bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště"

Transkript

1 mout a vznačt ný kořen. název POJĎE ZAS A ZNOVA NA VYJENOVANÁ SLOVA B Pojďme zas a znova na vjmenovaná slova B předmět SEZNÁENÍ, PROCVIČOVÁNÍ A HRY ZAĚŘENÉ NA VYJENOVANÁ SLOVA PO B A JEJICH SLOVA PŘÍBUZNÁ Český jazk a lteratura ročník 3. ročník autor gr. Jana Dvořáková klíčová slova OBYČEJ IT BYDL BYST RÝ anotace BÝK BYLINA gr. Jana Dvořáková Základní škola, Uherský Brod, aránské náměstí 41, okres Uherské Hradště Použté kon Klkn na slova na začátek aktvt metodka B Vjmenovaná slova po B, příbuzná slova, seznámení, procvčování, spojování, hr, doplňování /í, /ý Tato příprava může být používána po celou dobu práce s vjmenovaným slov. Žác se zde seznamují s jednotlvým vjmenovaným slov a jejch významem. Poznávají slova příbuzná. Vědomost s procvčují prostřednctvím cvčení a her na uspořádání řad vjmenovaných slov, přřazování slov příbuzných. Doplňují do slov /. Vjmenovaná slova BÝT kontrola OBYVATEL BYT PŘÍBYTEK NÁBYTEK DOBYTEK OBYČEJ BYSTRÝ BYLINA KOBYLA BÝK PŘIBYSLAV pracovní lst odkaz na nternet BYDLIT bdlt být (bdlet) BYDLIT BÝT Kde chceš bdlet Jaké je tvoje bdlení Už ses zabdlel bdlště Líbí se t tvé Čí je toto obdlí Každý chce někým být. Chc být veselý. Bl jsem v lese.

2 OBYVATEL obvatel Toto je nový obvatel našeho domu. Naše město má 18 tsíc obvatel. Původní obvatelé Amerk jsou Indán. Obýváme všechn tř pokoje. Zaveď hosta do obývacího pokoje. bt BYT Koupl jsme nový bt. Je to útulný bteček. Bt nám pronajala paní btná. Nebtové prostor slouží jako sklad. příbtek PŘÍBYTEK Vbudoval jsme nový příbtek pro psa. áme jen malý příbteček. NÁBYTEK nábtek Teta s koupla nový nábtek do koupeln. V našem městě je nábtkářský průmsl. Dáša má nábteček pro panenk. dobtek DOBYTEK Babčka s dědečkem chovají dobtek. Je to významný dobtkář. Navštívl dobtčí trh. V ohradě se páslo dobtče. občej OBYČEJ Velký nákup děláme občejněv pátek. Jeho vědomost jsou neobčejné. Velkonoce jsou starý občej.

3 bstrý BYSTRÝ Ostříž má bstrý zrak. Horský potok je bstřna. Bstrozraký vděl přes tř hor. Blízká obec se jmenuje Bstřce pod Lopeníkem. Lška Bstrouška bla chtrá. BYLINA blna Smetanka lékařská je léčvá blna. Blnkářka sbírala zlatobýl. Na svatého Jana rozkvétá čarovné býlí. Chutná t blnkový čaj Kráva je býložravec. kobla KOBYLA Koblka se pásla za ohradou. Bdlí v Koblsích. býk BÝK alý býk je býček. Zhlédl jsme býčí zápas. Býkovcem se pohání dobtek. Přbslav Do 1. sloupce patří vjmenovaná slova, do 2. slova příbuzná a do 3. slova s /í. Kontrola učtel. PŘIBYSLAV Přbslav je hstorcké město. Žžka zemřel u Přbslav. Hledejte další města se slabkou b b t b dlšte kob lnec b ložravec b lna b dlt b č kob la sb rka bab čka b tná b lek

4 é slovo a slovo ola učtel. nábtek bdlt bstrý Nástrojem plechovka vbarv stejnou barvou slovo vjmenované a příbuzné. Kontrola učtel. obdlí býček blnkář být dobtče ubtovna nábtek dobtek nábteček bt bl blna býk bstrozrak nábtkářský bstrý koblka kobla bstřna ř hádank č. PC vlosuje kc freeze). Přřaď příbuzná slova. Pro kontrolu klkn pod vjmenované slovo. bdlt bdlení, obdlí obvatel obývat, obtný, obvatelstvo bt obtný, btná příbtek příbteček obývat bdlení obdlí obvatelstvo btná obtný bteček příbteček nábtek nábtkářský dobtek dobtče, dobtkář blna blnka, býložravec, býlí kobla koblka, Kobls občej občejně, občejný bstrý Bstřce, bstřna, Bstrouška býk býček, býkovec Přbslav přbslavský občejně občejný bstřna nábtkářský blnka býček býlí býložravec dobtče dobtkář Bstřce Bstrouška koblka býkovec přbslavský Kobls

5 smene a barv. nab dka b s b val zb tek Doplň /í//ý. Do tajenk napš nebo přesuň správné písmeno. Řešení: Jan Žžka ý í í ý b lkovna zlob t Ž I Z W S Í C L O A U E Ž A H N X K W Zemřel u Přbslav. Bl to... b ložravec b lon slíb l Hrab ně b val líb tajenka: úb tek j, 3) Přbslav, lna, 8) babčka bab ka Zb něk slab ka í ý E O J R D P A B N Y S 1. zůstatek jnak 2. zvk jnak 3. město na P 4. zařízení btu 5. zatloukáme ho do zd 6. ukládáme do toho věc 7. rostlna jnak 8. mamnka mamnk 1. T K R H B Vber s hru. 8. tajenka: Í E kontrola bstřna horský potok

6 provádí učtel. krývej obrázek. bab čka í nab té batere b ložravec b č bab ka ý b lá barva í líb blahob t Zbšek Koblka Zbněk Bstrý nab dka Hra pro dva hráče nebo dvě družstva. Házejte kostkou, postupujte po herním plánu, klkněte na číslo, doplňujte písmena. Pro kontrolu slab ka zlatob l b m klkn na modrý knoflík. Kdž se spleteš, vrať se o dvě políčka. lehce nab l slíb l pob dka b tost dob val pařez b zon dob vatel sb rka b lek pob l u nás b l doma zab l draka chodl b ch hřeb nek b č Rob n b kovec rozb l vázu hodn odb l líb se start cíl

7 nab l náboj do pušk dob té město starob lý hrad nab ječka na telefon í vb té batere zab l lelkováním celé odpoledne

8 ve skladu ub lo zboží sb l z latěk krmítko pro ptáčk mslvec našel ub té zvíře do tříd přb l nový žák detektv vřešl zab tí muže pálí ho dobré b dlo

9 přb l hřebík na stěnu př čtení stále slab kuje nab l majetek žvot v blahob tu rozb l vázu zab vá se archeologí ý

10 b telný výrobek b ývalý žák ý Zdroje: arthursclpart.org thegroupesunte.com 123rf.com state.nj.us hello world.com zazzle.com e bozp.cz clpartstockphoto.com dreamstme.com tagweed.com hra farmerama.blog.cz mssourbegnnngfarmng.blogspot.com pdfrk.cz thatcraztattooedbaldbroad.wordpress.com bestclpartblog.com onlne auto pojsten.cz wllwrteforfood.co.nz Práce bla vtvořena v aplkac SART Notebook 10

11 Příloh pracovní lst.pdf

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov.

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. t (existovat), b dlit, ob vatel, (nový) b t, příb tek, náb tek, dob tek, ob čej, b strý, b lina, kob la, b k, Přib slav. 2. Dovedeš dopsat postupně

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2.

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Mgr. Karla Sekaninová Období: 2. duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_14_ČJ1

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Slova se skupinou bě, pě, vě

Slova se skupinou bě, pě, vě VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec,

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj, spolužáci, učitelé a návštěvníci školních stránek

Úvodník. Obsah: Ahoj, spolužáci, učitelé a návštěvníci školních stránek Úvodník Ahoj, spolužáci, učitelé a návštěvníci školních stránek Tento měsíc byl zase plný všech možných akcí a to hlavně olympiád z českého jazyka a zeměpisu. Na další se můžeme těšit následující měsíc.také

Více

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová máme nos na informace Občasník žáků ZŠ Kosmonosy 1. ročník 2. vydání únor 2015 1 Redakce Redakční rada Vedoucí redakce: Šéfredaktorka: Mgr. Barbora Horáková Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: Identifikace školní družiny 1 Obecná charakteristika školní družiny 2 Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Vysvědčení.notebook. January 14, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu: ICT (Český jazyk)

Vysvědčení.notebook. January 14, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu: ICT (Český jazyk) Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Ročník: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění

Více

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ PLÁN NA PROSINEC 3 MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ 5 ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY 7 ROZHOVOR - ADÉLKA, DOMINIK 8 EKOLOGICKÉ OKÉNKO 9 RECENZE -

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

Rekordmanem úspěchů je Martin Hora

Rekordmanem úspěchů je Martin Hora Rekordmanem úspěchů je Martin Hora Nadaní žáci, kteří obsadili medailové pozice v předmětových a odborných soutěžích v celostátních a mezinárod ních kolech a umístili se na nejvyšších příčkách v národních

Více

Lekce 20. Str. 203/text Dobytí severního pólu, řádek 26 Pozor, oprava viz Errata.

Lekce 20. Str. 203/text Dobytí severního pólu, řádek 26 Pozor, oprava viz Errata. Lekce 20 Str. 197/cv. 2 Rozšiřující aktivita: Každý student si vybere jednoho autora, zjistí o něm podrobnější informace na internetu (např. na www.wikipedie.cz) a prezentuje ostatním jeho medailon. Str.

Více

Milí č tenář i! Mgr.Zdeněk Moštěk, ředitel školy. Klára Vaculová, 9.B

Milí č tenář i! Mgr.Zdeněk Moštěk, ředitel školy. Klára Vaculová, 9.B Milí č tenář i! S dalším číslem našeho školního časopisu, který dostáváte do rukou, je možno bilancovat uplynulý školní rok 2004/2005. Jako vždy lze vzpomenout mnoho významných úspěchů a pozitivních momentů,

Více

Ahoj, čau a dobrý den, vážení čtenáři!

Ahoj, čau a dobrý den, vážení čtenáři! občasník jevíčské základky ROČNÍK XVI prosinec 2013 OBSAH Rozhovor 2 Za kulturou 3 Příroda a ekologie 5 Fotoreportáž 7 Poradna 9 Mladí spisovatelé 10 Z našeho města 12 Okénko školy 14 Horoskopy 18 Posilovna

Více