PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008

3 Obsah: Úvod... 3 I. Vytváření databáze DPV Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV Vytvoření výchozí databáze DPV Vytvoření pracovní databáze DPV Vytvoření základní databáze a internetové aplikace Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Verifikace a úpravy základní databáze... 8 II. Prezentace databáze DPV Vytvoření portálu nabídky DPV Úpravy portálu nabídky DPV...11 III. Aktualizace databáze DPV Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích Průběžné úpravy údajů poskytovateli Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů Průběžná registrace nových poskytovatelů...13 IV. Další činnosti související se správou databáze PR aktivity Sledování právního prostředí DPV v ČR Hodnocení využití portálu

4 Úvod Příručka Sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji je jedním z výstupů projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, který realizovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, s. r. o. v letech za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Cílem projektu bylo především vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje. Účelem Příručky je co nejvíce usnadnit činnost správci databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, která je hlavním výstupem projektu. Příručka stručně shrnuje způsob sledování nabídky a její prezentace prostřednictvím portálu NováProfese. Vznikla jako výtah z obsáhlejší Metodiky. Na rozdíl od ní však nevysvětluje důvody postupných kroků, ale stručnou formou je popisuje. Z důvodu postižení návaznosti všech kroků nutných pro tvorbu databáze DPV, její prezentaci a aktualizaci, ale i zajištění souvisejících činností, obsahuje Příručka také úkony, které musí učinit, tzv. poskytovatel, tj. osoba, která prostřednictvím portálu NováProfese prezentuje svoji nabídku. Informace v Příručce jsou strukturovány stejně jako v Metodice, což je výhodné především při dohledávání podrobnějších informací k určité činnosti v Metodice. Popis postupu tvorby a prezentace nabídky dalšího profesního vzdělávání je tedy rozdělen do čtyř základních celků (číslovaných římsky): I. Vytváření databáze DPV II. Prezentace databáze DPV III. Aktualizace databáze DPV IV. Další činnosti související se správou databáze Celky jsou rozděleny na kapitoly (číslované arabsky) podle souboru činností zpravidla s jasným výstupem. Tučně, ale nečíslovaně jsou uvedeny nadpisy jednotlivých činností. Popis je stručný, často s využitím odrážek. Pro větší přehlednost je za nadpisem kapitol, popř. činností uveden v hranatých závorkách kurzívou garant, tj. osoba, která zodpovídá za danou činnost nebo jejich soubor. Jedná se buď o správce, nebo o poskytovatele. Vysvětlení těchto a dalších pojmů není v Příručce, ale je součástí Metodiky. Autoři si dovolují poděkovat partnerům projektu: - Krajskému centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky - Úřadu práce v Plzni a dalším nejmenovaným spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění očekávaných výstupů projektu svými návrhy či připomínkami. Autoři zároveň věří, že výsledky projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji přispějí ke zvýšení kvality systému dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na regionální trh práce a tím i ke zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel regionu. 3

5 I. Vytváření databáze DPV 1. Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV [správce] Sběr informací o nabídce DPV z Plzeňského kraje Při vytváření databáze DPV lze při získávání informace vycházet z následujících veřejných zdrojů dat: a) databáze vzdělávacích programů akreditovaných výhradně ministerstvy rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rekvalifikace pro nezdravotnický personál Ministerstva zdravotnictví ČR zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT další vzdělávání úředníků samosprávy b) databáze vzdělávacích programů akreditovaných různými institucemi (ministerstva, profesní organizace apod.) Certifikační sdružení pro personál Česká svářečská společnost ANB Český institut pro akreditaci případně další organizace a instituce orientované i na specifické vzdělávání, např. Ministerstvo zdravotnictví ČR akredituje programy vzdělávání pro lékařské a nelékařské zdravotnické profese (www.mzd.cz), Česká asociace sester (www.cnna.cz) apod. c) interní materiály úřadů práce a portál DAT CZ přehledy s kontaktními údaji úřadů práce na kontakty na oddělení Pracovní rehabilitace a rekvalifikace jednotlivých úřadů práce v Plzeňském kraji: - ÚP Domažlice tel.: ÚP Klatovy tel.: ÚP Plzeň - město - tel.: ÚP Plzeň - jih tel.: ÚP Plzeň - sever tel.: ÚP Rokycany tel.: ÚP Tachov tel.: d) internetové portály zaměřené na vzdělávání a související činnosti

6 e) všeobecné internetové vyhledávače f) jiné zdroje telefonní seznam 2. Vytvoření výchozí databáze DPV [správce] Vytvoření výchozí tabulky poskytovatelů a výchozí tabulky kurzů Doporučený obsah Výchozí tabulky poskytovatelů, který bude v dalších krocích převeden i do základní databáze a publikován, je: název subjektu (vazebná položka) adresa sídla ulice a číslo adresa sídla pošta adresa sídla PSČ telefon fax ová adresa kontaktní osoba telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu adresa www stránek identifikační číslo (IČ) prvotní zdroj informací poznámky Výhradně pro potřeby správce je účelně zároveň zavést následující položky: poznámky správce (adresy poboček apod.) ověřeno (logická; výsledek ověření právní subjektivity viz dále) historie změn (změny IČ, názvu, sídla dle ARES viz bod 3) Doporučený obsah Výchozí tabulky kurzů bude obsahovat: IČ subjektu název subjektu (vazebná položka dle tabulky o poskytovatelích) název kurzu statut (kým v rámci jakého systému akreditováno) platnost akreditace prvotní zdroj informací poznámky Převod dat do výchozích tabulek Převod dat ze zdrojů (viz bod 1.) do výchozích tabulek o poskytovatelích a kurzech spočívá ve vyplnění položek všemi známými informacemi. Důležité je zachování vazebné položky název subjektu v obou tabulkách. 3. Vytvoření pracovní databáze DPV [správce] Ověření právní subjektivity Právní subjektivita bude ověřena na základě údajů v Administrativním registru ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Jedná se elektronickou verzi několika rejstříků (např. živnostenského). Registr mimo jiných informací eviduje u všech subjektů identifikační číslo, přesný název a adresu oficiálního sídla. Ve výchozích tabulkách poskytovatelů a kurzů správce na základě registru provede: doplnění, resp. kontrolu IČ (používá se dále jako vazebná položka k tabulce kurzů a působišť) kontrolu, popř. změnu názvu a adresy sídla poskytovatele 5

7 V případě, že některý z identifikačních údajů o subjektu zjištěný v ARES (IČ, název, adresa) nebude ani po zpětném ověření ve zdroji v souladu s dříve zjištěnými údaji, opraví se dle ARES a tento fakt se uvede do položky Historie změn. V případě názvu subjektu se tak stane nejen v tabulce poskytovatelů, ale i kurzů, které jsou na něj vázány. Původní adresa je následně vepsána do Poznámek a následně je s ní zacházeno jako s adresou pobočky. Ověřené IČ je vyplněno i v tabulkách kurzů do té doby na poskytovatele napojených prostřednictvím názvu subjektu. Od tohoto bodu se hlavní vazebnou položkou relačních tabulek poskytovatelů a kurzů stává IČ. Záznamy, kde se podle registru podařilo ověřit právní subjektivitu poskytovatele, tj. bylo identifikováno IČ, název a adresa, budou označeny v položce Ověřeno A (tzn. ano ověřeno). V případě, že se existenci subjektu nepodařilo v registru ověřit, je v tabulce daného poskytovatele v kolonce Ověřeno zvoleno N (tzn. ne neověřeno). Záznamy o poskytovatelích, jejichž činnost byla dle ARES ukončena, budou přesunuty do tabulek Neaktivní poskytovatelé a Kurzy neaktivních poskytovatelů, a to pouze z důvodu dokladování postupu tvorby databáze DPV a archivace. Vytvoření pracovní tabulky poskytovatelů a pracovní tabulky kurzů Po doplnění údajů v rámci ověření právní subjektivity budou Výchozí tabulka poskytovatelů a Výchozí tabulka kurzů zkopírovány do identických tabulek Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů. Hlavním výsledkem tohoto kroku jsou Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů očištěné od záznamů o neaktivních subjektech. Odstranění duplicit v pracovních tabulkách poskytovatelů a kurzů Po ověření právní subjektivity a základních identifikačních údajů v ARES je možno odstranit opakující se záznamy v pracovní tabulce poskytovatelů i pracovní tabulce kurzů. K tomu je účelné záznamy o poskytovatelích seřadit dle IČ a v tabulce kurzů i podle názvu kurzu. Odstraňuji se jen zcela zřejmé duplicity. Nejasné případy (především u kurzů) budou odstraněny dalším postupem. Zjištění kontaktních údajů Po ověření právní subjektivity a odstranění duplicit je potřeba vyhledat telefonické kontakty subjektů a zaznamenat je do Pracovní tabulky poskytovatelů. Zdrojem jsou: Zlaté stránky v listinné i digitální podobě www stránky (vyhledávače Google, Atlas, Seznam) Albertina firemní monitor Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit žádné kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, nebo adresu), budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů a kurzů do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. Vytvoření pracovní tabulky poboček Pro zaznamenání informací o dalších místech působení jednotlivých poskytovatelů, než je jejich hlavní sídlo, je vytvořena tabulka poboček s podrobnými kontaktními údaji. Tabulka má doporučený následující obsah: IČ (vazebná položka) adresa pobočky ulice a číslo adresa pobočky pošta adresa pobočky PSČ telefon pobočky fax pobočky ová adresa pobočky kontaktní osoba v pobočce telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu 6

8 Po vytvoření struktury Pracovní tabulky poboček jsou do ní převedeny adresy možných poboček z poznámek v Pracovní tabulce poskytovatelů (viz bod I.2.), tj. z informací získaných při zjišťování kontaktních údajů, popř. z dalších zdrojů. 4. Vytvoření základní databáze a internetové aplikace [správce] Transformace pracovních tabulek do základní databáze Pracovní tabulky o poskytovatelích, kurzech a pobočkách (zpravidla ve formátu *.xls nebo podobném) je nutno pro prezentaci a aktualizaci dat na internetu transformovat do RDBMS (SQL), tj. do základní databáze. Tato podoba databáze ulehčuje správci další práci a umožňuje interaktivní užívání na internetu. Vazebnou položkou je IČ. Doplnění struktury základní tabulky o kurzech Pro sběr podrobnějších údajů o kurzech je nutno doplnit strukturu Základní tabulky o kurzech do následující podoby: IČ (vazebná položka) název kurzu zaměření statut či druh kurzu obsah kurzu rozsah délka trvání kurzu forma vstupní požadavky na účastníka cena na 1 účastníka termíny konání místo konání doklad o absolvování další informace poznámky Vytvoření internetové aplikace Pro aktualizaci dat a informací o nabídce DPV v Plzeňském kraji (a pro jejich prezentaci) je nutno vytvořit internetovou aplikaci jako součást specializovaného portálu, který přináší zájemcům i další související informace (viz část II.). Databázovým jádrem aplikace jsou: Základní tabulka poskytovatelů Základní tabulka kurzů Základní tabulka poboček K zajištění zabezpečeného a autorizovaného přístupu je nutno nastavit přístupová práva pro různé skupiny uživatelů internetové aplikace. 5. Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů [správce] Navázání kontaktu s poskytovateli Navázání kontaktu s poskytovateli probíhá formou řízeného telefonického rozhovoru (popř. em nebo poštou) s následujícím obsahem: informace o databázi a možnostech jejího využívání ověření a doplnění informací o poskytovateli ověření základních informací o kurzech výzva ke kontrole a doplnění údajů prostřednictvím internetové aplikace Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit kontaktní údaje, nebo které se nepodařilo kontaktovat (tj. nebyly zastiženy telefonicky ani nereagují na letáky zaslané em nebo poštou) budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů, kurzů a poboček do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. 7

9 Doplnění základních tabulek o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách Na základě informací získaných od poskytovatelů během navazování kontaktu je možno doplnit základní tabulky o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách. 6. Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Registrace na portálu [poskytovatel] Před zahájením editace údajů o sobě a své nabídce DPV (tj. před prvním vstupem do internetové aplikace) se musí každý poskytovatel nejdříve registrovat. Za poskytovatele oslovené v rámci prvotního zakládání databáze registraci provede správce a zašle jim informace o přiděleném hesle, které může být následně měněno. Schválení registrace [správce] Na základě registrace je každému poskytovateli správcem přiděleno přístupové jméno, kterým je zvolená ová adresa. Správce informuje poskytovatele o tom, že registrace správně proběhla a že se může následně přihlásit. Přihlášení poskytovatele [poskytovatel] S použitím přístupového jména a hesla se může každý poskytovatel přihlásit do internetové aplikace s právem editovat jemu příslušející záznamy (informace o poskytovateli, jeho kurzech, popř. o jeho pobočkách). Kontrola již dříve vyplněných údajů [poskytovatel] Po prvním přihlášení na portál by měl poskytovatel nejdříve zkontrolovat všechny údaje, které již byly vyplněny na základě dosavadního postupu přípravy databáze, popř. je opravit. Všechny změny jsou automaticky označeny. Změněné záznamy a všechny navazující informace se do jejich verifikace (viz bod 7) nezobrazují v prezentační podobě základní databáze (tj. v podobě, která je přístupná uživatelům portálu bez přihlášení) a jsou otevřené pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Doplnění podrobných informací o nabízených kurzech [poskytovatel] Hlavním cílem zpřístupnění údajů v databázi poskytovateli k editaci je doplnění podrobných údajů o kurzech poskytovatelem, neboť z jiných zdrojů tak detailní informace nelze získat. Doplněné informace o kurzech se do jejich verifikace správcem nezobrazují v prezentační podobě základní databáze a jsou přístupné pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Preferovaným způsobem sběru podrobných informací o kurzech je přímé zadávání údajů poskytovatelem prostřednictvím internetové aplikace. V případě, že poskytovatel nemá vhodný přístup k internetu nebo není ochoten k samostatnému vyplnění elektronických formulářů, provede vyplnění správce na základě: telefonického rozhovoru formuláře v papírové podobě vyplněného poskytovatelem osobní návštěvy poskytovatele Podobný postup lze uplatni i v případě kontroly již vyplněných údajů. 7. Verifikace a úpravy základní databáze Ověření dat o poskytovatelích, kurzech a pobočkách [správce] Pro vytvoření prezentační podoby základní databáze, která je zveřejněná na portálu prostřednictvím internetové aplikace, musí správce provést ověření dat aktualizovaných či doplněných poskytovatelem. U Základní tabulky o poskytovatelích je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: IČ (dle ARES) název (dle ARES) adresa (dle ARES) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) 8

10 (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) U Základní tabulky o kurzech je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: existence instituce, která vydává pověření (akreditaci, apod.) k poskytování daného kurzu platnost statutu (existence akreditačního systému) doba platnosti akreditace název vzdělávacího programu s danou akreditací existence a platnost dokladu o absolvování U Základní tabulky o pobočkách je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: adresa (praktické ověření) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) Záznamy, ve kterých nebyly zjištěny nesrovnalosti, zpřístupní správce pro prezentační podobu základní databáze. Vyhodnocení nesrovnalostí na základě verifikace [správce] Na základě ověření dat správce rozdělí zjištěné nesrovnalosti na nezávažné a závažné a dále postupuje podle následujících bodů. Úprava nezávažných nesrovnalostí [správce] Úpravy nezávažných nesrovnalostí, např. změna zařazení kurzu podle zaměření či překlepy, provede správce na základě verifikace. Zároveň odešle em poskytovateli informaci o provedených úpravách. Kontrola úprav nezávažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel má možnost se vyjádřit k nezávažným úpravám do jednoho týdne, jinak jsou změny považovány za odsouhlasené a správce zpřístupní záznamy do prezentační podoby základní databáze. Upozornění na závažné nesrovnalosti [správce] V případě závažných nesrovnalostí (např. vypršení platnosti akreditace kurzu) upozorní správce poskytovatele na zjištěné nesrovnalosti em nebo telefonicky a požádá ho o změnu nebo vysvětlení. Odstranění závažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel odstraní závažnější nesrovnalosti prostřednictvím přímého přístupu popř. jiným způsobem (viz bod 7) nebo je vysvětlí správci telefonicky nebo em. Ověření úprav závažných nesrovnalostí provedených poskytovatelem [správce] Správce zkontroluje provedené změny se svými podklady. Po dosažení dohody mezi správcem a poskytovatelem zpřístupní správce záznamy pro prezentační podobu základní databáze. 9

11 II. Prezentace databáze DPV 1. Vytvoření portálu nabídky DPV [správce] Portál DPV by měl umožňovat minimálně následující činnosti: Statistický přehled aktuální nabídky Na úvodní stránku portálu je vhodné umístit stručný statistický přehled aktuální nabídky DPV v Plzeňském kraji. Rychlé vyhledávání podle kurzů Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí portálu je usnadnit orientaci v nabídce DPV zájemcům, umožňuje hned na úvodní stránce rychlé vyhledávání podle kurzů. Výběrovými položkami mohou být: název statut zaměření (oblast) místo Registrovaný přístup pro poskytovatele Důležitým odkazem na úvodní stránce pro vzdělavatele je především Přístup pro poskytovatele, který jim umožní vstoupit do databáze a editovat data o svém subjektu a kurzech. Jedná se odkaz, jehož prostřednictvím se mohou neregistrovaní poskytovatelé registrovat. Po schválení registrace správcem může registrovaný poskytovatel do aplikace kdykoliv vstupovat a editovat svá data. O projektu Na horní liště úvodní stránky je možno zvolit přechod na stánku O projektu, která stručně shrnuje základní informace o realizaci projektu, v jehož rámci portál vznikl. Dále musí obsahovat alespoň Příručku sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji a Manuál pro uživatele, a to registrované i neregistrované. Kontakty Dalším odkazem volitelným na liště úvodní stránky jsou Kontakty, které obsahuje kontakt na správce, popř. další důležité kontakty kromě těch uvedených v odkazech. Přehled poskytovatelů K vyhledávání informací na portálu je určený odkaz Poskytovatelé, který nabízí především rychlý přístup k celkovému přehledu poskytovatelů a jejich datům. Přehled obsahuje následující informace: název poskytovatele IČ www V rámci celkového přehledu poskytovatelů je možno v jejich kontech vyhledávat podle: názvu poskytovatele nebo jeho části místa (sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného poskytovatele a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi o poskytovateli: název poskytovatele www IČ kontaktní údaje sídla a poboček (ulice, město, PSČ, telefon, , kontaktní osoba) Stejně tak je na stejné stránce zpřístupněn i přehled jeho kurzů v následující podobě: název kurzu zaměření statut 10

12 Přehled kurzů Na portálu je v rámci odkazu Kurzy publikován celkový přehled kurzů poskytovatelů. Ten po přímém vstupu nabízí následující informace: vzdělávací program zaměření poskytovatel statut V rámci celkového přehledu kurzů je možno vyhledávat podle: názvu kurzu nebo jeho části zaměření statutu místa (oficiálního sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného kurzu a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi: název poskytovatele www poskytovatele IČ poskytovatele (vazebná položka) název kurzu zaměření statut platnost akreditace (od, do) obsah rozsah forma vstupní požadavky cena doklad o absolvování poznámky termín a místo konání Odkazy Součástí lišty úvodní stránky jsou taktéž Odkazy, které obsahují užitečné odkazy na subjekty, portály apod. tematicky související s DPV. Další informace Na stránce Další informace, do které je možno vstoupit opět prostřednictvím lišty na Úvodní stránce, mohou být umístěny např.: související právní předpisy statistická vyhodnocení informací na portále a jejich vývoj apod. Diskusní fórum Doporučujeme na portálu vytvořit diskusní fórum, které umožní výměnu informací a názorů mezi všemi aktéry, tj. mezi správcem, registrovanými uživateli a neregistrovanými uživateli. 2. Úpravy portálu nabídky DPV [správce] Podněty k úpravám portálu Podněty k úpravám prezentace dat a portálu jako celku mohou vyplynout ze strany: poskytovatelů uživatelů zájemců o vzdělávání subjektů zabývajících se oblastí DPV správce ve snaze o zlepšení popř. rozšíření služeb Podněty správce může získat z diskusního fóra nebo i přímo em či telefonicky (viz Kontakty). Správce všechny podněty vyhodnotí, posoudí možnosti a přínos případných změn. 11

13 Úprava portálu Na základě vyhodnocení podnětů může správce přistoupit k úpravě či doplnění portálu nebo způsobu prezentace dat. 12

14 III. Aktualizace databáze DPV 1. Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích [správce] Pravidelné vyhodnocení změn ve zdrojových databázích V souvislosti s aktualizováním elektronických verzí zdrojových databází je nezbytné nejméně 1krát ročně provést vyhodnocení změn v použitých zdrojových databázích (viz I.1.). Jeho výstupem je přehled změn ve zdrojových databázích podle poskytovatelů, který slouží jako podklad pro výzvu poskytovatelům k aktualizaci (viz další bod). Výzva vybraným poskytovatelům k aktualizaci základní databáze Správce na základě zjištěných změn vyzve poskytovatele k aktualizaci základní databáze. Mohou nastat dva případy: poskytovatel je již v databázi DPV registrovaný správce telefonicky vyzve poskytovatele k aktualizaci údajů dle em zaslaného seznamu, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.5. jedná se o nového poskytovatele - správce postupuje stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.2. Udržení kontaktu s poskytovateli a aktuálnosti dat Nejméně 1krát ročně kontaktuje správce všechny poskytovatele uvedené v základní databázi em, poštou nebo telefonicky s cílem obnovit kontakty a upozornit na potřebu aktualizovat informace o nabídce kurzů, kontaktech apod. Na základě tohoto upozornění provede poskytovatel aktualizaci údajů, tj. přiměřeně použije postup od bodu I Průběžné úpravy údajů poskytovateli [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi V rámci aktivního užívání portálu jako prezentačního nástroje může poskytovatel kdykoliv data vztahující se ke své osobě přetvářet a aktualizovat. V takovém případě postupuje způsobem viz I.6. a následující. 3. Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů [správce] Sběr informací o nedostatcích v databázi Hlavním komunikačním nástrojem mezi správcem a uživateli portálu je Diskusní fórum. Jeho prostřednictvím, ale i telefonicky či em, správce sbírá informace o nedostatcích dat prezentovaných na portálu. Tyto podněty vyhodnocuje, ověřuje na jejich základě aktuálnost poskytovaných informací a posuzuje relevantnost případných změn. Aktualizace údajů v databázi V případě, že se správce rozhodne na základě zjištěných podnětů ke změnám informací o poskytovatelích, jejich kurzech či pobočkách, vyzve daného poskytovatele k aktualizaci základní databáze (viz III.1). 4. Průběžná registrace nových poskytovatelů [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi novými poskytovateli V tomto případě aktualizují databázi (tj. rozšiřují ji o údaje o dosud nezapojených subjektech) sami poskytovatelé. Děje se tak prostřednictvím portálu po registraci a přihlášení. Postupováno je stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně se použije postup od bodu I.2. 13

15 IV. Další činnosti související se správou databáze 1. PR aktivity [správce] Sledování trhu Východiskem k PR aktivitám je monitorování činnosti: velkých vzdělavatelských subjektů v Plzeňském kraji správců databází DPV v ostatních krajích republiky subjektů kariérového poradenství v rámci mezinárodní a zahraniční projektů Na něj navazuje průběžné hodnocení vlastních aktivit v souvislosti s poznatky o činnosti jiných subjektů. Výsledkem je návrh vhodných PR a marketingových aktivit, vč. harmonogramu. Cílené PR aktivity Jednou z nejdůležitějších činností správce související se sledováním nabídky DPV jsou intenzivní PR aktivity směřované na vybrané cílové skupiny. Kromě samotného portálu může k PR sloužit např.: pravidelné informování poskytovatelů o novinkách na portálu (např. 2krát ročně em) informování zájemců o zaměstnání o portálu prostřednictvím úřadů práce (průběžné) letáková a ová kampaň s informacemi o obsahu, využitelnosti a možnostech databáze vůči klíčovým zaměstnavatelům v Plzeňském kraji (1krát ročně) vytvoření přehledu hlavních uživatelů databáze (podniků a personálních agentur) a jejich pravidelné informování o novinkách (maximálně 1krát ročně em) Další marketingové aktivity Součástí PR by měly být také šířeji pojaté marketingové aktivity, jejichž cílem je podchytit další klienty portálu, tj. především zájemce o DPV. Může se jednat o: mediální kampaně (spoty v rozhlase apod.) letáky (např. v dopravních prostředcích) tiskové zprávy o portálu a jeho využitelnosti (průběžně) prezentace portálu správcem na konferencích a jiných akcí DPV umístění odkazů na portál na dalších serverech (Krajský úřad, KHK, KCVJŠ, PilsEdu apod.) 2. Sledování právního prostředí DPV v ČR [správce] Monitorování právních předpisů týkajících se DPV Správce průběžně sleduje vývoj právního prostředí DPV, vč. souvisejících právních předpisů (např. pracovní právo), a hodnotí jeho možné dopady na stav a vývoj DPV v Plzeňském kraji. Jedním z výstupů je přehled legislativy na portálu (viz bod II.1.). 3. Hodnocení využití portálu [správce] Statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu Pro hodnocení využití portálu správce jednou ročně provádí statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu. Cílem je analyzovat nabídku DPV v Plzeňském kraji. Sběr informací o využití portálu formou dotazníků Pro sledování využití portálu z hlediska poptávky po DPV je možno doporučit kromě diskusního fóra sbírání informací formou dotazníků od zaměstnavatelů a personálních agentur za účelem získání podnětů k úpravě vzdělávací nabídky. Nezbytné kontakty jsou shromážděny v rámci PR aktivit (viz bod IV.1.) 14

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Registrace 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Typy účtů Na portál StromyPodKontrolou.cz je možné vstupovat pomocí 4 typů účtů, z nichž 3 vyžadují provedení

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Údaje podatelny MÚ Kopřivnice: KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Žadatel o dotaci (název subjektu), právní forma (typ organizace): Adresa žadatele (shodná

Více

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1 Vsetín 1 Základní informace ForesTrade je elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje. Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s.

Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje. Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s. Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s. 1 IT a usnadnění práce? Máte pocit, že Vám informační technologie šetří práci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz Roman Vrba - MVČR PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu výzvy pro podávání žádostí umístěného na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více