STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal Vachovec - ředitel Schváleno školskou radou: 4. listopadu 2014

2 2 I. Základní údaje o škole Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary je samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka ve škole byla ve školním roce 2013/2014 organizována dle platných zákonných norem a předpisů, zejména dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola sdružuje: 1. Střední školu kapacita: 460 žáků 2. Domov mládeže kapacita: 180 lůžek Odloučená pracoviště: Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská 77 Škola má pět útvarů: - útvar teoretického vyučování - útvar praktického vyučování - domov mládeže - útvar ekonomicko-provozní - útvar doplňkové činnosti Údaje o vedení školy: ředitel VŚ pedagogická, SpecPg zástupce ředitele pro TV pedagogická zástupce ředitele pro PV pozemní stavby + DPS + SpecPg vedoucí vychovatel vojenská + DPS + SpecPg vedoucí ekonomka SŠ maturita ekonomická vedoucí doplňkové čin. SŠ maturita ekonomická Adresa pro dálkový přístup: ID datové schránky: 2vnsxd3 Ve škole pracovala školská rada v tomto složení: předseda: Bohuslav Vinter členové: Ing. Zdeněk Kovář Ing. Václav Nedvěd Petr Vorlík Dana Jelínková Milan Řehák

3 3 II. Přehled oborů vzdělání Obory zařazené ve školském rejstříku: a) obory vzdělání, v nichž lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou M/ L/ L/ L/51 Stavebnictví Provozní elektrotechnika (nástavba) Stavební provoz (nástavba) Podnikání (nástavba) b) obory vzdělání, v nichž lze získat střední vzdělání s výučním listem H/01 Strojní mechanik H/01 Klempíř H/02 Elektrikář silnoproud H/01 Truhlář H/001 Truhlář (dobíhající obor) H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Truhlářská a čalounická výroba E/01 Malířské a natěračské práce E/01 Zednické práce E/02 Stavební práce (dvouletý obor) H/01 Malíř a lakýrník Učební plány a schvalovací doložky ministerstva u oborů, které škola vyučovala: číselný kód název oboru č.j. schválení MŠMT ČR M/01 Stavebnictví ŠVP Stavebnictví od L/51 Podnikání ŠVP Podnikání od H/01 Strojní mechanik ŠVP Strojní mechanik od H/02 Elektrikář silnoproud ŠVP Elektrikář silnoproud od H/01 Truhlář ŠVP Truhlář od H/01 Instalatér ŠVP Instalatér od H/01 Zedník ŠVP Zedník od E/01 Zednické práce ŠVP Zednické práce od E/02 Stavební práce ŠVP Stavební práce od Školní vzdělávací programy pro všechny obory včetně učebních plánů jsou přístupné k nahlédnutí ve škole.

4 4 III. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 zajišťovali činnost školy tito kmenoví pracovníci: a) pedagogičtí: Ř + ZŘ ÚTV ÚPV DM b) nepedagogičtí: ÚTV Ekonomický úsek DM c) doplňková činnost: DM 3 pracovníci 19 učitelů 2 vedoucí učitelé OV a 13 učitelů OV 1 vedoucí vychovatel a 4 vychovatelé 4 pracovníci 7 pracovníků 1 pracovník 11 pracovníků Některé činnosti byly zajišťovány na základě dohod o provedení práce nebo o činnosti. Přehled o vzdělání pedagogických pracovníků: A) Ředitel + zástupci: druh odbornost a pedagogická vzdělání zkoušky způsobilost ředitel VŚ pedagogická, SpecPg ZŘ pro TV pedagogická ZŘ pro PV pozemní stavby + DPS + SpecPg B) Teoretická výuka - učitelé: č. 1 č. 2 pedagogická + výchovné poradenství pedagogická č. 3 strojírenství č. 4 č. 5 pedagogická pedagogická č. 6 geodézie a kartografie č. 7 SPŠ,SOU maturita+vyučen pozemní stavby + DPS + studuje ČVUT č. 8 č. 9 ekonomika + DPS pozemní stavby + DPS č.10 SPŠ,SOU maturita+vyučen pozemní stavby, elektro + DPS č.11 ekonomika, pedagogická č.12 č.13 filologická, učitelství jazyků + DPS zemědělská + DPS, pedagogická č.14 č.15 automatizované systémy řízení ve stavebnictví + DPS architektura + DPS + SpecPg č.16 přírodověda, učitelství VVP č.17 č.18 SPŠ SPŠ maturita maturita truhlářská + DPS truhlářská + DPS č.19 strojírenství + DPS

5 5 C) Praktická výuka - vedoucí učitelé OV a učitelé OV: č. 1 SPŠ,SOU maturita+vyučen elektrikář, elektro + DPS č. 2 SOU vyučen zedník + DPS č. 3 SPŠ,SOU maturita+vyučen instalatér, pozemní stavby + DPS + SpecPg č. 4 SŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, podnikání + DPS č. 5 SZeŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, zemědělská + DPS + SpecPg č. 6 SOU vyučen zedník + DPS č. 7 SOU vyučen elektromechanik + DPS č. 8 SOU vyučen zedník + DPS č. 9 SPŠ maturita elektrikář, elektro + DPS č.10 SOU vyučen truhlář + DPS č.11 SOU vyučen instalatér + DPS č.12 SOU vyučen elektromechanik + DPS č.13,sou +vyučen truhlář, truhlářská + DPS + Spec.Pg č.14 SŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, pozemní stavby + DPS + SpecPg č.15 SOU vyučen instalatér + DPS D) Domov mládeže - vedoucí vychovatel a vychovatelé: č. 1 SPgŠ maturita pedagogická č. 2 SPgŠ maturita pedagogická č. 3 SŠ maturita vojenská + DPS č. 4 vojenská + DPS + SpecPg č. 5 SŠ maturita gymnázium IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímacímu řízení pro následující školní rok bylo věnováno nemalé úsilí a aktivita zejména ředitele, pedagogických zástupců, výchovného poradce, ale i dalších. Aktivita byla zaměřena na co nejlepší informovanost o našem postavení v systému středního odborného školství a to počínaje výchovnými poradci základních škol přes rodiče a zákonné zástupce až k samotným žákům. Se všemi jsme se osobně setkávali na základních školách regionu při rodičovských schůzkách a besedách, při výstavách Škola 2014 v Karlových Varech, Sokolově a Ostrově, společných jednáních na Úřadu práce v Karlových Varech, dnech otevřených dveří apod. Přijímací řízení proběhlo dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MŠMT č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených kritérií pro přijímání uchazečů ke studiu pro školní rok 2015/2016, v maturitním oboru Stavebnictví a v nástavbovém oboru Podnikání se konaly přijímací zkoušky. Komplikací pro školu byla úprava právních předpisů, které vyžadují zbytečně velkou administrativní náročnost. Celkem bylo vyhlášeno pět kol přijímacího řízení.

6 6 Přehled počtu přijatých uchazečů do 1.ročníku: 1. kolo kolo číslo oboru obor přihlášeni přijati přihlášeni přijati celkem zápis. lístků H/01 strojní mechanik H/02 elektrikář-silnoproud H/01 truhlář H/01 instalatér H/01 zedník H/01 malíř a lakýrník Celkem tříleté obory skupiny H E/01 truhlářské práce E/01 malířské a n. práce E/01 zednické práce E/02 stavební práce Celkem obory skupiny E M/01 stavebnictví Celkem maturitní obor L/51 podnikání neodevzdávali Celkem nástavbový maturitní obor neodevzdávali Celkem v přijímacím řízení přijato uchazečů do 1. ročníku: 201 Celkem odevzdáno zápisových lístků: 104 Přijímací řízení proběhlo se splněním podmínky ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání. U nástavbového oboru se splněním podmínky vyučení v tříletém oboru vzdělání označeném písmenem H. K přijímacímu řízení nebylo žádné odvolání. V. Výsledky vzdělávání žáků a) porovnání hodnocení výsledků chování a absence: 2012/ /2014 Chování I.stupeň II.stupeň III.stupeň Absence Celkově hodin Na 1 žáka Neomluvená Na 1 žáka 3,85 5,97

7 7 b) přehled výročních výsledků po třídách a ročnících po opravných zkouškách: ročník třída celkem ž. zahajov. výkaz prospělo z toho s vyznamenáním nehodnoceno neprospělo povoleno ukončeno, opakování změna ob. přerušení pozn.: přijatí mimo výk. 1. S P E T ZI ZP SP celkem S P ET ZI SP celkem S E ZI TSM celkem S celkem 18 Škola celkem 326 DM celkem 65 c) výsledky závěrečných zkoušek po náhradním a opravném termínu: obor počet prospělo z toho neprospělo s vyznamenáním truhlář instalatér elektrikář zedník 9 9 strojní mechanik 9 9 stavební práce celkem Všichni žáci, kteří prospěli, získali střední vzdělání s výučním listem.

8 d) výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu: 8 obor počet prospělo z toho neprospělo s vyznamenáním stavebnictví podnikání celkem Všichni žáci, kteří prospěli, získali střední vzdělání s maturitou. VI. Prevence sociálně patologických jevů Činnost v rámci výchovného poradenství probíhala v několika rovinách: a) Prevence - besedy a přednášky s pracovníky Policie ČR na témata sociálně patologických jevů - drogy, krádeže, šikana a násilí. b) Sportovně-kulturní akce školy a DM - aktivní účast na celoroční sportovní soutěži středních škol, turnaje, vědomostní soutěže, odborné exkurze, návštěvy krajské knihovny, městského muzea a řada dalších kulturních akcí. Snažíme se vést žáky k vlastnímu zapojení do sportovních činností nebo i jiných vhodných aktivit, které jim pomohou účelně a zdravě trávit svůj volný čas. Vhodné využití volného času je i při množství různých preventivních programů tou nejlepší prevencí proti negativním jevům ve společnosti. c) Řešení kázeňských problémů - v letošním školním roce proběhlo 29 společných jednání o podmínečném vyloučení a vyloučení žáků, ve většině případů se jednalo o neomluvenou absenci na výuce nebo o porušování školního řádu nebo BOZP. Pokud se objevilo podezření z šikany, bylo okamžitě řešeno v týmovém složení výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel a učitel odborného výcviku. d) Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem - zejména společný postup při vypracování posudků a individuálních vzdělávacích plánů žáků s mentálním postižením a se specifickými poruchami učení a chování. Bylo vyšetřeno 37 žáků naší školy a z nich 22 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole bylo vzděláváno 11 žáků v jedné speciální třídě s upravenými vzdělávacími potřebami. Pro zjištění vztahů mezi žáky bylo v jedné třídě provedeno testování na socioklima ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. e) Výběr SOŠ, VOŠ a - pomoc při orientaci žáků při výběru nástavbového studia, SOŠ, popř. u studentů končících maturitní studium výběr VOŠ nebo. Naši žáci navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech. Podle dostupných informací bylo letos na přijato 5 našich žáků. VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V oblasti dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci nejčastěji vzdělávali v oblasti různých odborných aktuálně vybíraných kurzů či odborných školení a seminářů.

9 9 Jeden učitel odborných předmětů studuje na ČVUT v Praze obor učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Celkově deset pedagogických pracovníků z toho 3 učitelé a 7 učitelů odborného výcviku úspěšně dokončilo studium pedagogiky. Po mnoha letech tak máme na naší škole 100% kvalifikovanost pro výuku odborného výcviku. Celkově bylo za další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce zaplaceno více než 38 tisíc korun. VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Domov mládeže: Náš domov mládeže zajišťoval běžný provoz pro celkem 76 žáků. Převahu tvořili vlastní žáci, ale celkem zde byli ubytováni žáci ze sedmi škol. Na DM se stále vylepšovaly podmínky pro ubytování a volný čas, byly obnoveny malby na polovině pokojů a klubovně, zrekonstruovalo se 5 pokojů na druhém patře, do konce roku 2014 ještě doplníme tyto pokoje novým nábytkem. Byly upraveny elektrospotřebiče na kuchyňkách ve všech třech patrech a byl zakoupen parní čistič. Bylo pořádáno mnoho výchovných, sportovních a dalších akcí s kladnou odezvou, patřily mezi ně hlavně turnaje v bowlingu, šipkách, apod. Dále byly pořádány besedy na aktuální témata s příslušníkem Armády ČR, několik vědomostních soutěží, přednášky o první pomoci a zejména pro dívky se konaly ukázky práce vizážistky a kadeřnice. Ve velké míře byla využívána vlastní posilovna, dále také hřiště a tělocvična. Činnost domova mládeže byla výrazně zaměřena na témata kriminality a drogové prevence. Žáci navštívili pamětihodnosti Karlových Varů. Nadále trvala spolupráce s extraligovým hokejovým klubem při zajišťování celoročního ubytování nadaných hráčů mládežnických kategorií. V příštím období se chceme opět ve zvýšené míře věnovat prevenci a potírání používání návykových látek. b) Sportovní činnost: Na úseku sportovních aktivit žáků trvala orientace na místní, snáze dostupné akce. Zúčastnili jsme se tradiční olympiády středních škol okresu Karlovy Vary. V rámci této olympiády závodilo ve dvanácti sportovních soutěžích celkem 16 škol. V hodnocení všech škol jsme se umístili na velmi dobrém 6. místě v kategorii hochů. Družstvo hochů obsadilo 2. místo ve stolním tenisu a tím vybojovalo účast v krajském finále, kde skončilo na 6. místě. V dalších čtyřech sportovních akcích jsme obsadili 4. místa. Nejvíce se nám dařilo v silovém trojboji, když jsme obsadili 2. místo v okresním kole, postoupili do krajského finále, zlepšeným výkonem toto finále vyhráli a vybojovali si tak právo reprezentovat Karlovarský kraj na přeboru ČR v Ostravě. Tam jsme obsadili konečné 10. místo v celé ČR a nasbírali mnoho zkušeností do dalších sportovních aktivit. Z přeborů ČR stavebních škol jsme se letos žádné soutěže nezúčastnili. Účast na těchto soutěžích zvažujeme vždy kvůli dojezdovým vzdálenostem, takto budeme postupovat i v dalším roce. Již tradičními jsou sportovní dny pro žáky prvních ročníků, které pořádáme vždy na začátku školního roku na atletickém stadionu v Karlových Varech a sportovně-turistické kurzy v areálu Betlém u Teplé. Tyto kurzy byly kladně hodnoceny pedagogickými pracovníky jako velice vhodné a přínosné. V organizování těchto kurzů budeme pokračovat.

10 10 c) Produktivní práce žáků, kurzy a soutěže odborných dovedností: Naše škola se při provádění odborného výcviku snaží o to, aby žáci mohli pracovat na produktivní práci. V rámci této práce se provádí různé stavební zakázky a řemeslné činnosti. Odborný výcvik se tak stává opravdovějším, pro žáky přitažlivějším, více je baví a mají také možnost vydělat si finanční odměny. Zároveň tak vstupujeme do vědomí karlovarských občanů, protože vystupujeme současně jako školské zařízení a také jako stavební firma. Tato produktivní práce nemalou částkou šetří náklady na výuku žáků ze ch prostředků, protože zisk z této práce zůstává v hlavní činnosti školy. I přes velkou konkurenci stavebních firem a pokles počtu žáků a tím i učebně výrobních skupin bylo v oblasti produktivní práce žáků dosaženo opět dobrých výsledků. Žákům školy bylo za produktivní práci vyplaceno ve formě odměn ,- Kč. Ze zakázek pro veřejnost stojí za zmínku: - stavební práce v domě v Sokolovské ulici a Palackého ulici, v bytech Petřín 10 a v Moravské ulici, terénní úpravy u provozovny v Dalovicích, úpravy suterénů a anglických dvorků ve Vítězné ulici, odvodnění ploch kolem domu v ulici V. Huga, - výměna rozvodů pro SVJ v Chodově, - truhlářské interiéry pro MŠ Nová Role, Město Karlovy Vary, 1. MŠ Komenského v K. Varech, SPŠ Ostrov, Krajskou knihovnu KK a další soukromé investory v K. Varech - zámečnické výrobky pro firmu Just Cake a další soukromé investory Dále pro vlastní potřebu: - práce na úpravě pozemků zadního vstupu do budovy školy, - výměna svítidel v jedné učebně a rekonstrukce elektroinstalace pěti pokojů domova mládeže, - různé drobné opravy a údržbářské práce na jednotlivých budovách školy. V rámci odborného výcviku proběhla řada kurzů, které prohlubují znalosti našich žáků a zvyšují jejich kvalifikaci a konkurenceschopnost: montáž sádrokartonových konstrukcí, svařování, stehování plamenem, řezání kyslíkem, polyfúzní svařování plastů, svařování v ochranné atmosféře CO2, pájení mědi, práce s motorovou pilou. Všechny tyto kurzy jsou certifikovány a na zakázku je podle zájmu jsme schopni je provádět i pro další školy. Proběhlo také několik školení odborných firem pro žáky oboru truhlář, zedník a instalatér. Žáci v rámci odborného výcviku navštívili několik odborných akcí, souvisejících s příslušným oborem dle výběru oborových komisí. Každoročně pořádáme mezi žáky jednotlivých oborů školní soutěže v odborných dovednostech a nejlepší z nich se dále mohou zúčastnit i regionálních kol odborných soutěží. Mezi další soutěže patřily: a) soutěž O hoblík Káji Hoblíka pro truhláře v Domažlicíh, kde se zúčastnilo 8 dvoučlenných družstev, naši žáci uspěli, když ve družstvech skončili na 4. místě a v jednotlivcích na 3. místě. b) soutěž Cechu topenářů a instalatérů s názvem Instalatér krajské kolo, ve kterém naše dvoučlenné družstvo zvítězilo a vybojovalo si právo reprezentovat v celom finále, kde se však již na přední místa neprosadilo. c) Soutěž Měď zde jsme obhajovali loňské vítězství a prosadili jsme se i letos, když jsme obsadili 3. místo v konkurenci 24 soutěžících škol celé ČR. d) soutěž strojních mechaniků O zlatou kuklu SIAD ve svařování - ze 32 škol celé ČR se naše škola umístila na 10. místě. Ostatní obory se soutěží dovedností neúčastnily, hlavně z důvodu velkých dojezdových vzdáleností do místa konání soutěže, dále také z finančních důvodů následné nutnosti suplování za chybějícího pedagoga. V tradiční vědomostní soutěži maturitních stavebních oborů, pořádané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Karlovy Vary pro školy ze západních a severních Čech se naši žáci umístili na 5. místě. Několik našich žáků se stalo úspěšnými řešiteli matematické olympiády pro učební obory na krajské úrovni.

11 11 d) Propagace školy: Propagaci školy je věnována pozornost prakticky neustále celý školní rok. Škola se prezentuje nejen při náboru nových žáků, na výstavách a soutěžích, ale své jméno si vytváří zejména prostřednictvím svých žáků a to jak současných, tak i těch, kteří již ve svém životě prakticky dokazují, co se u nás naučili. Informace o naší škole a propagace probíhají zejména: - na výstavách Škola, které se každoročně pořádají v hotelu Thermal Karlovy Vary, - na výstavách "Kam po základní škole?", kterou spolupořádá Karlovarský kraj v Ostrově a Sokolově - při Dnech otevřených dveří, organizovaných v rámci náboru žáků většinou na přelomu kalendářního roku, letos celkem dvakrát - při návštěvách základních škol v průběhu měsíců října - ledna, kde informujeme o možnostech studia na naší škole a předáváme náborové letáky - při návštěvách žáků ze základních škol, kteří absolvovali v naší škole a na pracovištích exkurze a praktické ukázky výuky různých oborů a předmětů na škole. Celkem se jednalo o 3 základní a 1 praktickou školu - součást výuky předmětu volba povolání - při Dnech stavitelství a architektury organizovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR - na soutěžích žáků v odborných dovednostech a soutěži průmyslových škol - při veškerých sportovních soutěžích - kvalitně a ke spokojenosti zákazníků provedenou produktivní prací - při slavnostním zahájení školního roku pro 1.ročníky v sálu Lázní V., slavnostním vyřazení absolventů v městském sále Lidového domu ve Staré Roli a při slavnostním předání maturitních vysvědčení v sálu Lázní V. - při maturitním plesu v městském sále Lidového domu ve Staré Roli - při mnohých jednáních ředitele, výchovného poradce a pedagogických pracovníků s žáky a rodiči při řešení kázeňských, studijních a dalších problémů - na vlastních internetových stránkách s adresou: a na facebookovém profilu školy - v regionálním tisku a v periodiku vydávaném Karlovarským krajem - při utkáních Extraligy ledního hokeje v KV Areně - na velkoplošné obrazovce v centru Karlových Varů e) Doplňková činnost: Doplňková činnost představuje zejména provoz pensionu Hestia v budově domova mládeže. K dispozici pro ubytování bylo okolo 110 lůžek, která se dařilo naplňovat se střídavými úspěchy. Dále jsou doplňkovou činností pronájmy tělocvičny a dočasně nevyužitých prostor a služby k nájmům zejména v budově domova mládeže a v budově centrálních dílen. Důležitou a prospěšnou činností jsou také rekvalifikační kurzy. Naše škola má akreditováno 17 programů uznávání profesní kvalifikace. Zatím k praktickému uznávání profesních kvalifikací nedošlo, jsou však předány nabídky zájemcům o provedení zkoušek z řad firem i úřadů práce. V oblasti provozu vlastní svářecí školy absolvovalo přezkoušení svářečů kovů a plastů 40 osob z řad odborné veřejnosti. Je dobře, že škola může doplňkovou činnost provozovat, tím na jedné straně šetří náklady na hlavní činnosti a zároveň získává důležité finanční prostředky, z nichž tvoří zisk a po zdanění přiděluje prostředky do finančních fondů školy. Ty se potom opět vracejí do hlavní činnosti a pomáhají ke zvyšování její kvality. Nutno však dodat, že je dosahování ziskovosti této činnosti stále těžší a složitější.

12 12 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ze strany České školní inspekce v naší škole nebyla v letošním školním roce prováděna. X. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k v Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. Náklady celkem 29, , , , Výnosy celkem 29, , , , Hospodářský výsledek před zdaněním Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v KČ k Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem 0 z toho: 2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 4, toho: běžné provozní výdaje 4, testy Scio odměny ředitele soutěž 0 3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele celkem 22, z toho: ÚZ , navíc UZ ESF navíc UZ SR Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 2, z toho: produktivní práce žáků 1, ubytování žáků DM vlastní fondy organizace ostatní finanční výnosy Přehled přijatých darů za období školního roku Sponzor - dárce Účel daru částka Občanské sdružení Život dětem Praha nákup učebních pomůcek 1.820

13 13 XI. Rozvojové a mezinárodní programy V letošním školním roce jsme s naším německým partnerem Řemeslnickou komorou Horní Franky (Handwerkskammer fűr Oberfranken), se kterým jsme v minulosti realizovali projekt Hranice překračující odborné vzdělávání a další odborná školení v Horních Francích a Karlovarském kraji, nenalezli oboustranně vhodnou formu následného projektu, který bychom společně realizovali, a tak byla spolupráce v této oblasti ukončena. XII. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání jsme zajistili a provedli přezkoušení svářečů kovů a plastů u 40 osob z řad odborné veřejnosti. Škola má akreditováno 17 programů uznávání profesní kvalifikace. Zatím k praktickému uznávání profesních kvalifikací nedošlo, jsou však předány nabídky zájemcům o provedení zkoušek z řad firem i úřadů práce. XIII. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola úspěšně realizovala projekt EU peníze školám (Šablony pro SŠ) s názvem Zkvalitnění výuky SOŠ stavební Karlovy Vary. Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve výši 1, ,- Kč. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena. V dalších dvou projektech figuruje škola jako partner základních škol v Toužimi a K.Varech Dvorech a jsou zaměřeny na volbu povolání, podporu technického vzdělávání a řemesel. Jejich realizace je z naší strany splněna a v příštím školním roce již pokračovat nebude. XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole nepracuje žádná odborová organizace. Aktivní spolupráce se zaměstnavateli probíhá s Regionálním stavební sdružením Karlovy Vary, což je zájmová, nepodnikatelská organizace založená jako občanské sdružení právnických a fyzických osob, dále s oblastní pobočkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Pokračovala rovněž spolupráce s firmou Bohemia Lignum, a.s., která zaměstnává truhláře a chce se aktivně podílet i na jejich vzdělávání. Škola spolupracuje s devíti odbornými firmami, které se podílely přímo na výuce žáků, když 15 našich žáků druhých a třetích ročníků absolvovalo část výuky v individuálním odborném výcviku u těchto firem. Hlavním partnerem ve vzdělávání je samozřejmě Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje. Podle Pravidel pro poskytování stipendií žákům, vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem bylo školou vyplaceno celkem 41 tisíc Kč žákům ve třech oborech vzdělání.

14 14 K dalším partnerům patří Úřad práce v Karlových Varech, Hospodářská komora Poohří a také různé profesní cechy a společenství např. Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech instalatérů ČR, Společenství dřevozpracujících podniků ČR apod. Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy stavební Karlovy Vary byla projednána na pedagogické radě školy dne , obsahuje 14 stran a byla vyhotovena ve třech stejnopisech: 1 x Krajský úřad Karlovarského kraje 2 x vlastní

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr. Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008 2009 I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více