Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod 2 2. Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, tříd a oddělení školní družiny Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2009/ Hodnocení plánu prevence za rok 2009/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2009/2010) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2009/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy Zprávy z tisku o naší škole 44 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1

3 1. Úvod Překonali jsme jeden z historických mezníků v dějinách naší školy a na vlastní kůži jsme si od 1.9. začali vychutnávat největší investici, která kdy byla realizována v historii této školy.prožili jsme první rok v nové zrekonstruované škole. A stálo to za to. Především jsme se všichni v zimě konečně ohřáli a to za téměř poloviční náklady, které vynaložíme každý rok na vytápění školy. Můžeme si konečně otevřít jakékoliv z oken školní budovy, aniž bychom pociťovali obavy, že okno v tom lepším případě vypadne na ulici či do zahrady. O estetickém vzhledu a vnímání školy se není nutné ani zmiňovat. Naproti tomu však svět, nevyjímaje Evropu, a samozřejmě i naši zemi zasáhla ekonomická krize. Vše začalo prodejem hypotečních úvěrů nebonitním klientům v USA. Problémy amerického hypotečního trhu se během několika měsíců přelily do amerického finančního trhu, aby vzápětí zaplavily celý svět. Dopady této krize výrazně pocítil i rozpočet regionálního školství. V případě základních škol došlo v rámci rozpočtu pro rok 2010 (od ) k významnému ponížení finančních prostředků určených pro nákup učebnic a učebních pomůcek (obrovský propad oproti roku 2007 o více než 60 %) a z nárokového rozpočtu na mzdy musí ředitelé všech škol odevzdat v závěru kalendářního roku 2010 do státního rozpočtu 1 % z ročního objemu mzdových prostředků. V případě naší školy se jedná o částku Kč. To je zpráva veskrze nedobrá, ale mám i zprávy více než dobré. Všem školám v České republice bylo umožněno snadněji dosáhnout na peníze z evropských fondů. V rámci nové oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) mohou školy využít tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Naše škola dlouho neváhala a ve spolupráci s firmou Microsoft jsme již v závěru června podali žádost o dotaci. Žádost již máme schválenu a nyní již čekáme pouze na finance. Dosáhli jsme na částku v celkové výši Kč, z toho více než můžeme použít na nákup učebních pomůcek!! Projekt bude realizován především ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 (více v části 2.5. této zprávy). V červnu proběhly volby do dolní sněmovny parlamentu ČR výsledek voleb přinesl i změnu na postu ministra školství odešla Miroslava Kopicová, v nové vládě pod vedením premiéra Nečase usednul do křesla ministra školství Josef Dobeš (Věci veřejné). Volby skončily sice velice těsným vítězstvím ČSSD, ale celkově jednoznačným vítězstvím pravicových stran ODS, TOP 09 a Věci veřejných, které vytvořily koalici, jež obsadila 118 křesel v poslanecké sněmovně. V úvodu srpna 2010 opět naší republiku zasáhly hrozivé povodně - prudké deště na konci prvního srpnového týdne vylily vodní toky z břehů na severu Čech (Raspenava, Heřmanice, Chrastava,...). Řada obcí se ocitla pod vodou, povodeň strhla celé domy, běsnícímu vodnímu živlu padly za oběť mosty, zničeny byly také klíčové úseky silnic. Škody se počítají na miliardy. Povodně si vyžádaly celkem pět lidských životů a evakuováno muselo být přes dva tisíce lidí. Chtěl bych na stránkách této zprávy poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří se osobně podíleli na pomoci zasaženému regionu, ať už svojí přímou účastí při odstraňování škod, nebo finančním darem. Vrátím se však, jak je již mým zvykem, i k událostem, které v průběhu školního roku 2009/2010 zahýbaly českým školstvím. Každý z Vás jistě se zájmem sledoval kauzu plzeňských práv. Tato vysoká škola neoprávněné vydávala diplomy absolventům Právnické fakulty západočeské univerzity v Plzni za nestandardní doby studia (někteří studovali i pouhé dva měsíce). V systému českého školství stále přetrvává nezájem o studium technických oborů postupně se však tato situace mění k lepšímu problémem je též současný stav sítě středních škol - počet nabízených volných míst na středních školách už v podstatě převyšuje počet vycházejících žáků z devátých ročníků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 2

4 Mnohé z Vás jistě zaujala celonárodní diskuze o zařazování žáků ze sociálního znevýhodněného prostředí (převážně romské děti) do bývalých zvláštních škol, nyní základních škol praktických. Opět jsme obdrželi finanční prostředky na pomůcky pro budoucí žáky prvních ročníků pro jednoho žáka 1000 Kč. Znovu se rozeznívaly tóny známého evergreenu státních maturit. Státní maturity byly zase o rok odloženy - v roce 2011 budou studenti skládat maturitní zkoušky ze dvou předmětů a v roce 2012 ze tří předmětů. Na poslední chvíli schválenou novelou zákona o pedagogických pracovnících byla odložena povinnost učitelů doplnit si kvalifikaci, nebo začít si potřebnou kvalifikaci doplňovat toto kritické datum bylo posunuto z na Od bylo ve 40 školách v ČR zahájeno pokusné ověřování nového typu psacího písma Comenius Script. Dále následuje stručný komentář významných změn v naší škole. Začnu změnou nejvýznamnější pro chod naší školy. Po dlouhých letech přemlouvání našeho zřizovatele, Města Jablonce nad Nisou, se nám podařilo do úspěšné konce dotáhnout realizaci investiční akce, která ve svém výsledku potěší především všechny sportovce naše děti, učitele a v neposlední řadě naší zapálenou sportovní veřejnost. V průběhu posledních školních prázdnin bylo kompletně zrekonstruováno sociální zázemí naší velké tělocvičny za částku téměř Kč!! Hygienické podmínky v tomto zázemí v jeho původním stavu byly již téměř neúnosné a nyní se všichni sportovci mohou převléknout a osprchovat již v důstojném a příjemném prostředí. Od jsme odstartovali dalším novým modulem v programu Bakaláři hodnocení chování žáků. Věříme, že se tento modul osvědčí a přinese naší škole to, co od něj očekáváme. Máme za sebou třetí rok realizace Školního vzdělávacího programu a rád konstatuji, že mnozí učitelé tuto velkou změnu nechápou jako drobnou kosmetickou úpravu, ale především jako zásah do samotné principu a filosofie výuky. Ve školním roce 2010/2011 se již školní vzdělávací program dostane do 4. a 9. ročníku a zbývá tedy pouze 5.ročník, ve kterém v tomto roce budeme učit podle Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od používáme nové třídní knihy jsou především reflexí potřeb samotného školního vzdělávacího programu, neboť učitelé mohou podrobněji zapsat, co se v jejich hodinách skutečně dělo (ty staré dostatečný prostor neposkytovaly). V dalších částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se událo v naší škole přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli navýsost spokojeni. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 3

5 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Jiří Vondráček Zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Chmelík Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Machová Metodik prevence: Mgr. Anna Pastuchová Koordinátor ŠVP: Mgr. David Mánek Koordinátor EV: Mgr. David Mánek (od Mgr. Vladimír Drábek) Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 4

6 Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Vladimír Drábek Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/001 Základní škola C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části si opět pochválím rozhodnutí o založení Občanského sdružení Pasířská. Toto sdružení je plně funkční, smysluplně zastřešuje nabídku a fungování zájmových útvarů na naší škole a nadále nám přináší finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí nejen ve formě pravidelných příspěvků jeho členů. Dne proběhla v prostorách základní školy výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní v průběhu schůze si vyslechli Výroční zprávu o činnosti OS za období březen 2009 až duben 2010, zprávu o hospodaření a revizní zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla i diskuze, ze které jednoznačně vyplynulo, že bychom měli především formou společných akcí více vtáhnout rodiče našich dětí do dění školy a navázat s nimi užší spolupráci (více v části 2.5. zpráva o povedené společné akci Paskiáda 2010) Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 5

7 Předmět Ročník I. Povinně - volitelné předměty 1. Výpočetní technika 7. a 8. roč. 2. Sportovní hry 6.,7. a 8. roč. 3. Chemické laboratoře 7. roč. 4. Cvičení z českého jazyka 9.roč. 5. Muž a žena 21. stol. 8. roč. II. Zájmové útvary 1. Atletická přípravka roč. 2. Atletická přípravka roč. 3. Sportovní roč. 4. Míčové hry roč. 5. Košíková 3.roč. 6. Počítače 1.,4.-5. roč. 7. Aerobic roč. 8. Keramika roč. 9. Výtvarný kroužek roč. 10. Mykologický kroužek roč. 11. Kopaná roč. 12. Cvičení z Čj a M 9. roč Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2008/2009 odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Dana Pomališová a k datu jsme do našeho sboru přijali mladou paní učitelku po studiích, Evu Vlachovou, s aprobací anglický jazyk český jazyk. Na prvním stupni jsme z důvodu nárůstu počtu tříd (odešla jedna pátá třída a otevřeli jsme dvě první třídy) přijali mladou paní učitelku po studiích, Petru Mudrovou. K datu odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Miroslava Machová, která se však nadále za dohodnutých podmínek stará o výchovné poradenství. Část jejího úvazku k tomuto datu převzal nový pan učitel Miroslav Zajíček. Tento pan učitel u nás ve školním roce 2010/2011 zůstává a k datu nás opustila paní učitelka Vlachová. Vzhledem k nutnosti redukovat počet úvazků pedagogických pracovníků z důvodů nižšího počtu žáků (v porovnání s předchozím školním rokem) jsme tento úvazek rozdělili stávajícím učitelům. Ve školní družině a školní jídelně nedošlo ve školním roce 2009/2010 k žádným personálním změnám. Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 6

8 Přehled pracovníků školy k datu Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 19 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 1 rok 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 30 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 7 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - aprob. M,Ch 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - aprob. Rj,Tv 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 23 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 16 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 31let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Ov,Tv 7 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Ch,Z,Inf 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Nj 2 roky 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 28 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Nj 34 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 16 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 30 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný Ov,Tv 1 rok 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 23 let 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,40 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,40 uklízečka 0,80 uklízečka 1,00 uklízečka 0,70 uklízečka 0,80 vedoucí školní jídelny 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,75 kuchařka 0,25 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 7

9 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 4,91 2,00 10,30 10,00 0,00 27,21 z toho ženy 3,23 1,00 10,30 7,00 0,00 21,53 celkem 0,00 0,00 2,30 1,00 0,00 3,30 z toho ženy 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,30 celkem 4,91 2,00 8,00 9,00 0,00 23,91 z toho ženy 3,23 1,00 8,00 6,00 0,00 18,23 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 20,05 0,00 3,72 0,00 23,77 Zde upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole, k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Ve školním roce se nám opět podařilo snížit počet přepočtených úvazků pedagogů pouze s pedagogickou způsobilostí (bez odborné způsobilosti učí tedy i předměty, které nemají ve své aprobaci ) z úvazku 4,62 k datu na úvazek 3,72 k datu !! Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšně ukončila studium výchovného poradenství k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončil studia v prosinci 2009 (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) školní metodik prevence bez studia dle vyhl. 317/2005 koordinátor environmentální výchovy bez studia dle vyhl. 317/2005 S uspokojením konstatuji, že máme již na třech z pěti preferovaných a významných pozic učitele plně kvalifikované v souladu s Vyhláškou 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Na pozici koordinátora environmentální výchovy vystřídal pana učitele Mánka od data pan učitel Vladimír Drábek. Prioritou pro léta příští je mít na pozicích školního metodika prevence a koordinátora environmentální výchovy kvalifikované pedagogické pracovníky v souladu s Vyhl. 317/2005 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 8

10 2.5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Dne proběhl v naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Dobrou zprávou pro všechny rodiče je, že v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy, které budou z hlediska kvality výuky naplněny na příjemný průměrný počet přibližně dvaceti dětí v jedné třídě. O průběhu zápisu přikládám též zprávu, kterou tradičně vytvořila, včetně bohaté fotodokumentace, slečna Nikola Jakoubová. Zápis do 1. ročníku Čtvrtek , pro většinu dospělých normální den, ale pro předškoláky a jejich rodiče nastává jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života. Ve základní škole Pasířská na Žižkově Vrchu se koná zápis do prvních tříd v již tradičním stylu. Pedagogický sbor prvního stupně připravil pro budoucí žáky zajímavé úkoly. Ve třídách na různých stanovištích děti stříhají, vybarvují, kreslí, zpívají, čtou čísla a poznávají barvy. Touto nenásilnou hravou formou získávají učitelé informace o zralosti dítěte pro školní docházku. To je ale fuška!! To jsem opravdu nečekal!! Bouřlivá diskuze nad barvou obrázku? Učebnami se nese nervózní štěbetání, písničky i smích budoucích prvňáčků. Někteří roztržitě běhají po chodbě a hledají další stanoviště, kde splní nový úkol a získají razítko do svého zápisového listu. Malá holčička, co už má všechna razítka, utíká chodbou a předává svůj list. Za odměnu dostává lízátko a může si vybrat některý z výrobků, jenž pro své budoucí kamarády připravili žáci zdejší školy. Poté je dívenka pasována na přijatou žákyni medailí, kterou jí paní učitelka pověsí kolem krku. Ještě jeden úsměv pro fotografku a hurá k mamince. Zápis končí a lidé odcházejí. Dnes tudy prošlo mnoho nových tvářiček, co brzy usednou do zdejších lavic. Někteří se na školní docházku těší více, jiní méně, ale všem přejme mnoho štěstí a co nejvíce jedniček do jejich nastávajícího studia a do celého života. Nikola Jakoubová Níže uvedená statistika dokumentuje stav přímo po zápisu, skutečnost byla nakonec mírně odlišná. Do prvního ročníku nám nakonec k datu do dvou tříd nastoupilo 40 dětí a celkový počet odkladů školní docházky se vyšplhal k počtu 12!! Zajímavostí je, že v našem obvodu byl nejnižší počet dětí, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 9

11 které se měly k zápisu dostavit (málo se jich zde před šesti lety narodilo téměř dvakrát méně než v roce předchozím i následném!!). Téměř jsme se smiřovali s tím, že otevřeme pouze jednu třídu. Nastoupil k nám však překvapivě vysoký počet děti z jiných spádových obvodů a podařilo se nám tedy otevřít dvě třídy. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 49 Z toho počet odkladů 11 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 38 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Na tomto místě opět zmíním i návštěvy dětí z mateřský škol, které spadají do našeho obvodu. Tyto návštěvy proběhly v průběhu měsíce ledna dětem se u nás velice líbilo, zapojili jsme je i do učebního procesu a strávili s nimi ve škole velice příjemné chvíle Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 40 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 0 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 33 o odkladu školní docházky 12 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 11 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna 301 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

12 3.2. Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu. Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, rodinné výchovy, cizích jazyků a hudební výchovy, dále školní kuchyňka, školní dílna, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou s polyténu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť (do nich jsme na vlastní náklady nechali ve školním roce 2009/2010 instalovat sprchové kouty). V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. Vzhledem k výrazné redukci částky ze státní dotace určené, mimo jiné, na nákup učebních pomůcek, pociťujeme opět v tomto kalendářním roce výrazné problémy spojené s nákupem učebnic a potřebných učebních pomůcek. Prioritou v souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC v příštím roce bychom rádi počali řešit tento problém na 1. stupni naší školy Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka Přestože jsem upozornil v loňské zprávě (školní rok ) na významný nárůst počtu omluvených hodin absence žáků, došlo ve školním roce 2009/2010 k dalšímu nárůstu počtu omluvených hodin!! Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st sníž. známka z chování - 3.st. 6 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

13 Zde je opět statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku. (důtka ředitele školy, snížená známka z chování 2.stupeň). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2009/2010: V prospěchu jsou statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (6.A a 6.B, 8.A a 8.B neuvěřitelný je rozdíl 1,09 v matematice). Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ: Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

14 3.4. Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Dalším zdrojem je Zpráva o vlastním hodnocení školy za tříleté období Předkládám zde též komentář ke srovnávacímu testování našich žáků v pátých a devátých třídách (Testy SCIO Stonožka), které proběhlo v listopadu V testování formou celonárodních srovnávacích testů chceme i v příštích letech nadále pokračovat pomáhá nám dokreslit stav znalostí i úrovně výuky v naší škole a je též kvalitním evaluačním nástrojem (trochu jsme předběhli dobu, neboť ministerstvo školství chystá toto testování jako povinné). Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěží, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. V této části je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše vzdělání chtivé žáčky, a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Dalším zdařilým projektem byl nádherný celodenní projekt Indiánský den na 1.stupni. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity),ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. Vyhodnocení srovnávacích testů SCIO v 5. a 9. ročnících Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 5. ročník (třídy 5.A a 5.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd jsme patřili mezi slabší průměr a 60 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my (upozorňují zúčastněných, nechci polemizovat o výsledcích škol, které, lidově řečeno, do toho nešly). Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích byly výsledky testů u třídy 5.B výrazně lepší, než výsledky testů v třídě 5.A. Zde jsem do tabulky vybral pro porovnání nejvýznamnější hodnoty: a) percentil - vyjadřuje v rámci daného ročníku u všech účastníků testu v celé republice pořadí účastníka na stupnici (př.: percentil 52 % u třídy 5.B znamená, že v průměru děti z této třídy předstihly 52 % všech účastníků, umístily se tedy v té lepší polovině!! ( u třídy 5.B je percentil 37 %) b) čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů, kterého bylo možné v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu) c) skóre je dáno součtem bodů za test (za nesprávně vyřešenou úlohu se odečítá bod nebo část bodu, aby se částečně eliminoval vliv tipování žáka) d) směrodatná odchylka vyjadřuje rozdíl v dané skupině žáků mezi jejich výsledky. V naší 5.B tedy navíc byly mezi žáky větší rozdíly v jejich výsledcích, v 5.A se všichni méně odchylovali od průměru třídy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

15 Zajímavé je též konstatování, že v obou třídách měli v českém jazyce žáci menší problémy v mluvnici, zato však větší problémy ve slohu a literatuře a v aplikacích. Celkově ve všech ostatních částech se ukázaly menší problémy v tématických částech testů a větší problémy v dovednostních částech. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,1 5.B ,8 Průměr ,6 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. Tentokrát jsme přesně v polovině startovního pole - 50 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,3 5.B ,6 Průměr ,5 III. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,7 5.B ,4 Průměr ,7 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 5.A (21 účastníků testu) a 5.B (17 účastníků testu): Český jazyk 5.A B Matematika 5.A B Obecné studijní předpoklady 5.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

16 Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 9. ročník (třídy 9.A a 9.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích v testech z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka byly výsledky testů u třídy 9.B lepší, než výsledky testů v třídě 9.A ( v matematice dokonce výrazně lepší 9.B se umístila v první polovině zúčastněných tříd v celé ČR - spíše však v jejím závěru). V obecných studijních předpokladech a německém jazyce byly výsledky vyrovnané. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,8 Průměr ,1 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,1 9.B ,1 Průměr ,5 III. Anglický jazyk Angličtina dopadla v podstatě nejlépe. Výsledky naší školy se sice zařadily mezi průměrné, v součtu obou tříd jsme však měli lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech - poslech, konverzace, čtení s porozuměním, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

17 žáků v anglickém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,2 9.B ,0 Průměr ,0 IV. Německý jazyk Výsledky školy v německém jazyce byly podprůměrné. Patřili jsme mezi školy se slabšími výsledky 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše škola. Průměrné výsledky měly naše děti v částech poslech, čtení s porozuměním a komplexní cvičení, v částech konverzace, ve slovní zásobě a gramatice byly výsledky našich žáků velmi slabé. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v německém jazyce využíván nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, t.zn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde však je nutné konstatovat, že se testu německého jazyka zúčastnilo pouhých 9 žáků z obou tříd (již téměř poslední němčináři s něm. jazykem, jako prvním cizím jazykem) a jednalo se převážně o žáky s velmi slabými studijními výsledky. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,1 Průměr ,0 V. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,6 9.B ,7 Průměr ,1 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 9.A (17 účastníků testu) a 9.B (22 účastníků testu): Český jazyk 9.A B Matematika 9.A B Anglický jazyk 9.A B Německý jazyk 9.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

18 Obecné studijní předpoklady 9.A B Testy ve všech třídách jsou hodnoceny i v mnoha dalších ukazatelích zajímavé je např. srovnání využití potenciálu u jednotlivých dětí ve všech testech, hodnocení jednotlivých částí každého testu, apod. Do kompletní analýzy lze nahlédnout v ředitelně školy. Výsledky testů jsou důležitým podkladem pro další práci s dětmi nejen v testovaných třídách. Zpracoval: Jiří Vondráček Vzhledem ke sportovní profilaci naší školy zařadím do této části komentář vedoucí trenérky sportovních tříd, paní Dany Jandové, který se týká činnosti našich sportovních tříd. Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2009/2010 Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub, kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým svazem, a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p. Ladislav Chmelík, p.uč. Hana Mužíčková, p.uč. Miroslava Machová, p.uč. Petra Mudrová a ve školním roce 2010/2011 nám pomáhá s tréninky i paní učitelka Lenka Štěpánová). V loňském školním roce došlo k důležité změně touto změnou je spojení dvou atletických oddílů, Školního atletického klubu při 5.ZŠ (ZŠ Pasířská) a atletického klubu LIAZ. Školní atletický klub nyní pečuje o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme se o zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci tříd se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádané ČAS, LKAS, AŠSK ad. V některých disciplínách děti vynikají a získávají na mistrovství České republiky medaile a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však především všestranný rozvoj dětí a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod. Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění zimního na běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. Obě soustředění osobně vždy na půl dne navštívil i ředitel školy a byl velice spokojen s jejich velice kvalitní organizací, za což všichni učitelé Tv a organizátoři soustředění opět zaslouží poděkování. Letní soustředění (Vesec pod Kozákovem) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

19 Zimní soustředění (Stará Pila na Jizerce) Již třetím rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich atletických přípravkách na 1.stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi d 1. do 5. třídy (dvě skupiny roč. a 4. 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou. Zapojí se i do závodní činnosti v rámci kraje. Od školního roku 2009/2010 jsme získali nového vedoucího trenéra v našich přípravných třídách, pana Jana Štejfu, který však v lednu 2010 v této funkci skončil a to naší škole přineslo méně příjemné problémy. Nahradila ho v této funkci paní Eva Mikulová. Do této části výroční zprávy pravidelně vkládám i výsledky našich žáků v atletických závodech a soutěžích. Zde opět zmíním náš veliký atletický talent loňskou žákyni 9.A, Petru Vítovou, která se svými výkony již dostala do reprezentace ČR a má před sebou dle našeho názoru zajímavou atletickou budoucnost. Petra nás na konci 9.roč. opustila a my upřímně věříme, že v naší školní atletické budoucnosti se objeví další výrazné talenty, jakým Petra bezesporu byla. Zajímavou sportovní osobností je též současná žákyně 9. roč. Míša Tegzová, která vedle atletiky dosahuje skvělých výkonů i v kanoistice je již několinásobnou mistryní České republiky. Petro, děkujeme a přejeme Ti nádhernou atletickou budoucnost!!!! Sportovní výsledky žáků ST ve školním roce 2009/2010 Dráha 2009 /2010 Září MČR staršího žactva Olomouc 2.místo: Vítová Petra 200m př 29,87 OR, rekord školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

20 4.místo: Vítová Petra 100m př 15,10 5.místo: Routa Marek 3km chůze 18:45,38 7.místo: Vítová,Balousová,Jelínková, Pavlínová 4x60 31,45 9.místo: Vítová, Balousová,Pavlínová 3x300 2:12,95 9.místo: Pavlínová Kristýna dálka 502cm MU do 15 let Dubnica nad Váhom ČR A ČR B Slovensko 2. místo: Vítová Petra 200m př. 29,95 4.místo: Vítová Petra 100 m př. 14,84 OR, rekord školy FKP družstev mladšího žactva Jablonec n.nisou 6.místo: děvčata i chlapci FKP družstev staršího žactva Liberec 1.místo: starší žákyně postup do SF MČR Kladno 4.místo: starší žáci SF MČR družstev starších žákyň Kladno 3.místo Postup do F MČR Břeclav F družstev elévů Liberec 4.místo b. Říjen F MČR družstev starších žákyň Břeclav 5.místo Prosinec Pomerančový mítink Silvestrovská hala Hala 2010 KP jednotlivců mladšího žactva a elévů místo: Dan Bárta 800m 2:41,72 2.místo: Dominik Přibyl 150m 21,99 3.místo: Klaudie Honzejková koule 8,06 Dominik Přibyl 60m 8,93 4.místo: Michaela Pilzová 800m 2:55,14 Bárta,Hollmann,Nič,Přibyl 4x150m 1:34,48 Elévové: 1.místo: Kasper Dominik Dálka 406 3boj 50 m 7,96 27.místo hod míčem 4,85 Celkové umístění v trojboji: 5.místo: Kasper Dominik 661 b 20.místo: Škůrek Sebastián 373 b 33.místo: Kučerová Karolína 420 b KP jednotlivců staršího žactva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán činnosti výchovného poradce

Plán činnosti výchovného poradce Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více