HR Strategie Českého rozhlasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014"

Transkript

1 HR Strategie Českého rozhlasu Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum:

2 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností Českého rozhlasu budeme rozvíjet tým schopných a výkonných zaměstnanců, ztotožněných se strategickými cíli společnosti. Chceme, dosáhnou toho, aby lidé v Českém rozhlase: sdíleli společné hodnoty, splňovali požadovanou úroveň kvality, výkonnosti a efektivnosti, byli schopni a ochotni přizpůsobovat se změnám, vzájemně se podporovali a rozvíjeli ochotou předávat poznatky a zkušenosti, měli dostatečnou odvahu a způsobilost k přijímání rozhodnutí v souladu s posláním Českého rozhlasu.

3 Hlavní cíle a úkoly 1. Nastavení základních personálních procesů a. Nábor a výběr b. Adaptace c. Vzdělávání d. Hodnocení zaměstnanců e. Odměňování zaměstnanců f. Plánování personálních potřeb g. Řízení talentů h. Personální reporting

4 Hlavní cíle a úkoly Stanovení koncepce v oblasti: a. Kariéry v ČRo b. Odměňování (mzdy a honoráře) c. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců d. Hodnocení zaměstnanců e. Řízení a péče o talenty a klíčové zaměstnance f. Age Management v ČRo (řízení zohledňující věkové kategorie) Nastavení struktury a organizace Odboru Lidské zdroje tak, aby efektivněji ovlivňovala fungování Českého rozhlasu.

5 PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY 1. Koncepce vzdělávání v Českém rozhlase Vzdělávání v ČRo jako systematický program rozvoje pracovníků rozhlasu, který je založen na kompetenci pracovní pozice. V současnosti probíhá analýza vzdělávání v ČRo NÁKLADY Mzdy pracovníků OLZ TERMÍN 2/2012 sběr dat 9/2012 koncepce 2. Adaptační program pro nové zaměstnance Sjednocení postupu a pravidel pro práci s novým zaměstnancem. Nastavování cílů, očekávání a systém průběžného hodnocení adaptační doby. Mzdy zaměstnanců ČRo 4-5/2012

6 PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY 3. Nábor a výběr zaměstnanců revize a nastavení procesu Nastavení pravidel a postupu při obsazování pracovních pozic v ČRo. Řeší celý proces náboru a výběru zaměstnanců od identifikace potřeby až po podepsání pracovní smlouvy. Mzdy zaměstnanců ČRo Průběžně od 12/ Nastavení ukazatelů výkonnosti a výkonového odměňování u manažerských pozic Nastavení ukazatelů výkonnosti - nastavení krátkodobých (max. 1 rok) cílů, které jsou přímo napojeny na konkrétní odměnu. Vyhodnocuje se kaskádou shora dolů. 0, pilot vedení stanic a mngmt ČRo

7 PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY 5. HR reporting Sestavení závazných ukazatelů, které v oblasti práce s lidmi budeme sledovat v ČRo. Tyto informace slouží k podpoře manažerského rozhodování. 0,- 1/2012 a průběžně Ukazatele HR Reporting-u Čerpání mzdových prostředků - mzdy, odměny, dohody, odstupné - plán vs. čerpání Čerpání prostředků na honoráře plány vs. čerpání Změny a nábor nástupy, výstupy všechny, výstupy v prvním roce, přesuny Vzdělávání jazyková příprava, odborné, manažerské, (počet účastníků a náklady) Ostatní projekty, metodické pokyny, změny v organizaci atd

8 CÍLE A ÚKOLY NA ROK 2012 (MIMO TĚCH PROBÍHAJÍCÍCH) 1. Nastavení standardních personálních procesů Revize a update všech procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. Nastavení pravidel, procesu a komunikace a následně i personální controlling. Procesy nábor, výběr, adaptace, vzdělávání, hodnocení, řízení talentů, plánování personálních potřeb, personální reporting. Popis a ocenění pracovních pozic - vytvoření katalogu pozic. Vytvoření a nastavení nového systému odměňování, tak aby nedošlo k navýšení stávajícího rozpočtu a ČRo se stal na trhu konkurenceschopnou organizací. Součástí je také revize stávajícího systému benefitů a jeho aktivní začlenění do systému odměňování. NÁKLADY Mzdy zaměstnanců ČRo Mzdy zamců a školení metodiky (v řádu 10.tisíců Kč) TERMÍN 2012 průběžně 2012

9 CÍLE A ÚKOLY NA ROK 2012 (MIMO TĚCH PROBÍHAJÍCÍCH) 2. Transformace HR Re-design fungování stávajících struktur HR všech zapojených do personální práce směrem k posílení podpůrné role HR. První částí je postupná transformace Odboru Lidské zdroje a další souvisí se změnami organizace a řízení ČRo. Náklad na nově vytvářené pozice 2012 Nábor Personální oddělení Personální konzultant* Adaptace Popis prac. činnosti Sekce strategického rozvoje Mzdové výměry Oddělení vzdělávání Personální konzultanti* Organizační změny Změny STM Hodnocení Sekce programu a vysílání Oddělení mezd a honorářů Personální konzultant* Odměňování Rozvoj a vzdělávání Řízení kariéry Řízení talentů Sekce správy a provozu

10 CÍLE A ÚKOLY NA ROK 2012 (MIMO TĚCH PROBÍHAJÍCÍCH) 3. Řízení talentů (pilotní projekt) Vytvořit a nastavit koncept řízení talentů v ČRo úvodní část trainee program jako jeden ze dvou hlavních zdrojů (zdroj Elévové) nových zaměstnanců. Náklady na odměnu trainee (formou DPČ) cca 40tisíc Kč 6-12/2012

11 CÍLE A ÚKOLY NÁKLADY TERMÍN 1. Řízení kariéry Existence Katalogu pozic a nový systém odměňování je prvním stupněm pro řízení kariéry. Další částí je provázání těchto dvou nástrojů se systémem rozvoje a vzdělávání v ČRo a systémem hodnocení zaměstnanců a týmů. TBD 2013

12 CÍLE A ÚKOLY Personální informační systém Personální informační systém moderní nástroj řízení lidí v ČRo. PIS pokrývá celou oblast lidských zdrojů organizace od jednoduchých administrativních úloh až po složité konceptuální úkoly (platy, personální administrativa, personální řízení, vzdělávání, hodnocení, docházka, personální reporting a controlling). Slouží jako nástroj jak pro vedoucí, tak i pro zaměstnance. TBD v řádu jednotek mil Kč DEMO

13 CÍLE A ÚKOLY Branding zaměstnavatele Prostřednictvím vytváření standardních moderních personálních procesů a následnou propagací k potenciálním zaměstnancům podporovat ČRo jako zaměstnavatele první volby v oblasti audiovizuálních médií. TBD Zafixování standardních procesů Na základě pilotních projektů, nastavit a zavést standardní metody: - Hodnocení zaměstnanců - Odměňování - Identifikace a řízení talentů - Rozvoj lidí v organizaci TBD

14

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

První pracovní verze určená k diskusi. Úvod

První pracovní verze určená k diskusi. Úvod Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem První pracovní verze určená k diskusi Úvod Na podzim roku 2010 připravil OŠMS studii dopadů demografického vývoje do

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více