PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008

3 Obsah: Úvod... 3 I. Vytváření databáze DPV Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV Vytvoření výchozí databáze DPV Vytvoření pracovní databáze DPV Vytvoření základní databáze a internetové aplikace Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Verifikace a úpravy základní databáze... 8 II. Prezentace databáze DPV Vytvoření portálu nabídky DPV Úpravy portálu nabídky DPV...11 III. Aktualizace databáze DPV Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích Průběžné úpravy údajů poskytovateli Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů Průběžná registrace nových poskytovatelů...13 IV. Další činnosti související se správou databáze PR aktivity Sledování právního prostředí DPV v ČR Hodnocení využití portálu

4 Úvod Příručka Sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji je jedním z výstupů projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, který realizovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, s. r. o. v letech za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Cílem projektu bylo především vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje. Účelem Příručky je co nejvíce usnadnit činnost správci databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, která je hlavním výstupem projektu. Příručka stručně shrnuje způsob sledování nabídky a její prezentace prostřednictvím portálu NováProfese. Vznikla jako výtah z obsáhlejší Metodiky. Na rozdíl od ní však nevysvětluje důvody postupných kroků, ale stručnou formou je popisuje. Z důvodu postižení návaznosti všech kroků nutných pro tvorbu databáze DPV, její prezentaci a aktualizaci, ale i zajištění souvisejících činností, obsahuje Příručka také úkony, které musí učinit, tzv. poskytovatel, tj. osoba, která prostřednictvím portálu NováProfese prezentuje svoji nabídku. Informace v Příručce jsou strukturovány stejně jako v Metodice, což je výhodné především při dohledávání podrobnějších informací k určité činnosti v Metodice. Popis postupu tvorby a prezentace nabídky dalšího profesního vzdělávání je tedy rozdělen do čtyř základních celků (číslovaných římsky): I. Vytváření databáze DPV II. Prezentace databáze DPV III. Aktualizace databáze DPV IV. Další činnosti související se správou databáze Celky jsou rozděleny na kapitoly (číslované arabsky) podle souboru činností zpravidla s jasným výstupem. Tučně, ale nečíslovaně jsou uvedeny nadpisy jednotlivých činností. Popis je stručný, často s využitím odrážek. Pro větší přehlednost je za nadpisem kapitol, popř. činností uveden v hranatých závorkách kurzívou garant, tj. osoba, která zodpovídá za danou činnost nebo jejich soubor. Jedná se buď o správce, nebo o poskytovatele. Vysvětlení těchto a dalších pojmů není v Příručce, ale je součástí Metodiky. Autoři si dovolují poděkovat partnerům projektu: - Krajskému centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky - Úřadu práce v Plzni a dalším nejmenovaným spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění očekávaných výstupů projektu svými návrhy či připomínkami. Autoři zároveň věří, že výsledky projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji přispějí ke zvýšení kvality systému dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na regionální trh práce a tím i ke zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel regionu. 3

5 I. Vytváření databáze DPV 1. Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV [správce] Sběr informací o nabídce DPV z Plzeňského kraje Při vytváření databáze DPV lze při získávání informace vycházet z následujících veřejných zdrojů dat: a) databáze vzdělávacích programů akreditovaných výhradně ministerstvy rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rekvalifikace pro nezdravotnický personál Ministerstva zdravotnictví ČR zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT další vzdělávání úředníků samosprávy b) databáze vzdělávacích programů akreditovaných různými institucemi (ministerstva, profesní organizace apod.) Certifikační sdružení pro personál Česká svářečská společnost ANB Český institut pro akreditaci případně další organizace a instituce orientované i na specifické vzdělávání, např. Ministerstvo zdravotnictví ČR akredituje programy vzdělávání pro lékařské a nelékařské zdravotnické profese (www.mzd.cz), Česká asociace sester (www.cnna.cz) apod. c) interní materiály úřadů práce a portál DAT CZ přehledy s kontaktními údaji úřadů práce na kontakty na oddělení Pracovní rehabilitace a rekvalifikace jednotlivých úřadů práce v Plzeňském kraji: - ÚP Domažlice tel.: ÚP Klatovy tel.: ÚP Plzeň - město - tel.: ÚP Plzeň - jih tel.: ÚP Plzeň - sever tel.: ÚP Rokycany tel.: ÚP Tachov tel.: d) internetové portály zaměřené na vzdělávání a související činnosti

6 e) všeobecné internetové vyhledávače f) jiné zdroje telefonní seznam 2. Vytvoření výchozí databáze DPV [správce] Vytvoření výchozí tabulky poskytovatelů a výchozí tabulky kurzů Doporučený obsah Výchozí tabulky poskytovatelů, který bude v dalších krocích převeden i do základní databáze a publikován, je: název subjektu (vazebná položka) adresa sídla ulice a číslo adresa sídla pošta adresa sídla PSČ telefon fax ová adresa kontaktní osoba telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu adresa www stránek identifikační číslo (IČ) prvotní zdroj informací poznámky Výhradně pro potřeby správce je účelně zároveň zavést následující položky: poznámky správce (adresy poboček apod.) ověřeno (logická; výsledek ověření právní subjektivity viz dále) historie změn (změny IČ, názvu, sídla dle ARES viz bod 3) Doporučený obsah Výchozí tabulky kurzů bude obsahovat: IČ subjektu název subjektu (vazebná položka dle tabulky o poskytovatelích) název kurzu statut (kým v rámci jakého systému akreditováno) platnost akreditace prvotní zdroj informací poznámky Převod dat do výchozích tabulek Převod dat ze zdrojů (viz bod 1.) do výchozích tabulek o poskytovatelích a kurzech spočívá ve vyplnění položek všemi známými informacemi. Důležité je zachování vazebné položky název subjektu v obou tabulkách. 3. Vytvoření pracovní databáze DPV [správce] Ověření právní subjektivity Právní subjektivita bude ověřena na základě údajů v Administrativním registru ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Jedná se elektronickou verzi několika rejstříků (např. živnostenského). Registr mimo jiných informací eviduje u všech subjektů identifikační číslo, přesný název a adresu oficiálního sídla. Ve výchozích tabulkách poskytovatelů a kurzů správce na základě registru provede: doplnění, resp. kontrolu IČ (používá se dále jako vazebná položka k tabulce kurzů a působišť) kontrolu, popř. změnu názvu a adresy sídla poskytovatele 5

7 V případě, že některý z identifikačních údajů o subjektu zjištěný v ARES (IČ, název, adresa) nebude ani po zpětném ověření ve zdroji v souladu s dříve zjištěnými údaji, opraví se dle ARES a tento fakt se uvede do položky Historie změn. V případě názvu subjektu se tak stane nejen v tabulce poskytovatelů, ale i kurzů, které jsou na něj vázány. Původní adresa je následně vepsána do Poznámek a následně je s ní zacházeno jako s adresou pobočky. Ověřené IČ je vyplněno i v tabulkách kurzů do té doby na poskytovatele napojených prostřednictvím názvu subjektu. Od tohoto bodu se hlavní vazebnou položkou relačních tabulek poskytovatelů a kurzů stává IČ. Záznamy, kde se podle registru podařilo ověřit právní subjektivitu poskytovatele, tj. bylo identifikováno IČ, název a adresa, budou označeny v položce Ověřeno A (tzn. ano ověřeno). V případě, že se existenci subjektu nepodařilo v registru ověřit, je v tabulce daného poskytovatele v kolonce Ověřeno zvoleno N (tzn. ne neověřeno). Záznamy o poskytovatelích, jejichž činnost byla dle ARES ukončena, budou přesunuty do tabulek Neaktivní poskytovatelé a Kurzy neaktivních poskytovatelů, a to pouze z důvodu dokladování postupu tvorby databáze DPV a archivace. Vytvoření pracovní tabulky poskytovatelů a pracovní tabulky kurzů Po doplnění údajů v rámci ověření právní subjektivity budou Výchozí tabulka poskytovatelů a Výchozí tabulka kurzů zkopírovány do identických tabulek Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů. Hlavním výsledkem tohoto kroku jsou Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů očištěné od záznamů o neaktivních subjektech. Odstranění duplicit v pracovních tabulkách poskytovatelů a kurzů Po ověření právní subjektivity a základních identifikačních údajů v ARES je možno odstranit opakující se záznamy v pracovní tabulce poskytovatelů i pracovní tabulce kurzů. K tomu je účelné záznamy o poskytovatelích seřadit dle IČ a v tabulce kurzů i podle názvu kurzu. Odstraňuji se jen zcela zřejmé duplicity. Nejasné případy (především u kurzů) budou odstraněny dalším postupem. Zjištění kontaktních údajů Po ověření právní subjektivity a odstranění duplicit je potřeba vyhledat telefonické kontakty subjektů a zaznamenat je do Pracovní tabulky poskytovatelů. Zdrojem jsou: Zlaté stránky v listinné i digitální podobě www stránky (vyhledávače Google, Atlas, Seznam) Albertina firemní monitor Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit žádné kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, nebo adresu), budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů a kurzů do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. Vytvoření pracovní tabulky poboček Pro zaznamenání informací o dalších místech působení jednotlivých poskytovatelů, než je jejich hlavní sídlo, je vytvořena tabulka poboček s podrobnými kontaktními údaji. Tabulka má doporučený následující obsah: IČ (vazebná položka) adresa pobočky ulice a číslo adresa pobočky pošta adresa pobočky PSČ telefon pobočky fax pobočky ová adresa pobočky kontaktní osoba v pobočce telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu 6

8 Po vytvoření struktury Pracovní tabulky poboček jsou do ní převedeny adresy možných poboček z poznámek v Pracovní tabulce poskytovatelů (viz bod I.2.), tj. z informací získaných při zjišťování kontaktních údajů, popř. z dalších zdrojů. 4. Vytvoření základní databáze a internetové aplikace [správce] Transformace pracovních tabulek do základní databáze Pracovní tabulky o poskytovatelích, kurzech a pobočkách (zpravidla ve formátu *.xls nebo podobném) je nutno pro prezentaci a aktualizaci dat na internetu transformovat do RDBMS (SQL), tj. do základní databáze. Tato podoba databáze ulehčuje správci další práci a umožňuje interaktivní užívání na internetu. Vazebnou položkou je IČ. Doplnění struktury základní tabulky o kurzech Pro sběr podrobnějších údajů o kurzech je nutno doplnit strukturu Základní tabulky o kurzech do následující podoby: IČ (vazebná položka) název kurzu zaměření statut či druh kurzu obsah kurzu rozsah délka trvání kurzu forma vstupní požadavky na účastníka cena na 1 účastníka termíny konání místo konání doklad o absolvování další informace poznámky Vytvoření internetové aplikace Pro aktualizaci dat a informací o nabídce DPV v Plzeňském kraji (a pro jejich prezentaci) je nutno vytvořit internetovou aplikaci jako součást specializovaného portálu, který přináší zájemcům i další související informace (viz část II.). Databázovým jádrem aplikace jsou: Základní tabulka poskytovatelů Základní tabulka kurzů Základní tabulka poboček K zajištění zabezpečeného a autorizovaného přístupu je nutno nastavit přístupová práva pro různé skupiny uživatelů internetové aplikace. 5. Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů [správce] Navázání kontaktu s poskytovateli Navázání kontaktu s poskytovateli probíhá formou řízeného telefonického rozhovoru (popř. em nebo poštou) s následujícím obsahem: informace o databázi a možnostech jejího využívání ověření a doplnění informací o poskytovateli ověření základních informací o kurzech výzva ke kontrole a doplnění údajů prostřednictvím internetové aplikace Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit kontaktní údaje, nebo které se nepodařilo kontaktovat (tj. nebyly zastiženy telefonicky ani nereagují na letáky zaslané em nebo poštou) budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů, kurzů a poboček do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. 7

9 Doplnění základních tabulek o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách Na základě informací získaných od poskytovatelů během navazování kontaktu je možno doplnit základní tabulky o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách. 6. Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Registrace na portálu [poskytovatel] Před zahájením editace údajů o sobě a své nabídce DPV (tj. před prvním vstupem do internetové aplikace) se musí každý poskytovatel nejdříve registrovat. Za poskytovatele oslovené v rámci prvotního zakládání databáze registraci provede správce a zašle jim informace o přiděleném hesle, které může být následně měněno. Schválení registrace [správce] Na základě registrace je každému poskytovateli správcem přiděleno přístupové jméno, kterým je zvolená ová adresa. Správce informuje poskytovatele o tom, že registrace správně proběhla a že se může následně přihlásit. Přihlášení poskytovatele [poskytovatel] S použitím přístupového jména a hesla se může každý poskytovatel přihlásit do internetové aplikace s právem editovat jemu příslušející záznamy (informace o poskytovateli, jeho kurzech, popř. o jeho pobočkách). Kontrola již dříve vyplněných údajů [poskytovatel] Po prvním přihlášení na portál by měl poskytovatel nejdříve zkontrolovat všechny údaje, které již byly vyplněny na základě dosavadního postupu přípravy databáze, popř. je opravit. Všechny změny jsou automaticky označeny. Změněné záznamy a všechny navazující informace se do jejich verifikace (viz bod 7) nezobrazují v prezentační podobě základní databáze (tj. v podobě, která je přístupná uživatelům portálu bez přihlášení) a jsou otevřené pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Doplnění podrobných informací o nabízených kurzech [poskytovatel] Hlavním cílem zpřístupnění údajů v databázi poskytovateli k editaci je doplnění podrobných údajů o kurzech poskytovatelem, neboť z jiných zdrojů tak detailní informace nelze získat. Doplněné informace o kurzech se do jejich verifikace správcem nezobrazují v prezentační podobě základní databáze a jsou přístupné pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Preferovaným způsobem sběru podrobných informací o kurzech je přímé zadávání údajů poskytovatelem prostřednictvím internetové aplikace. V případě, že poskytovatel nemá vhodný přístup k internetu nebo není ochoten k samostatnému vyplnění elektronických formulářů, provede vyplnění správce na základě: telefonického rozhovoru formuláře v papírové podobě vyplněného poskytovatelem osobní návštěvy poskytovatele Podobný postup lze uplatni i v případě kontroly již vyplněných údajů. 7. Verifikace a úpravy základní databáze Ověření dat o poskytovatelích, kurzech a pobočkách [správce] Pro vytvoření prezentační podoby základní databáze, která je zveřejněná na portálu prostřednictvím internetové aplikace, musí správce provést ověření dat aktualizovaných či doplněných poskytovatelem. U Základní tabulky o poskytovatelích je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: IČ (dle ARES) název (dle ARES) adresa (dle ARES) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) 8

10 (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) U Základní tabulky o kurzech je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: existence instituce, která vydává pověření (akreditaci, apod.) k poskytování daného kurzu platnost statutu (existence akreditačního systému) doba platnosti akreditace název vzdělávacího programu s danou akreditací existence a platnost dokladu o absolvování U Základní tabulky o pobočkách je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: adresa (praktické ověření) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) Záznamy, ve kterých nebyly zjištěny nesrovnalosti, zpřístupní správce pro prezentační podobu základní databáze. Vyhodnocení nesrovnalostí na základě verifikace [správce] Na základě ověření dat správce rozdělí zjištěné nesrovnalosti na nezávažné a závažné a dále postupuje podle následujících bodů. Úprava nezávažných nesrovnalostí [správce] Úpravy nezávažných nesrovnalostí, např. změna zařazení kurzu podle zaměření či překlepy, provede správce na základě verifikace. Zároveň odešle em poskytovateli informaci o provedených úpravách. Kontrola úprav nezávažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel má možnost se vyjádřit k nezávažným úpravám do jednoho týdne, jinak jsou změny považovány za odsouhlasené a správce zpřístupní záznamy do prezentační podoby základní databáze. Upozornění na závažné nesrovnalosti [správce] V případě závažných nesrovnalostí (např. vypršení platnosti akreditace kurzu) upozorní správce poskytovatele na zjištěné nesrovnalosti em nebo telefonicky a požádá ho o změnu nebo vysvětlení. Odstranění závažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel odstraní závažnější nesrovnalosti prostřednictvím přímého přístupu popř. jiným způsobem (viz bod 7) nebo je vysvětlí správci telefonicky nebo em. Ověření úprav závažných nesrovnalostí provedených poskytovatelem [správce] Správce zkontroluje provedené změny se svými podklady. Po dosažení dohody mezi správcem a poskytovatelem zpřístupní správce záznamy pro prezentační podobu základní databáze. 9

11 II. Prezentace databáze DPV 1. Vytvoření portálu nabídky DPV [správce] Portál DPV by měl umožňovat minimálně následující činnosti: Statistický přehled aktuální nabídky Na úvodní stránku portálu je vhodné umístit stručný statistický přehled aktuální nabídky DPV v Plzeňském kraji. Rychlé vyhledávání podle kurzů Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí portálu je usnadnit orientaci v nabídce DPV zájemcům, umožňuje hned na úvodní stránce rychlé vyhledávání podle kurzů. Výběrovými položkami mohou být: název statut zaměření (oblast) místo Registrovaný přístup pro poskytovatele Důležitým odkazem na úvodní stránce pro vzdělavatele je především Přístup pro poskytovatele, který jim umožní vstoupit do databáze a editovat data o svém subjektu a kurzech. Jedná se odkaz, jehož prostřednictvím se mohou neregistrovaní poskytovatelé registrovat. Po schválení registrace správcem může registrovaný poskytovatel do aplikace kdykoliv vstupovat a editovat svá data. O projektu Na horní liště úvodní stránky je možno zvolit přechod na stánku O projektu, která stručně shrnuje základní informace o realizaci projektu, v jehož rámci portál vznikl. Dále musí obsahovat alespoň Příručku sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji a Manuál pro uživatele, a to registrované i neregistrované. Kontakty Dalším odkazem volitelným na liště úvodní stránky jsou Kontakty, které obsahuje kontakt na správce, popř. další důležité kontakty kromě těch uvedených v odkazech. Přehled poskytovatelů K vyhledávání informací na portálu je určený odkaz Poskytovatelé, který nabízí především rychlý přístup k celkovému přehledu poskytovatelů a jejich datům. Přehled obsahuje následující informace: název poskytovatele IČ www V rámci celkového přehledu poskytovatelů je možno v jejich kontech vyhledávat podle: názvu poskytovatele nebo jeho části místa (sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného poskytovatele a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi o poskytovateli: název poskytovatele www IČ kontaktní údaje sídla a poboček (ulice, město, PSČ, telefon, , kontaktní osoba) Stejně tak je na stejné stránce zpřístupněn i přehled jeho kurzů v následující podobě: název kurzu zaměření statut 10

12 Přehled kurzů Na portálu je v rámci odkazu Kurzy publikován celkový přehled kurzů poskytovatelů. Ten po přímém vstupu nabízí následující informace: vzdělávací program zaměření poskytovatel statut V rámci celkového přehledu kurzů je možno vyhledávat podle: názvu kurzu nebo jeho části zaměření statutu místa (oficiálního sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného kurzu a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi: název poskytovatele www poskytovatele IČ poskytovatele (vazebná položka) název kurzu zaměření statut platnost akreditace (od, do) obsah rozsah forma vstupní požadavky cena doklad o absolvování poznámky termín a místo konání Odkazy Součástí lišty úvodní stránky jsou taktéž Odkazy, které obsahují užitečné odkazy na subjekty, portály apod. tematicky související s DPV. Další informace Na stránce Další informace, do které je možno vstoupit opět prostřednictvím lišty na Úvodní stránce, mohou být umístěny např.: související právní předpisy statistická vyhodnocení informací na portále a jejich vývoj apod. Diskusní fórum Doporučujeme na portálu vytvořit diskusní fórum, které umožní výměnu informací a názorů mezi všemi aktéry, tj. mezi správcem, registrovanými uživateli a neregistrovanými uživateli. 2. Úpravy portálu nabídky DPV [správce] Podněty k úpravám portálu Podněty k úpravám prezentace dat a portálu jako celku mohou vyplynout ze strany: poskytovatelů uživatelů zájemců o vzdělávání subjektů zabývajících se oblastí DPV správce ve snaze o zlepšení popř. rozšíření služeb Podněty správce může získat z diskusního fóra nebo i přímo em či telefonicky (viz Kontakty). Správce všechny podněty vyhodnotí, posoudí možnosti a přínos případných změn. 11

13 Úprava portálu Na základě vyhodnocení podnětů může správce přistoupit k úpravě či doplnění portálu nebo způsobu prezentace dat. 12

14 III. Aktualizace databáze DPV 1. Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích [správce] Pravidelné vyhodnocení změn ve zdrojových databázích V souvislosti s aktualizováním elektronických verzí zdrojových databází je nezbytné nejméně 1krát ročně provést vyhodnocení změn v použitých zdrojových databázích (viz I.1.). Jeho výstupem je přehled změn ve zdrojových databázích podle poskytovatelů, který slouží jako podklad pro výzvu poskytovatelům k aktualizaci (viz další bod). Výzva vybraným poskytovatelům k aktualizaci základní databáze Správce na základě zjištěných změn vyzve poskytovatele k aktualizaci základní databáze. Mohou nastat dva případy: poskytovatel je již v databázi DPV registrovaný správce telefonicky vyzve poskytovatele k aktualizaci údajů dle em zaslaného seznamu, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.5. jedná se o nového poskytovatele - správce postupuje stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.2. Udržení kontaktu s poskytovateli a aktuálnosti dat Nejméně 1krát ročně kontaktuje správce všechny poskytovatele uvedené v základní databázi em, poštou nebo telefonicky s cílem obnovit kontakty a upozornit na potřebu aktualizovat informace o nabídce kurzů, kontaktech apod. Na základě tohoto upozornění provede poskytovatel aktualizaci údajů, tj. přiměřeně použije postup od bodu I Průběžné úpravy údajů poskytovateli [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi V rámci aktivního užívání portálu jako prezentačního nástroje může poskytovatel kdykoliv data vztahující se ke své osobě přetvářet a aktualizovat. V takovém případě postupuje způsobem viz I.6. a následující. 3. Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů [správce] Sběr informací o nedostatcích v databázi Hlavním komunikačním nástrojem mezi správcem a uživateli portálu je Diskusní fórum. Jeho prostřednictvím, ale i telefonicky či em, správce sbírá informace o nedostatcích dat prezentovaných na portálu. Tyto podněty vyhodnocuje, ověřuje na jejich základě aktuálnost poskytovaných informací a posuzuje relevantnost případných změn. Aktualizace údajů v databázi V případě, že se správce rozhodne na základě zjištěných podnětů ke změnám informací o poskytovatelích, jejich kurzech či pobočkách, vyzve daného poskytovatele k aktualizaci základní databáze (viz III.1). 4. Průběžná registrace nových poskytovatelů [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi novými poskytovateli V tomto případě aktualizují databázi (tj. rozšiřují ji o údaje o dosud nezapojených subjektech) sami poskytovatelé. Děje se tak prostřednictvím portálu po registraci a přihlášení. Postupováno je stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně se použije postup od bodu I.2. 13

15 IV. Další činnosti související se správou databáze 1. PR aktivity [správce] Sledování trhu Východiskem k PR aktivitám je monitorování činnosti: velkých vzdělavatelských subjektů v Plzeňském kraji správců databází DPV v ostatních krajích republiky subjektů kariérového poradenství v rámci mezinárodní a zahraniční projektů Na něj navazuje průběžné hodnocení vlastních aktivit v souvislosti s poznatky o činnosti jiných subjektů. Výsledkem je návrh vhodných PR a marketingových aktivit, vč. harmonogramu. Cílené PR aktivity Jednou z nejdůležitějších činností správce související se sledováním nabídky DPV jsou intenzivní PR aktivity směřované na vybrané cílové skupiny. Kromě samotného portálu může k PR sloužit např.: pravidelné informování poskytovatelů o novinkách na portálu (např. 2krát ročně em) informování zájemců o zaměstnání o portálu prostřednictvím úřadů práce (průběžné) letáková a ová kampaň s informacemi o obsahu, využitelnosti a možnostech databáze vůči klíčovým zaměstnavatelům v Plzeňském kraji (1krát ročně) vytvoření přehledu hlavních uživatelů databáze (podniků a personálních agentur) a jejich pravidelné informování o novinkách (maximálně 1krát ročně em) Další marketingové aktivity Součástí PR by měly být také šířeji pojaté marketingové aktivity, jejichž cílem je podchytit další klienty portálu, tj. především zájemce o DPV. Může se jednat o: mediální kampaně (spoty v rozhlase apod.) letáky (např. v dopravních prostředcích) tiskové zprávy o portálu a jeho využitelnosti (průběžně) prezentace portálu správcem na konferencích a jiných akcí DPV umístění odkazů na portál na dalších serverech (Krajský úřad, KHK, KCVJŠ, PilsEdu apod.) 2. Sledování právního prostředí DPV v ČR [správce] Monitorování právních předpisů týkajících se DPV Správce průběžně sleduje vývoj právního prostředí DPV, vč. souvisejících právních předpisů (např. pracovní právo), a hodnotí jeho možné dopady na stav a vývoj DPV v Plzeňském kraji. Jedním z výstupů je přehled legislativy na portálu (viz bod II.1.). 3. Hodnocení využití portálu [správce] Statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu Pro hodnocení využití portálu správce jednou ročně provádí statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu. Cílem je analyzovat nabídku DPV v Plzeňském kraji. Sběr informací o využití portálu formou dotazníků Pro sledování využití portálu z hlediska poptávky po DPV je možno doporučit kromě diskusního fóra sbírání informací formou dotazníků od zaměstnavatelů a personálních agentur za účelem získání podnětů k úpravě vzdělávací nabídky. Nezbytné kontakty jsou shromážděny v rámci PR aktivit (viz bod IV.1.) 14

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Registrace 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Typy účtů Na portál StromyPodKontrolou.cz je možné vstupovat pomocí 4 typů účtů, z nichž 3 vyžadují provedení

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů web design on-line publishing SEO Případová studie IMSC 2006 Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů Výchozí situace V roce 2006 se v Praze konala 17. Mezinárodní konference hmotnostní

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU Portálové řešení cílem projektu je vytvoření portálu lidských zdroj sdružující data a informace o rozvoji lidských zdrojů ve veřejné

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Zahájení provozu portálu SME

Zahájení provozu portálu SME Zahájení provozu portálu SME Vážení provozovatelé stanic měření emisí, naše společnost řadu let poskytuje širokou škálu služeb v oblasti motorismu, v tomto případě pro subjekty zajišťující kontroly vozidel

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více