XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI června 0 Hotel Voroněž I, Brno PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE

2 PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NEKUŘÁCKÁ AKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA 7. ČERVNA 0, SÁL A Registrace Zahájení kongresu VYSTOUPENÍ PŘEDSEDŮ OBOU ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ SE ZPRÁVAMI O STAVU OBORU PNEUMOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU A PŘEDÁNÍ CENY KARLA STÝBLA Předsedající: Kolek V., Majer I VYSTOUPENÍ DELEGÁTŮ ERS Předsedající: Kolek V., Marel M. ERS COMPREHENSIVE STRATEGY IN THE COMING YEARS Steve Sealy (ERS Associate Director and Head of Corporate Relations) ERS STRATEGY IN PNEUMOONCOLOGY Mina Gaga (ERS Secretary General) PODEPSÁNÍ ASOCIAČNÍ DOHODODY MEZI ERS A ČPFS Přestávka na kávu NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A PŘEDSTAVENÍ NEPOVINNÝCH KLINICKÝCH REGISTRŮ Předsedající: Kolek V., Pešek M. MOŽNÁ BUDOUCNOST NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU = MÉNĚ PRÁCE, VÍCE INFORMACÍ 0 minut včetně diskuse Dušek L. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha TULUNG - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC) minut včetně diskuse Skřičková J., Bortlíček Z., Hejduk K., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S MPM LÉČENÝCH PEMETREXEDEM 0 minut včetně diskuse Kolek V., Hejduk K., Bortlíček Z., Brabec P., Dušek L. Klinika plnicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc CAR (CZECH ANTI-IGE REGISTRY) - REGISTR PACIENTŮ S TĚŽKÝM PERZISTUJÍCÍM ALERGICKÝM ASTMATEM LÉČENÝCH OMALIZUMABEM minut včetně diskuse Sedlák V., Littnerová S., Strenková J., Brabec P., Klimeš D., Dušek L. a kolektiv lékařů Národního centra pro těžké astma (NCTA). Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové EMPIRE (EUROPEAN MULTIPARTNER IPF REGISTRY) - KLINICKÝ REGISTR PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU minut včetně diskuse Vašáková M., Šterclová M., Pavlovská L., Uher M., Hejduk K., Brabec P., Dušek L. Pneumologická klinika,. Lékařská fakulta, Karlova univerzita, Thomayerova nemocnice, Praha KLINICKÉ REGISTRY PACIENTŮ S CHOPN POD ZÁŠTITOU ČPFS ČLS JEP (REGISTR CHOPN, REGISTR POPE) minut včetně diskuse Koblížek V., Novotná B., Hejduk K., Zbožínková Z., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., Dušek L. Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita a Plicní klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové ČESKÝ REGISTR CYSTICKÉ FIBRÓZY minut včetně diskuse Fila L.,, Bílková A.,, Turnovec M., Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a FN Motol, CF centrum FN Motol ZAHAJOVACÍ RECEPCE, SÁL D hotelu Voroněž I Křest knihy I. Majera a kolektívu: Choroby dýchacích ciest - klinické aspekty Křest knihy V. Hytycha: VATS lobektomie... krok za krokem Koncert skupiny Javory ČTVRTEK 8. ČERVNA 0, SÁL A 7.00 Registrace SEKCE MLADÝCH PNEUMOLOGŮ Předsedající: Sova M., Cahajlová R. 8 minut na přednášku a minuty diskuse DETERMINANTY SUBKLINICKEJ ATEROSKLERÓZY U PACIENTOV S OBŠTRUKČNÝM SPÁNKOVÝM APNOE Tomečková I., Kozárová M., Petrášová D., Paraničová I., Malachovská Z., Tkáč I., Joppa P., Tkáčová R. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach Laboratórium výskumných biomodelov LF UPJŠ v Košiciach, SR

3 NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ SE SYDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE - PILOTNÍ STUDIE Sova M., Sovová E., Hobzová M., Kamasová M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc I. Interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc CHARAKTERISTIKA PĽÚCNEHO KARCINÓMU U MLADÝCH DOSPELÝCH Cahajlová R. Oddelenie klinickej onkológie KPaF I. LF SZU a UNB Ružinov, SR VÍCENÁSOBNÉ PRIMÁRNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC (MULTIPLE PRIMARY LUNG CANCER - MPLC), KAZUISTIKA Chovanec Z., Peštál A., Benej M., Páral M., Čapov I. I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZA - POHLED CHIRURGA Čan V., Mitáš L., Hanke I. CHK FN Brno a LF MU Brno VÝZNAM BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE PŘI TERAPII INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ HEMATOONKOLOGICKY NEMOCNÝCH, ZKUŠENOSTI UNIVERZITNÍHO PRACOVIŠTĚ Herout V., Skřičková J., Hrazdirová A., Staňková Y., Binková I., Kadlec B., Tomíšková M., Turčáni P., Bouchnerová J., Mayer J., Ráčil Z. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FNB a LF MU, Brno Interní hematologická a onkologická klinika FNB a LF MU, Brno IMUNOPATOLOGIE PLICNÍHO POSTIŽENÍ U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA Kolbeková M., Šterclová M., Vašáková M. Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika EXPRESE BRONCHOALVEOLÁRNÍCH A CIRKULUJÍCÍCH EXOZOMÁLNÍCH MIRNA U PACIENTŮ S PLICNÍ SARKOIDÓZOU Navrátilová Z., Novosadová E., Smitalová D., Kishore A., Kolek V., Petřek M., Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny EFEKT TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ U NEMOCNÝCH S OKULÁRNÍ A GENERALIZOVANOU FORMOU MYASTHENIA GR Žurková P.,, Skřičková J., Z. Merta Z., F. Dosbaba F., Došková M., Bartošková M., J. Bednařík J.,, Rehabilitační oddělení FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC, Středoevropský technologický institut Brno HAMMANŮV SYNDROM Dudoňová A., Skřičková J., Tomíšková M. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN a LF MU Brno PNEUMOMEDIASTINUM PŘI LASEROVÉM OŠETŘENÍ TUMORU TRACHEY A VENTILACI TRYSKOVÝM VENTILÁTOREM Lakomá L., Sova M., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMOPTÝZA V INTENZIVNÍ PÉČI, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LÉČBY - NAŠE ZKUŠENOSTI Paluch P., Stehlík L., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY FN BRNO 0/0 - PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU Potrepčiaková S., Klusáková M. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU Člen Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku v Praze MEDICÍNA NA POLÁRNEJ STANICI V ANTARKTÍDE Brat K. Klinika nemocí plicních a TBC Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno MLADÉ AUTORY PŘEDNÁŠEK BUDOU HODNOTIT: Skřičková J., Vašáková M., Kolek V., Marel M., Pešek M., Hájková M., Solovič I., Majer I., Plutinský J., Tkáčová R Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY GLAXOSMITHKLINE s.r.o. předsedající: Kolek V. PREDIKCE VÝVOJE LÉČBY CHOPN OČIMA ČESKÝCH PNEUMOLOGŮ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové RELVAR: NOVÉ MOLEKULY. NOVÝ INHALAČNÍ SYSTÉM. NOVÁ ŠANCE NA LEPŠÍ ŽIVOT BEZ EXACERBACÍ. Laššán Š. Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, SR. -. SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI ČR, s.r.o. JE LÉČBA CHOPN ACLIDINIUM BORMIDEM V NĚČEM SPECIFICKÁ? Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S ACLIDINIUM BROMIDEM Voláková E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Oběd Společný oběd výborů společností, I. poschodí, salonek Klubovna ONEMOCNĚNÍ PLEURY Předsedající: Engel G., Plutinský J. minut na přednášku a minuty diskuse DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ, CHYBY A OMYLY Žáčková P. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha TORAKOSKOPIE V ČASNÉ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Engel G. Klinikum Ingolstadt - plicni odd., Bavorsko, SRN

4 MEZOTELIN V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE NEJASNÝCH PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ Jakubec P., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kapustová M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Oddělení klinické biochemie FN Olomouc PLEURÁLNE VÝPOTKY U CHORÝCH S HEPATÁLNYMI OCHORENIAMI Plutinský J.,, Taligová Z., Bittter K., Sabová R. Pneumologická ambulancia, Levice, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra, SR CHYLOTHORAX STÁLE PREKVAPUJE Bučeková M., Piovarči D., Nečesaná M. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR HEMOPTÝZA A PLEURÁLNY SYNDRÓM - KAZUISTIKA Majerník S. II.oddelenie PaF ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra n.o., SR PLEURODÉZA CESTOU HRUDNÍ DRENÁŽE, PRINCIP, INDIKACE, KONTRAINDIKACE, TECHNIKA PROVEDENÍ A MOŽNÉ KOMPLIKACE Žáčková P. Pneumologická klinika,. LFH - UK, Thomayerova nemocnice, Praha.0 -. Přestávka na kávu. -. SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY BOEHRINGER-INGELHEIM, s.r.o. Předsedající: Skřičková J. PROČ POŘÁD MLUVÍME O TOM VAZIVU? Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha KAZUISTIKA PACIENTA LÉČENÉHO AFATINIBEM Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy CHOPN - NELÉČENÝ PACIENT V ORDINACI Kociánová J. Plicní oddělení, MephaCentrum,a.s., Ostrava-Poruba ASTMA MISTRA EVROPY V SILOVÉM TROJBOJI-KAZUISTIKA Teřl M., Růžičková-Kociánová O. FN a LF UK v Plzni SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ROCHE s.r.o. Předsedající: Vašáková M. IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA V ČR. CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU IPP. REGISTR IPF. Vašáková M., Šterclová M. Pneumologická klinika. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha DIAGNOSTIKA IPF, CO NEJDŘÍVE! Kočová E. Radiologická klinika, FN Hradec Králové TRANSPLANTACE PLIC, CHIRURGIE Předsedající: Hytych V., Benej R. minut na přednášku + minuty diskuse SELEKCE KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE PLIC, AKTUALIZACE INDIKAČNÍCH A KONTRAINDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ, INDIKACE K TRANSPLANTACI BLOKU SRDCE A PLIC Valentová Bartáková L.,,, Fila L.,, Kováříková Z.,, Kuzma M.,, Havlín J.,, Kolařík J.,, Pozniak J.,, Šimonek J.,, Pafko P.,, Lischke R., Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, TC FN Motol TRANSPLANTACE PLIC AKTUÁLNĚ 0 Šimonek J., Pozniak J., Kolařík J., Myšíková D., Fila L., Kováříková Z., Lischke R. ¹. chirurgická klinika FN Motol a I.LFUK, transplantační centrum Motol ²Plicní klinika. LF UK, FN Motol KDYŽ JEDNA TRANSPLANTACE NESTAČÍ Fila L.,, Kováříková Z.,, Kuzma M.,, Valentová Bartáková L.,, Doušová T.,, Kolařík J.,, Pozniak J.,, Šimonek J.,, Pafko P.,, Lischke R., Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol I. Pediatrická klinika. LF UK a FN Motol III. chirurgická klinika. LF UK a FN Motol, TC FN Motol VATS LOBEKTOMIE - ÚSKALÍ A KOMPLIKACE Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Pohnán R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice Praha Chirurgická klinika. LF UK a ÚVN Praha JEDNÁNÍ SEKCÍ Setkání všech sekcí bude v pátek a místa budou upřesněna při registraci SPOLEČENSKÝ VEČER V HOTELU MYSLIVNA V rámci večera bude provedeno vyhodnocení sekce mladých pneumologů ČTVRTEK 8. ČERVNA 0, SÁL D VARIA Předsedající: Salajka F., Rozborilová E. 0 minut na přednášku, minuty diskuse NON-CF BRONCHIEKTÁZIE, STANDARD K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Antušová Z., Fila L., Herout V., Koblížek V., Kočová E., Neumannová K., Zatloukal J. Plicní klinika, FN Hradec Králové, Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, Radiologická klinika, FN Hradec Králové, Katedra fyzioterapie, FTK, UP Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc CHRONICKÝ KAŠEL - STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologicá klinika. LF UK a FN Motol, Praha GEPAMED s.r.o., Ptraha CHOROBY S OBSTRUKCÍ POHLEDEM ÚHRADOVÝCH MECHANIZMŮ Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU 7

5 INHALAČNÍ LÉČBA OBSTRUKČNÍCH PLICNÍCH NEMOCÍ - STÁLE AKTUÁLNÍ PROBLÉM Čápová G.,, Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Praha, Gepamed s.r.o, Praha OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE PO ROČNÍ LÉČBĚ PŘETLAKOVÝM DÝCHÁNÍM - ZMĚNA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ OBEZITY A INZULÍNOVÉ SENZITIVITY Hobzová M. Sova M., Žurková M., Koukalová E., Panáková S., Salzman R. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci Otolaryngologická klinika FN a LF UP v Olomouci BRONCHIÁLNÍ ASTMA Předsedající: Teřl M., Tkáčová R. 0 minut na přednášku a minuty diskuse INFLAMMATORY PROCESS IN THE PERIPHERAL AIRWAYS OF ASTHMA PATIENTS CONTROLLED WITH INHALED ULTRA-FINE GLUCOCORTICOSTEROIDS - PRELIMINARY STUDY Płusa T., Omernik A. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of Defense, Department of Internal Medicine, Pulmonology and Allergology ANALÝZA FAKTORŮ NEDOSTATEČNÉ KONTROLY ASTMATU Popelková P., Gurková E., Otipka P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie ZHODNOTENIE EFEKTIVITY LIEČBY ASTMY V PODMIENKACH BEŽNEJ KLINICKEJ PRAXE A ÚČINNOSŤ FIXNEJ KOMBINÁCIE LABA/ICS NA DOSIAHNUTIE KONTROLY OCHORENIA Laššán Š., Téglás I., Laššánová M., Krištúfková Z. Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, SR PROGRAMY RIADENEJ A INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI. APLIKÁCIA NA MANAŽMENT ASTMY A ALERGICKEJ NÁDCHY Janota S., Gürtler Ľ, Salatová - Kozlovská I., Korytárová J., Hrubiško M., Haid J., Faktor M. UN Bratislava, Centrum imunológie a alergológie, s.r.o, NAW, n.o., Piešťany, Oddelenie klinickej imunológie OÚSA, Bratislava s.r.o., Katedra dermatovenerológie LF SZU, Dôvera ZP, a.s., SR SAFS - PNEUMOLOGICKÝ PROBLÉM VĚTŠÍ NEŽ SARS Teřl M., Růžičková-Kirchnerová O. Klinika PNE, FN a LF UK v Plzni JAKÉ PACEINTY ZASÍLAT DO CENTER PRO LÉČBU ASTMATU? Kindlová D. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF MU a FN Brno GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX JAKO PŘÍČINA CHRONICKÉHO KAŠLE A KOMPLIKUJÍCÍ FAKTOR OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉHO ASTMATU: VYŠETŘENÍ BRONCHIÁLNÍHO ZÁNĚTU A ZHODNOCENÍ KLINICKÝCH PROJEVŮ Zatloukal J., Kolek V. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc RESPIRAČNÍ INFEKCE Předsedající: Kolek V., Leščišinová H. minut na přednášku a minuty diskuse DIAGNOSTIKA PNEUMONIÍ Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU NOVINKY V DIAGNOSTICE INVAZIVNÍ ASPERGILÓZY Mallátová N. Pracoviště parazitologie a mykologie, Nemocnice Č. Budějovice, a.s. PLICNÍ MYKÓZY. OD MYKOBIOMU K SMRTÍCÍ INVAZIVNÍ INFEKCI Vašáková M., Žáčková P., Stehlík L., Čermák J., Hytych V. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice Praha PLICNÍ ASPERGILÓZA U HEMATOONKOLOGICKÝCH, NEUTROPENICKÝCH PACIENTŮ Haber J. I.interní klinika-klinika hematologie, CFN a. LF UK Praha CHIRURGICKÁ LÉČBA PLICNÍHO ASPERGILOMU Horažďovský P., Tašková A., Vašáková M., Konopa Z., Čermák J., Žáčková P., Hytych Vl. Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha Pneumologická klinika. LF UK a TN, Praha BRONCHOLOGIE Předsedající: Marel M., Majer I. 0 minut na přednášku a minuty diskuse LÉČBA ZÚŽENÍ TRACHEY BIODEGRADABILNÍM STENTEM Stehlík L., Lefnerová Š., Horažďovský P., Štych V., Vašáková M. Pneumologická klinika,. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha EBUS: ROKOV, 00 VÝKONOV Jonner I., Kukoľ P., Slivka R. NÚTRCHaHCH Vyšné Hágy, SK INTERVENČNÍ BRONCHOLOGIE NA KNPT BRNO PŘEHLED + KAZUISTIKY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ Jakubíková L., Skřičková J., Hrazdirová A., Turčáni P. Klinika nemocí plicní a tbc, FN Brno a LF MU BRONCHOLOGICKÁ LÉČBA KARCINOIDU Kolek V., Sova M., Fischer O., Jakubec P., Zatloukal J., Losse S., Václavík A., Tichý T. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc Ústav molekulární patologie, LF UP Olomouc 8 9

6 KRYOBIOPSIE A KLÍŠŤKOVÁ TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE U DIFUZNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ: SROVNÁNÍ INDIKACÍ A VÝSLEDKŮ OBOU METOD Zatloukal J., Kolek V., Václavík A., Jakubec P., Losse S., Kultan J., Genzor S. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc KRYOBIOPSIE - STARÁ METODA S NOVÝM VYUŽITÍM Vašáková M., Matěj R., Stehlík L., Lefnerová Š. Pneumologická klinika. LF UK Thomayerova nemocnice Praha Oddělení patologie a molekulární mediciny Thomayerovy nemocnice Praha ZAVÁDĚNÍ Y STENTŮ BEZ SKIASKOPICKÉ KONTROLY Turčáni P. Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU SÁL ALFA, hotel Holiday Inn, Křížkovského 0, Brno POSTURÁLNĚ DECHOVÝ TRÉNINK U PORUCH DÝCHÁNÍ - PRAKTICKÝ WORKSHOP (pořádaný sekcí nemocí s bronchiální obstrukcí) Neumannová K., Žůrková P. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno PÁTEK 9. ČERVNA 0, SÁL A 7.0 SETKÁNÍ ČLENŮ ČOPN, MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO PŘI REGISTRACI INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, SARKOIDÓZA Předsedající: Vašáková M., Slivka R. HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS A CHALLENGING DISORDER ( minut na přednášku, minut diskuse) Wuyts W. Belgie Další přednášky 8 minut na přednášku a minuty diskuse BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ V DIAGNOSTICE INTERSTICIÁLNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ Lošťáková V., Kolek V., Kriegova E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie LF UP Olomouc AUTOPROTILÁTKY U SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA A ANCA ASOCIOVANÝCH VASKULITID - JEJICH VZTAH K PLICNÍMU NÁLEZU A PROGNÓZE Doubková M., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno LÉČBA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU U NEMOCNÝCH S IDIOPATICKOU PLICNÍ FIBRÓZOU Šterclová M., Vašáková M. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a. LF UK, Praha KRYPTOGÉNNA ORGANIZUJÚCA PNEUMÓNIA Slivka R., Janík P., Holečko R. Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR NOVINKY V LÉČBĚ SARKOIDÓZY Žurková M., Kolek V., Loštáková V., Kriegová E. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie FN a LF UP Olomouc SARKOIDÓZA PLEURY Kukoľ P., Jonner I., Urban J., Černá E., Janík P., Havelková J., Hrebíková Z. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR Přestávka na kávu SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Skřičková J. CHOPN A STÁRNUTÍ PLIC Kolek V. Klinika plicních nemocí a tbc, FN Olomouc PACIENTI VE ZVÝŠENÉM RIZIKU VZNIKU AKUTNÍCH EXACERBACÍ Koblížek V. FN a LF UK Hradec Králové SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY NOVARTIS s.r.o. Předsedající: Marel M. STEP DOWN V LÉČBĚ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Marel M. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol FENOTYPY CHOPN V ČR: JEJICH FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a LF MU. -. SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TAKEDA PHARMACEUTICALS CZECH REPUBLIC s.r.o. Předsedající: Hájková M. NOVINKY V CHOPN, STUDIE REACT Turčáni P. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LFMU CHOCHP A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO Hájková M. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava, SR SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY TEVA PHARMACEUTICALS CR s.r.o. Předsedající: Skřičková J. FEATURES OF AN IDEAL INHALER IN TESTING A NEW INHALER DEVICE Płusa T., Bijoś P. Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland, Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defense, Department of Internal Medicine, Pneumonology and Allergology; Medical Division, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland Oběd (raut - průběžně) 0

7 .0 -. POSTERY Hodnotící komise: Homolka J., Koblížek V., Fila L., Leščišinová H., Matula B., Jonner I. minut diskuse ke každému posteru PARAPNEUMONICKÝ ABSCES MEDIASTINA Muri J., Piovarči D., Tripský J., Paščenko A., Havelka V. Centrum hrudníkovej chirurgie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, SR EXPRESE MATRIX-METALOPROTEINÁZ V BRONCHOALVEOLÁRNÍCH BUŇKÁCH: LIŠÍ SE ZÁNĚT U RŮZNÝCH FENOTYPŮ CHOPN? Zatloukal J., Navrátilová Z., Kriegová E., Koblížek V., Kolek V., Petřek M. Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN Olomouc Laboratoř imunogenomiky a imunoproteomiky, LF UP Olomouc Ústav imunologie, LF UP Olomouc Klinika plicních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ALERGIE NA LOKÁLNÍ ANESTETIKA V BRONCHOLOGII - VYŠETŘENÍ A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Zimulová A., Řihák V. Plicní odd.kntb a.s.zlín POLYMORFNÍ VARIANTY NOD/CARD U SARKOIDÓZY - PILOTNÍ STUDIE Petřek M., Herodesová A., Žižková V., Doubková M., Kolek V. Ústav patologické fyziologie a Ústav molekulární & translační medicíny LF UP Olomouc Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc PEPTEST, KYSELÝ JÍCNOVÝ REFLUX, FREKVENCE PROXIMÁLNÍCH REFLUXŮ A ANTIREFLUXNÍ LÉČBA U RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Pešek M., Fremundová L., Turková Sedláčková T., Bittenglová R. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň. IK FN Plzeň Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň VZTAH MEZI OSCILATORNÍM DÝCHÁNÍM PŘI SPIROERGOMETRII A CENTRÁLNÍ SPÁNKOVOU APNOE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM Matuška P.,, Homolka P., Ludka O., Dobšák P. International Clinical Research Center - Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ZKUŠENOSTI S PERKUTÁNNÍ BIOPSIÍ HRUDNÍCH LÉZÍ POD CT A UZ KONTROLOU Polášek V. Plicní odd. KNTB a.s. Zlín VLIV STANDARDIZOVANÉ FYZICKÉ ZÁTĚŽE NA UKAZATELE OXIDAČNÍHO STRESU VE KONDENZÁTU VYDECHOVANÉHO VZDUCHU U PACIENTŮ S TĚŽKOU CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ - VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Sedlák V., Kačer P., Koblížek V., Neumannová K., Zatloukal J., Plutinský M., Jakubec L., Vlčková Š. 7 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Ústav organické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné výchovy, Universita Palackého, Olomouc, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Centrum kinantroplogického výzkum, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, 7 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze CHOPN Předsedající: Koblížek V., Hájková M. 0 minut na každou přednášku, minuty diskuse FENOTYPICKÁ HETEROGENITA NEMOCNÝCH S TĚŽKOU CHOPN: VSTUPNÍ DATA Z ČESKÉ MULTICENTRICKÉ VÝZKUMNÉ DATABÁZE CHOPN Koblížek V., Plutinský M., Zatloukal J., Popelková P., Dvořák T., Šafránek P., Sobotik O. 7, Vlachová A. 7, Vaník P. 8, Liptáková Z. 8, Hermanová L. 9, Celerová B. 0, Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E., Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K., Brat K., Voláková E., Hejduk K., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., Zbožínková Z.. Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice LF UP Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Bulovka, Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, 7 Pneumologická klinika.lf UK, Fakultní nemocnice Motol, 8 Plicní oddělení, Nemocnice České Budějovice, 9 Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, 0 Plicní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava, Plicní oddělení, Nemocnice T.Bati Zlín, Plicní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakulta Tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc, Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno TERAPIE CHOPN ZALOŽENÁ NA FENOTYPECH Zatloukal J., Koblížek V., Plutinský M., Popelková P., Dvořák T., Šafránek P., Sobotík O., Vlachová A., Vaník P., Liptáková Z., Hermanová L., Celerová B., Musilová P., Majerčiaková M., Vencálek T., Kočová E., Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Neumannová K., Brat K., Voláková E., Hejduk K., Švancara J., Jarkovský J., Svoboda M., Zbožínková Z. Plicní pracoviště účastnící se na České multicentrické výzkumné databázi CHOPN NEMOCNIČNÝ MANAŽMENT AKÚTNYCH EXACERBÁCIÍ CHOCHP Tkáčová R., Rozborilová E. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, SR Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN v Martine IMPLEMENTACE CHOPN FENOTYPŮ DO REÁLNÉHO ŽIVOTA - OČIMA ČESKÝCH AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ (ANEB ROK POTÉ) Koblížek V., Žigmond J., Pečen L., Chlumský J., Novotná B., Kašák V., Zatloukal J., Tichopád A., Ondrejka G. Plicní klinika, Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, CEEOR, Praha, Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice Praha, Plicní ambulance LERYMED, Praha, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice a UP Olomouc, Oddělení pneumologie a ftizeologie, Nemocnice Nový Jičín TOLERANCE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S TĚŽKÝM CHOPN - VÝSLEDKY ZE STUDIE PHAETON Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L, Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Plicní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Centrum kinantropologického výzkumu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Olomouc, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Brno

8 MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ PŘI CHŮZI - RIZIKOVÝ FAKTOR POŠKOZENÍ DESTIČKOVÉ AGREGACE CHOPN PACIENTŮ (PODPROJEKT STUDIE PHAETON) Koblížek V., Neumannová K., Fátorová I., Vokurková D., Sedlák V., Švancara J., Svoboda M., Pražák D., Koblížková B. 7, Novotná B., Svoboda Z. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakulta Tělesné kultury, Palackého Univerzita Olomouc,.Interní klinika, Hematologické laboratoře, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Institut Biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, Lékařská fakulta Hradec Králové, Universita Karlovy v Praze, 7 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové EFEKTÍVNOSŤ VENTILÁCIE U PACIENTOV S ĽAHKOU CHOCHP Matula B., Kabaivanov P., Majerník S. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra, SR. -. CYSTICKÁ FIBRÓZA Předsedající: Fila L., Matula B. 0 minut na přednášku, minuty diskuse DIAGNOSTIKA CYSTICKÉ FIBRÓZY V DOSPĚLOSTI Fila L., Antušová Z., Jakubec P., Bittenglová R., Pokojová E. Pneumologická klinika. LF UK a FN Motol, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘEŽITÍ U CYSTICKÉ FIBRÓZY: DESETILETÁ STUDIE Fila L., Grandcourtová A., Valentová Bartáková L., Marel M. Pneumologtická klinika. LF UK a FN Motol a CF Centrum FN Motol ROLE SKUPINY STREPTOCOCCUS MILLERI V EXACERBACÍCH CHRONICKÝCH RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ - CYSTICKÉ FIBRÓZY A CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI Jakubec P., Navrátilová L., Bardoň J., Novotný R., Zatloukal J., Kolek V., Zápalka M., Kopřiva F., Procházková P., Raclavský V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav mikrobiologie FN a LF UP Olomouc Institut molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc Dětská klinika FN a LF UP Olomouc LÉČBA CYSTICKÉ FIBRÓZY NA ROZCESTÍ Kopřiva F. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc NAŠE ZKUŠENOSTI S IVACAFTOREM U PACIENTA SE SNÍŽENÝMI PLICNÍMI FUNKCEMI Pokojová E., Skřičková J., Herout V. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno.00 ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ PÁTEK 9. ČERVNA 0, SÁL D PNEUMOONKOLOGIE I. Předsedající: Pešek M., Majer I. 0 minut na přednášku, minuty diskuse HODNOCENÍ N - STÁDIA NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) NA PODKLADĚ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH - (EBM) A NAŠICH ZKUŠENOSTÍ Benej M., Čapov I., Peštál A., Wechsler J., Chovanec Z., Páral M. I. Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně ZHOUBNÝ NÁDOR PLIC U STARŠÍCH NEMOCNÝCH Tomíšková M., Špeldová J., Jakubíková L., Kadlec B., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU v Brně VÝSKYT A LÉČBA MALIGNÍHO MEZOTELIOMU PLEURY V ČESKÉ REPUBLICE Kolek V., Grygárková I., Havel L., Pešek M., Salajka F., Koubková L. Roubec J., Skřičková J. 7, Sixtová D. 8, Hejduk K. 9, Bortlíček Z. 9 Plicní pracoviště - Fakultní nemocnice Olomouc, Praha - Bulovka, Plzeň, Hradec Králové, Praha - Motol, Ostrava, 7 Brno, 8 Thomayerova nemocnice, 9 Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno SEKUNDÁRNÍ MALIGNITY PO TRANSPLANTACÍCH SOLIDNÍCH ORGÁNŮ Černovská M., Vašáková M. Pneumologická klinika.lf UK, Thomayerova nemocnice, Praha NEUROENDOKRINNÍ TUMORY HRUDNÍKU - CO VÍME, CO MŮŽEME A CO DĚLÁME Hanke I., Mitáš L., Špeldová J., Horváth T. CHK a KNPT FN Brno a LF MU NAŠE SKÚSENOSTI S BRONCHOSKOPICKÝM ODBEROM MATERIÁLU NA GENETICKÉ VYŠETRENIA Majer I., Konečný M., Hlavčák P., Baluchová K. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava Oddelenie klinickej genetiky Onkologického ústavu Sv. Alžbety, Bratislava Alphamedical s.r.o. Bratislava, SR. -. PNEUMOONKOLOGIE II. Předsedající: Skřičková J, Beržinec P. minut na přednášku, minuty diskuse MÉNĚ OBVYKLÉ EGFR MUTACE A PŘÍNOS LÉČBY INHIBITORY TYROZINKINÁZY U NEMOCNÝCH S NEMALOBUNĚČNÝMI KARCINOMY PLIC Pešek M., Kolek V., Skřičková J., Černovská M., Koubková L., Roubec J., Salajka F. 7, Zemanová M. 8, Krejčí J. 9, Hejduk K. 0 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Klinika plicních nemocí a TBC FN a UP Olomouc, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, Pneumologická klinika.lf UK Thomayerova nemocnice Praha, Pneumologická klinika. LF a FN Motol Praha, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava, 7 Plicní klinika FN Hradec Králové, 8 Onkologická klinika. LF UK Praha, 9 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.lf UK a Nemocnice Na Bulovce Praha, 0 NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC (NSCLC) V ROCE 0 V ČESKÉ REPUBLICE Skřičková J. Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Kolek V., Koubková L., Tomíšková M., Roubec J., Havel L. 7, Salajka F. 8, Černovská M. 9, Sixtová D. 0 Grygárková I., Hrnčiarik M. 8, Marel M., Vašáková M. 9, Šatánková M. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno, Klinika TRN, FN Plzen a LF UK, Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc a LF UP, Plicní klinika FN Motola. LF UK, Klinika TRN FN Ostrava, 7 Pneumologická klinika FN Bulovka a.lf UK, 8 Plicní klinika FN Hradec Králové a LF UK, 9 Klinika plic a TBC Thomayerova nemocnice, 0 Plicní klinika. LF UK a VFN Praha

9 PEMETREXED V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU (NSCLC) V ČR - I.LINIE, MAINTENANCE TERAPIE, II.LINIE Grygárková I., Kolek V., Skřičková J., Roubec J., Čoupková H., Pešek M., Havel L., Zemanová M. 7, Koubková L. 8, Černocká M. 9, Salajka F. 0, Hejduk K. FN a LU UP Olomouc, FN Brno, FN Ostrava, Masarykův onkol. Ústav Brno, FN Plzeň, Nemocnice Na Bulovce Praha, 7 Všeobecná FN Praha, 8 FN Motol Praha, 9 Thomayerova nemocnice Praha, 0 FN Hradec Králové, Institut biostatistiky a analýz Brno UKONČENIE BEVACIZUMABU PRI NEPROGREDUJÚCOM NSCLC - PRÍČINY V KLINICKEJ PRAXI Beržinec P., Kuzmová H., Chowaniecová G., Doláková L., Krošlák M., Čavarová Z. Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra, SR POKRAČOVACÍ LÉČBA V KONTEXTU CELKOVÉHO POHLEDU NA LÉČBU NSCLC Roubec J. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy DALŠÍ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI PRO NEMOCNÉ S KRIZOTINIB REZISTENTNÍMI ALK POZITIVNÍMI ADENOKARCINOMY PLIC Pešek M., Grossmann P., Minárik M., Fiala O., Krákorová G. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, Šiklův ústav patologie FN Plzeň, Genomac Praha, ORAK FN Plzeň.0 -. TUBERKULÓZA Předsedající: Homolka J., Solovič I. minut na přednášku, minuty diskuse GLOBÁLNE PROBLÉMY V BOJI S TUBERKULÓZOU Solovič I., Švecová, J. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, SR MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE - SOUBOR PACIENTŮ, KAZUISTIKA Hricíková I., Kopecká E., Vašáková M., Homolka J. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a.lf UK v Praze. TUBERKULÓZA U CIZINCŮ Wallenfels J. Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha, GlaxoSmithKline, s.r.o. RIZIKO TUBERKULÓZY PŘI BIOLOGICKÉ LÉČBĚ Homolka J. I. klinika TRN. LF UK, Praha BIOLOGICKÁ LIEČBA A TUBERKULÓZA Solovič I., Rams R., Samohýl M. NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, FZ KU Ružomberok, LF UK Bratislava, SR. SÁL A - ZAKONČENÍ KONGRESU, VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007

IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007 IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007 Registrácia: štvrtok piatok 8.00-16.00 hod. 10.00 hod. Slávnostné zahájenie kongresu Príhovory predsedov spoločností Organizačné

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více