Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva"

Transkript

1 POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, Olomouc Tel ústředna provolba Fax Představenstvo akciové společnosti Stavoprojekt Olomouc oznamuje všem svým akcionářům, že ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ se koná ve středu dne v hod v zasedacím sále a.s. STAVOPROJEKT OLOMOUC v sídle společnosti Holická č. 568/31y, Olomouc Prezence započne v 9.30 hod Pořad jednání: 1. Zahájení, základní informace 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva představenstva 4. Řádná účetní závěrka 5. Zpráva dozorčí rady 6. Návrh změny stanov a.s. 7. Diskuze k předloženému návrhu změny stanov 8. Schválení stanov a.s. 9. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva 10. Smlouva o výkonu funkce 11. Diskuze, zodpovězení dotazů 12. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě je Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov termín návštěv doporučujeme předem dohodnout na tel čísle nebo Kompletní podklady (pozvánka a její přílohy vč. návrhu změny stanov) jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

2 Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva Ad 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Přítomní akcionáři musí na valné hromadě postupovat podle stanov a právních předpisů, postup je stanoven v jednacím řádě, který předložen ke schválení na valné hromadě. Volba orgánů je stanovena zákonem a stanovami. Ad 3. Výroční zpráva představenstva V souladu se stanovami předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň za jedno účetní období. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti dle zákona. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok Současně předkládá Zprávu o ovládacích vztazích dle zákona. Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu včetně Zprávy o ovládacích vztazích. Ad 4 Řádná účetní závěrka Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a družstvech a stanov společnosti, představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok Informace z účetní závěrky jsou přiloženy na samostatném listu. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Ad 5. Zpráva dozorčí rady Akcionářům bude v souladu s právními předpisy předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Valná hromada bere vyjádření dozorčí rady na vědomí. Ad 6., ad 7. + ad 8. Návrh změn stanov a.s., Diskuze k předloženému návrhu změny stanov, Schválení stanov a.s. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností od a z toho vyplývající potřebě změny stanov přistoupila společnost na místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné právní úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové. Počet členů představenstva se stanovuje nově na tři členy, lhůta pro výkon funkce zůstává pětiletá. Návrh nových stanov je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese Valná hromada schvaluje stanovy v předloženém znění. Ad 9. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva Valné hromadě se předkládá informace o písemném odstoupení Ing. Miroslava Machalce z představenstva. Stránka 2 z 3

3 Valná hromada vzhledem k úpravě stanov v počtu členů představenstva odvolává stávající členy představenstva a volí noví členové představenstva RNDr. Luděk Šťastný, Ing. Zdeněk Rozsypal a PaedDr. Zoja Šťastná. Valná hromada bere na vědomí odstoupení ing. Miroslava Machalce z představenstva společnosti. Valná hromada odvolává RNDr. Luďka Šťastného, Ing. Zdeňka Rozsypala a PaedDr. Zoju Šťastnou z představenstva společnosti. Valná hromada volí nové členy představenstva, a to: RNDr. Luděk Šťastný byl zvolen..% přítomných akcií členem představenstva. Ing. Zdeněk Rozsypal byl zvolen..% přítomných akcií členem představenstva. PaedDr. Zoja Šťastná byla zvolena..% přítomných akcií členem představenstva. Ad 10. Smlouva o výkonu funkce V souladu s právními předpisy náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle 59 zákona o obchodních korporacích a družstvech ve znění, předloženém představenstvem. Ad 11. Diskuze, zodpovězení dotazů Ad 12. Závěr Bez komentáře Olomouc, Představenstvo společnosti Stránka 3 z 3

4 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE O HOSPODAŘENÍ a. s. STAVOPROJEKT OLOMOUC UKAZATEL (tis.kč) - rok Prům. evid. počet zaměstnanců Výkony Náklady ZISK R O Z D Ě L E N Í Z I S K U Odvod ze zisk Příděl rezerv.fondu Příděl soc. fondu Ostatní použití Nerozdělený zisk k rozhodnutí akcionářů Úvěry Finanční majetek ke konci roku Základní jmění Kompletní roční účetní závěrka za rok 2013 je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě termínu (tel nebo 223), termín lze dohodnout i prostřednictvím .komunikace ová adresa:

5 PLNÁ MOC STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, Olomouc Tel ústředna provolba Fax Zmocňuji pana (paní)....., aby mým jménem vykonával(a) má práva akcionáře na řádné valné hromadě akciové společnosti STAVOPROJEKT OLOMOUC, která se koná dne v zasedacím sále a.s. Stavoprojekt Olomouc, Holická 568/31, Olomouc Akcionář zmocnitel: Jméno, příjmení, titul.. Čísla listinných akcií... Adresa. PSČ: Rodné číslo.. Počet akcií v seznamu akcionářů: Zmocněnec: Jméno, příjmení, titul. Adresa PSČ: Rodné číslo nebo OP... V Dne bez ověření podpisu akcionáře neplatná Zmocnění přijímám.. podpis akcionáře..

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více