Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem"

Transkript

1 Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace z různých zdrojů Zpracovat informace do map a schémat Určit podstatné a okrajové informace Dovednost uvažovat, kriticky myslet Schopnost vytvářet si představy (vizualizovat), vyjádřit je Nalézt vnitřní vztahy a souvislosti: shody, rozdíly, průniky Vyvozovat (vysuzovat) nové poznatky Klást otázky Dovednost plánovat Schopnost stanovit si cíl Navrhnout cestu k cíli Dovednosti čtenářské (viz Rozvíjení čtenářských dovedností krok za krokem) Dovednosti komunikační (viz Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem) Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace z různých zdrojů Vyhodnotit vhodnost zdroje informací (vzhledem k věku) Zpracovat informace do map a schémat Určit podstatné a okrajové informace 2. krok ÚROVEŇ 2 Dovednost uvažovat, kriticky myslet Schopnost vytvářet si představy (vizualizovat) Nalézt vnitřní vztahy a souvislosti: shody, rozdíly, průniky, příčiny, důsledky Vyvozovat (vysuzovat) nové poznatky Klást otázky Vytvořit si vlastní názor, zdůvodnit ho Dovednost plánovat a reflektovat Schopnost stanovit si cíl Navrhnout cestu k cíli Umění reflektovat chyby a učit se z nich

2 Dovednosti čtenářské (viz Rozvíjení čtenářských dovedností krok za krokem) Dovednosti komunikační (viz Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem) 3. krok ÚROVEŇ 3 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace z různých zdrojů Vyčíst informace z tabulek grafů Vyhodnotit vhodnost zdroje (vzhledem k věku a vzhledem k účelu), věrohodnost zdroje informací Ověřit pravdivost informací Zpracovat informace do map a schémat Určit podstatné a okrajové informace Dovednost uvažovat, kriticky myslet Schopnost vytvářet si představy (vizualizovat) Nalézt vnitřní vztahy a souvislosti: shody, rozdíly, průniky, příčiny, důsledky Vyvozovat (vysuzovat) nové poznatky Klást otázky Shrnout poznané Vytvořit si vlastní názor na podkladě získaných informací, zdůvodnit ho (argumentovat) Využít poznatky, aplikovat je do života Dovednost řešit jednoduché problémy Schopnost problémy vidět nebýt netečný Popsat (analyzovat problém), ověřit pravdivost informací, schopnost zvážit potřebnost dalších doplňujících informací Předvídat, odhadovat výsledek Navrhovat řešení, vybírat z více návrhů nejvhodnější Ověřit řešení a vyhodnotit jeho efektivitu Dovednost plánovat a reflektovat Schopnost stanovit si cíl Navrhnout cestu k cíli Umění reflektovat chyby a učit se z nich, vyhodnotit je Vyhodnotit míru dosažení cíle Dovednosti čtenářské (viz Rozvíjení čtenářských dovedností krok za krokem) Dovednosti komunikační (viz Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem) METODY A VÝUKOVÉ ČINNOSTI Vizualizace, tvorba představ, předvídání aktivování tvorby myšlenek Sdílení formulování myšlenek vzniklých v představě do slov a vět, sdělení spolužákovi ve dvojici, malé skupině, před třídou

3 Brainstorming Sběr informací Kladení otázek Rozhovor Dotazník Pojmové a myšlenkové mapy Grafy a tabulky vyvozování informací z tabulek a grafů, sestavování tabulek a grafů Pětilístek analýza a syntéza Kostka Řešení problému Argumentace Debata Řízené čtení Poslední slovo patří mně tvorba vlastních názorů (zdůvodnění názoru), odhad zdůvodnění názorů spolužáků INTERAKTIVNÍ ÚLOHY ROZVÍJEJÍCÍ DOVEDNOSTI UVAŽOVAT A KRITICKY MYSLET UMÍSTĚNÉ NA PORTÁLU MÍSTO PRO ŽIVOT Slovníček porozumění významu slov a nových výrazů Mapy (mapy pojmů a myšlenek) dovednost strukturovat data a informace

4 Filip Vennův diagram hledání shod a rozdílů Filip Terč odlišení podstatného od okrajového Filip Molekuly hledání vztahů, společných znaků, souvislostí

5 Filip Kdo jsem? Co do skupiny nepatří vyvozování (vysuzování) Filip Černá díra, Co dokážou rostliny třídění pravdivých a nepravdivých informací Testová úloha komplexní způsob rozvíjení dovedností uvažovat o tématech zpracovaných do podoby krátkého naučného nebo beletristického textu (grafu a tabulky)

6 PRAKTICKÉ UKÁZKY ROZVÍJENÍ ROZUMOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE UKÁZKY UMÍSTĚNY NA PORTÁLU MÍSTO PRO ŽIVOT SEKCE PROUD STROMY KOLEM NÁS blok Soužití ukázka práce rozvíjející u dětí schopnost vytvářet si představy, předvídat a sdílet představy se spolužáky. 2. a 4. ročník ZŠ Dublovice, vyučující Eva Zirhutová OBAL OD PITÍČKA A KOUZELNÁ KRABIČKA blok Jak třídíme v Dublovicích tvorba dotazníku (otázek pro rodiče a příbuzné), vyhodnocení dotazníků a na jeho podkladě iniciování zkvalitnění třídění bioodpadu v obci (s dobrým koncem) 2. ročník ZŠ Dublovice, vyučující Markéta Sedláčková

7 SOUŽITÍ blok Práce s textem Soužití metodou přerušovaného čtení (Řízené čtení, Podvojný deník), evaluace výuky 2. a 4. ročník ZŠ Dublovice, vyučující Květuše Krüger, Gabriela Falcová PROFESE blok Hádanka až Obrázky z portálu tvorba jednoduché postupně rozvíjené pojmové mapy 1. ročník ZŠ Dublovice, vyučující Olina Bartoňová OSOBNOST OLGA HAVLOVÁ blok Předvídání a o věření odhadu předvídání správné odpovědi a ověření odhadu zjištěním správné odpovědi na výstavních panelech ročník ZŠ Chlum, vyučující Radka Andrušíková

8 SAMETOVÁ REVOLUCE blok Před x Po třídění informací podle kritérií ročník ZŠ Chlum, vyučující Radka Andrušíková O DOBĚ OD 2. SVĚTOVÉ VÁLKY PO SAMETOVOU REVOLUCI rozhovor se zástupnou osobou, chronologické řazení událostí ročník ZŠ Chlum, vyučující Radka Andrušíková, Ivan Bauer DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V JESENICI blok 2. SV v kronice obce Jesenice vyhledání a porovnání informací ze dvou zdrojů (historických

9 pramenů) 6. a 9. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Lenka Holanová PRAVĚK blok Archeologie vyvozování informací z jednoduchého náčrtu archeologické vykopávky kostry 6. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Ivan Bauer PRAVĚK blok Pravěké zemědělství získávání informací o pravěkém zemědělství formou otázek učiteli 6. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Ivan Bauer SLOVANSKÁ VESNICE blok Bylo nebylo, dávno tomu vizualizace (vytváření představ) Co se Vám vybaví, když se řekne, bylo, nebylo, dávno tomu. 5. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová SLOVANSKÁ VESNICE blok Bylo nebylo, dávno tomu práce s textem metodou podvojný deník 5. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová

10 SLOVANSKÁ VESNICE blok Bylo, nebylo, dávno tomu práce s textem metodou podvojný deník a poslední slovo patří mně 5. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová SLOVANSKÁ VESNICE blok Práce s informacemi strukturování informací do mapy pojmů 5. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová

11 blok Dotkni se a vytvoř si svůj názor vytváření vlastních názorů, sdílení, zdůvodnění 5. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová ZEMĚRÁJ blok Asociace aneb Co tě první napadne vizualizace (vytváření představ) na podkladě fotografií 2. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová ZEMĚRÁJ blok Čtení s porozuměním vyhledání nepravdivých informací, zdůvodnění, hledání společných znaků /průniku) 2. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová

12 PAMÁTNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE blok Památník vytváření představ obrazových vzpomínek Co se mi vybaví, když se řekne památník před školou? Upravená metoda volného psaní. 6. a 7. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová PAMÁTNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE blok První světová válka na Jesenicku práce s textem metodou podvojný deník a poslední slovo patří mně. 6. a 7. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová PAMÁTNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE blok Nový zápis vytvoření vlastního názoru, upravená metoda volného psaní, posun ve vnímání určitého jevu před výukou a po ní. 6. a 7. ročník ZŠ Jesenice, vyučující Eva Zirhutová před výukou Vím, že tam je, ale nikdy jsem si jí moc nevšímal. Je tam pohřební list. Moc si jí nevšímám. Vadí mi, protože mi tam občas padá míč.

13 Sochy si nevšímám, ale líbí se mi ty květiny. Líbí se mi. Když jdu kolem, podívám se na ní. po výuce Udivuje mě, kolik je tam jmen padlých. Jsou tam názvy našich vesnic kolem Jesenice. Je tam jméno Jesenice a vojáci, kteří padli. Roste tam, bílá kytka. Ta mi připomíná mír.

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více