STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal Vachovec - ředitel Schváleno školskou radou: 4. listopadu 2014

2 2 I. Základní údaje o škole Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary je samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj. Výuka ve škole byla ve školním roce 2013/2014 organizována dle platných zákonných norem a předpisů, zejména dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola sdružuje: 1. Střední školu kapacita: 460 žáků 2. Domov mládeže kapacita: 180 lůžek Odloučená pracoviště: Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská Karlovy Vary, Stará Kysibelská 77 Škola má pět útvarů: - útvar teoretického vyučování - útvar praktického vyučování - domov mládeže - útvar ekonomicko-provozní - útvar doplňkové činnosti Údaje o vedení školy: ředitel VŚ pedagogická, SpecPg zástupce ředitele pro TV pedagogická zástupce ředitele pro PV pozemní stavby + DPS + SpecPg vedoucí vychovatel vojenská + DPS + SpecPg vedoucí ekonomka SŠ maturita ekonomická vedoucí doplňkové čin. SŠ maturita ekonomická Adresa pro dálkový přístup: ID datové schránky: 2vnsxd3 Ve škole pracovala školská rada v tomto složení: předseda: Bohuslav Vinter členové: Ing. Zdeněk Kovář Ing. Václav Nedvěd Petr Vorlík Dana Jelínková Milan Řehák

3 3 II. Přehled oborů vzdělání Obory zařazené ve školském rejstříku: a) obory vzdělání, v nichž lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou M/ L/ L/ L/51 Stavebnictví Provozní elektrotechnika (nástavba) Stavební provoz (nástavba) Podnikání (nástavba) b) obory vzdělání, v nichž lze získat střední vzdělání s výučním listem H/01 Strojní mechanik H/01 Klempíř H/02 Elektrikář silnoproud H/01 Truhlář H/001 Truhlář (dobíhající obor) H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník E/01 Truhlářská a čalounická výroba E/01 Malířské a natěračské práce E/01 Zednické práce E/02 Stavební práce (dvouletý obor) H/01 Malíř a lakýrník Učební plány a schvalovací doložky ministerstva u oborů, které škola vyučovala: číselný kód název oboru č.j. schválení MŠMT ČR M/01 Stavebnictví ŠVP Stavebnictví od L/51 Podnikání ŠVP Podnikání od H/01 Strojní mechanik ŠVP Strojní mechanik od H/02 Elektrikář silnoproud ŠVP Elektrikář silnoproud od H/01 Truhlář ŠVP Truhlář od H/01 Instalatér ŠVP Instalatér od H/01 Zedník ŠVP Zedník od E/01 Zednické práce ŠVP Zednické práce od E/02 Stavební práce ŠVP Stavební práce od Školní vzdělávací programy pro všechny obory včetně učebních plánů jsou přístupné k nahlédnutí ve škole.

4 4 III. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 zajišťovali činnost školy tito kmenoví pracovníci: a) pedagogičtí: Ř + ZŘ ÚTV ÚPV DM b) nepedagogičtí: ÚTV Ekonomický úsek DM c) doplňková činnost: DM 3 pracovníci 19 učitelů 2 vedoucí učitelé OV a 13 učitelů OV 1 vedoucí vychovatel a 4 vychovatelé 4 pracovníci 7 pracovníků 1 pracovník 11 pracovníků Některé činnosti byly zajišťovány na základě dohod o provedení práce nebo o činnosti. Přehled o vzdělání pedagogických pracovníků: A) Ředitel + zástupci: druh odbornost a pedagogická vzdělání zkoušky způsobilost ředitel VŚ pedagogická, SpecPg ZŘ pro TV pedagogická ZŘ pro PV pozemní stavby + DPS + SpecPg B) Teoretická výuka - učitelé: č. 1 č. 2 pedagogická + výchovné poradenství pedagogická č. 3 strojírenství č. 4 č. 5 pedagogická pedagogická č. 6 geodézie a kartografie č. 7 SPŠ,SOU maturita+vyučen pozemní stavby + DPS + studuje ČVUT č. 8 č. 9 ekonomika + DPS pozemní stavby + DPS č.10 SPŠ,SOU maturita+vyučen pozemní stavby, elektro + DPS č.11 ekonomika, pedagogická č.12 č.13 filologická, učitelství jazyků + DPS zemědělská + DPS, pedagogická č.14 č.15 automatizované systémy řízení ve stavebnictví + DPS architektura + DPS + SpecPg č.16 přírodověda, učitelství VVP č.17 č.18 SPŠ SPŠ maturita maturita truhlářská + DPS truhlářská + DPS č.19 strojírenství + DPS

5 5 C) Praktická výuka - vedoucí učitelé OV a učitelé OV: č. 1 SPŠ,SOU maturita+vyučen elektrikář, elektro + DPS č. 2 SOU vyučen zedník + DPS č. 3 SPŠ,SOU maturita+vyučen instalatér, pozemní stavby + DPS + SpecPg č. 4 SŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, podnikání + DPS č. 5 SZeŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, zemědělská + DPS + SpecPg č. 6 SOU vyučen zedník + DPS č. 7 SOU vyučen elektromechanik + DPS č. 8 SOU vyučen zedník + DPS č. 9 SPŠ maturita elektrikář, elektro + DPS č.10 SOU vyučen truhlář + DPS č.11 SOU vyučen instalatér + DPS č.12 SOU vyučen elektromechanik + DPS č.13,sou +vyučen truhlář, truhlářská + DPS + Spec.Pg č.14 SŠ,SOU maturita+vyučen truhlář, pozemní stavby + DPS + SpecPg č.15 SOU vyučen instalatér + DPS D) Domov mládeže - vedoucí vychovatel a vychovatelé: č. 1 SPgŠ maturita pedagogická č. 2 SPgŠ maturita pedagogická č. 3 SŠ maturita vojenská + DPS č. 4 vojenská + DPS + SpecPg č. 5 SŠ maturita gymnázium IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímacímu řízení pro následující školní rok bylo věnováno nemalé úsilí a aktivita zejména ředitele, pedagogických zástupců, výchovného poradce, ale i dalších. Aktivita byla zaměřena na co nejlepší informovanost o našem postavení v systému středního odborného školství a to počínaje výchovnými poradci základních škol přes rodiče a zákonné zástupce až k samotným žákům. Se všemi jsme se osobně setkávali na základních školách regionu při rodičovských schůzkách a besedách, při výstavách Škola 2014 v Karlových Varech, Sokolově a Ostrově, společných jednáních na Úřadu práce v Karlových Varech, dnech otevřených dveří apod. Přijímací řízení proběhlo dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MŠMT č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených kritérií pro přijímání uchazečů ke studiu pro školní rok 2015/2016, v maturitním oboru Stavebnictví a v nástavbovém oboru Podnikání se konaly přijímací zkoušky. Komplikací pro školu byla úprava právních předpisů, které vyžadují zbytečně velkou administrativní náročnost. Celkem bylo vyhlášeno pět kol přijímacího řízení.

6 6 Přehled počtu přijatých uchazečů do 1.ročníku: 1. kolo kolo číslo oboru obor přihlášeni přijati přihlášeni přijati celkem zápis. lístků H/01 strojní mechanik H/02 elektrikář-silnoproud H/01 truhlář H/01 instalatér H/01 zedník H/01 malíř a lakýrník Celkem tříleté obory skupiny H E/01 truhlářské práce E/01 malířské a n. práce E/01 zednické práce E/02 stavební práce Celkem obory skupiny E M/01 stavebnictví Celkem maturitní obor L/51 podnikání neodevzdávali Celkem nástavbový maturitní obor neodevzdávali Celkem v přijímacím řízení přijato uchazečů do 1. ročníku: 201 Celkem odevzdáno zápisových lístků: 104 Přijímací řízení proběhlo se splněním podmínky ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání. U nástavbového oboru se splněním podmínky vyučení v tříletém oboru vzdělání označeném písmenem H. K přijímacímu řízení nebylo žádné odvolání. V. Výsledky vzdělávání žáků a) porovnání hodnocení výsledků chování a absence: 2012/ /2014 Chování I.stupeň II.stupeň III.stupeň Absence Celkově hodin Na 1 žáka Neomluvená Na 1 žáka 3,85 5,97

7 7 b) přehled výročních výsledků po třídách a ročnících po opravných zkouškách: ročník třída celkem ž. zahajov. výkaz prospělo z toho s vyznamenáním nehodnoceno neprospělo povoleno ukončeno, opakování změna ob. přerušení pozn.: přijatí mimo výk. 1. S P E T ZI ZP SP celkem S P ET ZI SP celkem S E ZI TSM celkem S celkem 18 Škola celkem 326 DM celkem 65 c) výsledky závěrečných zkoušek po náhradním a opravném termínu: obor počet prospělo z toho neprospělo s vyznamenáním truhlář instalatér elektrikář zedník 9 9 strojní mechanik 9 9 stavební práce celkem Všichni žáci, kteří prospěli, získali střední vzdělání s výučním listem.

8 d) výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu: 8 obor počet prospělo z toho neprospělo s vyznamenáním stavebnictví podnikání celkem Všichni žáci, kteří prospěli, získali střední vzdělání s maturitou. VI. Prevence sociálně patologických jevů Činnost v rámci výchovného poradenství probíhala v několika rovinách: a) Prevence - besedy a přednášky s pracovníky Policie ČR na témata sociálně patologických jevů - drogy, krádeže, šikana a násilí. b) Sportovně-kulturní akce školy a DM - aktivní účast na celoroční sportovní soutěži středních škol, turnaje, vědomostní soutěže, odborné exkurze, návštěvy krajské knihovny, městského muzea a řada dalších kulturních akcí. Snažíme se vést žáky k vlastnímu zapojení do sportovních činností nebo i jiných vhodných aktivit, které jim pomohou účelně a zdravě trávit svůj volný čas. Vhodné využití volného času je i při množství různých preventivních programů tou nejlepší prevencí proti negativním jevům ve společnosti. c) Řešení kázeňských problémů - v letošním školním roce proběhlo 29 společných jednání o podmínečném vyloučení a vyloučení žáků, ve většině případů se jednalo o neomluvenou absenci na výuce nebo o porušování školního řádu nebo BOZP. Pokud se objevilo podezření z šikany, bylo okamžitě řešeno v týmovém složení výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel a učitel odborného výcviku. d) Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem - zejména společný postup při vypracování posudků a individuálních vzdělávacích plánů žáků s mentálním postižením a se specifickými poruchami učení a chování. Bylo vyšetřeno 37 žáků naší školy a z nich 22 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole bylo vzděláváno 11 žáků v jedné speciální třídě s upravenými vzdělávacími potřebami. Pro zjištění vztahů mezi žáky bylo v jedné třídě provedeno testování na socioklima ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. e) Výběr SOŠ, VOŠ a - pomoc při orientaci žáků při výběru nástavbového studia, SOŠ, popř. u studentů končících maturitní studium výběr VOŠ nebo. Naši žáci navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech. Podle dostupných informací bylo letos na přijato 5 našich žáků. VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V oblasti dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci nejčastěji vzdělávali v oblasti různých odborných aktuálně vybíraných kurzů či odborných školení a seminářů.

9 9 Jeden učitel odborných předmětů studuje na ČVUT v Praze obor učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Celkově deset pedagogických pracovníků z toho 3 učitelé a 7 učitelů odborného výcviku úspěšně dokončilo studium pedagogiky. Po mnoha letech tak máme na naší škole 100% kvalifikovanost pro výuku odborného výcviku. Celkově bylo za další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce zaplaceno více než 38 tisíc korun. VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Domov mládeže: Náš domov mládeže zajišťoval běžný provoz pro celkem 76 žáků. Převahu tvořili vlastní žáci, ale celkem zde byli ubytováni žáci ze sedmi škol. Na DM se stále vylepšovaly podmínky pro ubytování a volný čas, byly obnoveny malby na polovině pokojů a klubovně, zrekonstruovalo se 5 pokojů na druhém patře, do konce roku 2014 ještě doplníme tyto pokoje novým nábytkem. Byly upraveny elektrospotřebiče na kuchyňkách ve všech třech patrech a byl zakoupen parní čistič. Bylo pořádáno mnoho výchovných, sportovních a dalších akcí s kladnou odezvou, patřily mezi ně hlavně turnaje v bowlingu, šipkách, apod. Dále byly pořádány besedy na aktuální témata s příslušníkem Armády ČR, několik vědomostních soutěží, přednášky o první pomoci a zejména pro dívky se konaly ukázky práce vizážistky a kadeřnice. Ve velké míře byla využívána vlastní posilovna, dále také hřiště a tělocvična. Činnost domova mládeže byla výrazně zaměřena na témata kriminality a drogové prevence. Žáci navštívili pamětihodnosti Karlových Varů. Nadále trvala spolupráce s extraligovým hokejovým klubem při zajišťování celoročního ubytování nadaných hráčů mládežnických kategorií. V příštím období se chceme opět ve zvýšené míře věnovat prevenci a potírání používání návykových látek. b) Sportovní činnost: Na úseku sportovních aktivit žáků trvala orientace na místní, snáze dostupné akce. Zúčastnili jsme se tradiční olympiády středních škol okresu Karlovy Vary. V rámci této olympiády závodilo ve dvanácti sportovních soutěžích celkem 16 škol. V hodnocení všech škol jsme se umístili na velmi dobrém 6. místě v kategorii hochů. Družstvo hochů obsadilo 2. místo ve stolním tenisu a tím vybojovalo účast v krajském finále, kde skončilo na 6. místě. V dalších čtyřech sportovních akcích jsme obsadili 4. místa. Nejvíce se nám dařilo v silovém trojboji, když jsme obsadili 2. místo v okresním kole, postoupili do krajského finále, zlepšeným výkonem toto finále vyhráli a vybojovali si tak právo reprezentovat Karlovarský kraj na přeboru ČR v Ostravě. Tam jsme obsadili konečné 10. místo v celé ČR a nasbírali mnoho zkušeností do dalších sportovních aktivit. Z přeborů ČR stavebních škol jsme se letos žádné soutěže nezúčastnili. Účast na těchto soutěžích zvažujeme vždy kvůli dojezdovým vzdálenostem, takto budeme postupovat i v dalším roce. Již tradičními jsou sportovní dny pro žáky prvních ročníků, které pořádáme vždy na začátku školního roku na atletickém stadionu v Karlových Varech a sportovně-turistické kurzy v areálu Betlém u Teplé. Tyto kurzy byly kladně hodnoceny pedagogickými pracovníky jako velice vhodné a přínosné. V organizování těchto kurzů budeme pokračovat.

10 10 c) Produktivní práce žáků, kurzy a soutěže odborných dovedností: Naše škola se při provádění odborného výcviku snaží o to, aby žáci mohli pracovat na produktivní práci. V rámci této práce se provádí různé stavební zakázky a řemeslné činnosti. Odborný výcvik se tak stává opravdovějším, pro žáky přitažlivějším, více je baví a mají také možnost vydělat si finanční odměny. Zároveň tak vstupujeme do vědomí karlovarských občanů, protože vystupujeme současně jako školské zařízení a také jako stavební firma. Tato produktivní práce nemalou částkou šetří náklady na výuku žáků ze ch prostředků, protože zisk z této práce zůstává v hlavní činnosti školy. I přes velkou konkurenci stavebních firem a pokles počtu žáků a tím i učebně výrobních skupin bylo v oblasti produktivní práce žáků dosaženo opět dobrých výsledků. Žákům školy bylo za produktivní práci vyplaceno ve formě odměn ,- Kč. Ze zakázek pro veřejnost stojí za zmínku: - stavební práce v domě v Sokolovské ulici a Palackého ulici, v bytech Petřín 10 a v Moravské ulici, terénní úpravy u provozovny v Dalovicích, úpravy suterénů a anglických dvorků ve Vítězné ulici, odvodnění ploch kolem domu v ulici V. Huga, - výměna rozvodů pro SVJ v Chodově, - truhlářské interiéry pro MŠ Nová Role, Město Karlovy Vary, 1. MŠ Komenského v K. Varech, SPŠ Ostrov, Krajskou knihovnu KK a další soukromé investory v K. Varech - zámečnické výrobky pro firmu Just Cake a další soukromé investory Dále pro vlastní potřebu: - práce na úpravě pozemků zadního vstupu do budovy školy, - výměna svítidel v jedné učebně a rekonstrukce elektroinstalace pěti pokojů domova mládeže, - různé drobné opravy a údržbářské práce na jednotlivých budovách školy. V rámci odborného výcviku proběhla řada kurzů, které prohlubují znalosti našich žáků a zvyšují jejich kvalifikaci a konkurenceschopnost: montáž sádrokartonových konstrukcí, svařování, stehování plamenem, řezání kyslíkem, polyfúzní svařování plastů, svařování v ochranné atmosféře CO2, pájení mědi, práce s motorovou pilou. Všechny tyto kurzy jsou certifikovány a na zakázku je podle zájmu jsme schopni je provádět i pro další školy. Proběhlo také několik školení odborných firem pro žáky oboru truhlář, zedník a instalatér. Žáci v rámci odborného výcviku navštívili několik odborných akcí, souvisejících s příslušným oborem dle výběru oborových komisí. Každoročně pořádáme mezi žáky jednotlivých oborů školní soutěže v odborných dovednostech a nejlepší z nich se dále mohou zúčastnit i regionálních kol odborných soutěží. Mezi další soutěže patřily: a) soutěž O hoblík Káji Hoblíka pro truhláře v Domažlicíh, kde se zúčastnilo 8 dvoučlenných družstev, naši žáci uspěli, když ve družstvech skončili na 4. místě a v jednotlivcích na 3. místě. b) soutěž Cechu topenářů a instalatérů s názvem Instalatér krajské kolo, ve kterém naše dvoučlenné družstvo zvítězilo a vybojovalo si právo reprezentovat v celom finále, kde se však již na přední místa neprosadilo. c) Soutěž Měď zde jsme obhajovali loňské vítězství a prosadili jsme se i letos, když jsme obsadili 3. místo v konkurenci 24 soutěžících škol celé ČR. d) soutěž strojních mechaniků O zlatou kuklu SIAD ve svařování - ze 32 škol celé ČR se naše škola umístila na 10. místě. Ostatní obory se soutěží dovedností neúčastnily, hlavně z důvodu velkých dojezdových vzdáleností do místa konání soutěže, dále také z finančních důvodů následné nutnosti suplování za chybějícího pedagoga. V tradiční vědomostní soutěži maturitních stavebních oborů, pořádané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Karlovy Vary pro školy ze západních a severních Čech se naši žáci umístili na 5. místě. Několik našich žáků se stalo úspěšnými řešiteli matematické olympiády pro učební obory na krajské úrovni.

11 11 d) Propagace školy: Propagaci školy je věnována pozornost prakticky neustále celý školní rok. Škola se prezentuje nejen při náboru nových žáků, na výstavách a soutěžích, ale své jméno si vytváří zejména prostřednictvím svých žáků a to jak současných, tak i těch, kteří již ve svém životě prakticky dokazují, co se u nás naučili. Informace o naší škole a propagace probíhají zejména: - na výstavách Škola, které se každoročně pořádají v hotelu Thermal Karlovy Vary, - na výstavách "Kam po základní škole?", kterou spolupořádá Karlovarský kraj v Ostrově a Sokolově - při Dnech otevřených dveří, organizovaných v rámci náboru žáků většinou na přelomu kalendářního roku, letos celkem dvakrát - při návštěvách základních škol v průběhu měsíců října - ledna, kde informujeme o možnostech studia na naší škole a předáváme náborové letáky - při návštěvách žáků ze základních škol, kteří absolvovali v naší škole a na pracovištích exkurze a praktické ukázky výuky různých oborů a předmětů na škole. Celkem se jednalo o 3 základní a 1 praktickou školu - součást výuky předmětu volba povolání - při Dnech stavitelství a architektury organizovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR - na soutěžích žáků v odborných dovednostech a soutěži průmyslových škol - při veškerých sportovních soutěžích - kvalitně a ke spokojenosti zákazníků provedenou produktivní prací - při slavnostním zahájení školního roku pro 1.ročníky v sálu Lázní V., slavnostním vyřazení absolventů v městském sále Lidového domu ve Staré Roli a při slavnostním předání maturitních vysvědčení v sálu Lázní V. - při maturitním plesu v městském sále Lidového domu ve Staré Roli - při mnohých jednáních ředitele, výchovného poradce a pedagogických pracovníků s žáky a rodiči při řešení kázeňských, studijních a dalších problémů - na vlastních internetových stránkách s adresou: a na facebookovém profilu školy - v regionálním tisku a v periodiku vydávaném Karlovarským krajem - při utkáních Extraligy ledního hokeje v KV Areně - na velkoplošné obrazovce v centru Karlových Varů e) Doplňková činnost: Doplňková činnost představuje zejména provoz pensionu Hestia v budově domova mládeže. K dispozici pro ubytování bylo okolo 110 lůžek, která se dařilo naplňovat se střídavými úspěchy. Dále jsou doplňkovou činností pronájmy tělocvičny a dočasně nevyužitých prostor a služby k nájmům zejména v budově domova mládeže a v budově centrálních dílen. Důležitou a prospěšnou činností jsou také rekvalifikační kurzy. Naše škola má akreditováno 17 programů uznávání profesní kvalifikace. Zatím k praktickému uznávání profesních kvalifikací nedošlo, jsou však předány nabídky zájemcům o provedení zkoušek z řad firem i úřadů práce. V oblasti provozu vlastní svářecí školy absolvovalo přezkoušení svářečů kovů a plastů 40 osob z řad odborné veřejnosti. Je dobře, že škola může doplňkovou činnost provozovat, tím na jedné straně šetří náklady na hlavní činnosti a zároveň získává důležité finanční prostředky, z nichž tvoří zisk a po zdanění přiděluje prostředky do finančních fondů školy. Ty se potom opět vracejí do hlavní činnosti a pomáhají ke zvyšování její kvality. Nutno však dodat, že je dosahování ziskovosti této činnosti stále těžší a složitější.

12 12 IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ze strany České školní inspekce v naší škole nebyla v letošním školním roce prováděna. X. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k v Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. Náklady celkem 29, , , , Výnosy celkem 29, , , , Hospodářský výsledek před zdaněním Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v KČ k Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem 0 z toho: 2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 4, toho: běžné provozní výdaje 4, testy Scio odměny ředitele soutěž 0 3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele celkem 22, z toho: ÚZ , navíc UZ ESF navíc UZ SR Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 2, z toho: produktivní práce žáků 1, ubytování žáků DM vlastní fondy organizace ostatní finanční výnosy Přehled přijatých darů za období školního roku Sponzor - dárce Účel daru částka Občanské sdružení Život dětem Praha nákup učebních pomůcek 1.820

13 13 XI. Rozvojové a mezinárodní programy V letošním školním roce jsme s naším německým partnerem Řemeslnickou komorou Horní Franky (Handwerkskammer fűr Oberfranken), se kterým jsme v minulosti realizovali projekt Hranice překračující odborné vzdělávání a další odborná školení v Horních Francích a Karlovarském kraji, nenalezli oboustranně vhodnou formu následného projektu, který bychom společně realizovali, a tak byla spolupráce v této oblasti ukončena. XII. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání jsme zajistili a provedli přezkoušení svářečů kovů a plastů u 40 osob z řad odborné veřejnosti. Škola má akreditováno 17 programů uznávání profesní kvalifikace. Zatím k praktickému uznávání profesních kvalifikací nedošlo, jsou však předány nabídky zájemcům o provedení zkoušek z řad firem i úřadů práce. XIII. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola úspěšně realizovala projekt EU peníze školám (Šablony pro SŠ) s názvem Zkvalitnění výuky SOŠ stavební Karlovy Vary. Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve výši 1, ,- Kč. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena. V dalších dvou projektech figuruje škola jako partner základních škol v Toužimi a K.Varech Dvorech a jsou zaměřeny na volbu povolání, podporu technického vzdělávání a řemesel. Jejich realizace je z naší strany splněna a v příštím školním roce již pokračovat nebude. XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole nepracuje žádná odborová organizace. Aktivní spolupráce se zaměstnavateli probíhá s Regionálním stavební sdružením Karlovy Vary, což je zájmová, nepodnikatelská organizace založená jako občanské sdružení právnických a fyzických osob, dále s oblastní pobočkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Pokračovala rovněž spolupráce s firmou Bohemia Lignum, a.s., která zaměstnává truhláře a chce se aktivně podílet i na jejich vzdělávání. Škola spolupracuje s devíti odbornými firmami, které se podílely přímo na výuce žáků, když 15 našich žáků druhých a třetích ročníků absolvovalo část výuky v individuálním odborném výcviku u těchto firem. Hlavním partnerem ve vzdělávání je samozřejmě Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje. Podle Pravidel pro poskytování stipendií žákům, vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem bylo školou vyplaceno celkem 41 tisíc Kč žákům ve třech oborech vzdělání.

14 14 K dalším partnerům patří Úřad práce v Karlových Varech, Hospodářská komora Poohří a také různé profesní cechy a společenství např. Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech instalatérů ČR, Společenství dřevozpracujících podniků ČR apod. Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy stavební Karlovy Vary byla projednána na pedagogické radě školy dne , obsahuje 14 stran a byla vyhotovena ve třech stejnopisech: 1 x Krajský úřad Karlovarského kraje 2 x vlastní

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, ODBORNÉ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ, Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2002/2003 IČO: 00669725 Karlovy Vary, září 2003 Zpracoval: Mgr.Michal

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2012/2013 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2012. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2009/2010 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2009. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

první kolo přijímacího řízení

první kolo přijímacího řízení Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s 60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a stanoví: první kolo přijímacího řízení 1. jednotná

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

Jako učňovské zařízení jsme samostatným právním subjektem, hospodaříme jako příspěvková organizace a naším zřizovatelem je Karlovarský kraj.

Jako učňovské zařízení jsme samostatným právním subjektem, hospodaříme jako příspěvková organizace a naším zřizovatelem je Karlovarský kraj. strana 2 Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16 (UZ) bude provádět ve školním roce 2003/2004 tuto výuku žáků: - v tříletých učebních oborech součásti

Více

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE. číslo 259/2016-III.

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE. číslo 259/2016-III. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE číslo 259/2016-III. Ve věci: Stipendijní řád - pro učňovské obory vzdělání - pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Více

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plzeňská 330, 364 01 Toužim, tel. 353312190, IČO 00 669 831 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění 7 Adresa školy: 364

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: , FAX: ,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: , FAX: , STAVÍME NA DOBRÝCH ZÁKLADECH... STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.: +420 571 751 011, FAX: +420 571 751 010, e-mail: skola@spsstavvm.cz STUDIJNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více