TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: M/01 Sociální činnost sociálně výchovná činnost Forma zkoušky: ústní Forma studia: denní Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Markéta Janků Projednáno předmětovou komisí dne: Schváleno ředitelkou školy:

2 1. Speciální pedagogika - definice speciální pedagogiky - pojmosloví spec. pedagogiky - norma, normalita, vada, postižení, handicap - úkoly spec. pedagogiky etiologie, fenomenologie, terapie, reedukace, rehabilitace, prevence - dělení spec. pedagogiky a charakteristika jednotlivých pedií - historie spec. pedagogiky přístup k postiženým v jednotlivých etapách vývoje 2. Základní a terapeutické metody ve spec. pedagogice - reedukace, kompenzace, rehabilitace - terapie hrou, prací, psychomotorická, expresivní, alternativní, zooterapie - charakteristika, vhodnost a možnosti využití jednotlivých metod - příklady využití v praxi u jednotlivých postižení 3. Společnost a postižený jedinec - socializace postižených stupně socializace - integrace a segregace - integrace společenská, školská a pracovní - zaměstnávání znevýhodněných jedinců - sociální postavení rodiny s postiženým členem ve společnosti 4. Společnost a postižený jedinec - pomoc - mimořádné výhody průkazy pro zdravotně postižené - příspěvek na péči - další příspěvky pro postižené- příspěvek na mobilitu, úpravu bytu, koupi, úpravu, provoz motorového vozidla atd.

3 - služby pro postižené občany- osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče, respitní péče, centra denních služeb, stacionáře atd. 5. Rodina a postižený jedinec - fáze prožívání - styly rodinné výchovy - alternativy rodinné péče ústavní péče, náhradní rodinná péče, rezidenční služby, respitní péče - postižené dítě a sourozenec - sociální situace rodiny s postiženým dítětem ve společnosti 6. Specifické vývojové poruchy učení - dyslexie - dysgrafie - dysortografie - dyskalkulie - dyspraxie - dyspinxie - dysmuzie - definice, projevy, náprava těchto poruch - přístup pedagogů a rodičů k SVPU- nejčastější chyby - úkoly a funkce pedagogicko- psychologických poraden, SPC 7. Dítě s ADHD, ADD, lateralita, leváctví - ADHD, ADD etiologie, diagnostika a možnosti nápravy - projevy a přístup k jedincům s ADHD, ADD - lateralita rozdělení, příčiny a zjišťování laterality

4 - leváctví - testy zjišťování leváctví - následky přecvičování leváků 8. Etopedie - vymezení etopedie jako odvětví spec. pedagogiky - terminologie etopedie delikvence, kriminalita, vandalismus - klasifikace poruch chování z hlediska věku - klasifikace poruch chování z hlediska závažnosti poruchy - náprava poruch chování ochranná výchova /diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav/, ústavní výchova /dětský domov/ - prevence poruch chování primární, sekundární, terciální 9. Šikana - charakteristika pojmu - charakteristické znaky a projevy šikany - aktéři šikany - fáze šikany - dopad a možnosti intervence spolupráce odborníků, školy a rodiny 10. Etopedie- sociálně patologické jevy - nikotinismus - alkoholová závislost - drogová závislost - gamblerství - charakteristika, příčiny, fáze a náprava

5 - možnosti prevence a intervence 11. Etopedie - kurátorská péče, probace a mediace - charakteristika kurátorské péče - náplň práce kurátora pro děti a mládež - náplň práce kurátora pro dospělé - charakteristika a popis probace alternativní tresty - charakteristika a popis mediace - výhody probace a mediace pro zúčastněné 12. Somatopedie - klasifikace vad, etiologie vad - deformace vrozené nebo získané - malformace vrozená postižení končetin, hlavy a páteře - svalová myopatie-dystrofie - tělesná postižení po nemoci CMP, encefalitida 13. Somatopedie DMO, DO - vysvětlení pojmu a charakteristika DMO - formy DMO - DO jako infekční onemocnění - traumatické obrny, úrazy a amputace - rehabilitace v somatopedii- důležitost, možnosti, lázeňská péče 14. Záchvatová onemocnění. Roztroušená skleróza

6 - epilepsie, migréna - typy a charakteristika epileptických záchvatů - přístup a práce s jedinci se záchvatovým onemocněním - roztroušená skleróza - charakteristika onemocnění, příčiny, projevy a léčba 15. Psychopedie - klasifikace vad, etiologie vad - deteriorace, demence, deprivace, slaboduchost - mentální retardace příčiny, stupně a projevy - možnosti vzdělávání a péče o osoby s poruchami intelektu 16. Pervazivní vývojové poruchy - přehled a charakteristika pervazivních vývojových poruch - Rettův syndrom - Aspergerův syndrom - autismus - znaky, projevy a práce s autistickými jedinci - strukturované učení 17. Downův syndrom - charakteristika Downova syndromu anatomické zvláštnosti - příčiny, projevy a diagnostika Downova syndromu - výchova, vzdělávání a možnosti integrace jedinců s Downovým syndromem

7 18. Surdopedie - klasifikace vad, etiologie vad - způsoby komunikace - kompenzační pomůcky - výchova a vzdělávání jedinců s poruchami sluchu 19. Tyflopedie - klasifikace vad, etiologie vad - stupně zrakových vad - - kompenzační pomůcky - výchova a vzdělávání jedinců s poruchami zraku 20. Logopedie - klasifikace poruch řeči, etiologie poruch řeči - poruchy artikulace řeči dyslálie - vady mluvidel- huhňavost, palatolálie - charakteristika jednotlivých vad - možnosti nápravy 21. Logopedie - centrální vady a poruchy řeči- vývojová dysfázie, afázie, koktavost, breptavost - neurotické vady a poruchy mutismus, surdomutismus

8 - charakteristika jednotlivých vad - možnosti nápravy 22. Kombinované vady. Kompenzační a rehabilitační pomůcky - definice a klasifikace kombinovaných vad - etiologie a stupně kombinovaných vad - hluchoslepota - kompenzační a rehabilitační pomůcky - jejich využití v jednotlivých pediích 23. Postižení u starých lidí. Sexuální deviace - charakteristika jednotlivých postižení - specifika přístupu k seniorům - zařízení pro seniory - sexuální deviace charakteristika pojmu - základní sex. odchylky a úchylky - prostituce 24. Humanitární organizace - organizace celosvětové Červený kříž, Unicef - organizace působící na úzení ČR Člověk v tísni, FOD, Naše dítě, Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové atd. - formy pomoci - humanitární pomoc v ČR sbírky 25. Multikulturní výchova a multikulturní soužití

9 - migrace, migranti, azylanti - migranti v ČR funkce uprchlických táborů - minority v naší společnosti asijská komunita - romská komunita- specifika romů, možnosti vzdělávání a pracovní uplatnění - etika práce s minoritami - osobnost pracovníka pracujícího s minoritami

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 1.4. 2011 Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 1999-2000 1/ Úroveň informovanosti dětí ZŠ o ochraně před sexuálním zneužíváním. Bělíková Petra 2/ Využití některých alternativních

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více