahuje, tím větší má reliabilitu 4. [ ] dobrý didaktický test by měl vždy obsahovat dostatečný počet úloh (za spodní hranici lze ve většině případů považovat zhruba 10 úloh). 5 Z uvedeného vyplývá, že Zkoušej.cz umožňuje generovat ve třech případech (testy tvořené 10, 15 a 20 úlohami) ze čtyř test, který má dostatečný rozsah k tomu, aby bylo možné na jeho základě, resp. na základě výsledků žáků při jeho řešení, činit závěry o míře zvládnutí dané tematické oblasti žáky. To znamená, že výsledek žáka v testu, který obsahuje 20 úloh, je podstatně přesnější výpovědí o žákových znalostech a dovednostech než test o pěti úlohách. Pětipoložkový test je potřeba vnímat spíše jako soubor úloh vhodný k jiným účelům než k ověřování, zda má žák nějaké oblast dostatečně osvojenou. Nicméně takový soubor úloh může dobře sloužit k procvičování vybrané látky, motivačnímu užití apod. Počet úloh (položek) v testu Charakteristika testu soubor úloh, vhodný pro opakování či motivaci, zcela nevhodný ke známkování dolní hranice rozsahu, obezřetnost při hodnocení a interpretaci výsledků žáků střední míra rozsahu testu, na základě výsledků žáků lze činit závěry o míře zvládnutí učiva, výsledky žáků lze vyjádřit známkou ideální rozsah testu, v rámci Zkoušej.cz nejpřesnější výsledek měření výkonu žáka 4 Reliabilita vyjadřuje přesnost a spolehlivost testu. 5 Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999, s provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 6

7 Počet variant (mutací) testu Zkoušej.cz umožňuje generovat od jedné do čtyř variant (mutací) testu. Tato skutečnost je výhodou zejména z důvodu minimalizace opisování v průběhu testování. Na druhé straně je třeba brát ji v potaz při interpretaci výsledků žáků. Obsah testu Testové úlohy z českého jazyka jsou rozděleny do 20 tematických oblastí. Z níže uvedeného výčtu těchto oblastí vyplývá, že pomocí Zkousej.cz lze generovat testy v oblastech jazykových dovedností, které jsou vesměs obsaženy (byť někdy jinak formulovány) jak v tzv. standardech pro páté a deváté třídy základních škol, tak v maturitním katalogu. To mimo jiné znamená, že jsou i v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Tematické oblasti 1 Velká písmena (rozeznání správného/chybného psaní velkých písmen ve vlastních jménech a jménech užívaných jako vlastní ) 2 Interpunkce (identifikace chyb v psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí ) 3 Tvary slov (rozeznání správnosti/nesprávnosti tvaru slova v různých kategoriích ohebných slov, identifikace morfologicky chybného tvaru slova, orientace ve změnách v souhláskových skupinách při odvozování příponami, rozpoznání správné délky samohlásek ) 4 Vyjmenovaná slova (rozeznání správného/chybného psaní -i-/-y- po měkkých, obojetných a tvrdých souhláskách ) 5 Psaní -ě- (rozeznání správného/chybného psaní -ě po souhláskách b, p, v, f, m ) 6 Psaní s(s-)/z(z-) (rozeznání správného/chybného psaní předložky s/z; předpony s-/z-, se-/ze- ) 7 -i/-y v koncovkách podstatných a přídavných jmen (rozeznání správného/chybného psaní podle příslušnosti k měkkým/tvrdým vzorům ) 8 Shoda přísudku s podmětem (identifikace chyb v mluvnické shodě, shodě podle smyslu ) 9 Stylistické nedostatky (identifikace chyb a nedostatků, výběr správné/nejvhodnější úpravy závadného místa ) 10 Slovní druhy a jejich kategorie (určení slovnědruhové platnosti slov, určení/rozeznání kategorií slovních druhů ) 11 Slovotvorba (rozlišení správně/chybně utvořeného slova, rozeznání způsobu tvoření slov ) 12 Význam slov a slovních spojení (nalezení/odvození významu pojmenování, přiřazení synonym/antonym k danému slovu/slovnímu spojení, posouzení přiměřenosti/vhodnosti použití slova/slovního spojení ) 13 Rozbor věty (rozeznání větných členů, identifikace chyb/nedostatků ve výstavbě věty ) 14 Rozbor souvětí (odlišení souřadného/podřadného spojení, rozeznání druhů vedlejších vět; určení vztahu/poměru mezi větami v souvětí ) 15 Obrazné/neobrazné jazykové prostředky (rozlišení obrazných/neobrazných jazykových prostředků, odhadnutí významu obrazného pojmenování ) provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 7

8 16 Čtení tabulek (porozumění tabulce jako celku, nalezení informací v tabulce, vyvození závěrů z údajů v tabulce, porovnání informací v tabulce a běžném psaném textu ) 17 Nalezení informace v textu (nalezení požadovaných informací v textu, odlišení důležitých/nepodstatných informací v textu, rozpoznání přípustné interpretace/dezinterpretace textu ) 18 Textová návaznost (doplnění vynechané části textu/pokračování textu/předcházející části textu, posouzení textové návaznosti ) 19 Cizí slova, zkratky a značky (identifikace zjevně přejatých a cizích slov v textu, porozumění jejich významu, porozumění významu zkratek a značek, rozlišení správnosti/chybnosti zápisu zkratek a značek ) 20 Rozeznání faktu/názoru/domněnky (rozlišení konstatování faktu od vyjádření názoru, domněnky ) Při generování testu lze volit různé postupy. Základní možností je vygenerování testu z jedné tematické oblasti. Takovým testem jsou ověřovány znalosti a dovednosti žáků právě v oné jedné zvolené oblasti, bez interference jiných jazykových jevů. Výsledek žáka v testu pak vyjadřuje úroveň jeho znalostí a dovedností v dané tematické oblasti (např. vyjmenovaná slova). I takový test ale umožňuje podrobnější interpretaci, důležitou zejména při výskytu chybných řešení v testu. V případě testu ověřujícího znalosti a dovednosti žáků v oblasti vyjmenovaných slov lze rozdělit úlohy v testu do menších tematických jednotek (např. vyjmenovaná slova po určitých souhláskách) a spočítáním výsledku žáka v těchto menších tematických jednotkách lze podrobněji rozklíčovat žákovy slabé a silné stránky v celé tematické oblasti. Rozdělování do těchto menších tematických jednotek samozřejmě ztrácí smysl v případech, kdy je výsledek žáka totožný s maximálním možným ziskem bodů nebo se k tomuto maximu přibližuje, nebo naopak v případech, kdy žák nemá v testu žádnou nebo téměř žádnou správnou odpověď. Zkoušej.cz ale umožňuje generovat testy kombinací více než jedné tematické oblasti. Takový postup samozřejmě následně ovlivňuje interpretaci výsledků žáků při řešení testů. Jestliže si například uživatel vygeneruje test z oblastí Velká písmena a Vyjmenovaná slova, vzniká tím několik základních předpokladů pro výklad žákovských výsledků. Prvním je celkový výsledek žáka tzn. žák dosáhl určité úspěšnosti (vyjádřené přepočtem bodů na procentuální úspěšnost nebo třeba známku) v testu, který ověřoval znalosti a dovednosti v uvedených oblastech, a to jako celku, tedy ve velkých písmenech a vyjmenovaných slovech bez jejich rozlišování. Pokud by uživatel chtěl zjistit, jestli je například žák lepší v jedné, nebo druhé oblasti, musí vlastně rozdělit takto vygenerovaný test úlohu po úloze na dvě hromádky a spočítat žákům výsledek v obou hromádkách odděleně. Takový postup je možný, nikoli ovšem nejefektivnější jednodušší je rovnou vygenerovat dva monotematické testy (tedy jeden test na velká písmena, druhý na vyjmenovaná slova). Nicméně lze si představit řadu situací, kdy je kombinace různých tematických oblastí velmi dobře využitelná (například při opakování větších celků učiva). Tak kombinace oblastí 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 generuje test ověřující Pravidla české pravopisu (nebo jejich vybranou část při výběru menšího počtu tematických oblastí); kombinací oblastí 13 a 14 vznikne test syntaktický ; pokud chce uživatel ověřit dovednosti spjaté s porozuměním textu, může vygenerovat test z oblastí 17 a 18, přičemž tento základní výběr lze obohatit například o oblasti 16 a 20. Obsahové východisko, které uživatel zvolí pro generování testu, je vždy závislé na účelu testu, takže třeba pro nějakou češtinářskou soutěž lze zvolit náhodný výběr ze všech dvaceti oblastí apod. Výběr tematických oblastí je de facto procesem stanovení specifikace testu. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 8

9 Věříme, že se tento materiál stane vaším pomocníkem při používání testů generovaných systémem Zkoušej.cz. K tomu je dobré ještě vědět, že žádný systém nevyvine test, který by se psychometrickými charakteristikami vyrovnal profesionálně konstruovanému standardizovanému testu, což bývá produkt činnosti celého týmu odborníků. To ani není naším záměrem. Přesto platí: při tvorbě úloh v systému Zkoušej.cz jsou respektovány konstrukční zásady pro vývoj testových úloh, kritéria výběru počtu úloh a tematických oblastí a jejich kombinace umožňují uživatelům specifikovat obsah testu (takže každý, kdo zadává kritéria pro generování testu, ví, co bude testem ověřováno, což je nezbytným předpokladem pro metodicky správnou následnou práci s výsledky žáků). Testy generované Zkoušej.cz tak vykazují základní náležitosti potřebné k jejich kvalifikovanému užití ve výuce i při přípravě na ni. Několik zásad pro zadávání testu v tištěné podobě Protože ne každý má zkušenosti jako zadavatel standardizovaných testů, shrnujeme na tomto místě základní zásady, které je potřeba při testování dodržet, aby výsledky testu mohly přinést co nejspolehlivější informace pro obě strany. a) Umožňuje-li to účel testu, dát žákům v určitém předstihu informace o průběhu testování (organizace testování, čas určený k řešení testu ); b) sdělit žákům účel testu; c) seznámit žáky s pravidly, které je třeba v průběhu testování dodržovat (zákaz napovídání, opisování; dodržení času určeného pro řešení testu; žádné dotazy v průběhu testování ); d) vysvětlit žákům způsob hodnocení testu (body, známka, procentuální úspěšnost ); e) vysvětlit žákům způsob zaznamenávání odpovědí (do testu, do záznamového archu ); f) vysvětlit žákům, jak mají postupovat v případě, že budou chtít opravit odpověď (pokud to není uvedeno přímo v testovém sešitu); g) po rozdání testových sešitů (případně i záznamových archů) dohlédnout, aby nikdo sešit neotvíral a nezačal pracovat dříve než ostatní; h) zodpovědět případné dotazy žáků; i) dát žákům pokyn k zahájení práce (je dobré napsat čas zahájení testování na tabuli); j) upozornit během testování žáky na zbývající čas (např. po uplynutí poloviny času určeného na řešení testu a pět minut před vypršením času); k) kontrolovat během testování dodržování pravidel, s nimiž byli žáci seznámeni (zákaz napovídání ); l) dohlédnout, aby po uplynutí doby určené k řešení testu všichni žáci ukončili práci, vybrat testy/záznamové archy ; m) oznámit alespoň přibližně žákům, kdy se dozvědí výsledky. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 9

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Zpráva pro školu z testování na konci roku 2016 v projektu CLoSE

Zpráva pro školu z testování na konci roku 2016 v projektu CLoSE škola 1 počet tříd 2 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Myslíkova 7, Praha 1, 110 00 CLoSE@pedf.cuni.cz www.pedf.cuni.cz/uvrv Zpráva pro školu z testování

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Role otevřených úloh

Role otevřených úloh Přijímací zkoušky - CERMAT Role otevřených úloh Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz Jankovcova 65, 170 00 Praha 7 tel.: +420 224 507 507 Didaktické testy z matematiky pro

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 ČESKÝ JAZYK Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 11.05.2017 19.05.2017 Datum

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktický test z českého jazyka a literatury vychází z očekávaných výstupů definovaných Rámcovým vzdělávacím programem pro

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita pedagogického výzkumu 1 Validita = platnost Měříme skutečně to, co se domníváme, že měříme??? Z výsledku vědomostního testu usuzujeme

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI Praha dne 28. března 2017 Č. j.: MSMT-7337/2017-1 SDĚLENÍ V souladu s 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Volary, okres Prachatice Termín zkoušky:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Příloha č. B3. Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek

Příloha č. B3. Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky se zohledněním principů 3E (hospodárnost, Příloha č. B3 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost,

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy Praha, říjen 2015 Obsah 1 Cíl a určení dokumentu... 3 2 Inspekční nástroje ke gramotnostem... 3 3 ke sledování podpory gramotností... 3 4 Obecný postup pro sledování podpory rozvoje gramotností... 4 5

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 MATEMATIKA Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 10.05.2017 16.05.2017 Datum vyhodnocení:

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více