PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008

3 Obsah: Úvod... 3 I. Vytváření databáze DPV Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV Vytvoření výchozí databáze DPV Vytvoření pracovní databáze DPV Vytvoření základní databáze a internetové aplikace Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Verifikace a úpravy základní databáze... 8 II. Prezentace databáze DPV Vytvoření portálu nabídky DPV Úpravy portálu nabídky DPV...11 III. Aktualizace databáze DPV Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích Průběžné úpravy údajů poskytovateli Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů Průběžná registrace nových poskytovatelů...13 IV. Další činnosti související se správou databáze PR aktivity Sledování právního prostředí DPV v ČR Hodnocení využití portálu

4 Úvod Příručka Sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji je jedním z výstupů projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, který realizovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, s. r. o. v letech za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Cílem projektu bylo především vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje. Účelem Příručky je co nejvíce usnadnit činnost správci databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, která je hlavním výstupem projektu. Příručka stručně shrnuje způsob sledování nabídky a její prezentace prostřednictvím portálu NováProfese. Vznikla jako výtah z obsáhlejší Metodiky. Na rozdíl od ní však nevysvětluje důvody postupných kroků, ale stručnou formou je popisuje. Z důvodu postižení návaznosti všech kroků nutných pro tvorbu databáze DPV, její prezentaci a aktualizaci, ale i zajištění souvisejících činností, obsahuje Příručka také úkony, které musí učinit, tzv. poskytovatel, tj. osoba, která prostřednictvím portálu NováProfese prezentuje svoji nabídku. Informace v Příručce jsou strukturovány stejně jako v Metodice, což je výhodné především při dohledávání podrobnějších informací k určité činnosti v Metodice. Popis postupu tvorby a prezentace nabídky dalšího profesního vzdělávání je tedy rozdělen do čtyř základních celků (číslovaných římsky): I. Vytváření databáze DPV II. Prezentace databáze DPV III. Aktualizace databáze DPV IV. Další činnosti související se správou databáze Celky jsou rozděleny na kapitoly (číslované arabsky) podle souboru činností zpravidla s jasným výstupem. Tučně, ale nečíslovaně jsou uvedeny nadpisy jednotlivých činností. Popis je stručný, často s využitím odrážek. Pro větší přehlednost je za nadpisem kapitol, popř. činností uveden v hranatých závorkách kurzívou garant, tj. osoba, která zodpovídá za danou činnost nebo jejich soubor. Jedná se buď o správce, nebo o poskytovatele. Vysvětlení těchto a dalších pojmů není v Příručce, ale je součástí Metodiky. Autoři si dovolují poděkovat partnerům projektu: - Krajskému centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky - Úřadu práce v Plzni a dalším nejmenovaným spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění očekávaných výstupů projektu svými návrhy či připomínkami. Autoři zároveň věří, že výsledky projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji přispějí ke zvýšení kvality systému dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na regionální trh práce a tím i ke zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel regionu. 3

5 I. Vytváření databáze DPV 1. Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV [správce] Sběr informací o nabídce DPV z Plzeňského kraje Při vytváření databáze DPV lze při získávání informace vycházet z následujících veřejných zdrojů dat: a) databáze vzdělávacích programů akreditovaných výhradně ministerstvy rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rekvalifikace pro nezdravotnický personál Ministerstva zdravotnictví ČR zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT další vzdělávání úředníků samosprávy b) databáze vzdělávacích programů akreditovaných různými institucemi (ministerstva, profesní organizace apod.) Certifikační sdružení pro personál Česká svářečská společnost ANB Český institut pro akreditaci případně další organizace a instituce orientované i na specifické vzdělávání, např. Ministerstvo zdravotnictví ČR akredituje programy vzdělávání pro lékařské a nelékařské zdravotnické profese (www.mzd.cz), Česká asociace sester (www.cnna.cz) apod. c) interní materiály úřadů práce a portál DAT CZ přehledy s kontaktními údaji úřadů práce na kontakty na oddělení Pracovní rehabilitace a rekvalifikace jednotlivých úřadů práce v Plzeňském kraji: - ÚP Domažlice tel.: ÚP Klatovy tel.: ÚP Plzeň - město - tel.: ÚP Plzeň - jih tel.: ÚP Plzeň - sever tel.: ÚP Rokycany tel.: ÚP Tachov tel.: d) internetové portály zaměřené na vzdělávání a související činnosti

6 e) všeobecné internetové vyhledávače f) jiné zdroje telefonní seznam 2. Vytvoření výchozí databáze DPV [správce] Vytvoření výchozí tabulky poskytovatelů a výchozí tabulky kurzů Doporučený obsah Výchozí tabulky poskytovatelů, který bude v dalších krocích převeden i do základní databáze a publikován, je: název subjektu (vazebná položka) adresa sídla ulice a číslo adresa sídla pošta adresa sídla PSČ telefon fax ová adresa kontaktní osoba telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu adresa www stránek identifikační číslo (IČ) prvotní zdroj informací poznámky Výhradně pro potřeby správce je účelně zároveň zavést následující položky: poznámky správce (adresy poboček apod.) ověřeno (logická; výsledek ověření právní subjektivity viz dále) historie změn (změny IČ, názvu, sídla dle ARES viz bod 3) Doporučený obsah Výchozí tabulky kurzů bude obsahovat: IČ subjektu název subjektu (vazebná položka dle tabulky o poskytovatelích) název kurzu statut (kým v rámci jakého systému akreditováno) platnost akreditace prvotní zdroj informací poznámky Převod dat do výchozích tabulek Převod dat ze zdrojů (viz bod 1.) do výchozích tabulek o poskytovatelích a kurzech spočívá ve vyplnění položek všemi známými informacemi. Důležité je zachování vazebné položky název subjektu v obou tabulkách. 3. Vytvoření pracovní databáze DPV [správce] Ověření právní subjektivity Právní subjektivita bude ověřena na základě údajů v Administrativním registru ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Jedná se elektronickou verzi několika rejstříků (např. živnostenského). Registr mimo jiných informací eviduje u všech subjektů identifikační číslo, přesný název a adresu oficiálního sídla. Ve výchozích tabulkách poskytovatelů a kurzů správce na základě registru provede: doplnění, resp. kontrolu IČ (používá se dále jako vazebná položka k tabulce kurzů a působišť) kontrolu, popř. změnu názvu a adresy sídla poskytovatele 5

7 V případě, že některý z identifikačních údajů o subjektu zjištěný v ARES (IČ, název, adresa) nebude ani po zpětném ověření ve zdroji v souladu s dříve zjištěnými údaji, opraví se dle ARES a tento fakt se uvede do položky Historie změn. V případě názvu subjektu se tak stane nejen v tabulce poskytovatelů, ale i kurzů, které jsou na něj vázány. Původní adresa je následně vepsána do Poznámek a následně je s ní zacházeno jako s adresou pobočky. Ověřené IČ je vyplněno i v tabulkách kurzů do té doby na poskytovatele napojených prostřednictvím názvu subjektu. Od tohoto bodu se hlavní vazebnou položkou relačních tabulek poskytovatelů a kurzů stává IČ. Záznamy, kde se podle registru podařilo ověřit právní subjektivitu poskytovatele, tj. bylo identifikováno IČ, název a adresa, budou označeny v položce Ověřeno A (tzn. ano ověřeno). V případě, že se existenci subjektu nepodařilo v registru ověřit, je v tabulce daného poskytovatele v kolonce Ověřeno zvoleno N (tzn. ne neověřeno). Záznamy o poskytovatelích, jejichž činnost byla dle ARES ukončena, budou přesunuty do tabulek Neaktivní poskytovatelé a Kurzy neaktivních poskytovatelů, a to pouze z důvodu dokladování postupu tvorby databáze DPV a archivace. Vytvoření pracovní tabulky poskytovatelů a pracovní tabulky kurzů Po doplnění údajů v rámci ověření právní subjektivity budou Výchozí tabulka poskytovatelů a Výchozí tabulka kurzů zkopírovány do identických tabulek Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů. Hlavním výsledkem tohoto kroku jsou Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů očištěné od záznamů o neaktivních subjektech. Odstranění duplicit v pracovních tabulkách poskytovatelů a kurzů Po ověření právní subjektivity a základních identifikačních údajů v ARES je možno odstranit opakující se záznamy v pracovní tabulce poskytovatelů i pracovní tabulce kurzů. K tomu je účelné záznamy o poskytovatelích seřadit dle IČ a v tabulce kurzů i podle názvu kurzu. Odstraňuji se jen zcela zřejmé duplicity. Nejasné případy (především u kurzů) budou odstraněny dalším postupem. Zjištění kontaktních údajů Po ověření právní subjektivity a odstranění duplicit je potřeba vyhledat telefonické kontakty subjektů a zaznamenat je do Pracovní tabulky poskytovatelů. Zdrojem jsou: Zlaté stránky v listinné i digitální podobě www stránky (vyhledávače Google, Atlas, Seznam) Albertina firemní monitor Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit žádné kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, nebo adresu), budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů a kurzů do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. Vytvoření pracovní tabulky poboček Pro zaznamenání informací o dalších místech působení jednotlivých poskytovatelů, než je jejich hlavní sídlo, je vytvořena tabulka poboček s podrobnými kontaktními údaji. Tabulka má doporučený následující obsah: IČ (vazebná položka) adresa pobočky ulice a číslo adresa pobočky pošta adresa pobočky PSČ telefon pobočky fax pobočky ová adresa pobočky kontaktní osoba v pobočce telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu 6

8 Po vytvoření struktury Pracovní tabulky poboček jsou do ní převedeny adresy možných poboček z poznámek v Pracovní tabulce poskytovatelů (viz bod I.2.), tj. z informací získaných při zjišťování kontaktních údajů, popř. z dalších zdrojů. 4. Vytvoření základní databáze a internetové aplikace [správce] Transformace pracovních tabulek do základní databáze Pracovní tabulky o poskytovatelích, kurzech a pobočkách (zpravidla ve formátu *.xls nebo podobném) je nutno pro prezentaci a aktualizaci dat na internetu transformovat do RDBMS (SQL), tj. do základní databáze. Tato podoba databáze ulehčuje správci další práci a umožňuje interaktivní užívání na internetu. Vazebnou položkou je IČ. Doplnění struktury základní tabulky o kurzech Pro sběr podrobnějších údajů o kurzech je nutno doplnit strukturu Základní tabulky o kurzech do následující podoby: IČ (vazebná položka) název kurzu zaměření statut či druh kurzu obsah kurzu rozsah délka trvání kurzu forma vstupní požadavky na účastníka cena na 1 účastníka termíny konání místo konání doklad o absolvování další informace poznámky Vytvoření internetové aplikace Pro aktualizaci dat a informací o nabídce DPV v Plzeňském kraji (a pro jejich prezentaci) je nutno vytvořit internetovou aplikaci jako součást specializovaného portálu, který přináší zájemcům i další související informace (viz část II.). Databázovým jádrem aplikace jsou: Základní tabulka poskytovatelů Základní tabulka kurzů Základní tabulka poboček K zajištění zabezpečeného a autorizovaného přístupu je nutno nastavit přístupová práva pro různé skupiny uživatelů internetové aplikace. 5. Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů [správce] Navázání kontaktu s poskytovateli Navázání kontaktu s poskytovateli probíhá formou řízeného telefonického rozhovoru (popř. em nebo poštou) s následujícím obsahem: informace o databázi a možnostech jejího využívání ověření a doplnění informací o poskytovateli ověření základních informací o kurzech výzva ke kontrole a doplnění údajů prostřednictvím internetové aplikace Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit kontaktní údaje, nebo které se nepodařilo kontaktovat (tj. nebyly zastiženy telefonicky ani nereagují na letáky zaslané em nebo poštou) budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů, kurzů a poboček do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. 7

9 Doplnění základních tabulek o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách Na základě informací získaných od poskytovatelů během navazování kontaktu je možno doplnit základní tabulky o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách. 6. Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Registrace na portálu [poskytovatel] Před zahájením editace údajů o sobě a své nabídce DPV (tj. před prvním vstupem do internetové aplikace) se musí každý poskytovatel nejdříve registrovat. Za poskytovatele oslovené v rámci prvotního zakládání databáze registraci provede správce a zašle jim informace o přiděleném hesle, které může být následně měněno. Schválení registrace [správce] Na základě registrace je každému poskytovateli správcem přiděleno přístupové jméno, kterým je zvolená ová adresa. Správce informuje poskytovatele o tom, že registrace správně proběhla a že se může následně přihlásit. Přihlášení poskytovatele [poskytovatel] S použitím přístupového jména a hesla se může každý poskytovatel přihlásit do internetové aplikace s právem editovat jemu příslušející záznamy (informace o poskytovateli, jeho kurzech, popř. o jeho pobočkách). Kontrola již dříve vyplněných údajů [poskytovatel] Po prvním přihlášení na portál by měl poskytovatel nejdříve zkontrolovat všechny údaje, které již byly vyplněny na základě dosavadního postupu přípravy databáze, popř. je opravit. Všechny změny jsou automaticky označeny. Změněné záznamy a všechny navazující informace se do jejich verifikace (viz bod 7) nezobrazují v prezentační podobě základní databáze (tj. v podobě, která je přístupná uživatelům portálu bez přihlášení) a jsou otevřené pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Doplnění podrobných informací o nabízených kurzech [poskytovatel] Hlavním cílem zpřístupnění údajů v databázi poskytovateli k editaci je doplnění podrobných údajů o kurzech poskytovatelem, neboť z jiných zdrojů tak detailní informace nelze získat. Doplněné informace o kurzech se do jejich verifikace správcem nezobrazují v prezentační podobě základní databáze a jsou přístupné pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Preferovaným způsobem sběru podrobných informací o kurzech je přímé zadávání údajů poskytovatelem prostřednictvím internetové aplikace. V případě, že poskytovatel nemá vhodný přístup k internetu nebo není ochoten k samostatnému vyplnění elektronických formulářů, provede vyplnění správce na základě: telefonického rozhovoru formuláře v papírové podobě vyplněného poskytovatelem osobní návštěvy poskytovatele Podobný postup lze uplatni i v případě kontroly již vyplněných údajů. 7. Verifikace a úpravy základní databáze Ověření dat o poskytovatelích, kurzech a pobočkách [správce] Pro vytvoření prezentační podoby základní databáze, která je zveřejněná na portálu prostřednictvím internetové aplikace, musí správce provést ověření dat aktualizovaných či doplněných poskytovatelem. U Základní tabulky o poskytovatelích je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: IČ (dle ARES) název (dle ARES) adresa (dle ARES) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) 8

10 (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) U Základní tabulky o kurzech je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: existence instituce, která vydává pověření (akreditaci, apod.) k poskytování daného kurzu platnost statutu (existence akreditačního systému) doba platnosti akreditace název vzdělávacího programu s danou akreditací existence a platnost dokladu o absolvování U Základní tabulky o pobočkách je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: adresa (praktické ověření) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) Záznamy, ve kterých nebyly zjištěny nesrovnalosti, zpřístupní správce pro prezentační podobu základní databáze. Vyhodnocení nesrovnalostí na základě verifikace [správce] Na základě ověření dat správce rozdělí zjištěné nesrovnalosti na nezávažné a závažné a dále postupuje podle následujících bodů. Úprava nezávažných nesrovnalostí [správce] Úpravy nezávažných nesrovnalostí, např. změna zařazení kurzu podle zaměření či překlepy, provede správce na základě verifikace. Zároveň odešle em poskytovateli informaci o provedených úpravách. Kontrola úprav nezávažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel má možnost se vyjádřit k nezávažným úpravám do jednoho týdne, jinak jsou změny považovány za odsouhlasené a správce zpřístupní záznamy do prezentační podoby základní databáze. Upozornění na závažné nesrovnalosti [správce] V případě závažných nesrovnalostí (např. vypršení platnosti akreditace kurzu) upozorní správce poskytovatele na zjištěné nesrovnalosti em nebo telefonicky a požádá ho o změnu nebo vysvětlení. Odstranění závažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel odstraní závažnější nesrovnalosti prostřednictvím přímého přístupu popř. jiným způsobem (viz bod 7) nebo je vysvětlí správci telefonicky nebo em. Ověření úprav závažných nesrovnalostí provedených poskytovatelem [správce] Správce zkontroluje provedené změny se svými podklady. Po dosažení dohody mezi správcem a poskytovatelem zpřístupní správce záznamy pro prezentační podobu základní databáze. 9

11 II. Prezentace databáze DPV 1. Vytvoření portálu nabídky DPV [správce] Portál DPV by měl umožňovat minimálně následující činnosti: Statistický přehled aktuální nabídky Na úvodní stránku portálu je vhodné umístit stručný statistický přehled aktuální nabídky DPV v Plzeňském kraji. Rychlé vyhledávání podle kurzů Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí portálu je usnadnit orientaci v nabídce DPV zájemcům, umožňuje hned na úvodní stránce rychlé vyhledávání podle kurzů. Výběrovými položkami mohou být: název statut zaměření (oblast) místo Registrovaný přístup pro poskytovatele Důležitým odkazem na úvodní stránce pro vzdělavatele je především Přístup pro poskytovatele, který jim umožní vstoupit do databáze a editovat data o svém subjektu a kurzech. Jedná se odkaz, jehož prostřednictvím se mohou neregistrovaní poskytovatelé registrovat. Po schválení registrace správcem může registrovaný poskytovatel do aplikace kdykoliv vstupovat a editovat svá data. O projektu Na horní liště úvodní stránky je možno zvolit přechod na stánku O projektu, která stručně shrnuje základní informace o realizaci projektu, v jehož rámci portál vznikl. Dále musí obsahovat alespoň Příručku sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji a Manuál pro uživatele, a to registrované i neregistrované. Kontakty Dalším odkazem volitelným na liště úvodní stránky jsou Kontakty, které obsahuje kontakt na správce, popř. další důležité kontakty kromě těch uvedených v odkazech. Přehled poskytovatelů K vyhledávání informací na portálu je určený odkaz Poskytovatelé, který nabízí především rychlý přístup k celkovému přehledu poskytovatelů a jejich datům. Přehled obsahuje následující informace: název poskytovatele IČ www V rámci celkového přehledu poskytovatelů je možno v jejich kontech vyhledávat podle: názvu poskytovatele nebo jeho části místa (sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného poskytovatele a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi o poskytovateli: název poskytovatele www IČ kontaktní údaje sídla a poboček (ulice, město, PSČ, telefon, , kontaktní osoba) Stejně tak je na stejné stránce zpřístupněn i přehled jeho kurzů v následující podobě: název kurzu zaměření statut 10

12 Přehled kurzů Na portálu je v rámci odkazu Kurzy publikován celkový přehled kurzů poskytovatelů. Ten po přímém vstupu nabízí následující informace: vzdělávací program zaměření poskytovatel statut V rámci celkového přehledu kurzů je možno vyhledávat podle: názvu kurzu nebo jeho části zaměření statutu místa (oficiálního sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného kurzu a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi: název poskytovatele www poskytovatele IČ poskytovatele (vazebná položka) název kurzu zaměření statut platnost akreditace (od, do) obsah rozsah forma vstupní požadavky cena doklad o absolvování poznámky termín a místo konání Odkazy Součástí lišty úvodní stránky jsou taktéž Odkazy, které obsahují užitečné odkazy na subjekty, portály apod. tematicky související s DPV. Další informace Na stránce Další informace, do které je možno vstoupit opět prostřednictvím lišty na Úvodní stránce, mohou být umístěny např.: související právní předpisy statistická vyhodnocení informací na portále a jejich vývoj apod. Diskusní fórum Doporučujeme na portálu vytvořit diskusní fórum, které umožní výměnu informací a názorů mezi všemi aktéry, tj. mezi správcem, registrovanými uživateli a neregistrovanými uživateli. 2. Úpravy portálu nabídky DPV [správce] Podněty k úpravám portálu Podněty k úpravám prezentace dat a portálu jako celku mohou vyplynout ze strany: poskytovatelů uživatelů zájemců o vzdělávání subjektů zabývajících se oblastí DPV správce ve snaze o zlepšení popř. rozšíření služeb Podněty správce může získat z diskusního fóra nebo i přímo em či telefonicky (viz Kontakty). Správce všechny podněty vyhodnotí, posoudí možnosti a přínos případných změn. 11

13 Úprava portálu Na základě vyhodnocení podnětů může správce přistoupit k úpravě či doplnění portálu nebo způsobu prezentace dat. 12

14 III. Aktualizace databáze DPV 1. Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích [správce] Pravidelné vyhodnocení změn ve zdrojových databázích V souvislosti s aktualizováním elektronických verzí zdrojových databází je nezbytné nejméně 1krát ročně provést vyhodnocení změn v použitých zdrojových databázích (viz I.1.). Jeho výstupem je přehled změn ve zdrojových databázích podle poskytovatelů, který slouží jako podklad pro výzvu poskytovatelům k aktualizaci (viz další bod). Výzva vybraným poskytovatelům k aktualizaci základní databáze Správce na základě zjištěných změn vyzve poskytovatele k aktualizaci základní databáze. Mohou nastat dva případy: poskytovatel je již v databázi DPV registrovaný správce telefonicky vyzve poskytovatele k aktualizaci údajů dle em zaslaného seznamu, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.5. jedná se o nového poskytovatele - správce postupuje stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.2. Udržení kontaktu s poskytovateli a aktuálnosti dat Nejméně 1krát ročně kontaktuje správce všechny poskytovatele uvedené v základní databázi em, poštou nebo telefonicky s cílem obnovit kontakty a upozornit na potřebu aktualizovat informace o nabídce kurzů, kontaktech apod. Na základě tohoto upozornění provede poskytovatel aktualizaci údajů, tj. přiměřeně použije postup od bodu I Průběžné úpravy údajů poskytovateli [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi V rámci aktivního užívání portálu jako prezentačního nástroje může poskytovatel kdykoliv data vztahující se ke své osobě přetvářet a aktualizovat. V takovém případě postupuje způsobem viz I.6. a následující. 3. Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů [správce] Sběr informací o nedostatcích v databázi Hlavním komunikačním nástrojem mezi správcem a uživateli portálu je Diskusní fórum. Jeho prostřednictvím, ale i telefonicky či em, správce sbírá informace o nedostatcích dat prezentovaných na portálu. Tyto podněty vyhodnocuje, ověřuje na jejich základě aktuálnost poskytovaných informací a posuzuje relevantnost případných změn. Aktualizace údajů v databázi V případě, že se správce rozhodne na základě zjištěných podnětů ke změnám informací o poskytovatelích, jejich kurzech či pobočkách, vyzve daného poskytovatele k aktualizaci základní databáze (viz III.1). 4. Průběžná registrace nových poskytovatelů [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi novými poskytovateli V tomto případě aktualizují databázi (tj. rozšiřují ji o údaje o dosud nezapojených subjektech) sami poskytovatelé. Děje se tak prostřednictvím portálu po registraci a přihlášení. Postupováno je stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně se použije postup od bodu I.2. 13

15 IV. Další činnosti související se správou databáze 1. PR aktivity [správce] Sledování trhu Východiskem k PR aktivitám je monitorování činnosti: velkých vzdělavatelských subjektů v Plzeňském kraji správců databází DPV v ostatních krajích republiky subjektů kariérového poradenství v rámci mezinárodní a zahraniční projektů Na něj navazuje průběžné hodnocení vlastních aktivit v souvislosti s poznatky o činnosti jiných subjektů. Výsledkem je návrh vhodných PR a marketingových aktivit, vč. harmonogramu. Cílené PR aktivity Jednou z nejdůležitějších činností správce související se sledováním nabídky DPV jsou intenzivní PR aktivity směřované na vybrané cílové skupiny. Kromě samotného portálu může k PR sloužit např.: pravidelné informování poskytovatelů o novinkách na portálu (např. 2krát ročně em) informování zájemců o zaměstnání o portálu prostřednictvím úřadů práce (průběžné) letáková a ová kampaň s informacemi o obsahu, využitelnosti a možnostech databáze vůči klíčovým zaměstnavatelům v Plzeňském kraji (1krát ročně) vytvoření přehledu hlavních uživatelů databáze (podniků a personálních agentur) a jejich pravidelné informování o novinkách (maximálně 1krát ročně em) Další marketingové aktivity Součástí PR by měly být také šířeji pojaté marketingové aktivity, jejichž cílem je podchytit další klienty portálu, tj. především zájemce o DPV. Může se jednat o: mediální kampaně (spoty v rozhlase apod.) letáky (např. v dopravních prostředcích) tiskové zprávy o portálu a jeho využitelnosti (průběžně) prezentace portálu správcem na konferencích a jiných akcí DPV umístění odkazů na portál na dalších serverech (Krajský úřad, KHK, KCVJŠ, PilsEdu apod.) 2. Sledování právního prostředí DPV v ČR [správce] Monitorování právních předpisů týkajících se DPV Správce průběžně sleduje vývoj právního prostředí DPV, vč. souvisejících právních předpisů (např. pracovní právo), a hodnotí jeho možné dopady na stav a vývoj DPV v Plzeňském kraji. Jedním z výstupů je přehled legislativy na portálu (viz bod II.1.). 3. Hodnocení využití portálu [správce] Statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu Pro hodnocení využití portálu správce jednou ročně provádí statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu. Cílem je analyzovat nabídku DPV v Plzeňském kraji. Sběr informací o využití portálu formou dotazníků Pro sledování využití portálu z hlediska poptávky po DPV je možno doporučit kromě diskusního fóra sbírání informací formou dotazníků od zaměstnavatelů a personálních agentur za účelem získání podnětů k úpravě vzdělávací nabídky. Nezbytné kontakty jsou shromážděny v rámci PR aktivit (viz bod IV.1.) 14

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách www.ebfle.eu 1. Technické podmínky Databáze škol obnovy venkova (dále v textu "školy") funguje jako součást serveru EBFLE.EU a je dostupná

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů oblast sportu určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Registrace 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Typy účtů Na portál StromyPodKontrolou.cz je možné vstupovat pomocí 4 typů účtů, z nichž 3 vyžadují provedení

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT SEMINÁŘ NA TÉMA: STÁTNÍ PODPORA TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ V ROCE 2017 PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, 14./15.11.2016 Úvodní informace Informační

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodické doporučení OBSAH I. Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu 1. Úvodní informace pořizovatele 2. Vysvětlení

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace:

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace: verze 08 Příručka pro účastníky vzdělávacích akcí v rámci projektu Aktualizace: 12. 10. 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Podmínky pro přijetí na jednotlivé vzdělávací aktivity... 3 3. Jak se hlásit na vzdělávací

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Centrální depozitář cenných papírů v roli lokálního operátora pro poskytování LEI Způsob poskytovaní služby

Centrální depozitář cenných papírů v roli lokálního operátora pro poskytování LEI Způsob poskytovaní služby Centrální depozitář cenných papírů v roli lokálního operátora pro poskytování LEI Způsob poskytovaní služby Verze: 2.0. Datum: Červenec 2017 Centrální depozitář přiděluje LEI Centrální depozitář cenných

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Národní informační systém v adiktologii (NISA) (prezentace č.3)

Národní informační systém v adiktologii (NISA) (prezentace č.3) Národní informační systém v adiktologii (NISA) (prezentace č.3) Jiří Vopravil, Michal Miovský, Lenka Šťastná Série regionálních konferencí NETAD (leden - březen 2014) Projekt NETAD, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Manuál pro editaci dat v Katalogu Datového centra sociálních služeb v Libereckém kraji

Manuál pro editaci dat v Katalogu Datového centra sociálních služeb v Libereckém kraji Manuál pro editaci dat v Katalogu Datového centra sociálních služeb v Libereckém kraji http://www.datovecentrum.info/ Přihlášení do systému Pro přihlášení do systému Datového centra sociálních služeb v

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

IIK Grand Prix Manuál on-line aplikace

IIK Grand Prix Manuál on-line aplikace IIK Grand Prix 2012 Manuál on-line aplikace Obsah Úvod... 3 Otevření webové stránky s aplikací... 4 Otevření aplikace a registrace účastníka přihlášky... 4 Výběr kategorie... 5 Vyplnění dotazníkového formuláře...

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2013 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012

Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012 Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012 Obsah 1) vstup do systému edotace - informace o platných dotačních titulech návod, jak vstoupit do systému edotace, v kterém

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání 8.1.1

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více