Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod 2 2. Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, tříd a oddělení školní družiny Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2009/ Hodnocení plánu prevence za rok 2009/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2009/2010) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2009/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy Zprávy z tisku o naší škole 44 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1

3 1. Úvod Překonali jsme jeden z historických mezníků v dějinách naší školy a na vlastní kůži jsme si od 1.9. začali vychutnávat největší investici, která kdy byla realizována v historii této školy.prožili jsme první rok v nové zrekonstruované škole. A stálo to za to. Především jsme se všichni v zimě konečně ohřáli a to za téměř poloviční náklady, které vynaložíme každý rok na vytápění školy. Můžeme si konečně otevřít jakékoliv z oken školní budovy, aniž bychom pociťovali obavy, že okno v tom lepším případě vypadne na ulici či do zahrady. O estetickém vzhledu a vnímání školy se není nutné ani zmiňovat. Naproti tomu však svět, nevyjímaje Evropu, a samozřejmě i naši zemi zasáhla ekonomická krize. Vše začalo prodejem hypotečních úvěrů nebonitním klientům v USA. Problémy amerického hypotečního trhu se během několika měsíců přelily do amerického finančního trhu, aby vzápětí zaplavily celý svět. Dopady této krize výrazně pocítil i rozpočet regionálního školství. V případě základních škol došlo v rámci rozpočtu pro rok 2010 (od ) k významnému ponížení finančních prostředků určených pro nákup učebnic a učebních pomůcek (obrovský propad oproti roku 2007 o více než 60 %) a z nárokového rozpočtu na mzdy musí ředitelé všech škol odevzdat v závěru kalendářního roku 2010 do státního rozpočtu 1 % z ročního objemu mzdových prostředků. V případě naší školy se jedná o částku Kč. To je zpráva veskrze nedobrá, ale mám i zprávy více než dobré. Všem školám v České republice bylo umožněno snadněji dosáhnout na peníze z evropských fondů. V rámci nové oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) mohou školy využít tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Naše škola dlouho neváhala a ve spolupráci s firmou Microsoft jsme již v závěru června podali žádost o dotaci. Žádost již máme schválenu a nyní již čekáme pouze na finance. Dosáhli jsme na částku v celkové výši Kč, z toho více než můžeme použít na nákup učebních pomůcek!! Projekt bude realizován především ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 (více v části 2.5. této zprávy). V červnu proběhly volby do dolní sněmovny parlamentu ČR výsledek voleb přinesl i změnu na postu ministra školství odešla Miroslava Kopicová, v nové vládě pod vedením premiéra Nečase usednul do křesla ministra školství Josef Dobeš (Věci veřejné). Volby skončily sice velice těsným vítězstvím ČSSD, ale celkově jednoznačným vítězstvím pravicových stran ODS, TOP 09 a Věci veřejných, které vytvořily koalici, jež obsadila 118 křesel v poslanecké sněmovně. V úvodu srpna 2010 opět naší republiku zasáhly hrozivé povodně - prudké deště na konci prvního srpnového týdne vylily vodní toky z břehů na severu Čech (Raspenava, Heřmanice, Chrastava,...). Řada obcí se ocitla pod vodou, povodeň strhla celé domy, běsnícímu vodnímu živlu padly za oběť mosty, zničeny byly také klíčové úseky silnic. Škody se počítají na miliardy. Povodně si vyžádaly celkem pět lidských životů a evakuováno muselo být přes dva tisíce lidí. Chtěl bych na stránkách této zprávy poděkovat všem pracovníkům naší školy, kteří se osobně podíleli na pomoci zasaženému regionu, ať už svojí přímou účastí při odstraňování škod, nebo finančním darem. Vrátím se však, jak je již mým zvykem, i k událostem, které v průběhu školního roku 2009/2010 zahýbaly českým školstvím. Každý z Vás jistě se zájmem sledoval kauzu plzeňských práv. Tato vysoká škola neoprávněné vydávala diplomy absolventům Právnické fakulty západočeské univerzity v Plzni za nestandardní doby studia (někteří studovali i pouhé dva měsíce). V systému českého školství stále přetrvává nezájem o studium technických oborů postupně se však tato situace mění k lepšímu problémem je též současný stav sítě středních škol - počet nabízených volných míst na středních školách už v podstatě převyšuje počet vycházejících žáků z devátých ročníků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 2

4 Mnohé z Vás jistě zaujala celonárodní diskuze o zařazování žáků ze sociálního znevýhodněného prostředí (převážně romské děti) do bývalých zvláštních škol, nyní základních škol praktických. Opět jsme obdrželi finanční prostředky na pomůcky pro budoucí žáky prvních ročníků pro jednoho žáka 1000 Kč. Znovu se rozeznívaly tóny známého evergreenu státních maturit. Státní maturity byly zase o rok odloženy - v roce 2011 budou studenti skládat maturitní zkoušky ze dvou předmětů a v roce 2012 ze tří předmětů. Na poslední chvíli schválenou novelou zákona o pedagogických pracovnících byla odložena povinnost učitelů doplnit si kvalifikaci, nebo začít si potřebnou kvalifikaci doplňovat toto kritické datum bylo posunuto z na Od bylo ve 40 školách v ČR zahájeno pokusné ověřování nového typu psacího písma Comenius Script. Dále následuje stručný komentář významných změn v naší škole. Začnu změnou nejvýznamnější pro chod naší školy. Po dlouhých letech přemlouvání našeho zřizovatele, Města Jablonce nad Nisou, se nám podařilo do úspěšné konce dotáhnout realizaci investiční akce, která ve svém výsledku potěší především všechny sportovce naše děti, učitele a v neposlední řadě naší zapálenou sportovní veřejnost. V průběhu posledních školních prázdnin bylo kompletně zrekonstruováno sociální zázemí naší velké tělocvičny za částku téměř Kč!! Hygienické podmínky v tomto zázemí v jeho původním stavu byly již téměř neúnosné a nyní se všichni sportovci mohou převléknout a osprchovat již v důstojném a příjemném prostředí. Od jsme odstartovali dalším novým modulem v programu Bakaláři hodnocení chování žáků. Věříme, že se tento modul osvědčí a přinese naší škole to, co od něj očekáváme. Máme za sebou třetí rok realizace Školního vzdělávacího programu a rád konstatuji, že mnozí učitelé tuto velkou změnu nechápou jako drobnou kosmetickou úpravu, ale především jako zásah do samotné principu a filosofie výuky. Ve školním roce 2010/2011 se již školní vzdělávací program dostane do 4. a 9. ročníku a zbývá tedy pouze 5.ročník, ve kterém v tomto roce budeme učit podle Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od používáme nové třídní knihy jsou především reflexí potřeb samotného školního vzdělávacího programu, neboť učitelé mohou podrobněji zapsat, co se v jejich hodinách skutečně dělo (ty staré dostatečný prostor neposkytovaly). V dalších částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se událo v naší škole přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli navýsost spokojeni. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 3

5 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Jiří Vondráček Zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Chmelík Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Machová Metodik prevence: Mgr. Anna Pastuchová Koordinátor ŠVP: Mgr. David Mánek Koordinátor EV: Mgr. David Mánek (od Mgr. Vladimír Drábek) Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 4

6 Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Vladimír Drábek Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/001 Základní škola C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části si opět pochválím rozhodnutí o založení Občanského sdružení Pasířská. Toto sdružení je plně funkční, smysluplně zastřešuje nabídku a fungování zájmových útvarů na naší škole a nadále nám přináší finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí nejen ve formě pravidelných příspěvků jeho členů. Dne proběhla v prostorách základní školy výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní v průběhu schůze si vyslechli Výroční zprávu o činnosti OS za období březen 2009 až duben 2010, zprávu o hospodaření a revizní zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla i diskuze, ze které jednoznačně vyplynulo, že bychom měli především formou společných akcí více vtáhnout rodiče našich dětí do dění školy a navázat s nimi užší spolupráci (více v části 2.5. zpráva o povedené společné akci Paskiáda 2010) Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 5

7 Předmět Ročník I. Povinně - volitelné předměty 1. Výpočetní technika 7. a 8. roč. 2. Sportovní hry 6.,7. a 8. roč. 3. Chemické laboratoře 7. roč. 4. Cvičení z českého jazyka 9.roč. 5. Muž a žena 21. stol. 8. roč. II. Zájmové útvary 1. Atletická přípravka roč. 2. Atletická přípravka roč. 3. Sportovní roč. 4. Míčové hry roč. 5. Košíková 3.roč. 6. Počítače 1.,4.-5. roč. 7. Aerobic roč. 8. Keramika roč. 9. Výtvarný kroužek roč. 10. Mykologický kroužek roč. 11. Kopaná roč. 12. Cvičení z Čj a M 9. roč Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2008/2009 odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Dana Pomališová a k datu jsme do našeho sboru přijali mladou paní učitelku po studiích, Evu Vlachovou, s aprobací anglický jazyk český jazyk. Na prvním stupni jsme z důvodu nárůstu počtu tříd (odešla jedna pátá třída a otevřeli jsme dvě první třídy) přijali mladou paní učitelku po studiích, Petru Mudrovou. K datu odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Miroslava Machová, která se však nadále za dohodnutých podmínek stará o výchovné poradenství. Část jejího úvazku k tomuto datu převzal nový pan učitel Miroslav Zajíček. Tento pan učitel u nás ve školním roce 2010/2011 zůstává a k datu nás opustila paní učitelka Vlachová. Vzhledem k nutnosti redukovat počet úvazků pedagogických pracovníků z důvodů nižšího počtu žáků (v porovnání s předchozím školním rokem) jsme tento úvazek rozdělili stávajícím učitelům. Ve školní družině a školní jídelně nedošlo ve školním roce 2009/2010 k žádným personálním změnám. Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 6

8 Přehled pracovníků školy k datu Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 19 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 1 rok 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 30 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 7 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - aprob. M,Ch 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - aprob. Rj,Tv 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 23 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 16 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 31let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Ov,Tv 7 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Ch,Z,Inf 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Nj 2 roky 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 28 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Nj 34 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 27 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 16 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 30 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný Ov,Tv 1 rok 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 23 let 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 18 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,40 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,40 uklízečka 0,80 uklízečka 1,00 uklízečka 0,70 uklízečka 0,80 vedoucí školní jídelny 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,75 kuchařka 0,25 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 7

9 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 4,91 2,00 10,30 10,00 0,00 27,21 z toho ženy 3,23 1,00 10,30 7,00 0,00 21,53 celkem 0,00 0,00 2,30 1,00 0,00 3,30 z toho ženy 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,30 celkem 4,91 2,00 8,00 9,00 0,00 23,91 z toho ženy 3,23 1,00 8,00 6,00 0,00 18,23 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 20,05 0,00 3,72 0,00 23,77 Zde upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole, k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Ve školním roce se nám opět podařilo snížit počet přepočtených úvazků pedagogů pouze s pedagogickou způsobilostí (bez odborné způsobilosti učí tedy i předměty, které nemají ve své aprobaci ) z úvazku 4,62 k datu na úvazek 3,72 k datu !! Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšně ukončila studium výchovného poradenství k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) úspěšně dokončil studia v prosinci 2009 (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) školní metodik prevence bez studia dle vyhl. 317/2005 koordinátor environmentální výchovy bez studia dle vyhl. 317/2005 S uspokojením konstatuji, že máme již na třech z pěti preferovaných a významných pozic učitele plně kvalifikované v souladu s Vyhláškou 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Na pozici koordinátora environmentální výchovy vystřídal pana učitele Mánka od data pan učitel Vladimír Drábek. Prioritou pro léta příští je mít na pozicích školního metodika prevence a koordinátora environmentální výchovy kvalifikované pedagogické pracovníky v souladu s Vyhl. 317/2005 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 8

10 2.5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Dne proběhl v naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Dobrou zprávou pro všechny rodiče je, že v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy, které budou z hlediska kvality výuky naplněny na příjemný průměrný počet přibližně dvaceti dětí v jedné třídě. O průběhu zápisu přikládám též zprávu, kterou tradičně vytvořila, včetně bohaté fotodokumentace, slečna Nikola Jakoubová. Zápis do 1. ročníku Čtvrtek , pro většinu dospělých normální den, ale pro předškoláky a jejich rodiče nastává jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života. Ve základní škole Pasířská na Žižkově Vrchu se koná zápis do prvních tříd v již tradičním stylu. Pedagogický sbor prvního stupně připravil pro budoucí žáky zajímavé úkoly. Ve třídách na různých stanovištích děti stříhají, vybarvují, kreslí, zpívají, čtou čísla a poznávají barvy. Touto nenásilnou hravou formou získávají učitelé informace o zralosti dítěte pro školní docházku. To je ale fuška!! To jsem opravdu nečekal!! Bouřlivá diskuze nad barvou obrázku? Učebnami se nese nervózní štěbetání, písničky i smích budoucích prvňáčků. Někteří roztržitě běhají po chodbě a hledají další stanoviště, kde splní nový úkol a získají razítko do svého zápisového listu. Malá holčička, co už má všechna razítka, utíká chodbou a předává svůj list. Za odměnu dostává lízátko a může si vybrat některý z výrobků, jenž pro své budoucí kamarády připravili žáci zdejší školy. Poté je dívenka pasována na přijatou žákyni medailí, kterou jí paní učitelka pověsí kolem krku. Ještě jeden úsměv pro fotografku a hurá k mamince. Zápis končí a lidé odcházejí. Dnes tudy prošlo mnoho nových tvářiček, co brzy usednou do zdejších lavic. Někteří se na školní docházku těší více, jiní méně, ale všem přejme mnoho štěstí a co nejvíce jedniček do jejich nastávajícího studia a do celého života. Nikola Jakoubová Níže uvedená statistika dokumentuje stav přímo po zápisu, skutečnost byla nakonec mírně odlišná. Do prvního ročníku nám nakonec k datu do dvou tříd nastoupilo 40 dětí a celkový počet odkladů školní docházky se vyšplhal k počtu 12!! Zajímavostí je, že v našem obvodu byl nejnižší počet dětí, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 9

11 které se měly k zápisu dostavit (málo se jich zde před šesti lety narodilo téměř dvakrát méně než v roce předchozím i následném!!). Téměř jsme se smiřovali s tím, že otevřeme pouze jednu třídu. Nastoupil k nám však překvapivě vysoký počet děti z jiných spádových obvodů a podařilo se nám tedy otevřít dvě třídy. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 49 Z toho počet odkladů 11 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 38 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Na tomto místě opět zmíním i návštěvy dětí z mateřský škol, které spadají do našeho obvodu. Tyto návštěvy proběhly v průběhu měsíce ledna dětem se u nás velice líbilo, zapojili jsme je i do učebního procesu a strávili s nimi ve škole velice příjemné chvíle Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 40 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 0 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 33 o odkladu školní docházky 12 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 11 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna 301 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

12 3.2. Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu. Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, rodinné výchovy, cizích jazyků a hudební výchovy, dále školní kuchyňka, školní dílna, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou s polyténu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť (do nich jsme na vlastní náklady nechali ve školním roce 2009/2010 instalovat sprchové kouty). V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. Vzhledem k výrazné redukci částky ze státní dotace určené, mimo jiné, na nákup učebních pomůcek, pociťujeme opět v tomto kalendářním roce výrazné problémy spojené s nákupem učebnic a potřebných učebních pomůcek. Prioritou v souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC v příštím roce bychom rádi počali řešit tento problém na 1. stupni naší školy Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka Přestože jsem upozornil v loňské zprávě (školní rok ) na významný nárůst počtu omluvených hodin absence žáků, došlo ve školním roce 2009/2010 k dalšímu nárůstu počtu omluvených hodin!! Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st sníž. známka z chování - 3.st. 6 6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

13 Zde je opět statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku. (důtka ředitele školy, snížená známka z chování 2.stupeň). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2009/2010: V prospěchu jsou statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (6.A a 6.B, 8.A a 8.B neuvěřitelný je rozdíl 1,09 v matematice). Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ: Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

14 3.4. Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Dalším zdrojem je Zpráva o vlastním hodnocení školy za tříleté období Předkládám zde též komentář ke srovnávacímu testování našich žáků v pátých a devátých třídách (Testy SCIO Stonožka), které proběhlo v listopadu V testování formou celonárodních srovnávacích testů chceme i v příštích letech nadále pokračovat pomáhá nám dokreslit stav znalostí i úrovně výuky v naší škole a je též kvalitním evaluačním nástrojem (trochu jsme předběhli dobu, neboť ministerstvo školství chystá toto testování jako povinné). Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěží, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. V této části je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše vzdělání chtivé žáčky, a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Dalším zdařilým projektem byl nádherný celodenní projekt Indiánský den na 1.stupni. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity),ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. Vyhodnocení srovnávacích testů SCIO v 5. a 9. ročnících Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 5. ročník (třídy 5.A a 5.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd jsme patřili mezi slabší průměr a 60 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my (upozorňují zúčastněných, nechci polemizovat o výsledcích škol, které, lidově řečeno, do toho nešly). Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích byly výsledky testů u třídy 5.B výrazně lepší, než výsledky testů v třídě 5.A. Zde jsem do tabulky vybral pro porovnání nejvýznamnější hodnoty: a) percentil - vyjadřuje v rámci daného ročníku u všech účastníků testu v celé republice pořadí účastníka na stupnici (př.: percentil 52 % u třídy 5.B znamená, že v průměru děti z této třídy předstihly 52 % všech účastníků, umístily se tedy v té lepší polovině!! ( u třídy 5.B je percentil 37 %) b) čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů, kterého bylo možné v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu) c) skóre je dáno součtem bodů za test (za nesprávně vyřešenou úlohu se odečítá bod nebo část bodu, aby se částečně eliminoval vliv tipování žáka) d) směrodatná odchylka vyjadřuje rozdíl v dané skupině žáků mezi jejich výsledky. V naší 5.B tedy navíc byly mezi žáky větší rozdíly v jejich výsledcích, v 5.A se všichni méně odchylovali od průměru třídy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

15 Zajímavé je též konstatování, že v obou třídách měli v českém jazyce žáci menší problémy v mluvnici, zato však větší problémy ve slohu a literatuře a v aplikacích. Celkově ve všech ostatních částech se ukázaly menší problémy v tématických částech testů a větší problémy v dovednostních částech. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,1 5.B ,8 Průměr ,6 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. Tentokrát jsme přesně v polovině startovního pole - 50 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,3 5.B ,6 Průměr ,5 III. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,7 5.B ,4 Průměr ,7 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 5.A (21 účastníků testu) a 5.B (17 účastníků testu): Český jazyk 5.A B Matematika 5.A B Obecné studijní předpoklady 5.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

16 Testy SCIO STONOŽKA 2009/2010 (LISTOPAD 2009) 9. ročník (třídy 9.A a 9.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde se však nabízí srovnání obou tříd ve všech ukazatelích v testech z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka byly výsledky testů u třídy 9.B lepší, než výsledky testů v třídě 9.A ( v matematice dokonce výrazně lepší 9.B se umístila v první polovině zúčastněných tříd v celé ČR - spíše však v jejím závěru). V obecných studijních předpokladech a německém jazyce byly výsledky vyrovnané. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,8 Průměr ,1 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné. V součtu obou tříd polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu mluvnice, sloh a literatura, i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,1 9.B ,1 Průměr ,5 III. Anglický jazyk Angličtina dopadla v podstatě nejlépe. Výsledky naší školy se sice zařadily mezi průměrné, v součtu obou tříd jsme však měli lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech - poslech, konverzace, čtení s porozuměním, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

17 žáků v anglickém jazyce využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,2 9.B ,0 Průměr ,0 IV. Německý jazyk Výsledky školy v německém jazyce byly podprůměrné. Patřili jsme mezi školy se slabšími výsledky 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše škola. Průměrné výsledky měly naše děti v částech poslech, čtení s porozuměním a komplexní cvičení, v částech konverzace, ve slovní zásobě a gramatice byly výsledky našich žáků velmi slabé. Z porovnání výsledků testů z anglického jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v německém jazyce využíván nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než odpovídá úroveň jejich studijních předpokladů, t.zn. žáci pracují pod svoje možnosti. Zde však je nutné konstatovat, že se testu německého jazyka zúčastnilo pouhých 9 žáků z obou tříd (již téměř poslední němčináři s něm. jazykem, jako prvním cizím jazykem) a jednalo se převážně o žáky s velmi slabými studijními výsledky. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,5 9.B ,1 Průměr ,0 V. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,6 9.B ,7 Průměr ,1 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 9.A (17 účastníků testu) a 9.B (22 účastníků testu): Český jazyk 9.A B Matematika 9.A B Anglický jazyk 9.A B Německý jazyk 9.A B Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

18 Obecné studijní předpoklady 9.A B Testy ve všech třídách jsou hodnoceny i v mnoha dalších ukazatelích zajímavé je např. srovnání využití potenciálu u jednotlivých dětí ve všech testech, hodnocení jednotlivých částí každého testu, apod. Do kompletní analýzy lze nahlédnout v ředitelně školy. Výsledky testů jsou důležitým podkladem pro další práci s dětmi nejen v testovaných třídách. Zpracoval: Jiří Vondráček Vzhledem ke sportovní profilaci naší školy zařadím do této části komentář vedoucí trenérky sportovních tříd, paní Dany Jandové, který se týká činnosti našich sportovních tříd. Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2009/2010 Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub, kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým svazem, a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p. Ladislav Chmelík, p.uč. Hana Mužíčková, p.uč. Miroslava Machová, p.uč. Petra Mudrová a ve školním roce 2010/2011 nám pomáhá s tréninky i paní učitelka Lenka Štěpánová). V loňském školním roce došlo k důležité změně touto změnou je spojení dvou atletických oddílů, Školního atletického klubu při 5.ZŠ (ZŠ Pasířská) a atletického klubu LIAZ. Školní atletický klub nyní pečuje o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme se o zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci tříd se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádané ČAS, LKAS, AŠSK ad. V některých disciplínách děti vynikají a získávají na mistrovství České republiky medaile a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však především všestranný rozvoj dětí a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod. Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění zimního na běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. Obě soustředění osobně vždy na půl dne navštívil i ředitel školy a byl velice spokojen s jejich velice kvalitní organizací, za což všichni učitelé Tv a organizátoři soustředění opět zaslouží poděkování. Letní soustředění (Vesec pod Kozákovem) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

19 Zimní soustředění (Stará Pila na Jizerce) Již třetím rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich atletických přípravkách na 1.stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi d 1. do 5. třídy (dvě skupiny roč. a 4. 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou. Zapojí se i do závodní činnosti v rámci kraje. Od školního roku 2009/2010 jsme získali nového vedoucího trenéra v našich přípravných třídách, pana Jana Štejfu, který však v lednu 2010 v této funkci skončil a to naší škole přineslo méně příjemné problémy. Nahradila ho v této funkci paní Eva Mikulová. Do této části výroční zprávy pravidelně vkládám i výsledky našich žáků v atletických závodech a soutěžích. Zde opět zmíním náš veliký atletický talent loňskou žákyni 9.A, Petru Vítovou, která se svými výkony již dostala do reprezentace ČR a má před sebou dle našeho názoru zajímavou atletickou budoucnost. Petra nás na konci 9.roč. opustila a my upřímně věříme, že v naší školní atletické budoucnosti se objeví další výrazné talenty, jakým Petra bezesporu byla. Zajímavou sportovní osobností je též současná žákyně 9. roč. Míša Tegzová, která vedle atletiky dosahuje skvělých výkonů i v kanoistice je již několinásobnou mistryní České republiky. Petro, děkujeme a přejeme Ti nádhernou atletickou budoucnost!!!! Sportovní výsledky žáků ST ve školním roce 2009/2010 Dráha 2009 /2010 Září MČR staršího žactva Olomouc 2.místo: Vítová Petra 200m př 29,87 OR, rekord školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

20 4.místo: Vítová Petra 100m př 15,10 5.místo: Routa Marek 3km chůze 18:45,38 7.místo: Vítová,Balousová,Jelínková, Pavlínová 4x60 31,45 9.místo: Vítová, Balousová,Pavlínová 3x300 2:12,95 9.místo: Pavlínová Kristýna dálka 502cm MU do 15 let Dubnica nad Váhom ČR A ČR B Slovensko 2. místo: Vítová Petra 200m př. 29,95 4.místo: Vítová Petra 100 m př. 14,84 OR, rekord školy FKP družstev mladšího žactva Jablonec n.nisou 6.místo: děvčata i chlapci FKP družstev staršího žactva Liberec 1.místo: starší žákyně postup do SF MČR Kladno 4.místo: starší žáci SF MČR družstev starších žákyň Kladno 3.místo Postup do F MČR Břeclav F družstev elévů Liberec 4.místo b. Říjen F MČR družstev starších žákyň Břeclav 5.místo Prosinec Pomerančový mítink Silvestrovská hala Hala 2010 KP jednotlivců mladšího žactva a elévů místo: Dan Bárta 800m 2:41,72 2.místo: Dominik Přibyl 150m 21,99 3.místo: Klaudie Honzejková koule 8,06 Dominik Přibyl 60m 8,93 4.místo: Michaela Pilzová 800m 2:55,14 Bárta,Hollmann,Nič,Přibyl 4x150m 1:34,48 Elévové: 1.místo: Kasper Dominik Dálka 406 3boj 50 m 7,96 27.místo hod míčem 4,85 Celkové umístění v trojboji: 5.místo: Kasper Dominik 661 b 20.místo: Škůrek Sebastián 373 b 33.místo: Kučerová Karolína 420 b KP jednotlivců staršího žactva Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více