ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE"

Transkript

1 PÁTEK SÁL A ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CHOPN CO JEŠTĚ NEZNÁME Čas: Předsednictvo: Koblížek V., Zatloukal J Extrapulmonální projevy chronické obstrukční plicní nemoci design probíhající studie Koblížek V., Prachařová Š., Antušová Z., Bartoš V., Tučková J., Pavlíková L., Hronek M., Čelakovský P. (Hradec Králové) Exprese některých matrix metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolárních buňkách pacientů s různými fenotypy CHOPN Zatloukal J. (Olomouc) Význam vyšetření respiračních svalů u CHOPN Jašková J. 1, Vimal G. 1, Kolek V. 1, Palatka K. 2 ( 1 Olomouc, 2 Paseka) Neinvazivní měření síly dýchacích svalů Žurková P., Skřičková J., Turčáni P. (Brno) Vliv reverzibility bronchiální obtrukce na účinnost dlouhodobě působících bronchodilatancií Turčáni P. (Brno) - sponzorováno firmou Novartis Jaký je význam dlouhodobé terapie u CHOPN? Kociánová J. (Ostrava) sponzorováno firmou Boehringer Ingelheim Přestávka BRONCHOLOGIE (sponzorováno firmou Novartis) Čas: Předsednictví: Bartoň P., Vašáková M Intervenční bronchologie laser, elektrokauter v léčbě endobronchiálních metastatických procesů Bartoň P. 1, Dia Pokorná M. 1, Dia M. 1, Kerekes Z. 2, Svojanovská Z. 2 ( 1 Jevíčko, 2 Litomyšl) Srovnání diagnostického přínosu endobronchiální ultrasonografie (EBUS) a transbronchiální biopsie (TBNA). Losse S., Kolek V., Zatloukal J., Lošťáková V., Petrová Z. (Olomouc) Histopatologická diagnostika vzorků získaných punkční jehlou pod kontrolou EBUS. Má to cenu? Vašáková M., Lefnerová Š., Stehlík L., Matěj R. (Praha) Aspirace cizích těles v dolních dýchacích cestách Jakubec P., Kolek V., Václavík A., Zatloukal J., Losse S. (Olomouc) Zpráva o dostupnosti dětské bronchoskopie v ČR Kopřiva F. 1, Kolek V. 1, Pohunek P. 2, Langová Z. 1 ( 1 Olomouc, 2 Praha) Technické a taktické aspekty chirurgie průdušnice Klein J. (Zlín, Olomouc)

2 PŘESTÁVKA RESPIRAČNÍ INFEKCE (sponzorováno firmou Abbott) Čas: Předsednictví: Kolek V., Skřičková J Macrolide a reliable choice in the treatment of pneumonia Blasi, (Milano, Italy) Moxifloxacin v léčbě středně těžké a těžké pneumonie Fajkošová L., Kolek V. (Olomouc) Strategie antibiotické léčby nozokomiálních pneumonií z pohledu pneumologa Skřičková J. (Brno) Thoracoscopic treatment of empyema Tassi GF, Marchetti GP, Pinelli V (Brescia, Italy) Perspektivy v antibiotické léčbě cystické fibrózy Valentová Bartáková L., Grandcourtová A., Fila L. (Praha) Pneumokoková onemocnění a očkování Konštacký S. (Hradec Králové) - sponzorováno firmou Sanofi Aventis OBĚD SYMPOZIUM FIRMY ASTRAZENECA Čas: Výsledky neintervenční studie UFO Kašák V. (Praha) Léčba gefitinibem v I. linii pokročilého NSCLC Grygárková I. (Olomouc) SYMPOZIUM FIRMY ELI LILLY Čas: Můžeme stále považovat chemoterapii za standard léčby NSCLC? Mellemgaard A. (Herlev University, Denmark) Výsledky používání pemetrexedu v klinické praxi v České republice (data z registru Pemetrexed) Kolek V. (Olomouc) NOVÉ LÉČEBNÉ POSTUPY (sponzorováno firmou Boehringer Ingelheim) Čas: Předsednictvo: Fila L., Losse S Perspektivy v léčbě basic defect u cystické fibrózy Fila L., Valentová Bartáková L., Grandcourtová A. (Praha) Možnosti terapeutického ovlivnění plicní hypertenze u intersticiálních plicních procesů. Jansa P. (Praha) - sponzorováno firmou Actelion Vliv léčby kontinuálním přetlakovým dýcháním u obstrukční spánkové apnoe na hladinu adipocyte fatty acid

3 binding proteinu (A-FABP). Hobzová M. 1, Stejskal D. 2, Sovová E. 1, Kolek V. 1, Zapletalová J. 1 ( 1 Olomouc, 2 Prostějov) Náhlá srdeční smrt u pacienta s obstrukční spánkovou apnoe Sova M., Hobzová M., Sovová E., Losse S., Kolek V. (Olomouc) Zanechání kouření - snadný nebo těžký úkol? Losse S., Proroková I., Kreiselová S. (Olomouc) Rozdíly mezi tbc u českých nemocných a cizinců Hrazdirová A., Povolná Z., Výrostková P., Skřičková J. (Brno) VARIA Čas: Předsednictví: Jakubec P., Hobzová M Pozdně diagnostikovaná atypická forma cystické fibrózy Jakubec P. 1, Vojkovská M. 2 ( 1 Olomouc, 2 Ostrava) Ice hockey lung Brat K., Plutinský M., Lízalová Šujanská E., Hrazdirová A., Merta Z., Skřičková J. (Brno) Využití ultrazvuku v pneumologii Šimek R. (Zlín) Ultrazvuk jako užitečný pomocník pneumologa u intervenčních výkonů Šimek R. (Zlín) PÁTEK SÁL B SESTERSKÁ SEKCE I Čas: Předsednictví: Zittová R., Bartošová H Endobronchiální ultrazvuk (EBUS) - nová bronchoskopická technika z pohledu sestry Boháčová M., Švecová A. (Olomouc) Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie - pohled bronchologické sestry Zittová R., Pospíšilová K., Švecová A. (Olomouc) Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie z pohledu anesteziologické sestry Šmahlíková S., Kudělková I. (Olomouc) Bronchoskopie ve FN Brno Martinkovičová M. (Brno) Intervence u pacientky před a po transplantaci trachey Pospíšilová K., Zittová R., Boháčová M., Švecová A. (Olomouc) Současná analýza pleurálních výpotků v cytologické laboratoři Bartová R., Lošťáková V., Kolek V. (Olomouc) Přestávka

4 SESTERSKÁ SEKCE II Čas: Předsednictví: Fejerová D., Šindelářová Z Podávání cytostatických léčiv v ambulantní péči Krejčí E. (Olomouc) Využití implantabilních venózních portů v pneumoonkologii Fejerová D., Vymazalová A. (Brno) Erlotinib v léčbě bronchogenního karcinomu Obrová H., Fejerová D. (Brno) Prognostické aspekty pneumonie na JIP Šindelářová Z., Šubová J., Kolek V. (Olomouc) Kazuistika u nemocného s pneumonií Szikularova P. (Olomouc) Kazuistika nemocné s generalizovanou sarkoidózou Lépová M. (Olomouc) TBC kůže kazuistika Grossová Klementová R. (Brno) PŘESTÁVKA WORKSHOP FYZIOTERAPIE V PNEUMOLOGII (sponzorováno firmou Linde Gas) Čas: Předsednictví: Neumannová K., Zatloukal J. Program: Trénink dýchacích svalů - terapie, praktický nácvik, indikace a předpis pomůcek OBĚD SESTERSKÁ SEKCE III Čas: Předsednictví: Martinkovičová M., Bartošová H Hodnocení efektu rehabilitační léčby na kvalitu života pacientů s asthma bronchiale Neumannová K., Zatloukal J. (Olomouc) Mechanika dýchání pacientů s plicní formou sarkoidózy a CHOPN Zatloukal J., Neumannová K., Lošťáková V. (Olomouc) Eutanázie z pohledu laické veřejnosti Martinkovičová M. (Brno) Odvykání kouření z pohledu sestry Proroková I., Trundová M. (Olomouc) Obstrukční spánková apnoe z pohledu sestry Panáková S., Šikorská L. (Olomouc)

5 Jak žít s cystickou fibrózou Hrušková J., Šperlichová Z. (Olomouc) WORKSHOP RADIOLOGOVÉ (pořádá sekce IPP - ČPFS) Čas: Předsednictví: Brožík J., Heřman M., Lošťáková V., Polák J., Vašáková M. Program: Radiologické vyšetření u intersticiálních plicních procesů (IPP), klíčové postavení CT hrudníku. Role doporučených postupů v diagnostice a léčbě IPP. Současný pohled na diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů. Role doporučených postupů Vašáková M. 1, Kolek V. 2, Lošťáková V. 2, Žurková M. 2, Šterclová M. 1 ( 1 Praha, 2 Olomouc) Přínos HRCT pro diagnostiku a léčbu exogenní alergické alveolitidy Polák J. (Praha) Radiologické nálezy u sarkoidózy. Diagnostika, diferenciální diagnostika a určení stádií Heřman M. (Olomouc) Klíčové postavení HRCT u idiopatické plicní fibrózy. Význam HRCT skórování Brožík J. (Hradec Králové) SPOLEČENSKÝ PROGRAM Vystoupení Petry Janů, křest nové knihy Pneumologie Diskotéka s rautem SOBOTA SÁL A ZPRÁVY VÝBORU ČPFS NOVINKY V PNEUMOONKOLOGII (pod záštitou ČARO, o.s.) Čas: Předsednictvo: Pešek M., Salajka F Naše zkušenosti s genetickou a epigenetickou diagnostikou u nemalobuněčného karcinomu plic Pešek M. 1, Benešová L. 2, Pešta M. 1, Grossmann P. 1, Mukenšnábl P. 1, Brůha F. 1, Fiala O. 1, Minárik M. 2 ( 1 Plzeň, 2 Praha) Perorální vinorelbin v adjuvantní léčbě NSCLC. Tříleté výsledky multicentrické studie. Kolek V. 1, Grygárková I. 1, Chalupa J. 2, Koubková L. 3, Švecová J. 4, Skřičková J. 5, Ostřížková L. 6, Sixtová D. 3 ( 1 Olomouc, 2 Liberec, 3 Praha, 4 Tábor, 5 Brno, 6 Zlín) Možnosti léčby první linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) dle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Kliniky nemocí plicních a TBC ve FN Brno Skřičková J., Venclíček O., Šatánková M., Tomíšková M., Jakubíková L., Kadlec B., Moulis M., Bajerová M., Robešová B. (Brno)

6 Pemetrexed v II. linii léčby NSCLC. Výsledky multicentrické studie Grygárková I. 1, Kolek V. 1, Koubková L. 2, Sixtová D. 2, Skřičková J. 3, Roubec J. 4, Salajka F. 5 Pešek M. 6, Zatloukal P. 2, Petruželka L. 2, Vyzula R. 3, Štícha M 3. ( 1 Olomouc, 2 Praha, 3 Brno, 4 Ostrava, 5 Hradec Králové, 6 Plzeň) Účinnost tyrosinkinázových inhibitorů v 1. linii léčby NSCLC u nemocných kavkazské rasy Kolek V. (Olomouc) - sponzorováno firmou Roche Mezotelin v diferenciální diagnostice protrahovaných pleurálních výpotků Jakubec P., Grygárková I., Kolek V., Cwiertka K., Kapustová M. (Olomouc) PŘESTÁVKA SARKOIDÓZA OD GENETIKY KE KVALITĚ ŽIVOTA (sponzorováno firmou GlaxoSmithKline) Čas: Předsednictví: Žurková M., Vašáková M Overview of genetic aspects in sarcoidosis Zissel G. (Freiburg, Německo) Úloha mikrorna v patogenezi plicních onemocnění Tománková T., Fillerová R., Žurková M., Kolek V., Petřek M., Kriegová E. (Olomouc) Úloha Th17 buněk u plicní sarkoidózy Fillerová R., Kriegová E., Tománková T., Mrázek F., Žurková M., Kolek V., Petřek M. (Olomouc) Generalizovaná sarkoidóza Žurková M., Lošťáková V., Kolek V., Kriegová E., Janková J. (Olomouc) Kvalita života u pacientů se sarkoidózou Kreiselová S., Zapletalová J. (Olomouc) PŘESTÁVKA HRUDNÍ CHIRURGIE Čas: Předsednictví: Čapov I., Klein J., Szkorupa M Současný stav hrudní chirurgie na jižní Moravě a v ČR Čapov I. (Brno) Markery minimální systémové nemoci u nemocných s rakovinou plic. Klein J. 1,2, Srovnal J. 1, Benediková A. 1, Kolář Z. 1, Szkorupa M. 1, Skalický P. 1, Chudáček J. 1, Janásková T. 3, Škarda J. 1, Kolek V. 1, Grygárková V. 1, Hajdúch M 1. ( 1 Olomouc, 2 Zlín, 3 Ostrava-Vítkovice) Vzácný typ nemalobuněčného karcinomu plic sarkomatoidní karcinom Szkorupa M., Bohanes T., Klein J., Neoral Č., Kolek V., Grygárková I., Flodr P., Zálešák B. (Olomouc) Systematická mediastinální lymfadenektomie jako součást plicní metastazektomie Doležel J. 1, Jedlička V. 1, Peštál A. 1, Veselý M. 1, Čapov I. 1, Szkorupa M. 2, Vodička J. 3 ( 1 Brno, 2 Olomouc, 3 Plzeň) Možné úskalí při diagnostice plicní hernie Chudáček J., Bohanes T., Szkorupa M., Neoral Č., Čtvrtlík F. (Olomouc) Management protrahovaného vzduchového úniku Bohanes T., Szkorupa M., Gabrhelík T., Klein J., Chudáček J., Neoral Č. (Olomouc)

7 Chirurgická léčba bronchopleurální píštěle Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z. (Brno) Význam opakované plicní resekce v terapii plicních metastát Čapov I., Doležel A., Peštál A., Jedlička V., Veselý M., Chovanec Z. (Brno) Pleuropulmonální solitární fibrózní nádor kasuistika Veselý M., Smetka J., Chovanec Z., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Čapov I. (Brno) Respirační komplikace u nemocných po ezofagektomii pro karcinom jícnu Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Koutná J., Špaňhelova H., Kolář M. (Olomouc) Medicína založená na důkazech v plicní chirurgii Jedlička V. (Brno) SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SOBOTA SÁL B WORKSHOP RESPIRAČNÍ PATOLOGIE Čas: Předsednictvo: Ryška A. 3, Matěj R. 1, Škarda J. 2, Tichý T. 2, Hornychová H. 3 ( 1 Praha, 2 Olomouc, 3 Hradec Králové) Program: Nová klasifikace adenokarcinomů plic. Co očekávat a co vyžadovat od diagnostikujícího histopatologa? SOBOTA SÁL C WORKSHOP BRONCHOLOGIE (garance firem KARL STORZ a Medinet) Čas: Předsednictvo: Kolek V., Losse S., Jakubec P., Zatloukal J. Program: Jak popularizovat bronchologii u laiků? Jak provádět EBUS a elektromagnetickou navigaci? Jak provádět transbronchiální biopsii a afterloading? Praktický trénink flexibilní a rigidní bronchoskopie. SPOLEČENSKÝ PROGRAM Prohlídka Arcibiskupského paláce Olomouc - místo korunovace Františka Josefa I Tenisový turnaj

8 ČASOVÝ HARMONOGRAM XX. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b pátek Registrace A - Pegasus B - Perseus Slavnostní zahájení CHOPN Sesterská sekce I. blok Přestávka Přestávka Bronchologie Sesterská sekce II. blok Přestávka Přestávka Respirační infekce Workshop fyzioterapie v pneumologii Oběd Oběd Sympozium firmy AstraZeneca Sympozium firmy Eli Lilly Sesterská sekce III. blok Nové léčebné postupy Workshop radiologie IPP Varia Setkání Sekce intenzivní péče v pneumologii (sál B-Perseus) Setkání Sekce IPP v pneumologii (salónek Libra) Společenský program Vystoupení Petry Janů, křest nové knihy Pneumologie Diskotéka s rautem sobota Registrace A - Pegasus B - Perseus C - Andromeda Zprávy výboru Pneumoonkologie Přestávka Sarkoidóza Workshop respirační patologie Přestávka Přestávka Hrudní chirurgie Workshop bronchologie Slavnostní zakončení Společenský program Prohlídka Arcibiskupského paláce - místo korunovace Františka Josefa I Tenisový turnaj

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více