Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, s. (ISBN )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3)"

Transkript

1 Damián Němec Monografie Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, s. (ISBN ) Němec, D.: Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha Kostelní Vydří, Krystal OP Karmelitánské nakladatelství, s. (ISBN X ) Němec, D.: Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi ( ). Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, s. (ISBN ) Němec, D. (člena autor. kol.): Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano : Vita e pensiero, XXII s. (ISBN ) Učební texty Němec, D. (člena autor. kol.): Vývoj nauky církevního práva ve 20. století. Dějiny právní filozofie. Olomouc, Univerzita Palackého, s. (ISBN ) Studie a články v odborných časopisech a sbornících Němec, D.: Dominikáni v Československu od poloviny 60. let, Teologický sborník 2/96 Solidární teologie, s Němec, D.: Pohled na otázku sekulárních účinků uzavření manželství před orgánem církve a náboženské společnosti především z hlediska katolické církve. In: Církev a stát. Brno, Masarykova Univerzita, 1996, s (ISBN ) Němec, D.: Mezinárodní smlouvy mezi Apoštolským stolcem a Polskem, Rakouskem a Československem v období mezi dvěma světovými válkami, Dialog Evropa XXI (Čtvrtletník křesťanské orientace ve vědě a kultuře), ročník VIII., dvojčíslo 2 3, říjen 1997, s (ISSN ) Němec, D.: Změny v textu CIC/1983 a CCEO apoštolským listem Ad tuendam fidem ze dne 18. května 1998, Revue církevního práva, [září 1998,] č. 10 2/98, s (ISSN ) Němec, D.: Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem, Teologické texty, září 1998, roč. 9, č. 4, s (ISSN ) Němec, D.: Papež jako patriarcha křesťanského Západu, Revue církevního práva, [říjen 2000,] č. 16 2/00, s (ISSN ) Němec, D.: Mezinárodní smlouvy mezi Apoštolským stolcem a Polskem, Rakouskem a Československem v období mezi dvěma světovými válkami. In: KOUCKÁ, Ivana PAPAJÍK, David

2 (ed.). Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-uherské monarchie v letech Olomouc, Univerzita Palackého, s (ISBN ) Němec, D.: Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé. Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 1/03, s (ISSN ) Němec, D.: Pokoncilní kanonistická úprava postavení katechumenů vzhledem k možnosti církevního sňatku a návrhy na budoucí modifikace, Studia theologica, Olomouc, CMTF UP, jaro 2004, č. 15, s (ISSN ) Němec, D.: Liturgická stránka nových svatebních obřadů z r a její aktuální dopad v České republice, Studia theologica, Olomouc, CMTF UP, léto 2004, č. 16, s. 1-15, (ISSN ) Němec, D.: Modus vivendi z r z pohledu kanonického práva. In: Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. Brno, Moravskoslezská křesťanská akademie, 14. ročník, zima 2004, č. 1 4/2004, s Němec, D.: Ke skutečnému obsahu listu Kongregace pro nauku víry de delictis gravioribus. Revue církevního práva, Praha, Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, léto 2005, č. 31 2/05, s (ISSN ) Němec, D.: Srovnání a typologie smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (r. 2000) a Českou republikou (r. 2002) na straně druhé. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Iuridica. Olomouc, PF UP, č. 5/6 2003, s (ISBN X) Němec, D.: Pojetí a druhy konkordátních smluv, zásady vztahů stát církve, konkordátní smlouvy a právní situace jiných církví a náboženských společností, Revue církevního práva, Praha, Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, léto 2005, č. 42 1/09, s (ISSN ) Němec, D.: Některé aspekty konkordátních smluv obecně a konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi speciálně, Revue církevního práva, Praha, Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, léto 2005, č. 43 2/09, s (ISSN ) Němec, D.: Kanonickoprávní řešení sexuálních deliktů katolických duchovních. Tribunál, Spišská kapitula : Nadácia Kňaţského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, IV. ročník, podzim 2005, č. 2/2005, s (ISSN ) Němec, D.: Úsilí pátra Pia Krivého o zřízení slovenského noviciátu r In: LETZ, Dominik Róbert (ed.). Verný pravde. Život a dielo slovenského dominikána Pia Krivého. Bratislava, Rehoľa dominikánov na Slovensku, s (ISBN ) Němec, D.: Ekumenické snažení je spojené s nadějí. In: ČERNUŠKA, Pavel POSPÍŠIL, Ctirad Václav (eds.). Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouc. Olomouc, Univerzita Palackého, s (ISBN ) Němec, D.: Návrh zákona o majetku církví a náboženských společností v České republice z r ve světle platných konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. In: ŠMID, Marek MORAVČÍKOVÁ, Michaela (eds.). Clara pacta boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, s (ISBN )

3 Němec, D.: Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In: KRUKOWSKI, Józef SITARZ, Mirosław DZIUB, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II., s (ISBN , ) Němec, D.: Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech In: MAČALA, Pavol MAREK, Pavel HANUŠ, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s (ISBN ) Němec, D.: The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In: KOWAL, Janusz LLOBELL, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., celkem 2434 s. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, (ISBN ) (sv. I & II), (ISBN ), (ISBN ) (sv. III & IV); sv. IV, s Články popularizační Němec, D.: Sdílení svátostí mezi křesťany, Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 1, s Němec, D.: Způsoby udílení svátostí smíření, Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 3, s Němec, D.: Papež jako patriarcha křesťanského Západu (zkrácená verze článku určeného pro Revue církevního práva), Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 6, s Němec, D.: Kdy je správné nejednat podle zákona, Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 9, s Němec, D.: Organizace misijního úsilí církve, Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 10, s Němec, D.: Osobní modlitba v liturgii, Amen měsíčník pro vzdělávání ve víře, Krystal OP, 4, 2000, č. 11, s Němec, D.: Význam slov o ustanovení eucharistie zůstane! Katolický týdeník, XVII, 2006, č. 50, s. 7. Němec, D.: Kam zmizeli řádoví terciáři? Katolický týdeník, XIX, 2008, č. 46, s. 7. Němec, D.: Nauka Církve o komunismu, RC MONITOR, V, 2008, č. 20, s. 14. Němec, D.: Svátky spoluvytvářejí životní styl křesťana. Katolický týdeník, XX, 2009, č. 48, s. 7.

4 Rozhlasové pořady RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), KRASUCKI, Antonín NĚMEC, Damián FILIP, Štěpán ROB, Romuald. Dotýkání světla Co je půst a postní doba; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina SKŘEBSKÝ, Jakub (aut.), AMBROZ, Pavel POJSL, Miloslav HORÁLEK, Martin NĚMEC, Damián RÓZSOVÁ, Kateřina SKŘEBSKÝ, Jakub. Všimli jsme si: Konkláve; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), MOTYČKA, Pavel DOLEŢAL, Lukáš ZAJÍČKOVÁ, Petra KAMENSKÁ, Martina NĚMEC, Damián RÓZSOVÁ, Kateřina. Do života: Poutě a putování pohled věřícího a nevěřícího; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Člověk odpovídá Bohu; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), KRASUCKI, Antonín NĚMEC, Damián FILIP, Štěpán ROB, Romuald. Katechismus katolické církve Advent; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Vytrvalost v modlitbě; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Otče náš; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Věřím v Boha; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Ježíš Kristus, který trpěl pod Ponciem Pilátem, 1.část; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Ježíš Kristus, který trpěl pod Ponciem Pilátem, 2. část; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Vyznání víry Církev je jedna, svatá, všeobecná, apoštolská; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Zasvěcený život; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Odpuštění hříchů; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Liturgie; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Svátostné slavení velikonočního tajemství - 1. část; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Svátostné slavení velikonočního tajemství - 2. část; Proglas, Brno; premiéra

5 RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Svátost smíření; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Svátost manželství 1 část; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Svátost manželství 2 část; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Sociální spravedlnost; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Mravní zákon; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Desatero obecně; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve Desatero obecně; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve 4. přikázání; Proglas, Brno; premiéra RÓZSOVÁ, Kateřina (aut.), NĚMEC, Damián. Katechismus katolické církve 7. přikázání; Proglas, Brno; premiéra

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 48 1/11. Ročník XVII.

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 48 1/11. Ročník XVII. REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 48 1/11 Ročník XVII. Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za fi nanční podpory Konference katolických biskupů Spojených států amerických a Ministerstva kultury

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

kostel Panny Marie Pod řetězem

kostel Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ADVENT - VÁNOCE L.P. 2012 Z pastýřského listu pro První neděli adventní 2012. kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský (ACAP 11/2012) Sestry a bratři

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu

Kritická reflexe ekumenické charty se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Vladimír Bíba, autor je právníkem, členem CB Citace katechismu jsou podle českého překladu Katechismu Katolické

Více