Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková"

Transkript

1 Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

2 Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu k popisu pracovní činnosti Vazby kompetenčního modelu na další personální procesy Postavení kompetenčních modelů v personálním informačním systému Implementace kompetenčních modelů ve VZP ČR 2

3 Co jsou kompetence? Jsou to znalosti, dovednosti, schopnosti a návyky chování nebo myšlení, které mohou jasně a spolehlivě odlišit vynikajícího pracovníka od průměrného v dané pozici. Kompetence se projevují jako specifické pozorovatelné chování, které vynikající pracovníci projevují častěji, ve více situacích a s lepšími výsledky než průměrní pracovníci. Zpravidla vycházejí z firemních hodnot 3

4 Kompetence 4

5 Proč kompetence? Definují PŘEDPOKLADY úspěchu v organizaci Vycházejí ze základních hodnot v organizaci Dávají společný jazyk k hodnocení chování a způsobu práce Poskytují zaměstnancům strukturovaný přístup k dalšímu rozvoji těchto předpokladů Vytváří jakýsi most, kterým můžeme propojit práci samotnou a jednotlivé personální procesy s hodnotami a principy organizace 5

6 Kompetence a pracovní výkon 6

7 Kompetenční model Soubor schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů, které jsou nezbytné k efektivnímu plnění úkolů na dané pozici Kompetenční model je manažerský nástroj pro: Definování standardů chování zaměstnanců Posílení hodnot firmy a směrování firemní kultury Efektivní nábor zaměstnanců Systematické vzdělávání zaměstnanců Další rozvoj kariéry zaměstnanců Identifikaci klíčových zaměstnanců a talentů Posílení role manažera v procesu zvyšování výkonu zaměstnanců a hodnocení výkonu 7

8 Možná struktura kompetenčního modelu Charakteristické pracovní činnosti aktivity pracovního místa, které jsou základem pro další požadavky Klíčové znalosti a schopnosti Hodnoty organizace Další schopnosti a dovednosti další schopnosti nutné pro zvládnutí požadavků pracovního místa Vhodné odborné znalosti, atestace, certifikace odborné znalosti nutné pro zvládnutí požadavků pracovního místa Kvalifikace a praxe požadovaný stupeň vzdělání, obor a délka praxe 8

9 Aplikační architektura HRIS Výběrová řízení Řízení vzdělávání Řízení výkonnosti Správa odměňování Řízení talentu Řízení kariéry Plánování vývoje organizace Plánování pracovních míst Plánování nepřítomno sti Správa přesčasů Evidence a zpracování docházky Zaměstn anecké výhody Náklady na činnosti Personáln lní řízení zaměstnanc stnanců Personální evidence Zpracování mezd Jádro HR IS Personální samoobsluha 9

10 Umístění kompetenčních modelů v HRIS Kompetenční model prostupuje všemi vrstvami Ve vrstvě Personální řízení zaměstnanců je KM součástí Plánování pracovních míst Skutečnost je uvedena v Personální evidenci Ve vrstvě Řízení talentu KM ovlivňuje procesy Výběrová řízení, adaptační proces Řízení vzdělávání Řízení výkonnosti Správu odměňování Plánování vývoje organizace 10

11 Výběrová řízení Vybrané charakteristiky kompetenčního modelu využijeme k definici pozice vstupující do výběrového řízení k popisu pozice při generování textu inzerátu jako podklady pro členy výběrové komise jako šablonu pro hodnocení uchazečů 11

12 Adaptační proces Podmnožinu charakteristik kompetenčního modelu využijeme při tvorbě adaptačního plánu při sestavování adaptačního dotazníku pro zaměstnance při sestavování adaptačního dotazníku manažera slouží k hodnocení úspěšnosti adaptačního procesu nadřízeným pracovníkem 12

13 Řízení vzdělávání Podmnožina atributů KM resp. některé číselníky atributů slouží jako podklad pro tvorbu Katalogu vzdělávacích akcí Katalog lze zpětně využívat při budování KM definování požadavků na vzdělání u jednotlivých systemizovaných míst Výsledkem je vygenerování plánu vzdělávání, tj. seznam typů vzdělávacích akcí, kterých se daný pracovník má zúčastnit 13

14 Řízení výkonnosti - hodnocení Vybrané charakteristiky KM jsou ukazateli pro systém hodnocení pracovníků Do hodnocenímusívstupovat měřitelné ukazatele, zejména klíčové kompetence př.: analytický přístup, důslednost, flexibilita, orientace na zákazníka... Jako úkoly vstupující do hodnocení výkonu se ukládají nosné projekty příštího období Konkrétní úkoly spadající do některé z charakteristických pracovních činností 14

15 Správa odměňování - rozdělování odměn Datově přímo nesouvisí Položky v návrhu na rozdělení odměn resp. ve schvalovacím procesu nejsou svázány číselníkově s kompetenčním modelem Vedoucí je při rozdělování odměn ovlivněn výsledky hodnocení Hodnocení je ovlivněno plněním ukazatelů plynoucích z KM... 15

16 Plánování vývoje organizace Plán pracovních míst popsán pomocí kompetenčních modelů (přes TKM ke konkrétním KM na jednotlivých útvarech organizace) Plán dalšího vývoje Reakce na změny vnějších podmínek Reakce na plánované odchody Aktualizujeme systemizaci organizace Provádíme revizi potřebných pozic Aktualizujeme popisy pozic, tj. upravujeme kompetenční modely, resp. vytváříme nové Plánujeme systemizaci = vytváříme modely 16

17 Návrhy na organizaci práce Dělba práce - zapojit liniové vedoucí! Personalisté vytvářejí pravidla = typový kompetenční model Vedoucí dotváří skutečnost = vlastní kompetenční model Konkretizuje svou představu o podřízené pozici K dispozici má TKM a řízená oprávnění, co lze měnit a doplňovat (kompetence, popisy pracovní činnosti) Využívá přístup přes Personální portál Řešení změn Nutnost změnit atributy stávající pozice => úprava KM Potřeba ustavit novou pozici => vytvoření nového KM Zapojení vedoucích do procesů = využití WorkFlow 17

18 Implementace kompetenčních modelů ve VZP ČR Primární cíl Vytvořit metodiku práce s kompetencemi ve VZP a provázat je s jednotlivými procesy řízení lidských zdrojů ve společnosti Vytvořit kompetenční modely pro jednotlivá pracovní místa Sekundární cíl Napomoci posunu firemní kultury VZP směrem k definovaným hodnotám a větší flexibilitě Podpořit strategické řízení ve společnosti prací s vazbami mezi vizí, strategií, hodnotami a kompetencemi a sekundárně celým ŘLZ Napomoci posunu manažerského stylu vedení k většímu důrazu na práci s lidmi Podpořit sjednocení a provázanost jednotlivých procesů řízení lidských zdrojů ve společnosti Podpořit roli HR jako business partnerů 18

19 Více o kompetenčním modelu ve VZP Struktura kompetenčního modelu VZP Identifikační údaje Charakteristické pracovní činnosti Klíčové znalosti a schopnosti vycházející z hodnot VZP Další schopnosti a dovednosti Vhodné odborné znalosti Vhodné další znalosti Atestace a certifikace Kvalifikace a praxe Ostatní charakteristiky 19

20 Základní údaje kompetenčního modelu 20

21 Pracovní činnosti 21

22 Schopnosti a dovednosti 22

23 Odborné znalosti 23

24 Kvalifikace a praxe 24

25 Atestace a certifikace Zvláštní požadavky na pracovní pozici 25

26 Doporučení při tvorbě kompetenčních modelů Definice kompetencí Dle hodnot a cílů organizace Dle procesů a činností vykonávaných v organizaci Obsah kompetenčních modelů Méně může být více Vždy je třeba nejprve stanovit k čemu by měly být jednotlivé části kompetenčního modelu využity Škály jednotlivých kompetencí musí být jednoznačné a pokud možno měřitelné Doporučené X požadované kompetence Aktualizace kompetenčních modelů Kompetenční modely je nutné navázat na ostatní HR procesy a zajistit proces jejich aktualizace 26

27 Závěr Dotazy 27

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Červen 2012 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin (zpracováno v návaznosti na metodiku Pravidla tvorby katalogu NSP) ŘÍJEN 2012

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více