Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod 2 2. Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, tříd a oddělení školní družiny Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2009/ Hodnocení plánu prevence za rok 2009/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2009/2010) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2009/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy Zprávy z tisku o naší škole 44 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1

3 1. Úvod Překonali jsme jeden z historických mezníků v dějinách naší školy a na vlastní kůži jsme si od 1.9. začali vychutnávat největší investici, která kdy byla realizována v historii této školy.prožili jsme první rok v nové zrekonstruované škole. A stálo to za to. Především jsme se všichni v zimě konečně ohřáli a to za téměř poloviční náklady, které vynaložíme každý rok na vytápění školy. Můžeme si konečně otevřít jakékoliv z oken školní budovy, aniž bychom pociťovali obavy, že okno v tom lepším případě vypadne na ulici či do zahrady. O estetickém vzhledu a vnímání školy se není nutné ani zmiňovat. Naproti tomu však svět, nevyjímaje Evropu, a samozřejmě i naši zemi zasáhla ekonomická krize. Vše začalo prodejem hypotečních úvěrů nebonitním klientům v USA. Problémy amerického hypotečního trhu se během několika měsíců přelily do amerického finančního trhu, aby vzápětí zaplavily celý svět. Dopady této krize výrazně pocítil i rozpočet regionálního školství. V případě základních škol došlo v rámci rozpočtu pro rok 2010 (od ) k významnému ponížení finančních prostředků určených pro nákup učebnic a učebních pomůcek (obrovský propad oproti roku 2007 o více než 60 %) a z nárokového rozpočtu na mzdy musí ředitelé všech škol odevzdat v závěru kalendářního roku 2010 do státního rozpočtu 1 % z ročního objemu mzdových prostředků. V případě naší školy se jedná o částku Kč. To je zpráva veskrze nedobrá, ale mám i zprávy více než dobré. Všem školám v České republice bylo umožněno snadněji dosáhnout na peníze z evropských fondů. V rámci nové oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) mohou školy využít tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Naše škola dlouho neváhala a ve spolupráci s firmou Microsoft jsme již v závěru června podali žádost o dotaci. Žádost již máme schválenu a nyní již čekáme pouze na finance. Dosáhli jsme na částku v celkové výši Kč, z toho více než můžeme použít na nákup učebních pomůcek!! Projekt bude realizován především ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 (více v části 2.5. této zprávy). V červnu proběhly volby do dolní sněmovny parlamentu ČR výsledek voleb přinesl i změnu na postu ministra školství odešla Miroslava Kopicová, v nové vládě pod vedením premiéra Nečase usednul do křesla ministra školství Josef Dobeš (Věci veřejné). Volby skončily sice velice těsným vítězstvím ČSSD, ale celkově jednoznačným vítězstvím pravicových stran ODS, TOP 09 a Věci veřejných, které vytvořily koalici, jež obsadila 118 křesel v poslanecké sněmovně. V úvodu srpna 2010 opět naší republiku zasáhly hrozivé povodně - prudké deště na konci prvního srpnového týdne vylily vodní toky z břehů na severu Čech (Raspenava, Heřmanice, Chrastava,...). Řada obcí se ocitla pod vodou, povodeň strhla celé domy, běsnícímu vodnímu živlu padly za oběť mosty, zničeny byly také klíčové úseky silnic. Škody se počítají na miliardy. Povodně si vyžádaly celkem pět lidských životů a evakuováno muselo být přes dva tisíce lidí. Chtěl bych na stránkách této zprávy poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří se osobně podíleli na pomoci zasaženému regionu, ať už svojí přímou účastí při odstraňování škod, nebo finančním darem. Vrátím se však, jak je již mým zvykem, i k událostem, které v průběhu školního roku 2009/2010 zahýbaly českým školstvím. Každý z Vás jistě se zájmem sledoval kauzu plzeňských práv. Tato vysoká škola neoprávněné vydávala diplomy absolventům Právnické fakulty západočeské univerzity v Plzni za nestandardní doby studia (někteří studovali i pouhé dva měsíce). V systému českého školství stále přetrvává nezájem o studium technických oborů postupně se však tato situace mění k lepšímu problémem je též současný stav sítě středních škol - počet nabízených volných míst na středních školách už v podstatě převyšuje počet vycházejících žáků z devátých ročníků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 2

4 Mnohé z Vás jistě zaujala celonárodní diskuze o zařazování žáků ze sociálního znevýhodněného prostředí (převážně romské děti) do bývalých zvláštních škol, nyní základních škol praktických. Opět jsme obdrželi finanční prostředky na pomůcky pro budoucí žáky prvních ročníků pro jednoho žáka 1000 Kč. Znovu se rozeznívaly tóny známého evergreenu státních maturit. Státní maturity byly zase o rok odloženy - v roce 2011 budou studenti skládat maturitní zkoušky ze dvou předmětů a v roce 2012 ze tří předmětů. Na poslední chvíli schválenou novelou zákona o pedagogických pracovnících byla odložena povinnost učitelů doplnit si kvalifikaci, nebo začít si potřebnou kvalifikaci doplňovat toto kritické datum bylo posunuto z na Od bylo ve 40 školách v ČR zahájeno pokusné ověřování nového typu psacího písma Comenius Script. Dále následuje stručný komentář významných změn v naší škole. Začnu změnou nejvýznamnější pro chod naší školy. Po dlouhých letech přemlouvání našeho zřizovatele, Města Jablonce nad Nisou, se nám podařilo do úspěšné konce dotáhnout realizaci investiční akce, která ve svém výsledku potěší především všechny sportovce naše děti, učitele a v neposlední řadě naší zapálenou sportovní veřejnost. V průběhu posledních školních prázdnin bylo kompletně zrekonstruováno sociální zázemí naší velké tělocvičny za částku téměř Kč!! Hygienické podmínky v tomto zázemí v jeho původním stavu byly již téměř neúnosné a nyní se všichni sportovci mohou převléknout a osprchovat již v důstojném a příjemném prostředí. Od jsme odstartovali dalším novým modulem v programu Bakaláři hodnocení chování žáků. Věříme, že se tento modul osvědčí a přinese naší škole to, co od něj očekáváme. Máme za sebou třetí rok realizace Školního vzdělávacího programu a rád konstatuji, že mnozí učitelé tuto velkou změnu nechápou jako drobnou kosmetickou úpravu, ale především jako zásah do samotné principu a filosofie výuky. Ve školním roce 2010/2011 se již školní vzdělávací program dostane do 4. a 9. ročníku a zbývá tedy pouze 5.ročník, ve kterém v tomto roce budeme učit podle Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od používáme nové třídní knihy jsou především reflexí potřeb samotného školního vzdělávacího programu, neboť učitelé mohou podrobněji zapsat, co se v jejich hodinách skutečně dělo (ty staré dostatečný prostor neposkytovaly). V dalších částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se událo v naší škole přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli navýsost spokojeni. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 3

5 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Jiří Vondráček Zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Chmelík Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Machová Metodik prevence: Mgr. Anna Pastuchová Koordinátor ŠVP: Mgr. David Mánek Koordinátor EV: Mgr. David Mánek (od Mgr. Vladimír Drábek) Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 4

6 Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Vladimír Drábek Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/001 Základní škola C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části si opět pochválím rozhodnutí o založení Občanského sdružení Pasířská. Toto sdružení je plně funkční, smysluplně zastřešuje nabídku a fungování zájmových útvarů na naší škole a nadále nám přináší finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí nejen ve formě pravidelných příspěvků jeho členů. Dne proběhla v prostorách základní školy výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní v průběhu schůze si vyslechli Výroční zprávu o činnosti OS za období březen 2009 až duben 2010, zprávu o hospodaření a revizní zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla i diskuze, ze které jednoznačně vyplynulo, že bychom měli především formou společných akcí více vtáhnout rodiče našich dětí do dění školy a navázat s nimi užší spolupráci (více v části 2.5. zpráva o povedené společné akci Paskiáda 2010) Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 5

7 Předmět Ročník I. Povinně - volitelné předměty 1. Výpočetní technika 7. a 8. roč. 2. Sportovní hry 6.,7. a 8. roč. 3. Chemické laboratoře 7. roč. 4. Cvičení z českého jazyka 9.roč. 5. Muž a žena 21. stol. 8. roč. II. Zájmové útvary 1. Atletická přípravka roč. 2. Atletická přípravka roč. 3. Sportovní roč. 4. Míčové hry roč. 5. Košíková 3.roč. 6. Počítače 1.,4.-5. roč. 7. Aerobic roč. 8. Keramika roč. 9. Výtvarný kroužek roč. 10. Mykologický kroužek roč. 11. Kopaná roč. 12. Cvičení z Čj a M 9. roč Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2008/2009 odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Dana Pomališová a k datu jsme do našeho sboru přijali mladou paní učitelku po studiích, Evu Vlachovou, s aprobací anglický jazyk český jazyk. Na prvním stupni jsme z důvodu nárůstu počtu tříd (odešla jedna pátá třída a otevřeli jsme dvě první třídy) přijali mladou paní učitelku po studiích, Petru Mudrovou. K datu odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Miroslava Machová, která se však nadále za dohodnutých podmínek stará o výchovné poradenství. Část jejího úvazku k tomuto datu převzal nový pan učitel Miroslav Zajíček. Tento pan učitel u nás ve školním roce 2010/2011 zůstává a k datu nás opustila paní učitelka Vlachová. Vzhledem k nutnosti redukovat počet úvazků pedagogických pracovníků z důvodů nižšího počtu žáků (v porovnání s předchozím školním rokem) jsme tento úvazek rozdělili stávajícím učitelům. Ve školní družině a školní jídelně nedošlo ve školním roce 2009/2010 k žádným personálním změnám. Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 6

8 Přehled pracovníků školy k datu Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 19 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 1 rok 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 30 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 7 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - aprob. M,Ch 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - aprob. Rj,Tv 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 23 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 16 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 31let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Ov,Tv 7 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Ch,Z,Inf 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Nj 2 roky 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 28 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Nj 34 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 16 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 30 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný Ov,Tv 1 rok 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 23 let 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,40 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,40 uklízečka 0,80 uklízečka 1,00 uklízečka 0,70 uklízečka 0,80 vedoucí školní jídelny 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,75 kuchařka 0,25 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 7

9 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 4,91 2,00 10,30 10,00 0,00 27,21 z toho ženy 3,23 1,00 10,30 7,00 0,00 21,53 celkem 0,00 0,00 2,30 1,00 0,00 3,30 z toho ženy 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,30 celkem 4,91 2,00 8,00 9,00 0,00 23,91 z toho ženy 3,23 1,00 8,00 6,00 0,00 18,23 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 20,05 0,00 3,72 0,00 23,77 Zde upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole, k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Ve školním roce se nám opět podařilo snížit počet přepočtených úvazků pedagogů pouze s pedagogickou způsobilostí (bez odborné způsobilosti učí tedy i předměty, které nemají ve své aprobaci ) z úvazku 4,62 k datu na úvazek 3,72 k datu !! Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšně ukončila studium výchovného poradenství k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončil studia v prosinci 2009 (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) školní metodik prevence bez studia dle vyhl. 317/2005 koordinátor environmentální výchovy bez studia dle vyhl. 317/2005 S uspokojením konstatuji, že máme již na třech z pěti preferovaných a významných pozic učitele plně kvalifikované v souladu s Vyhláškou 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Na pozici koordinátora environmentální výchovy vystřídal pana učitele Mánka od data pan učitel Vladimír Drábek. Prioritou pro léta příští je mít na pozicích školního metodika prevence a koordinátora environmentální výchovy kvalifikované pedagogické pracovníky v souladu s Vyhl. 317/2005 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 8

10 2.5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Dne proběhl v naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Dobrou zprávou pro všechny rodiče je, že v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy, které budou z hlediska kvality výuky naplněny na příjemný průměrný počet přibližně dvaceti dětí v jedné třídě. O průběhu zápisu přikládám též zprávu, kterou tradičně vytvořila, včetně bohaté fotodokumentace, slečna Nikola Jakoubová. Zápis do 1. ročníku Čtvrtek , pro většinu dospělých normální den, ale pro předškoláky a jejich rodiče nastává jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života. Ve základní škole Pasířská na Žižkově Vrchu se koná zápis do prvních tříd v již tradičním stylu. Pedagogický sbor prvního stupně připravil pro budoucí žáky zajímavé úkoly. Ve třídách na různých stanovištích děti stříhají, vybarvují, kreslí, zpívají, čtou čísla a poznávají barvy. Touto nenásilnou hravou formou získávají učitelé informace o zralosti dítěte pro školní docházku. To je ale fuška!! To jsem opravdu nečekal!! Bouřlivá diskuze nad barvou obrázku? Učebnami se nese nervózní štěbetání, písničky i smích budoucích prvňáčků. Někteří roztržitě běhají po chodbě a hledají další stanoviště, kde splní nový úkol a získají razítko do svého zápisového listu. Malá holčička, co už má všechna razítka, utíká chodbou a předává svůj list. Za odměnu dostává lízátko a může si vybrat některý z výrobků, jenž pro své budoucí kamarády připravili žáci zdejší školy. Poté je dívenka pasována na přijatou žákyni medailí, kterou jí paní učitelka pověsí kolem krku. Ještě jeden úsměv pro fotografku a hurá k mamince. Zápis končí a lidé odcházejí. Dnes tudy prošlo mnoho nových tvářiček, co brzy usednou do zdejších lavic. Někteří se na školní docházku těší více, jiní méně, ale všem přejme mnoho štěstí a co nejvíce jedniček do jejich nastávajícího studia a do celého života. Nikola Jakoubová Níže uvedená statistika dokumentuje stav přímo po zápisu, skutečnost byla nakonec mírně odlišná. Do prvního ročníku nám nakonec k datu do dvou tříd nastoupilo 40 dětí a celkový počet odkladů školní docházky se vyšplhal k počtu 12!! Zajímavostí je, že v našem obvodu byl nejnižší počet dětí, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 9

11 které se měly k zápisu dostavit (málo se jich zde před šesti lety narodilo téměř dvakrát méně než v roce předchozím i následném!!). Téměř jsme se smiřovali s tím, že otevřeme pouze jednu třídu. Nastoupil k nám však překvapivě vysoký počet děti z jiných spádových obvodů a podařilo se nám tedy otevřít dvě třídy. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 49 Z toho počet odkladů 11 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 38 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Na tomto místě opět zmíním i návštěvy dětí z mateřský škol, které spadají do našeho obvodu. Tyto návštěvy proběhly v průběhu měsíce ledna dětem se u nás velice líbilo, zapojili jsme je i do učebního procesu a strávili s nimi ve škole velice příjemné chvíle Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 40 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 0 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 33 o odkladu školní docházky 12 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 11 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna 301 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

12 3.2. Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu. Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, rodinné výchovy, cizích jazyků a hudební výchovy, dále školní kuchyňka, školní dílna, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou s polyténu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť (do nich jsme na vlastní náklady nechali ve školním roce 2009/2010 instalovat sprchové kouty). V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. Vzhledem k výrazné redukci částky ze státní dotace určené, mimo jiné, na nákup učebních pomůcek, pociťujeme opět v tomto kalendářním roce výrazné problémy spojené s nákupem učebnic a potřebných učebních pomůcek. Prioritou v souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC v příštím roce bychom rádi počali řešit tento problém na 1. stupni naší školy Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka Přestože jsem upozornil v loňské zprávě (školní rok ) na významný nárůst počtu omluvených hodin absence žáků, došlo ve školním roce 2009/2010 k dalšímu nárůstu počtu omluvených hodin!! Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st sníž. známka z chování - 3.st. 6 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

13 Zde je opět statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku. (důtka ředitele školy, snížená známka z chování 2.stupeň). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2009/2010: V prospěchu jsou statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (6.A a 6.B, 8.A a 8.B neuvěřitelný je rozdíl 1,09 v matematice). Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ: Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

14 3.4. Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Dalším zdrojem je Zpráva o vlastním hodnocení školy za tříleté období Předkládám zde též komentář ke srovnávacímu testování našich žáků v pátých a devátých třídách (Testy SCIO Stonožka), které proběhlo v listopadu V testování formou celonárodních srovnávacích testů chceme i v příštích letech nadále pokračovat pomáhá nám dokreslit stav znalostí i úrovně výuky v naší škole a je též kvalitním evaluačním nástrojem (trochu jsme předběhli dobu, neboť ministerstvo školství chystá toto testování jako povinné). Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěží, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. V této části je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše vzdělání chtivé žáčky, a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Dalším zdařilým projektem byl nádherný celodenní projekt Indiánský den na 1.stupni. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity),ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. Vyhodnocení srovnávacích testů SCIO v 5. a 9. ročnících Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 5. ročník (třídy 5.A a 5.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd jsme patřili mezi slabší průměr a 60 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my (upozorňují zúčastněných, nechci polemizovat o výsledcích škol, které, lidově řečeno, do toho nešly). Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích byly výsledky testů u třídy 5.B výrazně lepší, než výsledky testů v třídě 5.A. Zde jsem do tabulky vybral pro porovnání nejvýznamnější hodnoty: a) percentil - vyjadřuje v rámci daného ročníku u všech účastníků testu v celé republice pořadí účastníka na stupnici (př.: percentil 52 % u třídy 5.B znamená, že v průměru děti z této třídy předstihly 52 % všech účastníků, umístily se tedy v té lepší polovině!! ( u třídy 5.B je percentil 37 %) b) čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů, kterého bylo možné v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu) c) skóre je dáno součtem bodů za test (za nesprávně vyřešenou úlohu se odečítá bod nebo část bodu, aby se částečně eliminoval vliv tipování žáka) d) směrodatná odchylka vyjadřuje rozdíl v dané skupině žáků mezi jejich výsledky. V naší 5.B tedy navíc byly mezi žáky větší rozdíly v jejich výsledcích, v 5.A se všichni méně odchylovali od průměru třídy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

15 Zajímavé je též konstatování, že v obou třídách měli v českém jazyce žáci menší problémy v mluvnici, zato však větší problémy ve slohu a literatuře a v aplikacích. Celkově ve všech ostatních částech se ukázaly menší problémy v tématických částech testů a větší problémy v dovednostních částech. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,1 5.B ,8 Průměr ,6 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. Tentokrát jsme přesně v polovině startovního pole - 50 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,3 5.B ,6 Průměr ,5 III. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,7 5.B ,4 Průměr ,7 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 5.A (21 účastníků testu) a 5.B (17 účastníků testu): Český jazyk 5.A B Matematika 5.A B Obecné studijní předpoklady 5.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

16 Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 9. ročník (třídy 9.A a 9.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích v testech z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka byly výsledky testů u třídy 9.B lepší, než výsledky testů v třídě 9.A ( v matematice dokonce výrazně lepší 9.B se umístila v první polovině zúčastněných tříd v celé ČR - spíše však v jejím závěru). V obecných studijních předpokladech a německém jazyce byly výsledky vyrovnané. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,8 Průměr ,1 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,1 9.B ,1 Průměr ,5 III. Anglický jazyk Angličtina dopadla v podstatě nejlépe. Výsledky naší školy se sice zařadily mezi průměrné, v součtu obou tříd jsme však měli lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech - poslech, konverzace, čtení s porozuměním, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

17 žáků v anglickém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,2 9.B ,0 Průměr ,0 IV. Německý jazyk Výsledky školy v německém jazyce byly podprůměrné. Patřili jsme mezi školy se slabšími výsledky 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše škola. Průměrné výsledky měly naše děti v částech poslech, čtení s porozuměním a komplexní cvičení, v částech konverzace, ve slovní zásobě a gramatice byly výsledky našich žáků velmi slabé. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v německém jazyce využíván nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, t.zn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde však je nutné konstatovat, že se testu německého jazyka zúčastnilo pouhých 9 žáků z obou tříd (již téměř poslední němčináři s něm. jazykem, jako prvním cizím jazykem) a jednalo se převážně o žáky s velmi slabými studijními výsledky. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,1 Průměr ,0 V. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,6 9.B ,7 Průměr ,1 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 9.A (17 účastníků testu) a 9.B (22 účastníků testu): Český jazyk 9.A B Matematika 9.A B Anglický jazyk 9.A B Německý jazyk 9.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

18 Obecné studijní předpoklady 9.A B Testy ve všech třídách jsou hodnoceny i v mnoha dalších ukazatelích zajímavé je např. srovnání využití potenciálu u jednotlivých dětí ve všech testech, hodnocení jednotlivých částí každého testu, apod. Do kompletní analýzy lze nahlédnout v ředitelně školy. Výsledky testů jsou důležitým podkladem pro další práci s dětmi nejen v testovaných třídách. Zpracoval: Jiří Vondráček Vzhledem ke sportovní profilaci naší školy zařadím do této části komentář vedoucí trenérky sportovních tříd, paní Dany Jandové, který se týká činnosti našich sportovních tříd. Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2009/2010 Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub, kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým svazem, a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p. Ladislav Chmelík, p.uč. Hana Mužíčková, p.uč. Miroslava Machová, p.uč. Petra Mudrová a ve školním roce 2010/2011 nám pomáhá s tréninky i paní učitelka Lenka Štěpánová). V loňském školním roce došlo k důležité změně touto změnou je spojení dvou atletických oddílů, Školního atletického klubu při 5.ZŠ (ZŠ Pasířská) a atletického klubu LIAZ. Školní atletický klub nyní pečuje o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme se o zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci tříd se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádané ČAS, LKAS, AŠSK ad. V některých disciplínách děti vynikají a získávají na mistrovství České republiky medaile a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však především všestranný rozvoj dětí a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod. Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění zimního na běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. Obě soustředění osobně vždy na půl dne navštívil i ředitel školy a byl velice spokojen s jejich velice kvalitní organizací, za což všichni učitelé Tv a organizátoři soustředění opět zaslouží poděkování. Letní soustředění (Vesec pod Kozákovem) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

19 Zimní soustředění (Stará Pila na Jizerce) Již třetím rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich atletických přípravkách na 1.stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi d 1. do 5. třídy (dvě skupiny roč. a 4. 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou. Zapojí se i do závodní činnosti v rámci kraje. Od školního roku 2009/2010 jsme získali nového vedoucího trenéra v našich přípravných třídách, pana Jana Štejfu, který však v lednu 2010 v této funkci skončil a to naší škole přineslo méně příjemné problémy. Nahradila ho v této funkci paní Eva Mikulová. Do této části výroční zprávy pravidelně vkládám i výsledky našich žáků v atletických závodech a soutěžích. Zde opět zmíním náš veliký atletický talent loňskou žákyni 9.A, Petru Vítovou, která se svými výkony již dostala do reprezentace ČR a má před sebou dle našeho názoru zajímavou atletickou budoucnost. Petra nás na konci 9.roč. opustila a my upřímně věříme, že v naší školní atletické budoucnosti se objeví další výrazné talenty, jakým Petra bezesporu byla. Zajímavou sportovní osobností je též současná žákyně 9. roč. Míša Tegzová, která vedle atletiky dosahuje skvělých výkonů i v kanoistice je již několinásobnou mistryní České republiky. Petro, děkujeme a přejeme Ti nádhernou atletickou budoucnost!!!! Sportovní výsledky žáků ST ve školním roce 2009/2010 Dráha 2009 /2010 Září MČR staršího žactva Olomouc 2.místo: Vítová Petra 200m př 29,87 OR, rekord školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

20 4.místo: Vítová Petra 100m př 15,10 5.místo: Routa Marek 3km chůze 18:45,38 7.místo: Vítová,Balousová,Jelínková, Pavlínová 4x60 31,45 9.místo: Vítová, Balousová,Pavlínová 3x300 2:12,95 9.místo: Pavlínová Kristýna dálka 502cm MU do 15 let Dubnica nad Váhom ČR A ČR B Slovensko 2. místo: Vítová Petra 200m př. 29,95 4.místo: Vítová Petra 100 m př. 14,84 OR, rekord školy FKP družstev mladšího žactva Jablonec n.nisou 6.místo: děvčata i chlapci FKP družstev staršího žactva Liberec 1.místo: starší žákyně postup do SF MČR Kladno 4.místo: starší žáci SF MČR družstev starších žákyň Kladno 3.místo Postup do F MČR Břeclav F družstev elévů Liberec 4.místo b. Říjen F MČR družstev starších žákyň Břeclav 5.místo Prosinec Pomerančový mítink Silvestrovská hala Hala 2010 KP jednotlivců mladšího žactva a elévů místo: Dan Bárta 800m 2:41,72 2.místo: Dominik Přibyl 150m 21,99 3.místo: Klaudie Honzejková koule 8,06 Dominik Přibyl 60m 8,93 4.místo: Michaela Pilzová 800m 2:55,14 Bárta,Hollmann,Nič,Přibyl 4x150m 1:34,48 Elévové: 1.místo: Kasper Dominik Dálka 406 3boj 50 m 7,96 27.místo hod míčem 4,85 Celkové umístění v trojboji: 5.místo: Kasper Dominik 661 b 20.místo: Škůrek Sebastián 373 b 33.místo: Kučerová Karolína 420 b KP jednotlivců staršího žactva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více