METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02."

Transkript

1 METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/ Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického listu: Zraková percepce 1

2 Název příspěvku Jméno autora Stručná anotace Očekávaný výstup vzhledem k RVP ZV Rozvíjené klíčové kompetence Zraková percepce Mgr. Libuše Hoyerová Mgr. Michaela Hurtová Hana Líbalová (ilustrace) Metodický materiál slouží k nápravě problémů speciálních poruch učení v oblasti zrakové percepce KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA plynule čte s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a náročnosti rozpozná sluchem jednotlivé hlásky i slabiky ve slově nácvik čtení - přípravná sluchová cvičení pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami poznává samohlásky, rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky Kompetence k učení propojuje informace z různých vzdělávacích oblastí poznává smysl učení a jeho cíl, má pozitivní vztah k učení dokáže posoudit vlastní pokrok Kompetence komunikativní projevuje pozitivní prožitky a city Kompetence k řešení problémů dokáže poznat, pojmenovat a pochopit problém a najít vhodná řešení dostane-li se do tíživé situace, ví, kam se obrátit, zvládá krizové situace ověřuje si správná řešení při řešení problémů nachází příčiny, odhadne následky pracuje samostatně a při prvním neúspěchu se nenechá odradit uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí dokáže přiznat chyby a poučit se z nich kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí sleduje svá zlepšení Kompetence sociální a personální řídí své chování a jednání, aby si mohl vážit sám sebe učí se z chyb svých i druhých chová se tak, aby si mohl vážit sám sebe ví, kam směřuje, kam patří 2

3 Průřezové téma Organizace časová Nutné pomůcky a prostředky Použitá literatura a zdroje Poznámka Osobnostní a sociální výchova a výchova k sociálním dovednostem Pracovní listy lze využít k individuální práci se žákem v jednotlivých hodinách, kdy žákovi dáme jiný úkol než ostatním (diferenciace úkolů dle vzdělávacích potřeb žáka) v době, kdy se účastní nápravy SPU pod vedením k tomu určeného pedagoga např. výchovného poradce jako cvičení domů (cvičení by nemělo trvat déle než 10 minut, další úkol následuje až po opravdovém zvládnutí úkolu) Psací potřeby, pastelky, nůžky Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení I., Brno: OL Print, 2004 Pokorná, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Pokorná, V.: Cvičení pro děti se SPU Zelinková,O.: Poruchy učení, Praha: Portál, 2003 Žáčková, H., Jucovičová, D.: Smyslové vnímání., B Print, Praha, Další úkol následuje až po úplném zvládnutí úkolu. 3

4 Úvodem Dobré zrakové vnímání je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel. K tomu, abychom správně četli, psali, pracovali na PC a prováděli matematické operace, potřebujeme následující dovednosti ze zrakového vnímání: Vnímání figury a pozadí (zaměřit svou pozornost na daný objekt a odlišit ho od ostatních předmětů či pozadí). Optické diferenciace (zrakové rozlišování uvědomovat si shodné prvky a nalézt drobné detaily, schopnost odlišovat rozdíly, které mohou být také v poloze, velikosti, počtu, barvě, dále schopnost třídit či vybrat dle daného kritéria). Zraková analýza a syntéza (schopnost skládat celek z více částí a naopak, doplňování chybějících částí v obrázku). Pohyb očí na řádku (umět sledovat objekt zleva doprava, fixace očí v uvedeném směru a pravidelný posun očí po řádku a sledovat text shora dolů). Zraková paměť (zapamatování si zrakově vnímaných objektů má významný vliv pro myšlení dítěte a následně vybavování si symbolů písmena, číslice. 4

5 2. Zrakové rozlišování 2.1. a) Optická diferenciace Úkol: Najdi rozdíly na obrázcích a barevně je vyznač. 5

6 2.1. b) Procvičování zrakové diferenciace a očních pohybů Úkol: Najdi shodné tvary (zakroužkuj v řádku stejný tvar s 1. políčkem) Β 6

7 2.2. Reverzní figury a) Úkol: Vybarvi políčko, které je stejné s prvním políčkem. b d b b p d b p b d d p b d b p d d p p p b d b p b d b) Úkol: Doplň začáteční písmeno, aby slova dávala smysl. ůl up ům uben ub ota upen ole ata uk olů eset 7

8 c) Pravolevá orientace, orientace v ploše a v prostoru Úkol: Dle pokynů učitele ukazuj věci (vpravo od ). d) Úkol: Překresli stejné tvary do políček pod obrázky. 8

9 2.3. Zraková analýza x syntéza a) Úkol: Dokresli druhý obrázek podle prvního. 9

10 b) Úkol: Co z písmen složíš? Slovo napiš do pravého pole. E L S P S E M S A O U T O A E L M E O S A L 10

11 c) Syntéza slov z písmen s dlouhými samohláskami Úkol: Z písmen slož slova a napiš je do volného pole vpravo. S Í A M P Í L A Í S L A P Š Í U R Ž Ů E S Í M U d) Úkol: Vyškrtej slabiky, které do slova nepatří, a slova potom přečti. u lu my vad lo pla mí be nek kla di pe vo le lu pid lo lu pí me nek sle pi ce za u mo ty ka ve o pi ce ží ža fi la po rá me ček kra bi ho ce do me me ček zá ji va ží ra me no kal ku žel bů ka sla bi kář mů 11

12 pe či to vo pa nen ka te fů ko ši le ja se bl ko sto le rý ček ži vo ra fa lí va bů nec sta ni ce há pla rá ne ta ba ló ka nek pra mí tek nek vra pů be ček klo ho bou ček po tů ček cí gi zá ba va dě de ček sů 12

13 2.4. Zraková paměť a) Obrázky Úkol: Zapamatuj si obrázky, potom je zakryj a ve stejné pozici je nakresli do volné tabulky. S 13

14 b) Slova Úkol: Přečti si slova, zkus si je zapamatovat. Potom sloupec se slovy zakryj a slova zpaměti zapiš do volného sloupce. maso les okno mísa vosa láska píseň 14

15 c) Obrázky v jedné řadě Úkol: Zapamatuj si obrázky a po jejich zakrytí je ve stejném pořadí zakresli do volných políček. Postupně řádek po řádku. 15

16 d) Přesmyčky procvičování očních pohybů a syntéza slov Úkol: Přeházej slabiky, aby utvořily slova, a napiš slova do políček. ho - kal - ty ba - ka - bič ty - ši - se ce - kra - bi ra - no - me ce - pi - če ko bač - ry vi la - ce 16

METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN. Pavel Sýkora

METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN. Pavel Sýkora METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN Pavel Sýkora Pedagogicko-psychologické Centrum Korálek CZ.1.07/1.2.09/02.0022 Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 Tišnov 2012 Pojetí skupinové reedukace...2 Včasná a odborná

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje... 4

OBSAH. 1. Identifikační údaje... 4 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Charakteristika žáků speciálních tříd...... 7 2.2 Charakteristika pedagogického sboru ve speciálních třídách... 7 3. Charakteristika

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Škola podporující tradici

Škola podporující tradici Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola podporující tradici 3. základní škola Cheb Školní vzdělávací program schválila pedagogická rada dne 12. 9. 2013. Školská rada schválila Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

Radost z vědění, radost ze života

Radost z vědění, radost ze života 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 312 09 PLZEŇ Radost z vědění, radost ze života 1 KONTAKTY: 22. základní škola Na Dlouhých 49 312 09 Plzeň : 378 028 731 skola@zs22.plzenedu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 2. verze 1. Identifikační údaje školy Název vzdělávacího programu Školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více