Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. mobil: tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526"

Transkript

1 3 10/2014 Správný výběr monitoringu sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění bezpečí pacienta jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba průběžné detekce neočekávaných problémů otevřela prostor pro vývoj nových typů chemických, fyzikálních a biologických indikátorů a testů. Správná standardizovaná praxe pak využívá celý komplex nashromážděných hodnot, které společně tvoří poměrně přesný obraz o provedené sterilizaci a o její kvalitě. V souhrnu se jedná o kombinaci fyzikálních, chemických a biologických metod. Monitorovací systémy sledují sterilizační veličiny, jako jsou teplota, čas, koncentrace sterilizačního média a další. Jednotlivé expoziční podmínky se liší a charakteristika testu podaná výrobcem by měla být vodítkem pro spolehlivé vyhodnocení podmínek uvnitř sterilizační komory v průběhu sterilizačního cyklu. Zvláštní kapitolou jsou rovněž systémy monitorování mycích procesů, jež jsou součástí předsterilizační přípravy. Po prvotní dekontaminaci opakovaně použitelných nástrojů dezinfekčními přípravky probíhá následná očista a její výsledky se průběžně kontrolují pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů (viz národní legislativa). Kapitola Typ procesu Popis 1. Mytí 1.1 Všeobecná kontrola, ruční mytí, mytí podložních mís, proteinový test 1.2 UZV čištění, testy účinnosti, povrchové a dutinové testy 1.3 Strojové mytí, testy účinnosti a termodezinfekce, povrchové a dutinové testy 2. Sterilizace 2.1 Biologické systémy kontroly účinnosti sterilizace P, EO, plazma 2.2 Nebiologické systémy kontroly sterilizace, třídy 1-6 Písemná nebo elektronická dokumentace cyklů dekontaminace i sterilizace se archivuje minimálně 5 let od jejich provedení. Ke všem výrobkům si od vašeho dodavatele vyžádejte certifikáty o shodě s normami a také podrobný návod, jak testy a indikátory vyhodnocovat. Zkreslená či nepřesná interpretace výsledků testování může znamenat přehlédnutí počínající nesprávné funkce přístroje. Četnost kontrol pomocí jednotlivých typů testů je předepsána národní legislativou. Mycí a dezinfekční zařízení stejně jako sterilizátory podléhají pravidelným kontrolám a validacím. Vistex Medical s.r.o. Wellnerova 134/ Olomouc tel.: mobil:

2 Obecné pokyny a vysvětlivky Odkazy na normy, značení, zkratky, dokumentace Související normy a zákony Vyhláška MZČR č. 306/2012 Sb., ČSN EN ISO 11140, ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11138, ČSN EN ISO 15883, ČSN EN ISO 14161, ČSN EN Související značky a zkratky P/Steam pára (sterilizace vlhkým teplem) FO/FORM formaldehyd EO/EtO ethylenoxid DRY/HV horkovzdušná sterilizace Plazma sterilizace plazmatem a parami H 2 O 2 SCBI selfcontained biologický indikátor PCD process chalenge device (zátěžové tělísko) datum výroby identifikace výrobce číslo šarže chraňte před vlhkem datum expirace skladujte při teplotách od... do... chraňte před slunečním zářením Povinné údaje od výrobce Ke každému z uvedených výrobků musíte vždy obdržet tyto informace: přesná specifikace výrobku, k čemu je určen test mytí / test sterilizace / typ média / zařazení dle klasifikace údaje o době použitelnosti a číslo šarže návod k použití společně s instrukcemi ke správnému vyhodnocení na vyžádání prohlášení o shodě Povinné vedení dokumentace O každém použitém testu, který má sloužit k prokázání správných sterilizačních nebo dekontaminačních podmínek a tedy k monitorování sterilizačního nebo mycího/dezinfekčního cyklu, musíte podle Vyhlášky č.306/2012 Sb. provést datovaný písemný záznam do dokumentace. Test slovně vyhodnotíte podle podkladů od výrobce, BD test přiložíte a tyto údaje archivujete nejméně po dobu 5 let. Pokud výsledné zbarvení/odmytí neodpovídá bezproblémovému průběhu cyklu, postupujte následovně: zaznamenejte výsledek do dokumentace vysterilizovaný materiál přebalte do nových sterilizačních obalů, správné odmytí nečistot můžete prověřit ještě pomocí proteinového testu zkontrolujte nastavení sterilizátoru/myčky a celý proces sterilizace/mytí opakujte v novém cyklu se snažte použít vedle původních indikátorů i jiné testy, abyste vyloučili případnou závadu na chemikálii pokud se špatné zbarvení/odmytí opakuje, kontaktujte servisního technika Příslušenství V textu najdete odkazy na příslušenství a další výrobky. Jde například o obalový materiál, inkubátory či další přístroje a podobně. Všechen zmíněný sortiment najdete v ostatních katalogových listech nebo na webu:. Ceny Uvedené ceny jsou platné ke dni vydání katalogového listu. Aktuální katalogové ceny jsou k dispozici na. Uvedené ceny nezahrnují DPH. Výrobky jsou zařazeny do standardní sazby DPH. DPH: 21% dle aktuální platné legislativy Vyhodnocení Sterilizační řád Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze Při výběru testů využijte návrh sterilizačního řádu (samostatná příloha) 2

3 Kapitola 1 Mytí 1.1 Všeobecná kontrola, ruční mytí, mytí podložních mís, proteinový test Popis výrobku O účinnosti a kvalitě mycích procesů podá nejlepší obraz proteinový test rychlá testovací sada pro stanovení množství zbytkového proteinu. Set obsahuje lahvičky s chemikálií a tampony určené pro testovací sada s vyvíjecí chemikálií a sběrovým tamponem nejvyšší vypovídací hodnota o kvalitě provedeného mytí jednoduché použití okamžitý výsledek široké spektrum použitelnosti 1. Tento výrobek je nejlépe skladovat v chladničce, pak je expirace 12 měsíců. Pokud není sada skladována za těchto podmínek, zkracuje se doba použitelnosti na 6 měsíců. 2. Vyjměte z balení jednu ampuli a jeden tamponek a ostatní testy opět dobře uschovejte mimo dosah nepovolaných osob. 3. Z bezpečnostních důvodů používejte během práce osobní ochranné pomůcky, aby nedošlo k přímému vdechnutí činidla. 4. Pokud je testovaný předmět již mokrý, důkladně setřete vzorek přiloženým tamponem, zaměřte se především na místa v kloubech nebo ve spárách. Pokud je testovaný předmět suchý, tampon před použitím navlhčete vodou z vodovodního řádu. provedení stěru. Vložením nasbíraného vzorku do vyhodnocovací lázně a odečtením zbarvení dosáhneme s přesností na 1µg informace o výsledku mytí. vhodné na testování povrchů i dutých nástrojů, myček, sít, odtoků, podložních mís a podobně. 5. Odšroubujte zátku a na 5 vteřin vložte tampon do činidla. 6. Tampon zlikvidujte jako infekční materiál a zašroubujte zátku zpět na ampuli. 7. Prohlédněte činidlo a zkontrolujte, zda došlo ke změně zabarvení: pokud se činidlo zabarvilo do modra, signalizuje to přítomnost bílkovin. Čím tmavší odstín modré, tím vyšší podíl bílkovin. Pokud činidlo nezmění barvu a zůstane hnědé, nebyla zjištěna přítomnost bílkovin. Barevná změna proběhne během několika vteřin. 8. S tímto testem jsou dodávány také dva kusy testů, které se používají pro kontrolu účinnosti testu. Vyhodnocení 15 5 Při práci používejte osobní ochranné pomůcky Expozice Průběžná kontrola parametrů mycího procesu v mycích a dezinfekčních zařízeních se provádí v podmínkách centrálních sterilizací pravidelně minimálně jednou denně, v jiných provozech jedenkrát týdně. Výrobek je však mimo to určen k průběžné a nezávislé Sortiment a základní ceny Sběrovým tamponkem setřete vzorek z povrchu nástrojů Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze Výrobek je třeba skladovat v chladničce objektivní kontrole kdykoliv je to třeba a to zvláště v případech, kdy máte pochybnosti o správném výsledku mycího procesu, při ručním mytí, u endoskopů Test mytí Getinge, proteinový, povrchy (25 ks) 1 685,30 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH 3

4 Kapitola 1 Mytí 1.2 UZV čištění, testy účinnosti, povrchové a dutinové testy Popis výrobku Skupinu testů mytí je možné charakterizovat jako kontrolní a detekční systémy správně nastavených parametrů. Důkladná očista včetně dutých součástí instrumentária je základním předpokladem úspěchu následné sterilizace. UZV mytí je v tomto ohledu unikátním systémem, který dokáže odstranit veškeré biologické znečištění s vynikající účinností. Proto je UZV mytí vhodné k předmytí zejména dutinových nástrojů. kovový proužek představující kovový nástroj proteinová testovací skvrna simulující uschlé zbytky krve a tkáně držák, který zakrývá část testovací skvrny nástavce pro dutinové testování flexibilní i rigidní prověření správné funkce generátoru prověření správné koncentrace a typu chemikálie 1. Suchou rukou a bez kontaktu s testovací skvrnou vyjměte ze sáčku testovací proužek. 2. Sáček ihned dobře uzavřete pokud nepoužité testy navlhnou, zásadně to ovlivní možnost odmytí skvrny. 3. Proužek pomocí permanentního popisovače označte na rubové straně datem a umístěním, abyste tak mohli vysledovat vlastnosti mytí v různých částech mycího zařízení. 4. Štítek vložte do držáku: pro povrchové testování se proužek zasune do kovového nástavce skvrnou směrem ven, dutinové testy se vkládají do duté komory flexibilního nebo rigidního tělíska, které má šroubovací uzávěr. 5. Sestavenou testovací sadu vložte do čističky spolu s ostatními znečištěnými nástroji; čím větší a čím více znečištěná bude sada nástrojů, tím obtížněji bude požadovaného výsledku dosaženo. Dutá tělíska je třeba napojit na trysky stejným způsobem, jako ostatní duté nástroje určené k mytí. 6. Spusťte běžný mycí program. 7. Po ukončení cyklu vyhodnoťte výsledek testování - pokud byl čisticí cyklus dostatečně efektivní, skvrna zmizí. K identifikaci případné nesrovnalosti využijte vyhodnocovací tabulku. 8. Následující den umístěte držák s testem do jiné části čističky. 9. Nadále měňte pozici držáku, umístění síta v čističce i typ instrumentária a kontrolujte postupně všechna místa čističky. 10. Nepoužívejte testy po uplynutí data expirace, uvedeného na obalu. 11. Sadu s testem nikdy nezavěšujte na síto z boku, ale pokládejte vždy na dno skvrnou vzhůru Vyhodnocení Testovací proužek označte datem a umístěním Vyvarujte se kontaktu s testovací skvrnou Po vyjmutí požadovaného množství testů VŽDY obal opět řádně uzavřete Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze Expozice Průběžná kontrola účinnosti mytí se v UZV čističkách provádí podle potřeby. 4

5 Sortiment a základní ceny Test mytí Getinge, držák (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, držák dutinový RIGI (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, držák dutinový FLEXI (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, SONO (50 ks) 1 702, Test mytí Getinge, SONO, dutinový (25 ks) 762,50 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH Místo pro poznámky: 5

6 Kapitola 1 Mytí 1.3 Strojové mytí, testy účinnosti a termodezinfekce, povrchové a dutinové testy Popis výrobku Testovací schopnosti jednotlivých indikátorů vhodných do mycích automatů lze rozdělit do dvou základních skupin: čisticí schopnosti použitého roztoku/chemikálie, efektivita čištění ověření dosažené teploty pro termodezinfekci Míra odmytí testovací skvrny podává obraz o správné koncentraci detergentu i o dalších parametrech, jako je kvalita vody nebo tlak v tryskách. Indikátor termodezinfekce Des-Check se používá jako kontrolní systém cyklu dezinfekce u něhož je volbou správných parametrů zaručeno snížení počtu životaschopných mikroorganizmů na předem stanovenou úroveň. Pokud cyklus proběhne správně, testovací skvrna na proužku změní barvu. proužek s proteinovou testovací skvrnou simulující uschlé zbytky krve a tkáně držák, který zakrývá část testovací skvrny pro jednoznačné vyhodnocení výsledku nástavce pro dutinové testování flexibilní i rigidní 1. Suchou rukou a bez kontaktu s testovací skvrnou vyjměte ze sáčku testovací proužek. 2. Sáček ihned dobře uzavřete. 3. Proužek pomocí permanentního popisovače označte na rubové straně datem a umístěním, abyste tak mohli vysledovat vlastnosti mytí v různých částech mycího zařízení. 4. Štítek pro test účinnosti mytí vložte do držáku a sestavenou testovací sadu vložte do mycího automatu spolu s ostatními znečištěnými nástroji; čím větší a čím více znečištěná bude sada nástrojů, tím obtížněji bude požadovaného výsledku dosaženo. Dutá tělíska je třeba napojit na trysky stejným způsobem, jako ostatní duté nástroje určené k mytí. 5. Testovací proužek Des-Check vložte na dno mycího automatu k odtokovému otvoru, aby nebyl vystaven vysoké teplotě během fáze sušení. Pokud indikátor umístíte mezi dezinfikovaný materiál, nezapomeňte jej před započetím fáze sušení vyjmout, aby zůstal výsledek objektivní. proužek s nanesenou testovací skvrnou citlivou na teplotu testovací cyklus na 5 nebo 10 minut při teplotě nad 90 C 6. Spusťte běžný mycí program. 7. Po ukončení cyklu vyhodnoťte výsledek testování podle tabulky. 8. Kontrolujte postupně všechna místa automatu. 9. Všechny výsledky je třeba zdokumentovat a ukládat po dobu minimálně 5 let. 10. Nepoužívejte testy po uplynutí data expirace, uvedeného na obalu. 11. Sadu s testem nikdy nezavěšujte na síto z boku, ale pokládejte vždy na dno skvrnou vzhůru. Vyhodnocení Vyvarujte se kontaktu s testovací skvrnou Po vyjmutí požadovaného množství testů VŽDY obal opět řádně uzavřete Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze O provedených úkonech veďte řádnou dokumentaci 6

7 Expozice Průběžná kontrola parametrů mycího procesu v mycích a dezinfekčních zařízeních se provádí v podmínkách centrálních sterilizací pravidelně minimálně jednou denně, v jiných provozech jedenkrát týdně. Sortiment a základní ceny Test mytí Getinge (50 ks) 1 182, Test mytí Getinge, držák (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, dutinový (25 ks) 762, Test mytí Getinge, držák dutinový RIGI (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, držák dutinový FLEXI (1 ks) zápůjčka Test mytí Getinge, soil, práškový, kartáček (1 ks) 720, Test mytí nástrojů, plast (100 ks) 2 562, Test Des Check tepelné dezinfekce, 10 min/93 C 1 514, Test Des Check tepelné dezinfekce, 5 min/90 C 1 680,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH Místo pro poznámky: 7

8 Kapitola 2 Sterilizace 2.1 Biologické systémy kontroly účinnosti sterilizace P, EO, plazma Popis výrobku V souladu s platnou národní legislativou je součástí kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů i kontrola biologickými systémy. Tyto poskytují prostředky k přímému ohodnocení mikrobiální úmrtnosti vlivem sterilizačního postupu. Zkušební organizmy a jejich populace, suspenze, naočkované nosiče a podobně jsou stanoveny pro jednotlivé typy sterilizace odpovídajícími normami. Nicméně pokud zdravotnické zařízení provádí kontrolu samostatně, je nejjednodušším systémem forma tzv. selfcontained biologických indikátorů. Vyhodnocovací lhůta je různá v závislosti na typu výrobku, obvykle však výrobce udává 24, 48 nebo 72 hodin. Výrobek se používá v kombinaci s inkubátorem, který udržuje výrobcem stanovenou kultivační teplotu po stanovenou dobu (viz katalogový list Přístroje a nábytek). Nezapomeňte, že v každém cyklu, ve kterém používáte biologické kontrolní systémy, musíte podle platné legislativy sledovat zároveň fyzikální i chemické parametry. soběstačný biologický indikátor biologická populace i kultivační suspenze v jedné ampulce jednoduché použití jednoznačné vyhodnocení nejvyšší vypovídací hodnota o dosažených parametrech sterilizačního cyklu a o jeho úspěšnosti 1. Naplňte sterilizátor běžným způsobem a připravte si odpovídající množství ampulek SCBI. 2. Indikátorovou ampulku vložte do stejného obalu, jako ostatní nástroje (například do obalu papír-fólie, viz katalogový list Sterilizační obaly jednorázové) a nezapomínejte přitom na to, že pokud sterilizujete duté nástroje, má být alespoň 1 kus SCBI umístěn také v testovacím tělísku s dutinou. Balíčky umístěte na různá místa ve sterilizátoru, především na nejvíce problematická u dveří a na dně. Každý balíček označte, držte se přitom národních standardů. 3. Nechejte proběhnout běžný cyklus. 4. Vyjměte balíčky s biologickými indikátory ze sterilizační komory a nechejte je zchládnout přibližně 15 minut. 5. Otevřete balíčky, vyjměte biologické indikátory, aktivujte kultivační půdu (rozmáčkněte přes vnější plastový obal vnitřní skleněnou ampulku) a nechejte inkubovat při výrobcem doporučených teplotách po dobu 24/48 hodin pro výsledný odečet. Průběžně však vývoj barvy sledujte přibližně po 8 12 hodinách. Zároveň s testy, které prošly sterilizačním procesem, inkubujte stejným způsobem i ampulku, která ve sterilizátoru nebyla, abyste si ověřili, že šarže s biologickým osídlením je funkční. (Inkubátory viz katalogový list Přístroje a nábytek) 6. Na závěr odečtěte výsledky. 7. Biologický indikátor nesmí změnit barvu, aby se prokázalo, že veškeré biologické osídlení bylo při sterilizaci usmrceno, kontrolní test se naopak zbarvit musí. 8. Nepoužívejte testy po uplynutí data expirace, uvedeného na obalu. Výsledky testování pečlivě archivujte. 9. Zbylý materiál likvidujte spolu s ostatním biologickým materiálem. 10. Při veškeré manipulaci s biologickými testy a indikátory dbejte na osobní bezpečnost. Indikátorovou ampulku vložte do stejného obalu, jako sterilizovaný materiál a poznačte umístění ve sterilizační komoře SCBI nechejte po sterilizaci inkubovat při výrobcem doporučených teplotách Spolu s vysterilizovanými testy inkubujte i jeden, který sterilizací neprošel Sterilizujete-li duté nástroje, vložte biologický test i do tělíska 8

9 Expozice Četnost kontroly sterilizace biologickými systémy stanovuje platná národní legislativa takto: - Vždy u nových přístrojů nebo sterilizátorů po servisním zásahu - V případě pochybností o úspěšnosti cyklu (například pokud nevycházejí chemické testy sterilizace viz dále) - Vždy jedenkrát měsíčně na centrálních sterilizacích a na sterilizačních centrech nebo přísálových sterilizacích a pod. - V ostatních případech nejméně jedenkrát za rok, u sterilizátorů starších 10 let jedenkrát za 6 měsíců Počet kusů indikátoru se odvíjí od velikosti sterilizační komory, nejméně jsou však 4. Parní, formaldehydová a plazmová sterilizace se testuje populací bacillus stearotermophilus, EO a horkovzdušná sterilizace populací bacillus atropheus. Sortiment a základní ceny Test sterilizace pára biologický GETINGE, selfcontained (100 ks) 3 194, Test sterilizace pára biol.getinge, selfcontained, SMART/10 hod. (100 ks) 5 599, Test sterilizace EO biologický GETINGE, selfcontained (100 ks) 3 072, Test biologický plazma selfcontained (100 ks) 9 061, Inkubátor pro biol.testy selfcontained Getinge, 14 zdířek (1 ks) 6 888, PCD testovací těleso pro dutinovou zkoušku (1 ks) 4 885,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH Místo pro poznámky: 9

10 Kapitola 2 Sterilizace 2.2 Nebiologické systémy kontroly sterilizace, třídy 1-6 Popis výrobku Fyzikálně-chemické testy (indikátory) sterilizace tvoří nebiologické systémy pro kontrolu sterilizace. Dosažení správných hodnot fyzikálních parametrů procesu se u nich projeví reakcí, při které dojde k barevné či fyzikální změně. Tyto změny se odečítají a vyhodnotí a na jejich základě je teprve možné vysterilizovaný materiál předat k dalšímu použití. Jakákoliv odchylka může znamenat potenciální nebezpečí, že sterilizačních hodnot u jednotlivých kritických proměnných konkrétního procesu nebylo dosaženo. Testy se používají jako interní (vkládají se do jednotlivých balení) nebo externí (pro kontrolu celé vsázky). Klasifikace indikátorů je rozdělena do 6 tříd, každé ze sterilizačních médií má své vlastní parametry, kritické proměnné. Některé testy detekují přítomnost sterilizačního média jen velmi orientačně (například procesové testy tř. 1), jiné jsou velmi sofistikované a reagují na jakoukoliv odchylku kteréhokoliv ze sledovaných fyzikálních parametrů. V rámci EU dochází sice k harmonizaci norem, nicméně jednotlivé parametry jsou v rámci národní legislativy natolik specifické, že není možné v našich podmínkách aplikovat všechny typy výrobku. V následujícím oddíle jsou jednotlivé typy chemických testů rozděleny do tříd podle normy ČSN EN ISO a uvedeny podle typu sterilizace. Testy třídy 3 sledují splnění jednoho kritického parametru a z toho důvodu nejsou pro náš trh využitelné. Members of the CSS 2003 W F H S S Kvalitní výrobky Expresní dodávky Odborné poradenství Rozsáhlý sortiment Stabilita Vstřícnost a flexibilita 10

11 Kapitola 2 Sterilizace Třída 1 procesové chemický test s viditelnou barevnou reakcí na jeden nebo více kritických parametrů sterilizačního procesu k použití s individuálními jednotkami (balíky nebo kontejnery) na viditelném místě jako externí k rozlišení jednotek již vysterilizovaných od jednotek určených ke zpracování samolepicí nebo ve formě štítku, plomby, pásky a podobně 1. Vyberte chemický test třídy 1 odpovídající typu zamýšlené sterilizace. 2. Každá individuální jednotka (balík, kontejner) musí být opatřena minimálně jedním z procesových testů. Při fixaci balíků můžete použít sterilizační samolepicí pásky s procesovými indikátory nebo jiný procesový test, například etiketu (etiketovací kleště viz katalogový list Doplňkový sterilizační materiál). 3. Po vysterilizování, ještě než přemístíte balíky do zvláštního prostoru určeného pro skladování sterilního materiálu, je třeba výsledek procesového testu zkontrolovat. Typické umístění externího testu K umístění externího testu můžete použít etiketovací kleště s etiketami s indikátorem. Expozice Procesovým testem musí být podle platné legislativy opatřena každá individuální jednotka. Sortiment a základní ceny Páska lepicí ind. pára, tř. 1, š. 19 mm, d. 50 m (1 ks) 53, Páska lepicí ind. pára, tř. 1, š. 25 mm, d. 50 m (1 ks) 66, Popisovač indikátorový, pára, tř. 1 (1 ks) 695, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. pára, tř. 1, 2 ř. (750 ks) 311, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. pára, tř. 1, 3 ř. (750 ks) 311, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. formal, tř. 1, 2. ř. (750 ks) 311, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. formal, tř. 1, 3. ř. (750 ks) 311, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. plazma, tř. 1, 3. ř. (600 ks) 518, Etiketa dvojlepicí do etiketovacích kleští s ind. plazma, tř. 1, 2. ř. (600 ks) 311, Páska lepicí ind. plazma, tř. 1, š. 19 mm, d. 55 m (1 ks) 350, Páska lepicí ind. HV, tř. 1, š. 19 mm, d. 50m (1 ks) 347,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH Ostatní sortiment viz katalogový list Doplňkový sterilizační materiál ilustrační obrázek

12 Kapitola 2 Sterilizace Třída 2 zvláštní zkoušky externí testy pro speciální zkušební postupy indikátory pro Bowie-Dickovu zkoušku/k prokázání rychlého a rovnoměrného průniku sterilizačního média dostupné jako indikátorové archy 1. Sestavte testovací sadu podle návodu k použití, který je přiložen k výrobku, například testovací arch doprostřed setu filtračních papírů, testovací kartu do rámu, testovací proužek do dutého tělíska. 2. Vložte set do prázdného sterilizátoru tak, aby byl v místě, které je pro penetraci sterilizačního média nejobtížnější. 3. Spusťte odpovídající cyklus tak, jak je specifikován v programu vašeho sterilizátoru, například BD cyklus. 4. Délka cyklu nesmí být delší než stanovuje legislativa. 5. Vyjměte testovací balíček ze sterilizátoru a ihned otevřete. Postupujte prosím opatrně. Expozice Bowie-Dickův test se provádí před zahájením prvního sterilizačního cyklu jako denní test s předem zahřátou prázdnou sterilizační pro zkoušku společně s filtračním papírem ve speciálním rámu nebo jako jednorázové balíčky v již sestavené sadě či jako speciální karty vkládané do držáků dutinové testy 6. Testovací arch/kartu/proužek/vyhodnoťte podle návodu. Vyhodnocení Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze Proužek testu vložte složený do hlavice testovacího tělíska testovacími poli směrem dovnitř komorou. Pokud sterilizujete duté nástroje, má se kontrola provádět s použitím zkušebního tělesa, dutého tělíska. Sortiment a základní ceny Test BD - arch testovací A4 (100 ks) 1 313, Papír filtrační pro BD test A4 (1sada pro 20 použití) 598, Test BD - arch testovací A6 (50 ks) 1 650, Papír filtrační pro BD test A6 (1sada pro 20 použití) 555, Test sterilizace pára BD Getinge, balíček jednorázový (1 ks) 102, Test sterilizace pára BD Getinge, MINIbalíček jednorázový (1 ks) 59, Test sterilizace pára BD Getinge karta s držákem (1+31 ks) 2 646, Test sterilizace pára BD Getinge, karta (30 ks) 1 974, Test sterilizace pára dutinový Getinge, tř.2, 3,5 min, vč.tělíska (1+250 ks) 3 675, Test sterilizace pára BD Getinge, karta/mps (15 ks) 1 055, Test sterilizace pára dutinový Getinge, tř.2, 7 min, vč.tělíska (1+250 ks) 3 675, Test sterilizace formal dutinový Getinge, vč.tělíska (1+250 ks) 3 675, Test sterilizace plazma dutinový, vč. tělíska (1+100 ks) 2 460,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH , , , , ,

13 Kapitola 2 Sterilizace Třída 4 multiparametrové konstrukce pro sledování dvou nebo více kritických parametrů použitelné dle naší legislativy, pokud sledují všechny parametry (řiďte se vždy informací v přiloženém návodu k použití) běžný kontrolní test určený k prokázání dosažených parametrů sterilizačního procesu jako interní nebo externí 1. Umístěte indikátor do síta, do sáčku podle platné legislativy. Pokud je zalaminovaný, nemusíte se obávat přenosu indikátorové barvy. Testovací skvrnu namiřte směrem k průchodné vrstvě obalu. Nezapomeňte přitom na specifické časy a teploty naší národní legislativy a testy vždy vybírejte v souladu s nimi. 2. Naplňte vsázku a spusťte sterilizační cyklus tak, jako obvykle. 3. Zkontrolujte, zda každý z použitých indikátorů změnil barvu podle instrukcí v návodu k použití. 4. Pokud není získaná barva jednolitá, má světlejší odstíny nebo máte o změně barvy pochybnosti, nebyly patrně požadované hodnoty během sterilizačního cyklu dosaženy a sterilizovaný materiál nesmí být považován za sterilní. V takovém případě doporučujeme použít jiný typ testu a vyloučit tak možnost případné závady na chemikálii. Pokud potíže přetrvávají, objednejte zásah technika. Vyhodnocení Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze Testovací skvrna směřuje k propustné vrstvě obalu Expozice Chemické testy se vkládají do každé jednotlivé vsázky vždy v odpovídajícím množství. Prokáží splnění všech kritických parametrů. Nezapomeňte přitom na dutinové/zátěžové testování, které je podle platné legislativy nezbytné, pokud sterilizujete dutinové nástroje nebo materiál. Volba mezi třídou 4, 5 nebo 6 je vždy závislá na rozhodnutí odpovědného pracovníka. Je možné však doporučit testy třídy 4 jako interní a testy tříd 5 nebo 6 jako externí pro zvýšení bezpečí pacienta. Sortiment a základní ceny Test sterilizace pára multiparam. Getinge, tř. 4, laminovaný (250 ks) 257, Test sterilizace pára multiparam. Getinge, tř. 4 (2 x 250 ks) 508, Test sterilizace formal multiparam. Getinge, tř. 4 (250 ks) 1 182, Test HV, tř. 4, proužkový (250 ks) 657, Test plazma, tř. 4, proužkový (250 ks) 1 295,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH ,

14 Kapitola 2 Sterilizace Třída 5 - integrátory chemické nebo fyzikálně chemické testy zvané integrátory sledující vždy všechny kritické proměnné stanovené hodnoty jsou 1. Umístěte indikátor do balíku, do síta, do sáčku podle platné legislativy (interní i externí test). Pokud je zalaminovaný, nemusíte se obávat přenosu indikátorové barvy. Nezapomeňte přitom na specifické časy a teploty naší národní legislativy a testy vždy vybírejte v souladu s ní. 2. Naplňte vsázku a spusťte sterilizační cyklus jako obvykle. 3. Zkontrolujte, zda každý z použitých indikátorů změnil barvu podle instrukcí v návodu k použití. 4. Pokud není získaná barva jednolitá, má světlejší odstíny nebo máte o změně barvy pochybnosti, nebyly patrně požadované hodnoty během sterilizačního cyklu dosaženy a sterilizovaný materiál nesmí být považován za sterilní. V takovém případě doporučujeme použít jiný typ testu a vyloučit tak možnost případné závady na chemikálii a v případě pokračujících potíží objednat zásah technika. Expozice Chemické testy se vkládají do každé jednotlivé vsázky vždy v odpovídajícím množství jako interní i externí. Prokáží splnění všech kritických parametrů. Volba mezi třídou 4, 5 nebo 6 je vždy závislá stejné jako pro inaktivaci mikroorganizmů Vyhodnocení Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze na rozhodnutí odpovědného pracovníka. Je možné však doporučit testy třídy 4 jako interní a testy tříd 5 nebo 6 jako externí pro zvýšení bezpečí pacienta. Sortiment a základní ceny Test integrátor pára, tř. 5, lamin.,121/134 Steam Chart proužkový (250 ks) 1 037, Test integrátor pára, tř. 5, 121/134 objektivní STERILINE (100 ks) 486,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH

15 Kapitola 2 Sterilizace Třída 6 - emulátory reakce na všechny parametry sterilizačního procesu používané zejména jako externí testy vyhodnocení se dokumentuje a archivuje jako průkaz splnění sterilizačních podmínek nejsou určeny k detekci nečistot ani biologického osídlení správná interpretace výsledného zbarvení je vždy popsána ve výrobcem přiložené dokumentaci 1. Umístěte indikátor do balíku, do síta, do sáčku podle platné legislativy (interní, externí test). Pokud je zalaminovaný, nemusíte se obávat přenosu indikátorové barvy. Nezapomeňte přitom na specifické časy a teploty naší národní legislativy a testy vždy vybírejte v souladu s ní. 2. Naplňte vsázku a spusťte sterilizační cyklus jako obvykle. 3. Zkontrolujte, zda každý z použitých indikátorů změnil barvu podle instrukcí v návodu k použití. 4. Pokud není získaná barva jednolitá, má světlejší odstíny nebo máte o změně barvy pochybnosti, nebyly patrně požadované hodnoty během sterilizačního cyklu dosaženy a sterilizovaný materiál nesmí být považován za sterilní. V takovém případě doporučujeme použít jiný typ testu a vyloučit tak možnost případné závady na chemikálii a pokud potíže pokračují, objednat zásah technika. Vyhodnocení Testovací skvrna směřuje k propustné vrstvě obalu Způsob vyhodnocení všech testů najdete v samostatné příloze O provedených úkonech veďte řádnou dokumentaci Expozice Chemické testy se vkládají do každé jednotlivé vsázky vždy v odpovídajícím množství jako interní, externí. Prokáží splnění všech kritických parametrů. Volba mezi třídou 4, 5 nebo 6 je vždy závislá na rozhodnutí odpovědného pracovníka. Je možné však doporučit testy třídy 4 jako interní a testy tříd 5 nebo 6 jako externí pro zvýšení bezpečí pacienta. Sortiment a základní ceny Test sterilizace pára multiparam. Getinge, tř. 6, laminovaný (250 ks) 1 102, Test sterilizace pára multiparam. Getinge, tř. 6, laminovaný, samol. (250 ks) 1 250, Test emulátor Flash TST pára, tř. 6, 4 min/134 (100 ks) 693, Test HV trubičkový, typ 3 s cirkul. vzduchu, tř. 6 (100 ks) 1 176,00 *všechny výrobky z kategorie sterilizace spadají od do standardní sazby DPH

16 10/2014 Sterilizační obaly jednorázové Doplňkový sterilizační materiál 3 4 Příprava nástrojů ke sterilizaci začíná předsterilizační přípravou souborem činností, jehož výsledkem je čistý, suchý a plně funkční zdravotnický prostředek. Poslední fází předsterilizační přípravy je (kromě tzv. flash sterilizace) volba správného sterilizačního obalu. Vhodný obal chrání nástroje a ostatní vysterilizovaný materiál proti možné sekundární kontaminaci a odpovídá zvolené sterilizační metodě, požadované expirační době, nárokům na následný transport a podobně. Typ obalu, počet vrstev či způsob balení je přesně specifikován národními normami a zákony, které je nutno při výběru a aplikaci respektovat. Sterilizační obaly jsou zařazeny mezi zdravotnické prostředky třídy I. Kapitola Typ materiálu Typ obalu Typ sterilizace 1 Kombinované role a sáčky P, EO, FORM obaly papír/fólie ploché a skládané 2 Kombinované obaly papír/fólie sáčky samolepicí P, EO 3 Zátěžové obaly netkaný textil/fólie role a sáčky P, EO, FORM 4 Kombinované obaly tyvek/fólie role a sáčky Plazma 5 Obaly z polyamidu role a sáčky DRY/HV 6 Papírové obaly sáčky skládané P 7 Krepové obaly archy P 8 Netkaná textilie typu SMS archy P, EO, FORM, Plazma Vysvětlení zkratek - viz poslední strana. Správný výběr monitorů sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění kvality zvláště v poslední době jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba průběžné detekce neočekávaných problémů otevřela prostor pro kontrolní systémy a k vývoji nových typů chemických, fyzikálních a biologických indikátorů a testů. Správná standardizovaná praxe pak využívá celý komplex nashromážděných hodnot, které společně tvoří poměrně přesný obraz o provedené sterilizaci a o její kvalitě. V souhrnu se jedná o kombinaci fyzikálních, chemických a biologických metod. Při volbě monitorovacího systému, zejména pak chemických testů, jsou nejdůležitějšími veličinami teplota, čas, koncentrace sterilizačního média a další. Jednotlivé expoziční podmínky se liší a charakteristika testu podaná výrobcem by měla být vodítkem pro spolehlivé vyhodnocení podmínek uvnitř sterilizační komory v průběhu sterilizačního cyklu. Zvláštní kapitolou jsou rovněž systémy monitorování mycích procesů, jež jsou součástí předsterilizační přípravy. Po prvotní dekontaminaci opakovaně použitelných nástrojů dezinfekčními přípravky probíhá následná očista a její výsledky se průběžně kontrolují pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů (viz národní legislativa). Kapitola Typ procesu Popis 1. Mytí 1.1 Všeobecná kontrola, ruční mytí, mytí podložních mís, proteinový test 1.2 UZV čištění, testy účinnosti, povrchové a dutinové testy 1.3 Strojové mytí, testy účinnosti a termodezinfekce, povrchové a dutinové testy 2. Sterilizace 2.1 Biologické systémy kontroly účinnosti sterilizace P, EO, plazma 2.2 Nebiologické systémy kontroly sterilizace, třídy 1-6 Předsterilizační příprava, tedy soubor činností, jehož výsledkem je čistý, suchý a plně funkční zdravotnický prostředek, je rutinně svázána s několika kroky, bez nichž by nemohlo být správné praxe a tedy perfektního výsledku dosaženo. Konkrétní podmínky vyžadují konkrétní pomůcky a postupy. Každé oddělení Centrální sterilizace nebo sterilizačního centra musí vyhovět náročným požadavkům na sterilizační praxi a tím i specifickým podmínkám daného oddělení, ale především standardům stanoveným platnou legislativou. Pomůcky a materiál, které jsou pro perfektní reprocesing instrumentária potřebné, jsme pro přehlednost rozdělili do deseti dílčích kapitol: Kapitola Typ sortimentu Specifikace 1. Absorpční papír Pro redukci nadměrné a balíčky vlhkosti po parní sterilizaci 2. Dokumentační systém Etiketovací kleště a etikety různých rozměrů pro správné značení a kontrolu jednotlivých balíků sterilizovaného materiálu 3. Kartáče a bowdeny Speciální kartáče, kartáčky a bowdeny různých rozměrů a průměrů na rukojetích různých délek 4. Krytky na nástroje Proti porušení celistvosti obalu k ochraně ostrých a špičatých částí instrumentária 5. Ochranné posterilizační obaly Prodloužení doby expirace 6. Lepicí pásky, štítky a proužky Fixační lepicí pásky s indikátory a bez indikátorů, barevné rozlišovací značení k identifikaci na nástroje, barevné štítky k rozlišení sít 7. Podložky a ježky Silikonové ježky pro fixaci nástrojů při mytí, krytí ze silikonu na síta 8. Přípravky k ošetření nástrojů Odstraňovače zbytků lepidel, oleje a emulze k údržbě nástrojů Doporučení výrobce: papír - fólie: archy - krep (dvojitý): archy - zesílený krep (dvojitý): archy - netkaný textil, SMS (jeden): archy - SMS (dvojitý): do 2 kg hmotnosti, lehké předměty, samostatné nástroje, malá síta do 3 kg hmotnosti, lehčí malá a střední síta do 6 kg hmotnosti, malá nebo středně velká chirurgická síta do 9 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiálu do 15 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiálu Písemná nebo elektronická dokumentace cyklů dekontaminace i sterilizace se archivuje minimálně 5 let od jejich provedení. Ke všem výrobkům si od vašeho dodavatele vyžádejte certifikáty o shodě s normami a také podrobný návod, jak testy a indikátory vyhodnocovat. Zkreslená či nepřesná interpretace výsledků testování může znamenat přehlédnutí počínající nesprávné funkce přístroje. Četnost kontrol pomocí jednotlivých typů testů je předepsána národní legislativou. Mycí a dezinfekční zařízení stejně jako sterilizátory podléhají pravidelným kontrolám a validacím. 9. Příslušenství ke kontejnerům Plomby, zámky, štítky a filtry ke všem typům kontejnerů (Wagner, Aesculap...) 10. Ostatní materiál Popisovače obalů, testy svařování sterilizačních obalů, plastové kazety V jednotlivých oddílech uvádíme podrobnosti o výrobcích, které jsou výběrem toho nejdůležitějšího doplňkový sterilizační sortiment je velmi rozsáhlou oblastí výrobků. Podrobnější výčet položek je možno najít na webu případně prostřednictvím speciálního katalogu, který jsme vám na vyžádáni připraveni zaslat poštou. Vistex Medical s.r.o. Wellnerova 134/ Olomouc tel.: mobil: Vistex Medical s.r.o. Wellnerova 134/ Olomouc tel.: mobil: Vistex Medical s.r.o. Wellnerova 134/ Olomouc tel.: mobil: Společnost Vistex Medical s.r.o. vydala v první polovině roku 2014 Manuál sterilizace zdravotnických prostředků sestavený z praktických a výstižných piktogramů a vhodný ke každodennímu používání na odděleních centrálních sterilizací nebo sterilizačních center. Na korekturách a odborné správnosti se podíleli zástupci odpovědných orgánů KHS a SZÚ. Výtisk je v praktickém odolném provedení, které je možno dezinfikovat. Vistex Medical s.r.o. Wellnerova 134/ Olomouc tel.: mobil:

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1 VÝROBA HODNOCENÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Tento pokyn je překladem The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština

se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština ergoscan Mobilní systém měření tlaku ergoscan duo Mobilní systém měření tlaku se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština Tento návod byl připraven s vynaložením maximální péče.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více