STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou"

Transkript

1 XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM

2

3 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ , : hotel Zlatý Anděl, Náměstí svornosti 11, Český Krumlov , : foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov , : foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ , : ve foyeru Zámecké jízdárny a ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 20 zahrnuje 15 sdělení + 5 diskuze 15 zahrnuje 12 sdělení + 3 diskuze 10 zahrnuje 7 sdělení + 3 diskuze POŘADATEL XXIII. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ Nemocnice České Budějovice, a. s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský ) Administrativa: PhDr. Marie Šotolová , ) Mgr. Blanka Záleská ) Mgr. et Mgr. Aneta Jirušová ) Registrační poplatky: Jitka Bedriová ) Firemní účast: Bc. Martina Mikešová ) CATERING A ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR Auviex, s. r. o. Český Krumlov REGISTRAČNÍ POPLATEK Do = Kč, do = Kč, od a na místě = Kč. Cena včetně 21 % DPH. Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD. Raut není v ceně reg. poplatku. Cena rautu v hotelu Zlatý anděl: 650 Kč. Cena včetně 21 % DPH. Č. účtu: /0100, VS Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Po dobu konání XXIII. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem. Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP.

4 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA HOTEL ZLATÝ ANDĚL, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 11, ČESKÝ KRUMLOV Čas Místo konání ELI LILLY ČR, S. R. O. Eli Lilly váš partner v léčbě pokročilého NSCLC: Tradiční zaměření, nová řešení. Předsedající: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc : Uvítání a zahájení sympózia, historie Eli Lilly v léčbě pokročilého NSCLC Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN : Biologická antiangiogenní léčba pokročilého NSCLC bez ohledu na histologický typ nádoru Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha : EGFR mab inhibice v léčbě pokročilého dlaždicobuněčného NSCLC MUDr. Helena Čoupková Klinika komplexní onkologické péče. Masarykův onkologický ústav, Brno : Diskuze a závěr sympózia Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN ROCHE, S. R. O. Nová možnost léčby NSCLC s pozitivní mutací EGFR Doc. MUDr. Peter Beržinec CSc. FCCP, Nitra Nové pohledy na molekulární diagnostiku NSCLS Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové BOEHRINGER INGELHEIM S.R.O. Cílená léčba NSCLC inhibitory kináz tradičně a přeci jinak Předsedající: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Současné postavení přípravku Giotrif v léčbě NSCLC MUDr. Libor Havel Pneumologická klinika 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Vargatef nová možnost léčby druhé linie neskvamózního NSCLC MUDr. Leona Koubková Pneumologická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha MERCK SHARP & DOHME S.R.O. PEMBROLIZUMAB další krok v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic Předsedající: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Nemalobuněčný karcinom plic současný stav Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno Pembrolizumab v léčbě NSCLC Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Onkologická klinika, LF UK a FN Olomouc Prediktivní markery imunoterapie u NSCLC: mnoho otázek a zatím málo odpovědí Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové NOVARTIS, S. R. O. Problematika léčby různých typů plicních nádorů Předsedající: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc : Současný stav poznání v léčbě ALK pozitivního NSCLC Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc : Diskuze : Zkušenosti s léčbou ALK pozitivního NSCLC přípravkem Zykadia (ceritinib) Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Klinika pneumologie a ftiziologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň : Diskuze : Úloha přípravku Afinitor (everolismus) v terapii plicních NET výsledky studie RADIANT-4 Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA Hotel Zlatý Anděl Zasedací místnost Hotel Zlatý Anděl Velký sál Petr Vok (Moderní) Hotel Zlatý Anděl Střední sál Petr Vok (Dobový) Hotel Zlatý Anděl Střední sál Petr Vok (Dobový) Hotel Zlatý Anděl Velký sál Petr Vok (Moderní)

5 Onkologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK : Diskuze Studijní materiály vztahující se k tématu odborného setkání budou na místě k dispozici v elektronické podobě AMGEN, S. R. O. Aktuality Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 2. LF UK a FN Motol, Praha Vectibix : personalizovaná léčba mcrc po ESMO 2016 Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Masarykův onkologický ústav, Brno Role antiresorpční léčby u pacientů s NSCLC včera a dnes - kazuistika Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. OPDIVO 3 indikace v nichž imunoterapie mění vyhlídky pacientů Předsedající: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK Praha, VFN a ÚVN Pokročilý maligní melanom jak optimálně zahájit léčbu (15 min.) Prim. MUDr. Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Jak se liší strategie terapie skvamózního a neskvamózního NSCLC? (15 min.) MUDr. Libor Havel Pneumologická klinika 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Je důvod změnit zaběhnuté algoritmy léčby RCC? (15 min.) Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Masarykův onkologický ústav, Brno ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S.R.O. Novinky v cílené léčbě EGFR M + NSCLC Moderátor: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Předsedající: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Přehled léčby EGFR TKI 1. a 2. generace Doc. MUDr. Milada Zemanová Ph.D. Onkologická klinika 1 LF KP a VFN Praha TAGRISSO, první nový EGFR TKI 3. generace, náplní naše očekávání? MUDr. Leona Koubková Pneumologická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha Testování EGFR u NSCLC kam dále? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové Hotel Zlatý Anděl Zasedací místnost Hotel Zlatý Anděl Velký sál Petr Vok (Moderní) Hotel Zlatý Anděl Střední sál Petr Vok (Dobový)

6 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL : SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ XXIII. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ MUDr. Václav Janovský primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ EPIDEMIOLOGIE : Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce v ČR Abrahámová J. 1, Malúšková D. 2, Mužík J. 2, Černovská M. 3 1 Onkologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice Praha 2 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, 3 Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha : Rizikové faktory a novinky ve screeningu plicního karcinomu Marel M. Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha DIAGNOSTIKA : Zobrazovací metody v diagnostice nádorů plic a pleury Lhoták P. Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s : PET/CT v diagnostice národů plic a pleury Fencl P. Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha : Diagnostická bronchoskopie u karcinomu plic Vaník P. Plicní a TBC odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. PATOLOGIE : Histopatologie a diferenciální diagnostika nádorů plic a pleury Skálová A. Bioptická laboratoř Plzeň a LF UK a FN Plzeň : Karcinom plic - extrémně heterogenní onemocnění z pohledu imunohistochemie i molekulární genetiky Ryška A., Nová M., Rozkoš T., Hornychová H. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové

7 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL : PŘESTÁVKA HRUDNÍ CHIRURGIE : Chirurgická léčba bronchogenního karcinomu plic Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha : Poskytuje nám CT / MR vyšetření dostatečnou informaci o operabilitě velkých plicních nádorů? Rindoš R., Krbec J. Kardiocentrum - hrudní chirurgie, Nemocnice České Budějovice, a. s : Funkční vyšetření před plicními resekcemi Chlumský J. Pneumologická klinika 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha : Terapeutická bronchologie v léčbě karcinomu plic Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci LÉČBA KARCINOMU PLIC BLOK I : Úloha radioterapie a chemoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic stadia I III Zemanová M. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha : Strategie léčby metastatického nemalobuněčného karcinomu plic Petruželka L. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha : Imunoterapie karcinomu plic Melichar B., Vrána D., Zezulová M., Lemstrová R., Študentová H. Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc : OBĚD LÉČBA KARCINOMU PLIC BLOK II : Moderní techniky radioterapie nádorů plic Šlampa P. Masarykův onkologický ústav, Brno : Brachyterapie nádorů plic Petera J. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

8 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL : Stereotaktická radioterapie časného inoperabilního NSCLC Feltl D. Onkologická klinika FN Ostrava : Malobuněčný karcinom plic aktuality v diagnostice a v terapii Pešek M. Klinika pneumologie a ftiziologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň : Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v České republice (ČR) v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna) Skřičková J. 1, Bortlíček Z. 2, Hejduk K. 2, Dušek L. 2, Pešek M. 3, Kolek V. 4, Grygárková I. 4, Koubková L. 5, Černovská M. 6, Tomíšková M. 1, Roubec J. 7, Havel L. 6, Salajka F. 8, Zemanová Z. 9, Šatánková M. 1, Benejová A. 1, Sixtová D. 10, Marel M. 5 1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz MU Brno, 3 Plicní klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň, 4 Klinika plicních nemocí FN Olomouc a LF UP v Olomouci, 5 Plicní klinika FN v Motole a 2. LF UK, Praha, 6 Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK, Praha, 7 Plicní klinika FN Ostrava a LF Ostravské univerzity v Ostravě, 8 Plicní klinika FN Hradec Králové a LF UK Praha, 9 Onkologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK, Praha, 10 Plicní klinika VFN v Praze a 1. LF UK, Praha : PŘESTÁVKA : EGFR TKI u wild-type NSCLC Havel L. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha : Charakteristiky pacientů s NSCLC dlouhodobě léčených Tarcevou Grygárková I. 1, Kolek V. 1, Skřičková J. 2, Pešek M. 3, Salajka F. 4, Roubec J. 5, Havel L. 6, Koubková L. 7, Hejduk K. 8 1 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc, 2 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, 3 Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň, 4 Plicní klinika FN Hradec Králové, 5 Klinika plicních nemocí a TBC FN Ostrava, 6 Thomayerova nemocnice Praha, 7 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole Praha, 8 Institut biostatistiky a analýzy LF a PřF MU Brno : Imunoterapie, nová léčebná modalita karcinomu plic naše první zkušenosti Koubková L. Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha : Péče o pacienty s klinickou odpovědí na léčbu nivolumabem, u nichž se současně vyskytly nežádoucích příhody Pešek M. Klinika pneumologie a ftiziologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň hod: ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU MUDr. Václav Janovský primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

9 PÁTEK HOTEL ZLATÝ ANDĚL hodin RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL (nám. Svornosti 11, Český Krumlov) Cena: 650 Kč/1 os. Vstup pouze s platnými vstupenkami.

10 SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL : SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MUDr. Václav Janovský primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ MEZOTHELIOM : Maligní mezotheliom pleury současná problematika Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci THYMOM : Thymomy a karcinomy thymu Sedláčková E. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY PLIC : Neuroendokrinní nádory plic Tomíšková M., Venclíček O., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU FN Brno : Neuroendokrinní nádory plic grade 1 a 2 - spektrum klinických obrazů pokročilého onemocnění a možnosti léčby na pozadí kazuistik Tomášek J., Bencsiková B., Čoupková H. MOÚ Brno : Tumorlety a hyperplazie neuroendokrinních buněk Černovská M. Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha PŘESTÁVKA VARIA : Hrudní drenáže tenkým drénem u onkologických pacientů naše zkušenosti Bednářová V., Havel D. Klinika pneumologie a ftiziologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň : Kryobiopsie v pneumoonkologii Votruba J., Šimovič J., Kaláb J. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN, Praha

11 SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL : Projekt NSCLC stadium III observační studie diagnostických a léčených postupů výsledky z České republiky ZemanováM 1., Zbožínková Z. 2, Chaudharyn S. 3, Richter I. 4, Kufa J. 5, Babičková L. 6, Černovská M. 7, Koubková L. 8, Vaňásek J. 9, Petruželka L. 1 1 Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno, 3 KOC Nový Jičín, 4 KOC Liberec, 5 Klinika pneumologie FN Olomouc, 6 Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU Brno, 7 Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, 8 Pneumologická klinika FN v Motole a 2. LF UK Praha, 9 KOC Pardubického kraje a Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice : Epitelioidní hemangioendoteliom Kulísková J., Jakubec P., Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc : Detekce mikrometastáz v regionálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů stanovením CK19 metodou OSNA a imunohistochemií Vodička J. 1, Pešta M. 2, Mukenšnabl P. 3, Vejvodová Š. 1, Špidlen V. 1 1 Chirurgická klinika LF Plzeň, UK Praha a FN Plzeň, 2 Ústav biologie LF Plzeň, UK Praha 3 Šiklův ústav patologie LF Plzeň, UK Praha a FN Plzeň : Problematika odvykání kouření Tuček J. Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s : SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXIII. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH MUDr. Václav Janovský primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s : OBĚD

12 POSTERY ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLAVNÍ SÁL POSTERY 1. První zkušenosti s podáváním Nivolumabu u nemocných s NSCLC Pešek M., Krákorová G., Důrová J. Klinika pneumologie a ftiziologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň 2. Zkušenosti s diagnostikou a terapií nemocných s ALK-pozitivními nemalobuněčnými karcinomy plic Pešek M. 1, Grossmann P. 2, Mukenšnabl P. 2, Krákotorá G. 1, Důrová J. 1 1 Klinika pneumologie a ftiziologie, 2 Šiklův ústav patologie LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň 3. Vliv microrna v histologických tkáňových vzorcích na predikci efektu paliativní chemoterapie u dlaždicového plicního karcinomu Svatoň M. 1, Kulda V. 2, Mukenšnabl P. 3, Topolčan O. 4, Pešek M. 1, Pešta M. 5,6 1 Klinika pneumologie a ftiziologie, 2 Ústav lékařské chemie a biochemie, 3 Šiklův ústav patologie, 4 Oddělení nukleární medicíny imunoanalytická laboratoř, 5 Ústav biologie, 6 Biomedicínské centrum LF v Plzni, Karlovy univerzity v Praze a FN Plzeň 4. Výskyt a výsledky léčby neuroendokrinních nádorů plic v Jihočeském kraji Šiffnerová H. 1, Strenková J. 2 1 Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 IBA MUNI XXIV. Jihočeské onkologické dny se uskuteční v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku Téma: Léčba a diagnostika nádorů prostaty a močového měchýře

13 Rub přední strany obálky PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

14 Zadní strana obálky VIP PARTNEŘI

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 20. 22. října 2016 DIAGNOSTIKA A LÉČBA KARCINOMU PLIC, MEZOTHELIOMU, THYMOMU A PLICNÍCH NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ PROGRAM www.jod2016.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

44. MEZIKRAJSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

44. MEZIKRAJSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 44. MEZIKRAJSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 17. 19. 5. 2018 PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM SYMPÓZIA PÁTEK 18. 5. / 07.00 08.00 hod. PŘÍPRAVA FIREMNÍCH STÁNKŮ 08.00 09.00 hod. REGISTRACE V PROSTORECH PRELATURY

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice

POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice POŘADATEL Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice www.nemcb.cz ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský (janovsky@nemcb.cz,

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus 2012 pro molekulární testování NSCLC Radoslav Matěj Oddělení patologie a mol. medicíny Thomayerovy nemocnice, Praha Konsenzus Čestlice 25.6. 2010

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

XXV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY PROGRAM XXV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. 3. října 208 ČESKÝ KRUMLOV DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ ŽALUDKU, SLINIVKY BŘIŠNÍ, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU Kongres se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ Pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ 4. setkání mladých gastroenterologů a Konference gastroenterologických sester ČAS České Budějovice Clarion

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny

XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny 8. 10. listopadu 2018 v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni IV. Kongres České pneumologické & a ftizeologické společnosti ČLS JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny Kongres zaštiťují: Česká

Více

X. sympozium o léčbě bolesti

X. sympozium o léčbě bolesti TA-SERVICE s.r.o. pořádá X. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí 4. - 6. dubna 2019 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno PROGRAM Záštitu nad konáním sympozia převzali Sekce pro diagnostiku

Více

Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje

Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje Vás zve na IX. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 16. - 17. 5. 2019 Místo konání: Kongresové centrum

Více

Kontroverze v onkologii

Kontroverze v onkologii 9. ROČNÍK Kontroverze v onkologii 16. 17. 5. 2019 Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč Záštitu nad odbornou konferencí převzali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR JUDr. Martin

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 5. 7. října 205 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM www.jod205.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 5. 0. 205, 4.00 20.00: hotel Růže, Horní ulice 54, Český

Více

4. Májové setkání. ambulantních pneumologů. registrace:

4. Májové setkání. ambulantních pneumologů. registrace: 4. Májové setkání ambulantních pneumologů 3. 4. května 2019 Refektář Jezuitské koleje - GASK Barborská 51-53, Kutná Hora registrace: www.gsymposion.cz Pořádá Sekce ambulantních pneumologů České pneumologické

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Vás zve na VII. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 11. - 12. 5. 2017 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

XLV. Mezikrajské pneumologické dny PARKHOTEL CONGRESS CENTER PLZEŇ.

XLV. Mezikrajské pneumologické dny PARKHOTEL CONGRESS CENTER PLZEŇ. XLV. Mezikrajské pneumologické dny Jihočeský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj 24. 25. 5. 2019 PARKHOTEL CONGRESS CENTER PLZEŇ www.mezikrajskednyplzen.cz PROGRAM čtvrtek 23.

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

SROBF Konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky. Program

SROBF Konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky. Program SROBF 15 15. Konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky Program HRADEC KRÁLOVÉ 19. - 21. června 2019 15. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři Společnost

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXII. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 15. 17. října 2015 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ve dnech

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ve dnech Nemocnice České Budějovice, a.s., Neonatologické oddělení PCIP pořádá za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS XXXIII. NEONATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a XXVI. CELOSTÁTNÍ

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

18. března 2019 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU.

18. března 2019 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU. 2019 18. března 2019 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU www.telemedicina-brno.info KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ FIREMNÍCH PREZENTACÍ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

2. jihlavská konference: Zhoubné nádory ovaria

2. jihlavská konference: Zhoubné nádory ovaria Pozvánka a program 2. jihlavská konference: Zhoubné nádory ovaria Pořádá Česká lékařská komora ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava, Gynekologicko porodnickým oddělením, Onkologickým oddělením, Vysoká škola

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU

34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU 34. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE JIHOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO REGIONU 2. 6.-3. 6. 2016 CONGRESS HOTEL CLARION ČESKÉ BUDĚJOVICE PROGRAM Vážení účastníci pracovního semináře, jako

Více

JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Česká urologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Kongresový hotel Jezerka Seč 13. 14. duben 2018 Akce konaná pod záštitou České urologické společnosti

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

11. sympozium. Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS

11. sympozium. Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 11. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS pořádá Galén-Symposion s.r.o. ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodené chyby srdca SKS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu

Více

XIII. DNY INTENZIVNÍ MEDICÍNY KROMĚŘÍŽ června Intenzivní medicína - křižovatka oborů

XIII. DNY INTENZIVNÍ MEDICÍNY KROMĚŘÍŽ června Intenzivní medicína - křižovatka oborů XIII. DNY INTENZIVNÍ MEDICÍNY KROMĚŘÍŽ 14. 16. června 2006 Intenzivní medicína - křižovatka oborů Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN Praha Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Sekce

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011 Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011 Zlepšení vzájemné koordinace jednotlivých lékařských disciplín a sjednocení vzájemného pohledu na vedení a cíl terapie onkologicky

Více

XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká asociace sester Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE 0. září -. října 06 Hotel Voroněž

Více

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Onkologická sympozia NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. Onkologická klinika 1. LF UK a TN ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) za podpory ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP pořádají

Více

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167 Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů

Více

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ. Český Krumlov

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ. Český Krumlov SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PLIC A PLEURY Český Krumlov 22. 24.

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

XXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE Za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS XXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE 9. 10. května 2019 Congress Hotel Clarion

Více

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ 40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ SEVERNÍCH, ZÁPADNÍCH A JIŢNÍCH ČECH Písek Hotel Bílá Růže, ul. Fráni Šrámka 29. 31. 5. 2014 PROGRAM Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nám ctí přivítat Vás na již 40. setkání pneumologů

Více

POZVÁNKA KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE KONGRES VII. ročník. Hotel Flora, Olomouc

POZVÁNKA KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE KONGRES VII. ročník. Hotel Flora, Olomouc POZVÁNKA KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE VII. ročník Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro epidemiologii

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci PreVon

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXV. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII SPONDYLOCHIRURGIE A CHIRURGIE MÍCHY 25. - 27. 4. 2018 HRADEC KRÁLOVÉ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 32. PRACOVNÍ DNY - DĚDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY , Hotel Lions, Nesuchyně

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 32. PRACOVNÍ DNY - DĚDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY , Hotel Lions, Nesuchyně PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 32. PRACOVNÍ DNY - DĚDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY 17. - 19. 5. 2017, Hotel Lions, Nesuchyně 32. PRACOVNÍ DNY - DĚDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY Záštita: Pořadatel: Organizační výbor:

Více

29. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN téma: OFTALMOONKOLOGIE

29. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN téma: OFTALMOONKOLOGIE Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. pořádá 29. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN téma: OFTALMOONKOLOGIE pátek 12. října 2018 od 9:00

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00 hod., místo

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP pořádaná Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s městem

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012 Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012 Leden: Únor: Praktický kurz urodynamické vyšetření (postgraduální specializační kurz), 3. 2. 2012 Urologická klinika LF, UP Olomouc Kurz

Více

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice Jana Skřičková, Kateřina Fröhlich 2, Matyáš Kuhn 2, Zbyněk Bortlíček 2, Karel Hejduk 2, Miloš Pešek

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Sjezd Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS. Kardiovaskulární dny v Lázních Teplice nad Bečvou

Sjezd Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS. Kardiovaskulární dny v Lázních Teplice nad Bečvou Sjezd Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS Kardiovaskulární dny v Lázních Teplice nad Bečvou Harmonogram akce a program přednášek Programový výbor: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více