1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov."

Transkript

1 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. t (existovat), b dlit, ob vatel, (nový) b t, příb tek, náb tek, dob tek, ob čej, b strý, b lina, kob la, b k, Přib slav. 2. Dovedeš dopsat postupně všechna vyjmenovaná slova po? Musím doma včas. rzy budeme. v novém domě. olik... má vaše město? oupili třípokojový... Děda vyrobil slepicím.... Slovo nadřazené ke slovu stůl, židle, skříň je... Víš, která zvířata patří mezi.? arvení kraslic je starý velikonoční.... pohotovém chlapci říkáme, že je... Heřmánek je známá léčivá... V ohradě pobíhá s hříbátkem. Zuřivý je nebezpečný. ázev města z vyjmenovaných slov po je. 3. Pokus se složit vyjmenovaná slova a tvoř s nimi věty. Ý... SRÝY... YÁE... Y DIY EPŘÍY... Ý ČEJY. AYI a) terá slova chybí? 4. do zná slova po, lehce vyřeší hřebenovky. Postupuj ve směru šipky. S E V Ý V Č S D R J Ý Ř I P P I A A S I Ř

2 5. Podtrhni vyjmenovaná slova po. 2

3 a) Dopiš k obrázkům vyjmenovaná slova. b) Vypiš všechna vyjmenovaná slova po z textu i z obrázků. Chybí některé?. 3

4 6. Jistě zvládneš doplnit správné tvary slov z nápovědy. obyvatel bydlit byt Všichni.. v nových Jsou to příbytek nábytek jejich příjemné vybavené moderním být bystrý a matematických soutěžích by měly.. pouze. děti. dobytek býk Zemědělci chovají mnoho, černé i statnou kobyla obyčej bylina Mezi vánoční nepatří sběr léčivých 7. Vyhledej všechna vyjmenovaná slova, doplň Y/Ý a do ostatních slov I/Í. t (existovat), slab kář, b dlit, bab čka, Sab na, ob vatel, b č, moderní b t, příb tek, hb tý, náb tek, krab ce, b tva, dob tek, ob čej, nab rá, b strý, b lina, b da, sb rka, kob la, b k, přeb rá, Přib slav, Zb něk. 8. Do různých tvarů vyjmenovaných slov doplň Y/Ý a připiš základní tvary. a b linách (bylina), v Přib slavi ( ), oznámit všem ob vatelům ( ), v b tě ( ), chov dob tka ( ), v příb tku ( ), b dlím ( ), bez náb tku ( ), b strá dívka ( ), staré ob čeje ( ), 2 b ci ( ), s kob lou ( ). 9. Seznam se s častými tvary slovesa Ý. Ve všech píšeme Y po. Ab ste b li připraveni, kdyb b la bouře, b l b přišel, b la jsem doma, kdyb chom se učili, ab neb li překvapeni, mohl b litovat, kdyb ch to b l b val věděl - tak b ch tam b l nechodil, kdyb s nelhal, ab chom to stihli. 4

5 10. Rozlišuj Ý (bude) a Í (bije, tluče). la doma, b l sestru, zb l psa, odb li poledne, nab je zbraň, ub l zvíře, hodiny b jí, neb l poslušný, zab t hřebík, přib l nástěnku, b t nemocný. 11. Vyber z nápovědy správné slovo a dopiš je na linku. ápověda: bít být tady, kamaráda bil byl psa, spokojený nebít nebýt se v bitvě, nemocný nebil nebyl pozorný, nikoho 12. do zvládne rozluštit a napsat věty, zaslouží si jedničku.,e,dávmu.. ÝJASĚA... DY E DY,E Y CHYY.. EVY REJ,A SEPŘERA. P Ř Zopakuj si v křížovce všechna vyjmenovaná slova po. ajenka: Č J (třípokojový) S (existovat) D P Ř D S A R A a) Vysvětli slovo z tajenky a tvoř s ním věty. b) apiš, které vyjmenované slovo v křížovce chybí: c) Vymýšlej podobné křižovky nebo hádanky na vyjmenovaná slova. 5

6 14. Přiřaď slova z nabídky k vyjmenovaným slovům YDI, YVAE, Y. YDI:... YVAE:. Y:.. abídka: bydliště, ubytovat se, obyvatelstvo, obývací pokoj, zabydlit se, ubytovna. 15. Škrtni slova, která do řady nepatří. Dopiš slovo vyjmenované. ydliště, obydlí, neobydlený, vybílit, nebydlí, zabydlet se, obilí. binadlo, obývací pokoj, obývá chatu, obyvatelstvo, obyvatelé. ová bytovka, bytové zařízení, bitevní loď, byteček, bytná. 16. Zdůvodňuj pravopis a doplň slova. dlí na vesnici, zmateně pob há, rozb l okno, ob vatelé města, ucie lá, b je se v b tvě, sladká hub čka, kdyb tu b l táta, už zde b dlíme, sb rá jahody, stará se o dva b ty, b lo - neb lo, kde b dlíš. 17. voř věty se slovy PŘÍYE, ÁYE, DYE a piš zdrobněliny. 18. Zdůvodňuj pravopis a doplň slova. Dřevěné příb tky, slíb li levný náb tek, chov dob tka, maličký příb tek, obchod s náb tkem, b dlí v různých b tech, zab t hřeb k, dob t baterky, dob tek na pastvě, přib hají další ob vatelé, rozb tá krab čka, b l hb tý, b da je zlá, nikdy se neb j, b l v b tě sám. 19. Podle čísel slož slova, doplň a piš na linky. 1. Á 7. VA D 4. H 3. E 16. A 19. E A 11. A 12. P Í E 14. E 10. D 15. S R

7 20. Přiřaďte příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným. YČEJ:.. YSRÝ:.. YIA:... Příbuzná slova: bylinkový, obyčejný, bystřina, ystrouška, bylinářka, neobyčejně. 21. Zdůvodňuj pravopis a doplň. Skvělá nab dka, b stré a hb té děti, b liny léčí, b lá holub ce, dřevěný příb tek, b l to b strý hoch, ob čej je zvyk, b dlí v novém b tě, b je dob tek holí, ob l chatu prkny, sčítání ob vatel, kde b dlíte, sb rka mincí. 22. e slovům YA, Ý, PŘIYSAV doplň tvary s některými předložkami (na, do, s, v, pro, u). YA:... Ý: PŘIYSAV: podstatným jménům přiřaď vhodné přídavné jméno z nabídky. Příběh.., žák., čaj.., dům., dílna.., zápasy.. Přídavná jména: obyčejný, bylinkový, býčí, hbitý a bystrý, bytový, nábytkářská. 24. Souhrnné cvičení. Sb rat známky, b č na dob tek, neb jte se, b ček s b kem, košík s b linami, b lé květy, b stří žáci, b dleli v Přib slavi, ob vatelé b tů, zralé ob lí, v letním příb tku, b lá kab na, dřevěný náb tek, hb tá kob lka, ab s neb l b t, b dné roky, ob čej, hrát vyb jenou, b dlíme v pokoji. 7

8 25. Doplň neúplná slova. Potom je najdi ve čtyřsměrce a zkontroluj. val, bab čka, ab, S Y V A E S b je, b lá, b tva, A Ý V A E E I příb tek, ab ch, A Y I Ý Č E Í Č b dlí, Přib slav, Č D Í I J E R Y Y Z b da, b č, b ček, I I V D Í Á b strý, náb tek, Í A A A Y CH A Á Í Y sb rka, ob vatel, U A Y Ý R S Y Ř b lina, kob la, J P Ř I Y S A V P Ě Zb něk, slab kuje. E Y I A Y 26. Vybarvi slova: vyjmenovaná - jednou barvou, slova s I, Í - jinou barvou. existovat VAE A DA PŘÍ E U HÁ Slov celkem: Chybně: SRÝ A J E Á Č E J PŘI SAV S R Á A A CH Z Ě A Z Í R Z DA Č D E IA HŘE H Ý D I Hodnocení: Á E třípokojový 8

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Lekce 20. Str. 203/text Dobytí severního pólu, řádek 26 Pozor, oprava viz Errata.

Lekce 20. Str. 203/text Dobytí severního pólu, řádek 26 Pozor, oprava viz Errata. Lekce 20 Str. 197/cv. 2 Rozšiřující aktivita: Každý student si vybere jednoho autora, zjistí o něm podrobnější informace na internetu (např. na www.wikipedie.cz) a prezentuje ostatním jeho medailon. Str.

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde Ná vraty k oslavá m 650 let města N eodmyslitelnou součá stí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který nechybí u žá dné významné udá losti. Pokrač ovánípříště Právě čtete číslo 2. VĚ TRNÍK Ročník XXXV.

Více

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 285 OBSAH STÁT A PRÁVO 285 1. Kapitola 287 2. Kapitola 302 3. Kapitola 321 4. Kapitola 329 5. Kapitola 344 6. Kapitola 368 7. Kapitola 390 8. Kapitola 406 9. Kapitola 413 10. Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ KOMENSKÉHO TRUTNOV

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ KOMENSKÉHO TRUTNOV ŠKOLNÍ ČSOPIS ZŠ KOMENSKÉHO TRUTNOV cena 5 Kč DÍL 5. Z tajného deníku P.Š. 2 beceda s K. Klimešovou 3 Zpravodajství z T týdnů 4 Když se řekne airsoft 7 Rozhovor s Janem Růžičkou 8 nketa co čtete v časáku

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více