PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE NEKUŘÁCKÁ AKCE STŘEDA 17. ČERVNA 2015, SÁL A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE NEKUŘÁCKÁ AKCE STŘEDA 17. ČERVNA 2015, SÁL A"

Transkript

1 PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NEKUŘÁCKÁ AKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA 7. ČERVNA 05, SÁL A Registrace Zahájení kongresu VYSTOUPENÍ PŘEDSEDŮ OBOU ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ SE ZPRÁVAMI O STAVU OBORU PNEUMOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU A PŘEDÁNÍ CENY KARLA STÝBLA Předsedající: Kolek V., Majer I VYSTOUPENÍ DELEGÁTŮ ERS Předsedající: Kolek V., Marel M. ERS COMPREHENSIVE STRATEGY IN THE COMING YEARS Steve Sealy (ERS Associate Director and Head of Corporate Relations) ERS STRATEGY IN PNEUMOONCOLOGY Mina Gaga (ERS Secretary General) PODEPSÁNÍ ASOCIAČNÍ DOHODODY MEZI ERS A ČPFS Přestávka na kávu NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A PŘEDSTAVENÍ NEPOVINNÝCH KLINICKÝCH REGISTRŮ Předsedající: Kolek V., Pešek M. MOŽNÁ BUDOUCNOST NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU = MÉNĚ PRÁCE, VÍCE INFORMACÍ 0 minut včetně diskuse Dušek L. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha TULUNG - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC) 5 minut včetně diskuse Skřičková J., Bortlíček Z., Hejduk K., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY -KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S MPM LÉČENÝCH PEMETREXEDEM 0 minut včetně diskuse Kolek V., Hejduk K., Bortlíček Z., Brabec P., Dušek L. Klinika plnicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc CAR (CZECH ANTI-IGE REGISTRY) REGISTR PACIENTŮ S TĚŽKÝM PERZISTUJÍCÍM ALERGICKÝM ASTMATEM LÉČENÝCH OMALIZUMABEM 5 minut včetně diskuse Sedlák V., Littnerová S., Strenková J., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. a kolektiv lékařů Národního centra pro těžké astma (NCTA). Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové EMPIRE (EUROPEAN MULTIPARTNER IPF REGISTRY) - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU 5 minut včetně diskuse Vašáková M., Šterclová M., Pavlovská L., Uher M., Hejduk K., Brabec P., Dušek L. Pneumologická klinika,. Lékařská fakulta, Karlova univerzita, Thomayerova nemocnice, Praha KLINICKÉ REGISTRY PACIENTŮ S CHOPN POD ZÁŠTITOU ČPFS ČLS JEP (REGISTR CHOPN, REGISTR POPE) 5 minut včetně diskuse Koblížek V.,Novotná B., Hejduk K., Zbožínková Z., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., Dušek L. Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové ČESKÝ REGISTR CYSTICKÉ FIBRÓZY 5 minut včetně diskuse Fila L.,4, Bílková A.,4, Turnovec M.,4 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a FN Motol, 4 CF centrum FN Motol ZAHAJOVACÍ RECEPCE, SÁL D hotelu Voroněž I Křest knihy I. Majera a kolektívu: Choroby dýchacích ciest klinické aspekty Křest knihy V. Hytycha: VATS lobektomie... krok za krokem Koncert skupiny Javory ČTVRTEK 8. ČERVNA 05, SÁL A 7.00 Registrace SEKCE MLADÝCH PNEUMOLOGŮ Předsedající: Sova M., Cahajlová R. 8 minut na přednášku a minuty diskuse DETERMINANTY SUBKLINICKEJ ATEROSKLERÓZY U PACIENTOV S OBŠTRUKČNÝM SPÁNKOVÝM APNOE Tomečková I., Kozárová M., Petrášová D., Paraničová I., Malachovská Z., Tkáč I., Joppa P., Tkáčová R. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach Laboratórium výskumných biomodelov LF UPJŠ v Košiciach, SR

2 NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ SE SYDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE- PILOTNÍ STUDIE Sova M., Sovová E., Hobzová M., Kamasová M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc I. Interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc CHARAKTERISTIKA PĽÚCNEHO KARCINÓMU U MLADÝCH DOSPELÝCH Cahajlová R. Oddelenie klinickej onkológie KPaF I. LF SZU a UNB Ružinov, SR VÍCENÁSOBNÉ PRIMÁRNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC (MULTIPLE PRIMARY LUNG CANCER MPLC), KAZUISTIKA Chovanec Z., Peštál A., Benej M., Páral M., Čapov I. I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZA - POHLED CHIRURGA Čan V., Mitáš L., Hanke I. CHK FN Brno a LF MU Brno VÝZNAM BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE PŘI TERAPII INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ HEMATOONKOLOGICKY NEMOCNÝCH, ZKUŠENOSTI UNIVERZITNÍHO PRACOVIŠTĚ Herout V., Skřičková J., Hrazdirová A., Staňková Y., Binková I., Kadlec B., Tomíšková M., Turčáni P., Bouchnerová J., Mayer J., Ráčil Z. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FNB a LF MU, Brno Interní hematologická a onkologická klinika FNB a LF MU, Brno IMUNOPATOLOGIE PLICNÍHO POSTIŽENÍ U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA Kolbeková M., Šterclová M., Vašáková M. Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika EXPRESE BRONCHOALVEOLÁRNÍCH A CIRKULUJÍCÍCH EXOZOMÁLNÍCH MIRNA U PACIENTŮ S PLICNÍ SARKOIDÓZOU Navrátilová Z., Novosadová E., Smitalová D., Kishore A., Kolek V., Petřek M., Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny EFEKT TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ U NEMOCNÝCH S OKULÁRNÍ A GENERALIZOVANOU FORMOU MYASTHENIA GR Žurková P.,, Skřičková J., Z. Merta Z., F. Dosbaba F., M. Došková M., Bartošková M., J. Bednařík J.,4, Rehabilitační oddělení FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno 4 CEITEC, Středoevropský technologický institut Brno HAMMANŮV SYNDROM Dudoňová A., Skřičková J., Tomíšková M. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN a LF MU Brno PNEUMOMEDIASTINUM PŘI LASEROVÉM OŠETŘENÍ TUMORU TRACHEY A VENTILACI TRYSKOVÝM VENTILÁTOREM Lakomá L., Sova M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMOPTÝZA V INTENZIVNÍ PÉČI, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LÉČBY - NAŠE ZKUŠENOSTI Paluch P., Stehlík L., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY FN BRNO 04/05 - PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Potrepčiaková S., Klusáková M. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU Člen Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku v Praze MEDICÍNA NA POLÁRNEJ STANICI V ANTARKTÍDE Brat K. Klinika nemocí plicních a TBC Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno MLADÉ AUTORY PŘEDNÁŠEK BUDOU HODNOTIT: Skřičková J., Vašáková M., Kolek V., Marel M., Pešek M., Hájková M., Solovič I., Majer I., Plutinský J., Tkáčová R Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY GLAXOSMITHKLINE s.r.o. předsedající: Kolek V. PREDIKCE VÝVOJE LÉČBY CHOPN OČIMA ČESKÝCH PNEUMOLOGŮ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové RELVAR: NOVÉ MOLEKULY. NOVÝ INHALAČNÍ SYSTÉM. NOVÁ ŠANCE NA LEPŠÍ ŽIVOT BEZ EXACERBACÍ Laššán Š. Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, SR SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI ČR, s.r.o. JE LÉČBA CHOPN ACLIDINIUM BORMIDEM V NĚČEM SPECIFICKÁ? Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S ACLIDINIUM BROMIDEM Voláková E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Oběd Společný oběd výborů společností, I. poschodí, salonek Klubovna ONEMOCNĚNÍ PLEURY Předsedající: Engel G., Plutinský J. minut na přednášku a minuty diskuse DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ, CHYBY A OMYLY Žáčková P. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha TORAKOSKOPIE V ČASNÉ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Engel G. Klinikum Ingolstadt - plicni odd., Bavorsko, SRN 4 5

3 MEZOTELIN V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE NEJASNÝCH PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Jakubec P., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kapustová M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Oddělení klinické biochemie FN Olomouc PLEURÁLNE VÝPOTKY U CHORÝCH S HEPATÁLNYMI OCHORENIAMI Plutinský J.,, Taligová Z., Bittter K., Sabová R. Pneumologická ambulancia, Levice, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra, SR CHYLOTHORAX STÁLE PREKVAPUJE Bučeková M., Piovarči D., Nečesaná M. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR HEMOPTÝZA A PLEURÁLNY SYNDRÓM - KAZUISTIKA Majerník S. II.oddelenie PaF ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra n.o., SR PLEURODÉZA CESTOU HRUDNÍ DRENÁŽE, PRINCIP, INDIKACE, KONTRAINDIKACE, TECHNIKA PROVEDENÍ A MOŽNÉ KOMPLIKACE Žáčková P. Pneumologická klinika,. LFH - UK, Thomayerova nemocnice, Praha Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BOEHRINGER-INGELHEIM, s.r.o. Předsedající: Skřičková J. PROČ POŘÁD MLUVÍME O TOM VAZIVU? Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha KAZUISTIKA PACIENTA LÉČENÉHO AFATINIBEM Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy CHOPN - NELÉČENÝ PACIENT V ORDINACI Kociánová J. Plicní oddělení, MephaCentrum,a.s., Ostrava-Poruba ASTMA MISTRA EVROPY V SILOVÉM TROJBOJI-KAZUISTIKA Teřl M., Růžičková-Kociánová O. FN a LF UK v Plzni SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ROCHE s.r.o. Předsedající: Vašáková M. IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA V ČR. CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU IPP. REGISTR IPF. Vašáková M., Šterclová M. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha DIAGNOSTIKA IPF, CO NEJDŘÍVE! Kočová E. Radiologická klinika, FN Hradec Králové TRANSPLANTACE PLIC, CHIRURGIE Předsedající: Hytych V., Benej R. minut na přednášku + minuty diskuse SELEKCE KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE PLIC, AKTUALIZACE INDIKAČNÍCH A KONTRAINDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ, INDIKACE K TRANSPLANTACI BLOKU SRDCE A PLIC Valentová Bartáková L.,,, Fila L.,, Kováříková Z.,, Kuzma M.,, Havlín J.,, Kolařík J.,, Pozniak J.,, Šimonek J.,, Pafko P.,, Lischke R., Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, TC FN Motol TRANSPLANTACE PLIC AKTUÁLNĚ 05 Šimonek J., Pozniak J., Kolařík J., Myšíková D., Fila L., Kováříková Z., Lischke R. ¹. chirurgická klinika FN Motol a I.LFUK, transplantační centrum Motol ²Plicní klinika.lf UK, FN Motol KDYŽ JEDNA TRANSPLANTACE NESTAČÍ Fila L.,4, Kováříková Z.,4, Kuzma M.,4, Valentová L., Bartáková,4, Doušová T.,4, Kolařík J.,4, Pozniak J.,4, Šimonek J.,4, Pafko P.,4, Lischke R.,4 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol I. Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, 4 TC FN Motol VATS LOBEKTOMIE ÚSKALÍ A KOMPLIKACE Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A.,Pohnán R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice Praha Chirurgická klinika.lf UK a ÚVN Praha JEDNÁNÍ SEKCÍ Setkání všech sekcí bude v pátek a místa budou upřesněna při registraci SPOLEČENSKÝ VEČER V HOTELU MYSLIVNA V rámci večera bude provedeno vyhodnocení sekce mladých pneumologů ČTVRTEK 8. ČERVNA 05, SÁL D VARIA Předsedající: Salajka F., Rozborilová E. 0 minut na přednášku, minuty diskuse NON-CF BRONCHIEKTÁZIE, STANDARD K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Antušová Z., Fila L., Herout V., Koblížek V., Kočová E. 4, Neumannová K. 5, Zatloukal J. 6 Plicní klinika, FN Hradec Králové, Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, 4 Radiologická klinika, FN Hradec Králové, 5 Katedra fyzioterapie, FTK, UP Olomouc, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc CHRONICKÝ KAŠEL STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologicá klinika. LF UK a FN Motol, Praha GEPAMED s.r.o., Ptraha CHOROBY S OBSTRUKCÍ POHLEDEM ÚHRADOVÝCH MECHANIZMŮ Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU 6 7

4 INHALAČNÍ LÉČBA OBSTRUKČNÍCH PLICNÍCH NEMOCÍ STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Praha, Gepamed s.r.o, Praha OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE PO ROČNÍ LÉČBĚ PŘETLAKOVÝM DÝCHÁNÍM ZMĚNA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ OBEZITY A INZULÍNOVÉ SENZITIVITY Hobzová M. Sova M., Žurková M., Koukalová E., Panáková S., Salzman R. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci Otolaryngologická klinika FN a LF UP v Olomouci BRONCHIÁLNÍ ASTMA Předsedající: Teřl M., Tkáčová R. 0 minut na přednášku a minuty diskuse INFLAMMATORY PROCESS IN THE PERIPHERAL AIRWAYS OF ASTHMA PATIENTS CONTROLLED WITH INHALED ULTRA-FINE GLUCOCORTICOSTEROIDS PRELIMINARY STUDY Płusa T., Omernik A. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of Defense, Department of Internal Medicine, Pulmonology and Allergology ANALÝZA FAKTORŮ NEDOSTATEČNÉ KONTROLY ASTMATU Popelková P., Gurková E., Otipka P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie ZHODNOTENIE EFEKTIVITY LIEČBY ASTMY V PODMIENKACH BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE A ÚČINNOSŤ FIXNEJ KOMBINÁCIE LABA/ICS NA DOSIAHNUTIE KONTROLY OCHORENIA Laššán Š., Téglás I., Laššánová M., Krištúfková Z. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, SR PROGRAMY RIADENEJ A INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI. APLIKÁCIA NA MANAŽMENT ASTMY A ALERGICKEJ NÁDCHY Janota S., Gürtler Ľ, Salatová - Kozlovská I., Korytárová J., Hrubiško M. 4, Haid J. 5, Faktor M. 6 UN Bratislava, Centrum imunológie a alergológie, s.r.o, NAW, n.o., Piešťany, 4 Oddelenie klinickej imunológie OÚSA, Bratislava s.r.o., 5 Katedra dermatovenerológie LF SZU, 6 Dôvera ZP, a.s., SR SAFS PNEUMOLOGICKÝ PROBLÉM VĚTŠÍ NEŽ SARS Teřl M., Růžičková-Kirchnerová O. Klinika PNE, FN a LF UK v Plzni JAKÉ PACEINTY ZASÍLAT DO CENTER PRO LÉČBU ASTMATU? Kindlová D. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF MU a FN Brno GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX JAKO PŘÍČINA CHRONICKÉHO KAŠLE A KOMPLIKUJÍCÍ FAKTOR OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉHO ASTMATU: VYŠETŘENÍ BRONCHIÁLNÍHO ZÁNĚTU A ZHODNOCENÍ KLINICKÝCH PROJEVŮ Zatloukal J., Kolek V. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc RESPIRAČNÍ INFEKCE Předsedající: Kolek V., Leščišinová H. 5 minut na přednášku a minuty diskuse DIAGNOSTIKA PNEUMONIÍ Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU NOVINKY V DIAGNOSTICE INVAZIVNÍ ASPERGILÓZY Mallátová N. Pracoviště parazitologie a mykologie, Nemocnice Č. Budějovice, a.s. PLICNÍ MYKÓZY. OD MYKOBIOMU K SMRTÍCÍ INVAZIVNÍ INFEKCI Vašáková M., Žáčková P., Stehlík L., Čermák J., Hytych V. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice Praha PLICNÍ ASPERGILÓZA U HEMATOONKOLOGICKÝCH, NEUTROPENICKÝCH PACIENTŮ Haber J. I.interní klinika-klinika hematologie, CFN a. LF UK Praha CHIRURGICKÁ LÉČBA PLICNÍHO ASPERGILOMU Horažďovský P., Tašková A., Vašáková M., Konopa Z., Čermák J., Žáčková P., Hytych Vl. Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha Pneumologická klinika. LF UK a TN, Praha BRONCHOLOGIE Předsedající: Marel M., Majer I. 0 minut na přednášku a minuty diskuse LÉČBA ZÚŽENÍ TRACHEY BIODEGRADABILNÍM STENTEM Stehlík L., Lefnerová Š., Horažďovský P., Štych V., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha EBUS: 5 ROKOV, 500 VÝKONOV Jonner I., Kukoľ P., Slivka R. NÚTRCHaHCH Vyšné Hágy, SK INTERVENČNÍ BRONCHOLOGIE NA KNPT BRNO PŘEHLED + KAZUISTIKY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ Jakubíková L., Skřičková J., Hrazdirová A., Turčáni P. Klinika nemocí plicní a tbc, FN Brno a LF MU BRONCHOLOGICKÁ LÉČBA KARCINOIDU Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Ústav molekulární patologie, LF UP Olomouc 8 9

5 KRYOBIOPSIE A KLÍŠŤKOVÁ TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE U DIFUZNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ: SROVNÁNÍ INDIKACÍ A VÝSLEDKŮ OBOU METOD Zatloukal J., Kolek V., Václavík A., Jakubec P., Losse S., Kultan J., Genzor S. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc KRYOBIOPSIE- STARÁ METODA S NOVÝM VYUŽITÍM Vašáková M., Matěj R., Stehlík L., Lefnerová Š. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení patologie a molekulární medicinythomayerovy nemocnice Praha ZAVÁDĚNÍ Y STENTŮ BEZ SKIASKOPICKÉ KONTROLY Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU SÁL ALFA, hotel Holiday Inn, Křížkovského 0, Brno POSTURÁLNĚ DECHOVÝ TRÉNINK U PORUCH DÝCHÁNÍ PRAKTICKÝ WORKSHOP (pořádaný sekcí nemocí s bronchiální obstrukcí) Neumannová K., Žůrková P. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno PÁTEK 9. ČERVNA 05, SÁL A 7.0 SETKÁNÍ ČLENŮ ČOPN, MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO PŘI REGISTRACI INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, SARKOIDÓZA Předsedající: Vašáková M., Slivka R. HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS A CHALLENGING DISORDER (5 minut na přednášku, 5 minut diskuse) Wuyts W. Belgie Další přednášky 8 minut na přednášku a minuty diskuse BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ V DIAGNOSTICE INTERSTICIÁLNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ Lošťáková V., Kolek V., Kriegova E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie LF UP Olomouc AUTOPROTILÁTKY U SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA A ANCA ASOCIOVANÝCH VASKULITID JEJICH VZTAH K PLICNÍMU NÁLEZU A PROGNÓZE Doubková M., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno LÉČBA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU U NEMOCNÝCH S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a. LF UK, Praha KRYPTOGÉNNA ORGANIZUJÚCA PNEUMÓNIA Slivka R., Janík P., Holečko R. Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR NOVINKY V LÉČBĚ SARKOIDÓZY Žurková M., Kolek V., Loštáková V., Kriegová E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie FN a LF UP Olomouc SARKOIDÓZA PLEURY Kukoľ P., Jonner I., Urban J., Černá E., Janík P., Havelková J., Hrebíková Z. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Skřičková J. CHOPN A STÁRNUTÍ PLIC Kolek V. Klinika plicních nemocí a tbc, FN Olomouc PACIENTI VE ZVÝŠENÉM RIZIKU VZNIKU AKUTNÍCH EXACERBACÍ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY NOVATIS s.r.o. Předsedající: Marel M. STEP DOWN V LÉČBĚ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol FENOTYPY CHOPN V ČR: JEJICH FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a LF MU SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TAKEDA PHARMACEUTICALS CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Hájková M. NOVINKY V CHOPN, STUDIE REACT Turčáni P. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LFMU CHOCHP A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO Hájková M. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava, SR SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. Předsedající: Skřičková J. FEATURES OF AN IDEAL INHALER IN TESTING A NEW INHALER DEVICE Płusa T., Bijoś P. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defense, Department of Internal Medicine, Pneumonology and Allergology; Medical Division, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland Oběd (raut průběžně) 0

6 POSTERY Hodnotící komise: Homolka J., Koblížek V., Fila L., Leščišinová H., Matula B., Jonner I. 5 minut diskuse ke každému posteru PARAPNEUMONICKÝ ABSCES MEDIASTINA Muri J., Piovarči D., Tripský J., Paščenko A., Havelka V. Centrum hrudníkovej chirurgie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, SR EXPRESE MATRIX-METALOPROTEINÁZ V BRONCHOALVEOLÁRNÍCH BUŇKÁCH: LIŠÍ SE ZÁNĚT U RŮZNÝCH FENOTYPŮ CHOPN? Zatloukal J., Navrátilová Z., Kriegová E., Koblížek V. 4, Kolek V., Petřek M. Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc Laboratoř imunogenomiky a imunoproteomiky, LF UP Olomouc Ústav imunologie, LF UP Olomouc 4 Klinika plicních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ALERGIE NA LOKÁLNÍ ANESTETIKA V BRONCHOLOGII - VYŠETŘENÍ A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Zimulová A., Řihák V. Plicní odd.kntb a.s.zlín POLYMORFNÍ VARIANTY NOD/CARD5 U SARKOIDÓZY - PILOTNÍ STUDIE Petřek M., Herodesová A., Žižková V., Doubková M., Kolek V. Ústav patologické fyziologie a Ústav molekulární & translační medicíny LF UP Olomouc Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc PEPTEST, KYSELÝ JÍCNOVÝ REFLUX, FREKVENCE PROXIMÁLNÍCH REFLUXŮ A ANTIREFLUXNÍ LÉČBA U RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Pešek M., Fremundová L., Turková Sedláčková T., Bittenglová R. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň. IK FN Plzeň Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň VZTAH MEZI OSCILATORNÍM DÝCHÁNÍM PŘI SPIROERGOMETRII A CENTRÁLNÍ SPÁNKOVOU APNOE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM Matuška P.,, Homolka P., Ludka O., Dobšák P. International Clinical Research Center - Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ZKUŠENOSTI S PERKUTÁNNÍ BIOPSIÍ HRUDNÍCH LÉZÍ POD CT A UZ KONTROLOU Polášek V. Plicní odd. KNTB a.s. Zlín VLIV STANDARDIZOVANÉ FYZICKÉ ZÁTĚŽE NA UKAZATELE OXIDAČNÍHO STRESU VE KONDENZÁTU VYDECHOVANÉHO VZDUCHU U PACIENTŮ S TĚŽKOU CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Sedlák V., Kačer P., Koblížek V., Neumannová K., Zatloukal J. 4, Plutinský M. 5, Jakubec L. 6, Vlčková Š. 7 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Ústav organické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné výchovy, Universita Palackého, Olomouc, 4 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, 6 Centrum kinantroplogického výzkum, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, 7 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze CHOPN Předsedající: Koblížek V., Hájková M. 0 minut na každou přednášku, minuty diskuse FENOTYPICKÁ HETEROGENITA NEMOCNÝCH S TĚŽKOU CHOPN: VSTUPNÍ DATA Z ČESKÉ MULTICENTRICKÉ VÝZKUMNÉ DATABÁZE CHOPN Koblížek V., Plutinský M., Zatloukal J., Popelková P. 4, Dvořák T. 5, Šafránek P. 6, Sobotik O. 7, Vlachová A. 7, Vaník P. 8, Liptáková Z. 8, Hermanová L. 9, Celerová B. 0, Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E. 4, Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K. 5, Brat K., Voláková E., Hejduk K. 6, Švancara J. 6, Jarkovský J. 6, Svoboda M. 6, Zbožínková Z. 6. Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice LF UP Olomouc, 4 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, 5 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Bulovka, 6 Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, 7 Pneumologická klinika.lf UK, Fakultní nemocnice Motol, 8 Plicní oddělení, Nemocnice České Budějovice, 9 Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, 0 Plicní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava, Plicní oddělení, Nemocnice T.Bati Zlín, Plicní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, 4 Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 5 Fakulta Tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc, 6 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno TERAPIE CHOPN ZALOŽENÁ NA FENOTYPECH Zatloukal J., Koblížek V., Plutinský M., Popelková P., Dvořák T., Šafránek P., Sobotík O., Vlachová A., Vaník P., Liptáková Z., Hermanová L., Celerová B., Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E., Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K., Brat K., Voláková E., Hejduk K., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., ZbožínkováZ. Plicní pracoviště účastnící se na České multicentrické výzkumné databázi CHOPN NEMOCNIČNÝ MANAŽMENT AKÚTNYCH EXACERBÁCIÍ CHOCHP Tkáčová R., Rozborilová E. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, SR Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN v Martine IMPLEMENTACE CHOPN FENOTYPŮ DO REÁLNÉHO ŽIVOTA OČIMA ČESKÝCH AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ (ANEB ROK POTÉ) Koblížek V., Žigmond J., Pečen L., Chlumský J., Novotná B., Kašák V. 4, Zatloukal J. 5, Tichopád A., Ondrejka G. 6 Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, CEEOR, Praha, Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, 4 Plicní ambulance LERYMED, Praha, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 5 Fakultní nemocnice a UP Olomouc, 6 Oddělení pneumologie a ftizeologie, Nemocnice Nový Jičín TOLERANCE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S TĚŽKÝM CHOPN VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L, Sedlák V., Zatloukal J. 4, Plutinský M. 5 Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Plicní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, 4 Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Olomouc, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno

7 MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ PŘI CHŮZI RIZIKOVÝ FAKTOR POŠKOZENÍ DESTIČKOVÉ AGREGACE CHOPN PACIENTŮ (PODPROJEKT STUDIE PHAETON) Koblížek V., Neumannová K., Fátorová I., Vokurková D. 4, Sedlák V., Švancara J. 5, Svoboda M. 5, Pražák D. 6, Koblížková B. 7, Novotná B., Svoboda Z. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakulta Tělesné kultury, Palackého Univerzita Olomouc, 4.Interní klinika, Hematologické laboratoře, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 4 Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 5 Institut Biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 6 Lékařská fakulta Hradec Králové, Universita Karlovy v Praze, 7 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové EFEKTÍVNOSŤ VENTILÁCIE U PACIENTOV S ĽAHKOU CHOCHP Matula B., Kabaivanov P., Majerník S. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, SR CYSTICKÁ FIBRÓZA Předsedající: Fila L., Matula B. 0 minut na přednášku, minuty diskuse DIAGNOSTIKA CYSTICKÉ FIBRÓZY V DOSPĚLOSTI Fila L., Antušová Z., Jakubec P., Bittenglová R. 4, Pokojová E. 5 Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, 4 Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘEŽITÍ U CYSTICKÉ FIBRÓZY: DESETILETÁ STUDIE Fila L., Grandcourtová A., Valentová L., Bartáková L., Marel M. Pneumologtická klinika. LF UK a FN Motol a CF Centrum FN Motol ROLE SKUPINY STREPTOCOCCUS MILLERI V EXACERBACÍCH CHRONICKÝCH RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CYSTICKÉ FIBRÓZY A CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI Jakubec P., Navrátilová L., Bardoň J., Novotný R., Zatloukal J., Kolek V., Zápalka M. 4, Kopřiva F. 4, Procházková P., Raclavský V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav mikrobiologie FN a LF UP Olomouc Institut molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc 4 Dětská klinika FN a LF UP Olomouc LÉČBA CYSTICKÉ FIBRÓZY NA ROZCESTÍ Kopřiva F. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc NAŠE ZKUŠENOSTI S IVACAFTOREM U PACIENTA SE SNÍŽENÝMI PLICNÍMI FUNKCEMI Pokojová E., Skřičková J., Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno 6.00 ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ PÁTEK 9. ČERVNA 05, SÁL D PNEUMOONKOLOGIE I. Předsedající: Pešek M., Majer I. 0 minut na přednášku, minuty diskuse HODNOCENÍ N - STÁDIA NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) NA PODKLADĚ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH - (EBM) A NAŠICH ZKUŠENOSTÍ Benej M., Čapov I., Peštál A., Wechsler J., Chovanec Z., Páral M. I. Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně ZHOUBNÝ NÁDOR PLIC U STARŠÍCH NEMOCNÝCH Tomíšková M., Špeldová J., Jakubíková L., Kadlec B., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU v Brně VÝSKYT A LÉČBA MALIGNÍHO MEZOTELIOMU PLEURY V ČESKÉ REPUBLICE Kolek V., Grygárková I., Havel L., Pešek M., Salajka F. 4, Koubková L. 5 Roubec J. 6, Skřičková J. 7, Sixtová D. 8, Hejduk K. 9, Bortlíček Z. 9 Plicní pracoviště - Fakultní nemocnice Olomouc, Praha Bulovka, Plzeň, 4 Hradec Králové, 5 Praha - Motol, 6 Ostrava, 7 Brno, 8 Thomayerova nemocnice, 9 Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno SEKUNDÁRNÍ MALIGNITY PO TRANSPLANTACÍCH SOLIDNÍCH ORGÁNŮ Černovská M., Vašáková M. Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice, Praha NEUROENDOKRINNÍ TUMORY HRUDNÍKU CO VÍME, CO MŮŽEME A CO DĚLÁME Hanke I., Mitáš L., Špeldová J., Horváth T. CHK a KNPT FN Brno a LF MU NAŠE SKÚSENOSTI S BRONCHOSKOPICKÝM ODBEROM MATERIÁLU NA GENETICKÉ VYŠETRENIA Majer I., Konečný M., Hlavčák P., Baluchová K. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava Oddelenie klinickej genetiky Onkologického ústavu Sv. Alžbety, Bratislava Alphamedical s.r.o. Bratislava, SR PNEUMOONKOLOGIE II. Předsedající: Skřičková J, Beržinec P. minut na přednášku, minuty diskuse MÉNĚ OBVYKLÉ EGFR MUTACE A PŘÍNOS LÉČBY INHIBITORY TYROZINKINÁZY U NEMOCNÝCH S NEMALOBUNĚČNÝMI KARCINOMY PLIC Pešek M., Kolek V., Skřičková J., Černovská M. 4, Koubková L. 5, Roubec J. 6, Salajka F. 7, Zemanová M. 8, Krejčí J. 9, Hejduk K. 0 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Klinika plicních nemocí a TBC FN a UP Olomouc, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, 4 Pneumologická klinika.lf UK Thomayerova nemocnice Praha, 5 Pneumologická klinika. LF a FN Motol Praha, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava, 7 Plicní klinika FN Hradec Králové, 8 Onkologická klinika. LF UK Praha, 9 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.lf UK a Nemocnice Na Bulovce Praha, 0 NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC (NSCLC) V ROCE 05 V ČESKÉ REPUBLICE Skřičková J. Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Kolek V. 4, Koubková L. 5, Tomíšková M., Roubec J. 6, Havel L. 7, Salajka F. 8, Černovská M. 9, Sixtová D. 0 Grygárková I. 4, Hrnčiarik M. 8, Marel M. 5, Vašáková M. 9, Šatánková M. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno, Klinika TRN, FN Plzen a LF UK, 4 Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc a LF UP, 5 Plicní klinika FN Motola. LF UK, 6 Klinika TRN FN Ostrava, 7 Pneumologická klinika FN Bulovka a.lf UK, 8 Plicní klinika FN Hradec Králové a LF UK, 9 Klinika plic a TBC Thomayerova nemocnice, 0 Plicní klinika. LF UK a VFN Praha 4 5

8 PEMETREXED V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) V ČR I.LINIE, MAINTENANCE TERAPIE, II.LINIE Grygárková I., Kolek V., Skřičková J., Roubec J., Čoupková H. 4, Pešek M. 5, Havel L. 6, Zemanová M. 7, Koubková L. 8, Černocká M. 9, Salajka F. 0, Hejduk K. FN a LU UP Olomouc, FN Brno, FN Ostrava, 4 Masarykův onkol. Ústav Brno, 5 FN Plzeň, 6 Nemocnice Na Bulovce Praha, 7 Všeobecná FN Praha, 8 FN Motol Praha, 9 Thomayerova nemocnice Praha, 0 FN Hradec Králové, Institut biostatistiky a analýz Brno UKONČENIE BEVACIZUMABU PRI NEPROGREDUJÚCOM NSCLC - PRÍČINY V KLINICKEJ PRAXI Beržinec P., Kuzmová H., Chowaniecová G., Doláková L., Krošlák M., Čavarová Z. Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra, SR POKRAČOVACÍ LÉČBA V KONTEXTU CELKOVÉHO POHLEDU NA LÉČBU NSCLC Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy DALŠÍ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI PRO NEMOCNÉ S KRIZOTINIB REZISTENTNÍMI ALK POZITIVNÍMI ADENOKARCINOMY PLIC Pešek M., Grossmann P., Minárik M., Fiala O. 4, Krákorová G. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Šiklův ústav patologie FN Plzeň, Genomac Praha 6, 4 ORAK FN Plzeň TUBERKULÓZA Předsedající: Homolka J., Solovič I. minut na přednášku, minuty diskuse GLOBÁLNE PROBLÉMY V BOJI S TUBERKULÓZOU Solovič I., Švecová, J. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE - SOUBOR PACIENTŮ, KAZUISTIKA Hricíková I., Kopecká E., Vašáková M., Homolka J. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a.lf UK v Praze. TUBERKULÓZA U CIZINCŮ Wallenfels J. Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha, GlaxoSmithKline, s.r.o. RIZIKO TUBERKULÓZY PŘI BIOLOGICKÉ LÉČBĚ Homolka J. I. klinika TRN. LF UK, Praha BIOLOGICKÁ LIEČBA A TUBERKULÓZA Solovič I., Rams R., Samohýl M. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, FZ KU Ružomberok, LF UK Bratislava, SR 5.45 SÁL A - ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ ODBORNÝ PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE ČTVRTEK 8. ČERVNA Registrace, foyer hotelu Voroněž I Hotel Holiday Inn, sál ALFA Zahájení Délka všech přednášek v sesterské sekci 0min INTENZIVNÍ PÉČE V PNEUMOLOGII Předsedající: Mičudová E., Moravčík B. DOMÁCÍ PLICNÍ VENTILACE ALTERNATIVA POBYTU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mičudová E. Náměstek ředitele pro NLZP, FN Brno TAK TROCHU JINÉ DÝCHÁNÍ SELEKTIVNÍ VENTILACE V INTENZIVNÍ PÉČI Novotná M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno PRONAČNÍ POLOHA V INTEZIVNÍ MEDICÍNĚ Z POHLEDU SESTRY Ruferová M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno PÉČE O PACIENTA NA NEINVAZIVNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACI POMOCÍ NIV HELMY Moravčík B. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno MASKY VYUŽÍVANÉ V TERAPII PŘETLAKOVÝM DÝCHÁNÍM Hrubý T. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Přestávka na kávu BRONCHOLOGIE, CHIRURGICKÉ INTERVENCE Předsednictví: Bobovská I., Vránková R. PLEUROSKOPIE Bobovská I. Plicní oddělení bronchoskopický sál, KNTB, a.s., Zlín ENDOBRONCHIÁLNÍ TERAPIE U PACIENTKY S METASTATICKÝM POSTIŽENÍM PLIC PŘI ADENOKARCINOMU REKTA Vránková R. Endoskopické centrum LF MU a FN Brno ÚLOHA BRONCHOLOGICKÉ SESTRY U PLEURÁLNÍ PUNKCE Jurková M., Krugová V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci CIZÍ TĚLESA V DÝCHACÍCH CESTÁCH DĚTÍ, ASISTENCE BRONCHOLOGICKÉ SESTRY Krugová V., Jurková M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc PARCIÁLNÍ RESEKCE PRŮDUŠNICE Watzingerová G. Oddělení ORL, FN Brno OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY PO HRUDNÍCH OPERACÍCH Ježová M., Surá Z. Chirurgická klinika, LF MU FN Brno 6 7

9 Oběd HRUDNÍ DRENÁŽ Z POHLEDU SESTRY Předsednictví: Kollárová J., Hýsková Z Přestávka PROBLEMATIKA HRUDNÍCH DRÉNŮ, SPECIFIKA V PÉČI A MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ LÉKŮ Hniková R. Plicní klinika, FN Hradec Králové JAK NÁS KOMPLIKOVANÝ PNEUMOTORAX PŘIVEDL K NESTANDARDNÍM POSTUPŮM - ČÁST I. Kollarová J., Hýsková Z. Plicní klinika, FN Hradec Králové JAK NÁS KOMPLIKOVANÝ PNEUMOTORAX PŘIVEDL K NESTANDARDNÍM POSTUPŮM - ČÁST II. Kollarová J., Hýsková Z. Plicní klinika, FN Hradec Králové KVALITA ŽIVOTA PACIENTA S CHRONICKÝM HRUDNÝM DRÉNOM Liptáková L. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM I. Předsedající: Dvořáčková D., Mikešová H. PÉČE O PACIENTY V ODBORNÉM LEČEBNÉM ÚSTAVU JEVÍČKO KAUZUISTIKY Z PNEUMOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ Neuerová H., Kubešová K., Frenzlová K. Odborný lečebný ústav Jevíčko NUTRIČNÍ INTERVENCE U PACIENTA NA PLICNÍM ODDĚLENÍ Stýskalíková K. Oddělení léčebné výživy, FN Brno DECHOVÁ REHABILITACE U AKUTNÍ EXACERBACE CHOPN - KAZUISTIKA Mikešová H.,, Žurková P., Rehabilitační oddělení FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno KOMUNIKÁCIA SESTRA VERZUS PACIENT V AMBULANTNÝCH PODMIENKACH. Suchá M. FNsP F.D. Roosevelta B. Bystrica, Oddelenie pneumológie a ftizeológie, SR KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI SESTIER U PACIENTA S TRACHEOSTOMIOU Szijartová V. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU LF, UNB Ružinov, Bratislava, SR INHALAČNÍ TECHNIKY Klapková R. Plicní klinika, FN Hradec Králové Přestávka na kávu CYSTICKÁ FIBRÓZA, TRANSPLANTACE PLIC Předsedající: Zittová R., Szijartová V. CYSTICKÁ FIBRÓZA NAŠE CENTRUM PRO DOSPĚLÉ Zittová R., Jakubec P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc DĚDIČNOST U CYSTICKÉ FIBRÓZY Švancarová J., Pokojová E. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Bohunice ŠPECIFICKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA PRED A PO TRANSPLANTÁCIÍ PĽÚC Varjasiová Z., Danková R., Šenková A. Klinika pneumológie a ftizeológie a funkčnej diagnostiky I SZU a LF, UNB Bratislava, SR TRANSPLANTÁCIA PĽÚC DRUHÁ ŠANCA Szijartová V., Danková R., Hájková M. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU LF, UNB Ružinov, Bratislava, SR PÁTEK 9. ČERVNA 05 HOTEL HOLIDAY INN, SÁL ALFA PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM A TUBERKULÓZOU Předsedající: Kašáková E., Švecová J. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PNEUMOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ S METASTATICKÝM POSTIŽENÍM MOZKU Křížková H., Číhalová J. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a FN Olomouc NINTEDANIB V LÉČBĚ KARCINOMU PLIC Fejerová D., Obrová H. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno KARCINOM PLIC U PACIENTA S TUBERKULÓZOU A ASTMATEM. KAZUISTIKA. Kašáková E. Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s.r.o., Praha TUBERKULÓZA PLIC Pelikánová M., Dvořáčková D. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno REŽIM IZOLAČNÍHO POKOJE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE U PACIENTA S TUBERKULÓZOU Nečasová A. K. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a FN Olomouc AKTUÁLNE PROBLÉMY V LIEČBE TUBERKULÓZY NA SLOVENSKU Švecová J., Solovič I. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR Přestávka na kávu 8 9

10 PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM II. Předsedající: Dvořáčková D., Varjasiová Z..45 ZÁVĚR Oběd CYSTICKÁ FIBRÓZA Mareková P., Dvořáčková D. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno NEUROSARKOIDÓZA U MUŽE STŘEDNÍHO VĚKU Menšíková Ž. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc MANAŽMENT PACIENTOV S KOMUNITNOU PNEUMÓNIOU V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI Varjasiová Z. Laššán Š. Klinika pneumológie a ftizeológie a funkčnej diagnostiky I SZU a LF, UNB Bratislava, SR AKTIVNÍ STÁŘÍ S ASTMATEM Macháčková M. Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s.r.o., Praha VYŠETŘOVÁNÍ PORUCH SPÁNKU V KNTB ZLÍN. Sedláčková E., Krystýnová M., Vránová M. Plicní oddělení KNTB, a.s., Zlín 0

PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NEKUŘÁCKÁ AKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE Středa 7. června 05, sál A.00-8.00 Registrace 4.00 4.30 Zahájení kongresu 4.30 5.00

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

KORELACE ÚROVNĚ KONTROLY ASTMATU S KVALITOU ŽIVOTA ASTMATIKŮ

KORELACE ÚROVNĚ KONTROLY ASTMATU S KVALITOU ŽIVOTA ASTMATIKŮ Program XXII. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 4.10.2013 5.10.2013, Brno Pátek 4. 10. 7.30 9.00 Registrace účastníků 9.00 9.30 Zahájení 9.30 9.45 Přestávka 9.45 11.30 Nemoci s bronchiální obstrukcí Předsedající:

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 08.50-09.50 09.50-11.10 BRONCHOSKOPIE V LÉČBĚ CENTRÁLNÍCH DÝCHACÍCH CEST Předsednictvo: Kolek V., Marel M. Diagnostika a léčba stenóz velkých

Více

XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE 0. září -. října 06 Hotel Voroněž

Více

XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE. -. října 0 Hotel Voroněž I, Brno PROGRAM XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE PROGRAM

Více

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. David

Více

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

Program. Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Záštitu nad kongresem převzali: Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák Náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. David

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU X I X. mo r a v s k o s l e z s k é p n e u m o l o g i c k é d n y Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU XIX.

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insufícience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insufícience - etiopatogeneze,

Více

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 7. 10. 2011 PÁTEK SÁL A ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 9.00-9.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CHOPN CO JEŠTĚ NEZNÁME Čas: 9.20 10.45 Předsednictvo: Koblížek V., Zatloukal J.

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP

II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XXIII. MORAVIAN-SILESIAN

Více

II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP

II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP II. CONGRESS OF THE CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTHISEOLOGICAL SOCIETY OF ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XXIII. MORAVIAN-SILESIAN

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství.

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. Lázeňský dům Libuše - velký sál Česká lékařská komora Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie

Více

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XVII. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XVII. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XVII. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 17. 10. 2008 PÁTEK SÁL A 9.00-9.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVINKY V LÉČBĚ KARCINOMU PLIC Čas: 9.20 10.15 Předsednictví: Zatloukal P.,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ 40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ SEVERNÍCH, ZÁPADNÍCH A JIŢNÍCH ČECH Písek Hotel Bílá Růže, ul. Fráni Šrámka 29. 31. 5. 2014 PROGRAM Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nám ctí přivítat Vás na již 40. setkání pneumologů

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 20. 22. října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM www.jod2016.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou

STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 20. 22. října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM www.jod2016.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

VII. Haľákove dni. všeobecné informácie

VII. Haľákove dni. všeobecné informácie Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť Slovenská lekárska spoločnosť Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzitná nemocnica Martin Spolok lekárov v Martine Klinika

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ČTVRTEK 6. října 2015 14.00 14.10 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL 14.10 15.40 POHYBOVÝ APARÁT Objektivizace klíčových

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 Kontrola zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 1. Pacientské organizace Kos: je domluveno jednání s právníkem (Mgr. Vít) o pobočném spolku ČOPN nemocných s CHOPN. Herec Michal

Více

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP Registr závažné CHOPN popis projektu Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP CHOPN zanedbávaná nemoc Odhadovaná prevalence 4-10% populace Odhadovaná prevalence v ČR 7-8% populace Skutečná prevalence v Evropě European

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015 Brno - Voroněž Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje: V ČR jsou dostatečné zásoby BCG vakcíny z Polska, většina kalmetizačních středisek

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni XVI. Minářův den Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni 23. 5. 2014 www.minaruvden2014.cz PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ + SESTERSKÁ SEKCE velká posluchárna 09:00 09:10 Zahájení Doc. MUDr. Kasal

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více