PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI"

Transkript

1

2 PŘÍRUČKA SLEDOVÁNÍ NABÍDKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008

3 Obsah: Úvod... 3 I. Vytváření databáze DPV Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV Vytvoření výchozí databáze DPV Vytvoření pracovní databáze DPV Vytvoření základní databáze a internetové aplikace Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Verifikace a úpravy základní databáze... 8 II. Prezentace databáze DPV Vytvoření portálu nabídky DPV Úpravy portálu nabídky DPV...11 III. Aktualizace databáze DPV Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích Průběžné úpravy údajů poskytovateli Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů Průběžná registrace nových poskytovatelů...13 IV. Další činnosti související se správou databáze PR aktivity Sledování právního prostředí DPV v ČR Hodnocení využití portálu

4 Úvod Příručka Sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji je jedním z výstupů projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, který realizovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, s. r. o. v letech za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Cílem projektu bylo především vyvinout a ověřit metodický nástroj pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni kraje. Účelem Příručky je co nejvíce usnadnit činnost správci databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, která je hlavním výstupem projektu. Příručka stručně shrnuje způsob sledování nabídky a její prezentace prostřednictvím portálu NováProfese. Vznikla jako výtah z obsáhlejší Metodiky. Na rozdíl od ní však nevysvětluje důvody postupných kroků, ale stručnou formou je popisuje. Z důvodu postižení návaznosti všech kroků nutných pro tvorbu databáze DPV, její prezentaci a aktualizaci, ale i zajištění souvisejících činností, obsahuje Příručka také úkony, které musí učinit, tzv. poskytovatel, tj. osoba, která prostřednictvím portálu NováProfese prezentuje svoji nabídku. Informace v Příručce jsou strukturovány stejně jako v Metodice, což je výhodné především při dohledávání podrobnějších informací k určité činnosti v Metodice. Popis postupu tvorby a prezentace nabídky dalšího profesního vzdělávání je tedy rozdělen do čtyř základních celků (číslovaných římsky): I. Vytváření databáze DPV II. Prezentace databáze DPV III. Aktualizace databáze DPV IV. Další činnosti související se správou databáze Celky jsou rozděleny na kapitoly (číslované arabsky) podle souboru činností zpravidla s jasným výstupem. Tučně, ale nečíslovaně jsou uvedeny nadpisy jednotlivých činností. Popis je stručný, často s využitím odrážek. Pro větší přehlednost je za nadpisem kapitol, popř. činností uveden v hranatých závorkách kurzívou garant, tj. osoba, která zodpovídá za danou činnost nebo jejich soubor. Jedná se buď o správce, nebo o poskytovatele. Vysvětlení těchto a dalších pojmů není v Příručce, ale je součástí Metodiky. Autoři si dovolují poděkovat partnerům projektu: - Krajskému centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky - Úřadu práce v Plzni a dalším nejmenovaným spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění očekávaných výstupů projektu svými návrhy či připomínkami. Autoři zároveň věří, že výsledky projektu Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji přispějí ke zvýšení kvality systému dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na regionální trh práce a tím i ke zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel regionu. 3

5 I. Vytváření databáze DPV 1. Vyhledání veřejně dostupných informací o nabídce DPV [správce] Sběr informací o nabídce DPV z Plzeňského kraje Při vytváření databáze DPV lze při získávání informace vycházet z následujících veřejných zdrojů dat: a) databáze vzdělávacích programů akreditovaných výhradně ministerstvy rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rekvalifikace pro nezdravotnický personál Ministerstva zdravotnictví ČR zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT další vzdělávání úředníků samosprávy b) databáze vzdělávacích programů akreditovaných různými institucemi (ministerstva, profesní organizace apod.) Certifikační sdružení pro personál Česká svářečská společnost ANB Český institut pro akreditaci případně další organizace a instituce orientované i na specifické vzdělávání, např. Ministerstvo zdravotnictví ČR akredituje programy vzdělávání pro lékařské a nelékařské zdravotnické profese (www.mzd.cz), Česká asociace sester (www.cnna.cz) apod. c) interní materiály úřadů práce a portál DAT CZ přehledy s kontaktními údaji úřadů práce na kontakty na oddělení Pracovní rehabilitace a rekvalifikace jednotlivých úřadů práce v Plzeňském kraji: - ÚP Domažlice tel.: ÚP Klatovy tel.: ÚP Plzeň - město - tel.: ÚP Plzeň - jih tel.: ÚP Plzeň - sever tel.: ÚP Rokycany tel.: ÚP Tachov tel.: d) internetové portály zaměřené na vzdělávání a související činnosti

6 e) všeobecné internetové vyhledávače f) jiné zdroje telefonní seznam 2. Vytvoření výchozí databáze DPV [správce] Vytvoření výchozí tabulky poskytovatelů a výchozí tabulky kurzů Doporučený obsah Výchozí tabulky poskytovatelů, který bude v dalších krocích převeden i do základní databáze a publikován, je: název subjektu (vazebná položka) adresa sídla ulice a číslo adresa sídla pošta adresa sídla PSČ telefon fax ová adresa kontaktní osoba telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu adresa www stránek identifikační číslo (IČ) prvotní zdroj informací poznámky Výhradně pro potřeby správce je účelně zároveň zavést následující položky: poznámky správce (adresy poboček apod.) ověřeno (logická; výsledek ověření právní subjektivity viz dále) historie změn (změny IČ, názvu, sídla dle ARES viz bod 3) Doporučený obsah Výchozí tabulky kurzů bude obsahovat: IČ subjektu název subjektu (vazebná položka dle tabulky o poskytovatelích) název kurzu statut (kým v rámci jakého systému akreditováno) platnost akreditace prvotní zdroj informací poznámky Převod dat do výchozích tabulek Převod dat ze zdrojů (viz bod 1.) do výchozích tabulek o poskytovatelích a kurzech spočívá ve vyplnění položek všemi známými informacemi. Důležité je zachování vazebné položky název subjektu v obou tabulkách. 3. Vytvoření pracovní databáze DPV [správce] Ověření právní subjektivity Právní subjektivita bude ověřena na základě údajů v Administrativním registru ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Jedná se elektronickou verzi několika rejstříků (např. živnostenského). Registr mimo jiných informací eviduje u všech subjektů identifikační číslo, přesný název a adresu oficiálního sídla. Ve výchozích tabulkách poskytovatelů a kurzů správce na základě registru provede: doplnění, resp. kontrolu IČ (používá se dále jako vazebná položka k tabulce kurzů a působišť) kontrolu, popř. změnu názvu a adresy sídla poskytovatele 5

7 V případě, že některý z identifikačních údajů o subjektu zjištěný v ARES (IČ, název, adresa) nebude ani po zpětném ověření ve zdroji v souladu s dříve zjištěnými údaji, opraví se dle ARES a tento fakt se uvede do položky Historie změn. V případě názvu subjektu se tak stane nejen v tabulce poskytovatelů, ale i kurzů, které jsou na něj vázány. Původní adresa je následně vepsána do Poznámek a následně je s ní zacházeno jako s adresou pobočky. Ověřené IČ je vyplněno i v tabulkách kurzů do té doby na poskytovatele napojených prostřednictvím názvu subjektu. Od tohoto bodu se hlavní vazebnou položkou relačních tabulek poskytovatelů a kurzů stává IČ. Záznamy, kde se podle registru podařilo ověřit právní subjektivitu poskytovatele, tj. bylo identifikováno IČ, název a adresa, budou označeny v položce Ověřeno A (tzn. ano ověřeno). V případě, že se existenci subjektu nepodařilo v registru ověřit, je v tabulce daného poskytovatele v kolonce Ověřeno zvoleno N (tzn. ne neověřeno). Záznamy o poskytovatelích, jejichž činnost byla dle ARES ukončena, budou přesunuty do tabulek Neaktivní poskytovatelé a Kurzy neaktivních poskytovatelů, a to pouze z důvodu dokladování postupu tvorby databáze DPV a archivace. Vytvoření pracovní tabulky poskytovatelů a pracovní tabulky kurzů Po doplnění údajů v rámci ověření právní subjektivity budou Výchozí tabulka poskytovatelů a Výchozí tabulka kurzů zkopírovány do identických tabulek Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů. Hlavním výsledkem tohoto kroku jsou Pracovní tabulka poskytovatelů a Pracovní tabulka kurzů očištěné od záznamů o neaktivních subjektech. Odstranění duplicit v pracovních tabulkách poskytovatelů a kurzů Po ověření právní subjektivity a základních identifikačních údajů v ARES je možno odstranit opakující se záznamy v pracovní tabulce poskytovatelů i pracovní tabulce kurzů. K tomu je účelné záznamy o poskytovatelích seřadit dle IČ a v tabulce kurzů i podle názvu kurzu. Odstraňuji se jen zcela zřejmé duplicity. Nejasné případy (především u kurzů) budou odstraněny dalším postupem. Zjištění kontaktních údajů Po ověření právní subjektivity a odstranění duplicit je potřeba vyhledat telefonické kontakty subjektů a zaznamenat je do Pracovní tabulky poskytovatelů. Zdrojem jsou: Zlaté stránky v listinné i digitální podobě www stránky (vyhledávače Google, Atlas, Seznam) Albertina firemní monitor Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit žádné kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, nebo adresu), budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů a kurzů do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. Vytvoření pracovní tabulky poboček Pro zaznamenání informací o dalších místech působení jednotlivých poskytovatelů, než je jejich hlavní sídlo, je vytvořena tabulka poboček s podrobnými kontaktními údaji. Tabulka má doporučený následující obsah: IČ (vazebná položka) adresa pobočky ulice a číslo adresa pobočky pošta adresa pobočky PSČ telefon pobočky fax pobočky ová adresa pobočky kontaktní osoba v pobočce telefonní spojení na kontaktní osobu ové spojení na kontaktní osobu 6

8 Po vytvoření struktury Pracovní tabulky poboček jsou do ní převedeny adresy možných poboček z poznámek v Pracovní tabulce poskytovatelů (viz bod I.2.), tj. z informací získaných při zjišťování kontaktních údajů, popř. z dalších zdrojů. 4. Vytvoření základní databáze a internetové aplikace [správce] Transformace pracovních tabulek do základní databáze Pracovní tabulky o poskytovatelích, kurzech a pobočkách (zpravidla ve formátu *.xls nebo podobném) je nutno pro prezentaci a aktualizaci dat na internetu transformovat do RDBMS (SQL), tj. do základní databáze. Tato podoba databáze ulehčuje správci další práci a umožňuje interaktivní užívání na internetu. Vazebnou položkou je IČ. Doplnění struktury základní tabulky o kurzech Pro sběr podrobnějších údajů o kurzech je nutno doplnit strukturu Základní tabulky o kurzech do následující podoby: IČ (vazebná položka) název kurzu zaměření statut či druh kurzu obsah kurzu rozsah délka trvání kurzu forma vstupní požadavky na účastníka cena na 1 účastníka termíny konání místo konání doklad o absolvování další informace poznámky Vytvoření internetové aplikace Pro aktualizaci dat a informací o nabídce DPV v Plzeňském kraji (a pro jejich prezentaci) je nutno vytvořit internetovou aplikaci jako součást specializovaného portálu, který přináší zájemcům i další související informace (viz část II.). Databázovým jádrem aplikace jsou: Základní tabulka poskytovatelů Základní tabulka kurzů Základní tabulka poboček K zajištění zabezpečeného a autorizovaného přístupu je nutno nastavit přístupová práva pro různé skupiny uživatelů internetové aplikace. 5. Navázání kontaktu a doplnění informací od poskytovatelů [správce] Navázání kontaktu s poskytovateli Navázání kontaktu s poskytovateli probíhá formou řízeného telefonického rozhovoru (popř. em nebo poštou) s následujícím obsahem: informace o databázi a možnostech jejího využívání ověření a doplnění informací o poskytovateli ověření základních informací o kurzech výzva ke kontrole a doplnění údajů prostřednictvím internetové aplikace Záznamy o subjektech, a jimi nabízených kurzech, u kterých se nepodařilo zjistit kontaktní údaje, nebo které se nepodařilo kontaktovat (tj. nebyly zastiženy telefonicky ani nereagují na letáky zaslané em nebo poštou) budou vyřazeny z pracovních tabulek poskytovatelů, kurzů a poboček do tabulek Nekontaktovaní poskytovatelé a Kurzy nekontaktovaných poskytovatelů. 7

9 Doplnění základních tabulek o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách Na základě informací získaných od poskytovatelů během navazování kontaktu je možno doplnit základní tabulky o poskytovatelích, popř. kurzech a pobočkách. 6. Zpřístupnění základní databáze poskytovatelům k editaci Registrace na portálu [poskytovatel] Před zahájením editace údajů o sobě a své nabídce DPV (tj. před prvním vstupem do internetové aplikace) se musí každý poskytovatel nejdříve registrovat. Za poskytovatele oslovené v rámci prvotního zakládání databáze registraci provede správce a zašle jim informace o přiděleném hesle, které může být následně měněno. Schválení registrace [správce] Na základě registrace je každému poskytovateli správcem přiděleno přístupové jméno, kterým je zvolená ová adresa. Správce informuje poskytovatele o tom, že registrace správně proběhla a že se může následně přihlásit. Přihlášení poskytovatele [poskytovatel] S použitím přístupového jména a hesla se může každý poskytovatel přihlásit do internetové aplikace s právem editovat jemu příslušející záznamy (informace o poskytovateli, jeho kurzech, popř. o jeho pobočkách). Kontrola již dříve vyplněných údajů [poskytovatel] Po prvním přihlášení na portál by měl poskytovatel nejdříve zkontrolovat všechny údaje, které již byly vyplněny na základě dosavadního postupu přípravy databáze, popř. je opravit. Všechny změny jsou automaticky označeny. Změněné záznamy a všechny navazující informace se do jejich verifikace (viz bod 7) nezobrazují v prezentační podobě základní databáze (tj. v podobě, která je přístupná uživatelům portálu bez přihlášení) a jsou otevřené pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Doplnění podrobných informací o nabízených kurzech [poskytovatel] Hlavním cílem zpřístupnění údajů v databázi poskytovateli k editaci je doplnění podrobných údajů o kurzech poskytovatelem, neboť z jiných zdrojů tak detailní informace nelze získat. Doplněné informace o kurzech se do jejich verifikace správcem nezobrazují v prezentační podobě základní databáze a jsou přístupné pouze správci nebo poskytovateli k dalším úpravám. Preferovaným způsobem sběru podrobných informací o kurzech je přímé zadávání údajů poskytovatelem prostřednictvím internetové aplikace. V případě, že poskytovatel nemá vhodný přístup k internetu nebo není ochoten k samostatnému vyplnění elektronických formulářů, provede vyplnění správce na základě: telefonického rozhovoru formuláře v papírové podobě vyplněného poskytovatelem osobní návštěvy poskytovatele Podobný postup lze uplatni i v případě kontroly již vyplněných údajů. 7. Verifikace a úpravy základní databáze Ověření dat o poskytovatelích, kurzech a pobočkách [správce] Pro vytvoření prezentační podoby základní databáze, která je zveřejněná na portálu prostřednictvím internetové aplikace, musí správce provést ověření dat aktualizovaných či doplněných poskytovatelem. U Základní tabulky o poskytovatelích je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: IČ (dle ARES) název (dle ARES) adresa (dle ARES) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) 8

10 (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) U Základní tabulky o kurzech je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: existence instituce, která vydává pověření (akreditaci, apod.) k poskytování daného kurzu platnost statutu (existence akreditačního systému) doba platnosti akreditace název vzdělávacího programu s danou akreditací existence a platnost dokladu o absolvování U Základní tabulky o pobočkách je provedena kontrola změněných či doplněných záznamů minimálně v následujícím rozsahu: adresa (praktické ověření) telefonní a faxové číslo (praktické ověření) (praktické ověření) internetová adresa (praktické ověření) Záznamy, ve kterých nebyly zjištěny nesrovnalosti, zpřístupní správce pro prezentační podobu základní databáze. Vyhodnocení nesrovnalostí na základě verifikace [správce] Na základě ověření dat správce rozdělí zjištěné nesrovnalosti na nezávažné a závažné a dále postupuje podle následujících bodů. Úprava nezávažných nesrovnalostí [správce] Úpravy nezávažných nesrovnalostí, např. změna zařazení kurzu podle zaměření či překlepy, provede správce na základě verifikace. Zároveň odešle em poskytovateli informaci o provedených úpravách. Kontrola úprav nezávažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel má možnost se vyjádřit k nezávažným úpravám do jednoho týdne, jinak jsou změny považovány za odsouhlasené a správce zpřístupní záznamy do prezentační podoby základní databáze. Upozornění na závažné nesrovnalosti [správce] V případě závažných nesrovnalostí (např. vypršení platnosti akreditace kurzu) upozorní správce poskytovatele na zjištěné nesrovnalosti em nebo telefonicky a požádá ho o změnu nebo vysvětlení. Odstranění závažných nesrovnalostí [poskytovatel] Poskytovatel odstraní závažnější nesrovnalosti prostřednictvím přímého přístupu popř. jiným způsobem (viz bod 7) nebo je vysvětlí správci telefonicky nebo em. Ověření úprav závažných nesrovnalostí provedených poskytovatelem [správce] Správce zkontroluje provedené změny se svými podklady. Po dosažení dohody mezi správcem a poskytovatelem zpřístupní správce záznamy pro prezentační podobu základní databáze. 9

11 II. Prezentace databáze DPV 1. Vytvoření portálu nabídky DPV [správce] Portál DPV by měl umožňovat minimálně následující činnosti: Statistický přehled aktuální nabídky Na úvodní stránku portálu je vhodné umístit stručný statistický přehled aktuální nabídky DPV v Plzeňském kraji. Rychlé vyhledávání podle kurzů Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí portálu je usnadnit orientaci v nabídce DPV zájemcům, umožňuje hned na úvodní stránce rychlé vyhledávání podle kurzů. Výběrovými položkami mohou být: název statut zaměření (oblast) místo Registrovaný přístup pro poskytovatele Důležitým odkazem na úvodní stránce pro vzdělavatele je především Přístup pro poskytovatele, který jim umožní vstoupit do databáze a editovat data o svém subjektu a kurzech. Jedná se odkaz, jehož prostřednictvím se mohou neregistrovaní poskytovatelé registrovat. Po schválení registrace správcem může registrovaný poskytovatel do aplikace kdykoliv vstupovat a editovat svá data. O projektu Na horní liště úvodní stránky je možno zvolit přechod na stánku O projektu, která stručně shrnuje základní informace o realizaci projektu, v jehož rámci portál vznikl. Dále musí obsahovat alespoň Příručku sledování nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji a Manuál pro uživatele, a to registrované i neregistrované. Kontakty Dalším odkazem volitelným na liště úvodní stránky jsou Kontakty, které obsahuje kontakt na správce, popř. další důležité kontakty kromě těch uvedených v odkazech. Přehled poskytovatelů K vyhledávání informací na portálu je určený odkaz Poskytovatelé, který nabízí především rychlý přístup k celkovému přehledu poskytovatelů a jejich datům. Přehled obsahuje následující informace: název poskytovatele IČ www V rámci celkového přehledu poskytovatelů je možno v jejich kontech vyhledávat podle: názvu poskytovatele nebo jeho části místa (sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného poskytovatele a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi o poskytovateli: název poskytovatele www IČ kontaktní údaje sídla a poboček (ulice, město, PSČ, telefon, , kontaktní osoba) Stejně tak je na stejné stránce zpřístupněn i přehled jeho kurzů v následující podobě: název kurzu zaměření statut 10

12 Přehled kurzů Na portálu je v rámci odkazu Kurzy publikován celkový přehled kurzů poskytovatelů. Ten po přímém vstupu nabízí následující informace: vzdělávací program zaměření poskytovatel statut V rámci celkového přehledu kurzů je možno vyhledávat podle: názvu kurzu nebo jeho části zaměření statutu místa (oficiálního sídla subjektu, jeho poboček i místa konání jeho akcí) Po vyhledání žádaného kurzu a zvolení jeho konta se zobrazí stránka s následujícími informacemi: název poskytovatele www poskytovatele IČ poskytovatele (vazebná položka) název kurzu zaměření statut platnost akreditace (od, do) obsah rozsah forma vstupní požadavky cena doklad o absolvování poznámky termín a místo konání Odkazy Součástí lišty úvodní stránky jsou taktéž Odkazy, které obsahují užitečné odkazy na subjekty, portály apod. tematicky související s DPV. Další informace Na stránce Další informace, do které je možno vstoupit opět prostřednictvím lišty na Úvodní stránce, mohou být umístěny např.: související právní předpisy statistická vyhodnocení informací na portále a jejich vývoj apod. Diskusní fórum Doporučujeme na portálu vytvořit diskusní fórum, které umožní výměnu informací a názorů mezi všemi aktéry, tj. mezi správcem, registrovanými uživateli a neregistrovanými uživateli. 2. Úpravy portálu nabídky DPV [správce] Podněty k úpravám portálu Podněty k úpravám prezentace dat a portálu jako celku mohou vyplynout ze strany: poskytovatelů uživatelů zájemců o vzdělávání subjektů zabývajících se oblastí DPV správce ve snaze o zlepšení popř. rozšíření služeb Podněty správce může získat z diskusního fóra nebo i přímo em či telefonicky (viz Kontakty). Správce všechny podněty vyhodnotí, posoudí možnosti a přínos případných změn. 11

13 Úprava portálu Na základě vyhodnocení podnětů může správce přistoupit k úpravě či doplnění portálu nebo způsobu prezentace dat. 12

14 III. Aktualizace databáze DPV 1. Periodická úprava údajů o kurzech a poskytovatelích [správce] Pravidelné vyhodnocení změn ve zdrojových databázích V souvislosti s aktualizováním elektronických verzí zdrojových databází je nezbytné nejméně 1krát ročně provést vyhodnocení změn v použitých zdrojových databázích (viz I.1.). Jeho výstupem je přehled změn ve zdrojových databázích podle poskytovatelů, který slouží jako podklad pro výzvu poskytovatelům k aktualizaci (viz další bod). Výzva vybraným poskytovatelům k aktualizaci základní databáze Správce na základě zjištěných změn vyzve poskytovatele k aktualizaci základní databáze. Mohou nastat dva případy: poskytovatel je již v databázi DPV registrovaný správce telefonicky vyzve poskytovatele k aktualizaci údajů dle em zaslaného seznamu, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.5. jedná se o nového poskytovatele - správce postupuje stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně použije postup od bodu I.2. Udržení kontaktu s poskytovateli a aktuálnosti dat Nejméně 1krát ročně kontaktuje správce všechny poskytovatele uvedené v základní databázi em, poštou nebo telefonicky s cílem obnovit kontakty a upozornit na potřebu aktualizovat informace o nabídce kurzů, kontaktech apod. Na základě tohoto upozornění provede poskytovatel aktualizaci údajů, tj. přiměřeně použije postup od bodu I Průběžné úpravy údajů poskytovateli [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi V rámci aktivního užívání portálu jako prezentačního nástroje může poskytovatel kdykoliv data vztahující se ke své osobě přetvářet a aktualizovat. V takovém případě postupuje způsobem viz I.6. a následující. 3. Úprava databáze správcem na základě jiných zjištění a podnětů [správce] Sběr informací o nedostatcích v databázi Hlavním komunikačním nástrojem mezi správcem a uživateli portálu je Diskusní fórum. Jeho prostřednictvím, ale i telefonicky či em, správce sbírá informace o nedostatcích dat prezentovaných na portálu. Tyto podněty vyhodnocuje, ověřuje na jejich základě aktuálnost poskytovaných informací a posuzuje relevantnost případných změn. Aktualizace údajů v databázi V případě, že se správce rozhodne na základě zjištěných podnětů ke změnám informací o poskytovatelích, jejich kurzech či pobočkách, vyzve daného poskytovatele k aktualizaci základní databáze (viz III.1). 4. Průběžná registrace nových poskytovatelů [poskytovatel] Aktualizace údajů v databázi novými poskytovateli V tomto případě aktualizují databázi (tj. rozšiřují ji o údaje o dosud nezapojených subjektech) sami poskytovatelé. Děje se tak prostřednictvím portálu po registraci a přihlášení. Postupováno je stejným způsobem jako při vytváření databáze, tj. přiměřeně se použije postup od bodu I.2. 13

15 IV. Další činnosti související se správou databáze 1. PR aktivity [správce] Sledování trhu Východiskem k PR aktivitám je monitorování činnosti: velkých vzdělavatelských subjektů v Plzeňském kraji správců databází DPV v ostatních krajích republiky subjektů kariérového poradenství v rámci mezinárodní a zahraniční projektů Na něj navazuje průběžné hodnocení vlastních aktivit v souvislosti s poznatky o činnosti jiných subjektů. Výsledkem je návrh vhodných PR a marketingových aktivit, vč. harmonogramu. Cílené PR aktivity Jednou z nejdůležitějších činností správce související se sledováním nabídky DPV jsou intenzivní PR aktivity směřované na vybrané cílové skupiny. Kromě samotného portálu může k PR sloužit např.: pravidelné informování poskytovatelů o novinkách na portálu (např. 2krát ročně em) informování zájemců o zaměstnání o portálu prostřednictvím úřadů práce (průběžné) letáková a ová kampaň s informacemi o obsahu, využitelnosti a možnostech databáze vůči klíčovým zaměstnavatelům v Plzeňském kraji (1krát ročně) vytvoření přehledu hlavních uživatelů databáze (podniků a personálních agentur) a jejich pravidelné informování o novinkách (maximálně 1krát ročně em) Další marketingové aktivity Součástí PR by měly být také šířeji pojaté marketingové aktivity, jejichž cílem je podchytit další klienty portálu, tj. především zájemce o DPV. Může se jednat o: mediální kampaně (spoty v rozhlase apod.) letáky (např. v dopravních prostředcích) tiskové zprávy o portálu a jeho využitelnosti (průběžně) prezentace portálu správcem na konferencích a jiných akcí DPV umístění odkazů na portál na dalších serverech (Krajský úřad, KHK, KCVJŠ, PilsEdu apod.) 2. Sledování právního prostředí DPV v ČR [správce] Monitorování právních předpisů týkajících se DPV Správce průběžně sleduje vývoj právního prostředí DPV, vč. souvisejících právních předpisů (např. pracovní právo), a hodnotí jeho možné dopady na stav a vývoj DPV v Plzeňském kraji. Jedním z výstupů je přehled legislativy na portálu (viz bod II.1.). 3. Hodnocení využití portálu [správce] Statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu Pro hodnocení využití portálu správce jednou ročně provádí statistické zpracování informací zveřejňovaných na portálu. Cílem je analyzovat nabídku DPV v Plzeňském kraji. Sběr informací o využití portálu formou dotazníků Pro sledování využití portálu z hlediska poptávky po DPV je možno doporučit kromě diskusního fóra sbírání informací formou dotazníků od zaměstnavatelů a personálních agentur za účelem získání podnětů k úpravě vzdělávací nabídky. Nezbytné kontakty jsou shromážděny v rámci PR aktivit (viz bod IV.1.) 14

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více