PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE NEKUŘÁCKÁ AKCE STŘEDA 17. ČERVNA 2015, SÁL A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE NEKUŘÁCKÁ AKCE STŘEDA 17. ČERVNA 2015, SÁL A"

Transkript

1 PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NEKUŘÁCKÁ AKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA 7. ČERVNA 05, SÁL A Registrace Zahájení kongresu VYSTOUPENÍ PŘEDSEDŮ OBOU ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ SE ZPRÁVAMI O STAVU OBORU PNEUMOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU A PŘEDÁNÍ CENY KARLA STÝBLA Předsedající: Kolek V., Majer I VYSTOUPENÍ DELEGÁTŮ ERS Předsedající: Kolek V., Marel M. ERS COMPREHENSIVE STRATEGY IN THE COMING YEARS Steve Sealy (ERS Associate Director and Head of Corporate Relations) ERS STRATEGY IN PNEUMOONCOLOGY Mina Gaga (ERS Secretary General) PODEPSÁNÍ ASOCIAČNÍ DOHODODY MEZI ERS A ČPFS Přestávka na kávu NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A PŘEDSTAVENÍ NEPOVINNÝCH KLINICKÝCH REGISTRŮ Předsedající: Kolek V., Pešek M. MOŽNÁ BUDOUCNOST NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU = MÉNĚ PRÁCE, VÍCE INFORMACÍ 0 minut včetně diskuse Dušek L. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha TULUNG - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC) 5 minut včetně diskuse Skřičková J., Bortlíček Z., Hejduk K., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY -KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S MPM LÉČENÝCH PEMETREXEDEM 0 minut včetně diskuse Kolek V., Hejduk K., Bortlíček Z., Brabec P., Dušek L. Klinika plnicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc CAR (CZECH ANTI-IGE REGISTRY) REGISTR PACIENTŮ S TĚŽKÝM PERZISTUJÍCÍM ALERGICKÝM ASTMATEM LÉČENÝCH OMALIZUMABEM 5 minut včetně diskuse Sedlák V., Littnerová S., Strenková J., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. a kolektiv lékařů Národního centra pro těžké astma (NCTA). Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové EMPIRE (EUROPEAN MULTIPARTNER IPF REGISTRY) - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU 5 minut včetně diskuse Vašáková M., Šterclová M., Pavlovská L., Uher M., Hejduk K., Brabec P., Dušek L. Pneumologická klinika,. Lékařská fakulta, Karlova univerzita, Thomayerova nemocnice, Praha KLINICKÉ REGISTRY PACIENTŮ S CHOPN POD ZÁŠTITOU ČPFS ČLS JEP (REGISTR CHOPN, REGISTR POPE) 5 minut včetně diskuse Koblížek V.,Novotná B., Hejduk K., Zbožínková Z., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., Dušek L. Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové ČESKÝ REGISTR CYSTICKÉ FIBRÓZY 5 minut včetně diskuse Fila L.,4, Bílková A.,4, Turnovec M.,4 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a FN Motol, 4 CF centrum FN Motol ZAHAJOVACÍ RECEPCE, SÁL D hotelu Voroněž I Křest knihy I. Majera a kolektívu: Choroby dýchacích ciest klinické aspekty Křest knihy V. Hytycha: VATS lobektomie... krok za krokem Koncert skupiny Javory ČTVRTEK 8. ČERVNA 05, SÁL A 7.00 Registrace SEKCE MLADÝCH PNEUMOLOGŮ Předsedající: Sova M., Cahajlová R. 8 minut na přednášku a minuty diskuse DETERMINANTY SUBKLINICKEJ ATEROSKLERÓZY U PACIENTOV S OBŠTRUKČNÝM SPÁNKOVÝM APNOE Tomečková I., Kozárová M., Petrášová D., Paraničová I., Malachovská Z., Tkáč I., Joppa P., Tkáčová R. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach Laboratórium výskumných biomodelov LF UPJŠ v Košiciach, SR

2 NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ SE SYDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE- PILOTNÍ STUDIE Sova M., Sovová E., Hobzová M., Kamasová M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc I. Interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc CHARAKTERISTIKA PĽÚCNEHO KARCINÓMU U MLADÝCH DOSPELÝCH Cahajlová R. Oddelenie klinickej onkológie KPaF I. LF SZU a UNB Ružinov, SR VÍCENÁSOBNÉ PRIMÁRNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC (MULTIPLE PRIMARY LUNG CANCER MPLC), KAZUISTIKA Chovanec Z., Peštál A., Benej M., Páral M., Čapov I. I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZA - POHLED CHIRURGA Čan V., Mitáš L., Hanke I. CHK FN Brno a LF MU Brno VÝZNAM BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE PŘI TERAPII INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ HEMATOONKOLOGICKY NEMOCNÝCH, ZKUŠENOSTI UNIVERZITNÍHO PRACOVIŠTĚ Herout V., Skřičková J., Hrazdirová A., Staňková Y., Binková I., Kadlec B., Tomíšková M., Turčáni P., Bouchnerová J., Mayer J., Ráčil Z. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FNB a LF MU, Brno Interní hematologická a onkologická klinika FNB a LF MU, Brno IMUNOPATOLOGIE PLICNÍHO POSTIŽENÍ U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA Kolbeková M., Šterclová M., Vašáková M. Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika EXPRESE BRONCHOALVEOLÁRNÍCH A CIRKULUJÍCÍCH EXOZOMÁLNÍCH MIRNA U PACIENTŮ S PLICNÍ SARKOIDÓZOU Navrátilová Z., Novosadová E., Smitalová D., Kishore A., Kolek V., Petřek M., Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny EFEKT TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ U NEMOCNÝCH S OKULÁRNÍ A GENERALIZOVANOU FORMOU MYASTHENIA GR Žurková P.,, Skřičková J., Z. Merta Z., F. Dosbaba F., M. Došková M., Bartošková M., J. Bednařík J.,4, Rehabilitační oddělení FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno 4 CEITEC, Středoevropský technologický institut Brno HAMMANŮV SYNDROM Dudoňová A., Skřičková J., Tomíšková M. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN a LF MU Brno PNEUMOMEDIASTINUM PŘI LASEROVÉM OŠETŘENÍ TUMORU TRACHEY A VENTILACI TRYSKOVÝM VENTILÁTOREM Lakomá L., Sova M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMOPTÝZA V INTENZIVNÍ PÉČI, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LÉČBY - NAŠE ZKUŠENOSTI Paluch P., Stehlík L., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY FN BRNO 04/05 - PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Potrepčiaková S., Klusáková M. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU Člen Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku v Praze MEDICÍNA NA POLÁRNEJ STANICI V ANTARKTÍDE Brat K. Klinika nemocí plicních a TBC Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno MLADÉ AUTORY PŘEDNÁŠEK BUDOU HODNOTIT: Skřičková J., Vašáková M., Kolek V., Marel M., Pešek M., Hájková M., Solovič I., Majer I., Plutinský J., Tkáčová R Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY GLAXOSMITHKLINE s.r.o. předsedající: Kolek V. PREDIKCE VÝVOJE LÉČBY CHOPN OČIMA ČESKÝCH PNEUMOLOGŮ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové RELVAR: NOVÉ MOLEKULY. NOVÝ INHALAČNÍ SYSTÉM. NOVÁ ŠANCE NA LEPŠÍ ŽIVOT BEZ EXACERBACÍ Laššán Š. Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, SR SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI ČR, s.r.o. JE LÉČBA CHOPN ACLIDINIUM BORMIDEM V NĚČEM SPECIFICKÁ? Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S ACLIDINIUM BROMIDEM Voláková E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Oběd Společný oběd výborů společností, I. poschodí, salonek Klubovna ONEMOCNĚNÍ PLEURY Předsedající: Engel G., Plutinský J. minut na přednášku a minuty diskuse DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ, CHYBY A OMYLY Žáčková P. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha TORAKOSKOPIE V ČASNÉ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Engel G. Klinikum Ingolstadt - plicni odd., Bavorsko, SRN 4 5

3 MEZOTELIN V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE NEJASNÝCH PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Jakubec P., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kapustová M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Oddělení klinické biochemie FN Olomouc PLEURÁLNE VÝPOTKY U CHORÝCH S HEPATÁLNYMI OCHORENIAMI Plutinský J.,, Taligová Z., Bittter K., Sabová R. Pneumologická ambulancia, Levice, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra, SR CHYLOTHORAX STÁLE PREKVAPUJE Bučeková M., Piovarči D., Nečesaná M. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR HEMOPTÝZA A PLEURÁLNY SYNDRÓM - KAZUISTIKA Majerník S. II.oddelenie PaF ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra n.o., SR PLEURODÉZA CESTOU HRUDNÍ DRENÁŽE, PRINCIP, INDIKACE, KONTRAINDIKACE, TECHNIKA PROVEDENÍ A MOŽNÉ KOMPLIKACE Žáčková P. Pneumologická klinika,. LFH - UK, Thomayerova nemocnice, Praha Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BOEHRINGER-INGELHEIM, s.r.o. Předsedající: Skřičková J. PROČ POŘÁD MLUVÍME O TOM VAZIVU? Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha KAZUISTIKA PACIENTA LÉČENÉHO AFATINIBEM Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy CHOPN - NELÉČENÝ PACIENT V ORDINACI Kociánová J. Plicní oddělení, MephaCentrum,a.s., Ostrava-Poruba ASTMA MISTRA EVROPY V SILOVÉM TROJBOJI-KAZUISTIKA Teřl M., Růžičková-Kociánová O. FN a LF UK v Plzni SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ROCHE s.r.o. Předsedající: Vašáková M. IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA V ČR. CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU IPP. REGISTR IPF. Vašáková M., Šterclová M. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha DIAGNOSTIKA IPF, CO NEJDŘÍVE! Kočová E. Radiologická klinika, FN Hradec Králové TRANSPLANTACE PLIC, CHIRURGIE Předsedající: Hytych V., Benej R. minut na přednášku + minuty diskuse SELEKCE KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE PLIC, AKTUALIZACE INDIKAČNÍCH A KONTRAINDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ, INDIKACE K TRANSPLANTACI BLOKU SRDCE A PLIC Valentová Bartáková L.,,, Fila L.,, Kováříková Z.,, Kuzma M.,, Havlín J.,, Kolařík J.,, Pozniak J.,, Šimonek J.,, Pafko P.,, Lischke R., Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, TC FN Motol TRANSPLANTACE PLIC AKTUÁLNĚ 05 Šimonek J., Pozniak J., Kolařík J., Myšíková D., Fila L., Kováříková Z., Lischke R. ¹. chirurgická klinika FN Motol a I.LFUK, transplantační centrum Motol ²Plicní klinika.lf UK, FN Motol KDYŽ JEDNA TRANSPLANTACE NESTAČÍ Fila L.,4, Kováříková Z.,4, Kuzma M.,4, Valentová L., Bartáková,4, Doušová T.,4, Kolařík J.,4, Pozniak J.,4, Šimonek J.,4, Pafko P.,4, Lischke R.,4 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol I. Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, 4 TC FN Motol VATS LOBEKTOMIE ÚSKALÍ A KOMPLIKACE Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A.,Pohnán R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice Praha Chirurgická klinika.lf UK a ÚVN Praha JEDNÁNÍ SEKCÍ Setkání všech sekcí bude v pátek a místa budou upřesněna při registraci SPOLEČENSKÝ VEČER V HOTELU MYSLIVNA V rámci večera bude provedeno vyhodnocení sekce mladých pneumologů ČTVRTEK 8. ČERVNA 05, SÁL D VARIA Předsedající: Salajka F., Rozborilová E. 0 minut na přednášku, minuty diskuse NON-CF BRONCHIEKTÁZIE, STANDARD K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Antušová Z., Fila L., Herout V., Koblížek V., Kočová E. 4, Neumannová K. 5, Zatloukal J. 6 Plicní klinika, FN Hradec Králové, Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, 4 Radiologická klinika, FN Hradec Králové, 5 Katedra fyzioterapie, FTK, UP Olomouc, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc CHRONICKÝ KAŠEL STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologicá klinika. LF UK a FN Motol, Praha GEPAMED s.r.o., Ptraha CHOROBY S OBSTRUKCÍ POHLEDEM ÚHRADOVÝCH MECHANIZMŮ Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU 6 7

4 INHALAČNÍ LÉČBA OBSTRUKČNÍCH PLICNÍCH NEMOCÍ STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Praha, Gepamed s.r.o, Praha OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE PO ROČNÍ LÉČBĚ PŘETLAKOVÝM DÝCHÁNÍM ZMĚNA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ OBEZITY A INZULÍNOVÉ SENZITIVITY Hobzová M. Sova M., Žurková M., Koukalová E., Panáková S., Salzman R. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci Otolaryngologická klinika FN a LF UP v Olomouci BRONCHIÁLNÍ ASTMA Předsedající: Teřl M., Tkáčová R. 0 minut na přednášku a minuty diskuse INFLAMMATORY PROCESS IN THE PERIPHERAL AIRWAYS OF ASTHMA PATIENTS CONTROLLED WITH INHALED ULTRA-FINE GLUCOCORTICOSTEROIDS PRELIMINARY STUDY Płusa T., Omernik A. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of Defense, Department of Internal Medicine, Pulmonology and Allergology ANALÝZA FAKTORŮ NEDOSTATEČNÉ KONTROLY ASTMATU Popelková P., Gurková E., Otipka P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie ZHODNOTENIE EFEKTIVITY LIEČBY ASTMY V PODMIENKACH BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE A ÚČINNOSŤ FIXNEJ KOMBINÁCIE LABA/ICS NA DOSIAHNUTIE KONTROLY OCHORENIA Laššán Š., Téglás I., Laššánová M., Krištúfková Z. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, SR PROGRAMY RIADENEJ A INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI. APLIKÁCIA NA MANAŽMENT ASTMY A ALERGICKEJ NÁDCHY Janota S., Gürtler Ľ, Salatová - Kozlovská I., Korytárová J., Hrubiško M. 4, Haid J. 5, Faktor M. 6 UN Bratislava, Centrum imunológie a alergológie, s.r.o, NAW, n.o., Piešťany, 4 Oddelenie klinickej imunológie OÚSA, Bratislava s.r.o., 5 Katedra dermatovenerológie LF SZU, 6 Dôvera ZP, a.s., SR SAFS PNEUMOLOGICKÝ PROBLÉM VĚTŠÍ NEŽ SARS Teřl M., Růžičková-Kirchnerová O. Klinika PNE, FN a LF UK v Plzni JAKÉ PACEINTY ZASÍLAT DO CENTER PRO LÉČBU ASTMATU? Kindlová D. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF MU a FN Brno GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX JAKO PŘÍČINA CHRONICKÉHO KAŠLE A KOMPLIKUJÍCÍ FAKTOR OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉHO ASTMATU: VYŠETŘENÍ BRONCHIÁLNÍHO ZÁNĚTU A ZHODNOCENÍ KLINICKÝCH PROJEVŮ Zatloukal J., Kolek V. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc RESPIRAČNÍ INFEKCE Předsedající: Kolek V., Leščišinová H. 5 minut na přednášku a minuty diskuse DIAGNOSTIKA PNEUMONIÍ Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU NOVINKY V DIAGNOSTICE INVAZIVNÍ ASPERGILÓZY Mallátová N. Pracoviště parazitologie a mykologie, Nemocnice Č. Budějovice, a.s. PLICNÍ MYKÓZY. OD MYKOBIOMU K SMRTÍCÍ INVAZIVNÍ INFEKCI Vašáková M., Žáčková P., Stehlík L., Čermák J., Hytych V. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice Praha PLICNÍ ASPERGILÓZA U HEMATOONKOLOGICKÝCH, NEUTROPENICKÝCH PACIENTŮ Haber J. I.interní klinika-klinika hematologie, CFN a. LF UK Praha CHIRURGICKÁ LÉČBA PLICNÍHO ASPERGILOMU Horažďovský P., Tašková A., Vašáková M., Konopa Z., Čermák J., Žáčková P., Hytych Vl. Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha Pneumologická klinika. LF UK a TN, Praha BRONCHOLOGIE Předsedající: Marel M., Majer I. 0 minut na přednášku a minuty diskuse LÉČBA ZÚŽENÍ TRACHEY BIODEGRADABILNÍM STENTEM Stehlík L., Lefnerová Š., Horažďovský P., Štych V., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha EBUS: 5 ROKOV, 500 VÝKONOV Jonner I., Kukoľ P., Slivka R. NÚTRCHaHCH Vyšné Hágy, SK INTERVENČNÍ BRONCHOLOGIE NA KNPT BRNO PŘEHLED + KAZUISTIKY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ Jakubíková L., Skřičková J., Hrazdirová A., Turčáni P. Klinika nemocí plicní a tbc, FN Brno a LF MU BRONCHOLOGICKÁ LÉČBA KARCINOIDU Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Ústav molekulární patologie, LF UP Olomouc 8 9

5 KRYOBIOPSIE A KLÍŠŤKOVÁ TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE U DIFUZNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ: SROVNÁNÍ INDIKACÍ A VÝSLEDKŮ OBOU METOD Zatloukal J., Kolek V., Václavík A., Jakubec P., Losse S., Kultan J., Genzor S. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc KRYOBIOPSIE- STARÁ METODA S NOVÝM VYUŽITÍM Vašáková M., Matěj R., Stehlík L., Lefnerová Š. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení patologie a molekulární medicinythomayerovy nemocnice Praha ZAVÁDĚNÍ Y STENTŮ BEZ SKIASKOPICKÉ KONTROLY Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU SÁL ALFA, hotel Holiday Inn, Křížkovského 0, Brno POSTURÁLNĚ DECHOVÝ TRÉNINK U PORUCH DÝCHÁNÍ PRAKTICKÝ WORKSHOP (pořádaný sekcí nemocí s bronchiální obstrukcí) Neumannová K., Žůrková P. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno PÁTEK 9. ČERVNA 05, SÁL A 7.0 SETKÁNÍ ČLENŮ ČOPN, MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO PŘI REGISTRACI INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, SARKOIDÓZA Předsedající: Vašáková M., Slivka R. HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS A CHALLENGING DISORDER (5 minut na přednášku, 5 minut diskuse) Wuyts W. Belgie Další přednášky 8 minut na přednášku a minuty diskuse BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ V DIAGNOSTICE INTERSTICIÁLNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ Lošťáková V., Kolek V., Kriegova E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie LF UP Olomouc AUTOPROTILÁTKY U SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA A ANCA ASOCIOVANÝCH VASKULITID JEJICH VZTAH K PLICNÍMU NÁLEZU A PROGNÓZE Doubková M., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno LÉČBA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU U NEMOCNÝCH S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a. LF UK, Praha KRYPTOGÉNNA ORGANIZUJÚCA PNEUMÓNIA Slivka R., Janík P., Holečko R. Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR NOVINKY V LÉČBĚ SARKOIDÓZY Žurková M., Kolek V., Loštáková V., Kriegová E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie FN a LF UP Olomouc SARKOIDÓZA PLEURY Kukoľ P., Jonner I., Urban J., Černá E., Janík P., Havelková J., Hrebíková Z. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Skřičková J. CHOPN A STÁRNUTÍ PLIC Kolek V. Klinika plicních nemocí a tbc, FN Olomouc PACIENTI VE ZVÝŠENÉM RIZIKU VZNIKU AKUTNÍCH EXACERBACÍ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY NOVATIS s.r.o. Předsedající: Marel M. STEP DOWN V LÉČBĚ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol FENOTYPY CHOPN V ČR: JEJICH FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a LF MU SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TAKEDA PHARMACEUTICALS CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Hájková M. NOVINKY V CHOPN, STUDIE REACT Turčáni P. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LFMU CHOCHP A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO Hájková M. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava, SR SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. Předsedající: Skřičková J. FEATURES OF AN IDEAL INHALER IN TESTING A NEW INHALER DEVICE Płusa T., Bijoś P. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defense, Department of Internal Medicine, Pneumonology and Allergology; Medical Division, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland Oběd (raut průběžně) 0

6 POSTERY Hodnotící komise: Homolka J., Koblížek V., Fila L., Leščišinová H., Matula B., Jonner I. 5 minut diskuse ke každému posteru PARAPNEUMONICKÝ ABSCES MEDIASTINA Muri J., Piovarči D., Tripský J., Paščenko A., Havelka V. Centrum hrudníkovej chirurgie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, SR EXPRESE MATRIX-METALOPROTEINÁZ V BRONCHOALVEOLÁRNÍCH BUŇKÁCH: LIŠÍ SE ZÁNĚT U RŮZNÝCH FENOTYPŮ CHOPN? Zatloukal J., Navrátilová Z., Kriegová E., Koblížek V. 4, Kolek V., Petřek M. Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc Laboratoř imunogenomiky a imunoproteomiky, LF UP Olomouc Ústav imunologie, LF UP Olomouc 4 Klinika plicních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ALERGIE NA LOKÁLNÍ ANESTETIKA V BRONCHOLOGII - VYŠETŘENÍ A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Zimulová A., Řihák V. Plicní odd.kntb a.s.zlín POLYMORFNÍ VARIANTY NOD/CARD5 U SARKOIDÓZY - PILOTNÍ STUDIE Petřek M., Herodesová A., Žižková V., Doubková M., Kolek V. Ústav patologické fyziologie a Ústav molekulární & translační medicíny LF UP Olomouc Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc PEPTEST, KYSELÝ JÍCNOVÝ REFLUX, FREKVENCE PROXIMÁLNÍCH REFLUXŮ A ANTIREFLUXNÍ LÉČBA U RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Pešek M., Fremundová L., Turková Sedláčková T., Bittenglová R. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň. IK FN Plzeň Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň VZTAH MEZI OSCILATORNÍM DÝCHÁNÍM PŘI SPIROERGOMETRII A CENTRÁLNÍ SPÁNKOVOU APNOE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM Matuška P.,, Homolka P., Ludka O., Dobšák P. International Clinical Research Center - Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ZKUŠENOSTI S PERKUTÁNNÍ BIOPSIÍ HRUDNÍCH LÉZÍ POD CT A UZ KONTROLOU Polášek V. Plicní odd. KNTB a.s. Zlín VLIV STANDARDIZOVANÉ FYZICKÉ ZÁTĚŽE NA UKAZATELE OXIDAČNÍHO STRESU VE KONDENZÁTU VYDECHOVANÉHO VZDUCHU U PACIENTŮ S TĚŽKOU CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Sedlák V., Kačer P., Koblížek V., Neumannová K., Zatloukal J. 4, Plutinský M. 5, Jakubec L. 6, Vlčková Š. 7 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Ústav organické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné výchovy, Universita Palackého, Olomouc, 4 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, 6 Centrum kinantroplogického výzkum, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, 7 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze CHOPN Předsedající: Koblížek V., Hájková M. 0 minut na každou přednášku, minuty diskuse FENOTYPICKÁ HETEROGENITA NEMOCNÝCH S TĚŽKOU CHOPN: VSTUPNÍ DATA Z ČESKÉ MULTICENTRICKÉ VÝZKUMNÉ DATABÁZE CHOPN Koblížek V., Plutinský M., Zatloukal J., Popelková P. 4, Dvořák T. 5, Šafránek P. 6, Sobotik O. 7, Vlachová A. 7, Vaník P. 8, Liptáková Z. 8, Hermanová L. 9, Celerová B. 0, Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E. 4, Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K. 5, Brat K., Voláková E., Hejduk K. 6, Švancara J. 6, Jarkovský J. 6, Svoboda M. 6, Zbožínková Z. 6. Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice LF UP Olomouc, 4 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, 5 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Bulovka, 6 Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, 7 Pneumologická klinika.lf UK, Fakultní nemocnice Motol, 8 Plicní oddělení, Nemocnice České Budějovice, 9 Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, 0 Plicní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava, Plicní oddělení, Nemocnice T.Bati Zlín, Plicní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, 4 Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 5 Fakulta Tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc, 6 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno TERAPIE CHOPN ZALOŽENÁ NA FENOTYPECH Zatloukal J., Koblížek V., Plutinský M., Popelková P., Dvořák T., Šafránek P., Sobotík O., Vlachová A., Vaník P., Liptáková Z., Hermanová L., Celerová B., Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E., Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K., Brat K., Voláková E., Hejduk K., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., ZbožínkováZ. Plicní pracoviště účastnící se na České multicentrické výzkumné databázi CHOPN NEMOCNIČNÝ MANAŽMENT AKÚTNYCH EXACERBÁCIÍ CHOCHP Tkáčová R., Rozborilová E. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, SR Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN v Martine IMPLEMENTACE CHOPN FENOTYPŮ DO REÁLNÉHO ŽIVOTA OČIMA ČESKÝCH AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ (ANEB ROK POTÉ) Koblížek V., Žigmond J., Pečen L., Chlumský J., Novotná B., Kašák V. 4, Zatloukal J. 5, Tichopád A., Ondrejka G. 6 Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, CEEOR, Praha, Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, 4 Plicní ambulance LERYMED, Praha, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 5 Fakultní nemocnice a UP Olomouc, 6 Oddělení pneumologie a ftizeologie, Nemocnice Nový Jičín TOLERANCE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S TĚŽKÝM CHOPN VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L, Sedlák V., Zatloukal J. 4, Plutinský M. 5 Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Plicní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, 4 Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Olomouc, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno

7 MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ PŘI CHŮZI RIZIKOVÝ FAKTOR POŠKOZENÍ DESTIČKOVÉ AGREGACE CHOPN PACIENTŮ (PODPROJEKT STUDIE PHAETON) Koblížek V., Neumannová K., Fátorová I., Vokurková D. 4, Sedlák V., Švancara J. 5, Svoboda M. 5, Pražák D. 6, Koblížková B. 7, Novotná B., Svoboda Z. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakulta Tělesné kultury, Palackého Univerzita Olomouc, 4.Interní klinika, Hematologické laboratoře, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 4 Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 5 Institut Biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 6 Lékařská fakulta Hradec Králové, Universita Karlovy v Praze, 7 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové EFEKTÍVNOSŤ VENTILÁCIE U PACIENTOV S ĽAHKOU CHOCHP Matula B., Kabaivanov P., Majerník S. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, SR CYSTICKÁ FIBRÓZA Předsedající: Fila L., Matula B. 0 minut na přednášku, minuty diskuse DIAGNOSTIKA CYSTICKÉ FIBRÓZY V DOSPĚLOSTI Fila L., Antušová Z., Jakubec P., Bittenglová R. 4, Pokojová E. 5 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, 4 Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘEŽITÍ U CYSTICKÉ FIBRÓZY: DESETILETÁ STUDIE Fila L., Grandcourtová A., Valentová L., Bartáková L., Marel M. Pneumologtická klinika. LF UK a FN Motol a CF Centrum FN Motol ROLE SKUPINY STREPTOCOCCUS MILLERI V EXACERBACÍCH CHRONICKÝCH RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CYSTICKÉ FIBRÓZY A CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI Jakubec P., Navrátilová L., Bardoň J., Novotný R., Zatloukal J., Kolek V., Zápalka M. 4, Kopřiva F. 4, Procházková P., Raclavský V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav mikrobiologie FN a LF UP Olomouc Institut molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc 4 Dětská klinika FN a LF UP Olomouc LÉČBA CYSTICKÉ FIBRÓZY NA ROZCESTÍ Kopřiva F. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc NAŠE ZKUŠENOSTI S IVACAFTOREM U PACIENTA SE SNÍŽENÝMI PLICNÍMI FUNKCEMI Pokojová E., Skřičková J., Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno 6.00 ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ PÁTEK 9. ČERVNA 05, SÁL D PNEUMOONKOLOGIE I. Předsedající: Pešek M., Majer I. 0 minut na přednášku, minuty diskuse HODNOCENÍ N - STÁDIA NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) NA PODKLADĚ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH - (EBM) A NAŠICH ZKUŠENOSTÍ Benej M., Čapov I., Peštál A., Wechsler J., Chovanec Z., Páral M. I. Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně ZHOUBNÝ NÁDOR PLIC U STARŠÍCH NEMOCNÝCH Tomíšková M., Špeldová J., Jakubíková L., Kadlec B., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU v Brně VÝSKYT A LÉČBA MALIGNÍHO MEZOTELIOMU PLEURY V ČESKÉ REPUBLICE Kolek V., Grygárková I., Havel L., Pešek M., Salajka F. 4, Koubková L. 5 Roubec J. 6, Skřičková J. 7, Sixtová D. 8, Hejduk K. 9, Bortlíček Z. 9 Plicní pracoviště - Fakultní nemocnice Olomouc, Praha Bulovka, Plzeň, 4 Hradec Králové, 5 Praha - Motol, 6 Ostrava, 7 Brno, 8 Thomayerova nemocnice, 9 Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno SEKUNDÁRNÍ MALIGNITY PO TRANSPLANTACÍCH SOLIDNÍCH ORGÁNŮ Černovská M., Vašáková M. Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice, Praha NEUROENDOKRINNÍ TUMORY HRUDNÍKU CO VÍME, CO MŮŽEME A CO DĚLÁME Hanke I., Mitáš L., Špeldová J., Horváth T. CHK a KNPT FN Brno a LF MU NAŠE SKÚSENOSTI S BRONCHOSKOPICKÝM ODBEROM MATERIÁLU NA GENETICKÉ VYŠETRENIA Majer I., Konečný M., Hlavčák P., Baluchová K. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava Oddelenie klinickej genetiky Onkologického ústavu Sv. Alžbety, Bratislava Alphamedical s.r.o. Bratislava, SR PNEUMOONKOLOGIE II. Předsedající: Skřičková J, Beržinec P. minut na přednášku, minuty diskuse MÉNĚ OBVYKLÉ EGFR MUTACE A PŘÍNOS LÉČBY INHIBITORY TYROZINKINÁZY U NEMOCNÝCH S NEMALOBUNĚČNÝMI KARCINOMY PLIC Pešek M., Kolek V., Skřičková J., Černovská M. 4, Koubková L. 5, Roubec J. 6, Salajka F. 7, Zemanová M. 8, Krejčí J. 9, Hejduk K. 0 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Klinika plicních nemocí a TBC FN a UP Olomouc, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, 4 Pneumologická klinika.lf UK Thomayerova nemocnice Praha, 5 Pneumologická klinika. LF a FN Motol Praha, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava, 7 Plicní klinika FN Hradec Králové, 8 Onkologická klinika. LF UK Praha, 9 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.lf UK a Nemocnice Na Bulovce Praha, 0 NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC (NSCLC) V ROCE 05 V ČESKÉ REPUBLICE Skřičková J. Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Kolek V. 4, Koubková L. 5, Tomíšková M., Roubec J. 6, Havel L. 7, Salajka F. 8, Černovská M. 9, Sixtová D. 0 Grygárková I. 4, Hrnčiarik M. 8, Marel M. 5, Vašáková M. 9, Šatánková M. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno, Klinika TRN, FN Plzen a LF UK, 4 Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc a LF UP, 5 Plicní klinika FN Motola. LF UK, 6 Klinika TRN FN Ostrava, 7 Pneumologická klinika FN Bulovka a.lf UK, 8 Plicní klinika FN Hradec Králové a LF UK, 9 Klinika plic a TBC Thomayerova nemocnice, 0 Plicní klinika. LF UK a VFN Praha 4 5

8 PEMETREXED V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) V ČR I.LINIE, MAINTENANCE TERAPIE, II.LINIE Grygárková I., Kolek V., Skřičková J., Roubec J., Čoupková H. 4, Pešek M. 5, Havel L. 6, Zemanová M. 7, Koubková L. 8, Černocká M. 9, Salajka F. 0, Hejduk K. FN a LU UP Olomouc, FN Brno, FN Ostrava, 4 Masarykův onkol. Ústav Brno, 5 FN Plzeň, 6 Nemocnice Na Bulovce Praha, 7 Všeobecná FN Praha, 8 FN Motol Praha, 9 Thomayerova nemocnice Praha, 0 FN Hradec Králové, Institut biostatistiky a analýz Brno UKONČENIE BEVACIZUMABU PRI NEPROGREDUJÚCOM NSCLC - PRÍČINY V KLINICKEJ PRAXI Beržinec P., Kuzmová H., Chowaniecová G., Doláková L., Krošlák M., Čavarová Z. Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra, SR POKRAČOVACÍ LÉČBA V KONTEXTU CELKOVÉHO POHLEDU NA LÉČBU NSCLC Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy DALŠÍ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI PRO NEMOCNÉ S KRIZOTINIB REZISTENTNÍMI ALK POZITIVNÍMI ADENOKARCINOMY PLIC Pešek M., Grossmann P., Minárik M., Fiala O. 4, Krákorová G. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Šiklův ústav patologie FN Plzeň, Genomac Praha 6, 4 ORAK FN Plzeň TUBERKULÓZA Předsedající: Homolka J., Solovič I. minut na přednášku, minuty diskuse GLOBÁLNE PROBLÉMY V BOJI S TUBERKULÓZOU Solovič I., Švecová, J. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE - SOUBOR PACIENTŮ, KAZUISTIKA Hricíková I., Kopecká E., Vašáková M., Homolka J. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a.lf UK v Praze. TUBERKULÓZA U CIZINCŮ Wallenfels J. Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha, GlaxoSmithKline, s.r.o. RIZIKO TUBERKULÓZY PŘI BIOLOGICKÉ LÉČBĚ Homolka J. I. klinika TRN. LF UK, Praha BIOLOGICKÁ LIEČBA A TUBERKULÓZA Solovič I., Rams R., Samohýl M. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, FZ KU Ružomberok, LF UK Bratislava, SR 5.45 SÁL A - ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ ODBORNÝ PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE ČTVRTEK 8. ČERVNA Registrace, foyer hotelu Voroněž I Hotel Holiday Inn, sál ALFA Zahájení Délka všech přednášek v sesterské sekci 0min INTENZIVNÍ PÉČE V PNEUMOLOGII Předsedající: Mičudová E., Moravčík B. DOMÁCÍ PLICNÍ VENTILACE ALTERNATIVA POBYTU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mičudová E. Náměstek ředitele pro NLZP, FN Brno TAK TROCHU JINÉ DÝCHÁNÍ SELEKTIVNÍ VENTILACE V INTENZIVNÍ PÉČI Novotná M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno PRONAČNÍ POLOHA V INTEZIVNÍ MEDICÍNĚ Z POHLEDU SESTRY Ruferová M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno PÉČE O PACIENTA NA NEINVAZIVNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACI POMOCÍ NIV HELMY Moravčík B. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno MASKY VYUŽÍVANÉ V TERAPII PŘETLAKOVÝM DÝCHÁNÍM Hrubý T. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Přestávka na kávu BRONCHOLOGIE, CHIRURGICKÉ INTERVENCE Předsednictví: Bobovská I., Vránková R. PLEUROSKOPIE Bobovská I. Plicní oddělení bronchoskopický sál, KNTB, a.s., Zlín ENDOBRONCHIÁLNÍ TERAPIE U PACIENTKY S METASTATICKÝM POSTIŽENÍM PLIC PŘI ADENOKARCINOMU REKTA Vránková R. Endoskopické centrum LF MU a FN Brno ÚLOHA BRONCHOLOGICKÉ SESTRY U PLEURÁLNÍ PUNKCE Jurková M., Krugová V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci CIZÍ TĚLESA V DÝCHACÍCH CESTÁCH DĚTÍ, ASISTENCE BRONCHOLOGICKÉ SESTRY Krugová V., Jurková M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc PARCIÁLNÍ RESEKCE PRŮDUŠNICE Watzingerová G. Oddělení ORL, FN Brno OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY PO HRUDNÍCH OPERACÍCH Ježová M., Surá Z. Chirurgická klinika, LF MU FN Brno 6 7

9 Oběd HRUDNÍ DRENÁŽ Z POHLEDU SESTRY Předsednictví: Kollárová J., Hýsková Z Přestávka PROBLEMATIKA HRUDNÍCH DRÉNŮ, SPECIFIKA V PÉČI A MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ LÉKŮ Hniková R. Plicní klinika, FN Hradec Králové JAK NÁS KOMPLIKOVANÝ PNEUMOTORAX PŘIVEDL K NESTANDARDNÍM POSTUPŮM - ČÁST I. Kollarová J., Hýsková Z. Plicní klinika, FN Hradec Králové JAK NÁS KOMPLIKOVANÝ PNEUMOTORAX PŘIVEDL K NESTANDARDNÍM POSTUPŮM - ČÁST II. Kollarová J., Hýsková Z. Plicní klinika, FN Hradec Králové KVALITA ŽIVOTA PACIENTA S CHRONICKÝM HRUDNÝM DRÉNOM Liptáková L. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM I. Předsedající: Dvořáčková D., Mikešová H. PÉČE O PACIENTY V ODBORNÉM LEČEBNÉM ÚSTAVU JEVÍČKO KAUZUISTIKY Z PNEUMOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ Neuerová H., Kubešová K., Frenzlová K. Odborný lečebný ústav Jevíčko NUTRIČNÍ INTERVENCE U PACIENTA NA PLICNÍM ODDĚLENÍ Stýskalíková K. Oddělení léčebné výživy, FN Brno DECHOVÁ REHABILITACE U AKUTNÍ EXACERBACE CHOPN - KAZUISTIKA Mikešová H.,, Žurková P., Rehabilitační oddělení FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno KOMUNIKÁCIA SESTRA VERZUS PACIENT V AMBULANTNÝCH PODMIENKACH. Suchá M. FNsP F.D. Roosevelta B. Bystrica, Oddelenie pneumológie a ftizeológie, SR KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI SESTIER U PACIENTA S TRACHEOSTOMIOU Szijartová V. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU LF, UNB Ružinov, Bratislava, SR INHALAČNÍ TECHNIKY Klapková R. Plicní klinika, FN Hradec Králové Přestávka na kávu CYSTICKÁ FIBRÓZA, TRANSPLANTACE PLIC Předsedající: Zittová R., Szijartová V. CYSTICKÁ FIBRÓZA NAŠE CENTRUM PRO DOSPĚLÉ Zittová R., Jakubec P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc DĚDIČNOST U CYSTICKÉ FIBRÓZY Švancarová J., Pokojová E. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Bohunice ŠPECIFICKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA PRED A PO TRANSPLANTÁCIÍ PĽÚC Varjasiová Z., Danková R., Šenková A. Klinika pneumológie a ftizeológie a funkčnej diagnostiky I SZU a LF, UNB Bratislava, SR TRANSPLANTÁCIA PĽÚC DRUHÁ ŠANCA Szijartová V., Danková R., Hájková M. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU LF, UNB Ružinov, Bratislava, SR PÁTEK 9. ČERVNA 05 HOTEL HOLIDAY INN, SÁL ALFA PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM A TUBERKULÓZOU Předsedající: Kašáková E., Švecová J. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PNEUMOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ S METASTATICKÝM POSTIŽENÍM MOZKU Křížková H., Číhalová J. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a FN Olomouc NINTEDANIB V LÉČBĚ KARCINOMU PLIC Fejerová D., Obrová H. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno KARCINOM PLIC U PACIENTA S TUBERKULÓZOU A ASTMATEM. KAZUISTIKA. Kašáková E. Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s.r.o., Praha TUBERKULÓZA PLIC Pelikánová M., Dvořáčková D. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno REŽIM IZOLAČNÍHO POKOJE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE U PACIENTA S TUBERKULÓZOU Nečasová A. K. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a FN Olomouc AKTUÁLNE PROBLÉMY V LIEČBE TUBERKULÓZY NA SLOVENSKU Švecová J., Solovič I. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR Přestávka na kávu 8 9

10 PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM II. Předsedající: Dvořáčková D., Varjasiová Z..45 ZÁVĚR Oběd CYSTICKÁ FIBRÓZA Mareková P., Dvořáčková D. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno NEUROSARKOIDÓZA U MUŽE STŘEDNÍHO VĚKU Menšíková Ž. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc MANAŽMENT PACIENTOV S KOMUNITNOU PNEUMÓNIOU V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI Varjasiová Z. Laššán Š. Klinika pneumológie a ftizeológie a funkčnej diagnostiky I SZU a LF, UNB Bratislava, SR AKTIVNÍ STÁŘÍ S ASTMATEM Macháčková M. Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s.r.o., Praha VYŠETŘOVÁNÍ PORUCH SPÁNKU V KNTB ZLÍN. Sedláčková E., Krystýnová M., Vránová M. Plicní oddělení KNTB, a.s., Zlín 0

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE. -. října 0 Hotel Voroněž I, Brno PROGRAM XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE PROGRAM

Více

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. David

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU X I X. mo r a v s k o s l e z s k é p n e u m o l o g i c k é d n y Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU XIX.

Více

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 7. 10. 2011 PÁTEK SÁL A ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 9.00-9.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CHOPN CO JEŠTĚ NEZNÁME Čas: 9.20 10.45 Předsednictvo: Koblížek V., Zatloukal J.

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Historie oboru tuberkulóza a respirační nemoci v Plzni

Historie oboru tuberkulóza a respirační nemoci v Plzni Historie oboru tuberkulóza a respirační nemoci v Plzni Chceme-li se zabývat dějinami oboru tuberkulóza a respirační nemoci v našem městě, je na místě si nejprve připomenout některé historické události,

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Doc. MUDr. Vladislav Říha první přednosta (1963 1979) Klinika tuberkulózy Prof.

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry 1/ Klatovy. Dopis dr Suchého, informace od 3 kolegů z Plzně (Pešek). Plzenští lékaří se obávají, že se situace v Klatovech

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM

XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ ČSVSSM 18.10.2012 ČTVRTEK Program sjezdu Celý den společné sekce lékařů a NELZP 13:00 13:30 Slavnostní zahájení Spánková apnoe a závažná cévní

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2007. IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2007. IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2007 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: Pardubický kraj právní forma : příspěvková org. telefon- spojovatelka.: 461 550 711 fax : 461 326

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více